ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

2 hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TMHMA Δ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ TMHMA Γ : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TMHMA Ε : ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ TMHMA ΣΤ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ TMHMA Ζ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ

3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 00 : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ : ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα 004 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Hellenic Academic E-books 005 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ Ναί 006 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 007 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_ : ΚΩΔ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 00 : ΚΩΔ Π6 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 0 : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 0 : ΚΩΔ ενσωμάτωσης 0 03 : ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση 04 : ΚΩΔ 05 : ΤΑΜΕΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 06 : ΚΩΔ 07 : ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 08 : ΚΩΔ 09 : ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 00 : ΚΩΔ 0 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 0. : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 00Π6 0 : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 03 : ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 04 : ΚΩΔ. 05 : ΠΟΣΟΣΤΟ Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης με στόχο μια οικονομία που να βασίζεται στη γνώση Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 07 : ΚΩΔ. 08 : ΠΟΣΟΣΤΟ Εκπαίδευση : ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 030 : ΚΩΔ b : ΠΟΣΟΣΤΟ 0 03 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) 03 : ΚΩΔ. 033 : ΠΟΣΟΣΤΟ Ολη η Χώρα - Χωρίς Νομό GR : ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 035 : ΚΩΔ. 036 : ΠΟΣΟΣΤΟ Άνευ αντικειμένου 00 0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 037 : ΤΔΠΠ 038 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 039 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 646 //0 030 //0 040 : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 04 : ΚΩΔ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ A/A : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. 043 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ FAX /3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 3 από 4

4 044 : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕΑΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 045 : ΚΩΔ A/A : 046 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ : ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΑΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 048 : ΚΩΔ A/A : 049 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Α.Β. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 050 : ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 05 : ΚΩΔ : ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΔΒΜΘ Βασίλειος Κουλαϊδής 053 : ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡ/ΜΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΙΣΜΟΥ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ 054 : ΚΩΔ A/A : 055 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 580 ΜΑΡΟΥΣΙ FAX : ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ Ε : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ,(εάν προϋπάρχει) 058 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ : ΕΤΟΣ 0 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 4 από 4

5 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 059 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. ΠΕ:Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΠΕ:Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων ΠΕ3:Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής ΠΕ4:Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού ΠΕ5:Αξιολόγηση της Πράξης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης) Προτεινόμενες δράσεις Για την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: Δράση. Στελέχωση του οργανογράμματος του Έργου και της Υπηρεσίας Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών/Επιστημονικών Ηλεκτρονικών Βιβλίων Δράση. Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και ροών εργασίας. Δράση 3. Λειτουργία και παραμετροποίηση ενιαίας πλατφόρμας δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων. Δράση 4. Επιλογή δικαιούχων, δημιουργία και παράδοση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων. Δράση 5. Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών/Επιστημονικών Ηλεκτρονικών Βιβλίων (Ε.Σ.Α. Η.Β.). Δράση 6. Συντονισμός εμπλεκομένων φορέων και εκδοτών σε σχέση με την λειτουργία του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Συσσωρευτή. Δράση 7. Προβολή και Δημοσιότητα των Αποτελεσμάτων. Δράση 8. Αξιολόγηση Πράξης. Η ανάλυση των δράσεων αναφέρεται στο παράρτημα της πράξης. Η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται από δύο () διακριτά υποέργα. 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕ.. Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές Στελέχωση Ομάδων. ΠΕ.. Παραμετροποίηση ενιαίας πλατφόρμας δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων ΠΕ.3. Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών/Επιστημονικών Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΠΕ.4. Εμπλουτισμός Ε.Σ.Α.Η.Β. με περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης ΠΕ.5. Διασύνδεση Ε.Σ.Α.Η.Β. με εξωτερικά συστήματα ΠΕ.6. Λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης κατά απαίτηση ΠΕ.7. Εμπλουτισμός Ε.Α.Σ.Η.Β. με εμπορικό περιεχόμενο ΠΕ.8. Υποστηρικτικές ενέργειες για την ορθολογική διαχείριση και ομαλή λειτουργία των σχετικών Δράσεων. ΠΕ.9. Δημιουργία, παράδοση και καταχώριση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων. ΠΕ.0. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου ΠΕ.. Προβολή και δημοσιότητα έργου ΠΕ.. Αξιολόγηση πράξης ΠΕ. Προμήθεια εγκατάσταση θέση σε λειτουργία βοηθητικού εξοπλισμού και λογισμικού. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 06 : ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 06 : ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 063 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 064 : ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: Όχι Όχι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 066: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 067: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 068: ΚΩΔ. 069.: ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 069.: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 069.3: ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΛΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9 06/04/0 Π.Δ. 8/007 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 0/04/0 070 : ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 07 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 0/04/0 07 : ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3/03/05 36, : ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης - λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 5 από 4

6 TMHMA Γ : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 074: ΚΩΔΙΚΟΣ 075: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΉ 076: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 077: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 635 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό Αριθμός Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός 7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 078: ΚΩΔΙΚΟΣ 079: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΉ 080: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 08: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα 50 Αριθμός 79,70 ανθρωποέτη) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 08: ΚΩΔΙΚΟΣ 083: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΉ 084: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 085: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 50 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) Αριθμός 79,70 ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 086: ΚΩΔΙΚΟΣ 087: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 088: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 089: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 6 από 4

7 TMHMA Δ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 090 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δεν απαιτείται 09 : ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 09 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 093 : ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝO ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Ναί 68η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ -/0/0 46η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ -/0/0 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠ 8//0 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΜΠ 9//0 5Η ΓΕΝΙΚ 094 : ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Έχει παρουσιαστεί εδώ και καιρό η ανάγκη για γρήγορη και έγκυρη πρόσβαση από όλους στο επιστημονικό περιεχόμενο. Χωρίς τη δυνατότητα αυτής της πρόσβασης η γνώση δεν είναι δυνατόν να διαχυθεί, να αξιολογηθεί και να ανανεωθεί. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα εάν επιθυμεί να συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις και να παράγει αξιόλογη επιστημονική παραγωγή, διαθέσιμη στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό, πρέπει να φροντίσει για την υιοθέτηση μεθόδων και εργαλείων, όπως εν προκειμένω το ηλεκτρονικό βιβλίο, που έχουν δοκιμαστεί και καθιερωθεί διεθνώς. Ειδικά στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων θα βοηθήσει κατά πολύ και στην εξοικονόμηση πόρων. Η παρούσα πρόταση εξυπηρετεί την ανάγκη που υπάρχει, σύμφωνα και με τις διεθνείς εξελίξεις, για δημιουργία, εμπλουτισμό και συγκέντρωση του ήδη υπάρχοντος επιστημονικού περιεχομένου ελεύθερα προσβάσιμου για όλους και από παντού. Επιπλέον, διευκολύνει ειδικές κατηγορίες φοιτητών, ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και του ευρύτερου κοινού που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω είτε μεγάλης απόστασης από τα κέντρα, για τους οποίους η απόσταση εκμηδενίζεται λόγω της παρουσίασης του υλικού ηλεκτρονικά, είτε λόγω ειδικών προβλημάτων, για τους οποίους το ηλεκτρονικό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα εξατομίκευσης της παρουσίασης του σύμφωνα με τις ειδικές τους απαιτήσεις (π.χ. φωνητική ανάγνωση). Τέλος, η πρόταση αυτή μειώνει το κόστος παροχής υπηρεσιών προς το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς είναι κατά πολύ φθηνότερη από την επιλογή της παραδοσιακής εκτύπωσης των βιβλίων, ενώ σέβεται και τις οικολογικές επιταγές. 095 : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Μέσω της ανάπτυξης και χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων βελτιώνεται η ποιότητα σπουδών των φοιτητών, καθώς είναι πλέον σε θέση όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά χωρίς τοπικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, κάτι που διευκολύνει κατά πολύ τις ασθενείς κοινωνικά ομάδες, όπως και τις ομάδες με ειδικές ανάγκες. Ταυτόχρονα η ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο τόσο από επιστήμονες, φοιτητές και καθηγητές, όσο και από το υπόλοιπο ενδιαφερόμενο κοινό βελτιώνει συνολικά το επίπεδο της καλλιέργειας του πληθυσμού και βοηθάει την εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. Στις οικονομικές ωφέλειες πρέπει να αναφερθούν η εξοικονόμηση πόρων από την απομάκρυνση από το έντυπο και τη μαζική εκτύπωση υλικού καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινου προσωπικού που εμπλέκεται στη διανομή αυτού. Η συνολική ετήσια δαπάνη για την αγορά έντυπων συγγραμμάτων εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας ανέρχεται σε 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η διάθεση.000 ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, ελεύθερα προσβάσιμα από όλους, αναμένεται κατά μέσο όρο να μειώσει την εν λόγω δαπάνη τουλάχιστον κατά 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επιπλέον, θα είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια στην κατεύθυνση του αληθινά πολλαπλού συγγράμματος, δεδομένου ότι για πρώτη φορά ο φοιτητής θα έχει πρόσβαση σε περισσότερα του ενός ηλεκτρονικού βιβλίου για ένα επιστημονικό θέμα. Τέλος, σημαντικές θα είναι οι ωφέλειες που θα προκύψουν και από την δυνατότητα πρόσβασης και άλλων πληθυσμιακών ομάδων σε υψηλού επιπέδου επιστημονικό υλικό. Άμεσα: Το σύνολο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας (> πολίτες). Επιστήμονες που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους έχοντας πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα (> ). % του πληθυσμού. Έμμεσα: Μαθητές, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 096 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Περιγράψτε 097 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Περιγράψτε 098 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Περιγράψτε 099 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ Προβλέπεται η άμεση δημιουργία 3 νέων θέσεων εργασίας για 3 έτη. Έμμεσα θα απασχοληθούν ένας μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων για την κύρια δράση της συγγραφής των βιβλίων, οι οποίοι θα ανήκουν σε διάφορα επιστημονικά αντικείμενα και κυρίως σε ειδικότητες όπως πληροφορικοί, επιμελητές κειμένων, γραφίστες κτλ. ΘΕΤΙΚΕΣ Η ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικά διαθέσιμο ακαδημαϊκό περιεχόμενο, είναι η κορωνίδα της παροχής ίσων ευκαιριών και μη διάκρισης, καθώς οι ειδικές κατηγορίες, όπως τα ΑΜΕΑ θα μπορούν να έχουν πραγματική πρόσβαση σε υλικό που μέχρι πρότινος ήταν αντικειμενικά δύσκολο να χειριστούν (ενώ τώρα μέσω της εξατομίκευσης της παρουσίασης του υλικού αυτές εξανεμίζονται, βλ. για παράδειγμα δυνατότητες των ηλεκτρονικών αναγνωστών όπως φωνητική ανάγνωση). Ταυτόχρονα και οι απομακρυσμένοι τοπικά αλλά και οι ασθενείς οικονομικά θα μπορούν άμεσα και χωρίς κόστος, ανά πάσα στιγμή, μόνο με τη χρήση συσκευών ανάγνωσης να έχουν πρόσβαση σε όλο το διαθέσιμο ηλεκτρονικά ΘΕΤΙΚΕΣ επιστημονικό περιεχόμενο. Η ηλεκτρονική πρόσβαση διευκολύνει περισσότερο τις απομακρυσμένες περιοχές καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των ατόμων στους χώρους όπου διατίθεται επιστημονικό περιεχόμενο (π.χ. βιβλιοθήκες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και χρημάτων καθώς δεν απαιτούνται μετακινήσεις. Την ίδια στιγμή παρέχεται ελεύθερα και χωρίς διακρίσεις, με βάση τη γεωγραφική κατανομή ή οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια, η πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της γνώσης και αυτό ενισχύει τη δημοκρατικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΘΕΤΙΚΕΣ 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 7 από 4

8 Περιγράψτε 00 : ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 0. : ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ Όχι 0 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 03 : ΚΩΔ. ΟΠΣ 04 : ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 05 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 06 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 07 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην οικεία Δ.Α.) 08 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (μόνο για έργα γέφυρες) 09 : Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η Όχι 0 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) : ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 3 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 4 : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 5 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 6 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 7 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Αναφέρατε τη συνεργεία της πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές 8 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχτηματοδοτούνται από τα Διαρθωτικά Ταμεία (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας, Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, Φορέας Υλοποίησης ΕΔΕΤ Α.Ε. (Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ) Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας, Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, Φορέας Υλοποίησης ΕΔΕΤ Α.Ε. Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοικτής Πρόσβασης, (Οριζόντια Δράση, Φορέας Υλοποίησης Σ.Ε.Α.Β., κάθετες δράσεις, Φορείς Υλοποίησης ΑΕΙ) Ε.Π. Διά Βίου Μάθ 9 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχτηματοδοτούνται από τα Διαρθωτικά Ταμεία (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές Παρατηρήσεις 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 8 από 4

9 0 : ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ TMHMA Ε : ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συνοπτική Περιγραφή : α) των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λ.π) β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κ.λ.π) Η πράξη θεωρείται ώριμη καθώς ήδη λαμβάνουν χώρα μια σειρά από προπαρασκευαστικές ενέργειες, ορισμένες από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί ενώ άλλες είναι σε διαρκή εξέλιξη και θα έχουν ολοκληρωθεί ως και την Ένταξη της πράξης, όπως: -Καταγραφή της αποδοχής του ηλεκτρονικού βιβλίου από την πλευρά των φοιτητών. -Ενσωμάτωση στην νομοθεσία της διανομής και ηλεκτρονικών βιβλίων σε φοιτητές των Α.Ε.Ι. -Αρχική μελέτη των κριτηρίων για την αξιολόγηση των προτάσεων για την συγγραφή βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, Ο νέος νόμος πλαίσιο που διέπει το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης εισάγει τον θεσμό του ηλεκτρονικού βιβλίου (Νόμος 4009/0 (τ.α /95) άρθ.37 παρ. εδ.α ) ως εναλλακτικού μέσου για την διάδοση της επιστημονικής πληροφορίας σε φοιτητές των ΑΕΙ. Για την υποβολή της πρότασης έχει γίνει συζήτηση για το περιεχόμενο της πράξης, τόσο σε επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), όσο και με τους εκπροσώπους όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (5η Γενική Συνέλευση ΣΕΑΒ 6//0). Για τις προτεινόμενες δράσεις που περιγράφονται στα διάφορα Πακέτα Εργασίας, έχουν προγραμματισθεί οι ενέργειες υλοποίησής τους. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της προτεινόμενης πράξης, Ν.Μήτρου, Καθηγητής Ε.Μ.Π., διαθέτει εκτενή πείρα στην υλοποίηση ερευνητικών έργων. Η πρόταση έχει εγκριθεί από τα κάτωθι όργανα: Απόφαση 68ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών για την κατάθεση πρότασης για την Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Ε.Μ.Π. Εξουσιοδότηση της 46ης Συνόδου Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ για την υποβολή πρότασης για την Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το Ε.Μ.Π. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΜΠ 8//0 Απόφαση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ 9//0 : ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Δεν απαιτείται : ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3 : ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 4 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.330/ 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 9 από 4

10 TMHMA ΣΤ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 5 : ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Εξαιρούμενο 6 : Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του έργου) υπαγόμενα σε ΦΠΑ; 7 : ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (βάσει κατα αποκοπή ποσοστού επί των αμέσων) (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 8 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 9 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 30 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την αξιολόγηση) 3 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 3 : ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. ΕΠ. (αναγκαία για το έργο) Άμεσες Δαπάνες Βάσει παραστατικών α. ποσό χωρίς ΦΠΑ β. ΦΠΑ , , , , ,00 Έμμεσες Δαπάνες Βάσει παραστατικών α. ποσό χωρίς ΦΠΑ β. ΦΠΑ 39.84, , ,00 33 : ΣΥΝΟΛΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Μόνο για συμβάσεις παραχώρησης / 35 : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ : ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 37 : ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 38 : Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡ.55 ΤΟΥ ΚΑΝ. 083/06 Όχι 39 : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (%) 40 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο για νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν με ίδιους πόρους, δεν περιλαμβάνει 4.3:ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4.:ΦΠΑ (μόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΔΕ 4 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ () : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ () ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 44 : ΕΤΟΣ 45 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 46 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΔΕ 47 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ () 48 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ () : ΣΥΝΟΛΑ /3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 0 από 4

11 ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ TMHMA Η : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 56 : ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αναμόρφωση εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ενίσχυση κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού 57 : 58 : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 59 : ΚΩΔ. 60 : ΠΟΣΟΣΤΟ Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 6 : ΚΩΔ : ΠΟΣΟΣΤΟ 0 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ε.Π.Μ) 64 : Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π.Μ Ναί 65 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα από 4

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Μεταφέρθηκε 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα από 4

13 Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Πόλη : Ταχ. Διεύθυνση : Ταχ. Κώδικας : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ. : //0 646 Πληροφορίες : ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλέφωνο : Fax : Πρός : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης" Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 445 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. 'ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"' για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 'Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης', του Ε.Π. 'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση', το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 'Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο', υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" και δημόσια δαπάνη ευρώ. Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Επιπρόσθετα βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι : α) οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου. β) από την εν λόγω επένδυση-πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, δεν δύναται να παραχθούν έσοδα για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά): δεν προβλέπεται η επιβολή (στους τυχόν χρήστες του έργου) τέλους εκμετάλλευσης ή προσαύξησης στο τυχόν ήδη υπάρχον εξαιτίας της συγκεκριμένης επένδυσης, η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης, δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής άλλο. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (υπογραφή) Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Φορέα Λειτουργίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΥ (υπογραφή) Η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα Λειτουργίας συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που αυτός φέρει την ευθύνη για τη βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων, αφορά, δε, μόνο το εδάφιο β. 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 3 από 4

14 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Συνοδευτικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την πρόσκληση, όπως 4/3/0 :6 μμ Έντυπο που παράχθηκε από την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΟΠΣ Σελίδα 4 από 4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:16:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΧΘ9-ΠΗΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα