ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής, Τοµέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Τιµολέων Σελλής Καθηγητής, Τοµέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ερώτηµα 1. Θεωρείστε το Β+ δέντρο της Εικόνας 1. (i) Σε ποιο υπο-δέντρο θα αναζητήσετε την τιµή 9 και σε ποιο την τιµή 25; (ii) Εισάγετε την τιµή 101 και δώστε το αποτέλεσµα της εισαγωγής. (iii) ιαγράψτε την τιµή 43 και δώστε το αποτέλεσµα της διαγραφής. (iv) Εισάγετε την τιµή 80 και δώστε το αποτέλεσµα της εισαγωγής. (v) ιαγράψτε την τιµή 30 και δώστε το αποτέλεσµα της διαγραφής. Οι παραπάνω εισαγωγές και διαγραφές να γίνουν όλες στο αρχικό ευρετήριο της Εικόνας 1. Εικόνα 1. Β+ δέντρο για το Ερώτηµα 1. Ο µέγιστος αριθµός δεικτών για τους εσωτερικούς κόµβους είναι 5 και για τα φύλλα 4. Τα φύλλα είναι διπλά συνδεδεµένα µεταξύ τους (δε φαίνεται στην εικόνα). Τα Α, Β, C είναι υπο-δέντρα στα οποία δείχνουν οι αντίστοιχοι δείκτες. Λύση (i) Η τιµή 9 θα βρίσκεται στο υπο-δέντρο Α, και η τιµή 25 στο υπο-δέντρο C. (ii) Εισάγουµε την τιµή 101, οπότε διασπάται το δεξιότερο φύλλο και ενηµερώνεται κατάλληλα ο κόµβος-πατέρας.

2 (iii) ιαγράφουµε την τιµή 43, οπότε γίνεται ανακατανοµή µε το δεξί φύλλο-αδελφό και ενηµερώνεται κατάλληλα ο κόµβος-πατέρας. Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει συγχώνευση µε το αριστερό φύλλο-αδερφό. Οπότε έχουµε:

3 (iv) Εισάγουµε την τιµή 80 στο κατάλληλο φύλλο. Στο εν λόγω φύλλο υπάρχει χώρος για την εισαγωγή της. (v) ιαγράφουµε την τιµή 30, οπότε απαιτείται συγχώνευση µε το δεξί φύλλο-αδελφό και κατάλληλη ενηµέρωση του κόµβου-πατέρα.

4 Ερώτηµα 2. Θεωρείστε στατικό πίνακα κατακερµατισµού (οργάνωση αρχείου) όπου κάθε κάδος χωρά µέχρι 2 εγγραφές. Η συνάρτηση κατακερµατισµού είναι 3. Ως συνήθως ένας κάδος έχει την χωρητικότητα ενός µπλοκ στον δίσκο. (i) είξτε τα περιεχόµενα του πίνακα κατακερµατισµού σε κάθε βήµα κατά την εισαγωγή των ακόλουθων κλειδιών: 27, 5, 18, 30, 10, 32, 38. Για τη διαχείριση υπερχειλίσεων χρησιµοποιείστε αλυσιδωτή σύνδεση (chaining). (ii) Πόσο κοστίζει (σε I/O) η προσπέλαση της εγγραφής µε κλειδί 30 και πόσο η προσπέλαση της εγγραφής µε κλειδί 32; (iii) Ποιος ο µέσος αριθµός I/O µιας αποτυχηµένης αναζήτησης; Λύση (i) Με βάση τη συνάρτηση κατακερµατισµού ισχύει: k h(k) Εισαγωγή 27: 27 Εισαγωγή 5: 27 5

5 Εισαγωγή 18: Εισαγωγή 30: Εισαγωγή 10: Εισαγωγή 32: Εισαγωγή 38: (ii) Η εγγραφή µε τιµή κλειδιού 30 βρίσκεται στην περιοχή υπερχείλισης του bucket 0 του πίνακα κατακερµατισµού. Συνεπώς απαιτούνται 2 προσβάσεις στο δίσκο για την προσπέλασή της, άρα 2 Ι/Ο. Η εγγραφή µε τιµή κλειδιού 32 βρίσκεται στο bucket 2 του πίνακα κατακερµατισµού (όχι όµως σε περιοχή υπερχείλισης). Συνεπώς απαιτείται 1 πρόσβαση στο δίσκο για την προσπέλασή της, άρα 1 Ι/Ο. (iii) Ο πίνακας κατακερµατισµού έχει τρία bucket (ως κύρια στοιχεία), εκ των οποίων τα δύο έχουν ξεχωριστές περιοχές υπερχείλισης. Εποµένως για κάθε ένα από τα δύο bucket που έχουν και περιοχή υπερχείλισης απαιτούνται δύο προσβάσεις στην περίπτωση αποτυχηµένης αναζήτησης. Τέλος έχουµε το µεσαίο bucket (χωρίς περιοχή υπερχείλισης), το οποίο απαιτεί µονάχα µία πρόσβαση. Συνολικά, για όλα τα bucket του πίνακα απαιτούνται 5 προσβάσεις. Υπολογίζοντας τον µέσο όρο έχουµε: έ ό ά έ ή

6 Ερώτηµα 3. Θεωρείστε µια σχέση R που έχει εγγραφές (πλειάδες) και είναι αποθηκευµένη σε ένα αρχείο σωρού. Κατασκευάζουµε ένα ευρετήριο για ένα γνώρισµα (πεδίο) Α της σχέσης R, που δεν είναι κλειδί για τη σχέση. Έστω ότι υπάρχουν διαφορετικές τιµές του Α και οι εγγραφές είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες ως προς αυτές. Το µέγεθος του πεδίου Α είναι 8 bytes και των δεικτών 16 bytes (όλων των ειδών δεικτών). Θεωρείστε µέγεθος block 2048 bytes. (α) Έστω ότι το ευρετήριο είναι ένα δευτερεύον ευρετήριο. Θεωρείστε ότι χρησιµοποιείται ένα επιπλέον επίπεδο έµµεσων δεικτών, εφόσον το κλειδί αναζήτησης (Α) δεν είναι υποψήφιο κλειδί (βλέπε σελ από το βιβλίο των Silberschatz, Korth, Sudarshan). (i) ώστε το συνολικό µέγεθος του αρχείου ευρετηρίου (συµπεριλαµβανοµένου και του επιπλέον επιπέδου) σε αριθµό blocks. (ii) Υπολογίστε το κόστος σε αριθµό I/O (δηλαδή, σε αριθµό προσπελάσεων σελίδων) της αναζήτησης Α = α, όπου α µια τιµή από το πεδίο ορισµού του Α. (iii) Έστω ότι εισάγουµε µια νέα πλειάδα στη σχέση R. Εξηγείστε πως αλλάζει το ευρετήριο, όταν η εγγραφή έχει µια τιµή στο Α η οποία (1) δεν εµφανίζεται ήδη σε άλλη πλειάδα και (2) εµφανίζεται ήδη σε άλλη πλειάδα. ώστε µια εκτίµηση του κόστους (πολυπλοκότητας) αυτών των αλλαγών (σε αριθµό I/O) για κάθε µία από τις δύο περιπτώσεις. (β) Υποθέστε τώρα ότι κατασκευάζουµε ένα Β+-δέντρο. Θεωρείστε ότι κάθε τιµή κλειδιού αναζήτησης αποθηκεύεται µόνο µια φορά σε κάποιο από τα φύλλα του δέντρου και για κάθε τιµή διατηρείται ένας κάδος από δείκτες εγγραφών µε αυτήν την τιµή κλειδιού αναζήτησης. Αυτοί οι κάδοι αποθηκεύονται σε ξεχωριστά block, δηµιουργώντας ένα επιπλέον επίπεδο. Οι δείκτες των φύλλων δείχνουν στο επιπλέον επίπεδο (βλέπε σελ από το βιβλίο των Silberschatz, Korth, Sudarshan). Επαναλάβατε τα υπο-ερωτήµατα (i)-(iii) του ερωτήµατος (α) θεωρώντας ότι το δέντρο είναι όσο το δυνατόν πιο γεµάτο. (γ) Υποθέστε τώρα ότι κατασκευάζουµε ένα δευτερεύον ευρετήριο όπου δεν υπάρχει το επιπλέον επίπεδο. Επαναλάβατε τα υπο-ερωτήµατα (i) και (ii) του ερωτήµατος (α). (βλέπε σελ από το βιβλίο των Silberschatz, Korth, Sudarshan και διαφάνειες διαλέξεων). (δ) Υποθέστε µια αναζήτηση Α > α, όπου α µια τιµή από το πεδίο ορισµού του Α, η οποία ικανοποιείται από το 10% των εγγραφών της σχέσης. Εξηγείστε πως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ευρετήρια των ερωτηµάτων (α)-(γ) για αυτήν την αναζήτηση και δώστε µια εκτίµηση του κόστους της σε κάθε περίπτωση. Λύση (α) Το αρχείο του ευρετηρίου περιλαµβάνει εγγραφές της µορφής <key, pointer>, µια για κάθε διαφορετική τιµή του κλειδιού αναζήτησης (Α). Κάθε δείκτης (pointer) µιας καταχώρησης ευρετηρίου δείχνει σε ένα block από δείκτες εγγραφών στο επιπλέον επίπεδο. Κάθε δείκτης του block αυτού δείχνει προς µια εγγραφή του αρχείου δεδοµένων µε τιµή στο πεδίο ευρετηριοποίησης ίση µε το αντίστοιχο key. Οι δείκτες προς εγγραφές µε ίδια τιµή στο κλειδί αναζήτησης (key) βρίσκονται στο ίδιο block, και αν είναι τόσο πολλές οι εγγραφές ώστε οι δείκτες να µην χωρούν σε ένα block, χρησιµοποιείται µια συνδεδεµένη λίστα από block. Οι δείκτες προς εγγραφές µε διαφορετική τιµή στο κλειδί αναζήτησης είναι σε διαφορετικές λίστες από block. (i) Το µέγεθος κάθε εγγραφής του ευρετηρίου είναι 8 ) bytes. εδοµένου ότι κάθε block έχει µέγεθος 2048 bytes, ένα block ευρετηρίου χωρά,2048./ / εγγραφές ευρετηρίου. Υπάρχουν 1000 διαφορετικές τιµές του Α, οπότε το ευρετήριο θα έχει 1000 εγγραφές, µια για κάθε διαφορετική τιµή. Εφόσον 85 εγγραφές ευρετηρίου χωρούν σε κάθε block δίσκου, για το ευρετήριο χρειάζονται block.

7 Όσον αφορά το ενδιάµεσο επίπεδο, ισχύουν τα εξής. Εφόσον οι εγγραφές της σχέσης R είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες ως προς τις τιµές του Α, σε κάθε διαφορετική τιµή του κλειδιού αναζήτησης αντιστοιχούν εγγραφές, οπότε θα πρέπει να κρατούνται στο ενδιάµεσο επίπεδο 500 δείκτες προς τις αντίστοιχες εγγραφές. Κάθε block χωρά 2048./ / δείκτες. Άρα, για κάθε διαφορετική τιµή του Α απαιτούνται block για την αποθήκευση δεικτών προς εγγραφές που έχουν τη συγκεκριµένη τιµή στο Α. Συνεπώς, συνολικά απαιτούνται block για το ενδιάµεσο επίπεδο. Το συνολικό µέγεθος του ευρετηρίου είναι 4012 block. (ii) Αρχικά θα αναζητηθεί η εγγραφή µε τιµή κλειδιού αναζήτησης Α = α στο ευρετήριο. Με δυαδική αναζήτηση (εφόσον το αρχείο είναι ταξινοµηµένο) το κόστος είναι 7log ; 12< 4 block. Ακολουθώντας τον δείκτη αυτής της εγγραφής προς το επιπλέον επίπεδο, θα προσπελάσουµε τα 4 block που περιέχουν τους δείκτες προς τις εγγραφές µε Α = α. Το κόστος αναζήτησης του ευρετηρίου είναι 4)4 8 I/O. Υπάρχουν 500 εγγραφές της R µε Α=α. Αν υποθέσουµε ότι βρίσκονται σε διαφορετικά block, θα πρέπει να διαβαστούν 500 block. Οπότε το συνολικό κόστος αναζήτησης είναι 8) Ι/Ο. Αν υποθέσουµε ότι υπάρχουν δύο ή περισσότερες εγγραφές στο ίδιο block, τότε γενικά υπάρχουν ν block µε τις ζητούµενες εγγραφές και θεωρώντας επαρκούς µεγέθους buffer στη µνήµη κάθε block µπορεί να διαβάζεται µια φορά από το δίσκο (και την επόµενη φορά που θα ζητηθεί θα βρίσκεται ήδη στον buffer). Οπότε, το συνολικό κόστος αναζήτησης είναι 8)= I/O. (iii) (1) Εφόσον η τιµή του Α δεν εµφανίζεται ήδη σε άλλη πλειάδα, δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο ευρετήριο για τη συγκεκριµένη τιµή κλειδιού αναζήτησης. Θα πρέπει να καταχωρηθεί µια εγγραφή µε τη συγκεκριµένη τιµή κλειδιού αναζήτησης στο κατάλληλο block, αφού το ευρετήριο είναι ταξινοµηµένο. Αρχικά θα γίνει αναζήτηση στο ευρετήριο για να βρεθεί το block στο οποίο πρέπει να γίνει η εισαγωγή. Γι αυτό θα διαβαστούν 7log ; 12< 4 block. Αφού οι εγγραφές είναι τοποθετηµένες διαδοχικά και για να διατηρηθεί η ταξινόµηση, θα πρέπει να ολισθήσουν οι εγγραφές που βρίσκονται αµέσως µετά από αυτή που θέλουµε να εισάγουµε µια θέση πιο κάτω. Άρα θα γίνει 1 write του block όπου καταχωρείται η νέα εγγραφή (έχει ήδη διαβαστεί από τη δυαδική αναζήτηση) και θα διαβαστούν και θα εγγραφούν τα επόµενα block. Κατά µέσο όρο, αυτό θα γίνει για τα µισά block, δηλαδή 1 read και 1 write για 6 block ευρετηρίου. Τέλος, πρέπει να καταχωρηθεί κατάλληλος δείκτης στο ενδιάµεσο επίπεδο. Γι αυτό, θα δεσµευτεί ένα νέο block δίσκου (εφόσον η τιµή κλειδιού δεν εµφανίζεται ήδη σε άλλη πλειάδα), όπου θα εγγραφεί η κατάλληλη καταχώρηση δείκτη (1 write). Το συνολικό κόστος ενηµέρωσης του ευρετηρίου είναι 4)1)662)1 18 I/Ο. Σηµειώνεται ότι στην πράξη για να γίνει η εισαγωγή πιο αποδοτική και να αποφευχθεί η ολίσθηση των εγγραφών ευρετηρίου που απαιτείται για να διατηρηθεί το ευρετήριο ταξινοµηµένο, συχνά δηµιουργείται ένα προσωρινό µη διατεταγµένο αρχείο που λέγεται αρχείο υπερχείλισης. Οι νέες εγγραφές ευρετηρίου δεν εισάγονται στη σωστή τους θέση αλλά στο αρχείο υπερχείλισης. Το αρχείο του ευρετηρίου αναδιοργανώνεται περιοδικά, οπότε το αρχείο υπερχείλισης συγχωνεύεται µε αυτό. (2) Αρχικά, θα γίνει αναζήτηση στο ευρετήριο για να βρεθεί το block το οποίο περιέχει την εγγραφή µε τη συγκεκριµένη τιµή του Α. Γι αυτό θα διαβαστούν 7log ; 12< 4 block. Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί ο δείκτης της συγκεκριµένης εγγραφής, και θα διαβαστούν τα 4 block του ενδιάµεσου επιπέδου, ώστε στο τέταρτο (που έχει κενό) να γίνει η ενηµέρωση για τον νέο δείκτη. Γι αυτό θα διαβαστούν 4 block και θα εγγραφεί 1 block. Το συνολικό κόστος ενηµέρωσης του ευρετηρίου είναι 4)4)1 9 I/O. (β) Κάθε διαφορετική τιµή του κλειδιού αναζήτησης (Α) υπάρχει µια φορά σε κάποιο από τα φύλλα του Β+-δέντρου και ο αντίστοιχος δείκτης δείχνει στο block του επιπλέον επιπέδου που περιέχει δείκτες προς εγγραφές µε αντίστοιχη τιµή στο κλειδί αναζήτησης. Οι δείκτες προς εγγραφές µε ίδια τιµή στο κλειδί αναζήτησης βρίσκονται στο ίδιο block, και αν είναι τόσο πολλές οι εγγραφές ώστε οι δείκτες να µην χωρούν σε ένα block, χρησιµοποιείται µια

8 συνδεδεµένη λίστα από block. Οι δείκτες προς εγγραφές µε διαφορετική τιµή στο κλειδί αναζήτησης είναι σε διαφορετικές λίστες από block. (i) Έστω ότι σε κάθε κόµβο του Β+-δέντρου υπάρχουν n τιµές κλειδιού και n+1 δείκτες. Κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε ένα block, οπότε θα πρέπει να ισχύει 2048, άρα n 84. Άρα κάθε κόµβος του δέντρου χωρά 84 τιµές κλειδιού και 85 δείκτες. Εφόσον υπάρχουν 1000 διαφορετικές τιµές του Α, το δέντρο είναι όσο το δυνατόν πιο γεµάτο και στα φύλλα υπάρχει µια φορά κάθε µια διαφορετική τιµή του Α απαιτούνται κόµβοι φύλλα. Ένας κόµβος-ρίζα είναι αρκετός για να δείχνει στα 12 φύλλα. Συνεπώς το δέντρο έχει 2 επίπεδα. Μέχρι στιγµής το ευρετήριο χρειάζεται 13 block. Όσον αφορά το ενδιάµεσο επίπεδο, ο υπολογισµός είναι ίδιος µε το ερώτηµα (α), οπότε πάλι απαιτούνται 4000 block για αυτό. Το συνολικό µέγεθος του ευρετηρίου είναι 4013 block. (ii) Αρχικά θα διαβαστούν 2 block, η ρίζα και το κατάλληλο φύλλο. Στη συνέχεια, θα διαβαστούν τα 4 block του ενδιάµεσου επιπέδου που περιέχουν τους δείκτες προς τις εγγραφές µε Α = α. Το κόστος αναζήτησης του ευρετηρίου είναι 2)4 6 I/O. Θεωρώντας ίδιες περιπτώσεις µε το υποερώτηµα (α)(ii), το συνολικό κόστος αναζήτησης είναι 6) Ι/Ο ή 6)= I/O. (iii) (1) Εφόσον η τιµή του Α δεν εµφανίζεται ήδη σε άλλη πλειάδα, θα πρέπει να καταχωρηθεί η συγκεκριµένη τιµή κλειδιού αναζήτησης στο κατάλληλο φύλλο. Στα φύλλα του ευρετηρίου χωρούν συνολικά κλειδιά. Είναι ήδη καταχωρηµένα 1000 κλειδιά, οπότε υπάρχουν µερικά κενά. Έστω ότι η νέα τιµή πέφτει σε γεµάτο φύλλο. Θα γίνει αναζήτηση στο ευρετήριο για να βρεθεί το φύλλο-block στο οποίο πρέπει να γίνει η εισαγωγή. Απαιτείται να διαβαστεί η ρίζα και το κατάλληλο φύλλο, άρα 2 Ι/Ο. Θα γίνει διάσπαση του φύλλου, οπότε απαιτείται 1 write για την ενηµέρωση του φύλλου, 1 write για την εγγραφή του νέου φύλλου και 1 write για την ενηµέρωση της ρίζας, δηλαδή 3 Ι/Ο. Θα πρέπει να ενηµερωθεί και το ενδιάµεσο επίπεδο δεικτών, όπου θα δεσµευτεί ένα νέο block δίσκου, όπου θα εγγραφεί η κατάλληλη καταχώρηση δείκτη (1 write). Το συνολικό κόστος ενηµέρωσης του ευρετηρίου είναι 2)3)1 6 I/Ο. Έστω ότι η νέα τιµή πέφτει σε φύλλο µε κενό. Θα γίνει αναζήτηση για να βρεθεί το κατάλληλο φύλλο-block, άρα 2 Ι/Ο. Θα γίνει 1 write για την ενηµέρωση του εν λόγω φύλλου. Στο ενδιάµεσο επίπεδο δεικτών, θα δεσµευτεί ένα νέο block δίσκου, όπου θα εγγραφεί η κατάλληλη καταχώρηση δείκτη (1 write). Το συνολικό κόστος ενηµέρωσης του ευρετηρίου είναι 2)1)1 4 I/Ο. (2) Θα γίνει αναζήτηση του φύλλου που περιέχει την καταχώρηση µε τη συγκεκριµένη τιµή του Α. Γι αυτό θα διαβαστούν 2 block (η ρίζα και το κατάλληλο φύλλο). Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί ο δείκτης της συγκεκριµένης καταχώρησης, και θα διαβαστούν τα 4 block του ενδιάµεσου επιπέδου, ώστε στο τέταρτο (που έχει κενό) να γίνει εγγραφή του νέου δείκτη. Το συνολικό κόστος ενηµέρωσης του ευρετηρίου σε I/O είναι 2)4)1 7 I/O. (γ) Το αρχείο του ευρετηρίου θα περιλαµβάνει εγγραφές της µορφής <key, pointer>, µια για κάθε εγγραφή της σχέσης R. Εφόσον το γνώρισµα Α δεν είναι κλειδί, θα υπάρχουν τόσες εγγραφές ευρετηρίου µε την ίδια τιµή κλειδιού αναζήτησης (key), όσες οι εγγραφές της σχέσης R µε τη συγκεκριµένη τιµή στο γνώρισµα Α. (i) Το µέγεθος κάθε εγγραφής ευρετηρίου είναι 8 ) bytes. εδοµένου ότι κάθε block έχει µέγεθος 2048 bytes, ένα block χωρά,2048./ / εγγραφές ευρετηρίου. Το ευρετήριο θα έχει εγγραφές, oπότε χρειάζονται block. Συνεπώς, το µέγεθος του ευρετηρίου είναι 5883 block. (ii) Υπάρχουν 500 εγγραφές της σχέσης R µε Α=α, άρα 500 αντίστοιχες εγγραφές ευρετηρίου. Οι εγγραφές ευρετηρίου αντιστοιχούν σε block το λιγότερο και το πολύ σε 7 block (ανάλογα το που βρίσκεται η πρώτη εγγραφή µε τιµή α µέσα στο block). Η δυαδική αναζήτηση επιστρέφει το πρώτο block που περιέχει εγγραφή µε τιµή κλειδιού αναζήτησης α. Το κόστος της δυαδικής αναζήτησης είναι 7log ; 5883< 13 block. Στη συνέχεια, θα πρέπει

9 να ανακληθούν τα υπόλοιπα 5 block (αν είναι 6 block συνολικά) ή 6 block (αν είναι 7 block συνολικά) που περιέχουν τις υπόλοιπες εγγραφές οι οποίες είναι σειριακά τοποθετηµένες µετά την πρώτη. Το κόστος αναζήτησης του ευρετηρίου είναι 13)5 18 I/O ή 13)6 19 I/O. Θεωρώντας ίδιες περιπτώσεις µε το υποερώτηµα (α)(ii), το συνολικό κόστος αναζήτησης είναι 18) Ι/Ο ή 19) Ι/Ο ή 18)= I/O ή 19)= I/O. (δ) Η συνθήκη Α>α ικανοποιείται από το 10% των εγγραφών της σχέσης R, δηλαδή % εγγραφές. εδοµένου ότι οι εγγραφές είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες ως προς τις τιµές του Α, θα ισχύει ότι % 100 διαφορετικές τιµές του Α αντιστοιχούν στο διάστηµα Α>α. Χρησιµοποιώντας το ευρετήριο του ερωτήµατος (α): Με δυαδική αναζήτηση θα βρεθεί το block του ευρετηρίου στο οποίο βρίσκεται η εγγραφή µε τιµή κλειδιού αναζήτησης α. Για τη δυαδική αναζήτηση θα προσπελαστούν 7log ; 12< 4 block. Όλες οι επόµενες εγγραφές στο ευρετήριο έχουν κλειδιά αναζήτησης µεγαλύτερα του α και ξέρουµε ότι θα είναι 100. Αυτές αντιστοιχούν στα δύο τελευταία block του ευρετηρίου. Το 1 block επιστρέφεται από τη δυαδική αναζήτηση και για το επόµενο απαιτείται 1 Ι/Ο επιπλέον. Ακολουθώντας τους δείκτες αυτών των εγγραφών ευρετηρίου θα διαβαστούν τα 4 block του ενδιάµεσου επιπέδου που αντιστοιχούν σε κάθε κλειδί αναζήτησης µεγαλύτερο του α. Συνολικά θα διαβαστούν block του επιπλέον επιπέδου. Το κόστος αναζήτησης του ευρετηρίου είναι 4)1) I/O. Αφού υπάρχουν εγγραφές της R µε Α>α, θεωρώντας ίδιες περιπτώσεις µε το υποερώτηµα (α)(ii), το συνολικό κόστος αναζήτησης είναι 405) Ι/Ο ή 405)= I/O. Χρησιµοποιώντας το ευρετήριο του ερωτήµατος (β): Θα διαβαστεί η ρίζα και το κατάλληλο φύλλο του Β+-δέντρου, στο οποίο βρίσκεται η καταχώρηση µε τιµή κλειδιού αναζήτησης α. Οπότε, οι υπόλοιπες καταχωρήσεις στο εν λόγω φύλλο και σε όλα τα δεξιά φύλλα-siblings έχουν κλειδιά αναζήτησης µεγαλύτερα του α. Οι καταχωρήσεις αυτές είναι 100 και αντιστοιχούν στα δύο δεξιότερα φύλλα του ευρετηρίου. Το πρώτο από τα δύο φύλλα έχει ήδη διαβαστεί (το έχουµε συνυπολογίσει κατεβαίνοντας στο δέντρο), οπότε απαιτείται να διαβαστεί και το δεξί γειτονικό του φύλλο (1 επιπλέον Ι/Ο). Οι δείκτες αυτών των φύλλων θα µας οδηγήσουν στα σωστά block του επιπλέον επιπέδου, όπου θα διαβαστούν block. Το κόστος αναζήτησης του ευρετηρίου είναι 2)1) I/O. Θεωρώντας ίδιες περιπτώσεις µε το υποερώτηµα (α)(ii), το συνολικό κόστος αναζήτησης είναι 403) Ι/Ο ή 403)= I/O. Χρησιµοποιώντας το ευρετήριο του ερωτήµατος (γ): Οι πρώτες εγγραφές ευρετηρίου έχουν τιµή κλειδιού αναζήτησης µικρότερη ή ίση του α. Αντιστοιχούν στα πρώτα 5295 block: τα πρώτα 5294 block είναι γεµάτα από εγγραφές ευρετηρίου µε τιµή κλειδιού αναζήτησης µικρότερη ή ίση του α, και στο 5295 block θα υπάρχουν οι τελευταίες 10. Αυτές οι 10 εγγραφές θα έχουν προφανώς κλειδί ίσο µε α. Οι υπόλοιπες 500B εγγραφές µε κλειδί α θα βρίσκονται στα αµέσως προηγούµενα 6 block. ηλαδή, υπάρχουν 7 block ευρετηρίου µε εγγραφές µε κλειδί ίσο µε α. Επίσης, το 5295 block θα περιέχει τις 85B10 75 πρώτες εγγραφές µε κλειδί µεγαλύτερο του α και τα τελευταία 5883B block ευρετηρίου θα περιέχουν όλες τις υπόλοιπες. Η δυαδική αναζήτηση επιστρέφει το πρώτο block ευρετηρίου που περιέχει εγγραφή µε τιµή κλειδιού αναζήτησης α. Για τη δυαδική αναζήτηση θα προσπελαστούν 7log ; 5883< 13 block. Στη συνέχεια θα διαβαστούν όλα τα επόµενα block του ευρετηρίου, δηλαδή 6)588 block. Οπότε, το κόστος αναζήτησης του ευρετηρίου είναι 13)6) I/O. Θεωρώντας ίδιες περιπτώσεις µε το υποερώτηµα (α)(ii), το συνολικό κόστος αναζήτησης είναι 607) Ι/Ο ή 607)= I/O.

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Όλγα Γκουντούνα

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Όλγα Γκουντούνα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ιωάννης Βασιλείου Καθηγητής Τιμολέων Σελλής Καθηγητής Άσκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών HY460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διδάσκοντες: Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 14.02.2008 EΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Ιωάννης Βασιλείου, Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη Ευρετήρια 1 Αρχεία Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη µνήµη. Η µεταφορά δεδοµένων από το δίσκο στη µνήµη και από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο Κατακερµατισµός 1 Οργάνωση Αρχείων (σύνοψη) Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο 1. Αρχεία Σωρού 2. Ταξινοµηµένα Αρχεία Φυσική διάταξη των εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ευρετήρια Ευαγγελία Πιτουρά 1 τιμή γνωρίσματος Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Κατακερματισμός 1 Αποθήκευση εδομένων (σύνοψη) Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Παραδοσιακά, μία σχέση (πίνακας/στιγμιότυπο) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Αρχείο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός Βάσεις Δεδομένων 2018-2019 1 Κατακερματισμός Πρόβλημα στατικού κατακερματισμού: Έστω Μ κάδους και r εγγραφές ανά κάδο - το πολύ Μ * r εγγραφές (αλλιώς μεγάλες αλυσίδες υπερχείλισης)

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια Βάσεις Δεδομένων 2017-2018 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές αναζήτησης και ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός 1 Κατακερματισμός Τι αποθηκεύουμε στους κάδους; Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού Την ίδια την εγγραφή (ως τρόπος οργάνωσης αρχείου) μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων : Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων : Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.11: Ευρετήρια και Κατακερματισμός

Κεφ.11: Ευρετήρια και Κατακερματισμός Κεφ.11: Ευρετήρια και Κατακερματισμός Database System Concepts, 6 th Ed. See www.db-book.com for conditions on re-use Κεφ. 11: Ευρετήρια-Βασική θεωρία Μηχανισμοί ευρετηρίου χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές αναζήτησης και ρ δείκτες ως εξής P 1 K 1 P

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός Βάσεις Δεδομένων 2017-2018 1 Κατακερματισμός Πρόβλημα στατικού κατακερματισμού: Έστω Μ κάδους και r εγγραφές ανά κάδο - το πολύ Μ * r εγγραφές (αλλιώς μεγάλες αλυσίδες υπερχείλισης)

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές αναζήτησης και ρ δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 6: Δομές ευρετηρίων για αρχεία

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 6: Δομές ευρετηρίων για αρχεία Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 6: Δομές ευρετηρίων για αρχεία Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2 Ευρετήρια Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι µια βοηθητική δοµή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση µιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Το ευρετήριο αρχείου είναι ένα διατεταγµένο αρχείο µε σταθερού µήκους εγγραφές

Ευρετήρια. Το ευρετήριο αρχείου είναι ένα διατεταγµένο αρχείο µε σταθερού µήκους εγγραφές Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι µια βοηθητική δοµή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση µιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισµα του αρχείου που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Το ευρετήριο αρχείου είναι ένα διατεταγµένο αρχείο µε σταθερού µήκους εγγραφές

Ευρετήρια. Το ευρετήριο αρχείου είναι ένα διατεταγµένο αρχείο µε σταθερού µήκους εγγραφές Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι µια βοηθητική δοµή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση µιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΣΔΒΔ Σύνολο από προγράµµατα για τη διαχείριση της ΒΔ Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδοµένων συστήµατος Σύστηµα Βάσεων Δεδοµένων (ΣΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Κατακερματισμός Τι αποθηκεύουμε στους κάδους; Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού Την ίδια την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Αποθήκευση σε δίσκο, βασικές οργανώσεις αρχείων κατακερματισμός και δομές ευρετηρίων για αρχεία

Φροντιστήριο Αποθήκευση σε δίσκο, βασικές οργανώσεις αρχείων κατακερματισμός και δομές ευρετηρίων για αρχεία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Φροντιστήριο 17-1-2011 Αποθήκευση σε δίσκο, βασικές οργανώσεις αρχείων κατακερματισμός και δομές ευρετηρίων για αρχεία Θεωρία Άτρακτος/αυλάκι : ομόκεντροι κύκλοι στον δίσκο Κύλινδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια. Ευρετήρια. Ευρετήρια

Ευρετήρια. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια. Ευρετήρια. Ευρετήρια Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση, Διαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια. Ευρετήρια. Ευρετήρια

Ευρετήρια. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια. Ευρετήρια. Ευρετήρια Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός Σ Β

Το εσωτερικό ενός Σ Β Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ηµιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις εδοµένων :ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις εδοµένων :ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων : Ευρετήρα 1. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια.

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων : Ευρετήρα 1. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια. Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Δέντρα Αναζήτησης

Δεντρικά Ευρετήρια. Δέντρα Αναζήτησης Δεντρικά Ευρετήρια 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόµβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιµές αναζήτησης και ρ δείκτες ως εξής P 1 K 1 P

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Αποθήκευση σε δίσκο, βασικές οργανώσεις αρχείων, κατακερματισμός και δομές ευρετηρίων για αρχεία. Φροντιστήριο 7 o

Βάσεις Δεδομένων. Αποθήκευση σε δίσκο, βασικές οργανώσεις αρχείων, κατακερματισμός και δομές ευρετηρίων για αρχεία. Φροντιστήριο 7 o Βάσεις Δεδομένων Αποθήκευση σε δίσκο, βασικές οργανώσεις αρχείων, κατακερματισμός και δομές ευρετηρίων για αρχεία Φροντιστήριο 7 o 2-2-2008 Θεωρία Άτρακτος/αυλάκι : ομόκεντροι κύκλοι στον δίσκο Κύλινδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερµατισµός. Οργάνωση Αρχείων (σύνοψη) Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετημένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο

Κατακερµατισµός. Οργάνωση Αρχείων (σύνοψη) Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετημένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο Κατακερµατισµός 1 Οργάνωση Αρχείων (σύνοψη) Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετημένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο 1. Αρχεία Σωρού 2. Ταξινομημένα Αρχεία Φυσική διάταξη των εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήματος 1. Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) 2. Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ημιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων Σ Β Βάση εδομένων Η ομή ενός ΣΒ Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 (Χρήση Σ Β ) Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία. Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση,

Κεφάλαιο 14. Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία. Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση, Διαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Σ Β Σύνολο από προγράμματα για τη διαχείριση της Β Επεξεργασία Ερωτήσεων Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήματος Αρχεία δεδομένων ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σύστημα Βάσεων εδομένων (ΣΒ ) Βάσεις Δεδομένων 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Οργάνωση Αρχείων 1 Αρχεία Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Η μεταφορά δεδομένων από το δίσκο στη μνήμη και από τη μνήμη στο δίσκο γίνεται σε μονάδες blocks Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

εντρικά Ευρετήρια έντρα Αναζήτησης

εντρικά Ευρετήρια έντρα Αναζήτησης εντρικά Ευρετήρια 1 έντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές αναζήτησης και ρ δείκτεςωςεξής P 1 K 1 P j K

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Επεξεργασία Ερωτήσεων Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Αρχείων. Βάσεις Δεδομένων : Οργάνωση Αρχείων 1. Blobs

Οργάνωση Αρχείων. Βάσεις Δεδομένων : Οργάνωση Αρχείων 1. Blobs Αρχεία Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Οργάνωση Αρχείων Η μεταφορά δεδομένων από το δίσκο στη μνήμη και από τη μνήμη στο δίσκο γίνεται σε μονάδες blocks Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. Εισαγωγή Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος. συστήματος. Αρχεία δεδομένων

Εισαγωγή στην. Εισαγωγή Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος. συστήματος. Αρχεία δεδομένων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή Σ Β Σύνολο από προγράμματα για τη διαχείριση της Β Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδομένων συστήματος Σύστημα Βάσεων εδομένων (ΣΒ ) 2 :

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2018-2019 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Αρχείων. Βάσεις Δεδομένων : Οργάνωση Αρχείων 1. Blobs

Οργάνωση Αρχείων. Βάσεις Δεδομένων : Οργάνωση Αρχείων 1. Blobs Αρχεία Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Οργάνωση Αρχείων Η μεταφορά δεδομένων από το δίσκο στη μνήμη και από τη μνήμη στο δίσκο γίνεται σε μονάδες blocks Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ T. Σελλής ΑΝΟΙΞΗ 2003 ΑΣΚΗΣΗ #3 Ηµερ. Παράδοσης: 09/05/03

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Αποθήκευση Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Αποθήκευση Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων 2017-2018 1 ΣΔΒΔ SQL ΣΔΒΔ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τυπικά, Κάθε σχέση (το στιγμιότυπο της) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Βάσεις Δεδομένων 2017-2018 2 Δομή ενός ΣΔΒΔ (πιο αναλυτικά)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός)

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός) ΗΥ460 Τελική Εξέηαζη 29 Ιανουαπίου 2013 Σελίδα 1 από 8 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AM: Δοµές Δεδοµένων Εξεταστική Ιανουαρίου 2014 Διδάσκων : Ευάγγελος Μαρκάκης 20.01.2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ: Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AM: Δοµές Δεδοµένων Πτυχιακή Εξεταστική Ιούλιος 2014 Διδάσκων : Ευάγγελος Μαρκάκης 09.07.2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ: Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6: Κατακερματισμός Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητα 6: Κατακερματισμός Ασκήσεις και Λύσεις ΗΥ2, Ενότητα : Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητα : Κατακερματισμός Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση κατακερματισμού της διαίρεσης ως πρωτεύουσα συνάρτηση κατακερματισμού και τη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ενός νέου στοιχείου. Επιλογή i-οστoύ στοιχείου : Εύρεση στοιχείου με το i-οστό μικρότερο κλειδί

Εισαγωγή ενός νέου στοιχείου. Επιλογή i-οστoύ στοιχείου : Εύρεση στοιχείου με το i-οστό μικρότερο κλειδί Δομές Αναζήτησης Χειριζόμαστε ένα σύνολο στοιχείων κλειδί από ολικά διατεταγμένο σύνολο όπου το κάθε στοιχείο έχει ένα Θέλουμε να υποστηρίξουμε δύο βασικές λειτουργίες: Εισαγωγή ενός νέου στοιχείου με

Διαβάστε περισσότερα

13/5/2015 ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Δομές Δεδομένων. Ουρές Προτεραιότητας

13/5/2015 ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Δομές Δεδομένων. Ουρές Προτεραιότητας ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δομές Δεδομένων Τι θα δούμε Ουρές προτεραιότητας Πράξεις Διωνυμικές Ουρές Διωνυμικά Δέντρα Διωνυμικοί Σωροί Ουρές Fibonacci Αναπαράσταση Πράξεις Ανάλυση Συγκρίσεις Ουρές προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δέντρα IV B Δένδρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 14: Δέντρα IV B Δένδρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 14: Δέντρα IV B Δένδρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: 2 3 Δένδρα, Εισαγωγή και άλλες πράξεις Άλλα Δέντρα: Β δένδρα, Β+ δέντρα, R δέντρα Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ231

Διαβάστε περισσότερα

έντρα ομές εδομένων 3ο εξάμηνο ιδάσκων: Χρήστος ουλκερίδης ιαφάνειες προσαρμοσμένες από το υλικό της Μαρίας Χαλκίδη

έντρα ομές εδομένων 3ο εξάμηνο ιδάσκων: Χρήστος ουλκερίδης ιαφάνειες προσαρμοσμένες από το υλικό της Μαρίας Χαλκίδη έντρα 2-3-4 ομές εδομένων 3ο εξάμηνο ιδάσκων: Χρήστος ουλκερίδης ιαφάνειες προσαρμοσμένες από το υλικό της Μαρίας Χαλκίδη Σημερινό Μάθημα 2-3-4 έντρα Ισοζυγισμένα δέντρα αναζήτησης έντρα αναζήτησης πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 5

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 5 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 5: Δομές Ευρετηρίων - ISAM Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αναζήτηση. Ιεραρχία Μνήμης Υπολογιστή. Εξωτερική Μνήμη. Εσωτερική Μνήμη. Κρυφή Μνήμη (Cache) Καταχωρητές (Registers) μεγαλύτερη ταχύτητα

Εξωτερική Αναζήτηση. Ιεραρχία Μνήμης Υπολογιστή. Εξωτερική Μνήμη. Εσωτερική Μνήμη. Κρυφή Μνήμη (Cache) Καταχωρητές (Registers) μεγαλύτερη ταχύτητα Ιεραρχία Μνήμης Υπολογιστή Εξωτερική Μνήμη Εσωτερική Μνήμη Κρυφή Μνήμη (Cache) μεγαλύτερη χωρητικότητα Καταχωρητές (Registers) Κεντρική Μονάδα (CPU) μεγαλύτερη ταχύτητα Πολλές σημαντικές εφαρμογές διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 13: B-Δέντρα/AVL-Δέντρα. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 13: B-Δέντρα/AVL-Δέντρα. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων Ενότητα 13: B-Δέντρα/AVL-Δέντρα Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Ν. Μ. Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής: Ν. Μ. Μισυρλής () Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Φεβρουαρίου 0 / ένδρα Ενα δένδρο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός (Hashing)

Κατακερματισμός (Hashing) Κατακερματισμός (Hashing) O κατακερματισμός είναι μια τεχνική οργάνωσης ενός αρχείου. Είναι αρκετά δημοφιλής μέθοδος για την οργάνωση αρχείων Βάσεων Δεδομένων, καθώς βοηθάει σημαντικά στην γρήγορη αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2. Πίνακες 45 23 28 95 71 19 30 2 ομές εδομένων 4 5 Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 12/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ460 Συστήµατα Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Διδάσκοντες: Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ460 Συστήµατα Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Διδάσκοντες: Βασίλης Χριστοφίδης ΗΥ460 Συστήµατα Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο 2016 Διδάσκοντες: Βασίλης Χριστοφίδης 2 η Σειρά Ασκήσεων Ηµεροµηνία Παράδοσης: 14/11/2016 Άσκηση 1 (10 µονάδες) Εξωτερική Ταξινόµηση Θεωρείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δομές Δεδομένων Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος 30 Μαρτίου 2017 18 Μαΐου 2017 papagianno@ceid.upatras.gr 1 Περιεχόμενα Ουρές προτεραιότητας Πράξεις Διωνυμικές Ουρές Διωνυμικά Δέντρα Διωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2. Πίνακες 45 23 28 95 71 19 30 2 ομές εδομένων 4 5 Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Αρχείων. Ευρετήρια. Ταξινοµηµένα ευρετήρια B + -δένδρα Ευρετήρια κατακερµατισµού. Αρχεία σωρού ιατεταγµένα αρχεία Αρχεία κατακερµατισµού

Οργάνωση Αρχείων. Ευρετήρια. Ταξινοµηµένα ευρετήρια B + -δένδρα Ευρετήρια κατακερµατισµού. Αρχεία σωρού ιατεταγµένα αρχεία Αρχεία κατακερµατισµού Οργάνωση Αρχείων & Ευρετήρια Οργάνωση Αρχείων Αρχεία σωρού ιατεταγµένα αρχεία Αρχεία κατακερµατισµού Ευρετήρια Ταξινοµηµένα ευρετήρια B + -δένδρα Ευρετήρια κατακερµατισµού Βασική πηγή διαφανειών: Silberschatz

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός

Δυναμικός Κατακερματισμός Δυναμικός Κατακερματισμός Καλό για βάση δεδομένων που μεγαλώνει και συρρικνώνεται σε μέγεθος Επιτρέπει τη δυναμική τροποποίηση της συνάρτησης κατακερματισμού Επεκτάσιμος κατακερματισμός μια μορφή δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Ουρές Προτεραιότητας. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Ουρές Προτεραιότητας. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Ουρές Προτεραιότητας Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ουρά Προτεραιότητας Το πρόβλημα Έχουμε αντικείμενα με κλειδιά και θέλουμε ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Tutorial B-Trees, B+Trees Μπαριτάκης Παύλος 2018-2019 Ιδιότητες B-trees Χρήση για μείωση των προσπελάσεων στον δίσκο Επέκταση των Binary Search Trees

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων : Ευρετήρια 1. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια.

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων : Ευρετήρια 1. Πρωτεύον ευρετήριο (primary index): ορισμένο στο κλειδί διάταξης του αρχείου. Ευρετήρια. Ευρετήρια Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Δένδρα Αναζήτησης Πολλαπλής Διακλάδωσης

Δένδρα Αναζήτησης Πολλαπλής Διακλάδωσης Δένδρα Αναζήτησης Πολλαπλής Διακλάδωσης Δένδρα στα οποία κάθε κόμβος μπορεί να αποθηκεύει ένα ή περισσότερα κλειδιά. Κόμβος με d διακλαδώσεις : k 1 k 2 k 3 k 4 d-1 διατεταγμένα κλειδιά d διατεταγμένα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: QUIZ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: QUIZ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: QUIZ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Οι ερωτήσεις µε κίτρινη υπογράµµιση είναι εκτός ύλης για φέτος) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Q1. Οι Πρωταρχικοί τύποι (primitive types) στη Java 1. Είναι όλοι οι ακέραιοι και όλοι οι πραγµατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι κρίσιμοι κόμβοι

Άσκηση 1. με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι κρίσιμοι κόμβοι Άσκηση 1 α) Παρουσιάστε τα AVL δέντρα που προκύπτουν από τις εισαγωγές των κλειδιών 1, 4, 9,, 7,,, 1, 4 και σε ένα αρχικά άδειο AVL δέντρο με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι κρίσιμοι κόμβοι +4 +9 + 1 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Διδάσκοντες: Βασίλης Χριστοφίδης, Δημήτρης Πλεξουσάκης, Χαρίδημος Κονδυλάκης

ΗΥ460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Διδάσκοντες: Βασίλης Χριστοφίδης, Δημήτρης Πλεξουσάκης, Χαρίδημος Κονδυλάκης ΗΥ460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Διδάσκοντες: Βασίλης Χριστοφίδης, Δημήτρης Πλεξουσάκης, Χαρίδημος Κονδυλάκης Λύσεις 1 ης σειράς Ασκήσεων Ημερομηνία Παράδοσης: 14/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών HY460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημήτρης Πλεξουσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια και Κατακερµατισµός

Ευρετήρια και Κατακερµατισµός Ευρετήρια και Κατακερµατισµός Α µέρος Ευρετήρια και Κατακερµατισµός Σελίδα 1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ορισµοί - Βασικές έννοιες ιατεταγµένα Ευρετήρια B+-Tree οµές Ευρετηρίων Ευρετήρια και Κατακερµατισµός Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Ταξινόμηση. Μ.Χατζόπουλος 1

Εξωτερική Ταξινόμηση. Μ.Χατζόπουλος 1 Εξωτερική Ταξινόμηση Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί είναι απαραίτητη; Κλασσικό Πρόβλημα της Πληροφορικής Πολλές φορές θέλουμε να παρουσιάσουμε δεδομένα σε ταξινομημένη μορφή Είναι σημαντική για την απαλοιφή διπλοτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 6

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 6 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 6: Δομές Ευρετηρίων - B-tree Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτάς Αλέξανδρος 21 Απριλίου 2015

Μπαλτάς Αλέξανδρος 21 Απριλίου 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ B- Trees Δομές Δεδομένων Μπαλτάς Αλέξανδρος 21 Απριλίου 2015 ampaltas@ceid.upatras.gr Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Ορισμός B- tree 3. Αναζήτηση σε B- tree 4. Ένθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Αρχείων. Διάγραμμα Σχεσιακού σχήματος. Ευρετήρια. Ταξινομημένα ευρετήρια B + δένδρα Ευρετήρια κατακερματισμού

Οργάνωση Αρχείων. Διάγραμμα Σχεσιακού σχήματος. Ευρετήρια. Ταξινομημένα ευρετήρια B + δένδρα Ευρετήρια κατακερματισμού Οργάνωση Αρχείων & Ευρετήρια Οργάνωση Αρχείων Αρχεία σωρού Διατεταγμένα αρχεία Αρχεία κατακερματισμού Ευρετήρια Ταξινομημένα ευρετήρια B + δένδρα Ευρετήρια κατακερματισμού Βασική πηγή διαφανειών: Silberschatz

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 17: Δυαδικά Δέντρα. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Κώστα Διαφάνειες: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ

Διάλεξη 17: Δυαδικά Δέντρα. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Κώστα Διαφάνειες: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ Διάλεξη 7: Δυαδικά Δέντρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Δυαδικά Δένδρα Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης Πράξεις Εισαγωγής, Εύρεσης Στοιχείου, Διαγραφής Μικρότερου Στοιχείου Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Βάσεις Δεδομένων ΙΙ - Ασκήσεις Επανάληψης. 01 Εκφώνηση

Μάθημα Βάσεις Δεδομένων ΙΙ - Ασκήσεις Επανάληψης. 01 Εκφώνηση Μάθημα Βάσεις Δεδομένων ΙΙ - Ασκήσεις Επανάληψης 01 Εκφώνηση Θεωρείστε το παρακάτω B+tree (κάθε κόμβος ευρετηρίου χωρά 4 καταχωρίσεις ευρετηρίου και κάθε κόμβος φύλλο χωρά 4 καταχωρίσεις δεδομένων): (Α)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: B-Δένδρα

Διάλεξη 18: B-Δένδρα Διάλεξη 18: B-Δένδρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή & Ισοζυγισμένα Δένδρα 2-3 Δένδρα, Περιγραφή Πράξεων της Εισαγωγής και άλλες πράξεις Β-δένδρα Διδάσκων: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΣΔΒΔ Σύνολο από προγράμματα γιατηδιαχείρισητηςβδ Αρχεία ευρετηρίου Αρχεία δεδομένων Κατάλογος συστήματος ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σύστημα Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) 2 :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εξωτερική Αναζήτηση και Β-δέντρα Κεφάλαιο 16. Ε. Μαρκάκης Επίκουρος Καθηγητής

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εξωτερική Αναζήτηση και Β-δέντρα Κεφάλαιο 16. Ε. Μαρκάκης Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εξωτερική Αναζήτηση και Β-δέντρα Κεφάλαιο 16 Ε. Μαρκάκης Επίκουρος Καθηγητής Περίληψη Ακολουθιακή πρόσβαση Β-δέντρα Υλοποίηση πίνακα συµβόλων µε Β-δέντρα Αναζήτηση Εισαγωγή Δοµές Δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Μέρος 4

Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Μέρος 4 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Μέρος 4 Μανόλης Κουμπαράκης Δομές Δεδομένων και Τεχνικές 1 Μέθοδοι Ταξινόμησης Βασισμένοι σε Συγκρίσεις Κλειδιών Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης που είδαμε μέχρι τώρα αποφασίζουν πώς να

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Data Indexing

Advanced Data Indexing Advanced Data Indexing (Προηγμένη ευρετηρίαση δεδομένων) Αναζήτηση Δέντρα (2 ο Μέρος) Διαχρονικά -Δέντρα (Persistent -trees) Σε μερικές εφαρμογές βάσεων/δομών δεδομένων όπου γίνονται ενημερώσεις μας ενδιαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστικές Τεχνικές

Προγραµµατιστικές Τεχνικές Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Προγραµµατιστικές Τεχνικές Βασίλειος Βεσκούκης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr Ρωµύλος Κορακίτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε Δίσκους, Βασικές Δομές Αρχείων, και Κατακερματισμός

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε Δίσκους, Βασικές Δομές Αρχείων, και Κατακερματισμός Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε Δίσκους, Βασικές Δομές Αρχείων, και Κατακερματισμός Δίαβλος, Επιμ.Μ.Χατζόπουλος Γιατί θα μιλήσουμε Μονάδες Αποθήκευσης Δίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία Σωρού Ταξινομημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δομές δεδομένων Άσκηση αυτοαξιολόγησης 3-4 Παναγιώτα Φατούρου Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ενότητες 3 & 4: ένδρα, Σύνολα & Λεξικά Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Γράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2006 Λύση ΑΣΚΗΣΗΣ #2 Τ. Σελλής

Διαβάστε περισσότερα