Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Μπούρας Αντώνιος, Διδάσκων στο ΕΚΠΑ Τριανταφύλλου Ευπραξία, M.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 Περίληψη: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία και την αναγκαιότητα της ανάπτυξης των μηχανισμών μάθησης από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες μέσα από τη χρήση των σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου. Αρχικά, προβάλλονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν το σύγχρονο σχολείο βοηθάει στην πραγματικότητα τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν ή απλώς εκείνα συνεχίζουν να αποστηθίζουν παθητικά τη νέα γνώση, καθώς και ποια είναι η συμβολή των σχολικών εγχειριδίων στην επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας. Αφού, λοιπόν, επισημανθούν τόσο τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των διδακτικών βιβλίων όσο και η αξία των μηχανισμών μάθησης, θα διατυπωθούν απλοί τρόποι αξιοποίησης των ασκήσεων με απώτερο σκοπό τη μεταγνώση, αλλά και δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν και να βελτιώσουν τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια. Λέξεις-κλειδιά: σχολικά εγχειρίδια, μηχανισμοί μάθησης, μεταγνώση 1. Εισαγωγή Ο Κουάνγκ Τσέου αναφέρει: «Αν δώσεις ένα ψάρι σ έναν άνθρωπο, θα φάει μια φορά. Αν του μάθεις να ψαρεύει, θα τρώει σ όλη του τη ζωή. Αν τα σχέδιά σου είναι για ένα χρόνο, σπείρε σπόρους. Αν είναι για δέκα χρόνια, φύτεψε ένα δέντρο. Αν είναι για εκατό χρόνια, μόρφωσε το λαό. Σπέρνοντας μία φορά σπόρους, σοδιάζεις μια φορά. Φυτεύοντας ένα δέντρο, σοδιάζεις δέκα φορές. Μορφώνοντας το λαό, σοδιάζεις εκατό φορές.». Με τον ίδιο τρόπο αν ένας/μία εκπαιδευτικός διδάξει σ ένα παιδί τρία πράγματα, εκείνο θα μάθει το πολύ τα τρία αυτά πράγματα. Αν, όμως, του δείξει πώς να μαθαίνει, θα μαθαίνει μια ζωή. Επομένως, δεν χρειάζεται ο/η δάσκαλος/-α να «βομβαρδίζει» το μυαλό των μικρών παιδιών με πλήθος πληροφοριών. Το σημαντικό είναι να τους διδάξει πώς να μαθαίνουν, ώστε να μπορέσουν ζήσουν στη κοινωνία της πληροφορίας και των αλλαγών. Καθοριστικό ρόλο, λοιπόν, στην ενεργοποίηση των γνωστικών και των συναισθηματικών μηχανισμών και στην εφαρμογή των μηχανισμών μάθησης «παίζει» η στάση του εκπαιδευτικού (στυλ διδασκαλίας, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, μέσα διδασκαλίας, κ.ά.), η οποία όμως σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη. Συμβάλλουν άραγε τα σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου, ώστε η σχολική τάξη να μετατραπεί από «κέντρο αναπαραγωγής της γνώσης» σε κέντρο «παραγωγής της γνώσης»; Βοηθούν στην ανάπτυξη των μηχανισμών μάθησης; Υπάρχουν μεταγνωστικές δραστηριότητες; Αν ναι, πραγματοποιούνται στη σχολική τάξη ή παραβλέπονται; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που μας οδήγησαν να ερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν με τη χρήση των σημερινών σχολικών βιβλίων. Άλλωστε, οι περισσότεροι αν όχι ISSN

2 όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη «εικόνα» για τα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς χρησιμοποιούνται ήδη από το φθινόπωρο του Η αξία των σχολικών εγχειριδίων Το σχολικό εγχειρίδιο ή αλλιώς διδακτικό εγχειρίδιο (Schulbuch στα Γερμανικά, [school] textbook στα Αγγλικά και livre scolaire στα Γαλλικά) αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διδακτικά μέσα. Συχνά όμως στη βιβλιογραφία αναφέρεται ο όρος σχολικό ή διδακτικό βιβλίο αντί του όρου σχολικό ή διδακτικό εγχειρίδιο, καθώς ο πρώτος όρος περιλαμβάνει: α) το σχολικό ή διδακτικό εγχειρίδιο, β) το βιβλίο εργασίας του/της μαθητή/-τριας, γ) το βιβλίο του/της εκπαιδευτικού και δ) το σχολικό ή διδακτικό βοήθημα, δηλαδή το μη εγκεκριμένο βιβλίο που χρησιμοποιεί συχνά ο/η μαθητής/-τρια ή και ο/η εκπαιδευτικός (Ξωχέλλης, 2005). Επομένως, το διδακτικό εγχειρίδιο αποτελεί το μέσο διδασκαλίας που χρησιμοποιείται τόσο από τον/την μαθητή/-τρια όσο και από τον/την εκπαιδευτικό κατά τη διαδικασία πραγμάτωσης της μάθησης. Ειδικότερα, τα σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης ως άμεσες πηγές γνώσης αλλά και ως βοηθήματα προκειμένου να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία της διδακτέας ύλης στο σχολείο και στο σπίτι. Παράλληλα, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/-τριες. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί βασίζονται στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς συνιστούν την κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών, μειώνουν τον χρόνο προετοιμασίας τους για τη διδασκαλία και προσφέρουν μια αυτόνομη, έγκυρη και γενικής αποδοχής συλλογή υλικού (Μπονίδης, 2005). Για τους λόγους αυτούς τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν ακόμη και σήμερα και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν και στο μέλλον το επίκεντρο αρκετών ερευνών. 3. Μεθοδολογία Έρευνας Η έρευνά μας είχε ως απώτερο σκοπό την άντληση των απόψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το εάν τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Για την επίτευξη του στόχου μας συλλέξαμε τις γνώμες των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα εγχειρίδια της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής (Ερευνώ και Ανακαλύπτω), της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και υλοποιήθηκε στις ακόλουθες τέσσερις φάσεις: α) βιβλιογραφική έρευνα και καθορισμός των παραμέτρων ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, β) σχεδιασμός και έλεγχος ερωτηματολογίου, γ) υλοποίηση έρευνας πεδίου (ποσοτική), και δ) επεξεργασία αποτελεσμάτων και σύνταξη της τελικής εργασίας. Το δείγμα αποτέλεσαν εκατόν ενενήντα πέντε (195) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στον Νομό Αττικής και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση της Ανατολικής Αττικής, της Δυτικής Αττικής και της Α Αθήνας. Το δείγμα των εκπαιδευτικών επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη μας την ύπαρξη ισομερής εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το ISSN

3 κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον και τον τύπο του σχολείου. Όσον αφορά τη λειτουργικότητα των ερωτηματολογίων, που διανεμήθηκαν κατά την περίοδο Ιανουάριος 2012 έως Μάρτιος 2012, δοκιμάστηκαν αρχικά μέσω πιλοτικής εφαρμογής σε είκοσι εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 68% του δείγματος των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες, ενώ μόνο το 32% ήταν άνδρες. Επίσης, το 40% του δείγματος είχε ηλικία ετών, το 32% ήταν ετών, το 18% ήταν ετών και μόνο το 10% ήταν ετών. Ωστόσο, μόνο το 20% του δείγματος έχει μεταπτυχιακό και μόνο το 40% έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα. 4. Αποτελέσματα Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το SPSS 19. Έπειτα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και τη βιβλιογραφική επισκόπηση, οδηγηθήκαμε στην αναλυτική καταγραφή των συμπερασμάτων. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα καταγράψουμε εν συντομία τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 59% του δείγματος τα σχολικά εγχειρίδια δεσμεύουν τους/τις εκπαιδευτικούς ως προς τη διδακτέα ύλη και μόνο το 12% του δείγματος διαφωνεί απόλυτα, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η ύλη των σχολικών εγχειρίδιων είναι πολύ μεγάλη και συχνά οι εκπαιδευτικοί και ειδικότερα οι δάσκαλοι/-ες με μηδενική ή μικρή προϋπηρεσία (0-10 χρόνια) αγχώνονται για το εάν θα προλάβουν να καλύψουν τη διδακτέα ύλη εγκαίρως. Μάλιστα αρκετοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι κάποιες φορές στο τέλος της χρονιάς δεν πρόλαβαν να κάνουν επαναλήψεις ή αναγκάστηκαν να παραλείψουν κάποιες ενότητες. Ίσως για το λόγο αυτό στο ερώτημα αν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα βιβλία με βιβλία της επιλογής τους, το 75% του δείγματος αναφέρει ότι θα το εφάρμοζε σε ορισμένα βιβλία, το 12% ότι θα το εφάρμοζε σε όλα και μόνο το 19% σε κανένα. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι εάν επέλεγαν κάποιο βιβλίο θα βασίζονταν: α) στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος (σε ποσοστό 51%), β) στις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά (σε ποσοστό 24%), και γ) στον τρόπο μάθησης (σε ποσοστό 25%). Φαίνεται, λοιπόν, ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται τον ρόλο και την αξία του Αναλυτικού Προγράμματος στη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (σε ποσοστό 89%) θεωρεί ότι τα παιδιά του δημοτικού θα πρέπει πρώτα να μάθουν πώς να μαθαίνουν και έπειτα να κατακλύζονται από τις «άπειρες» πληροφορίες. Ταυτόχρονα, στο ερώτημα αν τα σημερινά σχολικά εγχειρίδια βοηθούν τα παιδιά να μάθουν πώς να μαθαίνουν, όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι σε όλα τα μαθήματα δίνονται ευκαιρίες με τη διαφορά ότι κάποιες από αυτές είναι επιτυχημένες και κάποιες όχι. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα βιβλία της Γλώσσας των μεσαίων και μεγάλων τάξεων δίνουν περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τις μικρότερες. Ωστόσο, το 34% του δείγματος δηλώνει ότι το σχολικό βιβλίο της Γλώσσας της Ε Δημοτικού παρουσιάζει προβλήματα στη δομή του ISSN

4 περιεχομένου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει τις προτεραιότητες του/της εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/-α πρέπει να δίνει σημασία κυρίως στο τι θα διδάξει, τι θα παραλείψει και ποια διδακτικά μέσα (π.χ. φυλλάδια, λογισμικό, κ.ά.) θα χρησιμοποιήσει. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (σε ποσοστό 54%) θεωρεί ακόμη ότι τα βιβλία της Γλώσσας των μικρών τάξεων και της Δ δημοτικού δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της διαθεματικότητας και της μεταγνώσης, καθώς τα βιβλία της Γλώσσας των μεγάλων τάξεων δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση των ακαδημαϊκών γνώσεων. Όσον αφορά τα σχολικά βιβλία των μαθηματικών, η πλειοψηφία του δείγματος (σε ποσοστό 91%) αναφέρει ότι τα βιβλία των Μαθηματικών της Ε Δημοτικού παρουσιάζουν πολλά προβλήματα στη δομή και στο περιεχόμενο με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται σχεδόν όλοι οι μαθητές/-τριες. Μάλιστα τονίζουν ότι όλα τα προβλήματα εντοπίστηκαν από την πρώτη κιόλας χρονιά που εφάρμοσαν το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή από τους αρμόδιους μέχρι και σήμερα. Επίσης, το 48% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι και το βιβλίο των Μαθηματικών της Β Δημοτικού δεν προσφέρει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες για μεταγνώση καθώς και αυτό το σχολικό εγχειρίδιο εμφανίζει αρκετά δύσκολα σημεία με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάζει τις προτεραιότητές του ο/η εκπαιδευτικός. Αντίθετα, όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα βιβλία της Μελέτης Περιβάλλοντος δίνουν την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν μεθόδους διδασκαλίας (όπως βιωματική διδασκαλία, πειράματα, διάλογο, κ.ά.) που προωθούν τη μάθηση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων λύσης προβλημάτων (επίλυση προβλήματος), της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν να συνεργάζονται τόσο με τον/την εκπαιδευτικό όσο και με τους/τις συμμαθητές/-τριές τους με συνέπεια, με άποψη, με σιγουριά, με πάθος και χωρίς φοβίες. Όλα αυτά συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευχάριστου μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά δεν αποστηθίζουν κάποιες γνώσεις, αλλά μαθαίνουν τον τρόπο με το οποίο πρέπει να σκέφτονται και να λύνουν τα προβλήματά τους. Θετικές είναι οι γνώμες του δείγματος και για τα βιβλία της Ιστορίας. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 68% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών τονίζει ότι και τα βιβλία της Ιστορίας με εξαίρεση το εγχειρίδιο της Στ Δημοτικού (μέχρι το σχολικό έτος χρησιμοποιούνταν το σχολικό βιβλίο «Στα Νεότερα Χρόνια Ιστορία ΣΤ Δημοτικού», το οποίο είχε αναθεωρεί τελευταία φορά το 1997) δίνουν τη δυνατότητα για διαθεματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η δομή και το περιεχόμενο των βιβλίων της Ιστορίας δίνουν την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν την ιστορική συνείδηση και την ιστορική σκέψη των μαθητών/- τριών, καθώς και να οικοδομήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που είναι κοινά αποδεκτές. Όλα αυτά μπορούν, όμως, να επιτευχθούν μόνο εάν ο εκπαιδευτικός δώσει έμφαση όχι μόνο στη δηλωτική γνώση αλλά και στη διαδικαστική και στην εννοιολογική γνώση, που διευκολύνει τους μαθητές «να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» και να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση. ISSN

5 Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι όλοι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το «πορτοκαλί» βιβλίο (Τετράδιο Εργασιών) της Φυσικής της Ε και Στ Δημοτικού βασίζεται ουσιαστικά στην άποψη ότι «τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Ωστόσο, αν και όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι μέσα από το πορτοκαλί βιβλίο του «Ερευνώ και ανακαλύπτω» τα παιδιά μαθαίνουν να ερευνούν, να ανακαλύπτουν και να εξάγουν συμπεράσματα, το 61% εξ αυτών δηλώνει στη συνέχεια ότι επιλέγει να διδάξει με βάση το «Βιβλίο του Μαθητή», το «πράσινο» βιβλίο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι της μη πραγματοποίησης των πειραμάτων είναι: η έλλειψη υλικών (49%) ο μεγάλος όγκος της ύλης (11%) η δυσκολία των πειραμάτων (16%) η έλλειψη εργαστηρίου (4%) έλλειψη χρόνου για την ολοκλήρωση μιας ενότητας (20%) Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι αν και τα διδακτικά βιβλία της Φυσικής της Ε και Στ Δημοτικού στηρίζονται στην αυτενέργεια του/της μαθητή/-τριας και στοχεύουν στην απόκτηση κριτικής ικανότητας και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, συχνά οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τη στείρα γνώση λόγω της κακής υποδομής της σχολικής μονάδας, της έλλειψης των υλικών και του «άγχους» του/της εκπαιδευτικού να ολοκληρώσει τη διδακτέα ύλη. Αυτό σημαίνει πως αν και η δομή των βιβλίων της Φυσικής καθοδηγεί τα παιδιά να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν τα βήματα της επιστημονικής μεθοδολογίας (έναυσμα, διατύπωση υπόθεσης, πειραματισμός, παρατήρηση, εξαγωγή συμπεράσματος και γενίκευση συνεργαζόμενοι σε ομάδες), την ίδια στιγμή η μέθοδος διδασκαλίας που επιλέγεται εκμηδενίζει την αξία των εγχειρίδιων και ειδικότερα τα πλεονεκτήματα των πειραμάτων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν άμεσα και να εξοικειωθούν με τα πειράματα, τη βιωματική και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που έχουν ως στόχο: τη μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών, την αυτόνομη πρωτοβουλία των μαθητών/-τριών, και την ανάπτυξη των γνωστικών, συναισθηματικών και αισθησιοκινητικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών. Επιπλέον, σε ποσοστό 100% οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι πια τα βιβλία της Γεωγραφίας της Ε και Στ Δημοτικού έχουν λιγότερες γνώσεις και περισσότερες δραστηριότητες κυρίως ομαδικές με στόχο την ανάπτυξη της κρίσης των παιδιών. Συγκεκριμένα, τα σύγχρονα σχολικά βιβλία της Γεωγραφίας προσβλέπουν τόσο στην απόκτηση βασικών γεωγραφικών γνώσεων και στην οικοδόμηση εννοιών και γενικεύσεων, όσο και στην εφαρμογή των αρχών της συνεργατικής μάθησης και της ενεργητικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν ότι τα βιβλία των Θρησκευτικών του Δημοτικού δίνουν το έναυσμα για διαθεματικότητα και για μεταγνώση. Ξεφυλλίζοντας, άλλωστε, κάποιος τα σύγχρονα βιβλία των θρησκευτικών παρατηρεί ότι στην εισαγωγή κάθε κεφαλαίου προτείνονται έννοιες διαθεματικής προσέγγισης (όπως πολιτισμός, παράδοση, άτομο, κοινωνία, ισότητα, αλληλεπίδραση) ενδεικτικές και θεμελιώδεις για κάθε ενότητα. Η ανάπτυξη ISSN

6 των εννοιών αυτών στηρίζεται στις βασικές αρχές της διαθεματικότητας: α) της παιδοκεντρικότητας, β) της αυτενέργειας στη μάθηση, γ) της διερεύνησης, δ) της παροχής πληροφοριών και γνώσεων και ε) της ολιστικής προσέγγισης. Ωστόσο, η πλειοψηφία του δείγματος (σε ποσοστό 61%) δηλώνει ότι στη διδασκαλία των θρησκευτικών σπάνια δημιουργούν και εφαρμόζουν διαθεματικές και μεταγνωστικές δραστηριότητες. Μάλιστα, το 25% του δείγματος αναφέρει ότι κάποιες φορές αντί για θρησκευτικά συνεχίζουν τη διδασκαλία της γλώσσας ή των μαθηματικών. Όσον αφορά τα σχολικά βιβλία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, όλοι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια ευνοείται η διαθεματικότητα και η μεταγνώση με απώτερο στόχο την νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του/της μαθητή/-τριας. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία του δείγματος (σε ποσοστό 61%) δηλώνει ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος/-η για το εάν τα παιδιά μάθουν πώς να μαθαίνουν, σε αντίθεση με το 39% που υποστηρίζει ότι καθοριστικό ρόλο «παίζουν» τα σχολικά εγχειρίδια. Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι για την ανάπτυξη μηχανισμών μάθησης αξιοποιούν περισσότερο τα σχολικά εγχειρίδια της Μελέτης Περιβάλλοντος (σε ποσοστό 92%), της Γλώσσας (σε ποσοστό 88%), της Γεωγραφίας (σε ποσοστό 80%) και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (σε ποσοστό 80%). Ωστόσο, στην ερώτηση ποια σχολικά εγχειρίδια είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη της μεταγνώσης δηλώνουν ότι είναι το «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» (σε ποσοστό 100%), και ακολουθούν η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Γεωγραφία και η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (σε ποσοστό 92%), τα Μαθηματικά (σε ποσοστό 84%), η Γλώσσα (σε ποσοστό 75%), η ιστορία (σε ποσοστό 61%) και τελευταίο κατατάσσεται το μάθημα των θρησκευτικών (σε ποσοστό 30%). Τέλος, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (σε ποσοστό 71,5%) θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν από την Α Δημοτικού, αν και κάποιοι θεωρούν ότι τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις πριν τους μηχανισμούς μάθησης. Παράλληλα, φαίνεται ότι αρκετοί από τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας θεωρούν απαραίτητη τόσο την αποστήθιση όσο και τις ασκήσεις εμπέδωσης. Για το λόγο αυτό επισημαίνουν ότι θα πρόσθεταν κάποιες ασκήσεις σε μαθήματα όπως της γλώσσας και τα μαθηματικά, ενώ θα αφαιρούσαν «δραστηριότητες προέκτασης», τις οποίες δεν λύνουν σχεδόν ποτέ. 5. Συμπεράσματα Τα διδακτικά βιβλία αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών. Άλλοτε ανταλλάσουν απόψεις για τον τρόπο διδασκαλίας μιας ενότητας και άλλοτε σχολιάζουν τα προβλήματα που παρουσιάζουν καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα παραβλέψουν τις δυσχέρειες που προκαλούν στους/στις μαθητές/-τριες. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα σχολικά βιβλία είναι δεσμευτικά ως προς το διδακτικό έργο, καθώς αποτελούν τον βασικό άξονα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. ISSN

7 Επίσης, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξαν ότι αν είχαν τη δυνατότητα θα αντικαθιστούσαν κάποια από τα σχολικά βιβλία με βιβλία του εμπορίου. Μάλιστα από την έρευνα προέκυψε ότι ήδη κάποιοι/-ες εκπαιδευτικοί αντικαθιστούν τα σχολικά εγχειρίδια που παρουσιάζουν δυσκολίες, όπως τα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού, με φυλλάδια που ετοιμάζουν οι ίδιοι/-ες με βασισμένοι πάντοτε στη διδακτέα ύλη, στους σκοπούς και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος καθώς και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών/-τριών τους. Δηλώνουν ακόμη ότι η «αντικατάσταση» αυτή δεν τους δημιουργούσε προβλήματα ούτε με την πλευρά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας ούτε με τα αρμόδια πρόσωπα παιδαγωγικής και διδακτικής στήριξης (σχολικοί σύμβουλοι). Φαίνεται, λοιπόν, ότι όταν η εμπειρία με ένα συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο διαμορφώνεται αρνητική, είναι αναμενόμενο να εμφανίζονται τάσεις και αιτήματα για βελτιώσεις ή και αντικατάσταση του βιβλίου. Συγκεκριμένα, μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί παρατηρούμε ότι τα σχολικά εγχειρίδια για το μάθημα των Μαθηματικών στη Β' και Ε' τάξη του Δημοτικού παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών που προτείνουν την αντικατάσταση του εγχειριδίου. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το εγχειρίδιο της Ιστορίας της ΣΤ' τάξης που διδάχθηκε κατά το σχολικό έτος Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα το ποσοστό των εκπαιδευτικών που προτείνουν την αντικατάσταση του αντίστοιχου εγχειριδίου δεν υπερβαίνει το 40%. Ωστόσο, από την έρευνα προέκυψε ότι αν και τα περισσότερα σχολικά βιβλία δίνουν την ευκαιρία για ομαδικές, διαθεματικές και μεταγνωστικές δραστηριότητες, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν τις αξιοποιούν, καθώς έχουν συνδέσει το μάθημα με το «βήμα» που θα τους οδηγήσει τόσο στην επίτευξη των διδακτικών στόχων όσο και στην κάλυψη της διδακτέας ύλης. Δίνουν, δηλαδή, έμφαση στο τι πρέπει να διδάξουν και με ποιον τρόπο και όχι ποιους μηχανισμούς μάθησης πρέπει να αναπτύξουν τα ίδια τα παιδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ομαδικές ασκήσεις και ασκήσεις προέκτασης να μένουν άλυτες. Παρατηρούμε, ακόμη, ότι στις μέρες μας οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να δίνουν βαρύτητα στην απόκτηση γνώσεων και για το λόγο αυτό οι περισσότεροι στόχοι των δραστηριοτήτων, που επιλέγουν να λύσουν, ανήκουν στον γνωστικό τομέα, κάποιοι στο συναισθηματικό και ελάχιστοι στο ψυχοκινητικό τομέα. Όμως, αν με την εκπαίδευση θέλουμε να προετοιμάσουμε τον μελλοντικό σκεπτόμενο πολίτη θα πρέπει να αναπτυχθούν κυρίως οι αξίες και η κριτική ικανότητα. Είναι σημαντικό ένα παιδί να μάθει πώς να μαθαίνει, παρά να αποστηθίζει κάποιες γνώσεις τις οποίες αργότερα θα ξεχάσει. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι αν και τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής δίνουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη μηχανισμών μάθησης, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει να αναφέρει απλά το κείμενο του μαθήματος με τη μορφή διάλεξης ή συζήτησης. Κάποιες φορές παραλείπουν τη διδασκαλία τους με σκοπό να ολοκληρώσουν τη ISSN

8 διδασκαλία της γλώσσας ή των μαθηματικών. Με τον τρόπο αυτό απαξιώνουν τα συγκεκριμένα μαθήματα στα μάτια τόσο των μαθητών/-τριών όσο και των γονέων τους, οι οποίοι αποκτούν την άποψη ότι για να διαμορφωθεί σωστά η προσωπικότητα ενός παιδιού αρκεί να μάθει γλώσσα, μαθηματικά και φυσική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά να δυσκολεύονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς βασιζόμενα στην λανθασμένη αυτή άποψη δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή σε όλα τα μαθήματα. Επομένως, πρέπει άμεσα να μειωθεί η διδακτέα ύλη και να γίνει αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος, όπου θα δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη των μηχανισμών μάθηση και στη μεταγνώση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα σχολικά εγχειρίδια που έχουν θεωρηθεί ακατάλληλα για τη διδακτική πράξη. Επιπλέον, θα ήταν πολύ καλό τα σχολικά βιβλία να ήταν περισσότερα του ενός, ώστε να μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να διαλέγει όποιο νομίζει ότι είναι το καταλληλότερο για τις ανάγκες, τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών/-τριών τους. Να μπορούν ακόμη οι μαθητές/-τριες να διαβάσουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, να τις συγκρίνουν, να προβληματιστούν και να τις κρίνουν. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να μειώνουν την αξία κάποιου μαθήματος. Όλα τα μαθήματα είναι βασικά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου κριτικά σκεπτόμενου ενεργού πολίτη και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν σχολικά εγχειρίδια που απλά πάνε κι έρχονται για κάποιες μέρες στις τσάντες των παιδιών χωρίς να αξιοποιηθούν. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα ο/η ίδιος/-α να αντιληφθεί την αξία των διδακτικών αντικειμένων και να εξοικειωθεί με τη μεταγνώση και τους μηχανισμούς μάθησης για να μπορέσει έπειτα να καθοδηγήσει και τους/τις μαθητές/-τριες του στη φάση του μεταγνωστικού προβληματισμού. Βιβλιογραφικές παραπομπές: Βρεττός, Γ. & Καψάλης, Αχ.(1999). Αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα. Γουστέρης, Σ. (1998). Η διδασκαλία της Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Καζεπίδης, Τ. (1992). Η φιλοσοφία της Παιδείας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κασσωτάκης, Μιχ. & Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και διδασκαλία (τ. Α ). Αθήνα. Κόκκοτας, Π. (1988). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Γρηγόρη. Κόκκοτας, Π. & Βλάχος, Ι. (2000). Ο ρόλος του πειράματος στην επιστήμη και τη διδασκαλία, Διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες Σύγχρονοι Προβληματισμοί. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κολλιάδης, Εμ.(1997). Θεωρίες Μάθησης και εκπαιδευτική πράξη (τ. Γ ). Αθήνα. Κοσσυβάκη, Φ. (1998). Κριτική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. Κουλουμπαρίτση, Α. Χ. (2003). Η Κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στα Σχολικά Εγχειρίδια και στη Διδακτική Πράξη: Συστημική Συσχέτιση και Αξιολόγηση. Αθήνα: Γρηγόρης. Κωνσταντίνου, Χ. (2000). Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική. Αθήνα: Gutenberg. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λουκά Παπαλεοντίου, Ε. (2010). Μεταγνώση: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Θυμάρι. ISSN

9 Ματσαγγούρας, Η. (2000). Η σχολική τάξη. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η θεωρία της διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Στρατηγικές διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη (5η εκδ.). Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Μαυρογιώργος, Γ. (1992). Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Μπονίδης, Κ. (2005). Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων. Στο: Πρακτικά Συνεδρίου Διδακτικό Βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, Δυνατότητες, Προοπτικές. Θεσσαλονίκη Ξωχέλλης, Π. (2005). Τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και παιδαγωγικής καταλληλότητας των σχολικών βιβλίων. Στο: Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί Δυνατότητες - Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΥΠΕΠΘ. Παπάς, Α. (1993). Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας (τ. Α ). Αθήνα: Δελφοί. Πυργιωτάκης, Ι. (2000). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ρέππας, Χ. (2007). Αναλυτικό Πρόγραμμα και εκπαιδευτική διαδικασία. Στο: Κατσίκας, Κ. & Θεριανός, Κ. (Επιμ.), Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Σαλβαράς, Γ. (1996). Διδακτικοί στόχοι-πειραματική διδακτική. Αθήνα: Γεννάδειος Σχολή. Τριλιανός, Α. (1988). Η παρώθηση: ή πως καλλιεργείται στο μαθητή η έφεση για μάθηση. Αθήνα: Λύχνος. Τριλιανός, Α. (2001). Το κρυφό πρόγραμμα και ο διδακτικός-μαθησιακός ρόλος του στη σχολική τάξη. Στο: Παιδαγωγική Εκπαίδευση. Τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του Π. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. Τριλιανός, Α. (2003). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. (τ. Α ). Αθήνα: Αυτοέκδοση. Φλουρής, Γ. (2000). Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρη. Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. ISSN

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Θεοδοσιάδου Κυριακή, M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Παλαιότερα, η άνιση επίδοση των μαθητών στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική Περίληψη Η αξιολόγηση του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών»

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «Συστήματα Υπολογιστών» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II), Γ' Κ.Π.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.2. "Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου" ΜΕΤΡΟ 2.1. "Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα