Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ"

Transcript

1

2 Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 0

3 ISBN Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτεία Γιάννης Μουρουζίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Γενική ευθύνη Γιώργος Παναγίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ως απόρροια της στρατηγικής επιδίωξης για απολογισμό, λογοδοσία και διαφάνεια αναφορικά με τη δραστηριοποίηση και τις παρεμβάσεις της, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα για Αξιολόγηση των Επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Το Σύστημα αυτό αποτελεί το βασικότερο εργαλείο στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΑνΑΔ για τεκμηρίωση της συμβολής της καθώς και αποτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων της στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και στα συμμετέχοντα άτομα. Στο Σύστημα αυτό, στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκαν ήδη αρκετές έρευνες / μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων της ΑνΑΔ, εντάσσεται και η παρούσα μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Κύπρου για την περίοδο Το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης τέθηκε σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο 009 από την ΑνΑΔ, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και την ανεργία στην Κύπρο. Οι δράσεις του Ειδικού Σχεδίου στοχεύουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή της ανεργίας και απευθύνονται σε ανέργους, οικονομικά αδρανείς και εργοδοτούμενους επιχειρήσεων. Η διάθεση σημαντικών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων από πλευράς ΑνΑΔ για το Ειδικό Σχέδιο αλλά και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση καθιστούν άκρως απαραίτητη την αξιολόγηση των επιδράσεων του με σκοπό την προώθηση ενεργειών βελτίωσης, εμπλουτισμού και αναβάθμισης των δράσεων του. Η μελέτη για αξιολόγηση των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου της ΑνΑΔ για την περίοδο γίνεται μέσα από τη διενέργεια έρευνας πεδίου και την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, έτσι ώστε η αποτίμηση των επιδράσεων στους συμμετέχοντες να γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Η συνεισφορά των συμμετεχόντων στις δράσεις του Ειδικού Σχεδίου της ΑνΑΔ, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και την ειλικρινή παράθεση εκτιμήσεων και απόψεων ήταν πολύ σημαντική για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης και η ΑνΑΔ τους εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της. Γιώργος Παναγίδης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής iii

5 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότηταςτων Ανέργων Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότηταςτου Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ iii ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. Σκοπός της μελέτης.. Έκταση της μελέτης.. Μεθοδολογία.. Περίγραμμα της μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 8.. Περιγραφή του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ 8.. Δημογραφικά Στοιχεία 9.. Επιδράσεις στην Απασχολησιμότητα του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ... Εργαζόμενοι... Άνεργοι / Αδρανείς.. Οφέλη του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ.. Ικανοποίηση από το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης της ΑνΑΔ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα v

7 ... Επιδράσεις στην Απασχολησιμότητα του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ... Οφέλη του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ 0... Ικανοποίηση από το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης της ΑνΑΔ.. Εισηγήσεις 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ vi

8 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιολόγηση των κοινωνικών παρεμβάσεων, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, είναι δραστηριότητα ψηλής προτεραιότητας. Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχών διοίκησης που βασίζονται σε στόχους και αποτελέσματα ενώ ενισχύεται από την αυξανόμενη απαίτηση για κοινωνική λογοδοσία των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει ως πάγια επιδίωξη τον απολογισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια αναφορικά με τις επιδράσεις των παρεμβάσεων της στο ανθρώπινο δυναμικό, στις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα στην οικονομία και κοινωνία της Κύπρου. Για τον λόγο αυτό και με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η ΑνΑΔ προχώρησε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Αξιολόγησης (ΟΣΑ) των Επιδράσεων της στην Κυπριακή Οικονομία. Επίκεντρο του συστήματος είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων της ΑνΑΔ στα ακόλουθα αλληλοσχετιζόμενα πεδία: Επιδράσεις της ΑνΑΔ στην Απασχολησιμότητα και Προσαρμοστικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Επιδράσεις της ΑνΑΔ στην Αναβάθμιση των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επιδράσεις της ΑνΑΔ στην Ενίσχυση των Υποδομών και Συστημάτων Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιδράσεις της ΑνΑΔ στην Αύξηση της Παραγωγικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας. Ο σχεδιασμός του συστήματος ολοκληρώθηκε από ανεξάρτητους εξωτερικούς συμβούλους μέσα στο 009 και από το 00 το Σύστημα τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή με τη διεξαγωγή πέντε ερευνών / μελετών αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία αφορά στην αξιολόγηση των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου... Σκοπός της μελέτης Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων στα επωφελούμενα άτομα από τη συμμετοχή τους στις διάφορες αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή της ανεργίας και απευθύνονται σε ανέργους, οικονομικά αδρανείς και εργοδοτούμενους επιχειρήσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των προγραμμάτων υποστηρίζεται με πολιτική χορηγιών.

9 Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης επικεντρώνονται στα πιο κάτω: Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της κάθε δράσης του Ειδικού Σχεδίου. Αξιολόγηση των μηχανισμών υλοποίησης των δράσεων του Ειδικού Σχεδίου. Αξιολόγηση της συμβολής των δράσεων του Ειδικού Σχεδίου στην οικονομία και αγορά εργασίας της Κύπρου. Καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των επωφελούμενων ατόμων που συμμετείχαν σε δράσεις του Ειδικού Σχεδίου. Εκτίμηση των επιπτώσεων από τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις του Ειδικού Σχεδίου. Εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ατόμων από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Ειδικού Σχεδίου... Έκταση της μελέτης Στη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των ατόμων που συμμετείχαν στις δράσεις του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ κατά την περίοδο Ιανουαρίου 009 Δεκεμβρίου 0. Τα επιμέρους Σχέδια του Ειδικού Σχεδίου που αξιολογούνται είναι τα ακόλουθα: Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις και Κατάρτιση Ανέργων Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις που στοχεύει στη Στήριξη της απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις. Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης ανέργων και νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ζήτηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας και βελτίωση της απασχολησιμότητας τους. Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων. Συγχρηματοδοτούμενο του.

10 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του.. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για ολοκλήρωση της μελέτης περιλαμβάνει διάφορα στάδια που απεικονίζονται παραστατικά στο διάγραμμα που ακολουθεί. Αρχικά έγινε καθορισμός του πληθυσμού της έρευνας που ήταν οι συμμετέχοντες στα Σχέδια του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Ειδικότερα, για την κάθε Δράση καθορίσθηκαν διαφορετικά κριτήρια επιλογής των ατόμων για συμμετοχή στον πληθυσμό της έρευνας που αφορούσαν την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην κάθε Δράση καθώς και καταβολή σχετικής επιχορήγησης μέχρι τον Δεκέμβριο 0. Άτομα των οποίων το ποσοστό συμμετοχής στο Σχέδιο δεν ικανοποιούσε τις πρόνοιες των επιμέρους Σχεδίων εξαιρούνταν από τον πληθυσμό της έρευνας. Επίσης, επωφελούμενα άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει είτε πέραν του ενός προγράμματος κατάρτισης σε συγκεκριμένη Δράση ή συμμετείχαν σε πέραν της μίας Δράσης του Ειδικού Σχεδίου περιλαμβάνονταν στις έρευνες πεδίου αναφορικά με την πιο πρόσφατη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

11 Συμμετέχοντες στα Σχέδια του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ Υπολογισμός Δείγματος Συμμετεχόντων στα Σχέδια του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου μέσω Τηλεφωνικών Συνεντεύξεων Επεξεργασία Στοιχείων Ανάλυση και Σύνθεση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Για την αντιπροσωπευτική κάλυψη του πληθυσμού της έρευνας καθορίστηκε στατιστικά αποδεκτό δείγμα από κάθε στρώμα πληθυσμού που αποτελείτο από μοναδικές συμμετοχές ατόμων από κάθε ένα Σχέδιο και έτος της περιόδου αναφοράς, χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τύπο: ε = Ζ α n N N n n = N ε ( N Ζ α ) + όπου: ε = Στατιστικό λάθος (Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο στατιστικό λάθος κατά Σχέδιο Δράσης και έτος συμμετοχής καθορίστηκε στο ± 7%). Ν = Μέγεθος του πληθυσμού n = Μέγεθος του δείγματος Ζα/ = Άνω α/ σημείο της Ν(0,) Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, το οποίο σχεδιάστηκε από την ΑνΑΔ για σκοπούς διεξαγωγής της έρευνας πεδίου. Η έρευνα πεδίου έγινε τηλεφωνικά από προσωπικό της Διεύθυνσης

12 Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ στα επωφελούμενα άτομα και διεξάχθηκε σε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα του πληθυσμού έρευνας για κάθε υπό αξιολόγηση δράση και έτος εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου σε παγκύπρια κλίμακα. Το μέγεθος του πληθυσμού έρευνας, του αντίστοιχου δείγματος, το ποσοστό κάλυψης και το στατιστικό λάθος κατά δράση του Ειδικού Σχεδίου φαίνονται στον Πίνακα. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του πληθυσμού έρευνας αφορούν αριθμό ατόμων και όχι συμμετοχές και επομένως δεν περιλαμβάνονται διπλές συμμετοχές ατόμων κάτω από την ίδια δράση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΡΑΣΗ Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων Προγράμματα Κατάρτισης Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού Προγράμματα Κατάρτισης Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ.00 7,%,%. 7,%,7% 7 0,,%.97 0,%,%.98,%,% 7,7%,%. 8,%,%,%,% ΣΥΝΟΛΟ.90.09,%,%

13 Το μέγεθος του πληθυσμού έρευνας, του αντίστοιχου δείγματος, το ποσοστό κάλυψης και το στατιστικό λάθος κατά έτος εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου παρουσιάζονται στον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ,%,9% ,%,7% ,7%,% ,%,% 0.7 7,%,8% ΣΥΝΟΛΟ.90.09,%,% Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων έγινε αναγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας για το σύνολο των συμμετεχόντων, πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα με τους συντελεστές αναγωγής. Οι συντελεστές αναγωγής υπολογίστηκαν με τη διαίρεση του πληθυσμού έρευνας με το δείγμα κατά Σχέδιο και έτος. Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αναφέρονται στον πληθυσμό έρευνας (.90 άτομα) και όχι στο δείγμα (.09 άτομα) που καλύφθηκε στα πλαίσια της έρευνας. Ακολούθως έγινε διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, ανάλυση των στοιχείων, εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση εισηγήσεων αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου στο ανθρώπινο δυναμικό... Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται ο σκοπός και η έκταση της μελέτης καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια της αξιολόγησης των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό για την περίοδο Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι επιδράσεις στην απασχολησιμότητα, τα οφέλη που αποκόμισαν οι επωφελούμενοι καθώς επίσης και ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, γίνεται συνοπτική περιγραφή του Ειδικού Σχεδίου ενώ αναλύονται και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

14 Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι βασικότερες διαπιστώσεις και συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση και εξέταση των επιδράσεων στους συμμετέχοντες στα Σχέδια που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Σχέδιο, κατά τη διάρκεια της περιόδου Επίσης, διατυπώνονται εισηγήσεις οι οποίες επικεντρώνονται σε θέματα αρμοδιότητας της ΑνΑΔ ή σε θέματα που η ΑνΑΔ είναι δυνατό να συμβάλει στην προώθηση τους σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό Περιγραφή του Σχεδίου Δημογραφικά Στοιχεία Επιδράσεις του Σχεδίου στην Απασχολησιμότητα Ικανοποίηση από το Σχέδιο Οφέλη του Σχεδίου 7

15 . ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα αξιολόγησης, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκρισης των επιδράσεων ανάμεσα στις διάφορες δράσεις του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι επιδράσεις στην απασχολησιμότητα, τα οφέλη που αποκόμισαν οι επωφελούμενοι καθώς επίσης και ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, γίνεται συνοπτική περιγραφή του Ειδικού Σχεδίου ενώ αναλύονται και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, τα οποία αφορούν φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, επαρχία μόνιμης διαμονής και υπηκοότητα... Περιγραφή του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ Ενόψει της οικονομικής κρίσης και με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στην απασχόληση και την ανεργία στην Κύπρο, η ΑνΑΔ, μετά από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ετοίμασε και έθεσε σε εφαρμογή από το 009 το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης. Το Ειδικό Σχέδιο, που ενισχύθηκε με νέες δράσεις στη συνέχεια, περιλαμβάνει ποικίλες αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις που στοχεύουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή της ανεργίας και που απευθύνονται σε ανέργους, οικονομικά αδρανείς και εργοδοτούμενους επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή προγραμμάτων υποστηρίζεται με πολιτική χορηγιών που προνοεί την καταβολή χορηγημάτων σε εργοδότες ή/και επιδομάτων σε καταρτιζόμενους. Το Ειδικό Σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις οι οποίες και αξιολογούνται στα πλαίσια αυτής της μελέτης αξιολόγησης: Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για απασχόληση και κατάρτιση αποφοίτων σε επιχειρήσεις. Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις. Ταχύρρυθμα προγράμματα αρχικής κατάρτισης ανέργων και νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ζήτηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων σύμφωνα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας και βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ Έργα βελτίωσης της απασχολησιμότητας ανέργων και οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού. 8

16 ... Δημογραφικά Στοιχεία Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης της ΑνΑΔ κατά φύλο και Σχέδιο. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 0 8,% 9 8 7, 0,% 8,% 9,% 7,% 9,8% 00,, 9,%,% 0,% 7,% Σύνολο Άνδρες Γυναίκες : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Από το Σχεδιάγραμμα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (9,%) είναι γυναίκες. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ένα από τα έξι Σχέδια απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες («Συγχρηματοδοτούμενο του»). Επίσης, ψηλό ποσοστό συμμετοχής γυναικών εμφανίζεται στο «Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων» (7,%) όπου με βάση τις στοχεύσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου δίνεται προτεραιότητα στη συμμετοχή ανέργων γυναικών. Το Σχέδιο με τη μεγαλύτερη ανδρική συμμετοχή είναι τα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης» όπου το 9,8% των συμμετεχόντων είναι άνδρες. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα ταχύρρυθμα προγράμματα αφορούν τεχνικά επαγγέλματα όπου κατά κανόνα είναι άνδρες που ενδιαφέρονται για να καταρτιστούν και στη συνέχεια να απασχοληθούν. 9

17 Στο Σχεδιάγραμμαα απεικονίζεται παραστατικά η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων στο Ειδικό Σχέδιο κατά ομάδα ηλικίας και Σχέδιο ,8% 8,% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ HΛIKIA ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ,%,%,9%,%,9%,% 9,9% 9,%,,7%,8% 0,7% 8,9%,7% 9,% 7,% 7,8%,% 8,8%,% 7,%,7% 9,%,8%,%,9% 8,9% Σύνολο : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Σύμφωνα με το Σχεδιάγραμμα, σχεδόν στους 0 συμμετέχοντες είναι ηλικίας -9 χρονώνν (8,8%). Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 0- χρονών (,7%), - χρονών (8,9%), - χρονών (8,9%) και + χρονών (0,7%). Η ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των διαφόρων Σχεδίων. Συγκεκριμένα, στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων (9,%) είναι ηλικίας -9 χρονών. Επισημαίνεται ότι στο Σχέδιο αυτό δικαιούνται να συμμετέχουν νέοι απόφοιτοι Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με καθόλου ή λίγη εργασιακή πείρα. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στο «Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις» και στα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης»» όπου το 7,% και 9,% αντίστοιχα των συμμετεχόντων είναι ηλικίας -9 χρονών. Σημειώνεται επίσης το σημαντικό ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας - χρόνων (,%) που εντοπίζεται στα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης». Σε ότι αφορά τα τρία άλλα σχέδια («Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων», «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμ μότητας των Ανέργων» και «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού») επισημαίνεται το συγκριτικά ψηλότερο ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας 0- χρονών. 0

18 Στο Σχεδιάγραμμαα εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων κατά εκπαίδευσης και Σχέδιο. επίπεδο 0 9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ,%,%,%,% 8 7 0,,%,% 0,%,% 00, 9,8% 8,,7% 8,% 8,7% 0,%,% 8,%,9%,9%,%,%,% 7,%,%,%,8%,% Σύνολο Πρωτοβάθμια Ανώτερη δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια Κατώτερη δευτεροβάθμια Μεταδευτεροβάθμια μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Σύμφωνα με το Σχεδιάγραμμα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (,%) είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντικό επίσης ποσοστό συμμετεχόντων (,9%) είναι απόφοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτοι Λυκείουυ ή Τεχνικής Σχολής. Επισημαίνεται ότι ένα από τα Σχέδια («Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης») απευθύνεται αποκλειστικά σε απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων διαφέρει ανάλογαα με το Σχέδιο. Συγκεκριμένα, στα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης» σχεδόν 8 στους 0 συμμετέχοντες (8,) είναι απόφοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ψηλότερο ποσοστό συμμετεχόντων με μορφωτικό επίπεδο είτε Κατώτερης δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του» (,).

19 Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων κατά επαρχία μόνιμης διαμονής και Σχέδιο. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 0 8 0,%,%,%,% 0,9% 8,%,,8%,8%,7% 0,%,% 7,%,%,%,% 9,%,% 0,%,9%,% 8,8% 8,%,% 7,% 8,%,% 7,%,%,8%,% 0,9% 9,% 0,%,% Σύνολο Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Αμμόχωστος Πάφος : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Από εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος, προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι κάτοικοι της επαρχίας Λευκωσίας (,%). Ακολουθεί η επαρχία Λεμεσού με το 7,,% των συμμετεχόντων να διαμένει μόνιμα στην επαρχία αυτή. Από την επαρχίαα Λάρνακας προέρχεται το 8,8% των συμμετεχόντων, από την επαρχία Πάφου το,9% και από την επαρχία Αμμοχώστου το,%. Η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων δεν συνάδει με την αντίστοιχη κατανομή του πληθυσμού κατά επαρχία, δεδομένου ότι το ποσοστό του πληθυσμού που διαμένειι μόνιμα στην επαρχία Λευκωσίας προσεγγίζει το. Η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων κατά Σχέδιο παρουσιάζει σχετική ομοιομορφία. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων ανά Σχέδιο έχει ως επαρχία μόνιμης διανομής τη Λευκωσία ενώ ακολουθούν οι επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Επισημαίνεται το ψηλό ποσοστό συμμετεχόντ των στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που έχουν ως επαρχία μόνιμης διαμονής τη Λευκωσία (,%) και το ψηλό ποσοστό συμμετεχόντων στο «Έκτακτοο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων» που έχουν ως επαρχία μόνιμης διαμονής την Πάφο (0,%).

20 Στο Σχεδιάγραμμαα εμφανίζεται παραστατικά η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων κατά υπηκοότητα και Σχέδιο. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 0,9% 8,%,%,%,9%,%, 8 9,% 9,% 9,7% 9,% 9,9% 97,% 9,8% Σύνολοο Κύπριοι Κοινοτικοί Άλλη χώρα : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Από το Σχεδιάγραμμα προκύπτει ότι το 9,8% των συμμετεχόντων είναι Κύπριοι, το, υπήκοοι των υπόλοιπων 7 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 0,% είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Τα Σχέδια με το μεγαλύτερο ποσοστό Κυπρίων συμμετεχόντων είναι το «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού» (97,%), το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (9,%), το «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων» (9,9%) και τα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης» (9,7%). Σημειώνεται ότι στο «Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις» εμφανίζεται το ψηλότερο ποσοστό συμμετεχόντων που είναι κοινοτικοί (8,%) και αντίστοιχα το ψηλότερο ποσοστό συμμετεχόντων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (0,%) εμφανίζεται στο «Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων».

21 .. Επιδράσεις στην Απασχολησιμότητα του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζονται τα στοιχεία για την κατάσταση απασχόλησης των συμμετεχόντων κατά Σχέδιο. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται για κάθε Σχέδιο τα ποσοστά των συμμετεχόντων οι οποίοι, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, είναι εργαζόμενοι, άνεργοι (δεν εργάζονται αλλά αναζητούν εργασία) και αδρανείς (δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία). ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ ,%,%, 8,7%,%,%, 8,7%,9% 7,%,9%,%,8% 8,% 8,9% 9,%,% 0,9%,%,% 7,% Σύνολοο Εργαζόμενοι Άνεργοι Αδρανείς : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Σύμφωνα με το Σχεδιάγραμμαα, το 8,% είναι άνεργοι, το 7,% είναι εργαζόμενοι και το,9% είναι αδρανείς. Εξετάζοντας την κατάσταση απασχόλησης κατά Σχέδιο εντοπίζονται σημαντικές διαφορές. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης εμφανίζεται σε Σχέδια τα οποία συνδυάζουν την κατάρτιση με την απασχόληση όπως το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (8,9% των συμμετεχόντων απασχολούνται) και το «Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργωνν στις Επιχειρήσεις» (9,%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάζονται στα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ΑνΑΔ / ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, στο «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού» υπολογίζεται ότι πάνω από στις συμμετέχουσες (,%) είναι απασχολούμενες και στο «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων» σχεδόν στους (,%) είναι απασχολούμενοι.

22 Στο Σχεδιάγραμμαα 7 παρουσιάζονται τα στοιχεία για την κατάσταση απασχόλησης των συμμετεχόντων κατά έτος συμμετοχής στα Σχέδια του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται για κάθε έτος τα ποσοστά των συμμετεχόντων οι οποίοι, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, δήλωσαν ότι είναι εργαζόμενοι, άνεργοι και αδρανείς. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 0,9%,%,8%,%,,9% ,,%,%,%, 8,% 8,%,%, 0,%, 7,% Σύνολο Εργαζόμενοι Άνεργοι Αδρανείς Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Σχεδιαγράμματος 7, το ποσοστό των συμμετεχόντων που απασχολούνταν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανά έτος. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των απασχολούμενων συμμετεχόντων αυξήθηκε από 8,% το 009 σε, το 0 ενώ στη συνέχεια παρουσίασε πτωτική τάση και από 0,% το 0 μειώθηκε σημαντικά σε, το 0. Η απότομη αυτή πτώση του ποσοστού αντικατοπτρίζει τη γενικότερη μείωση της απασχόλησης και τη δραστική αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο, λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης η οποία οδήγησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη συνομολόγηση Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Μάρτιο 0. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά των συμμετεχόντων που είναι αδρανείς παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα καθόλη την περίοδο

23 ... Εργαζόμενοι Στο Σχεδιάγραμμα 8 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων που εργάζονται κατά επαγγελματική κατηγορία και Σχέδιο ,9% 9,% 7,% 9,8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΝ Διευθυντές Τεχνικοί βοηθοί Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές Τεχνίτες 9,%,,%,% 9,%,%, 7,% Ανειδίκευτοι εργάτες,, 9,8% 7,%,%,%,%,%,% 7,%,8% 0,%,% 8,%,9% Πτυχιούχοι Γραφείς,%,%,7%, 0,7%,,7%,%,%,8%,% Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Χειριστές μηχανών και συναρμολογητές 7,,,%,% 7,%,%,% Σύνολο : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Από το Σχεδιάγραμμα 8 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων που εργάζονται, απασχολούνται σε επαγγέλματα της επαγγελματικής κατηγορίας των Πτυχιούχων (, %). Ακολουθούν οι επαγγελματικές κατηγορίες των Υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών (,%), των Γραφέων (,%) και των Τεχνικώνν βοηθών (7,%). Αναλύοντας τα στοιχεία αυτά κατά Σχέδιο προκύπτει ότι στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» καθώς και στο «Έκτακτοο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων» παρουσιάζονται ψηλά ποσοστά συμμετεχόντων που εργάζονται ως Πτυχιούχοι με 7,% και 8,% αντίστοιχα. Στα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης» σχεδόν στους 0 (9,8%) απασχολούμενους είναι Τεχνίτες ενώ στο «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού» περισσότεροι από στους 0 απασχολούμενους (,7%) είναι είτε Γραφείς ή Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές.

24 Στο Σχεδιάγραμμαα 9 εμφανίζεται παραστατικά η ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων που εργάζονται κατά ευρύ τομέα οικονομικής δραστηριότητας και Σχέδιο. 0 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΑ 9 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 9 8 7,% 8,% 8,8% 8,% 90,7% 9,% 8,8%,7% 8,%,%,% 8,9%,%,% Σύνολο Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Από το Σχεδιάγραμμα 9 προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων που εργάζονται (8,8%) απασχολούνται σε επιχειρήσεις του Τριτογενούς τομέα. Επίσης, το,% εργάζονται στον Δευτερογενή τομέα ενώ πολύ μικρό ποσοστό (0,8%) εργάζονται στον Πρωτογενή τομέα. Εξετάζοντας την τομεακή κατανομή απασχολουμένων κατά Σχέδιο, διαπιστώνεται ότι εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν τα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης» όπου εντοπίζεται το ψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων (,7%) που εργοδοτούνται από επιχειρήσεις του Δευτερογενούς τομέα ως απόρροιαα της κατάρτισης η οποία προσφέρεται και αφορά κυρίως τεχνικά επαγγέλματα. Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει τους τομείς του Εμπορίου και επισκευής αυτοκινήτων, της Μεταφοράς και αποθήκευσης, των Ξενοδοχείων και εστιατορίων, της Ενημέρωσης και επικοινωνίας, των Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, της Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των Επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, των Διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, της Δημόσιας διοίκησης και άμυνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και κοινωνικής μέριμνας, των Τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, των Άλλων δραστηριοτήτων υπηρεσιών, των Ιδιωτικών νοικοκυριών και των Ετερόδικων οργανισμών και φορέων. Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τους τομείς της Μεταποίησης, της Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, της Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων και των Κατασκευών. Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει τους τομείς της Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας και των Ορυχείων και λατομείων. 7

25 Στο Σχεδιάγραμμαα 0 παρουσιάζεται η αξιολόγησηη των συμμετεχόντων που απασχολούνται αναφορικά με τον βαθμό επίδρασης του Ειδικού Σχεδίου στην εξεύρεση εργασίας ,%,7%,%,%, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 0 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,%,%,%,,%,,%,9,%,%,, 8,% 9,7%,,%,7%,7%,%,%,,%,% 8,%,,7% 7,%,9%,% Σύνολο,8 Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός ΔΓ / ΔΑ Μέσος Όρος : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Από εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος 0 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων οι οποίοι απασχολούνται (8,9%) εκτιμούν ότι ο βαθμός επίδρασης του Ειδικού Σχεδίου στην εξεύρεση εργασίας είναι είτε πολύ καλός ή καλός (,7% και 7,% αντίστοιχα). Οι εκτιμήσεις για τον βαθμό επίδρασης του Ειδικού Σχεδίου στην εξεύρεση εργασίας παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές κατά Σχέδιο. Συγκεκριμένα, στα Σχέδια όπου η κατάρτιση συνδέεται με απασχόληση σε επιχείρηση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκτιμούν ως καλό ή πολύ καλό τον βαθμό επίδρασης της συμμετοχής τους στην εξεύρεση εργασίας. Έτσι το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 8,,7% (, ως πολύ καλός και 9,7% ως καλός) στο «Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις» και στο 8,% (9,% ως πολύ καλός και,7% ως καλός) στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Αντίθετα στα Σχέδια που η κατάρτιση δεν συνεπάγεται και την απασχόληση του συμμετέχοντα σε επιχείρηση («Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης», «Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων», «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων» και «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού») ο βαθμός επίδρασης του Σχεδίου στην εξεύρεση εργασίας είναι μικρότερος. Χρησιμο οποιήθηκε η ακόλουθη βαθμολογική κλίμακα: : Καθόλου Καλός : Μέτριος : Καλό ς και : Πολύ Καλός. 8

26 Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζεται το ποσοστό των συμμετεχόντων που απασχολούνταν και εξακολουθούσαν να απασχολούνται στην επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο. Αυτό αφορά μόνο τα Σχέδια που είτε προνοούν την απασχόληση του συμμετέχοντα ή διαλαμβάνουν και την τοποθέτηση του σε επιχείρηση. 0 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 9 8,7% 8,%,% 7 77,% 8,7% 8,,%,9%,%,%,%, Σύνολο Ναι Όχι : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας : Συγχρηματοδοτούμενο του - Προγράμματαα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας Από εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες που απασχολούνται (,%) εξακολουθούσαν να απασχολούνται στην επιχείρηση όπου είτε απασχολήθηκαν ή τοποθετήθηκαν. Η εικόνα που παρατηρείται κατά Σχέδιο παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφορές. Συγκεκριμένα, στα Σχέδια που προνοούν την απασχόληση των συμμετεχόντων, πάνω από στους 0 συμμετέχοντες που απασχολούνται βρίσκονται στην επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο. Τα ποσοστά αυτά ανέρχονται στο,% στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και στο,,9% στο «Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις». Αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται στα υπόλοιπα Σχέδια που διαλάμβαναν την τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις όπου λιγότεροι από στους συμμετέχοντες (από, μέχρι,%) απασχολούνται τελικά στην επιχείρηση όπου τοποθετήθηκαν για απόκτηση εργασιακής πείρας. 9

27 Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το χρονικό διάστημα παραμονής στην επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο. Αυτό αφορά μόνο τα Σχέδια που είτε προνοούν την απασχόληση του συμμετέχοντα ή διαλαμβάνουν και την τοποθέτηση του σε επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αφορούν συμμετέχοντες που απασχολούνται σε διαφορετική επιχείρηση από αυτή στην οποία τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου και καλύπτουν το διάστημα απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Σχέδιο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8,9%,%,,%,7%,,%,%,7%,% 8,7%,%,%,% 7,7%,7% 0,%,% 8,7 8 8,%, 88,% 9,%,%,% 7,%,9% 0,% 0,% 0, 0,7 0,% Σύνολο 0 0 Μήνες - Μήνες 7- Μήνες -8 Μήνες 9+ Μήνες Μέσος Όρος : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας : Συγχρηματοδοτούμενο του - Προγράμματαα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας Από εξέταση του Σχεδιαγράμματος προκύπτει ότι το 0,% των συμμετεχόντων που δεν απασχολούνται στην επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο αποχώρησαν από αυτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου. Επίσης, ποσοστό,% παρέμειναν στην επιχείρηση για περίοδο μεταξύ - μηνώνν μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου και,7% παρέμειναν για περίοδο μεταξύ 7 και μηνών.. Ο Μέσος Όρος παραμονής στην επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου ανέρχεται στους 8,7 μήνες. Η εικόνα που παρατηρείται διαφέρει σημαντικά κατά Σχέδιο με τους συμμετέχοντες στα Σχέδια που προνοούν την απασχόληση των συμμετεχόντων, δηλαδή στο «Σχέδιο Στελέχωσης 0

28 Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Μέσος Όρος, μήνες) ) και στο «Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργωνν στις Επιχειρήσεις» (Μέσος Όρος, μήνες), να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο. Στο Σχεδιάγραμμαα εμφανίζονται παραστατικά τα στοιχεία για τους λόγους αποχώρησης των συμμετεχόντων από την επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ,% 0 8 8,%,7% 8,%,%,%,% 0,8%,%,%,7%,%,%,%,%,% 8,9% 7,%,%,,%,%,% 89,8% 9,%,% 7,9%,8% 7,7%,%,7%,%,9%,%,9% 7,8% Σύνολο Μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας από τον εργοδότη Έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς της επιχείρησης για συνέχιση της εργοδότησης Ανάληψη μη σημαντικών καθηκόντων Ανάληψη καθηκόντων μη σχετικών με τη θέση εργοδότησης Εξεύρεση καλύτερης θέσης εργασίας Δεν ανταποκρινόταν στις προσωπικές φιλοδοξίες των ατόμων Προσωπικοί λόγοι Σπουδές Άλλο ΔΓ / ΔΑ : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας : Συγχρηματοδοτούμενο του - Προγράμματαα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας

29 Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι συμμετέχοντες αποχωρούν από την επιχείρηση φέρεται να είναι η «έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς της επιχείρησης για συνέχιση της εργοδότησης» (7,7%) ενώ ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος είναι η «εξεύρεση καλύτερης θέσης εργασίας» (,). Επίσης, το 7,8% ανέφεραν ως λόγο αποχώρησης τις «μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας από τον εργοδότη» και το 7,% επικαλέσθηκαν «προσωπικούς λόγους». Οι λόγοι αποχώρησης κατά Σχέδιο παρουσιάζουν διαφορές. Συγκεκριμένα η «εξεύρεση καλύτερης θέσης εργασίας» αποτελεί τον κυριότερο λόγο αποχώρησης στα Σχέδια που προνοούν την απασχόληση των συμμετεχόντων ενώ στα Σχέδια που διαλάμβαναν την τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις οι συμμετέχοντες ανέφεραν ως κυριότερο λόγο αποχώρησης την «έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς της επιχείρησης για συνέχιση της εργοδότησης». Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Σχέδιο μέχρι την εξεύρεση εργασίας. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε Σχέδια που παρέχουν μόνο κατάρτιση και έτσι δεν περιλαμβάνονται τα Σχέδια που συνδυάζουν την κατάρτιση με την απασχόληση ή τοποθέτηση σε επιχείρηση. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣ ,%,,% 0,8% 9,8%,%,7% 9,7,%,8%,,% 9,8%,8% 8,7 9 7, 0,%,% 8,% 7,% 9, 0,,7%,% 8,% Σύνολο 0 0 Μήνες - Μήνες 7- Μήνες -8 Μήνες 9+ Μήνες Μέσος Όρος : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού - Προγράμματα Κατάρτισης

30 Από εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες (,8%) βρήκαν εργασία μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μέχρι μηνών από την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο (8,% αμέσως μετά τη συμπλήρωση του Σχεδίου και 7,% σε χρονικό διάστημα - μηνών). Επίσης, το,8% εξασφάλισε εργασία μετά από πάροδο χρονικού διαστήματος μεταξύ 7- μηνών, το 9,8% μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος -8 μηνών και το,% εξασφάλισαν εργασία αφού παρήλθαν 9 και περισσότεροι μήνες από την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Σημειώνεται ο αυξημένος μέσος χρόνος εξεύρεσης εργασίας του «Συγχρηματοδοτούμενου Έργου: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του - Προγράμματα Κατάρτισης» (, μήνες) έναντι των άλλων δύο σχεδίων. Στο Σχεδιάγραμμαα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον βαθμό σύνδεσης των σημερινών καθηκόντων / τομέων εργασίας των συμμετεχόντων με το πρόγραμμα κατάρτισης του Σχεδίου που παρακολούθησαν ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ,% 0,%,%,% 7,9%,8% 8,,,7%,%,8% 8,9%,,9,0,0 8,% 8,%,%,9% Σύνολο Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός ΔΓ / ΔΑ Μέσος Όρος : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού - Προγράμματα Κατάρτισης Από εξέταση του Σχεδιαγράμματος προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (,9%) θεωρούν ότι ο βαθμός σύνδεσης των καθηκόντω ων / τομέων εργασίας με το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο παρακολούθησαν δεν είναι καθόλου καλός. Πρόσθετα, το,8% εκτιμά ότι ο βαθμός σύνδεσης είναι καλός, το 8, ότι είναι μέτριος και μόνο το,% ότι είναι πολύ καλός. Η εικόνα που παρατηρείται για το σύνολο των συμμετεχόντων σχετικά με τη σύνδεση των καθηκόντων με το πρόγραμμαα κατάρτισης είναι όμοια με την εικόνα που παρατηρείται για το κάθε Σχέδιο ξεχωριστά.

31 ... Άνεργοι / Αδρανείς Στο Σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με τον βαθμό συνεισφοράς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης των συμμετεχόντων που δεν εργάζονται. Έτσι οι ερωτήσεις που φαίνονται στη συνέχεια απαντήθηκαν από άτομα που ήταν είτε άνεργοι ή αδρανείς κατά τον χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 0 9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,%,% 0,%,%,%,% 8 7,%,,,,%,7,8%,,7 8,9%,,,%,%,,7% 7,%, 8, 7,%,,9%,%,,8%,%,9% 0,% 0,7% Σύνολο Καθόλου Καλός Μέτριος Καλός Πολύ Καλός ΔΓ / ΔΑ Μέσος Όρος : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματαα Αρχικής Κατάρτισης : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο του Από εξέταση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος προκύπτει ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (7,%) πιστεύουν ότι ο βαθμός συνεισφορά άς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης είναι μέτριος ενώ στους 0 πιστεύουν ότι είναι πολύ καλός (,%) ή καλός (8,). Αντίθετα, μόνο το 0,7% των άνεργων ή αδρανών συμμετεχόντων θεωρούν ότι ο βαθμός συνεισφοράς του Σχεδίου δεν είναι καθόλου καλός. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων διαφέρουν ανάλογα με το Σχέδιο στο οποίο έχουν συμμετάσχει. Το ποσοστό των συμμετεχόντωνν που πιστεύουν ότι ο βαθμός συνεισφοράς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης είναι είτε πολύ καλός ή καλός είναι ιδιαίτερα ψηλό στις περιπτώσεις των Σχεδίων που συνδέουν την κατάρτιση με την απασχόληση ή τοποθέτηση σε επιχείρηση. Έτσι οι θετικές τοποθετήσεις ανέρχονται στο 7,% στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο,% στο «Έκτακτοο Σχέδιο Επιχειρήσεις» και στο 0,% στα «Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης». Αντίθετα, οι περισσότερες αρνητικές τοποθετήσεις εντοπίζονται στο «Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων» όπου το,% πιστεύουν ότι ο βαθμός συνεισφοράς του Σχεδίου στην ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης δεν είναι καθόλου καλός.

32 Στο Σχεδιάγραμμαα 7 αναλύονται τα στοιχεία για το χρονικό διάστημα παραμονής των συμμετεχόντων στην επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Αυτό αφορά μόνο τα Σχέδια που είτε προνοούν την απασχόληση του συμμετέχοντα ή διαλαμβάνουν και την τοποθέτηση του σε επιχείρηση. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 0,%,,%,7%,% 9,% 9 7,%,7%,9% 9, ,7,%,%,9%,% 7 8,8% 0,8%,%,% 8,8%,9%,8%,%, 9,% 0, 9, 0,,8 9,% Σύνολο 0 0 Μήνες - Μήνες 7- Μήνες -8 Μήνες 9+ Μήνες Μέσος Όρος : Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις : Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας : Συγχρηματοδοτούμενο του - Προγράμματαα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας Από το Σχεδιάγραμμα αυτό προκύπτει ότι η πλειοψηφία (9,%) των συμμετεχόντων που είναι είτε άνεργοι ή αδρανείς αποχώρησαν από την επιχείρηση μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Σχέδιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου. Ακόμη, το,% ανέφεραν ότι παρέμειναν στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα μεταξύ και μηνών, το,9% συνέχισαν να εργάζονται στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα μεταξύ 7 και μηνών από την ολοκλήρωση του Σχεδίου, το,9% απασχολούν νταν για περίοδο μεταξύ και 8 μηνών και το 9,,% εργάζονταν για 9 ή περισσότερους μήνες. Ο Μέσος Όρος παραμονής στην επιχείρηση ανέρχεται στους,8 μήνες. Η εικόνα αυτή διαφέρει στην περίπτωση των συμμετεχόντων στο «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»» και στο «Έκτακτο Σχέδιο Επιχειρήσεις» όπου λιγότεροι από στους 0 αποχώρησαν αμέσως από την επιχείρηση στην οποία απασχολούνταν. Η διαφορά αυτή είναι εμφανής και από τον Μέσο Όρο παραμονής στην επιχείρηση ο οποίος ανέρχεται στους 9,7 μήνες και 9,9 μήνες για τα δύο αυτά Σχέδια και μόλις στους 0, μήνες στο «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του - Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Πείρας».

33 Στο Σχεδιάγραμμα 8 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό των συμμετεχόντων που εξασφάλισαν εργασία μετά τη συμμετοχή στο Σχέδιο. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε Σχέδια που παρέχουν μόνο κατάρτιση και έτσι δεν περιλαμβάνονται τα Σχέδια που συνδυάζουν την κατάρτιση με την απασχόληση ή με την τοποθέτηση σε επιχείρηση. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟ ΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 8 0,% 7,8% 87,% 7,% 9,7%,% 8,%,% Σύνολο Ναι Όχι : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού - Προγράμματα Κατάρτισης Από ανάλυση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος 8 διαπιστώνεται ότι η πολύ πλειοψηφία (7,%) των συμμετεχόντων που είναι είτε άνεργοι ή αδρανείς δεν εργασίαα μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. μεγάλη βρήκαν Το πρόβλημα της μη εξεύρεσης εργασίας εμφανίζεται μεγαλύτερο μεταξύ των συμμετεχόντων στο «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: : Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του - Προγράμματα Κατάρτισης» (87,%) και στο «Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Κατάρτισης» (7,8%). Μικρότερο, αλλά σοβαρό, παρουσιάζεται το πρόβλημα αυτό και στην περίπτωση των συμμετεχόντων στο «Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης των Ανέργων» όπου το 0,% των συμμετεχόντων που είναι είτε άνεργοι ή αδρανείς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εργασία μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο.

34 Στο Σχεδιάγραμμα 9 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό των συμμετεχόντων ανά έτος συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης Σχέδιο Δράσης που εξασφάλισαν εργασία μετά τη συμμετοχή στο Σχέδιο. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε Σχέδια που παρέχουν μόνο κατάρτιση και έτσι δεν περιλαμβάνονται τα Σχέδια που συνδυάζουν την κατάρτιση με την απασχόληση ή την τοποθέτηση σε επιχείρηση. 0 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟ ΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8 8,%,% 9,% 77,% 7,% 9,,%,7% 0,%,% 8,% , 0 Σύνολο Ναι Όχι Από την ανάλυση των στοιχείων του Σχεδιαγράμματος 9 διαπιστώνεται η σημαντική διαχρονική μείωση του ποσοστού των συμμετεχόντων που εξασφάλισαν εργασία μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό μειώθηκε από,% το 009 σε 8, το 0 σημειώνοντας μείωση κατά, ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή οφείλεται σε τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά στην παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος από τη συμμετοχή τους στα Σχέδια ώστε οι συμμετέχοντες, στα πρώτα χρόνια, να βρουν εργασία. Ο δεύτερος λόγος αφορά στην έναρξη λειτουργίας των Σχεδίων «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων - Προγράμματα Κατάρτισης ς» και «Συγχρηματοδοτούμενο του - Προγράμματα Κατάρτισης» το 00 και τα χαμηλά ποσοστά εξεύρεσης εργασίας των συμμετεχόντων σε αυτά. Ο τρίτος λόγος αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας και τη δραματική αύξησηη της ανεργίας. 7

35 Στο Σχεδιάγραμμα 0 εμφανίζονται τα στοιχεία για το συνολικό διάστημα απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Σχέδιο. Η πληροφορία αυτή αφορά τους συμμετέχοντες που ήταν είτε άνεργοι ή αδρανείς κατά τον χρόνο συμπλήρωση ης του ερωτηματολογίου αλλά εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσ ση του Σχεδίου. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 9 8,%,8,% 7,% 7,9%,,8%, 7 8,,%, 9,9,9% 8,9 8,7% 9,8%,8% 0,,%,%,8% Σύνολο 0 - Μήνες 7- Μήνες -8 Μήνες 9+ Μήνες Μέσος Όρος : Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων : Συγχρηματοδοτούμενο των Ανέργων - Προγράμματα Κατάρτισης : Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού - Προγράμματα Κατάρτισης Από το Σχεδιάγραμμα 0 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (,8%) εργάστηκαν για περίοδο από μέχρι μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Επίσης, ποσοστό,,8% εργάστηκαν για περίοδο μεταξύ 7 και μήνες, 8,7% για περίοδοο μεταξύ και 8 μήνες και,8% για περίοδο μεγαλύτερη των 9 μηνών. Ο Μέσος Όρος του συνολικού διαστήματος απασχόλησης ανέρχεται στους, μήνες. Αναλύοντας τα στοιχεία αυτά κατά Σχέδιο φαίνεται ότι η εικόνα που παρατηρείται είναι παρόμοια με την εικόνα για το σύνολο των συμμετεχόντων με εξαίρεση όμως το «Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων» όπου η περίοδος απασχόλησης φαίνεται να είναι μεγαλύτερη 8

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Α ν Α Δ Σ Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ 2 0 0 9

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 8-2 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 215 ISBN 978-9963-43-992-8 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2015)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2015) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2015) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η Σ Ε Π Ι Χ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2015) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η Σ Ε Π Ι Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 4-2 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2014)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2014) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2014) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η Σ Ε Π Ι Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2014)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2014) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2014) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-809-9

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Ρ Ρ Υ Θ Μ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Σ

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Ρ Ρ Υ Θ Μ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Ρ Ρ Υ Θ Μ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Σ 0-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-805-1

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2010-2016 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 7-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISBN 978-9963-43-972-0 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα Προσφοράς. των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα Προσφοράς των Προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος κατάρτισης της ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2008-2014 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 2-2 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 ISBN 978-9963-43-87-5

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0-2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-750-8

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISBN 978-9963-43-845-7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ISBN 978-9963-43-812-9

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα προσφοράς. των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το

Πανόραµα προσφοράς. των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το Πανόραµα προσφοράς των προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το 2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της µελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραµµάτων της ΑνΑ κατά το, σε συσχετισµό µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997 ISBN 9963-43 - 721-4 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ISBN 9963-43-764-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 2 ISBN 9963-43 -718-4 3 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 217-227 ISBN: 978-9963-43-313-1 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος T.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22515, Tηλεομοιότυπο: 22496949 Ιστοσελίδα: www.anad.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 ISBN Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2000 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 728 1 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης Κύπρου θέτει μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2000 2010 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τη χρονική περίοδο 2000 2010. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ

ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ ΟΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης του συστήµατος κατάρτισης της ΑνΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα