ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ

2 Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη μπαταρίας 9V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Εγκαταστήστε τον σε προστατευμένη θέση Κεντρική βάνα Κ ο ι ν ό κ α λ ώ δ ι ο γ ι α ό λ ε ς τ ι ς β ά ν ε ς Αφαιρέστε το κάλυμμα του κατώτερου τμήματος του προγραμματιστή. Στερεώστε τον στον τοίχο με δυο βίδες στη σχισμή και την τρύπα. Συνδέστε τα καλώδια των πηνίων των ηλεκτροβανών με τις υποδοχές. Το ένα καλώδιο κάθε πηνίου πρέπει να συνδεθεί με μια υποδοχή C(Common). Το άλλο καλώδιο συνδέεται με την υποδοχή, που φέρει το αντίστοιχο προς τη βάνα αριθμό. Ο μετασχηματιστής συνδέεται με τις υποδοχές, που φέρουν την ένδειξη 24V AC. Μπαταρία 9V- Η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του προγραμματιστή. Πιέστε τη συρταρωτή θήκη για να ανοίξει. Τοποθετήστε την μπαταρία, αφού ελέγξετε την πολικότητα της και κλείστε θήκη. Η μπαταρία δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε τον προγραμματιστή και να βλέπετε τις ενδείξεις στην οθόνη του σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τα λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού παραμένουν σβηστά μέχρι να πατήσετε κάποιο από τα πλήκτρα. Η μπαταρία δεν είναι απαραίτητη, όταν υπάρχει κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμα και χωρίς μπαταρία ο προγραμματιστής θα διατηρήσει τη χρονομέτρηση και το αποθηκευμένο πρόγραμμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μόνο όταν όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί στον προγραμματιστή και έχουν ελεγχθεί, συνδέστε τον με την κεντρική παροχή ρεύματος ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΗΜΑ. 2

3 Σύνδεση και λειτουργία αισθητήρα: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Εγκαταστήστε τον σε προστατευμένη θέση Αισθητήρας Αρχικά οι υποδοχές του προγραμματιστή για τον αισθητήρα είναι γεφυρωμένες (βραχυκλωμένες) με ένα καλώδιο. Για να συνδέσετε τον αισθητήρα αφαιρέστε το καλώδιο αυτό και συνδέστε ένα καλώδιο στον πόλο C (Common) του αισθητήρα και ένα άλλο στον πόλο N.C. (Normally Close). Με τη σύνδεση αυτή ο προγραμματιστής θα συνεχίσει να εκτελεί τις λειτουργίες, οι οποίες έχουν προκαθοριστεί. Μόλις ο διακόπτης του αισθητήρα μετακινηθεί από τη θέση N.C. στη θέση Ν.Ο. (Open), το πρόγραμμα άρδευσης διακόπτεται. Αν μία στάση είναι ενεργοποιημένη (ΟΝ) τότε απενεργοποιείται (ΟFF). Το πρόγραμμα άρδευσης θα συνεχιστεί μόλις ο διακόπτης του αισθητήρα επανέλθει στην αρχική του θέση. Όσο το πρόγραμμα άρδευσης εκκρεμεί λόγω του αισθητήρα, στην οθόνη προβάλλεται η ένδειξη: OFF 3

4 Σχηματική παρουσίαση της διαδικασίας προγραμματισμού των 3 παραμέτρων άρδευσης: Διάρκεια, Ημέρες και Ώρα Έναρξης για κάθε πρόγραμμα. * Καθώς πατάτε το πλήκτρο PROG το λαμπάκι-οδηγός προγραμματισμού επανέρχεται στη θέση RUN TIMES. ** To Πρόγραμμα C είναι επαναλαμβανόμενου κύκλου άρδευσης. Βλ. σελ.11 4

5 Προγραμματισμός: Είναι καλό πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό να πατήσετε το πλήκτρο RESET για να καθαρίσετε τη μνήμη του προγραμματιστή. Πατήστε για να προχωρήσετε στον καθορισμό ώρας/ ημέρας (SET TIME/DAY). Ορισμός ώρας/ ημέρας (SET TIME/DAY) Εισάγετε το τρέχον έτος, μήνα, ημέρα και ώρα. Καθορίστε το έτος (YEAR) μεταβάλλοντας την ένδειξη με τα πλήκτρα +/ΟΝ ή -/ΟFF. Πατήστε Καθορίστε το μήνα (MONTH) μεταβάλλοντας την ένδειξη με τα πλήκτρα +/ΟΝ ή -/ΟFF. Πατήστε Καθορίστε την ημέρα (DAY) μεταβάλλοντας την ένδειξη με τα πλήκτρα +/ΟΝ ή -/ΟFF. Πατήστε Καθορίστε την ώρα (TIME) μεταβάλλοντας την ένδειξη με τα πλήκτρα +/ΟΝ ή -/ΟFF. Πατήστε αν θέλετε να επιστρέψετε στον ορισμό του έτους. Σημείωση! Αν πατάτε το +/ΟΝ ή -/ΟFF συνεχώς, τα ψηφία στην οθόνη ο μεταβάλλονται γρήγορα. Πατήστε για να προχωρήσετε στον καθορισμό της διάρκειας λειτουργίας των βανών (RUN TIME). Ορισμός διάρκειας στάσεων (RUN TIME) Ο προγραμματιστής μπορεί να εκτελέσει 3 ανεξάρτητα προγράμματα: Α, Β, C. Επιλέξτε τις στάσεις, οι οποίες θα ενεργοποιούνται σε κάθε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Α είναι το πρώτο πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε τις στάσεις κάθε προγράμματος ορίζοντας το χρόνο, για τον οποίο θα είναι ενεργές (RUN TIME). Οι στάσεις, οι οποίες δεν έχουν επιλεγεί, θα παραμείνουν κλειστές (OFF). Πατήστε το πλήκτρο PROG αν θέλετε να επιλέξετε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Πατήστε +/ΟΝ ή -/ΟFF για να προσδιορίσετε την επιθυμητή διάρκεια κάθε στάσης (RUN TIME). Πατήστε για να προχωρήσετε στην επόμενη στάση. Για να απενεργοποιήσετε την κύρια βάνα (MASTER VALVE) στο πρόγραμμα αυτό, πατήστε μέχρι η ένδειξη Μ να αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην οθόνη φαίνεται η ένδειξη Οn (κύρια βάνα ενεργοποιημένη). Πατήστε -/ΟFF για να απενεργοποιήσετε την κύρια βάνα. Πατήστε +/ΟΝ για να επανέλθει η λειτουργία της. Πατήστε για να προχωρήσετε στον προσδιορισμό των ημερών άρδευσης (WATER DAYS). 5

6 Ορισμός ημερών άρδευσης (WATER DAYS) Ο προσδιορισμός των ημερών άρδευσης μπορεί να γίνει με 4 τρόπους: CAL- επιλέγετε ημέρες της εβδομάδας. (Αρχικά όλες οι μέρες είναι αυθαίρετα προεπιλεγμένες) Int - ορίζετε τον αριθμό των ημερών, που μεσολαβούν μεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων (1-7 ημέρες) και ποια είναι η πρώτη από αυτές. Odd- άρδευση πραγματοποιείται μόνο τις μονές ημέρες Εn - άρδευση πραγματοποιείται μόνο τις ζυγές ημέρες Στη θέση Cal: Πατήστε +/ΟΝ για να επιλέξετε κάποια ημέρα ή -/ΟFF για να την παραλείψετε. Πατήστε ημέρες άρδευσης με τη μέθοδο Int ή για να ορίσετε τις για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα του προγραμματισμού. Στη θέση Int: Πατήστε +/ΟΝ ή -/ΟFF για να καθορίσετε τον αριθμό των ημερών μεταξύ δυο διαδοχικών αρδεύσεων. Για να προσδιορίσετε την πρώτη ημέρα του μεσοδιαστήματος πατήστε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +/ΟΝ ή -/OFF. Πατήστε για να επιλέξετε άρδευση μόνο τις μονές ημέρες (Οdd) ή για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα του προγραμματισμού. Στη θέση Odd: Πατήστε (Even) ή για να επιλέξετε άρδευση μόνο τις ζυγές ημέρες για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα του προγραμματισμού. Στη θέση Even: Πατήστε για να επιστρέψετε στη θέση Cal ή για να προχωρήσετε στον προσδιορισμό της ώρας έναρξης της άρδευσης (START TIME). Ορισμός ώρας έναρξης άρδευσης (START TIMES) Σε κάθε πρόγραμμα είναι δυνατό να προσδιοριστούν 3 χρόνοι έναρξης άρδευσης ανά ημέρα. Πατήστε +/ΟΝ ή -/ΟFF για να ορίσετε την ώρα της πρώτης έναρξης (START 1). Πατήστε για να ορίσετε την ώρα της δεύτερης έναρξης άρδευσης (START 2) χρησιμοποιώντας πάλι τα πλήκτρα +/ΟΝ ή -/ΟFF. Μετά τον καθορισμό της ώρας έναρξης μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο PROG για να αρχίσετε να εισάγετε τα στοιχεία του δεύτερου προγράμματος. Θα επιστρέψετε τότε κατευθείαν στη θέση ορισμού της διάρκειας λειτουργίας (RUN TIME) για το νέο πρόγραμμα. Αν πατήσετε προχωράτε στη διαδικασία προσδιορισμού της κλίμακας (% SCALING). 6

7 Ορισμός κλίμακας/ εποχιακή προσαρμογή (% SCALING) Στη θέση αυτή μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη διάρκεια όλων των στάσεων ενός προγράμματος από 0% έως 200% (βήμα κλιμάκωσης 10%). Πατήστε για να επιλέξετε το πρόγραμμα, το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε. Πατήστε +/ΟΝ ή OFF για να μεταβάλετε το ποσοστό αυξομείωσης. Η προκαθορισμένη διάρκεια λειτουργίας αντιπροσωπεύει το 100%. Ο προγραμματιστής θα αποθηκεύσει την επιθυμητή κλίμακα, δηλαδή αν η διάρκεια σε ένα πρόγραμμα έχει μειωθεί στο 80%, την επόμενη φορά που θα επιχειρήσετε να ορίσετε ποσοστό ο προγραμματιστής θα προβάλλει την τιμή 80%. Απενεργοποίηση προγράμματος Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα άρδευσης, θέστε την κλίμακα στο 0%. Στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη OFF. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το πρόγραμμα, επιλέξτε τη διαδικασία προγραμματισμού % SCALING και αυξήστε το ποσοστό στην επιθυμητή τιμή. Αύξηση σε 100% επαναφέρει τη διάρκεια κάθε στάσης στην αρχική τιμή της. Πατήστε για να επιλέξετε το πρόγραμμα. Πατήστε για να προχωρήσετε στη διαδικασία χειροκίνητης ενεργοποίησης (MANUAL). Χειροκίνητη ενεργοποίηση (MANUAL) Στη θέση αυτή μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια των στάσεων, οι οποίες επιθυμείτε να ενεργοποιούνται χειροκίνητα. Η μία στάση θα ενεργοποιείται διαδοχικά μετά την άλλη. Πατήστε +/ΟΝ ή -/OFF για να καθορίσετε τη διάρκεια κάθε στάσης (RUN TIME). Πατήστε για να προχωρήσετε στην επόμενη στάση. Για να ενεργοποιήσετε την πρώτη στάση της ακολουθίας, πατήστε για να προχωρήσετε μέχρι τη θέση αυτόματης λειτουργίας (AUTO-RUN). Πατήστε -/ΟFF στη θέση αυτόματης λειτουργίας (AUTO-RUN) για να απενεργοποιήσετε την ακολουθία των στάσεων. Οι αριθμοί των στάσεων, οι οποίες συμμετέχουν στην ακολουθία, εμφανίζονται στην οθόνη. Ο αριθμός της βάνας, της οποίας η λειτουργία εκκρεμεί, αναβοσβήνει, ενώ προβάλλεται και το υπόλοιπο του χρόνου της αντίστοιχης στάσης. Πατήστε για να προχωρήσετε στην ημιαυτόματη λειτουργία (SEMI- AUTO). 7

8 Ημιαυτόματη λειτουργία (SEMI-AUTO) Στη θέση αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία ακολουθία στάσεων σε ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατήστε για να επιλέξετε το πρόγραμμα, που επιθυμείτε. PROG Στην οθόνη φαίνονται όλες οι στάσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί σε αυτό. Πατήστε για να επιλέξετε κάποια άλλη στάση ως πρώτη. Πατήστε +/ΟΝ για να ενεργοποιήσετε την ακολουθία των στάσεων. Πατήστε για να περάσετε από μία ενεργοποιημένη στάση στην επόμενη της ακολουθίας. Πατήστε -/ΟFF για να απενεργοποιήσετε την ακολουθία πριν ολοκληρωθεί. Στην οθόνη φαίνεται το υπόλοιπο του χρόνου (RUN TIME) κάθε στάσης. Πατήστε για να προχωρήσετε στην απενεργοποίηση προγράμματος (SYSTEM OFF). Απενεργοποίηση προγράμματος (SYSTEM OFF) Στη θέση αυτή του προγράμματος μπορούν να πραγματοποιηθούν 3 λειτουργίες. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ - ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Off Όλα τα προγράμματα άρδευσης διακόπτονται και εκκρεμούν όσο το λαμπάκι-οδηγός προγραμματισμού παραμένει στη θέση System off. Πατήστε για να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία ή για να προχωρήσετε στην αυτόματη λειτουργία (AUTO-RUN). ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ - ΒΡΟΧΗΣ DLY Η εκτέλεση των προγραμμάτων άρδευσης αναβάλλεται για τον καθορισμένο αριθμό ημερών. Πατήστε +/ΟΝ ή -/OFF για να επιλέξετε το πλήθος των ημερών. Στην οθόνη φαίνεται το σύμβολο της ομπρέλας, η ένδειξη DLY (DELAY) και η ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει πάλι η άρδευση (αναβοσβήνοντας). Πατήστε για να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία ή για να προχωρήσετε στην αυτόματη λειτουργία (AUTO-RUN). ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ pe Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις παραμέτρους, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σε ένα πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε από τα προγράμματα. Πατήστε PROG για να επιλέξετε το πρόγραμμα, που επιθυμείτε να διαγράψετε. Πατήστε +/ΟΝ για να το διαγράψετε. Η ένδειξη PE αναβοσβήνει 5 φορές. Πατήστε για να προχωρήσετε στην αυτόματη λειτουργία (AUTO-RUN). Αυτόματη λειτουργία (AUTO-RUN) Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και να ελεγχθούν οι παράμετροι, οι οποίες έχουν αποθηκευθεί στα προγράμματα άρδευσης. Στον ακόλουθο κατάλογο παρατίθενται τα στοιχεία, τα οποία προβάλλονται στην οθόνη του προγραμματιστή: Τρέχουσα ώρα και ημέρα Το πρόγραμμα ή τα προγράμματα, τα οποία είναι απενεργοποιημένα. 8

9 Πληροφορίες, που αφορούν την τρέχουσα στάση: το πρόγραμμα, τη στάση και τον αριθμό επανάληψης της έναρξης. Τυχόν τρέχουσα διακοπή λόγω βροχής. Εκκρεμότητα άρδευσης λόγω σήματος από αισθητήρα. Ένδειξη διακοπής ρεύματος. Για να απενεργοποιήσετε ένα κύκλο άρδευσης, ο οποίος εκτελείται, πατήστε για να επιστρέψετε στη ημιαυτόματη λειτουργία και πατήστε -/ΟFF. ΝEXT Αν θέλετε να δείτε τις παραμέτρους κάθε προγράμματος: Πατήστε για να προχωρήσετε στον έλεγχο προγράμματος (PROGRAM REVIEW). Πατήστε για να επιλέξετε πρόγραμμα. Πατήστε +/ΟΝ για να ξεκινήσετε τον έλεγχο. PROG Αν θέλετε να έχετε μια πλήρη αναφορά κατάστασης της τρέχουσας στάσης: πατήστε για να προχωρήσετε στον έλεγχο κατάστασης (STATUS). Στην οθόνη του προγραμματιστή θα εμφανιστούν το υπόλοιπο της διάρκειας της στάσης, το τρέχον πρόγραμμα, η τρέχουσα στάση και ο χρόνος λήξης του κύκλου άρδευσης. Πατήστε για να επιστρέψετε στη θέση αυτόματης λειτουργίας (AUTO-RUN). 9

10 Σχετικά με τη μνήμη του Junior Max Ο προγραμματιστής είναι εφοδιασμένος με μία εσωτερική μπαταρία, η οποία διατηρεί στη μνήμη του τα αποθηκευμένα στοιχεία για αρκετά χρόνια σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή ρεύματος. Η οθόνη στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργεί και το λαμπάκι-οδηγός προγραμματισμού (LED) είναι σβηστό. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα προγράμματα άρδευσης χωρίς να συνδέσετε τον προγραμματιστή στην παροχή ρεύματος, εγκαταστήστε μία αλκαλική μπαταρία 9V. Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας θα ανάψει η οθόνη. Για να ανάψει και το λαμπάκι-οδηγός προγραμματισμού, πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα. Το λαμπάκι θα σβήσει μετά από 10 sec, αν δεν πατηθεί κάποιο από τα πλήκτρα πάλι. Αυτό συμβαίνει για να εξοικονομηθεί η ενέργεια της μπαταρίας. Ένδειξη διακοπής ρεύματος Κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος η ένδειξη 24V αναβοσβήνει στην οθόνη. Όταν μία στάση πρόκειται να ενεργοποιηθεί και η παροχή έχει αποκατασταθεί, η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει. 10

11 Πρόγραμμα C- Πρόγραμμα επαναλαμβανόμενου κύκλου άρδευσης Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις, όπου χρειάζονται πολλές επαναλήψεις της άρδευσης ανά ημέρα και ο χρόνος άρδευσης είναι της τάξης των λεπτών ή δευτερολέπτων. Είναι κατάλληλο συνεπώς για τα στάδια αναπαραγωγής, την ψύξη και τη δημιουργία νέφωσης. Η χρήση αισθητήρα (π.χ. θερμοστάτη, μετρητή υγρασίας, πιεζοστάτη κ.α.) είναι συμβατή με το πρόγραμμα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Θέλετε να έχετε επαναλαμβανόμενους ανά 15 λεπτά κύκλους άρδευσης από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 5:00μ.μ. Η διάρκεια κάθε στάσης είναι 10 sec. Οι απαιτήσεις αυτές εισάγονται στο πρόγραμμα ως ακολούθως: RUN TIME= διάρκεια = 0:10 =10 sec START 1 = ώρα έναρξης των επαναλαμβανόμενων κύκλων άρδευσης = ΑΜ 7:00 START 2 = ώρα λήξης των επαναλαμβανόμενων κύκλων άρδευσης = PΜ 5:00 START 3 = χρονική καθυστέρηση κάθε επανάληψης = 0:15 (15 min) Σημείωση! 1. Αν εισαχθεί μόνο ο χρόνος START 1, ο προγραμματιστής θα θεωρήσει το πρόγραμμα C κανονικό πρόγραμμα με διάρκεια (RUN TIME) σε λεπτά και ώρες. 2. Η προκαθορισμένη χρονική καθυστέρηση των επαναλήψεων είναι 5 λεπτά. Ενσωμάτωση αισθητήρα στο πρόγραμμα επαναλαμβανόμενου κύκλου άρδευσης: Προγραμματίστε τον κύκλο άρδευσης όπως επιθυμείτε. Αν ο διακόπτης του αισθητήρα είναι ανοιχτός (C στη θέση Ν.Ο.) η άρδευση εκκρεμεί - Το πρόγραμμα συνεχίζει να εκτελείται χωρίς να πραγματοποιείται άρδευση. Μόλις ο διακόπτης του αισθητήρα κλείσει κύκλωμα (C στη θέση N.C.) η άρδευση θα συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. 11

12 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3 προγραμμάτων Ημερομηνία: Στάση Περιγραφή Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα Β Πρόγραμμα C Διάρκεια Διάρκεια Διάρκεια sec & min Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα Β Πρόγραμμα C Ημέρες Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα άρδευσης Ημέρες START 1 Έναρξη κύκλων - START2 Λήξη κύκλων - START3 Καθυστέρηση - ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Ναξου 3 & Καμπανη Αγ. Ιωάννης Ρέντης Τηλ: Φαξ:

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ XC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον προγραμματιστή

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστής STP Plus. Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας STP4PL STP6PL STP9PL

Προγραμματιστής STP Plus. Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας STP4PL STP6PL STP9PL Προγραμματιστής STP Plus Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας STP4PL STP6PL STP9PL Προγραμματιστής STP Plus (Εύκολος στον Προγραμματισμό Συν) Περιεχόμενα Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 2.0 Χαρακτηριστικά 3.0 Χρήση 3.1 Υπόδειξη ασφαλείας 3.2 Υπόδειξη συναρμολόγησης 3.3 Ηλεκτρική σύνδεση 3.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3.5 Σχήμα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ VN-733PC VN-732PC VN-731PC Πρώτα βήματα Εγγραφή Αναπαραγωγή Μενού Χρήση με υπολογιστή Άλλες πληροφορίες 1 2 3 4 5 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (> χρόνια) τρόποι λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 114 AQUADUE DUPLO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

Series Controller User s Guide

Series Controller User s Guide EVOLUTION TM Series Controller User s Guide ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ.2 Εξωτερικά χαρακτηριστικα Σελ. 3 Εσωτερικά χαρακτηριστικα Σελ. 4 Επεξήγηση γενικής λειτουργίας Σελ. 5 Οδηγίες αρχικής ρύθμισης Σελ. 6 εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί Πιέστε για Συντομογραφία Λειτουργία A 0,5 δευτερόλεπτα Exit ACI Οπλισμός & κλείδωμα/αφοπλισμός & ξεκλείδωμα/έξοδος από ρύθμιση ρολογιού στο ACI 2 δευτερόλεπτα ACI ACC

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία GE Security NX-10 Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης GE φαντασία στην εργασία Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ) Συσκευή με μπαταρίες για τον ασύρματο έλεγχο διέλευσης νερού στα σώματα και αυτονομία θέρμανσης σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστής ESP-LXD. Εγκατάσταση, Προγραμματισμός και Οδηγός λειτουργίας

Προγραμματιστής ESP-LXD. Εγκατάσταση, Προγραμματισμός και Οδηγός λειτουργίας Εγκατάσταση, Προγραμματισμός και Οδηγός λειτουργίας Σύμβολα cc dd ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύμβολο αυτό προορίζεται για να ειδοποιεί το χρήστη όταν πρέπει να ακολουθήσει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα