Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

2 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της μεταφόρτωσης βίντεο από χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο media server του ιδρύματος (wowza.aegean.gr), ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους μέσα από άλλες πλατφόρμες, για εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της μεταφόρτωσης και της μετατροπής των βίντεο συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: 1. Ο χρήστης επιλέγει ένα βίντεο προς μεταφόρτωση και την πλατφόρμα αναπαραγωγής, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί αργότερα αυτό να αναπαραχθεί. 2. Αν η πλατφόρμα αναπαραγωγής είναι μία από τις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Moodle, E-class), ο χρήστης χρειάζεται να επιλέξει μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα, στη σελίδα των οποίων θα μπορεί να παρουσιαστεί το βίντεο. Εναλλακτικά, η πλατφόρμα αναπαραγωγής μπορεί να είναι η Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οποία παρουσιάζονται βίντεο για διοικητικούς ή γενικότερους σκοπούς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να είναι διαθέσιμη μία διδακτική ενότητα / μάθημα (και επομένως να μπορεί να διατεθεί σε αυτή ένα μεταφορτωμένο βίντεο), θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο ένας τουλάχιστον εκπαιδευτής που διδάσκει στο πλαίσιο αυτής της διδακτικής ενότητας / μαθήματος. Στην περίπτωση δε της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όποτε εγγράφεται ένας χρήστης και του δίνεται δικαίωμα να μεταφορτώνει βίντεο για να αναπαραχθούν στην πλατφόρμα αυτή, δημιουργείται ένας εικονικός χώρος στον οποίο διατίθενται τα βίντεο προς αναπαραγωγή. 3. Ο χρήστης προχωράει στη μεταφόρτωση και με την ολοκλήρωσή της το βίντεο αποθηκεύεται προσωρινά στον encoder.aegean.gr. 4. Στη συνέχεια γίνεται η μετατροπή του βίντεο σε ένα ή περισσότερα προφίλ (format). Η μετατροπή γίνεται μέσω του λογισμικού ffmpeg που είναι εγκατεστημένο στον encoder.aegean.gr. Η μετατροπή αποσκοπεί στο να έχει το τελικό βίντεο το κατάλληλο format ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του στην εκάστοτε πλατφόρμα αναπαραγωγής. 5. Το/τα τελικό/ά βίντεο (ανάλογα με το σε πόσες διδακτικές ενότητες / μαθήματα διατέθηκε το βίντεο και το σε πόσα προφίλ χρειάστηκε να μετατραπεί), αποθηκεύονται στο media server (wowza.aegean.gr). 6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλονται στους χρήστες που τους έχει ανατεθεί η μεταφόρτωση του βίντεο σε κάθε διδακτική ενότητα / μάθημα, με οδηγίες για το πώς μπορούν να προχωρήσουν στην αναπαραγωγή του βίντεο μέσα στην εκάστοτε πλατφόρμα. 2

3 1.2 Περιγραφή Ρόλου Εκπαιδευτής/Διοικητικός Ο χρήστης με το ρόλο Εκπαιδευτής/Διοικητικός έχει δικαίωμα να μεταφορτώσει βίντεο που θα διατίθενται προς αναπαραγωγή, είτε σε διδακτικές ενότητες / μαθήματα στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Moodle, E-class), είτε στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσω της οποίας παρουσιάζονται βίντεο για διοικητικούς ή γενικότερους σκοπούς. Όταν ο Εκπαιδευτής/Διοικητικός προχωράει στη μεταφόρτωση ενός βίντεο, η μεταφόρτωση ανατίθεται στον ίδιο. Ο Εκπαιδευτής/Διοικητικός έχει πρόσβαση μόνο στις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου διδάσκει ή στον προσωπικό χώρο που του διατίθεται για μεταφόρτωση βίντεο προς αναπαραγωγή μέσω της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάθε χρήστης με το ρόλο αυτό έχει δικαίωμα για περαιτέρω ενέργειες (επεξεργασία βασικών στοιχείων, διάθεση σε περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα, διαγραφή) μόνο επί των βίντεο που έχουν ανατεθεί σε αυτόν (είτε τα μεταφόρτωσε ο ίδιος είτε κάποιος διαχειριστής για λογαριασμό του), αλλά δεν έχουν ανατεθεί (μέσω του διαχειριστή) και σε κάποιον άλλο χρήστη. 3

4 2. Σελίδα Σύνδεσης Χρήστη 2.1 Φόρμα Σύνδεσης Για σύνδεση στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο, στην σελίδα «Σύνδεση Χρήστη»: συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) που διαθέτετε για πρόσβαση στην πλατφόρμα και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο «Σύνδεση». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης μπορεί να είναι 1. είτε το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης που σας έχει δοθεί ως χρήστης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2. είτε Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης που σας έχει δοθεί κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα ως Εξωτερικός Χρήστης 2.2 Αίτημα Εγγραφής στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Για να αιτηθείτε την εγγραφή σας ως Χρήστης της Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο, χρειάζεται από τη σελίδα Σύνδεσης Χρήστη να πατήσετε το σύνδεσμο «Αίτημα Εγγραφής στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο»: 4

5 και να μεταφερθείτε στην ομώνυμη σελίδα, όπου μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Να συμπληρώσετε το Όνομα και το Επώνυμό σας με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους. 2. Να συμπληρώσετε το Συνθηματικό Χρήστη (Username) και το σας. 3. Να επιλέξετε μία ή περισσότερες από τις πλατφόρμες αναπαραγωγής που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου επιθυμείτε να αναπαράγονται τα βίντεο που θα μεταφορτώνετε. 5

6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρειάζεται να δηλώσετε το Συνθηματικό Χρήστη και το που διαθέτετε για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 4. Να πατήσετε το πλήκτρο «Αίτημα Εγγραφής». Εφόσον η διαδικασία αποστολής αιτήματος ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα μεταφερθείτε στην παρακάτω σελίδα: όπου ενημερώνεστε ότι πρόκειται να λάβετε απάντηση στο αίτημα εγγραφής μέσα στις 3 επόμενες εργάσιμες μέρες. 2.3 Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης Εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί στην Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο και μόνο εφόσον είστε Εξωτερικός Χρήστης, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας, πατώντας από τη σελίδα Σύνδεσης Χρήστη το σύνδεσμο «Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης»: για να μεταφερθείτε στην ομώνυμη σελίδα: 6

7 όπου μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Να συμπληρώσετε τον Παρόντα Κωδικό Πρόσβασης στην πλατφόρμα. 2. Να συμπληρώσετε το Νέο Κωδικό Πρόσβασης κάνοντας Επιβεβαίωση του Κωδικού στο επόμενο πεδίο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέγοντας στο πεδίο «Εμφάνιση Χαρακτήρων» μπορείτε να βλέπετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε στα παραπάνω πεδία. 3. Να πατήσετε «Υποβολή» για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή κωδικού. Εφόσον η αλλαγή κωδικού ολοκληρωθεί με επιτυχία, μεταφερόμαστε στην παρακάτω σελίδα: με το σχετικό μήνυμα της επιτυχούς αλλαγής κωδικού. 7

8 3. Αρχική Σελίδα 3.1 Βασικά Στοιχεία Πλοήγησης Κατά τη σύνδεσή σας μεταφέρεστε στην Αρχική Σελίδα της πλατφόρμας: όπου μπορείτε να διακρίνετε τα Βασικά Στοιχεία Πλοήγησης που είναι κοινά σε όλες τις σελίδες της πλατφόρμας: 1. Το Κεντρικό Μενού της πλατφόρμας: 2. Το Πεδίο Ρόλων, κάτω από το Κεντρικό Μενού, όπου μπορείτε να δείτε το ρόλο με τον οποίο είστε συνδεδεμένος: και αν έχετε περισσότερους από ένα ρόλο, μπορείτε να αλλάξετε ρόλο πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο: 3. Το Πεδίο Αποσύνδεσης, απ όπου μπορείτε να αποσυνδεθείτε πατώντας το αντίστοιχο σύνδεσμο: 8

9 3.2 Αίτημα Μεταφόρτωσης σε Πλατφόρμες Αναπαραγωγής Στη κύρια περιοχή της Αρχικής Σελίδας, στην περίπτωση που έχετε (και) το ρόλο του Εκπαιδευτή/Διοικητικού, ενημερώνεστε για τις πλατφόρμες αναπαραγωγής στις οποίες μπορούν να διατεθούν τα βίντεο που θα μεταφορτώσετε: Επιπλέον, μπορείτε να αιτηθείτε τη δυνατότητα διάθεσης των βίντεο που θα μεταφορτώσετε και σε κάποια από τις υπόλοιπες πλατφόρμες αναπαραγωγής, πατώντας το πεδίο «Αίτημα Μεταφόρτωσης σε Πλατφόρμες», επιλέγοντας την πλατφόρμα που επιθυμείτε και πατώντας «Αποστολή Αιτήματος»: 9

10 4. Μεταφόρτωση Βίντεο Στη σελίδα της Μεταφόρτωσης βίντεο μπορείτε να συμπληρώσετε τα βασικά στοιχεία του βίντεο και τις Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα όπου επιθυμείτε να διατίθεται το βίντεο. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε κάποιο βίντεο από τον Η/Υ σας και να προχωρήσετε στη μεταφόρτωση. Τέλος, μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία και την ολοκλήρωση της μετατροπής του βίντεο. 4.1 Συμπλήρωση Βασικών Στοιχείων Βίντεο Στο 1ο βήμα, στη φόρμα των μεταδεδομένων του βίντεο, αρχικά μπορείτε να συμπληρώσετε τα βασικά στοιχεία του βίντεο, Τίτλος και Περιγραφή, στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας: 4.2 Επιλογή Διδακτικών Ενοτήτων / Μαθημάτων Στη συνέχεια του 1ου βήματος, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Δέντρο των Διδακτικών Ενοτήτων / Μαθημάτων στα οποία επιθυμείτε να διατίθεται το βίντεο. Η πλοήγηση γίνεται πατώντας τα + και - (για εμφάνιση και απόκρυψη μιας υποκατηγορίας αντίστοιχα). Οι κατηγορίες που εμφανίζονται αρχικά και βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας των κόμβων του δέντρου, είναι οι πλατφόρμες στις οποίες μπορούν να αναπαραχθούν τα μεταφορτωμένα βίντεο. Ως Εκπαιδευτής/Διοικητικός έχετε πρόσβαση στις πλατφόρμες και τις Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα που διδάσκετε ή που έχει δικαίωμα να μεταφορτώσετε βίντεο. Παρατίθεται το παράδειγμα του δέντρου διδακτικών ενοτήτων / μαθημάτων που «βλέπει» ένας Εκπαιδευτής/Διοικητικός που είναι εκπαιδευτής σε διδακτικές ενότητες στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle και E-class: 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο δέντρο αναζήτησης που υπάρχει στη σελίδα της Μεταφόρτωσης Βίντεο, οι κατηγορίες (πλατφόρμες, προγράμματα σπουδών, σχολές, τμήματα κοκ) έχουν ως πρόθεμα τα + ή - για να γίνεται η πλοήγηση σε αυτές, ενώ οι διδακτικές ενότητες / μαθήματα έχουν ως πρόθεμα ένα πεδίο (checkbox) για να επιλέγονται προς διάθεση. Για να επιλέξετε μια ή περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα: 1. Πλοηγείστε στο δέντρο αναζήτησης στις υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν τη διδακτική ενότητα / μάθημα. 2. Επιλέγετε τη διδακτική ενότητα / μάθημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιείστε το Φίλτρο Αναζήτησης Διδακτικών Ενοτήτων / Μαθημάτων, αρχικά πληκτρολογώντας μέρος του ονόματος της διδακτικής ενότητας / μαθήματος και ξεκινώντας στη συνέχεια την πλοήγηση στο δέντρο αναζήτησης, ώστε να εμφανιστεί μέρος των περιεχομένων του δέντρου: 11

12 4.3 Επιλογή Προφίλ Μετατροπής Όταν επιλέξετε μια διδακτική ενότητα / μάθημα, κάτω από το δέντρο εμφανίζεται πεδίο όπου χρειάζεται να δηλώσετε το προφίλ μετατροπής του βίντεο (δηλαδή την τελική μορφή του βίντεο, πχ avi, mpeg κοκ) πατώντας στο αντίστοιχο πεδίο: 4.4 Επιβεβαίωση Ορθότητας Μεταδεδομένων Στη συνέχεια, χρειάζεται να προχωρήσετε στην Επιβεβαίωση Ορθότητας Μεταδεδομένων που έχετε συμπληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, πατώντας το ομώνυμο πλήκτρο. Εφόσον τα δεδομένα σας είναι σωστά, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και θα ενεργοποιηθεί το πεδίο επιλογής βίντεο προς μεταφόρτωση, που βρίσκεται στο 2ο Βήμα της διαδικασίας: 12

13 Αν υπάρχει λάθος στα δεδομένα, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και το πεδίο επιλογής βίντεο στο 2ο Βήμα θα μείνει ανενεργό, για παράδειγμα: Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα σωστά δεδομένα και να πατήσετε ξανά το πλήκτρο «Επιβεβαίωση Ορθότητας Δεδομένων». 4.5 Επιλογή και Μεταφόρτωση Βίντεο Εφόσον τα δεδομένα είναι σωστά, μπορείτε να προχωρήσετε στο 2ο Βήμα και: 13

14 1. Να επιλέξετε βίντεο προς μεταφόρτωση από τον Η/Υ σας. Εφόσον το αρχείο πληροί τις προδιαγραφές, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και θα ενεργοποιηθεί το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» 2. Στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» για να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφόρτωσης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της μεταφόρτωσης από τη σχετική μπάρα προόδου. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, εμφανίζεται η σελίδα με την πρόοδο της μετατροπής του βίντεο: και στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα με τα τελικά αποτελέσματα της μετατροπής του βίντεο: 14

15 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σας αποστέλλεται ενημερωτικό με οδηγίες για τη διαδικασία μέσω της οποίας θα προχωρήσετε στην αναπαραγωγή του βίντεο στην αντίστοιχη πλατφόρμα αναπαραγωγής και τη διδακτική ενότητα / μάθημα. 15

16 5. Αναζήτηση και Επεξεργασία Στοιχείων Βίντεο Στη σελίδα της Αναζήτησης Βίντεο, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με 2 τρόπους: 1. Από το Δέντρο Αναζήτησης Βίντεο, απ όπου μπορείτε να ανακτήσετε όλες τις πληροφορίες για το μεταφορτωμένο βίντεο 2. Από τη Φόρμα Αναζήτησης Βίντεο, απ όπου μπορείτε επιπλέον να επεξεργαστείτε τα βασικά στοιχεία του βίντεο (τίτλος, περιγραφή) 5.1 Αναζήτηση από το Δέντρο Αναζήτησης Βίντεο Για να κάνετε αναζήτηση ενός βίντεο από το Δέντρο Αναζήτησης Βίντεο, μπορείτε να πλοηγηθείτε μέσω του δέντρου στην πλατφόρμα και τις υποκατηγορίες που βρίσκονται σε αυτή (σχολές, τμήματα, προγράμματα σπουδών κοκ), να πατήσετε το + στη διδακτική ενότητα / μάθημα που επιθυμείτε και να πατήσετε στο όνομα του βίντεο που θα εμφανιστεί από κάτω: Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγησή σας, αφού έχετε συμπληρώσει μέρος της διδακτικής ενότητας / μαθήματος στο πεδίο του φίλτρου αναζήτησης, ώστε να εμφανιστεί μέρος μόνο του δέντρου: 16

17 Πατώντας επάνω στον τίτλο του βίντεο στο δέντρο αναζήτησης, εμφανίζονται από κάτω οι λεπτομέρειες του βίντεο: 5.2 Αναζήτηση από τη Φόρμα Αναζήτησης Βίντεο Για να κάνετε αναζήτηση ενός βίντεο από τη Φόρμα Αναζήτησης Βίντεο, μπορείτε: 17

18 1. Να συμπληρώσετε ένα ή περισσότερα πεδία της φόρμας 2. Να πατήσετε το πλήκτρο «Αναζήτηση» 3. Εναλλακτικά, να πατήσετε το σύνδεσμο «Όλα τα Βίντεο», για να δείτε των πίνακα αποτελεσμάτων για όλα τα βίντεο που έχετε μεταφορτώσει ή/και που η μεταφόρτωσή τους (από το διαχειριστή) έχει ανατεθεί σε εσάς. Εφόσον έχετε συμπληρώσει στη φόρμα αναζήτησης τα πεδία που επιθυμείτε και έχετε πατήσει το πλήκτρο «Αναζήτηση», θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα στο σχετικό πίνακα, απ όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα βασικά του στοιχεία (τίτλος, περιγραφή): 18

19 ή/και να δείτε τις λεπτομέρειες του βίντεο: 5.3 Επεξεργασία Βασικών Στοιχείων Βίντεο Για να επεξεργαστείτε τα βασικά στοιχεία του βίντεο (τίτλος, περιγραφή), στον πίνακα των αποτελεσμάτων αναζήτησης βίντεο πατάτε το σύνδεσμο «Επεξεργασία»: και στη συνέχεια μεταφέρεστε στη σελίδα της Επεξεργασίας Βασικών Στοιχείων Βίντεο όπου μπορείτε: 19

20 1. Να τροποποιήσετε τα δεδομένα στα πεδία της φόρμας 2. Να πατήσετε το πλήκτρο «Επεξεργασία» αλλάξετε τα βασικά στοιχεία του βίντεο. Με το πέρας της διαδικασίας, μεταφέρεστε στη σελίδα με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των βίντεο, όπου εμφανίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία μηνύματα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα βασικά στοιχεία των βίντεο των οποίων η μεταφόρτωση έχει ανατεθεί μόνο σε εσάς και όχι και σε κάποιον άλλο χρήστη. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο σύνδεσμος «Επεξεργασία» θα είναι ανενεργός: 5.4 Λεπτομέρειες Βίντεο και περαιτέρω ενέργειες 20

21 Οι λεπτομέρειες ενός βίντεο: χωρίζονται σε 3 θεματικές περιοχές: 1. Γενικές Πληροφορίες Βίντεο: εκεί παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν το βίντεο ανεξάρτητα από το προφίλ (δηλ. το format) στο οποίο έχει μετατραπεί: 2. Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής: εκεί παρουσιάζονται το/τα προφίλ (format) στο/α οποίο/α έχει μετατραπεί το βίντεο μετά τη μεταφόρτωση, καθώς και οι ενέργειες που επιτρέπονται σε κάθε προφίλ του βίντεο ανάλογα με το ρόλο του χρήστη (βλ. παράγραφο 1.2): 21

22 3. Πληροφορίες ανά Διδακτική Ενότητα / Μάθημα: εκεί παρουσιάζονται πληροφορίες για τα μετατρεπόμενα βίντεο σε σχέση με τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου έχουν διατεθεί: 5.5 Διάθεση σε περισσότερες Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα Κάθε μετατρεπόμενο προφίλ (format) ενός βίντεο μπορεί να διατεθεί εκ των υστέρων και σε άλλες διδακτικές ενότητες / μαθήματα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για κάθε μετατρεπόμενο προφίλ ξεχωριστά και όχι για όλα τα προφίλ (format) στα οποία έχει μετατραπεί ένα βίντεο, διότι: 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφόρτωσης και μετατροπής του βίντεο, το φυσικό αντικείμενο (δηλαδή το αρχείο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο media server) δεν είναι πλέον το αρχικό βίντεο, αλλά τα διάφορα προφίλ (format) στα οποία μετατράπηκε το βίντεο μετά τη μεταφόρτωση (1 ή περισσότερα). 2. Κάθε πλατφόρμα αναπαραγωγής βίντεο (Moodle, E-class, Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης Πανεπιστημίου Αιγαίου κοκ) μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα προφίλ (format) προς αναπαραγωγή. Για παράδειγμα, αν ένα βίντεο έχει μετατραπεί στο Προφίλ 3 (avi) αλλά στην πλατφόρμα Moodle μπορούν να αναπαραχθούν μόνο βίντεο στην μορφή mpeg4, τότε αυτό το βίντεο δε μπορεί εκ των υστέρων να διατεθεί σε διδακτική ενότητα / μάθημα του Moodle. Για να κάνουμε διάθεση του βίντεο σε περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα: 1. Στις λεπτομέρειες του βίντεο, στο πεδίο «Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής» μπορείτε να πατήσετε το σύνδεσμο «Διάθεση σε περισσότερες Διδακτικές Ενότητες»: 22

23 2. Στη συνέχεια μεταφέρεστε στη σελίδα «Διάθεση Βίντεο σε επιπλέον Διδακτικές Ενότητες / Μαθήματα»: 3. Στο πάνω μέρος της σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου έχει ήδη διατεθεί το βίντεο: 4. Παρακάτω μπορείτε να πλοηγηθείτε στο δέντρο αναζήτησης διδακτικών ενοτήτων / μαθημάτων και να επιλέξετε μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου επιθυμείτε να διατίθεται το βίντεο: 23

24 5. Αφού επιλέξετε διδακτική ενότητα / μάθημα, παρακάτω εμφανίζεται ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να δείτε τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα που έχετε επιλέξει, για παράδειγμα: 6. Τέλος, πατάτε παρακάτω το πλήκτρο «Επιβεβαίωση Ορθότητας Δεδομένων» και εφόσον τα δεδομένα που συμπληρώσατε είναι αποδεκτά, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, ενεργοποιείται το πλήκτρο «Ανάθεση» και πατώντας το μπορείτε να προχωρήσετε στη ανάθεση του βίντεο σε χρήστη και στη διάθεσή του σε διδακτική ενότητα / μάθημα: 7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφέρεστε στην τελική σελίδα με τα σχετικά με τα αποτελέσματα μηνύματα: 5.6 Διαγραφή Βίντεο Δυνατότητα διαγραφής υπάρχει μόνο για κάθε μετατρεπόμενο προφίλ (format), αλλά όχι για όλα τα μετατρεπόμενα προφίλ ενός βίντεο (σε περίπτωση που έχει περισσότερα από 1). Για να 24

25 διαγράψετε ένα μετατρεπόμενο προφίλ ενός μεταφορτωμένου βίντεο, πηγαίνετε στις λεπτομέρειες του βίντεο στο πεδίο «Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής» και πατάτε το σύνδεσμο «Διαγραφή»: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως Εκπαιδευτής/Διοικητικός, μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα προφίλ των βίντεο που έχουν ανατεθεί σε εσάς αλλά όχι σε κάποιον άλλο χρήστη. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, στο πεδίο «Πληροφορίες ανά Προφίλ Μετατροπής» δε θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος «Διαγραφή»: Πατώντας το σύνδεσμο «Διαγραφή» μεταφέρεστε στη σελίδα «Διαγραφή Βίντεο»: όπου μπορείτε να δείτε τις διδακτικές ενότητες / μαθήματα όπου διατίθεται το συγκεκριμένο προφίλ (format) του βίντεο: και παρακάτω να πατήσετε το σύνδεσμο «Διαγραφή»: 25

26 Στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται: πατώντας ΟΚ ολοκληρώνεται η διαδικασία και μεταφέρεστε στη σελίδα με τα σχετικά μηνύματα: 5.7 Αποστολή Οδηγιών Αναπαραγωγής του Βίντεο στην Πλατφόρμα Τέλος, από τις λεπτομέρειες του βίντεο, από το πεδίο «Πληροφορίες ανά Μάθημα / Διδακτική Ενότητα» και πατώντας το σύνδεσμο «Αποστολή Οδηγιών Αναπαραγωγής του Βίντεο στην Πλατφόρμα», μπορείτε λάβετε ξανά ενημερωτικό με οδηγίες για τη διαδικασία μέσω της οποίας θα προχωρήσετε στην αναπαραγωγή του βίντεο στην αντίστοιχη πλατφόρμα αναπαραγωγής και τη διδακτική ενότητα / μάθημα: 26

27 6. Επικοινωνία Μπορείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή αίτημα στους διαχειριστές του συστήματος, από τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα «Επικοινωνία» στη οποία μπορείτε να προβείτε από το κεντρικό μενού: Μπορείτε να συμπληρώσετε το θέμα και το μήνυμά σας κα να πατήσετε το πλήκτρο «Αποστολή». Με την ολοκλήρωση της αποστολής του μηνύματος, μεταφέρεστε στη σελίδα με τα σχετικά μηνύματα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο που στέλνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ως αποστολέα φαίνεται το που έχετε δηλώσει ως χρήστης και είναι καταχωρημένο στο σύστημα. 27

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εγχειρίδιο Φοιτητή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τίτλος ΑΣΠΑΙΤΕ e-class - Εγχειρίδιο Φοιτητή Συντάκτης Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κ., Ράπτης Τ., Εξηνταρίδης Γ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή 1 από 14 04/03/2008 05:18 ΜΜ Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή Περιεχόμενα Εισαγωγή Άδεια εισόδου Χαρτοφυλάκιο Χρήστη Αλλαγή του προφίλ μου Εγγραφή σε μάθημα Το Ημερολόγιο μου Οι Ανακοινώσεις μου Έξοδος Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις σύντομες οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του προγράμματος «Θεαίτητος». Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Εκπαιδευόμενου. Πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning

Εγχειρίδιο Χρήστη Εκπαιδευόμενου. Πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning Εγχειρίδιο Χρήστη Εκπαιδευόμενου Πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning http://etraining-pdxg.enl.uoa.gr/ Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών «ΠΡΟΧΩΡΩ» Σεπτέμβριος 2018 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΡΟΧΩΡΩ elearning Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 03.00 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτιολογία Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης Φεβρουάριος 2017 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 Α1. Σκοπός εφαρμογής... 3 Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ...4 Β1.Αιτήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά

Διαβάστε περισσότερα

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή είσοδος στο προσωπικό Χαρτοφυλάκιο Εκπαιδευόμενοι Βήμα είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας πληκτρολογήστε: το username & password (λογαριασμός Εκπαιδευόμενου) πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Teaching Computer Science

Teaching Computer Science Teaching Computer Science ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (User Manual) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 Teaching Computer Science ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (User manual) Περιεχόμενα 1. Αρχική οθόνη... 2 2. Δημιουργία λογαριασμού Εγγραφή...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Οδηγίες Χρήσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EMAIL ΣΤΟ ARMY.GR... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης

Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Πλατφόρμα Διαδικτυακής Μάθησης Οδηγίες Χρήσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 3 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ... 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

http://rc.ionio.gr/edbm20/ Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες Γενικές Οδηγίες Η διαδικασία υποβολής αποτελείται από πέντε (5) βήματα: 1. Έναρξη διαδικασίας 2. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Οδηγίες εγγραφής και σύνδεσης στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Τα στάδια Α έως και Δ που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Εξοικείωση με διαδικασία εγγραφής μαθητών σε κάποιο μάθημα και διαδικασία μεταφοράς μαθημάτων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων moodle

Άσκηση. Εξοικείωση με διαδικασία εγγραφής μαθητών σε κάποιο μάθημα και διαδικασία μεταφοράς μαθημάτων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων moodle ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Άσκηση Εξοικείωση με διαδικασία εγγραφής μαθητών σε κάποιο μάθημα και διαδικασία μεταφοράς μαθημάτων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αλωπεκής 4 106 75, Αθήνα Τηλ.: 210 7236011 έως 15 E-mail: elearning@dei.com.gr Περιεχόμενα Πλοήγηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας

Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Αναλυτικά Φύλλα Μισθοδοσίας Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΠΥΕΣ 1 Περιεχόμενα ` ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ... 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ... 12 Αλλαγή Email...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον Εκπαιδευόμενο. Της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του IDEA KEK

Οδηγίες χρήσης για τον Εκπαιδευόμενο. Της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του IDEA KEK Οδηγίες χρήσης για τον Εκπαιδευόμενο Της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του IDEA KEK Περιεχόμενα 1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 1.1 Σελίδα επισκέπτη... 3 1.2 Σύνδεση ως εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Online Αιτήσεων για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Online Αιτήσεων για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας https://avarts.ionio.gr/artedu/enroll/ Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Online Αιτήσεων για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Γενικές οδηγίες: Η διαδικασία υποβολής αποτελείται από τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή Βεβαίωσης Κερδών ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10

Πίνακας Περιεχομένων. Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίες Φοιτητή Σελίδα 1 / 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. Υπηρεσίες Φοιτητή... 3 1.1 Ακαδημαϊκή Δομή... 3 1.2 Καρτέλα Φοιτητή... 3 Σταθερή Διεύθυνση... 3 Επισκόπηση Διεύθυνσης... 3 Στοιχεία Ανεξάρτητα από Διεύθυνση... 4 1.3 Έλεγχος Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1.1. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1.1. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απο το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού παρέχεται η δυνατότητα προβολής των φύλλων μισθοδοσίας του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-18 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310 991203-2310995041 EMAIL : nisidapaidagogikis@educ.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης...

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 4 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 5 Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 10 SQLearn

Διαβάστε περισσότερα

http://rc.ionio.gr/edbm/ Οδηγός Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες Γενικές Οδηγίες Η διαδικασία υποβολής αποτελείται από πέντε (5) βήματα: 1. Έναρξη διαδικασίας 2. Επιλογή Πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού

Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Σελίδα: 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 Σελίδα: 2 Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Η αρχική σελίδα που βλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή Ως φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Κείμενα: Κατερίνα Μπάρτζη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Περιεχόμενα Πλοήγηση στο εκπαιδευτικό portal... 3 Περιβάλλον συστήματος τηλεδιάσκεψης... 7 Επικοινωνία και Συνεργασία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=110 [1] Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγγραφής & Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης

Εγχειρίδιο Εγγραφής & Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εγγραφής & Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης Έναρξη Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται στο: http://elearning.uhc.gr/. Στη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος... 8 Έξοδος από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1. Σκοπός εφαρμογής Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β1.Αιτήσεις...

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1. Σκοπός εφαρμογής Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β1.Αιτήσεις... 0 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 2 Α1. Σκοπός εφαρμογής... 2 Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή... 2 Α3. Γενικές λειτουργίες... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ... 3 Β1.Αιτήσεις... 3 Β1.1. Υποβολή αίτησης... 3 Β1.2 Αιτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Online Κατοχύρωσης

Οδηγός Online Κατοχύρωσης Οδηγός Online Κατοχύρωσης Καλωσορίσατε στον Οδηγό Online Κατοχύρωσης που θα βρείτε στον ιστοχώρο της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας. Ο οδηγός θα σας βοηθήσει να ακολουθήσετε την διαδικασία της Κατοχύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων για Θεράποντες Ιατρούς

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων για Θεράποντες Ιατρούς Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων για Θεράποντες Ιατρούς Version 0.0.1 25/04/2018 Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Οικοδοµοτεχνικών Έργων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α.Π.. ΟΙΚ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή

Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή Εγχειρίδιο χρήσης για τον φοιτητή 1 Αρχική οθόνη Όταν κάποιος χρήστης εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη/σελίδα: Στα αριστερά της οθόνης εμφανίζεται η φόρμα σύνδεσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης. Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης. Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Είσοδος στο Σύστημα... 3 Εγγραφή Χρήστη... 4 Σύνδεση Χρήστη... 6 Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης... 7 Βασικά Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister

Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού Uregister v1.1 Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister (ισχύει για λογαριασμούς Φοιτητών και Προσωπικού) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού χρήστη σας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Κωδικού URegister για Νεοεισαχθέντες Φοιτητές

Ανάκτηση Κωδικού URegister για Νεοεισαχθέντες Φοιτητές Ανάκτηση Κωδικού URegister για Νεοεισαχθέντες Φοιτητές H Υπηρεσία Διαχείρισης Kωδικού χρήστη σας παρέχει τη δυνατότητα Ανάκτησης του Κωδικού και Αλλαγής του Κωδικού σας με ασφαλή τρόπο σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα