ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/ Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας & 25 ης Μαρτίου, ύστερα από την με Α.Π.: οικ. 385/ πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ / Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 381/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Π. Ζέικου - Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύουσα, Ι. Αγγούρας, Θ. Παπαδόπουλος, Μ. Γρηγοριά δου - Μέλη ΑΠΟΝΤΕΣ: Αθ. Παππάς, Β. Ιατρίδης, - Μέλη ΘΕΜΑ 3 o : Έγκριση Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της ΠΕ Θεσσαλονίκης Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του ΟΡΘΕ., κ. Θ.- Ρ. Ματίκας. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, συζήτησε το θέμα και σύμφωνα με την εισήγηση και την πρόταση του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την προσαρμογή στις υποδείξεις παρεμβάσεις της Υπηρεσίας, όπως τα όρια του προσδιορίζονται με διακεκομμένη γραμμή στον χάρτη Π.2 σε κλίμακα 1:5.000 για το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας, και συγκεκριμένα: 1. Την πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος κατοίκων περίπου, ενταγμένων σε 6 ΠΕ, ειδικότερα για τις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές, όπως παρουσιάζονται στο χάρτη Π.3.1, με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ Μενεμένης (ΦΕΚ 194 Δ/ ) για: - Τον επαναπροσδιορισμό, των χρήσεων γης και αναγκών σε κοινωνική και λοιπή τεχνική υποδομή, την Μικτή Πυκνότητα και τους Μέσους Συντελεστές Δόμησης ανά ΠΕ - Τη αλλαγή των ορίων τριών πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ 4, ΠΕ 5 και ΠΕ 6) - Την δημιουργία 3 Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) 1

2 2. Την έγκριση των προς πολεοδόμηση περιοχών όπως αυτές απεικονίζονται στον χάρτη Π.2. και συγκεκριμένα: - περιοχή επέκτασης της ΠΕ4 - τρείς περιοχές Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ 1, ΕΠ 2, ΕΠ 3) 3. Τη διατήρηση των 6 ΠΕ του οικισμού και την δημιουργία τριών Επιχειρηματικών Πάρκων με Μέσο Συντελεστή Δόμησης και Μικτή Πυκνότητα όπως φαίνεται στον χάρτη Π.3.2 και καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. Πολεοδομική Ενότητα Πυκνότητα (κατ/ha) Μέσος Συντελεστής Δόμησης ΠΕ ,1 ΠΕ ,1 ΠΕ ,18 ΠΕ ,7 ΠΕ ,77 ΠΕ Επιχειρηματικό Πάρκο ΕΠ 1-1,2 Επιχειρηματικό Πάρκο ΕΠ 2-1,2 Επιχειρηματικό Πάρκο ΕΠ 3-1,2 4. Τον επαναπροσδιορισμό της οργάνωσης των χρήσεων γης στις περιοχές των ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6 της ΔΕ, με αλλαγές των χρήσεων των άρθρων 2, 3 και 4 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) που στοχεύουν στην διεύρυνση των περιοχών της γενικής κατοικίας και γενικότερα στην ενίσχυση του αστικού χαρακτήρα του οικισμού στην περιοχή επιρροής του (χάρτης Π.3.1.) με τον καθορισμό: - περιοχών αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) όπως ισχύει, για τις 6 ΠΕ - περιοχών γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) όπως ισχύει, με την εξαίρεση των βαφείων και φανοποιείων, εκ των συνεργείων αυτοκινήτων, στις περιοχές των ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. - περιοχών κεντρικών λειτουργιών όπως προσδιορίζεται στο άρθρου 4 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) όπως ισχύει, με την εξαίρεση των βαφείων και φανοποιείων, εκ των συνεργείων αυτοκινήτων, στις περιοχές του παραπάνω άρθρου των ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. - περιοχής κοινωνικών εξυπηρετήσεων όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ) όπως ισχύει,, στην έκταση του ΟΤ 98 επί της Μοναστηρίου, με την πρόβλεψη της χωροθέτησης και Ιερού Ναού, στην περιοχή της ΠΕ4. - περιοχών ΕΜΟ όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ), με εξαίρεση τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης και ΣΔ 0,6, με την πρόβλεψη ότι οι χώροι συνάθροισης κοινού στην περιοχή δεν θα υπερβαίνουν τα τμ (χάρτης Π.3.1.) στις περιοχές των ΠΕ5 και ΠΕ6 2

3 5. Τη διεύρυνση των ορίων της ΠΕ4, νότια, με την ένταξη στο σχέδιο μιας επιπλέον περιοχής (περιοχή επέκτασης) που ενσωματώνεται στα όρια της υφιστάμενης ΠΕ4 6. Την ενσωμάτωση στα όρια της ΠΕ 5 (νότια), μιας περιοχής «μη οχλούσας επαγγελματικής εγκατάστασης» (ΕΜΟ) 7. Την ενσωμάτωση στα όρια της ΠΕ 6 (νοτιοδυτικά), μιας περιοχής με χρήση «μη οχλούσας επαγγελματικής εγκατάστασης» (ΕΜΟ) 8. Τον καθορισμό των χρήσεων γης Γενικής Κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) όπως ισχύει, στην περιοχή επέκτασης της ΠΕ4. Στο νότιο τμήμα της, μεταξύ τής σιδηροδρομικής γραμμής, του διοικητικού ορίου (με το Δήμο Θεσσαλονίκης) και της επέκτασης ΠΑΘΕ καθορίζεται χρήση Κεντρικών Λειτουργιών όπως προσδιορίζεται στο άρθρου 4 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) όπως ισχύει, διατηρώντας μόνο τις ακόλουθες δραστηριότητες: Ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες Εμπορικά καταστήματα εκτός υπεραγορών και πολυκαταστημάτων Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες Διοίκηση Εστιατόρια Αναψυκτήρια Κέντρα διασκέδασης αναψυχής Εμπορικές εκθέσεις 9. Τη γενική εκτίμηση αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις όπως αναφέρονται στους Πίνακες Π.3.1.α, Π.3.1.β, Π.3.1.γ, Π.3.1.δ, Π.3.1.ε, Π.3.1.στ, και καθορίζονται στον χάρτη Π Την πολεοδόμηση τριών περιοχών ΕΠ1, ΕΠ2 και ΕΠ3 (χάρτες Π.2 και Π.3.1.), με τη μορφή Επιχειρηματικών Πάρκων τύπου Β (μέσης και χαμηλής όχλησης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 11508/ (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/ ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». α. Περιοχές Επιχειρηματικών Πάρκων ΕΠ1 (έκτασης 210 στρ. ανατολικά της Εσωτ. Περιφερειακής Οδού) και ΕΠ2 (έκτασης 215 στρ. στο δυτικό όριο του Δήμου): Στις εν λόγω περιοχές ΕΠ1, και ΕΠ2 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται ίσος με 1,2 και επιτρέπεται η χωροθέτηση των ακόλουθων χρήσεων του άρθρου 43 του Ν. 3982/ Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης. - Επαγγελματικά εργαστήρια -.Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα. - Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, πλην της αποθήκευσης υγρών ή αέριων καυσίμων κλπ εύφλεκτων διαβρωτικών κλπ (του άρθρου 17 παρ4 σημεία β και δ του Ν3982/2011) - Δραστηριότητες του Ν.1575/1985 (Συνεργεία αυτοκινήτων, κλπ.) 3

4 - Πρατήρια καυσίμων και πλυντήρια οχημάτων - Κτίρια γήπεδα στάθμευσης - Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. - Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων. - Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 49828/ (ΦΕΚ 2464Β) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμές πηγές ενέργειας κ.α.» και Ν. 3851/2010 όπως ισχύουν β. Περιοχή Επιχειρηματικού Πάρκου ΕΠ3 (έκτασης 210 στρεμμάτων, νοτίως του οδικού άξονα της ΠΑΘΕ): Στην εν λόγω περιοχή ΕΠ3 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται ίσος με 1,2 και επιτρέπεται η χωροθέτηση των ακόλουθων χρήσεων του άρθρου 43 του Ν. 3982/ Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης. - Επαγγελματικά εργαστήρια -.Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα. - Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, πλην της αποθήκευσης υγρών ή αέριων καυσίμων κλπ εύφλεκτων διαβρωτικών κλπ (του άρθρου 17 παρ4 σημεία β και δ του Ν3982/2011) - Δραστηριότητες του Ν.1575/1985 (Συνεργεία αυτοκινήτων, κλπ.) - Πρατήρια καυσίμων και πλυντήρια οχημάτων -Κτίρια γήπεδα στάθμευσης - Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων. - Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, μονάδες καθαρισμού αποβλήτων. καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων. - Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα) σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 49828/ (ΦΕΚ 4

5 264Β) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμές πηγές ενέργειας κ.α.» και Ν. 3851/2010 όπως ισχύουν - Στο σύνολο του ΕΠ 3 επιβάλλεται η ρύθμιση μη υπέρβασης των τμ στην δόμηση χώρων συνάθροισης κοινού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 3982/2011, καθώς και την ΚΥΑ 11508/ , οι μεταποιητικές δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής έκτασης του επιχειρηματικού πάρκου. Κατά την πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων θα πρέπει να προβλεφθεί περιμετρική ζώνη υψηλού πρασίνου που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/ ). 11. Την οργάνωση των περιοχών που βρίσκονται εκτός της προς πολεοδόμηση περιοχής της ΔΕ Μενεμένης με τον προσδιορισμό Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) και Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και λοιπών ειδικών ρυθμίσεων (χάρτης Π.2.). 12. Τον καθορισμό Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) δραστηριοτήτων μεταποίησης, χονδρεμπορίου και μεταφορών με κωδικό ΑΒ. Διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες με ειδικότερα στοιχεία ΠΕΠΔ ΑΒ1 (α, β και γ), ΠΕΠΔ ΑΒ2 (α, β και γ) και ΠΕΠΔ ΑΒ3 (α και β), οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τους όρους και περιορισμούς δόμησης αυτών ως ακολούθως: Α. Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ1α και ΑΒ1β βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2): α. Βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις Βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. β. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον 5

6 συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. γ. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους). Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται: - Μέγιστος Σ.Δ. 0,3 - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. - Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2) Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης από το κοινό δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. ε. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τμ δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων. στ. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τμ δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων. ζ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ. η. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων - αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ , Ομάδα 4 η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του Ν 4014/2011. Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ1α, ΑΒ1β νότια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2): α. εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 πλήν της περίπτωσης ε, του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τμ. β. υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. 6

7 γ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, με περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600 τμ. δ. Καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τμ δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων. Γ. Στην ΠΕΠΔ ΑΒ1γ (χάρτης Π.2): α. Βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις Βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. β. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. γ. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους) Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται: - Μέγιστος Σ.Δ. 0,3 - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. - Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2) Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην 7

8 κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης από το κοινό δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. ε. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τμ δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων. στ. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τμ δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων. ζ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ. η. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων - αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ , Ομάδα 4 η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του Ν 4014/2011. Δ. Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ2α - ΑΒ2β (χάρτης Π.2): α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου β. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους) Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται: - Μέγιστος Σ.Δ. 0,3 - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. - Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2) Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης, (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων) υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου 8

9 δ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 600τ.μ. ε. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει στ. Επαγγελματικά εργαστήρια ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ. ζ. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτωναποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ , Ομάδα 4 η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του Ν 4014/2011. Ε. Στην ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ2γ, βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2): α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής και μέσης όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου β. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους) Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται: - Μέγιστος Σ.Δ. 0,3 - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. - Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2) Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης, (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων) υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου δ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 600τ.μ. ε. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει στ. Επαγγελματικά εργαστήρια ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ. 9

10 ζ. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτωναποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ , Ομάδα 4 η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του Ν 4014/2011. Στην ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ2γ, νότια των σιδηροδρομικών γραμμών (χάρτης Π.2): α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 πλήν της περίπτωσης ε, του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τμ. β. Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. γ. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, με περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600 τμ. δ. Καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τμ δομημένης επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων. ΣΤ. Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ3α ΑΒ3β: (χάρτης Π.2): α. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α), όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048 Β / ) και των κατ εντολή της διατάξεων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου β. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ όπως ισχύει γ. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους) Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται: - Μέγιστος Σ.Δ. 0,3 - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% - Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. - Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2) 10

11 Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων μεταφορών και εξυπηρέτησής τους επιτρέπεται η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης, (Εστιατόρια, αναψυκτήρια, mini market, χώροι προσωρινής φιλοξενίας οδηγών, στεγασμένοι χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων, κτίρια επισκευής μηχανικών βλαβών των οχημάτων) υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου δ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και λιανικού εμπορίου, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει ε. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, όπως ισχύει. στ. Επαγγελματικά εργαστήρια ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 24/ , ΦΕΚ 270Δ, με περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600 τ.μ.. ζ. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων που υπάγονται στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτωναποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης άχρηστων υλικών κοκ) κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ , Ομάδα 4 η, Παράρτημα IVV) σε εφαρμογή του Ν 4014/2011. Στην περιοχή ΑΒ3α πέραν των παραπάνω επιτρέπονται: η. Γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων, γραφεία δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από ΠΔ (Δ 270) όπως ισχύει θ. Εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και Σχολές επαγγελματικής κατάρτησης. - Μέγιστος Σ.Δ. 0,2 -Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ , ΦΕΚ 270Δ ι. Καταστήματα λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα υπεραγορές. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ , ΦΕΚ 270Δ και επιπλέον: - Μέγιστος Σ.Δ. 0,2 -Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% -Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. -Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2) επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίου στο γήπεδο ια. Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια κλπ) Ισχύουν όροι και περιορισμοί δόμησης της χρήσης (θ) των καταστημάτων λιανικού εμπορίου κλπ. ιβ. Κτίρια και εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) προκειμένου για ευαγή ιδρύματα και του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) προκειμένου για νοσοκομεία κλινικές όπως αυτά ισχύουν. ιγ. Κατοικία, μέγιστης συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 200 τμ. με απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1και 6 του ΠΔ24/ (ΦΕΚ 270Δ). 11

12 13. Τον καθορισμό Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) αστικών κεντρικών λειτουργιών και υποδομών με κωδικό ΓΒ, που ορίζεται μεταξύ του ορίου επέκτασης της ΠΕ4, της οδού 26ης Οκτωβρίου και του ορίου της ΔΕ (Χάρτης Π.2.) Στην περιοχή της ΠΕΠΔ ΓΒ οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι και περιορισμοί δόμησης αυτών προτείνονται ως ακολούθως: α. Καταστήματα λιανικού εμπορίου, εμπορικές εκθέσεις (εκτός εμπορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 tn), ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ΠΔ 24/ (ΦΕΚ 270Δ/) και επιπλέον: μέγιστος Σ.Δ. 0,2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο β. Γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων και γραφεία δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ΠΔ 24/ (ΦΕΚ 270Δ/). γ. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ΠΔ 24/ (ΦΕΚ 270Δ/). δ. Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης κλπ), ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ΠΔ 24/ (ΦΕΚ 270Δ/) και επιπλέον: μέγιστος Σ.Δ. 0,2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 7,5 μ. επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο ε. ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ/τος 24/ (ΦΕΚ 270Δ/) και 8 του ΠΔ/τος 6/ (ΦΕΚ 538Δ) Για το σύνολο των προαναφερόμενων επιτρεπόμενων χρήσεων η συνολική επιφάνεια εσωτερικών χώρων χρήσης από το ευρύ κοινό να μη υπερβαίνει τα τμ 14. Τον καθορισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας στην ΔΕ Μενεμένης νοούνται τα ρέματα, οι περιοχές περιαστικού πρασίνου και το θαλάσσιο μέτωπο (Χάρτης Π.2) ως ακολούθως: α. Στις ΠΕΠ των ρεμάτων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στις περιοχές των ρεμάτων είναι δυνατόν να ισχύσουν επιπλέον περιορισμοί και διαχειριστικά μέτρα του άρθρου 19 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α). Η οριοθέτηση των ρεμάτων προηγείται της εκπόνησης των Πολεοδομικών Μελετών. β. Στις ΠΕΠ των περιοχών περιαστικού πρασίνου κατισχύουν οι ρυθμίσεις του καθεστώτος χαρακτηρισμού τους. γ. ΠΕΠ του Θαλασσίου Μετώπου της ΔΕ Μενεμένης (Χάρτης Π.2): Να συνταχθεί μελέτη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207 Α) ώστε να χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) της παραγράφου 1.δ του ιδίου άρθρου. Για τη διαμόρφωση της πρότασης λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του νρσθ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης Θεσσαλονίκης (ΟΔΠΖ) που αφορούν στην «περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση του θαλασσίου μετώπου από την περιοχή Καλοχωρίου μέχρι την ΣΤ προβλήτα, συμπεριλαμβανομένων των εκβολών του Δενδροποτάμου, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής προστασίας και χαρακτηρισμού της Ζώνης ως ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, εκπόνησης μελετών 12

13 διαχείρισης, οικολογικής αναβάθμισης, τοπιακής οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης χωρίς να θίγεται η λειτουργία των νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων της περιοχής». Για την περιοχή της ΠΕΠ του Θαλασσίου Μετώπου της ΔΕ Μενεμένης, μέχρι την θεσμοθέτηση της ΠΕΧΠ, οι επιλεγμένες χρήσεις και οι όροι - περιορισμοί δόμησης αυτών, εντάσσονται ως εξειδικευμένες ρυθμίσεις στα περιεχόμενα των ΠΕΠΔ ΑΒ1α, ΑΒ1β και ΑΒ2γ, που αφορούν στα αντίστοιχα τμήματα των ζωνών νότια της σιδηροδρομικής γραμμής. 15. Την διατήρηση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν 2508/97 (χάρτης Π.3.2.), σε τμήμα της θεσμοθετημένης, από το ΓΠΣ του 95, περιοχής εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν 1337/83. (χάρτης Π.3.2). 16. Παραμένει σε τμήμα της ΠΕ 6 η οριοθέτηση Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (ΚΣ) όπως καθορίσθηκε με το ΓΠΣ του 95. Στην εν λόγω περιοχή ο ΚΣ ορίζεται σε 0,8. Ήτοι ΣΔ 0,8 + ΚΣ 0,8 = 1,6. Ο εν λόγω ΚΣ στοχεύει στην στεγαστική αποκατάσταση μεταστέγαση των κατοίκων του οικισμού Αγίας Βαρβάρας. 17. Διερεύνηση με ευθύνη του Δήμου, καταρχήν της αναγκαιότητας και στην συνέχεια της χωροθέτησης νέας προσωρινής εγκατάστασης Σκηνιτών στην ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ3α, καθ ότι η περιοχή του υπάρχοντος τοπικού ρυμοτομικού καλύπτεται από την ΖΠ Ι από ΒΑΜΕ. Ακολούθως κατάργηση του τοπικού ρυμοτομικού ΦΕΚ 1214 Δ/ «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης, για τον καθορισμό χώρου οικισμού προσωρινής διαμονής Σκηνιτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού». 18. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στους χάρτες Π.2 και Π.3.1 σε κλίμακα 1: Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και τα δίκτυα υποδομών όπως: α. του συγκοινωνιακού σχεδιασμού με την ιεράρχηση του κύριου υπερτοπικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της ΔΕ καθώς και του οδικού δικτύου στις περιοχές των οικισμών με τις προτεινόμενες οδικές συνδέσεις, τους προτεινόμενους χώρους στάθμευσης και λοιπές ρυθμίσεις, όπως φαίνονται στα περιεχόμενα των χαρτών Π.2. και Π.3.1 σε κλίμακα 1:5.000 β. Των λοιπών υποδομών όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, το τηλεπικοινωνιακό κλπ όπως φαίνονται στον χάρτες Π.3.3 σε κλίμακα 1: Τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία και την προστασία από σεισμό και άλλες φυσικές καταστροφές όπως φαίνονται στον χάρτη Π.3.3 σε κλίμακα 1: Το Πρόγραμμα έργων και δράσεων ενεργοποίησης του ΓΠΣ με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος (πιν. 4.1) 22. Γενικές διατάξεις ως κάτωθι: - Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε τμ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης τις αρτιότητες του από ΠΔ (Δ 270). 13

14 - Κτίρια και εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής ενέργειας και δίκτυα διανομής ενέργειας, εγκαταστάσεις και δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης, καθώς και κτίρια εγκαταστάσεις και δίκτυα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας λυμάτων, στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης αδρανών δύνανται να οριοθετούνται, σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές καθώς και στις περιοχές των Επιχειρηματικών Πάρκων, ύστερα από διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012, και τις ρυθμίσεις της παρούσας - Συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 350 ΦΕΚ 230 Α / «Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεων χώρου στάθμευσης» ώστε να ενταχθεί η ΔΕ Μενεμένης στις πόλεις που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του. Πέραν αυτού επιβάλλεται η εφαρμογή του εν λόγω ΠΔ στο σύνολο της περιοχής της ΔΕ. - Εμπλουτισμός των χρήσεων στην περιοχή του τοπικού ρυμοτομικού ΦΕΚ 501 Δ/ «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου. Μενεμένης Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό χώρου εγκατάστασης πρακτορείων εμπορευματικών μεταφορών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού» που εμπίπτει στα όρια προτεινόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ3). Λοιπές περιοχές με εγκεκριμένα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς και περιοχές με χρήσεις συγκεκριμένου προορισμού (π.χ. αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Νομάρχη, εκμισθώσεις του Δήμου για συγκεκριμένη χρήση κλπ.) εξακολουθούν να ισχύουν και να διέπονται από τους ειδικούς όρους τους. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή αλλαγή των διαταγμάτων, αποφάσεων και των λοιπών ρυθμίσεων οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης όσον αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις. - Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας. - Οι ρυθμίσεις των αρχαιολογικών χώρων και των ζωνών προστασίας τους καθορίζονται από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις και κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστεροι της παρούσας. Οι ρυθμίσεις που προκύπτουν κατ εφαρμογή της Νομοθεσίας περί δασών και δασικών εκτάσεων κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστεροι της παρούσας. - Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων/ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που θα χωροθετούνται σύμφωνα με το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, απόφ. με αρ /2008 ΦΕΚ2464Β) καθώς και μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων. - Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιοτεχνίας - βιομηχανίας σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η χρήση με τις διατάξεις της παρούσας, μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται εντός των ορίων του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α), μετά από διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. - Νομίμως υφιστάμενα λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας, δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να εκσυγχρονίζονται μετά από τήρηση της περιβαλλοντικής και λοιπής κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το αρ. 26, παρ 6 του Ν. 2831/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε. - Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου κατά μήκος των οδών του εθνικού, του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου, 14

15 τηρουμένων των γενικών και ειδικών διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης και της εκάστοτε ισχύουσας για την χρήση νομοθεσίας. - Σε όλες τις περιοχές του εξωαστικού χώρου επιτρέπονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τηρουμένων των κατά το νόμο αποστάσεων από τους οικισμούς. - Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. - Μέχρι την πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων, οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές που ορίζει το άρθρο 43 του Ν.3982/2011 και εφαρμόζονται κατά επιτρεπόμενη χρήση οι διατάξεις του από ΠΔ (ΦΕΚ 270Δ), όπως ισχύει, με εξαίρεση των χρήσεων των εδ. β και δ της παρ. 4 του άρθρ. 17 του Ν. 3982/ Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε νέας «εγκατάστασης» και «μονάδας», που εμπεριέχεται στις ρυθμίσεις της ΚΥΑ με αριθ /613/2007 (Β 376), στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών «εγκαταστάσεων» και «μονάδων» Seveso, όταν ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αυξάνει την επικινδυνότητα της εγκατάστασης. Επιβάλλεται η βελτίωση της ασφάλειας για όλες τις υφιστάμενες «εγκαταστάσεις» και «μονάδες» Seveso εντός δεκαετίας από την ισχύ του παρόντος, η οποία αποδεικνύεται με μελέτη ασφαλείας, όπως αυτή καταχωρίζεται. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χορηγείται καμία άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή άδεια παράτασης λειτουργίας. Τα δεδομένα που αφορούν την ανάλυση επικινδυνότητας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην περιοχή της ΔΕ, πρέπει να είναι προσβάσιμα από τους κατοίκους μέσω του διαδικτύου και σε μορφή κατάλληλη ώστε να είναι κατανοητά από άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις. - Στις περιοχές των ΠΕΠΔ ΑΒ και ΓΒ επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων γηπέδων στάθμευσης, περιλαμβανομένων και των αμαξοστασίων των αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς. - Οι λοιποί όροι δόμησης (εκμετάλλευση ποσοστό κάλυψης συντελεστής δόμησης αποστάσεις από όρια επιτρεπόμενα ύψη κλπ.) διέπονται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης του από (Δ 538) και (Δ 270) ΠΔ όπως ισχύουν ανάλογα με την χρήση εφόσον αυτή προβλέπεται από την παρούσα απόφαση και εφόσον δεν επιβάλλεται διαφορετική ρύθμιση από αυτή. - Ιδιοκτησίες εκτός των πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών που εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας ζώνης χρήσεων γης με την έγκριση της παρούσας θεωρείται ότι εμπίπτουν στο σύνολο τους στη ζώνη χρήσεων γης όπου ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα τους. - Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε περιοχές που δεν επιτρέπεται η αναφερόμενη στην άδεια χρήση, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και μέσα στα όρια του χρόνου ισχύος τους. Μετά τον χρόνο ισχύος τους, δεν αναθεωρούνται ως προς τον χρόνο ισχύος πλην της περίπτωσης ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας. - Στην περίπτωση που έχουν κατατεθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρεις φάκελοι για έκδοση οικοδομικής άδειας για περιοχές που δεν επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση, οι άδειες αυτές εκδίδονται με τα δεδομένα του χρόνου υποβολής τους και εκτελούνται μέσα στα όρια του χρόνου ισχύος τους. Μετά τον χρόνο ισχύος τους, δεν αναθεωρούνται ως προς τον χρόνο ισχύος πλην της περίπτωσης ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας. - Νομίμως υφιστάμενα κελύφη κτιρίων σε περιοχές, εκτός των επεκτάσεων πρώτης κατοικίας και εκτός του υφιστάμενου εγκεκριμένου σχεδίου, που κατασκευάστηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδειες με συγκεκριμένη αναγραφόμενη στην οικοδομική άδεια χρήση, που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση για την περιοχή και που έπαυσαν να 15

16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Π.4.1.: Πρόγραμμα μελετών και έργων για την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ α/α Μελέτες - έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός (σε ευρώ) Πόροι 1 Πολεοδομική Μελέτη της επέκτασης της Π.Ε. 4 (Λαχανόκηποι) 2 Πολεοδομική Μελέτη της Π.Ε. 6 Προηγείται όλων των έργων Προηγείται όλων των έργων ίδιοι πόροι- πόροι ίδιοι πόροι- πόροι 3 Πολεοδομική Μελέτη νότιου τμήματος της Π.Ε. 5 (περιοχή ΕΜΟ) Προηγείται όλων των έργων ίδιοι πόροι- πόροι 4 5 Πολεοδομική Μελέτη των τριών περιοχών ΠΟΑ Π 2 Εφαρμογή της προτεινόμενης ρυμοτομίας στις περιοχές προς ένταξη Προηγείται όλων των έργων Προηγείται όλων των έργων ίδιοι πόροι- πόροι από τις εισφορές σε χρήμα Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ α/α Μελέτες - έργα Προτεραιότητα 1 Ολοκλήρωση δικτύων τεχνικής υποδομής στις παραπάνω περιοχές (οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών) Α Προϋπολογισμός (σε ευρώ) απροσδιόριστο Πόροι πόροι 17

18 Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ α/α Μελέτες - Έργα Προτεραιότητα Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) Πόροι Μελέτη κατασκευή παιδικών σταθμών Α-Β απροσδιόριστο Μελέτη κατασκευή νηπιαγωγείων Α-Β απροσδιόριστο Μελέτη κατασκευή δημοτικών σχολείων Α-Β απροσδιόριστο Μελέτη κατασκευή Γυμνασίων - Λυκείων Α-Β απροσδιόριστο Μελέτη κατασκευή χώρων αθλητισμού Β-Γ απροσδιόριστο Μελέτη κατασκευή χώρων πολιτισμού Β-Γ απροσδιόριστο Μελέτη κατασκευή χώρων πρόνοιας Α-Β απροσδιόριστο ιαμόρφωση χώρων πρασίνου Α-Γ απροσδιόριστο πόροι πόροι πόροι πόροι πόροι - ΓΓΑ πόροι πόροι πόροι 18

19 Πίνακας Π.3.1.α Πίνακας Π.3.1.β Π.Ε 1 Προγραμματικό μέγεθος Σταθερότυπο Γης (τ.μ/χρήστη) Σύνολο Γης (τ.μ) Αποδεκτή Γη 2007 (τ.μ) Αναγκαία νέα Γη (τ.μ) Παρατηρήσεις ΚΑΤΟΙΚΟΙ =1 x =3 x =6-5 8 Πλατείες-Πάρκα Χώροι αστικού πράσινου , Συμπεριλαμβάνεται η πλατεία Αγ.Παρασκευής Αίθουσες πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων , Κινηματοθέατρο «ΑΣΤΡΟΝ» Τοπικά αθλητικά κέντρα Νηπιαγωγεία , Δημοτικά , Γυμνάσια , Λύκεια , Παιδικοί σταθμοί , Εξυπηρέτηση στην Π.Ε 3 Εξυπηρέτηση στην Π.Ε 3 Προτείνεται παιδικός σταθμός στην επέκταση της Π.Ε. 1 Παιδικές χαρές ,

20 Π.Ε 2 Προγραμματικό μέγεθος Σταθερότυπο Γης (τ.μ/χρήστη) Σύνολο Γης (τ.μ) Αποδεκτή Γη 2007 (τ.μ) Αναγκαία νέα Γη (τ.μ) Παρατηρήσεις ΚΑΤΟΙΚΟΙ =1 x =3 x =6-5 8 Πλατείες-Πάρκα Χώροι αστικού πράσινου , Αίθουσες πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων , Τοπικά αθλητικά κέντρα Νηπιαγωγεία , Δημοτικά , Γυμνάσια , Λύκεια , Εξυπηρέτηση στις Π.Ε. 1, 4 και 6 Προτείνεται λειτουργία Νηπιαγωγείου στο Ίδρυμα Γκροζούδη Εξυπηρέτηση στις Π.Ε. 1, 3 και 4 Εξυπηρέτηση στην Π.Ε 3 Εξυπηρέτηση στην Π.Ε 3 Παιδικοί σταθμοί , Παιδικές χαρές ,

21 Πίνακας Π.3.1.γ Π.Ε 3 Προγραμματικό μέγεθος Σταθερότυπο Γης (τ.μ/χρήστη) Σύνολο Γης (τ.μ) Αποδεκτή Γη 2007 (τ.μ) Αναγκαία νέα Γη (τ.μ) Παρατηρήσεις ΚΑΤΟΙΚΟΙ =1 x =3 x =6-5 8 Πλατείες-Πάρκα Χώροι αστικού πράσινου , Αίθουσες πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων , Τοπικά αθλητικά κέντρα Νηπιαγωγεία , Δημοτικά , Εξυπηρέτηση στις Π.Ε. 1, 4 και 6 Εξυπηρέτηση στις Π.Ε. 1, 2 και 4 Εξυπηρέτηση στις Π.Ε. 1 και 4 Γυμνάσια , Λύκεια , Παιδικοί σταθμοί , Εξυπηρέτηση στις Π.Ε. 2 και 4 Πρόνοια (ΚΑΠΗ) , Παιδικές χαρές ,

22 Πίνακας Π.3.1.δ Π.Ε 4 Προγραμματικό μέγεθος Σταθερότυπο Γης (τ.μ/χρήστη) Σύνολο Γης (τ.μ) Αποδεκτή Γη 2007 (τ.μ) Αναγκαία νέα Γη (τ.μ) Παρατηρήσεις ΚΑΤΟΙΚΟΙ =1 x =3 x =6-5 8 Πλατείες-Πάρκα Χώροι αστικού πράσινου , Αίθουσες πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων , Κάλυψη αναγκών στην επέκταση Λαχανοκήπων Τοπικά αθλητικά κέντρα Νηπιαγωγεία , Δημοτικά , Εξυπηρέτηση εν μέρει στις Π.Ε. 1 και 6, και στους προτεινόμενους χώρους αθλητισμού στην επέκταση Λαχανοκήπων Κάλυψη αναγκών στα Ο.Τ. 108 Κάλυψη αναγκών στην επέκταση Λαχανοκήπων Γυμνάσια , Λυκεια , Κάλυψη μέρους των αναγκών στο Ο.Τ. 98 και στην επέκταση Λαχανοκήπων Παιδικοί σταθμοί , Παιδικές χαρές , Κάλυψη αναγκών στο Ο.Τ. 108 Κάλυψη αναγκών στην επέκταση Λαχανοκήπων 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 821 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 73 22 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16613 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 2: Η θέση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 3: Ο οικισμός των Πεύκων όπου διακρίνονται το όριο της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καθορισμός χρήσεων γης Δήμου Μίκρας Ν.Θεσσαλονίκης Σας αποστέλλουμε το Προεδρικό Διάταγμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2012 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1467 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5 Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 375 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34761 Αναθεώρηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφ: Π. Ράγκου-Β. Ανυφαντής Τηλ.: 2441354810, 2441350775 ΠΡΟΣ: Καρδίτσα, 15-12-2014 Την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Η πρώτη συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής, προεδρία κ. Ευγένιου Χαμπουλλά, έγινε στις 6/2/2007 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 92 συνεδριάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ ΤΕΕ/ΤΚΜ Ημερίδα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ» 25-2-2013 Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ Μίρκα Ράδου, Χημικός Μηχανικός ΟΡ.ΘΕ. Νομικό Πλαίσιο (χρήσεις γης/επικινδυνότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων ϖρατηρίων» Εισηγητής: Καρανάσιος Παναγιώτης ιϖλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνικός Σύµβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής)

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ /19-1-04) [ΙΣΧΥΕΙ από 19-1-04] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0%

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0% Παράρτημα Β.4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2601/98 1. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας όπως ίσχυε για την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα