Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL"

Transcript

1 Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος

2 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Μέρος Α Περιβάλλον προγραμματισμού, Βασικές εντολές, Εντολές επιλογής και αποφάσεων, Εντολές επανάληψης, Υποπρογράμματα... 3 Εισαγωγή... 4 TURBO PASCAL Version Αλφάβητο της PASCAL Τύποι Δεδομένων στην Pascal Τελεστές της Pascal Δομή ενός προγράμματος σε Pascal Εντολές της Pascal Εντολές εισόδου εξόδου Δομή Ακολουθίας Η εντολή IF Η εντολή CASE Εντολές Επανάληψης (Η εντολή FOR) Εντολές Επανάληψης (Η εντολή WHILE DO) Εντολές Επανάληψης (Η εντολή REPEAT UNTIL) Διαδικασίες Και Συναρτήσεις Διαδικασίες Procedures Συναρτήσεις Functions Μαθηματικές συναρτήσεις βιβλιοθήκης της PASCAL Ομοιότητες Διαφορές Διαδικασιών και Συναρτήσεων Προχωρημένα θέματα στην PASCAL Μέρος Β Αρχεία Αρχεία Αρχεία Κειμένου Αρχεία Με Τύπο Προχωρημένα θέματα στην PASCAL Μέρος Γ Πίνακες, Εγγραφές Πίνακες Αναζήτηση Στοιχείων Σε Πίνακα: Σειριακή Αναζήτηση (Serial Search) Ταξινόμηση Στοιχείων Σε Πίνακα: Ταξινόμηση Φυσαλίδας (Bubble Sort) Εγγραφές Records Χρήσιμες αναφορές για την PASCAL Μέρος Δ Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία

3 Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Μέρος Α Περιβάλλον προγραμματισμού, Βασικές εντολές, Εντολές επιλογής και αποφάσεων, Εντολές επανάληψης, Υποπρογράμματα 3

4 Εισαγωγή Η Pascal αναπτύχθηκε το 1971 από τον Niklaus Wirth και ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών υψηλού επιπέδου, αφού είναι εύκολα κατανοητή από τον άνθρωπο, αλλά όχι και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ). Η Pascal είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης, η οποία είναι κατάλληλη τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη δημιουργία ισχυρών προγραμμάτων κάθε τύπου. Χαρακτηριστικό της Pascal είναι η καταλληλότητα για τη δημιουργία δομημένων προγραμμάτων. Οι γλώσσες προγραμματισμού διακρίνονται σε γλώσσες μηχανής, συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου και σε γλώσσες υψηλού επιπέδου. Αρχικά για να μπορέσει ο Η/Υ να εκτελέσει μια οποιαδήποτε λειτουργία, έπρεπε να δοθούν κατευθείαν οι κατάλληλες οδηγίες από 0 και 1, δηλαδή εντολές σε μορφή κατανοητή από τον Η/Υ αλλά ακατανόητες για τον άνθρωπο. Ο τρόπος αυτός ήταν επίπονος και ελάχιστοι μπορούσαν να τον υλοποιήσουν, αφού απαιτούσε βαθιά γνώση του υλικού και της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή. Στη συνέχεια έχουμε τις συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου. Οι εντολές θα μεταφραστούν από τον Η/Υ σε μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1) και στη συνέχεια μπορούν να εκτελεστούν. Τη μετάφραση των εντολών την αναλαμβάνει ένα ειδικό πρόγραμμα, ο συμβολομεταφραστής (assembler). Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι εύκολα κατανοητές από τον άνθρωπο αφού βασίζονται σε λέξεις της καθομιλούμενης γλώσσας. Τη μετάφραση των εντολών την αναλαμβάνει ο μεταγλωττιστής (compiler). Μια γλώσσα προγραμματισμού προσδιορίζεται από το αλφάβητό της, το λεξιλόγιό της, τη γραμματική της και τη σημασιολογία της. Αλφάβητο καλείται το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιείται από τη γλώσσα προγραμματισμού. (χαρακτήρες που επιτρέπονται στις εντολές του προγράμματος) Το λεξιλόγιο αποτελείται από ένα υποσύνολο όλων των ακολουθιών που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου. (λέξεις που χρησιμοποιούνται για την έκφραση των εντολών). Η γραμματική αποτελείται από το τυπικό ή τυπολογικό και το συντακτικό. Τυπικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή. Συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νομιμότητα της διάταξης και της σύνδεσης των λέξεων μιας γλώσσας. Η σημασιολογία είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων. Η διαδικασία προγραμματισμού των Η/Υ περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Ł Ανάλυση: κατανόηση του δεδομένου προβλήματος και κατάστρωση της διαδικασίας επίλυσής του. Ł Σχεδιασμός του αλγορίθμου επίλυσης: μπορεί να εκφραστεί με φυσική γλώσσα με βήματα, διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικα, κλπ. Ł Συγγραφή του προγράμματος: χρήση ειδικών προγραμμάτων (editors), που παρέχουν λειτουργίες αντιγραφής, μεταφοράς, αναζήτησης κειμένου, αποθήκευση ή εκτύπωση του προγράμματος. Το αποτέλεσμα είναι ο πηγαίος κώδικας (source code) του προγράμματος, το οποίο δεν είναι άμεσα κατανοητό από τον Η/Υ. Ł Μεταγλώττιση (compilation): του πηγαίου κώδικα σε γλώσσα μηχανής. Αν ο πηγαίος κώδικας δε είναι συντακτικά σωστός, ο μεταγλωττιστής (compiler) εμφανίζει μηνύματα λάθους. Αν είναι συντακτικά σωστός παράγει τον εκτελέσιμο κώδικα. Ł Διασύνδεση μονάδων προγράμματος από διαφορετικά αρχεία. Ł Εκτέλεση του προγράμματος. Ł Έλεγχος του προγράμματος με διάφορα δεδομένα, ώστε να εξακριβωθεί η ορθή ή λανθασμένη λειτουργία του, και διόρθωση των λογικών λαθών του προγράμματος, δηλαδή λαθών που οδηγούν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων που λέγονται εκσφαλματωτές (debuggers). 4

5 TURBO PASCAL Version 7.0 Για να ενεργοποιήσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal θα πρέπει να πάμε στο κατάλογο που περιέχει το αρχείο με το όνομα TURBO.EXE και να πατήσουμε πάνω σε αυτό είτε διπλό κλικ είτε ένα κλικ και μετά το πλήκτρο ENTER. Θα δούμε να μας εμφανίζεται στην οθόνη μας το περιβάλλον της Turbo Pascal 7. Στην κορυφή της οθόνης φαίνονται οι επιλογές File, Edit, Search, Run, Compile, Debug, Tools, Options, Window και Help. Πατώντας το πλήκτρο F10 θα βρεθούμε στο μενού επιλογών που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης και με τα πλήκτρα του δρομέα αριστερό Ł ή δεξί Æ μπορούμε να μετακινηθούμε στην κάθε επιλογή και να την ενεργοποιήσουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι να πατήσουμε το πλήκτρο <Alt> και το πρώτο γράμμα της επιλογής που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Αν στον υπολογιστή που έχουμε υπάρχει ποντίκι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις πιο πάνω επιλογές του μενού με το δρομέα του ποντικιού. Θα παρατηρήσουμε ότι στην πάνω μεριά στο κέντρο υπάρχει το όνομα NONAME00.PAS επειδή δεν έχουμε δώσει ακόμα κάποιο όνομα στο αρχείο μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να γράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal. Γράψτε το πιο κάτω πρόγραμμα. PROGRAM MY_FIRST_PROG; WRITELN('HELLO WORLD!!'); Για να σώσουμε το πρόγραμμα μας είτε στο σκληρό δίσκο (C:) είτε πηγαίνετε το βέλος του ποντικιού στη λέξη File και πατήστε ένα κλικ, είτε έχοντας πατημένο το πλήκτρο ALT πατήστε και το πλήκτρο F, ή πατήστε το πλήκτρο F10 και πηγαίνετε στην επιλογή File και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα δείτε να εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 5

6 το μενού File περιέχει τις πιο κάτω επιλογές: New σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα καινούργιο πρόγραμμα. Open σας επιτρέπει να ανοίξετε κάποιο παλιό σας αποθηκευμένο πρόγραμμα Save σας επιτρέπει να σώσετε το τρέχον πρόγραμμά σας με ένα όνομα της επιλογή σας. Save as σας επιτρέπει να σώσετε το τρέχον πρόγραμμά σας και με κάποιο άλλο όνομα. Print σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το τρέχον πρόγραμμα σας Exit σας επιτρέπει να φύγετε από το περιβάλλον της Turbo Pascal 7. Μετακινηθείτε με το πάνω ή το κάτω βελάκι στην επιλογή Save και πατήστε Enter τότε θα εμφανιστεί στον Η/Υ σας η πιο κάτω οθόνη: Στη περιοχή που λέει Save file as γράψτε C:ASK11 και πατήστε με το ποντίκι σας το OK. Θα παρατηρήσετε ότι στην πάνω μεριά στο κέντρο το όνομα NONAME00.PAS έχει αλλάξει σε 6

7 C:ASK11.PAS όπου το C: είναι του σκληρού δίσκου και το ASK11.PAS είναι το όνομα του αρχείου ASK11 που δώσαμε με την επέκταση PAS (πρόγραμμα σε γλώσσα PASCAL). Θα παρατηρήσετε ότι στο πρώτο πρόγραμμα που φτιάξαμε ξεκινήσαμε γράφοντας τη λέξη program και ένα όνομα της αρεσκείας μας. Η λέξη program είναι δεσμευμένη λέξη (δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε αλλού) και θα είναι η πρώτη λέξη σε κάθε πρόγραμμα μας. Ακολουθείται πάντα από ένα όνομα της επιλογή μας το οποίο θα ξεκινά πάντα με ένα γράμμα και θα ακολουθείται από συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών χωρίς ενδιάμεσα κενά. Αν θέλετε να χωρίσετε το όνομα χρησιμοποιήστε την κάτω παύλα ( _ ). Αμέσως μετά το όνομα βάλτε το ; Το κυρίως μέρος του προγράμματός σας περιλαμβάνεται στις λέξεις begin και end. H writeln είναι μια ειδική λέξη που επιτρέπει να εμφανιστούν κάποια δεδομένα στην οθόνη του υπολογιστή μας. Τα δεδομένα μέσα στην παρένθεση είναι τα δεδομένα που θα εκτυπωθούν, και παρότι υπάρχουν πολλά ήδη δεδομένων που θα επιθυμούσαμε να εκτυπώσουμε, θα περιοριστούμε στο πιο απλό παράδειγμα για την ώρα. Οποιαδήποτε πληροφορία ανάμεσα στις αποστρόφους θα εκτυπωθεί ως απλό κείμενο. Η ειδική λέξη writeln δεν είναι δεσμευμένη λέξη αλλά είναι καθορισμένη από το σύστημα να κάνει μια ειδική δουλειά για σας, δηλαδή να εκτυπώνει μια γραμμή από δεδομένα στην οθόνη. Παρατηρήστε το ερωτηματικό στο τέλος της γραμμής. Είναι ο διαχωριστής εκφράσεων και λεει στoν compiler της Pascal ότι η γραμμή είναι πλήρης, δηλαδή τίποτα από τα επόμενα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια αυτής της έκφρασης. Η επόμενη έκφραση, είναι μια ξεχωριστή έκφραση που μπορεί να εκτελεστεί σειριακά ακολουθώντας την έκφραση της προηγούμενης γραμμής. Αυτό το πρόγραμμα θα εκτυπώσει τις δυο γραμμές κειμένου και θα τερματιστεί. Τέλος, υπάρχει και κάποιο άλλο πολύ σημαντικό σημείο αυτού του προγράμματος: η τελεία που ακολουθεί το end. Η τελεία αυτή είναι σημάδι προς τον compiler ότι τελείωσε το πρόγραμμα του εκτελέσιμου μέρους και επίσης ότι τελείωσε η μεταγλώττιση. Κάθε πρόγραμμα Pascal έχει μια και μόνη τελεία η οποία θα βρίσκεται στο τέλος του προγράμματος. Σκεφτείτε ένα πρόγραμμα Pascal ως μια πρόταση με μια τελεία στο τέλος. Αυτή ήταν η περιγραφή του πρώτου μας προγράμματος. Τώρα είναι καιρός να το μεταγλωττίσετε και να το τρέξετε. Πατήστε <Alt>+C ή με το ποντίκι σας κάντε ένα κλικ στη επιλογή Compile. Θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: Από το μενού αυτό μας ενδιαφέρουν οι επιλογές [Complile Alt+F9] και [Destination..]. 7

8 Η επιλογή Destination αλλάζει αν πάμε πάνω σε αυτή και πατήσουμε Enter. Αλλάζει από Destination Memory σε Destination Disk. Αν αφήσουμε την επιλογή Destination Memory, τότε το αποτέλεσμα του Compilation θα πάει στην μνήμη του Η/Υ και το πρόγραμμα θα εκτελείται μέσα από το περιβάλλον της Turbo Pascal με την επιλογή RUN από το μενού που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης. Αν επιλέξουμε Destination Disk τότε το αποτέλεσμα του Compilation θα είναι ένα αρχείο το οποίο τώρα θα βρίσκεται στο C: εκεί που σώσαμε το αρχείο μας ASK1 1.PAS και θα έχει τον ίδιο όνομα αλλά με την επέκταση.εχε και θα μπορεί να εκτελείται κατευθείαν από το περιβάλλον του DOS. Αφού ολοκληρωθεί η μεταγλώττιση (Compilation) και δεν έχει βρεθεί κανένα λάθος στο πρόγραμμά μας τότε θα πάρουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας το πιο κάτω μήνυμα: ότι το compilation ήταν επιτυχές και να πατήσουμε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να συνεχίσουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Πηγαίνουμε στην επιλογή RUN και εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη: 8

9 Πηγαίνετε στην επιλογή [Compile Ctrl+f9] και πατήστε Enter. Για να δείτε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προγράμματος πηγαίνετε στην επιλογή Debug και πατείστε ENTER. Θα εμφανιστεί η πιο κάτω οθόνη: Πηγαίνετε στη επιλογή [User screen Alt+F5] και πατείστε Enter. Θα δείτε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του πρώτου προγράμματός σας που είναι η πιο κάτω οθόνη: Turbo Pascal Version 7.0 Copyright 1983,92 Borland International HELLO WORLD!! για να γυρίσετε στο περιβάλλον της Turbo Pascal πατείστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο σας. Σημείωση: Μπορούμε να κάνουμε όλες τις πιο πάνω διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα με τα πιο κάτω βήματα: Για να τρέξετε το πρόγραμμά σας: έχοντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl πατήστε μια φορά το πλήκτρο F9 Για να δείτε τα αποτελέσματα: έχοντας πατημένο το πλήκτρο Alt πατήστε μια φορά το πλήκτρο F5 Τώρα γράψτε τα πιο κάτω προγράμματα: PROGRAM TEST1; WRITELN('MY NAME IS. '); WRITELN('AND I AM A STUDENT '); WRITELN('AT TEI OF EPIRUS.'); PROGRAM TEST2; WRITE('MY NAME IS. '); WRITE('AND I AM A STUDENT '); WRITE('AT TEI OF EPIRUS.'); 9

10 Η write είναι μια άλλη ειδική λέξη η οποία υποχρεώνει το κείμενο να εκτυπωθεί όπως και με την writeln, αλλά ο κέρσορας δεν αλλάζει γραμμή στην έξοδο. Η writeln γράφει το προς εκτύπωση κείμενο και αλλάζει γραμμή, η write όχι. Το τελικό αποτέλεσμα είναι και οι τρεις γραμμές να εκτυπώνονται στην ίδια γραμμή όταν το πρόγραμμα εκτελεστεί. Προσέξτε ότι στο τέλος κάθε λέξης υπάρχει ο κενός χαρακτήρας, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλαίσθητο. Μεταγλωττίστε και εκτελέστε το πρόγραμμα. Γράψτε το πιο κάτω πρόγραμμα: PROGRAM TEST3; VAR A,B,C,D,SUM :INTEGER; MO : REAL; A:=10; B:=20; C:=30; B:=40; SUM:=(A+B+C+D); MO:=SUM/4; WRITELN('TO ATHROISMA EINAI ', SUM); WRITELN('O MESOS OROS EINAI ', MO); Αλφάβητο της PASCAL Το αλφάβητο της Pascal περιλαμβάνει τους λατινικούς χαρακτήρες a z και A Z, τα ψηφία 0 9 και τα σύμβολα + * / = < > [ ]., _ ( ) : ; ' { } $ # Η Pascal είναι non casesensitive γλώσσα (μη ευαίσθητη σε πεζά κεφαλαία), δηλαδή τα πεζά και τα κεφαλαία έχουν την ίδια ακριβώς σημασία. Για παράδειγμα, τα ονόματα sum, Sum και SUM αναφέρονται στην ίδια ακριβώς μεταβλητή. Όπως σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, υπάρχουν και στην Pascal οι δεσμευμένες λέξεις (reserved words), που χρησιμοποιούνται στη σύνταξη των εντολών της Pascal και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό (π.χ. για ονομασία μεταβλητών). Μερικές από αυτές είναι οι: program, const, var, function, procedure, begin, end, if, then, else, for, to, downto, goto, do, while, repeat, until, case, of, array, record, κ.α. Για την επιλογή από τον προγραμματιστή ενός ονόματος στην Pascal (ως μεταβλητής, σταθεράς, προγράμματος, συνάρτησης, κλπ.) υπάρχουν οι εξής κανόνες: o o o o Δεν πρέπει το όνομα να είναι δεσμευμένη λέξη της Pascal. Επιτρέπονται μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και ο χαρακτήρας _ Επιτρέπονται μόνο λατινικά γράμματα. Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι λατινικό γράμμα ή _ (όχι ψηφίο). Οι σταθερές διακρίνονται σε αριθμητικές (π.χ. 12, 4.5, 2.5Ε04) και σε αλφαριθμητικές, οι οποίες περικλείονται σε αποστρόφους (π.χ. 'a', 'hello', 'kalimera', '12345', Για τις αλφαριθμητικές σταθερές δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το περιεχόμενό τους (μπορεί να είναι οποιοδήποτε σύμβολο ή γράμμα σε οποιαδήποτε γλώσσα). Καλό πάντως είναι να χρησιμοποιείτε μόνο το λατινικό πληκτρολόγιο γιατί σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε εντολή χαρακτήρας από το ελληνικό πληκτρολόγιο θα δυσκολευτείτε να εντοπίσετε που είναι το λάθος (π.χ. Το I το λατινικό είναι το ίδιο με το Ι το ελληνικό). Σημαντικό στοιχείο για ένα πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σχολίων, τα οποία βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα του πηγαίου κώδικα και κάνουν τη συντήρησή του πιο εύκολη. Τα σχόλια περικλείονται σε άγκιστρα, π.χ. {Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο}, ή σε παρενθέσεις με αστερίσκο, 10

11 π.χ. (*Αυτό είναι το δεύτερο σχόλιο *), και μπαίνουν οπουδήποτε στο πρόγραμμα, χωρίς περιορισμούς σχετικά με το περιεχόμενό τους. Τύποι Δεδομένων στην Pascal Ένας τύπος στην Pascal, και σε πολλές άλλες δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού, καθορίζει μια μεταβλητή με τέτοιο τρόπο που κατ' αρχήν προσδιορίζει το εύρος των τιμών που είναι ικανή να αποθηκεύσει, και επίσης καθορίζει ένα σύνολο από λειτουργίες που είναι επιτρεπτό να εφαρμοσθούν πάνω στις μεταβλητές αυτού του τύπου. Integer Όλοι οι αριθμοί στο διάστημα από έως Byte Όλοι οι ακέραιοι από 0 έως 255 Real Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί από 1Ε38 έως 1Ε+38 Boolean Μπορεί να έχει μόνο τιμές TRUE και FALSE Char Όλοι οι χαρακτήρες του κώδικα ASCII Shortint Όλοι οι ακέραιοι από 128 έως 127 Word Όλοι οι ακέραιοι από 0 έως Longint Όλοι οι ακέραιοι από έως Single Όλοι οι πραγματικοί με 7 σημαντικά ψηφία Double Όλοι οι πραγματικοί με 15 σημαντικά ψηφία Extended Όλοι οι πραγματικοί με 19 σημαντικά ψηφία Comp Όλοι οι ακέραιοι από 10Ε18 έως 10Ε18 Η Pascal διαθέτει ενσωματωμένους τρεις βασικούς τύπους δεδομένων, τα αριθμητικά δεδομένα, τα δεδομένα χαρακτήρα και τα λογικά δεδομένα. Στους αριθμητικούς τύπους περιλαμβάνονται: Πραγματικοί αριθμοί: Στην Pascal οι πραγματικοί αριθμοί δηλώνονται ως real (μια μεταβλητή αυτού του τύπου καταλαμβάνει 6 bytes στη μνήμη), single (4 bytes), double (8 bytes) και extended (10 bytes). Όσο μεγαλύτερο χώρο καταλαμβάνει ένας πραγματικός αριθμός στη μνήμη, τόσο μεγαλύτερος θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ακρίβεια να έχει. Ακέραιοι αριθμοί: Στην Pascal οι ακέραιοι αριθμοί δηλώνονται ως integer (μια μεταβλητή αυτού του τύπου καταλαμβάνει 16 bits, εκ των οποίων το ένα bit χρησιμοποιείται ως πρόσημο, άρα οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 215 = μέχρι =32767), shortint 98 bits με πρόσημο και με τιμές από 128 μέχρι 127), longint (32 bits με πρόσημο και με τιμές από μέχρι ), byte (8 bits χωρίς πρόσημο και με τιμές από 0 μέχρι 255) και word (16 bits χωρίς πρόσημο και με τιμές από 0 μέχρι 65535). Τα δεδομένα τύπου χαρακτήρα διακρίνονται σε δεδομένα ενός χαρακτήρα char και σε δεδομένα πολλών χαρακτήρων string, που μπορεί να είναι από 1 μέχρι 255 χαρακτήρες. Τα λογικά δεδομένα δηλώνονται στην Pascal ως boolean και έχουν το χαρακτηριστικό ότι μπορούν να πάρουν δύο τιμές, τις TRUE (αληθής) και FALSE (ψευδής). Οι τύποι integer, char και boolean λέγονται και τακτικοί τύποι, γιατί υπάρχει διάταξη μεταξύ των μελών τους (καθένα από τα μέλη έχει προηγούμενο και επόμενο). Με βάση αυτούς τους τύπους, μπορούν να σχηματιστούν και σύνθετοι τύποι, δηλαδή ομάδες δεδομένων, όπως οι πίνακες (array) και οι εγγραφές (record). 11

12 Επιπλέον, ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να ορίσει και δικούς του τύπους δεδομένων, χρησιμοποιώντας στο τμήμα δηλώσεων τη δεσμευμένη λέξη type. Για παράδειγμα, με τη δήλωση type month_number = 1..12; ορίζεται ένας νέος τύπος δεδομένων με όνομα month_number. Οι μεταβλητές του τύπου αυτού θα παίρνουν ακέραιες τιμές από 1 μέχρι 12. Ο συμβολισμός.. δηλώνει διάστημα από έως. Τελεστές της Pascal Οι τελεστές της Pascal διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Αριθμητικοί τελεστές: + : Πρόσθεση : Αφαίρεση * : Πολλαπλασιασμός / : Διαίρεση div : Πηλίκο ακέραιας διαίρεσης mod : Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης Τελεστές σύγκρισης: > : Μεγαλύτερο >= : Μεγαλύτερο ή ίσο < : Μικρότερο <= : Μικρότερο ή ίσο = : Ίσο <> : Διάφορο Λογικοί Τελεστές: AND : ΚΑΙ OR : Ή NOT : ΟΧΙ Τελεστής ανάθεσης τιμής: Ο τελεστής αυτός είναι ο := και χρησιμοποιείται για απόδοση τιμής σε μια μεταβλητή. Για παράδειγμα, με την εντολή x:=5; Δίνεται στη μεταβλητή x η τιμή 5. Ο τελεστής αυτός είναι δυαδικός, δηλαδή έχει δύο τελεστέους, έναν αριστερά του και έναν δεξιά του. Ο αριστερά τελεστέος είναι υποχρεωτικά το όνομα μιας μεταβλητής, ενώ δεξιά τελεστέος μπορεί να είναι το όνομα μιας άλλης μεταβλητής, μια σταθερά ή μια έκφραση. Οι δύο τελεστέοι πρέπει συνήθως να είναι του ίδιου τύπου (π.χ. και οι δύο ακέραιοι integer). Σημείωση: Στα μαθηματικά δεν ισχύει x=x+1, στον προγραμματισμό όμως ισχύει το x:=x+1. Αριστερά από το := είναι πάντα το άγνωστο μέρος το οποίο θα πάρει τιμή ενώ δεξιά το γνωστό μέρος. Όταν βλέπουμε μια μεταβλητή να είναι και από τη δεξιά μεριά του := και από την αριστερή αρχικοποιούμε (δίνουμε αρχική τιμή) πιο πριν σε αυτή την μεταβλητή. Δομή ενός προγράμματος σε Pascal Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal αποτελείται από δύο τμήματα: το τμήμα δηλώσεων (declaration part) και το σώμα του προγράμματος (program body). 12

13 Το τμήμα δηλώσεων περιλαμβάνει τη δήλωση του ονόματος του προγράμματος (π.χ. PROGRAM MY_FIRST_PROGRAM;), τη δήλωση των εξωτερικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. USES CRT;), τις δηλώσεις των τύπων (π.χ. TYPE MONTH = 1..12;), τις δηλώσεις των σταθερών (π.χ. CONST LIMIT = 50;) και των μεταβλητών (π.χ. VAR X: INTEGER;), αλλά και τους ορισμούς των συναρτήσεων (function) και διαδικασιών (procedure). Το σώμα του προγράμματος αρχίζει με τη δεσμευμένη λέξη και τελειώνει με τη δεσμευμένη λέξη, περικλείοντας ανάμεσά τους τις εκτελέσιμες εντολές του προγράμματος. Η ολοκληρωμένη δομή ενός προγράμματος Pascal είναι: PROGRAM <όνομα προγράμματος>; USES <εξωτερικές μονάδες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα>; CONST <τμήμα δήλωσης σταθερών του προγράμματος>; TYPE <τμήμα δήλωσης τύπων του προγράμματος>; VAR <τμήμα δήλωσης μεταβλητών του προγράμματος>; <τμήμα δήλωσης συναρτήσεων και διαδικασιών>; {έναρξη σώματος κυρίως προγράμματος} <εντολές κυρίως προγράμματος>; Εντολές της Pascal Στην Pascal υπάρχουν τρεις βασικές προγραμματιστικές δομές: [1] Η δομή της ακολουθίας των εντολών, στην οποία οι εντολές εκτελούνται με τη σειρά που αναγράφονται και κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. [2] Η δομή της επιλογής ή απόφασης, στην οποία ο έλεγχος της ροής του προγράμματος αποφασίζεται από την τιμή μιας λογικής έκφρασης. Αν η τιμή της λογικής έκφρασης είναι αληθής (TRUE) εκτελείται το τμήμα Α του προγράμματος, αν είναι ψευδής (FALSE) εκτελείται το τμήμα Β του προγράμματος. [3] Η δομή της επανάληψης, στην οποία ένα τμήμα του προγράμματος εκτελείται κατ' επανάληψη ανάλογα με την τιμή μιας λογικής έκφρασης. Στην Pascal δεν υπάρχει ο περιορισμός μιας εντολής σε κάθε γραμμή. Μπορούμε να γράψουμε μια εντολή σε περισσότερες γραμμές ή και πολλές εντολές σε μια γραμμή. Για να διαχωρίζονται οι εντολές μεταξύ τους χρησιμοποιείται το σύμβολο του ελληνικού ερωτηματικού (;), το οποίο τοποθετούμε στο τέλος κάθε εντολής. Οι δεσμευμένες λέξεις και END χρησιμοποιούνται επίσης ως διαχωριστές εντολών, γι' αυτό δεν είναι απαραίτητο το ερωτηματικό μετά από το και πριν από το Εντολές εισόδου εξόδου Για εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα από το χρήστη (μέσω του πληκτρολογίου) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων στην οθόνη, χρησιμοποιούμε τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου (procedures) read και write (ή readln και writeln, όταν θέλουμε να διαβάζει μαζί με την τιμή που θα δώσουμε και το enter, ή να αλλάζει γραμμή μετά την εκτέλεση της writeln, αντίστοιχα). H writeln είναι μια ειδική λέξη που επιτρέπει να εμφανιστούν κάποια δεδομένα στην οθόνη του υπολογιστή μας. Τα δεδομένα μέσα στην παρένθεση είναι τα δεδομένα που θα εκτυπωθούν. Οποιαδήποτε πληροφορία ανάμεσα στις αποστρόφους θα εκτυπωθεί ως απλό κείμενο. Η ειδική λέξη writeln δεν είναι δεσμευμένη λέξη αλλά είναι καθορισμένη από το σύστημα να κάνει μια ειδική δουλειά για σας, δηλαδή να εκτυπώνει μια γραμμή από δεδομένα στην οθόνη. Η εντολή write χρησιμοποιείται για εκτύπωση στην οθόνη, όπως και με η writeln, αλλά ο κέρσορας δεν αλλάζει γραμμή στην έξοδο. Η writeln γράφει το προς εκτύπωση κείμενο και αλλάζει γραμμή, η write όχι. Παραδείγματα 13

14 read(a); Διαβάζει τη μεταβλητή a. Ο χρήστης πρέπει να δώσει από το πληκτρολόγιο του Η/Υ μια τιμή για τη μεταβλητή a. Αν η μεταβλητή έχει δηλωθεί integer θα πρέπει ο χρήστης να δώσει ακέραια τιμή για το a. read(a,b); Ο χρήστης θα πρέπει να δώσει από το πληκτρολόγιο του Η/Υ δυο τιμές χωρισμένες με ένα κενό. write('kalhmera'); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη KALHMERA και ο δρομέας βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τη λέξη. write('kalhmera '); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη KALHMERA και ο δρομέας βρίσκεται με ένα κενό δίπλα από τη λέξη. writeln('kalhmera'); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη KALHMERA και ο δρομέας πηγαίνει στην ακριβώς από κάτω γραμμή από τη λέξη. write('a = ',a); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη A = και αμέσως μετά την τιμή της μεταβλητής a. Το σχόλιο από τη μεταβλητή χωρίζεται με ένα κόμμα. write(a:5:2); Εμφανίζει στην οθόνη τη τιμή του πραγματικού αριθμού a σε πέντε θέσεις, από τις οποίες οι δύο είναι τα δεκαδικά ψηφία και η μία η υποδιαστολή. Αν οι θέσεις που μένουν δεν επαρκούν για το ακέραιο μέρος, θα χρησιμοποιηθούν περισσότερες χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη. writeln(1,3*3,4+2,61); Εμφανίζει στην οθόνη τις τιμές και 5 χωρίς κενά μεταξύ τους και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. writeln(1,' ',2,' '3*2); Εμφανίζει στην οθόνη τις τιμές 1 2 και 5 με ένα κενό μεταξύ τους και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. writeln(a+b); Εμφανίζει στην οθόνη την τιμή του αθροίσματος a+b και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. writeln('a+b'); Εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη (σχόλιο) a+b και ο δρομέας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. Δομή Ακολουθίας Στη δομή ακολουθίας οι εντολές εκτελούνται η μία μετά την άλλη με τη σειρά που αναγράφονται και κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω. εντολή 1; εντολή 2;... εντολή n; Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν τραπεζίου, όταν δίνονται οι βάσεις και το ύψος του. Το εμβαδόν τραπεζίου δίνεται αν πολλαπλασιάσουμε το ημιάθροισμα των βάσεων επί το ύψος. PROGRAM PARADEIGMA_1; VAR B1,B2,Y:INTEGER; E,HA:REAL; WRITE('DOSE BASH TRAPEZIOY MEGALH '); READLN(B1); WRITE('DOSE BASH TRAPEZIOY MIKRH '); READLN(B2); 14

15 WRITE('DOSE YPSOS TRAPEZIOY '); READLN(Y); HA := (B1+B2)/2; E := HA * Y; WRITELN('TO EMBADON TOY TRAPEZIOY EINAI : ',E:5:2); Η εντολή IF ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η εντολή χρησιμοποιεί τρεις δεσμευμένες (IF, THEN, ELSE). Μετά το IF ακολουθεί η συνθήκη, η οποία τελειώνει πριν από τη δεσμευμένη λέξη THEN. Μετά το THEN και πριν από τη λέξη ELSE, γράφεται η εντολή1 ή οι εντολές της ομάδας 1. Η εντολή2 ή οι εντολές της ομάδας 2 γράφονται αμέσως μετά τη βοηθητική λέξη ELSE. IF <συνθήκη> THEN εντολή1; ELSE εντολή2; Σημείωση: Αν υπάρχουν περισσότερες από μια εντολές πρέπει να τις βάλουμε ανάμεσα σε... END IF <συνθήκη> THEN ομάδα εντολών 1; ELSE ομάδα εντολών 2; Η δομή επιλογής εκτελείται ως εξής: Αρχικά ελέγχεται η συνθήκη. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο δυνατές περιπτώσεις: Αν η συνθήκη ικανοποιείται (η απάντηση είναι ναι), εκτελείται μόνο η εντολή1 ή η ομάδα εντολών 1. Η εντολή2 ή ομάδα εντολών 2 αγνοείται και ο έλεγχος του αλγόριθμου βγαίνει από τη δομή επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η συνθήκη δεν ικανοποιείται (η απάντηση είναι όχι), δε λαμβάνεται υπόψη η εντολή1 ή η ομάδα εντολών 1. Εκτελείται μόνο η εντολή2 ή η ομάδα εντολών 2 και η εκτέλεση της δομής επιλογής τελειώνει. Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς A και Β να τους συγκρίνει και να εμφανίζει ποιος είναι μεγαλύτερος. {ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ} PROGRAM PARADEIGMA_2A; VAR A,B:INTEGER; C:STRING; 15

16 WRITE('DOSE ARITHMO A '); READLN(A); WRITE('DOSE ARITHMO B '); READLN(B); IF A > B THEN C := 'O ARITHMOS A EINAI MEGALYTEROS TOY B '; WRITELN(C); ELSE C := 'O ARITHMOS B EINAI MEGALYTEROS TOY A '; WRITELN(C); {ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ WRITELN( ) ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ IF} {ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ} PROGRAM PARADEIGMA_2B; VAR A,B:INTEGER; C:STRING; WRITE('DOSE ARITHMO A '); READLN(A); WRITE('DOSE ARITHMO B '); READLN(B); IF A > B THEN C := 'O ARITHMOS A EINAI MEGALYTEROS TOY B ' ELSE C := 'O ARITHMOS B EINAI MEGALYTEROS TOY A '; WRITELN(C); ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υπάρχει περίπτωση σε μια εντολή επιλογής, στη περίπτωση που ισχύει η συνθήκη, να εκτελείται μια εντολή ή μια σειρά εντολών, ενώ στην περίπτωση που δεν ισχύει η συνθήκη να μη θέλουμε να εκτελεστεί κάποια εντολή ή εντολές. Στη περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε τη δομή περιορισμένης επιλογής. IF <συνθήκη> THEN εντολή 1; IF <συνθήκη> THEN ομάδα εντολών 1; Στη δομή περιορισμένης επιλογής, η δεσμευμένη λέξη ELSE, καθώς και η εντολή2 ή η ομάδα εντολών 2 παραλείπονται. Παράδειγμα 16

17 Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει το βαθμό μαθήματος ενός σπουδαστή. Αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5 να εμφανίζει το μήνυμα ότι πέρασε το μάθημα. PROGRAM PARADEIGMA_3; VAR N:INTEGER; L:STRING; WRITE('DOSE BATHMO SPOYDASTH '); READLN(N); IF N >= 5 THEN L := 'O SPOYDASTHS PERASE TO MATHIMA'; WRITELN(L); Η εντολή CASE Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές, που εξαρτώνται από την τιμή μιας μεταβλητής. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιείται η εντολή case, που έχει την παρακάτω μορφή: CASE <έκφραση> OF <τιμή 1>: <εντολή 1>; <τιμή 2>: <εντολή 2>;... <τιμή n>: <εντολή n>; Υπολογίζεται η έκφραση και συγκρίνεται με κάθε τιμή της λίστας των πιθανών τιμών της έκφρασης. Εκτελείται εκείνη η εντολή, στην οποία η τιμή συμπίπτει με την τιμή της έκφρασης, και ο έλεγχος του προγράμματος μεταφέρεται στην εντολή που ακολουθεί το end. Η έκφραση και οι πιθανές τιμές της πρέπει απαραίτητα να είναι τακτικού τύπου. Στην εντολή case μπορεί να υπάρχει πριν το end μια εναλλακτική εντολή που θα εκτελεστεί όταν καμία τιμή δεν συμπίπτει με την τιμή της έκφρασης. Η εντολή αυτή συντάσσεται με else: CASE <έκφραση> OF <τιμή 1>: <εντολή 1>; <τιμή 2>: <εντολή 2>;... <τιμή k>: <εντολή k> ELSE <εντολή n>; Σημείωση: Αν υπάρχουν περισσότερες από μια εντολές πρέπει να τις βάλουμε ανάμεσα σε... Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό Ν από το 1 μέχρι το 12 και να εμφανίζει τον αντίστοιχο μήνα του έτους (1 για Ιανουάριο, 2 για Φεβρουάριο,..., 12 για Δεκέμβριο). PROGRAM PARADEIGMA_4; USES CRT; 17

18 VAR I:INTEGER; CLRSCR; WRITE('DOSE ARITHMO 1 12 GIA NA EMFANISTEI O KATALLHLOS MHNAS '); READLN(I); CASE I OF 1: WRITELN('IANOYARIOS '); 2: WRITELN('FEBROYARIOS '); 3: WRITELN('MARTIOS '); 4: WRITELN('APRILIOS '); 5: WRITELN('MAIOS '); 6: WRITELN('IOYNIOS '); 7: WRITELN('IOYLIOS '); 8: WRITELN('AYGOYSTOS '); 9: WRITELN('SEPTEMBRIOS '); 10: WRITELN('OKTOBRIOS '); 11: WRITELN('NOEMBRIOS '); 12: WRITELN('DEKEMBRIOS '); ELSE WRITELN('MH APODEKTOS ARITHMOS GIA MHNA '); Εντολές Επανάληψης (Η εντολή FOR) Όταν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των επαναλήψεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή επανάληψης FOR, η οποία μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες μορφές: FOR <mm>:=<aa> TO <bb> DO <εντολή1>; FOR <mm>:=<aa> DOWNTO <bb> TO <εντολή1>; FOR <mm>:=<aa> TO <bb> DO Begin ομάδα εντολών; End; Εδώ χρησιμοποιούνται οι δεσμευμένες λέξεις FOR, TO (DOWNTO), DO και οι μεταβλητέςσταθερές mm (μετρητής), aa (αρχική τιμή), bb (τελική τιμή). Οποιαδήποτε απλή μεταβλητή με τύπο integer, byte ή char μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης επανάληψης με την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει μεταβλητή που να είναι δηλωμένη ως var. Αυτή η μορφή της επαναληπτικής δομής έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν απαιτείται στην ομάδα εντολών να υπάρχουν εντολές μεταβολής της τιμής του μετρητή, η οποία μεταβάλλεται από την ίδια την εντολή σε κάθε επανάληψη κατά 1 στην περίπτωση του TO ή κατά 1 όταν υπάρχει το DOWNTO. Παράδειγμα Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να υπολογίζει και να τυπώνει το μέσο όρο, το άθροισμα και το γινόμενο των αριθμών από το 1 έως το Ν. PROGRAM PARADEIGMA_5; VAR I,N,SUM:INTEGER; GIN:LONGINT; MO:REAL; WRITE('DOSE ARITHMO N EOS TO 10 : '); READLN(N); 18

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13

Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13 Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13 ΙΣΤΟΡΙΚΑ Παρουσιάστηκε το 1970 από το Niklaus Wirth Προγενέστερη γλώσσα ήταν η Algol 60 Είναι δομημένη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 Κων/νος Φλώρος Απλοί τύποι δεδομένων Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο παράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

Pascal. 15 Νοεμβρίου 2011

Pascal. 15 Νοεμβρίου 2011 Pascal 15 Νοεμβρίου 011 1 Procedures σε Pascal Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε διαδικασίες (procedures). Αυτές είναι ομάδες εντολών οι οποίες έχουν ένα όνομα. Γράφοντας το όνομα μιας διαδικασίας μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες....1 1.1 Εσωτερική παράσταση δεδομένων....2 1.1.1 Παράσταση θέσης....3 1.1.2 Μετατροπές μεταξύ συστημάτων διαφορετικών βάσεων....5 1.1.3 Οι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 10 : Αρχεία. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 10 : Αρχεία. Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Ενότητα 10 : Αρχεία Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός PASCAL

Προγραμματισμός PASCAL Προγραμματισμός PASCAL 1 PASCAL Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. 2 Απλή και εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL )Βασικά στοιχεία Αναγνωριστικά (Identifiers) Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα με τα οποία μπορούμε να αναφερόμαστε σε αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD)

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD) Η Γλώσσα Pascal Χαρακτηριστικά Τύποι Δεδοµένων Δοµή προγράµµατος 1. Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικά της γλώσσας Pascal Γλώσσα προγραµµατισµού Συντακτικό Σηµασιολογία Αλφάβητο της γλώσσας Pascal (Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 Ο Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE Βασικές Έννοιες: Δομή Επανάληψης, Εντολές Επανάληψης (For, While do, Repeat until), Αλγόριθμος, Αθροιστής, Μετρητής, Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό. Απλές ασκήσεις με γλώσσα Pascal»

Ενότητα 1: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό. Απλές ασκήσεις με γλώσσα Pascal» Ενισχυτική διδασκαλία διδακτικές ενότητες αλγοριθμικής και εισαγωγής στον προγραμματισμό Ενότητα 1: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό. Απλές ασκήσεις με γλώσσα Pascal» διδάσκων: χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α.1 Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 10) 1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Η Διαδικασία αυτή ονομάζεται Βρόγχος ή Επανάληψη (Loop) και η εντολή ή το σύνολο των εντολών που επαναλαμβάνονται ονομάζεται Σώμα της Δομής. Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία Ένα αρχείο αποτελείται από μία σειρά ομοειδών δεδομένων που ονομάζονται λογικές εγγραφές (logical record)

Αρχεία Ένα αρχείο αποτελείται από μία σειρά ομοειδών δεδομένων που ονομάζονται λογικές εγγραφές (logical record) Διαχείριση Αρχείων Αρχεία Για να είναι δυνατή η επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ψηφιακά μέσα κατάλληλα οργανωμένα. Η αποθήκευση γίνεται σε αρχεία. Πολλά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Pascal. 1 Γλώσσες προγραμματισμού. 21 Οκτωβρίου 2011

Pascal. 1 Γλώσσες προγραμματισμού. 21 Οκτωβρίου 2011 Pascal 21 Οκτωβρίου 2011 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι μικροεπεξεργαστές των υπολογιστών μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α 1. Αρχή Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στη MATLAB ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ E-MAIL: SDIMITRIADIS@CS.UOI.GR, ESKORDA@CS.UOI.GR Τι είναι Matlab Είναι ένα περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

Pascal. 26 Οκτωβρίου 2011

Pascal. 26 Οκτωβρίου 2011 Pascal 6 Οκτωβρίου 011 1 Procedures σε Pascal Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε διαδικασίες (procedures). Αυτές είναι ομάδες εντολών οι οποίες έχουν ένα όνομα. Γράφοντας το όνομα μιας διαδικασίας μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά)

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά) Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της στήλης Α που αντιστοιχούν με τα γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ, Τύποι Δεδομένων. Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Συναρτήσεις, Δομή Προγράμματος

Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ, Τύποι Δεδομένων. Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Συναρτήσεις, Δομή Προγράμματος Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ, Τύποι Δεδομένων. Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Συναρτήσεις, Δομή Προγράμματος Ενότητες βιβλίου: 6.3, 7.1-7.6, 7.10, 8.1 Ώρες διδασκαλίας: 2 Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6.1 Η Έννοια του Πίνακα Συχνά είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε ένα σύνολο μεταβλητών σαν ενότητα για να απλοποιούμε το χειρισμό τους. Έτσι οργανώνουμε σύνθετα δεδομένα σε

Διαβάστε περισσότερα

- program p_name(output); - uses crt;

- program p_name(output); - uses crt; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 9 : Βασικές Εντολές 1. Εισαγωγή Εντολές Εξόδου Κάθε Η/Υ έχει µία προκαθορισµένη συσκευή ή αρχείο (η συσκευή αναπαρίσταται ως αρχείο) όπου γίνεται η έξοδος των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Η έννοια του Τελεστή #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Εκφράσεις Προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα Χρήση παρενθέσεων Μετατροπές Τύπων Υπονοούμενες και ρητές μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι Πληροφορική 2 Αλγόριθμοι 1 2 Τι είναι αλγόριθμος; Αλγόριθμος είναι ένα διατεταγμένο σύνολο από σαφή βήματα το οποίο παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο. Ο αλγόριθμος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Ακέραιοι αριθμοί (int) Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 1 Τύποι δεδομένων Η γλώσσα προγραμματισμού C++ υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους δεδομένων: 1) Ακέραιοι αριθμοί (int). 2) Πραγματικοί αριθμοί διπλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα, τελεστές, είσοδος/έξοδος

Δεδομένα, τελεστές, είσοδος/έξοδος 2 Δεδομένα, τελεστές, είσοδος/έξοδος Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα 1. βασικοί τύποι δεδομένων 2. ακέραιοι 3. κινητής υποδιαστολής 4. ο τύπος decimal 5. χαρακτήρες 6. bool 7. string 8. χρήση μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα "Σ", αν είναι σωστή, ή το γράμμα "Λ", αν είναι λανθασμένη. (Μονάδες 25) 1. Ένα αδόμητο πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας

Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας Προβλήματα, αλγόριθμοι, ψευδοκώδικας October 11, 2011 Στο μάθημα Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων θα ασχοληθούμε με ένα μέρος της διαδικασίας επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα θα δούμε τι

Διαβάστε περισσότερα

του προγράμματος diagrama_rohs.zip )

του προγράμματος diagrama_rohs.zip ) έκδοση 3.20 ( κατέβασμα του προγράμματος diagrama_rohs.zip ) Το πρόγραμμα αυτό γράφτηκε όχι να γίνει μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά να γίνει ένα εργαλείο για την εισαγωγή των μαθητών στον προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI. Άδειες Χρήσης. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal Δοµή προγράµµατος 1. Δοµή προγράµµατος program όνοµα_προγράµµατος(αρχείο_1, αρχείο_2,...αρχείο_ν); ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ uses όνοµα_βιβλιοθήκης,όνοµα_βιβλιοθήκης;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τύποι δεδομένων ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. Παράδειγμα #1. Πράξεις μεταξύ ακεραίων αριθμών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Τύποι δεδομένων Οι παρακάτω τύποι δεδομένων υποστηρίζονται από τη γλώσσα προγραμματισμού Fortran: 1) Ακέραιοι αριθμοί (INTEGER). 2) Πραγματικοί αριθμοί απλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική Ενότητα 2: Μεταβλητές και Σταθερές Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 Αριθμητική στο δυαδικό σύστημα (γενικά) Συμπληρωματικά για δυαδικό σύστημα Η πρόσθεση στηρίζεται στους κανόνες: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιλογή και Επανάληψη

4. Επιλογή και Επανάληψη Σελίδα 53 4. Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 4 η Τελεστές Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και στον Προγραμματισμό: loops, subroutines, tables»

Ενότητα 3: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και στον Προγραμματισμό: loops, subroutines, tables» ενισχυτική διδασκαλία Ενότητα 3: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και στον Προγραμματισμό: loops, subroutines, tables» Χ. Σκουρλάς cskourlas@teiath.gr 2015-16 Επαναλήψεις - Loops, Διαδικασίες - procedures, Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Δομή Προγράμματος Όλα τα προγράμματα που γράψαμε έχουν λίγο πολύ την ακόλουθη μορφή: Κάποιος κώδικας εδώ main( ) {

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης Εντολές Ελέγχου 2 Γενικά Εντολές λήψης αποφάσεων Επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Συναρτήσεις ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1.1. Ο λόγος ύπαρξης των συναρτήσεων Όπως είδαµε µία διαδικασία µπορεί να υπολογίζει περισσότερα από ένα αποτελέσµατα τα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Σύντομο Ιστορικό. Το πρόγραμμα Hello World. Ο τελεστής εξόδου. Μεταβλητές και δηλώσεις τους. Αντικείμενα, μεταβλητές, σταθερές. Ο τελεστής εισόδου. Θεμελιώδεις τύποι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - ΓΛΩΣΣΑ Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών ο Θέμα 1 Α. α) Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή προετοιμασία για το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 A Εξάμηνο Αλγόριθμος Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα προόδου

Αποτελέσματα προόδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://courses.softlab.ntua.gr/progintro/ Διδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) Δημήτρης Φωτάκης (fotakis@cs.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα