ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ""

Transcript

1 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σελ. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά 3 2. Περιγραφή λειτουργίας των σταθµών διοδίων Τύπος Α Τύπος Β Τύπος Γ Τύπος Απαιτήσεις για όλους τους τύπους σταθµών διοδίων 4 3. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργία των σταθµών διοδίων Παροχή Προϊσταµένων Βάρδιας και Εισπρακτόρων Υπηρεσίες µεταφοράς, και καταµέτρησης των εισπράξεων Υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής Προµήθεια στολών εργασίας του προσωπικού και αναλωσίµων 9 4. Έλεγχοι 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 Σελ. 2

3 Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών για τη λειτουργία των σταθµών διοδίων κατά µήκος της Εγνατίας Οδού 1. Γενικά Κατά µήκος της Εγνατίας οδού λειτουργεί ο σταθµός διοδίων Πολυµύλου και προβλέπεται ότι θα λειτουργήσουν έξι (6) νέοι σταθµοί διοδίων. Στις υπηρεσίες λειτουργίας των σταθµών διοδίων περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για την είσπραξη των τελών διοδίων, οι υπηρεσίες µεταφοράς, καταµέτρησης και κατάθεσης των εισπράξεων, οι υπηρεσίες καθαριότητας των σταθµών διοδίων, η προµήθεια των στολών εργασίας του προσωπικού και η προµήθεια των απαιτούµενων αναλωσίµων για τη λειτουργία των σταθµών διοδίων. Το ειδικό τέλος κυκλοφορίας (διόδια) που επιβάλλεται επί των οχηµάτων στους παραπάνω σταθµούς διοδίων εισπράττεται υπέρ της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ» (ΕΟΑΕ). Στο παρόν αντικείµενο περιλαµβάνονται οι ελάχιστες απαιτούµενες υπηρεσίες για την λειτουργία των σταθµών διοδίων της εταιρείας. 2. Περιγραφή λειτουργίας των σταθµών διοδίων Οι σταθµοί διοδίων λειτουργούν 24 ώρες / ηµέρα και 7 ηµέρες / εβδοµάδα. Οι σταθµοί διοδίων της Εγνατίας Οδού, ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους, διακρίνονται σε τέσσερις τύπους, ως ακολούθως: 2.1 Τύπος Α Στους σταθµούς διοδίων τύπου Α περιλαµβάνονται: Μετωπικοί σταθµοί διοδίων κατασκευασµένοι µε οκτώ (8) λωρίδες οι οποίες είναι ανοιχτές (σε λειτουργία) 16 ώρες την ηµέρα (7π.µ. έως 11µ.µ.). Το βράδυ (11µ.µ-7π.µ.) δύο (2) τουλάχιστον λωρίδες είναι ανοιχτές. Μετωπικοί σταθµοί διοδίων κατασκευασµένοι µε έξι (6) λωρίδες από τις οποίες πέντε (5) τουλάχιστον είναι ανοιχτές 16 ώρες την ηµέρα (7π.µ. έως 11µ.µ.). Το βράδυ (11µ.µ- 7π.µ.), δύο (2) τουλάχιστον λωρίδες είναι ανοιχτές. Οι σταθµοί αυτοί περιλαµβάνουν δύο πλευρικούς σταθµούς, εγκατεστηµένους σε παρακείµενους κόµβους. Κάθε πλευρικός σταθµός διαθέτει µία λωρίδα κυκλοφορίας η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Μετωπικοί σταθµοί διοδίων κατασκευασµένοι µε πέντε (5) λωρίδες οι οποίες είναι ανοιχτές 16 ώρες την ηµέρα (7π.µ. έως 11µ.µ.). Το βράδυ (11µ.µ-7π.µ.), δύο (2) τουλάχιστον λωρίδες είναι ανοιχτές. Οι σταθµοί αυτοί περιλαµβάνουν δύο πλευρικούς Σελ. 3

4 σταθµούς, εγκατεστηµένους σε παρακείµενους κόµβους. Κάθε πλευρικός σταθµός διαθέτει µία λωρίδα κυκλοφορίας η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. 2.2 Τύπος Β Στους σταθµούς διοδίων τύπου Β περιλαµβάνονται µετωπικοί σταθµοί διοδίων κατασκευασµένοι µε 8-9 λωρίδες οι οποίοι θα λειτουργούν κατ` ελάχιστον µε επτά (7) λωρίδες ανοιχτές την ηµέρα (7π.µ. έως 11µ.µ.) και µε δύο (2) τουλάχιστον λωρίδες ανοιχτές το βράδυ (11µ.µ-7π.µ.). 2.3 Τύπος Γ Στους σταθµούς διοδίων τύπου Γ περιλαµβάνονται µετωπικοί σταθµοί διοδίων κατασκευασµένοι µε 6 λωρίδες οι οποίοι θα λειτουργούν κατ` ελάχιστον µε πέντε (5) λωρίδες ανοιχτές 16 ώρες την ηµέρα (7π.µ. έως 11µ.µ.) και µε δύο (2) τουλάχιστον λωρίδες ανοιχτές το βράδυ (11µ.µ-7π.µ.). 2.4 Τύπος Στους σταθµούς διοδίων τύπου περιλαµβάνονται µετωπικοί σταθµοί διοδίων κατασκευασµένοι µε έξι (6) λωρίδες οι οποίοι θα λειτουργούν κατ` ελάχιστον µε τέσσερις (4) λωρίδες ανοιχτές 16 ώρες την ηµέρα (7π.µ. έως 11µ.µ.) και µε δύο (2) τουλάχιστον λωρίδες ανοιχτές το βράδυ (11µ.µ-7π.µ.). 2.5 Απαιτήσεις για όλους τους τύπους σταθµών διοδίων Για όλους τους τύπους ισχύουν τα εξής: Εκτός από τους εισπράκτορες που εργάζονται στους θαλαµίσκους, σε όλες τις βάρδιες θα εργάζονται επιπλέον, κατ` ελάχιστον, ένας (1) Προϊστάµενος Βάρδιας και ένας (1) αναπληρωµατικός εισπράκτορας Σε περιόδους αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου (π.χ. κατά την θερινή περίοδο, εορτές, τριήµερα κ.λ.π.) οι σταθµοί διοδίων θα λειτουργούν µε πλήρη δυναµικότητα (όλες οι διαθέσιµες λωρίδες του σταθµού σε λειτουργία). Επισηµαίνεται ότι σε όλους τους σταθµούς διοδίων το µέγιστο αποδεκτό µήκος ουράς αναµονής οχηµάτων είναι 400m. Σε περίπτωση που κατασκευασθεί σταθµός διοδίων σε περιοχή που υπάρχουν σήραγγες, το µέγιστο αποδεκτό µήκος ουράς είναι 100m. Σελ. 4

5 2.5.3 Στις περιπτώσεις αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου, µπορεί να απαιτηθεί η εργασία 1 επιπλέον Προϊσταµένου Βάρδιας ή/και 1 αναπληρωµατικού Εισπράκτορα για την πρωινή ή/και την απογευµατινή βάρδια Ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο ανά κατεύθυνση, ενδέχεται να απαιτείται η εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας των λωρίδων, η οποία θα γίνεται µετά από εντολή του αρµοδίου της ΕΟΑΕ. Η εναλλαγή θα γίνεται µε κινητό σύστηµα διαχωρισµού των δύο ρευµάτων κυκλοφορίας (traffic divider) σε µήκος περίπου 100 µέτρων εκατέρωθεν του σταθµού διοδίων µε δυνατότητα εύκολης και ταχείας (1 άτοµο σε 5 λεπτά) εγκάρσιας µετακίνησης για αλλαγή κατεύθυνσης λωρίδων του σταθµού διοδίων Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι όλα τα αναφερόµενα στις παρ έως και θα γίνονται µε µέριµνά του και θα περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του Ο τύπος ενός σταθµού διοδίων µπορεί να µεταβληθεί αν, κατά την διάρκεια της σύµβασης, αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας ή κατασκευασθούν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η αµοιβή του προµηθευτή αναδιαµορφώνεται σύµφωνα µε το νέο τύπο. 3. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργία των σταθµών διοδίων 3.1 Παροχή Προϊσταµένων Βάρδιας και Εισπρακτόρων Σύµφωνα µε τον τρόπο λειτουργίας κάθε τύπου σταθµού διοδίων, ο ανάδοχος θα διαθέτει τα απαιτούµενα άτοµα, τα οποία θα εργάζονται είτε ως Προϊστάµενοι Βάρδιας είτε ως Εισπράκτορες. Το προσωπικό των σταθµών διοδίων θα εργάζεται σε 3 βάρδιες ανά εικοσιτετράωρο, 8 ώρες ηµερησίως και 5 ηµέρες την εβδοµάδα. Ο ανάδοχος θα εκπονεί µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού λειτουργίας του κάθε σταθµού, το οποίο θα εγκρίνεται από την ΕΟΑΕ αρµοδίως Προϊστάµενοι Βάρδιας Τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα είναι: Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχης ή ισοδύναµης βαθµίδας Πλήρης κατάρτιση στα τυπικά πακέτα λογισµικού MS Office (Windows, Excel, Word κλπ.) Γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Lower Για τους άνδρες να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Σελ. 5

6 Ο Προϊστάµενος Βάρδιας έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του σταθµού διοδίων κατά την διάρκεια της βάρδιας του. Τα καθήκοντά του και ο τρόπος εργασίας θα εκτελούνται σύµφωνα µε τη λειτουργική διαδικασία (Λ..), της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως κάθε φορά ισχύει (Παράρτηµα του παρόντος) Εισπράκτορες Τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα είναι: Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχης ή ισοδύναµης βαθµίδας Γνώση υπολογιστών Επιθυµητή η γνώση ξένης γλώσσας Για τους άνδρες να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Τα καθήκοντα των εισπρακτόρων και ο τρόπος εργασίας τους περιγράφονται στην ανωτέρω Λ.. της εταιρείας. Η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται δυσλειτουργίες και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όταν: 1. εν τηρείται η Λ.. της ΕΟΑΕ. 2. εν υπάρχει µέριµνα για την οµαλή λειτουργία του σταθµού κατά την διάρκεια της βάρδιας του. 3. Εντοπίζεται συχνά λάθος του εισπράκτορα στην επιστροφή χρηµάτων. 4. Παρουσιάζεται συχνά ασυµφωνία του εισπράκτορα στο κλείσιµο του ταµείου. 5. Εντοπίζεται συχνά λάθος στη κατηγοριοποίηση των οχηµάτων από τον εισπράκτορα. 6. εν τηρείται το πρόγραµµα εργασίας. 7. ιαπιστώνεται αγενής συµπεριφορά προς τους διερχόµενους οδηγούς. 8. εν υπακούει στις εντολές / οδηγίες του Προϊσταµένου Σταθµού / Προϊσταµένων Βάρδιας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί τους σταθµούς διοδίων µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα Λ.. που υποδεικνύει η ΕΟΑΕ και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή ή προσθήκη της ως άνω διαδικασίας κατά την διάρκεια της σύµβασης. Όταν οι µεταβολές αφορούν µόνο στις διαδικασίες των εργασιών τις οποίες το προσωπικό του αναδόχου είναι υποχρεωµένο να εκτελεί, δεν δικαιολογούν απαίτηση πρόσθετης οικονοµικής αποζηµίωσης από πλευράς του αναδόχου. Σελ. 6

7 3.1.3 Πριν την υπογραφή κάθε επιµέρους σύµβασης της συµφωνίας-πλαίσιο, ο ανάδοχος θα καταθέσει τα βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων Προϊσταµένων Βάρδιας και Εισπρακτόρων. Η έγκριση του προσωπικού θα γίνει από την ΕΟΑΕ. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης µέλους του προσωπικού, η νέα πρόσληψη θα εγκρίνεται από την ΕΟΑΕ. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ αντίγραφα ποινικού µητρώου για το προσωπικό των σταθµών διοδίων. Η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να υποβάλλει το προσωπικό του αναδόχου σε διαδικασίες ελέγχου προσωπικότητας, προκειµένου να διασφαλίσει ότι αυτό είναι σε θέση να ανταποκρίνεται µε επάρκεια στα καθήκοντά του. Χαµηλή επίδοση του προσωπικού του αναδόχου στις σχετικές δοκιµασίες (tests) είναι λόγος µη αποδοχής του. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα χειρίζονται από την ΕΟΑΕ ως προσωπικά δεδοµένα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό ώστε οι παρεχόµενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της παρούσας σύµβασης. 3.2 Υπηρεσίες µεταφοράς, και καταµέτρησης των εισπράξεων Ο ανάδοχος, µε µέριµνα και ευθύνη του, αναλαµβάνει την, ανά τακτά διαστήµατα, παραλαβή των εισπράξεων από κάθε σταθµό διοδίων, την καταµέτρηση και την παράδοσή τους σε τραπεζικό κατάστηµα επιλογής της ΕΟΑΕ. Προκειµένου να ανταποκριθεί στην παραπάνω υποχρέωση, ο προµηθευτής υποχρεούται να συνάψει σύµβαση µε εξειδικευµένη εταιρεία χρηµαταποστολής η οποία: Θα διαθέτει άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Ν.2518/1997 ΦΕΚ 164/Α / , Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α / κλπ.). Θα διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον θωρακισµένα οχήµατα. Θα διαθέτει ειδικό χώρο ασφαλείας, µε καταγραφή καµερών, για την καταµέτρηση των εισπράξεων. Η σύµβαση του προµηθευτή µε την εταιρεία χρηµαταποστολής θα εγκριθεί από την ΕΟΑΕ πριν την υπογραφή της επιµέρους σύµβασης. Επίσης, πριν από την υπογραφή της επιµέρους σύµβασης, ο προµηθευτής θα συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο µεταφοράς, φύλαξης και καταµέτρησης χρηµάτων, µε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία. Σελ. 7

8 3.2.2 Η παραλαβή των εισπράξεων από κάθε σταθµό διοδίων θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδοµάδα, σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες που θα καθορισθούν από την ΕΟΑΕ, από σύγχρονα θωρακισµένα οχήµατα και µε ένστολο εκπαιδευµένο και αδειοδοτηµένο προσωπικό. Σε έκτακτες περιπτώσεις, λόγω µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου θα γίνεται, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, επιπλέον παραλαβή. Οι παραλαβές αυτές περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του προµηθευτή. Στον αρµόδιο της ΕΟΑΕ θα παραδίδονται εγγράφως από τη χρηµαταποστολή τα πλήρη στοιχεία οχηµάτων, υπαλλήλων, δείγµατα υπογραφών και αριθµών δελτίων ταυτότητας πριν από κάθε µεταφορά των εισπράξεων από τους σταθµούς διοδίων. Τα χρήµατα θα βρίσκονται στο χρηµατοκιβώτιο του σταθµού διοδίων, σε φακέλους ασφαλείας. Ο κάθε φάκελος θα περιέχει τις εισπράξεις του εισπράκτορα, µε την ανάλυση της καταµέτρησης των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων (π.χ. πόσα χαρτονοµίσµατα των 100, των 50, των 20 κλπ και πόσα κέρµατα των 2, του 1 κλπ.). Μετά το άνοιγµα του χρηµατοκιβωτίου, παρουσία του αρµόδιου της ΕΟΑΕ και του υπαλλήλου της εταιρείας χρηµαταποστολής (το ένα µέρος θα έχει το κλειδί και το άλλο τον κωδικό) και πριν την παραλαβή της χρηµαταποστολής, οι φάκελοι ασφαλείας θα τοποθετούνται προσεκτικά σε ειδικούς σάκους, οι οποίοι θα σφραγίζονται µε ειδικές αριθµηµένες πλαστικές σφραγίδες µίας χρήσεως ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα παραβιάζονται µέχρι την µεταφορά τους στον χώρο καταµέτρησης της εταιρείας χρηµαταποστολής. Την αντίστοιχη αναφορά υπογράφουν και τα δύο µέρη, παραλαµβάνοντας από ένα αντίγραφο ο καθένας. Η καταµέτρηση των εισπράξεων θα γίνεται σε ειδικό χώρο ασφαλείας και θα καταγράφεται από κάµερες. Σε περίπτωση συχνής ασυµφωνίας κατά την καταµέτρηση των εισπράξεων, ο προµηθευτής θα παρέχει στην ΕΟΑΕ την δυνατότητα ελέγχου των καταµετρήσεων που πραγµατοποιεί, µέσω της κάµερας καταγραφής. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται όποτε ζητηθούν από την ΕΟΑΕ. Μετά την καταµέτρηση των εισπράξεων από τους υπαλλήλους της χρηµαταποστολής και για κάθε σταθµό διοδίων, θα συντάσσεται αναφορά η οποία θα αποστέλλεται στην ΕΟΑΕ, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή τους. Στην ενυπόγραφη αναφορά θα καταγράφονται: ο σταθµός διοδίων, η ηµεροµηνία και ο αριθµός του φακέλου ασφαλείας, ο κωδικός του εισπράκτορα, το συνολικό ποσό που καταµέτρησε ο εισπράκτορας, το συνολικό ποσό που καταµέτρησε η χρηµαταποστολή και η πιθανή διαφορά καταµέτρησης ή εάν βρέθηκαν πλαστά χαρτονοµίσµατα ή κίβδηλα νοµίσµατα. Σελ. 8

9 Μετά την καταµέτρηση, οι εισπράξεις θα µεταφέρονται σε τραπεζικό κατάστηµα που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ, το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (9:00 π.µ.) από την παραλαβή τους από τον σταθµό. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ασφάλιση των εισπράξεων από την παραλαβή τους από τον Σταθµό µέχρι την παράδοσή τους στο τραπεζικό κατάστηµα. Τα στοιχεία κάθε καταµέτρησης θα παραδίδονται σε αρχείο επεξεργάσιµης µορφής, το οποίο θα περιλαµβάνει τον αριθµό του σάκου, το χρηµατικό ποσό που καταµετρήθηκε, τον κωδικό του εισπράκτορα, την ηµεροµηνία (που αναγράφεται στον φάκελο) ανά φάκελο κατάθεσης καθώς και τυχόν άλλα ευρήµατα της καταµέτρησης όπως πλαστά χαρτονοµίσµατα και κίβδηλα κέρµατα. Ο προµηθευτής, χωρίς επιπλέον αµοιβή, υποχρεούται να προµηθεύει όλους τους σταθµούς διοδίων µε τα απαραίτητα κέρµατα και χαρτονοµίσµατα, όταν ζητηθεί από την ΕΟΑΕ. 3.3 Υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαιτούµενες υπηρεσίες καθαρισµού όλων των εγκαταστάσεων του σταθµού (κτίριο διοίκησης, θαλαµίσκοι, περιβάλλων χώρος). Ο ανάδοχος θα διαθέσει για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στους σταθµούς διοδίων τα απαραίτητα µηχανήµατα, γενικά και ειδικά υλικά καθαρισµού και λοιπά αναλώσιµα. Ο καθαρισµός του κτιρίου διοίκησης και των θαλαµίσκων θα γίνεται καθηµερινά. Ο καθαρισµός, η συντήρηση πρασίνου και η αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου σε τακτά διαστήµατα, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στον σταθµό. Το πρόγραµµα καθαριότητας θα συµφωνείται µε τον αρµόδιο της ΕΟΑΕ. Σε κάθε περίπτωση ο προµηθευτής θα πρέπει να διασφαλίζει την ευπρεπή εµφάνιση των σταθµών διοδίων. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και τα απαιτούµενα υλικά, συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του αναδόχου. 3.4 Προµήθεια στολών εργασίας του προσωπικού και αναλωσίµων Στολές εργασίας προσωπικού σταθµών διοδίων Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις στολές εργασίας για το προσωπικό των σταθµών διοδίων, σύµφωνα µε το σχέδιο, τις προδιαγραφές και τις ποσότητες που ορίζει η ΕΟΑΕ. Σελ. 9

10 Οι ποσότητες των τεµαχίων των στολών που απαιτούνται για κάθε εργαζόµενο είναι: Α/Α Προϊόντα Τεµάχια 1. Σακάκια κλασικά ανδρικά και γυναικεία χειµερινά 2 2. Παντελόνια ανδρικά και παντελόνια ή φούστες γυναικείες χειµερινά/ές 2 3. Πουκάµισα ανδρικά και γυναικεία χειµερινά 3 4. Πουλόβερ µάλλινα 2 5. Γραβάτες και φουλάρια 2 6. Παντελόνια ανδρικά και παντελόνια γυναικεία ή φούστες καλοκαιρινά/ες 2 7. Μπλουζάκια τύπου POLO ανδρικά και γυναικεία 4 8. Σακάκια ανδρικά και γυναικεία καλοκαιρινά 1 Οι ελάχιστες προδιαγραφές των υφασµάτων είναι: Α. χειµωνιάτικη στολή Είδος Σακάκι Παντελόνι Προδιαγραφές Design : κλασικό µε µοντέρνα γραµµή και άνετο κατά την εκτέλεση της εργασίας Ύφασµα : 45% µαλλί, 55% πολυέστερ, βάρους 270 gr/m2, ανεξίτηλο χρώµα υφάσµατος Design : µοντέρνα γραµµή και άνετο κατά την εκτέλεση της εργασίας Ύφασµα : 45% µαλλί, 55% πολυέστερ, βάρους 270 gr/m2, ανεξίτηλο χρώµα υφάσµατος Πουκάµισο Design : µακρύ µανίκι, µοντέρνα γραµµή και άνετο κατά την εκτέλεση της εργασίας Ύφασµα : 80% βαµβάκι, 20% πολυέστερ, βάρους 160 gr/m 2, πλενόµενο, ανθεκτικό στην χρήση, ανεξίτηλο χρώµα υφάσµατος Πουλόβερ Design : µοντέρνα γραµµή Ύφασµα : 100 µαλλί, βάρους 350 gr το πουλόβερ, ανεξίτηλο χρώµα Γραβάτα Ύφασµα από πολυέστερ και µετάξι. Το σήµα της ΕΟΑΕ θα είναι κεντηµένο µε ανεξίτηλα νήµατα Σελ. 10

11 Β. Καλοκαιρινή στολή Είδος Σακάκι Μπλουζάκι τύπου polo Παντελόνι Προδιαγραφές Design : µοντέρνα γραµµή και άνετο κατά την εκτέλεση της εργασίας Ύφασµα : 70% βαµβάκι + 30% πολυέστερ ή λίκρα ή βισκόζ, βάρους 240 gr/m 2,, πλενόµενο, ανθεκτικό στην χρήση, ανεξίτηλο χρώµα υφάσµατος Design : να έχει κουµπιά και το σήµα της ΕΟΑΕ θα είναι κεντηµένο µε ανεξίτηλα νήµατα Ύφασµα : βαµβάκι 100%, βάρους 220gr/m 2, διπλό πικέ, ανεξίτηλο χρώµα υφάσµατος Design : µοντέρνα γραµµή και άνετο κατά την εκτέλεση της εργασίας Ύφασµα : 70% βαµβάκι + 30% πολυέστερ ή λίκρα ή βισκόζ, βάρους 240 gr/m 2, πλενόµενο, ανθεκτικό στην χρήση, ανεξίτηλο χρώµα υφάσµατος Tα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεκτά, από όλους τους τύπους δέρµατος. Τα υλικά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πλένονται στο πλυντήριο ή στο χέρι και να σιδερώνονται εύκολα. Ο ανάδοχος θα φροντίζει οι στολές εργασίας να παραδίδονται στο κτίριο διοίκησης του κάθε σταθµού διοδίων. Επίσης, σε περίπτωση που µετά την παραλαβή των στολών, παρατηρηθούν αστοχίες κατασκευής, µε δική του ευθύνη θα επιδιορθώνονται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει τους εργαζόµενους µε ειδικά χειµερινά µπουφάν και ανακλαστικά γιλέκα, που θα έχουν το σήµα της ΕΟΑΕ. Όλο το προσωπικό των σταθµών διοδίων θα προµηθευτεί από ένα µπουφάν και ανακλαστικό γιλέκο. Οι προδιαγραφές για τα χειµερινά µπουφάν είναι οι εξής : Σελ. 11

12 Εξωτερικό µπουφάν: Ύφασµα Oxford µε επικάλυψη πολυουρεθάνης φωσφορούχο (70% πολυεστέρας 30% πολυουρεθάνη). Ενισχυµένες θερµοκολληµένες ραφές. Ανακλαστικές ταινίες τύπου 3Μ. Επενδυµένο µε αντιιδρωτικό 190Τ Taffetas Επένδυση: Αποσπώµενο Τζάκετ φωσφορούχο µε αντανακλαστικές ταινίες τύπου 3Μ. Εσωτερικό υλικό: Oxford µε πολυουρεθάνη. Εσωτερικά: Polar fleece 260 gr/m 2. Κολάρο ψηλό σε µαύρο fleece. Αποσπώµενα µανίκια. Ευρωπαϊκές Νόρµες: ΕΝ 471 Class 3.2, ΕΝ343 Χρώµα: Κίτρινο/µπλε Προέλευση: Ευρωπαϊκή Σήµα ΕΟΑΕ στο πίσω µέρος του µπουφάν Εσωτερικό µπουφάν: Επένδυση: Αποσπώµενο Τζάκετ φωσφορούχο µε αντανακλαστικές ταινίες τύπου 3Μ. Αποσπώµενα µανίκια από καπιτονέ ύφασµα Αναπνέον, Αδιάβροχο Ευρωπαϊκές Νόρµες: ΕΝ 471/03 Σήµα ΕΟΑΕ στο πίσω µέρος του µπουφάν Αναλώσιµα σταθµών διοδίων Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να προµηθεύει τους σταθµούς διοδίων µε τα απαιτούµενα αναλώσιµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις ποσότητες που θα καθορίσει η ΕΟΑΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται : Ρολά αποδείξεων Χειρόγραφες αποδείξεις διοδίων Έντυπα Φάκελοι ασφαλείας για τοποθέτηση των εισπράξεων Φάκελοι διαφανείς για τοποθέτηση των εισπράξεων Κάρτες ελεύθερης διέλευσης Γραφική ύλη Σφραγίδες Εισπρακτόρων µε κωδικό και εναλλασσόµενη ηµεροµηνία Σφραγίδες Προϊσταµένων Τόνερ Πετρέλαιο θέρµανσης Τσάντες Εισπρακτόρων Είδη κουζίνας Υλικά καθαρισµού κ.λ.π. Σελ. 12

13 Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθεύει τους σταθµούς διοδίων, έγκαιρα, µε τα απαραίτητα αναλώσιµα ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα στην απρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών διοδίων. Αναλώσιµα, όπως οι χειρόγραφες αποδείξεις διοδίων, τα έντυπα των σταθµών, οι φάκελοι ασφάλειας για την τοποθέτηση των εισπράξεων, οι κάρτες ελεύθερης διέλευσης κ.λ.π. θα προµηθεύονται µε βάση τις προδιαγραφές της ΕΟΑΕ, θα ελέγχονται από τον αρµόδιο της ΕΟΑΕ και αν δεν είναι σύµφωνα µε τις ζητούµενες προδιαγραφές, ο ανάδοχος θα τα αντικαθιστά αµέσως. Για αναλώσιµα όπως τα ρολά αποδείξεων, τα έντυπα αδυναµίας πληρωµής, χειρόγραφες αποδείξεις, φάκελοι ασφαλείας για την τοποθέτηση των εισπράξεων, τόνερ κ.λ.π., που η έλλειψή τους θα δηµιουργήσει πρόβληµα στον λειτουργία του σταθµού, θα υπάρχει σε κάθε σταθµό διοδίων απόθεµα τουλάχιστον 15 ηµερολογιακών ηµερών, µε ευθύνη του αναδόχου. 4. Έλεγχοι Η ΕΟΑΕ θα ελέγχει τη λειτουργία των σταθµών διοδίων και την εισπρακτική διαδικασία σύµφωνα µε τη Λ.. της εταιρείας. Ο έλεγχος θα γίνεται µε τεχνικά µέσα, µε παρατηρητές ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο θεωρήσει πρόσφορο η ΕΟΑΕ. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συνεργάζεται και να διευκολύνει τους αρµόδιους της ΕΟΑΕ στη διενέργεια των ελέγχων. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της ΕΟΑΕ για την τήρηση της εισπρακτικής διαδικασίας στους σταθµούς διοδίων, όπως αυτή περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη. Τυχόν ελλείµµατα ή διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας, θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο στην ΕΟΑΕ. Εφόσον τα ελλείµµατα προκύψουν από οποιασδήποτε µορφής υπαιτιότητα του αναδόχου, του προσωπικού ή των προστηθέντων του, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να αποζηµιώσει την εταιρεία. Σελ. 13

14 Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2010 ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Μαρία Σιδηροπούλου Τµηµατάρχης ιαχείρισης ιοδίων Πέτρος Μαλλίνης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 649/5/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Βάια Τσανταρλιώτου Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συµβάσεων Ιωάννα Καρακαϊδού Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης Για τον «Προµηθευτή» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Ιωάννα Καρακαϊδού Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης Σελ. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 15

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ" ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369 48.000. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ" ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"-ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369"

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ-ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O ΟΣ ΑΕ"-ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369" 48.000.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 0000/4950/Β02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4983" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2006 (Α 261) Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: 90/20-05-2013 Ημερομηνία: ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: 90/20-05-2013 Ημερομηνία: ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ Τ.Κ.: 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ τηλ.: 27540 29099, 21333 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ fax.: 27540

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Building Maintenance/034/06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα