Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την απασχόληση των νέων σε εθνικό επίπεδο: η προοπτική της κοινωνίας πολιτών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την απασχόληση των νέων σε εθνικό επίπεδο: η προοπτική της κοινωνίας πολιτών"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της αγοράς εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την απασχόληση των νέων σε εθνικό επίπεδο: η προοπτική της κοινωνίας πολιτών ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Οι νέοι έχουν πληγεί σκληρά από την κρίση. Στην ΕΕ των 28, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 23,5% το Σεπτέμβριο του Σε ορισμένες χώρες, περισσότεροι από ένας στους δύο νέους Ευρωπαίους αδυνατούν να βρουν εργασία. 7,5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 και 24 ετών δεν εργάζονται, ούτε ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Η αντιμετώπιση της κρίσης στην απασχόληση των νέων είναι η πρώτη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και υπήρξε αφορμή για πολλές πρωτοβουλίες, όπως η Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων 1, η Εγγύηση για τη νεολαία 2, η Ευρωπαϊκή μαθησιακή σύμπραξη 3, το Πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης 4, καθώς και η Μεταρρύθμιση του δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES 5. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 1 Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων: Ιστοσελίδες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γνωμοδότηση ΕΟΚΕ 2 Εγγυήσεις για τη νεολαία: Ιστοσελίδες Συμβουλίου της ΕΕ, Γνωμοδότηση EOKE 3 Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας: Ιστοσελίδες Ευρωπαϊκής Επιτροπής 4 Πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης (COM(2013) 857 final), Ιστοσελίδες Ευρωπαϊκής Επιτροπής,; Γνωμοδότηση ΕΟΚΕ (καταρτίζεται) 5 EURES δικτυακή πύλη; γνωμοδότηση ΕΟΚΕ (καταρτίζεται) 1

2 Εξαμήνου, 20 κράτη μέλη κλήθηκαν από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, με ειδικές ανά χώρα συστάσεις 6, να λάβουν επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. 12 κράτη μέλη έχουν κληθεί απευθείας να εφαρμόσουν τις Εγγυήσεις για τη νεολαία. Τον Ιούνιο του 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο για την επιτάχυνση της εφαρμογής των σημερινών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων και την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy, ζήτησε από τις εθνικές κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση του επείγοντος προβλήματος της ανεργίας των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής διεξάγει μια πιλοτική μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την απασχόληση των νέων σε έξι επιλεχθέντα κράτη μέλη (Αυστρία, Κροατία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβακία). Οι στόχοι της μελέτης είναι οι εξής: 1. Η καλύτερη κατανόηση - από την άποψη της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών - των πολιτικών που εφαρμόζονται προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι να βρουν εργασία, της εφαρμογής τους και του πραγματικού αντίκτυπου που έχουν στην ανεργία των νέων 2. η αξιολόγηση του επιπέδου συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών και η προσφορά στους φορείς αυτούς της ευκαιρίας να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους σχετικά με τις πολιτικές και τις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις και κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε επίπεδο ΕΕ 3. ο εντοπισμός και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, καθώς και η αναγνώριση των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται στα κράτη μέλη 4. η υποβολή έκθεσης και ενδεχομένως συστάσεων στην ΕΟΚΕ και στα διάφορά όργανά της, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την πολιτική της ΕΕ για την απασχόληση. Η μελέτη διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο: το ανά χείρας ερωτηματολόγιο, το οποίο αναφέρεται ιδιαιτέρως στη μαθητεία, την πρακτική άσκηση και την εγγύηση για τη νεολαία, και έχει σταλεί σε μια σειρά οργανώσεων στα κράτη μέλη που επιλέχθηκαν για τους σκοπούς της μελέτης (οργανώσεις εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα, οργανώσεις των νέων, ΜΚΟ, κλπ.) μια αίτηση παροχής πληροφοριών που έχει σταλεί στις δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την απασχόληση και τη νεολαία στα επιλεγμένα κράτη μέλη μια σειρά επιτόπιων συνεντεύξεων με επιλεγμένες οργανώσεις και, εν ανάγκη, με τις δημόσιες αρχές. 6 Εδικές ανά χώρα συστάσεις: European Commission web pages 2

3 Προκειμένου να προωθηθεί η αξιολόγηση του αντίκτυπου και να ολοκληρωθεί η μελέτη και οι συστάσεις που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει, το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας θα διοργανώσει στις αρχές Απριλίου 2014 στις Βρυξέλλες μια υψηλού επιπέδου δημόσια εκδήλωση. Σε αυτήν θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των οργανώσεων που συμμετέχουν στη μελέτη, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ομάδων προβληματισμού. Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον, τη συνεργασία και τη συμμετοχή σας στο παρόν ερωτηματολόγιο! Η γραμματεία του Παρατηρητηρίου της αγοράς εργασίας (Ana Dumitrache, +32 (0) ) ευρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα πιλοτική μελέτη. Οργάνωση Σύνδεσμος Θέση Ηλεκτρονική διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός ορισμός της πρακτικής άσκησης και συχνά επικρατεί σύγχυση μεταξύ των όρων πρακτική άσκηση, άσκηση και μαθητεία. Για τους σκοπούς του παρόντος ερωτηματολογίου, ο όρος πρακτική άσκηση αναφέρεται σε: πρακτική εργασία που συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτική συνιστώσα η οποία είναι χρονικά περιορισμένη. Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να βοηθήσει τη μετάβαση του ασκούμενου από την εκπαίδευση στην εργασία, παρέχοντας την πρακτική εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ολοκληρώνουν την θεωρητική εκπαίδευσή του. Το ανά χείρας ερωτηματολόγιο αναφέρεται στις επονομαζόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης «ελεύθερης αγοράς», δηλαδή θέσεις πρακτικής άσκησης που στηρίζονται σε συμφωνία μεταξύ εκπαιδευόμενου και ενός φορέα προσφοράς πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς ή κρατικούς οργανισμούς), χωρίς τη συμμετοχή τρίτων, οι οποίες πληρούνται εν γένει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή/και στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας. Δεν αναφέρεται σε θέσεις πρακτικής άσκησης που αποτελούν μέρος ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών, ούτε σε θέσεις πρακτικής άσκησης που αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (π.χ. ιατρική, αρχιτεκτονική κ.λπ.). 3

4 1. Διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής άσκησης Υπάρχει επάρκεια θέσεων πρακτικής άσκησης στη χώρα σας; Συμβάλλουν η οργάνωσή σας ή τα μέλη αυτής στις προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου αυτού; Έχετε να κάνετε κάποιες βελτιωτικές υποδείξεις; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας παραθέτοντας, όπου αυτό είναι δυνατό, και παραδείγματα: 2. Κίνητρα για τους προσφέροντες θέσεις πρακτικής άσκησης Ποια είναι η γνώμη σας για τις προσπάθειες ενθάρρυνσης επιχειρήσεων/οργανώσεων υποδοχής να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης παρέχοντας καλής ποιότητας μαθησιακό περιεχόμενο και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας, και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές υποδείξεις: 3. Κίνητρα για τους νέους Ποια είναι η γνώμη σας για τα κίνητρα που παρέχονται σήμερα στους νέους προκειμένου να καταλάβουν μια θέση πρακτικής άσκησης; Έχετε κάτι να υποδείξετε για τη βελτίωση της κατάστασης; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας, και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 4

5 4. Πλαίσιο ποιότητας για τις θέσεις πρακτικής άσκησης Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόσφατη Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πλαίσιο ποιότητας για τις θέσεις πρακτικής άσκησης (π.χ. σε ό,τι αφορά τη σύναψη εγγράφου συμφωνίας πρακτικής άσκησης, τους μαθησιακούς στόχους, τις συνθήκες εργασίας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, τη διάρκεια, την αναγνώριση, τη διαφάνεια); Έχετε κάποιες υποδείξεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου ποιότητας; Τι νομίζετε για την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην τήρηση του πλαισίου ποιότητας για τις θέσεις πρακτικής άσκησης; ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε προγράμματα μαθητείας τα οποία νοούνται ως μορφές της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΑΕΕΚ) με εναλλασσόμενο χαρακτήρα που συνδυάζουν επίσημα την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (περίοδοι πρακτικής επαγγελματικής άσκησης σε ένα χώρο εργασίας) και τη σχολική εκπαίδευση (περίοδοι θεωρητικής/πρακτικής εκπαίδευσης σε ένα κέντρο εκπαίδευσης ή κατάρτισης), η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων αποφέρει εθνικά αναγνωρισμένους τίτλους πιστοποίησης ΕΕΚ. Ο ορισμός αυτός δεν κάνει ρητή αναφορά στην ύπαρξη συμβατικής άμεσης σχέση μεταξύ εργοδότη και μαθητευόμενου Επίγνωση Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο της διαφάνειας και της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα και τις δυνατότητας μαθητείας; Εάν είναι απαραίτητο, έχετε τυχόν υποδείξεις για βελτίωση; Βοηθούν η οργάνωσή σας ή τα μέλη της στην αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τη μαθητεία; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας παραθέτοντας, αν είναι δυνατό, παραδείγματα. 7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιανουάριος

6 6. Διαθεσιμότητα Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας και την κάλυψη των διαφόρων τομέων (περιορίζονται σε παραδοσιακούς τομείς/ανοικτές στους πλέον καινοτόμους τομείς); Έχετε κάποια περαιτέρω μέτρα να προτείνετε για την προώθηση της διαθεσιμότητας θέσεων μαθητείας; Συμβάλλουν η οργάνωσή σας ή τα μέλη αυτής στην επίτευξη του σκοπού αυτού; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας παραθέτοντας, αν είναι δυνατό, παραδείγματα: 7. Περιεχόμενο Πώς αξιολογείτε το περιεχόμενο της μαθητείας συνολικά (σκέλος κατάρτισης, παρακολούθηση και επιβολή, κλπ.); Έχετε τυχόν προτάσεις για βελτίωση; Συμμετέχουν η οργάνωσή σας ή τα μέλη της στο σχεδιασμό του περιεχομένου μαθητείας; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας παραθέτοντας, αν είναι δυνατό, παραδείγματα: 8. Αναγνώριση Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την πιστοποίηση της πρακτικής άσκησης και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω αυτής; 9. Κίνητρα για την προσφορά θέσεων μαθητείας Ποια είναι η γνώμη σας για τα κίνητρα που παρέχονται στις επιχειρήσεις για να προσφέρουν θέσεις μαθητείας (επιδοτήσεις μισθών, εισφορές για την αντιστάθμιση του κόστους, την υποχρέωση προσφοράς θέσεων μαθητείας όταν εργάζονται για μια δημόσια αρχή, κ.λπ.); 6

7 Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας, και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 10. Κίνητρα για τους νέους Ποια είναι η γνώμη σας για τα κίνητρα που παρέχονται στους νέους προκειμένου να αποδεχθούν μια θέση μαθητείας αλλά και τις τρέχουσες προσπάθειες για την αύξηση της ελκυστικότητας των θέσεων μαθητείας; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας, και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: Η Ευρωπαϊκή μαθησιακή σύμπραξη Η Ευρωπαϊκή μαθησιακή σύμπραξη είναι μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας και της προσφοράς θέσεων μαθητείας σε όλη την ΕΕ και για την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι σε αυτό το είδος εκπαίδευσης. Στόχος της είναι να φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη από τις δημόσιες αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις, το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), φορείς παροχής, εκπροσώπους της νεολαίας και άλλους σημαντικούς παράγοντες, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, με σκοπό τον συντονισμό και τη βελτίωση των διαφόρων πρωτοβουλιών για την προώθηση επιτυχημένων συστημάτων μαθητείας. Η Σύμπραξη δρομολογήθηκε με επιτυχία στις 2 Ιουλίου 2013 στη Λειψία με μια Κοινή δήλωση των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και με μια σειρά δεσμεύσεων εκ μέρους επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, εμπορικών επιμελητηρίων, του κλάδου της βιοτεχνίας, φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και εκπροσώπων της νεολαίας. 11. Συμβάλλουν η οργάνωσή σας ή τα μέλη της στην Ευρωπαϊκή μαθησιακή σύμπραξη (π.χ. μέσω δεσμεύσεων που συνοδεύονται από περιγραφή σχεδίων τους για τη βελτίωση της παροχής, της ποιότητας και της ελκυστικότητας θέσεων μαθητείας); 7

8 12. Πώς κρίνετε την εφαρμογή των κοινών κατευθυντήριων αρχών που εκφράστηκαν από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013 όσον αφορά τα συστήματα μαθητείας 8 ; Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα προβληματικά και τα ισχυρά σημεία της εφαρμογής τους στη χώρα σας; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατό, να κάνετε συστάσεις για την τήρηση αυτών των κατευθυντήριων αρχών: 13. Εταιρικές σχέσεις 9 Ποια είναι η γνώμη σας για τις υφιστάμενες συνεργασίες στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (σε διακρατικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών εταίρων, των εμπορικών επιμελητηρίων, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας, των οργανώσεων της νεολαίας, κλπ.); Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατόν, να παραθέσετε παραδείγματα από την πράξη και να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 14. Αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας για την ανεύρεση σταθερής απασχόλησης; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 8 Συμβούλιο doc /

9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση Εγγύησης για τη νεολαία 10, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα προσφέρεται στους νέους καλής ποιότητας απασχόληση, δυνατότητα επιμόρφωσης, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα εγκαταλείψουν το σχολείο ή θα μείνουν άνεργοι. 15. Προστιθέμενη αξία Πώς βλέπετε τη θέσπιση μιας εγγύησης για τη νεολαία στη χώρα σας; Πιστεύετε ότι θα προσθέσει κάποια αξία στα υφιστάμενα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ταχείας πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μαθητεία και την απασχόληση; 16. Χαρακτηριστικά και εφαρμογή Ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια χαρακτηριστικά της εγγύησης προς τη νεολαία (π.χ. ηλικία των δικαιούχων, περίοδος εντός της οποίας θα προσφέρεται μια λύση στους νέους, κλπ.); Διακρίνετε προβληματικά ή/και δυνατά σημεία σε σχέση με το σχεδιασμό ή/και την εφαρμογή της εγγύησης για τη νεολαία; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας, και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 17. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Σε περίπτωση σταδιακής εφαρμογής της εγγύησης για τη νεολαία στη χώρα σας, σε ποιες ομάδες νέων πρέπει να δοθεί προτεραιότητα (ευπαθείς ομάδες, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι με περίπλοκες ανάγκες, νέοι άνεργοι «που είναι δύσκολο να βοηθηθούν», κλπ.); 10 Εγγύηση για τη νεολαία: ιστότοπος του Συμβουλίου της ΕΕ 9

10 18. Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση για τη νεολαία Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την εγγύηση για τη νεολαία; Σε ποιον πρέπει να απευθύνονται τα μέτρα αυτού του είδους (νέοι, γονείς, εργοδότες, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικοί λειτουργοί, κέντρα νεότητας...); 19. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας πολιτών Πώς αξιολογείτε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας πολιτών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εγγύησης για τη νεολαία; 20. Ο ρόλος της οργάνωσής σας Ποια είναι ακριβώς η συμμετοχή της οργάνωσής σας/των μελών της στο σχεδιασμό της εγγύησης για τη νεολαία; Πώς βλέπετε το ρόλο της οργάνωσής σας ή των μελών της στη μελλοντική εφαρμογή και τη διαχείριση του καθεστώτος εγγύησης για τη νεολαία; 10

11 21. Συνέργειες Προσφέρει η θέσπιση της εγγύησης για τη νεολαία στη χώρα σας μια ευκαιρία για την προώθηση συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, όπως οι υπηρεσίες απασχόλησης, οι κλάδοι της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών; 22. Πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Πώς θα κρίνατε το επίπεδο διαφάνειας και ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα,-συμπεριλαμβανομένης και της χρησιμότητας του EURES 11 ; Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση; Εάν ναι, ποια είναι αυτά, και ποιους πρέπει να αφορούν (νέους, γονείς, εργοδότες, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα νεότητας...); Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατό, να παραθέσετε παραδείγματα: 11 Μια απόφαση για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του EURES του πανευρωπαϊκού δικτύου αναζήτησης εργασίας υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2012 και θα πρέπει να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του

12 23. Συνεργασία των κρατών μελών Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν δυνατότητες για ενισχυμένες μορφές συνεργασίας μεταξύ της χώρας σας και άλλων κρατών μελών, προκειμένου να τονωθεί η κινητικότητα των νέων στην αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης, μαθητείας και απασχόλησης - βλέπε το παράδειγμα της σκανδιναβικής αγοράς εργασίας 12 ; 24. Εργατική νομοθεσία ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Η εργατική νομοθεσία της χώρας σας συμβάλλει στην ανάπτυξη συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, είναι ουδέτερη ή εμποδίζει την ανάπτυξη τέτοιων συμβάσεων; 25. Κίνητρα συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας Κατά τη γνώμη σας, το σύστημα (κράτος πρόνοιας - επιδόματα ανεργίας, κοινωνική πρόνοια, παροχή επαρκούς φροντίδας των παιδιών, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, κλπ.) ενθαρρύνει τους νέους να εισέλθουν/επανενταχθούν στην αγορά εργασίας; 12 Παράδειγμα από τη σκανδιναβική αγορά εργασίας 12 - Από το 1985, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν συνεργαστεί σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην περιοχή που φέρει την επωνυμία Nordjobb. Το Nordjobb προσφέρει στους νέους θερινή απασχόληση υπό κανονικές συνθήκες εργασίας και αμοιβής, προσωρινή στέγαση, καθώς και πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα σε μια άλλη σκανδιναβική χώρα

13 Υποστήριξη που παρέχεται στους νέους Ποια είναι η γνώμη σας για τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού/παροχής συμβουλών στους νέους; (παρέχονται σε αρκετά πρώιμο στάδιο; Είναι προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες; Περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της οικογένειας;) Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 26. Πώς κρίνετε τα τρέχοντα μέτρα για την ενθάρρυνση των νέων να αρχίσουν δικές τους επιχειρήσεις; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 27. Πώς κρίνετε τα μέτρα που λαμβάνονται για να προληφθεί /αντιμετωπιστεί η απογοήτευση των νέων ανθρώπων που συναντούν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας ή θέσεως πρακτικής άσκησης και μαθητείας; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: 28. Αξιολόγηση των μέτρων για την απασχόληση των νέων Υπάρχει ένα σύστημα για την αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (π.χ. για την συλλογή των απόψεων που έχουν οι νέοι σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών και των σχετικών μέτρων αρωγής); 13

14 Παρακαλείστε να περιγράψετε πώς έχουν τα πράγματα και, αν είναι δυνατό, να δηλώσετε τις απόψεις σας για το σύστημα αυτό: 29. Εταιρικές σχέσεις και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις πολιτικές υπέρ της απασχόλησης των νέων Πώς θα κρίνατε τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στη χώρα σας σχετικά με την απασχόληση των νέων; Υπάρχουν πρωτοβουλίες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για να βοηθήσουν τους νέους να βρουν δουλειά; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας, κάνοντας βελτιωτικές συστάσεις όπου αυτό χρειάζεται, και να παραθέσετε παραδείγματα από την πράξη: 30. Συνεργασία των κρατών μελών Ποιες δυνατότητες συνεργασίας διακρίνετε μεταξύ της χώρας σας και άλλων σε ό, τι αφορά την απασχόληση των νέων; Μήπως η χώρα σας προσφέρει ορθές πολιτικές και πρακτικές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης για άλλα κράτη μέλη; Πιστεύετε ότι η χώρα σας θα μπορούσε να ακολουθήσει τα παραδείγματα άλλων χωρών; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε την απάντησή σας και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε βελτιωτικές συστάσεις: Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας στο παρόν ερωτηματολόγιο! 14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προς ένα κοινό όραμα για τις θέσεις μαθητείας

Προς ένα κοινό όραμα για τις θέσεις μαθητείας Προς ένα κοινό όραμα για τις θέσεις μαθητείας Προς ένα κοινό όραμα για τις θέσεις μαθητείας Εστίαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ικανοτήτων Άσκηση επιρροής στην κυβέρνηση και αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017-1-RO01-KA202-037308 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες στην ΕΕ, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0079/160. Τροπολογία. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0079/160. Τροπολογία. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 6.3.2019 A8-0079/160 160 Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, ως κύριος φορέας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

5388/18 ΧΓ/γπ/ΔΛ 1 DG E - 1C

5388/18 ΧΓ/γπ/ΔΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5388/18 EDUC 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 5072/18 EDUC 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A

6154/16 ΧΜΑ/νικ/ΙΑ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Σε αυτό το μέρος οι αναγνώστες θα βρουν τις παρακάτω πληροφορίες για όλες τις δράσεις και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 910 final 2013/0397 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών EL EL 2013/0397 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό. Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

Erasmus Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό. Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ 2014-2020 Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΒΔ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δομή του Προγράμματος ΒΔ2

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού

B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0051/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισµού σχετικά µε την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Το ΗΒ διατηρεί την επιφύλαξή του επί του κειμένου του σχεδίου σύστασης.

Το ΗΒ διατηρεί την επιφύλαξή του επί του κειμένου του σχεδίου σύστασης. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2014 (05.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0431 (NLE) 7029/1/14 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ από: προς: SOC 159 EMPL 35 ECOFIN 195 EDUC 76 JEUN 38 την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Εκπαίδευση. «Η καλλιέργεια και ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων» Δομή εκπαίδευσης σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

Πρακτική Άσκηση. Εκπαίδευση. «Η καλλιέργεια και ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων» Δομή εκπαίδευσης σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Δομή εκπαίδευσης σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Εναλλασσόμενο - Δυικό σύστημα (Μαθητεία) Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση «Η καλλιέργεια και ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων» ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία. {SWD(2012) 409 final}

Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία. {SWD(2012) 409 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2012 COM(2012) 729 final 2012/0351 (NLE) Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία {SWD(2012) 409 final} EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en) 8301/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Συνοπτικά Δελτία Χωρών

1.0 Συνοπτικά Δελτία Χωρών 1.0 Συνοπτικά Δελτία Χωρών Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει 27 Συνοπτικά Δελτία Χωρών τα οποία παρουσιάζουν τα κύρια αντιπροσωπευτικά προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε κάθε κράτος μέλος. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού.

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Το νέο πρόγραμμα ERASMUS + : θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Όνομα: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Χώρα:

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Όνομα: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Χώρα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία κινητικότητας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» και τις πιθανές μελλοντικές επιλογές μέτρων της ΕΕ για την εργασιακή κινητικότητα των νέων εντός της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο

Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Ερωτηματολόγιο για Καθηγητές σχετικά με την Επιχειρηματικότητα στο Σχολείο Στόχος αυτού του ανώνυμου ερωτηματολόγιου είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υλοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 257 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Σύστασης του Συμβουλίου. για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 COM(2018) 272 final/2 ANNEX CORRIGENDUM This document corrects the document COM(2018) 272 final. Concerns correction of date for all linguistic versions. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 15.1.2015 2014/0002(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2018 (OR. en) 7104/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE JEUN 29 MIGR 35 SOC 139 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 (05.06) (OR. en) 10360/12 EUROJUST 49 CATS 37 EJN 39 COPEN 127 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο Θέμα : Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Δυικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης (Dual System) Δίκτυο επιχειρήσεων που στηρίζουν το επαγγελματικό σχολείο με τη μαθητεία και με χορηγίες Μητρώο επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού 7 Απριλίου 2002 PE 312.519/1-32 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-32 Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt Πραγµάτωση µιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας. {SWD(2017) 322 final}

Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας. {SWD(2017) 322 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2017 COM(2017) 563 final 2017/0244 (NLE) Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας {SWD(2017)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GET-UP ] Συνοπτική έκθεση σχετικά με τα ερωτηματολόγια

GET-UP ] Συνοπτική έκθεση σχετικά με τα ερωτηματολόγια Πράσινο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικότητας (GET-UP) O 5 - Πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη - Συγκριτική προοπτική GET-UP ] Συνοπτική έκθεση σχετικά με τα ερωτηματολόγια Με την παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος στην ελληνική έκδοση, Μάνος Ματσαγγάνης Εισαγωγή Σύμβολα και ακρωνύμια... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος στην ελληνική έκδοση, Μάνος Ματσαγγάνης Εισαγωγή Σύμβολα και ακρωνύμια... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνική έκδοση, Μάνος Ματσαγγάνης................. 13 Εισαγωγή.................................................... 17 Σύμβολα και ακρωνύμια.........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ερωτηματολογίου. 1 ου Προσυνεδρίου. «Για τους Εργαζομένους και τους Ανέργους»

Αποτελέσματα. ερωτηματολογίου. 1 ου Προσυνεδρίου. «Για τους Εργαζομένους και τους Ανέργους» Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 1 ου Προσυνεδρίου «Για τους Εργαζομένους και τους Ανέργους» 17.844 Συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο για το 1 ο Προσυνέδριο Φύλο Ηλικία Απασχόληση Γυναίκες 22,6 55-64 20,0 65+

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.1: Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ : «ΝΈΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Σ. «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» Με την σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ. ιευκολύνουµε την πρόσληψη νέων ανθρώπων στην Ευρώπη Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας

ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ. ιευκολύνουµε την πρόσληψη νέων ανθρώπων στην Ευρώπη Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ιευκολύνουµε την πρόσληψη νέων ανθρώπων στην Ευρώπη Η Πρώτη σου εργασία µέσω του EURES Στοχευµένο πρόγραµµα κινητικότητας KE-04-14-956-EL-C eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15613/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Δημήτρης Κανελλίδης Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Εξέλιξη-ανάπτυξη του ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα