Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2 Στόχοι Μαθήματος Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει των οποίων πρέπει να αναπτύσσονται τα πληροφοριακά συστήματα. Εξοικείωση με τα περιεχόμενα και τους κανόνες του Π &ΥΗΣ Κατανόηση των απαιτούμενων κατευθύνσεων σχετικά με το σχεδιασμό διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του Π &ΥΗΣ 2

3 Περιεχόμενα ΕΠ6.1 Εισαγωγή στο Π ΥΗΣ ΕΠ6.2 ιεθνείς Τάσεις και Πρακτικές ΕΠ6.3 Γενικές αρχές του Πλαισίου ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΠ6.4 Αρχές Οργανωσιακής ιαλειτουργικότητας ΕΠ6.5 Αρχές Σημασιολογικής και Τεχνικής ιαλειτουργικότητας ΕΠ6.6 - Ειδικές Προδιαγραφές Π &ΥΗΣ ΕΠ6.7 Οδηγίες Εφαρμογής του Π &ΥΗΣ 3

4 ΕΠ6.1 - Εισαγωγή στο ΠΔΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 Στόχος Να δώσει μία γενική ιδέα του μαθήματος Να παρουσιάσει τις εισαγωγικές έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος αυτού 5

6 Σε ποιους απευθύνεται το ΠΔ&ΥΗΣ Ανώτερα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική και τις βασικές αρχές σχετικά με τη διαλειτουργικότητα Επιχειρησιακά στελέχη των φορέων της δημόσιας διοίκησης και μονάδες αυτών Θέματα οργάνωσης και βελτίωσης διαδικασιών Στελέχη των μονάδων πληροφορικής/ / μηχανογράφησης των φορέων της ημόσιας ιοίκησης, αναδόχους έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικτυακών τόπων, κατασκευαστές λογισμικού και Πάροχους συναφών υπηρεσιών Τεχνικά θέματα για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ανάπτυξη, υποστήριξη, ασφάλεια κλπ. των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης 6

7 Χρησιμότητα η του ΠΔ&ΥΗΣ Αξιοποίηση σύγχρονων πρακτικών για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης των δημόσιων φορέων Καθορισμός κοινών προτύπων και προδιαγραφών για το σχεδιασμό και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της ημόσιας ιοίκησης Ανταλλαγή Εγγράφων και στοιχείων προς την παροχή υπηρεσιών Γενικές αρχές σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο Συναλλαγή ημόσιας ιοίκησης με Πολίτες και Επιχειρήσεις Συναλλαγή των Φορέων μεταξύ τους 7

8 Οφέλη του ΠΔ&ΥΗΣ Για τη ημόσια ιοίκηση: Να βλ βελτιώσει την εικόνα της Να διευκολύνει τις συναλλαγές με το κοινό των υπηρεσιών τους Να βελτιώσει την ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων Να ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών ηλεκτρονικών- καναλιών υψηλής αξιοπιστίας Να ενισχύσει τη διάθεση περιεχομένου και υπηρεσιών μέσω κεντρικών κυβερνητικών πυλών (πχ. ΚΕΠ, ΕΡΜΗΣ) Για τους αναδόχους Έργων Να δημιουργήσουν προϊόντα και εφαρμογές που θα ανταποκρίνονται σε ένα σύνολο κοινών προδιαγραφών Να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις προσκλήσεις των δημοσίων φορέων για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας με την επαναχρησιμοποίηση τμημάτων λογισμικού με σχεδόν τυποποιημένη λειτουργικότητα 8

9 Περιεχόμενα του ΠΔ&ΥΗΣ Ανάλυση των επιπέδων διαλειτουργικότητας Γενικές αρχές για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο οργάνωσης και διαδικασιών Προσδιορισμός πρότυπων αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) Καθορισμός πολιτικών, τεχνολογικών προτύπων και κατευθύνσεις: Μοντελοποίηση Προδιαγραφών Υλοποίησης Μοντελοποίηση Υπηρεσιών και εδομένων δ Γλώσσες και Αρχιτεκτονικές Μοντελοποίησης Εφαρμογών Παρουσίαση και Επεξεργασία ξργ Πληροφορίας ρ Επικοινωνία και ιαλειτουργικότητα με Τρίτα Συστήματα Ασφάλεια και Αυθεντικοποίηση 9

10 Βασικές Αρχές ΠΣ (/ (1/2) ιαφάνεια και εξωστρέφεια Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων Προσαρμοστικότητα Πρότυπα Κλιμάκωση Απόδοση Απόκριση 10

11 Βασικές Αρχές ΠΣ (2/2) Φιλικότητα προς το χρήστη ιαθεσιμότητα Ανοχή σφαλμάτων Συντήρηση και Αναβάθμιση Ασφάλεια 11

12 Ποιος διαχειρίζεται το ΠΔ&ΥΗΣ Η διαχείριση του Π &ΥΗΣ γίνεται για όλο το δημόσιο τομέα σε κεντρικό επίπεδο από το Φορέα ιαχείρισης του Πλαισίου (Φ Π) Καθορισμός της στρατηγικής για τη διαλειτουργικότητα και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Καθορισμός των πολιτικών και προτύπων του Π &ΥΗΣ ιάδοση του Π &ΥΗΣ Παρακολούθηση της εφαρμογής του Πλαισίου Αξιολόγηση των προτάσεων ανανέωσης Συντήρηση του Πλαισίου Μέχρι τέλος 2008, συντήρηση του Πλαισίου Ένωση «PLANET Α.Ε. ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ / ATCABETE» Αναθέτουσα Αρχή (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) Φορέας Λειτουργίας φορέα (Υπουργείο Εσωτερικών) 12

13 Προτάσεις για αλλαγές Το Π &ΥΗΣ είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gov gr Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν σε: Αλλαγές ή διορθώσεις Προσθήκες Υποβολή προτάσεων: Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλεφωνικά Οι προτάσεις αξιολογούνται από το Φ Π και όσες γίνουν αποδεκτές ενσωματώνονται στην επόμενη έκδοση του Πλαισίου 13

14 Πεδίο Εφαρμογής του Πλαισίου - Φορείς Σε όλους τους φορείς της ημόσιας ιοίκησης: Υπουργεία Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εποπτευόμενους φορείς του ημόσιου Τομέα Ανεξάρτητες Αρχές...και τους υπόλοιπους φορείς του ημόσιου Τομέα όπως αυτός ορίζεται βάσει του Ν. 2527/97, άρθρο 1. Σε οργανισμούς του ευρύτερου ημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα: ημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας Τραπεζικούς και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς Επιχειρήσεις Πληροφορικής και Υπηρεσιών Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη 14

15 Πεδίο Εφαρμογής του Πλαισίου Υποδομές και Συστήματα Πολιτικές, πρότυπα και τεχνολογικές κατευθύνσεις για ΠΣ: Υποστηρίζουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πολίτες Επιχειρήσεις Άλλους φορείς Επικοινωνούν και ανταλλάσσουν στοιχεία με πληροφοριακά συστήματα του ίδιου ή άλλου φορέα, τα οποία παρέχουν σχετικές υπηρεσίες Επιχειρήσεων, στο βαθμό που απαιτείται διαλειτουργικότητα με τα συστήματα της ημόσιας ιοίκησης. Πολιτικές, πρότυπα και τεχνολογικές κατευθύνσεις για εν γένει υποδομές που υποστηρίζουν: Έγγραφα και παραδοτέα μελέτης εφαρμογής, ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών ρ συστημάτων της ημόσιας ιοίκησης. ης Σχήματα δεδομένων και μοντέλα οργάνωσης και περιγραφής ροής εργασίας των Υπηρεσιών προς Πολίτες και Επιχειρήσεις. 15

16 Περιβάλλον ΠΔ&ΥΗΣ Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής ημόσιας ιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Υπακούει στους στόχους και τις κατευθύνσεις: Ελληνική Ψηφιακή Στρατηγική Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή ή Σύγκλιση» και «Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας της ημόσιας ιοίκησης» Ακολουθεί πρωτοβουλίες και πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Πρωτοβουλίες i2010 και eeurope Πρόγραμμα IDABC Εκμεταλλεύεται τη γνώση, εμπειρία και πρόοδο σε διεθνές επίπεδο 16

17 ΕΠ Δεθνείς Διεθνείς Τάσεις και Πρακτικές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

18 Στόχος Να δώσει μία γενική ιδέα της παρουσίας ανάλογων δράσεων σε θέματα προτυποποίησης κανόνων σε διεθνή πλαίσια Να αναδείξει δίξ χρήσιμες πρακτικές 18

19 Διεθνή πλαίσια διαλειτουργικότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (European Interoperability Framework for pan-european egovernment services - EIF) Βρετανικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (United Kingdom e-government Interoperability Framework, UK e-gif) Γερμανικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (Standards and Architectures for egovernment Applications, SAGA) Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας ανία Βελγικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας 19

20 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης EIF (1/2) ιαλειτουργικότητα ορίζεται «η ικανότητα των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και των επιχειρησιακών διαδικασιών που αυτά υποστηρίζουν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται πληροφορία και επιχειρησιακή γνώση». Σκοπός Ορισμός βασικών κατευθύνσεων για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Καθορισμός βασικών αρχών για τη ιαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης βρηηςδιαφορετικών χωρών Παροχή οδηγιών και συστάσεων σε υψηλό (αφαιρετικό) επίπεδο Ανάπτυξη κοινών προτύπων και υποδομών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πδί Πεδίο εφαρμογής Υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος IDABC Υπεύθυνοι έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του EIF στα έργα που σχεδιάζουν ή υλοποιούν 20

21 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης EIF (2/2) Περιεχόμενα και κύριοι εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη και συντήρηση του EIF 21

22 Βρετανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ε-GIF (1/7) Σύμφωνα με την έκδοση 18 Μαρτίου 2005, UK Cabinet Office, παρέχει πολιτικές και προδιαγραφές για διαλειτουργικότητα και συμβατότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνίας του δημόσιου τομέα της Μεγάλης Βρετανίας. Η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική Θεωρείται ένα από τα πλέον ώριμα σύνολα πολιτικών και προδιαγραφών Αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία της συζήτησης για την ανάπτυξη του EIF Έχει υιοθετηθεί και από χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας (π.χ. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) 22

23 Βρετανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ε-GIF (2/7) Σκοπός Κεντρικός καθορισμός των προδιαγραφών σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Βελτίωση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών Το e-gif καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων φορέων του ημοσίου Τομέα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ: Κυβέρνησης και πολιτών Κυβέρνησης και ενδιάμεσων (intermediaries) Κυβέρνησης βρη ηςκαι επιχειρήσεων (διεθνώς) Κυβερνητικών οργανισμών Κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων (ευρωπαϊκών ή διεθνών) 23

24 Βρετανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ε-GIF (3/7) Αρχιτεκτονική & Βασικά στοιχεία Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ληξιαρχείο ιαλειτουργικότητας e-gif 24

25 Βρετανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ε-GIF (4/7) Οι πολιτικές και προδιαγραφές του πλαισίου αφορούν σε: Τεχνικές πολιτικές Τεχνική υλοποίηση σε θέματα διασύνδεσης, δικτύων, ολοκλήρωσης δεδομένων, μεταδεδομένων διαχείρισης περιεχομένου, πρόσβασης και καναλιών παροχής υπηρεσιών, προτυποποίησης επιχειρηματικών περιοχών Υποστήριξη υλοποίησης Υλοποίηση XML σχημάτων, Πρότυπο μεταδεδομένων Κεντρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ( ιαδικασίες διοίκησης Ρόλοι και υπευθυνότητες της κυβέρνησης, των δημόσιων φορέων και των επιχειρήσεων ιαχείριση αλλαγών Συμμόρφωση με το πλαίσιο 25

26 Βρετανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ε-GIF (5/7) Κύριες κατευθύνσεις πολιτικές Ευθυγράμμιση με το Internet Η υιοθέτηση της XML ως κύριο πρότυπο για την ολοκλήρωση και διαχείριση Η υιοθέτηση η του browser ως βασικό μέσο πρόσβασης Η προσθήκη των metadata στις πληροφορίες που χειρίζονται τα πληροφοριακά συστήματα Η ανάπτυξη και υιοθέτηση η του e-gms (e-government Metadata Standard) Έχει βασιστεί στο διεθνές πρότυπο Dublin Core Η ανάπτυξη και συντήρηση του GCL (Government Category List). Η απαίτηση για συμμόρφωση με το e-gif σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα. Ανάπτυξη διεπαφών μεταξύ κυβερνητικών πληροφοριακών συστημάτων και ενδιάμεσων δά Αντίθετα, οι διεπαφές μεταξύ των ενδιάμεσων και του κοινού (πολίτες, επιχειρήσεις) δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του e-gif 26

27 Βρετανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ε-GIF (6/7) Επιλογή προδιαγραφών και προτύπων βάσει των παρακάτω: ιαλειτουργικότητα Υποστήριξη από την αγορά Κλιμάκωση Ανοικτά πρότυπα ιεθνή πρότυπα 27

28 Βρετανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ε-GIF (7/7) ιαχείριση, συντήρηση και έλεγχος εφαρμογής του e-gif Μονάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government Unit) του Cabinet Office Οργανισμοί του ημοσίου Τομέα Αγορά πληροφορικής Πολίτες Senior IT Forum Ομάδα Εργασίας ιαλειτουργικότητας Government Schema Group για τη δημιουργία και διάδοση των XML σχημάτων στο δημόσιο τομέα Άλλες ομάδες εργασίας με εξειδικευμένο αντικείμενο όπως Metadata Working Group, Smart Cards Working Group κλπ. 28

29 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (1/8) Εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών με απώτερο στόχο να αναγνωρίσει τα απαραίτητα πρότυπα και προδιαγραφές και να δημιουργήσει νόμους και κανονισμούς που θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του ημοσίου Τομέα Βασική αρχή: απλότητα και σαφήνεια στα πρότυπα και τις προδιαγραφές Το SAGA επιδιώκει την επίτευξη των παρακάτω βασικών στόχων: ιαλειτουργικότητα Επαναχρησιμοποίηση Ανοιχτά πρότυπα Μείωση κόστους και κινδύνων ανάπτυξης κυβερνητικών εφαρμογών Κλιμάκωση Υποχρεωτική συμμόρφωση για τους κυβερνητικούς φορείς σε ομοσπονδιακό επίπεδο 29

30 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (2/8) Το SAGA καλύπτει συνολικά 400 υπηρεσίες, οι οποίες κατατάσσονται σε 8 τύπους υπηρεσιών εν έχει προηγηθεί ανάλυση των υπηρεσιών 30

31 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (3/8) Αρχιτεκτονική Μοντέλο Αναφοράς RM- ODP (The Reference Model of Open Distributed Processing - RM-ODP) Πέντε διαφορετικές οπτικές του συστήματος: Επιχειρησιακή οπτική Οπτική της πληροφορίας Υπολογιστική οπτική Οπτική της ανάπτυξης Τεχνολογική οπτική 31

32 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (4/8) Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, βάσει πολυ-επίπεδης αρχιτεκτονικής υλοποίησης: Το επίπεδο πελάτη (client tier) Το επίπεδο παρουσίασης (presentation tier) Το ενδιάμεσο επίπεδο (middle tier) ή επιχειρησιακό επίπεδο (business layer) Το επίπεδο επεξεργασίας (persistence/ back end tier) 32

33 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (5/8) Οι 4 άξονες δράσης του SAGA: Ο προσδιορισμός των τεχνικών προτύπων, κανόνων και αρχιτεκτονικών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η μοντελοποίηση διαδικασιών (Process modeling) Ανάλυση, διαγραμματική απεικόνιση και τεκμηρίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών Η μοντελοποίηση δεδομένων (Data modeling) Η ανάπτυξη των απαραίτητων βασικών μερών-συνιστωσών (Components). core components Το Πλαίσιο SAGA δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, καθώς αυτά αντιμετωπίζονται από το Γερμανικό πρότυπο OSCI. 33

34 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (6/8) ιαδικασίες συντονισμού Μονάδα KBSt - Federal Government Co-ordination ordination and Advisory Agency του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών. Άλλοι εμπλεκόμενοι: μ Η ειδική ομάδα εργασίας του SAGA (SAGA expert group). Οι εξουσιοδοτημένοι συγγραφείς προτύπων και αρχιτεκτονικών (SAGA authors). ιαδικασία ελέγχου Υποβολή προτάσεων για πρότυπα και αρχιτεκτονικές Εξέταση των προτάσεων από τους SAGA authors Συζήτηση στην ειδική ομάδα εργασίας Αποδοχή των προτάσεων σε συμβούλιο του KBSt Ενσωμάτωση των προτύπων και των αρχιτεκτονικών από τους SAGA authors στην επόμενη έκδοση του SAGA 34

35 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (7/8) Μηχανισμοί διαβούλευσης, υποβολής προτάσεων, σχολίων κλπ. που χρησιμοποιεί το SAGA: ημόσιος μηχανισμός διαβούλευσης (discussion forum) Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας για την υποβολή προτάσεων και ιδεών στους SAGA authors. Ειδική ομάδα εργασίας του SAGA (SAGA expert group) που απαρτίζεται από εκπροσώπους επιχειρήσεων, επιστημονικών ιδρυμάτων και φορέων του δημοσίου 35

36 Γερμανικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - SAGA (8/8) Κατάταξη προτύπων σε λίστες: Λευκή λίστα (White List) Έχουν αξιολογηθεί ως υποψήφια για χρήση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρότυπα που προτείνονται για πρώτη φορά. Γκρι λίστα (Grey List) εν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του SAGA αλλά είχαν περιληφθεί σε παλαιότερη έκδοση του SAGA ως υποχρεωτικά ή προτεινόμενα Χρησιμοποιούνται μόνο κατά την αναβάθμιση συστημάτων, όχι για νέα συστήματα. Μαύρη λίστα (Black List) Έχουν απορριφθεί από το SAGA 36

37 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δανία (1/4) Ομογενοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο φορέων της ημόσιας ιοίκησης. ης Μη δυνατή η επίτευξη των στόχων της αποδοτικότητα, βελτίωσης υπηρεσιών και μείωσης κόστους μέσα από πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο Βασικοί στόχοι: Η χρήση ανοιχτών προτύπων Η αξιοποίηση η και επαναχρησιμοποίηση η η υφιστάμενων προτύπων Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών των για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων μετατόπιση του επικέντρου των υπηρεσιών από το φορέα-πάροχο στο χρήστη Ο συντονισμός και η διαχείριση της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Η υιοθέτηση του Πλαισίου πρέπει να γίνεται προσεχτικά, καθώς δεν βρίσκουν εφαρμογή όλες οι κατευθύνσεις του Πλαισίου σε όλες τις περιπτώσεις φορέων και έργων 37

38 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δανία (2/4) Περιλαμβάνει 609 πρότυπα χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες: Πρότυπα διαδικασιών (process standards): Πολιτικές σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο διακίνησης και επεξεργασίας πληροφορίας Τεχνολογικά πρότυπα (technical standards): Επίτευξη διαλειτουργικότητας και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων 181 τεχνολογικά πρότυπα χωρισμένα σε 9 υποκατηγορίες Πρότυπα δεδομένων (data standards): Ορισμός πρότυπων XML σχημάτων Ενιαίος ορισμός βασικών σχημάτων δεδομένων σε κεντρικό επίπεδο Συντηρούνται στο InfostructureBase (βάση δεδομένων) Περιλαμβάνει 427 πρότυπα στη συγκεκριμένη κατηγορία 38

39 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δανία (3/4) Τα τεχνολογικά πρότυπα χωρίζονται σε υποκατηγορίες: ιαπροσωπείες χρηστών (User Interfaces) Ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων (Document and Data Interchange) Υπηρεσίες που στηρίζονται στο διαδίκτυο (Web-based Services) ιαχείριση περιεχομένου και Μεταδεδομένα (Content Management and Metadata Definition) Ολοκλήρωση δεδομένων (Data Integration) ιαχείριση ταυτότητας (Identity Management) ιασυνδεσιμότητα (Interconnectivity) Λειτουργίες (Operations) Εξειδικευμένα πρότυπα για επιχειρησιακούς τομείς (Business area specific standards) Εκπαίδευση από απόσταση (e-learning). 39

40 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δανία (4/4) Επίπεδα Ένταξης Προτύπων: Προτεινόμενο Εγκεκριμένο Νεοεμφανιζόμενο Υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να επικρατήσει στο μέλλον Καθιερωμένο Συντηρούμενο Έχει αντικατασταθεί από νέα πιο σύγχρονα πρότυπα Υπό κατάργηση Έχει ήδη αντικατασταθεί Σχέδια μετάπτωσης των συστημάτων ώστε να υιοθετήσουν τα πρότυπα που τα έχουν αντικαταστήσει Καταργηθέντα 40

41 Διαδικτυακός Τόπος Πλαισίου Διαλειτουργικότητας της Δανίας Εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων στην επιλογή συγκεκριμένων προτύπων Μηχανή αναζήτησης Στο περιεχόμενο και τα πρότυπα του Πλαισίου με διάφορα κριτήρια ιαδικτυακή υπηρεσία για την παροχή του Πλαισίου RSS Υποστήριξη του Πλαισίου Blog δημοσίευσης ης νέων και ειδήσεων του Πλαισίου Χάρτης κόμβου Newsletter 41

42 Βελγικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (1/3) Πρώιμο στάδιο ανάπτυξης εν ορίζεται συγκεκριμένη απαίτηση συμμόρφωσης Σκοπός Θέσπιση προτύπων για το σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Εφαρμογή σε φορείς σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 42

43 Βελγικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (2/3) Κατηγορίες προτύπων Παρουσίαση και ανταλλαγή δεδομένων Προσβασιμότητα, κανάλια παράδοσης υπηρεσιών, τύπους αρχείων και εγγράφων, συμπίεση αρχείων, τύπους αρχείων εικόνων Ολοκλήρωση δεδομένων και ενδιάμεσο λογισμικό XML, EDI, διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services), μεταδεδομένα, κατανεμημένες αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες διασυνδεσιμότητας Πρωτόκολλα ανταλλαγής αρχείων και μηνυμάτων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες καταλόγου, πρόσβαση σε δίκτυα Υπηρεσίες ασφάλειας Υποδομές δημοσίου κλειδιού (PKI), ασφάλεια υπηρεσιών ιστού (Web service security), αυθεντικοποίηση, πολιτικές πρόσβασης Συστοιχίες προτύπων (clusters) Προσβασιμότητα (Web accessibility) XML Έγγραφα (Document) ίκτυα (Network) Γραφικά (Graphics) 43

44 Βελγικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (3/3) Κατηγορίες ένταξης προτύπων Προταθέν (proposed) p Προτεινόμενο (recommended) Υποχρεωτικό (mandatory) Στοιχεία προτύπων Όνομα Έκδοση προτύπου Οργανισμός προτυποποίησης/ υποστήριξης Ημερομηνία αποδοχής Κατάσταση προτύπου Κατάσταση εκπόνησης μελέτης επιπτώσεων ιαδικασία αλλαγών: Πρόταση για εισαγωγή στο Πλαίσιο («προταθέν») ημόσια ιαβούλευση («προτεινόμενο») Μη δημιουργία προβλημάτων συμμόρφωσης («υποχρεωτικό») 44

45 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών - Μεγάλη Βρετανία (1/2) Στρατηγική Ολοκληρωμένη λ χάραξη πολιτικής ιερεύνηση και προώθηση υπηρεσιών που παράγουν ουσιαστικά οφέλη για τους πολίτες Επίκεντρο στους χρήστες των υπηρεσιών και όχι στον πάροχο Ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών Υψηλής ποιότητας και αποδοτική παροχή υπηρεσιών Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ημόσιες Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 45

46 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών - Μεγάλη Βρετανία (2/2) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 2 κεντρικές κυβερνητικές πύλες Πολίτες -DirectGov( Ομαδοποίηση σε θεματικές ενότητες ή με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται Ανακατεύθυνση στο διαδικτυακό τόπο του αρμόδιου φορέα Επιχειρήσεις -Businesslink ( u Ανακατεύθυνση στο διαδικτυακό τόπο του αρμόδιου φορέα Στρατηγική ορθολογικοποίησης της παρουσίας των δημοσίων φορέων στο ιαδίκτυο Σταδιακή ένταξη στις 2 πύλες Εθνική Υπηρεσία Υγείας Παρέχει σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ιατρούς και ασθενείς 46

47 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών - Αυστρία ιαδικτυακή πύλη HELP ( ιεπαφή μεταξύ 12 ομοσπονδιακών υπουργείων, 9 επαρχιών, 80 περιφερειακών διοικήσεων και 2359 φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης Ανακατεύθυνση στο διαδικτυακό τόπο του αρμόδιου φορέα Αξιοποιεί ανοιχτά πρότυπα και τεχνολογίες (W3C) Ασφάλεια της πύλης βάσει του Κυβερνητικού Κέντρου Επεξεργασίας εδομένων Κρυπτογράφηση Μηχανισμοί αυθεντικοποίησης Όνομα και συνθηματικό χρήστη Προβλέπεται η χρήση υποδομών δημοσίου κλειδιού και ηλεκτρονικών υπογραφών Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Χρήση ψηφιακής υπογραφής Citizen Card Light Citizen Card για ψηφιακή υπογραφή μέσω της χρήσης κινητού τηλεφώνου. 47

48 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών Βέλγιο (1/2) Κυβερνητική πύλη ( Μοναδικό σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες Μοναδική ταυτοποίηση των χρηστών (Single-Sign-On) Μέσω ψηφιακού πιστοποιητικού, σοοη ού το οποίο οίο είναι ίααποθηκευμένο ο σε έξυπνη κάρτα (e-id card). ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης των πληροφοριών και υπηρεσιών της πύλης και εν γένει να αξιολογήσουν τη λειτουργία της. εν έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις Προσβάσιμη από ΑμεΑ Οργάνωση περιεχομένου ανά κατηγορίες Πολίτες Επιχειρήσεις ημόσιοι υπάλληλοι 48

49 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών Βέλγιο (2/2) Υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης Κεντρικό σύστημα συγκέντρωσης των πληροφοριών Υποστηρικτικά συστήματα (back-office) των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ίκτυο extranet t κοινωνικής ασφάλισης Κεντρική διαδικτυακή πύλη για την κοινωνική ασφάλιση Υποστηρίζει single sign on και SSL. 25 ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις Οφέλη Πολλές υπηρεσίες να παρέχονται αυτόματα στους χρήστες και κατά συνέπεια, ευκολότερα και γρηγορότερα. Εξοικονόμηση χρόνου για τους εργοδότες. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 49

50 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών Ισπανία Φορολογία εισοδήματος Προσυμπλήρωση εντύπων του φορολογούμενου με τα προσωπικά στοιχεία Απλοποίηση της διαδικασίας, με την κατάργηση περιττών εντύπων και γραφειοκρατίας Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών από δημόσιο οργανισμό (CERES) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ηλεκτρονική πληρωμή των φόρων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικών στοιχείων Οφέλη Άμεσος υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και γρήγορη συμπλήρωση της δήλωσης Αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών Επαναχρησιμοποίηση ήδη υποβληθέντων στοιχείων Τροποποιήσεις μόνο στα σημεία διεπαφής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες Κατάργηση περιττής γραφειοκρατίας Παροχή μέσω διαδικτυακής πύλης 50

51 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών Σουηδία Αγορά εργασίας Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης θέσεων εργασίας Οφέλη Περισσότερος χρόνος στη συμβουλευτική υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων Αναζήτηση εργασίας στη Σουηδία και για πολίτες που κατοικούν σε άλλες χώρες Καταχώριση εταιρίας & υποβολή δηλώσεων φορολογίας Αίτηση για καταχώριση εταιρίας ηλεκτρονικά Πιστοποίηση του χρήστη μέσω ηλεκτρονικής ταυτότητας (ID) Μετανάστευση Θέματα μετανάστευσης μέσω διαδικτυακής πύλης ( Οφέλη Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εμπλεκομένων στις διαδικασίες μετανάστευσης. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συστήματος Schengen. ημιουργία μιας κεντρικής πληροφοριακής υποδομής για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με θέματα μετανάστευσης. 51

52 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών Δανία Πρωτοβουλία e-day Το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών των φορέων της ημόσιας ιοίκησης ηλεκτρονικά Υιοθέτηση η πρωτοβουλιών Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα από φορείς του δημόσιου τομέα Χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών Υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υιοθέτηση της XML, ως βασικό πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης 52

53 Μελέτη επιπέδων Ηλεκτρονικοποίησης Υπηρεσιών ΗΠΑ Κεντρική κυβερνητική πύλη ( Οργάνωση σε 4 κατηγορίες: Πολίτες Επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Κυβερνητικούς υπαλλήλους Επισκέπτες των ΗΠΑ 53

54 Συμπεράσματα διεθνών πρακτικών Συμβατότητα με τις γενικές κατευθύνσεις και απαιτήσεις που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας Περιγραφή ενός συνόλου προτύπων και προδιαγραφών σε τεχνολογικό και σημασιολογικό επίπεδο Όχι με βάση τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. εν προβλέπονται κυρώσεις για μη συμμορφώσεις ως προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές Εστίαση στην τεχνολογική και τη σημασιολογική διάσταση της διαλειτουργικότητας Ένταξη των προτύπων ως προς την απαίτηση συμμόρφωσης Φορέας διαχείρισης και ενημέρωσης Κοινές διαδικασίες συντήρησης ημοσίευση του πλαισίου και των προτύπων του σε συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο ιαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους Λήψη προτάσεων αναθεώρησης και συμπλήρωσης του πλαισίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ηλεκτρονικών φορμών Αξιολόγηση και υιοθέτηση ή απόρριψη των προτάσεων ημοσίευση νέας έκδοσης του πλαισίου σε τακτά χρονικά διαστήματα Η παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου και η πιστοποίηση δεν εμπίπτει στις βασικές αρμοδιότητες δό του φορέα διαχείρισης του πλαισίου 54

55 Βέλτιστες πρακτικές για το ελληνικό ΠΔ&ΥΗΣ Η οργανωτική διάσταση της διαλειτουργικότητας συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας Προσαρμογή στις ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Τα επίπεδα κατάταξης και ο κύκλος ζωής των προτύπων έχουν υιοθετηθεί θ από το SAGA, όπως και η εν γένει οπτική του συγκεκριμένου πλαισίου και στις τρεις διαστάσεις της διαλειτουργικότητας. Ο τρόπος παρουσίασης των προτύπων προσομοιάζει σημαντικά τον αντίστοιχο τρόπο παρουσίασης που ακολουθεί το πλαίσιο διαλειτουργικότητας της ανίας. Οι διαδικασίες διαβούλευσης, λήψης προτάσεων για συμπληρώσεις/ διορθώσεις και γενικά οι διαδικασίες αναθεώρησης του πλαισίου εκμεταλλεύονται στοιχεία από το σύνολο των πλαισίων διαλειτουργικότητας που εξετάστηκαν. 55

56 Συμπεράσματα για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσα από το ιαδίκτυο ιαδικτυακοί κόμβοι Πύλες των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες. Πλήρης κάλυψη των επιπέδων 1 και 2 της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σε ικανοποιητικό βαθμό το επίπεδο 3 Προσφέρονται πολλές υπηρεσίες επιπέδου 4 κυρίως όσον αφορά ηλεκτρονικές πληρωμές Κεντρικές κυβερνητικές πύλες Μοναδικό σημείο πρόσβασης για πληροφορίες Ανακατεύθυνση στις ιστοσελίδες του αρμόδιου φορέα Οργάνωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινού Πέραν της πληροφόρησης διαδεδομένη είναι η παροχή πρότυπων εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ταυτόχρονα με άλλες συνοδευτικές δράσεις Ανασχεδιασμός διαδικασιών Ολοκλήρωση πυλών με back-office συστήματα Τροποποιήσεις νομικού πλαισίου Μεγάλο πρόβλημα η πιστοποίηση η της ταυτότητας Χρήση ηλεκτρονικών καρτών με ψηφιακό πιστοποιητικό 56

57 ΕΠ6.3 - Γενικές αρχές του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

58 Στόχος Κατανόηση των αναγκών της ημόσιας ιοίκησης, των Πολιτών και Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του Π &ΥΗΣ Γώ Γνώση πάνω στις προδιαγραφές του εννοιολογικού πλαισίου των κανόνων και προτύπων 58

59 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Χαρακτηριστικά υπηρεσίας διακυβέρνησης Έχει χρήστη Πολίτης, επιχείρηση ή άλλος φορέας της ημόσιας ιοίκησης Έχει παραδοτέο Βεβαίωση, Πιστοποιητικό,... Έχει Πάροχο Υπηρεσιακή Μονάδα ενός Φορέα της ημόσιας ιοίκησης που παρέχει το παραδοτέο Έχει ρυθμιστή Υπηρεσιακή Μονάδα ενός Φορέα της ημόσιας ιοίκησης αρμόδια για το ρυθμιστικό πλαίσιο Κατηγορίες υπηρεσιών Απλές Πληροφόρηση, βεβαίωση-πιστοποίηση, οικονομική συναλλαγή, διακίνηση πληροφοριακού περιεχομένου Σύνθετες Εξέταση, συμβουλή, διαγωνισμός, προμήθεια, διαβούλευση, προβολήπροώθηση, επίβλεψη-παρακολούθηση, αδειοδότηση, προετοιμασία και παραγωγή ρυθμιστικού πλαισίου 59

60 Επίπεδα Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης + Προσωποποίηση (Personalisation) 60

61 i2010 Προς Πολίτες Φόρος εισοδήματος Εύρεση εργασίας Κοινωνική ασφάλιση Προσωπικά έγγραφα Καταχώρηση αυτοκινήτου Οικοδομική άδεια ήλωση στην αστυνομία ημόσιες βιβλιοθήκες Πιστοποιητικά Ανώτερη εκπαίδευση Μετακόμιση Υπηρεσίες υγείας Προς Επιχειρήσεις Εργοδοτικές εισφορές Φορολογία Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Σύσταση εταιρίας Στατιστικά δεδομένα ηλώσεις στα τελωνεία Περιβαλλοντικές άδειες ημόσιες προμήθειες 61

62 Απαιτήσεις Χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Αδιαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της ημόσιας ιοίκησης Μονοσήμαντη αλληλεπίδραση (One Stop Shop) Ένα σημείο εκκίνησης της υπηρεσίας (κέντρο εξυπηρέτησης, δημόσιο πληροφοριακό σύστημα) Ένα σημείο εξόδου Οnline ενημέρωση για τη ροή της πληροφορίας και τη λήψη των αποφάσεων Κυβερνητικές ιαδικτυακές Πύλες (Government Portals) Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων 62

63 Σκοπός Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Ορισμός ιαλειτουργικότητας «Η ικανότητα των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται από αυτά να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται πληροφορία και γνώση» Στόχοι ιασφάλιση της ιαλειτουργικότητας Υιοθέτηση ανοικτών τεχνολογικών προτύπων και προδιαγραφών Συμμόρφωση με Πανευρωπαϊκές Πολιτικές 63

64 Διεπαφές Διαλειτουργικότητας Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (Government to Government - G2G) Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (Government to Citizen - G2C) Κυβέρνηση-προς-Επιχειρήσεις (Government to Business - G2B) Βασικά σημεία διαλειτουργικότητας αποτελούν: Ανάμεσα σε φορείς της κεντρικής διοίκησης Ανάμεσα σε φορείς της κεντρικής διοίκησης και σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού Ανάμεσα σε φορείς της ημόσιας ιοίκησης και Εποπτευόμενους φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου ημοσίου Τομέα Ενδιάμεσους φορείς και οργανισμούς Άλλες κυβερνήσεις και διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 64

65 Επίπεδα Διαλειτουργικότητας 65

66 Επίπεδα Κατάταξης Κανόνων & Τεχνολογικών Προτύπων Υποχρεωτικό Έχει εφαρμοστεί και δοκιμαστεί σε πρακτικές εφαρμογές και αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη δδ και επιβεβλημένη ββλ τεχνολογική λύση Θα πρέπει να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα. Ένα Πρότυπο Υποχρεωτικό θα πρέπει να υιοθετείται αν η χρήση της τεχνολογίας ή της λειτουργικότητας που σχετίζεται με αυτό είναι απαραίτητη ή δικαιολογείται από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής. Προαιρετικό Έχει εφαρμοστεί και δοκιμαστεί σε πρακτικές εφαρμογές, αλλά υφίσταται ένα πιο κατάλληλο Πρότυπο Υποχρεωτικό εν συμμορφώνεται πλήρως με το σκοπό και τους στόχους του Π &ΥΗΣ Στην περίπτωση όπου δεν υφίσταται ανταγωνιστικό Υποχρεωτικό Πρότυπο, αποκλίσεις από τα Προαιρετικά Πρότυπα επιτρέπονται μόνο σε δικαιολογημένες, εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπό ιαμόρφωση Συμμορφώνεται με τις τρέχουσες τάσεις ανάπτυξης και καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις περί «Ανοικτής Φιλοσοφίας» των τεχνολογικών προτύπων. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 66

67 Φράσεις-Κλειδιά Ενδεικτικά των Επιπέδων Κατάταξης Φράσεις-κλειδιά, σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί από το Internet Engineering Task Force (IETF) Request For Comments (RFC) 2119 συμπληρώνουν τα επίπεδα συμμόρφωσης. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Πρότυπα Υποχρεωτικά Απόλυτη απαίτηση του Πλαισίου. ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ και ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Πρότυπα Υποχρεωτικά Αυστηρή απαγόρευση της προδιαγραφής. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ, ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Πρότυπα Προαιρετικά Παράληψη αθέτηση μιας προδιαγραφής ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ και ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ Πρότυπα Προαιρετικά Ανοικτό το ενδεχόμενο της υιοθέτησης μιας συμπεριφοράς που δεν συνιστάται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ Πρότυπα Υπό ιαμόρφωση προδιαγραφές προς ενσωμάτωση 67

68 Λίστες Ωρίμανσης Τεχνολογικών Προτύπων Λευκή Λίστα Αποδεκτά πρότυπα, κατόπιν θετικής αξιολόγησης Έχουν δυνητική χρήση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αξιολόγηση από Φ Π Υιοθέτηση στην επόμενη έκδοση Ένταξη στη Μαύρη Λίστα Παραμονή στη Λευκή Λίστα για επανεξέταση Γκρι Λίστα εν περιλαμβάνονται πλέον στην ισχύουσα έκδοση του Ελληνικού ΠΗ Κατά το παρελθόν είχαν ευρεία χρήση στην τεχνολογική αγορά Μαύρη Λίστα Αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ε χρησιμοποιούνται σε νέες εφαρμογές Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης εν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο Ελληνικό ΠΗ Εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν από το Φορέα ιαχείρισης του Πλαισίου Επιτρέπεται μόνο η παράλληλη χρήση τους με τεχνολογικά πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί Σε περίπτωση σημαντικής αναβάθμισης, επιτρέπεται η πρόταση της νέας έκδοσής του για ένταξη 68

69 Κύκλος Ζωής Τεχνολογικών Προτύπων 69

70 Τεχνολογικές Αρχές Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων ιαφάνεια και εξωστρέφεια Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων Προσαρμοστικότητα Πρότυπα Κλιμάκωση Απόδοση και απόκριση Φιλικότητα προς το χρήστη ιαθεσιμότητα Ανοχή σφαλμάτων Συντήρηση και αναβάθμιση Ασφάλεια 70

71 Βέλτιστες Πρακτικές Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων Πολύ-επίπεδες Αρχιτεκτονικές Αά Ανάπτυξη Βασισμένη σε Αυτόνομες ομικές Μονάδες Προσανατολισμένες στις Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικές Τεχνολογία Υπηρεσιών Ιστού 71

72 Πολύ-επίπεδες Αρχιτεκτονικές 4 Επίπεδα Ολοκλήρωσης Επίπεδο χρηστών Επίπεδο παρουσίασης Επίπεδο επιχειρησιακής λογικής Επίπεδο αποθήκευσης δεδομένων 72

73 Πλεονεκτήματα Πολύ-επίπεδων Αρχιτεκτονικών ιαχωρισμός επιπέδου επιχειρησιακής λογικής και επιπέδου αποθήκευσης δεδομένων Συστήματα ανεξάρτητα από τον τύπο και τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων ιαχωρισμός επιπέδου παρουσίασης και επιπέδου επιχειρησιακής λογικής Βέλτιστη τεχνική λύση για πολλαπλούς τρόπους παρουσίασης Βοηθά την αρχιτεκτονική της εφαρμογής να αναβαθμίζεται σε χαρακτηριστικά όπως προσαρμοστικότητα και επαναχρησιμοποίηση στοιχείων με χαμηλό κόστος Κατανομή του φόρτου της εφαρμογής ιαχωρισμός επιπέδου χρήστη και επιπέδου παρουσίασης Ενιαία πρόσβαση διαφορετικών χρηστών 73

74 Ανάπτυξη Βασισμένη σε Αυτόνομες Δομικές Μονάδες Μία αυτόνομη δομική μονάδα θεωρείται μία οντότητα λογισμικού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την ανάγκη παραμετροποίησης σε μία εφαρμογή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τον υλοποιητή της αυτόνομης δομικής μονάδας Οι δομικές μονάδες παρέχουν τις λειτουργίες τους μέσω διεπαφών Προσφέρονται ρ πολλές εναλλακτικές λύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής Πλεονεκτήματα Χρήση ειδικών ανεξάρτητων λειτουργιών, όπως διαχείριση αυθεντικοποίησης, localization, persistence ή διαλειτουργικότητας υνατότητα αόηαεπαναχρησιμοποίησης ααχρησμοοησης των λειτουργιών των δομικών μονάδων και σε άλλες εφαρμογές. 74

75 Προσανατολισμένες στις Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικές (SOA) 4 βασικές αρχές Ρητός και σαφής ορισμός των ορίων των υπηρεσιών Αυτονομία μεταξύ των υπηρεσιών ιαμοιρασμός σχημάτων (schemas) και συμφωνιών (contracts), αλλά όχι κλάσεων (classes) μεταξύ των υπηρεσιών ιασφάλιση της συμβατότητας ανάμεσα στις υπηρεσίες μέσω πολιτικών (policies) 75

76 Πλεονεκτήματα SOA Υποστήριξη της χαλαρής διασύνδεσης μεταξύ των δομικών μονάδων Εύκολη υλοποίηση αλλαγών ιαφάνεια φυσικής τοποθεσίας υλοποίησης υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι ο χρήστης μιας υπηρεσίας δεν γνωρίζει ρζ πού βρίσκεται η υλοποίηση η της υπηρεσίας. Επαναχρησιμοποίηση κώδικα και αυτόνομων δομικών μονάδων λογισμικού 76

77 Τεχνολογία Υπηρεσιών Ιστού Ο πιο διαδεδομένος και δημοφιλής τρόπος υλοποίησης μιας Υπηρεσιοστραφούς Αρχιτεκτονικής XMLαναπαραστάσεις των διεπαφών προγραμμάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών Προσπελάσιμες μέσω ιαδικτύου. Ανεξάρτητος από δεδομένα μηχανισμός παρουσίασης των υπηρεσιών Χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα SOAP (Simple Object Access Protocol), το οποίο αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας εφαρμογών βασισμένο σε XML, WSDL (Web Services Description Language), το οποίο είναι ένα XML schema για περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και τη διασύνδεσή τους με τα πρωτόκολλα των υπηρεσιών διαδικτύου UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), το οποίο είναι ο χώρος αποθήκευσης για καταχώρηση και αναζήτηση περιγραφών υπηρεσιών διαδικτύουδ Εύκολη πρόσβαση χρηστών σε πληροφορία που μπορεί να δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε μέρος του διαδικτύου Περιορισμοί που καλείται να ξεπεράσει η Τεχνολογία Υπηρεσιών Ιστού εν καλύπτει την ανάγκη αυτόματης αλληλεπίδρασης μεταξύ εφαρμογών. Χρειάζεται καλύτερος μηχανισμός για την αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο 77

78 Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού Η αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού στηρίζεται στις εξής αλληλεπιδράσεις δημοσιοποίησε (publish) βρες (find) κατανάλωσε (bind)...ανάμεσα σε 3 ρόλους: τον πάροχο υπηρεσίας (service provider) το ληξιαρχείο υπηρεσίας (service registry) τον αιτούντα υπηρεσία (service requestor) 78

79 Οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας των Υπηρεσιών Ιστού Γρήγορη ανάπτυξη και μειωμένο κόστος ολοκλήρωσης Άμεση ενοποίηση ετερογενών πηγών και υπηρεσιών Συσσώρευση τελικών (back-end) υπηρεσιών Άντληση πληροφοριών και δεδομένών από πολλαπλές τελικές υπηρεσίες. Αυτόνομη εκτέλεση εργασιών Επαναχρησιμοποίηση Αρθρωτή δομή 79

80 ΕΠ Αρχές Οργανωσιακής ακής Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

81 Στόχος Κατανόηση αρχών οργανωσιακής διαλειτουργικότητας Λογική σχεδίαση και αντιμετώπιση των θεμάτων διαλειτουργικότητας Βασικός άξονας για την υλοποίηση της σημασιολογικής και τεχνολογικής διάστασης της διαλειτουργικότητας Ανάδειξη των πολιτικών κατευθύνσεων που πρέπει να διέπουν τις δράσεις για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας 81

82 Οργανωσιακή διαλειτουργικότητα (1/2) ύο βασικοί άξονες Εξέταση των απαιτήσεων των αποδεκτών υπηρεσιών Εξέταση των απαιτήσεων των διαδικασιών Στόχοι Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους. Ο καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των βημάτων παροχής των υπηρεσιών. Η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών Ομογενοποίηση των λειτουργιών των υπηρεσιών Η ευθυγράμμιση των διαδικασιών των Φορέων της ημόσιας ιοίκησης Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών «μιας στάσης» (one-stop) Η σύνδεση των προτύπων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τα επιχειρησιακά ερησα πρότυπα κάθε Φορέα 82

83 Οργανωσιακή διαλειτουργικότητα (2/2) Στόχοι (συνέχεια) Ο σαφής καθορισμός της συμμετοχής των χρηστών στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα τεχνολογικά πρότυπα και τις πολιτικές αυθεντικοποίησης. Η προτυποποίηση κανόνων για τη διαχείριση της ανταλλαγής πληροφοριών και μηνυμάτων. Η παροχή υπηρεσιών από πολλαπλές πηγές / κανάλια. Η κατάλληλη προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση των ευθυνών και κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Φορέων. 83

84 Βασικές Αρχές Ευθυγράμμιση των διεθνών πρακτικών και κοινοτικών οδηγιών με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας Θέσπιση ανοιχτών τεχνικών προτύπων Καθορισμός σαφούς και μακροπρόθεσμου οράματος για τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Υλοποίηση της διαλειτουργικότητας Κοινή αντίληψη για το σωστό σχεδιασμό συστημάτων και Φορέων. Εξάπλωση νέων τάσεων, αποτελεσματικών ιδεών και δοκιμασμένων πρακτικών Ταχεία εξάπλωση και υιοθέτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων στο ημόσιο Τομέα. Συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα Υλοποίηση μηχανισμών χρηματοδότησης και υποδομών συστημάτων για ηλεκτρονικές πληρωμές. Εστίαση σε επιχειρησιακά ζητήματα Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών Ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών ραστική βελτίωση των διαδικασιών ιατύπωση προτάσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική αναδιοργάνωση των Φορέων. 84

85 Διαλειτουργικότητα για την παροχή υπηρεσιών «one stop» Αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Πολυπλοκότητα των μηχανισμών διεκπεραίωσης των υπηρεσιών και των οργανωτικών σχημάτων της ημόσιας ιοίκησης Πλεονάζοντα έγγραφα ή πιστοποιητικά που απαιτούνται ως δικαιολογητικά σε κάποιες υπηρεσίες Κανάλια διεκπεραίωσης υπηρεσιών και πραγματοποίησης πληρωμών Επίπεδα και μέθοδοι αυθεντικοποίησης Απαίτηση η για ηλεκτρονικές υπογραφές Εφαρμογή κοινών πρακτικών και προτύπων Εκπαίδευση προσωπικού 85

86 Αναγκαιότητα οργανωσιακής διαλειτουργικότητας Τρόπος που παρέχονται οι υπηρεσίες. Κοινά σημεία επαφής με άλλες διαδικασίες. δ Μέσα για την παροχή κοινών λειτουργιών και πολυκαναλικής προσβασιμότητας Προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας Ανάδειξη των απαιτήσεων των χρηστών Μηχανισμοί μείωσης των εξαρτήσεων μεταξύ των υπηρεσιών Αποτελεσματική διαχείριση υπηρεσιών 86

87 Ορισμοί Άρθρο 4 της κοινοτικής οδηγίας 2006/123/ΕΚ Υπηρεσία Παροχή συγκεκριμένου αποτελέσματος που επιθυμεί να λάβει ένας πολίτης ή μία επιχείρηση από έναν οργανισμό του ημόσιου Τομέα ιαδικασία Η ολοκλήρωση μίας Υπηρεσίας συνίσταται από την εκτέλεση των ιαδικασιών (ή βημάτων) Αιτούντες/Αποδέκτες Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι Φορείς της ημόσιας ιοίκησης Παρέχουν Υπηρεσίες προς τους Αιτούντες/Αποδέκτες Αναφέρεται στο οργανωτικό τμήμα του ημοσίου Σημείο επαφής για την παροχή μίας υπηρεσίας Σημείο υποβολής αιτήματος του Σημείο παραλαβής αποτελέσματος 87

88 Σημερινή κατάσταση Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 8 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ Σταδιακή επιβολή της μηχανογραφικής υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ημόσιας ιοίκησης Ανάγκη για δημιουργία νέων ρυθμίσεων και νομοθετημάτων 88

89 Παράδειγμα: Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 4 Λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας, διαχωρισμός των εγγράφων που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του νόμου 2672/1998 για το ποια έγγραφα μπορούν να ενταχθούν στην άμεση παροχή τους μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών Επέκταση για θέματα διακίνησης δεδομένων και διεκπεραίωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών με διαδικτυακές υπηρεσίες Σταδιακή κατάργησης του συμβατικού τρόπου αρχειοθέτησης εγγράφων και επιβολής του ηλεκτρονικού τρόπου αρχειοθέτησης. Υλοποίηση μηχανισμών εύκολης αναζήτησης αρχειοθετημένων δεδομένων μέσα από την προτυποποίηση κωδικοποιημένων μεταδεδομένων. Αναπροσαρμογή του νόμου 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής διαδικασίας δ και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 45Α) Έγκυρη ανανέωση των πληροφοριών Πιθανές κυρώσεις από αποστολή ή χρήση απαρχαιωμένου υλικού. ημιουργία προτύπων ηλεκτρονικών εγγράφων ή φορμών Σταδιακή κατάργηση εγγράφων 89

90 Βέλτιστες πρακτικές για το χρήστη ε χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της ημόσιας ιοίκησης που εμπλέκονται για την εξυπηρέτησή του. Πρέπει να έχει ένα μοναδικό σημείο επαφής για τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας κάθε φορά,, χωρίς ρς να εμπλέκεται σε ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης. Πρέπει να έχει συνεχή ενημέρωση για τη ροή της πληροφορίας και τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την υπόθεση που διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά. 90

91 Ανάλυση Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης Εξέταση υπαρχουσών διαδικασιών Σημαντικά περιθώρια βελτίωσης Πιθανά αποτελέσματα εφαρμογής του ανασχεδιασμού των διαδικασιών Πεδίο εφαρμογής διαλειτουργικότητας 91

92 Οφέλη Αποτύπωση υπηρεσιών Αναγνώριση των σημείων που μπορούν να βελτιωθούν Πολιτοκεντρική προσέγγιση στην παροχή της υπηρεσίας Ανάδειξη καλών πρακτικών Ανάδειξη των απαιτήσεων για διαλειτουργικότητα Βελτίωση της λειτουργίας διαδικασίας Προσδιορισμός Οργανωτικών ρόλων Επιχειρησιακών διαδικασιών που εμπλέκονται στην παροχή της υπηρεσίας Καναλιών παροχής Κανονισμών και νομοθετικών διατάξεων 92

93 Τυπικό σχήμα αποτύπωσης υπηρεσίας Εγγραφή στην υπηρεσία Ταυτοποίηση στην υπηρεσία Συμπληρωματική τεκμηρίωση Ενημέρωση για την εξέλιξη των σταδίων εξυπηρέτησης Επεξεργασία αιτήματος Εκτέλεση διαδικασιών υποστήριξης ιαδικασίες πληρωμών ή έκδοσης κεφαλαίων Αιτήματα προς άλλους εμπλεκόμενους μ Φορείς για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων φορέων του ιδιωτικού τομέα ιαγραμματική απεικόνιση των ροών εργασίας (μεταξύ τμημάτων ενός φορέα ή μεταξύ φορέων) που ακολουθούνται για την παροχή της υπηρεσίας 93

94 Μεταδεδομένα περιγραφής υπηρεσιών Χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς Τυπικό σχήμα μεταδεδομένων Το όνομα της υπηρεσίας Ο κωδικός αριθμός της υπηρεσίας Ο αρμόδιος φορέας για την παροχή της υπηρεσίας Τα σημεία επαφής Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται Το αποτέλεσμα της υπηρεσίας Το νομικό πλαίσιο Επίτευξη της διαλειτουργικότητας ύπαρξη μίας ενιαίας βάσης δεδομένων ιαχείριση μεταδεδομένων Εύκολη πρόσβαση στην αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας Λογική διασύνδεση με άλλη υπηρεσία 94

95 Αντιμετώπιση κοινών λειτουργιών ιαδικασία εγγραφής και διαχείρισης των αναγνωριστικών Νομικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. ιαχείριση θεμάτων αυθεντικοποίησης Παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών εντύπων και φορμών Παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας εξυπηρέτησης Εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών Μηχανισμοί αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων δδ και εγγράφων Ενιαία αντίληψη των αποδεκτών ιασφάλιση της συνοχής στην υλοποίηση προτύπων Μί Μείωση των λειτουργικών και τεχνικών εξόδων 95

96 Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών Κριτήρια κατάταξης Το επίπεδο επίτευξης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τον αριθμό και το είδος των δικαιολογητικών που απαιτούνται Μονοεισοδική ή πολυ-εισοδική υπηρεσία Αν η υπηρεσία περιλαμβάνει πληρωμή ή όχι Τη φύση του αποτελέσματος Απλή διασταύρωση/ επιβεβαίωση στοιχείων ή Παραλαβή πιστοποιητικών Για θέματα διαλειτουργικότητας Στοιχειώδεις Υπηρεσίες εν χρησιμοποιούν αποτελέσματα άλλων υπηρεσιών Σύνθετες Υπηρεσίες Προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα αποτελεσμάτων άλλων υπηρεσιών 96

97 Κατηγοριοποίηση απαιτήσεων υπηρεσιών Απαιτήσεις από άλλους Φορείς Αποτελέσματα άλλων υπηρεσιών Ανεξάρτητες απαιτήσεις Αίτηση/Υπεύθυνη ήλωση Απαιτήσεις που ικανοποιούνται μόνο με συμβατικά μέσα Πρακτικά αδυνατόν να αντιμετωπιστούν, κατά ηλεκτρονικό ή διαλειτουργικό τρόπο στο άμεσο μέλλον 97

98 Πεδίο εφαρμογής Διαλειτουργικότητας Άμεσα οφέλη από τις απαιτήσεις μίας σύνθετης υπηρεσίας Έμμεσα οφέλη από ανεξάρτητες απαιτήσεις Ελάχιστα οφέλη από απαιτήσεις που ικανοποιούνται μόνο με συμβατικά μέσα ιάκριση Υπηρεσιών Α: Υπηρεσίες που έχουν μόνο ανεξάρτητες απαιτήσεις. Παράδειγμα: Η υποβολή δήλωσης κλοπής σε Αστυνομικό Τμήμα. Β: Υπηρεσίες που προϋποθέτουν ένα σημαντικό αριθμό αποτελεσμάτων υπηρεσιών άλλων Φορέων. Παράδειγμα: Έκδοση ιαβατηρίου. Γ: Υπηρεσίες που βασίζονται κυρίως στην ικανοποίηση μεγάλου αριθμού απαιτήσεων που ικανοποιούνται μόνο με συμβατικά μέσα. Παραδείγματα: Η έκδοση οικοδομικής άδειας, οι εκτελωνισμοί, κ.α. Εφαρμογή διαλειτουργικότητας κυρίως στις περιπτώσεις των υπηρεσιών της κατηγορίας Β. Οι υπηρεσίες της κατηγορίας Α αποτελούν είσοδο σε υπηρεσίες των κατηγοριών Β και Γ. 98

99 Προϋποθέσεις επίτευξης οργανωσιακής διαλειτουργικότητας (1/2) Η διαλειτουργικότητα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα της εκάστοτε πολιτικής προτεραιότητας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Επιθυμητή οργανωτική δομή της ημόσιας ιοίκησης Σκοπός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο «Η ημόσια ιοίκηση θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και θα προσφέρει, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ποιοτικές υπηρεσίες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών» ράσεις Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Φορέων της ημόσιας ιοίκησης ης Θεσμική θωράκιση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών Προστασία των προσωπικών δεδομένων 99

100 Προϋποθέσεις επίτευξης οργανωσιακής διαλειτουργικότητας (2/2) Αποτύπωση και τεκμηρίωση υπηρεσιών της ημόσιας ιοίκησης Ευθυγράμμιση των διαδικασιών διαφορετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης Παροχή υπηρεσιών με διαφανή τρόπο για τους τελικούς αποδέκτες Αξιοποίηση διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης κοινών λειτουργιών Θεσμική κατοχύρωση των διαδικασιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 100

101 Αποτύπωση και τεκμηρίωση υπηρεσιών(1/3) ΚΥ1. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτουν λεπτομερή αποτύπωση των υπηρεσιών που παρέχουν σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Η τεκμηρίωση των υπηρεσιών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από διαγραμματική απεικόνισή τους και από περιγραφή των εγγράφων που χρησιμοποιούν. ΚΥ2. Η τεκμηρίωση των υπηρεσιών των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Μοντέλου Τεκμηρίωσης του Πλαισίου. 101

102 Αποτύπωση και τεκμηρίωση υπηρεσιών(2/3) ΚΥ3. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ορίσουν ένα στέλεχος ως «Επιχειρησιακό Υπεύθυνο» για κάθε υπηρεσία που παρέχουν προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. ΚΠ1. Ο ρόλος του «Επιχειρησιακού Υπεύθυνου» μιας υπηρεσίας ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αποδίδεται στον προϊστάμενο της οργανωτικής μονάδας του φορέα (Τμήματος ή Διεύθυνσης) που έχει την κύρια ευθύνη για την παροχή της υπηρεσίας. Αρμοδιότητες επιχειρησιακού υπεύθυνου Η τεκμηρίωση (και η συντήρηση της τεκμηρίωσης) της υπηρεσίας. Η ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την εκτέλεση βημάτων παροχής της υπηρεσίας σε στελέχη του φορέα. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του τρόπου και των διαδικασιών παροχής της υπηρεσίας. Η εισήγηση σημείων βελτίωσης της υπηρεσίας προς τη ιοίκηση του φορέα. 102

103 Αποτύπωση και τεκμηρίωση υπηρεσιών(3/3) ΚΠ2. Εάν η παροχή μιας υπηρεσίας απαιτεί την εκτέλεση περισσοτέρων του ενός διαδικασιών, οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ προσδιορίσουν επιπλέον στελέχη ως «Υπευθύνους Διαδικασιών». ΚΥ4. Οι οργανωτικές μονάδες και οι ρόλοι που εμπλέκονται στην παροχή μιας υπηρεσίας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρονται σαφώς στην τεκμηρίωση της υπηρεσίας. 103

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Ενημέρωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους.

Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση και βελτιστοποίησή τους. Δύο βασικοί άξονες Εξέταση των απαιτήσεων των αποδεκτών υπηρεσιών Εξέταση των απαιτήσεων των διαδικασιών Στόχοι Η μοντελοποίηση και διαγραμματική απεικόνιση των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη συνεχή διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Δράσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Νοέµβριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάρτιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 7 1.1 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 7 1.2 ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας Τι κερδίζουµε µε την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες

8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες 8 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και Εθνικές Πύλες Ενότητες Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων Εθνικές Πύλες Ερμής Πρακτική Άσκηση 2 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έρευνας egovernment & ebusiness Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: ,

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: , ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠ: 1037 Προς Την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ E-GIF : ΣΥΝΟΨΗ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι ιδάσκοντες: Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Μπαλιάν Αράµ Ph.D. ιευθυντής /νση Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ ΚΟ ΠΟ Σ Σ ΥΣ Τ ΗΜ Α ΤΟ Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 2014 2015 2016 Αριθμός Δέσμης Δράσεων Δέσμη ς Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.0 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.α. ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.β. ΑΣ1.2 ΑΣ 1.2.1. ΑΣ 1.2 ΑΣ 1.2.2. ΑΣ 1.3 ΑΣ 1.3.1. ΑΣ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ (Ηλεκτρονικό Τελωνείο ICISnet) Θέματα Παρουσίασης 1. Εισαγωγή 2. ICISnet Στόχοι 3. ICISnet Χαρακτηριστικά 4. ICISnet Νέες Υπηρεσίες 5. Τρόποι υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Καλλικράτης Το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι μια ριζική τομή στην Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ :

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, 20 10 2010 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αρ. Πρωτ. : Υ Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου 11-13 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 21, ΑΘΗΝΑ Γραφείο Πρωθυπουργού Τηλέφωνο : 2106460209

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών».

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Αίτηση για παροχή 31/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing in egovernment

Cloud Computing in egovernment Cloud Computing in egovernment Ελένη Γ. ερμεντζή Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Μαργαρίτης Κων/νος Πρωτόγερος Νικόλαος Το πρόβλημα Εμπόδια στην εξάπλωση της Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής

Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής Συμμόρφωση με το ΠΨΑ Παραδείγματα εφαρμογής ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥ1. Ο φορέας που προσφέρει την υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό-κανονιστικό κανονιστικό πλαίσιο Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα