Όλγα Παπαλιού. Νομικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β Βαθμίδας. Επικοινωνία. Γραφείο 5.2., τηλ ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όλγα Παπαλιού. Νομικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β Βαθμίδας. Επικοινωνία. Γραφείο 5.2., τηλ. 210 7491669, e-mail opapaliou@ekke.gr."

Transcript

1 Όλγα Παπαλιού Νομικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.2., τηλ , Σπουδές Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: ( ) Νομική Σχολή (Νομικό Τμήμα) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό «Λίαν Καλώς» Μεταπτυχιακές σπουδές: ( ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά Αγγλικά Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Θεσμοί και πολιτικές υγείας και κοινωνικής ασφάλισης Κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 1

2 Απασχόληση Άσκηση δικηγορίας (Α.Μ.21882) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής - ΙΝΚΠΟ- ΕΚΚΕ /2012 Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Γ Βαθμίδας, ΙΝΚΠΟ-ΕΚΚΕ 3/12 Σήμερα Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Β Βαθμίδας Ερευνητικά προγράμματα 5/2013 σήμερα 2012 σήμερα Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων -Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Ε.Π. του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων». Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Programme for the International Assessment of Adult Competencies PIAAC». Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Ε.Ε (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του έργου «Προοπτικές εξόδου από την κρίση: Η γνώμη των ειδικών», στο πλαίσιο της έκδοσης του Κοινωνικού Πορτραίτου της Ελλάδας 2012, Όψεις της κρίσης, Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αξιολόγηση του Δικτύου Ξενώνων Αντιμετώπισης Κρίσης και Θεραπείας Κακοποιημένων Παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Αλεξανδρούπολη των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος». Ανάθεση: Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος. Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ , Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα, EGGSI Network of Experts in Gender 2

3 Equality, Social Inclusion, Health and Long term Care». Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ως άνω δικτύου Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού και Υγεία με έμφαση στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και στις ψυχικές διαταραχές». Χρηματοδότηση: Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Φαρμακευτικές Εταιρείες Μέλος της ομάδας έργου του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση της Θεματικής Βάσης «Υγεία» του Εργαστηρίου του ΙΝΚΠΟ για την παρακολούθηση των πολιτικών της κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη Υποδομών για τη Δημιουργία Πόλου Κοινωνικών Δεδομένων στα θέματα της Κοινωνικής Ανισότητας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Έργου «Άλκηστις» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Δίκτυο για την Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Συμμετοχή στη Μελέτη: Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Διερεύνηση και Αξιολόγηση της λειτουργίας και των παρεχομένων υπηρεσιών των Παιδικών Χωριών SOS στην Ελλάδα». Χρηματοδότηση: Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του έργου «Μετανάστευση και Υγεία Πρόνοια. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης». Χρηματοδότηση: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος «Providing Integrated Health and Social Care for older persons issues, problems and solutions PROCARE». Χρηματοδότηση: European Commission (5 th Framework Programme) RESEARCH DG (XII), ΕΚΚΕ Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Έρευνα της δομής των τοπικών αγορών εργασίας και των αναγκών συνεχιζόμενης κατάρτισης στους κλάδους επεξεργασίας τροφίμων και τουρισμού στις περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Χανίων», στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Σχέδιο Δράσης EQUAL «Καινοτομικές Τεχνικές δια βίου μάθησης Το Μοντέλο της Κυκλικής Εργασίας», από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την «Καθιέρωση της Κυκλικής Εργασίας». Χρηματοδότηση: Υπουργείο 3

4 Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Υπόδειγμα βελτίωσης της Επιχειρηματικότητας του Νοσοκομείου μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο αγοράς υπηρεσιών υγείας η συμβολή της ορθολογικοποίησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών στην αναπτυξιακή διαδικασία». Συμμετοχή στη Β Φάση υλοποίησής του, ενέργεια Β5: Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στα Δημόσια Νοσοκομεία Εμπειρική Ανάλυση και Σχεδιασμός Προτύπου Μέτρησης της Ποιότητας. Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας II (EΠΕΤ II) Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Αποτύπωση των οικονομικών επιπτώσεων από τα νέα μέτρα για τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ». Συμμετοχή στην Οικονομικοτεχνική Μελέτη: Οι Οικονομικές Επιπτώσεις από τα Νέα Μέτρα για Τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Μέλος της ομάδας του Συμβούλου Διαχείρισης του έργου «Ίδρυση και λειτουργία Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας - ΔΙΚΕΔΥ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg II. (REMACO) Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέλος της ομάδας αξιολόγησης του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του έργου «Εκ των προτέρων (ex ante) Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία Πρόνοια και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Γ Κ.Π.Σ. για την περίοδο ». Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Μέλος της ομάδας αξιολόγησης του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του έργου «Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία Πρόνοια του Β Κ.Π.Σ. για την περίοδο ». Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Διακρατικού Προγράμματος «HANDIMED: Μελέτη των Υπηρεσιών και Μέσων Φροντίδας και Βοήθειας προς τα Παιδιά με Αναπηρίες και των Οικογενειών τους σε Χώρες της Μεσογείου». Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, INSERM, ΕΚΚΕ Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των μη ευνοούμενων ομάδων» στο πλαίσιο του Γ Προγράμματος Καταπολέμησης της Φτώχειας στο Δήμο Αργυρούπολης. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση V). 4

5 Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης συγκατοικούντων σε σχέση με διαβιούντες μόνους ηλικιωμένους» στο πλαίσιο του Γ Προγράμματος Καταπολέμησης της Φτώχειας των μη ευνοούμενων ομάδων στο Δήμο Περάματος Πειραιά. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση V) Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Προσδιορισμός των Κοινωνικών Δεικτών και των Ορίων Φτώχειας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του Β Ευρωπαϊκού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φτώχειας. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση V) Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την υλοποίηση του Προγράμματος του ΕΚΠΑ «Διερεύνηση και Αξιολόγηση ενός νέου Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας». Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Πρόνοιας του ΥΥΠΚΑ. Δημοσιεύσεις Βιβλία - Κεφάλαια σε Βιβλία Κικίλιας Η., Παπαλιού Ο., Φαγαδάκη Ε., 2008, Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα, Μελέτες Έρευνες ΕΚΚΕ, Νο 5, Αθήνα. Sissouras Α., Κetsetzopoulou M., Bouzas N., Fagadaki E., Papaliou O., Fakoura A., 2004, Providing Integrated Health and Social Care for older persons in Greece, στο Leichsenring K., Alaszewski A. (eds.), Providing Integrated Health and Social Care for older persons Α European Overview of Issues at Stake, European Centre Vienna, Aldershot, Ashgate, England. Κρεμαλής Κ., Λεβέντης Γ., Φλογαίτης Σπ., Υφαντόπουλος Ι., Σταθόπουλος Π., Πετρόγλου Α., Ματθαίου Α., Αμίτσης Γ., Κεχρή Β., Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 1990, Κοινωνική Πρόνοια: Διερεύνηση και Αξιολόγηση ενός νέου συστήματος, Αθήνα. 5

6 Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., Χρυσάκης Μ., Σιάτης Η., 2005, «Φτώχεια και Αποστέρηση στην Υγεία», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Λαύριο. Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2003, «Κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της Δημογραφικής γήρανσης», Πρακτικά του Πανελλαδικού Δημογραφικού Συνεδρίου Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, (επιμ. Σιάμπος Γ.), Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, εκδόσεις Κορφή, Αθήνα. Παπαλιού Ό., 1998, «Ελλείψεις στην παροχή κοινωνικής προστασίας των χρονίως πασχόντων», Πρακτικά του 13ου Μετεκπαιδευτικού Διήμερου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με αντικείμενο: Η οικογένεια στη δίνη της χρόνιας νόσου, Αθήνα Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 1990, «Η επίδραση των δημογραφικών εξελίξεων στον τομέα υγείας» στο Υφαντόπουλος Ι., Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., Προβόπουλος Γ. (επιμ.), Οι Υπηρεσίες Υγείας: Οργάνωση Διοίκηση Προγραμματισμός, European Institute of Social Security Ελληνικό Τμήμα, Αθήνα. Άρθρα σε συλλογικό τόμο Μουρίκη Α., Μπαλούρδος Δ., Παπαλιού Ό., Φρονίμου Ε., 2012, «Προοπτικές εξόδου από την κρίση: Η γνώμη των ειδικών», στο Μουρίκη Α., Μπαλούρδος Δ., Παπαλιού Ο., Σπυροπούλου Ν., Φαγαδάκη Ε., Φρονίμου Ε. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας , Όψεις της κρίσης, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ Παπαλιού Ό., 2010, «Το ζήτημα των αστέγων: μια πρώτη προσέγγιση», στο Ναούμη Μ., Παπαπέτρου Γ., Σπυροπούλου Ν., Φρονίμου Ε., Χρυσάκης Μ. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2007, «Ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ηλικιωμένους», στο Κετσετζοπούλου Μ., Κικίλιας Η., Μουρίκη Α., Παπαπέτρου Γ., Τζωρτζοπούλου Μ., Φρονίμου Ε. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2006, ΙΝΚΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2005, «Τρίτη ηλικία: Μπορεί το σύστημα κοινωνικής φροντίδας να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της;», στο Ζιώμας Δ., Καππή Χρ., Παπαλιού 6

7 Ο., Παπαπέτρου Γ., Φαγαδάκη Ε. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας , ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2002, «Το προφίλ του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», στο Μουρίκη Α., Ναούμη Μ., Παπαπέτρου Γ. (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2001, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ Επιμέλειες συλλογικών τόμων Συμμετοχή στην επιστημονική επιμέλεια του συλλογικού τόμου Κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας , Όψεις της κρίσης, σε συνεργασία με Μουρίκη Α., Μπαλούρδος Δ., Σπυροπούλου Ν., Φαγαδάκη Ε., Φρονίμου Ε., ΕΚΚΕ, Αθήνα, Συμμετοχή στην επιστημονική επιμέλεια του συλλογικού τόμου Κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας , σε συνεργασία με Ζιώμα Δ., Καππή Χρ., Παπαπέτρου Γ., Φαγαδάκη Ε., ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα, Ερευνητικές Εκθέσεις Γκιωνάκης Ν., Παπαλιού Ό., Παπαπέτρου Γ., 2011, Έκθεση Αξιολόγησης του Δικτύου Ξενώνων αντιμετώπισης κρίσης και θεραπείας κακοποιημένων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος Σπίτια SOS ELIZA, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα. Σακέλλης Ι., Γκιωνάκης Ν., Βεζυργιάννη Κ., Ζιώμας Δ., Καρανάσιου Τ., Παπαλιού Ό., Σταματογιάννης Ν., Σπυροπούλου Ν., Τσιγαρίδα Ρ., Φαγαδάκη Ε., 2006, Έκθεση Αξιολόγησης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα. Sissouras A., Teperoglou A., Maratou-Alipranti L., Fagadaki E., Papaliou O., Teperoglou E., 2004, Greece: Summary of the Empirical Research Providing Integrated Health and Social Care for older persons issues, problems and solutions PROCARE, National Centre for Social Research, Athens. Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Γκαζόν Ε., Παπαλιού Ό., Τσανίρα Έ., Φαγαδάκη Ε., 2004, Μετανάστευση και Υγεία - Πρόνοια: Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης, ΕΚΚΕ, Αθήνα. Χρυσάκης Μ., Μουρίκη Α., Γαλατά Β., Κατσιούλης Α., Μποζιάρης Α., Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2004, Μελέτη για την ανάπτυξη πρότυπων προγραμμάτων ενδο- 7

8 επιχειρησιακής κατάρτισης, με βάση το σύστημα της εναλλαγής στις θέσεις εργασίας απασχολουμένων και ανέργων καταρτιζομένων (job rotation)», ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ, Αθήνα. Χρυσάκης Μ., Μουρίκη Α., Γαλατά Β., Κατσιούλης Α., Μποζιάρης Α., Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 2003, Μελέτη για την Έρευνα της δομής των τοπικών αγορών εργασίας και των αναγκών συνεχιζόμενης κατάρτισης, στους κλάδους επεξεργασίας τροφίμων και τουρισμού, στις περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Χανίων, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα. Σισσούρας Ά., Γούναρης Χρ., Παπαλιού Ό., Πολύζος Ν., Φαγαδάκη Ε., Καλλιντέρη Β., 2001, Οικονομικοτεχνική Μελέτη των Προτεινόμενων Μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας: Οι Οικονομικές Επιπτώσεις από τα Νέα Μέτρα για τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα. Σισσούρας Ά., Γούναρης Χρ., Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., κ.ά., 2001, Αξιολόγηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία - Πρόνοια του Γ Κ.Π.Σ , ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε., Αθήνα. Σισσούρας Ά., Γούναρης Χρ., Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., κ.ά., 2000, Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία - Πρόνοια του Γ Κ.Π.Σ , ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε., Αθήνα. Σισσούρας Ά., Γούναρης Χρ., Παπαλιού Ό., Σαμαρτζή Μ., Φαγαδάκη Ε., κ.ά., 2000, Τρίτη Απολογιστική Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία Πρόνοια του Β Κ.Π.Σ , ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε., Αθήνα. Σισσούρας Ά., Γούναρης Χρ., Παπαλιού Ό., Σαμαρτζή Μ., Φαγαδάκη Ε., κ.ά., 1999, Δεύτερη Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία Πρόνοια του Β Κ.Π.Σ , ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε., Αθήνα. Σισσούρας Ά., Γούναρης Χρ., Παπαλιού Ό., Σαμαρτζή Μ., Φαγαδάκη Ε., κ.ά., 1999, Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία Πρόνοια του Β Κ.Π.Σ , ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε., Αθήνα. Σισσούρας Ά., Γούναρης Χρ., Παπαλιού Ό., Σαμαρτζή Μ., Φαγαδάκη Ε., κ.ά., 1998, Πρώτη Αναγνωριστική Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία Πρόνοια του Β Κ.Π.Σ , ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε., Αθήνα. Σισσούρας Ά., Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 1998, Δαπάνες του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα.. 8

9 Σισσούρας Ά., Καρόκης Α., Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 1998, Δαπάνες Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων Μια Πρώτη Ανάλυση των Στοιχείων, ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ, Αθήνα. (Φάση Α, Ομάδα Εργασίας ΣΤ -Κλάδοι Υγείας Ταμείων Κοινωνικού Διαλόγου για την Κοινωνική Ασφάλιση). Παπαλιού Ό., Φαγαδάκη Ε., 1990, Κοινωνική Πολιτική και Φτώχεια στην Ελλάδα, ΕΚΚΕ, Αθήνα. Yfantopoulos I. (National Coordinator), Balourdos D., Costaki A., Fagadaki E., Kappi Chr., Papaliou 0., Papatheodorou Chr., 1991, «Indicators of Poverty and Adequacy of Social Security: Methodological considerations and comparative results for seven countries: Belgium, The Netherlands, Luxembourg, Ireland, Lorraine, Catalonia and Greece», in Deleeck H. et al. Final Report: Second Specific Community Action to Combat Poverty, Centre for Social Policy, University of Antwerp. Yfantopoulos I., Balourdos D., Costaki A., Fagadaki E., Kappi Chr., Papaliou 0., Papatheodorou Chr., 1989, Poverty Indicators in Greece: Maquette - A Framework of Main Results, National Center of Social Research, Αthens. In: Deleeck, H., Van Den Bosch, K. and De Lathouwer, L. Poverty in Europe: The Results of the 2nd Programme to Combat Poverty, Eurostat Int l Edition, European Economic Community: Yfantopoulos I., Balourdos D., Costaki A., Fagadaki E., Kappi Chr., Papaliou 0., Papatheodorou Chr., 1988, Poverty Indicators in Greece: First Interim Report, National Center of Social Research, Αthens. Επιχειρησιακά Σχέδια Νοσοκομείων: 1.Αναπτυξιακό Επιχειρησιακό Σχέδιο του Γ. Ν. Δυτικής Αττικής «Αττικόν» για τα έτη , Αθήνα, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του Γ.Ν.- Κ.Υ. Κυπαρισσίας , Αθήνα, 2002 (Συγγραφή του Κεφαλαίου 3: Ανάλυση και Αξιολόγηση εξωτερικού Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε.) 9

10 Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες Εισηγήσεις σε ημερίδες, συνέδρια Παρουσίαση με θέμα «Το Δημογραφικό πρόβλημα και η σχέση του με τους τρίτεκνους Νέες διαπιστώσεις και εξελίξεις», στο 2ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), Αθήνα, 22 Απριλίου Παρουσίαση με θέμα «Το Δημογραφικό Ζήτημα, Υπογεννητικότητα και Φτώχεια ενόψει των νέων μέτρων», στην Ημερίδα του Συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Αχαρνών «Η Ζεστή Αγκαλιά» με αντικείμενο: Ασφαλιστικό, Υπογεννητικότητα, Δημογραφικό Ώρα Μηδέν, Αχαρναί Αττικής, 31 Μαΐου Παρουσίαση με θέμα «Παράθεση στατιστικών δεδομένων και θέσεων για το Δημογραφικό ζήτημα», στην Ημερίδα του Συλλόγου Τριτέκνων Φθιώτιδας με αντικείμενο: Δημογραφικό Ζήτημα και Τριτεκνία, Λαμία, 22 Νοεμβρίου Παρουσίαση με θέμα «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα» (σε συνεργασία με Κικίλια Η., Φαγαδάκη Ε.), στο Συνέδριο του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΜΟΠ, με αντικείμενο: Συμβουλευτική απασχόλησης και εξισορρόπησης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, Αθήνα, Παρουσίαση με θέμα «Φτώχεια και Αποστέρηση στην Υγεία» (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε., Χρυσάκη Μ., Σιάτη Η.), στο Συνέδριο του ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ με αντικείμενο: Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες, Λαύριο, Σεπτεμβρίου Παρουσίαση με θέμα «Η εξάρτηση των ηλικιωμένων: ο ρόλος της οικογένειας και των κρατικών υπηρεσιών» (σε συνεργασία με Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Φαγαδάκη Ε.), στην Ημερίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για τα στελέχη της Mutualité Sociale Agricole της Γαλλίας, με αντικείμενο: «Assurances Sociales OGA et MSA: développer nos systèmes pour mieux répondre aux évolutions des populations et des territoires», Αθήνα, Παρουσίαση με θέμα «Κοινωνικοί Θεσμοί για την Τρίτη Ηλικία, Κράτος, Αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε.), στο Διεθνές Συνέδριο της Κοινωνικής Αρωγής Ελλάδος με αντικείμενο: Η Τρίτη ηλικία στην Τρίτη Χιλιετία, Αθήνα,

11 Παρουσίαση με θέμα «Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες» (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε.), στο 14ο Μετεκπαιδευτικό Διήμερο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με αντικείμενο: Άτομα με ειδικές ανάγκες στη σημερινή κοινωνία, Αθήνα, Παρουσίαση με θέμα «Ελλείψεις στην παροχή κοινωνικής προστασίας των χρονίως πασχόντων», στο 13ο Μετεκπαιδευτικό Διήμερο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με αντικείμενο: Η οικογένεια στη δίνη της χρονίας νόσου, Αθήνα, Παρουσίαση με θέμα «Κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες της Δημογραφικής Γήρανσης» (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε.), στο Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών, Αθήνα, Παρουσίαση με θέμα «Η επίδραση των δημογραφικών εξελίξεων στον τομέα υγείας», (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε.), στο Συνέδριο του Ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας με αντικείμενο: Ο τομέας των υπηρεσιών υγείας, Αθήνα, Εισηγήσεις σε σεμινάρια Παρουσίαση της «Μελέτης Αξιολόγησης του Δικτύου Ξενώνων αντιμετώπισης κρίσης και θεραπείας κακοποιημένων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη των Παιδικών Χωριών SOS», στα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ξενώνα SOS ELIZA Αμαρουσίου, (σε συνεργασία με Γκιωνάκη Ν.), Ιανουάριος 2012, Αθήνα. Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Προσδιορισμός των Κοινωνικών Δεικτών και των Ορίων Φτώχειας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο των Εσωτερικών Ερευνητικών Σεμιναρίων του ΙΝΚΠΟ/ ΕΚΚΕ (σε συνεργασία με Καππή Χρ., Κωστάκη Α., Φαγαδάκη Ε.), 1996, Αθήνα. Εισήγηση με θέμα: «Κοινωνική Πολιτική και Φτώχεια στην Ελλάδα», στο πλαίσιο Σεμιναρίων του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε.), 1990, Αθήνα. Εισήγηση με θέμα: «Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης στον εξωνοσοκομειακό τομέα», στο πλαίσιο του Α Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Διοικητικών Διευθυντών 11

12 Νοσοκομείου, Υγειονομική Σχολή Αθηνών, (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε.), 1989, Αθήνα. Εισήγηση με θέμα: «Το κόστος και η Χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας», στο Α Προσυνεδριακό Σεμινάριο με θέμα: Εισαγωγή στην Οικονομική της Υγείας, στο πλαίσιο του Α Πανελληνίου Συνεδρίου Οικονομικών της Υγείας, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, (σε συνεργασία με Φαγαδάκη Ε., Φιλιππόπουλο Σ.), 1987, Αθήνα. Διδακτικό έργο Εισηγήτρια μαθήματος με θέμα: Νοικοκυριά και Οικογένειες στην Ελλάδα: Χαρακτηριστικά, Συνθήκες Διαβίωσης και Πολιτικές στο μάθημα: Η δημογραφική δομή της ελληνικής κοινωνίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας (χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ). Εισηγήτρια μαθημάτων με θέμα: Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης του Νοσοκομειακού Τομέα στην Ελλάδα, Σφαιρικός Προϋπολογισμός DRG s, στα ΚΕΚ των Νοσοκομείων: Ευαγγελισμός και Γ. Γεννηματάς με τίτλο Οργάνωση και Προγραμματισμός Υπηρεσιών Υγείας, για την εκπαίδευση Διευθυντών/Προϊσταμένων Διοικητικών Τμημάτων καθώς και Διευθυντών Ιατρικών Υπηρεσιών (1999, 2000). Εισηγήτρια μαθημάτων με θέματα: Χρηματοδότηση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, Εναλλακτικές μορφές περίθαλψης και Η φτώχεια στην Ελλάδα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Τομέα Πολιτικής και Οικονομίας της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ακαδημαϊκά έτη , , ). 12

Παρασκευή Φαγαδάκη. Μεταπτυχιακές σπουδές: (1986 1987) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Παρασκευή Φαγαδάκη. Μεταπτυχιακές σπουδές: (1986 1987) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Παρασκευή Φαγαδάκη Πολιτικός Επιστήμονας Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 8.7., τηλ. 210-7491676, e-mail efagad@ekke.gr, Σπουδές Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: (1979 1984) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke. Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.gr Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales,

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Εγκληματολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 220, τηλ. 210-7491665, e-mail efronimou@ekke.gr Σπουδές - Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Βεζυργιάννη

Αικατερίνη Βεζυργιάννη Αικατερίνη Βεζυργιάννη Ειδικότητα Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα Κοινωνική Ψυχολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας / Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ. 2107491682, e-mail kvez@ekke.gr Σπουδές 1993-1994

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές MA Προγραμματισμός της Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), Αθήνα

Σπουδές MA Προγραμματισμός της Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), Αθήνα Νικόλαος Μπούζας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 24, τηλ. 210-7491701, e-mail nbouzas@ekke.gr Σπουδές MA Προγραμματισμός της Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία Αντουανέττα Καπέλλα Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ Βαθμίδας Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ. 210-7491681, e-mail el@ekke.gr Σπουδές 1996 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΙΟΥ Διεύθυνση Ηλία Βενέζη 2, 81 100, Μυτιλήνη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +302251021593 Κινητό: +306984295295 Φαξ --- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.2, τηλ. 2107491630, e-mail ahadji@ekke.gr Σπουδές 1981 Πτυχίο (Maitrise) Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου PARIS X- NANTERRE

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo Αμαλία Φραγκίσκου Photo Νομικός - Επικοινωνιολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 117, τηλ. 210-7491625, e-mail afrangi@ekke.gr Σπουδές Τίτλοι Σπουδών Άλλες σπουδές Master

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙA ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη υποδοµών για τη δηµιουργία πόλου κοινωνικών δεδοµένων στα θέµατα της

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» TO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_31-12-2014

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_31-12-2014 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 292471 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ 11 ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα