ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι απλά και µόνον παραγωγοί τροφίµων. Με την εργασία τους προσφέρουν και άλλα προϊόντα-υπηρεσίες. Η κατεξοχή πολύτιµη και µη αµειβόµενη υπηρεσία των γεωργών είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, όπως και η διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς. Η οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική σηµασία της γεωργίας για την Ελλάδα ήταν και παραµένει πολύ σηµαντική. Η βαρύτητα της γεωργίας ξεπερνάει κατά πολύ τα µεγέθη συµµετοχής της στην ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα δεν είναι µόνο τοµέας παραγωγής υλικών αγαθών αλλά και άυλων εθνική οικονοµία και στην απασχόληση. Κι αυτό γιατί ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα δεν είναι µόνο τοµέας παραγωγής υλικών αγαθών αλλά και άυλων, σηµαντικών για την κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική συνέχεια αγροτικών περιοχών και όχι µόνο. Η γεωργία συµβάλλει στη διατήρηση της

2 φυσιογνωµίας της υπαίθρου, τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και αποτρέπει την πληθυσµιακή απογύµνωση των αποµονωµένων περιφερειών της χώρας. Το ζήτηµα είναι σήµερα πως ο αγροτικός τοµέας θα µπορέσει να βρει το δρόµο του και ν ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής µας, εκπληρώνοντας αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους και λειτουργίες που κουβαλά από το παρελθόν. Οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να κατευθύνουν την γεωργία σε καταστάσεις ανταγωνιστικής παραγωγής, δηλαδή προς καταστάσεις µείωσης του κόστους παραγωγής, αύξησης του όγκου παραγωγής και µεγέθυνσης των εκµεταλλεύσεων, µαζικότερης χρήση σύγχρονων τεχνολογικών µέσων και µείωσης της απασχόλησης. Κατευθύνουν προς µία εντατική και επιχειρηµατική γεωργία µεγάλης κλίµακας. Μια τέτοια πορεία, η δική µας γεωργία, αδυνατεί να παρακολουθήσει, δεδοµένων των διαρθρωτικών προβληµάτων της. Τη µάχη της φτήνιας η Ελληνική γεωργία, η τοπική οικονοµία, δεν µπορεί να την κερδίσει. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δεν µπορεί να είναι το χαµηλό κόστος εργασίας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα πρέπει να γίνει το διαφοροποιηµένο και ποιοτικό προϊόν, που ανταποκρίνεται σε υψηλές απαιτήσεις καταναλωτών µε υψηλότερα εισοδήµατα. Τα προϊόντα της εντατικής γεωργίας θα εξακολουθούν να µην είναι εγγυηµένα και ασφαλή. Η αβεβαιότητα των καταναλωτών και η Οι καταναλωτές θα επιβάλουν την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που εξασφαλίζουν την υγεία και που υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές προτίµηση προς υγιεινά και εγγυηµένα προϊόντα, θα δηµιουργήσει σιγάσιγά µια δεύτερη αγορά. Οι καταναλωτές θα επιβάλουν την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που εξασφαλίζουν την υγεία και που υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Έτσι, θα υπάρχουν δύο παράλληλες και διαφορετικές αγορές αγροτικών προϊόντων που θα αντιστοιχούν στη ζήτηση καταναλωτών δύο διαφορετικών κατηγοριών και απαιτήσεων. Η µία µε ακριβότερα προϊόντα ποιότητας (βιολογικά, ονοµασίας Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 54

3 προέλευσης, κλπ.), και η άλλη µε τα φθηνά προϊόντα µαζικής παραγωγής. Η γεωργία µας έχει χαρακτηριστικά που συνηγορούν προς τη στροφή σε προϊόντα ποιότητας. Ο κύριος στόχος της Ελληνικής γεωργίας θα πρέπει να είναι η δηµιουργία, ή η ανασυγκρότηση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, για την παραγωγή υγιεινών, υψηλής ποιότητας προϊόντων-τροφίµων, µε τρόπους φιλικούς στο περιβάλλον, που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών και σε διεθνώς ανταγωνιστικές τιµές. Οι προσπάθειες για προσαρµογή της τοπικής γεωργίας στις εξελίξεις πρέπει να συγκεντρωθούν για όλες τις περιοχές και όλα τα προϊόντα -στην επίτευξη υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, -στη µεταποίηση των προϊόντων σε τρόφιµα. -στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Βέβαια δεν αρκεί η γενική κατεύθυνση ακόµα και µε την εξειδίκευσή της για να αποδώσει καρπούς. Η πολυµορφία της γεωργίας µας απαιτεί διαφορετικές λύσεις και πολιτικές για κάθε περίπτωση, ώστε ν αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής και κάθε προϊόντος αλλά και για ν αντιµετωπιστούν τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήµατα. Η αγορά απαιτεί και στα προϊόντα ποιότητας ορισµένα κρίσιµα ποσοτικά µεγέθη, τα οποία δεν µπορούν να προκύψουν από το άθροισµα ασύνδετων µικρών παραγωγών, χωρίς ενιαία χαρακτηριστικά και κοινά διακριτικά γνωρίσµατα Απέναντι στα γνωστά διαρθρωτικά προβλήµατα της Ελληνικής γεωργίας και ιδιαίτερα του προβλήµατος του µικρού - µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων, πρέπει να διαµορφωθούν τοπικές και περιφερειακές ενώσεις παραγωγών µε υψηλό επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης. Η αγορά απαιτεί και στα προϊόντα ποιότητας ορισµένα κρίσιµα ποσοτικά µεγέθη, τα οποία δεν µπορούν να προκύψουν από το άθροισµα ασύνδετων µικρών παραγωγών, χωρίς ενιαία χαρακτηριστικά και κοινά διακριτικά γνωρίσµατα. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 55

4 Ορισµένες αγροτικές περιοχές, που συγκεντρώνουν πολλά µειονεκτήµατα δεν θα τα καταφέρουν να κρατηθούν ως καθ εαυτού γεωργικές περιοχές. Στις ορεινές και προβληµατικές περιοχές, όπου κυριαρχούν τα χαµηλά εισοδήµατα, η εγκατάλειψη, η γήρανση του πληθυσµού και γενικότερα η χαµηλή παραγωγικότητα απαιτούνται διαφορετικές πολιτικές προκειµένου να επιβιώσει η γεωργία τους. Στις περιοχές αυτές το αγροτικό οικογενειακό εισόδηµα µπορεί να συµπληρώνεται µε πολλαπλές απασχολήσεις και ανάλογες ενισχύσεις για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Η γεωργία πρέπει να είναι κάθε φορά βιώσιµη και ο αγροτικός χώρος θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να διατηρεί τη ζωτικότητά του και το φυσικό και πολιτιστικό του περιβάλλον. Με κάθε τρόπο πρέπει να διασφαλισθεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων στον τοµέα της γεωργίας, στις ορεινές, ηµιορεινές και µειονεκτικές περιοχές και παράλληλα να αναγνωρισθεί στους αγρότες η λειτουργία των οικολογικών φορέων για την φροντίδα και διατήρηση του περιβάλλοντος και του τεχνητού τοπίου. Η ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη Το βασικό χαρακτηριστικό των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα των ορεινών έγκειται στο ότι συνιστούν κατά κανόνα µειονεκτικές φθίνουσες περιοχές µε χαρακτηριστικά γεωγραφικής αποµόνωσης, δηµογραφικής συρρίκνωσης, αδύναµης παραγωγικής βάσης, περιορισµένων οικονοµικών επιδόσεων και ελλειµµατικών τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνουν πλήθος πλεονεκτηµάτων και ιδιαιτεροτήτων σε λανθάνουσα κατάσταση από την πλευρά της αξιοποίησή τους. Οι αγροτικές περιοχές δηµιούργησαν και διατήρησαν µέχρι σήµερα ένα συγκροτηµένο ολοκληρωµένο πολιτισµικό χαρακτήρα µε άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι αγροτικές κοινωνίες είναι κοινωνίες µε ξεχωριστή φυσιογνωµία, µε µοναδική πολιτιστική παράδοση, ήθη και έθιµα, λαογραφικά στοιχεία, πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία, λαϊκή τέχνη, κοινωνική ζωή, γλωσσικά ιδιώµατα και Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 56

5 αξίες. Επιπλέον, ο αγροτικός χώρος «φιλοξενεί» σπάνια µνηµεία φυσικά και ανθρωπογενή, διαφόρων περιόδων που συχνά συνθέτουν φυσικά δίκτυα πολιτιστικών διαδροµών, και αποτελούν πολιτισµικές παρακαταθήκες των προηγούµενων γενεών στις σύγχρονες. Το πρόβληµα της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, δεν µπορεί να εξεταστεί µονοσήµαντα ως θέµα και µόνον γεωργίας και γεωργικής ανάπτυξης. Ο όρος «αγροτική ανάπτυξη» [ 12 ] χρησιµοποιείται για να περιγραφεί η αναπτυξιακή διαδικασία όχι της γεωργίας αυτής καθεαυτής ως κλάδου της οικονοµίας, αλλά µιας γεωγραφικής περιοχής που δεν είναι αστική, χαρακτηρίζεται δηλαδή από το γεωργικό στοιχείο. Με άλλα λόγια είναι η ανάπτυξη µιας περιοχής όπου ασκείται η γεωργική δραστηριότητα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, ασοπονία, Μελισσοκοµία, Αλιεία), αλλά περιλαµβάνει και άλλες δραστηριότητες - βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, χειροτεχνικές, τουριστικές, υπηρεσίες, κ.α. Σήµερα χρησιµοποιείται ακόµα και ο όρος «ολοκληρωµένη ανάπτυξη» ως απάντηση στην έννοια της κλαδικής ανάπτυξης που κυριαρχούσε στη θεωρία της ανάπτυξης. Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη θεωρείται ότι µπορεί να λύσει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε την κλαδική ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη των διαφόρων κλάδων της οικονοµίας ξεχωριστά Ο στόχος της ολοκληρωµένης ανάπτυξης είναι να προωθούνται ταυτόχρονα αναπτυξιακές διαδικασίες σε τοµείς και κλάδους που αλληλοστηρίζονται και έτσι η προστιθέµενη αξία και το αναπτυξιακό αποτέλεσµα να είναι µεγαλύτερο (γεωργική ανάπτυξη, βιοµηχανική ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη κ.λ.π.). Ο στόχος της ολοκληρωµένης ανάπτυξης είναι να προωθούνται ταυτόχρονα αναπτυξιακές διαδικασίες σε τοµείς και κλάδους που αλληλοστηρίζονται και έτσι η προστιθέµενη αξία και το αναπτυξιακό αποτέλεσµα να είναι µεγαλύτερο. Τούτο συνεπάγεται την ενίσχυση των διακλαδικών διασυνδέσεων µεταξύ των τοµέων της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 57

6 Η ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη αφορά τη βιωσιµότητα των αγροτικών περιοχών σε πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ισορροπίας. Η µορφή αυτή ανάπτυξης δεν ταυτίζεται αποκλειστικά µε την ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα, αλλά αφορά όλο το πλέγµα των λειτουργιών που αναπτύσσονται στις αγροτικές περιοχές. Αφορά πολλαπλές λειτουργίες που επιτελούνται στον αγροτικό χώρο, όπως παραγωγικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές. Η στήριξη των Ελληνικών αγροτικών περιοχών που φθίνουν µπορεί να επιτευχθεί µε πολιτικές ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Για κάθε περιοχή απαιτείται ένα ιδιαίτερο σχέδιο το οποίο πρέπει να διαφοροποιείται και να προσαρµόζεται σε κάθε τύπο αγροτικής περιοχής και να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα προβλήµατα και ανάγκες των κατοίκων της. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή πολιτικών ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης είναι η δηµόσια παρέµβαση µε τη µορφή του σχεδιασµού, των κινήτρων και των απαγορεύσεων, ώστε να προσανατολιστεί η ιδιωτική και συλλογική επιχειρηµατική δράση σε τοµείς και κλάδους που θα οδηγήσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι πολιτικές θα πρέπει να εξειδικεύονται και να στοχεύουν: Στη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της γεωργικής οικονοµίας των αγροτικών περιοχών, µε την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, τοπικής ονοµασίας προέλευσης, οργανικής γεωργίας, µε την µεταποίηση και εµπορία προϊόντων-τροφίµων, µε την παραγωγή προϊόντων για µη-διατροφική χρήση κ.λπ. Στην επάνοδο σε πολύ-καλλιεργητικές µεθόδους, όπου αυτό είναι δυνατόν, και στην εισαγωγή κατάλληλων νέων καλλιεργειών, Ενδυνάµωση των διακλαδικών σχέσεων των τοµέων και κλάδων. ηµιουργία οικονοµικής και κοινωνικής υποδοµής, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους κατοίκους. Στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενίσχυση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και ανάπτυξη του ρόλου των υπηρεσιών (τουρισµός κτλ). Εξασφάλιση συνθηκών Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 58

7 τέτοιων, ώστε η ύπαιθρος να αποτελεί χώρο αναψυχής και ξεκούρασης για τους κατοίκους των αστικών κέντρων µε παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η προστασία και η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του τεχνητού τοπίου αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της σύγχρονης γεωργίας και των προϊόντων της αλλά και των άλλων υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο. H περιβαλλοντική διατήρηση επίσης, µπορεί να δώσει και άλλες δυνατότητες απασχόλησης, εισοδήµατος στους αγρότες, τόσο από τις γεωργικές δραστηριότητες µε την υιοθέτηση καλών γεωργο-περιβαλλοντικών πρακτικών [ 13 ] και µέτρων, όσο και από τις ψυχαγωγικές, τουριστικές δραστηριότητες, µε τη δηµιουργία νέων επαγγελµάτων. Οι καλές γεωργικές πρακτικές Τα γεωργο-περιβαλλοντικά µέτρα υιοθετήθηκαν από τις κοινοτικές πολιτικές και καλύπτουν τρόπους χρησιµοποίησης της γεωργικής γης, οι οποίοι είναι συµβατοί µε την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και των στοιχείων του, των φυσικών πόρων, του εδάφους και των γενετικών πόρων. Στις µειονεκτικές περιοχές οι στόχοι των µέτρων, συνίστανται στη διασφάλιση της συνέχισης των γεωργικών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση µιας βιώσιµης αγροτικής κοινότητας, τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και την προώθηση της βιώσιµης γεωργίας. Αποσκοπούν στη διασφάλιση των απαραίτητων γεωργικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου. Οι γεωργοί θα πρέπει να τηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο περιβαλλοντικών πρακτικών Οι γεωργοί θα πρέπει να τηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο περιβαλλοντικών πρακτικών, ως αναπόσπαστο τµήµα των καθεστώτων στήριξης. Κάθε επιπλέον περιβαλλοντική υπηρεσία που παρέχεται, πέρα από το βασικό Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 59

8 επίπεδο της ορθής γεωργικής πρακτικής και της τήρησης των περιβαλλοντικών νόµων, αµείβεται µέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων. Η αρχή της «καλής γεωργικής πρακτικής», αντιστοιχεί στο είδος της γεωργικής δραστηριότητας που ασκεί ένας συνετός γεωργός σε µια δεδοµένη περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό: - Ως ελάχιστη προϋπόθεση, οι γεωργοί πρέπει να τηρούν τις γενικές απαιτήσεις σε σχέση µε τη φροντίδα του περιβάλλοντος χωρίς να απαιτούν συγκεκριµένη πληρωµή. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι γεωργοί πρέπει να τηρούν τους υποχρεωτικούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, ύδατος και, όπου ισχύει, να ακολουθούν τις εθνικές ή περιφερειακές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την καλή γεωργική πρακτική. - Ωστόσο, όταν ζητείται από τους γεωργούς να θέσουν περιβαλλοντικούς στόχους πέραν της καλής γεωργικής πρακτικής, και σαν αποτέλεσµα οι γεωργοί προβαίνουν σε δαπάνες ή έχουν µειωµένο εισόδηµα, τότε το κράτος ορίζεται ότι θα πρέπει να πληρώνει για την εν λόγω περιβαλλοντική υπηρεσία. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι στις αγροτικές περιοχές συχνά είναι πιο φιλόδοξοι από την «καλή γεωργική πρακτική». Στις περιπτώσεις αυτές, οι περιβαλλοντικοί στόχοι δεν µπορούν να επιτευχθούν χωρίς κατάλληλη αµοιβή. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να αµείβονται οι γεωργοί για να προστατεύουν το περιβάλλον. Το αγροτικό τοπίο Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ ) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είχε µεταξύ των άλλων δυσµενείς επιπτώσεις στο αγροτικό τεχνητό τοπίο, διότι επηρέασε άµεσα τη χρήση του και την µορφή του. Η ΚΓΠ που βασιζόταν αποκλειστικά στην πολιτική τιµών, είχε ως αποτέλεσµα να ωθεί τους αγρότες να επιτύχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη παραγωγή, για ν αποκτήσουν ένα µεγαλύτερο εισόδηµα. Από την άποψη του τεχνητού τοπίου, σήµανε την πλήρη Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 60

9 χρήση του συνόλου των υφιστάµενων αγροτικών γαιών και τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα προϊόντα. Έτσι το αγροτικό τεχνητό τοπίο φτώχυνε από οικολογική και αισθητική άποψη, λόγω της υπερβολικής και οµοιόµορφης σε µεγάλο µέρος εκµετάλλευσης του εδάφους. Η µετάβαση από το φυσικό τοπίο στο τεχνητό διήρκεσε αιώνες. Το τεχνητό τοπίο αποτελεί µια πολιτιστική και αισθητική αξία µε µια επίσης µακρόχρονη παράδοση. Είναι ένα µείγµα δασικών και αγροτικών εκτάσεων, καθώς και εκτάσεων κατοικίας, εργασίας και ψυχαγωγίας. Ακόµη, περιλαµβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικών στοιχείων της τοπικής γεωργίας, όπως φράκτες από θάµνους, αναβαθµίδες, ξερολιθιές, ξέφωτα, άλση, ορεινά λιβάδια, βάλτους. Πολλά γεωργικά προϊόντα αποκτούν µεγαλύτερη αξία µέσω της αναφοράς των ονοµασιών προέλευσης, οι οποίες επιτρέπουν στο κοινό ν αναγνωρίζει ένα προϊόν και µια περιοχή. Το τεχνητό τοπίο είναι η εικόνα που διαµορφώνει ο καταναλωτής για µια περιοχή και, ακόµη για ένα προϊόν. Η προστασία και η προώθηση της εικόνας και της αναγνώρισης αυτής συµπληρώνουν σηµαντικά τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της γεωργίας. Η διαφύλαξη του τεχνητού τοπίου που πληροί τις κοινωνικές, οικονοµικές, οικολογικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, αποτελεί ουσιαστικό έργο µε µεγάλη σηµασία για το σύνολο της κοινωνίας Η διαφύλαξη του τεχνητού τοπίου που πληροί τις κοινωνικές, οικονοµικές, οικολογικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, αποτελεί ουσιαστικό έργο µε µεγάλη σηµασία για το σύνολο της κοινωνίας. Τούτο συνοπτικά σηµαίνει ότι εάν δε διατηρηθεί η παραδοσιακή διάσταση και η µεικτή χρήση του αγροτικού χώρου, το τοπίο θα γίνει µονότονο και η εικόνα του θα φτωχύνει. Πρόκειται για µια αποστολή που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τον καλύτερο τρόπο από τους αγρότες. Ιδιαίτερα, η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος επιτρέπουν την ικανοποίηση των αναγκών των Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 61

10 ατόµων που επιθυµούν να απολαύσουν µια αυθεντική εµπειρία της υπαίθρου, κοντά στη φύση και µακριά από τις πυκνοκατοικηµένες περιοχές το τοπίο αποτελεί συνεπώς ουσιώδες συστατικό του τουριστικού δυναµικού των αγροτικών περιοχών. Η εγκατάλειψη των γαιών αποτελεί σοβαρό πρόβληµα στις ορεινές και αποµονωµένες ζώνες, όπου διάφοροι παράγοντες, όπως η απώλεια οικονοµικής απόδοσης των µικρών εκµεταλλεύσεων, η διαµόρφωση του εδάφους, οι σκληρές συνθήκες ζωής και η απουσία επενδύσεων υποδοµής και βασικών υπηρεσιών οδήγησαν στην προοδευτική εγκατάλειψη της γεωργίας και στη µείωση του πληθυσµού. Στις πιο ευάλωτες αυτές ζώνες έχει σηµειωθεί σαφής απώλεια του τεχνητού τοπίου. Η προστασία του περιβάλλοντος µέσω της γεωργίας και της δασοκοµίας (έδαφος, ύδωρ, αέρας, προστασία των ζώων και των φυτών) και η προστασία του τεχνητού τοπίου τόσο από κοινωνικοοικονοµική όσο και πολιτιστική και αισθητική άποψη είναι αλληλένδετες. Η φροντίδα του τεχνητού τοπίου συνίσταται κυρίως σε ένα συνδυασµό ανοιχτών και κλειστών χώρων και στη διαφύλαξη των ευαίσθητων περιοχών ως προς το τοπίο. Οι συγκεκριµένες εκτάσεις πρέπει να συµπεριληφθούν σε µια διαχείριση αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι βιότοποι και ορισµένα γεωργικά στοιχεία που πλουτίζουν την εικόνα του γεωργικού τοπίου. Ο τουρισµός στις αγροτικές περιοχές Σε µια εποχή όπου η γεωργική δραστηριότητα διέρχεται κρίση και οι αγροτικές περιοχές φθίνουν, ως αντιστάθµισµα αυξάνεται το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού [ 14 ]. Σ αυτό συνηγορεί τόσο η ανάγκη στήριξης των ανθρώπων που ζουν στον αγροτικό χώρο και της προσφοράς σ αυτούς µιας συµπληρωµατικής δραστηριότητας, όσο και η στροφή στις προτιµήσεις των τουριστών για πιο αυθεντικές εµπειρίες στον αγροτικό χώρο και πιο άµεση επαφή µε την φύση. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 62

11 Η φυγή και η αστικοποίηση του πληθυσµού άφησε στους αγρότες την δυνατότητα να εκµεταλλευτούν την επιστροφή των κατοίκων των πόλεων µε προσφορές που αξιοποιούν την ποιότητα της περιοχής τους σε θέµατα υποδοχής, αναψυχής, πολιτισµού κτλ. Ο αγροτικός τουρισµός συµβάλλει στη διαφοροποίηση, τον εµπλουτισµό και την ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας Ο αγροτικός τουρισµός συµβάλλει στη διαφοροποίηση, τον εµπλουτισµό και την ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας, η οποία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα. Είναι µια εναλλακτική οικονοµική δραστηριότητα που µπορεί να παρέχει ευκαιρίες στο εισόδηµα και την απασχόληση στις τοπικές κοινότητες. Η ενασχόληση στις δραστηριότητες αγροτουρισµού ενδεχοµένως να µην οριοθετεί µια νέα τάξη επαγγελµατιών στον αγροτικό χώρο. Μπορεί να είναι µια συµπληρωµατική απασχόληση για τους αγρότες ως προς την κύρια, τη γεωργία. Ο τουρισµός στις αγροτικές περιοχές καλύπτει ένα ευρύ φάσµα των σκοπών αλλά όλοι είναι συνδεδεµένοι µε το περιβάλλον, µε την ευρύτερή του έννοια. Οι αγροτικές περιοχές είναι δηµοφιλείς τόποι προορισµού τουριστών σε όλη την Ευρώπη. Αυτός ο τύπος του τουρισµού ενσωµατώνεται στην τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον, δεδοµένου ότι αναπτύσσεται µε έναν συµπληρωµατικό τρόπο µε τις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στην περιοχή. Επιπλέον, χρησιµοποιεί τους τοπικούς πόρους, προωθεί την κατανάλωση από τα τοπικά προϊόντα. Έχει όµως όρια και περιορισµούς που αναφέρονται στη διατήρηση της οµορφιάς των φυσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για να µη χάνεται η ελκτική ικανότητα. Τα αγροτουριστικά προϊόντα, εκτός από τις συγκεκριµένες προσφερόµενες υπηρεσίες και τα τοπικά προϊόντα, ενσωµατώνουν και ολόκληρη την εικόνα της περιοχής, έτσι όπως καταγράφεται στο αγροτικό τοπίο, τους τρόπους ζωής και τον πολιτισµό της. Αναφέρονται σ ένα χώρο µε ζωή, παράδοση, ιστορία και ταυτότητα. Απευθύνεται σε άτοµα µε ειδικά ενδιαφέροντα που επιλέγουν τον Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 63

12 τόπο και τρόπο διακοπών τους µε βάση αυτά, συµµετέχοντας ενεργά στις συγκεκριµένες δραστηριότητες που προσφέρονται. Η γεωργία επί αιώνες διαµόρφωσε το αγροτικό τοπίο που συνδυάζεται µε διάφορα είδη πολιτισµού τόπων διαµονής και αρχιτεκτονικής, µε µια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Το χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι η ποικιλοµορφία η οποία αξίζει να διατηρηθεί. Στη γεωργία οφείλεται µια πλούσια εθνολογική κληρονοµιά: εργαλεία και γεωργικές µηχανές, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλµατα και εργαστήρια, κτλ. Από τη γεωργία προέρχεται ένας πολιτισµός, µια φιλοσοφία για την ζωή, µια σχέση µε την φύση κτλ που πρέπει και µπορεί να συνδεθεί µέσω του τουρισµού µε τις νεότερες γενιές. Ο αγροτουρισµός επίσης µπορεί να αποτελέσει για το γεωργό έναν τρόπο ανταµοιβής για τις επενδύσεις που πραγµατοποιεί υπέρ της διαχείρισης του περιβάλλοντος προς όφελος της τοπικής κοινότητας. Οι τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε το περιβάλλον δηµιουργούν και νέες θέσεις και ευκαιρίες απασχόλησης και για τους αγρότες ως οδηγοί, συνοδοί, ξεναγοί, φύλακες. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 64

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΗΝΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Α.Μ: 4312 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτουρισμός ως έννοια εμφανίστηκε λίγο μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ...2 2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...4 3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 [122/Q5M8R-11-1.doc] Σελ. 1/20 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι ορεινές περιοχές της χώρας µας µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ «Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην πυρόπληκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν το ρ. Γ. Βούτσινο για την αµέριστη συµπαράστασή του στην ολοκλήρωση του παρόντος βιβλίου, καθώς και την κα Ελευθερία Γκίκα για την υποδειγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER + Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245 Στους γονείς μας 2 Περίληψη Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνάται η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτής στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Κύριο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 35313, 25310 35314 FAX: 2531020960 e-mail: tee_trace@tee.gr website: www.teethrakis.gr Απόφαση της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδοµία Χωροταξία ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ευνοϊκοί και Περιοριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Πράσινη Ανάπτυξη οι προτάσεις μας μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Περιεχόμενα 6 11 12 18 20 22 27 28 34 Προοίμιο Κεφάλαιο 1 Η κατάσταση σήμερα Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΠΑΤΡΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...4 1.1 Αλυσίδα εφοδιασµού αγροδιατροφικών προϊόντων / αγροδιατροφικό µοντέλο...4 2. ιατροφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ιπλωµατική Εργασία Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Α.Μ.: 3273 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα