ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

2

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, διευκολύνοντας την προώθησή τους στις αντίστοιχες Δομές, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία των ωφελουμένων με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ.). Το Γραφείο λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ, μέσω της λειτουργίας του, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Το Γραφείο Διαμεσολάβησης απασχολεί 2 άτομα προσωπικό: Με ειδικότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες

5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00 π.μ. 17:00 μ.μ. Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου. Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.

7 Διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (αριθμός ωφελουμένων, υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κλπ.), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία : Το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες Το μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν

8 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι οι : Άστεγοι Άποροι Άνεργοι

9 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ Το Γραφείο Διαμεσολάβησης παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα, σχετικά με τις Δομές που μπορούν να απευθυνθούν, προκειμένου να ωφεληθούν υλοποιούνται. από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που

10

11 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο ορίζεται το κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. σε άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το Παντοπωλείο λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, και συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για τη συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Επιπλέον μέσω της Δομής, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Το Κοινωνικό Παντοπωλείο απασχολεί 5 άτομα προσωπικό: 1 άτομο Διοικητικό Προσωπικό, 3 άτομα Υποστηρικτικό Προσωπικό στελέχη τροφοδοσίας και 1 Κοινωνικό Λειτουργό

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

14 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελείται από τρία τμήματα, στα οποία διατίθενται: 1) Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα. 2) Είδη ένδυσης και υπόδησης, χρησιμοποιημένα και μη, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. 3) Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. 17:00μ.μ. Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου.

15 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να συνάπτει συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ) Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών

16 Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία: Το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες Το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν Τα προϊόντα που εισήλθαν και εξήλθαν από τη Δομή Τους προμηθευτές (τοπικές επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς κλπ.)

17 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι όσοι διαθέτουν κάρτα απόρου.

18 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα. Προμηθεύει προϊόντα συγκεκριμένου κόστους, κατ ελάχιστον 40,00 το μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελούμενων.

19

20 ΟΡΙΣΜΟΣ Η Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ, μέσω της λειτουργίας της Δομής, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

21 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Το κοινωνικό Φαρμακείο απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό: 2 με ειδικότητα Φαρμακοποιού και 1 Κοινωνικό Λειτουργό.

22 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

23 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. 17:00μ.μ. Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου. Διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική για την εξασφάλιση συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων. Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.

24 Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης του Κοινωνικού Φαρμακείου (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία : Το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες Το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν Τα προϊόντα που εισήλθαν και εξήλθαν από τη Δομή Τους προμηθευτές (τοπικές επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς κλπ.).

25 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι οι : Άστεγοι Άποροι Άνεργοι

26 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα.

27

28 ΟΡΙΣΜΟΣ Η Δομή παροχής συσσιτίων πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη συγκεκριμένες ελάχιστη δυναμικότητα προδιαγραφές και παροχής παράλληλα γευμάτων, συνδέεται λειτουργεί με τις με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για τη σίτιση των ωφελούμενων. Μέσω της λειτουργίας της Δομής, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

29 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Το Κοινωνικό Συσσίτιο απασχολεί επτά (7) άτομα προσωπικό: 1 άτομο Διοικητικό Προσωπικό, 2 Άτομα Καθαριότητας, 3 άτομα Στελέχη Κουζίνας & 1 Κοινωνικό Λειτουργό

30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

31 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαθέτει υπηρεσίες σίτισης σε άστεγους και άπορους. Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων. Λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο, 13:00μ.μ. 15:00μ.μ, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου.

32 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήριαβιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων(ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κ.λ.π.), καθώς επίσης και από τους πολίτες. Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών

33 Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης της Δομής Συσσιτίου (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία : Το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες Το μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν Τα προϊόντα που εισήλθαν και εξήλθαν από τη Δομή Τους προμηθευτές (εργαστήρια- βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων, πολίτες κλπ.).

34 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από τη Δομή του Συσσιτίου είναι οι : Άστεγοι Άποροι

35 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ Η δομή παροχής Συσσιτίων εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων σε 100 άπορους και άστεγους ημερησίως.

36

37 ΟΡΙΣΜΟΣ Ως Δημοτικός Λαχανόκηπος ορίζεται η Δομή, η οποία αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος και κατανέμεται, σε ωφελούμενα άτομα, σε ισομερή τεμάχια, προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό τη σίτιση τους. Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ, μέσω της λειτουργίας του, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Θα απασχολεί 3 άτομα για προσωπικό: 1 γεωπόνο για την υποστήριξη-συμβουλευτική των ωφελούμενων, 1 επιστάτη του αγροκτήματος και 1 κοινωνικό λειτουργό

39 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

40 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των Παρέχει ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι παρέχουν το 10% της ετήσιας παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Διαθέτει στους ωφελούμενους τον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου Το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στον Λαχανόκηπο είναι ορισμένο ανά εποχή Είναι προσβάσιμος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου. Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών

41 Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (αριθμός ωφελουμένων, όγκος παραγωγής, διατιθέμενα προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ.), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία : Το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες Το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν Τα προϊόντα που παράχθηκαν.

42 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από τη Δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι οι : Άστεγοι Άποροι Άνεργοι

43 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ Παρέχει συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση 50τ.μ., αρδευόμενη και περιφραγμένη, σε τουλάχιστον 100 άπορους, άνεργους και άστεγους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, με σκοπό τη σίτισή τους για ένα έτος. Καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα με τη βοήθεια των οικείων του.

44

45 ΟΡΙΣΜΟΣ Δομή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται μεταξύ τους, σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος. Το δίκτυο λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ μέσω της λειτουργίας της Δομής, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

46 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Θα απασχολεί τέσσερα (4) άτομα προσωπικό, 3 Διοικητικό Προσωπικό και 1 Κοινωνικό Λειτουργό

47 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

48 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων. Λειτουργεί σε επίπεδο Δήμου με τη μορφή δικτύου όπου τα μέλη του είναι πολίτες οι οποίοι ανταλλάσσουν υπηρεσίες και προϊόντα μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος. Λειτουργεί στη βάση της ανταλλαγής υπηρεσιών ή χρησιμοποιημένων προϊόντων από τα μέλη τους. Διατηρεί ειδικό ιστότοπο, ηλεκτρονικό κατάλογο μελών και σύστημα εγγραφής νέων μελών Τα προϊόντα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες προσδιορίζονται από τα μέλη του δικτύου και αναθεωρούνται σε τακτική βάση.

49 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. 17:00μ.μ. Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου. Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.

50 Διαθέτει μηχανογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου (προσφερόμενες ζητούμενες υπηρεσίες και προϊόντα και ανάλωση αυτών), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία: Το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων. Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες. Το μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων. Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν. Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Τα προϊόντα που ζητήθηκαν και προσφέρθηκαν και ανάλωση αυτών.

51 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από την Τράπεζα Χρόνου είναι οι: Άστεγοι Άποροι Άνεργοι Τα μέλη του Δικτύου τα οποία ανταλλάσουν υπηρεσίες και προϊόντα μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος

52

53 ΟΡΙΣΜΟΣ Δομή διανυκτέρευσης αστέγων, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μέσω της λειτουργίας της Δομής παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής, με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

54 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Το Υπνωτήριο Απασχολεί επτά (7) άτομα προσωπικό: 2 Διοικητικό Προσωπικό 4 άτομα Καθαριότητας και 1 Κοινωνικό Λειτουργό

55 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

56 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων. Η δυναμικότητα της Δομής είναι 50 κλίνες και λειτουργεί σε χώρο που διαθέτει νόμιμη Οικοδομική Άδεια Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, 21:00μμ έως 12:00πμ., όλες τις ημέρες της εβδομάδας Είναι προσβάσιμη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου.

57 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2/2) Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών. Διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας (μέτρα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης), σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία. Διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης που καλύπτει όλους τους χώρους. Εποπτεύεται από τους επόπτες Υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας.

58 Διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής της Δομής (διαμένοντες και χρόνος διαμονής, υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία : Tο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες Το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν (διαμένοντες) Το χρόνο διαμονής των ωφελούμενων Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.

59 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από τη Δομή του Υπνωτηρίου είναι οι : Άστεγοι

60 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ Το Υπνωτήριο παρέχει υποδομή για τη διανυκτέρευση τουλάχιστον 50 αστέγων ανά ημέρα.

61

62 ΟΡΙΣΜΟΣ Δομή προσωρινής ημερήσιας διαμονής αστέγων, με συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα, η οποία παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής. Λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μέσω της λειτουργίας της Δομής υποστηρίζονται και ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης πληροφόρησης, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. και

63 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1/2) Το Κέντρο Ημερήσιας υποδοχής αστέγων απασχολεί εννιά (9) άτομα προσωπικό: 2 νοσηλευτές 1 γιατρό 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς 4 άτομα προσωπικό Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης

64 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2/2) Στη Δομή τηρείται Ημερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των Απασχολουμένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. Το Βιβλίο αυτό υπογράφεται καθημερινά τόσο από τον υπεύθυνο του προγράμματος, όσο και από τον εργαζόμενο.

65 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής σε αστέγους. Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων. Η δυναμικότητα της Δομής είναι τουλάχιστον 50 άτομα, έχει επιφάνεια τουλάχιστον 200τ.μ. και διαθέτει νόμιμη Οικοδομική Άδεια. Να διαθέτει 3 ντουζιέρες για άντρες και 3 για γυναίκες Χώρο για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών Χώρο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Χώρο για ανάπαυση Χώρο για πλυντήριο-στεγνωτήριο Να διαθέτει σύστηµα κεντρικής θέρμανσης που καλύπτει όλους τους χώρους.

66 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, 9:00πμ έως 21:00μμ., όλες τις ημέρες της εβδομάδας Είναι προσβάσιμη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου. Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών. Διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας (μέτρα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης) σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία Εποπτεύεται από τους επόπτες Υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας

67 Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής της Δομής (αριθμός ωφελουμένων, χρόνος διαμονής, υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν κλπ.), το οποίο περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία : Το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων Τα ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων Την κατανομή των ωφελουμένων σε ευάλωτες ομάδες Το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων Τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν Το χρόνο διαμονής των ωφελουμένων

68 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Οι ωφελούμενοι που μπορούν να εξυπηρετούνται από το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων είναι οι Άστεγοι

69 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ Το Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων διασφαλίζει την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 50 αστέγων ανά ημέρα.