Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002"

Transcript

1 Απολογισμός 2002 Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 Αγία Παρασκευή, Ιούνιος 2003

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ο Απολογισµός 2002 είναι ο δεύτερος απολογισµός του Ινστιτούτου Π&Τ που εκδίδεται µέσα από την βάση δεδοµένων «Απολογισµός ΙΠΤ», µια εκτεταµένη εφαρµογή στη βάση δεδοµένων MS Access που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου µέσα στο Ινστιτούτο από επιστηµονικό προσωπικό του Προγράµµατος Ολοκληρωµένα Συστήµατα (πρώην Πιλοτικά Έργα). Η ανάπτυξη έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για την συγγραφή απολογισµών ινστιτούτων που έχει εγκρίνει το.σ. του ΕΚΕΦΕ και επιτρέπει την παρακολούθηση, σύγκριση και αναφορά σε όλους τους απολογισµούς του Ινστιτούτου από το 1999 και εντεύθεν. Το έτος 2002 υπήρξε σηµαντικό για το Ινστιτούτο Π&Τ γιατί µε αυτό κλείνουν οι απολογισµοί µιας πενταετίας από τότε που ανέλαβε την διεύθυνση του Ινστιτούτου ο τρέχων ιευθυντής. Έτσι ο απολογισµός του 2002 αποτελεί συγχρόνως και απολογισµό της τελευταίας πενταετίας. Για τον λόγο αυτό στον απολογισµό αυτό δίνονται αθροιστικά οι δείκτες της τελευταίας πενταετίας αντί για την τελευταία τριετία που είχε καθιερωθεί για τους προηγούµενους απολογισµούς. Το 2002 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος αλλαγών που συνετέλεσαν στη επαναφορά του κλίµατος αµοιβαίας εκτίµησης, εµπιστοσύνης και συναδελφικότητας ανάµεσα στο προσωπικό του Ινστιτούτου. Το κλίµα αυτό βοήθησε το επιστηµονικό προσωπικό να συγκεντρωθεί στο κύριο έργο τους όπως γίνεται εµφανές από την αύξηση των δεικτών αποδοτικότητας στην πενταετία και την οµαλή λειτουργία του Ινστιτούτου και των θεσµών του, και την σηµαντική βελτίωση της εικόνας του Ινστιτούτου προς τα έξω. Σηµαντικός παράγων στην βελτίωση της λειτουργίας του Ινστιτούτου υπήρξε η ίδρυση του Γραφείου υποστήριξης της ιεύθυνσης του Ινστιτούτου και η συµβολή του ΕΓΣ την περίοδο 1999 µέχρι σήµερα. Η υλοποίηση των οργανωτικών αλλαγών συνέστησε η διεθνής επιτροπή αξιολόγησης για το Ινστιτούτο αποπερατώθηκαν µέσα στο Οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση του ερευνητικού δυναµικού σε θεµατικές περιοχές µε κρίσιµη µάζα. Με τις αλλαγές αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες οργανώθηκαν σε δύο τοµείς: των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. Παράλληλα, τα επιµέρους Προγράµµατα διαµορφώθηκαν σαν περιοχές έρευνας για να αντικατοπτρίζουν τις ερευνητικές τάσεις µέσα σε κάθε τοµέα. Το Πρόγραµµα «Πιλοτικά Έργα», συγκεκριµένα, εντάχθηκε απ ευθείας στην ιεύθυνση του Ινστιτούτου σαν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένων Συστηµάτων.» Με τις αλλαγές αυτές επετεύχθη η καλύτερη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού, η οργάνωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε λιγότερες αλλά πιο συνεκτικές περιοχές, και η δυνατότητα υλοποίησης ερευνητικών έργων µε µεγαλύτερη εµβέλειας. Παράλληλα, διατηρώντας µια περισσότερο αναλυτική δοµή στο επίπεδο προγραµµάτων, οι ερευνητές δραστηριότητες εξατοµικεύονται για κάθε πρόγραµµα επιτρέποντας τον αναλυτικό απολογισµό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κάθε ερευνητή και κάθε προγράµµατος χωριστά. Σύµφωνα µε το καινούργιο Οργανόγραµµα που εγκρίθηκε από το ΕΓΣ 2001, η οργάνωση του Ινστιτούτο γίνεται σε δυο (2) Τοµείς (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες), έξι (6) Προγράµµατα, και ένα Πρόγραµµα ιεύθυνσης (Ολοκληρωµένα Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα). Το σφαιρικό µοντέλο ανάπτυξης και το καινούργιο οργανόγραµµα συνοψίζονται στα δύο παρακάτω γραφήµατα. 1

3 Σχήµα 1: Σφαιρικό Μοντέλο Λειτουργίας του ΙΠ&Τ BROWSERS ISDN ATM ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΣΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΦΥΗ ΙΚΤΥΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ I.D. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ RF ΙΚΤΥΑ AD HOC ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ. ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛ. ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ EIKONIKH ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ 3

4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ( /ντής) Γραφείο Υποστήριξης Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τοµέας Πληροφορικής Τοµέας Τηλεπικοινωνιών ιοικητικό ίκτυα Τεχνολογία Γνώσεων και Λογισµικού Υπολογιστική Ευφυία Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ασύρµατες Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Οικονοµικό 1... n 1... n 1... n 1... n 1... n Οργανόγραµµα Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τις αλλαγές αυτές επετεύχθη η καλύτερη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού, η οργάνωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε λιγότερες αλλά πιο συνεκτικές περιοχές, και η δυνατότητα υλοποίησης ερευνητικών έργων µε µεγαλύτερη εµβέλειας. Παράλληλα, διατηρώντας µια περισσότερο αναλυτική δοµή στο επίπεδο προγραµµάτων, οι ερευνητές δραστηριότητες εξατοµικεύονται για κάθε πρόγραµµα επιτρέποντας τον αναλυτικό απολογισµό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κάθε ερευνητή και κάθε προγράµµατος χωριστά. Σύµφωνα µε το καινούργιο Οργανόγραµµα που εγκρίθηκε από το ΕΓΣ 2001, η οργάνωση του Ινστιτούτο γίνεται σε δυο (2) Τοµείς (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες), έξι (6) Προγράµµατα, και ένα Πρόγραµµα ιεύθυνσης (Ολοκληρωµένα Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα). Το καινούργιο οργανόγραµµα συνοψίζεται στο παρακάτω ιάγραµµα. Το 2002 συνέχισαν οι χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα IST και τα Εθνικά Προγράµµατα. Τα αποτελέσµατα από την συµµετοχή του Ινστιτούτου σε προτάσεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του IST, Κοινωνίας της Πληροφορίας και άλλα ανταγωνιστικά προγράµµατα υπήρξαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αφού το 2002 εγκρίθηκαν 6 καινούργια έργα µε συνολικό προϋπολογισµό ΕΥΡΩ. Παράλληλα το Ινστιτούτο ενεργοποιήθηκε έντονα στην εξασφάλιση συµµετοχής σε Κοινοπραξίες για την υποβολή προτάσεων στην πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από το FP6. Έτσι το ινστιτούτο συµµετείχε σε 8 συνολικά προτάσεις που υπεβλήθησαν τον Απρίλιο 2003, εκ την οποίων 2 IP s, 5 STREPs και 1 Network of Excellence. Σηµαντική είναι η επιτυχία του Ινστιτούτου στο Πρόγραµµα ΠΡΑΞΕ µε την χρηµατοδότηση µιας προτάσεις για δηµιουργία εταιρίας Tεχνοβλαστού (Spin off). Η χρηµατοδότηση αυτή είναι σηµαντική γιατί σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για το Ινστιτούτο και το ΕΚΕΦΕ όπου αρχίζει η σύνδεση της επιχειρηµατικότητας µε την έρευνα για την αξιοποίηση της ερευνητικής παραγωγής. Μια άλλη δραστηριότητα που δροµολογήθηκε το 2002 είναι η ενεργός συµµετοχή στις διαδικασίες ένταξης της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ιαστήµατος (ESA). Το 6

5 Ινστιτούτο θεωρεί την διαστηµική έρευνα τοµέας νευραλγικής σηµασίας και έχει ήδη συµµετάσχει σε ερευνητικά προγράµµατα δορυφορικής τηλεόρασης, δορυφορικών πολυπλεκτών, διαχείρισης φάσµατος για την παροχή υπηρεσιών µε εξασφαλισµένη ποιότητα και υλοποίηση του νέου διαδυκτιακού πρωτοκόλλου IPv6 πάνω από δορυφορικά κανάλια. Στο πλαίσιο παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών, δηµιουργήθηκε ένα έργο το οποίο ασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευµένους τοµείς Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ένα τέτοιο έργο είναι η υλοποίηση του δικτυοχώρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) το οποίο, εκτός των άλλων, παρέχει και την on-line πρόσβαση στης µετρήσεις ραδιενέργειας σε όλους τους σταθµούς δειγµατοληψίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρατίθενται οι είκτες Αποδοτικότητας του ινστιτούτου στην πενταετία όπως προκύπτουν από τους Απολογισµούς των αντιστοίχων ετών. Οι δείκτες τεκµηριώνουν την ανοδική πορεία του Ινστιτούτου και την συνεχώς αυξανόµενη αναγνώριση του ερευνητικού έργου τόσο από πλευράς επιδοτήσεων όσο και από αναφορές από την διεθνή ερευνητική κοινότητα. 1.1 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΠ&Τ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους παρακάτω πίνακες και γραφήµατα οι παρατίθενται γραφήµατα και πίνακες που παρουσιάζουν την εξέλιξη και πρόοδο του Ινστιτούτου την πενταετία ποσοτικά. Οι είκτες Παραγωγικότητας αναφέρονται σε µεγέθη ανοιγµένα στο σύνολο του αθροίσµατος του µόνιµου ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, των µεταδιδακτορικών υποτρόφων και το ήµισυ των διδακτορικών υποτρόφων. Για το λόγο αυτό παρατίθενται και η εξέλιξη του Προσωπικού, σε συνολικό αριθµό µόνιµου και υπό σύµβαση ερευνητικού προσωπικού, την τελευταία πενταετία. Σχ. 1 * Περιλαµβάνει συνολικό αριθµό µόνιµου και υπό σύµβαση ερευνητικού προσωπικού. 7

6 Το γράφηµα στο Σχ. 2 αποτυπώνει τα επιτεύγµατα του Ινστιτούτου στην περίοδο συνολικά. Από το γράφηµα φαίνεται η ανοδική πορεία αναφορικά µε τις χρηµατοδοτήσεις, τις δηµοσιεύσεις και την διεθνή αναγνώριση του δηµοσιευµένου έργου του Ινστιτούτου κατά την τελευταία πενταετία. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ CITATIONS Σχ. 2 Αριθµός επιτευγµάτων ανά κατηγορία για όλο το ΙΠ&Τ την πενταετία Στη συνέχεια παρατίθενται οι είκτες Παραγωγικότητας για το ΙΠ&Τ κατά την περίοδο Οι είκτες Παραγωγικότητας προκύπτουν διαιρώντας τα ανά κατηγορία επιτεύγµατα του γραφήµατος στο Σχήµα 2 µε το σύνολο του αθροίσµατος του µόνιµου ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, των µεταδιδακτορικών υποτρόφων και το ήµισυ των διδακτορικών υποτρόφων. Πίνακας 1 ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Α1: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές /(µόνιµο προσωπικό) 0,65 0,75 0,40 0,88 0,54 Α3: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 1,38 0,31 0,15 0,60 0,36 Α2:Συνολικές ηµοσιεύσεις/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 0,38 1,48 1,55 4,13 2,17 Citations/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 1,30 2,00 2,23 4,34 2,96 Β1:Σύνολο εισροών σε /10.000/(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 2,2 1,90 2,30 3,50 6,24 8

7 ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΠ&Τ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Α1: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές /(µόνιµο προσωπικό) Α2:Συνολικές ηµοσιεύσεις/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Α3: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Β1:Σύνολο εισροών σε /10.000/(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Citations/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Συνολικό γράφηµα δεικτών απόδοσης Ινστιτούτου Π&Τ για την πενταετία που ο ρ. Θωµόπουλος χρηµάτισε ιευθυντής του Ινστιτούτου. Από τους είκτες Παραγωγικότητας επίσης προκύπτει η ανοδική πορεία του Ινστιτούτου τόσο σε επιστηµονικό δηµοσιευµένο έργο, όσο και σε εξωτερική χρηµατοδότηση και αναφορές (διεθνής αναγνώριση) κατά την πενταετία που αφορά στην περίοδο που ιευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο ρ. Θωµόπουλος. Έτσι ενώ κατά την ίδια περίοδο εµφανίζεται αύξηση του συνολικού αριθµού προσωπικού του Ινστιτούτου, Σχ. 1, οι δείκτες παραγωγικότητας, που εκφράζουν παράλληλα την ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του Ινστιτούτου, εµφανίζουν ανοδική πορεία., προδιαγράφοντας µία θετική µελλοντική πορεία για το ΙΠ&Τ. Εν κατακλείδι, το σφαιρικό µοντέλο λειτουργίας του Ινστιτούτου, που βασίζεται πάνω στους δύο υπάρχοντες Τοµείς Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική και έχει σαν Άξονα Σύγκλησης τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα, έχουν αρχίσει και αποδίδουν τόσο από πλευράς ερευνητικής, όσο και από πλευράς οικονοµικής και ερευνητικής πολιτικής. Η αλλαγή του Προγράµµατος Πιλοτικά Έργα σε Πρόγραµµα Ολοκληρωµένων Συστηµάτων εδραιώνει την προσπάθεια του Ινστιτούτου που αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού του Ινστιτούτου, τη σύγκλιση των Προγραµµάτων και τη δηµιουργία συνεργασιών µεγαλύτερης κλίµακας και βεληνεκούς. Με την υλοποίηση πιλοτικών έργων στο µεταίχµιο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, το Πρόγραµµα στοχεύει στην σύγκλιση των προγραµµάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων των δύο Τοµέων του Ινστιτούτου, στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και εξοπλιστικού δυναµικού του Ινστιτούτου, στην δηµιουργία υποδοµής υποστήριξης µεγάλων έργων, στην υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών µεγάλου βεληνεκούς και στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων έρευνας και την επαφή µε την βιοµηχανία και τον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα και µε την διεθνή πρακτική. Στην περίοδο απολογισµού 2002, το ΙΠ&Τ απασχόλησε συνολικά 66 άτοµα σε θέσεις εργασίες (µόνιµες και µε σύµβαση). Η λειτουργία του Προγράµµατος «Πιλοτικά Έργα ΙΠ&Τ» σε συνδυασµό µε το σφαιρικό µοντέλο λειτουργίας του Ινστιτούτου, που βασίζεται πάνω στους δύο υπάρχοντες Τοµείς Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική και έχει σαν Άξονα Σύγκλησης τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα, έχουν αρχίσει και αποδίδουν τόσο από πλευράς ερευνητικής, όσο και από πλευράς οικονοµικής και ερευνητικής πολιτικής. Η αλλαγή του 9

8 Προγράµµατος Πιλοτικά Έργα σε Πρόγραµµα Ολοκληρωµένων Συστηµάτων εδραιώνει την προσπάθεια του Ινστιτούτου που αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού του Ινστιτούτου, τη σύγκλιση των Προγραµµάτων και τη δηµιουργία συνεργασιών µεγαλύτερης κλίµακας και βεληνεκούς. Οι προοπτικές για παραπάνω ανάπτυξη είναι ευοίωνες και το Ινστιτούτο βρίσκεται στο δρόµο της ανάπτυξης µε στόχους συγκεκριµένους και καλά εστιασµένους. Η περαιτέρω ανάπτυξη θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχία του Ινστιτούτου σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, κατά κύριο λόγο από το Κοινοτικό 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP6) και τα προγράµµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Από την µέχρι τώρα επιτυχία του Ινστιτούτου σε προγράµµατα της ΚτΠ, οι προβλέψεις για µελλοντική επιτυχία στα εν λόγω προγράµµατα είναι πολύ θετικές. Σ. Χ. Α. Θωµόπουλος, Ph.D. /ντής ΙΠ&Τ ΕΚΕΦΕ 10

9 1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Κατά το 2001 ακολούθησαν το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου 12 υπότροφοι του ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος», ενώ οι ερευνητές του Ινστιτιτούτου επέβλεψαν και 5 επιπλέον υποψήφιους διδάκτορες που δεν χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό Προϋπολογισµό του Κέντρου. Επίσης κατά το 2001 ολοκληρώθηκαν, µε πλήρη επιτυχία 3 διδακτορικές διατριβές, και 4 διπλωµατικές εργασίες. Σεµινάρια Εκτός του Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ, στο Ι.Π.& Τ. δόθηκαν και διαλέξεις από επιστήµονες του Ινστιτούτου και εξωτερικούς προσκεκληµένους ερευνητές. 1.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η νέα σφαιρική διάρθρωση του Ι.Π.& Τ. καθώς και οι βάσεις που έχουν στηθεί µε τις επιλεχθείσες θεµατικές περιοχές Έρευνας και Ανάπτυξης και την υλικοτεχνική υποδοµή που δηµιουργήθηκε, αναµένεται να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη του Ινστιτούτου. Η συµµετοχή σε νέα ανταγωνιστικά έργα Έρευνας & Τεχνολογίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ιεθνές επίπεδο είναι αξιόλογη και η προοπτική για περαιτέρω χρηµατοδότηση ευοίωνη. Κατά το 2001, εγκρίθηκαν 10 νέα έργα, ενώ ξεκίνησαν τα 8 από αυτά. Ο ι συνολικές εισροές του Ινστιτούτου από χρηµατοδοτούµενα έργα γιά το 2001 ανήλθαν σε δρχ. Παράλληλα επενδύθηκαν περί τα Euros ( δρχ) για εξοπλισµό υποδοµής. Η τεχνολογική πρωτοπορία που έχει αποκτηθεί από τη συµµετοχή του Ινστιτούτου σε ανταγωνιστικά έργα Ε&Τ αναµένεται να αποδώσει καρπούς είτε µε την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων είτε µε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας προς εταιρείες και οργανισµούς. Η καθιέρωση των Ερευνητών του Ι.Π.& Τ. στον ιεθνή χώρο, αναµένεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω µε πρωτοβουλίες οργάνωσης διεθνών επιστηµονικών γεγονότων και επιµέλειας ειδικών εκδόσεων διεθνών επιστηµονικών περιοδικών. Τέλος το Ινστιτούτο αποβλέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην µεταφορά τεχνογνωσίας και την επιµόρφωση του επιστηµονικού προσωπικού των Ελληνικών επιχειρήσεων µέσα από οργανωµένη συνεχή εκπαίδευσης στους τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους ακαδηµαϊκούς φορείς. Ο στόχος του Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο ξεκίνηµα της καινούργιας χιλιετηρίδας είναι να διαδραµατίσει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στην αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας µέσα από παραγωγικές βιοµηχανικές και εµπορικές εφαρµογές, και στην καλλιέργεια και διατήρηση τεχνολογικής αιχµής στην ελληνική βιοµηχανία µε την µεταλαµπάδευση καινούργιας τεχνογνωσίας µέσα από συνεχή εκπαίδευση. Το ΙΠ&Τ είναι µοναδικά εξοπλισµένο και αναµένεται να διαδραµατίσει το καθοριστικό αυτό ρόλο µεταξύ έρευνας, βιοµηχανίας και παραγωγής. 11

10 1.4 ΝΕΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΙΚΤΥΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ηµιουργία πιλοτικού ασύρµατου κυψελικού ευρυζωνικού δικτύου στο φάσµα των 3,5GHz για την πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες. ηµιουργία πιλοτικού συστήµατος παροχής ψηφιακής αναδραστικής τηλεόρασης. ΕΥΦΥΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ανάλυση της χρήσης υπηρεσιών παροχής πληροφορίας στο ιαδίκτυο (Web-sites, news-filtering services, digital libraries, ). Εξόρυξη γνώσης από χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και από δεδοµένα συµπεριφοράς καταναλωτών. Αυτόµατη κατηγοριοποίηση σελίδων του σελίδων του παγκόσµιου ιστού (WEB) και µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εφαρµογή στην προστασία ανηλίκων από µη επιθυµητό δικτυακό υλικό). Χαρακτηρισµός και ανάκτηση πληροφορίας που παρέχεται σε πολυµεσική µορφή, µε βάση το περιεχόµενο. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ Μαθηµατική και πειραµατική µελέτη φαινοµένων συµφόρησης σε δικτυακά περιβάλλοντα πολύ µεγάλων πολυπλεκτών ή µεταγωγέων κορµού, µε στόχο την ανάπτυξη µεθοδολογιών για τον έλεχο κίνησης και τη διαχείριση πόρων. Χαρακτηρισµός δικτυακής κίνησης που µεταφέρει πληροφορία video. ιατάξεις παραγωγής και µέτρησης-ανάλυσης φορτίου κίνησης σε δίκτυα ΑΤΜ και IP. Από κοινού βελτιστοποίηση υβριδικού περιβάλλοντος (composite radio) εναλλακτικών ασυρµάτων δικτύων (IEEE b, GPRS, DVB-T), για την αποδοτική παροχή υπηρεσιών ΙP. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ & ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Λειτουργία πιλοτικού ασύρµατου κυψελικού ευρυζωνικού δικτύου στο φάσµα των 3,5GHz για την πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες, την ανάπτυξη εφαρµογών που θα εκµεταλλεύονται την δυνατότητα των υψηλών ταχυτήτων και την ανάπτυξη µοντέλων εµπορικής αξιοποίησης του εν λόγω δικτύου. Ανάπτυξη συστήµατος βιοµετρικής αναγνώρισης προσώπου από ψηφιακή κάµερα. Ανάπτυξη εργαλείων εικονικής πραγµατικότητας για την πλοήγηση ροµπότ µέσα από το διαδύκτιο. 12

11 1.5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Πρωτότυπα συστήµατα, τα οποία αναπτύχθηκαν και για τα οποία υπάρχει προοπτική αξιοποίησής τους στην αγορά είναι Βιοµετρικό σύστηµα αναγνώρισης προσώπων από ψηφιακή κάµερα Πρωτότυπη πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών γλωσσικής τεχνολογίας (Ellogon) Πρωτότυπα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την Ελληνική γλώσσα (δηµιουργία και συντήρηση λεξικών, ορολογιών, γραµµατικών, λεκτικοί και συντακτικοί αναλυτές) Πρωτότυπο σύστηµα εξαγωγής πληροφορίας για την Ελληνική γλώσσα (ΜΙΤΟΣ) Πρωτότυπα εργαλεία για την προσαρµογή συστήµατος εξαγωγής πληροφορίας της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Ελληνικής γλώσσας σε νέες θεµατικές περιοχές Πρωτότυπα εργαλεία υποστήριξης της χρήσης ελεγχόµενων γλωσσών (ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ) Πρωτότυπο εργαλείο για την προσαρµογή πολύγλωσσου συστήµατος αυτόµατης παραγωγής κειµένων σε νέες θεµατικές περιοχές. Πρωτότυπο σύστηµα εντοπισµού ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων (FILTRON) Πρωτότυπο σύστηµα κατηγοριοποίησης σελίδων του Παγκόσµιου Ιστού (FILTERIX) Πρωτότυπα εργαλεία δηµιουργίας κοινοτήτων και στερεοτύπων χρηστών σε εφαρµογές του ιαδικτύου Πρωτότυπα εργαλεία λεκτικής ανάλυσης και µετασχηµατισµού της γλώσσας Multidimensional XML, και ενδεικτική εφαρµογή βασισµένη στα εργαλεία. Πρωτότυπο σύστηµα αποθήκευσης, ταξινόµησης και ανάκλησης δυσδιάστατων σχηµάτων για τη δερµατο-βιοµηχανία Πρωτότυπο δίκτυο παροχής ψηφιακής τηλεόρασης και υπηρεσιών µεγάλου εύρους ζώνης Παροχή υπηρεσιών ασύρµατου Internet µεγάλου εύρους ζώνης Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος παροχής τεχνικών πληροφοριών για δικτυακές νησίδες τεχνολογίας ΑΤΜ, βασισµένο στο WWW Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος για την εξ αποστάσεως διαχείριση και παρακολούθηση µεγεθών της κατάστασης δικτύων ΑΤΜ, αρχιτεκτονικής cllieent/server, στο οποίο χρησιµοποιούνται τεχνολογίες Java/WWW Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος για την οπτικοποίηση και επεξεργασία µετρήσεων κίνησης για δικτυακές πλατφόρµες ΑΤΜ Πατέντα για σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε εφαρµογή τεχνικών ενσωµατωµένης αυτοδοκιµής (BIST) και αυτοελέγχου Προηγµένη αρχιτεκτονική (και πρωτότυπη υλοποίηση) λογισµικού για παραµετρικές γεννήτριες κίνησης ΑΤΜ, ώστε να καθίσταται δυνατή η παραγωγή σύνθετου εκρηκτικού φορτίου, απαιτώντας από τον χρήστη µόνο την παροχή παραµέτρων υψηλού επιπέδου. Αρχιτεκτονική λογισµικού για την φορητή (portable) και διαφανή (transparent) ενσωµάτωση αλγορίθµων ελέγχου κίνησης σε συστήµατα διαχείρισης δικτύων ΑΤΜ, η οποία περιλαµβάνει κατάλληλο αφηρηµένο µοντέλο πληροφορίας, σύνολο γενικών ανοιχτών (open) διεπαφών και ιδεατό πρωτόκολλο σηµατοδοσίας, σύµφωνα προς το 13

12 µοντέλο αναφοράς P1520 της ΙΕΕΕ. Πρωτότυπη υλοποίηση σε γλώσσα Java, µε χρήση ευφυών πρακτόρων λογισµικού. Έµπειρο σύστηµα διαχείρισης υδροφόρου ορίζοντα µε τη χρήση Ασαφούς Λογικής 1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2002 ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ : 1 ( euro) ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ : 1 ( euro) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : 0 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : 3 ( euro) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ : 1 ( euro) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ : 0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περιοδικά Βιβλία/Κεφ. σε βιβλία Πρακτικά Συνεδρίων Συνέδρια Ανακοινώσεις- Οµιλίες Τεχνικές Αναφορές CITATIONS Ανταγωνιστικά/ ιαρθρ. Προγράµµατα Ερευνητικός Ιστός 2,5 21,5 12,3 32,8 0 14

13 2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -Σχεδιασµός ικτυοχώρου ΕΑΕΕ (βλ. στα έργα) -Λειτουργία και Υποστήριξη Υπερυπολογιστικής Μονάδας (βλ. στα έργα) 3. ΤΟΜΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπεύθυνος: ρ. Κ.. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.& Τ.) κατά την 9 η και 10 η συνεδρίαση του ΕΓΣ στις 12 και 19/12/2002 αντίστοιχα και αποδοχή από τον ντή του Ι.Π.&Τ, εγκρίθηκε η λειτουργία τοµέων στο Ι.Π.&Τ. για την καλύτερη οργάνωσή του. Ο τοµέας Πληροφορικής είναι ένας εκ των εγκριθέντων τοµέων. Σκοπός του τοµέα είναι: ο συντονισµός των προγραµµάτων και των έργων που υλοποιούνται, η διεύρυνση της συνεργασίας µε έργα και προγράµµατα των άλλων τοµέων, η διεπιστηµονική ενηµέρωση των ερευνητών, υποτρόφων και συνεργατών των προγραµµάτων, η κοινή οργάνωση ηµερίδων, συµποσίων, σχολείων, η καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. και η συντονισµένη αξιοποίηση του δυναµικού σε επί µέρους επιστηµονικές δράσεις Έχοντας βάση την αντιµετώπιση των προβλήµατων της υπερπληροφόρισης µέσω του διαδικτύου και της φυσικής επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής τα δύο προγράµµατα αναπτύσσουν έρευνα στους τοµείς: Γλωσσικής Τεχνολογίας Μηχανικής Μάθησης Νευρωνικών ικτύων Μοντελοποίησης Χρηστών Επεξεργασίας πολυµεσικής πληροφορίας Επεξεργασίας οπτικής πληροφορίας Εξόρυξης και εξαγωγής πληροφορίας και Γνώσης από δεδοµένα ιαχείρισης διαλογικών συστηµάτων µε στόχο την ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου αξιοποιήσιµων από την Ελληνική και τη ιεθνή κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. 15

14 Ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο η δηµιουργία εταιρίας έντασης γνώσης (spin-off), που θα αξιοποιήσει εµπορικά στη διεθνή αγορά την τεχνολογία άµεσης (on-line) ανάλυσης περιεχοµένου ιστοσελίδων και κατηγοριοποίησή τους. Το δυναµικό του τοµέα το 2002 αποτελείτο από: 4 Ερευνητές 1 ΕΛΕ 1 ΕΤΕ 2 Συνεργαζόµενους Ερευνητές µε προσόντα Βαθµίδας 5 Υπότροφους υποψήφιους διδάκτορες 12 Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου 6 Συνεργάτες µερικής απασχόλησης 4 άµισθους υποψήφιους διδάκτορες Με την νέα χρονιά αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, ο αγαπητός συνάδελφος ρ. Στ. Βαρουφάκης ενώ έχουν επιλεγεί 2 Ερευνητές Γ βαθµίδας και ένας συνεργαζόµενος Ερευνητής µε προσόντα βαθµίδας που θα ενισχύσουν το προσωπικό των προγραµµάτων. Εκκρεµή ακόµη µία θέση συνεργαζόµενου Ερευνητή λόγω αποχώρησης του ρ. Ι. Ανδρουτσόπουλου, που εκλέχτηκε λέκτορας στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Συνοπτικά τα επιτεύγµατα των προγραµµάτων του τοµέα Πληροφορικής για το έτος 2002 συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΠΟΤΕΛΕΜΣΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Περιοδικά 3 2. Βιβλία 2 3. Κεφάλαια σε Βιβλία 1 4. Πρακτικά Συνεδρίων Ανακοινώσεις Οµιλίες Εσωτερικές 15 Αναφ. 6. Τεχνικές Αναφορές Citations Ερευνητικά Έργα Επιχορηγήσεις Ανταγωνιστικά Έργα Ερευνητικός Ιστός Ευρώ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2002 Α1 ( ηµ. Περιοδ. / Μόνιµο Προσ.)=3/6 0,50 Α2 (Συν. ηµ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=15/11.5 1,30 Α3 ( ηµ. Περιοδ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=3/11.5 0,26 Β1 (Σύνολο Εισροών / Μόν.+Post Doc + 1/ Ευρώ 16

15 Σπουδ.)= /11.5 (Citations / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.) >71/11.5 > ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπεύθυνος: ρ. Κ. Π. ΑΓΚΑΚΗΣ Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) κατά την 9 η και 10 η συνεδρίαση του ΕΓΣ στις 12/12/2001 και 19/12/2001 αντίστοιχα και αποδοχή από τον ιευθυντή του ΙΠΤ, εγκρίθηκε η δηµιουργία δύο Τοµέων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µε στόχο: Τον προγραµµατισµό και συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Τη διάχυση γνώσεων µεταξύ Τοµέων, Προγραµµάτων και Έργων. Την ενίσχυση της προσέλκυσης νέων πόρων και της εκµετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων, µε συντονισµένη αξιοποίηση του δυναµικού από επιµέρους επιστηµονικές δράσεις. Οι δραστηριότητες και η τεχνογνωσία στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών του ΙΠΤ συνοψίζονται στις ακόλουθες περιοχές: Αµφίδροµη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Ασύρµατα δίκτυα ευρείας ζώνης Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας πολλαπλών υπηρεσιών Κινητές Επικοινωνίες Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (κεραίες & διάδοση) και συµβατότητα (EMC) Επαναδιαρθρώσιµα Ραδιοσυστήµατα Το προσωπικό του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών κατά το 2002 περιελάµβανε: 4 Ερευνητές 2 ΕΛΕ 3 Τεχνικοί 5 Υπότροφους υποψήφιους διδάκτορες 4 Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου 1 άµισθος υποψήφιος διδάκτορας 17

16 Προς το τέλος του έτους, επελέγησαν: ένας Ερευνητής Γ βαθµίδας και ένας συνεργαζόµενος Ερευνητής µε προσόντα βαθµίδας που θα ενισχύσουν το προσωπικό του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών. Συνοπτικά τα επιτεύγµατα των προγραµµάτων του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών για το έτος 2002 συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Περιοδικά Βιβλία 12. Κεφάλαια σε Βιβλία Πρακτικά Συνεδρίων Ανακοινώσεις Οµιλίες Εσωτερικές 5 Αναφ. 15. Τεχνικές Αναφορές Citations >3 17. Ερευνητικά Έργα Επιχορηγήσεις Ανταγωνιστικά Έργα Ερευνητικός Ιστός ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2002 Α1 ( ηµ. Περιοδ. / Μόνιµο Προσ.)= 1/6 0,17 Α2 (Συν. ηµ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=13/8.5 1,53 Α3 ( ηµ. Περιοδ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=1/8.5 0,12 Β1 (Σύνολο Εισροών / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.) = /8.5 (Citations / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.) >3/8.5 >

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 1 δεκαέξι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης Ανάπτυξη ασύρµατου συστήµατος εσωτερικού χώρου χαµηλού κόστους για µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισµένο σε Bluetooth Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας ΙII Μετασχηµατισµός Συστήµατος ΕΤΑΚ

Πυλώνας ΙII Μετασχηµατισµός Συστήµατος ΕΤΑΚ Πυλώνας ΙII Μετασχηµατισµός Συστήµατος ΕΤΑΚ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Κουπόνια Καινοτοµίας» Πρόγραµµα «Βιοµηχανική Ιδιοκτησία» Πρόγραµµα «Συµµετοχή σε Εκδηλώσεις ιεθνούς ικτύωσης» Πρόγραµµα «Ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ http://www.ee.auth.gr/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω1ΕΕ469ΗΕΒ-34Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό http://147.102.110.60/geohopper/ Γεωπληροφορική ΓΕΩΤΟΠΟΣ : Μια Βάση Γεωγνώσης για τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. εληκαράογλου και Λ. Τσούλος ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Επετειακό Συμπόσιο ΕΜΠ Συνεδρία Ι, 1.3: Το ΕΜΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει:

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης : Οι ενέργειες του µέτρου αυτού αποσκοπούν στην δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενα & ραστηριότητες Υπηρεσίες Έρευνας & Τεχνολογίας Υποδοµή Ερευνητικά Έργα εισαγωγή εισαγωγή βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΕΚΕΦΕ «Δ» σήμερα. 600 στρέμματα 2 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Επίλυση μεγάλων προκλήσεων έρευναs σε περιοχές αιχμής (Solving grand

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 Αγία Παρασκευή, Νοέμβριος 2008 2 Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) στα πλαίσια του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Ω1Ω469ΗΕΒ-Ε2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένα Έργα» Πρόγραµµα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδοµής Νέοι Επιστήµονες» Πρόγραµµα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» Πρόγραµµα «Έρευνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 240_21-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών Κεφάλαιο 2: Πλατφόρµες και είδη παιχνιδιών...47

Πρόλογος Μια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών Κεφάλαιο 2: Πλατφόρµες και είδη παιχνιδιών...47 Περιεχόµενα Πρόλογος...11 Τι πραγµατεύεται αυτό το βιβλίο;... 11 Οργάνωση του βιβλίου... 12 Επιπλέον υλικό... 14 Επικοινωνήστε µαζί µας... 14 Ευχαριστίες... 14 Σχετικά µε το συγγραφέα... 15 Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Ερευνητικές ομάδες στο ΤΕΙ Κρήτης

Πίνακας 1: Ερευνητικές ομάδες στο ΤΕΙ Κρήτης Ερευνητικές Ομάδες στο ΤΕΙ Κρήτης (στοιχεία από την Ιδρυματική πρόταση «Υποδομή Έρευνας & Τεχνολογίας» προς την ΓΓΕΤ) Ομάδα σύνταξης Ιδρυματικής πρότασης 1. Γενικά Στοιχεία Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/17 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Τμ. ΙΙ) Α3. (Τμ. Ι) Α1 & (Τμ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/17 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Τμ. ΙΙ) Α3. (Τμ. Ι) Α1 & (Τμ. 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 08-09 Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. I) & (Τμ. ΙI) (Θ) Λογική Σχεδίαση Λογική Σχεδίαση Η/Υ (Α) Η/Υ (Α) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ) (Α) Γραμμική Άλγεβρα (Τμ. IΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά παρουσίασης του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου της Ιρλανδίας

Πρακτικά παρουσίασης του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου της Ιρλανδίας Πρακτικά παρουσίασης του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου της Ιρλανδίας Πρόλογος Το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδηµαϊκό ίκτυο (ΚΕΑ ) οργάνωσε, στις 4 Οκτωβρίου 2007, παρουσίαση του Σχολικού Εκπαιδευτικού ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ( ) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ( ) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Άµεσες ράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ITS Hellas Δομή και Ιστορία.

ITS Hellas Δομή και Ιστορία. ITS Hellas Δομή και Ιστορία. Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των Συστημάτων Ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί οργανώνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα