Α.Κουσκούρης Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Κουσκούρης Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ http://tinyurl.com/5wcdl8"

Transcript

1 Αθήνα Δεκέμβριος 2008 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κάποιες πρώτες σκέψεις μου σχετικά με τα βιολογικά απόβλητα όπως προκύπτουν από την ανάγνωση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19 ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. Α.Κουσκούρης Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ H οδηγία πλαίσιο τυπικά ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευση της στην ήτοι και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να την εφαρμόσουν όχι αργότερα από την Βιολογικά απόβλητα Η οδηγία δημιουργεί νέο ορισμό για τα Β.Α (άρθρο 3 $ 4) «Βιολογικά Απόβλητα» τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Ενθάρρυνση της χωριστής συλλογής Β.Α (άρθρο 22) Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης (3 ου κάδου) για τα οργανικά που συνιστά η οδηγία πλαίσιο και ότι αυτό συνεπάγεται για την χώρα μας (αυξημένο κόστος συλλογής, διαφορετικά logistics και τεχνολογίες συλλογής αποβλήτων) Προτεραιότητα υλικών ανάκτησης Β.Α Απαιτήσεις ασφαλείας για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Β.Α Η Ε.Ε θα προτείνει στόχους για την χωριστή συλλογή των Β.Α που δεν υπάρχουν στην παρούσα οδηγία (γιατί θα μπορέσουν οι οδηγίες για ταφή και πλαισίου των αποβλήτων να δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ;)

2 Η Ε.Ε θα προβεί στην εκτίμηση επιπτώσεων στη διαχείριση Β.Α προκειμένου να υποβάλει πρόταση αν χρειασθεί: - Κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων για Β.Α μέσα από LCT εκπονείται από το ερευνητικό της κέντρο στην Ιταλία. Κύριος στόχος : Μεθοδολογία για αποσαφήνιση πότε τα Β.Α. γίνονται προϊόντα και εξαιρούνται από την νομοθεσία περί αποβλήτων. - Πιθανή δημιουργία πρότασης δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για τα Β.Α. Η αναθεωρούμενη οδηγία IPPC έχει υιοθετήσει όλες τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης δυναμικότητας > 50 tn/ημέρα, ενδέχεται να ληφθούν μέτρα για μικρές εγκαταστάσεις ; Πιθανότητα δημιουργίας οδηγίας για τα Β.Α. Τρεις πιθανές περιοχές για πολιτική δημιουργίας θεσμικού πλαισίου - Ποιότητα compost για χρήση - Standards για επεξεργασία - Πρόσθετα εργαλεία υποστήριξης ανακύκλωσης Β.Α. Στόχοι Υποχρεωτική συλλογή Τέλος ΧΥΤΑ ;;;; Θα μπορούσε η οδηγία για τα Β.Α να επικαλύπτεται με άλλα projects ; - Πρότυπα ποιότητας, Τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων και αποφάσεις για οικολογικό σχεδιασμό - «προϊόν» θα καλυφθεί το compost τι γίνεται με το waste compost ; - Πόσες κατηγορίες compost θα γίνουν ; - Ποιες εφαρμογές θα θεσμοθετηθούν ; Απαιτούμενες εκτιμήσεις για μία οδηγία για τα Β.Α. ; Κάποια στοιχεία που θα χρειασθούν για εκτιμήσεις - Ευρωπαϊκά κριτήρια για ecolabel για βελτιωτές εδάφους (2006/799/ΕΕ) - Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων σχετιζόμενες με μελέτες - Μελέτες αναθεώρησης IPPC - Μελέτες σχετικές με τις λάσπες - Διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους θα είναι αναγκαίες. O ιδιωτικός τομέας στηρίζει την ενθάρρυνση της χωριστής συλλογής για τα Β.Α από τα κράτη μέλη καθώς επίσης και την δημιουργίας ειδικής οδηγίας για τα Β.Α. και αφού η επιτροπή δεν κατάφερε να αξιώσει τις απαιτήσεις του 6 ου προγράμματος δράσης για τη δημιουργία χωριστής οδηγίας για τα Β.Α να εξέδιδε τουλάχιστον ένα κανονισμό.

3 Η συνεχιζόμενη υπερπαραγωγή τροφών και αποβλήτων δεν έχει μόνο σαν συνέπεια την έλλειψη τροφών αλλά και νερού. Στις ΗΠΑ διεπιστώθη ότι κατά την επεξεργασία, μεταφορά, (σούπερ μαρκετ, κουζίνες κατοικιών) απορρίπτεται το 30 % των τροφών με κόστος $ 48,3 δις. Που ισοδυναμεί με 40 τρις. λίτρα νερού ικανού να καλύψει τις ανάγκες 500 εκ. Κατοίκων και προτάθηκε οι τροφές να μειωθούν μέχρι το 2025 κατά 50 %. 1. Σχετικά με τα κριτήρια end of waste η Karoline Fras από την υπηρεσία περιβάλλοντος της ΕΕ ανέφερε στο συνέδριο της FEAD στο Παρίσι στις 24/9/2008,ότι ήδη η ΕΕ είναι προχωρημένη γιατί ανέπτυξε την μεθοδολογία και οι πρώτες προτάσεις αναμένονται το H EE επίσης αναπτύσσει δείκτες και οδηγίες σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προβούν σε σχεδιασμό σχεδίων πρόληψης αποβλήτων. Επίσης έχει συνταχθεί green paper για τα Β.Α, για νομοθετικές προτάσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο του Η επιτροπή να φανταστείτε ότι είχε αρνηθεί σε προηγούμενο κάλεσμα της Ευρωβουλής σχετικά με την εκπόνηση οδηγίας για τα ΒΑ την (EED ) (Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2008 Περιβάλλον: η Επιτροπή δρομολογεί διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3. Η ΕΕ σε προταθέν σχέδιο οδηγίας στις σχετικά με την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία θα υποστηρίξει τους ελλειμματικούς στόχους ενέργειας καθώς επίσης και τους στόχους των κλιματικών αλλαγών, ο εισηγητής πρότεινε ότι σαν βιομάζα θα χαρακτηρίζεται μόνο το βιοαποσομήσιμο κλάσμα που προέρχεται από διαλογή στην πηγή και όχι το μετά, προσπαθώντας πιθανόν κατ αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την διαλογή στην πηγή. Η ισχύουσα οδηγία 2001/77/EC για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αναγνωρίζει το βιοαποδομήσιμο κλάσμα από τα δημοτικά απόβλητα σαν βιομάζα και ένεκα τούτου σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι το παραμένον μη διαχωρισθέν στην πηγή βιοαπ. Κλάσμα ανέρχεται σε μεγάλο ποσοστό και διαχωρίζεται από την ανάκτηση όπου θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί την ενέργεια κατ αυτόν τον τρόπο εξαιρείται από τον ορισμό της βιομάζας και πολύ πιθανόν να οδηγηθεί στην ταφή. Στην ψηφισθείσα WFD Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο διαχωρισμός των ΒΑ όπως προτείνει ο εισηγητής θα επιφέρει νέες συστήματα συλλογής αποβλήτων. Στην χώρα μας θα δημιουργηθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή του ΕΣΠΑ. ΝΕΑ ΤΗΣ FEAD Η FEAD σαν Ευρωπαική Ομοσπονδία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος θα βοηθήσει τα μέλη στην εφαρμπογή των καλύτερων μεθόδων πρακτικής κατά στην εργασία.

4 Η FEAD και τα μέλη της θα πρέπει να επιτύχουν ένα περισσότερο βιώσιμο μέλλον στην διαχείριση των αποβλήτων και την βιομηχανία της ανακύκλωσης. Η επίτευξη υψηλών standards μέσα στην βιομηχανία περιλαμβάνει σαν κεντρικό πυλώνα την διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας. Τα μέλη της FEAD θα πρέπει να εφαρμόζουν την νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στα κράτη μέλη. Η FEAD έχει δημιουργήσει μία επιτροπή που μεταξύ άλλων εργάζεται σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Καθήκον της επιτροπής είναι να εκτιμά και πληροφορεί τα μέλη σχετικά με τις εξελίξεις στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πραγματοποιεί ανταλλαγές πρακτικών μεταξύ των μελών της. Η παραπάνω πληροφόρηση θεωρείται δεδομένη. Με αυτή την διακήρυξη τα μέλη FEAD θα πρέπει να δημιουργήσουν προγράμματα μείωσης ατυχημάτων με στόχους μείωσης που θα συναποφασισθούν με με τις αντίστοιχες εθνικές ομοσπονδίες. Τα μέλη της FEAD θα υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις στην FEAD σχετικά με τα αποτελέσματα των παραπάνω προγραμμάτων μείωσης ατυχημάτων. Τα μέλη της FEAD αναμένεται να υιοθετήσουν ένα επαγγελματικό πνεύμα συνεργασίας στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ Δημοσιεύσεις Αρθρογράφηση του Προέδρου του Συνδέσμου κου Α. Κουσκούρη σχετικά με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 99/31 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Εμπορία δικαιωμάτων Β.Α.Α) το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία Σύνταξη και Αποστολή για σχολιασμό στα μέλη από τον πρόεδρο του Συνδέσμου κο Κουσκούρη Άρθρου σχετικά με την Ανασκόπηση των Επιπτώσεων της παγκόσμιας κρίσης στην αγορά διαχείρισης αποβλήτων. Συνέδριο ΠΑΣΕΠΠΕ Κατά την διάρκεια της έκθεσης«environment 2009» η οποία θα πραγματοποιηθεί Μαρτίου 2009 στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας θα συνδιοργανωθεί συνέδριο του ΠΑΣΕΠΠΕ και ΕΕΔΣΑ με την στήριξη και συμμετοχή άλλων φορέων. Διάφορες Εκδηλώσεις Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η διοργάνωση ημερίδας από τον Συνδέσμου Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου με θέμα Παρουσιάσεις Τεχνολογιών / Προϊόντων Προστασίας Περιβάλλοντος η οποία διεξήχθη στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγήσεις 12 από τα 13 μέλη που είχαν αρχικά δηλώσει συμμετοχή. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 25 εταιρείες

5 μέλη του Συνδέσμου καθώς και εκπρόσωποι από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. (Υπ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΚΤ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΑΔΥΜΑ κ.α.) Οι εισηγήσεις των μελών κρίθηκαν ιδιαίτερα αξιόλογες και το επίπεδο της εκδήλωσης ιδιαίτερα υψηλό. Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι εισηγήσεις των μελών που συμμετείχαν με παρουσίαση αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο Ε.Β.Ε.Α. διεξήχθη σεμινάριο συνδιοργάνωση ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ ΤΣΕΧΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ. Ο Σύνδεσμος συμμετείχε με δύο εισηγήσεις. Η πρώτη ήταν από την εταιρεία μέλος μας SUC HELLAS ΕΠΕ με εισηγητή τον κο Θεοδωρίδης Δημήτρης, Πρόεδρος της Ο.Ε. Νο 5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τίτλος Εισήγησης DISCOVER LINKS FOR MULTI LEVEL HELLENIC CZECH PARTNERSHIPS IN WATER RESOURCES MANAGEMENT Η δεύτερη συμμετοχή από την εταιρεία μέλος μας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, με εισηγητή τον κο Κωνσταντίνο Σταμπεδάκη. Τίτλος Εισήγησης COMPACT WASTE WATER TREATMENT UNITS BASED ON THE MBR TECHNOLOGY Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Money Show θα διοργανωθεί εκδήλωση από τον ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008, στο Ξενοδοχείο HILTON αίθουσα Ερατώ & ώρα 14: Η εκδήλωση θα αφορά την πορεία επικαιροποίηση των «κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ» μέσω των Ομάδων Εργασίας (από την πρώτη συνάντηση παρουσιάσεων των συντονιστών Ο.Ε Σάββατο 2 Φεβρουαρίου Αίγλη Ζαππείου). Εγγραφή Νέων Μελών - ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ - FORTES Α.Ε.Β.Ε. - ECOCLEAN HELLAS ΕΠΕ - ECOTECH HEIDEMANN - Α. ΚΑΤΣΟΥΔΑ - Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε. (Π.Α.Ε.) - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ENVIRONMENTAL SERVICES) ATE - "WATER - WASTE" A-Z SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LIMITED ΕΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO

6 Η SPEED παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για την ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO στη ΔΕΗ και στη ΛΑΡΚΟ. Συγκεκριμένα, με βάση τις υπό εξέλιξη συμβάσεις της SPEED, οι μονάδες στις οποίες αναπτύσσονται τα Συστήματα αυτά είναι: 1. ΔEH Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής: - Χανίων (έχει ήδη πιστοποιηθεί) - Κερατσινίου - Ρόδου - Αλιβερίου 2. ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ - Μεταλλουργικό Συγκρότημα Λάρυμνας - Μεταλλεία Βοιωτίας, Εύβοιας, Καστοριάς - Λιγνιτωρυχείο Σερβίων Κοζάνης - Κεντρικό συγκρότημα Αθήνας Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ Η SPEED είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου 15 οργανώσεων από 10 κράτη-μέλη της ΕΕ για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (Ecolabel). Με βάση τις προτεραιότητες του προγράμματος για το 2008, η SPEED οργάνωσε, μεταξύ των άλλων, δύο ημερίδες με τη συμμετοχή ξένων ομιλητών στις οποίες αναλύθηκε η διαδικασία, τα κριτήρια καθώς και τα πλεονεκτήματα της απόκτησης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος. Οι Ημερίδες έγιναν: 1. στην Αθήνα για τις επιχειρήσεις παραγωγής λιπαντικών 2. στο Ηράκλειο Κρήτης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. ΛΔΚ CONSULTANTS Τίτλος Έργου: «Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία του φακέλου τευχών δημοπράτησης για το κλείσιμο και την αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης απορριμμάτων στο Bitlis, Τουρκία» Εργοδότης: CFCU Τουρκίας Διάρκεια: 5/ /2008 Αντικείμενο: Το έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιλάμβανε την προετοιμασία των τεχνικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του κλεισίματος και αποκατάστασης παλαιών χώρων διάθεσης απορριμμάτων στην ανατολική Τουρκία. Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού του Bitlis, τρεις υφιστάμενοι χώροι απόθεσης απορριμμάτων (Bitlis, Seferman, Yumurtatepe) πρόκειται να κλείσουν και να αποκατασταθούν. Το έργο περιλαμβάνει το concept paper, το σχεδιασμό των έργων, τον προϋπολογισμό των έργων, προμετρήσεις, τεχνικές προδιαγραφές και τεύχη δημοπράτησης έργων κατά Brag και Fidic, καθώς και υποστήριξη του διαγωνισμού (παροχή επεξηγήσεων και αξιολόγηση προσφορών). Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των έργων, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης των χώρων απόθεσης στις περιοχές

7 Amasya και Kütahya, τα οποία εκπονούνται συγχρόνως από διαφορετικές ομάδες εργασίας στα πλαίσια αυτού του έργου ενοποιούνται σε ένα ενιαίο φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους χώρους προς αποκατάσταση στις περιοχές Amasya, Bitlis και Kütahya. ΑΡΒΙΣ Α.Ε. Τίτλος Έργου: Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία του ΣΜΑ ΘΕΡΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή : Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ Budget: Στοιχεία του Έργου: Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος αποτελούμενο από press container και ανυψωτικούς μεταφορείς δύο επιπέδων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: SERVICE CONTRACT FOR STAND-BY OIL SPILL RECOVERY SERVICES ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 01/ /2010 Π/Υ: ,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσία ετοιμότητας και παροχής Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από πετρελαιοειδή Στη Θαλάσσια περιοχή Ανατολικής Μεσογείου Αιγαίο Πέλαγος εως Θάλασσα της Κύπρου. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ανέλαβε από τον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της Ναυσιπλοΐας την παροχή υπηρεσιών ετοιμότητας και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης πετρελαιοειδών με το Δ/Ξ «ΑΚΤΕΑ OSRV» με περιοχή ευθύνης την Ανατολική Μεσόγειο Αιγαίο Πέλαγος έως την Θάλασσα της Κύπρου.

8 SUC HELLAS ΕΠΕ Τίτλος Έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ, ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΧΕΠΑ (11 ος ) Εργοδότης: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4/2006-5/2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΕ - SUC HELLAS, ολοκλήρωσε το 2006 το έργο της αποξήλωσης απομάκρυνσης και οριστικής διάθεσης φύλλων αμιαντοτσιμέντου από το Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στο δώμα στην πτέρυγα ΑΧΕΠΑ. Ειδικότερα, έγινε η αποξήλωση και απομάκρυνση των φύλλων αμιαντοτσιμέντου από κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργείο, και κατά την διάρκεια των εργασιών διενεργήθηκαν μετρήσεις αέρος με ειδικό μηχάνημα για τις ίνες αμιάντου. Με το πέρας των εργασιών διενεργήθηκαν μετρήσεις με την μέθοδο φίλτρου μεμβράνης και εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά καθαρότητας από εξειδικευμένο εργαστήριο κατά ΕΝ ISO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

9 ΕΠΕΜ Α.Ε. Τοπικές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. «LIFE+ 2007», επιλέχθηκαν 143 προτάσεις σε σύνολο 707 υποβληθέντων. Για την Ελλάδα επιλέχθηκαν 10 προτάσεις (συγκεκριμένα 6 στην ενότητα Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και 4 στην ενότητα Φύση και Βιοποικιλότητα) σε σύνολο 49 υποβληθέντων για το έτος Ένα από τα έργα που επιλέχθηκαν ήταν το «Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020», το οποίο μάλιστα θα λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση από την Ε.Ε., στην ενότητα Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση, ύψους Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Βόλου και εταίροι η ΔΕΥΑΜΒ, η ΔΕΜΕΚΑΒ και η Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε., η οποία προετοίμασε τη συγκεκριμένη πρόταση. Η διάρκεια του έργου είναι 3 έτη και ο συνολικός Π/Υ ανέρχεται σε Το έργο στοχεύει στα ακόλουθα: Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων που θα χρησιμοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη μείωση των εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) στην περιοχή της Ανάπτυξη δράσεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο, που να χρησιμεύσουν και ως οδηγός για άλλους δήμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό Σαφής ανάδειξη της διεπιφάνειας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κεντρικής Διοίκησης, σε σχέση με την αντιμετώπιση του κινδύνου της Κλιματικής Αλλαγής και εντοπισμός των βασικών εμποδίων στη λήψη μέτρων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και παροχή εκπαίδευσης σχετικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου της Κλιματικής Αλλαγής Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο και σε χρονικό ορίζοντα ετών, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται: Εργαλεία φιλικά στο χρήστη για τον υπολογισμό των εκπομπών ΑΦΘ και βασικών αέριων ρύπων σε τοπικό επίπεδο και ανά πηγή εκπομπής Απογραφή εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο inventory Εργαλεία για την πρόβλεψη εκπομπών σε τοπικό επίπεδο μέχρι το έτος 2020 Μεθοδολογία για την εκτίμηση του δυναμικού μείωσης εκπομπών ΑΦΘ Εργαλείο αξιολόγησης μέτρων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ μέσω ανάλυσης Κόστους-Οφέλους, συμπεριλαμβανομένου και του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την άμεση και μεσο-μακροπρόθεσμη μείωση εκπομπών ΑΦΘ Πρακτικός οδηγός εφαρμογής των μέτρων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ Σχέδιο παρακολούθησης και σχετικοί δείκτες αξιολόγησης της προόδου εφαρμογής των μέτρων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ Εκπαιδευτικό υλικό για την Κλιματική Αλλαγή (απευθυνόμενο σε δασκάλους, καθηγητές και μαθητές) Διάχυση αποτελεσμάτων Το έργο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2009 και άμεσα θα δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα, όπου θα παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της υλοποίησης των δράσεων του έργου.

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth. ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο 2

Ενηµερωτικό δελτίο 2 Αχαρνών 141Β Τηλ. 210-8627598 104 46 Αθήνα Fax 210-8627189 E-mail: dkodrou@epem.gr Ενηµερωτικό δελτίο 2 Περιοδική έκδοση της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΧΙΟ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ για ζωή Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα