Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά"

Transcript

1 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον, την Το αριθμητικό : έναν Η αντωνυμία : αυτήν, την Τα αρνητικά επιρρήματα : δεν, μην Οι λέξεις αυτές φυλάγουν το τελικό -ν-, όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από: 1. φωνήεντο 2. στιγμιαίο σύμφωνο : κ, π, τ, - γκ, μπ, ντ, - τζ, τσ 3. διπλό : ξ, ψ Ενώ χάνουν το τελικό -ν-, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από εξακολουθητικό σύμφωνο(γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ) Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίπτωση (1), κατά την οποία η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεντο, οπότε το -ν- διατηρείται, ισχύει ο κανόνας της Γραμματικής και δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ γραφής και προφοράς των λέξεων. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση (2), γίνονται αλλαγές: α ) Το -ν- μπροστά από τα άηχα (άφωνα) σύμφωνα κ, π, τ, αλλάζει ως εξής: ν + κ > γκ ν + π > μπ ν + τ > ντ(=d) : Σε γνωρίζω από την κόψη... >... τη γκόψη Δεν κατάλαβα... > δε γκατάλαβα Είσαι σαν τον καραγκιόζη >... το γκαραγκιόζη Την Πρέβεζα αγνάντευα... Θα φανεί στην πορεία... Κλείσε την πόρτα Έρχομαι τον τοίχο-τοίχο... Θα πάμε στην ταβέρνα... Δεν ταιριάζουν... > τη Μπρέβεζα >... στη μπορεία >... τη μπόρτα >... το ντοίχο-τοίχο >... στη νταβέρνα >... δε νταιριάζουν

2 2 Παρατήρηση: Υπάρχει διαφορά μεταξύ γραφής και προφοράς. β ) Το -ν- μπροστά από ηχηρά (ημίφωνα) δίψηφα σύμφωνα γκ, μπ, ντ: ν + γκ > γκ ν + μπ > μπ ν + ντ > ντ : Και στο(ν) γκρεμό να πέσω... Άκουσα το(ν) γκιόνη... Δεν υποφέρω τη(ν) γκρίνια σου Ρίξε τη(ν) μπάλα Πήγα στο(ν) μπακάλη... Δε(ν) μπορώ μανούλα μ... Δε(ν) ντρέπεσαι λίγο ; Τα ρούχα είναι στη(ν) ντουλάπα Σε τούτο το(ν) ντουνιά... >... στο γκρεμό >... το γκιόνη >... τη γκρίνια σου >... τη μπάλα >... στο μπακάλη >... δε μπορώ > δε ντρέπεσαι >... στη ντουλάπα >... το ντουνιά Παρατήρηση: Το -ν- πριν από τα ηχηρά (ημίφωνα) δίψηφα σύμφωνα: γκ, μπ, ντ, αποβάλλεται. Πρέπει επομένως πριν από τα σύμφωνα: γκ, μπ, ντ, να μη γράφεται το -ν-, όπως και στην περίπτωση των εξακολουθητικών συμφώνων. γ ) Το -ν- μπροστά από το ηχηρό (ημίφωνο) σύμφωνο -τζ- και το άηχο (άφωνο) -τσ-: ν + τζ > (ντζ) > τζ ν + τσ > (ντζ) > τζ : Τον είδες τον τζίτζικα; > το ντζίτζικα > το τζίτζικα Το έριξε στον τζόγο... > στο ντζόγο > στο τζόγο Έσπασε την τζαμαρία... > τη ντζαμαρία > τη τζαμαρία Τον τσεκούρωσε στο λογαριασμό > το ντζεκούρωσε > το τζεκούρωσε Φέρε μου την τσιγαροθήκη... > τη ντζιγαροθήκη > τη τζιγαροθήκη Σύμφωνα με τον τσελεμεντέ > το ντζελεμεντέ > το τζελεμεντέ Παρατηρήσεις: - Το -ν-, όταν συναντάει -τζ-, γίνεται: κατ αρχήν ν+τ > ντ, όπως και στην περίπτωση 2α, και στη συνέχεια -ντζ.

3 3 - Εφόσον η προφορά του -ντζ- και του -τζ- δε διαφέρει στην ομιλούμενη γλώσσα, μπορούμε να δεχτούμε ότι το τελικό -ν- αποβάλλεται. - Στην περίπτωση του -τσ- βλέπουμε ότι το ηχηρό (ημίφωνο) -ν-, καθώς με το -τ- δημιουργεί το φθόγγο -ντ(d)-, μετατρέπει το άηχο(άφωνο) -σ- σε ηχηρό(ημίφωνο) -ζ- : ν + τσ > ντζ, το οποίο, σύμφωνα με την προηγούμενη παρατήρηση, ακούγεται ως -τζ. Σε ό,τι δε αφορά την περίπτωση (3), δηλαδή τα διπλά άηχα (άφωνα) σύμφωνα, γίνονται αλλαγές όπως και στην περίπτωση (2α ): ν + ξ(=κσ) > ν + κ-σ > γκ-σ > γκσ ν + ψ(=πσ) > ν + π-σ > μπ-σ > μπσ Δεν ξέρω... = δεν κσέρω > δε γκσέρω Την ξεπαράδιασε ο φίλος της = την κσεπαράδιασε > τη γκσεπαράδιασε Δώσε μου την ξύστρα... = την κσύστρα > τη γκσύστρα Μου έβγαλε την ψυχή = την πσυχή > τη μπσυχή Κάνει τον ψόφιο κοριό = τον πσόφιο > το μπσόφιο Δεν ψώνισα σήμερα = δεν πσώνισα > δε μπσώνισα Παρατήρηση Υπάρχει διαφορά γραφής και προφοράς,όπως αντίστοιχα και στην 2α περίπτωση Ο αδύνατος τύπος -τον-, της προσωπικής αντωνυμίας Τον κορόϊδεψα > το γκορόϊδεψα Τον πέτυχα στο κεφάλι > το μπέτυχα Τον τίναξα > το ντίναξα Τον ξεπαράδιασε η φίλη του > το γκσεπαράδιασε (ξ=κσ) Αλλά Τον βαριέμαι > τον βαριέμαι Τον διαδέχομαι > τον διαδέχομαι Τον χαίρομαι > τον χαίρομαι Τον γκρέμισα > το[ng] γκρέμισα Τον μπέρδεψα... > το[m] μπέρδεψα Τον ντρόπιασα > το[n] ντρόπιασα ( βλ. Hans Ruge, Nygrekisk språklära, σελ. 18). Παρατηρήσεις - Ακολουθεί και ο αδύνατος τύπος -τον-, της προσωπική αντωνυμίας, τις αλλαγές που είδαμε μπροστά από τα άηχα κ, π, τ.

4 4 - Προφέρεται πριν από τα εξακολουθητικά σύμφωνα, αλλά και ως [m],[ng],[d], πριν από ρήματα που αρχίζουν από γκ, μπ, ντ Στη σελίδα 39, παράγραφο 48 της Γραμματικής αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι φυλάγεται πάντοτε το τελικό -ν- στο τροπικό επίρρημα -σαν.. Όμως: Μας κοίταζε σαν χαζός Σαν δεν ντρέπεσαι λίγο...και σαν πρώτα αντειωμένη... Σαν παίρνω έναν κατήφορο... Σαν από μηχανής θεός > σα χαζός > σα δε ντρέπεσαι λίγο > σα μπρώτα... > σα μπαίρνω ενα γκατήφορο... > σαν από μηχανής θεός Παρατήρηση Φαίνεται ότι και το -ν- του επιρρήματος -σαν- ακολουθεί τις αλλαγές των εν λόγω λέξεων (αποβάλλεται, αλλάζει προφορά, διατηρείται) Το τελικό -ν- στο αρνητικό επίρρημα -μην- δεν ακολουθεί πάντοτε τις αλλαγές που είδαμε. Ακολουθεί τις αλλαγές Μην ακούς τι λένε... Μη δέχεσαι την πρόσκληση... Μην καταδέχεσαι Μην πας στην άκρη Μην τον ακούς... Μην κρύβεσαι... Μην τους κοροϊδεύεις... > μην ακούς τι λένε > μη δέχεσαι την πρόσλκηση > μη γκαταδέχεσαι > μη μπας στην άκρη > μη ντον ακούς > μη γκρύβεσαι > μη ντους κοροϊδεύεις Δεν ακολουθεί τις αλλαγές Μη έχοντας τι να κάνω...(όχι: μην έχοντας...) Μη εργαζόμενη μητέρα Μη Αποστόλη... Μη Κώστα... Μη αυτό..., μη εκείνο... Μη εγώ να τον πιάσω από το χέρι... Μη πόλεμος (μη ειρήνη) Μη κρατικά πανεπιστήμια Μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια

5 5 Παρατηρήση Το τελικό -ν- στο αρνητικό -μην- διατηρείται, αποβάλλεται ή αλλάζει προφορά, όπως και στις άλλες λέξεις, για τις οποίες γίνεται λόγος, μόνο όταν ακολουθείται από ρήμα ή αδύνατο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας. Στις άλλες περιπτώσεις αποβάλλεται πάντα, ανεξάρτητα από το γράμμα με το οποίο αρχίζει η επόμενη λέξη. Συμπέρασμα Σύμφωνα με τα παραπάνω διαμορφώνονται οι εξής κανόνες: Οι λέξεις όπως: το άρθρο τον, την, το αριθμητικό έναν, η αντωνυμία αυτήν, την, το τροπικό επίρρημα σαν και το αρνητικό επίρρημα δεν*: α ) Διατηρούν το τελικό ν, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεντο. β ) Διατηρούν με αλλαγή της προφοράς το τελικό ν, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από τα άηχα(άφωνα)σύμφωνα: κ, π, τ, τσ ή από τα διπλά ξ, ψ, με τα οποία μετατρέπεται σε ηχηρό (ημίφωνο) δίψηφο σύμφωνο ως εξής: ν + κ > γκ ν + π > μπ ν + τ > ντ(=d) ν + τς (> ντζ) > τζ ν + ξ = ν + κ(σ) > γκσ ν + ψ = ν + π(σ) > μπσ, και γ ) Αποβάλλουν το τελικό ν, όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από εξακολουθητικό σύμφωνο: γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ, ή από ηχηρό(ημίφωνο) δίψηφο σύμφωνο: γκ, μπ, ντ, τζ. Το αρνητικό επίρρημα μην ακολουθεί τους παραπάνω κανόνες μόνο όταν η επόμενη λέξη είναι ρήμα ή αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας. Στις άλλες περιπτώσεις αποβάλλει πάντα το ν. Το -ν- στην αντωνυμία -τον- προφέρεται, άρα δεν αποβάλλεται: μπροστά από τα εξακολουθητικά σύμφωνα, και μπροστά από τα ρήματα που αρχίζουν από γκ, μπ, ντ. ( βλ. Hans Ruge, Nygrekisk språklära, σελ. 18). Μπαλατσός Παναγιώτης Πρώην Διευθυντής του Λυκείου * Το αρνητικό επίρρημα -δεν-, πρέπει να γράφεται διατηρώντας το ν σε περιπτώσεις που χωρίς αυτό μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση με το σύνδεσμο δε.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Το μονοτονικό σύστημα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Το μονοτονικό σύστημα ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Το μονοτονικό σύστημα 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Θεωρούνται μονοσύλλαβοι και μένουν άτονοι οι συνιζημένοι τύποι, π.χ., μια, για, γεια, πια, ποιος, ποια, ποιο, νιος

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές μαγειρικής. N ı Ì Û È fiùè Tο τρίτο πρόσωπο δεν έχει ξεχωριστό τύπο και συμπληρώνεται από την υποτακτική: ας (να) παίξει, ας (να) παίξουν.

Συνταγές μαγειρικής. N ı Ì Û È fiùè Tο τρίτο πρόσωπο δεν έχει ξεχωριστό τύπο και συμπληρώνεται από την υποτακτική: ας (να) παίξει, ας (να) παίξουν. Συνταγές μαγειρικής 7 Προστακτική αορίστου Προστακτική αορίστου Προστακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιούμε όταν προστάζουμε, όταν δίνουμε εντολές ή οδηγίες σε κάποιον ή ακόμα όταν θέλουμε να εκφράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ...

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Χαμεζόπουλος «Μην καμπουριάζεις, χτένιζε τα μαλλιά σου και σταμάτα να τρέχεις γύρω-γύρω». Η μαμά είχε δίκιο τελικά... Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο)

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο) Βασίλης Χολέβας Παιδαγωγός - Νοµικός Θεσσαλονίκη Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις άριστος µαθητής σ όλα τα µαθήµατα (Μια αποτελεσµατική µέθοδος για γενική πρόοδο) Εισαγωγή Οι περισσότεροι µαθητές σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-9607-60-5. Η γενική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τις εκδόσεις οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος. Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ.

ISBN 978-960-9607-60-5. Η γενική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τις εκδόσεις οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ. οσελότος. Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Μελίνα, Ο κόσμος των σκιών Συγγραφέας Σοφία Αποστολίδη Σειρα Ελληνική λογοτεχνία [1358]0512/11 Copyright 2012 Σοφία Αποστολίδη Πρώτη Εκδοση Αθήνα, Μάιος 2012 ISBN 978-960-9607-60-5

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας

εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας & τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α1 γλώσσα, την Σχεδιασμός έκδοσης: Εκτύπωση: access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. DOSSIER_1.indd 1 19/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η δίαιτά μου της Αλεξίας Αλεξιάδου. Πως έχασα 20 κιλά σε λίγους μόνο μήνες, χωρίς να στερηθώ.

Η δίαιτά μου της Αλεξίας Αλεξιάδου. Πως έχασα 20 κιλά σε λίγους μόνο μήνες, χωρίς να στερηθώ. Η δίαιτά μου της Αλεξίας Αλεξιάδου Πως έχασα 20 κιλά σε λίγους μόνο μήνες, χωρίς να στερηθώ. Εδώ και μερικούς μήνες, οι φίλοι, οι γνωστοί αλλά και ο κόσμος που συναντώ στον δρόμο με κοιτάζει και δεν με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία

Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία... Σε αυτό το κεφάλαιο: 13.1 Εντολές «μετάδωσε» και «όταν λάβω» 13.2 Εντολή «μετάδωσε και περίμενε» 13.3 Παραδείγματα... «Το πρώτο μισό της ζωής μας ψάχνουμε κυρίως να βρούμε ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ Σ ΚΟΤΕΙΝΕΣ Α ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ ΚΡΙ

Π ΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ Σ ΚΟΤΕΙΝΕΣ Α ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ ΚΡΙ Π ΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ Σ ΚΟΤΕΙΝΕΣ Α ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ ΚΡΙ 1 Peninta apoxroseis darker films 25-9 backup.indd 1 25/9/2012 2:51:25 μμ EL JAMES 2 Peninta apoxroseis darker films 25-9 backup.indd 2 25/9/2012 2:51:25 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε νέους σπουδαστές και εργαζόµενους, σε διαλόγους σχετικά µε τις σπουδές τους και την εκπαίδευση. Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κ. ΦΑΣΣΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής. Ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα