Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΑΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Λιτών Ταχ. κωδικός: Αριθ. EORI: ΑΦΜ: Εθνικός αριθμός μητρώου: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος: 3 (*). Ιδιότητα του αιτούντος Κάτοχος δικαιωμάτων Πρόσωπο ή οντότητα που εξουσιοδοτείται να κάνει χρήση του δικαιώματος ΔΙ Οργανισμός διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων ΔΙ Οργανισμός προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής Αριθμός καταχώρισης της αίτησης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/ (*). Ενωσιακή αίτηση Εθνική αίτηση Ομ άδα παραγωγών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη ή αντιπρόσωπος τέτοιας ομάδας Επιχείρηση που δικαιούται να χρησιμοποιεί ορισμένη γεωγραφική ένδειξη Φορέας ή αρχή ελέγχου αρμόδιος για τη γεωγραφική ένδειξη Κάτοχος αποκλειστικής άδειας που καλύπτει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 4. Αντιπρόσωπος που υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος του αιτούντος: Ταχ. κωδικός: Κινητό τηλέφωνο1 (+) Επισυνάπτονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν φαξ. (+) ως αντιπρόσωποι 5 (*). Είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση Εθνικό σήμα (ΝΤΜ) Κοινοτικό σήμα (CTM) Καταχωρισμένο διεθνές σήμα (ΙΤΜ) Καταχωρισμένο εθνικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ND) Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDR) Μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDU) Καταχωρισμένο διεθνές σχέδιο ή υπόδειγμα (ICD) Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικό δικαίωμα (NCPR) Εμπορική ονομασία (ΝΤΝ) Τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών (NTSP) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία (ΝΡΤ) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία (UPT) Υπόδειγμα χρησιμότητας (NUM) Γεωγραφική ένδειξη/ονομασία προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (CGIP) για τον οίνο (CGIW) αρωματισμένων ποτών με βάση προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα (CGIA) αλκοολούχων ποτών (CGIS) άλλων προϊόντων (NGI) όπως αναγράφεται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών (CGIL) Δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας: εθνικός (NPVR) κοινοτικό (CPVR) Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας: για τα φάρμακα (SPCM) για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (SPCP) 6 (*). Κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρ: ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ BE BG CZ DK DE ΕΕ ΙΕ EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 7. Αντιπρόσωπος για νομικά θέματα Ταχ. κωδικός: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος: Αντιπρόσωπος για τεχνικά θέματα Ταχ. κωδικός: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος: 9. Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα στοιχεία των αντιπροσώπων που είναι εξουσιοδοτημένοι για νομικά και τεχνικά θέματα περιέχονται στο παράρτημα αριθ Διαδικασία για μικρές αποστολές Ζητώ την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και, εφόσον ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, συμφωνώ να καλύψω τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων βάσει της διαδικασίας αυτής. (*) υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν (+) τουλάχιστον ένα από τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρωθεί

2 11 (*). Κατάλογος δικαιωμάτων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση Αριθ. Είδος δικαιώματος Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης Ημερομηνία λήξης Κατάλογος εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται το δικαίωμα Για περαιτέρω δικαιώματα βλ. παράρτημα αριθ.... Αυθεντικά εμπορεύματα 12. Λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων (*) Αριθ. ΔΔΙ: Περιγραφή εμπορευμάτων (*): Κωδικός ΣΟ: Δασμολογητέα αξία: Ευρωπαϊκή μέση αγοραία αξία: Εθνική αγοραία αξία: 13. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων (*) Θέση στα εμπορεύματα (*): Περιγραφή (*): 14. Τόπος παραγωγής (*) Χώρα: Διεύθυνση: Πόλη: 15. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (*) Ρόλος: Επωνυμία (*): Διεύθυνση: Πόλη: 16. Έμποροι (*) 17. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διανομή των 18. Συσκευασίες Είδος συσκευασιών: Αριθμός ειδών ανά συσκευασία: Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών) 19. Συνοδευτικά έγγραφα Είδος εγγράφου: Περιγραφή:

3 Εμπορεύματα που παραβιάζουν τα ΔΔΙ 20. Λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπορεύματα Αριθ. ΔΔΙ: Περιγραφή εμπορευμάτων: Κωδικός ΣΟ: Ελάχιστη αξία: 21. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Θέση στα εμπορεύματα: Περιγραφή: 22. Τόπος παραγωγής Χώρα: Διεύθυνση: Πόλη: 23. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Ρόλος: Επωνυμία: Διεύθυνση: Πόλη: 24. Έμποροι 25. Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων 26. Συσκευασίες Είδος συσκευασιών: Αριθμός ειδών ανά συσκευασία: Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών) 27. Συνοδευτικά έγγραφα Είδος εγγράφου: Περιγραφή:

4 28. Πρόσθετες πληροφορίες 29. Δεσμεύσεις Ο υπογεγραμμένος δεσμεύομαι να: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. να προβώ αμέσως σε σχετική κοινοποίηση προς την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση για οποιαδήποτε τροποποίηση στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση ή στα επισυναπτόμενα έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 να διαβιβάσω στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση κάθε επικαιροποίηση σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία ζ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση. να αναλάβω ευθύνη υπό τους όρους του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και να επιβαρυνθώ με τα έξοδα όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. Συμφωνώ ότι όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται στην παρούσα αίτηση μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. 30. Υπογραφή (*) Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του αιτούντος Τόπος Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία) Για υπηρεσιακή χρήση Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013) Η αίτηση εγκρίνεται εξ ολοκλήρου. Η αίτηση εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο). Ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία Ημερομηνία λήξης της αίτησης: Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία σε λιγότερο από 30 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της παράτασης. Η αίτηση απορρίφθηκε. Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

5 Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική τελωνειακή υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ο κατάλογος των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση: Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις πληροφορίες που υπόκεινται σε περιορισμένη επεξεργασία θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στη θέση 6 της αίτησης μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και με στόχο να συνεισφέρουν στην εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. Η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * και τουλάχιστον σε ένα από τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με «+» είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση απορρίπτεται. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τις επεξεργάζεται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται έως και 6 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεκλήθη η απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση της αίτησης και δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης για την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην αίτηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται για έξι μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ( Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 1. Λιτών Ταχ. κωδικός: Αριθ. EORI: ΑΦΜ: Εθνικός αριθμός μητρώου: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος: 3 (*). Ιδιότητα του αιτούντος Κάτοχος δικαιωμάτων Πρόσωπο ή οντότητα που εξουσιοδοτείται να κάνει χρήση του δικαιώματος ΔΙ Οργανισμός διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων ΔΙ Οργανισμός προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής Αριθμός καταχώρισης της αίτησης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/ (*). Ενωσιακή αίτηση Εθνική αίτηση ιάδα παραγωγών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη ή αντιπρόσωπος τέτοιας ομάδας Επιχείρηση που δικαιούται να χρησιμοποιεί ορισμένη γεωγραφική ένδειξη Φορέας ή αρχή ελέγχου αρμόδιος για τη γεωγραφική ένδειξη Κάτοχος αποκλειστικής άδειας που καλύπτει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 4. Αντιπρόσωπος που υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος του αιτούντος: Ταχ. κωδικός: Κινητό τηλέφωνο1 (+) Επισυνάπτονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν φαξ. (+) ως αντιπρόσωποι 5 (*). Είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση Εθνικό σήμα (ΝΤΜ) Κοινοτικό σήμα (CTM) Καταχωρισμένο διεθνές σήμα (ΙΤΜ) Καταχωρισμένο εθνικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ND) Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDR) Μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (CDU) Καταχωρισμένο διεθνές σχέδιο ή υπόδειγμα (ICD) Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικό δικαίωμα (NCPR) Εμπορική ονομασία (ΝΤΝ) Τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών (NTSP) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία (ΝΡΤ) Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία (UPT) Υπόδειγμα χρησιμότητας (NUM) Γεωγραφική ένδειξη/ονομασία προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (CGIP) για τον οίνο (CGIW) αρωματισμένων ποτών με βάση προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα (CGIA) αλκοολούχων ποτών (CGIS) άλλων προϊόντων (NGI) όπως αναγράφεται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών (CGIL) Δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας: εθνικός (NPVR) κοινοτικό (CPVR) Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας: για τα φάρμακα (SPCM) για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (SPCP) 6 (*). Κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρ: ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ BE BG CZ DK DE ΕΕ ΙΕ EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 7. Αντιπρόσωπος για νομικά θέματα Ταχ. κωδικός: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος: Αντιπρόσωπος για τεχνικά θέματα Ταχ. κωδικός: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος: 9. Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα στοιχεία των αντιπροσώπων που είναι εξουσιοδοτημένοι για νομικά και τεχνικά θέματα περιέχονται στο παράρτημα αριθ Διαδικασία για μικρές αποστολές Ζητώ την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και, εφόσον ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, συμφωνώ να καλύψω τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων βάσει της διαδικασίας αυτής. (*) υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν (+) τουλάχιστον ένα από τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρωθεί

7 11 (*). Κατάλογος δικαιωμάτων για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση Αριθ. Είδος δικαιώματος Αριθμός καταχώρισης Ημερομηνία καταχώρισης Ημερομηνία λήξης Κατάλογος εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται το δικαίωμα Για περαιτέρω δικαιώματα βλ. παράρτημα αριθ.... Αυθεντικά εμπορεύματα 12. Λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων (*) Αριθ. ΔΔΙ: Περιγραφή εμπορευμάτων (*): Κωδικός ΣΟ: Δασμολογητέα αξία: Ευρωπαϊκή μέση αγοραία αξία: Εθνική αγοραία αξία: 13. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων (*) Θέση στα εμπορεύματα (*): Περιγραφή (*): 14. Τόπος παραγωγής (*) Χώρα: Διεύθυνση: Πόλη: 15. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (*) Ρόλος: Επωνυμία (*): Διεύθυνση: Πόλη: 16. Έμποροι (*) 17. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διανομή των 18. Συσκευασίες Είδος συσκευασιών: Αριθμός ειδών ανά συσκευασία: Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών) 19. Συνοδευτικά έγγραφα Είδος εγγράφου: Περιγραφή:

8 Εμπορεύματα που παραβιάζουν τα ΔΔΙ 20. Λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπορεύματα Αριθ. ΔΔΙ: Περιγραφή εμπορευμάτων: Κωδικός ΣΟ: Ελάχιστη αξία: 21. Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Θέση στα εμπορεύματα: Περιγραφή: 22. Τόπος παραγωγής Χώρα: Διεύθυνση: Πόλη: 23. Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Ρόλος: Επωνυμία: Διεύθυνση: Πόλη: 24. Έμποροι 25. Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων 26. Συσκευασίες Είδος συσκευασιών: Αριθμός ειδών ανά συσκευασία: Περιγραφή (συμπεριλ. διακριτικών χαρακτηριστικών) 27. Συνοδευτικά έγγραφα Είδος εγγράφου: Περιγραφή:

9 28. Πρόσθετες πληροφορίες 29. Δεσμεύσεις Ο υπογεγραμμένος δεσμεύομαι να: Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ. να προβώ αμέσως σε σχετική κοινοποίηση προς την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση για οποιαδήποτε τροποποίηση στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση ή στα επισυναπτόμενα έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 να διαβιβάσω στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία που ενέκρινε την παρούσα αίτηση κάθε επικαιροποίηση σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία ζ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση. να αναλάβω ευθύνη υπό τους όρους του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και να επιβαρυνθώ με τα έξοδα όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013. Συμφωνώ ότι όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται στην παρούσα αίτηση μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. 30. Υπογραφή (*) Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του αιτούντος Τόπος Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία) Για υπηρεσιακή χρήση Απόφαση των τελωνειακών αρχών (κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013) Η αίτηση εγκρίνεται εξ ολοκλήρου. Η αίτηση εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο). Ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία Ημερομηνία λήξης της αίτησης: Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία σε λιγότερο από 30 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της παράτασης. Η αίτηση απορρίφθηκε. Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

10 Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική τελωνειακή υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ο κατάλογος των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση: Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις πληροφορίες που υπόκεινται σε περιορισμένη επεξεργασία θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στη θέση 6 της αίτησης μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και με στόχο να συνεισφέρουν στην εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. Η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * και τουλάχιστον σε ένα από τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με «+» είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση απορρίπτεται. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τις επεξεργάζεται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται έως και 6 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεκλήθη η απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση της αίτησης και δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης για την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην αίτηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται για έξι μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ( Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1. Ο δικαιούχος της απόφασης Ταχ. κωδικός: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/ (*). Ζητώ την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών για την ακόλουθη αίτηση Αριθμός καταχώρισης της αίτησης: / Επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν τροποποιήσεις όσον αφορά την αίτηση παρέμβασης και τα παραρτήματά της. Παρέχω τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση παρέμβασης. Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ.... Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία σε λιγότερο από 30 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της παράτασης. 3. Υπογραφή (*) Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του δικαιούχου της απόφασης Τόπος Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία) Για υπηρεσιακή χρήση Απόφαση των τελωνειακών αρχών [κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 608/2013] Η αίτηση παράτασης χορηγείται εξ ολοκλήρου. Η αίτηση παράτασης εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο). Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία Ημερομηνία λήξης της αίτησης: Η αίτηση παράτασης απορρίφθηκε. Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

13 Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική τελωνειακή υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ο κατάλογος των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση: holders/index_en.htm. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις πληροφορίες που υπόκεινται σε περιορισμένη επεξεργασία θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στη θέση 6 της αίτησης μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και με στόχο να συνεισφέρουν στην εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * και τουλάχιστον σε ένα από τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με «*» είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση παράτασης απορρίπτεται. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τις επεξεργάζεται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται έως και 6 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεκλήθη η απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση της αίτησης και δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης για την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην αίτηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται για έξι μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ( Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1. Ο δικαιούχος της απόφασης Ταχ. κωδικός Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/ (*). Ζητώ την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών για την ακόλουθη αίτηση Αριθμός καταχώρισης της αίτησης: / Επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν τροποποιήσεις όσον αφορά την αίτηση παρέμβασης και τα παραρτήματά της. Παρέχω τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση παρέμβασης. Βλ. συνημμένο παράρτημα αριθ.... Κάθε αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία σε λιγότερο από 30 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της παράτασης. 3. Υπογραφή (*) Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή του δικαιούχου της απόφασης Τόπος Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία) Για υπηρεσιακή χρήση Απόφαση των τελωνειακών αρχών [κατά την έννοια του τμήματος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 608/2013] Η αίτηση παράτασης χορηγείται εξ ολοκλήρου. Η αίτηση παράτασης εγκρίθηκε μερικώς (για τα χορηγούμενα δικαιώματα βλ. συνημμένο κατάλογο). Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία Ημερομηνία λήξης της αίτησης: Η αίτηση παράτασης απορρίφθηκε. Η αιτιολογημένη απόφαση η οποία αναφέρει τους λόγους για τη μερική ή πλήρη απόρριψη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Υπογραφή και σφραγίδα Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία

15 Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης, εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση παρέμβασης εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αίτησης παρέμβασης είναι η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων είναι η αρμόδια εθνική τελωνειακή υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ο κατάλογος των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση: holders/index_en.htm. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις πληροφορίες που υπόκεινται σε περιορισμένη επεξεργασία θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στη θέση 6 της αίτησης μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων για την προστασία των δεδομένων στην Ένωση και με στόχο να συνεισφέρουν στην εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.η συμπλήρωση απαντήσεων στα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με * και τουλάχιστον σε ένα από τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται με «*» είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των εν λόγω υποχρεωτικών δεδομένων, η αίτηση παράτασης απορρίπτεται. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το αφορούν και θα υφίστανται επεξεργασία μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή τους εθνικούς νόμους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. Όλες οι αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η οποία και τις επεξεργάζεται. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται έως και 6 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ανεκλήθη η απόφαση για την έγκριση της αίτησης ή παρήλθε το σχετικό διάστημα παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία κατά την έγκριση της αίτησης και δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης για την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, εάν έχει κοινοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές η κίνηση διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή παραβίαση όσον αφορά τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην αίτηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται για έξι μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας. Καταγγελίες, σε περίπτωση διαφορών, μπορούν να υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ( Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλλεται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ I. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Τα πεδία ίου εντύπου που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν. Όταν σε μία θέση ένα ή περισσότερα πεδία επισημαίνονται με σύμβολο (+), τουλάχιστον ένα από αυτά τα πεδία πρέπει να συμπληρωθεί. Δεν πρέπει να καταχωρίζονται δεδομένα στις θέσεις που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση». Θέση 1: Αϊτών Σ αυτή τη θέση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος. Η θέση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του αιτούντος και τον αριθμό τηλεφώνου του, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή φαξ. Ο αϊτών μπορεί, ενδεχομένως, να αναγράψει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, κάθε άλλο εθνικό αριθμό μητρώου και τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικού φορέα (αριθ. EORI), που είναι ένας αριθμός, μοναδικός για όλη την Ένωση, ο οποίος αποδίδεται από την τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε τελωνειακές δραστηριότητες. Ο αϊτών μπορεί επίσης να εγγράφει, κατά περίπτωση, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τη διεύθυνση δικτυακού τόπου του. Θέση 2: Ενωσιακή αίτηση/εθνική αίτηση Σημειώνεται η κατάλληλη θέση ώστε να διευκρινίζεται αν η αίτηση είναι εθνική ή ενωσιακή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημεία 10) και 11) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ / Θέση 3: Ιδιότητα του αιτούντος Σημειώνεται η κατάλληλη θέση ώστε να διευκρινίζεται η ιδιότητα του αιτούντος κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ / Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφα που παρέχουν στοιχεία που να πείθουν την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ότι ο αϊτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση. Θέση 4: Αντιπρόσωπος που υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος του αιτούντος Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα μέσω αντιπροσώπου, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον εν λόγω αντιπρόσωπο. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για την παρασχεθείσα εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αντιπρόσωπος σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και πρέπει να σημειώνεται η αντίστοιχη θέση. Θέση 5: Είδος δικαιώματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση Πρέπει να αναφέρεται το είδος (τα είδη) των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προς επιβολή επιλέγοντας την κατάλληλη θέση. Θέση 6: κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών Το κράτος μέλος ή, στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα κράτη μέλη για το οποίο/τα οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών πρέπει να αναφέρεται/αναφέρονται επιλέγοντας την κατάλληλη θέση. Θέση 7: Αντιπρόσωπος για νομικά θέματα Στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου που ορίζεται από τον αιτούντα να αναλάβει τα νομικά θέματα. Θέση 8: Αντιπρόσωπος για τεχνικά θέματα Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος για τα τεχνικά θέματα είναι διαφορετικός από τον αντιπρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 7, στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου για τα τεχνικά θέματα. Θέση 9: Στοιχεία των οριζόμενων αντιπροσώπων για νομικά και τεχνικά θέματα σε περίπτωση ενωσιακής αίτησης Στην περίπτωση ενωσιακής αίτησης, τα στοιχεία του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων που ορίζεται/ορίζονται από τον αιτούντα για να αναλάβει/αναλάβουν τα τεχνικά και νομικά θέματα στα κράτη μέλη τα οποία αναγράφονται στη θέση 6, πρέπει να παρέχονται σε χωριστό παράρτημα, το οποίο περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται στις θέσεις 7 και 8. Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος έχει οριστεί για περισσότερα του ενός κράτη μέλη, πρέπει να αναφέρεται σαφώς για ποια κράτη μέλη έχει οριστεί. Θέση 10: Διαδικασία για μικρές αποστολές Όταν ο αϊτών επιθυμεί να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας για την καταστροφή των εμπορευμάτων σε μικρές αποστολές που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ / , η θέση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί.

17 Θέση 11: Κατάλογος δικαιωμάτων στα οποία αναφέρεται η αίτηση Στη θέση αυτή πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ή τα δικαιώματα προς επιβολή. Στη στήλη «Αριθ.» πρέπει να καταχωρίζονται οι αύξοντες αριθμοί για καθένα από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο οποίο αναφέρεται η αίτηση. Στη στήλη «Είδος δικαιώματος», πρέπει να αναφέρεται το είδος του ΔΔΙ με τη χρησιμοποίηση των ενδεδειγμένων συντομογραφιών που αναγράφονται στη θέση 5 σε παρένθεση. Στη στήλη «Κατάλογος εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται το δικαίωμα» πρέπει να αναγράφεται το είδος των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το σχετικό ΔΔΙ και για το οποίο ο αϊτών επιθυμεί να ζητήσει την επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας. Επιμέρους θέση «Περιορισμένη επεξεργασία» στις θέσεις Όταν ο αϊτών επιθυμεί να ζητήσει οι πληροφορίες που παρέσχε στις θέσεις να αποτελέσουν το αντικείμενο περιορισμένης επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 31 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ / , πρέπει να συμπληρώνεται αυτή η επιμέρους θέση. Σελίδα 2: Πληροφορίες σχετικά με τα αυθεντικά εμπορεύματα στις θέσεις Ο αϊτών αναγράφει στις θέσεις , κατά περίπτωση, τα ειδικά και τεχνικά δεδομένα για τα αυθεντικά εμπορεύματα, τις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να προσδιορίζουν εύκολα τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν τα ΔΔΙ και τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θέση 12: Λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων Η θέση 12 πρέπει να περιέχει περιγραφή των αυθεντικών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της παρουσίασης και των γραφικών συμβόλων, του κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας τους, καθώς και την αξία τους στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ο αϊτών, κατά περίπτωση, παρέχει εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος ή το σύνολο των εμπορευμάτων. Θέση 13: Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Η θέση 13 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως η σήμανση, οι ετικέτες, τα νήματα ασφαλείας, τα ολογραφήματα, τα κομβία, οι κινητές ετικέτες και οι γραμμωτοί κώδικες, αναφέροντας την ακριβή θέση αυτών των χαρακτηριστικών επί των εμπορευμάτων και τη μορφή τους. Θέση 14: Τόπος παραγωγής Η θέση 14 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο παραγωγής των αυθεντικών εμπορευμάτων. Θέση 15: Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Η θέση 15 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους εισαγωγείς, προμηθευτές, κατασκευαστές, μεταφορείς, παραλήπτες ή εξαγωγείς. Οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων. Θέση 16: Έμποροι Η θέση 16 περιέχει πληροφορίες για πρόσωπα ή οντότητες που έχουν λάβει άδεια για εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με τη χρήση ΔΔΙ για τα οποία ζητείται η επιβολή. Οι πληροφορίες αφορούν το όνομα, τη διεύθυνση και τους αριθμούς εγγραφής σε μητρώα, όπως τον αριθμό EORI, των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων. Ομοίως, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι άδειας μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν άδεια χρήσης του/των εν λόγω δικαιώματος/δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θέση 17: Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη διανομή των εμπορευμάτων Η θέση 17 περιέχει πληροφορίες σχετικά με δίκτυα διανομής των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως πληροφορίες όσον αφορά κεντρικές αποθήκες, υπηρεσίες αποστολής, μέσα μεταφοράς, οδούς μεταφοράς και παράδοση, καθώς και σχετικά με τελωνειακές διαδικασίες και υπηρεσίες όπου πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός των αυθεντικών εμπορευμάτων. Θέση 18: Συσκευασίες Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες για τη συσκευασία των αυθεντικών εμπορευμάτων, όπως πληροφορίες σχετικά με: α) το είδος συσκευασιών, που αναφέρεται με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπως παρατίθενται στο παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ /9 3 της Επιτροπής (') β) τα τυπικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών (για παράδειγμα, σήμανση, ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες), καθώς και την ακριβή θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων στη συσκευασία! 11 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ /9 3 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/9 2 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της σ. 1).

18 γ) τον ειδικό σχεδίασμά συσκευασίας (χρώμα, σχήμα) δ) κατά περίπτωση, τις εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Συνοδευτικά έγγραφα Η θέση 19 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τα αυθεντικά εμπορεύματα, όπως ενημερωτικά δελτία, έντυπα οδηγιών χρήσεως, πιστοποιητικά εγγύησης ή άλλα παρόμοια έντυπα. Σελίδα 3: Πληροφορίες σχετικά με εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις θέσεις Ο αϊτών αναφέρει στις θέσεις , ανάλογα με την περίπτωση, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θέση 20: Λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπορεύματα Η θέση 2 0 περιλαμβάνει περιγραφή των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (εμπορεύματα που παραβιάζουν ΔΔΙ), συμπεριλαμβανομένων της παρουσίασης και των γραφικών συμβόλων. Ο αϊτών, κατά περίπτωση, διαβιβάζει εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με το είδος ή το σύνολο των εμπορευμάτων. Θέση 21: Διακριτικά χαρακτηριστικά εμπορευμάτων Η θέση 21 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως σήμανση, ετικέτες, νήματα ασφαλείας, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες, αναφέροντας την ακριβή θέση αυτών των χαρακτηριστικών επί των εμπορευμάτων και τη μορφή τους. Θέση 22: Τόπος παραγωγής Η θέση 22 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον γνωστό ή πιθανό τόπο καταγωγής, την προέλευση και την παράδοση των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ. Θέση 23: Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Η θέση 23 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους εισαγωγείς, τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές, τους μεταφορείς, τους παραλήπτες ή τους εξαγωγείς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι εμπλέκονται σε παραβιάσεις των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θέση 24: Έμποροι Η θέση 2 4 περιέχει πληροφορίες για πρόσωπα ή οντότητες που δεν έχουν λάβει άδεια για εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με τη χρήση ΔΔΙ για τα οποία ζητείται η επιβολή και οι οποίοι εμπορεύονταν κατά το παρελθόν τα εν λόγω προϊόντα στην Ένωση. Θέση 25: Πληροφορίες σχετικά με τη διανομή εμπορευμάτων Η θέση 25 περιέχει πληροφορίες σχετικά με δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως πληροφορίες όσον αφορά κεντρικές αποθήκες, υπηρεσίες αποστολής, μέσα μεταφοράς, οδούς μεταφοράς και τόπους παράδοσης, καθώς και σχετικά με τελωνειακές διαδικασίες και υπηρεσίες όπου πραγματοποιείται ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων που παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ. Θέση 26: Συσκευασίες Η θέση αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: α) το είδος συσκευασιών, που αναφέρεται με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπως παρατίθενται στο παράρτημα στο παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ /9 3 β) τα τυπικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών (για παράδειγμα, σήμανση, ετικέτες, ολογραφήματα, κομβία, κινητές ετικέτες και γραμμωτοί κώδικες), καθώς και την ακριβή θέση των χαρακτηριστικών στοιχείων στη συσκευασία γ) τον ειδικό σχεδίασμά συσκευασίας (χρώμα, σχήμα) δ) κατά περίπτωση, τις εικόνες των εν λόγω εμπορευμάτων. Θέση 27: Συνοδευτικά έγγραφα Η θέση 2 7 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, όπως ενημερωτικά δελτία, έντυπα οδηγιών χρήσεως, πιστοποιητικά εγγύησης ή άλλα παρόμοια έντυπα.

19 Θέση 2 8 : Πρόσθετες πληροφορίες Ο αϊτών μπορεί να παράσχει στη θέση 28 κάθε πρόσθετη πληροφορία χρήσιμη για τη διενεργούμενη από τις τελωνειακές αρχές ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης του ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες παραδόσεις των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν το/τα ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα μεταφοράς, τα εμπορευματοκιβώτια και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Θέση 2 9 : Δεσμεύσεις Να μην τροποποιηθεί το κείμενο ούτε να καταχωρισθούν δεδομένα στη θέση αυτή. Θέση 30: Υπογραφή Στη θέση 30 ο αϊτών ή ο αντιπρόσωπος του αιτούντος που αναφέρεται στη θέση 4, αναγράφει τον τόπο και την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης και υπογράφει. Το όνομα του υπογράφοντος αναγράφεται με κεφαλαία. II. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ Τα πεδία του εντύπου που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν. Στις θέσεις στις οποίες τα πεδία επισημαίνονται με σύμβολο (+), πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από αυτά τα πεδία. Δεν πρέπει να καταχωρίζονται δεδομένα στις θέσεις που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση». Θέση 1: Στοιχεία του υπέρ ου η απόφαση Σ αυτή τη θέση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία του υπέρ ου η απόφαση. Θέση 2: Αίτηση παράτασης Ο αριθμός καταχώρισης της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων δύο ψηφίων, που αντιστοιχούν στον κωδικό ISO άλφα - 2 του κράτους μέλους που έκανε δεκτή την αίτηση, θα πρέπει να αναγράφεται σ αυτή τη θέση. Ο υπέρ ου η απόφαση αναφέρει εάν ζητά τροποποιήσεις των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση επιλέγοντας την κατάλληλη θέση. Θέση 3: Υπογραφή Στη θέση 3 ο υπέρ ου η απόφαση ή ο αντιπρόσωπος του υπέρ ου η απόφαση αναγράφει τον τόπο και την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης και υπογράφει. Το όνομα του υπογράφοντος αναγράφεται με κεφαλαία.

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης Τελευταία επικαιροποίηση: 03/2016 Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου (όχι περισσότεροι 20 χαρακτήρες) Mod.011 Αιτών Επωνυμία νομικής οντότητας ή ονοματεπώνυμο Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 608/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογούμενου Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ Ανδρέας Τσουρουφλής Η Σύμβαση Διαιτησίας Σύμβαση της 23.7.1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 IKS+ZAC/alf,ag DG G 3B

6353/1/13 REV 1 IKS+ZAC/alf,ag DG G 3B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΠ-1/14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2015 COM(2015) 195 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2004 για τη μετανηολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014 της ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

1650 Κ.Δ.Π. 188/2002

1650 Κ.Δ.Π. 188/2002 1650 Κ.Δ.Π. 188/2002. v ; :V i Αριθμός 188 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 31(1) ΤΟΥ 2002) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 5(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Είδος σήματος Ορισμός Τρόπος απεικόνισης Λεκτικό σήμα Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά Για την αναπαράσταση του σήματος

Είδος σήματος Ορισμός Τρόπος απεικόνισης Λεκτικό σήμα Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά Για την αναπαράσταση του σήματος 4. Προσέγγιση 4.1. Ορισμοί και τρόποι αναπαράστασης των διαφόρων ειδών σημάτων Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι ορισμοί και οι τρόποι αναπαράστασης για καθένα από τα διάφορα είδη σημάτων σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 600 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 600 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11018/17 ADD 1 INST 302 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής, ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17.

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών Ι.6. Όνομα 1.17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα, το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ 1 Υπόδειγμα υγειονομικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτιδών ΧΩΡΑ: Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων 1 Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων 1. Εισαγωγή Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση 2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση 2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2017 COM(2017) 600 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση 2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα EL EL Παράρτημα Κατάλογος των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 312 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.1.2017 COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Κατάσταση στην Κύπρο γενικός πληθυσμός (15-64 ετών) % του φύλου Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

10373/1/15 REV 1 ADD 1 ΙΑ/ακι 1 DPG

10373/1/15 REV 1 ADD 1 ΙΑ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0088 (COD) 10373/1/15 REV 1 ADD 1 PI 42 CODEC 949 PARLNAT 127 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 216/19 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2896 Κ.Α.Π. 427/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 427 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Χορήγηση άδειας φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15709/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 699 AGRILEG 251 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή 1. Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΑ ΟΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.217 COM(217) 341 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μεταξύ των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Ι.Ορισμός διαμετακόμισης Η κοινοτική κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα