Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998"

Transcript

1

2 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000

3 ISBN Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελεί τον εθνικό φορέα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την Αρχή, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων, η Αρχή συντονίζει και μεριμνά για την προσφορά κατάρτισης σε παγκύπρια κλίμακα. Ετσι, η Αρχή αναπτύσσει και προωθεί δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης των επιχειρήσεων και των εργοδοτουμένων τους, σε όλους τους τομείς και κλάδους της οικονομίας και σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Αρχή έχει αναπτύξει ανάλογη πολιτική χορηγιών καθώς και μηχανισμούς ενεργοποίησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδρυμάτων κατάρτισης, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων. Κύριος σκοπός της κατά βάση απολογιστικής αυτής μελέτης, είναι η ανάλυση και η εξέταση της γεωγραφικής κατανομής της προσφοράς της Αρχής κατά το 1997 και το Από τη μελέτη προκύπτουν χρήσιμα επιμέρους συμπεράσματα και πορίσματα. Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν κατάλληλα από τις Υπηρεσίες της Αρχής, στη διαμόρφωση πολιτικής και στον προσδιορισμό των προσφοροτέρων δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. Στο συντονιστή και συντάκτη της μελέτης κ. Μάκη Κεραυνό, Ανώτερο Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Λειτουργό κ. Χριστάκη Χριστοφή, που ανέλυσε τα στατιστικά στοιχεία και ετοίμασε τη γραφική παρουσίαση τους και στο Δρα Γιώργο Οξινο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Ερευνας και Προγραμματισμού, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου. Π. Χ. Κουτουρούσης Γενικός Διευθυντής iii

5 iv

6 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Αρχή σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει, ενεργεί στα πλαίσια της οικονομικοκοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και φροντίζει για την προσφορά κατάρτισης σε παγκύπρια κλίμακα. Η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, όλων των επαγγελματικών κατηγοριών και τομέων της οικονομίας. Η παρούσα μελέτη έχει απολογιστικό χαρακτήρα, με κεντρικό σημείο ανάλυσης της προσφοράς της Αρχής, τη γεωγραφική κατανομή. Σκοπός της μελέτης Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της γεωγραφικής κατανομής της προσφοράς της Αρχής. Η προσφορά αυτή της Αρχής εξετάζεται με βάση τον αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης, τον αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες κατάρτισης και το ύψος των χορηγιών κατάρτισης. Εκταση της μελέτης Η μελέτη καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν με εργοδοτούμενούς τους σε δραστηριότητες κατάρτισης το 1997 και το 1998, συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Eνίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. Συγκεκριμένα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης, που ολοκληρώθηκαν και πληρώθηκε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησης το 1997 και το 1998, σε όλες τις επαρχίες. Μεθοδολογία Για τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία και αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Αρχή. v

7 Για την ταξινόμηση των στοιχείων κατά επαρχία, όσον αφορά την κατανομή των επιχειρήσεων, των συμμετεχόντων και της χορηγίας, έγινε με βάση τον κώδικα επαρχίας της επιχείρησης. Η κατανομή των Μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων έγινε με βάση τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης και η κατανομή των Πολυεπιχειρησιακών έγινε με βάση την επαρχία στην οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα. Βασικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα Οι πιο σημαντικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα, τα οποία έχουν προκύψει από τη μελέτη, παρουσιάζονται στη συνέχεια: Διαπιστώσεις και συμπεράσματα αναφορικά με τις βασικές προσδιοριστικές παραμέτρους των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (ι) Η εξέταση της γεωγραφικής κατανομής μιας σειράς παραμέτρων που προσδιορίζουν τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού όπως η ανεργία, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων και απασχολουμένων αποτελεί ένα χρήσιμο μέτρο σύγκρισης με τη γεωγραφική κατανομή της προσφοράς κατάρτισης. (ιι) Από τη μελέτη προκύπτει ότι η Λευκωσία είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά όλων των πιο πάνω παραμέτρων τόσο το 1997 όσο και το Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τη γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού (ι) Η πλειοψηφία των προγραμμάτων κατάρτισης έγιναν στην επαρχία Λευκωσίας. Ειδικά η πλειοψηφία των Μονοεπιχειρησιακών και Πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο όγκο προγραμμάτων κατάρτισης, επίσης έγιναν στη Λευκωσία. vi

8 (ιι) Στη Λευκωσία υλοποιήθηκε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό προγραμμάτων σε βασικούς κλάδους, όπως η Μεταποίηση, οι Κατασκευές, το Εμπόριο και οι Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Ο μεγαλύτερος αριθμός προγραμμάτων στον κλάδο των Ξενοδοχείων/Εστιατορίων, έγιναν στη Λεμεσό. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα κατάρτισης (ι) (ιι) Το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης, τόσο το 1997 όσο και το 1998, προέρχονταν κατά πρώτο λόγο από τη Λευκωσία και κατά δεύτερο λόγο από τη Λεμεσό. Σε σχέση με την ποσοστιαία κατανομή των συμμετοχών των επιχειρήσεων σε κατάρτιση κατά επαρχία και κατά κατηγορία δραστηριότητας κατάρτισης καθώς και κατά κλάδο, η Λευκωσία είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλους τους κλάδους και στην πλειοψηφία των διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης (ι) Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών ατόμων σε προγράμματα κατάρτισης, είχε πρώτα η Λευκωσία και μετά η Λεμεσός. Από σύγκριση των ποσοστών αυτών με τα ποσοστά κατά επαρχία του συνόλου των απασχολουμένων (1995), διαπιστώνεται ότι η Λευκωσία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης στη συμμετοχή ατόμων σε κατάρτιση, 21% το 1997 και 19% το Η Λεμεσός είχε ποσοστό απόκλισης στη συμμετοχή ατόμων κατά -8% το 1997 και κατά -9% το (ιι) Διαπιστώθηκε από τη μελέτη ότι η τάση για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης μεταξύ των εργαζομένων ήταν μεγαλύτερη στη Λευκωσία, παρά στις υπόλοιπες επαρχίες. vii

9 (ιιι) Από εξέταση διαφόρων στοιχείων όπως η κατανομή των συμμετοχών κατά κατηγορία δραστηριότητας κατάρτισης και κατά κλάδο, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η γεωγραφική κατανομή των συμμετοχών εργοδοτουμένων σε κατάρτιση, πρόσθετα από άλλους παράγοντες, επηρεάζεται σημαντικά από τη γεωγραφική θέση της αντίστοιχης υποδομής κατάρτισης. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τη γεωγραφική κατανομή των εισπράξεων του τέλους και των χορηγιών κατάρτισης (ι) (ιι) Το μεγαλύτερο ποσοστό του εισπραχθέντος τέλους κατά την εξεταζόμενη περίοδο προήλθε από εργοδότες της επαρχίας Λευκωσίας. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μέρος της χορηγίας για συμμετοχή σε κατάρτιση, κατευθύνθηκε προς επιχειρήσεις επίσης της Λευκωσίας. Οι επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου (το 1998) πήραν κάπως μεγαλύτερο ποσοστό χορηγίας (1%-3%) από το ποσοστό εισπραχθέντος τέλους κατάρτισης. Οι υπόλοιπες επαρχίες πήραν λιγότερη επιχορήγηση (-1%) σε σχέση με το τέλος που προήλθε από αυτές. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τη γεωγραφική κατανομή της προσφοράς των Σχεδίων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υποδομής Κατάρτισης (ι) Διαπιστώνεται και στα δύο Σχέδια μια συγκέντρωση των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, στην επαρχία Λευκωσίας και στην επαρχία Λεμεσού, όσον αφορά το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η γεωγραφική κατανομή της χορηγίας από τη συμμετοχή και στα δύο Σχέδια ήταν ανάλογη με τη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων. viii

10 Πορίσματα 1. Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία της μελέτης δε φαίνεται να προκύπτουν μόνιμες και σοβαρές στρεβλώσεις στη γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Εντούτοις, εντοπίζονται κάποιες ανισορροπίες σε επαρχιακό επίπεδο αναφορικά με την εμπλοκή της Λευκωσίας στις δραστηριότητες κατάρτισης, συγκριτικά με την εμπλοκή των άλλων επαρχιών. 2. Διαπιστώθηκε από τη μελέτη άμεση συσχέτιση της ποσοστιαίας κατανομής των επιχειρήσεων και των συμμετοχών απασχολουμένων σε προγράμματα κατάρτισης, κατά κατηγορία κατάρτισης και επαρχία, με τη γεωγραφική θέση της αντίστοιχης υποδομής κατάρτισης. 3. Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει εντονότερη τάση για συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης μεταξύ των εργαζομένων της επαρχίας Λευκωσίας. Επίσης εντοπίζεται μεγαλύτερη τάση για κατάρτιση μεταξύ των ανδρών καθώς και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας. 4. Οσον αφορά την κατανομή κατά επαρχία, του τέλους κατάρτισης και της χορηγίας κατάρτισης, περίπου παρουσιάζεται μια ισορροπημένη εικόνα. Σημειώνεται όμως ότι το στοιχείο αυτό απλώς αποτελεί μια γενική ένδειξη. Η κατανομή του τέλους καθορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες από αυτούς που προσδιορίζουν την κατανομή της χορηγίας κατάρτισης. 5. Ενώ οι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε δραστηριότητες κατάρτισης κατά την εξεταζόμενη περίοδο, είχαν μέγεθος λιγότερο από 10 άτομα, το μεγαλύτερο ποσοστό χορηγίας διοχετεύθηκε κυρίως σε επιχειρήσεις με μέγεθος 100 άτομα και άνω. 6. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια προώθησης και επέκτασης του ix

11 Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στις άλλες επαρχίες, εκτός της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη γεωγραφική ισοκατανομή του οφέλους που προκύπτει στις επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. 7. Με βάση τις πληροφορίες της μελέτης, προκύπτει επίσης κάποια συγκέντρωση των συμμετοχών στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής, στη Λευκωσία και στον κλάδο των Υπηρεσιών. Επομένως φαίνεται η ανάγκη για προβολή και προώθηση του Σχεδίου σε όλες τις επαρχίες ώστε να προκύψει ισορροπημένη συμμετοχή τόσο γεωγραφική όσο και κλαδική. Εισηγήσεις Οι εισηγήσεις που διατυπώνονται πιο κάτω, στοχεύουν στην εξισορρόπηση σε μεγαλύτερο βαθμό, της γεωγραφικής κατανομής των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Εξέταση των δυνατοτήτων δημιουργίας, ενίσχυσης ή ενεργοποίησης πρόσθετης υποδομής κατάρτισης Με δεδομένο ότι η ύπαρξη ενεργοποιημένης υποδομής κατάρτισης επηρεάζει θετικά στη δημιουργία προσφοράς κατάρτισης και ταυτόχρονα στην εκδήλωση ζήτησης για κατάρτιση, προτείνεται η εξέταση κατά επαρχία των δυνατοτήτων της υφιστάμενης υποδομής. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναληφθούν από κοινού πρωτοβουλίες σε συνεργασία με διάφορους φορείς, ώστε να ενισχυθεί ανάλογα η υποδομή κατάρτισης κατά επαρχία. Αύξηση της συνειδητοποίησης της σημασίας της συμμετοχής σε δραστηριότητες κατάρτισης Με στόχο τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της σημασίας της κατάρτισης και της ανάγκης για συνεχή επιμόρφωση, προτείνεται η ανάληψη από την Αρχή, προγραμματισμένης εκστρατείας σε όλες τις επαρχίες, σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως τα Επαρχιακά ΕΒΕ, τις Κλαδικές και Τοπικές Εργοδοτικές Οργανώσεις, τις Συντεχνίες και τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. x

12 Επανεξέταση του θέματος ένταξης αυτοεργοδοτουμένων στις δραστηριότητες της Αρχής Η δυνατότητα επιλεκτικής ένταξης αυτοεργοδοτουμένων στο σύστημα κατάρτισης της Αρχής και η επιχορήγηση της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης, είναι πρόδηλο ότι θα αυξήσει γενικά τις συμμετοχές σε δραστηριότητες κατάρτισης. Αναμένεται ότι αύξηση των συμμετοχών σε κατάρτιση, θα επιφέρει και γεωγραφική ανακατάταξη της κατανομής των συμμετοχών, αφού σημαντικοί αριθμοί αυτοεργοδοτουμένων ανήκουν σε κλάδους οι οποίοι έχουν αριθμητική ισχύ μεγαλύτερη σε άλλες επαρχίες εκτός της Λευκωσίας. Τέτοιοι κλάδοι είναι το Εμπόριο, τα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια και οι Μεταφορές. Περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση των Σχεδίων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης Προτείνεται η περαιτέρω ενδυνάμωση και προώθηση των δύο Σχεδίων, στα πλαίσια μιας αποκεντρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και προβολής των Σχεδίων. Αναμένεται ότι αυτό θα επιφέρει βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής της προσφοράς κατάρτισης της Αρχής. Επίσης, προτείνεται η ενδυνάμωση του Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με παράλληλο Σχέδιο, το οποίο θα απευθύνεται στις μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των μικρών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες κατάρτισης καθώς και βελτίωση της κατανομής των χορηγιών μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. xi

13 xii

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ iii v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της μελέτης Έκταση της μελέτης Μεθοδολογία Περίγραμμα της μελέτης 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Προγράμματα Κατάρτισης Αρχική κατάρτιση Συνεχής κατάρτιση Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης 13 xiii

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Συνθήκες στην αγορά εργασίας Ανεργία κατά επαρχία Ανεργία κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία Ανεργία κατά επαγγελματική κατηγορία Ανεργία κατά φύλο και επαρχία Ελλείψεις εργατικού δυναμικού κατά επαρχία Κατανομή επιχειρήσεων του συνόλου της οικονομίας Κατανομή επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία Κατανομή επιχειρήσεων κατά μέγεθος και επαρχία Εξέταση και ανάλυση του συνόλου των απασχολουμένων Κατανομή απασχολουμένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία Κατανομή απασχολουμένων κατά επαγγελματική κατηγορία και επαρχία Κατανομή απασχολουμένων κατά φύλο και επαρχία 34 xiv

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης κατά κατηγορία κατάρτισης και επαρχία Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης κατά κατηγορία κατάρτισης και επαρχία Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης κατά μέγεθος και επαρχία 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης κατά κατηγορία κατάρτισης και επαρχία 67 xv

17 6.2. Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης κατά επαγγελματική κατηγορία και επαρχία Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης κατά φύλο και επαρχία Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης κατά θεματικό τομέα και επαρχία 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ανάλυση εισπράξεων του τέλους και της χορηγίας κατάρτισης κατά επαρχία Ανάλυση εισπράξεων του τέλους και της χορηγίας κατάρτισης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Ανάλυση χορηγιών κατάρτισης κατά κατηγορία κατάρτισης και επαρχία Ανάλυση χορηγιών κατάρτισης κατά μέγεθος επιχείρησης και επαρχία 110 xvi

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επαρχιακή κατανομή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Σχέδιο κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Χορηγίες της Αρχής κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία 117 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Επαρχιακή κατανομή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Σχέδιο κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Χορηγίες της Αρχής κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία 123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Βασικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα Πορίσματα Εισηγήσεις 142 xvii

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 147 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 149 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 159 ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 161 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ 1998 ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 163 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 175 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ xviii

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 257 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 259 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 265 xix

21 xx

22 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της Αρχής (αρ. 21 του 1974), ο σκοπός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η προώθηση και η παροχή κατάρτισης προς το σύνολο του εργατικού δυναμικού, στα πλαίσια πάντοτε της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Ο γενικός αυτός σκοπός, επαναβεβαιώνεται και από τη νέα νομοθεσία που διέπει την Αρχή, με τον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο του 1999, με τον οποίο μετονομάσθηκε σε Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Επομένως η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού από την Αρχή, αναμένεται ότι θα συνάδει και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατάρτισης των εργοδοτουμένων του συνόλου των επιχειρήσεων, όλων των επαγγελματικών κατηγοριών και σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η μελέτη έχει απολογιστικό χαρακτήρα, με κύριο άξονα ανάλυσης και εξέτασης της συνολικής προσφοράς της Αρχής τη γεωγραφική κατανομή. Ο όρος «Προσφορά της Αρχής» ο οποίος αποτελεί το κύριο αντικείμενο διερεύνησης της μελέτης, καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Αρχής, που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν τα Προγράμματα Κατάρτισης, το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. Τα στοιχεία που εξετάζει και αναλύει η μελέτη σε επαρχιακό επίπεδο και τα οποία συνθέτουν την «Προσφορά της Αρχής», είναι οι επιχειρήσεις και τα άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης, ο αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης και τα Σχέδια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης, το τέλος και οι χορηγίες κατάρτισης. Ο υπό εξέταση πληθυσμός της μελέτης αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν αποδέκτες της προσφοράς της Αρχής μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και σχεδίων, σε καθορισμένη 1

23 χρονική διάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των στοιχείων διαχρονικά Σκοπός της μελέτης Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της γεωγραφικής κατανομής της προσφοράς της Αρχής. Η προσφορά της Αρχής κατά επαρχία εξετάζεται με βάση 4 κύριους άξονες: αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης κατά κατηγορία κατάρτισης, αριθμό επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης, αριθμό συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης και το ύψος των χορηγιών κατάρτισης. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται και συσχετίζονται με στοιχεία και πληροφορίες για το σύνολο των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων τους καθώς και με στοιχεία αναλυμένα κατά επαρχία, που αφορούν την ανεργία και το ισοζύγιο εργατικού δυναμικού. Μέσα από την αναλυτική και συγκριτική αυτή εξέταση επιδιώκεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την προσφορά της Αρχής προς το σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι: Εξέταση των παραμέτρων οι οποίες είναι προσδιοριστικές στη δημιουργία και ύπαρξη αναγκών κατάρτισης. Οι παράμετροι αυτές σχετίζονται με την ανεργία και γενικά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Επίσης οι παράμετροι αυτές αφορούν την επαρχιακή κατανομή του συνόλου των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων τους, με βάση την τελευταία επίσημη απογραφή επιχειρήσεων του Οι επιχειρήσεις και οι εργοδοτούμενοι τους αποτελούν τους αποδέκτες της κατάρτισης και η ύπαρξη, ο αριθμός τους, το μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως η επαρχιακή κατανομή τους αποτελούν βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της έκτασης, του επιπέδου και του είδους των αναγκών κατάρτισης. 2

24 Εξέταση των υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το 1997 και 1998, σε σχέση με τον αριθμό τους κατά επαρχία και επιμέρους κατηγορία κατάρτισης καθώς και κατά οικονομικό κλάδο. Συγκεκριμένα αναλύονται στοιχεία που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν κατά την πιο πάνω περίοδο καθώς και στοιχεία που αφορούν το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. Εξέταση και ανάλυση της επαρχιακής κατανομής των επιχειρήσεων οι οποίες συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης που έληξαν το 1997 και το 1998 και πληρώθηκε, μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησης κατάρτισης. Η ανάλυση της κατανομής αυτής των επιχειρήσεων γίνεται σε σχέση με την κατηγορία κατάρτισης, τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και το μέγεθος. Ανάλυση του αριθμού των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης το 1997 και το Η ανάλυση των στοιχείων και των πληροφοριών εκτός από την επαρχιακή κατανομή, γίνεται σε σχέση με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, την επαγγελματική κατηγορία, το θεματικό τομέα και το φύλο. Ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής του τέλους κατάρτισης και των χορηγιών της Αρχής για τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία υλοποιήθηκαν κατά το 1997 και Έκταση της μελέτης Η μελέτη καλύπτει το σύνολο των επιχειρήσεων, οι οποίες συμμετείχαν με εργοδοτούμενους τους σε προγράμματα κατάρτισης ή αξιοποίησαν το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ή το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης, κατά το 1997 και το Οι δύο χρονικές περίοδοι εξετάζονται ξεχωριστά και τα στοιχεία όλα αναλύονται κατά επαρχία. Συγκεκριμένα η μελέτη καλύπτει στοιχεία για τις δραστηριότητες κατάρτισης που ολοκληρώθηκαν το 1997 και το 1998 και πληρώθηκε 3

25 μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησης κατάρτισης, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται τα συνολικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης και τις συμμετοχές σ αυτές καθώς και το ύψος χορηγιών της Αρχής για το 1997 και ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ 1998 Αριθμός Προγραμμάτων Κατάρτισης και Συμμετοχές/ Χορηγία Αρχής Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός συμμετεχόντων Ύψος χορηγίας της Αρχής Προγράμματα Κατάρτισης Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Όλα τα συνολικά στοιχεία που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης παρουσιάζουν οριακή μείωση το 1998 σε σχέση με το Το 1998 συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης επιχειρήσεις ενώ το 1997 ήταν επιχειρήσεις. Τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία υλοποιήθηκαν και πληρώθηκε μέρος ή όλο το ποσό της επιχορήγησης ήταν το 1997 και το Συνολικά υπήρξαν συμμετοχές σε προγράμματα κατάρτισης το Το 1998 ο αριθμός των συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης ήταν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (36.230). Το ύψος της χορηγίας της Αρχής μειώθηκε το 1998 κατά περίπου, αφού από το 1997 κατέβηκε σε το Για τις ίδιες χρονικές περιόδους η μελέτη κάλυψε το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. Για τα δύο αυτά Σχέδια εξετάστηκαν σε επαρχιακό επίπεδο δύο παράμετροι. Η μια παράμετρος αφορά τον 4

26 αριθμό των επιχειρήσεων που αξιοποίησαν τα Σχέδια και η άλλη το ύψος της χορηγίας της Αρχής Μεθοδολογία Για τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων της μελέτης αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ΣΥ.ΠΡΟ. και COURSES της Αρχής. Επίσης αξιοποιήθηκαν διάφορα άλλα αρχεία και μελέτες της Αρχής καθώς και επίσημα στοιχεία από την απογραφή επιχειρήσεων του 1995 που διεξήγαγε το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. Η κατανομή κατά επαρχία των επιχειρήσεων που κάλυψε η μελέτη, έγινε με βάση τον κώδικα επαρχίας της επιχείρησης. Αναφορικά με την επαρχιακή κατανομή των προγραμμάτων, χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο γεωγραφικής ταξινόμησης για τα Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα η γεωγραφική θέση της επιχείρησης. Για τα Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο γεωγραφικής ταξινόμησης, η επαρχία στην οποία υλοποιήθηκε το κάθε πρόγραμμα. Η επαρχιακή κατανομή των συμμετεχόντων έγινε με βάση τον κωδικό επαρχίας των επιχειρήσεων τους. Για την κατανομή κατά επαρχία της χορηγίας της Αρχής προς τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης, χρησιμοποιήθηκε επίσης ο κωδικός επαρχίας της επιχείρησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της μελέτης διέπεται βασικά από τα πιο κάτω: Ανάλυση και εξέταση της προσφοράς κατάρτισης σε επαρχιακό επίπεδο, ξεχωριστά για το 1997 και το 1998 και σύγκριση της μεταξύ των δυο περιόδων. Ανάλυση και εξέταση κατά επαρχία των παραμέτρων που προσδιορίζουν τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και συγκριτική παράθεσή τους με την προσφορά κατάρτισης σε επαρχιακό επίπεδο. 5

27 Εξέταση της κατανομής κατά επαρχία, του πληθυσμού των επιχειρήσεων και των εργοδοτουμένων τους με βάση την απογραφή του 1995 και συσχετισμό και σύγκριση των στοιχείων με τα σχετικά στοιχεία της επαρχιακής κατανομής της προσφοράς κατάρτισης κατά το 1997 και το Περίγραμμα της μελέτης Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται ο σκοπός της μελέτης, η έκταση της και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων και των πληροφοριών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως οι διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων κατάρτισης και το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών καθώς και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. Οι διάφορες παράμετροι που προσδιορίζουν ποσοτικά και ποιοτικά τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, περιγράφονται και αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται και αναλύονται οι αριθμοί των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 1997 και το 1998, κατά κατηγορία κατάρτισης και κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση των αριθμών σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται και κατά επαρχία. Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει την επαρχιακή κατανομή των συμμετοχών των επιχειρήσεων σε προγράμματα κατάρτισης, κατά δραστηριότητα κατάρτισης, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά μέγεθος επιχείρησης. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της επαρχιακής κατανομής των συμμετοχών του ανθρώπινου δυναμικού κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σε προγράμματα κατάρτισης, κατά κατηγορία κατάρτισης, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κατά επαγγελματική κατηγορία, κατά φύλο και κατά θεματικό τομέα. 6

28 Η επαρχιακή κατανομή του τέλους κατάρτισης καθώς και των χορηγιών σε προγράμματα κατάρτισης, εξετάζονται στο έβδομο κεφάλαιο. Η ανάλυση γίνεται κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κατά κατηγορία δραστηριότητας κατάρτισης και κατά μέγεθος. Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση κατά επαρχία, της προσφοράς του Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η ανάλυση γίνεται κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όσον αφορά τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν και τις χορηγίες της Αρχής. Το ένατο κεφάλαιο αφορά τη γεωγραφική διάσταση της προσφοράς του Σχεδίου Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. Εξετάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Σχέδιο, καθώς και οι χορηγίες της Αρχής κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία. Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο σημειώνονται οι διάφορες διαπιστώσεις και επιμέρους συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της μελέτης. Με βάση τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα, καταγράφονται τα βασικά πορίσματα, τα οποία εξάγονται από τη μελέτη. Στη συνέχεια, διατυπώνεται αριθμός εισηγήσεων βασισμένες στα πορίσματα της μελέτης, οι οποίες στοχεύουν στην εξισορρόπηση σε μεγαλύτερο βαθμό της γεωγραφικής κατανομής των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 7

29 2. ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως ο αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, δημιούργησε σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με κύρια συστατικά στοιχεία: Τον εντοπισμό και τη διαπίστωση των αναγκών κατάρτισης Το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων κατάρτισης Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης Για σκοπούς καθοδήγησης των Ιδρυμάτων Κατάρτισης για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της οικονομίας, η Αρχή ετοιμάζει και κοινοποιεί κάθε χρόνο, ένα Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων, που αφορά τα Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα. Με βάση το Θεματολόγιο αυτό υποβάλλονται ανά εξάμηνο από τα Ιδρύματα Κατάρτισης, στην Αρχή, για έγκριση, προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα τα οποία εγκρίνονται τυγχάνουν επιχορήγησης με βάση την πολιτική χορηγιών που εφαρμόζει η Αρχή. Επιπρόσθετα με την προώθηση της εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης, με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και την αναβάθμιση των συνθηκών παροχής κατάρτισης, η Αρχή έχει θέσει σε λειτουργία το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. 8

30 2.1. Προγράμματα Κατάρτισης Για σκοπούς καλύτερης επικοινωνίας και εναρμονισμό με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή έχει ταξινομήσει τα προγράμματα κατάρτισης σε δυο κατηγορίες: Τα προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης και τα προγράμματα Συνεχούς Κατάρτισης Αρχική Κατάρτιση Με τον όρο Αρχική Κατάρτιση εννοούμε την κατάρτιση που στοχεύει στην παροχή εξυπαρχής γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν το άτομο ικανό να εργοδοτηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα. Τα προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης ταξινομούνται σε δύο άλλες ομάδες προγραμμάτων. Στα «Μονοεπιχειρησιακά» προγράμματα και στα «Πολυεπιχειρησιακά» προγράμματα. Τα Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα στοχεύουν στην ικανοποίηση αναγκών κατάρτισης μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Την ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει η επιχείρηση και μπορούν να εφαρμοσθούν εντός ή εκτός της επιχείρησης. Επίσης είναι δυνατό να εφαρμοστούν εντός ή εκτός Κύπρου και με εκπαιδευτή από την επιχείρηση ή από εξωτερικό εκπαιδευτή. Τα Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης περισσοτέρων της μιας επιχειρήσεων και αφορούν όλα τα επίπεδα του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Μπορούν να έχουν διατομεακό χαρακτήρα ή να επικεντρώνονται σ ένα κλάδο ή τομέα της οικονομίας. Την ευθύνη για την εφαρμογή των πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων έχει ίδρυμα ή οργανισμός κατάρτισης και οι εκπαιδευτές δυνατό να προέρχονται από το ίδιο το ίδρυμα ή οργανισμό ή εκτός αυτού από την Κύπρο ή από το εξωτερικό. Κάτω από τις 2 ομάδες των Μονοεπιχειρησιακών και Πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων, υπάρχουν διάφορες επιμέρους κατηγορίες προγραμμάτων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 9

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1.1. ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα στην Κύπρο Συνήθη 1.2. ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα στην Κύπρο Ταχύρρυθμα Σύστημα Μαθητείας Πρακτική κατάρτιση μαθητών Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΞΙΚ Πρακτική κατάρτιση φοιτητών ΑΤΙ 2. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2.1. ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα στην Κύπρο Συνήθη Σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων Προγράμματα Εποπτών Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα στο εξωτερικό Συνήθη 2.2. ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα στην Κύπρο Συνήθη Ζωτικής Σημασίας ΜΙΜ (Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης) Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα στο εξωτερικό Συνήθη Συνεχής Κατάρτιση Με τον όρο «Συνεχής Κατάρτιση» αναφερόμαστε στην κατάρτιση η οποία στοχεύει στην παροχή πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες να καθιστούν το άτομο ικανό να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του επαγγέλματος του. Όπως και στην περίπτωση της κατηγορίας των προγραμμάτων Αρχικής Κατάρτισης, έτσι και τα προγράμματα Συνεχούς Κατάρτισης ταξινομούνται σε Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά, η έννοια και το περιεχόμενο των οποίων έχουν ήδη αναλυθεί στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Οι διάφορες επιμέρους κατηγορίες προγραμμάτων τόσο των Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Συνεχούς Κατάρτισης όσο και των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Συνεχούς Κατάρτισης φαίνονται στον Πίνακα 2. 10

32 Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για τις επιμέρους κατηγορίες των προγραμμάτων κατάρτισης όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, δίνονται στο Παράρτημα 1. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης, κατανεμημένος σε αρχική και συνεχή κατάρτιση, για τα χρόνια 1997 και 1998, τα οποία εξέτασε η μελέτη. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 είναι εμφανής η αριθμητική υπεροχή των προγραμμάτων Συνεχούς Κατάρτισης, σε σχέση με τον αριθμό προγραμμάτων Αρχικής Κατάρτισης Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Με βασικό σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την πλήρη και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, η Αρχή δημιούργησε και λειτούργησε από το Μάιο του 1995, το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Επιμέρους στόχοι του Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις επιχειρήσεις, η οποία συμβάλλει σε ουσιαστικό βαθμό στην κάλυψη του κόστους ετοιμασίας γενικών και ειδικών μελετών, για το ανθρώπινο δυναμικό. 11

33 Ταυτόχρονα η οικονομική βοήθεια επενεργεί προς τις επιχειρήσεις και ως κίνητρο για την εξασφάλιση υπηρεσιών ειδικών συμβούλων για την ανάπτυξη, κατάρτιση και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Παράλληλα στοχεύει στην υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις κινήτρων με τη μορφή οικονομικής αρωγής για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εισηγήσεων. Τα κύρια οφέλη που αναμένεται να αποκομίσει μια επιχείρηση από την αξιοποίηση του Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, είναι: Αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Άμεση σύνδεση του οράματος της επιχείρησης με τους στρατηγικούς στόχους και τα επιχειρηματικά πλάνα με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της και ειδικά με τον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης και την εφαρμογή των κατάλληλων προγραμμάτων. Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβούλων, ειδικά στα θέματα που αφορούν τη διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατανόηση της σημασίας των συστημάτων διεύθυνσης και προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού για την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Αναβάθμιση της ποιότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέσα από τη συμμετοχή τους σε κατάλληλα προγράμματα και άλλες δραστηριότητες κατάρτισης. Ανάπτυξη των συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για το Σχέδιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και τον τρόπο λειτουργίας του, φαίνονται στο Παράρτημα 2. Κατά το 1997 και 1998, περίοδο που καλύπτει η μελέτη, αξιοποίησαν και ωφελήθηκαν από το Σχέδιο 88 επιχειρήσεις το 1997 και 56 επιχειρήσεις το

34 2.3. Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης Από το 1994 η Αρχή έβαλε σε εφαρμογή το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της υποδομής κατάρτισης για ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών κατάρτισης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επαγγέλματα και θεματικούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν προτεραιότητα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. Ο όρος υποδομή κατάρτισης, στα πλαίσια του Σχεδίου, περιλαμβάνει: Τεχνικό εξοπλισμό κατάρτισης Οπτικοακουστικά μέσα και βοηθήματα Προδιαγραφές κατάρτισης Κατάρτιση εκπαιδευτών και υπευθύνων κατάρτισης Το Σχέδιο απευθύνεται σε Ιδρύματα Κατάρτισης καθώς και σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν υποδομή κατάρτισης ή να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν υφιστάμενη υποδομή. Για το σκοπό αυτό η Αρχή παρέχει οικονομική ενίσχυση, μέρος της οποίας έχει τη μορφή χορηγίας ενώ ένα άλλο μέρος επιστρέφεται στην Αρχή με τη μορφή δραστηριοτήτων κατάρτισης εντός συμφωνημένου χρονικού πλαισίου. Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες για το Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης και τον τρόπο λειτουργίας του, περιέχονται στο Παράρτημα 3. Το 1997 συμμετείχαν στο Σχέδιο, 40 επιχειρήσεις ή Ιδρύματα Κατάρτισης και το 1998, μόνο

35 3. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε μια οικονομία προσδιορίζονται και επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες και παραμέτρους, πολλοί από τους οποίους είναι μόνιμα μεταβαλλόμενοι. Τέτοιες προσδιοριστικές παράμετροι των αναγκών κατάρτισης, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης, το μέγεθος της οικονομίας σε σχέση με τον αριθμό των παραγωγικών μονάδων και των εργαζομένων, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και οι στρατηγικές επιλογές, ο βαθμός ενσωμάτωσης της οικονομίας στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το επίπεδο και ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας, το μέγεθος και η μορφή ανεργίας και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τρεις πολύ σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες, όσον αφορά τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού: Η ανεργία και γενικά οι συνθήκες στην αγορά εργασίας Ο αριθμός και η κατανομή των επιχειρήσεων Ο αριθμός και η κατανομή των απασχολουμένων Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την ανάλυση των 2 τελευταίων παραγόντων αυτών προέρχονται από την τελευταία απογραφή των επιχειρήσεων το 1995, με έμφαση στη γεωγραφική κατανομή τους Συνθήκες στην αγορά εργασίας Η ανεργία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της εκτίμησης ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών κατάρτισης, είτε αυτές αφορούν εξυπαρχής απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι δυνατή η εργοδότηση του ατόμου, είτε αφορούν επανακατάρτιση ώστε να διευκολύνεται η επανένταξη στην αγορά εργασίας. Επομένως η ανεργία αποτελεί εκτός των άλλων και μια παράμετρο η οποία 14

36 σχετίζεται άμεσα με το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα της προσφοράς κατάρτισης Ανεργία κατά επαρχία Στα δυο χρόνια που εξετάζει η παρούσα μελέτη, η ανεργία ως ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα. Συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας ήταν 3,4% τόσο το 1997 όσο και το Το ποσοστό αυτό αποτελεί τον ετήσιο μέσο όρο και οπωσδήποτε το ποσοστό ανεργίας κατά επαρχία ήταν διαφοροποιημένο, όπως φαίνεται και στο Σχεδιάγραμμα 1. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΤΟ 1998 ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3,7% 3,9% ΛΕΜΕΣΟΣ 3,2% 3,4% ΛΑΡΝΑΚΑ 3,3% 3,2% ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2,5% 2,7% ΠΑΦΟΣ 2,3% 2,2% ΣΥΝΟΛΟ 3,4% 3,4% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 1998 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 1997 Από τα στοιχεία του Σχεδιαγράμματος 1 φαίνεται ότι η Λευκωσία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας τόσο το 1997 (3,7%) όσο και το 1998 (3,9%). Επίσης μεταξύ 1997 και 1998 η ανεργία παρουσίασε 15

37 οριακή μείωση σε όλες τις επαρχίες εκτός από τις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Η Λεμεσός και η Λάρνακα είχαν τα ίδια περίπου ποσοστά ανεργίας το 1997 και το 1998, τα οποία ήταν και ψηλότερα από αυτά των άλλων επαρχιών εκτός της Λευκωσίας Ανεργία κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία Σε σχέση με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ο κλάδος του Εμπορίου, των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων είχε το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων το 1997 που έφθασε σε άτομα. Επίσης το 1998, είχε το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, άτομα, παρά την οριακή μείωση που σημείωσε. Ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων στον κλάδο αυτό, τόσο το 1997 όσο και το 1998, είχε η Λευκωσία και μετά η Λεμεσός. Ο αμέσως επόμενος οικονομικός τομέας με τους περισσότερους άνεργους ήταν οι Μεταποιητικές βιομηχανίες, με άτομα το 1997 και άτομα το Πάλι οι περισσότεροι άνεργοι και στον τομέα αυτό, ήταν στην Λευκωσία και μετά στη Λεμεσό. Ακόμα ένας κλάδος, από τους βασικούς οικονομικούς κλάδους της οικονομίας, συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό ανέργων. Ο τομέας των Κατασκευών είχε άνεργους το 1997, ενώ το 1998 παρουσίασε αύξηση των ανέργων κατά 30% περίπου και έφθασε τους Την πρωτιά στην ανεργία στον κλάδο αυτό είχε το 1997 η Λεμεσός και το 1998 η Λευκωσία. Αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό ανέργων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία, περιέχονται στους πίνακες του Παραρτήματος 4, 4.1 για το 1997 και 4.2 για το Στο Σχεδιάγραμμα 2 γίνεται παραστατική απεικόνιση της ποσοστιαίας κατανομής της ανεργίας κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επαρχία. 16

38 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ TO 1998 ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ/ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, 1997 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ/ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ % 20% 40% 60% 80% 100% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ Από τις πληροφορίες του Σχεδιαγράμματος 2, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σχεδόν σε όλους τους κλάδους, συγκέντρωσε η επαρχία Λευκωσίας τόσο το 1997 όσο και το Εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας των Κατασκευών όπου το 1997 το 17

39 ποσοστό ανεργίας ήταν πολύ μεγαλύτερο στη Λεμεσό (39%) παρά στη Λευκωσία (29%). Σημαντικά ποσοστά ανεργίας είχε και η Λεμεσός στους διάφορους κλάδους, τα οποία ήταν ψηλότερα απ όλες τις άλλες επαρχίες, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Αναφορικά με την κατηγορία των νεοεισερχομένων, σημειώνονται τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας της Λάρνακας από αυτά της Λεμεσού. Περισσότερα στοιχεία για την ποσοστιαία κατανομή της ανεργίας στους οικονομικούς κλάδους και επαρχίες για το 1997 και 1998, υπάρχουν στους πίνακες 4.3 και 4.4 του Παραρτήματος Ανεργία κατά επαγγελματική κατηγορία και επαρχία Μεταξύ των ανέργων του 1997, το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων είχε η επαγγελματική κατηγορία των Επαγγελμάτων Μικρής Εξειδίκευσης (2.008) όπως πλανόδιοι πωλητές, καθαριστές και φύλακες. Η αμέσως επόμενη επαγγελματική κατηγορία με τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων ήταν οι Τεχνίτες, με άνεργους, ακολουθούσε η επαγγελματική κατηγορία των Γραφέων, Δακτυλογράφων και Ταμιών (1.497 άνεργοι) και τέταρτη στη σειρά η κατηγορία Υπάλληλοι Υπηρεσιών και Πωλητές, με άνεργους. Η ανεργία το 1998, διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα, με άνεργους. Κατά το 1998 η ιεράρχηση των επαγγελματικών κατηγοριών με βάση τον αριθμό των ανέργων ήταν η ίδια με αυτή του 1997, με εξαίρεση την κατηγορία των Τεχνιτών όπου είχαν την πρώτη θέση και τα επαγγέλματα μικρής εξειδίκευσης, τη δεύτερη. Η Λευκωσία είχε το 46% το 1997 και το 49% το 1998 της συνολικής ανεργίας. Συγκέντρωνε δε κατά την περίοδο 1997 και 1998, περίπου το 70% των ανέργων διευθυντών και το 52% των ανέργων πτυχιούχων. Λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία της ανεργίας για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες κατά το 1997 και 1998, παρουσιάζονται στους πίνακες 4.5 και 4.6 του Παραρτήματος 4. 18

40 Στο Σχεδιάγραμμα 3, φαίνεται η ποσοστιαία κατανομή της ανεργίας το 1997 και 1998 κατά επαγγελματική κατηγορία και επαρχία. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ TO 1998 ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 1997 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ % 20% 40% 60% 80% 100% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ Με την ποσοστιαία κατανομή είναι δυνατό να δοθεί μια περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα της κατανομής της ανεργίας, τόσο κατά 19

41 επαγγελματική κατηγορία όσο και κατά επαρχία. Διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Σχεδιαγράμματος 3, ότι ενώ αριθμητικά οι επαγγελματικές κατηγορίες των Τεχνιτών και τα Επαγγέλματα Μικρής Εξειδίκευσης είχαν τους περισσότερους ανέργους το 1997 και 1998, κατ αναλογία το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε επαρχιακό επίπεδο συγκέντρωναν για την ίδια περίοδο, στην επαρχία Λευκωσίας, οι Διευθυντές (70% και 68%), οι Τεχνικοί βοηθοί (64%και 66%) και οι Πτυχιούχοι (52% και 52%). Η Λευκωσία συγκέντρωσε το 1997 και το 1998 τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και μετά η επαρχία Λεμεσού. Σημειώνονται τα σημαντικά ποσοστά ανεργίας της Λεμεσού, που πλησιάζουν τα ποσοστά της Λευκωσίας, στις επαγγελματικές κατηγορίες των Υπαλλήλων Υπηρεσιών και των Τεχνιτών. Η επαρχία Λάρνακας, συγκεντρώνει μετά τη Λευκωσία, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νεοεισερχομένων, ενώ τα πιο ψηλά ποσοστά ανεργίας είχε κατά το 1997 και 1998 στα Επαγγέλματα με μικρή εξειδίκευση, μεταξύ των Υπαλλήλων Υπηρεσιών/Πωλητές και στους Τεχνίτες. Τα πιο ψηλά ποσοστά ανεργίας των επαρχιών Αμμοχώστου και Πάφου ήταν στην επαγγελματική κατηγορία των Υπαλλήλων Υπηρεσιών και Πωλητών. Πλήρη στοιχεία της ποσοστιαίας κατανομής της ανεργίας το 1997 και 1998, κατά επαγγελματική κατηγορία και επαρχία, περιέχονται στους πίνακες 4.7 και 4.8 του Παραρτήματος Ανεργία κατά φύλο και επαρχία Στο σύνολο των ανέργων το 1997, το 48% ήταν άνδρες και το 52% ήταν γυναίκες. Κατά το 1998, τα στοιχεία αντιστρέφονται και οι άνεργοι άνδρες αποτελούσαν το 52% και οι άνεργες γυναίκες το 48%. Σύμφωνα με το Σχεδιάγραμμα 4, η Λευκωσία είχε το 1997 το 39% των ανέργων ανδρών και το 53% των ανέργων γυναικών. Κατά το 1998 αύξησε το ποσοστό ανέργων τόσο μεταξύ των ανδρών (43%) όσο και μεταξύ των γυναικών (55%). Αντίθετα η Λεμεσός παρουσίασε μικρή μείωση του ποσοστού ανεργίας και στα δύο φύλα, μεταξύ 1997 και Συγκεκριμένα οι άνεργοι άνδρες ήταν 32% το 20

42 1997 και 30% το Οι άνεργες γυναίκες ήταν 22% το 1997 και μειώθηκαν σε 21% το Η Πάφος μείωσε επίσης, τα ποσοστά ανεργίας των δυο φύλων, όπως και η Λάρνακα με εξαίρεση οριακή άνοδο του ποσοστού ανεργίας των γυναικών μεταξύ 1997 και Η επαρχία Αμμοχώστου διατήρησε τα ποσοστά ανεργίας και των δύο φύλων το 1997 και το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1997 ΚΑΙ 1998 ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ % 20% 40% 60% 80% 100% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ Αναλυτικά στοιχεία με τον αριθμό ανέργων κατά φύλο και επαρχία, το 1997 και 1998, περιέχονται στον Πίνακα 4.9 του Παραρτήματος 4. 21

43 Ελλείψεις εργατικού δυναμικού κατά επαρχία Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αποτελούν μια άλλη προσδιοριστική παράμετρο, όσον αφορά την οργάνωση και εφαρμογή δραστηριοτήτων αρχικής κατάρτισης. Στο Σχεδιάγραμμα 5, φαίνεται η αριθμητική κατανομή των κυριοτέρων ελλείψεων εργατικού δυναμικού (με αριθμούς μεγαλύτερους από 20 άτομα) το 1997 και 1998 για συγκεκριμένα επαγγέλματα. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ TO 1998 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΑΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

44 Στο Σχεδιάγραμμα 5, παρουσιάζονται 9 επαγγέλματα, στα οποία οι ελλείψεις θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με εξυπαρχής κατάρτιση. Βεβαίως σε κάποια επαγγέλματα όπως οι Αντιπρόσωποι και Πωλητές Ασφαλειών και οι Πωλητές Καταστημάτων, οι ελλείψεις είναι δυνατό να ικανοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό με την πρόσληψη ανειδίκευτων ατόμων, κυρίως αποφοίτων Μέσης αλλά και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδιαγράμματος 5, οι μεγαλύτερες αριθμητικές ελλείψεις τόσο το 1997 όσο και το 1998 ήταν στα επαγγέλματα των Πωλητών, των Τραπεζοκόμων και Μπάρμεν, των Οικοδόμων και των Ελασματουργών. Οσον αφορά την επαρχιακή κατανομή οι μεγαλύτερες ελλείψεις σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες ήταν στην επαρχία Λευκωσίας, με εξαίρεση τις ελλείψεις στο επάγγελμα Τραπεζοκόμος και Μπάρμαν, όπου οι περισσότερες ελλείψεις ήταν στη Λεμεσό και στην Αμμόχωστο. Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στους Πίνακες 4.10 και 4.11 του Παραρτήματος 4. Από τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Σχεδιαγράμματος 6 προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες συνολικές ελλείψεις κατά το 1997 ήταν στις επαρχίες Λευκωσίας (43%), Λεμεσού (25%) και Λάρνακας (16%). Το 1998, παρουσίαζε την ίδια εικόνα όσον αφορά τις ελλείψεις. Συγκεκριμένα οι μεγαλύτερες συνολικές ελλείψεις ήταν και πάλι στις επαρχίες Λευκωσίας (41%), Λεμεσού (27%) και Λάρνακας (14%). Οι μικρότερες ελλείψεις τόσο το 1997 όσο και το 1998 ήταν στην Αμμόχωστο και στην Πάφο. 23

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ISBN 9963-43-739-7

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ISBN 9963 43 730 3 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 724 9 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2006 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ISBN 9963 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 25-215 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών

Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία Έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001. Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001. Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ 1995-2001 Επιδράσεις στην Αναβάθµιση των Επιχειρήσεων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓOYΣΤΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Παναγιώτου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 29/11/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ.1. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ.3. 1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ.1. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ.3. 1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.1 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ.1 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ.3 1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ σελ.4 1.4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) Σκοπός: Η προσφορά ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΑΕΔ_ΚΠΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Εισηγήτρια: Αχλαδά Λία, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια gestalt, Εργασιακός Σύμβουλος, ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11/4/2013 1 ΟΑΕΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα