GARDENA. C 1060 profi Art. 1815

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GARDENA. C 1060 profi Art. 1815"

Transcript

1 GARDENA D C 1060 profi Art F D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungscomputer Mode d emploi Programmateur d arrosage Istruzioni per l uso Computer per irrigazione NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingscomputer Οδηγίες χρήσης Προγραµµατιστής ποτίσµατος I NL

2 Προγραµµατιστής ποτίσµατος Profi C 1060 Καλώς ήρθατε στον κήπο της GARDENA. Παρακαλο µε διαβάστε προσεκτικά τις παρο σες οδηγίες χρήσης και τις σηµειώσεις που σας δίνονται. Χρησιµοποιήστε τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε µε τα κουµπιά του Προγραµ- µατιστή Ποτίσµατος Profi C 1060 και τη σωστή και ασφαλή του χρήση. Για λ γους ασφαλείας, δεν πρέπει να χρησιµοποιο ν τον προγραµµατιστή ποτίσµατος παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς και άτοµα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Περιεχόµενα v Φυλλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσεως σε ασφαλές µέρος. 1. Σωστ ς χειρισµ ς Για την ασφάλειά σας Πως λειτουργεί ο προγραµµατιστής σας Σ νδεση του προγραµµατιστή Προγραµµατισµ ς Αυτ µατος διανοµέας ποτίσµατος (προαιρετικ ς) Καθαρισµ ς Οδηγ ς Βλαβών Απενεργοποίηση του προγραµµατιστή

3 10. Εξαρτήµατα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγ ηση Σωστ ς χειρισµ ς Προβλεπόµενες χρήσεις Προσοχή Ο Προγραµµατιστής Ποτίσµατος Profi C 1060 της GARDENA, είναι κατάλληλος για ερασιτεχνική χρήση σε οποιοδήποτε µέρος του κήπου σας αποκλειστικά σε εξωτερικ περιβάλλον και ελέγχει κάθε ποτιστικ ή σ στηµα ποτίσµατος. Ο Προγραµµατιστής Ποτίσµατος δεν πρέπει να χρησι- µοποιείται σε βιοµηχανικές εφαρµογές ή σε συνδυασµ µε χηµικά, τρ φιµα, ε φλεκτα υλικά ή εκρηκτικές ουσίες Για την ασφάλειά σας Μπαταρία: Χρησιµοποιήστε µ νο µία αλκαλική µπαταρία 9V τ που IEC 6LR61. Αλλάζετε την µπαταρία έγκαιρα, ώστε να αποτρέψετε πιθανή διακοπή της λειτουργίας του προγραµµατιστή σας εξαιτίας άδειας µπαταρίας, ταν θα απουσιάζετε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Βεβαιωθείτε τι το χρονικ διάστηµα που ήδη έχει δουλέψει η µπαταρία και το χρονικ

4 διάστηµα που σκοπε ετε να απουσιάσετε δεν είναι στο σ νολο µεγαλ τερο απ ένα χρ νο. Προκαταρκτικές εργασίες: Προσοχή! Μη χρησιµοποιείτε τον προγραµµατιστή σε εσωτερικο ς χώρους. v Χρησιµοποιείτε τον προγραµµατιστή ποτίσµατος µ νο σε εξωτερικο ς χώρους. Τοποθετείτε τον προγραµµατιστή σε κάθετη θέση, µε το ρακ ρ κορµο προς τα επάνω, ώστε να εµποδίσετε το νερ να περάσει µέσα στην µπαταρία. Η ελάχιστη έξοδος νερο απ τον προγραµµατιστή ποτίσµατος που εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του, είναι λίτρα την ώρα. Για παράδειγµα, ο προγραµµατιστής πρέπει να χρησιµοποιηθεί ταν το σ στηµα ποτίσµατος µε σταγ να που έχετε συνδέσει περιλαµβάνει τουλάχιστο 10 σταλάκτες των 2 lt. Σε ψηλές θερµοκρασίες (ένδειξη µεγαλ τερη απ 60 C ) η οθ νη υγρών κρυστάλλων µπορεί να πάψει να λειτουργεί. Αυτ µως σε καµµία περίπτωση δεν επηρεάζει τον προγραµµατισµ.μ λις πέσει η θερµοκρασία του προγραµµατιστή, οι ενδείξεις της οθ νης εµφανίζονται και πάλι. Η µέγιστη θερµοκρασία του νερο δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40 C. v Χρησιµοποιείτε πάντα φρέσκο καθαρ νερ. Η Ελάχιστη πίεση λειτουργίας είναι 0,5 bar και µέγιστη πίεση λειτουργίας 12 bar. Βιδώνετε τον προγραµµατιστή µ νο µε το χέρι. Μη χρησιµοποιείτε πένσα. v Μην τραβάτε το λάστιχο που συνδέεται µε τον Προγραµµατιστή Ποτίσµατος. Προγραµµατισµ ς v Προγραµµατίστε τον Προγραµµατιστή ποτίσµατος µε κλειστή τη βρ ση. Έτσι µ νο θα µπορέσετε να δοκιµάσετε τη Χειροκίνητη λειτουργία On/ Off (man. On/ Off) χωρίς να βραχείτε. Μπορείτε να αφαιρέσετε την οθ νη του προγραµµατιστή απ το υπ λοιπο σώµα για να φτιάξετε τα προγράµµατα. 115

5 3. Λειτουργία Βασικά Μέρη λειτουργίας Ο Προγραµµατιστής Ποτίσµατος Profi C 1060 της GARDENA σας δίνει τη δυνατ τητα να ποτίζετε αυτ µατα ποτε θέλετε, µέχρι 6 φορές την ηµέρα. Συνδυάζεται µε λα τα ποτιστικά, τα συστήµατα ποτιστικών και τα συστήµατα σταγ νας που θα χρησιµοποιήσετε για να ποτίσετε τον κήπο σας. Ο προγραµµατιστής ποτίσµατος θα ποτίζει τον κήπο σας εντελώς αυτ µατα, σ µφωνα µε το πρ γραµµα που θα εισαγάγετε. Μπορείτε να ρυθµίσετε τον προγραµµατιστή να ποτίζει νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ ώστε να περιορίσετε την εξάτµιση του νερο, ή ταν λείπετε σε διακοπές. Μπορείτε πολ ε κολα να ρυθµίσετε την επιθυµητή ώρα έναρξης ποτίσµατος, διάρκεια ποτίσµατος και την ηµέρα (ηµέρες) ποτίσµατος ή τους κ κλους ποτίσµατος. Κουµπί Λειτουργία 1 Για την αλλαγή των δεδοµένων (π.χ. ώρα ποτίσµατος, λεπτά, ηµέρες, κλπ). Κρατήστε πατηµένο αυτ το κουµπί για να προχωρο ν γρήγορα οι αριθµοί. 2 O.K. Για την εισαγωγή των δεδοµένων στη µνήµη ή την επιβεβαίωση των στοιχείων σε κάθε βήµα προγραµµατισµο.

6 6 9 0 A 7 C F 5 8 E B D G Ένδειξη Περιγραφή 3 Menu Για να προχωρήσετε στο επ µενο βήµα προγραµµατισµο. 4 man. Για το άµεσο άνοιγµα και κλείσιµο της ροής On/Off του νερο, ανεξάρτητα απ τα προγράµµατα. 5 Ηµέρες Στην οθ νη ώρας: ένδειξη της τρέχουσας (Mo, Tu,...) ηµέρας της βδοµάδας. Στην οθ νη προγράµµατος: ένδειξη των προγραµµατισµένων ηµερών για π τισµα. 6 Prog. Ένδειξη του επιλεγµένου προγράµµατος Πρ γραµµα (1-6). 7 special Ειδικ πρ γραµµα για τη λειτουργία του ιανοµέα Νερο της GARDENA, κωδ time Αναβοσβήνει κατά την εισαγωγή νέων Ώρα δεδοµένων (ώρες, λεπτά, ηµέρα). 9 START Αναβοσβήνει ταν εισάγετε την ώρα Ώρα έναρξης ποτίσµατος. εκκίνησης 0 PM Για τα µοντέλα µε ρολ ι 12 ωρών (Π.χ. για την Αµερική ή τον Καναδά) η ένδειξη PM (µµ) εµφανίζεται στη οθ νη απ τις το µεσηµέρι έως τις τα µεσάνυχτα. A (Time / Τρέχουσα ώρα / Ώρα έναρξης ποτίσµατος Start Time) (ένδειξη 13h = 1 µµ; π.χ ΗΠΑ, Καναδάς). 117

7 6 9 0 A 7 C F B RUN Time είχνει τη διάρκεια ποτίσµατος. Αρχίζει να αναβοσβήνει κατά την εισαγωγή στοιχείων. C 3 rd,2 nd Κ κλοι ποτίσµατος: 3rd: π τισµα κάθε 3η µέρα. 2nd: π τισµα κάθε 2η µέρα. D % Run- Οικονοµική λειτουργία: η διάρκεια Time ποτίσµατος λων των προγραµµάτων µπορεί να µειωθεί σε στάδια του 10% απ 100% εώς 0%. 5 8 E B D G E ERROR Ένδειξη λάθους, ταν ένα πρ γραµµα ποτίσµατος υπερκαλ πτει κάποιο άλλο. (Μ νο ταν χρησιµοποιείται η λειτουργία special). F Batt. ταν η µπαταρία εξασθενήσει, εµφανίζεται στην οθ νη η ένδειξη ΒΑΤΤ. Θυµηθείτε να την αντικαταστήσετε! Η ένδειξη αυτή εξαφανίζεται µ λις βάλετε καινο ρια µπαταρία. G Prog. Το πρ γραµµα ποτίσµατος δεν ενεργο- Off ποιείται (Οικονοµική λειτουργία 0%). 118

8 Επίπεδα Ενδείξεων Τα τέσσερα επίπεδα ενδείξεων Επίπεδο 1: Κανονική ένδειξη Επίπεδο 2: Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και ηµέρα της εβδοµάδας Επίπεδο 3: Εισάγετε τα προγράµµατα ποτίσµατος Επίπεδο 4: % Run-Time / Prog. Off Μπορείτε να επιλέξετε το ένα µετά το άλλο πιέζοντας το κουµπί menu. Μπορείτε να αλλάξετε επίπεδο ένδειξης οποιαδήποτε στιγµή, ακ µα και κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµο. λα τα στοιχεία προγραµµατισµο που έχετε επιβεβαιώσει µέχρι εκείνη τη στιγµή µε το κουµπί O.K. έχουν αποθηκευθεί. 119

9 4. Σ νδεση του προγραµµατιστή σας Χρησιµοποιήστε µ νο µία αλκαλική µπαταρία 9V τ που IEC 6LR61. J H zp 1. Πατήστε το κουµπί H που βρίσκεται πάνω στον προγραµµατιστή και τραβήξτε την οθ νη I έξω απ το σώµα του προγραµµατιστή. 2. Βάλτε την µπαταρία J στη θήκη της µπαταρίας. Βεβαιωθείτε τι η πολικ τητα P (+ /-) είναι σωστή. Στην οθ νη υγρών κρυστάλλων εµφανίζονται λα τα σ µβολα για 2 δευτερ λεπτα και στη συνέχεια zd εµφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ηµέρα της εβδοµάδος. 3. Επανατοποθετείστε την οθ νη στο σώµα του προγραµµατιστή. Βοήθηµα στον προγραµµατισµ : v Μπορείτε να κολλήσετε την αυτοκ λλητη ετικέτα που εσωκλείεται, στο εσωτερικ του καλ µατος της οθ νης, για να θυµάστε τα στάδια προγραµµατισµο. Το καπάκι οθ νης κλείνει προς τα επάνω και προστατε ει την οθ νη απ τις καιρικές συνθήκες. I 120

10 Σ νδεση του προγραµµατιστή: K L M Ο προγραµµατιστής ποτίσµατος είναι εφοδιασµένος µε ρακ ρ κορµο L για βρ σες 33,3 mm (G 1). Η συµπεριλαµβαν µενη συστολή K σας δίνει τη δυνατ τητα να συνδέσετε τον προγραµµατιστή σε βρ σες µικρ τερου διαµετρήµατος 26,5 mm (G 3/4). Σ νδεση µε βρ ση µε σπείρωµα 33,3 mm (G 1) 1. Βιδώστε το ρακ ρ κορµο L στη βρ ση µε το χέρι (µη χρησιµοποιείτε πένσα). 2. Βιδώστε το ρακ ρ εξ δου M στον προγραµµατιστή. Σ νδεση µε βρ ση µε σπείρωµα 26,5 mm (G 3/4) 1. Βιδώστε τη συστολή K στη βρ ση µε το χέρι, χωρίς να χρησιµοποιείτε εργαλεία. 2. Βιδώστε τη συστολή K στο ρακ ρ κορµο L του προγραµµατιστή και σφίξτε µε το χέρι (µη χρησιµοποιείτε πένσα). 3. Βιδώστε το ρακ ρ εξ δου M στον προγραµµατιστή. 121

11 Σχεδιασµ ς του προγραµµατισµο : Πριν ξεκινήσετε την εισαγωγή προγραµµάτων στον προγραµµατιστή, θα ήταν καλ να σηµειώσετε τα προγράµ- µατα αυτά στον πίνακα που υπάρχει στο τέλος αυτο του εγχειρίδιου. Παράδειγµα: Πρ γραµµα Ώρα έναρξης ιάρκεια ποτίσµατος Ηµέρες ποτίσµατος / Κ κλοι ποτίσµατος PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd 1 7:30 0:30 X X X 2 19:00 0:20 X X 3 22:30 1:10 X X X 4 4:00 0:15 X 5 6 Σ νδεση υγρασι µετρου ή αισθητήρα βροχής (προαιρετικά): 122 Εκτ ς απ τον προγραµµατισµ ποτίσµατος µε βάση την ώρα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και άλλες παραµέτρους, πως η υγρασία του εδάφους, ή ο αισθητήρας βροχής. Εάν το έδαφος είναι πολ υγρ, το πρ γραµµα ποτίσµατος θα σταµατήσει ή θα ανασταλλεί η λειτουργία του. Σε αυτή την περίπτωση η χειροκίνητη λειτουργία On / Off (man. On / Off) δεν επηρεάζεται, αλλά µπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

12 N 1. Τοποθετείστε το υγρασι µετρο στην περιοχή που ποτίζεται ή τοποθετείστε τον αισθητήρα βροχής (µε την προέκταση του καλωδίου αν χρειάζεται) έξω απ την περιοχή ποτίσµατος. 2. Το υγρασι µετρο συνδέεται στην υποδοχή N στο πίσω µέρος του προγραµµατιστή. Σ νδεση της αντικλεπτικής προστασίας (προαιρετικά): P O Για να προστατέψετε τον προγραµµατιστή σας απ πιθανή κλοπή, προµηθευτείτε απ το σέρβις της GARDENA τον ειδικ κρίκο αντικλεπτικής προστασίας µε κωδικ Ο κρίκος αντικλεπτικής προστασίας O βιδώνεται στο πίσω µέρος του προγραµµατιστή. Μ λις βιδώσετε τον κρίκο η βίδα P δεν µπορεί πλέον να ξεβιδωθεί. 2. Χρησιµοποιήστε τον κρίκο αντικλεπτικής προστασίας για να περάσετε απ µέσα π.χ. µία αλυσίδα. εν µπορείτε πλέον να µετακινήσετε τη βίδα απ τη στιγµή που τη βιδώσετε. 123

13 5. Προγραµµατισµ ς Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας (ώρα, ηµέρα): Η οθ νη µπορεί να βγει απ το υπ λοιπο σώµα του προγραµµατιστή πατώντας το διακ πτη απασφάλισης. Έτσι µπορείτε να εισάγετε τα προγράµµατά σας ενώ κινείστε ελε θερα ( Κεφ. 4 ). 1. Πατήστε το Menu. ( εν είναι απαραίτητο ταν ο προγραµµατιστής χρησιµοποιείται για πρώτη φορά!) Οι ώρες και η ένδειξη time αναβοσβήνουν. 2. Ρυθµίστε τις ώρες πατώντας το πχ 9, και αποθηκε στε πατώντας το κουµπί O.K. Η ώρα TIME και η ένδειξη των λεπτών αναβοσβήνουν. 3. Ρυθµίστε τα λεπτά της ώρας πατώντας το (π.χ. 30 λεπτά) και αποθηκε στε πατώντας το κουµπί O.K. Η ώρα time και η ένδειξη ηµέρα της εβδοµάδας αναβοσβήνουν.

14 4. Εισαγωγή του προγράµµατος ποτίσµατος: Επιλέξτε την τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδας πατώντας το (π.χ. Sa Σάββατο) και αποθηκε στε πατώντας το κουµπί O.K. Η ένδειξη της οθ νης τώρα εµφανίζει το µήνυµα Insert watering programs (Εισάγετε τα προγράµµατα ποτίσµατος) και αναβοσβήνει το πρ γραµµα 1. Πρέπει να διαγράψετε (κάντε RESET) λα τα δεδοµένα του προγραµµατιστή σας πριν επιλέξετε την ειδική λειτουργία Special (Κεφ.6 Αυτ µατος ιανοµέας Ποτίσµατος). v RESET: Πιέστε ταυτ χρονα τα µπουτ ν και OK για 2 δευτερ λεπτα τουλάχιστον. Μπορείτε να βάλετε µέχρι 6 προγράµµατα ή να επιλέξετε την ειδική λειτουργία SPECIAL. 1. Πατήστε το µπουτ ν Menu δυο φορές (δεν είναι απαραίτητο αν έχετε ήδη ρυθµίσει την τρέχουσα ώρα και ηµέρα της εβδοµάδας). Αναβοσβήνει η ένδειξη του προγράµµατος Μ νο στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε τον Αυτ µατο ιανοµέα Ποτίσµατος: Επιλέξτε µε το µπουτ ν την ειδική λειτουργία special και επιβεβαιώστε πατώντας το κουµπί O.K. (συνεχίστε µε το βήµα 4). Το πρ γραµµα 1 επιλέγεται αυτ µατα. Η ώρα έναρξης start time και η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει. 125

15 3. Με το µπουτ ν επιλέξτε το επ µενο πρ γραµµα (π.χ. Prog.3 πρ γραµµα 3) και πατήστε O.K. Η ώρα έναρξης start time και η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνουν στην οθ νη. 4. Με το µπουτ ν επιλέξτε την ώρα έναρξης ποτίσµατος (π.χ. 6 η ώρα) και πατήστε O.K. Η ώρα έναρξης start time και η ένδειξη της λεπτών αναβοσβήνουν στην οθ νη. 5. Με το µπουτ ν επιλέξτε τα λεπτά της ώρας έναρξης ποτίσµατος (π.χ. 20 λεπτά) και πατήστε O.K. Η διάρκεια ποτίσµατος RUN TIME και η ένδειξη της ώρας για τη διάρκεια ποτίσµατος αναβοσβήνουν στην οθ νη. 6. Με το µπουτ ν επιλέξτε την ώρα διάρκειας ποτίσµατος (π.χ. 0 ώρες) και πατήστε O.K. Η διάρκεια ποτίσµατος RUN TIME και η ένδειξη των λεπτών για τη διάρκεια ποτίσµατος αναβοσβήνουν στην οθ νη. 126

16 7. Με το µπουτ ν επιλέξτε τα λεπτά διάρκειας ποτίσµατος (π.χ. 1 0 λεπτά) και πατήστε O.K. Ο κ κλος ποτίσµατος 3 rd αναβοσβήνει στην οθ νη. 8. (a) Με το µπουτ ν επιλέξτε τον κ κλο ποτίσµατος (παράδειγµα: 2 nd ) και πατήστε O.K. (2 nd /3 rd : π τισµα κάθε δε τερη ηµέρα/ κάθε τρίτη ηµέρα). Η ένδειξη της οθ νης επιστρέφει σε αυτή του βήµατος 3 και το αµέσως επ µενο πρ γραµµα αναβοσβήνει. ή 8. (b) Με το µπουτ ν επιλέξτε τις ηµέρες ποτίσµατος (π.χ. Mo, Fr ευτέρα και Παρασκευή) και πατήστε O.K. Πατήστε το µπουτ ν µέχρι να εξαφανιστεί το πάνω απ το Su Κυριακή. Η ένδειξη της οθ νης επιστρέφει σε αυτή του βήµατος 3 και αναβοσβήνει το αµέσως επ µενο κατά σειρά πρ γραµµα. V Εάν θέλετε να ποτίζετε τον κήπο σας κάθε ηµέρα, πατήστε το O.K. µετά απ κάθε ηµέρα για να επιλέξετε τη µια µετά την άλλη. 127

17 ταν πλέον έχετε αποθηκε σει κάποιο πρ γραµµα και για τη θέση προγράµµατος 6, η ένδειξη της οθ νης µετακινείται στο % Run-Time / Prog. Off. (οικονοµική λειτουργία/ αδρανοποίηση προγραµµάτων). Ενεργοποίηση των προγραµµάτων ποτίσµατος: 10. Πρέπει να επιλέξετε το ποσοστ του προγράµµατος ποτίσµατος (% Run-Time) που θα πραγµατοποιηθεί πριν ξεκινήσει η λειτουργία των προγραµµάτων αυτ µατου ποτίσµατος. 9. Πατήστε το Menu 3 φορές (αυτ δεν είναι απαραίτητο εάν µ λις έχετε δηµιουργήσει και αποθηκε σει το πρ γραµµα για τη θέση 6). 10. Με το µπουτ ν επιλέξτε το ποσοστ της προγραµ- µατισµένης διάρκειας ποτίσµατος ( είτε Οικονοµική λειτουργία) (π.χ. 60 % Run-Time) και µετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας O.K. Η ένδειξη της οθ νης περνά πλέον στην κανονική ένδειξη. Ο προγραµµατισµ ς έχει τώρα ολοκληρωθεί, δηλαδή η ενσωµατωµένη βαλβίδα ανοίγει και κλείνει αυτ µατα και εποµένως αναλαµβάνει το π τισµα στους προγραµµατισµένους χρ νους. 128

18 Οικονοµική λειτουργία (% Run-Time): Με αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατ τητα να µειώσετε τη διάρκεια ποτίσµατος λων των αποθηκευµένων προγραµµάτων σε διαστήµατα του 10% απ 100% ως 10%, χωρίς να πρέπει να αλλάξετε το ποσοστ σε κάθε πρ γραµµα ποτίσµατος χωριστά. Αυτ είναι ιδανικ στην περίπτωση που επιθυµείτε να ποτίζετε λιγ τερο το Φθιν πωρο απ τι το Καλοκαίρι % Run-Time = Τα προγράµµατα ποτίσµατος είναι ενεργά 0 Prog. Off = Τα προγράµµατα ποτίσµατος δεν ενεργοποιο νται Έλεγχος / Αλλαγή του Προγράµµατος: Προσοχή: Εάν αλλάξετε το ποσοστ της διάρκειας ποτίσµατος, η οθ νη σας θα δείχνει ακ µα τη διάρκεια ποτίσµατος που προγραµµατίσατε αρχικά για κάθε πρ γραµµα. Εάν έχετε αποθηκε σει κάποιο πρ γραµµα σε µια απ τις 6 προκαθορισµένες θέσεις αποθήκευσης προγραµµάτων, µπορείτε να αλλάξετε το πρ γραµµα χωρίς να χρειάζεται να το ξαναφτιάξετε απ την αρχή. 1. Πατήστε το Menu 2 φορές. Στην οθ νη αναβοσβήνει η ένδειξη του Προγράµµατος

19 2. Πατήστε O.K. αν θέλετε να συνεχίσετε ή πατήστε το µπουτ ν για να αλλάξετε τα στοιχεία του προγράµ- µατος και µετά πατήστε O.K. για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές. Χειροκίνητη Λειτουργία: Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε χειροκίνητα τον προγραµµατιστή οποιαδήποτε στιγµή. Ακ µα και ταν ο προγραµµατιστής ανοίξει µε εντολή του αυτ µατου προγράµµατος, µπορείτε να τον κλείσετε πριν ολοκληρωθεί το πρ γραµµα, χωρίς να αλλάξετε τα δεδοµένα του συγκεκριµένου προγράµµατος (ώρα έναρξης, διάρκεια ποτίσµατος, ηµέρες ποτίσµατος), απλά πατώντας το µπουτ ν man. On/ Off. 1. Ανοίξτε τον προγραµµατιστή πατώντας το µπουτ ν man. On/Off (µε τον ίδιο τρ πο κλείστε τον προγραµµατιστή αν είναι ήδη ανοιχτ ς). Οι ενδείξεις RUN TIME και τα λεπτά της διάρκειας ποτίσµατος (που έχει προγραµµατιστεί στα 30 λεπτά) αναβοσβήνουν για 5 δευτερ λεπτα στην οθ νη. 2. σο στην οθ νη αναβοσβήνουν τα λεπτά της διάρκειας ποτίσµατος, µπορείτε µε το µπουτ ν να αλλάξετε τα λεπτά της διάρκειας ποτίσµατος απ 0 :00 λεπτά ως 0 :59 λεπτά (π.χ. 10 λεπτά). Ο προγραµµατιστής είναι ανοιχτ ς.

20 Reset: 3. Πατήστε το µπουτ ν man. On/Off για να τον κλείσετε νωρίτερα. Η νέα διάρκεια ποτίσµατος που ορίσατε µένει στη µνήµη, δηλ. σε λα τα επ µενα χειροκίνητα ανοίγµατα του προγραµµατιστή θα χρησιµοποιείται η νέα διάρκεια ποτίσµατος που θέσατε εσείς. ταν στη διάρκεια ποτίσµατος βάλετε 0 : 00 λεπτά, ο προγραµµατιστής κλείνει και παραµένει κλειστ ς ακ µα και ταν πατηθεί το µπουτ ν man. On/Off (προστασία για τα παιδιά). Εάν έχετε ανοίξει τον προγραµµατιστή χειροκίνητα και ο χρ νος έναρξης κάποιου προγράµµατος συµπέσει µε τη διάρκεια του χειροκίνητου ανοίγµατος, το πρ γραµµα αναστέλλεται. Παράδειγµα: Η βαλβίδα ανοίγει στις 9:00 π.µ χειροκίνητα και παραµένει ανοιχτή για 30 λεπτά. Ένα πρ γραµµα στο οποίο έχετε βάλει ώρα έναρξης (START TIME) ανάµεσα στις 9:00 και στις 9:30 δε θα πραγµατοποιηθεί. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων. v Πατήστε ταυτ χρονα το µπουτ ν και το O.K. για 2 δευτερ λεπτα. λα τα σ µβολα της οθ νης επανεµφανίζονται για 2 δευτερ λεπτα και στη συνέχεια εµφανίζεται η κανονική ένδειξη. 131

21 λα τα δεδοµένα µηδενίζονται. Η χειροκίνητη διάρκεια ποτίσµατος ξαναγίνεται 0 : 30 λεπτά. Η ώρα και η ηµέρα της εβδοµάδας παραµένουν. Προσοχή: Εάν κατά τη διάρκεια προγραµµατισµο δε βάλετε στοιχεία για περισσ τερο απ 60 δευτερ λεπτα, τ τε επανεµφανίζεται η κανονική (normal) ένδειξη. Σε περίπτωση που δ ο (ή παραπάνω) προγράµµατα ποτίσµατος α) έχουν κοινές µέρες ποτίσµατος ή β) ένα µέρος απ τις ώρες ποτίσµατος ταυτίζεται, τ τε θα εκτελεστεί το πρ γραµµα µε τη νωρίτερη ώρα έναρξης ποτίσµατος. Το άλλο πρ γραµµα (τα άλλα προγράµµατα) δε θα εκτελεστεί. Παράδειγµα: Πρ γραµµα Ώρα έναρξης ιάρκεια Ηµέρες ποτίσµατος / Κ κλοι ποτίσµατος ποτίσµατος Ποτίσµατος PROG START TIME RUN TIME Mo Tu We Th Fr Sa So 2 nd 3 rd 1 4: 00 0: 40 X X 2 4:30 1:00 X Το πρ γραµµα 1 εκτελείται κανονικά τη ευτέρα (Mo) αλλά το δε τερο πρ γραµµα της ευτέρας ακυρώνεται. 132

22 6. Αυτ µατος ιανοµέας Νερο (προαιρετικ ς) Λειτουργία Προγραµµατισµ ς: Ειδική λειτουργία (Special): Μ λις συνδέσετε τον Αυτ µατο ιανοµέα Ποτίσµατος µπορείτε να ελέγξετε µέχρι και 6 κανάλια ποτίσµατος µε τον προγραµµατιστή ποτίσµατος Profi C Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κάθε κάνάλι απ τα 6 µ νο µια φορά την ηµέρα. Η εφαρµογή αυτή είναι ιδανική για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αρκετή ποσ τητα νερο ή κάποια µέρη του κήπου σας έχουν διαφορετικές ανάγκες σε νερ. Με το ιανοµέα νερο ποτίζεται το ένα κανάλι µετά το άλλο διαδοχικά. Ο Προγραµµατιστής ποτίσµατος Profi 1060 µε το ειδικ πρ γραµµα special σας δίνει τη δυνατ τητα να χρησι- µοποιήσετε τα πλεονεκτήµατα του Αυτ µατου ιανοµέα Νερο, κωδ Κάντε RESET πριν προγραµµατίσετε τη λειτουργία special (πατώντας ταυτ χρονα τα µπουτ ν και O.K.). Για να λειτουργήσει σωστά ο Αυτ µατος ιανοµέας Νερο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα κεν τουλάχιστον 30 λεπτών ανάµεσα στα διαδοχικά προγράµµατα. Πρώτα βάζετε σε λειτουργία το πρ γραµµα special πατώντας το µπουτ ν Ok. Στη συνέχεια βάζετε τα δεδοµένα του πρώτου προγράµµατος ( πως περιγράφεται στην παράγραφο 133

23 Μήνυµα Λάθους (ERROR) 134 προγραµµατισµ ς ) και τα υπ λοιπα προγράµµατα θα ακολουθήσουν εν σειρά. Βεβαιωθείτε τι κάθε πρ γραµµα αρχίζει τουλάχιστο 30 λεπτά µετά τη λήξη του προηγο µενου προγράµµατος. Η ελάχιστη διάρκεια ποτίσµατος για κάθε πρ γραµµα πρέπει να είναι 30 δευτερ λεπτα (στην οθ νη εµφανίζεται ένδειξη 1 λεπτο ). Τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα είναι απαραίτητα για να είστε σίγουροι τι ο Αυτ µατος ιανοµέας Νερο προχωρά στην επ µενη έξοδο και τι τα προγράµµατα ποτίσµατος είναι σωστά συνδεδεµένα µε τις εξ δους του διανοµέα. Οι ηµέρες ποτίσµατος που ισχ ουν για το πρώτο πρ γραµµα ποτίσµατος, ισχ ουν αυτ µατα και για λα τα υπ λοιπα. Μπορείτε τώρα να αλλάξετε την ώρα έναρξης και τη διάρκεια ποτίσµατος των διαφ ρων προγραµµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Εάν µως δεν υπολογίσετε τα διαλείµµατα που απαιτο νται ανάµεσα στα προγράµµατα, τι αλλαγές κάνετε δε θα γίνουν αποδεχτές και το µήνυµα λάθους ( ERROR ) θα εµφανιστεί στην οθ νη του προγραµµατιστή. Επειδή είναι πολ ε κολο η διάρκεια ποτίσµατος να συµπίπτει µε αυτές άλλων προγραµµάτων, ειδικά ταν η έναρξη και το τέλος των προγραµµάτων ποτίσµατος έχουν µικρή διαφορά µεταξ τους, συνιστο µε να κάνετε RESET και να ξαναβάλετε τα στοιχεία κάθε προγράµµατος ώστε να

24 αποφ γετε την ένδειξη λάθους. Εάν τα προγράµµατα ποτίσµατος απενεργοποιηθο ν αφο έχετε επιβεβαιώσει τη λειτουργία special (ένδειξη Off Prog), η διάρκεια ποτίσµατος λων των προγραµµάτων που έχουν ώρα έναρξης µέσα σε αυτή τη διάρκεια περιορίζεται αυτ µατα σε 30 δευτερ λεπτα (η οθ νη δείχνει: 1 λεπτ ). Έτσι τα προγράµµατα θα συνδεθο ν σωστά µε τις αντίστοιχες εξ δους του Αυτ µατου ιανοµέα Νερο. Αφο η ροή του νερο ανοίγει µ νο για µικρ χρονικ διάστηµα, οι έξοδοι του Αυτ µατου ιανοµέα Νερο θα ενεργοποιο νται συνεχώς, αλλά η έξοδος νερο είναι ελάχιστη. Αυτ είναι απαραίτητο ώστε ταν τα προγράµµατα ποτίσµατος ενεργοποιηθο ν ξανά (ένδειξη On) η κανονική αντιστοιχία εξ δου και ποτιστικο προγράµµατος να µην έχει αλλοιωθεί. Για να χρησιµοποιήσετε τον προγραµµατιστή ποτίσµατος Profi C 1060 µε τον Αυτ µατο ιανοµέα Νερο κωδ 1198 και το Υγρασι µετρο κωδ 1187 ή τον Αισθητήρα βροχής, κωδ 1189, παρακαλο µε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Εάν έχετε ενεργοποιήσει την ειδική λειτουργία Special και το Υγρασι µετρο ή ο Αισθητήρας Βροχής δείχνουν τι υπάρχει αρκετή υγρασία στο έδαφος, το π τισµα διακ πτεται. Η διάρκεια ποτίσµατος ανάµεσα στα διαδοχικά προγράµµατα συρρικνώνεται σε 30 δευτερ λεπτα (ένδειξη οθ νης: 1 λεπτ ) 135

25 µέχρι που το Υγρασι µετρο ή ο Αισθητήρας Βροχής να επιτρέψουν την επανεργοποίηση των προγραµµάτων ποτίσµατος. Τ τε η διάρκεια ποτίσµατος είναι αυτή που είχατε ορίσει απ την αρχή. Η συρρίκνωση της διάρκειας ποτίσµατος, ταν υπάρχει ένδειξη στα σχετικά ργανα τι υπάρχει αρκετή υγρασία στο έδαφος, εξασφαλίζει τι ο αυτ µατος διανοµέας ποτίσµατος θα προχωρήσει στην επ µενη έξοδο και κατά συνέπεια εξασφαλίζει τη σωστή αντιστοιχία εξ δου και ποτιστικο προγράµµατος. 7. Καθαρισµ ς L Να έλεγχετε το φίλτρο τακτικά και να το καθαρίζετε ποτε αυτ είναι απαραίτητο. 1. Ξεβιδώστε µε το χέρι το ρακ ρ κορµο L του προγραµ- µατιστή απ το σπείρωµα της βρ σης (µη χρησιµοποιείτε πένσα). 2. Αφαιρέστε το φίλτρο απ το ρακ ρ κορµο L και καθαρίστε. 3. Ξαναβιδώστε το ρακ ρ κορµο L πίσω στο σπείρωµα της βρ σης µε το χέρι (µη χρησιµοποιείτε πένσα). 136

26 8. Οδηγ ς Βλαβών Βλάβη Πιθανή Αιτία Επίλυση προβλήµατος εν υπάρχει ένδειξη εν έχετε βάλει σωστά τη v Ελέγξτε την µπαταρία. πολικ τητα (+/-). Άδεια µπαταρία. v Βάλτε νέα αλκαλική µπαταρία. Ελέγξτε λειτουργία χειροκίνητα (man. On/ Off). Η θερµοκρασία στην οθ νη Η ένδειξη εµφανίζεται αφο είναι µεγαλ τερη απ 60 C. έχει πέσει η θερµοκρασία. v Ελέγξτε λειτουργία χειροκίνητα (man. On/ Off). εν µπορείτε να εν έχετε βάλει ολ κληρη v Εισάγετε την τρέχουσα προγραµµατίσετε την τρέχουσα ώρα και ηµέρα. ώρα και ηµέρα της εβδοµάδας (Κεφ. 5). εν µπορείτε να ανοίξετε Έχει αδειάσει η µπαταρία, και v Βάλτε καινο ρια τη βαλβίδα χειροκίνητα απ η ένδειξη Batt. Αναβοσβήνει µπαταρία. το µπουτ ν man. On/Off στην οθ νη. Η χειροκίνητη διάρκεια v Κάντε RESET ώστε η ποτίσµατος έχει οριστεί χειροκίνητη διάρκεια σε 0 :00 ώρες. ποτίσµατος να γίνει ξανά 0 :

27 Βλάβη Πιθανή Αιτία Επίλυση προβλήµατος εν µπορείτε να ανοίξετε Η βρ ση είναι κλειστή. v Ανοίξτε τη βρ ση. τη βαλβίδα χειροκίνητα απ το µπουτ ν man. On/Off Το πρ γραµµα ποτίσµατος εν έχετε εισάγει λα τα v Ελέγξτε το πρ γραµµα δεν εκτελείται στοιχεία του προγράµµατος ποτίσµατος και κάνετε (δε γίνεται π τισµα) ποτίσµατος. αλλαγές αν είναι απαραίτητο. Τα προγράµµατα έχουν v Ενεργοποιείστε την απενεργοποιηθεί (Prog. Off). οικονοµική λειτουργία (% Run Time). Έχετε εισάγει πρ γραµµα ή v Μην εισάγετε ή αλλάζετε κάνατε αλλαγές ακριβώς πριν τα δεδοµένα του προτην έναρξη προγράµµατος. γράµµατος κατά τη διάρκεια της προγραµ- µατισµένης έναρξης ποτίσµατος. Η βαλβίδα άνοιξε χειροκίνητα v Αποφ γετε να συµπίπτουν µε το κουµπί ON/OFF οπ τε τα προγράµµατα. απενεργοποιήθηκε το πρ γραµµα. Η βρ ση είναι κλειστή. v Ανοίξτε τη βρ ση. 138

28 Βλάβη Πιθανή Αιτία Επίλυση προβλήµατος Το πρ γραµµα ποτίσµατος Κάποια προγράµµατα συµπί- v Βάλτε ξανά τα δεδοµένα δεν εκτελείται πτουν: η 1η ώρα έναρξης έχει προσέχοντας να µη (δε γίνεται π τισµα) προτεραι τητα. Τα υπ λοιπα συµπίπτουν οι ώρες του προγράµµατα δε θα εκτελε- εν ς προγράµµατος µε στο ν. τις ώρες κάποιου άλλου. Το συνδεδεµένο υγρασι µετρο v Σε περίπτωση που δεν δείχνει ικανοποιητική υγρασία. υπάρχει υγρασία, ελέγξτε την εγκατάσταση και το µέρος στο οποίο βρίσκεται το υγρασι µετρο. Αναβοσβήνει η ένδειξη v Βάλτε καινο ρια αλκαλική της µπαταρίας Batt δι τι η µπαταρία. µπαταρία είναι σχεδ ν άδεια. Ο προγραµµατιστής Η ελάχιστη ποσ τητα νερο v Συνδέστε περισσ τερους ποτίσµατος δεν κλείνει που καταναλώθηκε είναι σταλάκτες. λιγ τερη απ 20 λίτρα την ώρα. Εάν παρ λα αυτά η βλάβη δεν αποκατασταθεί, ή αντιµετωπίσετε άλλα προβλήµατα µε τον προγραµµατιστή ποτίσµατος απευθυνθείτε στο service της GARDENA. 139

29 9. Απενεργοποίηση του Προγραµµατιστή ποτίσµατος Αποθήκευση / Προστασία το Χειµώνα: Ανακύκλωση: (σύµφωνα µε την οδηγία RL2002/96/EC) 1. Πατήστε το µπουτ ν Menu 3 φορές, και µε το µπουτ ν επιλέξτε την ένδειξη Prog. Off (Run-Time 0 %) και µετά πατήστε O.K. Τα προγράµµατα ποτίσµατος έχουν αδρανοποιηθεί. 2. Αποθηκε στε τον προγραµµατιστή ποτίσµατος σε στεγν µέρος που προστατε εται απ τον πάγο. 3. Εναλλακτικά µπορείτε να βγάλετε την µπαταρία (τα προγράµµατα θα χαθο ν). Παρακαλο µε επιστρέψτε τις άδειες µπαταρίες στον αντιπρ σωπο της GARDENA ή φροντίστε εσείς για τη σωστή ανακ κλωσή τους. Πετάξτε τις µπαταρίες µ νο ταν είναι εντελώς άδειες. Μην πετάξετε τον προγραµµατιστή µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Παραδώστε τον σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης. 10. Εξαρτήµατα Αυτ µατος έλεγχος µε: GARDENA Υγρασι µετρο (Κωδ. 1187) GARDENA Αισθητήρας Βροχής (Κωδ. 1189) GARDENA Αυτ µατος ιανοµέας Νερο (Κωδ. 1198) 140

30 11. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ελάχ. / Μεγ. Πίεση νερο : 0,5-12 ατµ Ελάχιστη ποσ τητα ροής: 20 λτρ/ώρα Επιτρεπ µενα υγρά: Καθαρ τρεχο µενο νερ. Μέγιστη θερµοκρασία νερο : 40 C Κ κλοι ποτίσµατος ανά ηµέρα: Μέχρι 6 ιάρκεια ποτίσµατος ανά πρ γραµµα: 1 λεπτ έως 9 ώρες και 59 λεπτά Μπαταρία: 1 αλκαλική µπαταρία 9V τ που IEC 6LR61 ιάρκεια µπαταρίας: περίπου 1 έτος 12. Εγγ ηση Εγγύηση Η GARDENA εγγυάται αυτ το προϊ ν για 24 µήνες (απ την ηµεροµηνία αγοράς). Η εγγ ηση καλ πτει λες τις σηµαντικές βλάβες του µηχανήµατος οι οποίες θα προκληθο ν αποκλειστικά απ σφάλµατα στο υλικ ή την κατασκευή του προϊ ντος. Εάν το προϊ ν καλ πτεται απ εγγ ηση είναι δική µας επιλογή εάν θα αντικαταστήσουµε ή θα επισκευάσουµε το προϊ ν δωρεάν εφ σον ακολουθήθηκαν οι παρακάτω ροι: 141

31 Το προϊ ν έχει χρησιµοποιηθεί σωστά, σ µφωνα µε τις δεδοµένες πληροφορίες στο έντυπο των οδηγιών χρήσης. Ο τε ο αγοραστής ο τε κανένας τρίτος δεν έχει προσπαθήσει να επισκευάσει το προϊ ν. Το προϊ ν επιστρέφεται µε δική σας επιβάρυνση στο service της GARDENA µαζί µε την κάρτα εγγ ησης πλήρως συ- µπληρωµένη και υπογεγραµµένη. Η εγγ ηση δεν καλ πτει οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί απ τον πάγο. Η εγγ ηση του εργοστασίου δεν εµποδίζει ή δεν καλ πτει τους τυχ ν ρους εγγ ησης απ το κατάστηµα πώλησης, εάν άλλα συµφωνήσατε µαζί του. Βλάβες που προκλήθηκαν στον προγραµµατιστή απ µπαταρία που τοποθετήθηκε λάθος ή απ χυµένα υγρά µπαταρίας µέσα στον προγραµµατιστή δεν καλ πτονται µε εγγ ηση. Σε περίπτωση βλάβης κ ψτε την επ µενη σελίδα και στείλτε τη µαζί µε τον προγραµµατιστή ποτίσµατος στο τµήµα σέρβις της GARDENA, στη διε θυνση που ακολουθεί: Αγροκήπ-Γ.Ψωµαδ πουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. Ηφαίστου 33Α ΒΙ. ΠΕ Κορωπίου 142

32 D Produkthaftung Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör. F Responsabilité Nous vous signalons expressément que GARDENA n est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d un échange de pièces, les pièces d origine GARDENA n auraient pas été utilisées, ou si la réparation n a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA. I Responsabilità del prodotto Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori. N Productaansprakelijkheid Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires. 143

GARDENA. WT 1030 Art. 1825

GARDENA. WT 1030 Art. 1825 GARDENA D WT 1030 Art. 1825 F D Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. Art Plus C 1030

GARDENA. Art Plus C 1030 GARDENA Art. 1810 D Gebrauchsanweisung Bewässerungscomputer C 1030 plus F Mode d emploi Programmateur d arrosage C 1030 plus I Istruzioni per l uso Computer per irrigazione C 1030 plus NL Gebruiksaanwijzing

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. T 1030 plus Art. 1860

GARDENA SLO. T 1030 plus Art. 1860 860-29.960.02_20.03.2008.qxd 26.03.2008 5:4 Seite GARDENA SK CZ PL H T 030 plus Art. 860 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхуra Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн hodiny

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V.

Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V. . Ο δ η γ ί ε ς Χ ρ ή σ η ς Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής κρουνού Μοντέλο #ΤΤΤ-9V www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες,

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR Οδηγ ες χρ σης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR Οδηγ ες χρ σης GARDENA Art. 1805 D Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic T 1030 F Mode d emploi Programmateur electronic T 1030 I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 1030 NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20 GARDENA D T 1030 D Art. 1825-20 Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Instructies voor gebruik Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor Οδηγίες εγκατάστασης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Αφαιρέστε το κάλυµµα στο κάτω µέρος του προγραµµατιστή. βιδώστε µία βίδα στον τοίχο και κρεµάστε τον προγραµµατιστή από την οπή σε σχήµα κλειδαρότρυπας

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης GARDENA Art. 1820 D F I Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic C 14 e Mode d emploi Programmateur electronic C 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico C 14 e NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

LANDCO ΕΠΕ Τ , .

LANDCO ΕΠΕ Τ ,  . 1 2 Ξεκινώντας Χαρακτηριστικά Πάνω από 3 ενάρξεις ημερησίως Τροφοδοσία με μπαταρία Εύκολη εγκατάσταση Πλήρως αδιάβροχος Εύκολος προγραμματισμός Μέρη λειτουργίας 1. Καπάκι οθόνης 2. Οθόνη 3. Πηνίο 4. Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ρύθμιση θερμοκρασίας συνδεδεμένης συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TS10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες MADE IN CZECH REPUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP100

Walkie Talkie APMP100 Walkie Talkie APMP100 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία. Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RAIN DIAL Plus ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.. Τοποθετήστε το διακόπτη (Ε)

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP300

Walkie Talkie APMP300 Walkie Talkie APMP300 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1 1.1 Προοριζόμενη χρήση 3 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 3. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία 4. Περιεχόμενο συσκευασίας 5.3 Φορτίστε τις μπαταρίες.4

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. HS 36 Art HS 42 Art. 2185

GARDENA. HS 36 Art HS 42 Art. 2185 D S NL F GB HS 36 Art. 2180 HS 42 Art. 2185 D GB F NL S I E P Betriebsanleitung Accu-Heckenschere Operating Instructions Accu Hedge Trimmer Mode d emploi Taille-haies accu Instructies voor gebruik Accu

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού:

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2ΤΧ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu

GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu GDEN rt. 1198 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi utomatyczny dzielnik wody Hasznбlati ъtmutatу utomatikus vнzelosztу Nбvod k pouћitн utomatickэ rozdмlovaи vody Nбvod na pouћнvanie utomatickэ rozdeѕovaи vody

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR.

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. XC Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον

Διαβάστε περισσότερα

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AQUAUNO LOGICA ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣEΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

G75 Προγραμματιστής ποτίσματος 4 στάσεων

G75 Προγραμματιστής ποτίσματος 4 στάσεων G75 Προγραμματιστής ποτίσματος 4 στάσεων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ξεκινώντας Χαρακτηριστικά Συνδέεται σε τέσσερις χωριστές βάνες και κυρίως παροχή. Πάνω από 3 ενάρξεις ημερησίως. Εύκολη εγκατάσταση και προγραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. 2 Ασφάλεια. 3 Εγκατάσταση. 3.1 Μπαταρίες TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS

1 Εισαγωγή. 2 Ασφάλεια. 3 Εγκατάσταση. 3.1 Μπαταρίες TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τους χρήστες της συσκευής TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS. Αυτό το ποντίκι προσφέρει ασύρµατο χειρισµό µέσω σύνδεσης υπέρυθρων. Ο δέκτης του ποντικού µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No. 7450 350 Επιλογή προγράµµατος θέρµανσης (χειµώνας, καλοκαίρι) Κεντρική θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης Κεντρική θέρµανση µε εναλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα ελέγχου ESP - IESP-M είναι και για εσωτερική και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ TOTAL CONTROL Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση 1. LCD Display : Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 2. Πλήκτρα +/- : Για ρύθμιση των παραμέτρων του προγραμματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Τα παρακάτω αποτελούν σύντοµες περιγραφές των χαρακτηριστικών στοιχείων του Greenkeeper. Καθένα από αυτά τα µέρη θα παρατεθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια στα κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 114 AQUADUE DUPLO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 RWB9 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και προγραµµατισµού, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον RWB9 σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση του κιτ artus CT/NG QS-RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q.) Ελέγξτε την διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20 GARDENA D T 1030 D Art. 1825-20 Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Instructies voor gebruik Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης

Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης Προγραμματιστής Ποτίσματος Ρεύματος AC Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικά Χαρακτηριστικά... 2 Κεφάλαιο 1 Εγκατάσταση ηλεκτροβαλβίδων... 3 Κεφάλαιο 2 Χειροκίνητη λειτουργία ηλεκτροβαλβίδων...

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση των κιτ artus QS- RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q 2.1 ή μεταγενέστερο) artus BK Virus QS-RGQ Kit Έκδοση 1, 4514363 artus CMV QS-RGQ Kit Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πρώτη χρήση

Οδηγίες για την πρώτη χρήση Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (4.1) 2. Σύνδεση (4.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (4.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Memo 1/12

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Memo 1/12 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Memo 1/12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγκατάσταση και η λειτουργία του οργάνου, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις παρακάτω οδηγίες: 1) Το όργανο θα πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Καλώς ήλθατε στην νέα εποχή της Attica Bank! H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

AC-4, AC-6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

AC-4, AC-6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 Η Εταιρεία GALCON μέσω της Εταιρ. Αγροδομή εγγυάται την καλή κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα