Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002"

Transcript

1 Απολογισμός 2002 Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 Αγία Παρασκευή, Ιούνιος 2003

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ο Απολογισµός 2002 είναι ο δεύτερος απολογισµός του Ινστιτούτου Π&Τ που εκδίδεται µέσα από την βάση δεδοµένων «Απολογισµός ΙΠΤ», µια εκτεταµένη εφαρµογή στη βάση δεδοµένων MS Access που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου µέσα στο Ινστιτούτο από επιστηµονικό προσωπικό του Προγράµµατος Ολοκληρωµένα Συστήµατα (πρώην Πιλοτικά Έργα). Η ανάπτυξη έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για την συγγραφή απολογισµών ινστιτούτων που έχει εγκρίνει το.σ. του ΕΚΕΦΕ και επιτρέπει την παρακολούθηση, σύγκριση και αναφορά σε όλους τους απολογισµούς του Ινστιτούτου από το 1999 και εντεύθεν. Το έτος 2002 υπήρξε σηµαντικό για το Ινστιτούτο Π&Τ γιατί µε αυτό κλείνουν οι απολογισµοί µιας πενταετίας από τότε που ανέλαβε την διεύθυνση του Ινστιτούτου ο τρέχων ιευθυντής. Έτσι ο απολογισµός του 2002 αποτελεί συγχρόνως και απολογισµό της τελευταίας πενταετίας. Για τον λόγο αυτό στον απολογισµό αυτό δίνονται αθροιστικά οι δείκτες της τελευταίας πενταετίας αντί για την τελευταία τριετία που είχε καθιερωθεί για τους προηγούµενους απολογισµούς. Το 2002 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος αλλαγών που συνετέλεσαν στη επαναφορά του κλίµατος αµοιβαίας εκτίµησης, εµπιστοσύνης και συναδελφικότητας ανάµεσα στο προσωπικό του Ινστιτούτου. Το κλίµα αυτό βοήθησε το επιστηµονικό προσωπικό να συγκεντρωθεί στο κύριο έργο τους όπως γίνεται εµφανές από την αύξηση των δεικτών αποδοτικότητας στην πενταετία και την οµαλή λειτουργία του Ινστιτούτου και των θεσµών του, και την σηµαντική βελτίωση της εικόνας του Ινστιτούτου προς τα έξω. Σηµαντικός παράγων στην βελτίωση της λειτουργίας του Ινστιτούτου υπήρξε η ίδρυση του Γραφείου υποστήριξης της ιεύθυνσης του Ινστιτούτου και η συµβολή του ΕΓΣ την περίοδο 1999 µέχρι σήµερα. Η υλοποίηση των οργανωτικών αλλαγών συνέστησε η διεθνής επιτροπή αξιολόγησης για το Ινστιτούτο αποπερατώθηκαν µέσα στο Οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση του ερευνητικού δυναµικού σε θεµατικές περιοχές µε κρίσιµη µάζα. Με τις αλλαγές αυτές οι ερευνητικές δραστηριότητες οργανώθηκαν σε δύο τοµείς: των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. Παράλληλα, τα επιµέρους Προγράµµατα διαµορφώθηκαν σαν περιοχές έρευνας για να αντικατοπτρίζουν τις ερευνητικές τάσεις µέσα σε κάθε τοµέα. Το Πρόγραµµα «Πιλοτικά Έργα», συγκεκριµένα, εντάχθηκε απ ευθείας στην ιεύθυνση του Ινστιτούτου σαν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένων Συστηµάτων.» Με τις αλλαγές αυτές επετεύχθη η καλύτερη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού, η οργάνωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε λιγότερες αλλά πιο συνεκτικές περιοχές, και η δυνατότητα υλοποίησης ερευνητικών έργων µε µεγαλύτερη εµβέλειας. Παράλληλα, διατηρώντας µια περισσότερο αναλυτική δοµή στο επίπεδο προγραµµάτων, οι ερευνητές δραστηριότητες εξατοµικεύονται για κάθε πρόγραµµα επιτρέποντας τον αναλυτικό απολογισµό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κάθε ερευνητή και κάθε προγράµµατος χωριστά. Σύµφωνα µε το καινούργιο Οργανόγραµµα που εγκρίθηκε από το ΕΓΣ 2001, η οργάνωση του Ινστιτούτο γίνεται σε δυο (2) Τοµείς (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες), έξι (6) Προγράµµατα, και ένα Πρόγραµµα ιεύθυνσης (Ολοκληρωµένα Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα). Το σφαιρικό µοντέλο ανάπτυξης και το καινούργιο οργανόγραµµα συνοψίζονται στα δύο παρακάτω γραφήµατα. 1

3 Σχήµα 1: Σφαιρικό Μοντέλο Λειτουργίας του ΙΠ&Τ BROWSERS ISDN ATM ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΣΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΦΥΗ ΙΚΤΥΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ I.D. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ RF ΙΚΤΥΑ AD HOC ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ. ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛ. ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ EIKONIKH ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ 3

4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ( /ντής) Γραφείο Υποστήριξης Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τοµέας Πληροφορικής Τοµέας Τηλεπικοινωνιών ιοικητικό ίκτυα Τεχνολογία Γνώσεων και Λογισµικού Υπολογιστική Ευφυία Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ασύρµατες Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Οικονοµικό 1... n 1... n 1... n 1... n 1... n Οργανόγραµµα Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τις αλλαγές αυτές επετεύχθη η καλύτερη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού, η οργάνωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε λιγότερες αλλά πιο συνεκτικές περιοχές, και η δυνατότητα υλοποίησης ερευνητικών έργων µε µεγαλύτερη εµβέλειας. Παράλληλα, διατηρώντας µια περισσότερο αναλυτική δοµή στο επίπεδο προγραµµάτων, οι ερευνητές δραστηριότητες εξατοµικεύονται για κάθε πρόγραµµα επιτρέποντας τον αναλυτικό απολογισµό και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κάθε ερευνητή και κάθε προγράµµατος χωριστά. Σύµφωνα µε το καινούργιο Οργανόγραµµα που εγκρίθηκε από το ΕΓΣ 2001, η οργάνωση του Ινστιτούτο γίνεται σε δυο (2) Τοµείς (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες), έξι (6) Προγράµµατα, και ένα Πρόγραµµα ιεύθυνσης (Ολοκληρωµένα Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα). Το καινούργιο οργανόγραµµα συνοψίζεται στο παρακάτω ιάγραµµα. Το 2002 συνέχισαν οι χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα IST και τα Εθνικά Προγράµµατα. Τα αποτελέσµατα από την συµµετοχή του Ινστιτούτου σε προτάσεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του IST, Κοινωνίας της Πληροφορίας και άλλα ανταγωνιστικά προγράµµατα υπήρξαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αφού το 2002 εγκρίθηκαν 6 καινούργια έργα µε συνολικό προϋπολογισµό ΕΥΡΩ. Παράλληλα το Ινστιτούτο ενεργοποιήθηκε έντονα στην εξασφάλιση συµµετοχής σε Κοινοπραξίες για την υποβολή προτάσεων στην πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από το FP6. Έτσι το ινστιτούτο συµµετείχε σε 8 συνολικά προτάσεις που υπεβλήθησαν τον Απρίλιο 2003, εκ την οποίων 2 IP s, 5 STREPs και 1 Network of Excellence. Σηµαντική είναι η επιτυχία του Ινστιτούτου στο Πρόγραµµα ΠΡΑΞΕ µε την χρηµατοδότηση µιας προτάσεις για δηµιουργία εταιρίας Tεχνοβλαστού (Spin off). Η χρηµατοδότηση αυτή είναι σηµαντική γιατί σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για το Ινστιτούτο και το ΕΚΕΦΕ όπου αρχίζει η σύνδεση της επιχειρηµατικότητας µε την έρευνα για την αξιοποίηση της ερευνητικής παραγωγής. Μια άλλη δραστηριότητα που δροµολογήθηκε το 2002 είναι η ενεργός συµµετοχή στις διαδικασίες ένταξης της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ιαστήµατος (ESA). Το 6

5 Ινστιτούτο θεωρεί την διαστηµική έρευνα τοµέας νευραλγικής σηµασίας και έχει ήδη συµµετάσχει σε ερευνητικά προγράµµατα δορυφορικής τηλεόρασης, δορυφορικών πολυπλεκτών, διαχείρισης φάσµατος για την παροχή υπηρεσιών µε εξασφαλισµένη ποιότητα και υλοποίηση του νέου διαδυκτιακού πρωτοκόλλου IPv6 πάνω από δορυφορικά κανάλια. Στο πλαίσιο παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών, δηµιουργήθηκε ένα έργο το οποίο ασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευµένους τοµείς Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ένα τέτοιο έργο είναι η υλοποίηση του δικτυοχώρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) το οποίο, εκτός των άλλων, παρέχει και την on-line πρόσβαση στης µετρήσεις ραδιενέργειας σε όλους τους σταθµούς δειγµατοληψίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρατίθενται οι είκτες Αποδοτικότητας του ινστιτούτου στην πενταετία όπως προκύπτουν από τους Απολογισµούς των αντιστοίχων ετών. Οι δείκτες τεκµηριώνουν την ανοδική πορεία του Ινστιτούτου και την συνεχώς αυξανόµενη αναγνώριση του ερευνητικού έργου τόσο από πλευράς επιδοτήσεων όσο και από αναφορές από την διεθνή ερευνητική κοινότητα. 1.1 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΠ&Τ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους παρακάτω πίνακες και γραφήµατα οι παρατίθενται γραφήµατα και πίνακες που παρουσιάζουν την εξέλιξη και πρόοδο του Ινστιτούτου την πενταετία ποσοτικά. Οι είκτες Παραγωγικότητας αναφέρονται σε µεγέθη ανοιγµένα στο σύνολο του αθροίσµατος του µόνιµου ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, των µεταδιδακτορικών υποτρόφων και το ήµισυ των διδακτορικών υποτρόφων. Για το λόγο αυτό παρατίθενται και η εξέλιξη του Προσωπικού, σε συνολικό αριθµό µόνιµου και υπό σύµβαση ερευνητικού προσωπικού, την τελευταία πενταετία. Σχ. 1 * Περιλαµβάνει συνολικό αριθµό µόνιµου και υπό σύµβαση ερευνητικού προσωπικού. 7

6 Το γράφηµα στο Σχ. 2 αποτυπώνει τα επιτεύγµατα του Ινστιτούτου στην περίοδο συνολικά. Από το γράφηµα φαίνεται η ανοδική πορεία αναφορικά µε τις χρηµατοδοτήσεις, τις δηµοσιεύσεις και την διεθνή αναγνώριση του δηµοσιευµένου έργου του Ινστιτούτου κατά την τελευταία πενταετία. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ CITATIONS Σχ. 2 Αριθµός επιτευγµάτων ανά κατηγορία για όλο το ΙΠ&Τ την πενταετία Στη συνέχεια παρατίθενται οι είκτες Παραγωγικότητας για το ΙΠ&Τ κατά την περίοδο Οι είκτες Παραγωγικότητας προκύπτουν διαιρώντας τα ανά κατηγορία επιτεύγµατα του γραφήµατος στο Σχήµα 2 µε το σύνολο του αθροίσµατος του µόνιµου ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, των µεταδιδακτορικών υποτρόφων και το ήµισυ των διδακτορικών υποτρόφων. Πίνακας 1 ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Α1: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές /(µόνιµο προσωπικό) 0,65 0,75 0,40 0,88 0,54 Α3: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 1,38 0,31 0,15 0,60 0,36 Α2:Συνολικές ηµοσιεύσεις/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 0,38 1,48 1,55 4,13 2,17 Citations/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 1,30 2,00 2,23 4,34 2,96 Β1:Σύνολο εισροών σε /10.000/(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) 2,2 1,90 2,30 3,50 6,24 8

7 ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΠ&Τ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Α1: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές /(µόνιµο προσωπικό) Α2:Συνολικές ηµοσιεύσεις/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Α3: ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Β1:Σύνολο εισροών σε /10.000/(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Citations/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.) Συνολικό γράφηµα δεικτών απόδοσης Ινστιτούτου Π&Τ για την πενταετία που ο ρ. Θωµόπουλος χρηµάτισε ιευθυντής του Ινστιτούτου. Από τους είκτες Παραγωγικότητας επίσης προκύπτει η ανοδική πορεία του Ινστιτούτου τόσο σε επιστηµονικό δηµοσιευµένο έργο, όσο και σε εξωτερική χρηµατοδότηση και αναφορές (διεθνής αναγνώριση) κατά την πενταετία που αφορά στην περίοδο που ιευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο ρ. Θωµόπουλος. Έτσι ενώ κατά την ίδια περίοδο εµφανίζεται αύξηση του συνολικού αριθµού προσωπικού του Ινστιτούτου, Σχ. 1, οι δείκτες παραγωγικότητας, που εκφράζουν παράλληλα την ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του Ινστιτούτου, εµφανίζουν ανοδική πορεία., προδιαγράφοντας µία θετική µελλοντική πορεία για το ΙΠ&Τ. Εν κατακλείδι, το σφαιρικό µοντέλο λειτουργίας του Ινστιτούτου, που βασίζεται πάνω στους δύο υπάρχοντες Τοµείς Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική και έχει σαν Άξονα Σύγκλησης τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα, έχουν αρχίσει και αποδίδουν τόσο από πλευράς ερευνητικής, όσο και από πλευράς οικονοµικής και ερευνητικής πολιτικής. Η αλλαγή του Προγράµµατος Πιλοτικά Έργα σε Πρόγραµµα Ολοκληρωµένων Συστηµάτων εδραιώνει την προσπάθεια του Ινστιτούτου που αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού του Ινστιτούτου, τη σύγκλιση των Προγραµµάτων και τη δηµιουργία συνεργασιών µεγαλύτερης κλίµακας και βεληνεκούς. Με την υλοποίηση πιλοτικών έργων στο µεταίχµιο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, το Πρόγραµµα στοχεύει στην σύγκλιση των προγραµµάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων των δύο Τοµέων του Ινστιτούτου, στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και εξοπλιστικού δυναµικού του Ινστιτούτου, στην δηµιουργία υποδοµής υποστήριξης µεγάλων έργων, στην υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών µεγάλου βεληνεκούς και στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων έρευνας και την επαφή µε την βιοµηχανία και τον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα και µε την διεθνή πρακτική. Στην περίοδο απολογισµού 2002, το ΙΠ&Τ απασχόλησε συνολικά 66 άτοµα σε θέσεις εργασίες (µόνιµες και µε σύµβαση). Η λειτουργία του Προγράµµατος «Πιλοτικά Έργα ΙΠ&Τ» σε συνδυασµό µε το σφαιρικό µοντέλο λειτουργίας του Ινστιτούτου, που βασίζεται πάνω στους δύο υπάρχοντες Τοµείς Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική και έχει σαν Άξονα Σύγκλησης τα Ολοκληρωµένα Συστήµατα, έχουν αρχίσει και αποδίδουν τόσο από πλευράς ερευνητικής, όσο και από πλευράς οικονοµικής και ερευνητικής πολιτικής. Η αλλαγή του 9

8 Προγράµµατος Πιλοτικά Έργα σε Πρόγραµµα Ολοκληρωµένων Συστηµάτων εδραιώνει την προσπάθεια του Ινστιτούτου που αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού του Ινστιτούτου, τη σύγκλιση των Προγραµµάτων και τη δηµιουργία συνεργασιών µεγαλύτερης κλίµακας και βεληνεκούς. Οι προοπτικές για παραπάνω ανάπτυξη είναι ευοίωνες και το Ινστιτούτο βρίσκεται στο δρόµο της ανάπτυξης µε στόχους συγκεκριµένους και καλά εστιασµένους. Η περαιτέρω ανάπτυξη θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχία του Ινστιτούτου σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, κατά κύριο λόγο από το Κοινοτικό 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP6) και τα προγράµµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Από την µέχρι τώρα επιτυχία του Ινστιτούτου σε προγράµµατα της ΚτΠ, οι προβλέψεις για µελλοντική επιτυχία στα εν λόγω προγράµµατα είναι πολύ θετικές. Σ. Χ. Α. Θωµόπουλος, Ph.D. /ντής ΙΠ&Τ ΕΚΕΦΕ 10

9 1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Κατά το 2001 ακολούθησαν το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου 12 υπότροφοι του ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος», ενώ οι ερευνητές του Ινστιτιτούτου επέβλεψαν και 5 επιπλέον υποψήφιους διδάκτορες που δεν χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό Προϋπολογισµό του Κέντρου. Επίσης κατά το 2001 ολοκληρώθηκαν, µε πλήρη επιτυχία 3 διδακτορικές διατριβές, και 4 διπλωµατικές εργασίες. Σεµινάρια Εκτός του Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ, στο Ι.Π.& Τ. δόθηκαν και διαλέξεις από επιστήµονες του Ινστιτούτου και εξωτερικούς προσκεκληµένους ερευνητές. 1.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η νέα σφαιρική διάρθρωση του Ι.Π.& Τ. καθώς και οι βάσεις που έχουν στηθεί µε τις επιλεχθείσες θεµατικές περιοχές Έρευνας και Ανάπτυξης και την υλικοτεχνική υποδοµή που δηµιουργήθηκε, αναµένεται να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη του Ινστιτούτου. Η συµµετοχή σε νέα ανταγωνιστικά έργα Έρευνας & Τεχνολογίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ιεθνές επίπεδο είναι αξιόλογη και η προοπτική για περαιτέρω χρηµατοδότηση ευοίωνη. Κατά το 2001, εγκρίθηκαν 10 νέα έργα, ενώ ξεκίνησαν τα 8 από αυτά. Ο ι συνολικές εισροές του Ινστιτούτου από χρηµατοδοτούµενα έργα γιά το 2001 ανήλθαν σε δρχ. Παράλληλα επενδύθηκαν περί τα Euros ( δρχ) για εξοπλισµό υποδοµής. Η τεχνολογική πρωτοπορία που έχει αποκτηθεί από τη συµµετοχή του Ινστιτούτου σε ανταγωνιστικά έργα Ε&Τ αναµένεται να αποδώσει καρπούς είτε µε την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων είτε µε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας προς εταιρείες και οργανισµούς. Η καθιέρωση των Ερευνητών του Ι.Π.& Τ. στον ιεθνή χώρο, αναµένεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω µε πρωτοβουλίες οργάνωσης διεθνών επιστηµονικών γεγονότων και επιµέλειας ειδικών εκδόσεων διεθνών επιστηµονικών περιοδικών. Τέλος το Ινστιτούτο αποβλέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην µεταφορά τεχνογνωσίας και την επιµόρφωση του επιστηµονικού προσωπικού των Ελληνικών επιχειρήσεων µέσα από οργανωµένη συνεχή εκπαίδευσης στους τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους ακαδηµαϊκούς φορείς. Ο στόχος του Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο ξεκίνηµα της καινούργιας χιλιετηρίδας είναι να διαδραµατίσει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στην αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας µέσα από παραγωγικές βιοµηχανικές και εµπορικές εφαρµογές, και στην καλλιέργεια και διατήρηση τεχνολογικής αιχµής στην ελληνική βιοµηχανία µε την µεταλαµπάδευση καινούργιας τεχνογνωσίας µέσα από συνεχή εκπαίδευση. Το ΙΠ&Τ είναι µοναδικά εξοπλισµένο και αναµένεται να διαδραµατίσει το καθοριστικό αυτό ρόλο µεταξύ έρευνας, βιοµηχανίας και παραγωγής. 11

10 1.4 ΝΕΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΙΚΤΥΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ηµιουργία πιλοτικού ασύρµατου κυψελικού ευρυζωνικού δικτύου στο φάσµα των 3,5GHz για την πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες. ηµιουργία πιλοτικού συστήµατος παροχής ψηφιακής αναδραστικής τηλεόρασης. ΕΥΦΥΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ανάλυση της χρήσης υπηρεσιών παροχής πληροφορίας στο ιαδίκτυο (Web-sites, news-filtering services, digital libraries, ). Εξόρυξη γνώσης από χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και από δεδοµένα συµπεριφοράς καταναλωτών. Αυτόµατη κατηγοριοποίηση σελίδων του σελίδων του παγκόσµιου ιστού (WEB) και µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εφαρµογή στην προστασία ανηλίκων από µη επιθυµητό δικτυακό υλικό). Χαρακτηρισµός και ανάκτηση πληροφορίας που παρέχεται σε πολυµεσική µορφή, µε βάση το περιεχόµενο. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ Μαθηµατική και πειραµατική µελέτη φαινοµένων συµφόρησης σε δικτυακά περιβάλλοντα πολύ µεγάλων πολυπλεκτών ή µεταγωγέων κορµού, µε στόχο την ανάπτυξη µεθοδολογιών για τον έλεχο κίνησης και τη διαχείριση πόρων. Χαρακτηρισµός δικτυακής κίνησης που µεταφέρει πληροφορία video. ιατάξεις παραγωγής και µέτρησης-ανάλυσης φορτίου κίνησης σε δίκτυα ΑΤΜ και IP. Από κοινού βελτιστοποίηση υβριδικού περιβάλλοντος (composite radio) εναλλακτικών ασυρµάτων δικτύων (IEEE b, GPRS, DVB-T), για την αποδοτική παροχή υπηρεσιών ΙP. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ & ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Λειτουργία πιλοτικού ασύρµατου κυψελικού ευρυζωνικού δικτύου στο φάσµα των 3,5GHz για την πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες, την ανάπτυξη εφαρµογών που θα εκµεταλλεύονται την δυνατότητα των υψηλών ταχυτήτων και την ανάπτυξη µοντέλων εµπορικής αξιοποίησης του εν λόγω δικτύου. Ανάπτυξη συστήµατος βιοµετρικής αναγνώρισης προσώπου από ψηφιακή κάµερα. Ανάπτυξη εργαλείων εικονικής πραγµατικότητας για την πλοήγηση ροµπότ µέσα από το διαδύκτιο. 12

11 1.5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Πρωτότυπα συστήµατα, τα οποία αναπτύχθηκαν και για τα οποία υπάρχει προοπτική αξιοποίησής τους στην αγορά είναι Βιοµετρικό σύστηµα αναγνώρισης προσώπων από ψηφιακή κάµερα Πρωτότυπη πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών γλωσσικής τεχνολογίας (Ellogon) Πρωτότυπα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την Ελληνική γλώσσα (δηµιουργία και συντήρηση λεξικών, ορολογιών, γραµµατικών, λεκτικοί και συντακτικοί αναλυτές) Πρωτότυπο σύστηµα εξαγωγής πληροφορίας για την Ελληνική γλώσσα (ΜΙΤΟΣ) Πρωτότυπα εργαλεία για την προσαρµογή συστήµατος εξαγωγής πληροφορίας της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Ελληνικής γλώσσας σε νέες θεµατικές περιοχές Πρωτότυπα εργαλεία υποστήριξης της χρήσης ελεγχόµενων γλωσσών (ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ) Πρωτότυπο εργαλείο για την προσαρµογή πολύγλωσσου συστήµατος αυτόµατης παραγωγής κειµένων σε νέες θεµατικές περιοχές. Πρωτότυπο σύστηµα εντοπισµού ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων (FILTRON) Πρωτότυπο σύστηµα κατηγοριοποίησης σελίδων του Παγκόσµιου Ιστού (FILTERIX) Πρωτότυπα εργαλεία δηµιουργίας κοινοτήτων και στερεοτύπων χρηστών σε εφαρµογές του ιαδικτύου Πρωτότυπα εργαλεία λεκτικής ανάλυσης και µετασχηµατισµού της γλώσσας Multidimensional XML, και ενδεικτική εφαρµογή βασισµένη στα εργαλεία. Πρωτότυπο σύστηµα αποθήκευσης, ταξινόµησης και ανάκλησης δυσδιάστατων σχηµάτων για τη δερµατο-βιοµηχανία Πρωτότυπο δίκτυο παροχής ψηφιακής τηλεόρασης και υπηρεσιών µεγάλου εύρους ζώνης Παροχή υπηρεσιών ασύρµατου Internet µεγάλου εύρους ζώνης Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος παροχής τεχνικών πληροφοριών για δικτυακές νησίδες τεχνολογίας ΑΤΜ, βασισµένο στο WWW Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος για την εξ αποστάσεως διαχείριση και παρακολούθηση µεγεθών της κατάστασης δικτύων ΑΤΜ, αρχιτεκτονικής cllieent/server, στο οποίο χρησιµοποιούνται τεχνολογίες Java/WWW Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος για την οπτικοποίηση και επεξεργασία µετρήσεων κίνησης για δικτυακές πλατφόρµες ΑΤΜ Πατέντα για σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε εφαρµογή τεχνικών ενσωµατωµένης αυτοδοκιµής (BIST) και αυτοελέγχου Προηγµένη αρχιτεκτονική (και πρωτότυπη υλοποίηση) λογισµικού για παραµετρικές γεννήτριες κίνησης ΑΤΜ, ώστε να καθίσταται δυνατή η παραγωγή σύνθετου εκρηκτικού φορτίου, απαιτώντας από τον χρήστη µόνο την παροχή παραµέτρων υψηλού επιπέδου. Αρχιτεκτονική λογισµικού για την φορητή (portable) και διαφανή (transparent) ενσωµάτωση αλγορίθµων ελέγχου κίνησης σε συστήµατα διαχείρισης δικτύων ΑΤΜ, η οποία περιλαµβάνει κατάλληλο αφηρηµένο µοντέλο πληροφορίας, σύνολο γενικών ανοιχτών (open) διεπαφών και ιδεατό πρωτόκολλο σηµατοδοσίας, σύµφωνα προς το 13

12 µοντέλο αναφοράς P1520 της ΙΕΕΕ. Πρωτότυπη υλοποίηση σε γλώσσα Java, µε χρήση ευφυών πρακτόρων λογισµικού. Έµπειρο σύστηµα διαχείρισης υδροφόρου ορίζοντα µε τη χρήση Ασαφούς Λογικής 1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2002 ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ : 1 ( euro) ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ : 1 ( euro) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : 0 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : 3 ( euro) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ : 1 ( euro) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ : 0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Περιοδικά Βιβλία/Κεφ. σε βιβλία Πρακτικά Συνεδρίων Συνέδρια Ανακοινώσεις- Οµιλίες Τεχνικές Αναφορές CITATIONS Ανταγωνιστικά/ ιαρθρ. Προγράµµατα Ερευνητικός Ιστός 2,5 21,5 12,3 32,8 0 14

13 2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -Σχεδιασµός ικτυοχώρου ΕΑΕΕ (βλ. στα έργα) -Λειτουργία και Υποστήριξη Υπερυπολογιστικής Μονάδας (βλ. στα έργα) 3. ΤΟΜΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπεύθυνος: ρ. Κ.. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.& Τ.) κατά την 9 η και 10 η συνεδρίαση του ΕΓΣ στις 12 και 19/12/2002 αντίστοιχα και αποδοχή από τον ντή του Ι.Π.&Τ, εγκρίθηκε η λειτουργία τοµέων στο Ι.Π.&Τ. για την καλύτερη οργάνωσή του. Ο τοµέας Πληροφορικής είναι ένας εκ των εγκριθέντων τοµέων. Σκοπός του τοµέα είναι: ο συντονισµός των προγραµµάτων και των έργων που υλοποιούνται, η διεύρυνση της συνεργασίας µε έργα και προγράµµατα των άλλων τοµέων, η διεπιστηµονική ενηµέρωση των ερευνητών, υποτρόφων και συνεργατών των προγραµµάτων, η κοινή οργάνωση ηµερίδων, συµποσίων, σχολείων, η καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. και η συντονισµένη αξιοποίηση του δυναµικού σε επί µέρους επιστηµονικές δράσεις Έχοντας βάση την αντιµετώπιση των προβλήµατων της υπερπληροφόρισης µέσω του διαδικτύου και της φυσικής επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής τα δύο προγράµµατα αναπτύσσουν έρευνα στους τοµείς: Γλωσσικής Τεχνολογίας Μηχανικής Μάθησης Νευρωνικών ικτύων Μοντελοποίησης Χρηστών Επεξεργασίας πολυµεσικής πληροφορίας Επεξεργασίας οπτικής πληροφορίας Εξόρυξης και εξαγωγής πληροφορίας και Γνώσης από δεδοµένα ιαχείρισης διαλογικών συστηµάτων µε στόχο την ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου αξιοποιήσιµων από την Ελληνική και τη ιεθνή κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. 15

14 Ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο η δηµιουργία εταιρίας έντασης γνώσης (spin-off), που θα αξιοποιήσει εµπορικά στη διεθνή αγορά την τεχνολογία άµεσης (on-line) ανάλυσης περιεχοµένου ιστοσελίδων και κατηγοριοποίησή τους. Το δυναµικό του τοµέα το 2002 αποτελείτο από: 4 Ερευνητές 1 ΕΛΕ 1 ΕΤΕ 2 Συνεργαζόµενους Ερευνητές µε προσόντα Βαθµίδας 5 Υπότροφους υποψήφιους διδάκτορες 12 Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου 6 Συνεργάτες µερικής απασχόλησης 4 άµισθους υποψήφιους διδάκτορες Με την νέα χρονιά αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, ο αγαπητός συνάδελφος ρ. Στ. Βαρουφάκης ενώ έχουν επιλεγεί 2 Ερευνητές Γ βαθµίδας και ένας συνεργαζόµενος Ερευνητής µε προσόντα βαθµίδας που θα ενισχύσουν το προσωπικό των προγραµµάτων. Εκκρεµή ακόµη µία θέση συνεργαζόµενου Ερευνητή λόγω αποχώρησης του ρ. Ι. Ανδρουτσόπουλου, που εκλέχτηκε λέκτορας στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Συνοπτικά τα επιτεύγµατα των προγραµµάτων του τοµέα Πληροφορικής για το έτος 2002 συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΠΟΤΕΛΕΜΣΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Περιοδικά 3 2. Βιβλία 2 3. Κεφάλαια σε Βιβλία 1 4. Πρακτικά Συνεδρίων Ανακοινώσεις Οµιλίες Εσωτερικές 15 Αναφ. 6. Τεχνικές Αναφορές Citations Ερευνητικά Έργα Επιχορηγήσεις Ανταγωνιστικά Έργα Ερευνητικός Ιστός Ευρώ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2002 Α1 ( ηµ. Περιοδ. / Μόνιµο Προσ.)=3/6 0,50 Α2 (Συν. ηµ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=15/11.5 1,30 Α3 ( ηµ. Περιοδ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=3/11.5 0,26 Β1 (Σύνολο Εισροών / Μόν.+Post Doc + 1/ Ευρώ 16

15 Σπουδ.)= /11.5 (Citations / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.) >71/11.5 > ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπεύθυνος: ρ. Κ. Π. ΑΓΚΑΚΗΣ Σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) κατά την 9 η και 10 η συνεδρίαση του ΕΓΣ στις 12/12/2001 και 19/12/2001 αντίστοιχα και αποδοχή από τον ιευθυντή του ΙΠΤ, εγκρίθηκε η δηµιουργία δύο Τοµέων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µε στόχο: Τον προγραµµατισµό και συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Τη διάχυση γνώσεων µεταξύ Τοµέων, Προγραµµάτων και Έργων. Την ενίσχυση της προσέλκυσης νέων πόρων και της εκµετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων, µε συντονισµένη αξιοποίηση του δυναµικού από επιµέρους επιστηµονικές δράσεις. Οι δραστηριότητες και η τεχνογνωσία στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών του ΙΠΤ συνοψίζονται στις ακόλουθες περιοχές: Αµφίδροµη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Ασύρµατα δίκτυα ευρείας ζώνης Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας πολλαπλών υπηρεσιών Κινητές Επικοινωνίες Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (κεραίες & διάδοση) και συµβατότητα (EMC) Επαναδιαρθρώσιµα Ραδιοσυστήµατα Το προσωπικό του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών κατά το 2002 περιελάµβανε: 4 Ερευνητές 2 ΕΛΕ 3 Τεχνικοί 5 Υπότροφους υποψήφιους διδάκτορες 4 Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου 1 άµισθος υποψήφιος διδάκτορας 17

16 Προς το τέλος του έτους, επελέγησαν: ένας Ερευνητής Γ βαθµίδας και ένας συνεργαζόµενος Ερευνητής µε προσόντα βαθµίδας που θα ενισχύσουν το προσωπικό του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών. Συνοπτικά τα επιτεύγµατα των προγραµµάτων του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών για το έτος 2002 συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Περιοδικά Βιβλία 12. Κεφάλαια σε Βιβλία Πρακτικά Συνεδρίων Ανακοινώσεις Οµιλίες Εσωτερικές 5 Αναφ. 15. Τεχνικές Αναφορές Citations >3 17. Ερευνητικά Έργα Επιχορηγήσεις Ανταγωνιστικά Έργα Ερευνητικός Ιστός ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2002 Α1 ( ηµ. Περιοδ. / Μόνιµο Προσ.)= 1/6 0,17 Α2 (Συν. ηµ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=13/8.5 1,53 Α3 ( ηµ. Περιοδ. / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.)=1/8.5 0,12 Β1 (Σύνολο Εισροών / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.) = /8.5 (Citations / Μόν.+Post Doc + 1/2 Σπουδ.) >3/8.5 >

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα