ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 80 /2014 ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου Κανονισµού ιαχείρισης _Κατανοµής ηµοτικών Βοσκοτόπων ήµου Κεφαλλονιάς και εισήγηση προς το.σ. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής του ήµου κ. Θεόδωρο Κων/νο Κωτσονόπουλο ο οποίος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής το σχέδιο του Κανονισµού ιαχείρισης _Κατανοµής ηµοτικών Βοσκοτόπων ήµου Κεφαλλονιάς και ζητά από την Επιτροπή την κατάρτιση του και την εισήγηση του προς το.σ. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

2 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 3852/2010 και 80 Ν /06 2. το Ν. /γµα 318/69 και τον Ν 1080/80 3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο την κατάρτιση του Κανονισµού ιαχείρισης _Κατανοµής ηµοτικών Βοσκοτόπων ήµου Κεφαλλονιάς όπως παρακάτω: ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Άρθρο 1 Ορισµός βοσκοτόπου Βοσκότοπος είναι η µη καλλιεργηµένη χορτολιβαδική έκταση, η κύρια παραγωγή της οποίας αποτελεί τροφή για µεγάλα ή µικρά ποιµενικά, οικόσιτα και άγρια ζώα. Άρθρο 2 Προσδιορισµός εκτάσεων βοσκοτόπων κατά ηµοτική Ενότητα/Κοινότητα Οι βοσκότοποι στο ήµο Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τα στοιχεία των ηµοτικών Ενοτήτων/Κοινοτήτων ανέρχονται συνολικά σε: ,14 στρ. και υπάρχουν σε όλες τις ηµοτικές Ενότητες και ηµοτική Κοινότητα του ήµου. Ειδικότερα οι διαθέσιµοι προς βόσκηση βοσκότοποι έχουν ως εξής: ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου: στρέµµατα και αναλυτικά: Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων: 104 στρ. (Στεφάνα έως Σκαφιά 104 στρ, από πάγια ήµου & Κτηµατολογικό ιάγραµµα) Τοπική Κοινότητα Φάρσων: 620 στρ. (Χαλιός-Λαγκόνι 620 στρ. από Ένορκη Βεβαίωση, έγγραφο Προέδρου) Τοπική Κοινότητα Νυφίου: στρ. (Γέρο Λάκκος 4.000, Σύρµα στρ Έγγραφο Προέδρου) ηµοτική Ενότητα Παλικής: ,441 στρέµµατα και αναλυτικά: Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων: στρ. (από Ε9 Παλικής) Τοπική Κοινότητα Σουλάρων: 162,441 στρ. (από Ε9 Παλικής) Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων: στρ. (από Ε9 Παλικής)

3 Τοπική Κοινότητα Κατωγής: 150 στρ. (από Ε9 Παλικής) Τοπική Κοινότητα Αθέρα: στρ. (από Ε9 Παλικής) ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς: στρέµµατα και αναλυτικά: Τοπική Κοινότητα Μουσάτων Βλαχάτων: στρ. (Απόφαση Συµβουλίου, Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου) ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόνων: 860 στρέµµατα και αναλυτικά: ηµοτική Κοινότητα Πόρου: 434 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου: 426 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου και Τίτλους ιδιοκτησίας) ηµοτική Ενότητα Σάµης: στρέµµατα και αναλυτικά: ηµοτική Κοινότητα Σάµης: στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου, Απόφαση.Ε. Σάµης) Τοπική Κοινότητα Πουλάτων: στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου, Απόφαση.Ε. Σάµης) Τοπική Κοινότητα Γριζάτων: στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου, Απόφαση.Ε. Σάµης) Τοπική Κοινότητα Καραβόµυλου: στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου, Απόφαση.Ε. Σάµης) Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων: στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου, Απόφαση.Ε. Σάµης) ηµοτική Ενότητα Πυλάρου: 1.690,70 στρέµµατα και αναλυτικά: Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας: 826,40 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου) Τοπική Κοινότητα ιβαράτων: 14 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου) Τοπική Κοινότητα Μακρυώτικων: 46 στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου) Νήσος Πεταλάς: 804,30 στρ. (10%.Ε. Πυλάρου & 5%.Ε. Αργοστολίου ιδιοκτησία εξ' αδιαιρέτου, από το σύνολο των στρ. της νήσου). ηµοτική Ενότητα Ερίσου: στρέµµατα και αναλυτικά: Τοπική Κοινότητα Καρυάς: 780στρ. (Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου, Έγγραφο.Ε. Ερίσου) Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου : στρ. ( Ηλεκτρονική Απογραφή ήµου ). ηµοτική Κοινότητα Οµαλών: στρέµµατα και αναλυτικά: Πρώην Κοινότητα Φραγκάτων: στρ (Φεγγισκάρη 200, Αλωνάκι 400, Λόγκος Φάλαγκος 800, Λόγκος Ογδορή 1200, Λόγκος Ψηλός Βράχος 750, Καλυβοκά 250, Μονολάτι 750, Πρινόλογκος 1400, Λούτσες 800, Μαδουρές 700, Μικρό όρος 800, Όρος Λίθος 1300, Κόρινθος Σπάρτο 1200 στρ. από Κτηµατολόγιο Κοινότητας).

4 Πρώην Κοινότητα Επαναχωρίου: 500 στρ. (Κόντρα 500 στρ από Κτηµατολόγιο Κοινότητας). Πρώην Κοινότητα Βαλσαµάτων: στρ. (Ρούδι , Πλαγιά στρ από Κτηµατολόγιο Κοινότητας). Άρθρο 3 ιαχείριση βοσκοτόπου Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων (πεδινών, ηµιορεινών, ορεινών) ενεργείται σε ενιαία βάση και υπάγεται στη µέριµνα του Τµήµατος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής του ήµου µε γνώµονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ότι αφορά την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Η πυκνότητα βόσκησης θα είναι σύµφωνα µε τους επικαιροποιηµένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Άρθρο 4 ικαίωµα χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων 1. ικαίωµα χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι που είναι κάτοικοι - δηµότες του ήµου Κεφαλλονιάς και διαθέτουν κτηνοτροφική εκµετάλλευση που αποδεικνύεται από την ατοµική κτηνοτροφική δήλωση. 2. Κτηνοτρόφοι που είναι κύριοι ή καθ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιµων τόπων µεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) στρεµµάτων, δεν δικαιούνται χρήση των δηµοτικών ή κοινοτικών βοσκήσιµων τόπων. 3. ικαίωµα χρήσης δηµοτικών βοσκοτόπων έχουν κατά προτεραιότητα όλοι οι νέοι κτηνοτρόφοι του ήµου Κεφαλλονιάς αρκεί αυτό να προβλέπεται στο επενδυτικό τους σχέδιο. 4. Σε περίπτωση που υπάρχουν στη κτηµατική περιφέρεια των ηµοτικών Ενοτήτων του ήµου Κεφαλλονιάς αδιάθετοι βοσκότοποι µπορούν να παραχωρηθούν και σε κτηνοτρόφους άλλων ηµοτικών Ενοτήτων του ήµου αρκεί οι τελευταίοι να διαθέτουν κτηνοτροφική δήλωση. Άρθρο 5 Προτεραιότητες χρήσης βοσκήσιµων εκτάσεων τοπικής κοινότητας Σε κάθε Τοπική Κοινότητα του ήµου προτεραιότητα χρήσης των βοσκήσιµων εκτάσεων θα έχουν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάσµατος βοσκοτόπου σε Τοπική Κοινότητα του ήµου µας, µε Απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου και σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα

5 του ήµου, ο πλεονάζων βοσκότοπος διατίθεται σε κτηνοτρόφους κατά προτεραιότητα των όµορων Τοπικών Κοινοτήτων και στην συνέχεια όπου αλλού χρειαστεί. Σε περίπτωση που ο βοσκότοπος σε κάποια Τοπική Κοινότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων της συγκεκριµένης Τοπικής Κοινότητας και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της διαφοράς αυτής από άλλη Τοπική Κοινότητα, τότε ο βοσκότοπος αυτός κατανέµεται αναλογικά στους κτηνοτρόφους της Τοπικής αυτής Κοινότητας, µε βάση τη δυναµικότητα της κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης. Άρθρο 6 Χρονική περίοδος χρήσης βοσκοτόπων Η χρήση των βοσκοτόπων θα παραχωρείται στους ηµότες κτηνοτρόφους και στους νέους κτηνοτρόφους για το έτος κατανοµής. Άρθρο 7 Τρόπος διάθεσης βοσκήσιµων εκτάσεων Σε συνδυασµό των άρθρων 3-4 του Ν..318/1969 και του παρόντος κανονισµού: Οι κτηνοτρόφοι, προκειµένου να λάβουν δηµοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν έντυπη Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση (υπόδειγµα 1) στο γραφείο της ηµοτικής τους Ενότητας κατά το πρώτο τετράµηνο του έτους και θα ζητούν να κάνουν χρήση του δηµοτικού βοσκοτόπου, για το τρέχον έτος. Με την αίτηση καταθέτουν συνηµµένα ενηµερωµένο φωτοαντίγραφο µητρώο κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. Σε κάθε ηµοτική Ενότητα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος των υπόχρεων σε καταβολή δικαιώµατος βοσκής µε βάση τα κριτήρια του παρόντος Κανονισµού (άρθρο 5) και υπογράφονται από τον ήµαρχο, ή τον Αντιδήµαρχο, ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο της κάθε ηµοτικής Ενότητας. Το Τµήµα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής παραλαµβάνει τους παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους των ηµοτικών Ενοτήτων και συντάσσει πίνακες µε τους υπόχρεους καταβολής δικαιώµατος βοσκής και το ποσό που τους αναλογεί, οι οποίοι προωθούνται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου. Ειδοποιούνται οι εγγεγραµµένοι κτηνοτρόφοι των καταστάσεων, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως προσέλθουν και καταβάλλουν το ποσό που τους αντιστοιχεί. Η τριµελής επιτροπή, του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού, πράττει τα οριζόµενα από το άρθρο 4 του Ν..318/69. Τέλος οι κτηνοτρόφοι θα λαµβάνουν Βεβαίωση (υπόδειγµα 2) για την χρήση βοσκής, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασία, η οποία θα υπογράφεται από τον ήµαρχο, ή τον αντίστοιχο Αντιδήµαρχο, ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο της κάθε ηµοτικής Ενότητας. Άρθρο 8 Απαγορεύσεις Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δηµοτικού βοσκοτόπου απαγορεύεται: 1. Να τον περιφράξουν.

6 2. Να τον καλλιεργούν µε µηχανικά η άλλα µέσα. 3. Να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρµάκων σε αυτόν. 4. Να τον αποψιλώνουν µε µηχανικά ή άλλα µέσα (πχ κάψιµο). 5. Να προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. 6. Να υπεκµισθώνουν σε τρίτους. 7. Να αποκλείουν - περιφράσσουν δρόµους πρόσβασης προς τους βοσκότοπους (αγροτικό δίκτυο). 8. Να επεµβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδροµάστευση, για πότισµα των ζώων. Άρθρο 9 Καθορισµός µισθώµατος & ορισµός τριµελούς επιτροπής Ο καθορισµός του µισθώµατος θα γίνεται µε ξεχωριστή απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα θα καθορίζεται η τιµή µονάδος ανά ζώο (µικρό, µεγάλο) για τους δηµότες κτηνοτρόφους. Σε κάθε ηµοτική Ενότητα ορίζεται τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από δύο ηµοτικούς Συµβούλους, κατά προτίµηση, της περιοχής και από έναν υπάλληλο της ηµοτικής Ενότητας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του Ν..318/69. Άρθρο 10 Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Α/ ήµαρχος

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 81/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ / αίτησης της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ / αίτηση της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σύµφωνα µε την οποία αιτούνται α) την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Ληξουρίου τις 29/06/2014 και τις 12/07/2014 για την διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

8 Β) την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Ληξουρίου τις 2/08/2014 και για την διεξαγωγή του 40 ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 21 /2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την ως άνω παραχώρηση. Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση επί του εν λόγω θέµατος. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Και την 11/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Ληξουρίου στην Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης : α) τις 29/06/2014 και 12/07/2014 για την διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Β) τις 2/08/2014 και για την διεξαγωγή του 40 ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 82/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΘΕΜΑ: : Μη χορήγηση άδειας στάθµευσης επί της οδού Π. Βινιεράτου. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ / αίτηση της κ. Παναγιώτας Μέλιου. Η κ. Μέλιου Παναγιώτα αιτείται να της χορηγηθεί άδεια παρκαρίσµατος του αυτοκινήτου της επί της οδού Π. Βινιεράτου (πεζόδροµο)όπου είναι η κατοικία της. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Συγκ/κών Έργων Τοπογραφικών Εργασιών Κτηµατολογίου σύµφωνα µε οποία εισηγούνται να µην χορηγηθεί άδεια στάθµευσης επί της Π. Βινιεράτου στο Αργοστόλι στην κ. Μέλιου Παναγιώτα διότι σύµφωνα µε το άρθρο

10 34 παρ. ια του Κ.Ο.Κ δεν επιτρέπεται η στάθµευση πάνω στον πεζόδροµο και επιπλέον στην συγκεκριµένη περιοχή προβλέπονται θέσεις ελεύθερης στάθµευσης επί της οδού Σιτεµπόρων και όχι πάνω στον πεζόδροµο. Συνηµµένα κατατίθενται : απόσπασµα του εγκεκριµένου σχεδίου του Αργοστολίου και απόσπασµα της κυκλοφοριακής µελέτης του Αργοστολίου. Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να µην χορηγηθεί άδεια στάθµευσης επί της Π. Βινιεράτου στο Αργοστόλι στην κ. Μέλιου Παναγιώτα. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 και 75 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Και την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να ΜΗΝ χορηγηθεί άδεια στάθµευσης επί της Π. Βινιεράτου στο Αργοστόλι στην κ. Μέλιου Παναγιώτα διότι σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. ια του Κ.Ο.Κ δεν επιτρέπεται η στάθµευση πάνω στον πεζόδροµο. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 83 /2014 ΘΕΜΑ : Αναβολή απόφασης για την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ καφετέρια µπαρ - πιτσαρία στην Άσσο Ερίσου σαν ελαττωµατική από την έκδοση της. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι συνιδιοκτήτες του ακινήτου : Α).Ο κ. Χαράλαµπος Κοκκίνης µε τον δικηγόρο κ. Αθανάσιο Αυγερινό και την Πολιτικό Μηχανικό κ. Ασηµίνα Γαβριέλάτου. Β) Η κ. Ζηνοβία Γαµπιεράκη µε τον δικηγόρο κ. Κων/νο Χαλιώτη και τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό σύζυγο της κ. Σπυρίδωνα Γρηγορόπουλο.

12 Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Νέα οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ καφετέρια µπαρ - πιτσαρία στην Άσσο Ερίσου σαν ελαττωµατική από την έκδοση της.» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Με τις αριθ. 26, 101/2012 προηγούµενες αποφάσεις η ΕΠΟΙΖΩ αποφάσισε την ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος καφετέριας µπαρ πιτσαρίας µε την επωνυµία CONTECO του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Άσσο και µε την αριθ 43889/ απόφαση Α/ ηµάρχου αποφασίστηκε η οριστική σφράγιση του ως άνω καταστήµατος. Με την αριθ. Ν. 78/2013 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών Τµήµα 4ο Τριµελές διατάχθηκε αναστολή της εκτέλεσης των ως άνω αποφάσεων µέχρι τη δηµοσίευση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που ασκούσε ο κ. Κοκκίνης κατ αυτών, και µε την αριθ. 1615/14 απόφαση αντιδηµάρχου διαπιστώθηκε αναστολή της εκτέλεσης αναδροµικά από (ηµεροµηνία επίδοσης της αριθ.ν 78/13 απόφασης του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών) µέχρι τη δηµοσίευση οριστικής απόφασης. Με την αριθ. 3615/ απόφαση της ιεύθυνσής Υπηρεσίας όµησης που κοινοποιήθηκε στο ήµο µε το αριθ. 3819/ έγγραφο της αποφασίζεται ολική ανάκληση της από αριθ. 209/09 οικοδοµικής αδείας µε τίτλο αλλαγή χρήσης υπάρχοντος κτιρίου από κατοικία σε χώρο συνάθροισης κοινού (µπαρ) επ ονόµατι Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Άσσο ήµου Κεφαλλονιάς και θεωρούν ότι η ανωτέρω άδεια ουδέποτε εκδόθηκε. Η ανωτέρω απόφαση συνιστά λόγο οριστικής ανάκλησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθ. 80 Ν.3463/06 ( ΚΚ) Συγκεκριµένα η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο κατόπιν ελέγχον του χώρου αυτού τόσο από πλευράς καταλληλότητας όσο και από πλευράς νοµιµότητας του κτιρίου. Αν λοιπόν η ιοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολεοδοµικές παραβάσεις οι οποίες βεβαιώνονται µε πράξη της αρµόδιας υπηρεσίας όµησης, είναι υποχρεωµένη η εκδούσα αρχή ( ηλαδή ο ήµος) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας, συνεπεία των πολεοδοµικών αυτών παραβάσεων και να διατάξει το κλείσιµο (σφράγιση) του καταστήµατος. Η µη τήρησή από το αρµόδιο όργανο της υποχρέωσής του να προβεί στο κλείσιµο του καταστήµατος και στην ανάκληση της αδείας ΚΥΕ αποτελεί παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας (ΣΤΕ 1354/1989). Επίσης γίνεται δεκτό νοµολογιακά ότι η νοµιµότητα κτιρίου αποτελεί κατά νόµο την αναγκαία προϋπόθεση για τη νοµιµότητα της Άδειας (ΣΤΕ 526/ /89,517/94, 518/94) Συνεπώς σε µια τέτοια περίπτωση, η µη ανακληθείσα Άδεια είναι παράνοµη. Σχετικές µε την υποχρέωση ανάκλησής της άδειας ΚΥΕ είναι και οι 1354/1989 και 5875/1999 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε τις οποίες : απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της άδειας ίδρυσης είναι η νοµιµότητα των εγκαταστάσεων από πολεοδοµική άποψη, απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόµιµη άδεια για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριµένων καταστηµάτων. Αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε χρόνο µεταγενέστερο της χορήγησης της αδείας αυτής ή διαπιστωθεί ότι παραπλανήθηκε κατά την χορήγησή του, η ιοίκηση νόµιµης ανακαλεί την άδεια. Η διαδικασία ανάκλησης δεν ολοκληρώθηκε διότι µε αποφάσεις ηµάρχου αποφασίστηκε αναστολή όλων των επαχθών διοικητικών πράξεων από έως και λόγω του ότι ο ήµος Κεφαλλονιάς είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισµού της 26 ης 1/2014 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.

13 Αµέσως µετά τη λήξη της αναστολής ο ήµος Κεφαλλονιάς προκειµένου να προωθήσει την υπόθεση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλήτευσε σε προηγούµενη ακρόαση τον κ. Κοκκίνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99 ο οποίος προσήλθε εντός της ταχθείσας ηµεροµηνίας και ενηµερώθηκε για τις ενέργειες της υπηρεσίας µας. ήλωσε επίσης ότι έχει προβεί σε νοµιµοποίηση του αυθαίρετου βόθρου. Η Υπηρεσία µας αυθηµερόν ζήτησε εγγράφως πληροφορίες από την /νση Υπηρεσίας όµησης µε το αριθ / εξ. Επείγον έγγραφο της. Σε απάντηση του εγγράφου µας η /νση Υπηρεσίας όµησης µε το αριθ. 1617/ έγγραφο της µας ενηµερώνει ότι η ισχύς της αριθ. 3615/ απόφασης της δεν έχει ακυρωθεί µέχρι σήµερα. Ο κ. ιονύσιος Κοκκίνης συνιδιοκτήτης στο εν λόγω ακίνητο προχώρησε στην ένταξη στο Ν. 4014/2011 τον αυθαίρετο βόθρο µε α/α δήλωση υπαγωγής χωρίς τη συναίνεση της εταίρου συνιδιοκτήτριας κας Γαµπιεράκη Ζηνοβίας που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4178/13, γιατί ο αυθαίρετος βόθρος έχει κατασκευαστεί επί κοινοχρήστου χώρου του ακινήτου και δεν απαιτείται η ένταξη στον Ν. 4178/13 της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που θα επιφέρει άρση της ανακληθείσας άδειας, πράγµα µη σύννοµο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η υπηρεσία µας δεν µπορεί να προχωρήσει στην άρση ανάκλησης της οικοδοµικής αδείας γιατί δεν εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η ανάκληση. Με δεδοµένο ότι ο βόθρος συνεχίζει να παραµένει αυθαίρετος, η υπηρεσία µας δεν δύναται να προβεί σε περαιτέρω εκδοθείσες διοικητικές πράξεις και να χορηγήσει τυχόν βεβαιώσεις για να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης λόγω του ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει το κατάστηµα χωρίς αποχετευτικό σύστηµα. Συνηµµένα διαβιβάσθηκε το αριθ. 1208/ ορθή επανάληψη έγγραφο της /νσης Υπηρεσίας όµησης. Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για νέα οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος καφετέρια µπαρ πιτσαρία µε επωνυµία CONTECO του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου στην ΤΚ Άσσου σαν ελαττωµατική από την έκδοση της και συγκεκριµένα λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων (λόγω ολικής ανάκλησης της 209/09 οικοδοµικής αδείας). Προϊσταµένη : Αφροδίτη Κατσιβέλη Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην κ. Γαµπιεράκη η οποία επισηµαίνει ότι αν και είναι άµεσα ενδιαφερόµενη (συνιδιοκτήτρια του ακινήτου) δεν έλαβε καµία πρόσκληση για την σηµερινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο κ. Χαράλαµπος Κοκκίνης µέσω του δικηγόρου του ζητά αναβολή της απόφασης για το εν λόγω θέµα επειδή το έγγραφο της Υπηρεσίας όµησης για την τακτοποίηση του βόθρου είναι ανακριβές και έχει σταλεί στο ΥΠΕΚΑ σχετικό ερώτηµα για την διευκρίνηση του το οποίο και καταθέτει µαζί µε την Τεχνική Έκθεση της Μηχανικού του στην γραµµατεία της Επιτροπής. Η κ. Γαµπιεράκη µέσω του δικηγόρου της αφού ενηµερώνει την Επιτροπή ότι το συγκεκριµένο θέµα την ταλαιπωρείται έξι χρόνια χωρίς αποτέλεσµα, δηλώνει ότι σαν συνιδιοκτήτρια δεν συναινεί στην νοµιµοποίηση της αυθαίρετης κατασκευής δεξαµενής λυµάτων και ζητά την άµεση εφαρµογή της εισήγησης της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου, δηλαδή την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ καφετέρια µπαρ - πιτσαρία του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη στην Άσσο Ερίσου σαν ελαττωµατική από την έκδοση της.

14 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : Ο κ. Σταµούλης Κυριάκος αναφέρει ότι επειδή δεν είναι νοµικός ούτε και µηχανικός και δεν έχει πλήρη εικόνα για το θέµα για τον λόγο αυτό συµφωνεί µε την εισήγηση της Υπηρεσίας. Ο κ. Άγγελος Κωνσταντάκης επισηµαίνει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής πάντα είναι σύµφωνες µε την πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας, επειδή όµως το θέµα αυτό είναι περίπλοκο προτείνει να µπεί για συζήτηση στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής αφού προσκοµισθεί σχετική γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του ήµου. Ο Πρόεδρος συνοψίζοντας τα παραπάνω αφού επισηµαίνει και αυτός µε την σειρά του ότι η Επιτροπή εγκρίνει πάντα τις εισηγήσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών οι οποίες είναι σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία, επειδή όµως α) η κ. Ζηνοβία Γαµπιεράκη ως συνιδιοκτήτρια εκ παραδροµής δεν εκλήθη από την γραµµατεία της Επιτροπής να παρευρεθεί στην σηµερινή συνεδρίαση και β) επειδή το εν λόγω θέµα απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις,προτείνει την αναβολή της απόφασης για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση της, προκειµένου να προσκοµισθεί γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του ήµου. Η πρόταση του Προέδρου ψηφίζεται οµόφωνα από όλα τα Μέλη της Επιτροπής. και αφού έλαβε υπόψη της: τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν 3852/2010. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την αναβολή της απόφασης για την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ καφετέρια µπαρ - πιτσαρία στην Άσσο Ερίσου του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη σαν ελαττωµατική από την έκδοση της, για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειµένου να προσκοµισθεί γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του ήµου και να προσκληθεί επίσηµα η συνιδιοκτήτρια του ακινήτου. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ Α/ ήµαρχος

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : 7ΚΚΛΩΕ5-ΜΘΟ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 84 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος κρεοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» επί της οδού Αγίας Ευφηµίας Σάµης Ο.Τ. 11 εντός σχεδίου οικισµού Αγίας Ευφηµίας. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο κ. Κυριάκος Σταµούλης απεσύρθη κατά την συζήτηση του θέµατος γιατί είναι άµεσα ενδιαφερόµενος. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Με την αριθ. πρωτ / αίτηση του κ. Σταµούλη Κυριάκου εκπροσώπου της Κ. Σταµούλης & ΣΙΑ Ο.Ε κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για

16 προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος κρεοπωλείο πρατήριο κατεψηγµένων προϊόντων κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» επί της οδού Αγίας Ευφηµίας Σάµης Ο.Τ. 11 εντός σχεδίου οικισµού Αγίας Ευφηµίας. Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν /06 2. την αίτηση του κ. Κυριάκου Σταµούλη 3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Κυριάκο Σταθούλη την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος κρεοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» επί της οδού Αγίας Ευφηµίας Σάµης Ο.Τ. 11 εντός σχεδίου οικισµού Αγίας Ευφηµίας., επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: ΩΙΒΑΩΕ5-ΤΥΚ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στα Σπάσµατα περιοχή Μηνιές.Ε. Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Με την αριθ. πρωτ / αίτηση της Ρατσιάτου Παναγιώτας του Γερασίµου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στα Σπάσµατα περιοχή Μηνιές.Ε. Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού

18 Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν /06 2. την αίτηση της της κ. Ρατσιάτου Παναγιώτας. 3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην κ. Παναγιώτα Ρατσιάτου του Γερασίµου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στα Σπάσµατα περιοχή Μηνιές.Ε. Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΡΛΝΩΕ5-7ΥΟ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 86 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην Άβυθο.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Με την αριθ. πρωτ / αίτηση του Κουρούκλη Γεράσιµου του Γεωργίου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην Άβυθο.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

20 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν /06 2. την αίτηση της του κ. Γεράσιµου Κουρούκλη 3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Γεράσιµου Κουκούκλη Γεωργίου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην Άβυθο.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: ΩΒΝΩΩΕ5-ΓΧΚ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης ( τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 87 / ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής» στα Βλαχάτα.Ε. Λειβαθούς. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :

22 Με την αριθ. πρωτ / αίτηση του κ. Γεράσιµου Μιχαλάτου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής» στα Βλαχάτα.Ε. Λειβαθούς. Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 3852/2010 και 80 Ν /06 2. την αίτηση του κ. Γεράσιµου Μιχαλάτου. 3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στον κ. Γεράσιµο Μιχαλάτο του Σπυρίδωνος προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής» στα Βλαχάτα.Ε. Λειβαθούς επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ήµαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

23 ΑΔΑ:73ΛΑΩΕ5-ΙΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 88 /2014 ΘΕΜΑ : Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια µπαρ MAREGGIATA στον Καραβόµυλο Σάµης για ένα έτος. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :

24 Με την αριθ. πρωτ / αίτηση του Φωτίου Καβαλλιεράτου του Παντελή Αγγέλου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα καφετέρια µπαρ MAREGGIATA στον Καραβόµυλο Σάµης για ένα έτος. Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 3852/2010 και 80 Ν /06 2. την αίτηση της κ. Φωτίου Καβαλλιεράτου 3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Χορηγεί στην κ. Φωτίου Καβαλλιεράτου την ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του καφετέρια µπαρ MAREGGIATA στον Καραβόµυλο Σάµης για ένα έτος επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ήµαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 89/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. Χορωδίας και Μαντολινάτας Αργοστολίου / αίτησης της Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ / αίτηση της Χορωδίας και Μαντολινάτας Αργοστολίου., σύµφωνα µε την οποία αιτούνται την παραχώρηση χρήσης του Κήπου του Νάπιερ στο Αργοστόλι τις 22/07/2014 για την διεξαγωγή συναυλίας.

26 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 63 /2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την ως άνω παραχώρηση. Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση επί του εν λόγω θέµατος. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Και την 63/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χρήσης του Κήπου του Νάπιερ στο Αργοστόλι τις 22/07/2014 για την διεξαγωγή συναυλίας της Χορωδίας και Μαντολινάτας Αργοστολίου. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 90/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ / αίτησης της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ / αίτηση της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σύµφωνα µε την οποία αιτούνται

28 α) την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου τις 13/07/2014 για την διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Β) την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου τις 5/09/2014 και για την διεξαγωγή του 40 ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 61 /2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την ως άνω παραχώρηση. Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση επί του εν λόγω θέµατος. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Και την 61/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου στην Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης : α) τις 13/07/2014 για την διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Β) τις 5/09/2014 και για την διεξαγωγή του 40 ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 91/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 853/ αίτησης του Συλλόγου «Η ΕΛΠΙ Α». Στο Αργοστόλι, σήµερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η το µεσηµέρι,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν /2010 (ΦΕΚ Α'87). Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ευάγγελος Κεκάτος 1. ιονύσιος Αραβαντινός 2. Παναγής Βανδώρος 2. Μαρία Κουνάδη 3. Κωνσταντάκης Άγγελος 3. Κουρούκλης Ιωάννης 4. Σταµούλης Κυριάκος 4. ιον. Κοκόσης 5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ. 853/ αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Η ΕΛΠΙ Α», σύµφωνα µε την οποία αιτούνται

30 την παραχώρηση χρήσης του χώρου στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου κάτω από το ικαστικό Μέγαρο για την διεξαγωγή παζαριού µε προϊόντα που παρασκεύασαν τα παιδιά από τις 21/07/2014 έως και 24/07/2014. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 62 /2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την ως άνω παραχώρηση. Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση επί του εν λόγω θέµατος. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Και την 62/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χρήσης του χώρου στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου κάτω από το ικαστικό Μέγαρο στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Η ΕΛΠΙ Α», για την διεξαγωγή παζαριού µε προϊόντα που παρασκεύασαν τα παιδιά από τις 21/07/2014 έως και 24/07/2014. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΤΑ ΜΕΛΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Α/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24 η Απριλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 16-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 39949 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση Αργοστόλι 3-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23745 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 ΘΕΜΑ :Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Φαξ: 2671028515 ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 9-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 59835 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη 1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 2604 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

, : , &

, :   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού ηµοτικής Αγοράς Αργοστόλι 17-4-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 16209 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Αργοστόλι 24-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 28973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: 2671022933 Fax: 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :. Παραχώρηση χρήσης για αόριστο χρόνο, άνευ ανταλλάγµατος ακινήτων του ήµου Κεφαλλονιάς στην ΕΥΑ Κεφαλλονιάς

ΘΕΜΑ :. Παραχώρηση χρήσης για αόριστο χρόνο, άνευ ανταλλάγµατος ακινήτων του ήµου Κεφαλλονιάς στην ΕΥΑ Κεφαλλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 14-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30849 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 9 η Αυγούστου 0 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 0. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.1/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Αριθµ.Απόφασης: 4/2015 ΘΕΜΑ ιόρθωση της αριθµ.54/2014 Α.Κ.Σ. (αφορά στην ενοικίαση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Τσαϊρα») Στα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 24 ης (τακτικής) συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/ Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/ Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/12-7-2016 Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς Αριθμός Απόφασης 18/2016 Περίληψη ===================== ========= «Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/06-03-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ρύθμιση βοσκής στην Τ.Κ. Σουλόπουλου Δήμου Ζίτσας, για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού φόρου τελών διαφήµισης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 5/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 124/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 124/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 18-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 52600 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ον (Κατεπείγον) ΘΕΜΑ : 7 ΑΠΟΦΑΣΗ : 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-2-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..21/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα