ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α ΕΞ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ /ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Π.Σ.Τ. ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Κερασιώτη, Α.Μουζακίτου(ΕΦΚ) Τηλέφωνο Α. Μάτη, Α. Αρβανίτη (ΟΠΣΤ) : (ΕΦΚ) (ΟΠΣΤ) FAX : ΘΕΜΑ : Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3 FS2) του Συστήματος EMCS την 1 η Ιανουαρίου 2012 (Α στάδιο), καθώς και με την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων και εγγυήσεων του ICISNET. ΣΧΕΤ. : α) Η υπ αριθμ. ΔΕΦΚ /EΞ2010/ Ε.Δ.Υ.Ο. β) Η υπ αριθμ. ΔΕΦΚ A /EΞ2011/ Ε.Δ.Υ.Ο. Σε συνέχεια της ανωτέρω β σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές των μηνυμάτων που περιλαμβάνονται στη Φάση 3 Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3 FS2) του EMCS που θα εφαρμόζονται από 01/01/2012, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Φάση 3 του Συστήματος EMCS η οποία ξεκινά από την 1 η Ιανουαρίου 2012 (παραγωγική λειτουργία από 4/1/2012), περιλαμβάνει αφενός ορισμένες αλλαγές των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στην παρούσα Φάση 2 λόγω νέων απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών (DDNEA v.1.51) και αφετέρου την ανταλλαγή νέων μηνυμάτων που περιλαμβάνονται τόσο στις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες (core business functionalities), οι οποίες αφορούν κατά κανόνα τους οικονομικούς φορείς, όσο και στις λειτουργίες παρακολούθησης και συνεργασίας (follow up and collaboration functionalities), οι οποίες αφορούν κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Διοικήσεων των Κρατών Μελών στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής και διοικητικής συνεργασίας (Καν. 2073/2004 ο οποίος τελεί υπό αναθεώρηση). Όπως έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορισμένα Κράτη -Μέλη μεταξύ των οποίων και η χώρα μας θα θέσουν την Φάση 3 σε λειτουργία σταδιακά.

2 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά αποκλειστικά το Α στάδιο υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS, το οποίο θα εφαρμόζεται από 1/1/2012 έως και 31/03/2012, στη διάρκεια του οποίου θα ανταλλάσσονται μεταξύ της χώρας μας και των άλλων Κ-Μ μόνο τα μηνύματα των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών. Ειδικότερα κατά το στάδιο αυτό θα ανταλλάσσονται τα υφιστάμενα σήμερα μηνύματα της Φάσης 2 (τροποποιημένα σε κάποια σημεία) και θα παραλαμβάνονται από τη χώρα μας, χωρίς να αποστέλλονται ορισμένα νέα μηνύματα. 2. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Φάση 3 προϋποθέτει την έναρξη εφαρμογής της νέας έκδοσης του SEED (V.1.6), η λειτουργία αυτή μεταφέρεται στο ICIS-NET. Στα πλαίσια αυτά η διαχείριση των αδειών (εγκεκριμένων αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών κλπ.), θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του υποσυστήματος αδειώνεγκρίσεων του ICIS-NET και η διαχείριση των εγγυήσεων που αφορούν τις εν λόγω άδειες θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του υποσυστήματος εγγυήσεων, του οποίου θα γίνει επίσης μερική έναρξη λειτουργίας από 1/1/2012 (παραγωγική λειτουργία από 4/1/2012). 3. Διευκρινίζεται ότι στην πράξη οι εφαρμογές θα τεθούν σε παραγωγικό περιβάλλον λειτουργίας από 4/1/2012, καθώς από 30/12/2011 έως και 3/01/2012 θα γίνει μετάπτωση των στοιχείων στο νέο σύστημα. ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ICISNET ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Όπως ήδη αναφέρθηκε από 4/1/2012 η διαχείριση των αδειών για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων παραληπτών, περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών, εγγεγραμμένων αποστολέων και φορολογικών αποθηκών ), τα στοιχεία των οποίων ανταλλάσσονται μέσω του SEED, θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων του ICISNET. Με την εφαρμογή του νέου υποσυστήματος επέρχονται κυρίως οι ακόλουθες αλλαγές: 1. Για την έκδοση των εν λόγω αδειών και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ICISNET (οπότε προβλέπεται και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για την χορήγηση άδειας), είναι απαραίτητη η καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης του ενδιαφερομένου από τον αρμόδιο Τελωνειακό υπάλληλο στην οθόνη (Αιτήσεων) του υποσυστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης θα εκδοθεί και η αντίστοιχη άδεια, κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης σε κάθε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της αδείας (π.χ λόγω προσκόμισης νέας εγγύησης κλπ) θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση, τα στοιχεία της οποίας θα καταχωρούνται ομοίως από τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να εκδοθεί η τροποποιημένη άδεια. 2. Για την έκδοση των αδειών για τις οποίες απαιτείται η κατάθεση σχετικής εγγύησης (εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου παραλήπτη κλπ) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση των εν λόγω εγγυήσεων στο υποσύστημα Εγγυήσεων του ICISNET, προκειμένου στην οθόνη των αδειών και συγκεκριμένα στο σχετικό πεδίο των εγγυήσεων, να συμπληρώνεται πλέον ο μοναδικός αριθμός GRN της εγγύησης που αποδίδεται από το εν λόγω υποσύστημα. Διευκρινίζεται ότι και στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης (πχ φορολογικές αποθήκες κρασιών) θα γίνεται σχετική καταχώρηση στο υποσύστημα εγγυήσεων επιλέγοντας στον τύπο εγγύησης «Απαλλαγή». Στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα πεδία στις άδειες θα είναι κενά. Ωστόσο δεν απαιτείται η προηγούμενη καταχώρηση εγγύησης στο υποσύστημα εγγυήσεων για τις περιπτώσεις των αδειών φορολογικών αποθηκών όπου είναι επιλεγμένη η ένδειξη «κλιμάκιο» και δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. 2

3 3. Στο νέο υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων παρέχεται πλέον η δυνατότητα ακύρωσης των ενεργειών «Ακύρωση», «Ανάκληση» και «Κλείσιμο» των αδειών, για τις περιπτώσεις που αυτές έχουν γίνει εκ παραδρομής, επαναφέροντας την άδεια στην προηγούμενη κατάσταση. Οι εν λόγω ενέργειες (ακύρωση «Ακύρωσης», ακύρωση «Ανάκλησης», ακύρωση «Κλεισίματος») θα εκτελούνται με ανάλογη τήρηση της διαδικασίας η οποία έχει οριστεί στην υπ αριθμ. Φ.1361/627/ ΕΔΥΟ και ακολουθείται για τις διορθώσεις οι οποίες γίνονται με την χρήση των διορθωτικών προγραμμάτων του ICIS (ΟΠΣΤ). Λόγω της σπουδαιότητάς τους οι εν λόγω ενέργειες θα εκτελούνται αφού συνταχθεί έγγραφο από τον αρμόδιο υπάλληλο, το οποίο θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του τμήματος και θα εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, όπου θα αιτιολογείται η ανάγκη χρήσης των ενεργειών ακύρωσης. 4. Τα μη μηχανογραφημένα στο ICIS (ΟΠΣΤ) Τελωνεία, τα οποία ωστόσο έχουν μηχανογραφηθεί στα πλαίσια του ICISNET για σκοπούς ΕΜCS, θα έχουν πλέον πρόσβαση στο υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων και στο υποσύστημα εγγυήσεων για καταχώριση και έκδοση όλων των αδειών αρμοδιότητάς τους που σχετίζονται με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα στοιχεία των οποίων ανταλλάσσονται μέσω του SEED (άδεια φορολογικής αποθήκης και άδεια περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη). Ως εκ τούτου όλες οι σχετικές ΔΥΟ (όπως η ΔΕΦΚ ΕΞ2010/ και η ΔΕΦΚ ΕΞ2010/ ) βάσει των οποίων οι άδειες που εκδίδονταν από τα μη μηχανογραφημένα στο ICIS τελωνεία αποστέλλονταν στην Δ/νση ΕΦΚ προκειμένου να καταχωρηθούν στο ICIS προσαρμόζονται αναλόγως και εφεξής οι άδειες φορολογικών αποθηκών και περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται από τα αρμόδια Τελωνεία μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων του ICISNET. 5. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές των κωδικών ΣΟ από 1/1/2012 στα ενεργειακά προϊόντα, για σκοπούς ορθής έκδοσης των αδειών και λειτουργίας του EMCS κοινοποιείται ως παράρτημα πίνακας όπου φαίνεται η αντιστοίχιση των τετραψήφιων Κωδικών Προϊόντων προς τους νέους Κωδικούς ΣΟ που θα ισχύουν και θα χρησιμοποιούνται από 1/1/2012. Με τον πίνακα αυτό αντικαθίσταται το μέρος που αφορά στα ενεργειακά προϊόντα των Παραρτημάτων των αριθμ /303/ «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/ ΑΥΟΟ Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», /302/ «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.639/447/ ΑΥΟΟ Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών», /301/ «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.424/277/ ΑΥΟΟ Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», της υπ αριθμ. ΔΕΦΚ Γ ΕΞ2010/ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγγεγραμμένου αποστολέα προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης» Α.Υ.Ο. και της αριθμ.δεφκ εξ2010/ Δ.Υ.Ο. «Διαδικασίες για την παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη». Σημειώνεται ότι το σχετικό Παράρτημα του Καν. ΕΚ 684/2009 βασίζεται σε συγκεκριμένη έκδοση των κωδικών ΣΟ (Καν. EK 2031/2001) και δεν προβλέπεται να τροποποιηθεί. Επιπλέον στο ίδιο Παράρτημα μετά τον πίνακα παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τους νέους Κωδικούς ΣΟ των ενεργειακών προϊόντων. 3

4 6. Τέλος διευκρινίζονται τα κάτωθι και εφιστούμε την προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών. Κατά το διάστημα από 30/12/2011 έως και 3/1/2012 θα γίνει μετάπτωση των στοιχείων των αδειών εγκεκριμένων αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών κλπ του ICIS στο υποσύστημα αδειών και εγκρίσεων και στο υποσύστημα εγγυήσεων του ICISNET. Είναι πιθανόν ορισμένα στοιχεία των αδειών, κυρίως στοιχεία των εγγυήσεων, λόγω μη συμβατής καταχώρισης να μη μπορούν να μεταπέσουν στο νέο σύστημα και ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτά να λείπουν από τις συγκεκριμένες άδειες. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι υπάλληλοι αμέσως μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICISNET να προβούν σε διασταύρωση των στοιχείων όλων των αδειών αρμοδιότητάς τους ανακτώντας αυτές, προκειμένου να συμπληρώσουν τα αναγκαία στοιχεία που πιθανόν δεν θα εμφανισθούν καταχωρημένα σε ορισμένες άδειες. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά αφορούν εγγυήσεις τότε θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρισή τους στο υποσύστημα εγγυήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν GRN το οποίο θα πρέπει στην συνέχεια, αφού ανακτήσουν την συγκεκριμένη άδεια να εισάγουν στο πεδίο αριθμός εγγύησης, στην καρτέλα «ειδικά στοιχεία άδειας» στην ενότητα εγγυήσεις. Στην συνέχεια θα επιλέγεται από τις ενέργειες η «ενημέρωση» αδείας προκειμένου να ενημερωθούν σωστά οι άδειες. Τέλος επισημαίνουμε ότι στις φορολογικές αποθήκες στις οποίες δεν έχει κατατεθεί εγγύηση λόγω διαρκούς παρουσίας τελωνειακής αρχής (κλιμάκιο κλπ) και δεν έχει γίνει η σχετική καταχώρηση στο σύστημα του ICIS (επιλογή της ένδειξης κλιμάκιο στην οθόνη) μέχρι θα πρέπει με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ICIS NET να γίνει σχετική καταχώρηση στις εν λόγω άδειες φορολογικής αποθήκης επιλέγοντας από τη καρτέλα «ειδικά στοιχεία αδείας» την ένδειξη κλιμάκιο και στη συνέχεια «ενημέρωση» της αδείας. (Ειδικότερες διευκρινήσεις για τον τρόπο εισαγωγής των στοιχείων και την διασύνδεση αυτών με την άδεια παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.) ΙΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΣΗ 3 EMCS ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS εφαρμόζεται η υπάρχουσα λειτουργικότητα της Φάσης 2 με ορισμένες τροποποιήσεις και υλοποιούνται επιπλέον 3 νέα μηνύματα, ως κατωτέρω: Α. ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 1. Λήψη μηνυμάτων ΙΕ803 και ΙΕ801 ως αποτέλεσμα της ενέργειας διαίρεσης (splitting) μιας αποστολής που προέρχεται από άλλο Κ-Μ. Η περίπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά τα ενεργειακά προϊόντα. Στη χώρα μας δεν έχει εισαχθεί τέτοια δυνατότητα στο εθνικό δίκαιο (ως προαιρετικού χαρακτήρα βάσει της Οδηγίας 2008/118/EC) και επομένως οι έλληνες αποστολείς δεν μπορούν να προβαίνουν σε διαίρεση της διακίνησης. Εντούτοις, όταν μια αποστολή ενεργειακών προϊόντων έχει ξεκινήσει από άλλο Κράτος-Μέλος και ο αρχικός παραλήπτης είναι εγκατεστημένος στη χώρα μας, σε περίπτωση που η διακίνηση διαιρεθεί από τον αποστολέα (άρθρο 6 του Καν.ΕΚ 684/2009), στο έδαφος άλλου Κ-Μ, τότε θα παραχθεί από την εθνική εφαρμογή EMCS ένα μήνυμα ΙΕ 803 που θα θέσει την διακίνηση σε κατάσταση «σε αντικατάσταση». Εφόσον ένας από τους νέους παραλήπτες βρίσκεται επίσης στη χώρα μας θα λάβει το νέο μήνυμα ΙΕ 801 (e-δε) που θα δημιουργηθεί μετά από την διαίρεση. 4

5 2. Υποβολή μηνύματος αποδοχής εξαγωγής (ΙΕ829) και αποσυσχέτιση από την υποβολή αναφοράς παραλαβής/εξαγωγής (ΙΕ 818) Υποβάλλεται από Τελωνείο Εξαγωγής Από την έναρξη εφαρμογής της Φάσης 3 και μέχρι την υλοποίηση της πλήρους διαλειτουργικότητας του EMCS και του ECS, στις περιπτώσεις εξαγωγής προϊόντων Ε.Φ.Κ., εφόσον γίνει η αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και εκδοθεί το μήνυμα ΙΕ 501 «Αποστολή στοιχείων αναμενόμενης εξαγωγής» προς το Τελωνείο εξόδου από το σύστημα ECS, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου εξαγωγής θα πρέπει να υποβάλλει αμέσως, σε σχέση με το e-δε το οποίο συνοδεύει την εν λόγω εξαγωγή, το μήνυμα ΙΕ 829 «Αποδοχή εξαγωγής». Το μήνυμα αυτό θέτει την διακίνηση σε κατάσταση «προς εξαγωγή», έως την επιβεβαίωση της εξόδου των προϊόντων μέσω του μηνύματος ΙΕ518 από το Τελωνείο εξόδου, και την υποβολή στην συνέχεια της αναφοράς παραλαβής/εξαγωγής (ΙΕ 818) από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου εξαγωγής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία. 3. Νέες περιπτώσεις αλλαγής προορισμού 3.1. Σε περίπτωση εξαγωγής ο αποστολέας μπορεί να προβεί σε αλλαγή προορισμού όταν το e-ad είναι σε κατάσταση «προς εξαγωγή», δηλαδή μετά την υποβολή του μηνύματος «αποδοχή εξαγωγής (ΙΕ829)» εάν το ΕΔΕ εξαγωγής ακυρωθεί μετά την αποστολή του μηνύματος ΙΕ501, για τις περιπτώσεις φυσικά που αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις Όταν για μία διακίνηση γίνει αλλαγή προορισμού σε άλλο παραλήπτη, ανεξάρτητα αν ο νέος παραλήπτης είναι εγκατεστημένος στο ίδιο με το προηγούμενο ή σε άλλο Κ-Μ, η διακίνηση προς τον αρχικό παραλήπτη τίθεται σε κατάσταση «σε εκτροπή». Ο αποστολέας των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιήσει και νέα αλλαγή προορισμού στην οποία νέος παραλήπτης των προϊόντων να ορίζεται εκ νέου ο αρχικός παραλήπτης της διακίνησης. Στην περίπτωση αυτή το e-δε επανέρχεται σε κατάσταση «καταχωρημένο» και ως εκ τούτου δύναται να υποβληθεί η αναφορά παραλαβής, γεγονός που στη Φάση 2 δεν ήταν δυνατό να γίνει. 4. Βελτιώσεις Στην εφαρμογή του EMCS έχουν γίνει επιπλέον ορισμένες αλλαγές/βελτιώσεις στις υπάρχουσες λειτουργίες, όπως στα κριτήρια αναζήτησης κλπ για τις οποίες δίδονται διευκρινήσεις στο εγχειρίδιο χρήσης. 5 Β. ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟ Τα νέα μηνύματα της Φάσης 3, τα οποία για το διάστημα από 1/1/2012 έως και 31/03/2012 θα λαμβάνονται μόνο εφόσον υποβληθούν από τις αρμόδιες αρχές ή τους οικονομικούς φορείς των άλλων Κ-Μ και δεν θα αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές και τους οικονομικούς φορείς της χώρας μας, είναι τα ακόλουθα: 1. Διακοπή της διακίνησης - Μήνυμα ΙΕ807 (Interruption of a movement FESS v.41.1 UC3.05) Υποβάλλεται πάντα από αρμόδια αρχή Το εν λόγω μήνυμα υποβάλλεται στην περίπτωση που ένα Κ-Μ εντοπίζει ότι μια διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. δεν μπορεί να συνεχίσει για τον τελικό της προορισμό. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή του Κ-Μ έχει την δυνατότητα να διακόψει την διακίνηση. Το μήνυμα αυτό υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέλη, στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως στην περίπτωση όπου, είτε το σύνολο των εμπορευμάτων χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε, είτε διαπιστώθηκε σοβαρή παράβαση που οδηγεί σε

6 δέσμευση η κατάσχεση των προϊόντων. Κάθε Κ-Μ μπορεί να διακόψει μια διακίνηση όταν η παράβαση ή το συμβάν πραγματοποιείται στην επικράτειά του. Το εν λόγω μήνυμα το οποίο προφανώς συνδέεται πάντα με συγκεκριμένη διακίνηση, θα πρέπει να υποβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν εξαντλήσεως των ελέγχων και όταν καθίσταται πράγματι αδύνατη η συνέχιση της διακίνησης για τους προαναφερθέντες λόγους. Όταν λαμβάνεται αυτό το μήνυμα από την εφαρμογή EMCS, τα στοιχεία του οποίου μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, αλλάζει η κατάσταση της διακίνησης με την ένδειξη «σταματημένο» και η διακίνηση δεν επιδέχεται περαιτέρω ενέργειες μέσω του EMCS Προειδοποίηση ή απόρριψη ενός e-δε - Μήνυμα ΙΕ819 (Alert or rejection of an e-ad FESS v.41.1 UC2.07) Υποβάλλεται πάντα από τον παραλήπτη Το εν λόγω μήνυμα αφορά στην περίπτωση όπου, κατά την διάρκεια μιας διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων, ο παραλήπτης ενημερώνει υποβάλλοντας το μήνυμα αυτό τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων Κ-Μ και τον αποστολέα ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-δε είτε δεν ταιριάζουν στην παραγγελία του, είτε ότι δεν έκανε την συγκεκριμένη παραγγελία ή ενδεχομένως κάτι έχει καταχωρηθεί λάθος στο μήνυμα ΙΕ801. Το μήνυμα αυτό, κατά την υποβολή του, μπορεί να χαρακτηριστεί από τον παραλήπτη είτε ως μήνυμα ειδοποίησης είτε ως μήνυμα απόρριψης του e-δε Όταν λαμβάνεται μήνυμα ειδοποίησης από την εφαρμογή EMCS, του οποίου τα στοιχεία μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, δεν αλλάζει η κατάσταση της διακίνησης, παραμένει η ένδειξη «καταχωρημένο» και η διακίνηση επιδέχεται περαιτέρω ενέργειες από τον αποστολέα, όπως: Ακύρωση του e-ad αν το φορτίο δεν έχει φύγει από τις εγκαταστάσεις του Αλλαγή προορισμού ή Συνέχιση της διακίνησης ως έχει, εάν από την επαλήθευση των στοιχείων του μηνύματος και τους σχετικούς ελέγχους κριθεί ότι το φορτίο μπορεί να παραληφθεί από τον παραλήπτη και να υποβληθεί το μήνυμα ΙΕ 818 «Αναφορά Παραλαβής». Σημειώνεται ότι το μήνυμα ειδοποίησης μπορεί να υποβληθεί περισσότερο από μια φορές από τον παραλήπτη των εμπορευμάτων Όταν λαμβάνεται μήνυμα απόρριψης από την εφαρμογή EMCS, του οποίου τα στοιχεία ομοίως μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, η κατάσταση της διακίνησης αλλάζει λαμβάνοντας την ένδειξη «σε απόρριψη», ενώ η διακίνηση επιδέχεται περαιτέρω ενέργειες από τον αποστολέα, όπως: Ακύρωση του e-ad αν το φορτίο δεν έχει φύγει από τις εγκαταστάσεις του ή Αλλαγή προορισμού Στην περίπτωση αυτή η διακίνηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ως έχει και να φτάσει στον αρχικό παραλήπτη. 3. Συμπληρωματικές πληροφορίες αναφοράς παραλαβής - Μήνυμα ΙΕ871 (Post-delivery processing FESS v.41.1 UC2.12)

7 Υποβάλλεται είτε από τον αποστολέα είτε από τον παραλήπτη Το εν λόγω μήνυμα αφορά στην περίπτωση όπου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, διαπιστώνονται ελλείμματα ή πλεονάσματα, τα οποία είτε έχουν δηλωθεί στην αναφορά παραλαβής από τον παραλήπτη, είτε προκύπτουν από τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τις Τελωνειακές αρχές (περιπτώσεις εξαγωγής). Στην περίπτωση αυτή κάθε Κ-Μ μπορεί να αξιώσει φόρους για τα ελλείμματα, ανάλογα με τον τόπο που αυτά διαπιστώθηκαν ή πραγματικά συνέβησαν, βασιζόμενο στις αποδείξεις που έχει στη διάθεση του, παράλληλα με τις εξηγήσεις που παρέχονται από τον αποστολέα ή/και τον παραλήπτη για τους λόγους που οδήγησαν στα ελλείμματα ή πλεονάσματα. Το μήνυμα αυτό δύναται να υποβάλλεται μέσω του EMCS, είτε από τον αποστολέα είτε από τον παραλήπτη ακόμη και περισσότερες από μια φορές αν χρειάζεται, προκειμένου να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές οι αναγκαίες εξηγήσεις. 7 Για παράδειγμα: - Ο αποστολέας μπορεί να δηλώσει ότι μέρος των προϊόντων που είχαν περιληφθεί στο e-δε δεν απεστάλη - Ο παραλήπτης μπορεί να δηλώσει ότι μέρος των προϊόντων παραλήφθηκε με καθυστέρηση μετά την υποβολή της αναφοράς παραλαβής Όταν λαμβάνεται το μήνυμα αυτό από την εφαρμογή EMCS, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη, η κατάσταση της διακίνησης δεν αλλάζει. Δεδομένου ότι η υποβολή του μηνύματος αυτού αφορά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, όταν το μήνυμα υποβάλλεται από τον αποστολέα προωθείται σε όλα τα εμπλεκόμενα τελωνεία (αποστολής/παραλαβής), αλλά δεν προωθείται στον παραλήπτη μέσω του EMCS. Αντίστοιχα, όταν υποβάλλεται από τον παραλήπτη, προωθείται σε όλα τα εμπλεκόμενα τελωνεία (παραλαβής / αποστολής), αλλά επίσης δεν προωθείται στον αποστολέα. Η αλληλοενημέρωση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη εκτός EMCS. Γ. ΑΛΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 3 Στις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες (core business) της Φάσης 3 του EMCS προβλέπεται ακόμη το μήνυμα «ΙΕ861-Πληροφορίες για μελλοντικές απαιτήσεις», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη χώρα μας στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης της φάσης αυτής, μαζί με άλλα μηνύματα που αφορούν τις διαδικασίες παρακολούθησης και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κλπ. Το μήνυμα αυτό αφορά ανταλλαγή πληροφοριών μόνο μεταξύ των αρμοδίων αρχών (υποβάλλεται πάντα από αρμόδια αρχή) και χρησιμοποιείται όταν ένα Κ-Μ προτίθεται να απαιτήσει φόρους επί ελλειμμάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας διακίνησης ή κατά την παράδοση των προϊόντων, ανάλογα με τον τόπο που αυτά πράγματι έλαβαν χώρα, βασιζόμενο σε όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Το μήνυμα αυτό στη διάρκεια του πρώτου σταδίου υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS δεν θα παραλαμβάνεται από τα Τελωνεία μέσω της εφαρμογής του ΕMCS, αλλά εφόσον αποσταλεί από άλλο Κ-Μ θα παραλαμβάνεται από την βάση δεδομένων στην Γ.Γ.Π.Σ. η οποία θα το προωθεί στην Δ/νση Ε.Φ.Κ. και η τελευταία εφόσον απαιτείται στο αρμόδιο Τελωνείο για περαιτέρω ενέργειες. IV. Δεδομένου ότι η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της Φάσης 3 του ΕMCS θα πραγματοποιηθεί στα Τελωνεία στις 4/1/2012, οι διακινήσεις που θα ξεκινήσουν στο διάστημα από 30/12/2011 ώρα 14.30μμ έως 4/01/2012 ώρα 10.00πμ θα

8 πραγματοποιούνται με την εναλλακτική έντυπη διαδικασία και τα αναγκαία μηνύματα θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εκδοθείσες οδηγίες μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας την 4/1/2012. Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα στις ενδιαφερόμενες εταιρείες που εποπτεύουν. Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr _ Τελωνειακή Ενημέρωση) όπου θα αναρτηθεί και το εγχειρίδιο χρήσης για τους εξωτερικούς χρήστες Από την Δ/νση Υποστήριξης ΟΠΣΤ θα κοινοποιηθούν τα εγχειρίδια χρήσης για τα Τελωνεία. 8 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

9 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (ENERGY PRODUCTS-E) - Κωδικός Κατηγορίας : Ε Κωδικός Ε200 : Φυτικά και ζωικά λάδια που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο έως 1518, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων. Κωδικός Ε300: Πετρελαιοειδή (Ενεργειακά) που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο , , και Κωδικός Ε410: Μολυβδούχος βενζίνη των κωδικών Σ.Ο , και Κωδικός Ε420: Αμόλυβδη βενζίνη των κωδικών Σ.Ο , , και Κωδικός Ε430: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο , , , , , , και Κωδικός Ε440: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο , , , , , , και Κωδικός Ε450: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο και Κωδικός Ε460: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο και Κωδικός Ε470: Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL- Μαζούτ) των κωδικών Σ.Ο , , , , και Κωδικός Ε480: Πετρελαιοειδή (Ενεργειακά) των κωδικών Σ.Ο , και για χύμα εμπορική κυκλοφορία. Κωδικός Ε490: Πετρελαιοειδή (Ενεργειακά) των κωδικών Σ.Ο έως και που δεν αναφέρονται ανωτέρω. Κωδικός Ε500: Υγραέρια και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (LPG) του κωδικού Σ.Ο. 2711, με εξαίρεση τους κωδικούς Σ.Ο , και Κωδικός Ε600: Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι του κωδικού Σ.Ο Κωδικός Ε700: Υδρογονάνθρακες κυκλικοί των κωδικών Σ.Ο , , , , και Κωδικός Ε800: Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) του κωδικού Σ.Ο , εφόσον δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο θέρμανσης ή ως καύσιμο κινητήρων. Κωδικός Ε910: Μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν κατ όγκο 96,5% ή περισσότερο σε εστέρες του κωδικού Σ.Ο «FAΜΑE». Κωδικός Ε920: Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών, άλλο από FAMAE, του κωδικού Σ.Ο και μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, του κωδικού Σ.Ο οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό εναρμονισμένου συστήματος

10 10 Όσον αφορά στους κωδικούς Σ.Ο. που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων σας γνωρίζουμε τα εξής : Στους κωδικούς προϊόντων Ε200, Ε300, Ε450, Ε460, Ε500, Ε600, Ε700 και Ε800 δεν έχουν επέλθει αλλαγές των κωδικών Σ.Ο. Στους κωδικούς προϊόντων Ε410, Ε420, Ε480 και Ε490 ο κωδικός εναρμονισμένου συστήματος αλλάζει σε και ως εκ τούτου αλλάζουν όλοι οι κωδικοί ΣΟ που συνδέονται με τους εν λόγω κωδικούς προϊόντων (το ψηφίο «11» αλλάζει σε «12»). Στους κωδικούς προϊόντων Ε430 και Ε440 οι κωδικοί ΣΟ , και αλλάζουν αντίστοιχα σε , και ενώ προστίθεται και ο νέος κωδικός Οι ως άνω κωδικοί ΣΟ διαφέρουν ως προς την περιεκτικότητα των προϊόντων σε θείο ενώ στην περιγραφή αυτών αναφέρεται ότι δεν περιέχουν βιοντίζελ. Επιπλέον στους ανωτέρω κωδικούς προϊόντων προστίθενται και οι νέοι κωδικοί ΣΟ , , και Στην περιγραφή αυτών των κωδικών ΣΟ, οι οποίοι επίσης διαφέρουν αναλόγως της περιεκτικότητας των προϊόντων σε θείο αναφέρεται ότι περιέχουν βιοντίζελ. Ως εκ τούτου, οι κωδικοί προϊόντων Ε430 και Ε440 εμπεριέχουν δύο κατηγορίες κωδικών ΣΟ, αναλόγως του εάν περιέχουν βιοντίζελ ή όχι. Στον κωδικό προϊόντος Ε470 οι κωδικοί ΣΟ , και αλλάζουν αντίστοιχα σε , και ενώ καταργείται ο κωδικός Οι ως άνω κωδικοί ΣΟ διαφέρουν ως προς την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θείο ενώ στην περιγραφή αυτών αναφέρεται ότι δεν περιέχουν βιοντίζελ. Επιπλέον στους ανωτέρω κωδικούς προϊόντων προστίθενται και οι νέοι κωδικοί ΣΟ , και Στην περιγραφή αυτών των κωδικών ΣΟ, οι οποίοι επίσης διαφέρουν αναλόγως της περιεκτικότητας του προϊόντος σε θείο αναφέρεται ότι περιέχουν βιοντίζελ. Ως εκ τούτου, ο κωδικός προϊόντος Ε470 εμπεριέχει δύο κατηγορίες κωδικών ΣΟ, αναλόγως του εάν περιέχουν βιοντίζελ ή όχι. Στον κωδικό προϊόντος Ε910, ο κωδικός ΣΟ του βιοντίζελ FAMAE αλλάζει από σε Στον κωδικό προϊόντος Ε920, πέραν του κωδικού ΣΟ προτίθεται και ο νέος κωδικός ΣΟ

11 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 2. Τελωνεία Α, Β & Γ τάξης ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Λοιποί Αποδέκτες Πίνακα Γ (Η υπ αριθμ /1276/0006δ/ Δ.Υ.Ο.Ο.) 2. Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρική Υπηρεσία 3. Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. 4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης α) Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών β) Δ/νση Προσωπικού Επιθεώρησης γ)δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου 5. Περιφερ. Δ/νσεις Οικονομικής Επιθεώρησης 6. Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής- Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης (Μ.Ε.Τ.Α.) 7. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 3 ης Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ10432-Αθήνα 8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΤΚ Αθήνα (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 9. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΤΚ Αθήνα 10.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρατίνου 11 Ενταύθα 11.Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Καραϊσκου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας-Πειραιά Τσαμαδού 38 ΠΕΙΡΑΙΑ 12. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου 13 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) 23 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ Αγ. Στέφανος 14. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στα μέλη της) Θέτιδος 4 - ΤΚ ΑΘΗΝΑ 15. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Πάροδος Ταύρου 41, ΤΚ Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων νομού Αττικής Φίλωνος 131, Πειραιάς Τ.Θ Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής Τμήμα Προδιαγραφών και Σχέσεων με το Δημόσιο 17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Κορίνθου, Ασπρόπυργος 18. MOTOR OIL ( ΕΛΛΑΣ ) Α.Ε. α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. β)ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι.

12 19. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ: - ΕΤΕΚΑ Α.Ε., Λ. Δημοκρατίας 142, ΠΕΡΑΜΑ - ΚΜΟΙL A.E., Κηφισίας 98, ΑΘΗΝΑ - EL PETROL Α.Ε., Λ. Δημοκρατίας 194, ΠΕΡΑΜΑ - AEGEAN OIL Α.Ε., Λεωφ. Χατζηκυριακού 42, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΡΓΩ Α.Ε., Ενορία Χριστού, ΚΑΛΥΜΝΟΣ - SILK OIL Α.Ε., Φίλωνος 131, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΟΙL Α.Ε., Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - CYCLON A.E., Κηφισίας 10-12, ΜΑΡΟΥΣΙ - SEKA A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - SEKAVIN A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε., Τ.Θ.220, Ιωνία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - MED OIL A.E., Μαιάνδρου 19, ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝΟΙΛ Α.Ε., Δορυλαίου 6, Πλ. Μαβίλη ΑΘΗΝΑ - ΔΙΑΠΕΜΠ Α.Ε., Κηφισού 96, ΑΙΓΑΛΕΩ - CENTROGAZ, 5Ο χλμ. Καρδίτσας Αγρινίου, ΚΑΡΔΙΤΣΑ - RODOGAZ Α.Ε. Καναμάτ ΡΟΔΟΣ - ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ, Πατρόκλου 5, ΛΑΜΙΑ - ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε., Τραπεζούντος 1, - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - DIMOIL A.E., Θεριανό Πατρών, ΠΑΤΡΑ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΑΒΕΕ, Βιομηχανική Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε., Λεωφ. ΝΑΤΟ και Διυλιστηρίων ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., Βιομηχανική Περιοχή ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΣΧΑ Α.Ε., Παραλία Ασπροπύργου, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ: - «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε» Αντίκλητος κος Παρασκευάς Π.Πέττας Ρήγα Φεραίου 131, ΠΑΤΡΑ - «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε.» Αντίκλητος κος Στυλιανός Γουνιώτης Τ.Θ. 355, Άσσηρος, ΛΑΓΚΑΔΑΣ - «NEWENERGY A.E.» Αντίκλητος κος Ιωάννης Τυχάλας Πλαταιών 12, ΣΕΡΡΕΣ - «ΑΔΡΙΑΤΙΚΑ ΟΪΛ Α.Ε.» Αντίκλητος κα Ευαγγελία Μπέζου Δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου Δημοκρίτου 19, ΑΘΗΝΑ - «ΠΕΤΡΟΪΛ Α.Ε.» Αντίκλητος κα Ευαγγελία Μπέζου Δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου Δημοκρίτου 19, ΑΘΗΝΑ - «ΕΛΛΑΣ ΟΪΛ Α.Ε.» Αντίκλητος κα Ευαγγελία Μπέζου Δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου Δημοκρίτου 19, ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε. Αντίκλητος κα Ευαγγελία Μπέζου Δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου Δημοκρίτου 19, ΑΘΗΝΑ - «AGROINVEST A.E.B.E.» Αντίκλητος κος Αργύριος Φαββατάς Αχλάδι Φθιώτιδας, ΠΕΛΑΣΓΙΑ 12

13 13 - «ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.» Αντίκλητος κος Μιχαήλ Μαρουλάκης Μεγάλου Αλεξάνδρου 21, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - «BIOENERGIA Α.Ε.» Αντίκλητος κα Ελένη Παπαντωνίου ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα Χαλκιδικής, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - «STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E.» Αντίκλητος κος Ιωάννης Δημοβέλης Καρδίτσης 89, ΛΑΡΙΣΑ - OIL.B.S.R.L. Αντίκλητος κα Ευγενία Φωτοπούλου Κανάρη 9, ΑΘΗΝΑ - «MUENZER BIOINDUSTRIE G.M.B.H.» Αντίκλητος κα Ευγενία Φωτοπούλου Κανάρη 9, ΑΘΗΝΑ - «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Αντίκλητος κος Δημήτριος Πέτσας Μεραρχίας Σερρών 50, ΚΟΜΟΤΗΝΗ - «ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» Αντίκλητος κος Δημήτριος Πέτσας Μεραρχίας Σερρών 50, ΚΟΜΟΤΗΝΗ - «GF ENERGY A.B.E.E.» Αντίκλητος κος Σωτήριος Φώλιας Κηφισίας 56, ΜΑΡΟΥΣΙ - «MIL OIL HELLAS A.E.» Αντίκλητος κος Νικόλαος Τσαγκαλίδης Ιωάννη Τσαλουχίδη 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» Αντίκλητος κος Ανδριανός Θεοχάρης Πηγών 33, ΚΗΦΙΣΙΑ - «BIOPOWER ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» Αντίκλητος κος Βασίλειος Τάμπος Νεραϊδοχωρίου 7, ΤΡΙΚΑΛΑ - «DP LUBRIFICANTI S.R.L.» Αντίκλητος κα Χαρά Δαούτη Σταδίου 3, ΑΘΗΝΑ - «GOECO A.E.» Αντίκλητος κος Κωνσταντίνος Φυρογένης 4 ο χλμ. Λεωφ. Δερβενοχωρίων, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - «ΜΑΝΟΣ Α.Ε.» Αντίκλητος κος Σωτήριος Σωτηριάδης Πειραιώς 9-11, ΜΟΣΧΑΤΟ 21. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών Πανεπιστήμιου 6 ΤΚ Αθήνα 22. Ε.Σ.Κ.Ε.Ε. Κονίτσης 3-5 ΤΚ Μαρούσι 23. Ελληνικές Καπνοβιομηχανίες α)παπαστρατοσ Α.Β.Ε.Σ. Ήμερος Τόπος-Κορορέμι, ΤΚ Ασπρόπυργος β)αφοι Γ.ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ ΤΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ γ)θ.δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ 75 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, ΤΚ Θήβα δ) ΣΕΚΑΠ Α.Ε. Τ.Κ ΞΑΝΘΗ 24. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)

14 14 Νίκης 34 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 25. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδας Λεωφόρος Κηφισού 102 ΤΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 26. Ένωση Οινοποιών Ελλάδας Αβέρωφ 14 ΤΚ ΔΑΦΝΗ 27. Σύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδας Αλκιβιάδου 24 ΤΚ Αθήνα 28. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ) Μαρίνου Αντύπα Ηλιούπολη 29. Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών Κωνσταντινουπόλεως 6, ΤΚ Αργυρούπολη 30. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (Σ.Μ.Α.Ζ.Ε.) Λεωφ. Σπάτων 187, ΤΚ Παλλήνη 31. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) Μαρίνου Αντύπα Ηλιούπολη 32. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων Ακτή Μιαούλη 81 (Στοά Λούμου ) Πειραιάς ΤΚ Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών Λ. Λαγουμιτζή 23, Καλλιθέα 33. «Β.Γ. Σπηλιόπουλος» Ακτή Δυμαίων 87-89, Πάτρα 35. «ALCOVIN» Νερατζιωτίσσης 21 ΤΚ Μαρούσι 36. «DFH DRUKFARBEN» 3 ο χιλ. Οινοφύτων-Αγ. Θωμά Θέση Λουμαριά, Οινόφυτα 37. «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ» Πεντέλης 34 Π. Φάληρο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ε.Βενιζέλου 2.Γραφείο Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Π.Οικονόμου 3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών κ. Ι.Καπελέρη 4.Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κ. Κ.Νηχωρίτη 5.Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 6.Γραφείο Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων 7. Δ/νση 6 η Οργάνωσης-Τμήμα Β 8.Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων-Τμήμα Β Τελωνειακών Θεμάτων 9.Δ/νση 3 η Προσωπικού Τελωνείων 10.Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Τμήματα Α, Β, Γ & Δ (σε 10 αντίτυπα) 11.Δ/νση Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ. Τμήμα Ε 12. Γ.Γ.Π.Σ- Δ/νση 30 η Τμήμα Γ 13. Δ/νσεις 17 η, 18 η, 19 η, 33 η

ΘΕΜΑ Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2

ΘΕΜΑ Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 23.12.2011 Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3- FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2012 (Α' στάδιο), καθώς και με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ. 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ- ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015

Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΕΦΚΦ Β 5006055 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043473 ΕΞ2012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.:ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ5041766ΕΞ2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας οχημάτων» Η αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ ΕΞ2013/ ΕΔΥΟ της Δ/νσης Ε.Φ.Κ

«Πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας οχημάτων» Η αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ ΕΞ2013/ ΕΔΥΟ της Δ/νσης Ε.Φ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31/1/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ17Α 5002717 ΕΞ 2014 Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: A ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ60-ΒΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ60-ΒΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίε πιστοποίηση των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίε πιστοποίηση των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωδ.Αρχ.:290, 291.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-09-2015. Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 5018396 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015

Αθήνα, 03-09-2015. Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 5018396 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ.Δ/νση : Κηφισίας 124 Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»

: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Β.ΙΙ.4.γ. και δ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 20 /12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙ ΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α : Κοινοποίηση της υπ αριθμ.δευκ5042838εξ2013/12-12-2013 ΑΤΟ (ΥΕΚ 3300/Β /24-12-2013)

Θ έ μ α : Κοινοποίηση της υπ αριθμ.δευκ5042838εξ2013/12-12-2013 ΑΤΟ (ΥΕΚ 3300/Β /24-12-2013) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ Γ5002142ΕΞ2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΒ ΕΞ2016

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΒ ΕΞ2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ & ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Α. Άρθρο 18 - Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5003183 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ,18 η ΤΜΗΜΑΤΑ Δ',Α' Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Mαρτίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Mαρτίου 2010 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Mαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΕΦΚ 5009320ΕΞ2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης των εξωτερικών χρηστών περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. ΑΔΑ:4IIPH-4 Κωδ.Αρχ.:290, 291.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 5025842 ΕΞ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5034357 ΕΞ 2013 19 Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1110303ΕΞ2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αντιμετώπηση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω ΑΥΟ

Α. Αντιμετώπηση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω ΑΥΟ Σελίδα 1 από 5 Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιών συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΦΚ για την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ 2. 19 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3. 33 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 11521 - Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3001767/287/09

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3001767/287/09 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3001767/287/09 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.».

Θέμα: «Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.». Αθήνα, 18.4.2013 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ -Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2739/B/16-12-2015 ΑΔΑ: ΩΦΒΔΗ-Φ1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τ Η Σ Η ΓΓΓΡΑΜΜΝΥ ΑΠΣΤΛΑ ΠΡΣ : ΥΠΥΡΓ ΚΝΜΚΩΝ ΓΝΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΡΛΓΚΩΝ & ΤΛΩΝΑΚΩΝ ΘΜΑΤΩΝ ΓΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΛΩΝΩΝ &.Φ.Κ. ΤΛΩΝΑΚΗ ΠΡΦΡΑ 1. ΗΜΡΜΗΝΑ 2. ΑΡΘ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 3. ΔΚΑΥΧΣ Α.Φ.Μ. : 4. ΓΓΥΗΣΗ ίδος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) Έκδοση: 01.20

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της νέας φορολόγησης των προϊόντων που εμπίπτουν στα άρθρα 90 και 92 του ν.2960/01.

Θ Ε Μ Α : Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της νέας φορολόγησης των προϊόντων που εμπίπτουν στα άρθρα 90 και 92 του ν.2960/01. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ & Υ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ Β & Δ Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2016 Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1001351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 10184 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Αποκαταστάθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ακύρωσης εκκαθαριστικού λογαριασμού.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Αποκαταστάθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ακύρωσης εκκαθαριστικού λογαριασμού. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημ/νια 15/07/2014 1512 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ Δ.Π.Σ.Τ 5016927 ΕΞ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 26/02/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ: 30/003/000/2980. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Αθήνα 12 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ: 30/003/000/2980. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Έκδοση: 01.21 29/11/2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEPAnet για τη ΔΕΦΚ Α. Γενικά για τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης- ΔΕΦΚ Η Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα Εθνικό Τελωνειακό Παραστατικό, με το οποίο εκτελωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.16 14:42:54 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Τελωνείων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Υποσύστημα Ειδικών Φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : 4ΑΣΔΗ-Σ7Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 20/07/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. Ταχ. Δ/νση : Σίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ & Υ.Π.Α ΣΜΗΜΑ Δ - Υ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Δ.Α: Αθήνα, 8 επτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ:

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 12 Υεβρουαρίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1023390 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1005 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Δ, Α -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα