ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/ Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.: οικ.115/ πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ / Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 381/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Π. Ζέικου Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύουσα, Ι. Αγγούρας, Β. Ιατρίδης, Θ. Παπαδόπουλος, Μ. Γρηγοριάδου - Μέλη ΑΠΟΝΤΕΣ: Αθ. Παππάς Μέλος 3 η ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του ΟΡ.ΘΕ. Δρ Θ.-Ρ. Ματίκας. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ), αφού έλαβε υπόψη την εισήση, συζήτησε το θέμα και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των μελών, ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, που αφορά τους οικισμούς Θέρμη, Τριάδι, Ν. Ραιδεστό, Ταγαράδες και Ν. Ρύσιο όπως τα όρια του προσδιορίζονται με διακεκομμένη γραμμή στον συνημμένο χάρτη Π.2.α. σε κλίμακα 1: για το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας, και συγκεκριμένα: 1. Την πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος κατοίκων περίπου, ειδικότερα για τις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές, όπως παρουσιάζονται στους χάρτες Π.3.1.α, Π.3.1.β, Π.3.1.γ και συγκεκριμένα με: - Την διατήρηση της πολεοδομικής οργάνωσης του οικισμού Ν. Ρυσίου για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος κατοίκων περίπου, ενταγμένων σε 2 Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ) σύμφωνα με το θεσμοθετημένο ΓΠΣ Ν. Ρυσίου (ΦΕΚ 1116 Δ/ ) 1

2 - Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ Θέρμης (οικισμοί Θέρμη - Τριάδι ΦΕΚ 118 Δ/ ) και τον επαναπροσδιορισμό χρήσεων ς και αναγκών σε κοινωνική και λοιπή τεχνική υποδομή, με την διατήρηση των θεσμοθετημένων επιλογών σε ότι αφορά στο προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος των κατοίκων περίπου, ενταγμένων σε 5 ΠΕ, την Μικτή Πυκνότητα και τους Μέσους Συντελεστές Δόμησης ανά ΠΕ, με παράλληλη διατήρηση του ΒΙΠΑ και της ΕΜΟ. - Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Ν. Ραιδεστού, προγραμματικού πληθυσμιακού μεγέθους κατοίκων περίπου, με την δημιουργία 7 ΠΕ και ενός Επιχειρηματικού Πάρκου. - Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Ταγαράδων, προγραμματικού πληθυσμιακού μεγέθους κατοίκων περίπου, με την δημιουργία 2 ΠΕ και 2 υποενοτήτων (ΠΕΡΠΟ). 2. Την έγκριση των προς πολεοδόμηση περιοχών όπως αυτές απεικονίζονται στον χάρτη Π.2.α. 3. Την διατήρηση 7 ΠΕ, ενός ΒΙΠΑ, μιας ΕΜΟ (η υφιστάμενη ΠΕ6) και την δημιουργία 9 νέων ΠΕ, 2 υποενοτήτων (ΠΕΡΠΟ) και ενός Επιχειρηματικού Πάρκου με Μέσο Συντελεστή Δόμησης και Μικτή Πυκνότητα όπως φαίνεται στους χάρτες Π.3.1.α, Π.3.1.β, Π.3.1.γ και καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. Οικισμοί Πολεοδομικές Ενότητες και Υποενότητες Μέσος Σ.Δ. ΘΕΡΜΗ ΠΕ 1 0, ΠΕ 2 0,67 98 ΠΕ 3 0,60 88 ΠΕ 4 0,60 88 ΤΡΙΑΔΙ ΠΕ 5 0,60 95 Μικτή Πυκνότητα ΕΜΟ Θέρμης ΠΕ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΠΕ 7 0,63 108,35 ΠΕ 8 0,40 72,46 ΠΕ 9 0,40 72,46 ΠΕ 10 0,40 72,46 ΠΕ 11 0,40 72,46 ΠΕ 12 0,40 72,46 ΠΕ 13 0,40 72,46 ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΠΕ 14 0,49 86,98 ΠΕ 14 α ** 0,40 80 ΠΕ 15 0,40 72,46 ΠΕ 15 α ** 0,40 80 Ν. ΡΥΣΙΟ ΠΕ 16 (ΠΕ1*) 0,75 79 ΠΕ 17 (ΠΕ2*) 0,40 54 ΒΙΠΑ Περιοχής Θερμης 1,20 - Επιχειρηματικό Πάρκο Περιοχής 1,20 πρός πολεοδόμηση Ν. Ραιδεστού * Η αρίθμηση των ΠΕ Ν. ΡΥΣΙΟΥ όπως αναφέρεται στην εγκριτική ΥΑ του ΓΠΣ Ν. Ρυσίου ΦΕΚ 1116Δ/2002, ** Περιοχές ΠΕΡΠΟ 2

3 4. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων των οικισμών Ν.Ραιδεστού και Ταγαράδων όπως φαίνονται στους πίνακες Π.1.2.α και Π.1.2.β. 5. Τη γενική εκτίμηση αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις όπως αναφέρονται στους Πίνακες Π.3.1.α., Π.3.1.β, Π.3.1.γ, Π.3.1.δ., Π.3.1.ε., Π.3.1.στ., Π.3.1.ζ., Π.3.2.α., Π.3.2.β., Π.3.3.α., Π.3.3.β., Π.3.3.γ., Π.3.3.δ., Π.3.3.ε. και καθορίζονται στους χάρτες Π.3.1.α., Π.3.1.β και Π.3.1.γ. 6. Τον καθορισμό περιοχών αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166) όπως ισχύει, για το σύνολο των οικισμών (χάρτες Π.3.1.α., Π.3.1.β και Π.3.1.γ.). 7. Τον καθορισμό περιοχών γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166) όπως ισχύει, για το σύνολο των οικισμών, καθώς και τον καθορισμό μιας επιπλέον κατηγορίας γενικής κατοικίας Α, με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές του άρθρου 3 του από Π.Δ. (ΦΕΚ 166) όπως ισχύει, εκτός από συνεργεία αυτοκινήτων και πρατήρια βενζίνης (χάρτες Π.3.1.α., Π.3.1.β και Π.3.1.γ.). 8. Τον καθορισμό περιοχών κεντρικών λειτουργιών με εφαρμογή του άρθρου 4 του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ), όπως ισχύει, για το σύνολο των οικισμών. Στις περιοχές του παλαιού οικισμού Θέρμης, όπου προβλέπονται κεντρικές λειτουργίες επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 4 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) εκτός από συνεργεία αυτοκινήτων και πρατήρια βενζίνης (χάρτες Π.3.1.α., Π.3.1.β και Π.3.1.γ.). 9. Τον επαναπροσδιορισμό της οργάνωσης των χρήσεων ς στις περιοχές των ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 του οικισμού Θέρμης και ΠΕ5 του οικισμού Τριαδίου, με αλλαγές των χρήσεων των άρθρων 2, 3 και 4 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ) που στοχεύουν στην ενίσχυση των τοπικών κέντρων των ΠΕ, στην διεύρυνση των περιοχών της γενικής κατοικίας και γενικότερα στην ενίσχυση του χαρακτήρα του οικισμού και του ρόλο του στην περιοχή επιρροής του (χάρτης Π.3.1.α.). 10. Στην ΠΕ6 (ΕΜΟ) και ειδικότερα σε τμήμα αυτής, όπως εμφανίζεται στον χάρτη Π.3.1.α. (ΟΤ Γ675, Γ669, Γ 699, Γ 696, Γ 700, Γ 697 και Γ 672), εμπλουτίζονται οι θεσμοθετημένες χρήσεις ς του άρθρου 5 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ/87), με τις ακόλουθες: - Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί - Διοίκηση - Εμπορικά καταστήματα - Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας μέριμνας Η ένταξη των παραπάνω συμπληρωματικών χρήσεων, του άρθρου 4 του παραπάνω ΠΔ, στις ρυθμίσεις για τις εν λόγω περιοχές γίνεται σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του από ΠΔ (ΦΕΚ 166 Δ/87). 11. Την πολεοδόμηση της έκτασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων «Αγιος Δημήτριος» στην ΠΕ5, οικισμός Τριαδίου, με τις γενικές κανονιστικές διατάξεις (χάρτης Π.3.1.α.). 12. Την ενσωμάτωση στην περιοχή επέκτασης της ΠΕ15, οικισμός Ταγαράδων, της υποενότητας 15 α (ΠΕΡΠΟ του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων «Αγιοι Πάντες»). και αντίστοιχα στην περιοχή επέκτασης της ΠΕ14, του οικισμού Ταγαράδων, της υποενότητας 14 α 3

4 (ΠΕΡΠΟ της Οικιστικής Ομάδας Δικαστικών). Οι υποενότητες 15 α και 14 α πολεοδομούνται με τις διατάξεις των ΠΕΡΠΟ όπως ισχύουν (χάρτης 3.1.γ). 13. Τον καθορισμό Μέσου Συντελεστή Δόμησης 1,2 στο ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης (ΦΕΚ 118Δ/95), υποδοχέα βιομηχανικών εγκαταστάσεων του άρθρου 6 του ΠΔ της ( ΦΕΚ 166 Δ) όπως ισχύει. 14. Την πολεοδόμηση περιοχής δυτικά της Ν. Ραιδεστού (Χάρτης Π.2.α.), έκτασης 145 Ha περίπου, με τη μορφή Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β (χαμηλής και μέσης όχλησης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 11508/ (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/ ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». Στην εν λόγω περιοχή ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται ίσος με 1,2 και επιτρέπεται η χωροθέτηση των ακόλουθων χρήσεων του άρθρου 43 του Ν. 3982/2011: - Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής και μέσης όχλησης. - Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης. - Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα. - Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων - Δραστηριότητες του Ν.1575/1985 (Συνεργεία αυτοκινήτων, κλπ.) - Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. - Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων. - Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 3982/2011, καθώς και την ΚΥΑ 11508/ , οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής έκτασης του επιχειρηματικού πάρκου. Κατά την πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού πάρκου θα πρέπει να προβλεφθεί περιμετρική ζώνη υψηλού πρασίνου που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/ ). 15. Επαναπροσδιορισμός του ορίου του οικισμού Τριαδίου (όριο ΓΠΣ ΦΕΚ 118 Δ/1995), παραλαμβάνοντας το σύνολο της εντός σχεδίου περιοχής (ΠΜΕ ΦΕΚ 1011 Δ/ 1998) και την 4

5 έκταση μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και ευρύτερης Αναδασωτέας Περιοχής Χάρτης (Π.3.1.α. και Π.2.α.). 16. Την οργάνωση των περιοχών που βρίσκονται εκτός της προς πολεοδόμηση περιοχής της ΔΕ Θέρμης με τον προσδιορισμό Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) και Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και λοιπών ειδικών ρυθμίσεων (χάρτης Π.2.α.). 17. Τον καθορισμό περιοχών Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων του Πρωτογενούς Τομέα με στοιχεία ΠΕΠΔ Δ1 & ΠΕΠΔ Δ2 στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕ με προβλεπόμενες τις παρακάτω χρήσεις και με την κατά περίπτωση εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών άρθρων του απο 24/ Π.Δ.(ΦΕΚ 270Δ/ ) και 6/ Π.Δ. (ΦΕΚ 538Δ) όπως ισχύουν και με τους επιπλέον περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση και ειδικότερα: α. ΠΕΠΔ Δ1, ορίζεται μια μικρή περιοχή νοτιοανατολικά του οικισμού Τριαδίου, σε επαφή με το όριο της αναδασωτέας περιοχής και το βορειοδυτικό όριο της προτεινόμενης οικιστικής επέκτασης της Ν. Ραιδεστού. Στην ΠΕΠΔ Δ1 επιτρέπονται: - Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. - Εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα που έχουν ως αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα, με όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 1 του παραπάνω Π. Δ/τος. - Κατοικία, με μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 200τ.μ. και απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του πέδου. β. ΠΕΠΔ Δ2, ορίζεται μια περιοχή βόρεια των οικισμών Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων. Στην ΠΕΠΔ Δ2 επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται για την ΠΕΠΔ Δ1 και επιπλέον: - Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας τοπικά παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα κατά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης και επιπλέον μέγιστο ποσοστό κάλυψης του πέδου 20%, μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,30 και μέγιστο ύψος κτιρίου 6,5 μ. - Νεκροταφεία και συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, με τις προϋποθέσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. - Αθλητικές εγκαταστάσεις. Στις ΠΕΠΔ Δ ή σε τμήματά τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207Α) περί Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του πρωτογενούς τομέα. Επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων πέδων στάθμευσης και τα αμαξοστάσια μόνον αστικών και υπεραστικών μεταφορών, καθώς και πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου. 18. Τον καθορισμό περιοχών Προστασίας και Οικοανάπτυξης (ΕΒ) που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με ειδικότερα στοιχεία (ΠΕΠΔ ΕΒ1) και (ΠΕΠΔ ΕΒ2) με προβλεπόμενες τις παρακάτω χρήσεις και με την κατά περίπτωση εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών άρθρων του απο 24/ Π.Δ.(ΦΕΚ 270Δ/ ) και 6/ Π.Δ. (ΦΕΚ 538Δ) όπως ισχύουν και με τους επιπλέον περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση και συγκεκριμένα: α. ΠΕΠΔ ΕΒ1, ορίζεται η περιοχή που περικλείεται από την Επ.Ο. 27 «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης Ν. Μηχανιώνα» (δυτικά), την ΠΕΠΔ Δ2 (νότια, ανατολικά και βορειοανατολικά) και τις ΠΕΠΔ ΑΒ2 - αντιπλημμυρική τάφρο (στα βόρεια). Στην ΠΕΠΔ ΕΒ1 επιτρέπονται: - Έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης. - Εγκαταστάσεις και έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και παρατήρησης της φύσης. 5

6 - Κατοικία. Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 200 τ.μ. και απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του πέδου, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ). - Κτίρια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και λοιπής εκπαίδευσης, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως αυτά ισχύουν. - Εγκατάσταση «Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου και Εργαστηρίου επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης». - Εγκαταστάσεις αναψυχής, Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 600τμ, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ). - Εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα. Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ). - Εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας μέριμνας. Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ) όπως ισχύει, χωρίς τις παρεκκλίσεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538Δ). - Ξενώνες, ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, Μέγιστο ύψος κτιρίων 7.5 μέτρα, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538Δ). - Αθλητικές εγκαταστάσεις κτιριακού όγκου μικρότερου των κμ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ) και 9 του Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538Δ), όπως ισχύουν. Στο ανατολικό τμήμα της ΕΒ1, καθορίζεται περιοχή με ονομασία ΕΒ1α (χάρτης Π.2.α.) που βόρεια, ανατολικά και νότια περιβάλλεται από την από την ΠΕΠΔ Δ2. Στην εν λόγω περιοχή επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες της ΕΒ1 εκτός της ρύθμισης για τις Αθλητικές εγκαταστάσεις κτιριακού όγκου μικρότερου των κμ. Η τελευταία αντικαθίσταται από την πρόβλεψη για πλήρεις Αθλητικές Εγκαταστάσεις. β. ΠΕΠΔ ΕΒ2 ορίζεται: α) η αναδασωτέα έκταση δυτικά του οικισμού των Ταγαράδων και β) το σύνολο της λοφώδους έκτασης νοτίως των Ταγαράδων μέχρι το νότιο όριο της Δ.Ε. Θέρμης (δεν περιλαμβάνεται ο πρώην Χώρος Ταφής Απορριμμάτων Θεσσαλονίκης του ΣΟΤΑΜΘ και η περιοχή άμεσης επιρροής του, καθώς και τα λατομεία ΕΡΜΗΣ και «Κοινότητας Ταγαράδων»). και στα τμήματα της, εκείνα που χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής. Στην ΠΕΠΔ ΕΒ2 επιτρέπονται: - Έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης. - Εγκαταστάσεις και έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και παρατήρησης της φύσης. - Εγκαταστάσεις ήπιας (υπαίθριας) αναψυχής. Στην περιοχή αυτή και στα τμήματά της εκείνα που εξαιρούνται από την αναδάσωση, ούτε έχουν χαρακτήρα δασικών εκτάσεων, βάσει της γνωμοδότησης της αρμόδιας αρχής, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: - Κατοικία. Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 200 τ.μ. και απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του πέδου, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ). - Εγκαταστάσεις αναψυχής, Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 600τμ, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ). - Εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα. Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ). - Εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας - πρόνοιας. Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ) όπως ισχύει, χωρίς τις παρεκκλίσεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538Δ). 6

7 - Ξενώνες, ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, Μέγιστο ύψος κτιρίων 7.5 μέτρα, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538Δ). -Αθλητικές εγκαταστάσεις κτιριακού όγκου μικρότερου των κ.μ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ) και 9 του Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538Δ), όπως ισχύουν. 19. Τον καθορισμό έξη (6) περιοχών Οικιστικής Καταλληλότητας (ΠΕΠΔ ΓΑ) α) Περιοχή βορειοδυτικά του οικισμού της Θέρμης που εκτείνεται μέχρι τον οικισμό Λήδα Μαρία και τις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ και του κέντρου διάδοσης επιστημών, β) Περιοχή που εκτείνεται βορειοανατολικά του οικισμού της Θέρμης γ) Μια μικρή περιοχή βορειοανατολικά και ανατολικά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Στέ», δ) Περιοχή που αναπτύσσεται βόρεια του οικισμού Ν. Ρύσιο. ε) Περιοχή βορείως της Επ.Ο. 30 προς Αγία Παρασκευή καθώς και μικρό τμήμα νοτίως αυτής μέχρι το προτεινόμενο όριο του οικισμού Ταγαράδων (δυτικά όρια επέκτασης). στ) Ένα τμήμα βορείως της Επ.Ο. 30 προς Αγία Παρασκευή, σε επαφή με το ανατολικό όριο της παραπάνω προτεινόμενης οικιστικής επέκτασης. με προβλεπόμενες τις παρακάτω χρήσεις και με την κατά περίπτωση εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών άρθρων του απο 24/ Π.Δ.(ΦΕΚ 270Δ/ ) και 6/ Π.Δ. (ΦΕΚ 538Δ) όπως ισχύουν και με τους επιπλέον περιορισμούς που προτείνονται ανα χρήση και. συγκεκριμένα: Στις περιοχές ΠΕΠΔ ΓΑ επιτρέπονται: - Κατοικία με την απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του πέδου, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 και 6 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. - Καταστήματα λιανικού εμπορίου με μέγιστο εμβαδόν τα 600τ.μ. στο σύνολο των ορόφων, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1και 5 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει, επιπλέον δεν έχουν ισχύ οι παρεκκλίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ιδίου Π.Δ. - Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας - μέριμνας, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει, επιπλέον δεν έχουν ισχύ οι παρεκκλίσεις του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538). - Κτίρια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και λοιπής εκπαίδευσης, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538). - Αθλητικές εγκαταστάσεις κτιριακού όγκου μικρότερου των κ.μ, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538). - Κτίρια τριτοβάθμιας και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, ορίζεται: μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης πέδου: 20% κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270). - Εστιατόρια, αναψυκτήρια ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει, με τον επιπλέον περιορισμό ότι η μέγιστη εκμετάλλευση δε δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 τμ. - Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. - Ξενώνες και ξενοδοχεία, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως ισχύουν. 7

8 - Γραφεία δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270). 20. Τον καθορισμό περιοχών Αστικών Κεντρικών Λειτουργιών και Υποδομών ΠΕΠΔ ΓΒ (Χάρτης Π.2.α.). Ως ΠΕΠΔ ΓΒ ορίζονται οι παρακάτω περιοχές: α) Περιοχή δυτικά της Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» Θεσσαλονίκη Ν. Μουδανιά που περικλείεται από το όριο του Δήμου Θέρμης, τις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΑΠΘ και την Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» β) Μια μικρή περιοχή ανατολικά της Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» Θεσσαλονίκη Ν. Μουδανιά που περικλείεται από το όριο του οικισμού της Θέρμης, την περιοχή οικιστικής καταλληλότητας βορειοδυτικά του οικισμού της Θέρμης και την Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος», γ) Περιοχή δυτικά του οικισμού της Ν. Ραιδεστού, μεταξύ της προτεινόμενης οικιστικής επέκτασης και του προτεινόμενου οργανωμένου υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων. δ) περιοχή βορειοανατολικά του αεροδρομίου Μακεδονία που περιβάλλεται από την Ε.Ο. 67 «Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο», το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και την Επ.Ο. 27 «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης Ν. Μηχανιώνα». Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή της ΠΕΠΔ ΓΒ καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χρήσεων αυτών προτείνονται ως ακολούθως: - Κατοικία, μέγιστης συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 200τ.μ. με απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του πέδου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1και 6 του ΠΔ24/ (ΦΕΚ 270Δ). - Καταστήματα λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα, υπεραγορές (εκτός εμπορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων), ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1και 5 του ΠΔ 24/ (ΦΕΚ 270Δ) και επιπλέον: μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης πέδου έως 10% μέγιστο ύψος 7,5 μ. επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίου στο γήπεδο δεν τίθεται ο περιορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης - Κτίρια και εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας - μέριμνας, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) προκειμένου για ευαγή ιδρύματα και του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) προκειμένου για νοσοκομεία κλινικές όπως αυτά ισχύουν. - Κτίρια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και λοιπής εκπαίδευσης, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως αυτά ισχύουν. - Αθλητικές εγκαταστάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δ άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως αυτά ισχύουν. - Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως αυτά ισχύουν. - Γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων, γραφεία δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270), χωρίς τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. - Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270), χωρίς τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. - Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της χρήσης των καταστημάτων λιανικού εμπορίου κλπ. όπως ορίζονται παραπάνω. 8

9 - Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της χρήσης των καταστημάτων λιανικού εμπορίου κλπ. όπως ορίζονται παραπάνω. - Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270), με μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 600τ.μ. - Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης κλπ.), ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της χρήσης των καταστημάτων λιανικού εμπορίου κλπ. όπως ορίζονται παραπάνω. - Κτίρια τριτοβάθμιας και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, ορίζεται: μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης πέδου: 20% κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270). 21. Τον καθορισμό περιοχών Εγκατάστασης Χονδρεμπορίου και Μεταφορών (ΠΕΠΔ ΑΒ). Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με ειδικότερα στοιχεία ΠΕΠΔ ΑΒ1 και ΠΕΠΔ ΑΒ2, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, όπως προσδιορίζονται παρακάτω: α. ΠΕΠΔ ΑΒ1 ορίζεται η περιοχή του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης», διευρυμένη μέχρι την οδό «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης Ν. Μηχανιώνα» (Χάρτης Π.2.α.). Στην ΠΕΠΔ ΑΒ1, επιτρέπονται: - Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης, όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) και 4014/2011(ΦΕΚ209α) και των κατ εφαρμογή τους ΚΥΑ όπως ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 9 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. - Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους), με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται: - μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,3 - μέγιστο ποσοστό κάλυψης πέδου: 30% - μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου 7,5 μ. - μέγιστος αριθμός ορόφων 2 Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις: α) εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης και β) εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους, επιτρέπεται και η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, παιδικών σταθμών, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του πέδου: - Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. - Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει και επιπλέον τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. - Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει και επιπλέον τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. - Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics). - Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και συνεδριακά κέντρα, με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως ισχύουν. 9

10 β. ΠΕΠΔ ΑΒ2. ορίζεται η περιοχή νοτίως του της οδού σύνδεσης του Αεροδρομίου με την Εγνατία οδό (Χάρτης Π.2.α.) που εκτείνεται από την Εθνική οδό «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνα» έως την 113 Πτέρυγα Μάχης στο Σέδες» (στα ανατολικά), το τμήμα από κόμβο Α/Κ Κ1-9 έως Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» της οδού σύνδεσης Αεροδρομίου Εγνατίας οδού (στα βόρεια) και τις προτεινόμενες (βλ. παρακάτω ΠΕΠΔ ΕΒ2 και ΠΕΠΔ Δ2 περιοχές προστασίας και οικοανάπτυξης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (στα νότια). Στην ΠΕΠΔ ΑΒ2, επιτρέπονται: - Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης, όπως σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) και 4014/2011(ΦΕΚ209α) και των κατ εφαρμογή τους ΚΥΑ όπως ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 9 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. - Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους), με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. Επιπλέον ορίζεται: - μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,3 - μέγιστο ποσοστό κάλυψης πέδου: 30% - μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου 7,5 μ. - μέγιστος αριθμός ορόφων 2 Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις: α) εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης και β) εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους, επιτρέπεται και η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, παιδικών σταθμών, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του πέδου. Επιτρέπονται επίσης: - Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει. - Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει και επιπλέον τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. - Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει και επιπλέον τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. - Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics). - Κτίρια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και λοιπής εκπαίδευσης, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως αυτά ισχύουν. - Κτίρια και εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας - μέριμνας, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) προκειμένου για ευαγή ιδρύματα και του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) προκειμένου για νοσοκομεία κλινικές όπως αυτά ισχύουν. - Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) και του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 6/ (Δ 538) όπως αυτά ισχύουν. Προβλέπεται η δυνατότητα πολεοδόμησης της περιοχής ΑΒ2 ή τμημάτων της, ως Επιχειρηματικό Πάρκο τύπο Γ (χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης των άρθρων 41 και 52 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α) περι «Επιχειρηματικών Πάρκων κ.α.» με επιτρεπόμενες δραστηριότητες: 10

11 - Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης (παρ.4 άρθρου 17). - Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) (παρ. 1γ του άρθρου 43). - Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (παρ.2 άρθρου 17). - Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές του Επιχειρηματικού Πάρκου (παρ. 1ζ.αρθρου 43). - Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων. - Λοιπές συμβατές με τον χαρακτήρα των ΠΕΠΔ ΑΒ επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα. - Δραστηριότητες του ν.1575/1985 (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και επισκευής οχημάτων κάθε είδους). 22. Τον καθορισμό περιοχών Εγκατάστασης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Υπηρεσιών Υψηλής Στάθμης (ΠΕΠΔ Β). Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με ειδικότερα στοιχεία ΠΕΠΔ Β1 (α και β) και ΠΕΠΔ Β2 (Χάρτης Π.2.α.). Οι περιοχές που δηλώνονται ως ΠΕΠΔ Β1α και ΠΕΠΔ Β1β εμπίπτουν στην περιοχή της καθορισθείσας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) βάσει της ΚΥΑ οικ. 5064/2012 (ΦΕΚ 163ΑΑΠ/2012) «Καθορισμός Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86Α/ ) «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος κλπ. και Ν. 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α) «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». Οι περιοχές της ΠΕΠΔ Β2 δεν καλύπτονται από την Ζ.ΚΑΙ.Θ. ΠΕΠΔ Β1α. Ορίζεται η περιοχή ανατολικά της Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» Θεσσαλονίκη Ν. Μουδανιά που εκτείνεται από το βορειοδυτικό όριο του Δήμου Θέρμης μέχρι τον οικισμό Λήδα-Μαρία, τις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ και την προτεινόμενη ΠΕΠΔ ΓΑ Οικιστικής Καταλληλότητας βορειοδυτικά του οικισμού της Θέρμης. ΠΕΠΔ Β1β. Ορίζεται η περιοχή που βρίσκεται δυτικά της Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» Θεσσαλονίκη Ν. Μουδανιά και βόρεια της οδού σύνδεσης του Αεροδρομίου με την Εγνατία οδό (τμήμα από κόμβο Α/Κ Κ1-9 έως Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος») και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΑΠΘ. Στις ΠΕΠΔ Β1α και Β1β επιτρέπονται: οι χρήσεις καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ακολουθούν: - Βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής καινοτομικών προϊόντων: - Επιχειρήσεις (εργαστήρια) εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιερτικής έρευνας. - Επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογικών και βιομηχανικών σχεδίων. - Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. - Επιχειρήσεις τεχνολογικής υποστήριξης βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. - Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού. - Επιχειρήσεις (εργαστήρια) παροχής υπηρεσιών ποιότητας, Οι όροι και περιορισμοί των παραπάνω χρήσεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί έρευνας και τεχνολογίας, είναι οι γενικοί της εκτός σχεδίου δόμησης του άρθρου 1 του από ΠΔ (Δ 270) όπως ισχύει. Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, όταν η υπέρβαση είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή την διέξοδο ψηλών μηχανημάτων, μετά τη γνώμη του αρμοδίου για την περιοχή φορέα. - Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει και χωρίς τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. 11

12 - Γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων, γραφεία δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει και χωρίς τον περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης των 600τ.μ. - Κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει με επιπλέον καθορισμό - μέγιστου συντελεστή δόμησης 0,20, - μέγιστου ποσοστού κάλυψης 20%. - δυνατότητα ανέγερσης περισσότερων του ενός κτιρίου στο γήπεδο - Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας - μέριμνας, με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει και χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις: α) βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, β) τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, γ) γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων, γραφεία δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης και δ) κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται και η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης με συγκεκριμένη δραστηριότητα (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, παιδικών σταθμών, κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του πέδου. Στο βορειότερο τμήμα της ΠΕΠΔ Β1α, που περικλείεται από το όριο του Δήμου και από δραστηριότητες εκπαίδευσης, επιτρέπονται πέραν των παραπάνω οι δραστηριότητες: - Εγκατάσταση κτιρίων πέδων στάθμευσης, περιλαμβανομένων και των αμαξοστασίων των αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς. - Η εγκατάσταση κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Στη ΠΕΠΔ Β2, περιοχή Σέδες, επιτρέπονται οι χρήσεις καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ακολουθούν: Οι επιτρεπόμενες χρήσεις καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες της ΠΕΠΔ Β1. Επιπλέον στην ΠΕΠΔ Β2 ή σε τμήματά της, είναι δυνατή η ενεργοποίηση των διατάξεων της παραγράφου δ του άρθρου 41 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εδικού Τύπου Τεχνόπολης (περίπτωση ββ), ως χώρος που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος όπου εγκαθίστανται επιχειρηματικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και η πολεοδόμηση της περιοχής βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 αυτού, με επιπλέον επιτρεπόμενες χρήσεις: - πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού. - Ξενώνες. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. - Αθλητικές εγκαταστάσεις. Πέραν των παραπάνω στην ΠΕΠΔ Β2 (Σέδες) ή σε τμήματά της, είναι δυνατή η ίδρυσης ΒΕ.ΠΕ. της παραγράφου δ του άρθρου 1 του Ν. 2545/ (ΦΕΚ 254Α), επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και οι εξής χρήσεις (εκτός των οριζόμενων στο άρθρο 2 του ίδιου Νόμου): - Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού. - Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. - Αθλητικές εγκαταστάσεις. 23. Τον καθορισμό περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ορίζονται οι περιοχές δάσους και αναδασωτέας, τα ρέματα, οι αρχαιολογικοί χώροι και 12

13 οι περιοχές περιαστικού πρασίνου. Στην έκταση της Περιοχής Ειδικής Προστασίας Ι (Χάρτης Π.2.α.) εμπίπτει η αναδασωτέα περιοχή στα βορειοανατολικά όρια της ΔΕ Θέρμης. α. Στην ΠΕΠ Ι και στα τμήματα της που χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής, επιτρέπονται οι χρήσεις: - Δημόσιες επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του χώρου και για την προστασία και την ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας, μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής. - Δημόσιες επεμβάσεις για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων δασικής αναψυχής, υπό τους όρους και μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής. Στην λοιπή περιοχή της ΠΕΠ Ι και στα τμήματα της που εξαιρούνται από την αναδάσωση, ούτε έχουν χαρακτήρα δασικών εκτάσεων, βάσει γνωμοδότησης της αρμόδιας δασικής αρχής, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: - Κατοικία, με μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 200τ.μ.και απαγόρευση ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του πέδου - Εστιατόρια και αναψυκτήρια με μέγιστη εκμετάλλευση 600τ.μ. - Εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα - Εγκαταστάσεις περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας - πρόνοιας, χωρίς εφαρμογή των παρεκκλίσεων του άρθρου5 του Π.Δ (ΦΕΚ 538Δ/78) - Ξενώνες μέχρι 50 κλίνες και κατασκηνώσεις, μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους 7,5 μ. - Αθλητικές εγκαταστάσεις κτιριακού όγκου μικρότερου των κ.μ. - Εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων είναι αυτοί της εκτός σχεδίου δόμησης, Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ) και Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538Δ) όπως ισχύουν ενώ ισχύουν και τις παρατηρήσεις της παρούσας απόφασης. Ισχύουν επιπλέον και οι παρεκκλίσεις των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 270 Δ) για θερμοκήπια και εγκαταστάσεις πυροπροστασίας Οι εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ΠΕΠ Ι που εξαιρείται της αναδάσωσης επιτρέπονται μόνον μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής και υπό ειδικούς όρους που θα αφορούν τη φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης ζώνης εγκατάστασης. Στην ΠΕΠ Ι και στα τμήματα της που εξαιρούνται από την αναδάσωση είναι δυνατόν να ισχύσουν λεπτομερέστερες ρυθμίσεις χρήσεων ς και όρων και περιορισμών δόμησης, μετά την εκπόνηση ειδικών μελετών, στο πνεύμα του άρθρου 3, παρ.3.α του Ν.1561/85, με κοινή Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και με σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. β. Στις ΠΕΠ των ρεμάτων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στις περιοχές των ρεμάτων είναι δυνατόν να ισχύσουν επιπλέον περιορισμοί και διαχειριστικά μέτρα του άρθρου 19 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α). Η οριοθέτηση των ρεμάτων προηγείται της εκπόνησης των Πολεοδομικών Μελετών (ΠΜΕ). γ. Στις ΠΕΠ των Αρχαιολογικών χώρων και των ζωνών προστασίας τους οι ρυθμίσεις που καθορίζονται από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Στις περιοχές των αρχαιολογικών χώρων που έχουν οριοθετηθεί ζώνες, αλλά δεν έχουν καθοριστεί ρυθμίσεις χρήσεων ς, επιτρέπονται μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ οι χρήσεις και η δόμηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ευρύτερες ζώνες χρήσεων ς που εμπίπτουν οι αρχαιολογικοί χώροι με το παρόν ΓΠΣ Εφ όσον καθορισθούν στις περιοχές ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης οι οποίοι είναι αυστηρότεροι- θα υπερισχύουν της παρούσας. δ. Στις ΠΕΠ των περιοχών περιαστικού πρασίνου κατισχύουν οι ρυθμίσεις του καθεστώτος χαρακτηρισμού τους 13

14 24. Τον καθορισμό ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), του άρθρου 11 του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη», του συνόλου της έκτασης που περιλαμβάνει τον πρώην Χώρο Ταφής Απορριμμάτων Θεσσαλονίκης του ΣΟΤΑΜΘ, την περιοχή άμεσης επιρροής του και την έκταση των λατομείων ΕΡΜΗΣ, Στην περιοχή της ΠΕΠΧ επιτρέπεται: - η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων εγκαταστάσεων - η εκτέλεση έργων για την αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος (διευθέτησης ομβρίων, διαχείρησης στραγγισμάτων, συλλογής/αδρανοποίησης και αξιοποίησης βιοαερίου, προετοιμασίας και εφαρμογής υλικού τελικής εδαφοκάλυψης κλπ) κατα τις ισχύουσες διατάξεις περι αποκατάστασης χώρων διάθεσης αποβλήτων - η εκτέλεση έργων αποκατάστασης των λατομικών κοιλοτήτων (αναγόμωση και τελική εδαφική επικάλυψη) ενταγμένων σε ευρύτερα σχέδια αποκατάστασης εντοπισμένων βλαβών στο περιβάλλον, κατά τις ισχύουσες διατάξεις O καθορισμός της περιοχής θα γίνει με ειδική Κ.Υ.Α. όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2742/ Τον καθορισμό Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης (ΖΠΑ) περιοχής αεροδρομίου (χάρτης Π.2.α) Ορίζεται Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης (ΖΠΑ), με περιορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων στην πέριξ του αεροδρομίου περιοχή. Η ζώνη σημειώνεται με ειδικό ράστερ στα περιεχόμενα του θεματικού χάρτη Π.2.α. Εντός της ΖΠΑ προβλέπεται η ρητή απαγόρευση των παρακάτω χρήσεων: - Λατομεία. - Εγκαταστάσεις που εκπέμπουν καπνό ή σκόνη σε υψηλές συγκεντρώσεις. - Χώροι συγκέντρωσης απορριμμάτων. - Εγκαταστάσεις που συγκεντρώνουν πουλιά. - Εγκαταστάσεις που προκαλούν έντονη δυσοσμία στην Ζώνη 1. - Εγκαταστάσεις που εκπέμπουν ακτίνες laser. Εντός της περιοχής αυτής (ΖΠΑ) και εφόσον η περιβαλλοντική μελέτη των έργων διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις αμφοτεροπλεύρως- ήτοι της εγκατάστασης προς το αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο προς την εγκατάσταση- δύνανται να εγκαθίστανται οι προβλεπόμενες από την αντίστοιχη ΠΕΠΔ δραστηριότητες. 26. Τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου για τις ανάγκες των οικισμών. Τα υφιστάμενα κοιμητήρια καταργούνται και οι χώροι τους χαρακτηρίζονται μνημειακού πρασίνου. 27. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στους χάρτες Π.2.α. και Π.3.1.α., Π.3.1.β., Π.3.1.γ. και στον πίν. Π Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και τα δίκτυα υποδομών όπως: α. του συγκοινωνιακού σχεδιασμού με την ιεράρχηση του κύριου υπερτοπικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της ΔΕ καθώς και του οδικού δικτύου στις περιοχές των οικισμών με τις προτεινόμενες οδικές συνδέσεις, τους προτεινόμενους χώρους στάθμευσης και λοιπές ρυθμίσεις, όπως φαίνονται στα περιεχόμενα των χαρτών Π.2.α σε κλίμακα 1: και Π.3.1.α., Π.3.1.β. και Π.3.1.γ.σε κλίμακα 1: β. Των λοιπών υποδομών όπως το ηλεκτρικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, το τηλεπικοινωνιακό κλπ όπως φαίνονται στους χάρτες Π.3.3.α., Π.3.3.β, Π3.3.γ σε κλίμακα 1:

15 29. Τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία και την προστασία από σεισμό και άλλες φυσικές καταστροφές 30. Το Πρόγραμμα έργων και δράσεων ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ. με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος (πιν. 4.1) 31. Την κατάρση της ΖΑΣ στην περιοχή του οικισμού Θέρμης. Την έγκριση περιοχών περιβαλλοντικής εξυγίανσης αναβάθμισης και περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). 32. Στην έκταση των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, που καλύπτονται με το ράστερ της Εκπαίδευσης, πλέον των ρυθμίσεων που προβλέπει το ίδιο νομικό καθεστώς που τις διέπει (ΥΑ 28527/6403, ΦΕΚ 994Δ/ ), επιτρέπονται και οι ακόλουθες εγκαταστάσεις: - Εγκαταστάσεις στέγασης ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - Εγκαταστάσεις ανοικτών και κλειστών συνεδριακών χώρων 33. Γενικές Διατάξεις - Περιοχές με εγκεκριμένα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς και περιοχές με χρήσεις συγκεκριμένου προορισμού (π.χ. αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Νομάρχη, εκμισθώσεις του Δήμου για συγκεκριμένη χρήση κλπ.) εξακολουθούν να ισχύουν και να διέπονται από τους ειδικούς όρους τους. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή αλλαγή των διαταγμάτων, αποφάσεων και των λοιπών ρυθμίσεων οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης όσον αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις. - Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας. - Οι ρυθμίσεις των αρχαιολογικών χώρων και των ζωνών προστασίας τους καθορίζονται από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις και κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστεροι της παρούσας. Οι ρυθμίσεις που προκύπτουν κατ εφαρμογή της Νομοθεσίας περί δασών και δασικών εκτάσεων κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστεροι της παρούσας. - Επιβάλλεται η μεταφορά των κοιμητηρίων από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα στα νέα κοιμητήρια, τηρουμένων των διατάξεων που ισχύουν σε ότι αφορά την ίδρυση κοιμητηρίων και μετά από σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση. - Για την πολεοδόμηση των περιοχών της Ν. Ραιδεστού που εμπίπτουν στη Ζώνη των 1000 μέτρων από τα Λουτρά Θέρμης τίθεται ως προϋπόθεση η θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου φορέα κατά την ισχύουσα νομοθεσία. - Επιτρέπεται η χωροθέτηση κοιμητηρίων στις περιοχές που δεν πολεοδομούνται, τηρουμένων των διατάξεων που ισχύουν σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων κοιμητηρίων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαδικασιών ΠΠΕΑ και ΕΠΟ σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Βασική προϋπόθεση που πρέπει όμως να πληρείται, είναι να μην υπάρχει υψηλός υδροφόρος ορίζοντας. - Επιτρέπονται οι γεωθερμικές γεωτρήσεις στις ζώνες όπου καθορίζονται γεωθερμικά πεδία και ανεξαρτήτως της περιοχής χρήσεων ς που εμπίπτουν αυτά τα γεωθερμικά πεδία. - Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων/ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που θα χωροθετούνται σύμφωνα με το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, απόφ. με αρ /2008 ΦΕΚ2464Β) 15

16 καθώς και μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων. - Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιοτεχνίας-βιομηχανίας σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η χρήση με τις διατάξεις της παρούσας, μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται εντός των ορίων του πέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) όπως ισχύει, μετά από διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. - Νομίμως υφιστάμενα λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας, δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να εκσυγχρονίζονται μετά από τήρηση της περιβαλλοντικής και λοιπής κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το αρ. 26, παρ 6 του Ν.2831/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε. - Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίου, κατά μήκος των οδών του εθνικού, του επαρχιακού και δημοτικού δικτύου, τηρουμένων των γενικών και ειδικών διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης και της εκάστοτε ισχύουσας για την χρήση νομοθεσίας. - Σε όλες τις περιοχές του εξωαστικού χώρου επιτρέπονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τηρουμένων των κατά το νόμο αποστάσεων από τους οικισμούς. - Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. - Μέχρι την πολεοδόμηση του επιχειρηματικού πάρκου Ν. Ραιδεστού, οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές που ορίζει το άρθρο 43 του Ν.3982/2011 και εφαρμόζονται κατά επιτρεπόμενη χρήση οι διατάξεις του από ΠΔ (ΦΕΚ 270Δ), όπως ισχύει. - Ο σχεδιασμός των οδεύσεων των οδικών αξόνων μεγάλης κλίμακας (οδικές υποδομές υπερτοπικής σημασίας) και η χάραξη τους παραμένει ενδεικτική και επιδέχεται ανατροπών και εξειδικεύσεων. - Εντός της καθορισθείσας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (ΖκΘ) βάσει της ΚΥΑ οικ. 5064/2012 (ΦΕΚ 163ΑΑΠ/2012) «Καθορισμός Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του Ν. 3489/2006 (205Α) όπως ισχύει. - Κτίρια και εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής ενέργειας και δίκτυα διανομής ενέργειας, εγκαταστάσεις και δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης, καθώς και κτίρια εγκαταστάσεις και δίκτυα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας λυμάτων, στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης αδρανών δύνανται να οριοθετούνται, σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, ύστερα από διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ν /2002, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 όπως ισχύουν. - Απαγόρευση της εγκατάστασης οποιασδήποτε νέας μονάδας «SEVESO» στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων μονάδων «SEVESO» όταν ο εκσυγχρονισμός αυτός βελτιώνει τις παραμέτρους επικινδυνότητας της όλης εγκατάστασης. Επιβάλλεται επίσης η υποχρεωτική μείωση των παραμέτρων επικινδυνότητας για όλες τις συγκεκριμένες υφιστάμενες εγκαταστάσεις εντός δεκαετίας. Δεν θα χορηγείται καμία άδεια επέκτασης εγκατάστασης ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εάν δεν γίνεται παράλληλα βελτίωση στο θέμα των συνθηκών προστασίας. - Στις περιοχές των ΠΕΠΔ ΑΒ, ΓΑ και ΓΒ επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων πέδων στάθμευσης, περιλαμβανομένων και των αμαξοστασίων των αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς. - Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε τ.μ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία 16

17

18 Πίνακας Π.1.2.α. Χωρητικότητα οικισμού Ν. Ραιδεστού ανά πολεοδομική ενότητα Πολεοδομική Ενότητα Έκταση Π.Ε. (Ηa) ομήσιμη Έκταση Π.Ε. (Ηa) * Μέσος Σ.. Π.Ε. (netto) Σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας (τ.μ./κατ.) Σταθερότυπο κοινων. & τεχν. υποδομής (τ.μ./κατ.) Πυκνότητα Π.Ε. (επιτρεπόμενη) (ατ./ηa) Βαθμός κορεσμού (%) Συνολική χωρητικότητα Π.Ε. (κατ.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ε' ε σ κ u d=[σ/(k+uσ)]x10^4 λ C=εdλ Π.Ε. 7 85,0 61,1 0,63 50,00 13,00 108,35 50, Π.Ε. 8 68,0 43,6 0,4 50,00 13,00 72,46 50, Π.Ε. 9 68,5 41,4 0,4 50,00 13,00 72,46 50, Π.Ε ,5 42,5 0,4 50,00 13,00 72,46 50, Π.Ε ,8 59,1 0,4 50,00 13,00 72,46 50, Π.Ε ,0 31,1 0,4 50,00 13,00 72,46 50, Π.Ε ,2 37,9 0,4 50,00 13,00 72,46 50, Σύνολο Οικισμού 479, * Αναφέρεται στην έκταση των πολεοδομικών ενοτήτων αφαιρουμένων των εκτιμώμενων κοινόχρηστων χώρων και των ρεμάτων 18

19 Πίνακας Π.1.2.β. Χωρητικότητα οικισμού Ταγαράδων ανά πολεοδομική ενότητα Πολεοδομική Ενότητα Έκταση Π.Ε. (Ηa) ομή-σιμη Έκταση Π.Ε. (Ηa) * Μέσος Σ.. Π.Ε. (netto) Σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας (τ.μ./κατ.) Σταθερότυπο κοινων. & τεχν. υποδομής (τ.μ./κατ.) Πυκνότητα Π.Ε. (επιτρεπόμενη) (ατ./ηa) Βαθμός κορεσμού (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Συνολική χωρητικότητα Π.Ε. (κατ.) ε' ε σ κ u d=[σ/(k+uσ)]x10^4 λ C=εdλ Π.Ε ,7 60,7 0,49 50,00 13,00 86,98 50, Π.Ε. 14α 5,5 3,3 0,40 50,00 0,00 80,00 100, Π.Ε ,7 71,8 0,40 50,00 13,00 72,46 50, Π.Ε. 15α 7,2 4,3 0,40 50,00 0,00 80,00 100, Σύνολο Οικισμού 202, * Αναφέρεται στην έκταση των πολεοδομικών ενοτήτων αφαιρουμένων των εκτιμώμενων κοινόχρηστων χώρων και των ρεμάτων 19

20 Πίνακας Π.2.1. Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου.ε. Θέρμης Ιεράρχηση α/α Οδός Κριτήρια Κατάταξης Κύρια Υπεραστική Αρτηρία (Υφιστάμενες) ΑΙ.1 Εθνική Οδός «Νέα ιαγώνιος», Θεσσαλονίκη- Ν. Μουδανιά ΑΙ.2 Εθνική Οδός 67, Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο ΑΙ.3 Οδός σύνδεσης Αεροδρομίου Εγνατίας οδού (τμήμα από κόμβο Α/Κ Κ1-9 έως Εθνική Οδός «Νέα ιαγώνιος») Βαθμίδα Ι: o Σύνδεση μητροπολιτικού κέντρου (Θεσσαλονίκη) με Αεροδρόμιο προς λοιπή Ελλάδα και άλλες χώρες. o Σύνδεση μητροπολιτικού κέντρου (Θεσσαλονίκη) με κύριο υποδοχέα τουρισμούαναψυχής Ομάδα Α: Υπεραστική, με περιορισμούς στην πρόσβαση παρόδιων AI.4 Εθνική Οδός 16, Θεσσαλονίκη- Γαλάτιστα-Αγιος Πρόδρομος-Αρναία- Παλαιοχώρι-Στρατώνι-Ιερισσός (τμήμα από Θεσσαλονίκη μέχρι κόμβο με την Ε.Ο. 67, κόμβος «πράσινα φανάρια») Κύρια Υπεραστική Αρτηρία (Προτεινόμενες) ΑΙ.1 Εξωτερική Περιφερειακή Οδός ΑΙ.2 Νέα Χάραξη Ε.Ο. 16 Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστας Βαθμίδα Ι: o Σύνδεση Εθνικού οδικού δικτύου της χώρας με οδικό δίκτυο άλλων χωρών o Παράκαμψη μητροπολιτικού κέντρου Ομάδα Α: Υπεραστική, με περιορισμούς στην πρόσβαση παρόδιων ευτερεύουσα Υπεραστική Αρτηρία (Υφιστάμενες) ΑΙΙ.1 ΑΙΙ.2 Εθνική Οδός 16, Θεσσαλονίκη- Γαλάτιστα-Αγιος Πρόδρομος-Αρναία- Παλαιοχώρι-Στρατώνι-Ιερισσός (τμήμα από κόμβο με Ε.Ο.67 μέχρι όρια ήμου) Επαρχιακή Οδός 27, «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης-Περαία-Ν. Επιβάτες- Αγ.Τριάδα-Ν. Μηχανιώνα» (τμήμα μέχρι όρια ήμου) Βαθμίδα ΙΙ: o Σύνδεση κέντρου περιφέρειας με νομαρχιακά κέντρα o Σύνδεση νομαρχιακού κέντρου με επαρχιακά κέντρα o Σύνδεση μητροπολιτικού κέντρου με υπερτοπικά κέντρα ή κέντρα μεγάλων ήμων 20

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καθορισμός χρήσεων γης Δήμου Μίκρας Ν.Θεσσαλονίκης Σας αποστέλλουμε το Προεδρικό Διάταγμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 821 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 73 22 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16613 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 2: Η θέση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 3: Ο οικισμός των Πεύκων όπου διακρίνονται το όριο της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0%

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0% Παράρτημα Β.4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2601/98 1. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας όπως ίσχυε για την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής)

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ /19-1-04) [ΙΣΧΥΕΙ από 19-1-04] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Σιφουνάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2012 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1467 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5 Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»

Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφ: Π. Ράγκου-Β. Ανυφαντής Τηλ.: 2441354810, 2441350775 ΠΡΟΣ: Καρδίτσα, 15-12-2014 Την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/2004. Αρ.Πρ. 8352/03.03.05 Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του 3299/2004. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 22, 183 και 184 του από Π.Δ/τος "Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας" (Δ' 580).

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 22, 183 και 184 του από Π.Δ/τος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ' 580). (ΦΕΚ Δ 199/6-3-03) : Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 375 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34761 Αναθεώρηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 333 2267/210

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα