Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL"

Transcript

1 Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος

2 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Μέρος Α Περιβάλλον προγραμματισμού, Βασικές εντολές, Εντολές επιλογής και αποφάσεων, Εντολές επανάληψης, Υποπρογράμματα... 3 Εισαγωγή... 4 TURBO PASCAL Version Αλφάβητο της PASCAL Τύποι Δεδομένων στην Pascal Τελεστές της Pascal Δομή ενός προγράμματος σε Pascal Εντολές της Pascal Εντολές εισόδου εξόδου Δομή Ακολουθίας Η εντολή IF Η εντολή CASE Εντολές Επανάληψης (Η εντολή FOR) Εντολές Επανάληψης (Η εντολή WHILE DO) Εντολές Επανάληψης (Η εντολή REPEAT UNTIL) Διαδικασίες Και Συναρτήσεις Διαδικασίες Procedures Συναρτήσεις Functions Μαθηματικές συναρτήσεις βιβλιοθήκης της PASCAL Ομοιότητες Διαφορές Διαδικασιών και Συναρτήσεων Προχωρημένα θέματα στην PASCAL Μέρος Β Αρχεία Αρχεία Αρχεία Κειμένου Αρχεία Με Τύπο Προχωρημένα θέματα στην PASCAL Μέρος Γ Πίνακες, Εγγραφές Πίνακες Αναζήτηση Στοιχείων Σε Πίνακα: Σειριακή Αναζήτηση (Serial Search) Ταξινόμηση Στοιχείων Σε Πίνακα: Ταξινόμηση Φυσαλίδας (Bubble Sort) Εγγραφές Records Χρήσιμες αναφορές για την PASCAL Μέρος Δ Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία

3 Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Μέρος Α Περιβάλλον προγραμματισμού, Βασικές εντολές, Εντολές επιλογής και αποφάσεων, Εντολές επανάληψης, Υποπρογράμματα 3

4 Εισαγωγή Η Pascal αναπτύχθηκε το 1971 από τον Niklaus Wirth και ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών υψηλού επιπέδου, αφού είναι εύκολα κατανοητή από τον άνθρωπο, αλλά όχι και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ). Η Pascal είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης, η οποία είναι κατάλληλη τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη δημιουργία ισχυρών προγραμμάτων κάθε τύπου. Χαρακτηριστικό της Pascal είναι η καταλληλότητα για τη δημιουργία δομημένων προγραμμάτων. Οι γλώσσες προγραμματισμού διακρίνονται σε γλώσσες μηχανής, συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου και σε γλώσσες υψηλού επιπέδου. Αρχικά για να μπορέσει ο Η/Υ να εκτελέσει μια οποιαδήποτε λειτουργία, έπρεπε να δοθούν κατευθείαν οι κατάλληλες οδηγίες από 0 και 1, δηλαδή εντολές σε μορφή κατανοητή από τον Η/Υ αλλά ακατανόητες για τον άνθρωπο. Ο τρόπος αυτός ήταν επίπονος και ελάχιστοι μπορούσαν να τον υλοποιήσουν, αφού απαιτούσε βαθιά γνώση του υλικού και της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή. Στη συνέχεια έχουμε τις συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου. Οι εντολές θα μεταφραστούν από τον Η/Υ σε μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1) και στη συνέχεια μπορούν να εκτελεστούν. Τη μετάφραση των εντολών την αναλαμβάνει ένα ειδικό πρόγραμμα, ο συμβολομεταφραστής (assembler). Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι εύκολα κατανοητές από τον άνθρωπο αφού βασίζονται σε λέξεις της καθομιλούμενης γλώσσας. Τη μετάφραση των εντολών την αναλαμβάνει ο μεταγλωττιστής (compiler). Μια γλώσσα προγραμματισμού προσδιορίζεται από το αλφάβητό της, το λεξιλόγιό της, τη γραμματική της και τη σημασιολογία της. Αλφάβητο καλείται το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιείται από τη γλώσσα προγραμματισμού. (χαρακτήρες που επιτρέπονται στις εντολές του προγράμματος) Το λεξιλόγιο αποτελείται από ένα υποσύνολο όλων των ακολουθιών που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου. (λέξεις που χρησιμοποιούνται για την έκφραση των εντολών). Η γραμματική αποτελείται από το τυπικό ή τυπολογικό και το συντακτικό. Τυπικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή. Συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νομιμότητα της διάταξης και της σύνδεσης των λέξεων μιας γλώσσας. Η σημασιολογία είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων. Η διαδικασία προγραμματισμού των Η/Υ περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Ł Ανάλυση: κατανόηση του δεδομένου προβλήματος και κατάστρωση της διαδικασίας επίλυσής του. Ł Σχεδιασμός του αλγορίθμου επίλυσης: μπορεί να εκφραστεί με φυσική γλώσσα με βήματα, διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικα, κλπ. Ł Συγγραφή του προγράμματος: χρήση ειδικών προγραμμάτων (editors), που παρέχουν λειτουργίες αντιγραφής, μεταφοράς, αναζήτησης κειμένου, αποθήκευση ή εκτύπωση του προγράμματος. Το αποτέλεσμα είναι ο πηγαίος κώδικας (source code) του προγράμματος, το οποίο δεν είναι άμεσα κατανοητό από τον Η/Υ. Ł Μεταγλώττιση (compilation): του πηγαίου κώδικα σε γλώσσα μηχανής. Αν ο πηγαίος κώδικας δε είναι συντακτικά σωστός, ο μεταγλωττιστής (compiler) εμφανίζει μηνύματα λάθους. Αν είναι συντακτικά σωστός παράγει τον εκτελέσιμο κώδικα. Ł Διασύνδεση μονάδων προγράμματος από διαφορετικά αρχεία. Ł Εκτέλεση του προγράμματος. Ł Έλεγχος του προγράμματος με διάφορα δεδομένα, ώστε να εξακριβωθεί η ορθή ή λανθασμένη λειτουργία του, και διόρθωση των λογικών λαθών του προγράμματος, δηλαδή λαθών που οδηγούν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων που λέγονται εκσφαλματωτές (debuggers). 4

5 TURBO PASCAL Version 7.0 Για να ενεργοποιήσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal θα πρέπει να πάμε στο κατάλογο που περιέχει το αρχείο με το όνομα TURBO.EXE και να πατήσουμε πάνω σε αυτό είτε διπλό κλικ είτε ένα κλικ και μετά το πλήκτρο ENTER. Θα δούμε να μας εμφανίζεται στην οθόνη μας το περιβάλλον της Turbo Pascal 7. Στην κορυφή της οθόνης φαίνονται οι επιλογές File, Edit, Search, Run, Compile, Debug, Tools, Options, Window και Help. Πατώντας το πλήκτρο F10 θα βρεθούμε στο μενού επιλογών που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης και με τα πλήκτρα του δρομέα αριστερό Ł ή δεξί Æ μπορούμε να μετακινηθούμε στην κάθε επιλογή και να την ενεργοποιήσουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι να πατήσουμε το πλήκτρο <Alt> και το πρώτο γράμμα της επιλογής που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Αν στον υπολογιστή που έχουμε υπάρχει ποντίκι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις πιο πάνω επιλογές του μενού με το δρομέα του ποντικιού. Θα παρατηρήσουμε ότι στην πάνω μεριά στο κέντρο υπάρχει το όνομα NONAME00.PAS επειδή δεν έχουμε δώσει ακόμα κάποιο όνομα στο αρχείο μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να γράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal. Γράψτε το πιο κάτω πρόγραμμα. PROGRAM MY_FIRST_PROG; WRITELN('HELLO WORLD!!'); Για να σώσουμε το πρόγραμμα μας είτε στο σκληρό δίσκο (C:) είτε πηγαίνετε το βέλος του ποντικιού στη λέξη File και πατήστε ένα κλικ, είτε έχοντας πατημένο το πλήκτρο ALT πατήστε και το πλήκτρο F, ή πατήστε το πλήκτρο F10 και πηγαίνετε στην επιλογή File και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα δείτε να εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 5

6 το μενού File περιέχει τις πιο κάτω επιλογές: New σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα καινούργιο πρόγραμμα. Open σας επιτρέπει να ανοίξετε κάποιο παλιό σας αποθηκευμένο πρόγραμμα Save σας επιτρέπει να σώσετε το τρέχον πρόγραμμά σας με ένα όνομα της επιλογή σας. Save as σας επιτρέπει να σώσετε το τρέχον πρόγραμμά σας και με κάποιο άλλο όνομα. Print σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το τρέχον πρόγραμμα σας Exit σας επιτρέπει να φύγετε από το περιβάλλον της Turbo Pascal 7. Μετακινηθείτε με το πάνω ή το κάτω βελάκι στην επιλογή Save και πατήστε Enter τότε θα εμφανιστεί στον Η/Υ σας η πιο κάτω οθόνη: Στη περιοχή που λέει Save file as γράψτε C:ASK11 και πατήστε με το ποντίκι σας το OK. Θα παρατηρήσετε ότι στην πάνω μεριά στο κέντρο το όνομα NONAME00.PAS έχει αλλάξει σε 6

7 C:ASK11.PAS όπου το C: είναι του σκληρού δίσκου και το ASK11.PAS είναι το όνομα του αρχείου ASK11 που δώσαμε με την επέκταση PAS (πρόγραμμα σε γλώσσα PASCAL). Θα παρατηρήσετε ότι στο πρώτο πρόγραμμα που φτιάξαμε ξεκινήσαμε γράφοντας τη λέξη program και ένα όνομα της αρεσκείας μας. Η λέξη program είναι δεσμευμένη λέξη (δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε αλλού) και θα είναι η πρώτη λέξη σε κάθε πρόγραμμα μας. Ακολουθείται πάντα από ένα όνομα της επιλογή μας το οποίο θα ξεκινά πάντα με ένα γράμμα και θα ακολουθείται από συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών χωρίς ενδιάμεσα κενά. Αν θέλετε να χωρίσετε το όνομα χρησιμοποιήστε την κάτω παύλα ( _ ). Αμέσως μετά το όνομα βάλτε το ; Το κυρίως μέρος του προγράμματός σας περιλαμβάνεται στις λέξεις begin και end. H writeln είναι μια ειδική λέξη που επιτρέπει να εμφανιστούν κάποια δεδομένα στην οθόνη του υπολογιστή μας. Τα δεδομένα μέσα στην παρένθεση είναι τα δεδομένα που θα εκτυπωθούν, και παρότι υπάρχουν πολλά ήδη δεδομένων που θα επιθυμούσαμε να εκτυπώσουμε, θα περιοριστούμε στο πιο απλό παράδειγμα για την ώρα. Οποιαδήποτε πληροφορία ανάμεσα στις αποστρόφους θα εκτυπωθεί ως απλό κείμενο. Η ειδική λέξη writeln δεν είναι δεσμευμένη λέξη αλλά είναι καθορισμένη από το σύστημα να κάνει μια ειδική δουλειά για σας, δηλαδή να εκτυπώνει μια γραμμή από δεδομένα στην οθόνη. Παρατηρήστε το ερωτηματικό στο τέλος της γραμμής. Είναι ο διαχωριστής εκφράσεων και λεει στoν compiler της Pascal ότι η γραμμή είναι πλήρης, δηλαδή τίποτα από τα επόμενα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια αυτής της έκφρασης. Η επόμενη έκφραση, είναι μια ξεχωριστή έκφραση που μπορεί να εκτελεστεί σειριακά ακολουθώντας την έκφραση της προηγούμενης γραμμής. Αυτό το πρόγραμμα θα εκτυπώσει τις δυο γραμμές κειμένου και θα τερματιστεί. Τέλος, υπάρχει και κάποιο άλλο πολύ σημαντικό σημείο αυτού του προγράμματος: η τελεία που ακολουθεί το end. Η τελεία αυτή είναι σημάδι προς τον compiler ότι τελείωσε το πρόγραμμα του εκτελέσιμου μέρους και επίσης ότι τελείωσε η μεταγλώττιση. Κάθε πρόγραμμα Pascal έχει μια και μόνη τελεία η οποία θα βρίσκεται στο τέλος του προγράμματος. Σκεφτείτε ένα πρόγραμμα Pascal ως μια πρόταση με μια τελεία στο τέλος. Αυτή ήταν η περιγραφή του πρώτου μας προγράμματος. Τώρα είναι καιρός να το μεταγλωττίσετε και να το τρέξετε. Πατήστε <Alt>+C ή με το ποντίκι σας κάντε ένα κλικ στη επιλογή Compile. Θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: Από το μενού αυτό μας ενδιαφέρουν οι επιλογές [Complile Alt+F9] και [Destination..]. 7

8 Η επιλογή Destination αλλάζει αν πάμε πάνω σε αυτή και πατήσουμε Enter. Αλλάζει από Destination Memory σε Destination Disk. Αν αφήσουμε την επιλογή Destination Memory, τότε το αποτέλεσμα του Compilation θα πάει στην μνήμη του Η/Υ και το πρόγραμμα θα εκτελείται μέσα από το περιβάλλον της Turbo Pascal με την επιλογή RUN από το μενού που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης. Αν επιλέξουμε Destination Disk τότε το αποτέλεσμα του Compilation θα είναι ένα αρχείο το οποίο τώρα θα βρίσκεται στο C: εκεί που σώσαμε το αρχείο μας ASK1 1.PAS και θα έχει τον ίδιο όνομα αλλά με την επέκταση.εχε και θα μπορεί να εκτελείται κατευθείαν από το περιβάλλον του DOS. Αφού ολοκληρωθεί η μεταγλώττιση (Compilation) και δεν έχει βρεθεί κανένα λάθος στο πρόγραμμά μας τότε θα πάρουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας το πιο κάτω μήνυμα: ότι το compilation ήταν επιτυχές και να πατήσουμε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να συνεχίσουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Πηγαίνουμε στην επιλογή RUN και εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη: 8

9 Πηγαίνετε στην επιλογή [Compile Ctrl+f9] και πατήστε Enter. Για να δείτε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προγράμματος πηγαίνετε στην επιλογή Debug και πατείστε ENTER. Θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: Πηγαίνετε στη επιλογή [User screen Alt+F5] και πατείστε Enter. Θα δείτε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του πρώτου προγράμματός σας που είναι η πιο κάτω οθόνη: Turbo Pascal Version 7.0 Copyright 1983,92 Borland International HELLO WORLD!! για να γυρίσετε στο περιβάλλον της Turbo Pascal πατείστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο σας. Σημείωση: Μπορούμε να κάνουμε όλες τις πιο πάνω διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα με τα πιο κάτω βήματα: Για να τρέξετε το πρόγραμμά σας: έχοντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl πατήστε μια φορά το πλήκτρο F9 Για να δείτε τα αποτελέσματα: έχοντας πατημένο το πλήκτρο Alt πατήστε μια φορά το πλήκτρο F5 Τώρα γράψτε τα πιο κάτω προγράμματα: PROGRAM TEST1; WRITELN('MY NAME IS. '); WRITELN('AND I AM A STUDENT '); WRITELN('AT TEI OF EPIRUS.'); PROGRAM TEST2; WRITE('MY NAME IS. '); WRITE('AND I AM A STUDENT '); WRITE('AT TEI OF EPIRUS.'); 9

10 Η write είναι μια άλλη ειδική λέξη η οποία υποχρεώνει το κείμενο να εκτυπωθεί όπως και με την writeln, αλλά ο κέρσορας δεν αλλάζει γραμμή στην έξοδο. Η writeln γράφει το προς εκτύπωση κείμενο και αλλάζει γραμμή, η write όχι. Το τελικό αποτέλεσμα είναι και οι τρεις γραμμές να εκτυπώνονται στην ίδια γραμμή όταν το πρόγραμμα εκτελεστεί. Προσέξτε ότι στο τέλος κάθε λέξης υπάρχει ο κενός χαρακτήρας, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλαίσθητο. Μεταγλωττίστε και εκτελέστε το πρόγραμμα. Γράψτε το πιο κάτω πρόγραμμα: PROGRAM TEST3; VAR A,B,C,D,SUM :INTEGER; MO : REAL; A:=10; B:=20; C:=30; B:=40; SUM:=(A+B+C+D); MO:=SUM/4; WRITELN('TO ATHROISMA EINAI ', SUM); WRITELN('O MESOS OROS EINAI ', MO); Αλφάβητο της PASCAL Το αλφάβητο της Pascal περιλαμβάνει τους λατινικούς χαρακτήρες a z και A Z, τα ψηφία 0 9 και τα σύμβολα + * / = < > [ ]., _ ( ) : ; ' { } $ # Η Pascal είναι non casesensitive γλώσσα (μη ευαίσθητη σε πεζά κεφαλαία), δηλαδή τα πεζά και τα κεφαλαία έχουν την ίδια ακριβώς σημασία. Για παράδειγμα, τα ονόματα sum, Sum και SUM αναφέρονται στην ίδια ακριβώς μεταβλητή. Όπως σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, υπάρχουν και στην Pascal οι δεσμευμένες λέξεις (reserved words), που χρησιμοποιούνται στη σύνταξη των εντολών της Pascal και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό (π.χ. για ονομασία μεταβλητών). Μερικές από αυτές είναι οι: program, const, var, function, procedure, begin, end, if, then, else, for, to, downto, goto, do, while, repeat, until, case, of, array, record, κ.α. Για την επιλογή από τον προγραμματιστή ενός ονόματος στην Pascal (ως μεταβλητής, σταθεράς, προγράμματος, συνάρτησης, κλπ.) υπάρχουν οι εξής κανόνες: o o o o Δεν πρέπει το όνομα να είναι δεσμευμένη λέξη της Pascal. Επιτρέπονται μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και ο χαρακτήρας _ Επιτρέπονται μόνο λατινικά γράμματα. Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι λατινικό γράμμα ή _ (όχι ψηφίο). Οι σταθερές διακρίνονται σε αριθμητικές (π.χ. 12, 4.5, 2.5Ε04) και σε αλφαριθμητικές, οι οποίες περικλείονται σε αποστρόφους (π.χ. 'a', 'hello', 'kalimera', '12345', Για τις αλφαριθμητικές σταθερές δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το περιεχόμενό τους (μπορεί να είναι οποιοδήποτε σύμβολο ή γράμμα σε οποιαδήποτε γλώσσα). Καλό πάντως είναι να χρησιμοποιείτε μόνο το λατινικό πληκτρολόγιο γιατί σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε εντολή χαρακτήρας από το ελληνικό πληκτρολόγιο θα δυσκολευτείτε να εντοπίσετε που είναι το λάθος (π.χ. Το I το λατινικό είναι το ίδιο με το Ι το ελληνικό). Σημαντικό στοιχείο για ένα πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σχολίων, τα οποία βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα του πηγαίου κώδικα και κάνουν τη συντήρησή του πιο εύκολη. Τα σχόλια περικλείονται σε άγκιστρα, π.χ. {Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο}, ή σε παρενθέσεις με αστερίσκο, 10

11 π.χ. (*Αυτό είναι το δεύτερο σχόλιο *), και μπαίνουν οπουδήποτε στο πρόγραμμα, χωρίς περιορισμούς σχετικά με το περιεχόμενό τους. Τύποι Δεδομένων στην Pascal Ένας τύπος στην Pascal, και σε πολλές άλλες δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού, καθορίζει μια μεταβλητή με τέτοιο τρόπο που κατ' αρχήν προσδιορίζει το εύρος των τιμών που είναι ικανή να αποθηκεύσει, και επίσης καθορίζει ένα σύνολο από λειτουργίες που είναι επιτρεπτό να εφαρμοσθούν πάνω στις μεταβλητές αυτού του τύπου. Integer Όλοι οι αριθμοί στο διάστημα από έως Byte Όλοι οι ακέραιοι από 0 έως 255 Real Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί από 1Ε38 έως 1Ε+38 Boolean Μπορεί να έχει μόνο τιμές TRUE και FALSE Char Όλοι οι χαρακτήρες του κώδικα ASCII Shortint Όλοι οι ακέραιοι από 128 έως 127 Word Όλοι οι ακέραιοι από 0 έως Longint Όλοι οι ακέραιοι από έως Single Όλοι οι πραγματικοί με 7 σημαντικά ψηφία Double Όλοι οι πραγματικοί με 15 σημαντικά ψηφία Extended Όλοι οι πραγματικοί με 19 σημαντικά ψηφία Comp Όλοι οι ακέραιοι από 10Ε18 έως 10Ε18 Η Pascal διαθέτει ενσωματωμένους τρεις βασικούς τύπους δεδομένων, τα αριθμητικά δεδομένα, τα δεδομένα χαρακτήρα και τα λογικά δεδομένα. Στους αριθμητικούς τύπους περιλαμβάνονται: Πραγματικοί αριθμοί: Στην Pascal οι πραγματικοί αριθμοί δηλώνονται ως real (μια μεταβλητή αυτού του τύπου καταλαμβάνει 6 bytes στη μνήμη), single (4 bytes), double (8 bytes) και extended (10 bytes). Όσο μεγαλύτερο χώρο καταλαμβάνει ένας πραγματικός αριθμός στη μνήμη, τόσο μεγαλύτερος θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ακρίβεια να έχει. Ακέραιοι αριθμοί: Στην Pascal οι ακέραιοι αριθμοί δηλώνονται ως integer (μια μεταβλητή αυτού του τύπου καταλαμβάνει 16 bits, εκ των οποίων το ένα bit χρησιμοποιείται ως πρόσημο, άρα οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 215 = μέχρι =32767), shortint 98 bits με πρόσημο και με τιμές από 128 μέχρι 127), longint (32 bits με πρόσημο και με τιμές από μέχρι ), byte (8 bits χωρίς πρόσημο και με τιμές από 0 μέχρι 255) και word (16 bits χωρίς πρόσημο και με τιμές από 0 μέχρι 65535). Τα δεδομένα τύπου χαρακτήρα διακρίνονται σε δεδομένα ενός χαρακτήρα char και σε δεδομένα πολλών χαρακτήρων string, που μπορεί να είναι από 1 μέχρι 255 χαρακτήρες. Τα λογικά δεδομένα δηλώνονται στην Pascal ως boolean και έχουν το χαρακτηριστικό ότι μπορούν να πάρουν δύο τιμές, τις TRUE (αληθής) και FALSE (ψευδής). Οι τύποι integer, char και boolean λέγονται και τακτικοί τύποι, γιατί υπάρχει διάταξη μεταξύ των μελών τους (καθένα από τα μέλη έχει προηγούμενο και επόμενο). Με βάση αυτούς τους τύπους, μπορούν να σχηματιστούν και σύνθετοι τύποι, δηλαδή ομάδες δεδομένων, όπως οι πίνακες (array) και οι εγγραφές (record). 11

12 Επιπλέον, ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να ορίσει και δικούς του τύπους δεδομένων, χρησιμοποιώντας στο τμήμα δηλώσεων τη δεσμευμένη λέξη type. Για παράδειγμα, με τη δήλωση type month_number = 1..12; ορίζεται ένας νέος τύπος δεδομένων με όνομα month_number. Οι μεταβλητές του τύπου αυτού θα παίρνουν ακέραιες τιμές από 1 μέχρι 12. Ο συμβολισμός.. δηλώνει διάστημα από έως. Τελεστές της Pascal Οι τελεστές της Pascal διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Αριθμητικοί τελεστές: + : Πρόσθεση : Αφαίρεση * : Πολλαπλασιασμός / : Διαίρεση div : Πηλίκο ακέραιας διαίρεσης mod : Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης Τελεστές σύγκρισης: > : Μεγαλύτερο >= : Μεγαλύτερο ή ίσο < : Μικρότερο <= : Μικρότερο ή ίσο = : Ίσο <> : Διάφορο Λογικοί Τελεστές: AND : ΚΑΙ OR : Ή NOT : ΟΧΙ Τελεστής ανάθεσης τιμής: Ο τελεστής αυτός είναι ο := και χρησιμοποιείται για απόδοση τιμής σε μια μεταβλητή. Για παράδειγμα, με την εντολή x:=5; Δίνεται στη μεταβλητή x η τιμή 5. Ο τελεστής αυτός είναι δυαδικός, δηλαδή έχει δύο τελεστέους, έναν αριστερά του και έναν δεξιά του. Ο αριστερά τελεστέος είναι υποχρεωτικά το όνομα μιας μεταβλητής, ενώ δεξιά τελεστέος μπορεί να είναι το όνομα μιας άλλης μεταβλητής, μια σταθερά ή μια έκφραση. Οι δύο τελεστέοι πρέπει συνήθως να είναι του ίδιου τύπου (π.χ. και οι δύο ακέραιοι integer). Σημείωση: Στα μαθηματικά δεν ισχύει x=x+1, στον προγραμματισμό όμως ισχύει το x:=x+1. Αριστερά από το := είναι πάντα το άγνωστο μέρος το οποίο θα πάρει τιμή ενώ δεξιά το γνωστό μέρος. Όταν βλέπουμε μια μεταβλητή να είναι και από τη δεξιά μεριά του := και από την αριστερή αρχικοποιούμε (δίνουμε αρχική τιμή) πιο πριν σε αυτή την μεταβλητή. Δομή ενός προγράμματος σε Pascal Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal αποτελείται από δύο τμήματα: το τμήμα δηλώσεων (declaration part) και το σώμα του προγράμματος (program body). 12

13 Το τμήμα δηλώσεων περιλαμβάνει τη δήλωση του ονόματος του προγράμματος (π.χ. PROGRAM MY_FIRST_PROGRAM;), τη δήλωση των εξωτερικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. USES CRT;), τις δηλώσεις των τύπων (π.χ. TYPE MONTH = 1..12;), τις δηλώσεις των σταθερών (π.χ. CONST LIMIT = 50;) και των μεταβλητών (π.χ. VAR X: INTEGER;), αλλά και τους ορισμούς των συναρτήσεων (function) και διαδικασιών (procedure). Το σώμα του προγράμματος αρχίζει με τη δεσμευμένη λέξη και τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη, περικλείοντας ανάμεσά τους τις εκτελέσιμες εντολές του προγράμματος. Η ολοκληρωμένη δομή ενός προγράμματος Pascal είναι: PROGRAM <όνομα προγράμματος>; USES <εξωτερικές μονάδες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα>; CONST <τμήμα δήλωσης σταθερών του προγράμματος>; TYPE <τμήμα δήλωσης τύπων του προγράμματος>; VAR <τμήμα δήλωσης μεταβλητών του προγράμματος>; <τμήμα δήλωσης συναρτήσεων και διαδικασιών>; {έναρξη σώματος κυρίως προγράμματος} <εντολές κυρίως προγράμματος>; Εντολές της Pascal Στην Pascal υπάρχουν τρεις βασικές προγραμματιστικές δομές: [1] Η δομή της ακολουθίας των εντολών, στην οποία οι εντολές εκτελούνται με τη σειρά που αναγράφονται και κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. [2] Η δομή της επιλογής ή απόφασης, στην οποία ο έλεγχος της ροής του προγράμματος αποφασίζεται από την τιμή μιας λογικής έκφρασης. Αν η τιμή της λογικής έκφρασης είναι αληθής (TRUE) εκτελείται το τμήμα Α του προγράμματος, αν είναι ψευδής (FALSE) εκτελείται το τμήμα Β του προγράμματος. [3] Η δομή της επανάληψης, στην οποία ένα τμήμα του προγράμματος εκτελείται κατ' επανάληψη ανάλογα με την τιμή μιας λογικής έκφρασης. Στην Pascal δεν υπάρχει ο περιορισμός μιας εντολής σε κάθε γραμμή. Μπορούμε να γράψουμε μια εντολή σε περισσότερες γραμμές ή και πολλές εντολές σε μια γραμμή. Για να διαχωρίζονται οι εντολές μεταξύ τους χρησιμοποιείται το σύμβολο του ελληνικού ερωτηματικού (;), το οποίο τοποθετούμε στο τέλος κάθε εντολής. Οι δεσμευμένες λέξεις και END χρησιμοποιούνται επίσης ως διαχωριστές εντολών, γι' αυτό δεν είναι απαραίτητο το ερωτηματικό μετά από το και πριν από το Εντολές εισόδου εξόδου Για εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα από το χρήστη (μέσω του πληκτρολογίου) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων στην οθόνη, χρησιμοποιούμε τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου (procedures) read και write (ή readln και writeln, όταν θέλουμε να διαβάζει μαζί με την τιμή που θα δώσουμε και το enter, ή να αλλάζει γραμμή μετά την εκτέλεση της writeln, αντίστοιχα). H writeln είναι μια ειδική λέξη που επιτρέπει να εμφανιστούν κάποια δεδομένα στην οθόνη του υπολογιστή μας. Τα δεδομένα μέσα στην παρένθεση είναι τα δεδομένα που θα εκτυπωθούν. Οποιαδήποτε πληροφορία ανάμεσα στις αποστρόφους θα εκτυπωθεί ως απλό κείμενο. Η ειδική λέξη writeln δεν είναι δεσμευμένη λέξη αλλά είναι καθορισμένη από το σύστημα να κάνει μια ειδική δουλειά για σας, δηλαδή να εκτυπώνει μια γραμμή από δεδομένα στην οθόνη. Η εντολή write χρησιμοποιείται για εκτύπωση στην οθόνη, όπως και με η writeln, αλλά ο κέρσορας δεν αλλάζει γραμμή στην έξοδο. Η writeln γράφει το προς εκτύπωση κείμενο και αλλάζει γραμμή, η write όχι. Παραδείγματα 13

14 read(a); Διαβάζει τη μεταβλητή a. Ο χρήστης πρέπει να δώσει από το πληκτρολόγιο του Η/Υ μια τιμή για τη μεταβλητή a. Αν η μεταβλητή έχει δηλωθεί integer θα πρέπει ο χρήστης να δώσει ακέραια τιμή για το a. read(a,b); Ο χρήστης θα πρέπει να δώσει από το πληκτρολόγιο του Η/Υ δυο τιμές χωρισμένες με ένα κενό. write('kalhmera'); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη KALHMERA και ο δρομέας βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τη λέξη. write('kalhmera '); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη KALHMERA και ο δρομέας βρίσκεται με ένα κενό δίπλα από τη λέξη. writeln('kalhmera'); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη KALHMERA και ο δρομέας πηγαίνει στην ακριβώς από κάτω γραμμή από τη λέξη. write('a = ',a); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη A = και αμέσως μετά την τιμή της μεταβλητής a. Το σχόλιο από τη μεταβλητή χωρίζεται με ένα κόμμα. write(a:5:2); Εμφανίζει στην οθόνη τη τιμή του πραγματικού αριθμού a σε πέντε θέσεις, από τις οποίες οι δύο είναι τα δεκαδικά ψηφία και η μία η υποδιαστολή. Αν οι θέσεις που μένουν δεν επαρκούν για το ακέραιο μέρος, θα χρησιμοποιηθούν περισσότερες χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη. writeln(1,3*3,4+2,61); Εμφανίζει στην οθόνη τις τιμές και 5 χωρίς κενά μεταξύ τους και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. writeln(1,' ',2,' '3*2); Εμφανίζει στην οθόνη τις τιμές 1 2 και 5 με ένα κενό μεταξύ τους και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. writeln(a+b); Εμφανίζει στην οθόνη την τιμή του αθροίσματος a+b και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. writeln('a+b'); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη (σχόλιο) a+b και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. Δομή Ακολουθίας Στη δομή ακολουθίας οι εντολές εκτελούνται η μία μετά την άλλη με τη σειρά που αναγράφονται και κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. εντολή 1; εντολή 2;... εντολή n; Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν τραπεζίου, όταν δίνονται οι βάσεις και το ύψος του. Το εμβαδόν τραπεζίου δίνεται αν πολλαπλασιάσουμε το ημιάθροισμα των βάσεων επί το ύψος. PROGRAM PARADEIGMA_1; VAR B1,B2,Y:INTEGER; E,HA:REAL; WRITE('DOSE BASH TRAPEZIOY MEGALH '); READLN(B1); WRITE('DOSE BASH TRAPEZIOY MIKRH '); READLN(B2); 14

15 WRITE('DOSE YPSOS TRAPEZIOY '); READLN(Y); HA := (B1+B2)/2; E := HA * Y; WRITELN('TO EMBADON TOY TRAPEZIOY EINAI : ',E:5:2); Η εντολή IF ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η εντολή χρησιμοποιεί τρεις δεσμευμένες (IF, THEN, ELSE). Μετά το IF ακολουθεί η συνθήκη, η οποία τελειώνει πριν από τη δεσμευμένη λέξη THEN. Μετά το THEN και πριν από τη λέξη ELSE, γράφεται η εντολή1 ή οι εντολές της ομάδας 1. Η εντολή2 ή οι εντολές της ομάδας 2 γράφονται αμέσως μετά τη βοηθητική λέξη ELSE. IF <συνθήκη> THEN εντολή1; ELSE εντολή2; Σημείωση: Αν υπάρχουν περισσότερες από μια εντολές πρέπει να τις βάλουμε ανάμεσα σε... END IF <συνθήκη> THEN ομάδα εντολών 1; ELSE ομάδα εντολών 2; Η δομή επιλογής εκτελείται ως εξής: Αρχικά ελέγχεται η συνθήκη. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο δυνατές περιπτώσεις: Αν η συνθήκη ικανοποιείται (η απάντηση είναι ναι), εκτελείται μόνο η εντολή1 ή η ομάδα εντολών 1. Η εντολή2 ή ομάδα εντολών 2 αγνοείται και ο έλεγχος του αλγόριθμου βγαίνει από τη δομή επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η συνθήκη δεν ικανοποιείται (η απάντηση είναι όχι), δε λαμβάνεται υπόψη η εντολή1 ή η ομάδα εντολών 1. Εκτελείται μόνο η εντολή2 ή η ομάδα εντολών 2 και η εκτέλεση της δομής επιλογής τελειώνει. Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς A και Β να τους συγκρίνει και να εμφανίζει ποιος είναι μεγαλύτερος. {ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ} PROGRAM PARADEIGMA_2A; VAR A,B:INTEGER; C:STRING; 15

16 WRITE('DOSE ARITHMO A '); READLN(A); WRITE('DOSE ARITHMO B '); READLN(B); IF A > B THEN C := 'O ARITHMOS A EINAI MEGALYTEROS TOY B '; WRITELN(C); ELSE C := 'O ARITHMOS B EINAI MEGALYTEROS TOY A '; WRITELN(C); {ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ WRITELN( ) ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ IF} {ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ} PROGRAM PARADEIGMA_2B; VAR A,B:INTEGER; C:STRING; WRITE('DOSE ARITHMO A '); READLN(A); WRITE('DOSE ARITHMO B '); READLN(B); IF A > B THEN C := 'O ARITHMOS A EINAI MEGALYTEROS TOY B ' ELSE C := 'O ARITHMOS B EINAI MEGALYTEROS TOY A '; WRITELN(C); ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υπάρχει περίπτωση σε μια εντολή επιλογής, στη περίπτωση που ισχύει η συνθήκη, να εκτελείται μια εντολή ή μια σειρά εντολών, ενώ στην περίπτωση που δεν ισχύει η συνθήκη να μη θέλουμε να εκτελεστεί κάποια εντολή ή εντολές. Στη περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε τη δομή περιορισμένης επιλογής. IF <συνθήκη> THEN εντολή 1; IF <συνθήκη> THEN ομάδα εντολών 1; Στη δομή περιορισμένης επιλογής, η δεσμευμένη λέξη ELSE, καθώς και η εντολή2 ή η ομάδα εντολών 2 παραλείπονται. Παράδειγμα 16

17 Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει το βαθμό μαθήματος ενός σπουδαστή. Αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5 να εμφανίζει το μήνυμα ότι πέρασε το μάθημα. PROGRAM PARADEIGMA_3; VAR N:INTEGER; L:STRING; WRITE('DOSE BATHMO SPOYDASTH '); READLN(N); IF N >= 5 THEN L := 'O SPOYDASTHS PERASE TO MATHIMA'; WRITELN(L); Η εντολή CASE Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές, που εξαρτώνται από την τιμή μιας μεταβλητής. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιείται η εντολή case, που έχει την παρακάτω μορφή: CASE <έκφραση> OF <τιμή 1>: <εντολή 1>; <τιμή 2>: <εντολή 2>;... <τιμή n>: <εντολή n>; Υπολογίζεται η έκφραση και συγκρίνεται με κάθε τιμή της λίστας των πιθανών τιμών της έκφρασης. Εκτελείται εκείνη η εντολή, στην οποία η τιμή συμπίπτει με την τιμή της έκφρασης, και ο έλεγχος του προγράμματος μεταφέρεται στην εντολή που ακολουθεί το end. Η έκφραση και οι πιθανές τιμές της πρέπει απαραίτητα να είναι τακτικού τύπου. Στην εντολή case μπορεί να υπάρχει πριν το end μια εναλλακτική εντολή που θα εκτελεστεί όταν καμία τιμή δεν συμπίπτει με την τιμή της έκφρασης. Η εντολή αυτή συντάσσεται με else: CASE <έκφραση> OF <τιμή 1>: <εντολή 1>; <τιμή 2>: <εντολή 2>;... <τιμή k>: <εντολή k> ELSE <εντολή n>; Σημείωση: Αν υπάρχουν περισσότερες από μια εντολές πρέπει να τις βάλουμε ανάμεσα σε... Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό Ν από το 1 μέχρι το 12 και να εμφανίζει τον αντίστοιχο μήνα του έτους (1 για Ιανουάριο, 2 για Φεβρουάριο,..., 12 για Δεκέμβριο). PROGRAM PARADEIGMA_4; USES CRT; 17

18 VAR I:INTEGER; CLRSCR; WRITE('DOSE ARITHMO 1 12 GIA NA EMFANISTEI O KATALLHLOS MHNAS '); READLN(I); CASE I OF 1: WRITELN('IANOYARIOS '); 2: WRITELN('FEBROYARIOS '); 3: WRITELN('MARTIOS '); 4: WRITELN('APRILIOS '); 5: WRITELN('MAIOS '); 6: WRITELN('IOYNIOS '); 7: WRITELN('IOYLIOS '); 8: WRITELN('AYGOYSTOS '); 9: WRITELN('SEPTEMBRIOS '); 10: WRITELN('OKTOBRIOS '); 11: WRITELN('NOEMBRIOS '); 12: WRITELN('DEKEMBRIOS '); ELSE WRITELN('MH APODEKTOS ARITHMOS GIA MHNA '); Εντολές Επανάληψης (Η εντολή FOR) Όταν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των επαναλήψεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή επανάληψης FOR, η οποία μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες μορφές: FOR <mm>:=<aa> TO <bb> DO <εντολή1>; FOR <mm>:=<aa> DOWNTO <bb> TO <εντολή1>; FOR <mm>:=<aa> TO <bb> DO Begin ομάδα εντολών; End; Εδώ χρησιμοποιούνται οι δεσμευμένες λέξεις FOR, TO (DOWNTO), DO και οι μεταβλητέςσταθερές mm (μετρητής), aa (αρχική τιμή), bb (τελική τιμή). Οποιαδήποτε απλή μεταβλητή με τύπο integer, byte ή char μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης επανάληψης με την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει μεταβλητή που να είναι δηλωμένη ως var. Αυτή η μορφή της επαναληπτικής δομής έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν απαιτείται στην ομάδα εντολών να υπάρχουν εντολές μεταβολής της τιμής του μετρητή, η οποία μεταβάλλεται από την ίδια την εντολή σε κάθε επανάληψη κατά 1 στην περίπτωση του TO ή κατά 1 όταν υπάρχει το DOWNTO. Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να υπολογίζει και να τυπώνει το μέσο όρο, το άθροισμα και το γινόμενο των αριθμών από το 1 έως το Ν. PROGRAM PARADEIGMA_5; VAR I,N,SUM:INTEGER; GIN:LONGINT; MO:REAL; WRITE('DOSE ARITHMO N EOS TO 10 : '); READLN(N); 18

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α 1. Αρχή Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Program cinema (input, output);

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Pascal - Βασικές Έννοιες

Pascal - Βασικές Έννοιες Pasal - Βασικές Έννοιες «Ο ΠΗΛΟΣ ΑΝ ΜΗ ΑΡΗ ΚΕΡΑΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ» Σηµαίνει: «Η λάσπη αν δε ζυµωθεί δε γίνετε κεραµίδι» ηλαδή: «Χωρίς τη δοκιµασία της πρακτικής εξάσκησης δεν αποκτάς ικανότητα, πείρα». (Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων Κεφάλαιο 1 Αρχή ήμισυ παντός. Πλάτων, 427-347 π.χ., Φιλόσοφος Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT -Ενσωματωμένες συναρτήσεις -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD -Προτεραιότητα πράξεων 1 Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ Συνδουκάς Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος 1. Εισαγωγή: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλωτιστές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπο-προγράμματα στη Fortran

Υπο-προγράμματα στη Fortran ΦΥΣ 145 - Διαλ.05 1 Υπο-προγράμματα στη Fortran q Mέχρι τώρα τα προβλήματα και τα προγράμματα που έχουμε δεί ήταν αρκετά απλά και επομένως ένα και μόνο πρόγραμμα ήταν αρκετό για να τα λύσουμε q Όταν τα

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προχωρημένα Θέματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου Συνήθως η τυπική είσοδος ενός προγράμματος (stdin) προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Pascal με παραδείγματα

Η Pascal με παραδείγματα ΗPascalμεπαραδείγματα GeorgeHadjikyriacou 2007 ghadjikyriacou@yahoo.com Περιεχόμενα Μάθημα1 Εισαγωγή Μάθημα2 Μεταβλητές Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου Μάθημα4 Βρόγχοι Μάθημα5 Πίνακες Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εντολές εκχώρησης (αντικατάστασης)....1 1.1 Εισαγωγή...4 1.1.1 Χρήση ΛΣ και IDE της Turbo Pascal....4 1.1.2 Αίνιγμα...6 1.2 Με REAL...7 1.2.1 Ερώτηση...9 1.2.2 Επίλυση δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ ιάβασε vath1, vath2 syn_vath

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ»

1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ» 1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ» 1. Πήγαινε στο μενού Αρχείο και επίλεξε Άνοιγμα. Άνοιξε το αρχείο sample.x. Ανοίγουν δυο παράθυρα. Παρατήρησε τα ονόματα τους: Πηγαίος κώδικας... και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java 1 ο & 2 o ΕΠΙΠΕΔΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σελίδα: 1/20 Απρίλιος 2011 Γλωσσών Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Λογικό "και" (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0)

Λογικό και (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0) 0ι Λογικοί Τελεστές: Πρόκειται για τελεστές που μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε απλές εκφράσεις συσχετισμού και να δημιουργήσουμε πιό πολύπλοκες λογικές εκφράσεις. Εχουμε λοιπόν: && Λογικό "και" (AND) μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 4: Τύποι Δεδομένων και τελεστές Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06 Ιουνίου 2014 08:00 11:00 ΟΔΗΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα