Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης"

Transcript

1 Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης Εκμεταλλευθείτε ευκαιρίες περιορισμού του κόστους και βελτιώστε την απόδοση των κτιρίων με μια δοκιμασμένη λύση. Ιούνιος 2011 / White Paper Make the most of your energy SM

2 Σύνοψη White Paper I. Δεν μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεν μπορείτε να μετρήσετε...3 II. Η σχέση μεταξύ οικονομικής επιτυχίας και περιβαλλοντικής ευθύνης...4 III. Τι πρέπει να μετράτε και γιατί;...5 Παρακολούθηση ενεργητικών και παθητικών βελτιώσεων...5 Υπάρχει αποτέλεσμα;...5 Διαρκής βελτίωση...5 IV. Πολύτιμες πληροφορίες και δραστικά μέτρα...6 Σύγκριση...6 Έμμεση μέτρηση...6 Άμεση μέτρηση...7 V. Ποιά μεθοδολογία θα πρέπει να εφαρμόσω;...8 VI. Πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε...9 VII. Προσαρμογή και ευελιξία...10 VIII. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας Μια δοκιμασμένη λύση... 11

3 I. Δεv μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεv μπορείτε να μετρήσετε Ο περιορισμός της χρήσης και της σπατάλης της ενέργειας θεωρείται πλέον ως ωφέλιμη δράση για την επίτευξη αποτελεσμάτων με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και για το περιβάλλον. Ωστόσο, τα διευθυντικά στελέχη δε διαθέτουν συνήθως τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες, προορατικές αποφάσεις σχετικές με τη χρήση της ενέργειας στα κτίριά τους. Οι σημερινοί επιχειρηματίες επικεντρώνονται σε ένα μόνο στοιχείο: στους στόχους και στις στρατηγικές των επιχειρήσεών τους. Παρ' όλο που τα μέτρα περιορισμού της ενέργειας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι σημαντικά για τα στελέχη, τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την ενέργεια συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε απλή, εύκολη κατανοητή μορφή. Οι πρωτοβουλίες για την ενέργεια αποτελούν πολύ συχνά μεμονωμένες βελτιώσεις που δεν παρακολουθούνται ούτε προσδιορίζονται σωστά με την πάροδο του χρόνου. Κατά συνέπεια, τα οφέλη αυτών των βελτιώσεων είναι βραχυπρόθεσμα. Η ενδεδειγμένη λύση για τον περιορισμό της χρήσης της ενέργειας και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της μείωσης της, συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στα στελέχη, ώστε αυτά να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, οι οποίες ισοσκελίζουν τη χρήση της ενέργειας με άλλους στόχους, όπως την κτιριακή άνεση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας αποτελεί δοκιμασμένη λύση, η οποία έχει εμφανή αποτελέσματα με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Με τη χρήση διαδικτυακής τεχνολογίας, η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας παρέχει πληροφορίες, αναλύσεις και καθοδήγηση που παρέχει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να κατανοούν τη χρήση ενέργειας του οργανισμού τους, να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να βελτιώνουν διαρκώς την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση των κτιρίων. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 3

4 II. Η σχέση μεταξύ οικονομικής επιτυχίας και περιβαλλοντικής ευθύνης Κάποτε, τα εταιρικά στελέχη θεωρούσαν τον περιβαλλοντικό προβληματισμό ως δευτερεύουσας σημασίας ή ακόμη και ως ανασταλτικό παράγοντα της λειτουργίας μιας επικερδούς επιχείρησης. Όχι πλέον. Οι περισσότερες εταιρίες αναγνωρίζουν ότι η οικονομική επιτυχία είναι συνυφασμένη με την περιβαλλοντική ευθύνη και το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στον τομέα της ενέργειας. Ο περιορισμός της χρήσης της ενέργειας είναι «πράσινος» τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις επιχειρήσεις. Λάβετε υπόψη τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία: Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κατασκευαστών εκτιμά ότι περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην EΕ οφείλεται στη χρήση ενέργειας σε κτίρια. Το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ (U.S. Green Buildings Council) εκτιμά ότι τα κτίρια εμπορικής χρήσης καταναλώνουν κατά μέσο όρο 20% περισσότερη ενέργεια από την αναγκαία. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον περιορισμό των ενεργειακών δαπανών σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Μπορούν να χαραχθούν στρατηγικές αποδοτικότητας για τον προγραμματισμό της ενδεδειγμένης χρήσης των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) ή για τη βέλτιστη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Καθαυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν: Τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος. Ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας, καθώς και των ενεργειακών απωλειών εξαιτίας διαρροών και σπατάλης, μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Η οικονομική επιτυχία είναι συνυφασμένη με την περιβαλλοντική ευθύνη. Η γνώση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ζήτημα. Η κατοχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση των ενεργειακών δαπανών είναι κάτι άλλο. Πολλές εταιρίες ενδέχεται να μην έχουν την ικανότητα να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις ενεργειακές πληροφορίες. Συχνά, όταν υπάρχουν διαθέσιμα ενεργειακά δεδομένα, αυτά δεν παρουσιάζονται κατά τρόπον που να παρέχει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιφέρουν βελτιώσεις, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίζουν μια αποδεκτή απόδοση επένδυσης. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων της οικονομικής σημασίας της ενέργειας και της έλλειψης δραστικών μέτρων οδηγεί πολλές εταιρίες στη συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας που τις βοηθούν να προσδιορίζουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν ενεργειακές πρωτοβουλίες καίριας σημασίας. Μια τέτοια συνεργασία όχι μόνο μπορεί να αποδώσει απτά οικονομικά οφέλη, αλλά και πολλά άυλα οφέλη, όπως την απόδειξη της επίτευξης των στόχων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτιωμένη αντίληψη της αγοράς. Στον πίνακα 1 σκιαγραφούνται πολλά από τα οφέλη τα οποία επιτυγχάνονται με την ενεργειακή βελτιώση των εγκαταστάσεων, που μπορούν να εξασφαλισθούν, όταν τα ανώτατα στελέχη έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη διαχείριση της ενέργειας, όπως ακριβώς γίνεται με άλλες επιχειρηματικές πτυχές. Απτά Άυλα Εξοικονόμηση ενέργειας Ικανοποίηση των ατόμων Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών Άνεση των ατόμων Εξοικονόμηση προσωπικού Παραγωγικότητα Εξοικονόμηση χρόνου Καλή θέληση Περιορισμός των διαμαρτυριών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ατόμων Κοινωνική ευθύνη Αξία ακινήτου Αποφυγή απωλειών επιχειρηματικής δραστηριότητας Πίνακας 1: Οφέλη που προκύπτουν από τις σχετικές με την ενέργεια βελτιώσεις εγκαταστάσεων Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 4

5 III. Τι πρέπει να μετράτε και γιατί; Παρακολούθηση ενεργητικών και παθητικών βελτιώσεων Μία πρόκληση στη διαχείριση της χρήσης της ενέργειας είναι ότι όλες οι βελτιώσεις δεν απαιτούν την ίδια εποπτεία. Γενικά, οι ενεργειακές βελτιώσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: ενεργητικές και παθητικές. H μειοψηφία των βελτιώσεων είναι οι παθητικές βελτιώσεις. Τέτοιες βελτιώσεις είναι π.χ., η μόνωση ή οι φωτεινές επιγραφές LED «Έξοδος». Αυτές οι βελτιώσεις εξασφαλίζουν τα ίδια αποτελέσματα χωρίς καμία ρύθμιση, βαθμονόμηση, λίπανση ή παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο ένα συγκεκριμένο κτίριο διαθέτει φωτεινές επιγραφές LED εξόδου. Ο έλεγχος της ύπαρξής τους απαιτεί μία ελάχιστη προσπάθεια. Ωστόσο, οι περισσότερες βελτιώσεις είναι ενεργητικές, γεγονός που συνεπάγεται ότι απαιτούνται περιοδικές ενέργειες προκειμένου να εξακολουθήσουν να παρέχουν κάποιο όφελος. Οι ενεργητικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν προγράμματα ευαισθητοποίησης, χρονοδιαγράμματα φωτισμού, οικονομητήρες, αυτόματα συστήματα πλύσης και πολλές άλλες δραστηριότητες που χρίζουν προσοχής και συνεχούς συντήρησης μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού. Δυστυχώς, οι ενεργητικές βελτιώσεις μπορούν εύκολα να υποβαθμισθούν από αμέλεια: μπορεί να διακοπούν, να απενεργοποιηθούν, να παρακαμφθούν, να διαβρωθούν ή απλώς να αμεληθούν. Στην περίπτωση αυτή χάνεται κάθε όφελος και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια απόδοση υποδεέστερη από εκείνη που θα εξασφαλιζόταν εάν δεν είχε αναληφθεί κανένα εγχείρημα. Κάθε σχέδιο διαχείρισης της ενέργειας πρέπει να προχωρά πέραν του αρχικού σταδίου σχεδιασμού και υλοποίησης και να περιλαμβάνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των βελτιώσεων. Οι ενεργητικές βελτιώσεις απαιτούν συνεχή παρακολούθηση για τη διατήρηση των οφελών. Υπάρχει αποτέλεσμα; Το βασικό ζήτημα για κάθε ενεργειακή βελτίωση είναι αν αυτή έχει το προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της ωφέλειας και τη συνεχή βελτίωση της. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος κάθε σχεδίου, αλλά πολύ συχνά μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο ή παραμελείται κατά την προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων. Τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργητικές βελτιώσεις πρέπει να υπερβαίνουν αυτό το εμπόδιο της εξασφάλισης του προβλεπόμενου αποτελέσματος. Για τις παθητικές βελτιώσεις, αυτό συνεπάγεται την επέκταση των απαιτούμενων μετρήσεων για την εξασφάλιση της διατήρησης της ωφέλειας. Για τις ενεργητικές βελτιώσεις, αυτό το ζήτημα πρέπει να εξακολουθήσει να τίθεται. Για παράδειγμα, η τεκμηρίωση μιας βελτίωσης, όπως το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να συνίσταται στην κατάρτιση ενημερωμένων και τεκμηριωμένων χρονοδιαγραμμάτων σε χώρους κτιρίων και για τον εξοπλισμό. Η αρχική λειτουργία μπορεί να τεκμηριώνει την υλοποίηση, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η στρατηγική εξακολουθεί να εφαρμόζεται και να αποδίδει αποτελέσματα πέραν της χρονικής περιόδου της σχεδίασης. Συνεχείς βελτιώσεις Όπως ακριβώς «δεν μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεν μπορείτε να μετρήσετε», έτσι δεν μπορείτε ούτε να το βελτιώσετε. Οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει προγράμματα, όπως η πασίγνωστη διαδικασία Έξι Σίγμα, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών τους. Στο ίδιο πνεύμα, οι επιχειρηματίες έχουν τις δικές τους προσδοκίες από τα κτίριά τους. Κατά συνέπεια, οι προσεγγίσεις συνεχούς βελτίωσης ισχύουν εξίσου για κτιριακά περιβάλλοντα. Οι ίδιες στρατηγικές και μετρήσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της λειτουργικότητας μιας στρατηγικής μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν ώστε να προσδιορισθεί η περαιτέρω βελτίωση και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτήν. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 5

6 IV. Πολύτιμες πληροφορίες και δραστικά μέτρα Το κλειδί για τη διαχείριση της ενέργειας αποτελούν αναμφίβολα τα δραστικά μέτρα που βασίζονται σε πραγματικές πληροφορίες. Ωστόσο, οι ανώτατου επιπέδου μετρήσεις ενέργειας αποτελούν την κατάληξη των καθημερινών εργασιών και πολλών αποφάσεων που λαμβάνονται από άτομα, διαδικασίες και τεχνολογίες. Όταν αναγνωρισθεί ένα ζήτημα ανώτατου επιπέδου, αυτό μπορεί να είναι ήδη δαπανηρό. Ποιές στρατηγικές παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη μέτρων πριν προκύψει κάποιο πρόβλημα; Στην πράξη, ένας συνδυασμός μεθόδων παρέχει τις πληροφορίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο μιας ενεργητικής βελτίωσης χωρίς να ανακύψει υπερβολικό κόστος. Εφόσον οι μετρήσεις διεξάγονται σε τακτική βάση, αποτελούν τεκμήριο για ενδείξεις σε χρονικά εκείνον του προηγούμενου μήνα ή έτους. Αυτή η μέθοδος είναι ενδεικτική για την απόδοση του προγράμματος, αλλά δεν παρέχει συνήθως πληροφορίες για τα επιμέρους μέτρα που εξακολουθούν να αποδίδουν. Σηματοδοτεί τη συνολική απόδοση σχεδίων μεγάλης κλίμακας ή εκείνων με αλληλοσυνδεόμενες βελτιώσεις. Ωστόσο, δεν είναι ενδεικτική για τυχόν άλλες επιπτώσεις, π.χ., για τον τρόπο με τον οποίο η χρήση ενέργειας επηρεάζει την παραγωγικότητα. Οι μέθοδοι μέτρησης προσλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις γενικές μορφές: Σύγκριση Έμμεση μέτρηση Άμεση μέτρηση Επίπεδο Σύστημα μέτρησης Απαιτήσεις δεδομένων 1 Σύγκριση Μηνιαία σύγκριση λογαριασμών Τμήμα οικονομικών/διεύθυνσης 2 Έμμεση μέτρηση Σύστημα διαχείρισης κτιρίων Τμήμα συντήρησης/μηχανικών 3 Άμεση μέτρηση Μετρητές και επιμέρους μετρητές Χρέωση της χρήσης σε επιμέρους τμήματα, ενσωμάτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα διαστήματα, οι οποίες μπορούν να εξετάζονται περιοδικά προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο η βελτίωση παρέχει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Η επιλεγόμενη μέθοδος μέτρησης εξαρτάται από το επίπεδο των απαιτούμενων πληροφοριών. Σύγκριση Οι μέθοδοι σύγκρισης συγκρίνουν την τρέχουσα μέτρηση με μια προηγούμενη περίοδο. Για μετρήσεις σε κτιριακά περιβάλλοντα, με περισσότερες παραμέτρους, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, το μεταβαλλόμενο ωράριο λειτουργίας και οι χρήσεις των κτιρίων, μπορούν να υπάρχουν αποκλίσεις κατά τη σύγκριση των δεδομένων, αυτοί δε οι παράγοντες καθιστούν δυσχερή τη χρήση αυτής της μεθόδου. Υπάρχουν υπηρεσίες και λογισμικό που προσομοιώνουν το κτίριο και συνυπολογίζουν αυτές τις περίπλοκες συνθήκες, αλλά το μοντέλο πρέπει να είναι ακριβές για να είναι αποτελεσματικό. Η σύγκριση λογαριασμών συνίσταται απλώς στη σύγκριση του τρέχοντος λογαριασμού με Έμμεση μέτρηση Πολλές μετρήσεις μπορούν να διεξάγονται με έμμεσο τρόπο, βασιζόμενες σε υποθέσεις. Μη πρακτικές ή δαπανηρές μετρήσεις, περιορισμοί κόστους και χρόνου, καθώς και άγνωστες συνθήκες συμβάλλουν συνολικά στην αναγκαιότητα υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης. Η έμμεση μέτρηση είναι αποτελεσματική σε περίπτωση που οποιεσδήποτε υποθέσεις και συστήματα μέτρησης της απόδοσης δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα μέτρησης. Στο προαναφερόμενο παράδειγμα της φωτεινής επιγραφής LED εξόδου, η κατανάλωση αποτελεί τη συνολική ηλεκτρική ισχύ όλων των λυχνιών πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ωρών που αυτές είναι σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, η μόνη αναγκαία μέτρηση είναι η μέτρηση του συνολικού ρεύματος (έντασης ρεύματος), επειδή η τάση μπορεί να θεωρηθεί αμετάβλητη. Εάν η ένταση του ρεύματος είναι υψηλότερη από εκείνη αμέσως μετά την αφαίρεση των λυχνιών, τότε έχουν προστεθεί περισσότερα φωτιστικά σώματα ή χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλες λυχνίες. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 6

7 Τα συστήματα ελέγχου είναι σε θέση να καταγράφουν μετρήσεις σε συνάρτηση με το χρόνο. Αυτό προϋποθέτει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου ή ελέγχεται με κάποιο τρόπο από αυτό. Το σύστημα καταγράφει μια μέτρηση με χρονοσήμανση, η οποία διατίθεται σε μία ή περισσότερες αναφορές του συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να προσδιορίσουμε κατά πόσο εξακολουθεί να εφαρμόζεται μια στρατηγική προγραμματισμού. Μια εξέταση των καταγεγραμμένων τιμών έντασης ρεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο ή των συμβάντων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα μπορούσε να παράσχει στοιχεία για το αν η στρατηγική προγραμματισμού εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Η εξέταση συμβάντων που αναφέρονται σε ένα σύστημα ελέγχου είναι επίσης αποτελεσματική για συσκευές που αποκρίνονται αυτόματα σε ένα συμβάν. Εάν ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης καταγράφει την κατάληψη του χώρου, τότε ο χρόνος λειτουργίας του φωτισμού και ενδεχομένως των εξαεριστήρων είναι διαθέσιμος, εφόσον αυτά τα συστήματα έχουν ενεργοποιηθεί επειδή ο χώρος είναι κατειλημμένος. Άμεση μέτρηση Οι άμεσες μετρήσεις παρουσιάζουν την απόδοση απευθείας, χωρίς υποθέσεις. Εάν η απαίτηση απόδοσης σε έναν κρίσιμης σημασίας χώρο πρέπει να είναι 20 C +/- 1 C, αυτή μπορεί να μετρηθεί και να αναφερθεί με χαμηλό κόστος. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μη αυτόματων και αυτοματοποιημένων αισθητήρων για τις συγκεκριμένες μετρήσεις, καθώς και μια πληθώρα συστημάτων για την καταγραφή των δεδομένων που παράγονται από αυτούς. Οι μετρήσεις μπορούν επίσης να καταγράφονται χωρίς αυτοματισμό, στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης. Η εγκατάσταση ενός μετρητή ή ενός δευτερεύοντος κυκλώματος ή στοιχείου ενός συστήματος παρέχει απευθείας μέτρηση της απόδοσης του συγκεκριμένου συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια αποθήκη υπό συνθήκες περιβάλλοντος διαφορετικές από εκείνες του χώρου γραφείων όπου εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ενεργειακής ευαισθητοποίησης. Η χρήση ενός δεύτερου μετρητή της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο των γραφείων θα αποδείκνυε αν το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ενέργεια ήταν αποτελεσματικό παρέχοντας στο προσωπικό κίνητρα να θέτει εκτός λειτουργίας το φωτισμό των γραφείων και τον εξοπλισμό Π/Υ στο τέλος της ημέρας. Οι επιμέρους μετρητές μπορούν να απομονώνουν ένα συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα πρόγραμμα συμπεριφοράς είναι αποδοτικό και θα πρέπει να συνεχισθεί. Όταν η προσδοκώμενη αλλαγή είναι κάτω του 10% σε κάθε συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου, η σύγκριση των λογαριασμών δεν θα είναι ακριβής. Οι διακυμάνσεις της μηνιαίας κατανάλωσης, οι περίοδοι χρέωσης και οι λογαριασμοί έναντι καθιστούν αδόκιμη την εφαρμογή της. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 7

8 V. Ποιά μεθοδολογία θα πρέπει να εφαρμόσω; Η επιλογή μιας μεθοδολογίας εξαρτάται από το μέγεθος του σχεδίου και το βαθμό στον οποίο μπορούν να επηρεασθούν τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο μικρής κλίμακας μπορεί να αιτιολογήσει μόνο μια έμμεση μέτρηση. Ένα παράδειγμα αδόκιμης χρήσης της έμμεσης μέτρησης θα ήταν η χρήση δεδομένων χρόνου λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης κτιρίου (ΣΔΚ) σε συνδυασμό με υποθέσεις για τη μέτρηση της αλλαγής σε kw. Από την άλλη πλευρά, εάν ένας μετρητής μετρά τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για ένα συγκρότημα μεγάλης κλίμακας και το ενεργειακό σχέδιο προορίζεται για ένα μεμονωμένο κτίριο, τότε η σύγκριση λογαριασμών δεν έχει κανένα νόημα, επειδή η βελτίωση σε ένα κτίριο δεν είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση στο συνολικό λογαριασμό ρεύματος του συγκροτήματος. Μια άμεση μέτρηση, όπως η προσθήκη ενός επιμέρους μετρητή, θα ήταν πιο ενδεδειγμένη στην προκειμένη περίπτωση. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 8

9 VI. Πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε Τα κτίρια είναι δυναμικές οντότητες με διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και πληρότητα. Οι μεμονωμένοι ενεργειακοί έλεγχοι παρουσιάζουν μόνο ένα στιγμιότυπο της χρήσης της ενέργειας, ενώ οι μηνιαίοι λογαριασμοί ρεύματος λειτουργούν απλώς ως μια αναδρομική εικόνα. Το πολυάσχολο προσωπικό μπορεί να μη διαθέτει το χρόνο, τα μέσα ή την κατάρτιση για να αναλύει τη μηνιαία/την ετήσια χρήση της ενέργειας και να διερευνά ή να αποκαθιστά συμβάντα, πόσο μάλλον δε να συλλέγει δεδομένα σε ευανάγνωστη μορφή για κοινή χρήση με τους επιχειρηματίες. Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της χρήσης της ενέργειας και των σημαντικών οικονομικών συνεπειών της, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών στρέφεται στην απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίσει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία σχετικά με τον τρόπο καθοδήγησης, μέτρησης και συνδρομής στη διαχείριση των ενεργειακών δαπανών. Χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό σύστημα, η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας συλλέγει αυτόματα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας μέσω έξυπνων μετρητών, καταγραφέων δεδομένων, του ΣΔΚ και ελεγκτών δικτύου ή απευθείας από έναν πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ενός οργανισμού. Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες συγκεντρώνονται, οργανώνονται και παρέχονται σε συνεκτική μορφή παρουσιάζοντας τις αναφορές, τις ειδοποιήσεις και την παρακολούθηση της ενέργειας του κτιρίου, καθώς και την ανάλυση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τη θέρμανση, τον ατμό, το πετρέλαιο. Η παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας μπορεί να παρέχει επίκαιρη ενημέρωση σχετική με τη χρήση της ενέργειας και τις εκπομπές άνθρακα, έτσι ώστε οι εταιρίες να είναι σε θέση να προσδιορίζουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, να προσαρμόζουν τη χρήση γρήγορα και να διοχετεύουν την εξοικονομούμενη ενέργεια όπου αυτή χρειάζεται. Οι ενεργειακοί μηχανικοί μπορούν να παρακολουθούν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και να αναζητούν ενεργά δυνατότητες για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης των ενεργειακών συναγερμών και ανάλυσης των μακροπρόθεσμων τάσεων, η οποία συμβάλλει στην εξακολούθηση των προσπαθειών για τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 9

10 VII. Προσαρμογή και ευελιξία Κατά την επιλογή ενός συστήματος παρακολούθησης ενέργειας, αναζητήστε ένα σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς και ανάλυσης των δεδομένων και βοηθά τον πελάτη να λαμβάνει μέτρα και να βελτιώνει την απόδοση. Διάφορες μέθοδοι επικοινωνίας μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε με τον πλέον αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο. Αυτές οι μέθοδοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα IP, αυτόματης κλήσης και κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημά σας θα πρέπει επίσης να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον που να μεταδίδει συναγερμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σημαντικούς χρήστες όταν, π.χ., υπάρχει υπερβολική διακύμανση της ζήτησης που επισημαίνει τη διαφορά κατανάλωσης και κόστους. Τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου μετρητή μπορούν να συγκρίνονται με βάση διαφορετικά χρονικά διαστήματα, π.χ., κατά ημέρα ή μήνα, ή μπορούν να συγκρίνονται πολλοί μετρητές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προσαρμοσμένες αναφορές είναι σημαντικές για την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στο κατάλληλο άτομο την κατάλληλη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, ο γενικός διευθυντής μπορεί να προβληματίζεται σχετικά με το συνολικό κόστος και τις εκπομπές άνθρακα, ενώ ο οικονομικός διευθυντής μπορεί να πρέπει να ελέγξει τις δαπάνες σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό. Ο διευθυντής εγκαταστάσεων θα ενδιαφερόταν κυρίως για τα προφίλ φορτίου, τη συνολική κατανάλωση και τον περιορισμό των δαπανών. Ένας υψηλού επιπέδου πίνακας μπορεί να παράσχει στα στελέχη μια ολιστική άποψη της χρήσης της ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και να παράσχει στο διευθυντή εγκαταστάσεων τη δυνατότητα να ελέγξει λεπτομέρειες, όπως π.χ. την επιθυμητή έναντι της πραγματικής κατάστασης, μηνιαίες συγκρίσεις και ακόμη περισσότερα στοιχεία. Τυπικός πίνακας REM Περιπτωσιολογική μελέτη: Θέρετρο Westin στο Μακάου Στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των πολυτελών θερέτρων, το θέρετρο Westin στο Μακάου της Κίνας πρέπει να δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου εμπειρία για τους επισκέπτες, παρακολουθώντας ταυτόχρονα επισταμένα το μικτό λειτουργικό κέρδος (GOP). Η κύρια παράμετρος για αυτό το υπερπολυτελές ξενοδοχείο είναι το ποσοστό πληρότητας και ο προϊστάμενος μηχανικός του ξενοδοχείου παρακολουθεί στενά τη χρήση ενέργειας των μη κατειλημμένων χώρων. Ακόμη και με τις επιπτώσεις των δραματικών μεταβολών των καιρικών συνθηκών και της εστίασης του θερέτρου σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης των επισκεπτών, μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης της ενέργειας απέδωσε μεταξύ πατάκα ( δολάρια ΗΠΑ) και πατάκα ( δολάρια ΗΠΑ) εξοικονομούμενης ενέργειας σε ετήσια βάση από την εγκατάστασή του το 1995 και μετά. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση της χρήσης και των απωλειών ενέργειας του θερέτρου Westin στο Μακάου έχει προσθέσει στο μικτό λειτουργικό κέρδος ποσά δολαρίων που ο οικονομικός διευθυντής της Westin μπορεί να ελέγξει. Τα μέτρα έχουν επίσης διευκολύνει τη λειτουργία του θερέτρου για το προσωπικό, γεγονός που με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού παραπόνων των πελατών και τη βελτίωση της άνεσής τους. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 10

11 VIII. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας: Μια δοκιμασμένη λύση Σε μια εποχή των τριών πυλώνων: άνθρωποι, πλανήτης και κέρδος, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επίτευξης των οργανωτικών στόχων και της εξασφάλισης στρατηγικών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Συνυπολογίζοντας τις πιέσεις που ασκούν οι καταναλωτές και η αγορά για κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρήσεις, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς πως τα στελέχη επωμίζονται με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες πέραν των κύριων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Με την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη μείωση των προϋπολογισμών λειτουργίας, η μείωση των ενεργειακών λογαριασμών έχει καταστεί ζωτική αναγκαιότητα για τους οργανισμούς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες διαθέτουν μεγάλη ποσότητα ενεργειακών δεδομένων, τα στελέχη τους διαπιστώνουν ότι δε διαθέτουν τις δραστικές πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να λαμβάνουν τις έγκαιρες και τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών και την αποφυγή της σπατάλης. Αντί μεμονωμένων ενεργειακών βελτιώσεων, οι εταιρίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διατήρηση και στη βελτίωση της χρήσης της ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο, μια προσέγγιση που απαιτεί τη διαρκή παρακολούθηση, ανάλυση και αναφορά της απόδοσης των κτιρίων. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας είναι μια δοκιμασμένη λύση για τη συλλογή και την αναφορά ενεργειακών δεδομένων, από την οποία προκύπτουν δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της απόδοσης Η διαχείριση της ενέργειας είναι ένας τομέας που χρίζει προσοχής, αλλά με ποιό τρόπο; Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας αποτελεί δοκιμασμένη λύση, η οποία χρησιμοποιεί διαδικτυακή τεχνολογία για τη συλλογή και την αναφορά των ενεργειακών δεδομένων μιας εταιρίας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία για την παροχή συμβουλών στις εταιρίες και την καθοδήγησή τους σχετικά με τον τρόπο λήψης μέτρων, εκμετάλλευσης ευκαιριών περιορισμού του κόστους και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. Και πάλι: Δεν μπορεί κανείς να διαχειρισθεί κάτι που δεν μπορεί να μετρήσει. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας είναι μια λύση που μπορεί να συμβάλλει στην προβολή της χρήσης της ενέργειας με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μιας προφανούς επίδρασης στους τρεις πυλώνες. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 11

12 Schneider Electric One High Street, North Andover, MA ΗΠΑ Τηλέφωνο: Φαξ: All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice Schneider Electric. All rights reserved _GR WP-REM-A4.BU.N.EN CC Ιούνιος 2011 gg

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις Energy Solutions & Industry 05.03.2015 To 2014 σε αριθμούς Πωλήσεις 98εκ 45 καταστήματα Δίκτυο Μερίδιο 32% Ανθρώπινο δυναμικό 620 To 2014 σε αριθμούς Νέοι κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Βιομ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Συντάκτης: Γιώργος Χριστοδούλου Ηλεκτρολόγος Mηχανικός, MSc Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... μέσω προϊόντων ελέγχου πιστoποιημένων από τον eu.bac Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Τα οικιστικά αστικά και επαγγελματικά κτίρια είναι υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

SL1000. Έξυπνη Επικοινωνία για Μικρές Επιχειρήσεις. www.nec-unifi ed.com. Energy Saving Product. Green

SL1000. Έξυπνη Επικοινωνία για Μικρές Επιχειρήσεις. www.nec-unifi ed.com. Energy Saving Product. Green SL1000 Έξυπνη Επικοινωνία για Μικρές Επιχειρήσεις www.nec-unifi ed.com Green Office Energy Saving Product Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή: Γιατί να επιλέξετε το SL1000; 4 Συσκευές του SL1000: Εύχρηστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΖΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό

10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό 10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό Η παρούσα δημοσίευση απευθύνεται σε διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού-διοικητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση του κόστους και αύξηση της ρευστότητας μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών

Μείωση του κόστους και αύξηση της ρευστότητας μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών Λογιστική Solution Info Μείωση του κόστους και αύξηση της ρευστότητας μέσω επιτάχυνσης των διαδικασιών Τα λογιστικά τμήματα αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής του DocuWare. Λόγω της υποχρέωσης προσκόμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Εσπερίδα με Θέμα: «Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας» Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Δρ. Χάρης Δούκας Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Έφτασε η ώρα για αλλαγή.

Έφτασε η ώρα για αλλαγή. Έφτασε η ώρα για αλλαγή. Ξεγνοιάστε από τα προβλήματα φωτισμού. Για πάντα. Τέλος με τις αλλαγές λαμπτήρων. Τέλος με τις αλλαγές μπάλλαστ. Και τέλος με τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος. Το ευφυές σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ProFresh. Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων

ProFresh. Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των νέων ProFresh 1. Σημαντικά καλύτερη προβολή του προϊόντος. 2. Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια

Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια Ένα White Paper της Frost & Sullivan σε Συνεργασία με τη Schneider Electric Συντάχθηκε από τον John Raspin, Συνεργάτης, Ενέργεια & Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ HOTEL ROOM AUTOMATION ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Η BΤicino προτείνει λύσεις αυτοματισμού για τα δωμάτια ξενοδοχείων για τη βελτίωση της άνεσης

Διαβάστε περισσότερα

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Merten λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Μάρτιος 2015 1 Σειρά διακοπτών Merten Λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Όταν έρθει η στιγμή να δημιουργήσετε το σπίτι των ονείρων σας, η άνεση, η ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα