ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011"

Transcript

1 Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενηµέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Μέσων Ενηµέρωσης και η Επανάκτησή τους στις Σύγχρονες ηµοκρατικές Κοινωνίες Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλά λέγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για τα µέσα ενηµέρωσης και το ρυθµιστικό πλαίσιο που τα διέπει. Η σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας, οι προκλήσεις που δηµιουργεί το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον για το σχεδιασµό πολιτικής και η επίδραση πληθώρας υπερεθνικών θεσµών και οργάνων στις σχετικές διαδικασίες έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Ωστόσο ο βαθµός ελευθερίας και ανεξαρτησίας των σύγχρονων µέσων ενηµέρωσης καθώς και οι διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικής και τα εργαλεία που µπορούν να ενισχύσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης συζήτησης. Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM µελετά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τις ρυθµιστικές επιλογές που προωθούν ή αντίθετα περιορίζουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα διερευνά ένα ευρύ φάσµα ρυθµιστικών προσεγγίσεων και εργαλείων πολιτικής σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία) και δυο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία και Τουρκία) εξετάζοντας τις συνέπειές τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Οι διαδικασίες χάραξης πολιτικής τοποθετούνται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνουν χώρα ενώ παράλληλα µελετάται η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Συµβουλίου της Ευρώπης στη διαµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου. Στόχος είναι ο προσδιορισµός των ρυθµιστικών πρακτικών που δύνανται να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης. Το παρόν κείµενο πολιτικής εντάσσεται σε µια σειρά κειµένων

2 2 πολιτικής που θα δηµοσιευθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM. Περιλαµβάνει κρίσιµες παρατηρήσεις για τον ορισµό των εννοιών «ελευθερία και ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης και περιέχει προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυσή τους. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο είναι των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ελεύθερα και ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης: Ένας δύσκολος ορισµός Παρά το γεγονός ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης θεωρείται βασικό συστατικό των σύγχρονων δηµοκρατιών, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ένα µέσο ελεύθερο και ανεξάρτητο. Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης συνδέεται µε τη µείωση ή την εξάλειψη του κρατικού ελέγχου. Ιδιωτικής φύσεως περιορισµοί στη λειτουργία των µέσων µπορούν όµως να είναι εξίσου προβληµατικοί. Για να κατανοήσουµε την έννοια «ελεύθερα και ανεξάρτητα» µέσα, είναι απαραίτητο να αποφύγουµε απλοϊκές γενικεύσεις που εκλαµβάνουν την κρατική παρέµβαση ως εγγενώς περιοριστική και την ελεύθερη αγορά ως το βέλτιστο µηχανισµό υποστήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων. Ένα µέσο ενηµέρωσης µπορεί να είναι ανεξάρτητο υπό την έννοια της αυτονοµίας από το κράτος αλλά να προσφέρει µερική, µεροληπτική ή και ανακριβή πληροφόρηση. Αντίθετα, ένα µέσο ενηµέρωσης υπό τον έλεγχο του κράτους µπορεί να διέπεται από κανόνες λειτουργίας που επιβάλλουν την παροχή αµερόληπτης ενηµέρωσης. Η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης Οι φιλελεύθερες προσεγγίσεις της ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης εστιάζουν κυρίως στην ελευθερία σύνταξης από κρατικές παρεµβάσεις. Είναι συνεπώς σύµφωνες µε το πεδίο προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της πληροφορίας, όπως ορίζεται στις κυριότερες συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, π.χ. το άρθρο 19 του ιεθνούς Συµφώνου περί Ατοµικών και Πολιτικών ικαιωµάτων ή το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ Α). Οι διατάξεις αυτές, ειδικά όταν η εφαρµογή τους υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων δικαστικών αρχών, όπως στην περίπτωση του άρθρου 10 της ΕΣ Α, παρέχουν σε όσους απασχολούνται στο χώρο των µέσων ενηµέρωσης (ιδιοκτήτες των µέσων, εκδότες και δηµοσιογράφους) σηµαντικές εγγυήσεις ενάντια στην κρατική λογοκρισία και παρέµβαση. Οι εγγυήσεις αυτές είναι εξίσου σηµαντικές για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που χρησιµοποιούν τα νέα µέσα επικοινωνίας, π.χ. το διαδίκτυο, για την παραγωγή και τη δηµοσίευση πληροφοριών και απόψεων, συχνά σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων υπογράµµισε ότι η υιοθέτηση µέτρων που περιορίζουν την άσκηση 2

3 3 επιρροής από ισχυρές οικονοµικές ή πολιτικές οµάδες µε στόχο την προώθηση της πολυφωνίας στα µέσα ενηµέρωσης αποτελεί θετική υποχρέωση των κρατών µελών της ΕΣ Α (βλ. υπόθεση Manole και Λοιποί κατά Μολδαβίας, αριθµός προσφυγής 13936/02). Η νοµολογία του ικαστηρίου καταδεικνύει ότι τα µέσα ενηµέρωσης, οι ιδιοκτήτες τους και όσοι εργάζονται σε αυτά δεν απολαµβάνουν ένα απεριόριστο δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Στις χώρες όπου η «ελευθεροτυπία» αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται συνταγµατικά τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η ελευθερία του τύπου µπορεί να απαιτεί και ταυτόχρονα να απαγορεύει την κρατική παρέµβαση. Η κρατική παρέµβαση είναι πάντως θεµιτή µόνο όταν στοχεύει στη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος σε µια δηµοκρατική κοινωνία ή δικαιολογείται από άλλους λόγους γενικού συµφέροντος, όπως η προστασία των ανηλίκων. Για την εκπλήρωση της δηµοκρατικής και κοινωνικής τους αποστολής, τα µέσα ενηµέρωσης αναλαµβάνουν µια σειρά από ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές και άλλου είδους δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης Ως ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να θεωρηθούν τα µέσα που είναι απαλλαγµένα από εξωτερικές παρεµβάσεις και περιορισµούς ως προς την εκδοτική τους γραµµή. Τα περισσότερα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης υπόκεινται σε διάφορους περιορισµούς που έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία σύνταξης που απολαµβάνουν. Υπόκεινται δηλαδή σε σχέσεις «εξάρτησης». Αυτές προκύπτουν κυρίως από: τη διάρθρωση της αγοράς και το καθεστώς της ιδιοκτησίας των µέσων τη συνεχή αναζήτηση για χρηµατοδότηση και εύρεση πληροφοριών το ρυθµιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει τι είναι νόµιµο να δηµοσιευθεί και τι όχι. Οι περιορισµοί που τίθενται στην ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης προέρχονται εποµένως τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς παράγοντες που οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Η ιδιοκτησία των µέσων ενηµέρωσης Άµεση επιρροή στο περιεχόµενο των µέσων ενηµέρωσης µπορεί να ασκηθεί από όσους ιδιοκτήτες καθορίζουν την εκδοτική γραµµή και το γενικότερο ιδεολογικό προσανατολισµό των µέσων που διαθέτουν. Κάποιες κατηγορίες ιδιοκτητών παρουσιάζουν µεγαλύτερες πιθανότητες να ασκήσουν παρεµβατική πολιτική. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν: το κράτος 3

4 4 οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς τοµείς της οικονοµίας πολιτικοί και ιδεολογικοί φορείς (π.χ. κόµµατα, θρησκευτικές οργανώσεις, κτλ). Οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που έχουν στην κατοχή τους για να προωθήσουν τα όποια πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντά τους. Ειδήσεις και πληροφορίες που δύνανται να βλάψουν τα συµφέροντα αυτά µπορούν να αποσιωπηθούν, ενώ «τεχνητή» θετική κάλυψη µπορεί να δοθεί σε άλλα θέµατα. Είναι συνεπώς δυνατό να υπονοµεύεται η ικανότητα των µέσων ενηµέρωσης: να παρέχουν αµερόληπτες και ακριβείς πληροφορίες να διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών στο δηµόσιο διάλογο να επιτελούν το ρόλο «φύλακα», δρώντας ελεγκτικά τόσο απέναντι στο κράτος όσο και απέναντι σε ισχυρές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αξίζει να τονισθεί ότι η επιρροή που µπορεί να ασκήσει ο ιδιοκτήτης ενός µέσου στο ενηµερωτικό περιεχόµενο που προσφέρεται από το µέσο που διαθέτει δεν απαιτεί την άµεση και καθηµερινή παρέµβασή του στη διαχείριση του µέσου. Μέσω στοχευµένων επιλογών προσωπικού, ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις ή σε θέσεις συντακτών, ο ιδιοκτήτης ενός µέσου έχει τη δυνατότητα να «κατευθύνει» τη δραστηριότητα των εργαζοµένων, εµπνέοντας έτσι πρακτικές αυτολογοκρισίας. Χρηµατοδότηση Τα µέσα ενηµέρωσης είναι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από χρηµατοδότηση για να λειτουργήσουν. Η χρηµατοδότηση τους συνήθως προέρχεται από: κρατικές ενισχύσεις διαφηµίσεις και χορηγίες δωρεές ιδιωτικές συνδροµές. Όλοι οι παραπάνω τρόποι χρηµατοδότησης µπορούν να ενθαρρύνουν αισθήµατα ευγνωµοσύνης και αφοσίωσης προς τις πηγές χρηµατοδότησης (ακόµη και αν η ελευθερία σύνταξης προστατεύεται ρητά από τη νοµοθεσία), επηρεάζοντας το παρεχόµενο ενηµερωτικό περιεχόµενο. Οι κρατικές ενισχύσεις συνήθως έχουν τη µορφή ανταποδοτικών τελών, άµεσων επιχορηγήσεων, κρατικής διαφήµισης ή παροχών σε είδος, όπως η παραχώρηση συχνοτήτων ή συναφών ωφελειών. Η κρατική χρηµατοδότηση µπορεί να υπονοµεύσει την ερευνητική δηµοσιογραφία και την ειδησεογραφία σχετικά µε τις δράσεις της κυβέρνησης από τα µέσα που τη λαµβάνουν. Μέσω της διαφήµισης και της χορηγίας οι διαφηµιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ειδησεογραφία που αφορά τους ίδιους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Καθώς τα 4

5 5 µέσα ενηµέρωσης χρησιµοποιούνται από πολλούς κυρίως ως µέσο ψυχαγωγίας, οι διαφηµιστές και οι χορηγοί µπορούν να ασκήσουν πίεση για την πριµοδότηση ψυχαγωγικού περιεχοµένου, εις βάρος της ενηµέρωσης. Οι δωρεές µπορούν να επηρεάσουν εξίσου τον τρόπο προβολής των δωρητών, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για ιδιώτες. Οι φιλανθρωπικές δωρεές δεν ενέχουν τους κινδύνους που ενέχουν τα άλλα είδη χρηµατοδότησης των µέσων ενηµέρωσης αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο επηρεασµού της εκδοτικής γραµµής. Ο βαθµός επιρροής τους εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της δωρεάς, την κατανοµή της σε περισσότερα ή λιγότερα µέσα ενηµέρωσης, τη χρονική της διάρκεια και τις πιθανότητες συνέχισής της. Οι συνδροµές επίσης µπορούν να επηρεάσουν την εκδοτική γραµµή. Οι καταναλωτές συχνά επιλέγουν να γίνουν συνδροµητές στα µέσα και τις υπηρεσίες που εναρµονίζονται µε τις ήδη διαµορφωµένες αντιλήψεις και αξίες τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνδροµές σε κατεξοχήν ειδησεογραφικό περιεχόµενο. Τα συνδροµητικά µέσα µπορούν λοιπόν να υποκύψουν σε πιέσεις για την προσαρµογή του ενηµερωτικού τους περιεχοµένου στις κυρίαρχες πολιτικές τάσεις µιας κοινωνίας, ώστε να διευρυνθεί η βάση των συνδροµητών τους. Η ανάγκη εύρεσης πληροφοριών Η συνεχής αναζήτηση πληροφοριών δηµιουργεί άλλες σχέσεις εξάρτησης. Όσοι ελέγχουν την πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. κυβερνητικοί φορείς, φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γραφεία τύπου κτλ) δύνανται να επηρεάσουν το περιεχόµενο της ειδησεογραφίας, το χρόνο της δηµοσιοποίησης µιας είδησης, ακόµα και το ύφος της. Μπορεί εποµένως να υπάρχει σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στις πληροφορίες που κρίνονται χρήσιµες προς γνωστοποίηση και στις πληροφορίες που είναι πράγµατι απαραίτητες για να µπορούν οι πολίτες να συµµετέχουν στο δηµόσιο διάλογο και να κάνουν συνειδητές επιλογές για όσους τους κυβερνούν. Καθώς οι δηµοσιογράφοι αναγκάζονται όλο και περισσότερο να παράγουν περιεχόµενο που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των παραδοσιακών όσο και των νέων διαδικτυακών µέσων, µειώνεται ο χρόνος που µπορούν να αφιερώνουν για να ψάχνουν τα θέµατά τους, να κάνουν ερευνητική δηµοσιογραφία και να ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών τους. Ως αποτέλεσµα, τα µέσα ενηµέρωσης εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από δελτία τύπου και πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο και στη συνέχεια ανακυκλώνονται. Νοµικοί περιορισµοί Τα κράτη ελέγχουν τι µπορεί να δηµοσιευθεί και τι όχι µέσω των νόµων που θεσπίζουν για να προσδιορίσουν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση σε σχέση µε άλλους στόχους δηµοσίου συµφέροντος. Οι νόµοι αυτοί συνήθως σχετίζονται µε την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, τη δυσφήµηση και 5

6 6 τη συκοφαντία, την προστασία των χρηστών ηθών και της παιδικής ηλικίας, το ρατσιστικό λόγο, κτλ. Περιορισµοί επί του περιεχοµένου των µέσων ενηµέρωσης για λόγους δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να τεθούν και µέσω µέτρων συρρύθµισης. Οι κανόνες αυτορρύθµισης ρυθµίζουν συνήθως ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική ευθύνη και το επαγγελµατικό ήθος του κλάδου που τους υιοθετεί. Ως εκ τούτου συχνά περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Όταν όµως υιοθετούνται υπό το πρίσµα µιας πιθανής ρυθµιστικής παρέµβασης από το ίδιο το κράτος, µπορεί να ενσωµατώνουν ευρύτερους στόχους δηµοσίου συµφέροντος και άρα να επιβάλλουν επιπλέον περιορισµούς στο περιεχόµενο των µέσων. Το διαδικτυακό περιβάλλον Οι νέες, διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης περιλαµβάνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης των παραδοσιακών δηµόσιων και ιδιωτικών έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών µέσων, υπηρεσίες ενηµέρωσης που διαθέτουν µόνο διαδικτυακή παρουσία και διάφορες άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές, ιδιώτες και µηεπαγγελµατίες δηµοσιογράφους, µεταξύ άλλων. Οι περιορισµοί στους οποίους υπόκεινται οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης που χρηµατοδοτούνται κυρίως ή αποκλειστικά από το κράτος µπορεί να µην έχουν να αντιµετωπίσουν εµπορικές πιέσεις αλλά διατρέχουν τον κίνδυνο της κυβερνητικής παρέµβασης επί του περιεχοµένου τους. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των ιδιωτικών µέσων ενηµέρωσης είναι σχετικά απαλλαγµένες από τέτοιου είδους παρεµβολές αλλά, όπως συµβαίνει και µε τις παραδοσιακές µορφές τους, συχνά κατευθύνονται από συγκεκριµένα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Οι µη εµπορικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες συνήθως δεν υπόκεινται σε κυβερνητικές ή επιχειρηµατικές πιέσεις (πολλές από αυτές µάλιστα αναφέρονται ρητά στην ανεξαρτησία τους) αλλά έχουν να αντιµετωπίσουν ζητήµατα έλλειψης πόρων και πηγών. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της διαδικτυακής υπηρεσίας. Η επιβολή τους γενικά προϋποθέτει το σαφή σχεδιασµό τους από κρατικούς φορείς αλλά και από φορείς συρρύθµισης ή αυτορρύθµισης. Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αµφιβολία ως προς το ρυθµιστικό πλαίσιο που είναι κατάλληλο για το διαδικτυακό περιβάλλον, κυρίως λόγω της πολυµορφίας των υπηρεσιών ενηµέρωσης που προσφέρονται υπό αυτή τη µορφή. 6

7 7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι προκλήσεις για τους φορείς διαµόρφωσης πολιτικής Παρά τους συνήθεις ισχυρισµούς για την ύπαρξη και λειτουργία «ελεύθερων» και «ανεξάρτητων» µέσων ενηµέρωσης, τα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης είναι σαφώς εξαρτηµένα. Οι σχέσεις εξάρτησης στις οποίες υπόκεινται οφείλονται κατεξοχήν στην ανάγκη χρηµατοδότησης και απόκτησης πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς που θέτουν οι ιδιοκτησιακές δοµές της αγοράς και ο τρόπος λειτουργίας της. Πράγµατι, τα µέσα ενηµέρωσης συχνά λειτουργούν µε στόχο να προωθήσουν τα πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντα ισχυρών οµάδων, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους διαµορφωτές πολιτικής. Και αυτό γιατί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων δεν πηγάζει a priori από συγκεκριµένες µορφές οργάνωσης της αγοράς (κρατική ιδιοκτησία έναντι ελεύθερης αγοράς). Σε ένα µιντιακό περιβάλλον όπου τα µέσα ενηµέρωσης δεν ανήκουν στο κράτος και συνεπώς δεν υπάγονται στον άµεσο κυβερνητικό έλεγχο, η παρέµβαση της πολιτείας παραµένει αναγκαία για να διορθώσει τις αδυναµίες της αγοράς και να διευκολύνει το δηµοκρατικό διάλογο. Η συρρύθµιση και η αυτορρύθµιση, ως περισσότερο αποκεντρωµένες ρυθµιστικές διαδικασίες, µπορούν επίσης να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι η βιωσιµότητα της πλειοψηφίας των κυρίαρχων µέσων ενηµέρωσης (mainstream media) απαιτεί επαρκή χρηµατοδότηση, οργανωτική σταθερότητα και µια ευρεία βάση καταναλωτών. Εάν τα εµπορικά µέσα, ειδικότερα, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όσων τα χρηµατοδοτούν, οι χρηµατοδότες αυτοί πολύ απλά θα µετακινήσουν τα κεφάλαιά τους αλλού. Μια µιντιακή αγορά που χαρακτηρίζεται από διάφορες µορφές εξάρτησης, τόσο ως προς το είδος τους, όσο και ως προς τη βαρύτητά τους, και άρα από καµία ολοκληρωτικά, είναι προτιµότερη από µια αγορά όπου στην προσπάθεια να απαλειφθεί κάθε µορφή εξάρτησης, τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα των µέσων. Υπό το πρίσµα αυτό, οι πιο σηµαντικές προκλήσεις για τους διαµορφωτές πολιτικής είναι: να εντοπίσουν τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα νέα µέσα ενηµέρωσης να προσδιορίσουν πότε οι περιορισµοί αυτοί λειτουργούν εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος να µετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους, όταν αυτοί δεν µπορούν στην πραγµατικότητα να εξαλειφθούν και σε κάθε περίπτωση να τους καταστήσουν περισσότερο διαφανείς και γνωστούς. 7

8 8 Πως µπορεί να ενισχυθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης; Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το πρόγραµµα MEDIADEM, τρεις άξονες πολιτικής έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιµοι για την ενίσχυση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης: η διαµόρφωση και διατήρηση ενός ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου η προώθηση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας η καλλιέργεια της αγωγής στα µέσα. Για κάθε έναν από αυτούς τους άξονες, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ο κατάλληλος φορέας για την ανάληψη δράσης: το κράτος, τα ίδια τα µέσα, οι δηµοσιογράφοι, η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες ή ένας συνδυασµός των παραπάνω. Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης θα πρέπει: να περιορίζει την υπερβολική επιρροή της πολιτείας, όπως και συγκεκριµένων ιδιωτών, ισχυρών οµάδων και επιχειρήσεων σε τµήµατα της αγοράς, σε υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται από τα κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης και στην πρόσβαση σε δίκτυα, συναφείς ευκολίες και περιεχόµενο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης να καθιστά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των µέσων ενηµέρωσης, τις πηγές χρηµατοδότησής τους και τις πιθανές σχέσεις τους µε πολιτικές ή ιδεολογικές οµάδες διαφανείς να διασφαλίζει ευκαιρίες για την έκφραση εναλλακτικών απόψεων και να προωθεί το δηµόσιο διάλογο µέσω της ενίσχυσης της ευρείας χρήσης των νέων µέσων και της παραγωγής περιεχόµενου δηµοσίου ενδιαφέροντος, µεταξύ άλλων να διασφαλίζει την ύπαρξη και τη διατήρηση µέσων ενηµέρωσης µε σαφή αποστολή την παροχή αµερόληπτης πληροφόρησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρηµατοδότησή τους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία να διασφαλίζει τη φυσική παρουσία των µέσων ενηµέρωσης σε γεγονότα δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει ότι οι νοµοθετικές διατάξεις που σχετίζονται µε τη δυσφήµηση, την αποκάλυψη των δηµοσιογραφικών πηγών και την προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς και προδικαστικές διαδικασίες, ασφαλιστικά µέτρα και κυρώσεις δε χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν τη δηµοσιοποίηση θεµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών και την προστασία τους από κρατικές και επιχειρηµατικές επιρρoές. 8

9 9 Οι αρχές της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας Για την προώθηση και την ενίσχυση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, θα πρέπει: να βελτιωθεί η κατάρτιση των δηµοσιογράφων ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα, την πρόσβαση σε αξιόπιστες και πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, τον έλεγχο των πληροφοριών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ερευνητική δηµοσιογραφία να ενδυναµωθεί η επαγγελµατική ακεραιότητα των δηµοσιογράφων, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα που αφορούν την ακρίβεια της είδησης και την αµεροληψία και να ενισχυθεί η ικανότητα των δηµοσιογράφων να αντιτάσσονται σε αυθαίρετους περιορισµούς της ελευθερίας τους να ενδυναµωθούν η ηθική και η υπευθυνότητα στη δηµοσιογραφία να εξασφαλισθούν ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα νέα, διαδικτυακά µέσα να αποδυναµωθούν οι σχέσεις εξάρτησης που τυχόν αναπτύσσονται µεταξύ εκδοτών και δηµοσιογράφων ως αποτέλεσµα των εργασιακών σχέσεων να υπάρξει σχετική ενηµέρωση και ουσιαστική αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα από την αυξανόµενη σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η συµµόρφωση των µηεπαγγελµατιών δηµοσιογράφων στα ήδη διαµορφωµένα πρότυπα δεοντολογίας ή τουλάχιστον η δηµοσιοποίηση των κανόνων δεοντολογίας τους οποίους δεσµεύονται να τηρούν. Αγωγή στα µέσα Η αγωγή στα µέσα µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ανάδειξη της σηµασίας της ύπαρξης και λειτουργίας ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων. Οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να εντοπίζουν τις αυθαιρεσίες των µέσων ενηµέρωσης και να τις καταπολεµούν. Οι δράσεις αγωγής στα µέσα θα πρέπει να διευκολύνουν τους πολίτες: να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των διάφορων µέσων ενηµέρωσης και των υπηρεσιών που τους παρέχονται να επιλέγουν συνειδητά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που θα χρησιµοποιούν και να γνωρίζουν το βάρος που θα πρέπει να δίνουν στις πληροφορίες που λαµβάνουν. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε ταυτόχρονη ανάληψη δράσης και στους τρείς άξονες πολιτικής που προαναφέρθηκαν. Η υιοθέτηση ενός ευνοϊκού ρυθµιστικού 9

10 10 πλαισίου είναι εξίσου σηµαντική µε τη διασφάλιση της δεοντολογίας και το επαγγελµατικό ήθος των δηµοσιογράφων. Κρίσιµη είναι και η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των πολιτών. Μέσω δράσεων αγωγής στα µέσα, οι πολίτες µπορούν να µάθουν να αναγνωρίζουν την ποιοτική δηµοσιογραφία και να αξιολογούν κριτικά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που λαµβάνουν. Μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία Για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτείται συνεργασία. Η δράση των εθνικών οργάνων και φορέων ως προς τη χάραξη πολιτικής συµπληρώνεται από υπερεθνικές θεσµικές δοµές που παίζουν έναν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των µέσων ενηµέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό. Σε περιφερειακό επίπεδο, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν τα µέσα ενηµέρωσης και διαµορφώνουν σχετικούς κανόνες και συστάσεις. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων θα πρέπει να αναχθεί σε συγκεκριµένο στόχο πολιτικής από τους παραπάνω φορείς και να αποτελέσει αντικείµενο προστασίας µέσω συγκεκριµένων θετικών µέτρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει επίσης να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασµό δράσεων και µέτρων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν σηµαντικά οι προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης. 10

11 11 ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι στόχοι του προγράµµατος Το MEDIADEM είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα που µελετά τις πολιτικές για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα έχει στόχο: να κατανοήσει τις έννοιες «ελευθερία» και «ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης να διερευνήσει τον τρόπο διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικής για τα µέσα ενηµέρωσης σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές διαδικασίες να προσδιορίσει τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τα ρυθµιστικά εργαλεία που ενισχύουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης να συνδυάσει τη µελέτη των διαδικασιών διαµόρφωσης πολιτικής στις επιµέρους χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε µια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών µέσων ενηµέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά) µε στόχο να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους να έρθει σε επαφή µε διαµορφωτές πολιτικής, τα ίδια τα µέσα ενηµέρωσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων να διαµορφώσει συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής για κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Επιστηµονική προσέγγιση/µεθοδολογία Για τη εξαγωγή ουσιαστικών συµπερασµάτων για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης στην Ευρώπη, το πρόγραµµα MEDIADEM υιοθετεί µια διεπιστηµονική προσέγγιση που βασίζεται στη συµβολή της νοµικής έρευνας, της πολιτικής επιστήµης και της επιστήµης των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα συνδυάζει τη θεωρητική µε την εµπειρική ανάλυση και περιλαµβάνει κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία), καθώς και χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κροατία, Τουρκία). Οι χώρες αυτές αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των πολιτικών που ακολουθούνται στην Ευρώπη για τα µέσα ενηµέρωσης και αναδεικνύουν διάφορα είδη ρυθµιστικών πρακτικών (κρατική ρύθµιση, συρρύθµιση και αυτορρύθµιση). Το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος στηρίζεται στη συλλογή και ανάλυση νοµικών κειµένων, κυβερνητικών εκθέσεων, κειµένων πολιτικής, δικαστικών αποφάσεων και ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας. Περιλαµβάνει επίσης τη διεξαγωγή ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, όπως εθνικά υπουργεία, ρυθµιστικές αρχές, µέσα ενηµέρωσης, δηµοσιογράφους, δηµοσιογραφικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 11

12 12 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντονισµός Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα, Ελλάδα Η οµάδα Pierre-François Docquir, Université Libre de Bruxelles (ULB), Βρυξέλλες, Βέλγιο, Daniel Smilov, Centre for Liberal Strategies (CLS), Σόφια, Βουλγαρία, Nada Švob-Đokić, Institute for International Relations (IMO), Ζάγκρεµπ, Κροατία, Henrik Søndergaard, University of Copenhagen (UCPH), Κοπεγχάγη, ανία, Epp Lauk, University of Tartu (UT), Ταρτού, Εσθονία, Heikki Kuutti, University of Jyväskylä (JYU), Γιβασκίλα, Φινλανδία, Alina Mungiu-Pippidi, Hertie School of Governance (HERTIE), Βερολίνο, Γερµανία, Christoph Gusy, University of Bielefeld (UNIBI), Μπίλεφελντ, Γερµανία, Fabrizio Cafaggi, Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (EUI), Φλωρεντία, Ιταλία, Andrej Školkay, School of Communication and Media (SKAMBA), Μπρατισλάβα, Σλοβακία, Dilek Kurban, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Susana de la Sierra, University of Castilla-La Mancha (UCLM), Τολέδο, Ισπανία, Rachael Craufurd Smith, University of Edinburgh (UEDIN), Εδιµβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Υπεύθυνος προγράµµατος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Wolfgang Bode, Monica Menapace, ιάρκεια προγράµµατος Απρίλιος 2010 Μάρτιος 2013 Χρηµατοδότηση Το πρόγραµµα MEDIADEM χρηµατοδοτείται από το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ράση 8.5, Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αριθµός σύµβασης: FP7-SSH- 12

13 A no Ύψος χρηµατοδότησης ΕΕ Ευρώ Ιστοσελίδα προγράµµατος Σχετικές ιστοσελίδες Cordis SSH: Europa SSH: Επικοινωνία Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 10676, Ελλάδα Tηλ.: (0030) , Φαξ: (0030) ιαβάστε περισσότερα Συγγραφείς του κειµένου πολιτικής Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Rachael Craufurd Smith 13

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Άννα Κανδύλα Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολιτικά Συστήματα Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει: Τη σχέση (δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ ªÈ Ú ÁÈ fiïô την εποχή µας, η παγκοσµιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονοµία σε διεθνές επίπεδο. Στο νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση CM/Rec(2013)1 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-μέλη για την ισότητα των φύλων στα ΜΜΕ 1

Σύσταση CM/Rec(2013)1 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-μέλη για την ισότητα των φύλων στα ΜΜΕ 1 Σύσταση CM/Rec(2013)1 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-μέλη για την ισότητα των φύλων στα ΜΜΕ 1 (Υιοθετηθείσα από την Επιτροπή Υπουργών στις 10 Ιουλίου 2013 κατά την 1176

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α ΜΕΡΟΣ) Έρευνα Αντίληψης Συμμετόχων για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Βιωσιμότητας

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α ΜΕΡΟΣ) Έρευνα Αντίληψης Συμμετόχων για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Βιωσιμότητας ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α ΜΕΡΟΣ) Έρευνα Αντίληψης Συμμετόχων για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Βιωσιμότητας Ομάδα έρευνας Λιούκας Σπύρος, Καθηγητής ΟΠΑ Σαπουνά Παναγιώτα, PhD ΟΠΑ Μπούρα Μαρία, PhD ΟΠΑ Φρατζεσκάκη Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα