Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα."

Transcript

1 Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί σήμερα το νεαρότερο Πανεπιστήμιο στον Ελληνόφωνο κόσμο. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του λειτουργεί κυρίως με βάση ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πρότυπα και μεθόδους. Από άποψη δομής υπηρεσιών και ακολουθούμενου εκπαιδευτικού και μαθησιακού μοντέλο αποτελεί μια μοναδικότητα στην Ελληνική πανεπιστημιακή πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης αντικατοπτρίζει αυτή τη διαφορετικότητα. Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης αναφέρεται απ ευθείας στον Πρύτανη, είναι ex officio μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, οι βασικές αποδοχές του συγκρίνονται με αυτές των τακτικών Καθηγητών του Πανεπιστημίου, το θεσμικό πλαίσιο της θέσης του, οι αρμοδιότητές του και οι δυνατότητες άσκησης διοίκησης (management) είναι κατοχυρωμένα θεσμικά με νόμο του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ανακοίνωση αυτή, με την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της θέσης του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιδιώκεται αφενός η ανάδειξη μιας διαφορετικής κατάστασης από αυτή που επικρατεί στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και αφετέρου η άμεση σύγκριση με τις ισχύουσες συνθήκες στην Ελλάδα του Παράλληλα αναπτύσσονται προβληματισμοί για τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο ορατό μέλλον. Για την κατανόηση της κατάστασης παρατίθεται ένα σύντομο ιστορικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οργανόγραμμα των υπηρεσιών του και η θέση της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο των διοικητικών υπηρεσιών. Αναφέρονται το θεσμικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, στα οποία συμμετέχει ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης, οι προϋπολογισμοί και τα κονδύλια εσόδων, τα οποία χειρίζεται, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και οι δυνατότητες που προσφέρονται για την εκπλήρωση της αποστολής της Βιβλιοθήκης. Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση του μεγέθους και της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Περιγράφεται το ακολουθούμενο μαθησιακό υπόδειγμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τη Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση του μοντέλου αυτού καθώς και οι άξονες στους οποίους η Βιβλιοθήκη επιχειρεί την περαιτέρω ανάπτυξή της για την μετεξέλιξή της σε «Κέντρο Μαθησιακών Πόρων».

2 The institutional frame of the position of the Library Director in the University of Cyprus. Introduction to a Hellenic (non-virtual) reality. Abstract Filippos Tsimpoglou University of Cyprus, Library Up to date the University of Cyprus consists the youngest University in the Greekspeaking world. Since its foundation, it operates mainly based on European and North American standards and methods. From the point of view of the structure of its services and the followed education and learning model, it is unique in the Greek academic reality. The institutionalised position of the Library Director reflects this uniqueness. The Library Director refers directly to the Rector, is an ex officio member of the University Senate; his/her salary is comparable with those of the Senior Professors in the University; the institutional frame of the position, his/her job description and the capabilities for management are governed by the state Law of the Cyprus Republic. Presenting the institutional frame of the position of the Library Director in the University of Cyprus, in this paper, a different situation from the one dominating in the Hellenic Academic Libraries is attempted to be shown. Furthermore a direct comparison with the existing situation in Greece is expected to be invoked. In parallel, issues are developed concerning the role that academic libraries are challenged to play in the visible future. For better understanding the situation, a short description of the history of the University of Cyprus is presented, followed by the organisation chart of the administrative services, the organisational structure of the Library within the frame of the University. The institutional frame and the administrative and academic bodies that the Library Director participates, the budget and the revenues he manages, the procedures followed and the possibilities offered for the development of the Library. Statistics for estimating the size and operation of the library are also presented. The followed learning model, the library services that have been developed in order to serve this model, as well as the axes that the Library tries to develop for its evolution into a «Learning Resources Centre are also discussed. 1 Εισαγωγή - Σύντομο ιστορικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί σήμερα το νεαρότερο Πανεπιστήμιο στον Ελληνόφωνο κόσμο. Ιδρύθηκε το 1989 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1992 με 3 Σχολές και 11 τμήματα. Μετά από 10 χρόνια λειτουργίας αριθμεί 4 σχολές και 13 τμήματα (βλ. Παράρτημα Ι). Το 2000 ιδρύθηκε η 5 η Σχολή (Πολυτεχνική), η οποία περιλαμβάνει 3 τμήματα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αναμένεται να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος Το 2001 εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων η ίδρυση Νομικής Σχολής, ενώ έχει ολοκληρωθεί από το Πανεπιστήμιο η μελέτη σκοπιμότητας και οικονομοτεχνική μελέτη για την ίδρυση Ιατρικής Σχολής. Παράλληλα λειτουργούν 2 Ερευνητικές μονάδες και ένα Κέντρο Αριστείας (βλ. Παράρτημα ΙΙ):

3 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα στο νησί. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του οργανώθηκε και λειτουργεί κυρίως με βάση ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πρότυπα και μεθόδους. Το γεγονός αυτό ήταν άμεση συνέπεια της απουσίας ακαδημαϊκού δυναμικού, η οποία ανάγκασε τους ιδρυτές να απευθυνθούν στην διασπορά για τη στελέχωση του ακαδημαϊκού προσωπικού. Αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν η συγκέντρωση ακαδημαϊκών από τις πέντε ηπείρους. Περισσότεροι από 200 Έλληνες (κυρίως Ελλαδίτες και Κύπριοι), ακαδημαϊκοί, αλλά και ένας αριθμός ξένων καθηγητών, στελεχώνουν σήμερα τα Τμήματα που λειτουργούν. Επιπλέον, η έλλειψη πανεπιστημιακής παράδοσης στο νησί, αλλά και η ανυπαρξία προσκολλήσεων και αγκιστρώσεων με παρελθούσες δομές και αντιλήψεις, είχε θετικό αποτέλεσμα, αφού οδήγησε στην επιλογή και υιοθέτηση προτύπων και μεθόδων, τις οποίες οι εν λόγω ακαδημαϊκοί είχαν ακολουθήσει και αξιολογήσει προσωπικά στα Ιδρύματα του εξωτερικού από τα οποία προέρχονταν. Έτσι από άποψη διοικητικής δομής των υπηρεσιών και ακολουθούμενου μαθησιακού μοντέλο το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μια μοναδικότητα στην Ελληνική πανεπιστημιακή πραγματικότητα. Όπως θα φανεί παρακάτω, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, λόγω του ακολουθούμενου μαθησιακού υποδείγματος, αποτελεί κεντρικό σημείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τούτο αποτελεί συνειδητή επιδίωξη του νομοθέτη, όπως αποδεικνύεται ήδη από τον ιδρυτικό «Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 1». Συνέπεια της αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου της Βιβλιοθήκης αποτελεί και το θεσμικό πλαίσιο της θέσης του Διευθυντή Βιβλιοθήκης. Ενδεικτικά ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης: Αναφέρεται απ ευθείας στον Πρύτανη, Είναι ex officio μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, Το θεσμικό πλαίσιο της θέσης του, οι αρμοδιότητές του και οι δυνατότητες άσκησης διοίκησης (management) είναι κατοχυρωμένα με Κανόνες εγκεκριμένους από τη Βουλή και Κανονισμούς εγκεκριμένους από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης. Συμμετέχει στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης Διοικητικού Προσωπικού (αποφάσεις για υποτροφίες) Είναι Γραμματέας της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης. Οι βασικές αποδοχές του συγκρίνονται με αυτές των τακτικών Καθηγητών του Πανεπιστημίου, Για τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης και το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών δεν απαιτείται υποβολή έκθεσης, ενώ για όλους τους υπαλλήλους του Πανεπιστήμιο Κύπρου υποβάλλονται Ετήσιες Εκθέσεις. «Οι Ετήσιες Εκθέσεις συντάσσονται από τους Άμεσα Προϊσταμένους και προσυπογράφονται από το Διευθυντή ή το Διευθυντή Βιβλιοθήκης. 2». 2 Οργανωτική Δομή Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου 3. Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης απευθύνεται στον Πρύτανη και δεν υπάγεται στον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, όπως οι Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια πρώτη θεσμική αναγνώριση του οιονεί ακαδημαϊκού χαρακτήρα της θέσης του Διευθυντή Βιβλιοθήκης.

4 Ωστόσο ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης δεν είναι αποκομμένος από τις υπόλοιπες λειτουργίες του Πανεπιστημίου. Για την πληρέστερη ενημέρωση του στα τεκταινόμενα στο Πανεπιστήμιο, αλληλοενημέρωση επί τρεχόντων θεμάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν, συμμετέχει στις άτυπες (δηλ. χωρίς ημερήσια διάταξη, πλην όμως ουσιαστικές) σύντομες (ωριαίες) εβδομαδιαίες συναντήσεις των 5 Προϊσταμένων των Υπηρεσιών και του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομιών. Συμμετέχει επίσης στις τριμηνιαίες επίσημες (δηλ. με ημερήσια διάταξη) συναντήσεις με την Πρυτανεία για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό όλων των Υπηρεσιών. Διάγραμμα 1. Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όσον αφορά τη σύνθεση της Συγκλήτου, εκτός από την Πρυτανεία, τους Κοσμήτορες, τα αιρετά μέλη Σχολών (ακαδημαϊκά μέλη) και τους εκπροσώπους της Φοιτητικής Ένωσης, τα δύο ex-officio μέλη από το διοικητικό προσωπικό, χωρίς δικαίωμα ψήφου, είναι ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης. Η exofficio συμμετοχή του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στη Σύγκλητο αποτελεί μια δεύτερη θεσμική αναγνώριση του οιονεί ακαδημαϊκού χαρακτήρα της θέσης του Διευθυντή Βιβλιοθήκης. Η αποστολή της βιβλιοθήκης περιγράφεται στους «Κανονισμούς Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης» (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ), οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η λεκτική διατύπωση καλύπτει επαρκώς τις μέχρι τώρα κυρίαρχες απόψεις για την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Ως σχόλιο θα μπορούσε να επισημανθεί η έλλειψη αναφοράς στην εξασφάλιση πληροφοριακής παιδείας (information literacy) των

5 χρηστών. Η ίδια διατύπωση της αποστολής, ωστόσο, παρ ότι χρήζει μερικής αναθεώρησης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα και στο νέο ρόλο της Βιβλιοθήκης, δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους για την αποστολή της Βιβλιοθήκης έχουν περισσότερο ενδεικτικό παρά περιοριστικό χαρακτήρα. Όσον αφορά το «Σχέδιο Υπηρεσίας του Διευθυντή Βιβλιοθήκης» (βλ. Παράρτημα IV), μπορεί να θεωρηθεί ότι περιγράφει ενδεικτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες για τις υφιστάμενες λειτουργίες της Βιβλιοθήκης. Δεν καθορίζει όλες εκείνες τις πτυχές που αναμένονται από τη συγκεκριμένη θέση με απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τους νέους ρόλους του Διευθυντή μιας σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Αυτό είναι ίσως φυσικό αφού, εν γένει, στα σχέδια υπηρεσίας περιγράφονται τα ελάχιστα αναμενόμενα προσόντα και καθήκοντα. Για να ανταποκρίνονται τα δύο έγγραφα περισσότερο στις παρούσες συνθήκες, χρειάζεται αφενός μια πληρέστερη διατύπωση των σκοπών στην «Αποστολή της Βιβλιοθήκης» και αφετέρου μια πρόνοια στα προσόντα που περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Υπηρεσίας του Διευθυντή Βιβλιοθήκης» για δυνατότητες: «Πρόβλεψης και αξιοποίησης των εξελίξεων στο χώρο των Βιβλιοθηκών και της Πληροφόρησης, σχεδιασμού των αλλαγών, ανάπτυξης του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού και εξασφάλισης υλικών και ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των πληροφοριακών, ερευνητικών και μαθησιακών αναγκών των χρηστών και την εκπλήρωση της αποστολής της Βιβλιοθήκης». Μια τέτοια διατύπωση μπορεί να θεωρηθεί γενικόλογη, αφού δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε καταλογογράφηση, διαδανεισμό, κοινοπραξίες, δωρεές, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ. Πρέπει, ωστόσο, να παραδεχθούμε ότι μια τέτοια διατύπωση είναι απολύτως ρεαλιστική, αφού «ανεβάζει τον πήχη» στο ύψος των σημερινών πραγματικών αναγκών. Τα προσόντα που απαιτούνται για μια τέτοια θέση είναι πολύ περισσότερα από τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Υπηρεσίας και στους Κανονισμούς Λειτουργίας. Η ακριβής διατύπωση του «οράματος για τη μελλοντική Βιβλιοθήκη» δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί σε κείμενα νομικών εγγράφων. Στο ίδιο σχέδιο υπηρεσίας καθορίζονται βέβαια και οι αποδοχές του Διευθυντή Βιβλιοθήκης οι οποίες είναι της κλίμακας Α14, δηλαδή ίδια με την εισαγωγική κλίμακα του Τακτικού Καθηγητή 4. 3 Όργανα και σώματα σχετικά με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 3.1 Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης Είναι μία από τις 7 μόνιμες Συγκλητικές Επιτροπές. Τα 4 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ορίζονται από τη Σύγκλητο. Η θητεία τους είναι διετής. Συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος τις Φοιτητικής Ένωσης. Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης είναι Γραμματέας της επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης δεν αποτελεί όργανο διοίκησης της Βιβλιοθήκης. Αποστολή της αποτελεί η εισήγηση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τη Σύγκλητο και η ετήσια κατανομή κονδυλίων στα Τμήματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης που αφορά την αγορά βιβλίων και τις συνδρομές περιοδικών και βάσεων δεδομένων. Η Επιτροπή ζητά κάθε χρόνο (κατά μήνα Μάη) από κάθε Τμήμα να την ενημερώσει για τις απαιτήσεις τους σε προϋπολογισμό. Παράλληλα η Βιβλιοθήκη ζητά από κάθε Τμήμα λεπτομερή κατάλογο

6 με τις ανανεώσεις περιοδικών και βάσεων δεδομένων, τις διακοπές συνδρομών και τα αιτήματα για νέες συνδρομές. Αφού συγκεντρωθούν οι απαντήσεις, τον Ιούνιο γίνεται από την Επιτροπή η πρόβλεψη της κατανομής των κονδυλίων για τον επόμενο χρόνο. Ένα κονδύλι, περίπου διπλάσιο του μέσου κονδυλίου των Τμημάτων, κατανέμεται και στην Βιβλιοθήκη για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της όπως αγορά βιβλιακού υλικού, περιοδικών, βάσεων δεδομένων κ.α. υλικού γενικότερου ενδιαφέροντος, βιβλιοδεσία κλπ. Η πρόβλεψη για την κατανομή κατατίθεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στη Σύγκλητο προς έγκριση. Μετά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου από τη Βουλή (Μάρτιος-Απρίλιος του επόμενου χρόνου), η Επιτροπή προσαρμόζει την κατανομή σύμφωνα με τον τελικά διαθέσιμο προϋπολογισμό. Μία άλλη διάσταση του έργου της Επιτροπής Βιβλιοθήκης αποτελεί η διοχέτευση των πληροφοριών. Η επιτροπή δρα ως φορέας για τη μεταφορά των πληροφοριών και αποφάσεων που αφορούν τις εξελίξεις στη Βιβλιοθήκη στα Συμβούλια των Τμημάτων και των Σχολών αλλά και στη Σύγκλητο, στην οποία κατατίθενται τα πρακτικά όλων των Συγκλητικών Επιτροπών προς έγκριση ή ενημέρωση. 3.2 Υπεύθυνοι Τμημάτων για τη Βιβλιοθήκη Κάθε Τμήμα ορίζει ένα ακαδημαϊκό μέλος ως υπεύθυνο του Τμήματος για θέματα Βιβλιοθήκης. Είναι ο ουσιαστικός σύνδεσμος-διαμεσολαβητής (liaison) του κάθε Τμήματος με τη Βιβλιοθήκη για θέματα τρεχούσης φύσεως. Οι υπεύθυνοι του κάθε τομέα της Βιβλιοθήκης επικοινωνούν μαζί του για θέματα της αρμοδιότητας τους (π.χ. διαδανεισμοί, συλλογή περιορισμένου δανεισμού, ανανέωση συνδρομών, πορεία προϋπολογισμού Τμήματος κλπ.). Ο ίδιος αναλαμβάνει να ενημερώνει για τα θέματα Βιβλιοθήκης στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Τμήματός του. 3.3 Ad hoc επιτροπές Κατά καιρούς, για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν, ορίζονται από τη Σύγκλητο ad hoc επιτροπές περιορισμένης διάρκειας και με συγκεκριμένη αποστολή για την υποβοήθηση του έργου της Βιβλιοθήκης π.χ. αξιολόγηση δωρεών, Σύνταξη κανονισμών, κλπ. 4 Προϋπολογισμοί, κονδύλια δαπανών και εσόδων της Βιβλιοθήκης. Τα κονδύλια δαπανών του Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται κατ αποκλειστικότητα ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης αναφέρονται παρακάτω Αγορά βιβλίων, συνδρομές περιοδικών και βάσεων δεδομένων. υλικού βιβλιοθήκης (κεντρικό κονδύλι) η διαδικασία κατανομής του αναφέρθηκε προηγουμένως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2001 το συγκεκριμένο κονδύλι ανήλθε στις ΛΚ. Τον ίδιο χρόνο ένα ποσοστό αφιερώθηκε για την έναρξη της αναδρομικής καταλογογράφησης με μίσθωση υπηρεσιών Μηχανογραφικό εξοπλισμό αποκλειστικά για την αγορά και ανανέωση υπολογιστών και λογισμικού για χρήση από τη Βιβλιοθήκη. Εννοείται βέβαια ότι δεν υπάρχουν κλεψίτυπα αντίγραφα προγραμμάτων στους σταθμούς εργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 403.Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης (πλην μηχανογραφικού) όπως π.χ. μηχανήματα, συστήματα κινητών ραφιών, αντικλεπτικά συστήματα κλπ. Επιπλέον στη βιβλιοθήκη αναλογεί κάθε χρόνο:

7 Ένα κονδύλι της τάξεως των ΛΚ για αμοιβές μερικώς απασχολούμενων φοιτητών (20-30 ώρες εβδομαδιαίως έκαστος) του Πανεπιστημίου Κύπρου σε βοηθητικές εργασίες στη Βιβλιοθήκη. Σημειώνεται ότι ο θεσμός του εργοδοτούμενου φοιτητή ισχύει για όλες τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ένα (μικρό) κονδύλι για επιμόρφωση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ. Όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, τα οποία από το 2000 τα διαχειρίζεται κατ αποκλειστικότητα ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης. Τα έσοδα συμπληρώνουν πιθανά κενά του προϋπολογισμού ή ανεπάρκειες (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδεύσεις, ταξίδια, μίσθωση υπηρεσιών κλπ) και περιλαμβάνουν: Έσοδα από εγγραφές και συνδρομές εξωτερικών μελών. Αφορά εξωτερικά μέλη που πληρώνουν ετήσια συνδρομή. Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή και ελεύθερης πρόσβασης για εξωπανεπιστημιακούς ερευνητές και κοινό. Για την απόκτηση, ωστόσο, δικαιώματος δανεισμού βιβλίων οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς έγκριση στο Διευθυντή Βιβλιοθήκης. Έσοδα από την διάθεση καρτών για χρήση φωτοτυπικών μηχανών. Πρόστιμα εκπρόθεσμης επιστροφής βιβλίων. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο πρόστιμα καταβάλλουν όλοι οι εκπρόθεσμοι χρήστες (των ακαδημαϊκών συμπεριλαμβανομένων). Έσοδα από το διαδανεισμό. 4.1 Μέγεθος Βιβλιοθήκης Πλήθος χρηστών Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνονται σε ένα σύνολο περίπου ενεργών μελών-χρηστών, εκ των οποίων: είναι φοιτητές, 200 ακαδημαϊκοί, 350 μεταπτυχιακοί, 150 διοικητικοί και ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εξωτερικών χρηστών της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου (ερευνητές-μελετητές, εκπαιδευτικοί κλπ.) Υλικό και πηγές Στο υλικό και τις πληροφοριακές πηγές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνονται: τόμοι βιβλίων εκ των οποίων περιλαμβάνονται στον αυτοματοποιημένο κατάλογο δημόσιας πρόσβασης (OPAC: Online Public Access Catalogue). Η ετήσια αύξηση του αριθμού των βιβλίων που προστίθενται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, ανέρχεται σε τόμους, προερχόμενη κυρίως από αγορές. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανές δωρεές τίτλοι περιοδικών εκ των οποίων αποτελούν τρέχουσες συνδρομές σε ξενόγλωσσα περιοδικά και 160 σε ελληνόγλωσσα. 3. Δικαιώματα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά, ως αποτέλεσμα της ένταξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link: Hellenic Academic Libraries Link).

8 4. 50 τίτλοι βάσεων δεδομένων, εκ των οποίων 30 εγκατεστημένες τοπικά σε σύστημα ULTRANET δικτύωσης CD-ROM και 20 προσβάσιμες εξ αποστάσεως μέσω INTERNET. 5. Συνδέσεις σε 100 συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων, οργανωμένες και προσβάσιμες μέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. 6. Δομημένο ευρετήριο χρήσιμων συνδέσεων τίτλοι εκπαιδευτικών πολυμέσων, μουσικών δίσκων σε CD-ROM, βιντεοταινιών, δισκετών, κασετών, μικροταινιών (microfilms) κλπ. οπτικοακουστικού υλικού. Η κίνηση που παρουσιάζει η Βιβλιοθήκη συμπυκνώνεται στα παρακάτω μεγέθη: δανεισμοί βιβλίων ετησίως, βιβλία δανεισμένα σε κάθε χρονική στιγμή, διαδανεισμοί (άρθρα και βιβλία) από βιβλιοθήκες και δίκτυα του εξωτερικού Προσωπικό Στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται: 17 άτομα ως μόνιμο προσωπικό, εκ των οποίων 6 με σπουδές Βιβλιοθηκονομίας (4 εκ των οποίων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών). 1 πληροφορικός εργοδοτούμενοι φοιτητές μερικής απασχόλησης. 4-8 άτομα πλήρους απασχόλησης με μίσθωση υπηρεσιών. Εντός του 2001 αναμένεται η πρόσληψη 7 εγκεκριμένων νέων θέσεων για την κάλυψη μέρους των αναγκών στελέχωσης υφιστάμενων υπηρεσιών αλλά και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Συνολικά σήμερα απασχολούνται 34 άτομα πλήρους απασχόλησης και 17 φοιτητές μερικής απασχόλησης. 5 Σχέδιο Ανάπτυξης Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου Το σχέδιο ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί έγγραφο το οποίο συντάχθηκε από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης και υποβάλλεται μέσω του Πρύτανη για έγκριση από τη Σύγκλητο. Για την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης της ελήφθησαν υπόψη τρεις βασικοί άξονες: 1. Οι επικρατούσες τάσεις στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και εν γένει το χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης, 2. Τα δεδομένα και οι προσανατολισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου. 3. Οι συγκεκριμένες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 5.1 Επικρατούσες τάσεις Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία η Βιβλιοθήκη εθεωρείτο ως χώρος συγκέντρωσης και διαχείρισης καταγεγραμμένων πληροφοριών και γνώσης. Μια τέτοια θεώρηση είναι πλέον παρωχημένη, αποτελεί μια στατική προσέγγιση του ρόλου της Βιβλιοθήκης, που πιθανά ανταποκρίνεται στην εποχή των έντυπων πληροφοριακών πόρων.

9 Περνώντας στη ψηφιακή εποχή, η νέα επικρατούσα φιλοσοφία, η οποία επηρεάζει την κύρια αποστολή και το ρόλο της Βιβλιοθήκης, επιβάλλει τη μετατροπή της Βιβλιοθήκης σε Κέντρο Μαθησιακών Πόρων (Learning Resources Centre). Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης δεν περιορίζεται στον εντοπισμό, συγκέντρωση και διαχείριση (έντυπου κυρίως) υλικού, αλλά επεκτείνεται σε κέντρο όπου οι χρήστες κυρίως μαθαίνουν πως να αναπτύσσουν αυτάρκεια των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους. Οι δεξιότητες αυτές, εν συντομία, ορίζονται ως ακολούθως: Προσδιορισμός - εντοπισμός κατάλληλων πληροφοριακών πόρων, Διαμόρφωση στρατηγικών αναζήτησης (search strategies formulating), Τεχνικές αναζήτησης σε περιβάλλοντα διαφορετικών συστημάτων, Αξιολόγηση και διαχείριση ανακτημένων πληροφοριών. Η συνύπαρξη των παραπάνω δεξιοτήτων συμπυκνώνεται στον όρο πληροφοριακή παιδεία (information literacy). Η υπολογιστική παιδεία (computer literacy), η οποία αποτελεί ευθύνη των Κέντρων Yπολογιστών (τεχνικοστραφής προσέγγιση), αποτελεί προαπαιτούμενο για την πληροφοριακή παιδεία, η οποία αποτελεί ευθύνη της Βιβλιοθήκης (περιεχομενοστραφής προσέγγιση - content oriented). 5.2 Προσαρμογή της αποστολής της Βιβλιοθήκης στους προσανατολισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Βιβλιοθήκη οφείλει να εξυπηρετεί πρωτίστως τις πληροφοριακές και μαθησιακές ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Οι ανάγκες αυτές διακρίνονται σχηματικά σε δύο κατηγορίες: α). Εκπαιδευτικές και β). Ερευνητικές. Κατ αρχήν, όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών πληροφοριακών αναγκών, αυτό που καθορίζει το ρόλο της Βιβλιοθήκης είναι το μαθησιακό υπόδειγμα (learning model), το οποίο ακολουθείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το υπόδειγμα αυτό συνίσταται κυρίως σε διαλέξεις συνοδευόμενες από πολλαπλή βιβλιογραφία (η οποία προτείνεται από το διδακτικό προσωπικό κάθε μαθήματος) και όχι από ένα μοναδικό σύγγραμμα. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υπόδειγμα τείνει σε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση 5, αφού κάθε φοιτητής μπορεί να σχηματίσει το δικό του περιεχόμενο σπουδών, αποτελούμενο από μαθήματα που ανήκουν σε τέσσερις ομόκεντρους κύκλουςκατηγορίες μαθημάτων: υποχρεωτικά μαθήματα του συγκεκριμένου πτυχίου, μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής εντός Τμήματος ή Σχολής, μαθήματα ελεύθερης επιλογής εκτός Σχολής, μαθήματα ξένης γλώσσας. Ο συνδυασμός αφενός του μαθησιακού υποδείγματος (διαλέξεις με προτεινόμενη πολλαπλή βιβλιογραφία) και αφετέρου του εκπαιδευτικού υποδείγματος (μαθητοκεντρική προσέγγιση), συνεπάγεται τη δυνατότητα εξατομικευμένης σύνθεσης της ύλης και επομένως και εξατομικευμένων πληροφοριακών αναγκών κάθε φοιτητή. Η πραγματικότητα αυτή επηρεάζει καθοριστικά την αποστολή της Βιβλιοθήκης, καθιστώντας κεντρικό το ρόλο της στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, η πρόθεση του Πανεπιστημίου Κύπρου να αναπτύξει στο προσεχές μέλλον προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning), δια βίου εκπαίδευσης (life long learning) και ανοιχτού Πανεπιστημίου (open University) καθιστά την επέκταση και

10 προσαρμογή των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στις νέες συνθήκες, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ειδικά σ' αυτού του είδους τα προγράμματα ο ρόλος της διδασκαλίας με βάση τη διάλεξη δεν είναι πρωταρχικός. Ένα μεγάλο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας διεξάγεται κυρίως με πόρους και υπηρεσίες που οργανώνονται και διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους διδάσκοντες (σωστότερα καθοδηγητές και επιβλέποντες). Όσον αφορά την κάλυψη των ερευνητικών πληροφοριακών αναγκών, ο ρόλος της Βιβλιοθήκης δεν πρέπει να εξαντλείται σε τυπικό διαχειριστή των πληροφοριακών πόρων, όπως είναι στην παρούσα φάση ανάπτυξης, αλλά να δρα ως ενδιάμεσος πληροφόρησης (information intermediary) εξασφαλίζοντας τους ερευνητές με κατάλληλες πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, αναγκαία βιβλιογραφική υποστήριξη, δημιουργία προφίλ ερευνητικών ενδιαφερόντων, αυτόματη τακτική ενημέρωση (SDI), οργάνωση πληροφοριακών πόρων, αξιοποίηση εσωτερικής (ενδοπανεπιστημιακής) επιστημονικής παραγωγής κλπ Οι συγκεκριμένες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, είχαν αναπτυχθεί οι βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες που προβλέπονται στο σχέδιο ανάπτυξης ήτοι: παραγγελίες, παραλαβές, δανεισμός, διαδανεισμός, παρακολούθηση συνδρομών, τυπική λογιστική παρακολούθηση πληρωμών. Κατά το διάστημα αναπτύχθηκαν νέες λειτουργίες και υπηρεσίες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως: διόρθωση και συντήρηση των αρχείων καθιερωμένων όρων του καταλόγου, έναρξη αναδρομικής καταλογογράφησης βιβλίων με δημιουργία ομάδας 20 καταλογογράφων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το προϋπάρχον προσωπικό, δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης (http://library.ucy.ac.cy), δημιουργία και συστηματική ενημέρωση ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης, λογιστική παρακολούθηση προϋπολογισμών (δαπανών και εσόδων), οργάνωση ουσιαστικού και συστηματικού ελέγχου τιμολογίων και σύγκριση τιμών 6, συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα (HEAL-Link, Κυπριακό Δίκτυο Βιβλιοθηκών), καθιέρωση πολιτικής και συστηματική είσπραξη προστίμων εκπρόθεσμων επιστροφών και αξιοποίηση εσόδων Βιβλιοθήκης, συστηματική επιμόρφωση προσωπικού σε χρήση λογισμικών προγραμμάτων (συμμετοχή 17 ατόμων σε 37 εκπαιδεύσεις), παρακολούθηση συνεδρίων από το προσωπικό, έναρξη τακτικών εβδομαδιαίων εσωτερικών σεμιναρίων του προσωπικού, ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου ACCELERATE και εγκατάσταση 2 προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης (συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), συνεργασία με διδάσκοντες και υπηρεσίες για εξασφάλιση ψηφιακού υλικού για τυφλούς χρήστες, εγκατάσταση κινητών ραφιών μήκους τρεχούμενων μέτρων στο παράρτημα Περιοδικών και αναταξιθέτηση της συλλογής με την έκτακτη εργοδότηση φοιτητών,

11 συστηματική και πλήρης λειτουργία δύο παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης (Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας), εξασφάλιση νέων χώρων για γραφεία και βιβλιοστάσια συνολικού επιπλέον εμβαδού 340 τμ., συνεργασία με τμήματα του Πανεπιστημίου και εκτέλεση κοινών έργων (ανάπτυξη εφαρμογής Ζ39.50), συγκριτική αποτίμηση (benchmarking) των υπηρεσιών και της οργάνωσης της Βιβλιοθήκης με 6 ακόμη βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας (ACU: Association of Commonwealth Universities), κλπ. Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε και η οποία πρέπει να ομολογήσουμε ότι αναγνωρίζεται με κάθε ευκαιρία από τους ακαδημαϊκούς, ένας αριθμός υπηρεσιών βρίσκεται προς το παρόν, στα πρώτα τους βήματα όπως: μέτρηση χρήσης πληροφοριακών πηγών και αξιολόγηση δαπανών (καταγραφή χρήσης έντυπων περιοδικών, χρήση βάσεων δεδομένων), συντήρηση παλαιού βιβλιακού υλικού (πρόσφατη πρόσληψη ειδικού), λειτουργία γραφείου βοήθειας χρηστών, δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων και εγχειριδίων (παραγωγή των πρώτων οδηγών χρήσης), οργάνωση ιστοσελίδων με βιβλιογραφίες μαθημάτων (πιλοτικά βήματα), δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος στη Βιβλιοθήκη, σύνταξη γραπτών διαδικασιών των λειτουργιών στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Κύπρου για Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας κλπ. Ένας άλλος αριθμός υπηρεσιών υφίσταται μόνο κατ επίφαση π.χ. (συστηματική) υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών, ενώ ορισμένες απουσιάζουν παντελώς π.χ. θεματική βιβλιογραφική υποστήριξη, παροχή πληροφοριακής παιδείας. Η προσπάθεια της Βιβλιοθήκης για την επόμενη χρονιά εστιάζεται στην ανάπτυξη υποδομής για αυτές τις υπηρεσίες. 6 Συζήτηση-Συμπεράσματα 1. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και τη θέση του Διευθυντή της είναι αντανάκλαση των πραγματικών και όχι θεωρητικών αναγκών του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, στο οποίο δρουν και το οποίο εξυπηρετούν. Οι θεσμικές ρυθμίσεις αποτελούν έκφραση του τρόπου κάλυψης πραγματικών αναγκών. Δεν αποτελούν, όμως, πρωτογενείς παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Οι πρωτογενείς παράγοντες πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στο πεδίο των πραγματικών αναγκών και όχι στο πεδίο των θεσμικών ρυθμίσεων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Ως πραγματικές ανάγκες μπορούν να θεωρηθούν (μεταξύ άλλων) το ακολουθούμενο εκπαιδευτικό και μαθησιακό μοντέλο. Το μαθητοκεντρικό μοντέλο και η πολλαπλή βιβλιογραφία προωθούν και μάλιστα πιεστικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η μάθηση με βάση τη διάλεξη και το μοναδικό σύγγραμμα απέχει πολύ από το να δημιουργεί πραγματικές ανάγκες χρήσης και ανάπτυξης Βιβλιοθηκών. 2. Με την παρούσα ανακοίνωση δεν επιχειρείται να παρουσιαστεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως «επίγειος παράδεισος των όπου γης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί. Το ενδιαφέρον όμως για τα τεκταινόμενα στη Βιβλιοθήκη από πλευράς ακαδημαϊκών είναι εντυπωσιακά ενισχυτικό για το ρόλο και το θεσμό της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Μία σύγκριση μεταξύ

12 διαφορετικών στάσεων, καταστάσεων και φαινομένων είναι άξια αναφοράς και ίσως διερεύνησης: Κατά την περίοδο , από τους 35 περίπου επισκέπτες καθηγητές που προέρχονταν από Ελλαδικά Πανεπιστήμια, οι 30 πρωτοπληροφορήθηκαν, κατά δήλωσή τους, την ύπαρξη της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εισήχθησαν και έκαναν για πρώτη φορά χρήση των ηλεκτρονικών περιοδικών και υπηρεσιών της HEAL-Link από τους συναδέλφους τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου! Η ένταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κοινοπραξία πραγματοποιήθηκε ενάμισι χρόνο περίπου μετά την έναρξη λειτουργίας της. Η ευθύνη ενημέρωσης των χρηστών βαρύνει κυρίως τους αντίστοιχους προϊστάμενους Βιβλιοθηκών των Πανεπιστημίων και λιγότερο τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς. Έχουν άραγε εξαντλήσει οι προϊστάμενοι Βιβλιοθηκών τα περιθώρια για την ενημέρωση των χρηστών τους για τέτοιας ζωτικής σημασίας υπηρεσίες. Πως θα υπάρξει αναγνώριση του έργου και της σημασίας των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και πιθανή αναβάθμιση του status όταν οι έχοντες άμεσα την ανάγκη τους, δεν ενημερώνονται; Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζουν τη σημασία της HEAL-link, ρωτούν με κάθε ευκαιρία για την πορεία της και τις πιθανότητες να αποκτήσουμε πρόσβαση και σε άλλες πηγές πληροφόρησης. Έχουν άραγε την ανάλογη ενημέρωση, έγνοια (ή/και αγωνία) οι προϊστάμενοι των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών; Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου συγχαίρει ενώπιον των μελών της Συγκλήτου τον Διευθυντή και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης, 14 μόλις ώρες μετά την αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού μηνύματος στους ακαδημαϊκούς, που ανακοίνωνε ότι «πραγματοποιήθηκε το πρώτο βήμα για την δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής Πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». Πόσοι πρυτάνεις (Ελλαδικών) Πανεπιστημίων γνωρίζουν την ύπαρξη της HEAL-link, πόσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, πόσοι Πρόεδροι ΤΕΙ αναγνωρίζουν τη δύναμη που τους δίνει η κοινοπραξία στην αναβάθμιση και υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων τους και τη μετεξέλιξή τους σε ιδρύματα ισότιμα με τα ΑΕΙ; Πόσοι γνωρίζουν πόσα δισεκατομμύρια θα κερδίζει η εθνική οικονομία κάθε χρόνο από την συνέχισή της και μετά την ολοκλήρωση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Πόσοι θα φροντίσουν θα υποστηρίζουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της HEALlink; 3. Οι θεσμοί αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για ανάπτυξη υπηρεσιών όπως οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Δεν είναι όμως από μόνες τους ικανές συνθήκες. Δεδομένων των θεσμών, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που καθορίζει το αποτέλεσμα. Δύο παραδείγματα, ένα υποθετικό και ένα πραγματικό, θα βοηθήσουν στην παραδοχή αυτής της θέσης. Η συμμετοχή των προϊσταμένων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τους και η ταυτόχρονη αύξηση των μισθών τους στα αντίστοιχα επίπεδα των Καθηγητών δεν θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα σε όλες τις Βιβλιοθήκες. Το αποτέλεσμα θα ήταν μάλλον ανάλογο των ικανοτήτων και της εμβέλειας κάθε Προϊσταμένου Βιβλιοθήκης.

13 Οι θεσμοί που διέπουν τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη θέση του Διευθυντή Βιβλιοθήκης παραμένουν οι ίδιοι από το Μέχρι το 2000 όμως η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν είχε ούτε δική της ιστοσελίδα. Οι θεσμοί βοηθούν τα μέγιστα αλλά δεν αρκεί μόνον η ύπαρξη τους. Χρειάζονται και οι άνθρωποι να τους αξιοποιήσουν. 4. Ο ρόλος του Διευθυντή Βιβλιοθήκης είναι κρίσιμος για τη διαχείριση της αλλαγής στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Από αυτον/αυτήν εξαρτάται αν θα αναγνωρίσει έγκαιρα τις τάσεις, θα αφομοιώσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δυνατότητες, θα αξιοποιήσει ή θα αλλάξει υπάρχοντες θεσμούς για να εξυπηρετήσουν τις νέες ανάγκες, θα ανακαλύψει και θα εξασφαλίσει πόρους για ανάπτυξη υπηρεσιών, θα προωθήσει συνεργασίες, θα ενεργοποιήσει λανθάνουσες δυνατότητες του προσωπικού, θα μεταδώσει το όραμα του με τη γνώση, τις εμπειρίες του, τον ενθουσιασμό του, το σεβασμό του, την αγάπη προς το αντικείμενο και προς τους ανθρώπους, συνεργάτες και χρήστες, καθώς και την έμπνευση και την εσωτερική διάθεση για δημιουργία και προσφορά. Προϋπόθεση βέβαια να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πόσοι από τους σημερινούς προϊσταμένους Βιβλιοθηκών τα διαθέτουν; Ο κλάδος των σύγχρονων βιβλιοθηκονόμων πρέπει να τα διαθέτει για να επιβιώσει. Η επιβίωση κλάδων βεβαίως δεν είναι υποχρεωτική υπόθεση, αλλά προαιρετική. 5. Οι επερχόμενες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πλέον ορατές. Φέρνουν στις αποσκευές τους πρωτόγνωρες προκλήσεις και ευκαιρίες: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση 7, ανοιχτά Πανεπιστήμια, ανωτατοποίηση ΤΕΙ, ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ενοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανμεπιστημίων 8, διακήρυξη Μπολόνιας 9, Σαλαμάνκα, Συνέδριο Ντουμπρόβνιικ 10, Σύνοδος κορυφής Πράγας 11, κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων κλπ. Είναι ώρα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα να αναθεωρήσουν το ρόλο και το θεσμό της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Αυτό αποτελεί υποχρέωση κάθε Ιδρύματος ξεχωριστά. «Ισχυρές» Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες θα τα βοηθήσουν να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό. Και η επιβίωση Ιδρυμάτων, βεβαίως, δεν είναι υποχρεωτική υπόθεση, αλλά προαιρετική.

14 Παράρτημα Ι Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Τουρκικών Σπουδών Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Τμήμα Φυσικής Τμήμα Χημείας Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Τμήμα Οικονομικών Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Παράρτημα ΙΙ Ερευνητικές Μονάδες Πανεπιστημίου Κύπρου. ΕΜΑ-Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας ΕΜΔΕ-Ερευνητική Μονάδα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΡΜΗΣ - Κέντρο Αριστείας Τραπεζικών Οικονομικών, (ορισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Παράρτημα ΙΙΙ Απόσπασμα από τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι: (1) Να εξυπηρετεί πρωτίστως τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη του διδακτικού προσωπικού, ερευνητές, στελέχη διοικήσεως, φοιτητές κλπ) στο έργο της επιστημονικής, ερευνητικής, διδακτικής και ευρύτερης πολιτιστικής πληροφόρησης, ώστε η Βιβλιοθήκη να αποτελεί ένα ευέλικτο και σύγχρονο όργανο για την επίτευξη των ερευνητικών, των διδακτικών και άλλων στόχων του ιδρύματος.

15 (2) Να εξυπηρετήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και σε βαθμό που να μην παραβλάπτεται το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου, μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης και την έκδοση ειδικής ταυτότητας εξωτερικού χρήστη της Βιβλιοθήκης. (3) Να συντονιστεί και να συνεργαστεί με τα άλλα επιστημονικά ιδρύματα και τις βιβλιοθήκες της Κύπρου για την καταγραφή και τεκμηρίωση των έργων του λαϊκού πολιτισμού της, καθώς και της άλλης επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παραγωγής. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με: (α) Την επαρκή στελέχωση της Βιβλιοθήκης με ειδικευμένο προσωπικό. (β) Τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της. (γ) Την απόκτηση με αγορές ή δωρεές του αναγκαίου υλικού. (δ) Την οργάνωση του υλικού της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. (ε) Την οργάνωση συγχρόνων αναγνωστηρίων και το δανεισμό μέρους του υλικού της. (στ ) (ζ) Τον αναγκαίο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό της. Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς ή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για ανταλλαγές, αποστολή φωτοτυπιών και διαδανεισμό (interlibrary loan and document delivery). Παράρτημα IV ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 12 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα Α14 ( Χ ) Καθήκοντα και Ευθύνες: 1. Υπεύθυνος στον Πρύτανη για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και του εν γένει συστήματος πηγών πληροφοριών. 2. Εποπτεύει και καθοδηγεί τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. 3. Έχει την ευθύνη για: (α) τις παραγγελίες και τις αγορές βιβλίων, περιοδικών και γενικά εντύπων, (β) την καταλογράφηση και ταξινόμηση των εντύπων, (γ) την παροχή υπηρεσιών προς τους αναγνώστες. 4. Αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής επιστημονικών και άλλων πληροφοριών που ενδιαφέρουν τη Βιβλιοθήκη. 5. Σε συνεργασία με διάφορες επιστημονικές Βιβλιοθήκες της νήσου, φροντίζει για τη καταγραφή των βιβλίων και την εκτύπωση τους σε ενιαίους καταλόγους. 6. Οργανώνει και αναπτύσσει τη συνεργασία, τον αλληλοδανεισμό και την ανταλλαγή εντύπων και πληροφοριών με επιστημονικές βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

16 7. Συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες της Συγκλήτου. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία και τετραετής πείρα, ή Πανεπιστημιακός τίτλος και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία και τετραετής πείρα, ή Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών και οκταετής πείρα. Η πείρα καθορίζεται στην παράγραφο 2 που ακολουθεί. 2. Πείρα στην οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου διεθνούς κύρους και πολύ καλή γνώση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς επίσης στα συστήματα πηγών πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και επάρκεια στη χρήση τουλάχιστο μίας διεθνούς γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Ικανότητα επικοινωνίας και επάρκεια στο χειρισμό του γραπτού και προφορικού λόγου. 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία υπευθυνότητα και ικανότητα συνεργασίας με το ακαδημαϊκό προσωπικό. 1 Στον ιδρυτικό ΝΠΠΚ Ν144/1989 αρθρο 5.2, ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης ήταν επίσης και ex-officio μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αντιστοιχεί στα αμερικανικά Board of Trustee. Η αρμοδιότητά του αφορά θέματα οικονομικά, προσφορών, διοικητικού προσωπικού και επικυρώνει σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Λόγω της πολύχρονης χηρείας της θέσης του Διευθυντής Βιβλιοθήκης, η θέση έμενε ανενεργή στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και καταργήθηκε το 1995 με τροποποίηση Ν. 24(Ι)/ «Οι Περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικό Προσωπικό) Κανόνες» Οδηγός Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σελ 166 και σελ Σημειώνεται ότι εν γένει οι θέσεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες ( κυβερνητικές όπως αποκαλούνται στην Κύπρο) είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες Ελλαδικές. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι οι μηνιαίες αποδοχές ενός Βιβλιοθηκονόμου πτυχιούχου ΤΕΙ στην εισαγωγική κλίμακα Α5 ανέρχονται στις 530 ΛΚ ( δρχ.), ενώ για τον κάτοχο πτυχίου ΑΕΙ στην εισαγωγική κλίμακα Α8, οι αντίστοιχες αποδοχές φθάνουν στις 815 ΛΚ (= δρχ.) οι τελευταίοι είναι μάλιστα εξελίξιμοι μέχρι και τις κλίμακες Α10-Α11. 5 Φίλιππος Τσιμπόγλου, Χρήστος Παπαθεοδώρου «Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής» Ανακοίνωση στο 9 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΕΜΠ Αθήνα Δεκεμβρίου Το 2001 ο συστηματικός έλεγχος και διασταύρωση των επίσημων τιμών των εκδοτών με τα τιμολόγια των προμηθευτών αποκάλυψε υπερτιμολογήσεις ύψους "Putting lifelong learning into practice - consultation of civil society"european Commission, Brussels, 9-10 September Βλ. European University Association 9 Διακήρυξη Μπολόνιας 10 Συνέδριο Ντουμπρόβνικ 11 Σύνοδος κορυφής της Πράγας 12 Το παρόν Σχέδιο Υπηρεσίας εγκρίθηκε κατά την 49η Συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (10 και 17/11/98)

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Filippos Tsimpoglou Library Director, University of Cyprus

Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Filippos Tsimpoglou Library Director, University of Cyprus Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Filippos Tsimpoglou Library Director, University of Cyprus Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συµβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συµβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. 1

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. 1 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. 1 Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Βιβλιοθήκη Αποτίμηση Προτάσεις

5.1 Βιβλιοθήκη Αποτίμηση Προτάσεις 5.1 Βιβλιοθήκη 5.1.1. Αποτίμηση Το Πανεπιστήμιο διαθέτει κεντρική βιβλιοθήκη για τα βιβλία του και τα περιοδικά του. Η Βιβλιοθήκη των Περιοδικών διατηρείται πολύ καλά και έχει μία καλή κάλυψη. Η προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2011-2015 2016 1 Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, προχώρησε σε εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα