ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ Ι Α. Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δημ. Ράλλη 45, Μαρούσι Αττική W:\Studies\z_ParousiasiEtaireias\1_GREEK\zzz_Hydractis_Greek_ odt Τηλ , ΦΑΞ URL:

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», είναι μια τεχνική μελετητική Εταιρεία, που ιδρύθηκε στο τέλος του έτους 1999, από ένα στελεχιακό δυναμικό επιστημόνων με πείρα στις μελέτες έργων Δημοσίου και στην Διαχείριση προγραμμάτων. Ο κύριος τομέας δραστηριοποίησης της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και κατ εξοχή στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίζεται στους ακόλουθους τομείς: Έργα υποδομής και κυρίως ο τομέας των Υδραυλικών Έργων. Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Έργων. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και υποστήριξη δημοσίων Υπηρεσιών σε διάφορα τεχνικά θέματα και σε τομείς προγραμμάτων ανάπτυξης. Η μέχρι σήμερα δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα του Εσωτερικού, καλύπτει μελέτες έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων και ακαθάρτων, έργα ύδρευσης, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθετήσεις ρεμάτων και ποταμών καθώς και έργα αποχέτευσης αυτοκινητόδρομων, ιδιαίτερα της Εγνατίας Οδού. Ανάμεσα στους κυριότερους πελάτες της εταιρείας στον Δημόσιο Τομέας είναι η ΕΥΔΑΠ, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), διάφοροι δήμοι (Αμπελακίων Σαλαμίνας, Οινοφύτων, Μεγάρων) και άλλοι φορείς. Ιδιαιτέρως στον τομέα των μελετών αποχέτευσης-αποστράγγισης αυτοκινητοδρόμων, η Εταιρεία έχει μεγάλη συμμετοχή σε έναν από τους μεγαλύτερους οδικούς άξονες της Ευρώπης, την Εγνατία Οδό, μήκους 680 χλμ. Εξειδικευμένη και πρωτοποριακή εμπειρία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με την ΕΟΑΕ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) και σε θέματα προστασίας ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών και ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστημάτων με κυρίαρχη την παρουσία του νερού, με τον σχεδιασμό και την μελέτη Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ). Ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι και Σύμβουλος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ σε σχετικά θέματα, επί επτά συνεχή έτη. Σελίδα 2 από 21

3 Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών (Έτος αναφοράς 2000) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Η ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΓΕΜ στην κατηγορία 13 Υδραυλικών Μελετών με βαθμό Δ (ανώτατος βαθμός ο Ε'). Είναι ασφαλισμένη σε ειδικό πρόγραμμα για τις εκπονούμενες μελέτες της και εφαρμόζει από το 2006 πρόγραμμα ποιότητας μελετών με πιστοποίηση ISO 9001:2008 από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό (TÜVRheinland ) με αριθμό πιστοποιητικού ) Το πιστοποιητικό παρουσιάζεται στην ακόλουθη σελίδα. Σελίδα 3 από 21

4 Σελίδα 4 από 21

5 ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Υδραυλικά έργα Μελέτες δικτύων άρδευσης και ύδρευσης αστικών και αγροτικών κέντρων. Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων αστικών και αγροτικών κέντρων. Μελέτες δικτύων αποχέτευσης ομβρίων αστικών και αγροτικών κέντρων Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων. Μελέτες διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών. Μελέτες έργων αποχέτευσης-αποστράγγισης αυτοκινητοδρόμων. Μελέτες εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων. Μελέτες εγκατάστασης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. Υπηρεσίες Διαχείρισης Μελέτες σκοπιμότητας και ανάπτυξης έργων. έργων και βοήθειας σε Τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και εκτιμήσεις επενδυτικών σχεδίων στον Τομέα των τεχνικά θέματα Έργων Υποδομής Υποστήριξη Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων στην σύνταξη και συμπλήρωση προτάσεων χρηματοδοτήσεων εντός του πλαισίου των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξη Φορέων Έργων για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης κατά τη διαδικασία διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, συμβάσεις. Στατικές μελέτες Άλλοι τομείς Ανάπτυξη λογισμικού Επιβλέψεις και παρακολούθηση έργων. Μελέτες κτηριακών έργων. Δεξαμενές ύδατος. Αποθήκες. Φρεάτια και Αντλιοστάσια. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Διαδικασίες διαγωνισμών. Περιβαλλοντικές μελέτες. Υδραυλικά, στατικά, σχεδίασης CAD κ.α. προγράμματα. ΠΤΥΧΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία είναι μέλος του ΤΕΕ με αριθμό 4347 και μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΓΕΜ, με αριθμό μητρώου 578 στις εξής κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΚΑΤ. ΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 13 Δ' 8 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 8 Β' 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 27 Α' 1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 21 Α' 1 Σελίδα 5 από 21

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τομείς της οργάνωσης της Εταιρείας -Υποστήριξη παραγωγικότητας και πρωτοβουλίας Ενημερωμένη επιστημονική βιβλιοθήκη με ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Πλούσιος κατάλογος φυλλαδίων Ελληνικών και διεθνών προϊόντων Συστηματική γεωγραφική καταχώρηση κλιματικών και υδρολογικών δεδομένων της Ελλάδας. Βιβλιοθήκη κατηγοριοποιημένων τυπικών λεπτομερειών και σχεδίων για διάφορα έργα. Κανόνες οργάνωσης και διαγράμματα επικοινωνίας. Πολιτική και στρατηγικές συνεχούς εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιστημονικής κατάρτησης του προσωπικού. -Ποιοτικός έλεγχος Η Εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα ποιότητας μελετών με πιστοποίηση ISO 9001:2008 από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό. Τακτικές εβδομαδιαίες και μηνιαίες συσκέψεις οργάνωσης και παρακολούθησης. Οργάνωση της παραγωγής με βάση σύστημα matrix. Εφαρμογή μεθόδων καταγραφής και ανάλυσης παραμέτρων σχέσεων κόστους- αποτελεσματικότητας. Εφαρμογή επιστημονικών αρχών για την εφαρμογή των μελετών. -Οικονομικά στοιχεία Ταξινόμηση και κωδικοποίηση εξόδων. Ετήσιος προϋπολογισμός. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα. Ευθυγράμμιση των πραγματικών εξόδων παραγωγής με το προγραμματισμένο κόστος. Σελίδα 6 από 21

7 Οργανόγραμμα της Εταιρείας Σελίδα 7 από 21

8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΕΔΙΣΥ Α.Ε. Δήμος Μεγαρέων Δήμος Οινοφύτων Δήμος Αμπελακίων Σαλαμίνας Δήμος Βόλου ΔΗΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΤΤΕΝΕ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε. ΓΕΚ Α.Ε. ΓΕΚΑΤ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Κ/Ξ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε. ΠΡΟΣΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συνεργασία με διάφορες Μελετητικές Εταιρείες και Μηχανικούς.. Σελίδα 8 από 21

9 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. Μελέτες δικτύων αποχέτευσης-αποστράγγισης και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης ποταμών σε διάφορα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, όπως: Τμήμα (Α/Κ Τύρια) Τμήμα Ποταμός Μετσοβίτικος Τμήματα 4.1.3s, 4.1.5A (Παναγιά - Γρεβενά) Τμήματα 5.1, 5.2, 5.3 (Κουλούρα Βέροια Πολύμυλος) Τμήμα 12 (Ποταμός Στρυμόνας Νέα Πέραμος) Τμήμα 15.4 (Μέστη-Μάκρη) Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, Α/Κ Κ6 και Κ7 Σήραγγες Σ10, Σ11, Σ12 και Σ13. Μελέτη Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. 2. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων (προμελέτη) και ακαθάρτων (οριστική μελέτη). 3. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Προμελέτη έργων βελτίωσης υδάτινου ισοζυγίου ευρύτερης περιοχής Βόλου. 4. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ Τμήμα Λύρα-Μάνδρα 5. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΙ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-ΕΥΖΩΝΟΙ Έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης και αντιπλημμυρικής προστασίας οδού. 6. Β.Ο.Α.Κ. Α/Κ ΑΜΑΡΙΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 7. ΒΙ.Π.Α Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη δικτύων και έργων υποδομής του βιομηχανικού πάρκου (ύδρευση, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρική προστασία, δεξαμενές και αντλιοστάσια). 8. ΝΗΣΙΑ MAYOTTE (ΓΑΛΛΙΑ) Δίκτυο αποχέτευσης και αντλιοστάσια της πόλης Passamainty. 9. ΚΑΜΕΡΟΥΝ Συμμετοχή στη μελέτη των υδραυλικών έργων αποχέτευσης δρόμου μήκους 300 χλμ, από το Ngaounderé - Touboro σύνορα με Τσαντ. 10. TOMBWA - ΑΓΚΟΛΑ Μελέτη του συστήματος εξωτερικού υδραγωγείου της πόλης. 11. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες and many other projects. Σελίδα 9 από 21

10 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παπαδόπουλος Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτικό Στέλεχος της ΥΔΡΑΚΤΙΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1973 Έτος γέννησης 1950 Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά Υπεύθυνος της Διεύθυνσης μελετών Έργων Υποδομής Υδραυλικών έργων του ΓΡ. ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΠΕΤΒΑ Προϊστάμενος τμήματος Μελετών και έργων αξιοποίησης επενδυτικών σχεδίων Εμπειρία Διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων Λογιστική επιχειρήσεων Διοίκηση έργων (οικονομική) Ανάπτυξη έργων Προώθηση αγοράς Μελέτες έργων υποδομής (Υδραυλικά έργα, Διαχείριση στερεών αποβλήτων) Έχει μεγάλη διεθνή εμπειρία σε μελέτες έργων υποδομής (Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Μαρόκο, Σαουδική Αραβία, Καμερούν, Αγκόλα, Σεϊχέλες, Νησιά Mayotte) με γνώση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τευχών δημοπράτησης Έχει μεγάλη εμπειρία στην εσωτερική αγορά και στη μελέτη έργων υποδομής (Εγνατία Οδός, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΒΙΠΕΤΒΑ, διάφοροι Δήμοι) Σελίδα 10 από 21

11 Πέππας Γεώργιος Υπεύθυνος μηχανοργάνωσης, υπεύθυνος έργων και Ιδρυτικό Στέλεχος της ΥΔΡΑΚΤΙΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1990 Έτος γέννησης 1964 Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Ιταλικά (περιορισμένα) Ελεύθερος επαγγελματίας, μέτοχος της Εταιρείας μελετών "Πράξις Ο.Ε." Εμπειρία Μελέτες έργων υποδομής (Υδραυλικά έργα) Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Στατικές μελέτες Συμμετοχή σε μελέτες διεθνούς επιπέδου (ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΑΓΚΟΛΑ, Νησιά MAYOTTE -ΓΑΛΛΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ) Μεγάλη εμπειρία σε θέματα hardware Ανάπτυξη λογισμικού σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού (υδραυλικές μελέτες, στατικές μελέτες κλπ) και σχεδίασης με AutoCAD, Civil 3D (Visual Basic, VBA, C++, Java, LISP, HTML κλπ.). Πανάγου Μαρία Στέλεχος και μηχανικός παραγωγής της ΥΔΡΑΚΤΙΣ Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, 1998 Έτος γέννησης 1973 Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γερμανικά Εμπειρία Εξειδικευμένη στα υδραυλικά και στο Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S) Μελέτες έργων υποδομής (Υδραυλικά έργα) Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Συμμετοχή σε μελέτες διεθνούς επιπέδου (Νησιά MAYOTTE-ΓΑΛΛΙΑ) Μεγάλη εμπειρία σε θέματα hardware Ικανότητα ανάπτυξης λογισμικού και σχεδιασμού βάσεων δεδομένων Σελίδα 11 από 21

12 Τζιραλής Νικόλαος Ιδρυτικό Στέλεχος της ΥΔΡΑΚΤΙΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1992 Πτυχιούχος ΜΒΑ στο Marketing, City University Business School, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 1994 Έτος γέννησης 1967 Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γερμανικά Εμπειρία Μελέτες έργων υποδομής (Υδραυλικά έργα) Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Μελέτες φραγμάτων Οικονομοτεχνικές μελέτες Μεγάλη εμπειρία σε θέματα hardware Ικανότητα ανάπτυξης λογισμικού Γεωργαντάς Ιωάννης Εξωτερικός συνεργάτης της ΥΔΡΑΚΤΙΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, 1989 Έτος γέννησης 1964 Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά Εμπειρία Μελέτες έργων υποδομής (Υδραυλικά έργα) Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Στατικές μελέτες Ικανότητα ανάπτυξης λογισμικού (Assembly, Cobol, Fortran) Σελίδα 12 από 21

13 Καμπουρίδου Χαρούλα Υπάλληλος της ΥΔΡΑΚΤΙΣ Τεχνολόγος μηχανικός ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, 1992 Έτος γέννησης 1968 Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Ισπανικά Εμπειρία Προετοιμασία αρχείων υπολογισμών Σχεδίαση CAD Σχεδίαση λεκανών απορροής Εποπτεία Διασφάλισης Ποιότητας ISO Παναγάκου Νικολέττα Υπάλληλος της ΥΔΡΑΚΤΙΣ, Γραμματέας Σχολή δακτυλογράφων ΑΤΛΑΝΤΑ, 1987 Έτος γέννησης 1968 Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά Εμπειρία Δημόσιες σχέσεις Σύνταξη και διόρθωση εκθέσεων Προετοιμασία φακέλων έργων Προετοιμασία φακέλων προσφορών Τεύχη δημοπράτησης κλπ. Σελίδα 13 από 21

14 ΔΕΙΓΜΑΤΑ Εικόνα 1: Εγνατία Οδός, Τμήμα 5.2/5.3, Α/Κ Βέροιας Εικόνα 2: Εγνατία Οδός, Τμήμα 5.2/5.3, Α/Κ Βέροιας Σελίδα 14 από 21

15 Εικόνα 3: Εγνατία Οδός, Τμήμα 5.2, Γέφυρα Γ1 Εικόνα 4: Εγνατία Οδός, Τμήμα 5.2 Σελίδα 15 από 21

16 Εικόνα 5: Εγνατία Οδός, Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Διαχωριστής υδρογονανθράκων) Εικόνα 6: ΠΑΘΕ, Α/Κ Πάτρας Σελίδα 16 από 21

17 Εικόνα 7: Διευθέτηση ποταμών: Ποταμός Μετσοβίτικος Εικόνα 8: Διευθέτηση ποταμών: Ποταμός Μετσοβίτικος Σελίδα 17 από 21

18 Εικόνα 9: Διευθέτηση ποταμών: Ποταμός Μετσοβίτικος Εικόνα 10: Διευθέτηση ποταμών: Ποταμός Μετσοβίτικος Σελίδα 18 από 21

19 Εικόνα 11: ΒΙ.ΠΑ. Κ. Γέφυρας Θεσσαλονίκης Εικόνα 12: ΒΙ.ΠΑ. Κ. Γέφυρας Θεσσαλονίκης Σελίδα 19 από 21

20 Εικόνα 13: Αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Αμπελακίων Σαλαμίνας Εικόνα 14: Αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Αμπελακίων Σαλαμίνας. Δ.Δ. Αμπελακίων Σελίδα 20 από 21

21 Εικόνα 15: Έργα βελτίωσης υδάτινου ισοζυγίου ευρύτερης περιοχής Βόλου Σελίδα 21 από 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π.3.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα