ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011"

Transcript

1 Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενηµέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Μέσων Ενηµέρωσης και η Επανάκτησή τους στις Σύγχρονες ηµοκρατικές Κοινωνίες Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλά λέγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για τα µέσα ενηµέρωσης και το ρυθµιστικό πλαίσιο που τα διέπει. Η σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας, οι προκλήσεις που δηµιουργεί το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον για το σχεδιασµό πολιτικής και η επίδραση πληθώρας υπερεθνικών θεσµών και οργάνων στις σχετικές διαδικασίες έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Ωστόσο ο βαθµός ελευθερίας και ανεξαρτησίας των σύγχρονων µέσων ενηµέρωσης καθώς και οι διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικής και τα εργαλεία που µπορούν να ενισχύσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης συζήτησης. Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM µελετά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τις ρυθµιστικές επιλογές που προωθούν ή αντίθετα περιορίζουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα διερευνά ένα ευρύ φάσµα ρυθµιστικών προσεγγίσεων και εργαλείων πολιτικής σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία) και δυο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία και Τουρκία) εξετάζοντας τις συνέπειές τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Οι διαδικασίες χάραξης πολιτικής τοποθετούνται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνουν χώρα ενώ παράλληλα µελετάται η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Συµβουλίου της Ευρώπης στη διαµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου. Στόχος είναι ο προσδιορισµός των ρυθµιστικών πρακτικών που δύνανται να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης. Το παρόν κείµενο πολιτικής εντάσσεται σε µια σειρά κειµένων

2 2 πολιτικής που θα δηµοσιευθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM. Περιλαµβάνει κρίσιµες παρατηρήσεις για τον ορισµό των εννοιών «ελευθερία και ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης και περιέχει προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυσή τους. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο είναι των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ελεύθερα και ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης: Ένας δύσκολος ορισµός Παρά το γεγονός ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης θεωρείται βασικό συστατικό των σύγχρονων δηµοκρατιών, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ένα µέσο ελεύθερο και ανεξάρτητο. Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης συνδέεται µε τη µείωση ή την εξάλειψη του κρατικού ελέγχου. Ιδιωτικής φύσεως περιορισµοί στη λειτουργία των µέσων µπορούν όµως να είναι εξίσου προβληµατικοί. Για να κατανοήσουµε την έννοια «ελεύθερα και ανεξάρτητα» µέσα, είναι απαραίτητο να αποφύγουµε απλοϊκές γενικεύσεις που εκλαµβάνουν την κρατική παρέµβαση ως εγγενώς περιοριστική και την ελεύθερη αγορά ως το βέλτιστο µηχανισµό υποστήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων. Ένα µέσο ενηµέρωσης µπορεί να είναι ανεξάρτητο υπό την έννοια της αυτονοµίας από το κράτος αλλά να προσφέρει µερική, µεροληπτική ή και ανακριβή πληροφόρηση. Αντίθετα, ένα µέσο ενηµέρωσης υπό τον έλεγχο του κράτους µπορεί να διέπεται από κανόνες λειτουργίας που επιβάλλουν την παροχή αµερόληπτης ενηµέρωσης. Η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης Οι φιλελεύθερες προσεγγίσεις της ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης εστιάζουν κυρίως στην ελευθερία σύνταξης από κρατικές παρεµβάσεις. Είναι συνεπώς σύµφωνες µε το πεδίο προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της πληροφορίας, όπως ορίζεται στις κυριότερες συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, π.χ. το άρθρο 19 του ιεθνούς Συµφώνου περί Ατοµικών και Πολιτικών ικαιωµάτων ή το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ Α). Οι διατάξεις αυτές, ειδικά όταν η εφαρµογή τους υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων δικαστικών αρχών, όπως στην περίπτωση του άρθρου 10 της ΕΣ Α, παρέχουν σε όσους απασχολούνται στο χώρο των µέσων ενηµέρωσης (ιδιοκτήτες των µέσων, εκδότες και δηµοσιογράφους) σηµαντικές εγγυήσεις ενάντια στην κρατική λογοκρισία και παρέµβαση. Οι εγγυήσεις αυτές είναι εξίσου σηµαντικές για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που χρησιµοποιούν τα νέα µέσα επικοινωνίας, π.χ. το διαδίκτυο, για την παραγωγή και τη δηµοσίευση πληροφοριών και απόψεων, συχνά σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων υπογράµµισε ότι η υιοθέτηση µέτρων που περιορίζουν την άσκηση 2

3 3 επιρροής από ισχυρές οικονοµικές ή πολιτικές οµάδες µε στόχο την προώθηση της πολυφωνίας στα µέσα ενηµέρωσης αποτελεί θετική υποχρέωση των κρατών µελών της ΕΣ Α (βλ. υπόθεση Manole και Λοιποί κατά Μολδαβίας, αριθµός προσφυγής 13936/02). Η νοµολογία του ικαστηρίου καταδεικνύει ότι τα µέσα ενηµέρωσης, οι ιδιοκτήτες τους και όσοι εργάζονται σε αυτά δεν απολαµβάνουν ένα απεριόριστο δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Στις χώρες όπου η «ελευθεροτυπία» αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται συνταγµατικά τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η ελευθερία του τύπου µπορεί να απαιτεί και ταυτόχρονα να απαγορεύει την κρατική παρέµβαση. Η κρατική παρέµβαση είναι πάντως θεµιτή µόνο όταν στοχεύει στη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος σε µια δηµοκρατική κοινωνία ή δικαιολογείται από άλλους λόγους γενικού συµφέροντος, όπως η προστασία των ανηλίκων. Για την εκπλήρωση της δηµοκρατικής και κοινωνικής τους αποστολής, τα µέσα ενηµέρωσης αναλαµβάνουν µια σειρά από ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές και άλλου είδους δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης Ως ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να θεωρηθούν τα µέσα που είναι απαλλαγµένα από εξωτερικές παρεµβάσεις και περιορισµούς ως προς την εκδοτική τους γραµµή. Τα περισσότερα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης υπόκεινται σε διάφορους περιορισµούς που έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία σύνταξης που απολαµβάνουν. Υπόκεινται δηλαδή σε σχέσεις «εξάρτησης». Αυτές προκύπτουν κυρίως από: τη διάρθρωση της αγοράς και το καθεστώς της ιδιοκτησίας των µέσων τη συνεχή αναζήτηση για χρηµατοδότηση και εύρεση πληροφοριών το ρυθµιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει τι είναι νόµιµο να δηµοσιευθεί και τι όχι. Οι περιορισµοί που τίθενται στην ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης προέρχονται εποµένως τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς παράγοντες που οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Η ιδιοκτησία των µέσων ενηµέρωσης Άµεση επιρροή στο περιεχόµενο των µέσων ενηµέρωσης µπορεί να ασκηθεί από όσους ιδιοκτήτες καθορίζουν την εκδοτική γραµµή και το γενικότερο ιδεολογικό προσανατολισµό των µέσων που διαθέτουν. Κάποιες κατηγορίες ιδιοκτητών παρουσιάζουν µεγαλύτερες πιθανότητες να ασκήσουν παρεµβατική πολιτική. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν: το κράτος 3

4 4 οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς τοµείς της οικονοµίας πολιτικοί και ιδεολογικοί φορείς (π.χ. κόµµατα, θρησκευτικές οργανώσεις, κτλ). Οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που έχουν στην κατοχή τους για να προωθήσουν τα όποια πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντά τους. Ειδήσεις και πληροφορίες που δύνανται να βλάψουν τα συµφέροντα αυτά µπορούν να αποσιωπηθούν, ενώ «τεχνητή» θετική κάλυψη µπορεί να δοθεί σε άλλα θέµατα. Είναι συνεπώς δυνατό να υπονοµεύεται η ικανότητα των µέσων ενηµέρωσης: να παρέχουν αµερόληπτες και ακριβείς πληροφορίες να διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών στο δηµόσιο διάλογο να επιτελούν το ρόλο «φύλακα», δρώντας ελεγκτικά τόσο απέναντι στο κράτος όσο και απέναντι σε ισχυρές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αξίζει να τονισθεί ότι η επιρροή που µπορεί να ασκήσει ο ιδιοκτήτης ενός µέσου στο ενηµερωτικό περιεχόµενο που προσφέρεται από το µέσο που διαθέτει δεν απαιτεί την άµεση και καθηµερινή παρέµβασή του στη διαχείριση του µέσου. Μέσω στοχευµένων επιλογών προσωπικού, ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις ή σε θέσεις συντακτών, ο ιδιοκτήτης ενός µέσου έχει τη δυνατότητα να «κατευθύνει» τη δραστηριότητα των εργαζοµένων, εµπνέοντας έτσι πρακτικές αυτολογοκρισίας. Χρηµατοδότηση Τα µέσα ενηµέρωσης είναι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από χρηµατοδότηση για να λειτουργήσουν. Η χρηµατοδότηση τους συνήθως προέρχεται από: κρατικές ενισχύσεις διαφηµίσεις και χορηγίες δωρεές ιδιωτικές συνδροµές. Όλοι οι παραπάνω τρόποι χρηµατοδότησης µπορούν να ενθαρρύνουν αισθήµατα ευγνωµοσύνης και αφοσίωσης προς τις πηγές χρηµατοδότησης (ακόµη και αν η ελευθερία σύνταξης προστατεύεται ρητά από τη νοµοθεσία), επηρεάζοντας το παρεχόµενο ενηµερωτικό περιεχόµενο. Οι κρατικές ενισχύσεις συνήθως έχουν τη µορφή ανταποδοτικών τελών, άµεσων επιχορηγήσεων, κρατικής διαφήµισης ή παροχών σε είδος, όπως η παραχώρηση συχνοτήτων ή συναφών ωφελειών. Η κρατική χρηµατοδότηση µπορεί να υπονοµεύσει την ερευνητική δηµοσιογραφία και την ειδησεογραφία σχετικά µε τις δράσεις της κυβέρνησης από τα µέσα που τη λαµβάνουν. Μέσω της διαφήµισης και της χορηγίας οι διαφηµιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ειδησεογραφία που αφορά τους ίδιους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Καθώς τα 4

5 5 µέσα ενηµέρωσης χρησιµοποιούνται από πολλούς κυρίως ως µέσο ψυχαγωγίας, οι διαφηµιστές και οι χορηγοί µπορούν να ασκήσουν πίεση για την πριµοδότηση ψυχαγωγικού περιεχοµένου, εις βάρος της ενηµέρωσης. Οι δωρεές µπορούν να επηρεάσουν εξίσου τον τρόπο προβολής των δωρητών, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για ιδιώτες. Οι φιλανθρωπικές δωρεές δεν ενέχουν τους κινδύνους που ενέχουν τα άλλα είδη χρηµατοδότησης των µέσων ενηµέρωσης αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο επηρεασµού της εκδοτικής γραµµής. Ο βαθµός επιρροής τους εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της δωρεάς, την κατανοµή της σε περισσότερα ή λιγότερα µέσα ενηµέρωσης, τη χρονική της διάρκεια και τις πιθανότητες συνέχισής της. Οι συνδροµές επίσης µπορούν να επηρεάσουν την εκδοτική γραµµή. Οι καταναλωτές συχνά επιλέγουν να γίνουν συνδροµητές στα µέσα και τις υπηρεσίες που εναρµονίζονται µε τις ήδη διαµορφωµένες αντιλήψεις και αξίες τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνδροµές σε κατεξοχήν ειδησεογραφικό περιεχόµενο. Τα συνδροµητικά µέσα µπορούν λοιπόν να υποκύψουν σε πιέσεις για την προσαρµογή του ενηµερωτικού τους περιεχοµένου στις κυρίαρχες πολιτικές τάσεις µιας κοινωνίας, ώστε να διευρυνθεί η βάση των συνδροµητών τους. Η ανάγκη εύρεσης πληροφοριών Η συνεχής αναζήτηση πληροφοριών δηµιουργεί άλλες σχέσεις εξάρτησης. Όσοι ελέγχουν την πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. κυβερνητικοί φορείς, φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γραφεία τύπου κτλ) δύνανται να επηρεάσουν το περιεχόµενο της ειδησεογραφίας, το χρόνο της δηµοσιοποίησης µιας είδησης, ακόµα και το ύφος της. Μπορεί εποµένως να υπάρχει σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στις πληροφορίες που κρίνονται χρήσιµες προς γνωστοποίηση και στις πληροφορίες που είναι πράγµατι απαραίτητες για να µπορούν οι πολίτες να συµµετέχουν στο δηµόσιο διάλογο και να κάνουν συνειδητές επιλογές για όσους τους κυβερνούν. Καθώς οι δηµοσιογράφοι αναγκάζονται όλο και περισσότερο να παράγουν περιεχόµενο που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των παραδοσιακών όσο και των νέων διαδικτυακών µέσων, µειώνεται ο χρόνος που µπορούν να αφιερώνουν για να ψάχνουν τα θέµατά τους, να κάνουν ερευνητική δηµοσιογραφία και να ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών τους. Ως αποτέλεσµα, τα µέσα ενηµέρωσης εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από δελτία τύπου και πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο και στη συνέχεια ανακυκλώνονται. Νοµικοί περιορισµοί Τα κράτη ελέγχουν τι µπορεί να δηµοσιευθεί και τι όχι µέσω των νόµων που θεσπίζουν για να προσδιορίσουν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση σε σχέση µε άλλους στόχους δηµοσίου συµφέροντος. Οι νόµοι αυτοί συνήθως σχετίζονται µε την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, τη δυσφήµηση και 5

6 6 τη συκοφαντία, την προστασία των χρηστών ηθών και της παιδικής ηλικίας, το ρατσιστικό λόγο, κτλ. Περιορισµοί επί του περιεχοµένου των µέσων ενηµέρωσης για λόγους δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να τεθούν και µέσω µέτρων συρρύθµισης. Οι κανόνες αυτορρύθµισης ρυθµίζουν συνήθως ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική ευθύνη και το επαγγελµατικό ήθος του κλάδου που τους υιοθετεί. Ως εκ τούτου συχνά περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Όταν όµως υιοθετούνται υπό το πρίσµα µιας πιθανής ρυθµιστικής παρέµβασης από το ίδιο το κράτος, µπορεί να ενσωµατώνουν ευρύτερους στόχους δηµοσίου συµφέροντος και άρα να επιβάλλουν επιπλέον περιορισµούς στο περιεχόµενο των µέσων. Το διαδικτυακό περιβάλλον Οι νέες, διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης περιλαµβάνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης των παραδοσιακών δηµόσιων και ιδιωτικών έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών µέσων, υπηρεσίες ενηµέρωσης που διαθέτουν µόνο διαδικτυακή παρουσία και διάφορες άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές, ιδιώτες και µηεπαγγελµατίες δηµοσιογράφους, µεταξύ άλλων. Οι περιορισµοί στους οποίους υπόκεινται οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης που χρηµατοδοτούνται κυρίως ή αποκλειστικά από το κράτος µπορεί να µην έχουν να αντιµετωπίσουν εµπορικές πιέσεις αλλά διατρέχουν τον κίνδυνο της κυβερνητικής παρέµβασης επί του περιεχοµένου τους. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των ιδιωτικών µέσων ενηµέρωσης είναι σχετικά απαλλαγµένες από τέτοιου είδους παρεµβολές αλλά, όπως συµβαίνει και µε τις παραδοσιακές µορφές τους, συχνά κατευθύνονται από συγκεκριµένα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Οι µη εµπορικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες συνήθως δεν υπόκεινται σε κυβερνητικές ή επιχειρηµατικές πιέσεις (πολλές από αυτές µάλιστα αναφέρονται ρητά στην ανεξαρτησία τους) αλλά έχουν να αντιµετωπίσουν ζητήµατα έλλειψης πόρων και πηγών. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της διαδικτυακής υπηρεσίας. Η επιβολή τους γενικά προϋποθέτει το σαφή σχεδιασµό τους από κρατικούς φορείς αλλά και από φορείς συρρύθµισης ή αυτορρύθµισης. Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αµφιβολία ως προς το ρυθµιστικό πλαίσιο που είναι κατάλληλο για το διαδικτυακό περιβάλλον, κυρίως λόγω της πολυµορφίας των υπηρεσιών ενηµέρωσης που προσφέρονται υπό αυτή τη µορφή. 6

7 7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι προκλήσεις για τους φορείς διαµόρφωσης πολιτικής Παρά τους συνήθεις ισχυρισµούς για την ύπαρξη και λειτουργία «ελεύθερων» και «ανεξάρτητων» µέσων ενηµέρωσης, τα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης είναι σαφώς εξαρτηµένα. Οι σχέσεις εξάρτησης στις οποίες υπόκεινται οφείλονται κατεξοχήν στην ανάγκη χρηµατοδότησης και απόκτησης πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς που θέτουν οι ιδιοκτησιακές δοµές της αγοράς και ο τρόπος λειτουργίας της. Πράγµατι, τα µέσα ενηµέρωσης συχνά λειτουργούν µε στόχο να προωθήσουν τα πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντα ισχυρών οµάδων, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους διαµορφωτές πολιτικής. Και αυτό γιατί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων δεν πηγάζει a priori από συγκεκριµένες µορφές οργάνωσης της αγοράς (κρατική ιδιοκτησία έναντι ελεύθερης αγοράς). Σε ένα µιντιακό περιβάλλον όπου τα µέσα ενηµέρωσης δεν ανήκουν στο κράτος και συνεπώς δεν υπάγονται στον άµεσο κυβερνητικό έλεγχο, η παρέµβαση της πολιτείας παραµένει αναγκαία για να διορθώσει τις αδυναµίες της αγοράς και να διευκολύνει το δηµοκρατικό διάλογο. Η συρρύθµιση και η αυτορρύθµιση, ως περισσότερο αποκεντρωµένες ρυθµιστικές διαδικασίες, µπορούν επίσης να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι η βιωσιµότητα της πλειοψηφίας των κυρίαρχων µέσων ενηµέρωσης (mainstream media) απαιτεί επαρκή χρηµατοδότηση, οργανωτική σταθερότητα και µια ευρεία βάση καταναλωτών. Εάν τα εµπορικά µέσα, ειδικότερα, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όσων τα χρηµατοδοτούν, οι χρηµατοδότες αυτοί πολύ απλά θα µετακινήσουν τα κεφάλαιά τους αλλού. Μια µιντιακή αγορά που χαρακτηρίζεται από διάφορες µορφές εξάρτησης, τόσο ως προς το είδος τους, όσο και ως προς τη βαρύτητά τους, και άρα από καµία ολοκληρωτικά, είναι προτιµότερη από µια αγορά όπου στην προσπάθεια να απαλειφθεί κάθε µορφή εξάρτησης, τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα των µέσων. Υπό το πρίσµα αυτό, οι πιο σηµαντικές προκλήσεις για τους διαµορφωτές πολιτικής είναι: να εντοπίσουν τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα νέα µέσα ενηµέρωσης να προσδιορίσουν πότε οι περιορισµοί αυτοί λειτουργούν εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος να µετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους, όταν αυτοί δεν µπορούν στην πραγµατικότητα να εξαλειφθούν και σε κάθε περίπτωση να τους καταστήσουν περισσότερο διαφανείς και γνωστούς. 7

8 8 Πως µπορεί να ενισχυθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης; Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το πρόγραµµα MEDIADEM, τρεις άξονες πολιτικής έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιµοι για την ενίσχυση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης: η διαµόρφωση και διατήρηση ενός ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου η προώθηση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας η καλλιέργεια της αγωγής στα µέσα. Για κάθε έναν από αυτούς τους άξονες, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ο κατάλληλος φορέας για την ανάληψη δράσης: το κράτος, τα ίδια τα µέσα, οι δηµοσιογράφοι, η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες ή ένας συνδυασµός των παραπάνω. Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης θα πρέπει: να περιορίζει την υπερβολική επιρροή της πολιτείας, όπως και συγκεκριµένων ιδιωτών, ισχυρών οµάδων και επιχειρήσεων σε τµήµατα της αγοράς, σε υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται από τα κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης και στην πρόσβαση σε δίκτυα, συναφείς ευκολίες και περιεχόµενο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης να καθιστά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των µέσων ενηµέρωσης, τις πηγές χρηµατοδότησής τους και τις πιθανές σχέσεις τους µε πολιτικές ή ιδεολογικές οµάδες διαφανείς να διασφαλίζει ευκαιρίες για την έκφραση εναλλακτικών απόψεων και να προωθεί το δηµόσιο διάλογο µέσω της ενίσχυσης της ευρείας χρήσης των νέων µέσων και της παραγωγής περιεχόµενου δηµοσίου ενδιαφέροντος, µεταξύ άλλων να διασφαλίζει την ύπαρξη και τη διατήρηση µέσων ενηµέρωσης µε σαφή αποστολή την παροχή αµερόληπτης πληροφόρησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρηµατοδότησή τους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία να διασφαλίζει τη φυσική παρουσία των µέσων ενηµέρωσης σε γεγονότα δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει ότι οι νοµοθετικές διατάξεις που σχετίζονται µε τη δυσφήµηση, την αποκάλυψη των δηµοσιογραφικών πηγών και την προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς και προδικαστικές διαδικασίες, ασφαλιστικά µέτρα και κυρώσεις δε χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν τη δηµοσιοποίηση θεµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών και την προστασία τους από κρατικές και επιχειρηµατικές επιρρoές. 8

9 9 Οι αρχές της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας Για την προώθηση και την ενίσχυση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, θα πρέπει: να βελτιωθεί η κατάρτιση των δηµοσιογράφων ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα, την πρόσβαση σε αξιόπιστες και πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, τον έλεγχο των πληροφοριών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ερευνητική δηµοσιογραφία να ενδυναµωθεί η επαγγελµατική ακεραιότητα των δηµοσιογράφων, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα που αφορούν την ακρίβεια της είδησης και την αµεροληψία και να ενισχυθεί η ικανότητα των δηµοσιογράφων να αντιτάσσονται σε αυθαίρετους περιορισµούς της ελευθερίας τους να ενδυναµωθούν η ηθική και η υπευθυνότητα στη δηµοσιογραφία να εξασφαλισθούν ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα νέα, διαδικτυακά µέσα να αποδυναµωθούν οι σχέσεις εξάρτησης που τυχόν αναπτύσσονται µεταξύ εκδοτών και δηµοσιογράφων ως αποτέλεσµα των εργασιακών σχέσεων να υπάρξει σχετική ενηµέρωση και ουσιαστική αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα από την αυξανόµενη σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η συµµόρφωση των µηεπαγγελµατιών δηµοσιογράφων στα ήδη διαµορφωµένα πρότυπα δεοντολογίας ή τουλάχιστον η δηµοσιοποίηση των κανόνων δεοντολογίας τους οποίους δεσµεύονται να τηρούν. Αγωγή στα µέσα Η αγωγή στα µέσα µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ανάδειξη της σηµασίας της ύπαρξης και λειτουργίας ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων. Οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να εντοπίζουν τις αυθαιρεσίες των µέσων ενηµέρωσης και να τις καταπολεµούν. Οι δράσεις αγωγής στα µέσα θα πρέπει να διευκολύνουν τους πολίτες: να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των διάφορων µέσων ενηµέρωσης και των υπηρεσιών που τους παρέχονται να επιλέγουν συνειδητά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που θα χρησιµοποιούν και να γνωρίζουν το βάρος που θα πρέπει να δίνουν στις πληροφορίες που λαµβάνουν. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε ταυτόχρονη ανάληψη δράσης και στους τρείς άξονες πολιτικής που προαναφέρθηκαν. Η υιοθέτηση ενός ευνοϊκού ρυθµιστικού 9

10 10 πλαισίου είναι εξίσου σηµαντική µε τη διασφάλιση της δεοντολογίας και το επαγγελµατικό ήθος των δηµοσιογράφων. Κρίσιµη είναι και η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των πολιτών. Μέσω δράσεων αγωγής στα µέσα, οι πολίτες µπορούν να µάθουν να αναγνωρίζουν την ποιοτική δηµοσιογραφία και να αξιολογούν κριτικά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που λαµβάνουν. Μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία Για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτείται συνεργασία. Η δράση των εθνικών οργάνων και φορέων ως προς τη χάραξη πολιτικής συµπληρώνεται από υπερεθνικές θεσµικές δοµές που παίζουν έναν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των µέσων ενηµέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό. Σε περιφερειακό επίπεδο, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν τα µέσα ενηµέρωσης και διαµορφώνουν σχετικούς κανόνες και συστάσεις. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων θα πρέπει να αναχθεί σε συγκεκριµένο στόχο πολιτικής από τους παραπάνω φορείς και να αποτελέσει αντικείµενο προστασίας µέσω συγκεκριµένων θετικών µέτρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει επίσης να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασµό δράσεων και µέτρων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν σηµαντικά οι προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης. 10

11 11 ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι στόχοι του προγράµµατος Το MEDIADEM είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα που µελετά τις πολιτικές για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα έχει στόχο: να κατανοήσει τις έννοιες «ελευθερία» και «ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης να διερευνήσει τον τρόπο διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικής για τα µέσα ενηµέρωσης σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές διαδικασίες να προσδιορίσει τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τα ρυθµιστικά εργαλεία που ενισχύουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης να συνδυάσει τη µελέτη των διαδικασιών διαµόρφωσης πολιτικής στις επιµέρους χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε µια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών µέσων ενηµέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά) µε στόχο να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους να έρθει σε επαφή µε διαµορφωτές πολιτικής, τα ίδια τα µέσα ενηµέρωσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων να διαµορφώσει συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής για κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Επιστηµονική προσέγγιση/µεθοδολογία Για τη εξαγωγή ουσιαστικών συµπερασµάτων για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης στην Ευρώπη, το πρόγραµµα MEDIADEM υιοθετεί µια διεπιστηµονική προσέγγιση που βασίζεται στη συµβολή της νοµικής έρευνας, της πολιτικής επιστήµης και της επιστήµης των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα συνδυάζει τη θεωρητική µε την εµπειρική ανάλυση και περιλαµβάνει κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία), καθώς και χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κροατία, Τουρκία). Οι χώρες αυτές αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των πολιτικών που ακολουθούνται στην Ευρώπη για τα µέσα ενηµέρωσης και αναδεικνύουν διάφορα είδη ρυθµιστικών πρακτικών (κρατική ρύθµιση, συρρύθµιση και αυτορρύθµιση). Το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος στηρίζεται στη συλλογή και ανάλυση νοµικών κειµένων, κυβερνητικών εκθέσεων, κειµένων πολιτικής, δικαστικών αποφάσεων και ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας. Περιλαµβάνει επίσης τη διεξαγωγή ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, όπως εθνικά υπουργεία, ρυθµιστικές αρχές, µέσα ενηµέρωσης, δηµοσιογράφους, δηµοσιογραφικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 11

12 12 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντονισµός Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα, Ελλάδα Η οµάδα Pierre-François Docquir, Université Libre de Bruxelles (ULB), Βρυξέλλες, Βέλγιο, Daniel Smilov, Centre for Liberal Strategies (CLS), Σόφια, Βουλγαρία, Nada Švob-Đokić, Institute for International Relations (IMO), Ζάγκρεµπ, Κροατία, Henrik Søndergaard, University of Copenhagen (UCPH), Κοπεγχάγη, ανία, Epp Lauk, University of Tartu (UT), Ταρτού, Εσθονία, Heikki Kuutti, University of Jyväskylä (JYU), Γιβασκίλα, Φινλανδία, Alina Mungiu-Pippidi, Hertie School of Governance (HERTIE), Βερολίνο, Γερµανία, Christoph Gusy, University of Bielefeld (UNIBI), Μπίλεφελντ, Γερµανία, Fabrizio Cafaggi, Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (EUI), Φλωρεντία, Ιταλία, Andrej Školkay, School of Communication and Media (SKAMBA), Μπρατισλάβα, Σλοβακία, Dilek Kurban, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Susana de la Sierra, University of Castilla-La Mancha (UCLM), Τολέδο, Ισπανία, Rachael Craufurd Smith, University of Edinburgh (UEDIN), Εδιµβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Υπεύθυνος προγράµµατος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Wolfgang Bode, Monica Menapace, ιάρκεια προγράµµατος Απρίλιος 2010 Μάρτιος 2013 Χρηµατοδότηση Το πρόγραµµα MEDIADEM χρηµατοδοτείται από το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ράση 8.5, Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αριθµός σύµβασης: FP7-SSH- 12

13 A no Ύψος χρηµατοδότησης ΕΕ Ευρώ Ιστοσελίδα προγράµµατος Σχετικές ιστοσελίδες Cordis SSH: Europa SSH: Επικοινωνία Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 10676, Ελλάδα Tηλ.: (0030) , Φαξ: (0030) ιαβάστε περισσότερα Συγγραφείς του κειµένου πολιτικής Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Rachael Craufurd Smith 13

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση

Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Διεθνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη Copyright Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 2013 Πρώτη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα