ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011"

Transcript

1 Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενηµέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Μέσων Ενηµέρωσης και η Επανάκτησή τους στις Σύγχρονες ηµοκρατικές Κοινωνίες Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλά λέγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για τα µέσα ενηµέρωσης και το ρυθµιστικό πλαίσιο που τα διέπει. Η σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας, οι προκλήσεις που δηµιουργεί το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον για το σχεδιασµό πολιτικής και η επίδραση πληθώρας υπερεθνικών θεσµών και οργάνων στις σχετικές διαδικασίες έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Ωστόσο ο βαθµός ελευθερίας και ανεξαρτησίας των σύγχρονων µέσων ενηµέρωσης καθώς και οι διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικής και τα εργαλεία που µπορούν να ενισχύσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης συζήτησης. Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM µελετά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τις ρυθµιστικές επιλογές που προωθούν ή αντίθετα περιορίζουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα διερευνά ένα ευρύ φάσµα ρυθµιστικών προσεγγίσεων και εργαλείων πολιτικής σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία) και δυο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία και Τουρκία) εξετάζοντας τις συνέπειές τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Οι διαδικασίες χάραξης πολιτικής τοποθετούνται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνουν χώρα ενώ παράλληλα µελετάται η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Συµβουλίου της Ευρώπης στη διαµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου. Στόχος είναι ο προσδιορισµός των ρυθµιστικών πρακτικών που δύνανται να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης. Το παρόν κείµενο πολιτικής εντάσσεται σε µια σειρά κειµένων

2 2 πολιτικής που θα δηµοσιευθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM. Περιλαµβάνει κρίσιµες παρατηρήσεις για τον ορισµό των εννοιών «ελευθερία και ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης και περιέχει προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυσή τους. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο είναι των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ελεύθερα και ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης: Ένας δύσκολος ορισµός Παρά το γεγονός ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης θεωρείται βασικό συστατικό των σύγχρονων δηµοκρατιών, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ένα µέσο ελεύθερο και ανεξάρτητο. Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης συνδέεται µε τη µείωση ή την εξάλειψη του κρατικού ελέγχου. Ιδιωτικής φύσεως περιορισµοί στη λειτουργία των µέσων µπορούν όµως να είναι εξίσου προβληµατικοί. Για να κατανοήσουµε την έννοια «ελεύθερα και ανεξάρτητα» µέσα, είναι απαραίτητο να αποφύγουµε απλοϊκές γενικεύσεις που εκλαµβάνουν την κρατική παρέµβαση ως εγγενώς περιοριστική και την ελεύθερη αγορά ως το βέλτιστο µηχανισµό υποστήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων. Ένα µέσο ενηµέρωσης µπορεί να είναι ανεξάρτητο υπό την έννοια της αυτονοµίας από το κράτος αλλά να προσφέρει µερική, µεροληπτική ή και ανακριβή πληροφόρηση. Αντίθετα, ένα µέσο ενηµέρωσης υπό τον έλεγχο του κράτους µπορεί να διέπεται από κανόνες λειτουργίας που επιβάλλουν την παροχή αµερόληπτης ενηµέρωσης. Η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης Οι φιλελεύθερες προσεγγίσεις της ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης εστιάζουν κυρίως στην ελευθερία σύνταξης από κρατικές παρεµβάσεις. Είναι συνεπώς σύµφωνες µε το πεδίο προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της πληροφορίας, όπως ορίζεται στις κυριότερες συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, π.χ. το άρθρο 19 του ιεθνούς Συµφώνου περί Ατοµικών και Πολιτικών ικαιωµάτων ή το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ Α). Οι διατάξεις αυτές, ειδικά όταν η εφαρµογή τους υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων δικαστικών αρχών, όπως στην περίπτωση του άρθρου 10 της ΕΣ Α, παρέχουν σε όσους απασχολούνται στο χώρο των µέσων ενηµέρωσης (ιδιοκτήτες των µέσων, εκδότες και δηµοσιογράφους) σηµαντικές εγγυήσεις ενάντια στην κρατική λογοκρισία και παρέµβαση. Οι εγγυήσεις αυτές είναι εξίσου σηµαντικές για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που χρησιµοποιούν τα νέα µέσα επικοινωνίας, π.χ. το διαδίκτυο, για την παραγωγή και τη δηµοσίευση πληροφοριών και απόψεων, συχνά σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων υπογράµµισε ότι η υιοθέτηση µέτρων που περιορίζουν την άσκηση 2

3 3 επιρροής από ισχυρές οικονοµικές ή πολιτικές οµάδες µε στόχο την προώθηση της πολυφωνίας στα µέσα ενηµέρωσης αποτελεί θετική υποχρέωση των κρατών µελών της ΕΣ Α (βλ. υπόθεση Manole και Λοιποί κατά Μολδαβίας, αριθµός προσφυγής 13936/02). Η νοµολογία του ικαστηρίου καταδεικνύει ότι τα µέσα ενηµέρωσης, οι ιδιοκτήτες τους και όσοι εργάζονται σε αυτά δεν απολαµβάνουν ένα απεριόριστο δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Στις χώρες όπου η «ελευθεροτυπία» αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται συνταγµατικά τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η ελευθερία του τύπου µπορεί να απαιτεί και ταυτόχρονα να απαγορεύει την κρατική παρέµβαση. Η κρατική παρέµβαση είναι πάντως θεµιτή µόνο όταν στοχεύει στη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος σε µια δηµοκρατική κοινωνία ή δικαιολογείται από άλλους λόγους γενικού συµφέροντος, όπως η προστασία των ανηλίκων. Για την εκπλήρωση της δηµοκρατικής και κοινωνικής τους αποστολής, τα µέσα ενηµέρωσης αναλαµβάνουν µια σειρά από ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές και άλλου είδους δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης Ως ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να θεωρηθούν τα µέσα που είναι απαλλαγµένα από εξωτερικές παρεµβάσεις και περιορισµούς ως προς την εκδοτική τους γραµµή. Τα περισσότερα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης υπόκεινται σε διάφορους περιορισµούς που έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία σύνταξης που απολαµβάνουν. Υπόκεινται δηλαδή σε σχέσεις «εξάρτησης». Αυτές προκύπτουν κυρίως από: τη διάρθρωση της αγοράς και το καθεστώς της ιδιοκτησίας των µέσων τη συνεχή αναζήτηση για χρηµατοδότηση και εύρεση πληροφοριών το ρυθµιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει τι είναι νόµιµο να δηµοσιευθεί και τι όχι. Οι περιορισµοί που τίθενται στην ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης προέρχονται εποµένως τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς παράγοντες που οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Η ιδιοκτησία των µέσων ενηµέρωσης Άµεση επιρροή στο περιεχόµενο των µέσων ενηµέρωσης µπορεί να ασκηθεί από όσους ιδιοκτήτες καθορίζουν την εκδοτική γραµµή και το γενικότερο ιδεολογικό προσανατολισµό των µέσων που διαθέτουν. Κάποιες κατηγορίες ιδιοκτητών παρουσιάζουν µεγαλύτερες πιθανότητες να ασκήσουν παρεµβατική πολιτική. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν: το κράτος 3

4 4 οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς τοµείς της οικονοµίας πολιτικοί και ιδεολογικοί φορείς (π.χ. κόµµατα, θρησκευτικές οργανώσεις, κτλ). Οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που έχουν στην κατοχή τους για να προωθήσουν τα όποια πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντά τους. Ειδήσεις και πληροφορίες που δύνανται να βλάψουν τα συµφέροντα αυτά µπορούν να αποσιωπηθούν, ενώ «τεχνητή» θετική κάλυψη µπορεί να δοθεί σε άλλα θέµατα. Είναι συνεπώς δυνατό να υπονοµεύεται η ικανότητα των µέσων ενηµέρωσης: να παρέχουν αµερόληπτες και ακριβείς πληροφορίες να διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών στο δηµόσιο διάλογο να επιτελούν το ρόλο «φύλακα», δρώντας ελεγκτικά τόσο απέναντι στο κράτος όσο και απέναντι σε ισχυρές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αξίζει να τονισθεί ότι η επιρροή που µπορεί να ασκήσει ο ιδιοκτήτης ενός µέσου στο ενηµερωτικό περιεχόµενο που προσφέρεται από το µέσο που διαθέτει δεν απαιτεί την άµεση και καθηµερινή παρέµβασή του στη διαχείριση του µέσου. Μέσω στοχευµένων επιλογών προσωπικού, ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις ή σε θέσεις συντακτών, ο ιδιοκτήτης ενός µέσου έχει τη δυνατότητα να «κατευθύνει» τη δραστηριότητα των εργαζοµένων, εµπνέοντας έτσι πρακτικές αυτολογοκρισίας. Χρηµατοδότηση Τα µέσα ενηµέρωσης είναι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από χρηµατοδότηση για να λειτουργήσουν. Η χρηµατοδότηση τους συνήθως προέρχεται από: κρατικές ενισχύσεις διαφηµίσεις και χορηγίες δωρεές ιδιωτικές συνδροµές. Όλοι οι παραπάνω τρόποι χρηµατοδότησης µπορούν να ενθαρρύνουν αισθήµατα ευγνωµοσύνης και αφοσίωσης προς τις πηγές χρηµατοδότησης (ακόµη και αν η ελευθερία σύνταξης προστατεύεται ρητά από τη νοµοθεσία), επηρεάζοντας το παρεχόµενο ενηµερωτικό περιεχόµενο. Οι κρατικές ενισχύσεις συνήθως έχουν τη µορφή ανταποδοτικών τελών, άµεσων επιχορηγήσεων, κρατικής διαφήµισης ή παροχών σε είδος, όπως η παραχώρηση συχνοτήτων ή συναφών ωφελειών. Η κρατική χρηµατοδότηση µπορεί να υπονοµεύσει την ερευνητική δηµοσιογραφία και την ειδησεογραφία σχετικά µε τις δράσεις της κυβέρνησης από τα µέσα που τη λαµβάνουν. Μέσω της διαφήµισης και της χορηγίας οι διαφηµιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ειδησεογραφία που αφορά τους ίδιους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Καθώς τα 4

5 5 µέσα ενηµέρωσης χρησιµοποιούνται από πολλούς κυρίως ως µέσο ψυχαγωγίας, οι διαφηµιστές και οι χορηγοί µπορούν να ασκήσουν πίεση για την πριµοδότηση ψυχαγωγικού περιεχοµένου, εις βάρος της ενηµέρωσης. Οι δωρεές µπορούν να επηρεάσουν εξίσου τον τρόπο προβολής των δωρητών, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για ιδιώτες. Οι φιλανθρωπικές δωρεές δεν ενέχουν τους κινδύνους που ενέχουν τα άλλα είδη χρηµατοδότησης των µέσων ενηµέρωσης αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο επηρεασµού της εκδοτικής γραµµής. Ο βαθµός επιρροής τους εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της δωρεάς, την κατανοµή της σε περισσότερα ή λιγότερα µέσα ενηµέρωσης, τη χρονική της διάρκεια και τις πιθανότητες συνέχισής της. Οι συνδροµές επίσης µπορούν να επηρεάσουν την εκδοτική γραµµή. Οι καταναλωτές συχνά επιλέγουν να γίνουν συνδροµητές στα µέσα και τις υπηρεσίες που εναρµονίζονται µε τις ήδη διαµορφωµένες αντιλήψεις και αξίες τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνδροµές σε κατεξοχήν ειδησεογραφικό περιεχόµενο. Τα συνδροµητικά µέσα µπορούν λοιπόν να υποκύψουν σε πιέσεις για την προσαρµογή του ενηµερωτικού τους περιεχοµένου στις κυρίαρχες πολιτικές τάσεις µιας κοινωνίας, ώστε να διευρυνθεί η βάση των συνδροµητών τους. Η ανάγκη εύρεσης πληροφοριών Η συνεχής αναζήτηση πληροφοριών δηµιουργεί άλλες σχέσεις εξάρτησης. Όσοι ελέγχουν την πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. κυβερνητικοί φορείς, φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γραφεία τύπου κτλ) δύνανται να επηρεάσουν το περιεχόµενο της ειδησεογραφίας, το χρόνο της δηµοσιοποίησης µιας είδησης, ακόµα και το ύφος της. Μπορεί εποµένως να υπάρχει σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στις πληροφορίες που κρίνονται χρήσιµες προς γνωστοποίηση και στις πληροφορίες που είναι πράγµατι απαραίτητες για να µπορούν οι πολίτες να συµµετέχουν στο δηµόσιο διάλογο και να κάνουν συνειδητές επιλογές για όσους τους κυβερνούν. Καθώς οι δηµοσιογράφοι αναγκάζονται όλο και περισσότερο να παράγουν περιεχόµενο που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των παραδοσιακών όσο και των νέων διαδικτυακών µέσων, µειώνεται ο χρόνος που µπορούν να αφιερώνουν για να ψάχνουν τα θέµατά τους, να κάνουν ερευνητική δηµοσιογραφία και να ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών τους. Ως αποτέλεσµα, τα µέσα ενηµέρωσης εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από δελτία τύπου και πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο και στη συνέχεια ανακυκλώνονται. Νοµικοί περιορισµοί Τα κράτη ελέγχουν τι µπορεί να δηµοσιευθεί και τι όχι µέσω των νόµων που θεσπίζουν για να προσδιορίσουν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση σε σχέση µε άλλους στόχους δηµοσίου συµφέροντος. Οι νόµοι αυτοί συνήθως σχετίζονται µε την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, τη δυσφήµηση και 5

6 6 τη συκοφαντία, την προστασία των χρηστών ηθών και της παιδικής ηλικίας, το ρατσιστικό λόγο, κτλ. Περιορισµοί επί του περιεχοµένου των µέσων ενηµέρωσης για λόγους δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να τεθούν και µέσω µέτρων συρρύθµισης. Οι κανόνες αυτορρύθµισης ρυθµίζουν συνήθως ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική ευθύνη και το επαγγελµατικό ήθος του κλάδου που τους υιοθετεί. Ως εκ τούτου συχνά περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Όταν όµως υιοθετούνται υπό το πρίσµα µιας πιθανής ρυθµιστικής παρέµβασης από το ίδιο το κράτος, µπορεί να ενσωµατώνουν ευρύτερους στόχους δηµοσίου συµφέροντος και άρα να επιβάλλουν επιπλέον περιορισµούς στο περιεχόµενο των µέσων. Το διαδικτυακό περιβάλλον Οι νέες, διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης περιλαµβάνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης των παραδοσιακών δηµόσιων και ιδιωτικών έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών µέσων, υπηρεσίες ενηµέρωσης που διαθέτουν µόνο διαδικτυακή παρουσία και διάφορες άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές, ιδιώτες και µηεπαγγελµατίες δηµοσιογράφους, µεταξύ άλλων. Οι περιορισµοί στους οποίους υπόκεινται οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης που χρηµατοδοτούνται κυρίως ή αποκλειστικά από το κράτος µπορεί να µην έχουν να αντιµετωπίσουν εµπορικές πιέσεις αλλά διατρέχουν τον κίνδυνο της κυβερνητικής παρέµβασης επί του περιεχοµένου τους. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των ιδιωτικών µέσων ενηµέρωσης είναι σχετικά απαλλαγµένες από τέτοιου είδους παρεµβολές αλλά, όπως συµβαίνει και µε τις παραδοσιακές µορφές τους, συχνά κατευθύνονται από συγκεκριµένα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Οι µη εµπορικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες συνήθως δεν υπόκεινται σε κυβερνητικές ή επιχειρηµατικές πιέσεις (πολλές από αυτές µάλιστα αναφέρονται ρητά στην ανεξαρτησία τους) αλλά έχουν να αντιµετωπίσουν ζητήµατα έλλειψης πόρων και πηγών. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της διαδικτυακής υπηρεσίας. Η επιβολή τους γενικά προϋποθέτει το σαφή σχεδιασµό τους από κρατικούς φορείς αλλά και από φορείς συρρύθµισης ή αυτορρύθµισης. Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αµφιβολία ως προς το ρυθµιστικό πλαίσιο που είναι κατάλληλο για το διαδικτυακό περιβάλλον, κυρίως λόγω της πολυµορφίας των υπηρεσιών ενηµέρωσης που προσφέρονται υπό αυτή τη µορφή. 6

7 7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι προκλήσεις για τους φορείς διαµόρφωσης πολιτικής Παρά τους συνήθεις ισχυρισµούς για την ύπαρξη και λειτουργία «ελεύθερων» και «ανεξάρτητων» µέσων ενηµέρωσης, τα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης είναι σαφώς εξαρτηµένα. Οι σχέσεις εξάρτησης στις οποίες υπόκεινται οφείλονται κατεξοχήν στην ανάγκη χρηµατοδότησης και απόκτησης πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς που θέτουν οι ιδιοκτησιακές δοµές της αγοράς και ο τρόπος λειτουργίας της. Πράγµατι, τα µέσα ενηµέρωσης συχνά λειτουργούν µε στόχο να προωθήσουν τα πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντα ισχυρών οµάδων, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους διαµορφωτές πολιτικής. Και αυτό γιατί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων δεν πηγάζει a priori από συγκεκριµένες µορφές οργάνωσης της αγοράς (κρατική ιδιοκτησία έναντι ελεύθερης αγοράς). Σε ένα µιντιακό περιβάλλον όπου τα µέσα ενηµέρωσης δεν ανήκουν στο κράτος και συνεπώς δεν υπάγονται στον άµεσο κυβερνητικό έλεγχο, η παρέµβαση της πολιτείας παραµένει αναγκαία για να διορθώσει τις αδυναµίες της αγοράς και να διευκολύνει το δηµοκρατικό διάλογο. Η συρρύθµιση και η αυτορρύθµιση, ως περισσότερο αποκεντρωµένες ρυθµιστικές διαδικασίες, µπορούν επίσης να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι η βιωσιµότητα της πλειοψηφίας των κυρίαρχων µέσων ενηµέρωσης (mainstream media) απαιτεί επαρκή χρηµατοδότηση, οργανωτική σταθερότητα και µια ευρεία βάση καταναλωτών. Εάν τα εµπορικά µέσα, ειδικότερα, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όσων τα χρηµατοδοτούν, οι χρηµατοδότες αυτοί πολύ απλά θα µετακινήσουν τα κεφάλαιά τους αλλού. Μια µιντιακή αγορά που χαρακτηρίζεται από διάφορες µορφές εξάρτησης, τόσο ως προς το είδος τους, όσο και ως προς τη βαρύτητά τους, και άρα από καµία ολοκληρωτικά, είναι προτιµότερη από µια αγορά όπου στην προσπάθεια να απαλειφθεί κάθε µορφή εξάρτησης, τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα των µέσων. Υπό το πρίσµα αυτό, οι πιο σηµαντικές προκλήσεις για τους διαµορφωτές πολιτικής είναι: να εντοπίσουν τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα νέα µέσα ενηµέρωσης να προσδιορίσουν πότε οι περιορισµοί αυτοί λειτουργούν εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος να µετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους, όταν αυτοί δεν µπορούν στην πραγµατικότητα να εξαλειφθούν και σε κάθε περίπτωση να τους καταστήσουν περισσότερο διαφανείς και γνωστούς. 7

8 8 Πως µπορεί να ενισχυθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης; Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το πρόγραµµα MEDIADEM, τρεις άξονες πολιτικής έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιµοι για την ενίσχυση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης: η διαµόρφωση και διατήρηση ενός ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου η προώθηση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας η καλλιέργεια της αγωγής στα µέσα. Για κάθε έναν από αυτούς τους άξονες, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ο κατάλληλος φορέας για την ανάληψη δράσης: το κράτος, τα ίδια τα µέσα, οι δηµοσιογράφοι, η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες ή ένας συνδυασµός των παραπάνω. Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης θα πρέπει: να περιορίζει την υπερβολική επιρροή της πολιτείας, όπως και συγκεκριµένων ιδιωτών, ισχυρών οµάδων και επιχειρήσεων σε τµήµατα της αγοράς, σε υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται από τα κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης και στην πρόσβαση σε δίκτυα, συναφείς ευκολίες και περιεχόµενο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης να καθιστά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των µέσων ενηµέρωσης, τις πηγές χρηµατοδότησής τους και τις πιθανές σχέσεις τους µε πολιτικές ή ιδεολογικές οµάδες διαφανείς να διασφαλίζει ευκαιρίες για την έκφραση εναλλακτικών απόψεων και να προωθεί το δηµόσιο διάλογο µέσω της ενίσχυσης της ευρείας χρήσης των νέων µέσων και της παραγωγής περιεχόµενου δηµοσίου ενδιαφέροντος, µεταξύ άλλων να διασφαλίζει την ύπαρξη και τη διατήρηση µέσων ενηµέρωσης µε σαφή αποστολή την παροχή αµερόληπτης πληροφόρησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρηµατοδότησή τους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία να διασφαλίζει τη φυσική παρουσία των µέσων ενηµέρωσης σε γεγονότα δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει ότι οι νοµοθετικές διατάξεις που σχετίζονται µε τη δυσφήµηση, την αποκάλυψη των δηµοσιογραφικών πηγών και την προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς και προδικαστικές διαδικασίες, ασφαλιστικά µέτρα και κυρώσεις δε χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν τη δηµοσιοποίηση θεµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών και την προστασία τους από κρατικές και επιχειρηµατικές επιρρoές. 8

9 9 Οι αρχές της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας Για την προώθηση και την ενίσχυση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, θα πρέπει: να βελτιωθεί η κατάρτιση των δηµοσιογράφων ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα, την πρόσβαση σε αξιόπιστες και πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, τον έλεγχο των πληροφοριών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ερευνητική δηµοσιογραφία να ενδυναµωθεί η επαγγελµατική ακεραιότητα των δηµοσιογράφων, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα που αφορούν την ακρίβεια της είδησης και την αµεροληψία και να ενισχυθεί η ικανότητα των δηµοσιογράφων να αντιτάσσονται σε αυθαίρετους περιορισµούς της ελευθερίας τους να ενδυναµωθούν η ηθική και η υπευθυνότητα στη δηµοσιογραφία να εξασφαλισθούν ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα νέα, διαδικτυακά µέσα να αποδυναµωθούν οι σχέσεις εξάρτησης που τυχόν αναπτύσσονται µεταξύ εκδοτών και δηµοσιογράφων ως αποτέλεσµα των εργασιακών σχέσεων να υπάρξει σχετική ενηµέρωση και ουσιαστική αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα από την αυξανόµενη σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η συµµόρφωση των µηεπαγγελµατιών δηµοσιογράφων στα ήδη διαµορφωµένα πρότυπα δεοντολογίας ή τουλάχιστον η δηµοσιοποίηση των κανόνων δεοντολογίας τους οποίους δεσµεύονται να τηρούν. Αγωγή στα µέσα Η αγωγή στα µέσα µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ανάδειξη της σηµασίας της ύπαρξης και λειτουργίας ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων. Οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να εντοπίζουν τις αυθαιρεσίες των µέσων ενηµέρωσης και να τις καταπολεµούν. Οι δράσεις αγωγής στα µέσα θα πρέπει να διευκολύνουν τους πολίτες: να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των διάφορων µέσων ενηµέρωσης και των υπηρεσιών που τους παρέχονται να επιλέγουν συνειδητά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που θα χρησιµοποιούν και να γνωρίζουν το βάρος που θα πρέπει να δίνουν στις πληροφορίες που λαµβάνουν. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε ταυτόχρονη ανάληψη δράσης και στους τρείς άξονες πολιτικής που προαναφέρθηκαν. Η υιοθέτηση ενός ευνοϊκού ρυθµιστικού 9

10 10 πλαισίου είναι εξίσου σηµαντική µε τη διασφάλιση της δεοντολογίας και το επαγγελµατικό ήθος των δηµοσιογράφων. Κρίσιµη είναι και η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των πολιτών. Μέσω δράσεων αγωγής στα µέσα, οι πολίτες µπορούν να µάθουν να αναγνωρίζουν την ποιοτική δηµοσιογραφία και να αξιολογούν κριτικά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που λαµβάνουν. Μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία Για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτείται συνεργασία. Η δράση των εθνικών οργάνων και φορέων ως προς τη χάραξη πολιτικής συµπληρώνεται από υπερεθνικές θεσµικές δοµές που παίζουν έναν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των µέσων ενηµέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό. Σε περιφερειακό επίπεδο, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν τα µέσα ενηµέρωσης και διαµορφώνουν σχετικούς κανόνες και συστάσεις. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων θα πρέπει να αναχθεί σε συγκεκριµένο στόχο πολιτικής από τους παραπάνω φορείς και να αποτελέσει αντικείµενο προστασίας µέσω συγκεκριµένων θετικών µέτρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει επίσης να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασµό δράσεων και µέτρων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν σηµαντικά οι προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης. 10

11 11 ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι στόχοι του προγράµµατος Το MEDIADEM είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα που µελετά τις πολιτικές για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα έχει στόχο: να κατανοήσει τις έννοιες «ελευθερία» και «ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης να διερευνήσει τον τρόπο διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικής για τα µέσα ενηµέρωσης σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές διαδικασίες να προσδιορίσει τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τα ρυθµιστικά εργαλεία που ενισχύουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης να συνδυάσει τη µελέτη των διαδικασιών διαµόρφωσης πολιτικής στις επιµέρους χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε µια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών µέσων ενηµέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά) µε στόχο να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους να έρθει σε επαφή µε διαµορφωτές πολιτικής, τα ίδια τα µέσα ενηµέρωσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων να διαµορφώσει συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής για κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Επιστηµονική προσέγγιση/µεθοδολογία Για τη εξαγωγή ουσιαστικών συµπερασµάτων για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης στην Ευρώπη, το πρόγραµµα MEDIADEM υιοθετεί µια διεπιστηµονική προσέγγιση που βασίζεται στη συµβολή της νοµικής έρευνας, της πολιτικής επιστήµης και της επιστήµης των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα συνδυάζει τη θεωρητική µε την εµπειρική ανάλυση και περιλαµβάνει κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία), καθώς και χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κροατία, Τουρκία). Οι χώρες αυτές αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των πολιτικών που ακολουθούνται στην Ευρώπη για τα µέσα ενηµέρωσης και αναδεικνύουν διάφορα είδη ρυθµιστικών πρακτικών (κρατική ρύθµιση, συρρύθµιση και αυτορρύθµιση). Το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος στηρίζεται στη συλλογή και ανάλυση νοµικών κειµένων, κυβερνητικών εκθέσεων, κειµένων πολιτικής, δικαστικών αποφάσεων και ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας. Περιλαµβάνει επίσης τη διεξαγωγή ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, όπως εθνικά υπουργεία, ρυθµιστικές αρχές, µέσα ενηµέρωσης, δηµοσιογράφους, δηµοσιογραφικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 11

12 12 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντονισµός Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα, Ελλάδα Η οµάδα Pierre-François Docquir, Université Libre de Bruxelles (ULB), Βρυξέλλες, Βέλγιο, Daniel Smilov, Centre for Liberal Strategies (CLS), Σόφια, Βουλγαρία, Nada Švob-Đokić, Institute for International Relations (IMO), Ζάγκρεµπ, Κροατία, Henrik Søndergaard, University of Copenhagen (UCPH), Κοπεγχάγη, ανία, Epp Lauk, University of Tartu (UT), Ταρτού, Εσθονία, Heikki Kuutti, University of Jyväskylä (JYU), Γιβασκίλα, Φινλανδία, Alina Mungiu-Pippidi, Hertie School of Governance (HERTIE), Βερολίνο, Γερµανία, Christoph Gusy, University of Bielefeld (UNIBI), Μπίλεφελντ, Γερµανία, Fabrizio Cafaggi, Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (EUI), Φλωρεντία, Ιταλία, Andrej Školkay, School of Communication and Media (SKAMBA), Μπρατισλάβα, Σλοβακία, Dilek Kurban, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Susana de la Sierra, University of Castilla-La Mancha (UCLM), Τολέδο, Ισπανία, Rachael Craufurd Smith, University of Edinburgh (UEDIN), Εδιµβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Υπεύθυνος προγράµµατος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Wolfgang Bode, Monica Menapace, ιάρκεια προγράµµατος Απρίλιος 2010 Μάρτιος 2013 Χρηµατοδότηση Το πρόγραµµα MEDIADEM χρηµατοδοτείται από το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ράση 8.5, Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αριθµός σύµβασης: FP7-SSH- 12

13 A no Ύψος χρηµατοδότησης ΕΕ Ευρώ Ιστοσελίδα προγράµµατος Σχετικές ιστοσελίδες Cordis SSH: Europa SSH: Επικοινωνία Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 10676, Ελλάδα Tηλ.: (0030) , Φαξ: (0030) ιαβάστε περισσότερα Συγγραφείς του κειµένου πολιτικής Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Rachael Craufurd Smith 13

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Άννα Κανδύλα Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας τον Ρόλο των Ελληνικών ΜΜΕ στο να Αποτυπώσουν την Πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας και να Προωθήσουν την Ένταξη των Μεταναστών

Αξιολογώντας τον Ρόλο των Ελληνικών ΜΜΕ στο να Αποτυπώσουν την Πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας και να Προωθήσουν την Ένταξη των Μεταναστών Αξιολογώντας τον Ρόλο των Ελληνικών ΜΜΕ στο να Αποτυπώσουν την Πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας και να Προωθήσουν την Ένταξη των Μεταναστών EDA GEMI Athens, 29 March 2012 ROBERT SCHUMAN CENTRE

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α ΜΕΡΟΣ) Έρευνα Αντίληψης Συμμετόχων για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Βιωσιμότητας

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α ΜΕΡΟΣ) Έρευνα Αντίληψης Συμμετόχων για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Βιωσιμότητας ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Α ΜΕΡΟΣ) Έρευνα Αντίληψης Συμμετόχων για τους Απολογισμούς ΕΚΕ / Βιωσιμότητας Ομάδα έρευνας Λιούκας Σπύρος, Καθηγητής ΟΠΑ Σαπουνά Παναγιώτα, PhD ΟΠΑ Μπούρα Μαρία, PhD ΟΠΑ Φρατζεσκάκη Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Εμβληματικές Πρωτοβουλίες «Ψηφιακό Θεματολόγιο» και «Ένωση Καινοτομίας» Η έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Απρίλιος 2007 Ταυτότητα Έρευνας Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα