ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM. Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011"

Transcript

1 Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενηµέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Μέσων Ενηµέρωσης και η Επανάκτησή τους στις Σύγχρονες ηµοκρατικές Κοινωνίες Συµπεράσµατα και προτάσεις πολιτικής από το ερευνητικό πρόγραµµα MEDIADEM Πρόγραµµα σε εξέλιξη Ιούνιος 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλά λέγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για τα µέσα ενηµέρωσης και το ρυθµιστικό πλαίσιο που τα διέπει. Η σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας, οι προκλήσεις που δηµιουργεί το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον για το σχεδιασµό πολιτικής και η επίδραση πληθώρας υπερεθνικών θεσµών και οργάνων στις σχετικές διαδικασίες έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Ωστόσο ο βαθµός ελευθερίας και ανεξαρτησίας των σύγχρονων µέσων ενηµέρωσης καθώς και οι διαδικασίες διαµόρφωσης πολιτικής και τα εργαλεία που µπορούν να ενισχύσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης συζήτησης. Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM µελετά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τις ρυθµιστικές επιλογές που προωθούν ή αντίθετα περιορίζουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα διερευνά ένα ευρύ φάσµα ρυθµιστικών προσεγγίσεων και εργαλείων πολιτικής σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία) και δυο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία και Τουρκία) εξετάζοντας τις συνέπειές τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Οι διαδικασίες χάραξης πολιτικής τοποθετούνται στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνουν χώρα ενώ παράλληλα µελετάται η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Συµβουλίου της Ευρώπης στη διαµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου. Στόχος είναι ο προσδιορισµός των ρυθµιστικών πρακτικών που δύνανται να συµβάλουν αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης. Το παρόν κείµενο πολιτικής εντάσσεται σε µια σειρά κειµένων

2 2 πολιτικής που θα δηµοσιευθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIADEM. Περιλαµβάνει κρίσιµες παρατηρήσεις για τον ορισµό των εννοιών «ελευθερία και ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης και περιέχει προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυσή τους. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο είναι των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ελεύθερα και ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης: Ένας δύσκολος ορισµός Παρά το γεγονός ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης θεωρείται βασικό συστατικό των σύγχρονων δηµοκρατιών, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν ένα µέσο ελεύθερο και ανεξάρτητο. Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης συνδέεται µε τη µείωση ή την εξάλειψη του κρατικού ελέγχου. Ιδιωτικής φύσεως περιορισµοί στη λειτουργία των µέσων µπορούν όµως να είναι εξίσου προβληµατικοί. Για να κατανοήσουµε την έννοια «ελεύθερα και ανεξάρτητα» µέσα, είναι απαραίτητο να αποφύγουµε απλοϊκές γενικεύσεις που εκλαµβάνουν την κρατική παρέµβαση ως εγγενώς περιοριστική και την ελεύθερη αγορά ως το βέλτιστο µηχανισµό υποστήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων. Ένα µέσο ενηµέρωσης µπορεί να είναι ανεξάρτητο υπό την έννοια της αυτονοµίας από το κράτος αλλά να προσφέρει µερική, µεροληπτική ή και ανακριβή πληροφόρηση. Αντίθετα, ένα µέσο ενηµέρωσης υπό τον έλεγχο του κράτους µπορεί να διέπεται από κανόνες λειτουργίας που επιβάλλουν την παροχή αµερόληπτης ενηµέρωσης. Η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης Οι φιλελεύθερες προσεγγίσεις της ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης εστιάζουν κυρίως στην ελευθερία σύνταξης από κρατικές παρεµβάσεις. Είναι συνεπώς σύµφωνες µε το πεδίο προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της πληροφορίας, όπως ορίζεται στις κυριότερες συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, π.χ. το άρθρο 19 του ιεθνούς Συµφώνου περί Ατοµικών και Πολιτικών ικαιωµάτων ή το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ Α). Οι διατάξεις αυτές, ειδικά όταν η εφαρµογή τους υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων δικαστικών αρχών, όπως στην περίπτωση του άρθρου 10 της ΕΣ Α, παρέχουν σε όσους απασχολούνται στο χώρο των µέσων ενηµέρωσης (ιδιοκτήτες των µέσων, εκδότες και δηµοσιογράφους) σηµαντικές εγγυήσεις ενάντια στην κρατική λογοκρισία και παρέµβαση. Οι εγγυήσεις αυτές είναι εξίσου σηµαντικές για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που χρησιµοποιούν τα νέα µέσα επικοινωνίας, π.χ. το διαδίκτυο, για την παραγωγή και τη δηµοσίευση πληροφοριών και απόψεων, συχνά σε παγκόσµιο επίπεδο. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων υπογράµµισε ότι η υιοθέτηση µέτρων που περιορίζουν την άσκηση 2

3 3 επιρροής από ισχυρές οικονοµικές ή πολιτικές οµάδες µε στόχο την προώθηση της πολυφωνίας στα µέσα ενηµέρωσης αποτελεί θετική υποχρέωση των κρατών µελών της ΕΣ Α (βλ. υπόθεση Manole και Λοιποί κατά Μολδαβίας, αριθµός προσφυγής 13936/02). Η νοµολογία του ικαστηρίου καταδεικνύει ότι τα µέσα ενηµέρωσης, οι ιδιοκτήτες τους και όσοι εργάζονται σε αυτά δεν απολαµβάνουν ένα απεριόριστο δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Στις χώρες όπου η «ελευθεροτυπία» αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται συνταγµατικά τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η ελευθερία του τύπου µπορεί να απαιτεί και ταυτόχρονα να απαγορεύει την κρατική παρέµβαση. Η κρατική παρέµβαση είναι πάντως θεµιτή µόνο όταν στοχεύει στη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος σε µια δηµοκρατική κοινωνία ή δικαιολογείται από άλλους λόγους γενικού συµφέροντος, όπως η προστασία των ανηλίκων. Για την εκπλήρωση της δηµοκρατικής και κοινωνικής τους αποστολής, τα µέσα ενηµέρωσης αναλαµβάνουν µια σειρά από ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές και άλλου είδους δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης Ως ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να θεωρηθούν τα µέσα που είναι απαλλαγµένα από εξωτερικές παρεµβάσεις και περιορισµούς ως προς την εκδοτική τους γραµµή. Τα περισσότερα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης υπόκεινται σε διάφορους περιορισµούς που έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία σύνταξης που απολαµβάνουν. Υπόκεινται δηλαδή σε σχέσεις «εξάρτησης». Αυτές προκύπτουν κυρίως από: τη διάρθρωση της αγοράς και το καθεστώς της ιδιοκτησίας των µέσων τη συνεχή αναζήτηση για χρηµατοδότηση και εύρεση πληροφοριών το ρυθµιστικό πλαίσιο που προσδιορίζει τι είναι νόµιµο να δηµοσιευθεί και τι όχι. Οι περιορισµοί που τίθενται στην ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης προέρχονται εποµένως τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς παράγοντες που οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Η ιδιοκτησία των µέσων ενηµέρωσης Άµεση επιρροή στο περιεχόµενο των µέσων ενηµέρωσης µπορεί να ασκηθεί από όσους ιδιοκτήτες καθορίζουν την εκδοτική γραµµή και το γενικότερο ιδεολογικό προσανατολισµό των µέσων που διαθέτουν. Κάποιες κατηγορίες ιδιοκτητών παρουσιάζουν µεγαλύτερες πιθανότητες να ασκήσουν παρεµβατική πολιτική. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν: το κράτος 3

4 4 οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς τοµείς της οικονοµίας πολιτικοί και ιδεολογικοί φορείς (π.χ. κόµµατα, θρησκευτικές οργανώσεις, κτλ). Οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που έχουν στην κατοχή τους για να προωθήσουν τα όποια πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντά τους. Ειδήσεις και πληροφορίες που δύνανται να βλάψουν τα συµφέροντα αυτά µπορούν να αποσιωπηθούν, ενώ «τεχνητή» θετική κάλυψη µπορεί να δοθεί σε άλλα θέµατα. Είναι συνεπώς δυνατό να υπονοµεύεται η ικανότητα των µέσων ενηµέρωσης: να παρέχουν αµερόληπτες και ακριβείς πληροφορίες να διευκολύνουν τη συµµετοχή των πολιτών στο δηµόσιο διάλογο να επιτελούν το ρόλο «φύλακα», δρώντας ελεγκτικά τόσο απέναντι στο κράτος όσο και απέναντι σε ισχυρές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αξίζει να τονισθεί ότι η επιρροή που µπορεί να ασκήσει ο ιδιοκτήτης ενός µέσου στο ενηµερωτικό περιεχόµενο που προσφέρεται από το µέσο που διαθέτει δεν απαιτεί την άµεση και καθηµερινή παρέµβασή του στη διαχείριση του µέσου. Μέσω στοχευµένων επιλογών προσωπικού, ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις ή σε θέσεις συντακτών, ο ιδιοκτήτης ενός µέσου έχει τη δυνατότητα να «κατευθύνει» τη δραστηριότητα των εργαζοµένων, εµπνέοντας έτσι πρακτικές αυτολογοκρισίας. Χρηµατοδότηση Τα µέσα ενηµέρωσης είναι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από χρηµατοδότηση για να λειτουργήσουν. Η χρηµατοδότηση τους συνήθως προέρχεται από: κρατικές ενισχύσεις διαφηµίσεις και χορηγίες δωρεές ιδιωτικές συνδροµές. Όλοι οι παραπάνω τρόποι χρηµατοδότησης µπορούν να ενθαρρύνουν αισθήµατα ευγνωµοσύνης και αφοσίωσης προς τις πηγές χρηµατοδότησης (ακόµη και αν η ελευθερία σύνταξης προστατεύεται ρητά από τη νοµοθεσία), επηρεάζοντας το παρεχόµενο ενηµερωτικό περιεχόµενο. Οι κρατικές ενισχύσεις συνήθως έχουν τη µορφή ανταποδοτικών τελών, άµεσων επιχορηγήσεων, κρατικής διαφήµισης ή παροχών σε είδος, όπως η παραχώρηση συχνοτήτων ή συναφών ωφελειών. Η κρατική χρηµατοδότηση µπορεί να υπονοµεύσει την ερευνητική δηµοσιογραφία και την ειδησεογραφία σχετικά µε τις δράσεις της κυβέρνησης από τα µέσα που τη λαµβάνουν. Μέσω της διαφήµισης και της χορηγίας οι διαφηµιζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ειδησεογραφία που αφορά τους ίδιους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Καθώς τα 4

5 5 µέσα ενηµέρωσης χρησιµοποιούνται από πολλούς κυρίως ως µέσο ψυχαγωγίας, οι διαφηµιστές και οι χορηγοί µπορούν να ασκήσουν πίεση για την πριµοδότηση ψυχαγωγικού περιεχοµένου, εις βάρος της ενηµέρωσης. Οι δωρεές µπορούν να επηρεάσουν εξίσου τον τρόπο προβολής των δωρητών, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για ιδιώτες. Οι φιλανθρωπικές δωρεές δεν ενέχουν τους κινδύνους που ενέχουν τα άλλα είδη χρηµατοδότησης των µέσων ενηµέρωσης αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο επηρεασµού της εκδοτικής γραµµής. Ο βαθµός επιρροής τους εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της δωρεάς, την κατανοµή της σε περισσότερα ή λιγότερα µέσα ενηµέρωσης, τη χρονική της διάρκεια και τις πιθανότητες συνέχισής της. Οι συνδροµές επίσης µπορούν να επηρεάσουν την εκδοτική γραµµή. Οι καταναλωτές συχνά επιλέγουν να γίνουν συνδροµητές στα µέσα και τις υπηρεσίες που εναρµονίζονται µε τις ήδη διαµορφωµένες αντιλήψεις και αξίες τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνδροµές σε κατεξοχήν ειδησεογραφικό περιεχόµενο. Τα συνδροµητικά µέσα µπορούν λοιπόν να υποκύψουν σε πιέσεις για την προσαρµογή του ενηµερωτικού τους περιεχοµένου στις κυρίαρχες πολιτικές τάσεις µιας κοινωνίας, ώστε να διευρυνθεί η βάση των συνδροµητών τους. Η ανάγκη εύρεσης πληροφοριών Η συνεχής αναζήτηση πληροφοριών δηµιουργεί άλλες σχέσεις εξάρτησης. Όσοι ελέγχουν την πρόσβαση στην πληροφορία (π.χ. κυβερνητικοί φορείς, φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γραφεία τύπου κτλ) δύνανται να επηρεάσουν το περιεχόµενο της ειδησεογραφίας, το χρόνο της δηµοσιοποίησης µιας είδησης, ακόµα και το ύφος της. Μπορεί εποµένως να υπάρχει σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στις πληροφορίες που κρίνονται χρήσιµες προς γνωστοποίηση και στις πληροφορίες που είναι πράγµατι απαραίτητες για να µπορούν οι πολίτες να συµµετέχουν στο δηµόσιο διάλογο και να κάνουν συνειδητές επιλογές για όσους τους κυβερνούν. Καθώς οι δηµοσιογράφοι αναγκάζονται όλο και περισσότερο να παράγουν περιεχόµενο που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των παραδοσιακών όσο και των νέων διαδικτυακών µέσων, µειώνεται ο χρόνος που µπορούν να αφιερώνουν για να ψάχνουν τα θέµατά τους, να κάνουν ερευνητική δηµοσιογραφία και να ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών τους. Ως αποτέλεσµα, τα µέσα ενηµέρωσης εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από δελτία τύπου και πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο και στη συνέχεια ανακυκλώνονται. Νοµικοί περιορισµοί Τα κράτη ελέγχουν τι µπορεί να δηµοσιευθεί και τι όχι µέσω των νόµων που θεσπίζουν για να προσδιορίσουν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση σε σχέση µε άλλους στόχους δηµοσίου συµφέροντος. Οι νόµοι αυτοί συνήθως σχετίζονται µε την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, τη δυσφήµηση και 5

6 6 τη συκοφαντία, την προστασία των χρηστών ηθών και της παιδικής ηλικίας, το ρατσιστικό λόγο, κτλ. Περιορισµοί επί του περιεχοµένου των µέσων ενηµέρωσης για λόγους δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να τεθούν και µέσω µέτρων συρρύθµισης. Οι κανόνες αυτορρύθµισης ρυθµίζουν συνήθως ζητήµατα που αφορούν την κοινωνική ευθύνη και το επαγγελµατικό ήθος του κλάδου που τους υιοθετεί. Ως εκ τούτου συχνά περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για θέµατα προστασίας των καταναλωτών. Όταν όµως υιοθετούνται υπό το πρίσµα µιας πιθανής ρυθµιστικής παρέµβασης από το ίδιο το κράτος, µπορεί να ενσωµατώνουν ευρύτερους στόχους δηµοσίου συµφέροντος και άρα να επιβάλλουν επιπλέον περιορισµούς στο περιεχόµενο των µέσων. Το διαδικτυακό περιβάλλον Οι νέες, διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης περιλαµβάνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης των παραδοσιακών δηµόσιων και ιδιωτικών έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών µέσων, υπηρεσίες ενηµέρωσης που διαθέτουν µόνο διαδικτυακή παρουσία και διάφορες άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές, ιδιώτες και µηεπαγγελµατίες δηµοσιογράφους, µεταξύ άλλων. Οι περιορισµοί στους οποίους υπόκεινται οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης που χρηµατοδοτούνται κυρίως ή αποκλειστικά από το κράτος µπορεί να µην έχουν να αντιµετωπίσουν εµπορικές πιέσεις αλλά διατρέχουν τον κίνδυνο της κυβερνητικής παρέµβασης επί του περιεχοµένου τους. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των ιδιωτικών µέσων ενηµέρωσης είναι σχετικά απαλλαγµένες από τέτοιου είδους παρεµβολές αλλά, όπως συµβαίνει και µε τις παραδοσιακές µορφές τους, συχνά κατευθύνονται από συγκεκριµένα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Οι µη εµπορικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες συνήθως δεν υπόκεινται σε κυβερνητικές ή επιχειρηµατικές πιέσεις (πολλές από αυτές µάλιστα αναφέρονται ρητά στην ανεξαρτησία τους) αλλά έχουν να αντιµετωπίσουν ζητήµατα έλλειψης πόρων και πηγών. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της διαδικτυακής υπηρεσίας. Η επιβολή τους γενικά προϋποθέτει το σαφή σχεδιασµό τους από κρατικούς φορείς αλλά και από φορείς συρρύθµισης ή αυτορρύθµισης. Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αµφιβολία ως προς το ρυθµιστικό πλαίσιο που είναι κατάλληλο για το διαδικτυακό περιβάλλον, κυρίως λόγω της πολυµορφίας των υπηρεσιών ενηµέρωσης που προσφέρονται υπό αυτή τη µορφή. 6

7 7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι προκλήσεις για τους φορείς διαµόρφωσης πολιτικής Παρά τους συνήθεις ισχυρισµούς για την ύπαρξη και λειτουργία «ελεύθερων» και «ανεξάρτητων» µέσων ενηµέρωσης, τα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης είναι σαφώς εξαρτηµένα. Οι σχέσεις εξάρτησης στις οποίες υπόκεινται οφείλονται κατεξοχήν στην ανάγκη χρηµατοδότησης και απόκτησης πληροφοριών, σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς που θέτουν οι ιδιοκτησιακές δοµές της αγοράς και ο τρόπος λειτουργίας της. Πράγµατι, τα µέσα ενηµέρωσης συχνά λειτουργούν µε στόχο να προωθήσουν τα πολιτικά, οικονοµικά ή άλλου είδους συµφέροντα ισχυρών οµάδων, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους διαµορφωτές πολιτικής. Και αυτό γιατί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων δεν πηγάζει a priori από συγκεκριµένες µορφές οργάνωσης της αγοράς (κρατική ιδιοκτησία έναντι ελεύθερης αγοράς). Σε ένα µιντιακό περιβάλλον όπου τα µέσα ενηµέρωσης δεν ανήκουν στο κράτος και συνεπώς δεν υπάγονται στον άµεσο κυβερνητικό έλεγχο, η παρέµβαση της πολιτείας παραµένει αναγκαία για να διορθώσει τις αδυναµίες της αγοράς και να διευκολύνει το δηµοκρατικό διάλογο. Η συρρύθµιση και η αυτορρύθµιση, ως περισσότερο αποκεντρωµένες ρυθµιστικές διαδικασίες, µπορούν επίσης να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι η βιωσιµότητα της πλειοψηφίας των κυρίαρχων µέσων ενηµέρωσης (mainstream media) απαιτεί επαρκή χρηµατοδότηση, οργανωτική σταθερότητα και µια ευρεία βάση καταναλωτών. Εάν τα εµπορικά µέσα, ειδικότερα, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όσων τα χρηµατοδοτούν, οι χρηµατοδότες αυτοί πολύ απλά θα µετακινήσουν τα κεφάλαιά τους αλλού. Μια µιντιακή αγορά που χαρακτηρίζεται από διάφορες µορφές εξάρτησης, τόσο ως προς το είδος τους, όσο και ως προς τη βαρύτητά τους, και άρα από καµία ολοκληρωτικά, είναι προτιµότερη από µια αγορά όπου στην προσπάθεια να απαλειφθεί κάθε µορφή εξάρτησης, τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα των µέσων. Υπό το πρίσµα αυτό, οι πιο σηµαντικές προκλήσεις για τους διαµορφωτές πολιτικής είναι: να εντοπίσουν τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα νέα µέσα ενηµέρωσης να προσδιορίσουν πότε οι περιορισµοί αυτοί λειτουργούν εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος να µετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους, όταν αυτοί δεν µπορούν στην πραγµατικότητα να εξαλειφθούν και σε κάθε περίπτωση να τους καταστήσουν περισσότερο διαφανείς και γνωστούς. 7

8 8 Πως µπορεί να ενισχυθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης; Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το πρόγραµµα MEDIADEM, τρεις άξονες πολιτικής έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιµοι για την ενίσχυση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης: η διαµόρφωση και διατήρηση ενός ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου η προώθηση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας η καλλιέργεια της αγωγής στα µέσα. Για κάθε έναν από αυτούς τους άξονες, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ο κατάλληλος φορέας για την ανάληψη δράσης: το κράτος, τα ίδια τα µέσα, οι δηµοσιογράφοι, η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες ή ένας συνδυασµός των παραπάνω. Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο Ένα ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης θα πρέπει: να περιορίζει την υπερβολική επιρροή της πολιτείας, όπως και συγκεκριµένων ιδιωτών, ισχυρών οµάδων και επιχειρήσεων σε τµήµατα της αγοράς, σε υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται από τα κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης και στην πρόσβαση σε δίκτυα, συναφείς ευκολίες και περιεχόµενο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης να καθιστά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των µέσων ενηµέρωσης, τις πηγές χρηµατοδότησής τους και τις πιθανές σχέσεις τους µε πολιτικές ή ιδεολογικές οµάδες διαφανείς να διασφαλίζει ευκαιρίες για την έκφραση εναλλακτικών απόψεων και να προωθεί το δηµόσιο διάλογο µέσω της ενίσχυσης της ευρείας χρήσης των νέων µέσων και της παραγωγής περιεχόµενου δηµοσίου ενδιαφέροντος, µεταξύ άλλων να διασφαλίζει την ύπαρξη και τη διατήρηση µέσων ενηµέρωσης µε σαφή αποστολή την παροχή αµερόληπτης πληροφόρησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρηµατοδότησή τους και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία να διασφαλίζει τη φυσική παρουσία των µέσων ενηµέρωσης σε γεγονότα δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει ότι οι νοµοθετικές διατάξεις που σχετίζονται µε τη δυσφήµηση, την αποκάλυψη των δηµοσιογραφικών πηγών και την προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς και προδικαστικές διαδικασίες, ασφαλιστικά µέτρα και κυρώσεις δε χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν τη δηµοσιοποίηση θεµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών και την προστασία τους από κρατικές και επιχειρηµατικές επιρρoές. 8

9 9 Οι αρχές της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας Για την προώθηση και την ενίσχυση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, θα πρέπει: να βελτιωθεί η κατάρτιση των δηµοσιογράφων ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα, την πρόσβαση σε αξιόπιστες και πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, τον έλεγχο των πληροφοριών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ερευνητική δηµοσιογραφία να ενδυναµωθεί η επαγγελµατική ακεραιότητα των δηµοσιογράφων, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα που αφορούν την ακρίβεια της είδησης και την αµεροληψία και να ενισχυθεί η ικανότητα των δηµοσιογράφων να αντιτάσσονται σε αυθαίρετους περιορισµούς της ελευθερίας τους να ενδυναµωθούν η ηθική και η υπευθυνότητα στη δηµοσιογραφία να εξασφαλισθούν ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα νέα, διαδικτυακά µέσα να αποδυναµωθούν οι σχέσεις εξάρτησης που τυχόν αναπτύσσονται µεταξύ εκδοτών και δηµοσιογράφων ως αποτέλεσµα των εργασιακών σχέσεων να υπάρξει σχετική ενηµέρωση και ουσιαστική αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα από την αυξανόµενη σύγκλιση των µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η συµµόρφωση των µηεπαγγελµατιών δηµοσιογράφων στα ήδη διαµορφωµένα πρότυπα δεοντολογίας ή τουλάχιστον η δηµοσιοποίηση των κανόνων δεοντολογίας τους οποίους δεσµεύονται να τηρούν. Αγωγή στα µέσα Η αγωγή στα µέσα µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ανάδειξη της σηµασίας της ύπαρξης και λειτουργίας ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων. Οι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να εντοπίζουν τις αυθαιρεσίες των µέσων ενηµέρωσης και να τις καταπολεµούν. Οι δράσεις αγωγής στα µέσα θα πρέπει να διευκολύνουν τους πολίτες: να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των διάφορων µέσων ενηµέρωσης και των υπηρεσιών που τους παρέχονται να επιλέγουν συνειδητά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που θα χρησιµοποιούν και να γνωρίζουν το βάρος που θα πρέπει να δίνουν στις πληροφορίες που λαµβάνουν. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση Η ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε ταυτόχρονη ανάληψη δράσης και στους τρείς άξονες πολιτικής που προαναφέρθηκαν. Η υιοθέτηση ενός ευνοϊκού ρυθµιστικού 9

10 10 πλαισίου είναι εξίσου σηµαντική µε τη διασφάλιση της δεοντολογίας και το επαγγελµατικό ήθος των δηµοσιογράφων. Κρίσιµη είναι και η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των πολιτών. Μέσω δράσεων αγωγής στα µέσα, οι πολίτες µπορούν να µάθουν να αναγνωρίζουν την ποιοτική δηµοσιογραφία και να αξιολογούν κριτικά τις υπηρεσίες ενηµέρωσης που λαµβάνουν. Μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία Για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης απαιτείται συνεργασία. Η δράση των εθνικών οργάνων και φορέων ως προς τη χάραξη πολιτικής συµπληρώνεται από υπερεθνικές θεσµικές δοµές που παίζουν έναν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των µέσων ενηµέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό. Σε περιφερειακό επίπεδο, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν τα µέσα ενηµέρωσης και διαµορφώνουν σχετικούς κανόνες και συστάσεις. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων θα πρέπει να αναχθεί σε συγκεκριµένο στόχο πολιτικής από τους παραπάνω φορείς και να αποτελέσει αντικείµενο προστασίας µέσω συγκεκριµένων θετικών µέτρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει επίσης να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασµό δράσεων και µέτρων που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν σηµαντικά οι προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης. 10

11 11 ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι στόχοι του προγράµµατος Το MEDIADEM είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα που µελετά τις πολιτικές για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα έχει στόχο: να κατανοήσει τις έννοιες «ελευθερία» και «ανεξαρτησία» των µέσων ενηµέρωσης να διερευνήσει τον τρόπο διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικής για τα µέσα ενηµέρωσης σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές διαδικασίες να προσδιορίσει τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και τα ρυθµιστικά εργαλεία που ενισχύουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης να συνδυάσει τη µελέτη των διαδικασιών διαµόρφωσης πολιτικής στις επιµέρους χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε µια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών µέσων ενηµέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά) µε στόχο να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους να έρθει σε επαφή µε διαµορφωτές πολιτικής, τα ίδια τα µέσα ενηµέρωσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων να διαµορφώσει συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής για κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Επιστηµονική προσέγγιση/µεθοδολογία Για τη εξαγωγή ουσιαστικών συµπερασµάτων για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης στην Ευρώπη, το πρόγραµµα MEDIADEM υιοθετεί µια διεπιστηµονική προσέγγιση που βασίζεται στη συµβολή της νοµικής έρευνας, της πολιτικής επιστήµης και της επιστήµης των µέσων ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα συνδυάζει τη θεωρητική µε την εµπειρική ανάλυση και περιλαµβάνει κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βουλγαρία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία), καθώς και χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κροατία, Τουρκία). Οι χώρες αυτές αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των πολιτικών που ακολουθούνται στην Ευρώπη για τα µέσα ενηµέρωσης και αναδεικνύουν διάφορα είδη ρυθµιστικών πρακτικών (κρατική ρύθµιση, συρρύθµιση και αυτορρύθµιση). Το σχέδιο εργασίας του προγράµµατος στηρίζεται στη συλλογή και ανάλυση νοµικών κειµένων, κυβερνητικών εκθέσεων, κειµένων πολιτικής, δικαστικών αποφάσεων και ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας. Περιλαµβάνει επίσης τη διεξαγωγή ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων µε κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, όπως εθνικά υπουργεία, ρυθµιστικές αρχές, µέσα ενηµέρωσης, δηµοσιογράφους, δηµοσιογραφικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 11

12 12 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντονισµός Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα, Ελλάδα Η οµάδα Pierre-François Docquir, Université Libre de Bruxelles (ULB), Βρυξέλλες, Βέλγιο, Daniel Smilov, Centre for Liberal Strategies (CLS), Σόφια, Βουλγαρία, Nada Švob-Đokić, Institute for International Relations (IMO), Ζάγκρεµπ, Κροατία, Henrik Søndergaard, University of Copenhagen (UCPH), Κοπεγχάγη, ανία, Epp Lauk, University of Tartu (UT), Ταρτού, Εσθονία, Heikki Kuutti, University of Jyväskylä (JYU), Γιβασκίλα, Φινλανδία, Alina Mungiu-Pippidi, Hertie School of Governance (HERTIE), Βερολίνο, Γερµανία, Christoph Gusy, University of Bielefeld (UNIBI), Μπίλεφελντ, Γερµανία, Fabrizio Cafaggi, Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (EUI), Φλωρεντία, Ιταλία, Andrej Školkay, School of Communication and Media (SKAMBA), Μπρατισλάβα, Σλοβακία, Dilek Kurban, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Susana de la Sierra, University of Castilla-La Mancha (UCLM), Τολέδο, Ισπανία, Rachael Craufurd Smith, University of Edinburgh (UEDIN), Εδιµβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Υπεύθυνος προγράµµατος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Wolfgang Bode, Monica Menapace, ιάρκεια προγράµµατος Απρίλιος 2010 Μάρτιος 2013 Χρηµατοδότηση Το πρόγραµµα MEDIADEM χρηµατοδοτείται από το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ράση 8.5, Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αριθµός σύµβασης: FP7-SSH- 12

13 A no Ύψος χρηµατοδότησης ΕΕ Ευρώ Ιστοσελίδα προγράµµατος Σχετικές ιστοσελίδες Cordis SSH: Europa SSH: Επικοινωνία Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 10676, Ελλάδα Tηλ.: (0030) , Φαξ: (0030) ιαβάστε περισσότερα Συγγραφείς του κειµένου πολιτικής Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Rachael Craufurd Smith 13

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 4.12.2013 2013/2187(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ σχετικά µε τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών µέσων ως εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.11.2016 2016/0151(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14853/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14853/15 RECH 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/2253(INI) 7.3.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συγκέντρωση και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ»

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ» Μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων με άξονα την ελευθερία της έκφρασης και τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας Τι είναι η πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό ΠΜΣ «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Άννα Κανδύλα Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

δεν έχεις αλλάξει το δάσκαλο, είναι μάταια η προσπάθειά σου. Εάν αλλάξεις το

δεν έχεις αλλάξει το δάσκαλο, είναι μάταια η προσπάθειά σου. Εάν αλλάξεις το ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, «αν αλλάξεις όλα τα άλλα και δεν έχεις αλλάξει το δάσκαλο, είναι μάταια η προσπάθειά σου. Εάν αλλάξεις το δάσκαλο και τίποτα άλλο να μην αλλάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Προκειμένου μια εκδοτική εταιρεία να πιστοποιηθεί με ISAS BCP 9001 θα πρέπει:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Προκειμένου μια εκδοτική εταιρεία να πιστοποιηθεί με ISAS BCP 9001 θα πρέπει: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το quality management, βελτιώνει τη δομή και την οργάνωση μίας εταιρείας με στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης και της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων της. Στον κλάδο των ΜΜΕ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0215 (NLE) 11894/17 ADD 1 ENV 728 PECHE 315 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες Οκτώβριος 2008 Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα, τηλ. 210-88.47.700,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών;

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 1. Εισαγωγή Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε ότι ο τομέας της ενέργειας πρωταγωνιστεί σήμερα στην προσέλκυση επενδύσεων διεθνώς.

Γνωρίζουμε ότι ο τομέας της ενέργειας πρωταγωνιστεί σήμερα στην προσέλκυση επενδύσεων διεθνώς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΕΑ, ΙΕΝΕ ΚΑΙ ΠΣΕ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΒΕΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ H Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιώντας την κοινωνική της δέσµευση για διαρκή διάλογο για τα θέµατα της εκπαίδευσης, συµµετέχει ενεργά στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές αρχές ΠΟΛΗ ΤΟΥ CHIERI ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ TORINO ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. (Εγκεκριµένος µε την Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αρ. 105 της 24/11/2014). ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2 Η Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας κριτήρια και διαδικασίες, διασυνοριακή εκπαίδευση, διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών και διεθνή προσόντα πρόσβασης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Παπαηλιού Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/29.06.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο προϋπολογισµός προγραµµάτων αποτελεί ένα σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ ªÈ Ú ÁÈ fiïô την εποχή µας, η παγκοσµιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονοµία σε διεθνές επίπεδο. Στο νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολιτικά Συστήματα Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει: Τη σχέση (δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς. Χρήστος Βαρσάμης Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ Α.Ε

Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς. Χρήστος Βαρσάμης Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ Α.Ε Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς Χρήστος Βαρσάμης Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ Α.Ε Ημερίδα ΕΕΤΤ Η Ταχυδρομική Αγορά στην τελική ευθεία για την απελευθέρωση: Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Δειγµατοληπτική έρευνα για την Εταιρική διεξήγαγε για 6η συνεχόµενη χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα