Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)"

Transcript

1 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Συνδεδεμένη καταχώρηση (Linked Allocation) α) Το Λ.Σ. δίνει ένα μόνο τομέα γιατοαρχείοπουδημιουργείται. 925 kbytes β) Όταν ο τομέας γεμίσει,τότε το Λ.Σ. δίνει άλλο τομέα. γ) Κάθε τομέας συνδέεται με το προηγούμενο σε μια απλή λίστα,την Συνδεδεμένη Λίστα (Linked List). Linked List γέμισμα υπόλοιπο 3 γέμισμα γέμισμα γέμισμα γέμισμα δ) Οι ελεύθεροι τομείς συνδέονται όλοι σε μια συνδεδεμένη λίστα των ελεύθερων τομέων(ree List). ε) Όταν ένα αρχείο μεγαλώνει σε μέγεθος το Λ.Σ. αναζητά έναν ελεύθερο τομέα από τη Λίστα των ελευθέρων τομέων. στ) Μετά από πολλά σβησίματα και γραψίματα,οι ελεύθεροι τομείς θα είναι διασκορπισμένοι στο δίσκο. ree List ζ) Οι τομείς ενός αρχείου θα είναι γειτονικοί μόνον όταν δημιουργείταιγιαπρώτηφοράτοαρχείοσε δίσκο που μόλις μορφοποιήθηκε. Μειονεκτήματα α) Με την Συνδεδεμένη καταχώρηση το Λ.Σ. δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα εξαντληθεί οχώροςτουδίσκου. Παραλλαγές της Συνδεδεμένης Καταχώρησης Για το DOS είναι ο πίνακας Καταχώρησης Αρχείων ή ile Allocation Table ή AT. O πίνακας ο AT είναι ένα κρυφό αρχείο που βρίσκεται σε κάποιο τομέα κάθε δίσκου ή Δισκέτας. Ο πίνακας AT δείχνει στον επόμενο τομέα του αρχείου που είναι ελεύθερος ή κατεστραμμένος.

2 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Κατακερματισμός

3 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Σημαντικό Με τη συνδεδεμένη καταχώρηση,όταν ένα αρχείο σβήνεται,σβήνεται μόνο το όνομα του. Οι τομείς δε σβήνονται αλλά απλά σημειώνονται ότι είναι ελεύθεροι, χωρίς να καταστραφούν τα περιεχόμενα τους. UnDelete Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό γιατί αν σβήσουμε κατά λάθος ένα αρχείο και δε δημιουργήσουμε άλλο για να πάρουμε τους σβησμένους τομείς,μπορούμε να το ξαναδημιουργήσουμε(undelete ή Unerase).

4 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Γιατί πρέπει να κλείνουμε τον Η/Υ κανονικά ; Αν συμβεί μια διακοπή ρεύματος (blackout,τραβήξουμε κατά λάθος το καλώδιο ρεύματος κλπ), τα περιεχόμενα της Κύριας Μνήμης (R.A.M.) χάνονται. Χάνονται επίσης και πληροφορίες για τα αρχεία που ήταν ανοικτά και χρησιμοποιούνταν τη στιγμή της διακοπής. Ο δίσκος περιέχει τα στοιχεία που υπήρχαν στο αρχείο όταν : το αρχείο άνοιξε ενημερώθηκε το αρχείο για τελευταία φορά. Με το σβήσιμο μνήμης χάνονται και αυτά τα στοιχεία. Άρα κάποιο αρχείο μπορεί να καταλάβει χώρο στο δίσκο που δεν είναι γραμμένος σταστοιχείατου. Οπότε κάποιες ομάδες δεδομένων είναι ασύνδετες (χαμένες) στο δίσκο. Στα Windows (Λ.Σ.) αυτές λέγονται χαμένες αλυσίδες..chk Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

5 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Καταχώρηση και απελευθέρωση του Δίσκου Γιατί πρέπει να κλείνουμε τον Η/Υ κανονικά ; Όταν τα Windows (Λ.Σ.) ξαναξεκινήσουν (επανεκκίνηση του Η/Υ) θα αντιληφθούν την ανώμαλη αυτή κατάσταση, και θα επιχειρήσουν να τη διορθώσουν. Αυτό γίνεται με το εργαλείο της Σάρωσης(Scandisk), που θα ξεκινήσει αυτόματα για να διορθώσει τις ασυνέπειες. Το εργαλείο αυτό σώζει τις χαμένες ομάδες σε αρχεία ( π.χ. ile00.chk) που μπορούμε να μετά να σβήσουμε, γιαναελευθερωθείοχώροςήναταχρησιμοποιήσουμεανμπορούμε.

6 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Κατακερματισμός Όταν δημιουργείται ένα αρχείο,σε ένα καινούργιο (καθαρό) δίσκο οι τομείς που καταλαμβάνονται είναι γειτονικοί. Save Delete Modify Modify Modify Modify Modify

7 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Κατακερματισμός Άραότανέναςδίσκοςχρησιμοποιηθείαρκετά,ταπερισσότερααρχείαθαείναιδιασκορπισμένασεδιάφοραμέρη, Οπότε η κεφαλή (head) του δίσκου αναγκάζεται να μετακινείται πολύ για να φθάσει στα σημεία που βρίσκονται οι σκόρπιες ομάδες. Αυτό λέγεται Εξωτερικός Κατακερματισμός

8 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Κατακερματισμός Εσωτερικός Κατακερματισμός ΌλαταΛ.Σ. διατηρούν ένα σταθερό μέγεθος ομάδας (Ομάδα είναι η μικρότερη ποσότητα που μια συσκευή δίσκου δίνει σε ένα αρχείο). Τα αρχεία όμως δεν έχουν μεγέθη που να είναι ακριβώς πολλαπλάσια του μεγέθους της ομάδας. Έτσι πάντα περισσεύουν κάποια bytes που μένουν ανεκμετάλλευτα.

9 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(ile System) Κατακερματισμός Αποκατακερματισμός Για να διορθωθεί το παραπάνω πρόβλημα(εξωτερικό Κατακερματισμό) τα νεώτερα Λ.Σ. έχουν προγράμματα Αποκατακερματισμού, τα οποία τακτοποιούν τις ομάδες (blocks) των αρχείων ώστε να είναι γειτονικές. Έτσι η κεφαλή του δίσκου δεν μεταφέρεται συνεχώς από ομάδα σε ομάδα χάνοντας χρόνο. Για τον Εσωτερικό Κατακερματισμό δεν μπορεί να γίνει τίποτε,εκτός από τ ο να χρησιμοποιεί το Λ.Σ. μικρότερο μέγεθος ομάδας.(σχ2.10 σελ 49)

10 2.2 Ασφάλεια Συστήματος Ακεραιότητα και Ασφάλεια Τα συστήματα Η/Υ και τα στοιχεία (ή πληροφορίες) που είναι αποθηκευμένα σε αυτά έχουν μεγάλη αξία για τους κατόχους τους. Οικονομικές δοσοληψίες Προσωπική εργασία-μελέτη Επιστολές,ημερολόγιο, αριθμοί τηλεφώνων Αν συμβεί κάτι κακό στα συστήματα Η/Υ Καταστροφή Κλοπή βλάβη οι κάτοχοι Η/Υ θα ζημιωθούν ανεπανόρθωτα.

11 2.2 Ασφάλεια Συστήματος Ακεραιότητα και Ασφάλεια Γι αυτό τα Λ.Σ. συμπεριλαμβάνουν δυνατότητες όπως : Ακεραιότητα (Integrity) Ασφάλεια (Security) Που επιτρέπουν ή δυσκολεύουν την καταστροφή,κλοπή, βλάβη κλπ. Ακεραιότητα ονομάζουμε την προστασία των Η/Υ και των πληροφοριών από καταστροφή ή αλλοίωση. Ασφάλεια ονομάζουμε τα μέτρα που προστατεύουν τα συστήματα Η/Υ και τις πληροφορίες όπως: Φυσικές καταστροφές Διακοπές ρεύματος Βλάβες Υλικού Βλάβες από λανθασμένο χειρισμό Βλάβες από σκόπιμο κακό χειρισμό (σαμποτάζ) Κατά λάθος αλλοίωση πληροφοριών Σκόπιμη αλλοίωση πληροφοριών Κλοπή ή Διαρροή πληροφοριών Ιούς(Viruses)

12 2.2 Ασφάλεια Συστήματος Απειλές και τρόποι αντιμετώπισης Τα διάφορα μέτρα τεχνικά οργανωτικά που λαμβάνονται για να αντιμετωπίσουν διάφορα ενδεχόμενα που μπορούν να βλάψουν ή Την Ακεραιότητα ενός Υπολογιστικού συστήματος Την Ασφάλεια των πληροφοριών του είναι: Φυσικές Καταστροφές Διακοπές Ρεύματος Βλάβες Υλικού Λανθασμένοι Χειρισμοί Κατά λάθος Αλλοίωση Πληροφοριών Σκόπιμη Καταστροφή Σκόπιμη Αλλοίωση Κλοπή ή Διαρροή Πληροφοριών Ιοί(Viruses) Μέτρα Πλήρη Εφεδρικά Αντίγραφα (Backup) Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) Πλήρες Εφεδρικό Αντίγραφο (Backup) Προσπέλαση μόνον σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης (read,write,execute ) Πλήρες Εφεδρικό Αντίγραφο (Backup) Χρήση ειδικών προγραμμάτων ανίχνευσης και αφαίρεσης ιών (Antivirus)

13 Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Επικοινωνία:

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Εργαστήριο

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Εργαστήριο Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Εργαστήριο Η οργάνωση/κατάσταση του σκληρού δίσκου είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση και τη σωστή λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος. Κάποιες δομές οργάνωσης σχεδιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΙΣΚΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Project B Λυκείου

Εργασία Project B Λυκείου Εργασία Project B Λυκείου Υποθέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ομάδα 5: Ζωγραφάκης Σταύρος Καπελλάκης Μάριος Κουτσάκης Γιάννης Επιβλέπων Καθηγητής: Δετοράκης Ιωάννης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία

Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Internet Security 2009 Σημαντικό! Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή την ενότητα Ενεργοποίηση προϊόντος του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3

Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii. Κεφάλαιο 1: Ο προσωπικός υπολογιστής... 3 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...xi Εισαγωγή... xiii Μέρος Ι: Παρουσίαση του υπολογιστή σας Αφού κατανοήσετε τη δομή του υπολογιστή και τον τρόπο λειτουργίας του, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε αν αυτός καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσίας του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της προστασίας του υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:DNS SERVER ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:DNS SERVER ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:DNS SERVER ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS Υπεύθυνος καθηγητής: κος Γεώργιος Παπαμώκος Σπουδάστρια: Χρυστάλλα Χρίστου ΑΡΤΑ 2005 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 11 Κεφάλαιο 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 20 Κεφάλαιο 3 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπορικής εφαρμογής διαχείρισης Επιχείρησης Γραφικών Τεχνών στο VISUAL STUDIO με την VB.NET Του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εξοικείωση µε τον υπολογιστή και το Γ.Π. Εργασίας Ενότητα 1.3 Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Πολιτική Ασφάλειας 3 2. Σχέδιο Ααφάλειας 5 3. Σχέδιο Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κλειδαριές. Κάρτας IC (smart) από την. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ International ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. (Απλοποιημένη έκδοση)

Ηλεκτρονικές Κλειδαριές. Κάρτας IC (smart) από την. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ International ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. (Απλοποιημένη έκδοση) Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Κάρτας IC (smart) POLY-Locks για μέσα... & CORI-Locks για έξω και για μέσα... από την ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ International ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (Απλοποιημένη έκδοση) με βασικές οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 Πτυχιακή εργασία του Δημήτριου

Διαβάστε περισσότερα