Σχέδιο Αθηνά Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τί είναι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Αθηνά Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 1. Τί είναι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»;"

Transcript

1 Σχέδιο Αθηνά Χρήσιμες Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τί είναι το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»; Το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις, παθογένειες και στρεβλώσεις των τελευταίων 20 ετών. Η ίδρυση και η λειτουργία Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρωτίστως στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διαμέσου του κατακερματισμού γνωστικών αντικειμένων ή ελλιπών προγραμμάτων σπουδών, οδηγούν σε πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Η Νέα Γενιά «οδηγείται» από το Λύκειο, διαμέσου μιας τέτοιας μορφής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατ ευθείαν στην ανεργία. Η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας είναι ένα εγχείρημα υψηλής σπουδαιότητας, εθνικής σπουδαιότητας, διότι η παράταση της σημερινής απαράδεκτης, χωρίς ορθολογισμό πραγματικότητας, αδικεί τη Νέα Γενιά, την ελληνική οικογένεια, τη γνωστική διαδικασία, την εκπαιδευτική διαδικασία που οφείλει η Πολιτεία στους πολίτες της, αλλά και την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, που απαιτεί πρωτίστως ένα ικανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η αντιμετώπιση του φοιτητή ως απλού «καταναλωτή» ενδέχεται να είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν μπορεί να υπερκεράσει, ούτε τον εθνικό σχεδιασμό, ούτε τις θυσίες, ούτε τις προσδοκίες των οικογενειών τους, πολύ δε περισσότερο την απαίτηση για μια Δωρεάν Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που οδηγεί στη γνώση, στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην κοινωνική καταξίωση.

2 2. Ποιά είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της παθογένειας των τελευταίων ετών; Η ποσοτική ανεπάρκεια και η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσμα να μην εκπληρώνεται ο θεμελιώδης ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και οφείλεται: στον κατακερματισμό των γνωστικών αντικειμένων και στα ελλιπή Προγράμματα Σπουδών στην αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με το υπάρχον Ειδικό Διδακτικό & Εργαστηριακό προσωπικό, εξαιτίας της απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης στη χωρική διασπορά Τμημάτων, αλλά και στον κατακερματισμό συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων στην ανυπαρξία ή στην ανακολουθία των γνωστικών αντικειμένων Τμημάτων με τα περιφερειακά συγκριτικά Πλεονεκτήματα και τους Εθνικούς Στόχους στην ανορθολογική ανάπτυξη κτιριολογικών και υλικοτεχνικών υποδομών, εντός και εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων. 3. Ποιοί είναι οι στόχοι του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»; Οι στόχοι του Σχεδίου είναι: η εκπλήρωση του θεμελιώδους ρόλου της Δημόσιας & Δωρεάν Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική η προώθηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης η προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική γεωγραφία της χώρας η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού που να μπορεί να σταθεί επάξια στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

3 4. Ποιά είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»; Για τους διδάσκοντες: παροχή βέλτιστων συνθηκών διδασκαλίας και έρευνας και η προοπτική ακαδημαϊκής ανέλιξης και καταξίωσης. Για τη Νέα Γενιά: γνώση, διευρυμένο επαγγελματικό ορίζοντα και κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και καταξίωση. Για την Ελλάδα: δημιουργία θυλάκων Επιστημονικής Αριστείας, ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική. Οι προσδοκίες όλων - του Υπουργείου Παιδείας, των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών της χώρας - είναι διαμέσου του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»: η ενίσχυση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας, η απονομή τίτλων σπουδών με αντίκρισμα - δηλαδή, με απόκτηση γνώσεων, αλλά και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης - η αναβάθμιση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, μέσα από τον εξορθολογισμό των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων, μέσα από την ενίσχυση Τμημάτων και Ιδρυμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να δημιουργηθούν Κόμβοι Αριστείας, καθώς και να επέλθει σύνδεση του ακαδημαϊκού χάρτη με τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. 5. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του γνωστικού κατακερματισμού; Χαρακτηριστικά παραδείγματα, μοναδικά στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι η ύπαρξη Τμημάτων, υπό την έννοια της τετραετούς φοίτησης σε Ανώτατη Εκπαίδευση, και μάλιστα στον τεχνολογικό πυλώνα της εκπαίδευσης, όπως τα Τμήματα: ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΜΜΕ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.

4 6.Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»; Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, εντάσσονται στην πρόταση οι παρακάτω επιμέρους ενέργειες: Ενοποιούνται τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα σε νέα ισχυρά Τμήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στα ΤΕΙ Εντάσσονται όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σε Σχολές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Αναδιατάσσουμε χωρικά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέσα στις Διοικητικές Περιφέρειες που βρίσκονται, στην προσπάθεια, τα Τμήματα, τα οποία ανήκουν σε μία Σχολή, να στεγάζονται σε μία πόλη, ώστε να δημιουργηθεί μία κρίσιμη Ακαδημαϊκή μάζα, καθώς και ένα σύνολο συνεργειών ανάμεσα σε συγγενή Τμήματα. Συγχωνεύουμε τα Ιδρύματα, που διοικούνται από Διοικούσες Επιτροπές - και έχουν λιγότερα από τέσσερα Τμήματα με Ιδρύματα, που λειτουργούν εντός της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρχει και να λειτουργεί ένα ισχυρό Ίδρυμα ανά Περιφέρεια ή ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εισάγουμε το θεσμό του Ομοσπονδιακού Πανεπιστήμιου στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, προκειμένου να δημιουργήσουμε κόμβους αριστείας. Επιδίωξη του Σχεδίου είναι στο πλαίσιο του εθνικού χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δημιουργείται, να αποφευχθεί η ύπαρξη ομοειδών Τμημάτων σε γειτονικές πόλεις ή εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας.

5 7. Ποιά είναι τα βασικά παραδείγματα συγχωνεύσεων γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», για την Ανασυγκρότηση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας; Ενοποιούνται τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Συγκεκριμένα οι 10 διαφορετικοί τίτλοι και τα 36 τμήματα των ΤΕΙ εντάσσονται πλέον σε ένα ενιαίο Τμήμα με τίτλο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, με κατευθύνσεις τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ όπως, π.χ. το ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, τις ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ενώ δημιουργούνται συνολικά 9 Τμήματα σε όλη τη χώρα. Ενοποιούνται τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ. Συγκεκριμένα, οι 4 διαφορετικοί τίτλοι και τα 13 τμήματα των ΤΕΙ εντάσσονται πλέον σε ένα ενιαίο τμήμα με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕ, με κατευθύνσεις τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα όπως το ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, το ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, το ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και το ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Δημιουργούνται συνολικά 5 Τμήματα σε όλη τη χώρα. Ενοποιούνται τα κατακερματισμένα γνωστικά αντικείμενα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ. Συγκεκριμένα, οι 11 διαφορετικοί τίτλοι και τα 22 τμήματα των ΤΕΙ εντάσσονται πλέον σε ένα ενιαίο Τμήμα με τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚOI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ και με κατευθύνσεις τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, όπως των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Δημιουργούνται συνολικά 9 Τμήματα σε όλη τη χώρα.

6 8. Πότε ξεκινάει η εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά; Με την αρχή της νέας Ακαδημαϊκής περιόδου. Τότε, τα νέα Τμήματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Σχεδίου θα πρέπει να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους φοιτητές τους. Με τη λήξη της διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, θα προωθηθεί το Προεδρικό Διάταγμα και θα ανακοινωθεί το Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων της Ακαδημαϊκής Χρονιάς , στο οποίο θα περιέχονται τα Τμήματα του νέου ακαδημαϊκού χάρτη. 9. Γιατί μία τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση έπρεπε να υλοποιηθεί τόσο άμεσα; Η Κυβέρνηση είχε δεσμευθεί, ήδη από τις Προγραμματικές δηλώσεις της, για την αναδιάρθρωση του Εκπαιδευτικού-Ακαδημαικού Χάρτη της χώρας, με χρόνο εφαρμογής την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους Όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Παιδείας στις Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, η ανάκαμψη της χώρας δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάταξη και την αναγέννηση του Εκπαιδευτικού συστήματος. Οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις είναι γνωστές και υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Συνεπώς, δεν πρέπει να χάνεται χρόνος ούτε για τους εν ενεργεία φοιτητές, ώστε να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες σπουδές και ισχυρότερα πτυχία από τον Σεπτέμβρη, ούτε για τους υποψηφίους για των Πανελληνίων Εξετάσεων αυτής της χρονιάς, οι οποίοι θα πρέπει περίπου στα τέλη Μαρτίου να έχουν στη διάθεσή τους το Νέο Μηχανογραφικό.

7 10. Ποιούς αφορά πρωτίστως το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»; Τους φοιτητές, που φοιτούν σήμερα στα Ιδρύματα και, οι οποίοι θα αποκτήσουν ισχυρότερα πτυχία, διαμέσου της δημιουργίας ισχυρότερων Ιδρυμάτων και Τμημάτων, τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και θα κληθούν να επιλέξουν -μέσα από το Μηχανογραφικό δελτίο των επόμενων ετών- Τμήματα και Σχολές που διαμορφώνονται πλέον με τρόπο, που να καλύπτουν τις αναζητήσεις τους και να τους δίνουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές, την ελληνική οικογένεια, που θα δει τις οικονομικές της θυσίες για τις σπουδές των παιδιών να πιάνουν τόπο, τους Πανεπιστημιακούς, που θα εργάζονται σε βιωσιμότερα και διεθνώς ανταγωνιστικά Τμήματα και Ιδρύματα τους διοικητικούς υπαλλήλους, που θα βρουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε πληρέστερα και σύγχρονα Ιδρύματα τις τοπικές κοινωνίες, που ωφελούνται από την ύπαρξη Τμημάτων ισχυρών, με ποιοτικά και όχι μόνο ποσοτικά, κριτηρίων. Δηλαδή, Τμήματα, στα οποία οι επιτυχόντες θα παρακολουθούν τα μαθήματα και θα αποφοιτούν από αυτά. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να καταλάβουν, ότι η ανάπτυξη και η διασφάλιση της πορείας του έθνους δεν πραγματώνεται μέσα από μία «κοινωνία ραντιέρηδων και καταναλωτών», αλλά από την Κοινωνία της Γνώσης. τους παραγωγικούς φορείς που θα δημιουργήσουν συνέργειες με τους Θύλακες Αριστείας της χώρας την ελληνική κοινωνία, διότι παρέχει στη Νέα Γενιά Γνώση, διευρύνει τους ορίζοντες επαγγελματικής αποκατάστασης της και συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

8 11. Υπάρχει χρόνος για την απαιτούμενη διαβούλευση ; Η πρώτη φάση του διαλόγου διεξήχθη τους δύο προηγούμενους μήνες με τις Αρχές των Ιδρυμάτων, τα συλλογικά όργανα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και τα Πολιτικά Κόμματα. Η δεύτερη και τελική φάση του διαλόγου έχει ήδη ξεκινήσει, μετά την παρουσίαση της πρότασης του Υπουργείου, θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες και σε αυτή θα λάβουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, και φυσικά οι εκλεγμένες Αρχές των Ιδρυμάτων, η Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τα Πολιτικά Κόμματα, που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. 12. Το Σχέδιο Αθηνά είναι «μνημονιακή» υποχρέωση; Το Σχέδιο Αθηνά δεν επιβάλλεται από κανένα Μνημόνιο. Αποτελεί απαραίτητη διόρθωση των στρεβλώσεων και παθογενειών δεκαετιών. Αποτελεί αναγκαιότητα για να νοικοκυρευτεί ο διάσπαρτος ακαδημαϊκός χάρτης, για να έχουν τα πτυχία ουσιαστικό αντίκρισμα, για να έχει η Νέα Γενιά της Ελλάδας μέλλον. 13. Ήταν δυνατό να γίνουν οι συγχωνεύσεις εντός του κάθε Ιδρύματος, ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, φοιτητών καθηγητών και οικογενειών; Η συγχώνευση είναι τελικά γεωγραφική υπόθεση ή ζήτημα γενικότερο; Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας εμφάνιζε 40 Ιδρύματα Ανώτατα Εκπαίδευσης, με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη 534 Τμημάτων, διάσπαρτων σε 63 πόλεις. Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του Χάρτη ήταν η τεράστια χωροταξική διασπορά των Τμημάτων, ο κατακερματισμός ομοειδών Τμημάτων, αλλά και γνωστικών αντικειμένων, καθώς και η ανορθολογική ανάπτυξη των κτιριολογικών υποδομών τους. Όλα αυτά οδηγούν σε ποσοτική και πολλές φορές - ποιοτική ανεπάρκεια, που έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού χάρτη, μέσα και από τις συγχωνεύσεις, προκαλεί αναβάθμιση - ποιοτική και ποσοτική - της παρεχόμενης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9 Οι απλές αριθμητικές συγχωνεύσεις ή οι καταργήσεις τμημάτων που δεν λειτουργούν με Ακαδημαϊκά κριτήρια και χωρίς αναβαθμίσεις των γνωστικών αντικειμένων, δεν αποδίδουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οφέλη. Προκαλούν, όμως, τα ίδια προβλήματα στη ζωή των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η έκταση των παθογενειών είναι τέτοια, ώστε, αν περιοριζόταν εντός των Ιδρυμάτων η διαδικασία των συγχωνεύσεων, δεν θα απέδιδε αποτελέσματα. Πιθανότατα, όμως, θα οδηγούσε σε ακαδημαϊκά εσφαλμένες ορθές επιλογές. Γεωγραφικά, ο μόνος περιορισμός που τέθηκε ήταν αυτός της υλοποίησης των συγχωνεύσεων εντός των ιδίων Περιφερειών, ώστε η μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη για όλους τους εμπλεκομένους. 14. Ποιός εκτιμάται ότι θα είναι ο αριθμός των φοιτητών που θα αλλάξουν τόπο σπουδών με την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ; Συνολικά, ενεργοί φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, τα οποία «μετακινούνται» από τη σημερινή τους έδρα. Όμως το 15% από το σύνολο αυτό των φοιτητών υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμβολή των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου, για τους επί πτυχίω φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, στο σύνολο των ενεργών φοιτητών θα απαιτηθεί η μετακίνηση περίπου φοιτητών - και αυτή εντός των Περιφερειών που σήμερα φοιτούν. Δηλαδή από τα Γρεβενά στην Καστοριά, από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες ή από την Αμαλιάδα στη Πάτρα. Είναι αναπόφευκτο, ότι η θεραπεία μιας τέτοιας έκτασης και έντασης παθογένειας συνδέεται με κάποιο κόστος, για το οποίο όμως καταβάλλεται προσπάθεια να είναι το λιγότερο δυνατό. Παράλληλα, όμως, πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι στη λογική των συγχωνεύσεων εντάσσεται η απόκτηση ισχυρότερων πτυχίων από τα νέα Τμήματα, με μεγαλύτερο αντίκρισμα, τα οποία θα δώσουν καλύτερη, ρεαλιστικότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ώστε οι απόφοιτοι να μην πηγαίνουν κατ ευθείαν στην ανεργία. Παράλληλα, θα ληφθούν μέτρα αντιστάθμισης, όπως η κάλυψη μέρους του κόστους μεταφοράς.

10 15. Δηλαδή θα υπάρχουν επιδοτήσεις για τις μετακινήσεις αυτές. Με ποιο ποσό και με ποιά κριτήρια; Θα επιδοτηθούν οι μετακινήσεις με εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, που θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα. 16. Πόσο μειώνονται τελικά οι εισακτέοι, συνολικά και σε ΑΕΙ-ΤΕΙ; Η αύξηση στα ΑΕΙ θα είναι 30% στα ΑΕΙ και η μείωση στα ΤΕΙ 15%. Συνολικά η μείωση που θα προκύψει εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει το 4%. 17. Σε ποιά πεδία αυξάνονται και σε ποια πεδία μειώνονται οι εισακτέοι; 1. Στα Πανεπιστήμια αυξάνονται οι εισακτέοι στα: o 2 ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Επιστημών), o 4 ο (Τεχνολογικών Επιστημών) και o 5 ο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης). Μένει σταθερός ο αριθμό τους στο: o 3 ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας) και μειώνεται στο: o 1 ο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) 2. Στα ΤΕΙ, μένει σταθερός ο αριθμός των εισακτέων στα: o 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Επιστημών) και o 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας), Μειώνεται ο αριθμός τους στα: o 1 ο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών), o 4 ο (Τεχνολογικών Επιστημών) και o 5 ο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης).

11 18. Το νέο Τμήμα που δημιουργείται θα έχει ως εισακτέους το σύνολο των εισακτέων που είχαν τα συγχωνευόμενα Τμήματα; Όχι. Όπως κάθε χρονιά, ο αριθμός των εισακτέων κάθε τμήματος, θα οριστεί μαζί με την ανακοίνωση του Μηχανογραφικού δελτίου. Για αυτό θα ληφθούν υπόψη - όπως κάθε χρονιά - οι εισηγήσεις των Ιδρυμάτων. 19. Οι φοιτητές αν το τμήμα τους απορροφάται από άλλο - από πού θα πάρουν πτυχίο; Τα πτυχία τους ποιόν τίτλο θα έχουν, του τμήματος που εισήχθησαν ή αυτού που θα αποφοιτήσουν; Οι απόφοιτοι, οι σημερινοί φοιτητές και οι αυριανοί εισακτέοι θα έχουν τα ίδια πτυχία, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, εφόσον το Τμήμα που απορροφάται θα αποτελεί κατεύθυνση στο νέο Τμήμα που δημιουργείται. Η ύπαρξη αυτής της προϋπόθεσης διασφαλίζει και τη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και από το νέο Τμήμα. 20. Τί γίνεται με Φοιτητές / Φοιτήτριες σε Πανεπιστήμια / ΤΕΙ, που το τμήμα τους συγχωνεύεται, ενώ χρωστούν μόνο πτυχιακή ή κάνουν την πρακτική τους; Από πού θα πάρουν το πτυχίο τους; Φοιτητής/ Φοιτήτρια, που χρωστάει μόνο την Πτυχιακή του ή κάνει την πρακτική του/ της, θα λάβει το πτυχίο με τον τίτλο του (αρχικού) Τμήματος προέλευσης, παρά τη συγχώνευση του Τμήματος. Εκτιμάται, ότι στο Τμήμα προέλευσης έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα της ακαδημαϊκής διδασκαλίας που απαιτείται. 21. Τί συμβαίνει με τα μαθήματα που έχουν ήδη περάσει οι φοιτητές στο Τμήμα τους πριν συγχωνευθεί; Αναγνωρίζονται, με βάση την αντιστοιχία που υπάρχει στο Πρόγραμμα Σπουδών, σε κάθε Τμήμα. Τα Προγράμματα Σπουδών των νέων Τμημάτων θα έχουν τροποποιηθεί - ως το Σεπτέμβριο- ανάλογα με τις νέες κατευθύνσεις και τις όποιες απορροφήσεις, που περιλαμβάνει το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».

12 22. Ποιοί καθηγητές θα διδάσκουν στα νέα τμήματα -και ενδεχομένως - τα νέα μαθήματα; Τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των Τμημάτων, τα οποία συγχωνεύονται, με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, που θα συντάξει το νέο Τμήμα. 23. Τί γίνεται με τους Μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους Διδάκτορες; Συνεχίζουν με την ίδια Επιτροπή, και μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο διατηρεί την έδρα του ο επιβλέπων καθηγητής. Αλλά, και οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Τμημάτων που απορροφούνται, θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, χωρίς καμία αλλαγή ή μετατροπή, στη φύση της φοίτησης τους. 24. Τί γίνεται με τους φοιτητές που μεταγράφονται σε τμήματα τα οποία απορροφούνται; Θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταγραφής, όπως προβλέπει ο Νόμος, που ψηφίστηκε, και μετά θα μετακινηθούν προς το Τμήμα, με το οποίο συγχωνεύονται. Γι αυτό είναι σημαντικό, προ των αιτήσεων τους για μεταγραφή, να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και την οριστικοποίηση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». 25. Φοιτητές / φοιτήτριες των πέντε Πανεπιστημίων που θα συναποτελέσουν το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» τι πτυχίο θα λάβουν; Ότι και οι μέχρι σήμερα απόφοιτοι των πέντε Πανεπιστημίων, τα οποία παραμένουν αυτόνομα, αυτοτελή και ανεξάρτητα. Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών, Πτυχία και επαγγελματικά δικαιώματα δεν αλλάζουν σε κανένα από τα πέντε Πανεπιστήμια που συνθέτουν το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο.

13 26. Ποιά είναι η νέα δομή που δημιουργείται με το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο και το Ομοσπονδιακό ΤΕΙ; Το Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος Κοραής», όπως και το Αττικό ΤΕΙ, δεν θα αποτελέσουν ένα ενιαίο Ίδρυμα. Σκοπός του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» είναι να λειτουργήσουν ως Θύλακες Αριστείας, συνέργειας και συναντίληψης, ώστε τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που διατηρούν την αυτοτέλειά τους να ενισχύσουν διεθνώς την ανταγωνιστικότητα τους, καθώς και τη δυναμική συμμετοχή τους στην Έρευνα. 27. Ποιός θα έχει την ευθύνη για την κατανομή των κονδυλίων στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο και στο Ομοσπονδιακό ΤΕΙ; Τα ίδια τα Ιδρύματα, όπως και σήμερα, καθώς διατηρούν την αυτοτέλειά τους,. 28. Η ομοσπονδοποίηση επηρεάζει την εξέλιξη των Καθηγητών ή τα όργανα Διοίκησης ή το Διοικητικό προσωπικό τους; Καθόλου. Τα Πανεπιστήμια παραμένουν αυτοτελή Νομικά Πρόσωπα. Η ομοσπονδοποίηση δεν έρχεται να αφαιρέσει από τα υφιστάμενα Πανεπιστήμια, αλλά να προσθέσει υπεραξία - με τις δράσεις συνέργειας που θα αναπτύξουν. 29. Προβλέπεται άραγε μείωση προσωπικού η μείωση ερευνητικού φάσματος, που να προκαλεί μείωση κόστους; Τίποτα από τα δύο. Ο αριθμός των μελών του Προσωπικού, Διοικητικού και Εκπαιδευτικού, δεν επηρεάζεται από την συγχώνευση των Ιδρυμάτων. Αντίθετα, ενισχύονται οι ερευνητικές δυνατότητες των Ιδρυμάτων. Το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» έχει ως στόχο του την ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων της.

14 30. Τί γίνεται με τα ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις Τμημάτων ή Ιδρυμάτων που συγχωνεύονται η μετακινούνται; Ποιός τα αναλαμβάνει; Θα ρυθμιστεί με το Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, και θα αφορά σε κάθε Ίδρυμα ή Τμήμα ξεχωριστά. Η γενική φιλοσοφία, όμως, είναι ότι αυτά μεταβιβάζονται στο διάδοχο σχήμα. 31. Τί συμβαίνει για όσους μένουν σε εστίες; Μεταφέρονται στις αντίστοιχες εστίες του νέου Τμήματος; Θα υπάρξει κοινωνική μέριμνα, με εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να συνεχιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η κάλυψη τους από τις Δομές Φοιτητικής Μέριμνας και υπό το νέο Ίδρυμα ή Τμήμα. 32. Τί ισχύει για τις υποτροφίες ή τα δάνεια ενίσχυσης; Οι υποτροφίες, όπως και τα δάνεια προς τους φοιτητές, θα συνεχίσουν να χορηγούνται με το ίδιο ακριβώς καθεστώς, όπως συνέβαινε μέχρι και τώρα, με βάση τα ίδια ακριβώς κριτήρια και με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες. 33. Υπάρχουν θέματα για τα μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που διαχειρίζονται τα Ιδρύματα; Όχι. Όπως ο Ν.4076/12 ορίζει, τα νέα Ιδρύματα, παραμένουν διάδοχα σχήματα των προγενέστερων δομών, από τις οποίες προήλθαν. Κατά συνέπεια, και η ακίνητη ή άλλη περιουσία των Ιδρυμάτων θα περιέλθει στην κατοχή των νέων Ιδρυμάτων, χωρίς να ανακύπτει κανένα ζήτημα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. 34. Τί θα γίνει με τα κτίρια, τις υποδομές και την περιουσία των Τμημάτων που συγχωνεύονται ή καταργούνται; Όλα τα ζητήματα των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων τμημάτων, θα ρυθμιστούν, το κάθε ένα ξεχωριστά, από το Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί για κάθε ένα, με βάση τη γενική φιλοσοφία, ότι αυτά θα παραχωρηθούν στα διάδοχα σχήματά τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Εισαγωγή Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής ΤΕΙ-Ηπείρου

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής ΤΕΙ-Ηπείρου ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής ΤΕΙ-Ηπείρου Προβλήµατα εγκατάστασης Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων σε «µικροπόλεις». Η περίπτωση του Παραρτήµατος Ηγουµενίτσας του Τ.Ε.Ι.-Ηπείρου. 1 Με βάση το «παράδειγµα»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη, Πάτρα κρατάνε τα τµήµατά τους

ΟΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη, Πάτρα κρατάνε τα τµήµατά τους Σπουδάζω ΤΕΤΑΡΤΗ 6 MΑΡΤΙΟΥ 2013 #2 ηµόσιο KAΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΖΗΤΑ ΤΟ ΤΕΕ ME ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ «ΑΘΗΝΑ» ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Φρένο στην...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα