ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Έντυπο αίτησης και αιτήσεις για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί περισσότερων του ενός σημάτων Γλώσσες Τέλη Αιτούντες και υποχρεωτικό περιεχόμενο της αίτησης Αιτούντες Υποχρεωτικά στοιχεία σχετικά με το κοινοτικό σήμα και τον υπέρ ου η αναγκαστική εκτέλεση Απαιτήσεις σχετικά με το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση υπογραφή, απόδειξη αναγκαστικής εκτέλεσης, εκπροσώπηση Αίτηση που υποβάλλεται από τον δικαιούχο του κοινοτικού σήματος Αίτηση που υποβάλλεται από τον υπέρ ου η εκτέλεση Αίτηση που υποβάλλεται από δικαστήριο ή αρχή Αποδεικτικό της αναγκαστικής εκτέλεσης Εκπροσώπηση Εξέταση της αίτησης καταχώρισης Τέλη Εξέταση των υποχρεωτικών διατυπώσεων Διαδικασία καταχώρισης και δημοσιεύσεις Διαδικασία διαγραφής ή τροποποίησης της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Αρμοδιότητα, γλώσσες, υποβολή της αίτησης Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση Διαγραφή της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Τροποποίηση της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Περιεχόμενο της αίτησης Τέλη Διαγραφή της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Τροποποίηση της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Εξέταση της αίτησης Τέλη Εξέταση από το Γραφείο Καταχώριση και δημοσίευση Αναγκαστική εκτέλεση επί καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων Πολλαπλή αίτηση για καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 2

3 5 Αναγκαστική εκτέλεση επί διεθνών σημάτων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 3

4 1 Εισαγωγή Άρθρο 20 του Κανόνες 33 και 35 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Άρθρο 29 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Τόσο επί των καταχωρισμένων κοινοτικών σημάτων όσο και επί των αιτήσεων κοινοτικών σημάτων χωρεί αναγκαστική εκτέλεση. Τόσο επί των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων όσο και επί των αιτήσεων για καταχώριση σχεδίων και υποδειγμάτων μπορούν να λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορούν κοινοτικά σήματα και αιτήσεις κοινοτικών σημάτων. Οι διατάξεις του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση σχετικά με τα σχέδια και υποδείγματα είναι σχεδόν ταυτόσημες με τις ισοδύναμες διατάξεις του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα αντίστοιχα. Επομένως, τα παρακάτω εφαρμόζονται κατ αναλογία για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Οι ειδικές διαδικασίες που αφορούν τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 κατωτέρω. Οι ειδικές διαδικασίες που αφορούν τα διεθνή σήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 5 κατωτέρω. Ως αναγκαστική εκτέλεση νοείται η πράξη με την οποία ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, κατόπιν κατακυρωτικής απόφασης περί αναγνώρισης κυριότητας που εκδίδεται υπέρ του επισπεύδοντος την αναγκαστική εκτέλεση. Έτσι, ο πιστωτής μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτησή του από το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη, μεταξύ άλλων και από τα δικαιώματά του επί εμπορικών σημάτων. Άρθρο 16 του Στον κανονισμό για το κοινοτικό σήμα δεν προβλέπονται ενοποιημένες και πλήρεις διατάξεις αναφορικά με την αναγκαστική εκτέλεση επί κοινοτικών σημάτων ή αιτήσεων κοινοτικών σημάτων. Αντίθετα, στο άρθρο 16 του γίνεται μνεία στο δίκαιο του επιμέρους κράτους μέλους σχετικά με την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τον σκοπό αυτό, η αναγκαστική εκτέλεση επί κοινοτικού σήματος, στο σύνολό της και για το σύνολο του εδάφους της Κοινότητας, εξομοιώνεται με την αναγκαστική εκτέλεση επί σήματος καταχωρισμένου στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει ή κατοικεί ο δικαιούχος ή ο καταθέτης του κοινοτικού σήματος, άλλως, με την αναγκαστική εκτέλεση επί σήματος καταχωρισμένου στο κράτος μέλος στο οποίο ο δικαιούχος του σήματος διαθέτει υποκατάστημα, άλλως, με αναγκαστική εκτέλεση επί σήματος καταχωρισμένου στην Ισπανία (κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το Γραφείο). Ωστόσο, τα ως άνω εφαρμόζονται με την επιφύλαξη διαφορετικές πρόβλεψης στα άρθρα 17 έως 24 του. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 4

5 Άρθρο 20 παράγραφος 2, άρθρο 50 παράγραφος 3, άρθρο 23 παράγραφος 3 του Κανόνας 36 παράγραφος 2 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Η καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης δεν είναι υποχρεωτική εντούτοις, η εν λόγω καταχώριση έχει ορισμένα πλεονεκτήματα: α) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, έναντι των τρίτων οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αποκτήσει ή να έχουν σημειώσει στο μητρώο δικαιώματα επί του σήματος που δεν συνάδουν με τα καταχωρισμένα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ο υπέρ ου η εκτέλεση μπορεί να αποφασίσει να αξιοποιήσει τα δικαιώματα που του παραχωρούνται βάσει των εν λόγω μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, μόνο: εάν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σημειώθηκαν στο μητρώο κοινοτικών σημάτων, ή ελλείψει καταχώρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εάν το τρίτο μέρος είχε αποκτήσει τα δικαιώματά του μετά την ημερομηνία απόφασης της αναγκαστικής εκτέλεσης γνωρίζοντας την ύπαρξη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. β) Σε περίπτωση που τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί κοινοτικού σήματος σημειωθούν στο μητρώο, η παραίτηση του δικαιούχου από το εν λόγω σήμα σημειώνεται στο μητρώο μόνο εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι γνωστοποίησε στον υπέρ ου η εκτέλεση την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Επομένως, ο υπέρ ου η εκτέλεση η οποία έχει καταχωριστεί στο μητρώο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται εκ των προτέρων από τον δικαιούχο του σήματος για την πρόθεση του τελευταίου να παραιτηθεί από το σήμα. γ) Σε περίπτωση που τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί κοινοτικού σήματος σημειώνονται στο μητρώο, το Γραφείο ενημερώνει τον υπέρ ου η εκτέλεση για την επικείμενη λήξη ισχύος της καταχώρισης τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της καταχώρισης. Το Γραφείο γνωστοποιεί επίσης στον υπέρ ου η εκτέλεση οποιαδήποτε απώλεια δικαιώματος καθώς και τη λήξη ισχύος της καταχώρισης, όπου συντρέχει περίπτωση. δ) Η καταχώριση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι σημαντική για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του μητρώου, ιδίως σε περίπτωση κατ αντιμωλία διαδικασιών. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 5

6 2 Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Άρθρο 20 παράγραφος 3 του Κανόνας 33 και κανόνας 84 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Τόσο οι αιτήσεις κοινοτικών σημάτων όσο και τα κοινοτικά σήματα μπορεί να αποτελούν αντικείμενο καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. 2.1 Έντυπο αίτησης και αιτήσεις για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί περισσότερων του ενός σημάτων Κανόνας 95 στοιχεία α) και β) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Συνιστάται θερμά η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί κοινοτικού σήματος να υποβάλλεται με χρήση του εντύπου αίτησης για εγγραφή στο μητρώο. Το εν λόγω έντυπο διατίθεται ατελώς στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαθέσιμο προς μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο του ΓΕΕΑ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλωσσική έκδοση του εν λόγω εντύπου, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 κατωτέρω. Κανόνας 31 παράγραφος 7 και κανόνας 33 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού. Ενιαία αίτηση για την καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί δύο ή περισσοτέρων καταχωρισμένων κοινοτικών σημάτων ή αιτήσεων κοινοτικών σημάτων μπορεί να υποβληθεί μόνον εφόσον ο σχετικός καταχωρισμένος δικαιούχος και ο υπέρ ου η εκτέλεση είναι σε όλες τις περιπτώσεις τα ίδια πρόσωπα. 2.2 Γλώσσες Κανόνας 95 στοιχείο α) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί αίτησης κοινοτικού σήματος μπορεί να υποβάλλεται στην πρώτη ή στη δεύτερη γλώσσα της αίτησης κοινοτικού σήματος. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 6

7 Κανόνας 95 στοιχείο β) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί κοινοτικού σήματος πρέπει να υποβάλλεται σε μία από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, δηλαδή στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά ή στα ισπανικά. 2.3 Τέλη Άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) του Κανόνας 33 παράγραφος 1 και παράγραφος 4 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Άρθρο 2 παράγραφος 23 του κανονισμού για τα τέλη κοινοτικών σημάτων Η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί έως ότου καταβληθεί το σχετικό τέλος. Το τέλος ανέρχεται σε 200 ευρώ για κάθε κοινοτικό σήμα επί του οποίου ζητείται καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Εντούτοις, σε περίπτωση που ζητούνται περισσότερες από μία καταχωρίσεις μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε μία ενιαία αίτηση και ο καταχωρισμένος δικαιούχος και ο υπέρ ου η εκτέλεση είναι τα ίδια πρόσωπα σε όλες τις περιπτώσεις, το τέλος περιορίζεται σε ευρώ κατά το μέγιστο. Το ίδιο ανώτατο ποσό ισχύει και στην περίπτωση που ζητούνται ταυτόχρονα περισσότερες από μία καταχωρίσεις μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατατίθενται σε μία ενιαία αίτηση και ότι ο καταχωρισμένος δικαιούχος και ο υπέρ ου η εκτέλεση είναι τα ίδια πρόσωπα σε όλες τις περιπτώσεις. Κατόπιν καταβολής του σχετικού τέλους, το τέλος δεν επιστρέφεται εάν η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης απορριφθεί ή ανακληθεί (διαβάθμιση φακέλου). Εάν ο αιτών την εγγραφή (βλ. παράγραφο κατωτέρω) είναι δικαστήριο ή διοικητική αρχή, δεν καταβάλλεται τέλος και εφαρμόζεται διαδικασία διοικητικής συνεργασίας. 2.4 Αιτούντες και υποχρεωτικό περιεχόμενο της αίτησης Αιτούντες Άρθρο 20 παράγραφος 3 του Η αναγκαστική εκτέλεση καταχωρίζεται κατόπιν αιτήματος: α) του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος, β) του υπέρ ου η αναγκαστική εκτέλεση, Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 7

8 γ) δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής. Οι τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η αίτηση εξαρτώνται από το ποιος καταθέτει την αίτηση Υποχρεωτικά στοιχεία σχετικά με το κοινοτικό σήμα και τον υπέρ ου η αναγκαστική εκτέλεση Κανόνας 31 και κανόνας 33 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία. Κανόνας 31 παράγραφος 1 στοιχείο α), κανόνας 33 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού α) Αριθμό καταχώρισης του σχετικού κοινοτικού σήματος. Εάν η αίτηση αφορά περισσότερα του ενός κοινοτικά σήματα, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός καταχώρισης για καθένα από αυτά. Κανόνας 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), κανόνας 31 παράγραφος 1 στοιχείο β) και κανόνας 33 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού β) Ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση και ιθαγένεια του υπέρ ου η εκτέλεση και κράτος μέλος όπου κατοικεί ή εδρεύει ή διαθέτει εγκατάσταση. Κανόνας 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε), κανόνας 31 παράγραφος 2 και κανόνας 33 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα γ) Σε περίπτωση που ο υπέρ ου η εκτέλεση έχει διορίσει αντιπρόσωπο, πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου η διεύθυνση μπορεί να αντικαθίσταται από τον αριθμό αναγνώρισης που έχει αποδοθεί από το Γραφείο. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 8

9 2.4.3 Απαιτήσεις σχετικά με το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση υπογραφή, απόδειξη αναγκαστικής εκτέλεσης, εκπροσώπηση Κανόνας 79 και κανόνας 82 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Οι απαιτήσεις σχετικά με την υπογραφή, την απόδειξη αναγκαστικής εκτέλεσης και την εκπροσώπηση ποικίλουν ανάλογα με το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει την αίτηση. Σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή, σύμφωνα με τον κανόνα 79 και τον κανόνα 82 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, όταν γίνεται κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα, η μνεία του ονόματος του αποστολέα ισοδυναμεί με υπογραφή Αίτηση που υποβάλλεται από τον δικαιούχο του κοινοτικού σήματος Κανόνας 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και κανόνας 33 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Όταν υποβάλλεται αίτηση για λογαριασμό του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος, πρέπει να υπογράφεται από τον δικαιούχο του κοινοτικού σήματος. Το Γραφείο δεν γνωστοποιεί στον υπέρ ου η εκτέλεση ότι ζητήθηκε καταχώριση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ωστόσο, ενημερώνει τον υπέρ ου η εκτέλεση όταν πραγματοποιείται η εγγραφή της αναγκαστικής εκτέλεσης στο μητρώο. Σε περίπτωση που ο υπέρ ου η εκτέλεση καταθέσει δήλωση στο Γραφείο με την οποία αντιτίθεται στην καταχώριση της αναγκαστικής εκτέλεσης, το Γραφείο διαβιβάζει την εν λόγω δήλωση στον δικαιούχο του κοινοτικού σήματος αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το Γραφείο δεν προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια αναφορικά με την εν λόγω δήλωση. Κατόπιν καταχώρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σε περίπτωση που ο υπέρ ου η εκτέλεση διαφωνεί με την καταχώριση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή ή τροποποίησή τους (βλ. παράγραφο 3 κατωτέρω). Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το αν θα έπρεπε ή όχι να καταχωριστούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να γίνει η καταχώριση πρέπει να επιλύεται μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο (άρθρο 16 του ) Αίτηση που υποβάλλεται από τον υπέρ ου η εκτέλεση Η αίτηση μπορεί επίσης να κατατίθεται από τον υπέρ ου η εκτέλεση. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπογράφεται από τον υπέρ ου η εκτέλεση. Επίσης, πρέπει να υποβάλλεται αποδεικτικό της αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 9

10 Αίτηση που υποβάλλεται από δικαστήριο ή αρχή Η αίτηση μπορεί επίσης να κατατίθεται από το δικαστήριο ή την αρχή που εκδίδει την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υπογράφεται από το δικαστήριο ή την αρχή. Επίσης, πρέπει να υποβάλλεται αποδεικτικό της αναγκαστικής εκτέλεσης Αποδεικτικό της αναγκαστικής εκτέλεσης Θεωρείται ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία προς απόδειξη της αναγκαστικής εκτέλεσης εάν η αίτηση για καταχώριση συνοδεύεται από τη σχετική δικαστική απόφαση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διάδικοι στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες της απόφασης, καθώς αυτή μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί απλώς η υποβολή ενός τμήματος ή αποσπάσματος της απόφασης περί αναγκαστικής εκτέλεσης, με την προϋπόθεση ότι περιέχεται σε αυτό η ταυτότητα των διαδίκων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, το κοινοτικό σήμα που αποτελεί αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και δήλωση ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μπορούν να παραλείπονται ή να διαγράφονται. Τα πρωτότυπα έγγραφα θεωρούνται μέρος του φακέλου και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να επιστρέφονται στο πρόσωπο που τα έχει υποβάλει. Αρκεί απλό φωτοαντίγραφο. Το πρωτότυπο έγγραφο ή το φωτοαντίγραφο δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένο ή να φέρει σφραγίδα για το γνήσιο της υπογραφής, παρεκτός εάν το Γραφείο έχει βάσιμες αμφιβολίες ως προς το αληθές του εγγράφου. Κανόνας 95 στοιχεία α) και β) και κανόνας 96 παράγραφος 2 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Το έγγραφο που αποδεικνύει την αναγκαστική εκτέλεση πρέπει να συντάσσεται: α) στη γλώσσα του Γραφείου η οποία έχει καταστεί γλώσσα της διαδικασίας για την καταχώριση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ. παράγραφο 2.2 ανωτέρω) β) σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη γλώσσα της διαδικασίας σε αυτή την περίπτωση, το Γραφείο μπορεί να τάξει προθεσμία για την υποβολή μετάφρασης σε μία από τις γλώσσες του Γραφείου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ούτε σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε στη γλώσσα της διαδικασίας, το Γραφείο μπορεί να ζητήσει τη μετάφρασή τους στη γλώσσα της διαδικασίας ή, κατ επιλογήν του διαδίκου που αιτείται την καταχώριση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες του Γραφείου. Το Γραφείο θέτει προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της συγκεκριμένης ανακοίνωσης. Αν η μετάφραση δεν υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας, το έγγραφο δεν λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 10

11 2.4.4 Εκπροσώπηση Άρθρο 92 παράγραφος 2, άρθρο 93 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί εκπροσώπησης (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση). 2.5 Εξέταση της αίτησης καταχώρισης Τέλη Κανόνας 33 παράγραφος 2 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Σε περίπτωση που δεν λάβει τα απαιτούμενα τέλη, το Γραφείο ενημερώνει τον αιτούντα την εγγραφή (παρεκτός εάν ο αιτών την εγγραφή είναι δικαστήριο ή αρχή, οπότε δεν απαιτείται καταβολή τελών, βλ. παράγραφο 2.3 ανωτέρω) ότι η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε, καθώς δεν καταβλήθηκαν τα σχετικά τέλη. Ωστόσο, μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εκ των προτέρων τα απαιτούμενα τέλη Εξέταση των υποχρεωτικών διατυπώσεων Κανόνας 33 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Το Γραφείο ελέγχει εάν η αίτηση για καταχώριση της αναγκαστικής εκτέλεσης πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4 ανωτέρω (μνεία του αριθμού ή των αριθμών κοινοτικού σήματος, των απαιτούμενων στοιχείων του υπέρ ου η εκτέλεση, του αντιπροσώπου του υπέρ ου η εκτέλεση εφόσον συντρέχει περίπτωση). Δεν εξετάζεται η εγκυρότητα της απόφασης αναγκαστικής εκτέλεσης. Άρθρο 93 παράγραφος 1 του Κανόνες 33, 76, 77 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Το Γραφείο εξετάζει εάν η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι δεόντως υπογεγραμμένη. Σε περίπτωση που η αίτηση φέρει την υπογραφή του αντιπροσώπου του υπέρ ου η εκτέλεση, το Γραφείο ή, στο πλαίσιο κατ αντιμωλία διαδικασιών, ο έτερος διάδικος στη συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να ζητήσει εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υποβληθεί εξουσιοδότηση, η διαδικασία συνεχίζεται όπως θα γινόταν εάν δεν είχε διοριστεί αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση που η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου, ο οποίος έχει ήδη οριστεί ως αντιπρόσωπος για το εν Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 11

12 λόγω κοινοτικό σήμα, πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την υπογραφή και την εκπροσώπηση. Άρθρο 92 παράγραφος 2, άρθρο 93 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν η εκπροσώπηση του αιτούντα την εγγραφή (δηλαδή του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος ή του υπέρ ου η εκτέλεση) ενώπιον του Γραφείου είναι υποχρεωτική (βλ. παράγραφο ανωτέρω). Κανόνας 33 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Το Γραφείο ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα την εγγραφή για τυχόν ελλείψεις στην αίτηση. Εάν οι ελλείψεις δεν θεραπευθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εν λόγω κοινοποίηση, η οποία είναι συνήθως δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η αίτηση για καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υποβάλλεται μόνο από τον δικαιούχο του κοινοτικού σήματος, το Γραφείο δεν ενημερώνει τον υπέρ ου η εκτέλεση. Η εξέταση του εγγράφου που αποδεικνύει την αναγκαστική εκτέλεση γίνεται αυτεπάγγελτα. Το Γραφείο δεν λαμβάνει υπόψη δηλώσεις ή ισχυρισμούς του υπέρ ου η εκτέλεση σχετικά με την ύπαρξη ή το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή την καταχώρισή τους ο υπέρ ου η εκτέλεση δεν μπορεί να καταθέσει ανακοπή για την καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. 2.6 Διαδικασία καταχώρισης και δημοσιεύσεις Κανόνας 33 παράγραφος 4 και κανόνας 84 παράγραφος 5 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού. Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σημειώνονται στον φάκελο που τηρείται από το Γραφείο για την συγκεκριμένη αίτηση κοινοτικού σήματος. Το Γραφείο ενημερώνει τον αιτούντα την εγγραφή για την εγγραφή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στον φάκελο που τηρείται από το Γραφείο. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ενημερώνεται επίσης και ο καταθέτης του κοινοτικού σήματος. Κανόνας 84 παράγραφος 3 στοιχείο θ) και κανόνας 85 παράγραφος 2 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού. Όταν καταχωριστεί το σήμα, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης δημοσιεύονται στο δελτίο κοινοτικών σημάτων και σημειώνονται στο μητρώο κοινοτικών σημάτων. Το Γραφείο ενημερώνει τον αιτούντα την εγγραφή για την καταχώριση των μέτρων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 12

13 αναγκαστικής εκτέλεσης. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ενημερώνεται επίσης και ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος. Η πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες γίνεται μέσω της έρευνας φακέλων (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 5, Αναθεώρηση). Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης δημοσιεύονται στο Μέρος Γ.7. του Δελτίου. 3 Διαδικασία διαγραφής ή τροποποίησης της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Κανόνας 35 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Η καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης διαγράφεται ή τροποποιείται μετά από σχετική αίτηση ενός εκ των ενδιαφερομένων, δηλαδή του αιτούντος, του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος ή του καταχωρισμένου υπέρ ου η εκτέλεση. 3.1 Αρμοδιότητα, γλώσσες, υποβολή της αίτησης Άρθρο 133 του Κανόνας 35 παράγραφοι 3, 6 και 7 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Ισχύουν οι παράγραφοι 2.1 και 2.2 ανωτέρω. Το Γραφείο δεν διαθέτει έντυπο για την καταχώριση διαγραφής ή τροποποίησης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. 3.2 Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση Κανόνας 35 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Αίτηση για διαγραφή ή τροποποίηση της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να υποβάλλουν: α) από κοινού ο καταθέτης/δικαιούχος κοινοτικού σήματος και ο υπέρ ου η εκτέλεση, β) ο καταθέτης/δικαιούχος κοινοτικού σήματος, ή γ) ο καταχωρισμένος υπέρ ου η εκτέλεση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 13

14 3.2.1 Διαγραφή της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Κανόνας 35 παράγραφος 4 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Η αίτηση για διαγραφή της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα, από τα οποία συνάγεται ότι τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης δεν υφίστανται πλέον. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνεται η τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης για διαγραφή μόνο από τον καταχωρισμένο υπέρ ου η εκτέλεση, ο καταθέτης/δικαιούχος του κοινοτικού σήματος δεν ενημερώνεται για την εν λόγω αίτηση. Τυχόν παρατηρήσεις που καταθέτει ο δικαιούχος διαβιβάζονται στον υπέρ ου η εκτέλεση αλλά δεν αποκλείουν τη διαγραφή της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Η παράγραφος ανωτέρω εφαρμόζεται αναλογικά. Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί ταυτόχρονα η καταχώριση πολλών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι δυνατή η διαγραφή μίας επιμέρους καταχώρισης. Σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται νέος αριθμός εγγραφής για τα διαγραφέντα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης Τροποποίηση της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Κανόνας 35 παράγραφος 6 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν υποβολής της σχετικής δικαστικής απόφασης η οποία αποδεικνύει την εν λόγω τροποποίηση. 3.3 Περιεχόμενο της αίτησης Κανόνας 35 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ισχύει η παράγραφος 2.4 ανωτέρω, με την εξαίρεση ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μνεία των δεδομένων που αφορούν τον υπέρ ου η εκτέλεση παρεκτός από την περίπτωση τροποποίησης του ονοματεπώνυμου/επωνυμίας του καταχωρισμένου υπέρ ου η εκτέλεση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 14

15 3.4 Τέλη Διαγραφή της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Άρθρο 162 παράγραφος 2 του Κανόνας 35 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού για τα τέλη κοινοτικών σημάτων Η αίτηση διαγραφής της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης δεν θεωρείται ότι έχει κατατεθεί έως ότου καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος των 200 ευρώ ανά διαγραφή (παρεκτός εάν ο αιτών την εγγραφή είναι δικαστήριο ή αρχή, οπότε και δεν απαιτείται καταβολή τελών, βλ. παράγραφο 2.3 ανωτέρω). Σε περίπτωση πολλαπλών αιτημάτων διαγραφής υποβαλλόμενων με την ίδια αίτηση ή ταυτόχρονα, όπου ο καταθέτης/δικαιούχος του κοινοτικού σήματος και ο υπέρ ου η εκτέλεση είναι σε όλες τις περιπτώσεις τα ίδια πρόσωπα, τα τέλη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ευρώ. Κατόπιν καταβολής του σχετικού τέλους, το τέλος δεν μπορεί να επιστραφεί εάν η αίτηση απορριφθεί ή ανακληθεί Τροποποίηση της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης Κανόνας 35 παράγραφος 6 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Η τροποποίηση της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης δεν υπόκειται σε τέλη. 3.5 Εξέταση της αίτησης Τέλη Κανόνας 35 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Σε περίπτωση που δεν λάβει τα απαιτούμενα τέλη για την αίτηση διαγραφής της καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, το Γραφείο γνωστοποιεί στον αιτούντα την εγγραφή ότι η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε Εξέταση από το Γραφείο Κανόνας 35 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Η παράγραφος ισχύει αναλογικά για τα υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης, αλλά και για το αποδεικτικό της αναγκαστικής εκτέλεσης, στον βαθμό που απαιτείται τέτοιο αποδεικτικό. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 15

16 Το Γραφείο κοινοποιεί τυχόν ελλείψεις στον αιτούντα την εγγραφή, θέτοντας προθεσμία δύο μηνών. Σε περίπτωση που δεν θεραπευθούν οι ελλείψεις, το Γραφείο απορρίπτει την αίτηση για καταχώριση της διαγραφής ή της τροποποίησης. Κανόνας 35 παράγραφος 6 και κανόνας 84 παράγραφος 5 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού. Η καταχώριση της διαγραφής ή της τροποποίησης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κοινοποιείται στο πρόσωπο που υπέβαλε την εν λόγω αίτηση εάν η αίτηση υποβλήθηκε από τον υπέρ ου η εκτέλεση, ο καταθέτης/δικαιούχος του κοινοτικού σήματος λαμβάνει αντίγραφο της κοινοποίησης. 3.6 Καταχώριση και δημοσίευση Κανόνας 84 παράγραφος 3 στοιχείο ιθ) και κανόνας 85 παράγραφος 2 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού Στην περίπτωση καταχωρισμένου κοινοτικού σήματος, η δημιουργία, διαγραφή ή τροποποίηση καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σημειώνεται στο μητρώο κοινοτικών σημάτων και δημοσιεύεται στο δελτίο κοινοτικών σημάτων στο Μέρος Γ.7. Στην περίπτωση αίτησης για κοινοτικό σήμα, η διαγραφή ή τροποποίηση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σημειώνεται στον φάκελο της σχετικής αίτησης για κοινοτικό σήμα. Κατόπιν δημοσίευσης της καταχώρισης του κοινοτικού σήματος, δεν πραγματοποιείται καμία άλλη δημοσίευση σχετικά με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν διαγραφεί, και σε περίπτωση που γίνει κάποια τροποποίηση σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, δημοσιεύονται τα δεδομένα όπως τροποποιήθηκαν στο Μέρος Γ Αναγκαστική εκτέλεση επί καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων Άρθρα 27, 30, 33 και άρθρο 51 παράγραφος 4 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Άρθρο 24, άρθρο 26 και άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Παράρτημα σημεία 18 και 19 του κανονισμού για τα τέλη κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων Οι νομικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, στον κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και στον κανονισμό για τα τέλη κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων και αφορούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εμπίπτουν στις αντίστοιχες διατάξεις του, του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού και του κανονισμού για τα τέλη κοινοτικών σημάτων. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 16

17 Επομένως, τόσο οι νομικές αρχές όσο και η διαδικασία αναφορικά με την καταχώριση, τη διαγραφή και την τροποποίηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί σημάτων ισχύουν κατ αναλογία για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, με εξαίρεση τις ακόλουθες ειδικές διαδικασίες. 4.1 Πολλαπλή αίτηση για καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων Άρθρο 37 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Η αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να έχει τη μορφή πολλαπλής αίτησης και να αφορά περισσότερα του ενός σχέδια και υποδείγματα. Για τους σκοπούς των έννομων συνεπειών των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και της διαδικασίας καταχώρισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, τα επιμέρους σχέδια ή υποδείγματα που περιλαμβάνονται σε μια πολλαπλή αίτηση αντιμετωπίζονται ως χωριστές αιτήσεις και αυτό συνεχίζει να ισχύει και κατόπιν της καταχώρισης των σχεδίων ή υποδειγμάτων που περιλαμβάνονται σε πολλαπλή αίτηση. Με άλλα λόγια, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί κάθε επιμέρους σχεδίου ή υποδείγματος που περιλαμβάνεται σε πολλαπλή αίτηση ανεξαρτήτως από τα υπόλοιπα. Παράρτημα σημεία 18 και 19 του κανονισμού για τα τέλη κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων Το τέλος των 200 ευρώ για την καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή τη διαγραφή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύει ανά σχέδιο ή υπόδειγμα και όχι ανά πολλαπλή αίτηση. Το ίδιο ισχύει και για το ανώτατο όριο των ευρώ στην περίπτωση που υποβάλλονται περισσότερες από μία αιτήσεις. Παράδειγμα 1 Λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί 6 εκ των 10 σχεδίων και υποδειγμάτων μιας πολλαπλής αίτησης υπέρ του ίδιου δανειστή. Το ύψος των τελών είναι ευρώ, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται είτε μία ενιαία αίτηση για καταχώριση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί των 6 σχεδίων ή υποδειγμάτων είτε περισσότερες από μία αιτήσεις την ίδια ημέρα. Παράδειγμα 2 Λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί 6 εκ των 10 σχεδίων και υποδειγμάτων μιας πολλαπλής αίτησης υπέρ του ίδιου δανειστή. Ζητείται επίσης καταχώριση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για ένα άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα που δεν Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 17

18 περιλαμβάνεται στην εν λόγω πολλαπλή αίτηση. Το ύψος των τελών ανέρχεται σε ευρώ, με την προϋπόθεση ότι: υποβάλλεται είτε μία ενιαία αίτηση καταχώρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί των 6 αυτών σχεδίων ή υποδειγμάτων είτε περισσότερες από μία αιτήσεις την ίδια ημέρα, και ο κάτοχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος και ο υπέρ ου η εκτέλεση είναι τα ίδια πρόσωπα και στις 6 περιπτώσεις. 5 Αναγκαστική εκτέλεση επί διεθνών σημάτων Το σύστημα της Μαδρίτης επιτρέπει την εγγραφή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επί διεθνούς καταχώρισης (βλ. κανόνα 20 των Κοινών Κανονισμών στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων και το σχετικό πρωτόκολλο της συμφωνίας). Προς διευκόλυνση των χρηστών διατίθεται το έντυπο MM19 για την αίτηση εγγραφής στο διεθνές μητρώο περιορισμού του δικαιώματος διάθεσης του κατόχου. Η χρήση του εν λόγω εντύπου συνιστάται θερμά προς αποφυγή παρατυπιών. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον κάτοχο είτε απευθείας στο Διεθνές Γραφείο ή στο εθνικό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας του εγγεγραμμένου κατόχου ή στο γραφείο του συμβαλλόμενου μέρους υπέρ του οποίου εκδίδονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή στο αρμόδιο γραφείο για τον υπέρ ου η εκτέλεση. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί απευθείας από τον υπέρ ου η εκτέλεση στο Διεθνές Γραφείο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο αίτησης εγγραφής του ΓΕΕΑ εν προκειμένω. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης διατίθενται στο Μέρος Β, Κεφάλαιο ΙΙ, παράγραφοι έως του Οδηγού διεθνούς καταχώρισης σημάτων σύμφωνα με τη συμφωνία της Μαδρίτης και το πρωτόκολλο της Μαδρίτης (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) ( Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διεθνή σήματα, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Μ, Διεθνή σήματα. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου Σελίδα 18

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum)

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων

Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μετατροπή της επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης (IR) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για κήρυξη ακυρότητας καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή 1. Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το Γραφείο και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου στη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΓΕΕΑ) (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 1. Γενικά σχόλια Για την αίτηση καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ M ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Θεοφανώ Δ. Σοφού Δικηγόρος, MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βουκουρεστίου 25Α τ.κ. 10671 Αθήνα 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 Ν. 23(Ι)/2014 23(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 702 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης Εισαγωγή Έννοια κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Lxxx ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ... 2 3. ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το EUIPO και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση http://www.euipo.europa.eu. Η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νομικά στο Design 2005-2006 Παπανδρέου Ευάγγελος dpsd02045@syros.aegean.gr 12/01/06 Τι ισχύει σήμερα Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ήδη από τη δεκαετία του 1960 δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και συμβουλές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, COM(2009)81 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, COM(2009)81 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ EL 2 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

10373/1/15 REV 1 ADD 1 ΙΑ/ακι 1 DPG

10373/1/15 REV 1 ADD 1 ΙΑ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0088 (COD) 10373/1/15 REV 1 ADD 1 PI 42 CODEC 949 PARLNAT 127 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ

206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 206(Ι)/2012 206(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 5. 49 του 1985 197 του 1986

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Μέρος 2 ο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 1 Άρθρο 1 Σκοπός του νόμου α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 1. Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002,

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της Επιτροπής της 21 ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/1001 του Συµβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3884/2010. Άρθρο 6 Προσθήκη νέου άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/41 L 107/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2008 17.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/43 L 107/44 Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.9.2016 L 236/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1448 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2009 για τις

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 47 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Η καταχώριση δημοσίων

Άρθρο 47 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Η καταχώριση δημοσίων Άρθρο 47 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 «8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜ-ΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 10/03/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1936 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604529 ΦΑΞ :2131604567 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 17.7.2013 2013/0089(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 Απαντήσεις σε περαιτέρω διευκρινιστικά ερωτήματα υποψήφιων επενδυτών σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2003 (20.11) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 14551/03 LIMITE PI 113

PUBLIC. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2003 (20.11) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 14551/03 LIMITE PI 113 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2003 (20.11) (OR. en) 14551/03 LIMITE PI 113 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τους Ακολούθους Θεμάτων Πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις και απαντήσεις

Διευκρινήσεις και απαντήσεις Διευκρινήσεις και απαντήσεις Ε. Μετά την είσοδό μου στον ιστότοπο ως Μέλος και κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής "Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό", εμφανίσθηκε στη Φόρμα Αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L26, 31.1.2003, σ.41. «Οδηγία 2003/8/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Σκοπός του Νόμου Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3661 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 98 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(Ι) του 1992 55(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα