ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / (ισχύουν από )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)"

Transcript

1 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / (ισχύουν από ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή κατηγορία έργων) ΟΔΟ 1110 m3 0,36 [*] Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -2, μικρή κατηγορία έργων) ΟΔΟ 1123Α m3 0,70 [*] Α3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος (ΝΕΤ ΟΔΟ : Β -1, μικρή ΟΔΟ 2111 m3 7,59 [*] κατηγορία έργων) Α4 Επένδυση πρανών κλπ με φυτική γη (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -24.1, μικρή κατηγορία έργων) ΠΡΣ 1610 m2 0,70 Α5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού (ΝΕΤ ΟΔΟ ΠΡΣ 1620 m3 2,30 : Α -25, μικρή κατηγορία έργων) Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620 m3 2,80 2,60-7,14% Α7 Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620 m2 1,30 1,50 15,38% Α8 Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -4.2, μικρή κατηγορία έργων) ΠΡΣ 2112 m3 4,90 [*] Α9 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Α9.1 Τάφροι βάθους 5-10 cm (σταλακτηφόροι) ΠΡΣ 2111 m 0,25 0,20-20,00% Α9.2 Τάφροι βάθους cm ΠΡΣ 2111 m 1,10 1,00-9,09% Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα ΠΡΣ 2111 m 0,85 0,80-5,88% Α11 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με ελκυστήρα ΠΡΣ 2111 m 0,65 0,60-7,69% Α12 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-2171 m3 1,00 Α13 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. ΟΙΚ-2173 m3 3,50 Α14 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων ΟΙΚ-2177 ton/10m 4,00 Α15 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο ΟΙΚ-2180 m3/km 0,32 Α16 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών ΟΙΚ-2163 m3 1,50 Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων ΥΔΡ 6752 kg 4,50 3,50-22,22% Β2 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ΟΙΚ 5104 m 14,00 12,00-14,29% Β3 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα ΟΙΚ 6402 kg 1,90 2,00 5,26% Β4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα) ΟΔΟ 2921 m 7,70 9,50 23,38% Β5 Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών ΟΔΟ 2922 m2 13,00 12,50-3,85% Β6 Πλακόστρωση με κυβολίθους ΟΔΟ 2922 m2 40,00 35,00-12,50% Β7 Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών ΥΔΡ 6402 m2 4,83 4,20-13,04% Β8 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ Εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα άρθρα του ΝΕΤ Οδοποιίας Β9 Ξύλινες Πέργολες Β9.1 Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος ΟΙΚ 5104 m2 60,00 Β9.2 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος ΟΙΚ 5104 m2 90,00 Β10 Καθιστικά - παγκάκια Β10.1 Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου ΟΙΚ 5104 τεμ 190,00 Β10.2 Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείαςοικ 5104 τεμ 160,00 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 1 /31

2 Β10.3 Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη ΟΙΚ 5104 τεμ 190,00 Β10.4 Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας ΟΙΚ 5104 τεμ 190,00 Β10.5 Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου ΟΙΚ 5104 τεμ 490,00 Β10.6 Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας ΟΙΚ 5104 τεμ 490,00 Β10.7 Καθιστικά με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και δοκίδες σύνθετης ξυλείας ΟΙΚ 5104 τεμ 490,00 Β10.8 Καθιστικά με σκελετό από χυταλουμίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας ΟΙΚ 5104 τεμ 490,00 Β10.9 Καθιστικά με σκελετό από χυτοσίδηρο και 6 δοκίδες ΟΙΚ 5104 τεμ 400,00 Β10.10 Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα ΟΙΚ 5104 τεμ 480,00 Β10.11 Παγκάκια δένδρου στρογγυλά ΟΙΚ 5104 τεμ 740,00 Β10.12 Παγκάκια κήπου ΟΙΚ 5104 τεμ 180,00 Β11 Κάδοι απορριμμάτων Β11.1 Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 300,00 Β11.2 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 240,00 Β11.3 Ξύλινος κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 240,00 Β11.4 Πολυεστερικός εξαγωνικός κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 300,00 Β11.5 Μεταλλικός εξαγωνικός κάδος με καπάκι ΟΙΚ 5104 τεμ 300,00 Β11.6 Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 300,00 Β11.7 Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος με ξύλινα στοιχεία και σταχτοδοχείο ΟΙΚ 5104 τεμ 350,00 Β11.8 Διάτρητος οκταγωνικός κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 350,00 Β11.9 Επιστήλιος μονός κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 200,00 Β11.10 Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο ΟΙΚ 5104 τεμ 240,00 Β11.11 Κυλινδρικός κάδος με στρογγυλό καπάκι ΟΙΚ 5104 τεμ 380,00 Β11.12 Κάδος από μεταλλικά ελάσματα ΟΙΚ 5104 τεμ 390,00 Β11.13 Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος ΟΙΚ 5104 τεμ 220,00 Β12 Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς Β12.1 Μονάδα αναρρίχησης με διπλή καμπύλη ΟΙΚ 5104 τεμ 700,00 Β12.2 Μονάδα αναρρίχησης τύπου δένδρου ΟΙΚ 5104 τεμ 1.100,00 Β12.3 Μονάδα τραμπάλα - παπάκι ΟΙΚ 5104 τεμ 500,00 Β12.4 Μονάδα γωνιακής κλίμακας ΟΙΚ 5104 τεμ 950,00 Β12.5 Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων ΟΙΚ 5104 τεμ 750,00 Β12.6 Μονάδα καμπύλης κλίμακας ΟΙΚ 5104 τεμ 800,00 Β12.7 Μονάδα δοκού ισορροπίας ΟΙΚ 5104 τεμ 550,00 Β12.8 Μονόζυγο ξύλινο τριών θέσεων ΟΙΚ 5104 τεμ 850,00 Β12.9 Μονάδα κούνιας μιας θέσης από ξύλο ΟΙΚ 5104 τεμ 700,00 Β12.10 Μονάδα κούνια - ρόδα ΟΙΚ 5104 τεμ 620,00 Β12.11 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο ΟΙΚ 5104 τεμ 780,00 Β12.12 Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο ΟΙΚ 5104 τεμ 1.450,00 Β12.13 Μονάδα μεταλλικής κούνιας δύο θέσεων ΟΙΚ 5104 τεμ 980,00 Β12.14 Μονάδα μεταλλικής κούνιας τεσσάρων θέσεων ΟΙΚ 5104 τεμ 1.100,00 Β12.15 Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων ΟΙΚ 5104 τεμ 350,00 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 2 /31

3 Β12.16 Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας τεσσάρων θέσεων ΟΙΚ 5104 τεμ 600,00 Β12.17 Ξύλινο κάθισμα κούνιας νηπίων ΟΙΚ 5104 τεμ 100,00 Β12.18 Κάθισμα ασφάλειας κούνιας νηπίων ΟΙΚ 5104 τεμ 155,00 Β12.19 Ξύλινο κάθισμα κούνιας παίδων ΟΙΚ 5104 τεμ 80,00 Β12.20 Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα ΟΙΚ 5104 τεμ 1.000,00 Β12.21 Μονάδα μύλου ΟΙΚ 5104 τεμ 800,00 Γ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ 1140 στρ. 105,00 105,00 Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ 1620 m3 5,50 5,00-9,09% Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ΠΡΣ 1620 m3 1,10 1,00-9,09% Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας ΠΡΣ 1620 m2 0,25 0,25 Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ1 Δένδρα Δ1.1 Δένδρα κατηγορίας Δ1 ΠΡΣ 5210 τεμ 3,30 3,50 6,06% Δ1.2 Δένδρα κατηγορίας Δ2 ΠΡΣ 5210 τεμ 5,80 6,50 12,07% Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3 ΠΡΣ 5210 τεμ 12,40 12,50 0,81% Δ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ4 ΠΡΣ 5210 τεμ 28,80 25,00-13,19% Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5 ΠΡΣ 5210 τεμ 48,70 45,00-7,60% Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6 ΠΡΣ 5210 τεμ 85,00 80,00-5,88% Δ1.7 Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ 5210 τεμ 122,00 120,00-1,64% Δ1.8 Δένδρα κατηγορίας Δ8 ΠΡΣ 5210 τεμ 180,00 170,00-5,56% Δ1.9 Δένδρα κατηγορίας Δ9 ΠΡΣ 5210 τεμ 240,00 220,00-8,33% Δ2 Θάμνοι Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ 5210 τεμ 2,10 2,30 9,52% Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ 5210 τεμ 3,90 4,30 10,26% Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ 5210 τεμ 6,40 7,40 15,63% Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ 5210 τεμ 13,00 14,00 7,69% Δ2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ 5210 τεμ 31,00 30,00-3,23% Δ2.6 Θάμνοι κατηγορίας Θ6 ΠΡΣ 5210 τεμ 52,00 45,00-13,46% Δ2.7 Θάμνοι κατηγορίας Θ7 ΠΡΣ 5210 τεμ 90,00 85,00-5,56% Δ3 Αναρριχώμενα φυτά Δ3.1 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1 ΠΡΣ 5220 τεμ 3,00 3,50 16,67% Δ3.2 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2 ΠΡΣ 5220 τεμ 4,00 4,50 12,50% Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 ΠΡΣ 5220 τεμ 6,50 7,00 7,69% Δ3.4 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α4 ΠΡΣ 5220 τεμ 13,00 13,50 3,85% Δ3.5 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5 ΠΡΣ 5220 τεμ 31,00 30,00-3,23% Δ3.6 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6 ΠΡΣ 5220 τεμ 52,00 50,00-3,85% Δ4 Φυτά πρανών Δ4.1 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1 ΠΡΣ 5220 τεμ 0,85 0,90 5,88% Δ4.2 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2 ΠΡΣ 5220 τεμ 1,65 1,65 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 3 /31

4 Δ5 Φυτά εσωτερικού χώρου Δ5.1 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε1 ΠΡΣ 5220 τεμ 4,40 4,40 Δ5.2 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε2 ΠΡΣ 5220 τεμ 8,80 8,80 Δ5.3 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε3 ΠΡΣ 5220 τεμ 13,20 13,20 Δ5.4 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε4 ΠΡΣ 5220 τεμ 17,60 17,60 Δ5.5 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε5 ΠΡΣ 5220 τεμ 26,40 26,40 Δ5.6 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε6 ΠΡΣ 5220 τεμ 44,00 40,00-9,09% Δ5.7 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 ΠΡΣ 5220 τεμ 66,00 60,00-9,09% Δ5.8 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε8 ΠΡΣ 5220 τεμ 88,00 80,00-9,09% Δ5.9 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε9 ΠΡΣ 5220 τεμ 132,00 120,00-9,09% Δ5.10 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε10 ΠΡΣ 5220 τεμ 176,00 150,00-14,77% Δ5.11 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε11 ΠΡΣ 5220 τεμ 220,00 200,00-9,09% Δ6 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά Δ6.1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1 ΠΡΣ 5220 τεμ 0,85 0,85 Δ6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΠΡΣ 5220 τεμ 1,65 1,65 Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ 1710 m3 8,50 8,50 Δ8 Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ 1620 m3 6,00 6,00 Δ9 Προμήθεια κοπριάς ΠΡΣ 5340 m3 26,00 25,00-3,85% Δ10 Προμήθεια τύρφης ΠΡΣ 5340 m3 45,00 40,00-11,11% Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων ΠΡΣ 5340 m3 90,00 85,00-5,56% Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη ΠΡΣ 5340 m3 52,00 50,00-3,85% Δ13 Προμήθεια θείου ΠΡΣ 5340 kg 1,05 1,05 Δ14 Προμήθεια θειικού σιδήρου ΠΡΣ 5340 kg 0,85 0,85 Δ15 Προμήθεια γύψου κοινού ΠΡΣ 5340 kg 0,09 0,09 Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου ΟΔΟ 1510 m3 20,00 15,00-25,00% Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε1 Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Ε1.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεμ 0,65 0,65 Ε1.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ 5120 τεμ 1,60 1,60 Ε2 Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός Ε2.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεμ 0,80 0,80 Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ 5120 τεμ 2,30 2,30 Ε3 Ανοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής Ε3.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,30 m ΠΡΣ 5150 τεμ 0,40 0,40 Ε3.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ 5150 τεμ 0,50 0,50 Ε3.3 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,50 m ΠΡΣ 5150 τεμ 0,45 0,45 Ε4 Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος Ε4.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ 5110 τεμ 1,40 1,40 Ε4.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m ΠΡΣ 5110 τεμ 2,40 2,40 Ε4.3 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m ΠΡΣ 5110 τεμ 4,50 4,50 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 4 /31

5 Ε4.4 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20 x 1,20 x 1,20 m ΠΡΣ 5110 τεμ 5,70 5,70 Ε5 Ανοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή Ε5.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ 5160 τεμ 5,50 5,50 Ε5.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m ΠΡΣ 5160 τεμ 10,00 10,00 Ε5.3 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m ΠΡΣ 5160 τεμ 17,00 17,00 Ε6 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m στο πεζοδρόμιο ΠΡΣ 5160 τεμ 11,00 11,00 Ε7 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00x1,00x1,00 m σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΠΡΣ 5160 τεμ 15,00 15,00 Ε8 Ανοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός ΠΡΣ 5160 m 1,40 1,40 Ε9 Φύτευση φυτών Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ 5220 τεμ 0,40 0,40 Ε9.2 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου ΠΡΣ 5220 τεμ 0,90 0,90 Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40-1,50 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 0,80 0,80 Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00-4,00 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 1,10 1,10 Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 1,30 1,30 Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 3,20 3,20 Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt ΠΡΣ 5210 τεμ 4,50 4,50 Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 6,80 6,80 Ε9.9 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt lt ΠΡΣ 5210 τεμ 11,50 11,50 Ε9.10 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 lt lt ΠΡΣ 5210 τεμ 15,00 15,00 Ε9.11 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου έως 0,35 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 0,40 0,40 Ε10 Mεταφύτευση φυτών Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt ΠΡΣ 5210 τεμ 45,00 45,00 Ε10.2 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt ΠΡΣ 5210 τεμ 150,00 150,00 Ε11 Υποστύλωση δένδρων Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Ε Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m ΠΡΣ 5240 τεμ 3,00 3,00 Ε Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m ΠΡΣ 5240 τεμ 4,10 4,10 Ε11.2 Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου ΠΡΣ 5230 τεμ 0,75 0,75 Ε11.3 Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες ΠΡΣ 5230 τεμ 12,00 12,00 Ε12 Κλαδοπλέγματα ΠΡΣ 5230 m 14,00 14,00 Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΠΡΣ 5510 στρ , ,00 Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ΠΡΣ 5510 στρ , ,00 Ε14 Εγκατάσταση μεσημβριανθέμου ΠΡΣ 5610 στρ , ,00 Ε15 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Ε15.1 Υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 Ε15.2 Υδραυλική υδροσπορά) ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 Ε15.3 Υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 Ε15.4 Υδροσπορά με χρήση τρισδιάστατου πλέγματος ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 Ε16 Φυτεμένα δώματα-στέγες Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 5 /31

6 Ε16.1 Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο Ε Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm OIK 7912 m2 3,60 Ε Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm OIK 7912 m2 4,00 Ε16.2 Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm OIK 7912 m2 7,80 Ε16.3 Αντιριζικές μεμβράνες από PVC ή εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO Ε Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm. OIK 7912 m2 14,00 Ε Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ, χημικώς συμβατή με την άσφαλτο, πάχους OIK 1, mm m2 21,20 Ε16.4 Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες Ε Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Ε Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm OIK 7912 m2 19,10 Ε Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm OIK 7912 m2 22,00 Ε Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) Ε Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πάχους 1,5 mm OIK 7912 m2 23,20 Ε Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8 mm. OIK 7912 m2 25,30 Ε Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες αντιριζικού τύπου Ε Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm OIK 7912 m2 12,50 Ε Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm OIK 7912 m2 13,60 Ε16.5 Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης OIK 7912 m2 4,90 Ε16.6 Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης Ε Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης πάχους 3,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης OIK 7912 νερού m2 τουλάχιστον 3 lit / m2 5,20 Ε Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης OIK 7912 νερού m2 τουλάχιστον 4 lt/m2 5,60 Ε Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 5,0-6,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης OIK 7912 νερού m2 τουλάχιστον 5 lt/m2 6,80 Ε Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης OIK 7912 νερού m2 τουλάχιστον 6 lt/m2 9,70 Ε16.7 Αποστραγγιστικό σύστημα Ε Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 50kN/m2, OIK πάχους ,0 m2 cm, με ικανότητα αποθήκευσης 19,70 νερού τουλάχιστο Ε Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kn/m2, OIK 7912 πάχους 2,5 m2 cm, με ικανότητα αποθήκευσης 24,20 νερού τουλάχισ Ε Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kn/m2, OIK 7912 πάχους m2 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης 28,10 νερού τουλάχ Ε Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 19 kn/m2, OIK πάχους ,0 m2cm, με ικανότητα αποθήκευσης 39,50 νερού τουλάχιστ Ε16.8 Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα OIK 7912 m2 38,40 Ε16.9 Διηθητικό φύλλο Ε Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2 OIK 7912 m2 2,10 Ε Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2 OIK 7912 m2 4,20 Ε Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2 OIK 7912 m2 3,50 Ε16.10 Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα Ε Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου ΠΡΣ 5340 m3 280,00 Ε Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου. ΠΡΣ 5340 m3 260,00 Ε16.11 Υπόβαση υποστρώματος ανάπτυξης για φυτευμένα δώματα εντατικού τύπου ΠΡΣ 5340 m3 270,00 Ε16.12 Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία ΟΙΚ 7244 m 12,00 Ε16.13 Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων Ε Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 75,00 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 6 /31

7 Ε Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 150,00 Ε Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 103,00 Ε Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 185,00 ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤ1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών ΣΤ1.1 Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m ΠΡΣ 5330 τεμ 0,45 0,40-11,11% ΣΤ1.2 Διαμέτρου από 0,61 m και άνω ΠΡΣ 5330 τεμ 0,75 0,70-6,67% ΣΤ1.3 Διαμέτρου έως 0,40 m ΠΡΣ 5330 τεμ 0,20 0,20 ΣΤ2.1 Αρδευση φυτών ΣΤ2.1.1 Αρδευση φυτών με βυτίο ΠΡΣ 5311 τεμ 0,130 0,13-3,85% ΣΤ2.1.2 Αρδευση φυτών με βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης ΠΡΣ 5321 τεμ 0,055 0,06 ΣΤ2.1.3 Αρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης με γέμισμα δεξαμενών με βυτίο ΠΡΣ 5311 τεμ 0,035 0,04 ΣΤ2.1.4 Αρδευση φυτών από παροχές ΠΡΣ 5321 τεμ 0,045 0,05 ΣΤ2.1.5 Αρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5321 τεμ 0,009 0,01 ΣΤ2.1.6 Αρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5321 τεμ 0,011 0,01 ΣΤ Αρδευση φυτών με υπόγειο σύστημα άρδευσης ΠΡΣ 5321 τεμ 0,010 ΣΤ2.2 Αρδευση χλοοτάπητα ΣΤ2.2.1 Αρδευση χλοοτάπητα με βυτίο ΠΡΣ 5521 στρ. 55,00 50,00-9,09% ΣΤ2.2.2 Αρδευση χλοοτάπητα από παροχές ΠΡΣ 5522 στρ. 20,00 17,50-12,50% ΣΤ2.2.3 Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλλάκτες, αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5522 στρ. 3,10 3,00-3,23% ΣΤ2.2.4 Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλλάκτες, μη αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5522 στρ. 4,00 3,50-12,50% ΣΤ2.2.5 Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5522 στρ. 1,90 1,90 ΣΤ2.2.6 Αρδευση χλοοταπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5522 στρ. 3,50 3,50 ΣT2.3 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβιανθέμου ΣΤ2.3.1 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με βυτίο ΠΡΣ 5621 στρ. 50,00 50,00 ΣΤ2.3.2 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με παροχές ΠΡΣ 5622 στρ. 15,00 15,00 ΣΤ2.3.3 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5622 στρ. 3,00 2,80-6,67% ΣΤ2.3.4 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης, μη ΠΡΣ 5622 στρ. 4,30 4,00 αυτοματοποιημένο -6,98% ΣΤ2.3.5 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5622 στρ. 2,70 2,50-7,41% ΣΤ2.3.6 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5622 στρ. 3,90 3,50-10,26% ΣΤ2.4 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών ΣΤ2.4.1 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών με βυτίο ΠΡΣ 5720 στρ. 50,00 50,00 ΣΤ2.4.2 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών με παροχές ΠΡΣ 5622 στρ. 16,00 15,00-6,25% ΣΤ3 Λιπάνσεις ΣΤ3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΠΡΣ 5340 τεμ 0,10 0,10 ΣΤ3.2 Λιπανση φυτων με λιπαντηρες ΠΡΣ 5730 τεμ 0,09 0,09 ΣΤ3.3 Λιπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος ΠΡΣ 5730 στρ. 34,50 30,00-13,04% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 7 /31

8 ΣΤ3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική ΠΡΣ 5540 στρ. 25,00 22,50-10,00% ΣΤ3.5 Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου, χειρωνακτική ΠΡΣ 5630 στρ. 25,00 22,50-10,00% ΣΤ4 ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤ4.1 Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ΣΤ4.1.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m ΠΡΣ 5354 τεμ 22,00 17,50-20,45% ΣΤ4.1.2 Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m ΠΡΣ 5354 τεμ 18,00 ΣΤ4.1.3 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m ΠΡΣ 5354 τεμ 12,00 ΣΤ4.2 Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m ΠΡΣ 5354 τεμ 60,00 50,00-16,67% ΣΤ4.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m ΠΡΣ 5354 τεμ 48,00 40,00-16,67% ΣΤ4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 150,00 135,00-10,00% ΣΤ4.3.2 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 200,00 175,00-12,50% ΣΤ4.3.3 Μεγάλων δένδρων, ύψους m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 230,00 200,00-13,04% ΣΤ4.3.4 Μεγάλων δένδρων, ύψους m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 320,00 280,00-12,50% ΣΤ4.3.5 Μεγάλων δένδρων, ύψους m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 350,00 300,00-14,29% ΣΤ4.3.6 Μεγάλων δένδρων, ύψους m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 500,00 450,00-10,00% ΣΤ4.3.7 Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 550,00 500,00-9,09% ΣΤ4.3.8 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 750,00 650,00-13,33% ΣΤ4.4 Κλάδεμα φοινίκων ΣΤ4.4.1 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m ΠΡΣ 5354 τεμ 7,00 7,50 7,14% ΣΤ4.4.2 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m ΠΡΣ 5354 τεμ 18,00 20,00 11,11% ΣΤ4.5 Κλάδεμα θάμνων ΣΤ4.5.1 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ 1,40 1,20-14,29% ΣΤ4.5.2 Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ 6,20 5,50-11,29% ΣΤ4.5.3 Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ 3,20 3,00-6,25% ΣΤ4.5.4 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών ΠΡΣ 5351 τεμ 0,65 0,65 ΣΤ4.6 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα ΣΤ4.6.1 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα ΠΡΣ 5352 m 0,20 0,20 ΣΤ4.6.2 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας ΠΡΣ 5352 m 0,60 0,50-16,67% ΣΤ4.7 Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών ΠΡΣ 5351 τεμ 0,07 0,07 ΣΤ4.8 Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή ΠΡΣ 5530 στρ. 60,00 55,00-8,33% ΣΤ4.8.2 Με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση ΠΡΣ 5530 στρ. 48,00 45,00-6,25% ΣΤ5 Φυτοπροστασία ΣΤ5.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m ΠΡΣ 5362Β τεμ 0,25 0,40 60,00% ΣΤ5.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m ΠΡΣ 5362Β τεμ 0,50 0,80 60,00% ΣΤ5.3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα ΠΡΣ 5560Β στρ. 55,00 50,00-9,09% ΣΤ5.4 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα ΠΡΣ 5362Β τεμ 12,00 ΣΤ5.5 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα ΠΡΣ 5362Β τεμ 22,00 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 8 /31

9 ΣΤ5.6 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα ΠΡΣ 5560Β στρ. 65,00 ΣΤ6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια ΠΡΣ 5551 στρ. 210,00 180,00-14,29% ΣΤ6.2 Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα ΠΡΣ 5552 στρ. 60,00 55,00-8,33% ΣΤ6.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 50,00 ΣΤ6.3.1 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους ΠΡΣ 5371 στρ. 45,00 ΣΤ6.3.2 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους ΠΡΣ 5371 χώρους στρ. 60,00 ΣΤ6.3.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα ΠΡΣ 5371 οδικών αξόνων στρ. 80,00 ΣΤ6.4 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα ΠΡΣ 5371 στρ. 90,00 35,00-61,11% ΣΤ6.5 Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες ΠΡΣ 5371 στρ. 170,00 ΣΤ7 Βοτάνισμα χλοοτάπητα για την καταπολέμηση ζιζανίων ΣΤ7.1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια ΠΡΣ 5371 στρ. 55,00 50,00-9,09% ΣΤ7.2 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων ΠΡΣ 5372 στρ. 45,00 40,00-11,11% ΣΤ7.3 Βοτάνισμα χώρων εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου ΠΡΣ 5371 στρ. 60,00 55,00-8,33% ΣΤ8 Καθαρισμοί ΣΤ8.1 Καθαρισμός χώρου φυτών 5,00 ΣΤ8.1.1 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους ΠΡΣ 5390 στρ. 20,00 ΣΤ8.1.2 Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων ΠΡΣ 5390 στρ. 25,00 ΣΤ8.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου 2,70 ΣΤ8.2.1 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες ΠΡΣ και 5390 ελεύθερους στρ. χώρους 20,00 ΣΤ8.2.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες ΠΡΣ και 5390 ερείσματα στρ. οδικών αξόνων 25,00 ΣΤ8.2.3 Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια ΠΡΣ 5390 στρ. 45,00 ΣΤ8.3 Καθαρισμός χλοοτάπητα ΠΡΣ 5570 στρ. 3,60 35,00 872,22% ΣΤ8.4 Καθαρισμός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου ΠΡΣ 5650 στρ. 5,00 40,00 700,00% ΣΤ8.5 Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά ΟΙΚ 7792 τεμ 1,00 2,50 150,00% ΣΤ8.6 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο ΠΡΣ 5390 m 0,12 0,012-90,00% ΣΤ9 Ριζοτομές χλοοτάπητα ΠΡΣ 5380 m 6,00 6,00 ΣΤ10 Αερισμός χλοοτάπητα ΠΡΣ 5580 στρ. 30,00 30,00 ΣΤ11 Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching) ΠΡΣ 5570 στρ. 35,00 35,00 ΣΤ12 Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου ΠΡΣ 5340 τεμ 1,25 1,20-4,00% Ζ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ζ1 Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων 9,00 Ζ1.1 Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ΠΡΣ 5352 m 7,50 Ζ1.2 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m ΠΡΣ 5352 τεμ 2,00 Ζ1.3 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m ΠΡΣ 5352 τεμ 4,00 Ζ2 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων Ζ2.1 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m ΠΡΣ 5354 τεμ 40,00 40,00 Ζ2.2 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m ΠΡΣ 5354 τεμ 60,00 60,00 Ζ2.3 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m ΠΡΣ 5354 τεμ 90,00 80,00-11,11% Ζ2.4 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m ΠΡΣ 5354 τεμ 120,00 100,00-16,67% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 9 /31

10 Ζ2.5 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m ΠΡΣ 5354 τεμ 160,00 135,00-15,63% Ζ2.6 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m ΠΡΣ 5354 τεμ 220,00 180,00-18,18% Ζ2.7 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m ΠΡΣ 5354 τεμ 3,00 Ζ2.8 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m ΠΡΣ 5354 τεμ 8,00 Ζ3 Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους ΠΡΣ 5361Α lt 7,00 6,00-14,29% Ζ4 Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους ανά δολωματική παγίδα ΠΡΣ 5361Β τεμ 4,00 8,00 100,00% Η ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) Η1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm Η1.1.1 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 ΗΛΜ 8 m 0,30 0,30 Η1.1.2 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΗΛΜ 8 m 0,35 0,35 Η1.1.3 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΗΛΜ 8 m 0,45 0,45 Η1.1.4 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΗΛΜ 8 m 0,55 0,65 18,18% Η1.1.5 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 ΗΛΜ 8 m 0,75 0,85 13,33% Η1.1.6 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 ΗΛΜ 8 m 0,95 1,15 21,05% Η1.1.7 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΗΛΜ 8 m 1,35 1,65 22,22% Η1.1.8 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΗΛΜ 8 m 1,85 2,85 54,05% Η1.1.9 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΗΛΜ 8 m 2,50 4,00 60,00% Η Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΗΛΜ 8 m 3,80 6,00 57,89% Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm Η1.2.1 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΗΛΜ 8 m 0,55 0,55 Η1.2.2 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΗΛΜ 8 m 0,60 0,65 8,33% Η1.2.3 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΗΛΜ 8 m 0,65 0,80 23,08% Η1.2.4 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 ΗΛΜ 8 m 0,95 1,35 42,11% Η1.2.5 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 ΗΛΜ 8 m 1,25 2,20 76,00% Η1.2.6 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΗΛΜ 8 m 1,95 3,20 64,10% Η1.2.7 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΗΛΜ 8 m 2,60 4,50 73,08% Η1.2.8 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΗΛΜ 8 m 3,50 5,50 57,14% Η1.2.9 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΗΛΜ 8 m 5,30 7,50 41,51% Η1.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm Η1.3.1 Φ 4 ΗΛΜ 8 m 0,16 0,14-12,50% Η1.3.2 Φ 6 ΗΛΜ 8 m 0,19 0,15-21,05% Η1.3.3 Φ 8 ΗΛΜ 8 m 0,25 0,20-20,00% Η1.3.4 Φ 12 ΗΛΜ 8 m 0,45 0,40-11,11% Η1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού ΗΛΜ 4 τεμ 0,25 0,25 Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Η2.1 Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm Η2.1.1 Φ 32 ΗΛΜ 8 m 1,00 1,00 Η2.1.2 Φ 40 ΗΛΜ 8 m 1,20 1,20 Η2.1.3 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 1,60 1,60 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 10 /31

11 Η2.1.4 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 1,90 1,90 Η2.1.5 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 2,60 2,60 Η2.1.6 Φ 100 ΗΛΜ 8 m 4,10 4,10 Η2.1.7 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 6,50 6,50 Η2.1.8 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 8,00 8,00 Η2.1.9 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 11,00 9,50-13,64% Η Φ 200 ΗΛΜ 8 m 17,00 13,50-20,59% Η2.2 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm Η2.2.1 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 2,35 2,35 Η2.2.2 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 3,00 3,00 Η2.2.3 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 4,00 4,00 Η2.2.4 Φ 90 ΗΛΜ 8 m 5,25 5,25 Η2.2.5 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 7,30 7,30 Η2.2.6 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 9,35 9,00-3,74% Η2.2.7 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 10,80 10,00-7,41% Η2.2.8 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 13,50 12,50-7,41% Η2.3 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm Η2.3.1 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 3,00 3,00 Η2.3.2 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 4,10 4,10 Η2.3.3 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 5,30 5,30 Η2.3.4 Φ 90 ΗΛΜ 8 m 7,10 7,10 Η2.3.5 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 9,90 9,50-4,04% Η2.3.6 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 12,20 11,50-5,74% Η2.3.7 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 14,80 13,00-12,16% Η2.3.8 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 18,70 15,00-19,79% Η2.4 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 12,5 atm Η2.4.1 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 11,25 11,00-2,22% Η2.4.2 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 13,80 13,00-5,80% Η2.4.3 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 16,90 16,00-5,33% Η2.4.4 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 21,30 18,50-13,15% Η2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 16atm Η2.5.1 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 3,80 3,80 Η2.5.2 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 5,40 5,40 Η2.5.3 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 6,95 6,50-6,47% Η2.5.4 Φ 90 ΗΛΜ 8 m 9,40 9,00-4,26% Η2.5.5 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 13,20 12,00-9,09% Η2.5.6 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 16,40 14,50-11,59% Η2.5.7 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 20,00 18,00-10,00% Η2.5.8 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 25,00 22,00-12,00% Η3 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 11 /31

12 Η3.1 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως τύπου Η3.1.1 Φ 1/2'' ΗΛΜ 5 m 3,60 3,60 Η3.1.2 Φ 3/4'' ΗΛΜ 5 m 4,60 4,60 Η3.1.3 Φ 1'' ΗΛΜ 5 m 7,00 7,00 Η3.1.4 Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 5 m 10,00 10,00 Η3.1.5 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 5 m 10,50 10,50 Η3.1.6 Φ 2'' ΗΛΜ 5 m 14,50 14,50 Η3.1.7 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 5 m 18,00 18,00 Η3.1.8 Φ 3'' ΗΛΜ 5 m 23,50 23,50 Η3.1.9 Φ 4'' ΗΛΜ 5 m 33,00 30,00-9,09% Η4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η4.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια ΗΛΜ 12 kg 3,80 3,80 Η4.2 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Η4.2.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,50 5,50 Η4.2.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 6,80 6,80 Η4.2.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 7,60 7,60 Η4.2.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 11,00 11,00 Η4.2.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 14,00 14,00 Η4.2.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 20,50 20,50 Η4.2.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 45,00 45,00 Η4.2.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 70,00 65,00-7,14% Η4.2.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 90,00 80,00-11,11% Η4.3 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Η4.3.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 3,20 3,20 Η4.3.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 4,20 4,20 Η4.3.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 5,50 5,50 Η4.3.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 7,50 7,50 Η4.3.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 9,00 9,00 Η4.3.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 13,00 13,00 Η4.3.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 28,50 28,50 Η4.3.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 36,00 36,00 Η4.3.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 65,00 65,00 Η4.4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Η4.4.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,90 1,90 Η4.4.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 2,20 2,20 Η4.4.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 3,50 3,50 Η4.4.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 5,00 5,00 Η4.4.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 6,20 7,00 12,90% Η4.4.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 8,50 9,50 11,76% Η4.4.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 18,00 20,00 11,11% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 12 /31

13 Η4.4.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 23,00 27,50 19,57% Η4.4.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 42,00 45,00 7,14% Η4.5 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Η4.5.1 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 2,60 2,60 Η4.5.2 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 4,20 4,20 Η4.5.3 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 5,30 5,30 Η4.5.4 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 6,50 6,50 Η4.5.5 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 9,00 9,00 Η4.5.6 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 20,00 20,00 Η4.5.7 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 27,00 27,00 Η4.5.8 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 50,00 50,00 Η4.6 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η4.6.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,80 1,80 Η4.6.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 2,10 2,10 Η4.6.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 3,20 3,20 Η4.6.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 4,50 4,50 Η4.6.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,50 6,00 9,09% Η4.6.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 7,00 7,00 Η4.6.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 15,00 16,50 10,00% Η4.6.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 22,50 25,00 11,11% Η4.6.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 37,00 37,50 1,35% Η4.7 Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η4.7.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 2,50 2,50 Η4.7.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 3,20 3,20 Η4.7.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 4,70 4,70 Η4.7.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 6,50 6,50 Η4.7.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 8,50 8,50 Η4.7.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 11,50 11,50 Η4.7.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 30,00 30,00 Η4.7.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 38,00 35,00-7,89% Η4.7.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 70,00 60,00-14,29% Η4.8 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η4.8.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,80 1,80 Η4.8.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 1,90 1,90 Η4.8.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 2,90 2,90 Η4.8.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 3,50 3,50 Η4.8.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 4,00 4,00 Η4.8.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,50 5,50 Η4.8.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 12,00 12,00 Η4.8.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 15,00 15,00 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 13 /31

14 Η4.8.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 30,00 30,00 Η4.9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι Η4.9.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,70 1,70 Η4.9.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 1,90 1,90 Η4.9.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 2,80 2,80 Η4.9.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 3,50 3,50 Η4.9.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 4,00 4,00 Η4.9.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,50 5,50 Η4.9.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 9,00 9,00 Η4.9.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 14,00 12,50-10,71% Η4.9.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 30,00 25,00-16,67% Η4.10 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 2,10 2,10 Η Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 3,00 3,00 Η Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 4,00 4,00 Η Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,00 5,00 Η Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 7,00 7,00 Η Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 15,00 15,00 Η Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 20,00 20,00 Η Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 35,00 27,50-21,43% Η4.12 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Η Φ 1 1/2", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 14,00 14,00 Η Φ 1 1/2", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 16,50 16,50 Η Φ 1 1/2", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 19,50 19,50 Η Φ 1 1/2", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 22,00 22,00 Η Φ 2", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 16,50 16,50 Η Φ 2", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 19,00 19,00 Η Φ 2", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 22,00 22,00 Η Φ 2", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 25,00 25,00 Η Φ 2 1/2", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 22,50 22,50 Η Φ 2 1/2", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 27,00 27,00 Η Φ 2 1/2", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 27,50 27,50 Η Φ 2 1/2", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 30,00 30,00 Η Φ 3", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 23,00 23,00 Η Φ 3", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 27,00 27,00 Η Φ 3", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 32,00 32,00 Η Φ 3", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 32,50 32,50 Η Φ 4", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 25,00 25,00 Η Φ 4", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 30,50 30,00-1,64% Η Φ 4", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 35,00 32,50-7,14% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 14 /31

15 Η Φ 4", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 40,00 35,00-12,50% Η4.13 Σωληνομαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Η Φ 1/2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 3,00 3,00 Η Φ 3/4", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 3,30 3,30 Η Φ 1", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 4,50 4,50 Η Φ 1 1/4", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 4,80 4,80 Η Φ 1 1/2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 5,00 5,00 Η Φ 2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 7,00 7,00 Η Φ 2 1/2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 8,50 8,50 Η Φ 3", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 10,00 10,00 Η Φ 4", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 12,50 12,50 Η Φ 1/2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 3,30 3,30 Η Φ 3/4", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 3,80 3,80 Η Φ 1", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 5,00 5,00 Η Φ 1 1/4", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 5,50 5,50 Η Φ 1 1/2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 6,00 6,00 Η Φ 2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 8,50 8,50 Η Φ 2 1/2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 10,00 9,50-5,00% Η Φ 3", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 12,00 11,50-4,17% Η Φ 4", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 15,00 14,00-6,67% Η4.14 Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού Η Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 4,50 4,50 Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 5,10 5,10 Η Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 6,70 6,70 Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 8,50 8,00-5,88% Η Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 10,60 9,50-10,38% Η4.15 Φλάντζες χαλύβδινες με σπείρωμα Η Φ 1/2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 7,00 7,00 Η Φ 3/4 " ΗΛΜ 12 τεμ 7,60 7,60 Η Φ 1 " ΗΛΜ 12 τεμ 8,10 8,00-1,23% Η Φ 1 1/2 " ΗΛΜ 12 τεμ 9,00 9,00 Η Φ 2 " ΗΛΜ 12 τεμ 11,70 11,50-1,71% Η Φ 2 1/2 " ΗΛΜ 12 τεμ 12,70 12,00-5,51% Η Φ 3 " ΗΛΜ 12 τεμ 15,80 14,50-8,23% Η Φ 4 " ΗΛΜ 12 τεμ 20,10 17,50-12,94% Η5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Η5.1.1 Φ 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 5,30 5,30 Η5.1.2 Φ 3/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 7,70 7,70 Η5.1.3 Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 9,80 9,80 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 15 /31

16 Η5.1.4 Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 13,80 13,80 Η5.1.5 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 21,00 20,00-4,76% Η5.1.6 Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 30,80 28,00-9,09% Η5.1.7 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 60,00 55,00-8,33% Η5.1.8 Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 84,00 75,00-10,71% Η5.1.9 Φ 4'' ΗΛΜ 11 τεμ 138,00 120,00-13,04% Η5.2 Βάνες ελαστικής έμφραξης Η5.2.1 DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 150,00 120,00-20,00% Η5.2.2 DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 180,00 150,00-16,67% Η5.2.3 DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 190,00 180,00-5,26% Η5.2.4 DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 230,00 210,00-8,70% Η5.3 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Η5.3.1 Φ 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 3,00 3,00 Η5.3.2 Φ 3/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 4,00 4,00 Η5.3.3 Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 6,00 6,00 Η5.3.4 Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 8,00 8,00 Η5.3.5 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 10,00 10,00 Η5.3.6 Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 15,00 15,00 Η5.3.7 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 25,00 22,50-10,00% Η5.3.8 Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 30,00 27,50-8,33% Η5.3.9 Φ 4'' ΗΛΜ 11 τεμ 50,00 45,00-10,00% Η5.4 Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Η5.4.1 Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 75,00 70,00-6,67% Η5.4.2 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 160,00 150,00-6,25% Η5.4.3 Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 200,00 180,00-10,00% Η5.5 Υδρόμετρα τύπου Woltman Η5.5.1 DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 340,00 300,00-11,76% Η5.5.2 DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 380,00 340,00-10,53% Η5.5.3 DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 400,00 380,00-5,00% Η5.5.4 DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 450,00 420,00-6,67% Η5.6 Ηλεκτρική έξοδος υδρομέτρου ΗΛΜ 47 τεμ 90,00 75,00-16,67% Η5.7 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές Η5.7.1 Φ 1'' ΗΛΜ 12 τεμ 19,00 25,00 31,58% Η5.7.2 Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 37,00 40,00 8,11% Η5.8 Αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού, συνθετικές ή μεταλλικές ΗΛΜ 12 τεμ 65,00 75,00 15,38% Η5.9 Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενεργείας Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 160,00 175,00 9,38% Η5.10 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 198,00 175,00-11,62% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 218,00 200,00-8,26% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 250,00 225,00-10,00% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 16 /31

17 Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 275,00 250,00-9,09% Η5.11 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm Η Φ 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 3,70 3,70 Η Φ 3/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 5,50 5,50 Η Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 7,50 7,50 Η Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 9,50 9,50 Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 14,50 14,50 Η Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 18,50 18,50 Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 38,00 35,00-7,89% Η Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 50,00 45,00-10,00% Η Φ 4'' ΗΛΜ 11 τεμ 90,00 85,00-5,56% Η5.12 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Η Φ 1/2 " ΗΛΜ 11 τεμ 15,00 30,00 100,00% Η Φ 3/4 " ΗΛΜ 11 τεμ 30,00 35,00 16,67% Η Φ 1 " ΗΛΜ 11 τεμ 32,00 45,00 40,63% Η Φ 1 1/4 " ΗΛΜ 11 τεμ 65,00 70,00 7,69% Η Φ 1 1/2 " ΗΛΜ 11 τεμ 70,00 100,00 42,86% Η Φ 2 " ΗΛΜ 11 τεμ 100,00 140,00 40,00% Η Φ 2 1/2 " ΗΛΜ 11 τεμ 165,00 200,00 21,21% Η5.13 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 ΗΛΜ 31 τεμ 10,00 10,00 Η5.14 Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης ΗΛΜ 11 τεμ 350,00 250,00-28,57% Η6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Η6.1 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου Η6.1.1 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Η Φ 1 1/2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 175,00 150,00-14,29% Η Φ 2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 180,00 175,00-2,78% Η Φ 2 1/2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 200,00 200,00 Η Φ 3 '' ΗΛΜ 12 τεμ 340,00 275,00-19,12% Η Φ 4 '' ΗΛΜ 12 τεμ 380,00 350,00-7,89% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 240,00 200,00-16,67% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 300,00 275,00-8,33% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 360,00 325,00-9,72% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 450,00 400,00-11,11% Η6.1.2 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 380,00 320,00-15,79% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 400,00 340,00-15,00% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 420,00 360,00-14,29% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 630,00 525,00-16,67% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 680,00 575,00-15,44% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 17 /31

18 Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 470,00 400,00-14,89% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 520,00 450,00-13,46% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 620,00 525,00-15,32% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 780,00 650,00-16,67% Η6.1.3 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 380,00 325,00-14,47% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 400,00 340,00-15,00% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 420,00 375,00-10,71% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 630,00 500,00-20,63% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 680,00 550,00-19,12% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 470,00 400,00-14,89% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 520,00 450,00-13,46% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 630,00 550,00-12,70% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 780,00 650,00-16,67% Η6.1.4 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, μονού θαλάμου, απλού φλοτέρ, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 220,00 185,00-15,91% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 240,00 200,00-16,67% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 260,00 225,00-13,46% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 340,00 300,00-11,76% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 420,00 350,00-16,67% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 280,00 250,00-10,71% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 320,00 275,00-14,06% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 390,00 325,00-16,67% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 530,00 450,00-15,09% Η6.1.5 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, μονού θαλάμου, με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 650,00 550,00-15,38% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 660,00 575,00-12,88% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 680,00 600,00-11,76% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 850,00 725,00-14,71% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 900,00 750,00-16,67% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 730,00 625,00-14,38% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 800,00 675,00-15,63% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 870,00 750,00-13,79% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 980,00 850,00-13,27% Η6.1.6 Υδραυλικές βαλβίδες, αντιπληγματικές, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 330,00 280,00-15,15% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 390,00 325,00-16,67% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 420,00 350,00-16,67% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 18 /31

19 Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 440,00 375,00-14,77% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 480,00 400,00-16,67% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 580,00 500,00-13,79% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 650,00 550,00-15,38% Η6.1.7 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγματος, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 950,00 800,00-15,79% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 980,00 825,00-15,82% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 1.000,00 850,00-15,00% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 1.100,00 925,00-15,91% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 1.200, ,00-16,67% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 1.000,00 800,00-20,00% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.100,00 950,00-13,64% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.150,00 975,00-15,22% Η6.1.8 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 120,00 110,00-8,33% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 125,00 110,00-12,00% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 150,00 140,00-6,67% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 285,00 260,00-8,77% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 330,00 300,00-9,09% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 190,00 170,00-10,53% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 250,00 230,00-8,00% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 300,00 270,00-10,00% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 390,00 350,00-10,26% Η6.1.9 Υδραυλικές βαλβίδα ρύθμισης παροχής, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 490,00 440,00-10,20% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 500,00 450,00-10,00% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 530,00 480,00-9,43% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 650,00 590,00-9,23% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 700,00 630,00-10,00% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 550,00 500,00-9,09% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 620,00 560,00-9,68% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 670,00 600,00-10,45% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 750,00 680,00-9,33% Η Υδραυλικές βαλβίδες, ογκομετρικές, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 330,00 300,00-9,09% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 370,00 330,00-10,81% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 480,00 430,00-10,42% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 600,00 540,00-10,00% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 19 /31

20 Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 670,00 600,00-10,45% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 500,00 450,00-10,00% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 580,00 520,00-10,34% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 640,00 580,00-9,38% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 750,00 680,00-9,33% Η6.2 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, από χυτοσίδηρο Η6.2.1 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ή αντiστοiχου τύπου, από χυτοσίδηρο, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 660,00 590,00-10,61% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 800,00 720,00-10,00% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 950,00 860,00-9,47% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.200, ,00-10,00% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 730,00 660,00-9,59% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 880,00 790,00-10,23% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.050,00 950,00-9,52% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.300, ,00-10,00% Η6.2.2 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 700,00 630,00-10,00% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 850,00 770,00-9,41% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.000,00 900,00-10,00% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.250, ,00-9,60% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 750,00 680,00-9,33% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 930,00 840,00-9,68% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.100,00 990,00-10,00% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.350, ,00-9,63% Η6.2.3 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 950,00 860,00-9,47% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.050,00 950,00-9,52% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.200, ,00-10,00% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.450, ,00-9,66% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 1.000,00 900,00-10,00% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.200, ,00-10,00% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.450, ,00-9,66% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.750, ,00-9,71% Η6.2.4 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, απλού φλοτέρ, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 680,00 610,00-10,29% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 820,00 740,00-9,76% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 20 /31

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ K.A. 35-732 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Άρθρο Περιγραφή εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,9597 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,9395 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5750

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Αποπεεράττωση Αθληττι ικού Κέένττρου Σκαλανίου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής του Σ.Ε.Α Σώστη (βόρειος κλάδος) στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού και του Σ.Ε.Α. Αρδανίου (νότιος κλάδος) στο τμήμα 15.8 της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Θέση: Οδός Σωτήρος, οδός 54 & οδό Κεφαλληνίας Ο.Τ. Γ391-392, Π.Ε. 5η Δημοτ. Ενότ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΔΟ 1123Α ΟΔΟ Β

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΔΟ 1123Α ΟΔΟ Β ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ A/A Άρθρο Περιγραφή εργασίας Α.Τ. Αναθ/σης ΟΔΟ Α-2 2 ΟΔΟ B-2 ΟΔΟ B-4..ΟΔΟΠΟΙΙΑ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Α.Μ. 12/2010 ΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩN Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός:145.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΜΑ ΣΕ ΧΟΡΤΟ» ΠΡΟΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, παιδικών χαρών κλπ. CPV: 03451000 6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) 1. Δέντρα Α' Κατηγορίας τεμάχιο 260 2. Δέντρα Β' Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) στους ήµους Ν. Ζίχνης, Αµφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 52/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο αναθεώρησης. ΥΔΡ 6087 m ,00 2, ,00

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο αναθεώρησης. ΥΔΡ 6087 m ,00 2, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 001 ΟΔΟ A-2ΣΧ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΟΔΟ 1123A m 3 9.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ " 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΩ Τ.Υ.Δ.ΧΑΙΩ ΕΡΓΟ: ΑΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: 1.119.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Βοτανικού Κήπου Αιγαίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συντήρηση Βοτανικού Κήπου Αιγαίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α.Μ: 2016-77 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν στη διαχείριση του φυτικού υλικού του Βοτανικού Κήπου Αιγαίου, στη δημοτική κοινότητα Νενήτων της δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 10 / 07 /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 11867 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Οδός: Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 ΑΦΜ: 090160342 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Σ Υ Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. m3 50,00 1,84 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. m3 50,00 1,84 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ηρακλείου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος Ηρακλείου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A/M.: 01. 2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠ.: 807.985,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργασίες- προμηθειες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα