Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση"

Transcript

1 Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος

2 Λειτουργίες στρώματος δικτύου (1) μεταφορά πακέτων από τον host-αποστολέα στον host-παραλήπτη στην πλευρά αποστολής, τα τεμάχια ενθυλακώνονται σε δεδομενογράμματα στην πλευρά λήψης, τα τεμάχια παραδίδονται στο στρώμα κάθε δρομολογητής εξετάζει τα πεδία επικεφαλίδας των δεδομενογραμμάτων ΙΡ που διέρχονται από αυτόν Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 2

3 Λειτουργίες στρώματος δικτύου (2) προώθηση: μετακίνηση πακέτων από την είσοδο του δρομολογητή στην κατάλληλη έξοδό του δρομολόγηση: καθορισμός της διαδρομής των πακέτων από την πηγή στον προορισμό. χρήση αλγόριθμων δρομολόγησης Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 3

4 Δρομολόγηση - Προώθηση αλγόριμθμος δρομολόγησης Πίνακας προώθησης επικεφαλίδα έξοδος Τιμή στη επικεφαλίδα του αφικνούμενου πακέτου Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 4

5 Δρομολόγηση Πρωτόκολλο δρομολόγησης Το επίπεδο δικτύου καθορίζει την διαδρομή του πακέτου στην περίπτωση Υπηρεσία δεδομενογράμματος Υπηρεσία εικονικού κυκλώματος Πυρήνας του πρωτοκόλλου δρομολόγησης Αλγόριθμος δρομολόγησης Καθορίζει τη διαδρομή κάθε πακέτου από τον δρομολογητή προέλευσης στον δρομολογητή προορισμού Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 5

6 Αλγόριθμος δρομολόγησης Σκοπός Δεδομένου ενός συνόλου δρομολογητών, με ζεύξεις που συνδέουν τους δρομολογητές, ένας αλγόριθμος δρομολόγησης βρίσκει μια «καλή» διαδρομή από τον δρομολογητή προέλευσης στον δρομολογητή προορισμού «Καλή» διαδρομή Μικρότερο κόστος Θέματα πολιτικής (π.χ. ο δρομολογητής Χ, δεν πρέπει να προωθεί πακέτα που προέρχονται από το δίκτυο Υ) μεγαλώνουν την πολυπλοκότητα αλγορίθμων Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 6

7 Γράφοι δρομολόγησης (1) κόμβοι γράφου δρομολογητές γραμμές φυσικές ζεύξεις ανάμεσα στου δρομολογητές τιμή ζεύξης κόστος αποστολής ενός πακέτου φυσική απόσταση ταχύτητα οικονομικό κόστος Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 7

8 Γράφοι δρομολόγησης (2) διαδρομή ελάχιστου κόστους ελάχιστο άθροισμα του κόστους των ζεύξεων από Α σε C: ADEC βραχύτερη διαδρομή μικρότερος αριθμός ζεύξεων από Α σε C: ABC Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 8

9 Ταξινόμηση αλγόριθμων δρομολόγησης (1) Προέλευση των πληροφοριών δρομολόγησης Καθολικοί οι διαδρομές υπολογίζονται με βάση την συνολική τοπολογία όλοι οι δρομολογητές ξέρουν την πλήρη τοπολογία κόστος των ζεύξεων Αλγόριθμοι κατάστασης ζεύξεων Αποκεντρωμένοι οι διαδρομές υπολογίζονται με βάση την τοπική τοπολογία ο δρομολογητής γνωρίζει τους φυσικά συνδεδεμένους γείτονες και το κόστος των ζεύξεων προς τους γείτονες επαναληπτική διαδικασία υπολογισμού, ανταλλαγή πληροφοριών με τους γείτονες Αλγόριθμοι διανύσματος αποστάσεων Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 9

10 Ταξινόμηση αλγόριθμων δρομολόγησης (2) Προέλευση των πληροφοριών δρομολόγησης Στατικοί αρχικές καθορισμένες διαδρομές οι διαδρομές αλλάζουν πολύ αργά με το χρόνο ανθρώπινη παρέμβαση Δυναμικοί οι διαδρομές αλλάζουν συχνά αλλάζει ο φόρτος κίνησης αλλάζει η τοπολογία του δικτύου εκτέλεση περιοδικά ως άμεση απόκριση σε αλλαγές τοπολογίας και κόστους ζεύξεων Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 10

11 Ταξινόμηση αλγόριθμων δρομολόγησης (3) Σύγκριση στατικών και δυναμικών Στατικοί αργή απόκριση σε αλλαγές Δυναμικοί γρήγορη απόκριση σε αλλαγές επιρρεπείς σε προβλήματα βρόχοι δρομολόγησης ταλάντωση σε διαδρομές Ευαισθησία στο φορτίο Αναίσθητοι RIP, OSPF, BGP Ευαίσθητοι κόστος ζεύξης αλλάζει δυναμικά τρέχον επίπεδο συμφόρησης Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 11

12 Αλγόριθμος δρομολόγησης Κατάστασης Ζεύξης (1) Link State (LS) η τοπολογία δικτύου και τα κόστη ζεύξεων είναι γνωστά σε όλους τους κόμβους επιτυγχάνεται με εκπομπή κατάστασης ζεύξης εκπομπή από κάθε δρομολογητή προς όλους τους δρομολογητές του δικτύου, του κόστους των ζεύξεων που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν όλοι οι κόμβοι έχουν μια πανομοιότυπη και πλήρη άποψη για το δίκτυο κάθε κόμβος εκτελεί τον αλγόριθμο και υπολογίζει τις διαδρομές ελαχίστου κόστους προς όλους τους άλλους κόμβους πίνακας δρομολόγησης του κόμβου Αλγόριθμος Dijkstra Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 12

13 Αλγόριθμος Dijkstra (1) Υπολογίζει τη διαδρομή ελάχιστου κόστους από ένα κόμβο προς όλους του άλλους κόμβους του δικτύου Επαναληπτικός μετά την k-οστή επανάληψη, οι διαδρομές ελάχιστου κόστους είναι γνωστές σε k κόμβους προορισμού Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 13

14 Αλγόριθμος Dijkstra (2) Υπολογίζει τη διαδρομή ελάχιστου κόστους από ένα κόμβο προς όλους του άλλους κόμβους του δικτύου Επαναληπτικός μετά την k-οστή επανάληψη, οι διαδρομές ελάχιστου κόστους είναι γνωστές σε k κόμβους προορισμού Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 14

15 Αλγόριθμος Dijkstra (3) 1 Initialization: 2 N' = {u} 3 for all nodes v 4 if v adjacent to u 5 then D(v) = c(u,v) 6 else D(v) = 7 8 Loop 9 find w not in N' such that D(w) is a minimum 10 add w to N' 11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' : 12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) ) 13 /* new cost to v is either old cost to v or known 14 shortest path cost to w plus cost from w to v */ 15 until all nodes in N' Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 15

16 Αλγόριθμος Dijkstra - Παράδειγμα Βήμα N A AD ADE ADEB ADEBC ADEBCF D(B),p(B) 2,A 2,A 2,A D(C),p(C) 5,A 4,D 3,E 3,E D(D),p(D) 1,A D(E),p(E) 2,D D(F),p(F) 4,E 4,E 4,E Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 16

17 Αλγόριθμος Dijkstra - Πολυπλοκότητα Πολυπλοκότητα για n κόμβους Έλεγχος όλων των κόμβων που δεν ανήκουν στο σύνολο N n(n+1)/2 συγκρίσεις πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωση τάξης n τετράγωνο: O(n 2 ) Πιο αποδοτικές υλοποιήσεις χρήση σωρών (heap): O(nlogn) Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 17

18 Αλγόριθμος Dijkstra - Προβλήματα Εμφάνιση Ταλαντώσεων παράδειγμα: κόστος ζεύξης ίσο με το φορτίο που μεταφέρεται πάνω στη ζεύξη Λύση το κόστος ζεύξης να μην εξαρτάται από την ποσότητα κίνησης μη ταυτόχρονη εκτέλεση του αλγόριθμου από όλους τους δρομολογητές αυτοσυγχρονισμός επόμενη εκτέλεση επόμενη εκτέλεση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 18

19 Αλγόριθμος Dijkstra - Λύσεις Λύση προβλήματος ταλάντωσης το κόστος ζεύξης να μην εξαρτάται από την ποσότητα κίνησης μη ταυτόχρονη εκτέλεση του αλγόριθμου από όλους τους δρομολογητές διαφορετικές χρονικές στιγμές, ίδια περίοδος αναποτελεσματικό λόγω αυτοσυγχρονισμού τυχαιοποίηση (randomization) στην περίοδο αποτελεσματικό Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 19

20 Αλγόριθμος δρομολόγησης Διανύσματος Απόστασης (1) Distance Vector (DV) Κατανεμημένος κάθε κόμβος δέχεται πληροφορίες μόνο από τους απευθείας συνδεδεμένους γείτονές του Επαναληπτικός η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μην ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ γειτόνων αυτοτερματιζόμενος τερματίζει μόνος του (χωρίς σήμα τερματισμού) Ασύγχρονος δεν απαιτεί των συγχρονισμό όλων των κόμβων μεταξύ τους Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 20

21 Αλγόριθμος δρομολόγησης Διανύσματος Απόστασης (2) Κύρια δομή δεδομένων: Πίνακας Αποστάσεων σε κάθε κόμβο μια γραμμή για κάθε προορισμό μια στήλη για κάθε απευθείας συνδεδεμένο γείτονα Καταχώρηση πίνακα αποστάσεων D X (Y,Z)=c(X,Z)+min w {D z (Y,w)} απόσταση από τον Χ στον Y, μέσω του γείτονά του Z Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 21

22 Πίνακας αποστάσεων - Παράδειγμα κόστος προς τον προορισμό μέσω του προορισμός D E (A,B) = C(E,B) + min w {D B (A,w) = = 14 D E (A,D) = C(E,D) + min w {D D (A,w) = = 5 D E (C,D) = C(E,D) + min w {D D (C,w) = = 4 Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 22

23 Πίνακας προώθησης - Παράδειγμα Πίνακας Προώθησης προορισμός από πίνακα αποστάσεων ποια εξερχόμενα ζεύγη πρέπει να χρησιμοποιούνται για προώθηση πακέτων σε ένα προορισμό κόστος προς τον προορισμό μέσω του Προορισμός: έξοδος, κόστος Α: A, 1 B: D, 5 C: D, 4 D: D, 2 Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 23

24 Αλγόριθμος δρομολόγησης Διανύσματος Απόστασης (3) Επαναληπτικός, ασύγχρονος σε κάθε κόμβο πραγματοποιείται εκτέλεση αλγόριθμου όταν μεταβολή κόστους ζεύξης τους κόμβου αλλαγή της διαδρομής ελάχιστου κόστους μήνυμα από γειτονικό κόμβο Κατανεμημένος κάθε κόμβος ενημερώνει τους γείτονες μόνο αν αλλάξει η διαδρομή ελάχιστου κόστους οι γείτονες ενημερώνουν τους δικούς τους γείτονες Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 24

25 Αλγόριθμος δρομολόγησης Διανύσματος Απόστασης (4) Βήματα εκτέλεσης ο κόμβος περιμένει για μεταβολή κόστους τοπικής ζεύξης μήνυμα από γείτονα επαναϋπολογίζει τον πίνακα αποστάσεων ενημερώνει τους γείτονες αν έχει μεταβληθεί η διαδρομή ελάχιστου κόστους Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 25

26 Αλγόριθμος Διανύσματος Απόστασης - Παράδειγμα Βήματα εκτέλεσης ο κόμβος περιμένει για μεταβολή κόστους τοπικής ζεύξης μήνυμα από γείτονα επαναϋπολογίζει τον πίνακα αποστάσεων ενημερώνει τους γείτονες αν έχει μεταβληθεί η διαδρομή ελάχιστου κόστους Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 26

27 Αλγόριθμος Διανύσματος Απόστασης - Παράδειγμα Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 27

28 DV Μεταβολές κόστους ζεύξης (1) Μεταβολές κόστους ζεύξης ο κόμβος ανιχνεύει μια αλλαγή στο κόστος μιας τοπικής ζεύξης (από τον εαυτό του προς κάποιο γειτονικό) ενημερώνει τον πίνακα αποστάσεων αν υπάρχει αλλαγή στο κόστος της διαδρομής ελάχιστου κόστους, ενημερώνει τους γείτονες τα καλά νέα ταξιδεύουν γρήγορα Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 28

29 DV Μεταβολές κόστους ζεύξης (2) Μεταβολής κόστους ζεύξης τα άσχημα νέα ταξιδεύουν αργά βρόχος δρομολόγησης πρόβλημα «μέτρησης μέχρι το άπειρο» τα άσχημα νέα ταξιδεύουν αργά Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 29

30 DV Τεχνική poisoned reverse Poisoned reverse κόμβος λέει «ψεματάκι» στον γειτονικό του (άπειρη απόσταση) π.χ. ο Ζ λέει στον Y ότι η απόσταση του από τον X είναι άπειρη Λύση στο πρόβλημα «μέτρησης μέχρι το άπειρο» μόνο για γειτονικούς κόμβους Σε περίπτωση τριών η περισσότερων κόμβων δεν είναι αποτελεσματική τα άσχημα νέα ταξιδεύουν αργά Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 30

31 Σύγκριση αλγορίθμων Κατάστασης Ζεύξης και Διανύσματος Απόστασης (1) Κατάστασης Ζεύξης Link State (LS) Διανύσματος Απόστασης Distance Vector (DV) Πολυπλοκότητα μηνύματος LS: μηνύματα Ο(nE) κάθε κόμβος πρέπει να γνωρίζει το κόστος όλων των ζεύξεων μέσα στο δίκτυο DV: ανταλλαγή μηνυμάτων μόνο μεταξύ γειτόνων χρόνος σύγκλισης ποικίλει Ταχύτητα σύγκλισης LS: αλγόριθμος O(n 2 ) ταλαντώσεις DV: χρόνος σύγκλισης ποικίλει βρόχοι δρομολόγησης πρόβλημα «μέτρησης μέχρι το άπειρο» Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 31

32 Σύγκριση αλγορίθμων Κατάστασης Ζεύξης και Διανύσματος Απόστασης (2) Στιβαρότητα Αντίδραση σε περίπτωσης που ένας κόμβος LS: χαλάσει δεν εργάζεται σωστά υποστεί σαμποτάζ κάποιος κόμβος κάνει εκπομπή λανθασμένου κόστους ζεύξης οι υπόλοιποι κάνουν του δικούς τους υπολογισμούς DV: δεν επηρεάζεται το συνολικό δίκτυο κάποιος κόμβος κάνει εκπομπή λανθασμένου κόστους ζεύξης το κόστος αυτό χρησιμοποιείται από τους επόμενους κόμβους διάδοση σφαλμάτων σε όλο το δίκτυο Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 32

33 Ιεραρχική Δρομολόγηση (1) Απλοποιημένο μοντέλο όλοι οι δρομολογητές εκτελούν τον ίδιο αλγόριθμο δρομολόγησης όλοι οι δρομολογητές υπολογίζουν τις διαδρομές δρομολόγησης για όλο το δίκτυο Πρακτικά προβλήματα Κλιμάκωση για πολλούς προορισμούς μεγάλες ποσότητες πληροφορίας ανά δρομολογητή (έλλειψη μνήμης) μεγάλη υπολογιστική ισχύ μεγάλη σπατάλη εύρους ζώνης για τη μεταφορά των πληροφοριών Διαχειριστική αυτονομία κάθε διαχειριστής ελέγχει τη δρομολόγηση στο δικό του δίκτυο επιλεκτικά μεταδίδει πληροφορία για την εσωτερική οργάνωση του δικτύου του Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 33

34 Ιεραρχική Δρομολόγηση (2) Οργάνωση δρομολογητών κατά περιοχές σε αυτόνομα συστήματα (ΑΣ) Όλοι οι δρομολογητές μέσα στο ίδιο ΑΣ εκτελούν τον ίδιο αλγόριθμο δρομολόγησης πρωτόκολλο δρομολόγησης ενδοαυτόνομου συστήματος Δρομολογητές πύλης ειδικοί δρομολογητές μέσα στο ΑΣ εκτελούν το πρωτόκολλο δρομολόγησης ενδοαυτόνομου συστήματος δρομολόγηση με τους υπόλοιπους δρομολογητές του ΑΣ επίσης εκτελούν πρωτόκολλο δρομολόγησης διαυτόνομου συστήματος δρομολόγηση σε προορισμούς εκτός ΑΣ επιτυγχάνεται δρομολόγηση ανάμεσα σε διάφορα ΑΣ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 34

35 Ιεραρχική Δρομολόγηση (3) Πρωτόκολλο δρομολόγησης ενδο-ασ Πρωτόκολλα δρομολόγησης δια-ασ Πίνακας προώθησης ενδό-ασ καταχωρήσεις για εσωτερικούς προορισμούς δια-ασ καταχωρήσεις για εξωτερικούς προορισμούς Πίνακας Προώθησης Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 35

36 Ιεραρχική Δρομολόγηση (4) Λύση πρακτικών προβλημάτων Κλιμάκωση ένας ενδο-ασ δρομολογητής πρέπει να γνωρίζει μόνο τους δρομολογητές μέσα στο ΑΣ τους δρομολογητές πύλης του ΑΣ δεν χρειάζεται να γνωρίζει όλους του δρομολογητές του δικτύου Διαχειριστική αυτονομία κάθε διαχειριστής μπορεί να εκτελεί οποιοδήποτε ενδο-ασ πρωτόκολλο δρομολόγησης θέλει πρέπει οι δρομολογητές πύλης να εκτελούν (ένα προσυμφωνημένο μα τα άλλα ΑΣ) δια-ασ πρωτόκολλο δρομολόγησης Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 36

37 Δρομολόγηση δια-ασ Έστω ότι ένας δρομολογητής στο ΑΣ1 λαμβάνει ένα πακέτο με προορισμό εκτός του ΑΣ1 πρέπει να προωθήσει το πακέτο προς έναν από τους δρομολογητές πύλης 2α ή 3α χρειάζεται να μάθει ποιοι προορισμοί είναι προσπελάσιμοι μέσω του ΑΣ2 και ποιοι μέσω του ΑΣ3 πρέπει να διαδώσει αυτή την πληροφορία στους υπόλοιπους δρομολογητές του ΑΣ1 Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 37

38 Δρομολόγηση δια-ασ Έστω ότι ένας δρομολογητής στο ΑΣ1 λαμβάνει ένα πακέτο με προορισμό εκτός του ΑΣ1 πρέπει να προωθήσει το πακέτο προς έναν από τους δρομολογητές πύλης 2α ή 3α χρειάζεται να μάθει ποιοι προορισμοί είναι προσπελάσιμοι μέσω του ΑΣ2 και ποιοι μέσω του ΑΣ3 πρέπει να διαδώσει αυτή την πληροφορία στους υπόλοιπους δρομολογητές του ΑΣ1 Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 38

39 Δρομολόγηση δια-ασ (1) Καθορισμός πίνακα προώθησης στο δρομολογητή 1d Έστω ότι o δρομολογητής 1d θέλει να προωθήσει πακέτα στο ΑΣχ. Οι δρομολογητές πύλης (1c, 1b) του ΑΣ1 μαθαίνει μέσω του πρωτοκόλλου δια-ασ ότι το ΑΣχ είναι προσπελάσιμο μέσω του ΑΣ3 (πύλη 1c) και όχι μέσω του ΑΣ2 (πύλη 1b) Oι δρομολογητές πύλης διαδίδουν αυτή την πληροφορία σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές μέσω του ενδο- ΑΣ πρωτοκόλλου Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 39

40 Δρομολόγηση δια-ασ (2) Ο δρομολογητής 1d προσδιορίζει από την πληροφορία ενδο-ασ ότι η διεπαφή του I βρίσκεται στην διαδρομή ελάχιστου κόστους προς τον δρομολογητή πύλης 1c. Ο δρομολογητής 1d εισάγει στον πίνακα προώθησης της καταχώρηση (ΑΣχ, I) Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 40

41 Δρομολόγηση δια-ασ (3) Επιλογή μεταξύ πολλών ΑΣ Καθορισμός πίνακα προώθησης στο δρομολογητή 1d Έστω ότι o δρομολογητής 1d θέλει να προωθήσει πακέτα στο ΑΣχ. Οι δρομολογητές πύλης (1c, 1b) του ΑΣ1 μαθαίνει μέσω του πρωτοκόλλου δια-ασ ότι το ΑΣχ είναι προσπελάσιμο μέσω του ΑΣ3 (πύλη 1c) και μέσω του ΑΣ2 (πύλη 1b) Oι δρομολογητές πύλης διαδίδουν αυτή την πληροφορία σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές μέσω του ενδο- ΑΣ πρωτοκόλλου Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 41

42 Δρομολόγηση δια-ασ (4) Επιλογή μεταξύ πολλών ΑΣ Ο δρομολογητής 1d πρέπει να αποφασίσει σε ποιους από τους δυο δρομολογητές πύλης πρέπει να προωθήσει τα πακέτα έργο του δια-ασ πρωτοκόλλου δρομολόγηση «καυτής πατάτας» επιλέγεται η πύλη με την ελάχιστη διαδρομή Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 42

43 Δρομολόγηση δια-ασ (5) Επιλογή μεταξύ πολλών ΑΣ Το ΑΣ μαθαίνει ότι το ΑΣχ είναι προσπελάσιμο μέσω πολλαπλών πυλών Προσδιορίζει το κόστος των διαδρομών ελάχιστου κόστους προς καθεμιά πύλη Δρομολόγηση «καυτής πατάτα»: επιλέγει την πύλη με το ελάχιστο κόστος Εισάγει στον πίνακα πρώθησης το ζεύγος (διεπαφή,ασχ) Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 43

44 Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο αποτελείται από διασυνδεδεμένα Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Πρωτόκολλα δρομολόγησης στο διαδίκτυο καθορίζουν την διαδρομή που ακολουθεί ένα δεδομενόγραμμα ανάμεσα στην προέλευση και στον προορισμό δρομολόγηση ενδο-ασ ο διαχειριστής τους ΑΣ υπεύθυνος για την επιλογή του αλγόριθμου εσωτερικής δρομολόγησης δρομολόγηση δια-ασ ενιαίο πρότυπο δρομολόγησης μεταξύ όλων των ΑΣ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 44

45 Πρωτόκολλα δρομολόγησης ενδο-ασ Πρωτόκολλα Εσωτερικής Πύλης (Interior Gateway Protocols IGP) Κοινά χρησιμοποιούμενα ενδο-ασ πρωτόκολλα δρομολόγησης RIP: Routing Information Protocol αρχική χρήση στο ARPANET OSPF: Open Shortest Path First το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο στο διαδίκτυο IGRP: Interior Gateway Routing Protocol πρωτόκολλο της Cisco Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 45

46 Πρωτόκολλo Δρομολόγησης Πληροφοριών (RIP) (1) εισαγωγή του το 1982 στην έκδοση BSD του Unix πρωτόκολλο διανύσματος απόστασης μέτρο ελέγχου κόστους μέτρηση διαδρομών (κάθε ζεύξη έχει κόστος 1) μέγιστη δρομολόγηση μέχρι 15 άλματα Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 46

47 Πρωτόκολλo Δρομολόγησης Πληροφοριών (RIP) (2) ανταλλάσσονται ενημερώσεις δρομολόγησης ανάμεσα σε γειτονικούς κόμβους μηνύματα απόκρισης RIP κάθε 30 sec περιέχει μια λίστα που περιέχει μέχρι 25 δίκτυα προορισμού Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 47

48 RIP Παράδειγμα (1) Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 48

49 RIP Παράδειγμα (2) Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 49

50 Πρωτόκολλo Δρομολόγησης Πληροφοριών (RIP) (3) αν ένας δρομολογητής δεν λάβει μήνυμα RIP από ένα γείτονά του για 180 sec θεωρεί το γείτονα μη προσεγγίσιμο τροποποιεί τον πίνακα προώθησής δεν στέλνει πακέτα στο γείτονα διαχέει αυτήν την πληροφορία στο δίκτυο στέλνει δημοσιοποιήσεις στους γείτονες οι γείτονες στέλνουν νέες δημοσιοποιήσεις στους δικούς τους γείτονες η πληροφορία τελικά διαδίδεται σε ολόκληρο το δίκτυο Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 50

51 Υλοποίηση RIP σε Unix (1) Οι δρομολογητές στέλνουν μηνύματα αίτηση και απόκρισης RIP μεταξύ τους μέσω UDP (θύρα 520) το πακέτο UDP ενθυλακώνεται σε πακέτο IP Διεργασία routed στο Unix διατηρεί πληροφορίες δρομολόγησης ανταλλάσει μηνύματα με διεργασίες routed που εκτελούνται σε γειτονικούς δρομολογητές Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 51

52 Υλοποίηση RIP σε Unix (2) εκτέλεση εκτολής netstat -rn σε ένα δρομολογητή ο δρομολογητής συνδέεται σε τρία δίκτυα μέσω των διεπαφών fa0, le0, qaa0 στον προορισμό default στέλνονται τα πακέτα που δεν προορίζονται για κάποιο από τα τρία δίκτυα διασύνδεση ανακύκλωσης (loopback): για λόγους αποσφαλάτωσης διεύθυνση πολυεκπομπής: Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 52

53 Πρωτόκολλo Δρομολόγησης OSPF (1) Ανοικτή Πρώτα η Βραχύτερη Διαδρομή «ανοικτή»: δημόσια διαθέσιμη προδιαγραφή ξεκίνησε ως διάδοχος του RIP πρωτόκολλο κατάστασης ζεύξης (Link State) κάθε δρομολογητής κατασκευάζει ένα πλήρη τοπολογικό χάρτη όλου του ΑΣ χρήση του αλγόριθμου διαδρομής ελάχιστου κόστους Dijkstra παραμετροποίηση από τον διαχειριστή του ΑΣ κόστος όλων τον ζεύξεων ίσο με 1 δρομολόγηση ελάχιστου άλματος βάρη ζεύξεων αντιστρόφως ανάλογα με την χωρητικότητα αποθαρρύνει την κίνηση μέσω ζεύξεων χαμηλού εύρους ζώνης Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 53

54 Πρωτόκολλo Δρομολόγησης OSPF (2) κάθε δρομολογητής κάνει εκπομπή πληροφοριών δρομολόγησης σε όλους τους άλλους δρομολογητές μέσα στο ΑΣ αρχικά όταν υπάρχει μια αλλαγή στην κατάσταση μιας ζεύξης αλλαγή στο κόστος αλλαγή στην κατάσταση λειτοθργίας περιοδική εκπομπή της κατάστασης μιας ζεύξης τουλάχιστον κάθε 30 λεπτά στιβαρότητα στον αλγόριθμο μηνύματα OSPF μεταφέρονται απευθείας σε IP υλοποιεί λειτουργικότητα αξιόπιστη μεταφορά μηνυμάτων εκπομπή κατάστασης ζεύξης ελέγχει αν οι ζεύξεις είναι λειτουργικές μηνύματα HELLO Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 54

55 Χαρακτηριστικά OSPF (δεν υπάρχουν στο RIP) Ασφάλεια όλες οι ανταλλαγές ανάμεσα σε δρομολογητές πιστοποιούνται μόνο έμπιστοι δρομολογητές μπορούν να συμμετέχουν στο πρωτόκολλο OSPF Πολλαπλές διαδρομές ίδιου κόστους σε περίπτωση ίδιου κόστους προς πολλαπλές διαδρομές μπορούν να επιλεγούν πολλές και όχι μόνο μία Ολοκληρωμένη υποστήριξη unicast και multicast Το MOSPF (Multicast OSPF) χρησιμοποιεί την υπάρχουσα βάση δεδομένων OSPF νέος τύπος δημοσιοποίησης κατάστασης Υποστήριξη ιεραρχίας σε μεγάλα ΑΣ Ιεραρχικό OSPF Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 55

56 Ιεραρχικό OSPF (1) Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 56

57 Ιεραρχικό OSPF (2) Ένα ΑΣ OSPF μπορεί να παραμετροποιηθεί σε περιοχές κάθε περιοχή εκτελεί τον δικό της αλγόριθμο OSPF οι εσωτερικές λεπτομέρειες παραμένουν αόρατες έξω από την περιοχή Ιεραρχία δύο επιπέδων τοπική περιοχή δικτυακός κορμός Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 57

58 Ιεραρχικό OSPF (3) Τύποι δρομολογητών Εσωτερικοί περιοχές μη δικτυακού κορμού μόνο εσωτερική δρομολόγηση Παραμεθόριοι δρομολογητές περιοχής ανήκουν στην περιοχή και στον δικτυακό κορμό δρομολόγηση πακέτων έξω από την περιοχή Δικτυακού κορμού ανήκουν στο δικτυακό κορμό δρομολόγηση μόνο μέσα στον δικτυακό κορμό Συνοριακοί ανταλλάσουν πληροφορίες δρομολόγησης με δρομολογητές που ανήκουν σε άλλα αυτόνομα συστήματα δρομολόγηση δια-ασ (BGP) Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 58

59 Δρομολόγηση Διαυτόνομου Συστήματος (BGP) (1) Δρομολόγηση Διαυτόνομου Συστήματος (Border Gateway Protocol - BGP) είναι το νετ φάκτο πρότυπο πρωτόκολλο διατομεακής δρομολόγησης στο διαδίκτυο πρωτόκολλο διανύσματος διαδρομής ίδια υφή με το πρωτόκολλο διανύσματος απόστασης γειτονικοί δρομολογητές (ομότιμοι BGP) επικοινωνούν μόνο μεταξύ τους κατανεμημένο πρωτόκολλο ανταλλάσουν αναλυτικές πληροφορίες δρομολογούν προς δίκτυα προορισμού και όχι προς συγκεκριμένους υπολογιστές ή δρομολογητές κάθε ΑΣ προσδιορίζεται από καθολικά μοναδικό αριθμό αριθμό αυτόνομου συστήματος (Autonomous System Number ASN) εκχωρούνται από τα μητρώα της ICANN Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 59

60 Δρομολόγηση Διαυτόνομου Συστήματος (BGP) (2) Παρέχει σε κάθε ΑΣ τα μέσα για να αποκτήσει πληροφορίες προσβασιμότητας από τα γειτονικά ΑΣ να διαδίδει την πληροφορία προσβασιμότητας σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές του ΑΣ να καθορίζει «καλές» διαδρομές προς τα άλλα υποδίκτυα βάσει πληροφορίας προσβασημότητας πολιτικής δρομολόγησης Επιτρέπει σε ένα υποδίκτυο να αναγγείλει την ύπαρξη του στο διαδίκτυο Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 60

61 Δρομολόγηση Διαυτόνομου Συστήματος (BGP) (3) Μορφές BGP εξωτερικό BGP (External BGP ebgp) κατανομή πληροφοριών μεταξύ ΑΣ εσωτερικό BGP (Internal BGP ibgp) κατανομή πληροφοριών μέσα στο ΑΣ Δημοσιοποιήσεις οδών στέλνεται από έναν ομότιμο σε έναν άλλον αποτελείται διεύθυνση δικτύου προορισμού σύνολο ιδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδρομή προς αυτό τον προορισμό ιδιότητα διαδρομής: λίστα με όλα τα ΑΣ πάνω στη διαδρομή ταυτότητα δρομολογητή επόμενου άλματος Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 61

62 Δρομολόγηση Διαυτόνομου Συστήματος (BGP) (4) Λειτουργίες BGP Λήψη και φιλτράρισμα δημοσιοποιήσεων οδών Επιλογή οδού Αποστολή δημοσιοποιήσεων οδών σε γειτονικούς δρομολογητές Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 62

63 Λήψη και φιλτράρισμα δημοσιοποιήσεων οδών (1) Ένας δρομολογητής BGP δέχεται δημοσιοποιήσεις οδών από ένα ομότιμο BGP δημοσιοποίηση = «υπόσχεση» αν ένα γειτονικό ΑΣ προωθήσει ένα πακέτο που προορίζεται για αυτό το ΑΣ, προωθεί το πακέτο προς αυτό το ΑΣ π.χ. Όταν το ΑΣ2 δημοσιοποιήσει στο ΑΣ1, το ΑΣ2 «υπόσχεται» ότι κάθε πακέτο που θα απευθύνεται στο ΑΣ1 θα προωθηθεί προς το ΑΣ2 Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 63

64 Λήψη και φιλτράρισμα δημοσιοποιήσεων οδών (2) Φιλτράρισμα ένας δρομολογητής BGP μπορεί να απορρίψει λαμβανομένες δημοσιοποιήσεις οδών δημοσιοποιήσεις που περιέχουν το δικό του αριθμό ΑΣ αποφυγή βρόχου δρομολόγησης πολιτική καθορισμένη από διαχειριστή Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 64

65 Επιλογή οδού Μπορεί να δεχθεί αρκετές δημοσιοποιήσεις προς το ίδιο ΑΣ. Πρέπει να επιλέξει ποια οδό θα χρησιμοποιήσει διάκριση ανάμεσα μηχανισμό δρομολόγησης καθορίζεται από το BGP πολιτική δρομολόγησης δεν καθορίζεται από το BGP, επαφίεται στον διαχειριστή του ΑΣ αν δεν καθοριστούν επιλέγεται η βραχύτερη διαδρομή ΑΣ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 65

66 Αποστολή δημοσιοποιήσεων οδών (1) Στη σύνοδο ebgp μεταξύ 3α και 1c, το ΑΣ3 στέλνει πληροφορία προσβασιμότητας στο ΑΣ1 Ο δρομολογητής 1c μπορεί στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ibgp να διανείμει αυτή τη νέα πληροφορία σε όλους τους δρομολογητές του ΑΣ1 Ο δρομολογητής 1b μπορεί μετά να μεταδώσει τη νέα πληροφορία προσβασιμότητας στο ΑΣ2 μέσω της συνόδου ebgp μεταξύ 1b και 2α Όταν ένας δρομολογητής μαθαίνει για ένα νέο ΑΣ, δημιουργεί μια εγγραφή για αυτό το ΑΣ στον πίνακα προώθησής του Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 66

67 Πολιτική δημοσιοποιήσεων οδών (1) Δίκτυα παροχής δικτυακού κορμού Τερματικό δίκτυο όλη η κίνηση που εισέρχεται σε αυτό πρέπει να προορίζεται για αυτό όλη η κίνηση που φεύγει από αυτό πρέπει να παράγεται σε αυτό Πολυεστιακό τερματικό δίκτυο συνδέεται στο δίκτυο μέσω δύο διαφορετικών παρόχων Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 67

68 Πολιτική δημοσιοποιήσεων οδών (2) υπόμνημα: δίκτυο παρόχου δίκτυο πελάτη A,B,C: δίκτυα παροχής δικτυακού κορμού X,Y,W: τερματικά δίκτυα X: πολυεστιακό τερματικό δίκτυο Ζητούμενο το Χ να αποτρέψει την προώθηση κίνησης ανάμεσα στα B και C Λύση το Χ θα δημοσιοποιήσει στα B,C ότι δεν έχει διαδρομές προς κανένα άλλο προορισμό εκτός του εαυτού του επιλεκτική δημοσιοποίηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 68

69 Πολιτική δημοσιοποιήσεων οδών (3) υπόμνημα: δίκτυο παρόχου δίκτυο πελάτη ο A δημοσιοποιεί την οδό AW στο B ο B δημοσιοποιεί την οδό BAW στο X Πρέπει ο B να δημοσιοποιήσει την οδό BAW στο C? Όχι, γιατί τότε το Β δεν κερδίζει από τη δρομολόγηση CBAW, επειδή ούτε ο W ούτε ο C είναι πελάτες του Β Ο B θέλει να αναγκάσει τον C να δρομολογήσει στο w μέσω του A Ο B πρέπει να δρομολογήσει από και προς τους πελάτες του Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 69

70 Μηνύματα BGP Ανταλλάσσονται με χρήση του TCP (θύρα 179) αξιόπιστη και ελεγμένη για συμφόρηση μετάδοση Τύποι μηνύματος OPEN έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με ένα ομότιμο BGP ταυτοποίηση, πιστοποίηση, πληροφορίες απάντηση με το μήνυμα KEEPALINE UPDATE δημοσιοποιεί μια διαδρομή προς ένα δεδομένο προορισμό στον ομότιμο BGP KEEPALIVE δηλώνει ότι ο αποστολέας είναι ενεργός γνωστοποίηση σε μήνυμα OPEN NOTIFICATION πληροφορεί ότι έχει ανιχνευθεί ένα σφάλμα είναι έτοιμος να κλείσει την σύνοδο Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 70

71 Γιατί διαφορετική δρομολόγηση για δια-ασ και ενδο-ασ Πολιτική δια-ασ: ο διαχειριστής θέλει να ελέγχει πώς δρομολογείται η κίνηση του δικτύου του και ποιος δρομολογεί μέσω του δικτύου του. ενδό-ασ: μία επικράτεια διαχείρισης, οπότε δεν χρειάζεται πολιτική δρομολόγησης Κλιμάκωση Η ιεραρχική δρομολόγηση εξοικονομεί μέγεθος πινάκων, μνήμης, φορτίο μηνυμάτων, εύρος ζώνης Απόδοση δια-ασ: επικεντρώνεται στην πολιτική ενδό-ασ: μεγάλη σημασία στην απόδοση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών 71

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων

Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων Φοιτητής : Λάμπρος Κλωνής Επιβλέπων καθηγητής : Βασιλειάδης Δημήτριος ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First)

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) 1 2 3 Άσκηση 1-single area OSPF 4 * σημείωση: Το ID του OSPF έχει σημασία μόνο τοπικά. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία στο Internet Δίκτυα Υπολογιστών Ονόματα, Διευθύνσεις, Διαδρομές Όνομα (ποιος) Διεύθυνση (πού) Διαδρομή (πώς) Θέση (location) Ταυτότητα (identifier)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xvii Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης... xxi Ευχαριστίες... xxiii Οδικός Χάρτης... xxvii

Πρόλογος... xvii Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης... xxi Ευχαριστίες... xxiii Οδικός Χάρτης... xxvii Πρόλογος... xvii Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης... xxi Ευχαριστίες... xxiii Οδικός Χάρτης... xxvii 1 Τι κάνει το CDMA να δουλεύει στην έξυπνη συσκευή μου;... 1 1.1. Μία Σύντομη Απάντηση... 1 1.2. Μία Εκτενής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Subnetting-VLSM-Troubleshooting IP Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κινητικότητα στο Διαδίκτυο Περίληψη Κατανόηση των προβλημάτων που υπεισέρχονται για την υποστήριξη της κινητικότητας (αλλαγή του σημείου πρόσβασης) των υπολογιστών στο Διαδίκτυο. Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS DNS Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας του Διαδικτύου. Aντιστοιχίζει ονόματα με διευθύνσεις IP και αντίστροφα. Όλες οι άλλες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 18. Εισαγωγή... 20. Μέρος 1 Διασύνδεση τοπικών δικτύων (LAN)... 25. Κεφάλαιο 1 Περιγραφή εννοιών διαδικτύωσης...

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 18. Εισαγωγή... 20. Μέρος 1 Διασύνδεση τοπικών δικτύων (LAN)... 25. Κεφάλαιο 1 Περιγραφή εννοιών διαδικτύωσης... Περιεχόμενα Πρόλογος... 18 Εισαγωγή... 20 Μέρος 1 Διασύνδεση τοπικών δικτύων (LAN)... 25 Κεφάλαιο 1 Περιγραφή εννοιών διαδικτύωσης... 27 Ορισμός συστατικών δικτύου...27 Αντιστοίχιση επιχειρηματικών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1.

128.10.2.30. Στην αρχική μέθοδο διευθυνσιοδότησης (ταξική classful) κάθε διεύθυνση IP είχε μία από τις πρώτες μορφές που φαίνονται στην Εικόνα1. Εργαστήριο 3 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διευθυνσιοδότηση Μοντέλα Διευθυνσιοδότησης και Καθορισμός Διευθύνσεων Στόχος Στόχος σε αυτό το εργαστήριο είναι η εξοικείωση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00».

2. Να δηλωθεί ότι το πρόθεμα για τη ζώνη gunet.gr είναι το «00». Cisco gatekeeper Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα configuration Cisco gatekeeper ενός ιδρύματος που έχει συνδεθεί στην υπηρεσία του GUnet, στην οποία ο directory gatekeeper

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 1-1. Σύγκριση κυψελωτού δικτύου με ad hoc δίκτυο 4. 2. Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης στα δίκτυα ad hoc 7

1. Εισαγωγή 1. 1-1. Σύγκριση κυψελωτού δικτύου με ad hoc δίκτυο 4. 2. Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης στα δίκτυα ad hoc 7 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 1-1. Σύγκριση κυψελωτού δικτύου με ad hoc δίκτυο 4 1-2. Η έρευνα στα ad hoc δίκτυα 6 2. Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης στα δίκτυα ad hoc 7 2-1. Ο αλγόριθμος δρομολόγησης Fisheye State

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology) Λειτουργίες του Network Layer - Δρομολόγηση Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology), όπως είναι για παράδειγμα ένα δίκτυο ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network).

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ Σημειώσεις 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων 1.1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα υπολογιστών και τα συστήματα κατανεμημένης επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων

Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Συμβολή του Cisco Packet Tracer στη διδασκαλία του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ των Επαγγελματικών Λυκείων Νικόλαος Κοντονάτσιος nkontonats@sch.gr Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής 1 ου ΣΕΚ Βόλου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρωτόκολλα του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 1 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Χαμηλότερο: IP, ICMP, καθορίζει τα πακέτα που μεταφέρουν κομμάτια δεδομένων Ι. Παπαδόπουλος 2 1 τρία βασικά

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα