Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*"

Transcript

1 Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2008, σελ Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1.1. Το ζήτημα Η παρούσα απόφαση του Εφετείου Αθηνών ασχολείται με ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική θεωρία και νομολογία τόσο υπό το καθεστώς του ισχύοντος όσο και υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος δικαίου. Πρόκειται, ειδικότερα, για το ζήτημα της μετάδοσης έργων προστατευόμενων με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω συσκευών τηλεόρασης (ή δεκτών ραδιοφώνου) τοποθετημένων σε αυτά από τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Το ερώτημα που ανακύπτει στην περίπτωση αυτή είναι κατά πόσο η ως άνω μετάδοση αποτελεί αυτοτελή χρήση υπαγόμενη σε μία από τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2121/1993, και απαιτεί εξ αυτού του λόγου τη λήψη ειδικής άδειας από τον δημιουργό ή από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, στον οποίο ο δημιουργός έχει τυχόν αναθέσει, δυνάμει του άρθρου 54 του ν. 2121/1993, τη διαχείριση του περιουσιακού του δικαιώματος επί των έργων του. Οι πιθανές εξουσίες του δημιουργού που διεκδικούν στην προκείμενη περίπτωση εφαρμογή είναι η εξουσία δημόσιας εκτέλεσης του έργου και η εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό Έννοια και διάκριση των εξουσιών «παρουσίασης του έργου στο κοινό» και «δημόσιας εκτέλεσης» Πριν την τροποποίηση του ν. 2121/1993 με το άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3057/2002, με το οποίο εναρμονίστηκε το δίκαιό μας με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ 1, το άρθρο 3 παρ. 1 προέβλεπε στα στοιχεία ε και στ, αντίστοιχα, την εξουσία του δημιουργού για παρουσίαση του έργου του στο κοινό και την εξουσία του για δημόσια εκτέλεση των έργων του. Τα όρια μεταξύ των δύο αυτών εξουσιών, ωστόσο, δεν ήταν ευχερώς διακριτά. Και αυτό διότι, όπως γινόταν δεκτό, η εξουσία 1 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

2 παρουσίασης του έργου στο κοινό αποτελούσε ένα περιεκτικότατο δικαίωμα, στην έννοια του οποίου περιλαμβανόταν κάθε ενέργεια που έκανε το έργο προσιτό στο κοινό, είτε ζωντανά είτε με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων, χωρίς την παραγωγή και διανομή νέων υλικών υποστρωμάτων. Αν, λοιπόν, αναλογιστεί κανείς τη στάθμη της τεχνολογίας κατά το χρόνο σύνταξης του ν. 2121/1993, η εξουσία αυτή περιελάμβανε εννοιολογικά στους κόλπους της κυρίως τη δημόσια εκτέλεση και τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση των έργων, οι οποίες όμως προβλεπόταν όπως εξακολουθούν να προβλέπονται και σήμερα ως αυτοτελείς εξουσίες 2. Έτσι, λοιπόν, η μόνη χρήση που απέμενε ουσιαστικά «ακάλυπτη» από τις λοιπές εξουσίες και μπορούσε κατ επέκταση να ενταχθεί στο πεδίο της εξουσίας παρουσίασης του έργου στο κοινό, ήταν η παρουσίαση εκείνων των έργων, τα οποία από τη φύση τους δεν μπορούσαν να «εκτελεστούν», π.χ. παρουσίαση φωτογραφιών ή εικαστικών έργων στο πλαίσιο μίας έκθεσης. Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή, λοιπόν, στην έννοια της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης περιλαμβανόταν αντίστοιχα κάθε ενέργεια παρουσίασης στο κοινό χωρίς παραγωγή και διανομή υλικών υποστρωμάτων εκείνων των έργων, τα οποία μπορούσαν να «εκτελεστούν» με την παρεμβολή προσώπων, ερμηνευτών ή εκτελεστών, οι οποίοι και μεταβάλλουν τον τρόπο της ενσωμάτωσης-παρουσίασης ενός έργου, π.χ. δημόσια εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού στο πλαίσιο μίας συναυλίας, θεατρική παράσταση ενός έργου, κινηματογραφική προβολή μίας ταινίας κ.τ.λ. 3. Με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ, ωστόσο, η εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό εναρμονίστηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που δημιούργησε η λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας, αποκτώντας εξ αυτού του λόγου ένα διακριτό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α της ως άνω Οδηγίας, προβλέπει ότι οι δημιουργοί έχουν την εξουσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την παρουσίαση των έργων τους στο κοινό ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η έκταση και το περιεχόμενο της εξουσίας αυτής συνάγεται από την εικοστή τρίτη αιτιολογική σκέψη της εν λόγω Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα του δημιουργού να παρουσιάζει το έργο του στο κοινό θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό ευρεία έννοια, με αποτέλεσμα να καλύπτει κάθε παρουσίαση σε κοινό το οποίο δεν 2 Βλ. Κουμάντο, Πνευματική Ιδιοκτησία, όγδοη έκδοση, 2002, σελ. 229 επ. Κοτσίρη, Αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ως χωριστή μορφή δημόσιας εκτέλεσης, ΕΕμπΔ 2002, σελ. 251 επ. 3 Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 231 επ. 2

3 παρίσταται στον τόπο της παρουσίασης, καθώς και κάθε σχετική μετάδοση ή αναμετάδοση ενός έργου στο κοινό με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής. Από την ως άνω διατύπωση, λοιπόν, συνάγεται ότι η εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό συνιστά ένα περιεκτικότατο δικαίωμα, στην έννοια του οποίου υπάγεται κάθε μορφή άυλης επικοινωνίας του έργου με το κοινό 4, το οποίο όμως δεν παρίσταται στο χώρο της παρουσίασης, όπως π.χ. τη μετάδοση ενός έργου στο διαδίκτυο 5. Σύμφωνα, μάλιστα, με ρητή πρόβλεψη, η εξουσία αυτή δεν υπόκειται σε ανάλωση (άρθρο 3 παρ. 3 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ). Η έννοια του «κοινού» δεν προσδιορίζεται στο κείμενο της ως άνω Οδηγίας. Σύμφωνα όμως με την άποψη που εξέφρασε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6, η έννοια αυτή πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο αυτοτελή και ενιαίο στο πλαίσιο της Κοινότητας, από τη στιγμή που η ως άνω Οδηγία δεν παραπέμπει ρητά στο δίκαιο των κρατών μελών για την ερμηνεία της έννοιας αυτής 7. Η ως άνω κοινοτική ρύθμιση, λοιπόν, για την εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό εισήχθη αυτούσια στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. η εδ. α του ν. 2121/1993, με το άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3057/2002. Συνεπώς, η εξουσία αυτή πρέπει πλέον να ερμηνεύεται υπό το φως του κοινοτικού δικαίου. Με άλλα λόγια, η εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό περιλαμβάνει κάθε μορφή άυλης επικοινωνίας του έργου στο κοινό, το οποίο δεν παρίσταται στον τόπο παρουσίασης του έργου. Στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου, ωστόσο, πρέπει να γίνει η εξής διευκρίνιση: Με βάση την εικοστή τρίτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό καλύπτει, όπως προαναφέραμε, και τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ενός έργου. Από τη στιγμή όμως που ο ν. 2121/1993 προβλέπει ως αυτοτελή την εξουσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ενός έργου (άρθρο 4 Εξαιρείται, συνεπώς, από το πεδίο της εξουσίας αυτής η διανομή αντιτύπων. 5 Αναλυτικά για το περιεχόμενο της εξουσίας αυτής βλ. Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, 2005, σελ. 169 επ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, 2005, σελ. 132 επ. Μαρίνο, Πνευματική Ιδιοκτησία, δεύτερη έκδοση, 2004, σελ. 169 επ. 6 Βλ. σχετικά την από απόφαση του ΔΕΚ, υπόθεση C 306/2005, η οποία είναι δημοσιευμένη στα ΧρΙΔ 2007, σελ. 250 επ. με παρατηρήσεις Χ. Γεωργακόπουλου. 7 Βλ. αντίθετα, Καλλινίκου, Το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης πνευματικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων, ΧρΙΔ 2006, σελ. 834 επ. (836) και Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, 2005, σελ. 132, η οποία υποστηρίζει πριν την έκδοση, βέβαια, της ως άνω απόφασης του ΔΕΚ ότι ο προσδιορισμός της έννοιας του κοινού αφήνεται στην εθνική νομοθεσία και στα εθνικά δικαστήρια, αφού σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο δεν υπάρχει σχετικός ορισμός. 3

4 3 παρ. 1 στοιχ. ζ ), γίνεται δεκτό από την ελληνική επιστήμη 8 ότι η τελευταία αυτή χρήση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της παρουσίασης του έργου στο κοινό, προκειμένου να αποφευχθεί μία ανεπιθύμητη επικάλυψη μεταξύ των εξουσιών. Το ίδιο γίνεται δεκτό 9 και για την εξουσία δημόσιας εκτέλεσης του έργου, η οποία, παρότι θα μπορούσε, όπως προεκθέσαμε, να περιλαμβάνεται στην έννοια της παρουσίασης του έργου στο κοινό, προβλέπεται και, μάλιστα, διατηρήθηκε, παρά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της ρύθμισης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για το δικαίωμα παρουσίασης του έργου στο κοινό ως αυτοτελής εξουσία του δημιουργού στο πλαίσιο του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχ. στ. Εξ αντιδιαστολής, λοιπόν, συνάγεται ότι η εξουσία αυτή, θα πρέπει να καλύπτει κάθε πράξη άυλης επικοινωνίας του έργου με το κοινό, το οποίο παρίσταται στον τόπο εκτέλεσης, μετάδοσης ή παρουσίασης του έργου 10. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι δημόσια εκτέλεση με την έννοια της ταύτισης των δύο τόπων, ήτοι του τόπου παρουσίασης του έργου και παρουσίας του κοινού, πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει και στην περίπτωση ταύτισης του τόπου τέλεσης της παρουσίασης που γίνεται με μεσολάβηση κάποιου τεχνικού μέσου (π.χ. τόπος όπου βρίσκεται η συσκευή τηλεόρασης ή ο δέκτης ραδιοφώνου) και τόπος όπου βρίσκεται το κοινό-λήπτης της εκτέλεσης 11. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2121/1993, τέλος, ως δημόσια νοείται κάθε εκτέλεση, η οποία καθιστά το έργο προσιτό σε κοινό ευρύτερο του στενού οικογενειακού κύκλου και του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. 2. Η θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας Η θέση της ελληνικής θεωρίας στο υπό εξέταση ζήτημα είναι ομόφωνη: η μετάδοση έργων προστατευόμενων δυνάμει του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω συσκευών τηλεόρασης ή δεκτών ραδιοφώνου τοποθετημένων σε αυτά από τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αποτελεί 8 Βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 170 Κουμάντο, ό.π., σελ. 229 και 231 Μαρίνο, ό.π., σελ. 169 Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, 2005, σελ. 133 ίδια, Το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης πνευματικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων, ΧρΙΔ 2006, σελ Βλ. όπου και στην προηγούμενη υποσημείωση. 10 Αναλυτικότερα για την εξουσία αυτή βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 157 ίδιο, Αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ως χωριστή μορφή δημόσιας εκτέλεσης, ΕΕμπΔ 2002, σελ. 251 επ Κουμάντο, ό.π., σελ. 231 επ. Μαρίνο, ό.π., σελ Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, 2005, σελ. 134 επ. 11 Έτσι Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, 2005, σελ

5 αυτοτελή χρήση, η οποία υπάγεται στην εξουσία της δημόσιας εκτέλεσης του έργου και απαιτεί εξ αυτού του λόγου τη λήψη ειδικής άδειας από τον δημιουργό 12. Μάλιστα, στις περιπτώσεις αυτές οφείλεται και αμοιβή στους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, δυνάμει του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 2121/1993, καθώς ο όρος «παρουσίαση στο κοινό» στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 έχει, όπως γίνεται δεκτό 13, την έννοια της δημόσιας εκτέλεσης του έργου. Για δημόσια εκτέλεση του έργου στις περιπτώσεις αυτές κάνει λόγο και η ελληνική νομολογία 14. Η επιχειρηματολογία στην οποία στηρίζεται η ως άνω θέση συνοψίζεται ως εξής: Προκειμένου να προβεί ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός σε μετάδοση ενός προστατευόμενου έργου, οφείλει να λάβει σχετική άδεια από τους δημιουργούς του έργου αυτού (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. ζ ν. 2121/1993), καθώς επίσης και να καταβάλει την αντίστοιχη αμοιβή στους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων (άρθρο 49 ν. 2121/1993). Η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ενός έργου, όμως, έχει ως σκοπό τη λήψη της εκπομπής από το κάθε πρόσωπο μεμονωμένα στον ιδιωτικό του χώρο, π.χ. στην οικία του ή στο γραφείο του, ή έστω στο πλαίσιο του οικογενειακού ή άμεσα κοινωνικού του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση όμως που ο ιδιώτης δεν γίνεται απευθείας δέκτης της εκπομπής αυτής στον προσωπικό του χώρο, αλλά υπάρχει παρεμβολή τρίτου προσώπου, ενός επιχειρηματία, ο οποίος λαμβάνοντας το σήμα της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής καθιστά εν συνεχεία το μεταδιδόμενο έργο προσιτό σε αόριστο αριθμό προσώπων μέσω δεκτών τηλεόρασης ή ραδιοφώνου τους οποίους έχει τοποθετήσει σε χώρο στον οποίο ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα (π.χ. καφενείο, εστιατόριο, ξενοδοχείο κ.τ.λ.), τότε η μετάδοση αυτή συνιστά νέα 12 Κοτσίρης, Αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ως χωριστή μορφή δημόσιας εκτέλεσης, ΕΕμπΔ 2002, σελ. 251 επ. ίδιος, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, 2005, σελ. 161 επ. Κουμάντος, ό.π., σελ Καλλινίκου, Το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης πνευματικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων, ΧρΙΔ 2006, σελ. 834 επ. ίδια, Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, 2005, σελ. 136 Κρίππας, Η πνευματική ιδιοκτησία μουσικής μεταδιδόμενης εις τα δωμάτια ξενοδοχείων από συσκευές τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 954 επ. Κανταρτζή, Μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στους χώρους ξενοδοχειακής επιχείρησης, ΕπΕπετΑρμ 2005, σελ. 117 επ. 13 Βλ. ενδεικτικά, Καλλινίκου, Το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης πνευματικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων, ΧρΙΔ 2006, σελ Βλ. ΜΠρΘεσ 18762/2007, ΜΠρΘεσ 22794/2007, ΜΠρΘεσ 22795/2007, ΜΠρΘεσ 22796/2007, ΜΠρΘεσ 258/2006, ΜΠρΘεσ 504/2006, ΜΠρΘεσ 23398/2006, ΜΠρΘεσ 27102/2006, ΜΠρΘεσ 4764/2005, ΜΠρΘεσ 36047/2005, ΜΠρΘεσ 37632/2005, ΜΠρΘεσ 42379/2005, όλες δημοσιευμένες στη βάση δεδομένων της ΝΟΜΟΣ. Βλ. και τις αδημοσίευτες αποφάσεις στις οποίες παραπέμπει η Καλλινίκου, ό.π., ΧρΙΔ 2006, σελ. 840, υποσημ. 36. Για το καθεστώς του προϊσχύσαντος δικαίου βλ. ΑΠ 135/1983, ΝοΒ 1983, σελ

6 χρήση, η οποία υπάγεται στην έννοια της δημόσιας εκτέλεσης του έργου 15. Και αυτό, διότι με τον τρόπο αυτό το έργο καθίσταται προσιτό σε ένα νέο κοινό, στο οποίο δεν είχε αποβλέψει ο δημιουργός όταν χορηγούσε τη σχετική άδεια προς τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, και το οποίο κοινό, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στον ίδιο ή διαφορετικούς χώρους, αποτελείται από πρόσωπα τα οποία δεν τελούν μεταξύ τους αλλά ούτε και με τον επιχειρηματία σε οικογενειακή ή άμεση κοινωνική σχέση. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι στην περίπτωση αυτή πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2121/1993, το οποίο ορίζει ότι μία εκτέλεση είναι δημόσια όταν καθιστά το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό οικογενειακό κύκλο ή το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (εννοείται του χρήστη στον οποίο είχε αποβλέψει ο δημιουργός με τη χορήγηση της σχετικής άδειας), ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. Ο ιδιωτικός χαρακτήρας του χώρου στον οποίο γίνεται η εκτέλεση αυτή, τα δωμάτια των ξενοδοχείων εν προκειμένω, δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό της εκτέλεσης ως δημόσιας, καθώς σύμφωνα με την ως άνω ρύθμιση το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη για την κατάφαση ύπαρξης δημοσιότητας είναι το λεγόμενο «ποιοτικό» και όχι το κριτήριο του χώρου, το οποίο έχει επικουρικό ρόλο και λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον δεν έρχεται σε σύγκρουση με το πρώτο Σύμφωνα με την κρατούσα στη θεωρία άποψη, μάλιστα, δημόσια εκτέλεση υπάρχει και στην περίπτωση που ο ξενοδόχος δεν μεσολαβεί στη διανομή σήματος με την τοποθέτηση κεντρικής κεραίας, αλλά περιορίζεται στην τοποθέτηση αυτοτελών συσκευών τηλεόρασης ή ραδιοφώνου στα δωμάτια, ερμηνεία η οποία επιβάλλεται, άλλωστε, από την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας που διέπει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλ. κυρίως Καλλινίκου, ό.π., ΧρΙΔ 2006, σελ. 838 και ίδια, Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα, β έκδοση, 2005, σελ. 136 Κουμάντο, ό.π., σελ Κρίππα, ό.π., σελ Αντίθετος ο Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, 2005, σελ και η Κανταρτζή, ό.π., σελ. 121 και 127 επ. 16 Έτσι, Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τέταρτη έκδοση, 2005, σελ Καλλινίκου, ΧρΙΔ 2006, σελ Αντίθετη η ΜΠρΤρικ 231/2007, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ, η οποία έκρινε ότι στην επίδικη περίπτωση δεν υφίσταται δημόσια εκτέλεση του έργου καθώς: «το δωμάτιο του ξενοδοχείου δεν είναι δημόσιος χώρος προσιτός σε αόριστο αριθμό προσώπων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις μεταξύ τους, αλλά αποτελεί την προσωρινή κατοικία του εκάστοτε ενοίκου του ξενοδοχείου, ο οποίος έχει τη διακριτική ευχέρεια να κάνει ή όχι χρήση του εντός του δωματίου δέκτη τηλεοράσεως και να παρακολουθεί εκπομπές, ιδιωτικώς, κατ επιλογή του και όχι κατ επιλογή των υπευθύνων της καθής ξενοδοχειακής επιχείρησης, η οποία πέραν της εγκατάστασης της κεραίας και των συσκευών στα δωμάτια δεν έχει εμπλοκή στη χρήση αυτών, δεδομένου ότι δεν επιλέγει την αναμεταδοτέα ύλη και τον τρόπο, χρόνο και διάρκεια αυτής. Οι δε ένοικοι του ξενοδοχείου δεν είναι ένα νέο κοινό αλλά ένα κοινό που είχε ήδη το δυνατότητα να παρακολουθεί το πρόγραμμα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του». 6

7 3. Η θέση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της από απόφασης 17 Απάντηση στο ως άνω ζήτημα κλήθηκε να δώσει και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της διαφοράς που ανέκυψε μεταξύ της Sociedad General Autores y Editores de España (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων της Ισπανίας), κατά της Rafael Hotels S.A. (αλυσίδα ξενοδοχείων). Ειδικότερα, συνοψίζοντας το πρώτο και το τρίτο προδικαστικό ερώτημα που έθεσε ενώπιόν του το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της Βαρκελώνης, το ΔΕΚ κλήθηκε να απαντήσει κατά πόσο η διανομή σήματος μέσω συσκευών τηλεόρασης σε πελάτες που διαμένουν στα δωμάτια ξενοδοχειακού συγκροτήματος συνιστά πράξη παρουσίασης στο κοινό υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και αν η εγκατάσταση τηλεοράσεων στα δωμάτια του συγκροτήματος αυτού συνιστά καθαυτή πράξη του ίδιου είδους 18. Το Δικαστήριο, αφού επισήμανε ότι η ίδια η Οδηγία δεν παρέχει ερμηνεία της έννοιας «παρουσίαση στο κοινό», προχώρησε σε μία εκτίμηση των σκοπών που επιδιώκει η εν λόγω κοινοτική ρύθμιση και του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται αυτή, σταθμίζοντας ιδίως τους εξής παράγοντες: α) την εικοστή τρίτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η οποία υποδεικνύει μία ευρεία ερμηνεία της έννοιας «παρουσίαση του έργου στο κοινό», έτσι ώστε αυτή να καλύπτει κάθε παρουσίαση του έργου σε κοινό το οποίο δεν παρίσταται στον τόπο της παρουσίασης, δηλαδή κάθε μετάδοση ή αναμετάδοση ενός έργου στο κοινό με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής β) την ένατη και δέκατη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, από τις οποίες προκύπτει ότι σκοπός της Οδηγίας είναι η καθιέρωση ενός υψηλότερου επιπέδου προστασίας υπέρ των δημιουργών (και των δικαιούχων συγγενικών 17 Βλ. την από απόφαση του ΔΕΚ, υπόθεση C 306/2005, ΧρΙΔ 2007, σελ. 250 επ. με παρατηρήσεις Χ. Γεωργακόπουλου. 18 Πριν την έκδοση της απόφασης αυτής, το ΔΕΚ κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αυτό υπό το φως των διατάξεων της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά στο δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση. Με την από απόφασή του, λοιπόν, την οποία εξέδωσε στο πλαίσιο της υπόθεσης Egeda κατά Hoasa (C-293/98), Συλλ. 2000, σελ. Ι-651, έκρινε ότι δεν ρυθμίζεται από την Οδηγία 93/83/ΕΟΚ και επομένως, πρέπει να εκτιμάται από το εθνικό δίκαιο το ερώτημα κατά πόσο η εκ μέρους της ξενοδοχειακής μονάδας λήψη τηλεοπτικών σημάτων μέσω δορυφόρου ή μέσω επίγειου δικτύου και η καλωδιακή διανομή τους στα διάφορα δωμάτια του ξενοδοχείου συνιστά πράξη παρουσίασης στο κοινό ή λήψη από το κοινό. 7

8 δικαιωμάτων), ώστε να μπορούν αυτοί να λαμβάνουν εύλογη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους γ) τον ορισμό που έχει δώσει το Δικαστήριο σε προγενέστερες αποφάσεις του για την έννοια του «κοινού», σύμφωνα με τον οποίο ως «κοινό» νοείται ένας ακαθόριστος αριθμός δυνητικών τηλεθεατών δ) το γεγονός ότι οι πελάτες μίας ξενοδοχειακής μονάδας εναλλάσσονται ταχέως, με αποτέλεσμα το έργο να γίνεται προσιτό σε ένα μεγάλο αριθμό προσώπων, οι οποίοι πρέπει να θεωρηθούν ως κοινό, λαμβανομένου υπόψη και του κυρίου σκοπού της Οδηγίας 2001/29 που είναι η παροχή υψηλής προστασίας στους δημιουργούς ε) το γεγονός ότι η παρουσίαση που συντελείται υπό αυτές τις συνθήκες αναλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 11α εδ. α στοιχ. ii της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (Δ.Σ.Β.) ως παρουσίαση που πραγματοποιείται από οργανισμό διαφορετικό από αυτόν από τον οποίο προέρχεται και κατ επέκταση η μετάδοση αυτή πραγματοποιείται προς κοινό διαφορετικό από το κοινό της πρωτότυπης παρουσίασης του έργου στ) τον οδηγό της Δ.Σ.Β., επεξηγηματικό έγγραφο που κατάρτισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), σύμφωνα με το οποίο, ο δημιουργός, επιτρέποντας αυτόν τον τρόπο εκμετάλλευσης του έργου του, λαμβάνει υπόψη του μόνον τους άμεσους χρήστες, ήτοι τους κατόχους συσκευών λήψης οι οποίοι, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο του ιδιωτικού ή οικογενειακού τους περιβάλλοντος, λαμβάνουν τις εκπομπές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον οδηγό αυτό, από τη στιγμή που η λήψη γίνεται για να μεταδοθεί σε ακροατήριο μεγαλύτερης κλίμακας, και ενίοτε με κερδοσκοπικό σκοπό, ένα νέο τμήμα του κοινού αποκτά πρόσβαση στην ακρόαση ή στη θέαση του έργου, η δε παρουσίαση της εκπομπής μέσω μεγαφώνου ή ανάλογου μέσου παύει να αποτελεί απλή λήψη αυτής καθαυτής της εκπομπής, αλλά συνιστά ανεξάρτητη πράξη με την οποία το εκπεμπόμενο έργο παρουσιάζεται σε ένα νέο κοινό. Όπως διευκρινίζει ο εν λόγω οδηγός, λοιπόν, η δημόσια αυτή λήψη ενεργοποιεί το αποκλειστικό δικαίωμα του δημιουργού να παράσχει τη σχετική άδεια ζ) το άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και το άρθρο 8 της Συνθήκης του ΠΟΔΙ από τα οποία συνάγεται ότι, για να υπάρξει παρουσίαση του έργου στο κοινό, αρκεί να τεθεί το έργο στη διάθεση του κοινού, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα 8

9 που το συνθέτουν να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό δεν είναι κρίσιμο συναφώς το αν οι πελάτες θέτουν ή όχι σε λειτουργία τη σχετική συσκευή και, τέλος, η) την εικοστή έβδομη αιτιολογική σκέψη και την κοινή δήλωση για την ερμηνεία του άρθρου 8 της συνθήκης του ΠΟΔΙ για την πνευματική ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις οποίες η απλή παροχή των υλικών μέσων για τη διευκόλυνση ή την πραγματοποίηση παρουσίασης δεν αποτελεί καθαυτή παρουσίαση κατά την έννοια της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Κατόπιν όλων αυτών, λοιπόν, αποφάνθηκε ότι, μολονότι η παροχή απλώς των υλικών εγκαταστάσεων δεν συνιστά από μόνη της παρουσίαση υπό την έννοια της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η διανομή σήματος από ξενοδοχειακό συγκρότημα μέσω συσκευών τηλεοράσεως σε πελάτες που διαμένουν στα δωμάτια του συγκροτήματος αυτού συνιστά, ασχέτως της τεχνικής μεταδόσεως του χρησιμοποιούμενου σήματος, πράξη παρουσίασης στο κοινό, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας αυτής. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα που τέθηκε ενώπιόν του Δικαστηρίου ήταν κατά πόσο ο ιδιωτικός χαρακτήρας των δωματίων ξενοδοχειακού συγκροτήματος κωλύει το να αποτελεί η παρουσίαση έργου στους χώρους αυτούς μέσω συσκευών τηλεόρασης πράξη παρουσίασης στο κοινό υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Το ΔΕΚ, στηριζόμενο στο γράμμα και στο πνεύμα της ως άνω διάταξης καθώς και του άρθρου 8 της Συνθήκης του ΠΟΔΙ, απάντησε αρνητικά στο ερώτημα αυτό. 4. Η θέση του δικαστηρίου στο πλαίσιο της υπό κρίση υπόθεσης Το Εφετείο Αθηνών, λοιπόν, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη προσβολής του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών που εκπροσωπεί ο εφεσίβλητος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης στην υπό κρίση περίπτωση 19, εκκινεί από τη σκέψη ότι το κρίσιμο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει είναι το εξής: εάν η παρουσίαση ενός έργου από τους τηλεοπτικούς δέκτες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου, είναι ή όχι δημόσια κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχ. η του ν. 2121/1993, όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3057/2002, με το οποίο ενσωματώθηκε στο δίκαιό μας η Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Με άλλα λόγια, το δικαστήριο δεν εξετάζει το ζήτημα υπό το 19 Σκηνοθέτες, σεναριογράφους, θεατρικούς συγγραφείς και δημιουργούς πρωτότυπων μουσικών συνθέσεων και στίχων. 9

10 πρίσμα της εξουσίας της δημόσιας εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. στ ν. 2121/1993) αλλά υπό το πρίσμα της εξουσίας παρουσίασης του έργου στο κοινό, η οποία αποτελεί, όπως προαναφέραμε, κοινοτική ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ) που ενσωματώθηκε αυτούσια στο δίκαιο μας (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. η ν. 2121/1993). Για το λόγο αυτό, λοιπόν, επικαλείται και υιοθετεί αναλυτικά τις απόψεις που εκφράστηκαν από το ΔΕΚ στο πλαίσιο της ως άνω εκτεθείσας υπόθεσης, διευκρινίζοντας, μάλιστα, ότι οφείλει να προβεί στην επιλογή αυτή, από τη στιγμή που κρίνει απαραίτητη για την επίλυση της υπόθεσης την ερμηνεία διάταξης κοινοτικού δικαίου (άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ), για την οποία έχει ήδη τοποθετηθεί το ΔΕΚ. Εκείνο, όμως, το οποίο θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι το εξής: Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο στήριξε το συλλογισμό του στην απόφαση του ΔΕΚ, η οποία ερμηνεύει την κοινοτικού δικαίου διάταξη 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, αποφαίνεται τελικά ότι η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείου από συσκευές τηλεόρασης, οι οποίες είναι τοποθετημένες στους χώρους αυτούς από την ξενοδοχειακή επιχείρηση, συνιστά δημόσια εκτέλεση και όχι παρουσίαση του έργου στο κοινό και, ειδικότερα, ότι η διάθεση των τηλεοπτικών συσκευών από την ξενοδοχειακή επιχείρηση στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στα δωμάτια δημιουργεί τις προϋποθέσεις της δημόσιας εκτέλεσης και καθιστά τις εν λόγω μεταδόσεις προσιτές σε ένα νέο κοινό. Με την κρίση του αυτή, όμως, το δικαστήριο φαίνεται να παραβλέπει το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου η εξουσία δημόσιας εκτέλεσης του έργου και η εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό είναι, όπως εκτενώς προαναφέραμε (υπό 1.2), δύο αυτοτελείς-χωριστές εξουσίες, οι οποίες προβλέπονται αντίστοιχα στο στοιχείο στ και η της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2121/1993 και έχουν πλέον διακριτό περιεχόμενο, καθώς η εξουσία παρουσίασης περιλαμβάνει κάθε μορφή άυλης επικοινωνίας του έργου με το κοινό, το οποίο δεν βρίσκεται στον τόπο της παρουσίασης, ενώ η εξουσία δημόσιας εκτέλεσης κάθε μορφή άυλης επικοινωνίας του έργου με το κοινό το οποίο παρίσταται στον τόπο παρουσίασης. Εφόσον, λοιπόν, το δικαστήριο ήθελε κρίνει ότι στην προκείμενη περίπτωση συντρέχει προσβολή της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης του έργου, συντασσόμενο με την πάγια θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας, δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να δομήσει τη μείζονα σκέψη του με βάση την από απόφαση του ΔΕΚ. Η τελευταία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την ερμηνεία της εξουσίας 10

11 παρουσίασης του έργου στο κοινό, η οποία ρυθμίζεται από διάταξη κοινοτικού δικαίου (άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ). Προκειμένου, μάλιστα, να κρίνει το ΔΕΚ ότι η υπό εξέταση περίπτωση συνιστά πράξη παρουσίασης του έργου στο κοινό, έλαβε, όπως αναλυτικά προεκτέθηκε, υπόψη κυρίως το πνεύμα και τους σκοπούς που επιδιώκει η συγκεκριμένη Οδηγία. Αντιθέτως, η εξουσία της δημόσιας εκτέλεσης δεν ρυθμίζεται σε κοινοτικό επίπεδο πόσο μάλλον από την Οδηγία 2001/29/ΕΚ και εξ αυτού του λόγου η επίκληση της ως άνω θέσης του ΔΕΚ για την κατάφαση ύπαρξης προσβολής της εν λόγω εξουσίας παρουσιάζει, κατά τη γνώμη μας, μία ανακολουθία. Διευκρινίζεται, άλλωστε, ότι το ισπανικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο ήταν εφαρμοστέο στην υπόθεση που εισήχθη ενώπιον του ΔΕΚ, δεν προβλέπει αυτοτελή εξουσία δημόσιας εκτέλεσης, παρά μόνο εξουσία παρουσίασης του έργου στο κοινό. Συνεπώς, στο πλαίσιο του ισπανικού δικαίου η υπό εξέταση περίπτωση υπάγεται αδιαμφισβήτητα στην τελευταία αυτή εξουσία. Αντιθέτως, στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου, αν φυσικά γίνουν δεκτές οι ως άνω αναλύσεις της ελληνικής θεωρίας (υπό 1.2. και υπό 2.), η υπό εξέταση περίπτωση υπάγεται στο πεδίο της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η διανομή σήματος από την ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσω συσκευών τηλεόρασης τοποθετημένων σε δωμάτια ξενοδοχείων και αντίστοιχα η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων μέσω αυτών συνιστά αυτοτελή χρήση η οποία χρήζει ειδικής άδειας από τους εκάστοτε δημιουργούς. Η υπαγωγή της χρήσης αυτής στο πλαίσιο της μιας ή της άλλη εξουσίας, όμως, πρέπει να τελεί σε αρμονία με το σύστημα του ελληνικού δικαίου, όταν αυτό είναι το εφαρμοστέο στην επίδικη διαφορά. Πηγή Κωνσταντίνου Δικηγόρος, Δ.Ν. 11

Εφετείου Θεσσαλονίκης 1897/2010

Εφετείου Θεσσαλονίκης 1897/2010 Εφετείου Θεσσαλονίκης 1897/2010 Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βαμβακίδης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Καλλιόπη Κουτουράτσα, Εφέτης Δικηγόροι: Μυρτώ Κουλούρη - Ελένη Τσίκνα Το άρθρο 3 του ν. 2121/1993 ορίζει στην

Διαβάστε περισσότερα

συγκείμενο από τους A. Rosas, πρόεδρο τμήματος, A. Borg Barthet, J. Malenovský (εισηγητή), U. Lõhmus και A. Ó Caoimh, δικαστές,

συγκείμενο από τους A. Rosas, πρόεδρο τμήματος, A. Borg Barthet, J. Malenovský (εισηγητή), U. Lõhmus και A. Ó Caoimh, δικαστές, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 7ης Δεκεμβρίου 2006 (*) «Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας Οδηγία 2001/29/ΕΚ Άρθρο 3 Έννοια της παρουσιάσεως στο κοινό

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα του δημιουργού - Δορυφορική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και καλωδιακή αναμετάδοση»

«Δικαιώματα του δημιουργού - Δορυφορική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και καλωδιακή αναμετάδοση» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 3ης Φεβρουαρίου 2000 (1) «Δικαιώματα του δημιουργού - Δορυφορική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και καλωδιακή αναμετάδοση» Στην υπόθεση C-293/98, που έχει ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 372/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

-6- Περίληψη: Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε χώρους ξενοδοχειακών μονάδων.

-6- Περίληψη: Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε χώρους ξενοδοχειακών μονάδων. -6- Περίληψη: Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε χώρους ξενοδοχειακών μονάδων. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ) 633/2012 Αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν.

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. 3524/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR ADA),

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR ADA), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 24ης Νοεμβρίου 2011 «Προσέγγιση των νομοθεσιών Δικαιώματα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα Οδηγία 2001/29/ΕΚ Άρθρο 3 Έννοια της παρουσιάσεως έργου σε κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 269-277

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 269-277 Προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ: Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 40026/2006* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ.

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ. Το ζήτημα της επιχορήγησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων: Παρατηρήσεις επί της υπ αριθμ. 5/2013 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 720/ΑΦ/2011 Γεν.Ειδ. 470/ΑΦ/174/2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 720/ΑΦ/2011 Γεν.Ειδ. 470/ΑΦ/174/2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 720/ΑΦ/2011 Γεν.Ειδ. 470/ΑΦ/174/2010 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Γλυκερία Καραναστάση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, Γ. Αρέστη, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász και J. Malenovský (εισηγητή), δικαστές,

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, Γ. Αρέστη, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász και J. Malenovský (εισηγητή), δικαστές, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 17ης Απριλίου 2008 (*) «Δικαίωμα του δημιουργού Οδηγία 2001/29/ΕΚ Άρθρο 4, παράγραφος 1 Διανομή στο κοινό, μέσω πώλησης ή άλλως, του πρωτοτύπου ή αντιγράφου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμένη Νομολογία

Σχολιασμένη Νομολογία κατά όλων των πράξεων που πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσου επηρεασμού και απουσίας εκτελεστικών μέτρων ούτε κατά όλων των πράξεων γενικής ισχύος που πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις, αλλά αποκλειστικώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν, Πρόεδρος Πρωτοδικών που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με τον νόμο. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: δεν ορίσθηκε ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν, Πρόεδρος Πρωτοδικών που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με τον νόμο. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: δεν ορίσθηκε ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ 23802/2009 Αριθμός κατάθεσης αίτησης 9069/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν, Πρόεδρος Πρωτοδικών που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης ΕφΑθ 885/2009 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Ποντίκη, Χ. Σαλαβράκου, Γ. Καραζάνος, Α. Κουκουλάς [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι

Διαβάστε περισσότερα

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 (ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 Προεδρεύων: Γ. Αποστολάκης, Πρόεδρος Πρωτοδικών. Δικηγόροι: Δ. Σαμαρτζής - Χ. Τσιρογιάννης, Δ. Πουλιανίτης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :... [... Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB,

Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB, Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB, Παρουσίαση και κριτική προσέγγιση της απόφασης σχετικά με τους διαδικτυακούς υπερσυνδέσμους (hyperlinks) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/>

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός σεναριογράφου

οδηγός σεναριογράφου οδηγός σεναριογράφου Σημείωμα Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους σεναριογράφους, για να γνωρίζουν τα δικαιώματα του επαγγέλματός τους που είναι κατοχυρωμένα και προστατεύονται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Μάρτιος 2008 Οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4212/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία 92/100/ΕΟΚ Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα Δημόσιος δανεισμός Αμοιβή των δημιουργών Επαρκές εισόδημα»

«Οδηγία 92/100/ΕΟΚ Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα Δημόσιος δανεισμός Αμοιβή των δημιουργών Επαρκές εισόδημα» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 30ής Ιουνίου 2011 (*) «Οδηγία 92/100/ΕΟΚ Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα Δημόσιος δανεισμός Αμοιβή των δημιουργών Επαρκές εισόδημα»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Οι προηγούμενες δυο διαλέξεις Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική ACM - Association

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2009 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής 615/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2009 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής 615/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2009 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής 615/8.11.2005) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελισάβετ Λαφάρα, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/20-10-2016 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Περιεχόμενα... 5 Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Γενικά... 7 Μη προστατευόμενα έργα... 7 Παράγωγα έργα και συλλογές... 8 Ειδικές κατηγορίες έργων... 8

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT. ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE v

DRAFT. ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE v Attribution-ShareAlike v.3.0 Αναφορά-Παρόμοια Διανομή v.3.0 Είναι ελεύθερη η διανομή: Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου η τροποποίηση: Η δημιουργία Παράγωγου Έργου Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ι. Η διεθνής εξέλιξη Είναι κοινός τόπος ότι μετά την τυπογραφία το Internet έφερε ριζική αλλαγή στην επικοινωνία και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, J. Malenovský (εισηγητή), R. Silva de Lapuerta, E. Juhász και D.

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, J. Malenovský (εισηγητή), R. Silva de Lapuerta, E. Juhász και D. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 26ης Απριλίου 2012 (*) «Προσέγγιση των νομοθεσιών Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα Οδηγία 2001/29/ΕΚ Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας IP Awareness & Enforcement Modular Based Actions for SMEs Ημερίδα: Προστατεύστε τα προϊόντα σας από την αντιγραφή Λάρισα, 07/12/2010 Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT. ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION NO-DERIVATIVE WORKS v

DRAFT. ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION NO-DERIVATIVE WORKS v Attribution-No-Derivative Works v.3.0 Αναφορά-Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0 Είναι ελεύθερη η διανομή: Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου Υπό τους εξής όρους: Αναφορά: Η αναφορά στο Έργο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ 1 Ενότητες Ψηφιοποίηση και πνευματική Ιδιοκτησία Το πρόβλημα των ορφανών έργων και οι προσπάθειες επίλυσής στην Ευρώπη Κανονιστική ρύθμιση και παρουσίαση της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Παράβαση κράτους μέλους Οδηγία 92/100/ΕΟΚ Δικαίωμα δημιουργού Δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο»

«Παράβαση κράτους μέλους Οδηγία 92/100/ΕΟΚ Δικαίωμα δημιουργού Δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο» ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 26ης Οκτωβρίου 2006 (*) «Παράβαση κράτους μέλους Οδηγία 92/100/ΕΟΚ Δικαίωμα δημιουργού Δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

συγκείμενο από τους A. Rosas, πρόεδρο, A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet (εισηγητή), S. von Bahr και J. Malenovský, δικαστές,

συγκείμενο από τους A. Rosas, πρόεδρο, A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet (εισηγητή), S. von Bahr και J. Malenovský, δικαστές, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 2ας Ιουνίου 2005 (*) «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ Άρθρο 1, στοιχείο α Υπηρεσίες τηλεοπτικής μεταδόσεως Πεδίο εφαρμογής Οδηγία 98/34/ΕΚ Άρθρο 1, σημείο 2 Υπηρεσίες της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά ΕφΑΘ 6520/2008 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία χορηγούνται στα πνευματικά δημιουργήματα. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT. Created by Marinos Papadopoulos and amended by Prodromos Tsiavos for the CC-GR (Creative Commons in Greece) team

DRAFT. Created by Marinos Papadopoulos and amended by Prodromos Tsiavos for the CC-GR (Creative Commons in Greece) team Attribution-Non-Commercial-No-Derivative Works v. 3.0 Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 Είναι ελεύθερη η διανομή: Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

328/2010 ΜΠΡ ΑΘ. ΜΠρΑθ 328/2010. Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος

328/2010 ΜΠΡ ΑΘ. ΜΠρΑθ 328/2010. Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος 328/2010 ΜΠΡ ΑΘ ΜΠρΑθ 328/2010 Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος... 2. Κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 51 και 55 ΕισΝΑΚ η έκταση, το περιεχόμενο, το μεταβιβαστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2121 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6233/2007. Εισηγήτρια: Ευαγγελία Τόνου

ΕφΑΘ 6233/2007. Εισηγήτρια: Ευαγγελία Τόνου ΕφΑΘ 6233/2007 Εισηγήτρια: Ευαγγελία Τόνου Η από 9.2.2007 έφεση (αριθ. εκθ. κατ. δικ 1234/ 9.2.2007) των εκκαλούντων κατά της 968/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, 19.12.2014 Ν. 196(Ι)/2014 196(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, R. Silva de Lapuerta, Γ. Αρέστη, J. Malenovský (εισηγητή) και T. von Danwitz, δικαστές,

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, R. Silva de Lapuerta, Γ. Αρέστη, J. Malenovský (εισηγητή) και T. von Danwitz, δικαστές, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 (*) «Προσέγγιση των νομοθεσιών Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα Οδηγία 2001/29/ΕΚ Δικαίωμα αναπαραγωγής Εξαιρέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία χορηγούνται στα πνευματικά δημιουργήματα. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 640 / (Αριθμός κατάθεσης: 571/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 640 / (Αριθμός κατάθεσης: 571/ ) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 640 / 2013 (Αριθμός κατάθεσης: 571/30-9-2013) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Παναγιώτη Μολυβδά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Χρυσοπούλου Σοφία 1, Λεφάκης Παναγιώτης 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο χώρος της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΝΟΜΟΣ: 2054/1992 ΦΕΚ: Α 104/30.06.1992 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα