ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν στη διατύπωση έντονων αιτηµάτων για την εφαρµογή γεωργικών µεθόδων παραγωγής εναλλακτικών ως προς το χηµικό έλεγχο, µε µικρή ή µηδενική χρήση φυτοφαρµάκων που θα είναι επωφελείς για το περιβάλλον, όπως είναι: η ολοκληρωµένη παραγωγή, η ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών, οι παραδοσιακές γεωργικές δραστηριότητες µε χαµηλό επίπεδο εισροών και χρήση ορθών γεωργικών πρακτικών οι γεωργικές δραστηριότητες µε βιολογικές µεθόδους. Ειδικότερα, η προσοχή του κοινού επικεντρώνεται µε το χρόνο στη γεωργία µε βιολογικές µεθόδους δεδοµένου ότι εξασφαλίζει ένα συνδυασµό θετικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων. Η βιολογική γεωργία περιλαµβάνει µια λιγότερο εντατική χρήση της γης, πιο διαφοροποιηµένες πρακτικές καλλιέργειας και συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς ως προς τη

2 Η βιολογική γεωργία περιλαµβάνει µια λιγότερο εντατική χρήση της γης, πιο διαφοροποιηµένες πρακτικές καλλιέργειας και συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς ως προς τη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Η βιολογική παραγωγή εντάσσεται σ ένα γενικότερο πλαίσιο του κινήµατος της ποιότητας τα τελευταία χρόνια και ανταποκρίνεται σε µια ζήτηση ολοένα και πιεστικότερη των καταναλωτών στις αναπτυγµένες χώρες για εξειδικευµένα και εγγυηµένα προϊόντα απέναντι στα τυποποιηµένα συµβατικά. Στην Ελλάδα η βιολογική γεωργία -από τις αρχές της δεκαετίας του και η ολοκληρωµένη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής πρόσφατα-, αποτελούν βασικά εργαλεία προώθησης φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών στον γεωργικό τοµέα. Τα προγράµµατα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή στοχεύουν στην κατάκτηση ή τη διεύρυνση τµηµάτων της αγοράς που ζητά ποιότητα προϊόντων και τρόπο παραγωγής που σέβεται το περιβάλλον. Η βιολογική γεωργία Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής [ 9 ] αποσκοπεί στην παραγωγή υγιεινών προϊόντων απαλλαγµένων από κάθε επιζήµιο χηµικό κατάλοιπο, στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση µιας βιώσιµης ανάπτυξης της γεωργίας. Το σύστηµα παραγωγής και διαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης αλλά και της µεταποίησης συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς ως προς τη χρησιµοποίηση λιπασµάτων και γεωργικών φαρµάκων. Βασίζεται στην εφαρµογή µεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον. Για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα ελέγχου -επίσηµα αναγνωρισµένο- σ όλα τα στάδια της παραγωγής και της εµπορίας. Ο εντοπισµός των βιολογικών προϊόντων πραγµατοποιείται χάρη σε ακριβείς κανόνες επισήµανσης Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 44

3 που εγγυώνται στον καταναλωτή τα στοιχεία της προέλευσης, της παρασκευής, της µεταποίησης και της συσκευασία τους. H πιστοποίηση αφορά προϊόντα των οποίων η "ειδική ποιότητα" συνδέεται µ ένα τύπο παραγωγής καθοριζόµενο από τους κανόνες των "συγγραφών υποχρεώσεων" ο οποίος εγγυάται την ενσωµάτωση φιλικών προς το περιβάλλον κανόνων. Στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας, πιστοποιείται ότι ένα προϊόν παράγεται µε ένα τύπο γεωργικής παραγωγής που ακολουθεί αρχές προσδιοριζόµενες διεθνώς από την IFOAM ( ιεθνή Οµοσπονδία Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από τον Κανονισµό 2092/91 και τις τροποποιήσεις του. Ο τύπος αυτός γεωργικής παραγωγής, που δίνει βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος και απαγορεύει τη χρήση χηµικών συνθετικών προϊόντων στις καλλιέργειες, επεκτείνεται χάρη στην αυξανόµενη ζήτηση των προϊόντων του. To 1999 µε τον Κανονισµό 1804/1999 καθορίστηκαν και οι κανόνες για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η βιολογική γεωργία είναι ως επί το πλείστον επιδοτούµενη δραστηριότητα, για πολλές αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Οι µονάδες παραγωγής εξ αιτίας της γεωγραφικής διασποράς της παραγωγής, του µικρού µέγεθος των µονάδων και της ανάγκης για ειδικές εγκαταστάσεις µεταποίησης και συσκευασίας είναι δύσκολο να καταστούν το ίδιο αποδοτικές µε αυτές της συµβατικής γεωργίας. Οι τιµές των βιολογικών προϊόντων είναι συνήθως υψηλότερες από αυτές των συµβατικών γεωργικών προϊόντων, γιατί έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής. Παρ όλα αυτά η βιολογική παραγωγή βρίσκεται σε φάση γρήγορης ανάπτυξης σε πολλές χώρες. Έχει πάψει να αντιπροσωπεύει ένα περιθωριακό τοµέα της τοπικής αγοράς και αποτελεί τοµέα του διεθνούς εµπορίου πλέον. ιάφορα προγράµµατα που στοχεύουν στην κατάκτηση ή διεύρυνση τµηµάτων της αγοράς τέθηκαν σ εφαρµογή, ως απάντηση στην αυξανόµενη ευαισθησία και ζήτηση των καταναλωτών για είδη διατροφής µε ποιότητα και µε τρόπο παραγωγής που σέβεται το περιβάλλον. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 45

4 Στην Ευρώπη οι πωλήσεις των βιολογικών τροφίµων ανέρχονται στο 3% του συνόλου του εµπορίου τροφίµων. Η έκταση των βιολογικών καλλιεργειών φτάνει τα 2,5 εκ. εκτάρια. Η κατάσταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα για το έτος 2001, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων εµφανίζεται ως εξής: στα ,2 εκτάρια που βρίσκονται σε καθεστώς πιστοποίησης, τα ,8 εκτάρια παράγουν ήδη πιστοποιηµένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και τα υπόλοιπα ,4 βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο µετατροπής. Οι βιοκαλλιεργητές ανέρχονται σε Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των πιστοποιητικών οργανισµών, οι µισοί περίπου παραγωγοί επιδοτούνται από το Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας. Ολοκληρωµένη διαχείριση Η ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής στηρίζεται σε φιλικούς προς το περιβάλλον κανόνες καλλιέργειας Η ολοκληρωµένη διαχείριση [ 10 ] παραγωγής στηρίζεται σε φιλικούς προς το περιβάλλον κανόνες καλλιέργειας που προκύπτουν, γενικά, από τις νέες προσεγγίσεις και µεθοδολογίες της ιεθνούς Οργάνωσης Βιολογικής και Ολοκληρωµένης Καταπολέµησης και οι οποίοι διαφοροποιούνται κατά την εφαρµογή τους από χώρα σε χώρα. Τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα έχουν στόχο να καθιερώσουν ένα εµπορικό σήµα που θα πιστοποιεί την ολοκληρωµένη παραγωγή των καλλιεργειών. Η παραγωγή στηρίζεται κυρίως στην ολοκληρωµένη καταπολέµηση των εχθρών των καλλιεργειών ή ελέγχου των επιβλαβών οργανισµών, µε τη χρήση ενός συνδυασµού µέτρων στα οποία περιλαµβάνονται προληπτικά µέτρα, µέτρα πρόγνωσης, διάγνωσης και καταπολέµησης, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος υγιούς και λιγότερο τοξικού. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 46

5 Στην Ευρώπη έχουν δηµιουργηθεί «πιστοποιηµένα» συστήµατα παραγωγής ευθυγραµµισµένα µε την ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών. Η πιστοποίηση είναι η επίσηµη αναγνώριση και η απόδειξη ότι ένας παραγωγός εφάρµοσε την Ολοκληρωµένη ιαχείριση στην καλλιέργειά του. Η πιστοποίηση παρέχει καλύτερες εγγυήσεις για τις επιπτώσεις της προστασίας των καλλιεργειών στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στη δηµόσια υγεία (βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίµων) και στις συνθήκες εργασίας. Καθιστά τις πρακτικές καλλιέργειας ορατές καθώς δείχνει µε ποιους τρόπους οι καλλιεργητές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για παραγωγή των προϊόντων τους µε αειφόρο τρόπο. Στην Ελλάδα, ο επίσηµος πιστοποιητικός Οργανισµός είναι ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.- AGROCERT) [ 11 ] ο οποίος συστήθηκε και λειτουργεί από το Ο AGROCERT, δηµιούργησε δύο σχέδια πρότυπα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης το AGRO 2-1 και AGRO 2-2 αντλώντας στοιχεία από τα διεθνή συστήµατα ISO και ISO Η ολοκληρωµένη διαχείριση των καλλιεργειών στην Ελλάδα, απόκτησε ιδιαίτερο βάρος µετά από το 2000, όταν εντάχθηκαν στα σχετικά προγράµµατα διαχείρισης οι πρώτες εκτάσεις οπωροφόρων δένδρων στην βόρειο Ελλάδα. Σήµερα τέτοια συστήµατα εφαρµόζονται σε ποικίλες καλλιέργειες όπως οπωροφόρα δέντρα (ροδάκινα, αχλάδια, µήλα, κεράσια), εσπεριδοειδή, αµπέλια, κηπευτικά, κ.α.. οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τον AGROCERT σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 2.1. & AGRO 2.2 Η Ολοκληρωµένη ιαχείριση Καλλιεργειών είναι µεν προαιρετική, αλλά γίνεται αναγκαία ως µορφή παραγωγικής διαδικασίας γιατί την επιβάλει η αγορά. Αναµένεται στο άµεσο µέλλον να διαδραµατίσει σηµαντικότατο ρόλο στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργικής παραγωγής. Η εφαρµογή συστηµάτων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισµένους πιστοποιητικούς φορείς µπορεί να δώσει στους Έλληνες παραγωγούς το ζητούµενο και επιβεβληµένο χαρακτηριστικό της ποιότητας στα προϊόντα τους. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 47

6 Τοπικά Προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης Πολλά γεωργικά προϊόντα αποκτούν µεγαλύτερη αξία µέσω της αναφοράς των ονοµασιών προέλευσης τους Πολλά γεωργικά προϊόντα αποκτούν µεγαλύτερη αξία µέσω της αναφοράς των ονοµασιών προέλευσης τους, οι οποίες επιτρέπουν στο κοινό να αναγνωρίζει ένα προϊόν και µια περιοχή. Το περιβάλλον και τεχνητό τοπίο είναι η εικόνα που διαµορφώνει ο καταναλωτής για µια περιοχή και, ακόµη για ένα προϊόν. Η δηµιουργία, η προστασία και η προώθηση της εικόνας και της αναγνώρισης αυτής συµπληρώνουν σηµαντικά τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του τεχνητού τοπίου που πληρεί τις κοινωνικές, οικονοµικές, οικολογικές και πολιτιστικές απαιτήσεις αποτελεί ουσιαστικό έργο για την γεωργική παραγωγή και τα προϊόντα της, µε µεγάλη σηµασία για το σύνολο της κοινωνίας. Στον αγώνα δρόµου για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων έχουν πληγεί σοβαρά τα προϊόντα της γεωργίας των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Σ ένα δύσκολο πλαίσιο (περιορισµένες επιφάνειες, πλαγιές, διαρθρωτικά µειονεκτήµατα, κτλ.), η ορεινή γεωργία είναι αδύνατο να παρακολουθήσει τις αποδόσεις της εντατικής γεωργίας των πεδινών εκτάσεων και των µεγάλων αγροκτηµάτων. Το µέλλον γι αυτές τις περιοχές φαντάζει αβέβαιο αν δεν υπάρξει ένας ριζικός επανα-προσανατολισµός τους προς µια γεωργία που παράγει και διαθέτει όχι χύµα προϊόντα, αλλά τρόφιµα µε εγγυηµένη ποιότητα και ονοµασία. Η επιτυχία µιας στρατηγικής που βασίζεται στη βελτίωση της ποιότητας αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό στόχο για τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Από την επιτυχία αυτή εξαρτάται η διατήρηση της τοπικής γεωργίας, που αποτελεί απαραίτητο τοµέα δραστηριότητας για την οικονοµική και κοινωνική ζωή στις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές. Ο κυριότερος στόχος που τίθεται, είναι η Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 48

7 Ο κυριότερος στόχος, είναι η ποιότητα και η αξιοποίηση της αγροτικής πρώτης ύλης µε τη µεταποίησή της σε τρόφιµα υψηλής ποιότητας. ποιότητα και η αξιοποίηση της αγροτικής πρώτης ύλης µε τη µεταποίησή της σε τρόφιµα υψηλής ποιότητας. Η εντατική χρησιµοποίηση χηµικών στη γεωργική παραγωγή -στην καλλιέργεια αλλά και την επεξεργασία των προϊόντων- τα καθιστά ύποπτα, ως ανθυγιεινά και οδηγεί πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση προϊόντων τα οποία παράγονται µε περισσότερο φυσικό τρόπο. Το αίτηµα αυτό εντάσσεται ακόµη και σ ένα ευρύτερο κίνηµα υπέρ της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος, που αφορά επίσης και τη γεωργία. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση γεωργικών προϊόντων ποιότητας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί µία οικονοµικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για πολλές από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ανεξάρτητα αν αυτό αφορά τη διαφοροποίηση του φάσµατος των προϊόντων, την ανάπτυξη ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών µιας περιοχής, µεθόδους παρασκευής των προϊόντων ή την εφαρµογή διαφορετικών µεθόδων παραγωγής. Στην αγορά παρατηρείται όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα προϊόντα ποιότητας. Η έννοια της ποιότητας καλύπτει πράγµατα τελείως διαφορετικά, όπως τα προϊόντα µιας συγκεκριµένης περιοχής, προϊόντα µε προστατευόµενη ονοµασία, προϊόντα που παράγονται µε βιολογικό τρόπο παραγωγής. Η απαίτηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η παρουσίαση των συµβατικών γεωργικών προϊόντων καθίσταται οµοιόµορφη και ότι τα κριτήρια ποιότητας για τα προϊόντα αυτά βασίζονται κατά κανόνα στην τυποποίηση και την οµογενοποίηση. Η αγορά προϊόντων ποιότητας απαιτεί ορισµένα κρίσιµα ποσοτικά µεγέθη, τα οποία δεν µπορούν να προκύψουν από το άθροισµα των προϊόντων των ασύνδετων, µικρών παραγωγών, χωρίς ενιαία χαρακτηριστικά και κοινά διακριτικά γνωρίσµατα. Η ελληνική γεωργία µε τα γνωστά σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα και ιδιαίτερα µε το Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 49

8 πρόβληµα του µικρού - µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων, πρέπει να προσέξει πολύ αυτό το σηµείο, αφού µεγάλο µέρος από την αγροτική της παραγωγή έχει εξαγωγικό προορισµό. Συστήµατα προστασίας ονοµασίας Ένα πλέγµα κανονισµών και αποφάσεων καθορίζουν τα συστήµατα αξιολόγησης και προστασίας που ακολουθούνται σ όλη την Ευρώπη για παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα και προϊόντα µε ιδιοτυπία και γεωγραφική ονοµασία. Καµπάνιες πληροφόρησης γίνονται προκειµένου να παρακινήσουν τους παραγωγούς και µεταποιητές να κάνουν χρήση των συστηµάτων αυτών και να ενισχύσουν την ζήτηση για αυτά τα προϊόντα. Τα εφαρµοζόµενα ευρωπαϊκά συστήµατα προστασίας είναι: Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία του προϊόντος πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή µε αναγνωρισµένη τεχνογνωσία. Η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται βασικά ή αποκλειστικά στην εν λόγω περιοχή και στο αγροτικό περιβάλλον, που περιλαµβάνει τους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες. Η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία λαµβάνουν χώρα στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή. Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) Εδώ ο σύνδεσµος µε τη γεωγραφική περιοχή παραµένει τουλάχιστον για ένα από τα στάδια της παραγωγής, της µεταποίησης ή της επεξεργασίας. Επιπλέον, η φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του ονόµατος του προϊόντος αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο το οποίο µπορεί να αποδοθεί στη γεωγραφική αυτή καταγωγή. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 50

9 Βεβαίωση Ιδιοτυπίας Πραγµατοποιείται µέσω της χορήγησης ένδειξης "Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυηµένο" (ΕΠΠΕ). εν αναφέρεται στην προέλευση του προϊόντος, αλλά αποσκοπεί στην ανάδειξη της παραδοσιακής σύνθεσης ή του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής αυτού. Ιδιοτυπία θεωρείται το στοιχείο ή το σύνολο στοιχείων δια των οποίων ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιµο διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεµφερή προϊόντα ή τρόφιµα που ανήκουν στη ίδια κατηγορία. Το προϊόν θα πρέπει να παράγεται από παραδοσιακές πρώτες ύλες, είτε να έχει παραδοσιακή σύσταση ή η µεταποίησή του να υπάγεται στους παραδοσιακούς τύπους. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 51

10 Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 52

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές ΔΗΜΗΤΡΑ 24 / 25 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές Γεώργιος Γκούμας, MSc, Τεχνολόγος Τροφίμων Φωτεινή Σηφακάκη, MSc,Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήμα Πιστοποίησης Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. Ένας οδηγός για ενδιαφερόμενους φορείς, αγρότες, μεταποιητές και διανομείς. ζώ καλά! Στοιχεία επικοινωνίας

Βιολογική γεωργία. Ένας οδηγός για ενδιαφερόμενους φορείς, αγρότες, μεταποιητές και διανομείς. ζώ καλά! Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Βιολογική γεωργία Στοιχεία επικοινωνίας πτικοακουστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ο http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm Ένας οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα