Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου"

Transcript

1 Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS (MAIOR, SUPERIOR, HERCULES, EXTRA MINI, EXTRA INTRA, VICTRIX ). Λειτουργεί σαν εβδομαδιαίος προγραμματιζόμενος χρονοθερμοστάτης με δύο επίπεδα θερμοκρασίας που ρυθμίζουν την θερμοκρασία του κυκλώματος ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Πρέπει να συνδεθεί με την πλακέτα του λέβητα μέσω δύο καλωδίων διατομής από 0.5 και 2.5 mm2 και μέγιστου μήκους 50 μέτρων. Η σύνδεση πρέπει να γίνει με προσοχή στην πολικότητα (+ και -) και επιτρέπει τον έλεγχο του λέβητα από απόσταση καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων (ρυθμίσεις, λειτουργία, εμπλοκή μηχανισμών ασφαλείας κλπ.

2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1) Επιλογέας OFF (αντιπαγωτική προστασία) Καλοκαίρι /Χειμώνας Ανάλογα με την θέση λειτουργεί ως : Αντιπαγωτικό χώρου. Λειτουργεί μόνο αν η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από 5 C. Σε αυτήν την θέση δεν λειτουργεί ο προγραμματισμός. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) Η αντιπαγωτική προστασία είναι ενεργή. Θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. 2) Ρύθμιση της θερμοκρασίας ΖΝΧ. Ρυθμίζει την θερμοκρασία από το ελάχιστο στο μέγιστο. 3) Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής. Ρυθμίζει την θερμοκρασία θερμοκρασία από το ελάχιστο στο μέγιστο. Αν έχει εγκατασταθεί το εξωτερικό αισθητήριο επιτρέπει την επιλογή της θερμοκρασίας προσαγωγής ανάλογα με την παροχή και την εξωτερική θερμοκρασία. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 4) Eπαναρύθμιση του θερμοστάτη Πατώντας το κουμπί θα γίνει reset σε όλες τις λειτουργίες (προγράμματα, θερμοκρασίες, ώρα κλπ) 5-6) Αυξάνοντας και μειώνοντας τις μετρήσεις Όταν προγραμματίζουμε αυτά τα κουμπιά επιτρέπουν να αλλάξουμε την τιμή των ρυθμιζόμενων παραμέτρων (θερμοκρασία,.ωρα, ημέρα κλπ). Περιστρέφοντας τον διακόπτη (11) στην θέση Auto, επιτρέπουν την αλλαγή της επιλεγμένης θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος κύκλου. 7) Επιβεβαίωση αλλαγών Όταν προγραμματίζουμε επιτρέπει την επιβεβαίωση των ρυθμίσεων/αλλαγών που ζητήσαμε. Πατώντας το όταν ο επιλογέας (11) είναι στην θέση Auto, επιτρέπει την εμφάνιση των επιλεγμένων προγραμμάτων για τις ημέρες της εβδομάδας. 8) Reset Επανεκκινεί τον λέβητα σε περίπτωση βλάβης ή εμπλοκής Αν η εμπλοκή συνεχίζεται μετά από 5 συνεχόμενες επανεκκινήσεις, ο επιλογέας απενεργοποιείται και η επανεκκίνηση θα πρέπει να γίνει από τον λέβητα. 9) Αντιγραφή Κατά τον προγραμματισμό επιτρέπει την αντιγραφή θερμοκρασιών και ωρών από την μα ημέρα στην άλλη. 10) Επιλογέας μειωμένης θερμοκρασίας άνεσης Επιτρέπει τον συνδυασμό της επιθυμητής θερμοκρασίας στον επιλεγμένο χρόνο. 11) Επιλογέας χρονοθερμοστάτη: Ανάλογα με την θέση του επιτρέπει τις παρακάτω λειτουργίες : Auto Βασικό πρόγραμμα Ο χρόνος και οι θερμοκρασίες καθορίζονται μέσω ενός προεπιλεγμένου προγράμματος Prog από την Immergas ή τον χρήστη Προσαρμοσμένο πρόγραμμα Σε αυτήν την θέση ο χρόνος και οι θερμοκρασίες επιλέγονται και στο τέλος μετακινώντας τον επιλογέα στην θέση Auto, ο C.A.R. θα τις εκτελέσει. Μειωμένη θερμοκρασία Η θερμοκρασία επιλέγεται μέσω των κουμπιών 5 και 6. Θερμοκρασία άνεσης Η θερμοκρασία επιλέγεται μέσω των κουμπιών 5 και 6. Χρονοδιακόπτης Μέσω των κουμπιών 5 και 6 επιλέγεται η ημέρα και η ώρα Λειτουργία ως θερμοστάτη χώρου του οποίου η θερμοκρασία ρυθμίζεται με τα κουμπιά 5 και 6. 12) Εμφάνιση θερμοκρασιών Πατώντας, η οθόνη εμφανίζει κυκλικά την παροχή, την επιλεγμένη θερμοκρασία χώρου, και την εξωτερική θερμοκρασία (σε περίπτωση που έχει εγκατασταθεί εξωτερικό αισθητήριο)

3 1) Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου και κωδικοί βλαβών Εμφανίζει την θερμοκρασία χώρου και αν υπάρχει ανωμαλία στο CAR ή στον λέβητα τον αντίστοιχο κωδικό βλάβης. OFF Ο επιλογέας είναι στη θέση off/αντιπαγωτική προστασία CON Εσφαλμένη ηλεκτρική συνδεσμολογία E01 Εμπλοκή μη έναυσης E02 Υπερθέρμανση επέμβαση του θερμοστάτη ασφαλείας E03 Επέμβαση του θερμοστάτη ασφαλείας καυσαερίων / πιεζοστάτη E05 Βλάβη αισθητηρίου ροής NTC E06 Βλάβη αισθητηρίου ΖΝΧ NTC E07 Καθαρισμός καμινάδας σε λειτουργία E10 Έλλειψη νερού επέμβαση πιεζοστάτη E11 Η επαφή του πιεζοστάτη καυσαερίων δεν βρίσκεται σε ηρεμία E14 Η σύνδεση ανάμεσα στην πλακέτα έναυσης και στον πίνακα ελέγχου είναι εσφαλμένη E31 CAR μη συμβατό E64 Ο επιλογέας (1) δεν είναι στην σωστή θέση E65 Ο επιλογέας (11) δεν είναι στην σωστή θέση E66 Το αισθητήριο του θερμοστάτη χώρου δεν λειτουργεί ΣΗΜ.: Ο C.A.R. εμφανίζει ακόμη και άλλους κωδικούς που εξαρτώνται από τον λέβητα στον οποίο έχει συνδεθεί και οι επεξηγήσεις τους βρίσκονται στο αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών 2) Μειωμένη θερμοκρασία Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί 3) Κανονική θερμοκρασία άνεσης Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί 4) Έναυση λέβητα Εμφανίζεται όταν ο C.A.R.ζητήσει την λειτουργία του λέβητα 5) Χειροκίνητη λειτουργία Εμφανίζεται όταν ο C.A.R. λειτουργεί χειροκίνητα (στην θέση 11 ). 6-7) Εμπλοκή έναυσης Ανάβουν όταν ο λέβητας μπλοκάρει λογώ μη έναυσης ή υπερθέρμανσης 8) Σύμβολα ημέρας Ανάβουν κατά τον προγραμματισμό δίπλα στην ημέρα της εβδομάδας ) Ενδείξεις θερμοκρασίας Ανάβουν μαζί με την ένδειξη (17) πατώντας κυκλικά τα κουμπιά : - 9 και 10 = επιλεγμένη θερμοκρασία χώρου -9 και 11 = εξωτερική θερμοκρασία (σε συνδυασμό με το εξωτερικό αισθητήριο) - 12 = θερμοκρασία προσαγωγής 13) Κυκλική ένδειξη Εμφανίζει την ημέρα διαιρούμενη σε 30λεπτα μαζί με την θερμοκρασία αναφοράς 14) Τρέχουσα ώρα Εμφανίζεται στην οθόνη 15) Θερμοκρασία λειτουργίας Εμφανίζει την θερμοκρασία στις επιλεγμένες ώρες Κανονική Μειωμένη 16) Βαθμοί Εμφανίζεται και δείχνει την θερμοκρασία. 17) Ώρα / Θερμοκρασία Ανάλογα με την κατάσταση εμφανίζει : - τρέχουσα ώρα, επιλεγμένη θερμοκρασία χώρου (κανονική ή μειωμένη), θερμοκρασία ΖΝΧ και προσαγωγής, εξωτερική θερμοκρασία.

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ρύθμιση ημερολογίου - Αν ο επιλογέας του θερμοστάτη χώρου είναι στην θέση τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν τα λεπτά αναβοσβύνουν. - Αφού επιλέξετε τα λεπτά μέσω του κουμπιού ή,επιβεβαιώστε πατώντας το -Αλλάξτε την ώρα και την ημέρα με τον ίδιο τρόπο επιβεβαιώνοντας πάντα την Βασικό προεπιλεγμένο πρόγραμμα επιλογή σας με το - Μετακινήστε τον επιλογέα - Περιστρέφοντας τον επιλογέα του λέβητα στην θέση και τον επιλογέα του θερμοστάτη στην θέση Auto, ο C.A.R. λειτουργεί σύμφωνα με το προεπιλεγμένο πρόγραμμα με τις παρακάτω ρυθμίσεις : Ημέρες Από την Δευτέρα ως την Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή Μειωμένη θερμοκρασία 17 C Από τις μμ έως τις 6.00 πμ Από τις 9.00 πμ έως τις 5.00 μμ Από τις μμ έως τις 8.00 πμ Βασική θερμοκρασία άνεσης 20 c Από τις 6.00 πμ έως τις 9.00 πμ Από τις 5.00 μμ έως τις μμ Από τις 8.00 πμ έως τις μμ Προσωρινή αλλαγή της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας Πατώντας το ή το κατά την διάρκεια της λειτουργίας του βασικού προγράμματος (επιλογέας του λέβητα στην θέση και επιλογέας του θερμοστάτη στην θέση Auto ), η θερμοκρασία του τρέχοντος κύκλου μπορεί να αλλάξει. Η επιλεγμένη τιμή θα επανέλθει στην αρχική στο επόμενο άναμμα.

5 Προσωπικές ρυθμίσεις Αλλαγή της κανονικής και μειωμένης θερμοκρασίας Περιστρέψτε τον επιλογέα του θερμοστάτη στην θέση ή στην θέση η θερμοκρασία αλλάζει με τα πλήκτρα και. Αλλαγή ώρας έναυσης / σβησίματος - Μετακινώντας τον επιλογέα του λέβητα στην θέση ή στην θέση και επιλογέα του θερμοστάτη στην θέση Prog, η ένδειξη ημέρας αναβοσβύνει. - Με τα πλήκτρα ή επιλέγουμε την ημέρα της οποίας το πρόγραμμα θέλουμε να μεταβάλλουμε. - Επιβεβαιώνουμε την αλλαγή με το. Η ένδειξη ημέρας πρέπει να μετακινηθεί μέσω των πλήκτρων ή σε συνάρτηση με τις ώρες στις οποίες η θερμοκρασία λειτουργία πρέπει να μεταβληθεί. Η θερμοκρασία επιλέγεται πατώντας το πλήκτρο (κανονική θερμοκρασία =,μειωμένη θερμοκρασία = ). - Επιβεβαιώνουμε την αλλαγή με το. Αντιγραφή της αλλαγής ώρας έναυσης/σβησίματος Οι αλλαγές που έγιναν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλη μέρα της εβδομάδας πατώντας το πλήκτρο. -Η ημέρα επιλέγεται μέσω των πλήκτρων ή και η αλλαγή επιβεβαιώνεται πατώντας το. - Στο τέλος κάθε φάσης ο επιλογέας του θερμοστάτη πρέπει να γυρίζει στην θέση Auto, έτσι ώστε να επιλεγούν οι αλλαγές που κάναμε ΣΗΜ.. Αν πατηθεί το πλήκτρο reset του θερμοστάτη χώρου όλες οι αλλαγές που έγιναν καταργούνται και ο CAR θα λειτουργεί βάσει του προεπιλεγμένου προγράμματος.

6 Απενεργοποίηση εσωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας ( σε περίπτωση που ο CAR εγκατασταθεί σε χώρου που δεν θέλουμε να ελέγχουμε με αυτόν την θερμοκρασία του ) Ακολουθήστε τα παρακάτω : - Αφαιρέστε το καπάκι χωρίς να τον αποσυνδέσετε ηλεκτρικά - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «1» που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος (η οθόνη θα σβήσει τελείως) - Πατήστε το κουμπί «2» που βρίσκεται στο αριστερό σημείο της οθόνης - Ελευθερώστε το κουμπί «1» και ελέγξετε ότι στην οθόνη αναγράφονται τα γράμματα «cnf» - Ελευθερώστε το κουμπί «2» - Ελέγξτε ότι εμφανίζονται ακόμη τα γράμματα «CNF» στην οθόνη και πατήστε το κουμπί Reset για να απενεργοποιηθεί το αισθητήριο - Τώρα στην οθόνη θα πρέπει να αναγράφονται για 20 δευτερόλεπτα τα γράμματα TDI

7 Ρύθμιση λειτουργίας ON-OFF/ διαμόρφωσης Η λειτουργία του CAR ως θερμοστάτης χώρου είναι ρυθμισμένη από τον κατασκευαστή σε κατάσταση διαμόρφωσης. (η θερμοκρασία προσαγωγής αλλάζει βάσει της θερμοκρασίας που ζητήσαμε και της μετρήσιμης θερμοκρασίας) και μπορεί να μεταβληθεί σε κατάσταση ON/OFF. (ο CAR δεν λειτουργεί ανάλογα με της θερμοκρασία προσαγωγής). Για να γίνει η αλλαγή ακολουθήστε τα παρακάτω : - Αφαιρέστε το καπάκι χωρίς να τον αποσυνδέσετε ηλεκτρικά - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «1» που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος (η οθόνη θα σβήσει τελείως) - Πατήστε το κουμπί «2» που βρίσκεται στο αριστερό σημείο της οθόνης - Ελευθερώστε το κουμπί «1» και ελέγξετε ότι στην οθόνη αναγράφονται τα γράμματα «cnf» - Ελευθερώστε το κουμπί «2». - Με την οθόνη να εμφανίζει την ένδειξη cnf πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την λειτουργία ON-OFF (τα γράμματα ton θα εμφανιστούν στην οθόνη για 20 sec). Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει αν ο CAR λειτουργεί μαζί με τον πίνακα ελέγχου ζώνης. - Πατήστε το για την επιλογή της λειτουργίας διαμόρφωσης (τα γράμματα trc θα εμφανιστούν στην οθόνη για 20 sec).

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ (διάγραμμα διόρθωσης θερμοκρασίας προσαγωγής με την εγκατάσταση εξωτερικού αισθητηρίου ) TM = MAX / MIN = ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής Te = Εξωτερική θερμοκρασία Η εγκατάσταση εξωτερικού αισθητηρίου (προαιρετικά) επιτρέπει στον λέβητα να μεταβάλλει την θερμοκρασία προσαγωγής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Λειτουργία Μέσω του ρυθμιστή θερμοκρασίας προσαγωγής του C.A.R. η οθόνη δείχνει κάποια ψηφία (αριθμούς ανάμεσα στο 1 και 9). Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί στην ευθεία γραμμή που αντιπροσωπεύει την σχέση ανάμεσα στην θερμοκρασία προσαγωγής και στην εξωτερική θερμοκρασία. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η θερμοκρασία προσαγωγής μεταβάλλεται από τη μέγιστη τιμή (MAX) στην ελάχιστη (MIN) βάσει την πορεία την αντίστοιχης ευθείας γραμμής (δείτε τον πίνακα). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Διαστάσεις (mm) = 128 x 82 x 31 - Παροχή = 2 καλώδια από την πλακέτα του λέβητα - Εφεδρεία = 24 h - Διαμόρφωση θερμοκρασίας προσαγωγής, θερμοκρασίας χώρου και εξωτερικής θερμοκρασίας (με προαιρετική χρήση αισθητηρίου) - Στάθμη θερμοκρασίας = 2 (κανονική και μειωμένη) - Ρύθμιση κανονικής θερμοκρασίας = από +5 ºC έως +30 ºC - Ρύθμιση μειωμένης θερμοκρασίας = από +5 ºC έως + 25 ºC - Αντιπαγωτική προστασία = + 5 ºC - Οθόνη ένδειξης ώρας, θερμοκρασίας,βλαβών - Διαγνωστική λειτουργία - Προεπιλεγμένο πρόγραμμα = 1 - Ανάλυση = 30 λεπτά - Ημερήσιοι κύκλοι λειτουργίας = 48

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ LCD

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ LCD Σόμπες και Λέβητες Pellet ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ LCD 1 Εισαγωγή 1.1 Προειδοποιήσεις...... 1 1.2 Πώς να τοποθετήσετε το δοχείο, έδρα αυτού και το δοχείο στάχτης... 2 1.3 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ Vysoce účinné závěsné plynové kotle Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης αποτύχει να Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση. Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA Σελίδα 2 του Γαλλικού Manual Άναμμα / σβήσιμο λέβητα Άναμμα : βεβαιωθείτε ότι: Ο λέβητας τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα Ο διακόπτης του αερίου είναι ανοιχτός Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1. Ρυθμιστής λέβητα ecomax 800, model P1 Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 MODULE PANEL APPLICABLE TO SOFTv06.11.031 v06.10.014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... σελ. 80 4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... σελ. 84 FORMAT DGT - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα