Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke."

Transcript

1 Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ , Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales, 1983 Postgraduate Diploma in Management and Technology, University of Wales, 1982 BSc ECON in Applied Economics, North East London Polytechnic, 1980 Δίπλωμα Παιδαγωγικών Σπουδών, ΠΑ.ΤΕ.Σ, Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. - Αθήνα, 1987 Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος - Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές ανισότητες, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. - Πολιτικές, μηχανισμοί και διαδικασίες για την ενεργό ένταξη και την κοινωνικοοικονομική επαν-ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και ειδικότερα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. - Αγορά εργασίας και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. - Κοινωνική Οικονομία και η σχέση της με την Τοπική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή 1

2 Απασχόληση και διοικητικές θέσεις 2006 Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας, ΕΚΚΕ Μέλος της Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού ΕΚΚΕ Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΚΕ Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β Βαθμίδας, ΕΚΚΕ Μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου, ΕΚΚΕ Εμπειρογνώμονας- Ερευνητής με σύμβαση ορισμένου χρόνου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (Βρυξέλλες) Συνεργάτης Ερευνητής με σύμβαση έργου, ΕΚΚΕ Ειδικός Επιστήμονας με σύμβαση αορίστου χρόνου, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Περιφερειακό Στέλεχος με σύμβαση έργου, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ερευνητικά προγράμματα Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΚΚΕ για τη μελέτη και αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης/ενσωμάτωσης στην Ελλάδα. («EU Network of Independent Experts on Social Inclusion»), Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: «Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο "Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας- Γέφυρες Απασχόλησης» Χρηματοδότηση: Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εξειδικευμένες έρευνες ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας». Χρηματοδότηση: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ 2

3 2012 Επιστημονικός συν-υπεύθυνος στο έργο συγγραφής της Εθνικής Έκθεσης για την Ελλάδα με θέμα Promoting employers social dialogue in the social services sector - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PESSIS 2009 Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: «Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα Τεχνική υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΕ», Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΜΟΔ ΑΕ 2009 Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: «Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας» Χρηματοδότηση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Το Θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο ενεργοποίησης των κοινωνικών εταίρων / οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της εργασιακής ένταξης ομάδων στόχου των πολιτικών απασχόλησης», (Επιστ.Υπ.: Σακέλλης Ι.), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου Επιστημονικός Συνυπεύθυνος (με Ι. Σακέλλη) της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Επιστημονικός Συνυπεύθυνος (με Σακέλλη Ι.) της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Μονάδα Παρακολούθησης και Υποστήριξης ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ : Παρατηρητήριο για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών», Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου: «Διαμόρφωση προτάσεων για παρεμβάσεις και δράσεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα» (Επιστ.Υπ.: Σακέλλης Ι.), ΜΟΔ- Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη Υποδομών για τη δημιουργία Πόλου Κοινωνικών Δεδομένων στα θέματα της Κοινωνικής Ανισότητας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού» (Επιστ.Υπ.: Σακέλλης Ι.), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 3

4 Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση και αξιολόγηση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των Παιδικών Χωριών SOS στην Ελλάδα», (Επιστ.Υπ.: Σακέλλης Ι.), Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ (σε συνεργασία με το Cyprus College) για την υλοποίηση του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος «Μοντελοποίηση, επιμέτρηση και συγκριτική ανάλυση ποιότητας υπηρεσιών και αποδοτικής παραγωγικότητας στις ξενοδοχειακές βιομηχανίες Κύπρου και Κρήτης», (Επιστ.Υπ.: Σακέλλης Ι.), Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Αριστεία στα ερευνητικά πεδία: Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες» (Επιστ. Υπ.: Σακέλλης Ι.), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την εκπόνηση της αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, (Επιστ.Υπ.: Σακέλλης Ι.), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κ.Π. Equal, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Δημιουργία και Ανάπτυξη Εργαστηρίου Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής για την παρακολούθηση πολιτικών για την Κοινωνική Συνοχή», (Επιστ.Υπ.: Σακέλλης Ι.), Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΚΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο «Ανάπτυξη στην Ελλάδα μίας νέας επιχειρηματικότητας κοινωνικά προσανατολισμένης, υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτόν», ΕΚΚΕ-ΙΝΚΠΟ Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας για την εκπόνηση της μελέτης «Η καινοτομία στην απασχόληση και την επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων», Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα», (Επιστ.Υπ: Χρυσάκης Μ), Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την υλοποίηση του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος «Social Exclusion Profiles at 4

5 City level: Development of indicators and social policy tools» (Επιστ. Υπ.: Σισσούρας Α.), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Επιστημονικός Συνυπεύθυνος (με Μπούζα Ν.) της ερευνητικής ομάδας για την εκπόνηση της μελέτης «Διάγνωση αναγκών και εντοπισμός του προφίλ των Στελεχών Παροχής Συνοδευτικών - Υποστηρικτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα», Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ (σε συνεργασία με Μπούζα Ν.και Κετσετζοπούλου Μ.) για την εκπόνηση της μελέτης «Προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ευπαθών Κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα»,Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. (σε συνεργασία με Χρυσάκη Μ. και Μπαλούρδο Δ.) για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα- μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα», Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Επιστημονικός Υπεύθυνος-Συντονιστής της Ομάδας για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»- Α Φάση, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Επιστημονικός Υπεύθυνος -Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΚΚΕ (Μέλη: Μπούζας Ν., Μπαλούρδος Δ., Κετσετζοπούλου Μ., και Χρυσάκης Μ.), για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη, ανάλυση και παροχή εμπειρογνωμοσύνης στη Γενική Διεύθυνση Vτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά εργασίας και τις πολιτικές Απασχόλησης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Γ.Δ. Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις Επιστημονικός Υπεύθυνος- Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΚΚΕ (Μέλη: Κετσετζοπούλου Μ. και Μπούζας Ν.) για την υλοποίηση της έρευνας The contribution of social enterprises tο the creation of new jobs: the field of services to people in Greece, στο πλαίσιο του Διακρατικού Ερευνητικού Προγράμματος The emergence of social enterprises, a new response to social exclusion in Europe (Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο «ΕΜΕS»), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. Έρευνας και CECOP Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΚΚΕ για την εκπόνηση σύντομης μελέτης με θέμα: Advocacy and Older People in Greece, Age Action Ireland. 5

6 Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για την εκπόνηση της μελέτης «Ευέλικτη απασχόληση και ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας: Τάσεις, εξελίξεις, προοπτικές» (Επιστ.Υπ:Καραντινός Δ., Μέλη Ομάδας: Ζιώμας Δ., Μουρίκη Α. και Κετσετζοπούλου Μ.), Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Επιστημονικός Συνυπεύθυνος (με Χρυσάκη Μ.) της Ομάδας για την εκπόνηση της Μελέτης «Ανάπτυξη ενός Νέου Συστήματος Πιστοποίησης Δομών και Λειτουργιών της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)», Υπουργείο Εργασίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γ.Δ. Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις Επιστημονικός Συνυπεύθυνος (με Μπούζα Ν.) για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος INTEGRA στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» , Υπουργείο Εργασίας Συνυπεύθυνος (με Μπούζα Ν.) για την εκπόνηση της αναμορφωμένης ερευνητικής έκθεσης Social and Econοmic Policies and Older People in Greece, E.C. Observatory on Ageing and Older People Επιστημονικός Συνυπεύθυνος (με Μπούζα Ν.) για την εκπόνηση της ερευνητικής έκθεσης με θέμα Social Integration of Older People in Greece: A challenging state, European Commission Observatory on Ageing and Older People Υπεύθυνος για την εκπόνηση της βασικής ερευνητικής έκθεσης The elderly in Greece: A Review of their Current Situation with reference to Social and Economic Policies E.C. Observatory on Ageing and Older People Μέλος της ομάδας για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάλυση και αξιολόγηση των συντελεστών ανάπτυξης των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας» (Α Φάση) στο πλαίσιο της μελέτης για την Ανάπτυξη Συνοριακών Δράσεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «INTERREG», Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέλος της ερευνητικής ομάδας (Υπεύθυνος της υπό-ομάδας για τη μελέτη της αγοράς εργασίας) για την εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καταπολέμηση της ανεργίας», Ε.Ε.Τ.Α.Α. και Υπουργείο Εργασίας Μέλος της ομάδας εκπόνησης και τεκμηρίωσης των Λειτουργικών Προγραμμάτων του ΕΚΤ του 1ου ΚΠΣ για την Ελλάδα, Υπουργείο Εργασίας. 6

7 Δημοσιεύσεις Βιβλία και επιμέλειες συλλογικών τόμων και ειδικών τευχών περιοδικών Ζιώμας Δ., Καππή Χ., Παπάλιου Ο., Παπαπέτρου Γ., Φαγαδάκη Ε, (επιμ.), 2005, "Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας ", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα. Χρυσάκης Μ.,Ζιώμας Δ., Καραμητοπούλου Ν. και Χατζαντώνης Δ., 2002, Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. «Οδηγός καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στη Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την κοινωνικό οικονομική ενσωμάτωση των Ψυχικά Πασχόντων», 2001, Επιμέλεια: Καραμητοπούλου Ν. και Ζιώμας Δ., Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. «Η αγορά εργασίας και οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο», 1990, Επιμέλεια: Φωτάκης Κ. και Ζιώμας Δ., Υπουργείο Εργασίας, ΕΛΚΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αθήνα. Ziomas D., 1989, The nature and role of private employment agencies in Greece: a state of illegality Monograph, International Labour Office. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Χρυσάκης Μ., και Ζιώμας Δ., 2002, «Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση: Προοπτικές και Αναγκαίες Παρεμβάσεις», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 26, 66-77, Απρίλιος Ζιώμας Δ., 1989, Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Προώθηση της Απασχόλησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσιος Τομέας, τ. 44,, Αθήνα, Μάης Κεφάλαια σε βιβλία και πρακτικά συνεδρίων Ζιώμας, Δ. και Βεζυργιάννη, Κ., 2010, «Νέες προσεγγίσεις για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ψυχικά ασθενών: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στην Ελλάδα», στο συλλογικό τόμο Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, Αθήνα: ΕΚΚΕ Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής 7

8 Ziomas D., 2008, Social co-operatives for persons with mental health problems in Greece: a specific form of social enterprise in Osborne S. (ed), The Third Sector in Europe: Prospects and challenges, Routledge, London Γκαζόν Ε., Ζιώμας Δ., 2006, «Η φτώχεια στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας», στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου «Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών- Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα. Ζιώμας Δ., 2004, «Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων: τάσεις και προοπτικές», Πρακτικά Ημερίδας με θέμα «Ν.2643/98: Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα», Συνήγορος του Πολίτη, 14 Δεκεμβρίου 2004, Αθήνα. Ζιώμας Δ., 2002, «Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των σύγχρονων διεθνών εξελίξεων» στο συλλογικό τόμο ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2001, ΕΚΚΕ-ΙΝ.Κ.ΠΟ, Αθήνα. Ziomas D., Ketsetzopoulou M. and Bouzas N., 2001, Greece: social enterprises responding to welfare needs στο συλλογικό τόμο The Emergence of Social Enterprise, Borzaga, C. and Defourny, J. (eds), Routledge, London, (σελ ). Ziomas D. Ketsetzopoulou M.and Bouzas N., 1999, Agro-tourist co-operatives and co-operatives for persons with psycho-social disabilities in Greece στο The Emergence of Social Enterpises in Europe: A Short Overview, EMES European Network, European Commission- DG XII. Ziomas D., 1996, "The emergence of Social Enterprises and their Contribution to Fighting Exclusion and to the Creation of Jobs: The Case of Greece" (σε συνεργασία με Ν. Μπούζα και Μ. Κετσετζοπούλου), στο Συνέδριο με θέμα "Social Research and Social Policy in Southern European Studies (ESA), University of Athens: Department of Economics, Sept., 1996, Αθήνα. Ζιώμας Δ., 1991, Πολιτικές Κατάρτισης στην Ευρώπη : Τάσεις και Προοπτικές στον Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και ο ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενόψει της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, έκδοση ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. & Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., Αθήνα. Ziomas D., 1991, Company Giving in Greece: An overview στο συλλογικό τόμο Company Giving in Europe, Dabson B. (ed), A Directory of Social Change publication, Bath Press, Britain. Ζιώμας, Δ., 1990, Η κρίση της Απασχόλησης και οι Πολιτικές αντιμετώπισής της : Μια ανασκόπηση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο στο συλλογικό τόμο Η Αγορά Εργασίας και οι Παρεμβάσεις του ΕΚΤ, εκδ. ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. & Υπουργείο Εργασίας, Αθήνα. 8

9 Λοιπές δημοσιεύσεις Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2012, Greece: Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion - A study of national policies, uments=yes&tablename=news Mouriki A., Ziomas D., 2012, Promoting employers social dialogue in the social services sector, National Report Greece, Έκθεση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PESSIS project. Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2011, Greece: Promoting the social inclusion of Roma, A study of national policies, Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2010, Greece: In-work poverty and labour market segmentation in the EU, A study of national policies, Ziomas, D., Bouzas N., Spyropoulou N., 2009, "Minimum Income Schemes, A Study of National Policies - Greece", Ziomas D., 2008, «The Social Economy from the perspective of active inclusion: Employment opportunities for people far from the labour market- Statements and Comments» στο Peer Review: The social economy from the perspective of active inclusion, Βρυξέλλες, Ιουνίου 2008, Ziomas D., 2008, The Irish Individual Learner Plan, a new approach: The relevance and transferability of the Irish approach to Greece στο Peer Review: Vocational Training for people at the margin of the labour market, Δουβλίνο, 8-9 Μαΐου , Ελλάδα: -, ( ), social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/reports/first-semester- 2007/first-semester-reports-2007/greece-1-07-el 9

10 .,., 2007, -,..,., 2007, ( & ) -,. Ziomas D., Bouzas N., Ntontis D., 2006, Trends, Recent Developments, Active Inclusion and Minimum Resources A Study of National Policies, First Semester Report for Greece. Ziomas D., Bouzas N., 2005, Reply to the European Commission s Questionnaire as regards OMC in fighting poverty and social exclusion, Circa Network (http://forum.europa.eu.int). Ziomas D., Bouzas N., Ntontis D., 2005, Assessment of the Greek NAPincl implementation , Circa Network (http://forum.europa.eu.int). Ziomas D., Bouzas N., Ntontis D., 2005, Assessment of implementation of the Greek NAPincl at Regional level in the context of European Commission s six key priorities for social inclusion, Circa Network (http://forum.europa.eu.int).. Ziomas D., Seyfried, E., 2005, Pathways to social integration for people with mental health problems: the establishment of social co-operatives in Greece, Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies, Ζιώμας Δ., Μπούζας Ν., Μπαλούρδος Δ., 2006, Έκθεση διευρυμένης πιλοτικής εφαρμογής συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων που αφορούν στις παρεμβάσεις επαγγελματικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών. Ζιώμας Δ., Σταματογιάννης Ν., 2006, Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για την κοινωνικόεπαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών. Ζιώμας Δ., Μπούζας Ν., Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Μ., 2006, Διαγνωστική Μελέτη της αγοράς εργασίας στις δομές αποασυλοποίησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) Αναλυτική Μεθοδολογία της Διαγνωστικής Μελέτης. 10

11 Ζιώμας, Δ., Χρυσάκης Ε., Σταματογιάννης, Ν., 2005, «ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ - Με βάση τα ευρήματα των ομαδικά εστιασμένων ερευνών.», ΕΚΚΕ, Αθήνα. Μπούζας Ν., Μπαλούρδος Δ., Ζιώμας, Δ., 2005, «Ετήσια Έκθεση παρακολούθησης των παρεμβάσεων για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών», ΕΚΚΕ, Αθήνα. Ζιώμας, Δ., Σταματογιάννης, Ν., 2005, «Μεθοδολογία Πρότυπου Σχεδίου Δράσης για την κοινωνικό-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών. Ενεργοποιώντας τις διαδικασίες για τη συμμετοχή των φορέων Ψυχικής Υγείας σε δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.», ΕΚΚΕ, Αθήνα. Ziomas D., Bouzas N., Ntontis D., 2005, Assessment of the Greek NAPincl implementation , Final Report. Ziomas D., Bouzas N., Ntontis D., 2005, Assessment of implementation of the Greek NAPincl at Regional level in the context of European Commission s six key priorities for social inclusion, 2nd Report for the year Ζιώμας Δ., 2004, «Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων: τάσεις και προοπτικές», Πρακτικά Ημερίδας με θέμα «Ν.2643/98: Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα», Συνήγορος του Πολίτη, 14 Δεκεμβρίου 2004, Αθήνα. Ziomas D., Bouzas, N., Hatzantonis, D., 2001, Assessment of the Greek NAPincl, Final Report, European Commission (DGV). Ζιώμας Δ. και Μπούζας Ν.(με τη συμβολή των: Κόκκου Α., και Πολυχρόνη Π.), 2000, «Μελέτη διερεύνησης, τεκμηρίωσης και προσδιορισμού των αναγκών σε στελεχικό δυναμικό στον τομέα της παροχής κοινωνικών- υποστηρικτικών υπηρεσιών», ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα. Ζιώμας Δ., Μπούζας Ν., Κόκκος Α., Πολυχρόνης Π., 2000, «Σχεδιασμός,Οργάνωση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του Καινοτομικού Προγράμματος «Εκπαίδευση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», Έκθεση, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ζιώμας Δ., Χατζαντώνης Δ., Μπούζας Ν., 1999, «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Εκπόνηση του Ειδικού Προγράμματος ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την Κοινωνικο-οικονομική Ένταξη Ατόμων με ψυχικά προβλήματα- Πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ», Μελέτη-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ζιώμας Δ., Κετσετζοπούλου Μ., Μπούζας Ν., 1999, «Προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ευπαθών Κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα: Η περίπτωση των προστατευόμενων εργαστηρίων», Μελέτη, ΕΚΚΕ- Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ziomas D, (Responsible Coordinator), Bouzas N., Chryssakis M., Baloyrdos D and Ketsetzopoulou M., 1999, «Activity Report: Continuous expertise in matters of national and regional labour markets for the implementations of the ESF policies in Greece», Final Report, European Commission (DGV), ΕΚΚΕ. 11

12 Ζιώμας Δ., Χρυσάκης Μ. και Μπαλούρδος Δ, 1999, «Ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα», Μελέτη, ΕΚΚΕ - Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ziomas D, (Responsible Coordinator), Bouzas N., Chryssakis M., Baloyrdos D and Ketsetzopoulou M, 1998, «Activity Report: Continuous expertise in matters of national and regional labour markets for the implementations of the ESF policies in Greece», Final Report, European Commission (DGV), ΕΚΚΕ. Καραντινός Δ. (Επιστ.Υπ.), Ζιώμας Δ., Κετσετζοπούλου Μ. και Μουρίκη Α., 1997, «Ευέλικτη απασχόληση και ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας: Τάσεις, εξελίξεις, προοπτικές» Μελέτη, ΕΚΚΕ Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας. Ζιώμας Δ., Χρυσάκης Μ., Αντωνοπούλου Μ. και Γέρου Δ., 1997, «Σχέδιο Ανάπτυξης ενός Νέου Συστήματος Πιστοποίησης Δομών και Λειτουργιών της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και των Συνοδευτικών Υποστηρικτών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)»,Μελέτη-Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Υπουργείο εργασίας. Ziomas D. Ketsetzopoulou M and Bouzas N., 1997, Advocacy and Older People in Greece, A Short Report, Age Action Ireland. Ziomas D.and Bouzas N., 1997, Flexible Retirement in Greece: The transition from work to retirement Contribution paper to the chapter Flexible Retirement of the Social Protection in Europe 1997, Applica and European Commission. Ζιώμας Δ και Μπούζας Ν., 1996, «Αναμόρφωση του Λειτουργικού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και εκπόνηση του νέου άξονα INTEGRA», Μελέτη-επιχειρησιακό πρόγραμμα, Υπουργείο Εργασίας. Ziomas D and Bouzas N,, 1992, Social Integration of Older People in Greece: A Challenging State, Report for the European Commission Observatory on the Eldery. Σακκελαρίου Μ.,Ζιώμας Δ., Μπούζας Ν., Χρυσάκης Μ. κ.α., 1992, «Αξιολόγηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας», Μελέτη, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Υπουργείο Εργασίας. Καραμόσχος Α., Ζιώμας Δ. κ.α., 1991, «Ανάλυση και αξιολόγηση των συντελεστών ανάπτυξης των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας» (Α Φάση) στο πλαίσιο της Μελέτης για την Ανάπτυξη Συνοριακών Δράσεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «INTERREG»,Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζιώμας Δ., 1988, «Η επικείμενη εγκατάσταση του εργοστάσιου της Αλουμίνας στο νομό Βοιωτίας», Έκθεση για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ανάπτυξης της Περιοχής, ΚΕΠΕ- Νομαρχία Βοιωτίας. Ζιώμας Δ., 1988, «Αναπτυξιακές Δυνατότητες του Νομού Βοιωτίας στα πλαίσια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Νομαρχία Βοιωτίας και ΚΕΠΕ. 12

13 Σειρά εκθέσεων και μελετών σε θέματα Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εργασιακών Σχέσεων ( ). Σειρά εκθέσεων και μελετών σκοπιμότητας σε θέματα Ανάπτυξης Προγραμματισμός Δημοσίων Έργων, Κατάρτιση 5ετούς Αναπτυξιακού προγράμματος, Διερεύνηση επενδυτικών Δραστηριοτήτων, κλπ.) του Νομού Βοιωτίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( ). Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες σήμερα Επιστημονικός Υπεύθυνος της λειτουργίας του: «Παρατηρητηρίου της Κοινωνικής Οικονομίας», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σήμερα Συμμετοχή, ως εμπειρογνώμονας στο European Commission s Peer Review Programme in the field of Social Inclusion Μέλος της Αποστολής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση της κοινωνικής κατάστασης στο Κόσοβο με έμφαση στην κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων (Peer Assessment Mission on Vulnerable Groups in Kossovo), 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Συμμετοχή, ως εμπειρογνώμονας στο European Commission s Mutual Learning Programme of the European Employment Strategy Μέλος του δικτύου CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator) ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τα θέματα της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού Μέλος, ως εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ, του Δ.Σ. του Παρατηρητηρίου για τα Άτομα με Αναπηρία Μέλος, ως εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ, της Επιτροπής «για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών πολιτικών και προτάσεων παρέμβασης για τη διάδοση της επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία», Υπουργείο Ανάπτυξης- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής (της Διαχειριστικής Αρχής Συντονισμού Δράσεων Ε.Κ.Τ.) για την επιλογή των υποψηφίων αξιολογητών για ένταξή τους στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μέλος (ως Εμπειρογνώμονας) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την επιλογή Ομάδας Ανεξάρτητων (Διεθνών) Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του 13

14 Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» - Α Φάση, στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Υποστήριξης, Εμψύχωσης και Παρακολούθησης (ΜΥΠΕΠ) των φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»-Α Φάση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) για το σχεδιασμό και εκπόνηση «Οδηγού Καινοτομίας στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Κοινωνικο-Οικονομική Ενσωμάτωση των Ψυχικά Πασχόντων» Μέλος της Ομάδας Εργασίας (Task Force) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Σχεδιασμό, Οργάνωση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του Καινοτομικού Προγράμματος «Εκπαίδευση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» Α Φάση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» του Β Κ.Π.Σ. για την Ελλάδα 1998 Μέλος, ως Εμπειρογνώμονας, της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τον ορισμό των φορέων υλοποίησης ενεργειών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» για άτομα με ψυχικές και άλλες διαταραχές Μέλος, ως Εμπειρογνώμονας, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για την επιλογή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας», Υποπρόγραμμα 1, του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Μέλος (ως Εμπειρογνώμονας) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Μέλος της συμβουλευτικής ομάδας του Υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση του Λειτουργικού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και την εκπόνηση του νέου Άξονα INTEGRA. 14

15 Μέλος (ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (TASK FORCE) του Υπουργείου Εργασίας και της Γενικής Διεύθυνσης V της Ε.Ε. για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αναμόρφωση του Συστήματος Πιστοποίησης των Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και των Δομών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) και την ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών στην Ελλάδα Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνώμων της Γ.Δ. V της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση των Συστημάτων Διαχείρισης και Αξιολόγησης των ενεργειών του ΕΚΤ στα πλαίσια του Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» και του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» Εμπειρογνώμονας της Γ.Δ. V της Ε.Ε. για την υποστήριξη του έργου της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΟΚ)815/ Μέλος, ως εκπρόσωπος της Διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Γ.Δ. V της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Επιτροπών Παρακολούθησης διαφόρων Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του Α Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την Ελλάδα καθώς και του Κανονισμού (ΕΟΚ) 815/ Συντονιστής, ως υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ανεξάρτητης Ομάδας Διεθνών Εμπειρογνωμόνων με έργο την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 815/84 σκέλος Β στην Ελλάδα Υπεύθυνος για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Γ.Δ. V της Ε.Ε. για τις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν τα Ηλικιωμένα Άτομα Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εργασίας για το σχεδιασμό, κατάρτιση και τεκμηρίωση των Ελληνικών Λειτουργικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο των στόχων 1,3 και 4 του Α Κ.Π.Σ για την Ελλάδα Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας για την κατάρτιση του Νομοσχεδίου για την «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Νόμος 1836/89) Εθνικός Εμπειρογνώμονας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Αμοιβαίου Συστήματος Πληροφόρησης για τις Πολιτικές 15

16 Απασχόλησης στα κράτη-μέλη της Ε.Ο.Κ. (Μ.Ι.S.E.P.) της Γενικής Διεύθυνσης V της Ε.Ε Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας για την προετοιμασία και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας το 2 ο εξάμηνο του Μέλος της Ομάδας Εργασίας της Νομαρχίας Βοιωτίας για την κατάρτιση του 5-ετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Νομού Βοιωτίας Μέλος της Ομάδας Εργασίας της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την κατάρτιση του 5-ετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος του Νομού Βοιωτίας Μέλος της Τριμελούς Ομάδας Προώθησης των Νέων Θεσμών («Προγραμματικές Συμβάσεις», «Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι» και «Επιχειρήσεις ΟΤΑ») της Νομαρχίας Βοιωτίας Υπεύθυνος της Γραμματείας Συντονισμού του έργου των Επιτροπών Ελέγχου Επενδυτικών Δραστηριοτήτων της Νομαρχίας Βοιωτίας. 16

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. The development of the CAP The Commission s Strategy Paper. Πανεπιστήμιο Reading

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. The development of the CAP The Commission s Strategy Paper. Πανεπιστήμιο Reading Mανώλης Tσαντάκης Οικονομολόγος, MSc Αγροτικής Οικονομίας ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1972 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτριος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014 292471 296335 296492 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 81, Μάρτιος 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: Προγραμματισμός 2002 Ευρετήριο περιεχομένων Ενημέρωσης Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 e-mail: ioannidis.yiorgos@gmail.com web page: https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis http://www.linkedin.com/profile/view?id=238823590&

Διαβάστε περισσότερα

H ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού υποδείγματος κοινωνικής αλληλεγγύης ως μηχανισμός ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Κράτους στην περίοδο της ύφεσης

H ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού υποδείγματος κοινωνικής αλληλεγγύης ως μηχανισμός ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Κράτους στην περίοδο της ύφεσης 2012 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1669 H ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού υποδείγματος κοινωνικής αλληλεγγύης ως μηχανισμός ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Κράτους στην περίοδο της ύφεσης Γαβριήλ Αμίτση Δ.Ν. Δικηγόρου Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΗΣ Απόστολος Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιουνίου 1975 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με δύο τέκνα Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2003-2004 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα