Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης"

Transcript

1 Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης Εκμεταλλευθείτε ευκαιρίες περιορισμού του κόστους και βελτιώστε την απόδοση των κτιρίων με μια δοκιμασμένη λύση. Ιούνιος 2011 / White Paper Make the most of your energy SM

2 Σύνοψη White Paper I. Δεν μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεν μπορείτε να μετρήσετε...3 II. Η σχέση μεταξύ οικονομικής επιτυχίας και περιβαλλοντικής ευθύνης...4 III. Τι πρέπει να μετράτε και γιατί;...5 Παρακολούθηση ενεργητικών και παθητικών βελτιώσεων...5 Υπάρχει αποτέλεσμα;...5 Διαρκής βελτίωση...5 IV. Πολύτιμες πληροφορίες και δραστικά μέτρα...6 Σύγκριση...6 Έμμεση μέτρηση...6 Άμεση μέτρηση...7 V. Ποιά μεθοδολογία θα πρέπει να εφαρμόσω;...8 VI. Πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε...9 VII. Προσαρμογή και ευελιξία...10 VIII. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας Μια δοκιμασμένη λύση... 11

3 I. Δεv μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεv μπορείτε να μετρήσετε Ο περιορισμός της χρήσης και της σπατάλης της ενέργειας θεωρείται πλέον ως ωφέλιμη δράση για την επίτευξη αποτελεσμάτων με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και για το περιβάλλον. Ωστόσο, τα διευθυντικά στελέχη δε διαθέτουν συνήθως τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες, προορατικές αποφάσεις σχετικές με τη χρήση της ενέργειας στα κτίριά τους. Οι σημερινοί επιχειρηματίες επικεντρώνονται σε ένα μόνο στοιχείο: στους στόχους και στις στρατηγικές των επιχειρήσεών τους. Παρ' όλο που τα μέτρα περιορισμού της ενέργειας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι σημαντικά για τα στελέχη, τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την ενέργεια συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε απλή, εύκολη κατανοητή μορφή. Οι πρωτοβουλίες για την ενέργεια αποτελούν πολύ συχνά μεμονωμένες βελτιώσεις που δεν παρακολουθούνται ούτε προσδιορίζονται σωστά με την πάροδο του χρόνου. Κατά συνέπεια, τα οφέλη αυτών των βελτιώσεων είναι βραχυπρόθεσμα. Η ενδεδειγμένη λύση για τον περιορισμό της χρήσης της ενέργειας και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της μείωσης της, συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στα στελέχη, ώστε αυτά να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, οι οποίες ισοσκελίζουν τη χρήση της ενέργειας με άλλους στόχους, όπως την κτιριακή άνεση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας αποτελεί δοκιμασμένη λύση, η οποία έχει εμφανή αποτελέσματα με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Με τη χρήση διαδικτυακής τεχνολογίας, η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας παρέχει πληροφορίες, αναλύσεις και καθοδήγηση που παρέχει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να κατανοούν τη χρήση ενέργειας του οργανισμού τους, να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να βελτιώνουν διαρκώς την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση των κτιρίων. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 3

4 II. Η σχέση μεταξύ οικονομικής επιτυχίας και περιβαλλοντικής ευθύνης Κάποτε, τα εταιρικά στελέχη θεωρούσαν τον περιβαλλοντικό προβληματισμό ως δευτερεύουσας σημασίας ή ακόμη και ως ανασταλτικό παράγοντα της λειτουργίας μιας επικερδούς επιχείρησης. Όχι πλέον. Οι περισσότερες εταιρίες αναγνωρίζουν ότι η οικονομική επιτυχία είναι συνυφασμένη με την περιβαλλοντική ευθύνη και το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στον τομέα της ενέργειας. Ο περιορισμός της χρήσης της ενέργειας είναι «πράσινος» τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις επιχειρήσεις. Λάβετε υπόψη τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία: Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κατασκευαστών εκτιμά ότι περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην EΕ οφείλεται στη χρήση ενέργειας σε κτίρια. Το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ (U.S. Green Buildings Council) εκτιμά ότι τα κτίρια εμπορικής χρήσης καταναλώνουν κατά μέσο όρο 20% περισσότερη ενέργεια από την αναγκαία. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον περιορισμό των ενεργειακών δαπανών σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Μπορούν να χαραχθούν στρατηγικές αποδοτικότητας για τον προγραμματισμό της ενδεδειγμένης χρήσης των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) ή για τη βέλτιστη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Καθαυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν: Τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος. Ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας, καθώς και των ενεργειακών απωλειών εξαιτίας διαρροών και σπατάλης, μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Η οικονομική επιτυχία είναι συνυφασμένη με την περιβαλλοντική ευθύνη. Η γνώση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ζήτημα. Η κατοχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση των ενεργειακών δαπανών είναι κάτι άλλο. Πολλές εταιρίες ενδέχεται να μην έχουν την ικανότητα να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις ενεργειακές πληροφορίες. Συχνά, όταν υπάρχουν διαθέσιμα ενεργειακά δεδομένα, αυτά δεν παρουσιάζονται κατά τρόπον που να παρέχει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιφέρουν βελτιώσεις, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίζουν μια αποδεκτή απόδοση επένδυσης. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων της οικονομικής σημασίας της ενέργειας και της έλλειψης δραστικών μέτρων οδηγεί πολλές εταιρίες στη συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας που τις βοηθούν να προσδιορίζουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν ενεργειακές πρωτοβουλίες καίριας σημασίας. Μια τέτοια συνεργασία όχι μόνο μπορεί να αποδώσει απτά οικονομικά οφέλη, αλλά και πολλά άυλα οφέλη, όπως την απόδειξη της επίτευξης των στόχων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτιωμένη αντίληψη της αγοράς. Στον πίνακα 1 σκιαγραφούνται πολλά από τα οφέλη τα οποία επιτυγχάνονται με την ενεργειακή βελτιώση των εγκαταστάσεων, που μπορούν να εξασφαλισθούν, όταν τα ανώτατα στελέχη έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη διαχείριση της ενέργειας, όπως ακριβώς γίνεται με άλλες επιχειρηματικές πτυχές. Απτά Άυλα Εξοικονόμηση ενέργειας Ικανοποίηση των ατόμων Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών Άνεση των ατόμων Εξοικονόμηση προσωπικού Παραγωγικότητα Εξοικονόμηση χρόνου Καλή θέληση Περιορισμός των διαμαρτυριών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ατόμων Κοινωνική ευθύνη Αξία ακινήτου Αποφυγή απωλειών επιχειρηματικής δραστηριότητας Πίνακας 1: Οφέλη που προκύπτουν από τις σχετικές με την ενέργεια βελτιώσεις εγκαταστάσεων Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 4

5 III. Τι πρέπει να μετράτε και γιατί; Παρακολούθηση ενεργητικών και παθητικών βελτιώσεων Μία πρόκληση στη διαχείριση της χρήσης της ενέργειας είναι ότι όλες οι βελτιώσεις δεν απαιτούν την ίδια εποπτεία. Γενικά, οι ενεργειακές βελτιώσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: ενεργητικές και παθητικές. H μειοψηφία των βελτιώσεων είναι οι παθητικές βελτιώσεις. Τέτοιες βελτιώσεις είναι π.χ., η μόνωση ή οι φωτεινές επιγραφές LED «Έξοδος». Αυτές οι βελτιώσεις εξασφαλίζουν τα ίδια αποτελέσματα χωρίς καμία ρύθμιση, βαθμονόμηση, λίπανση ή παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο ένα συγκεκριμένο κτίριο διαθέτει φωτεινές επιγραφές LED εξόδου. Ο έλεγχος της ύπαρξής τους απαιτεί μία ελάχιστη προσπάθεια. Ωστόσο, οι περισσότερες βελτιώσεις είναι ενεργητικές, γεγονός που συνεπάγεται ότι απαιτούνται περιοδικές ενέργειες προκειμένου να εξακολουθήσουν να παρέχουν κάποιο όφελος. Οι ενεργητικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν προγράμματα ευαισθητοποίησης, χρονοδιαγράμματα φωτισμού, οικονομητήρες, αυτόματα συστήματα πλύσης και πολλές άλλες δραστηριότητες που χρίζουν προσοχής και συνεχούς συντήρησης μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού. Δυστυχώς, οι ενεργητικές βελτιώσεις μπορούν εύκολα να υποβαθμισθούν από αμέλεια: μπορεί να διακοπούν, να απενεργοποιηθούν, να παρακαμφθούν, να διαβρωθούν ή απλώς να αμεληθούν. Στην περίπτωση αυτή χάνεται κάθε όφελος και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια απόδοση υποδεέστερη από εκείνη που θα εξασφαλιζόταν εάν δεν είχε αναληφθεί κανένα εγχείρημα. Κάθε σχέδιο διαχείρισης της ενέργειας πρέπει να προχωρά πέραν του αρχικού σταδίου σχεδιασμού και υλοποίησης και να περιλαμβάνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των βελτιώσεων. Οι ενεργητικές βελτιώσεις απαιτούν συνεχή παρακολούθηση για τη διατήρηση των οφελών. Υπάρχει αποτέλεσμα; Το βασικό ζήτημα για κάθε ενεργειακή βελτίωση είναι αν αυτή έχει το προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της ωφέλειας και τη συνεχή βελτίωση της. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος κάθε σχεδίου, αλλά πολύ συχνά μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο ή παραμελείται κατά την προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων. Τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργητικές βελτιώσεις πρέπει να υπερβαίνουν αυτό το εμπόδιο της εξασφάλισης του προβλεπόμενου αποτελέσματος. Για τις παθητικές βελτιώσεις, αυτό συνεπάγεται την επέκταση των απαιτούμενων μετρήσεων για την εξασφάλιση της διατήρησης της ωφέλειας. Για τις ενεργητικές βελτιώσεις, αυτό το ζήτημα πρέπει να εξακολουθήσει να τίθεται. Για παράδειγμα, η τεκμηρίωση μιας βελτίωσης, όπως το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να συνίσταται στην κατάρτιση ενημερωμένων και τεκμηριωμένων χρονοδιαγραμμάτων σε χώρους κτιρίων και για τον εξοπλισμό. Η αρχική λειτουργία μπορεί να τεκμηριώνει την υλοποίηση, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η στρατηγική εξακολουθεί να εφαρμόζεται και να αποδίδει αποτελέσματα πέραν της χρονικής περιόδου της σχεδίασης. Συνεχείς βελτιώσεις Όπως ακριβώς «δεν μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεν μπορείτε να μετρήσετε», έτσι δεν μπορείτε ούτε να το βελτιώσετε. Οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει προγράμματα, όπως η πασίγνωστη διαδικασία Έξι Σίγμα, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών τους. Στο ίδιο πνεύμα, οι επιχειρηματίες έχουν τις δικές τους προσδοκίες από τα κτίριά τους. Κατά συνέπεια, οι προσεγγίσεις συνεχούς βελτίωσης ισχύουν εξίσου για κτιριακά περιβάλλοντα. Οι ίδιες στρατηγικές και μετρήσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της λειτουργικότητας μιας στρατηγικής μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν ώστε να προσδιορισθεί η περαιτέρω βελτίωση και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτήν. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 5

6 IV. Πολύτιμες πληροφορίες και δραστικά μέτρα Το κλειδί για τη διαχείριση της ενέργειας αποτελούν αναμφίβολα τα δραστικά μέτρα που βασίζονται σε πραγματικές πληροφορίες. Ωστόσο, οι ανώτατου επιπέδου μετρήσεις ενέργειας αποτελούν την κατάληξη των καθημερινών εργασιών και πολλών αποφάσεων που λαμβάνονται από άτομα, διαδικασίες και τεχνολογίες. Όταν αναγνωρισθεί ένα ζήτημα ανώτατου επιπέδου, αυτό μπορεί να είναι ήδη δαπανηρό. Ποιές στρατηγικές παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη μέτρων πριν προκύψει κάποιο πρόβλημα; Στην πράξη, ένας συνδυασμός μεθόδων παρέχει τις πληροφορίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο μιας ενεργητικής βελτίωσης χωρίς να ανακύψει υπερβολικό κόστος. Εφόσον οι μετρήσεις διεξάγονται σε τακτική βάση, αποτελούν τεκμήριο για ενδείξεις σε χρονικά εκείνον του προηγούμενου μήνα ή έτους. Αυτή η μέθοδος είναι ενδεικτική για την απόδοση του προγράμματος, αλλά δεν παρέχει συνήθως πληροφορίες για τα επιμέρους μέτρα που εξακολουθούν να αποδίδουν. Σηματοδοτεί τη συνολική απόδοση σχεδίων μεγάλης κλίμακας ή εκείνων με αλληλοσυνδεόμενες βελτιώσεις. Ωστόσο, δεν είναι ενδεικτική για τυχόν άλλες επιπτώσεις, π.χ., για τον τρόπο με τον οποίο η χρήση ενέργειας επηρεάζει την παραγωγικότητα. Οι μέθοδοι μέτρησης προσλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις γενικές μορφές: Σύγκριση Έμμεση μέτρηση Άμεση μέτρηση Επίπεδο Σύστημα μέτρησης Απαιτήσεις δεδομένων 1 Σύγκριση Μηνιαία σύγκριση λογαριασμών Τμήμα οικονομικών/διεύθυνσης 2 Έμμεση μέτρηση Σύστημα διαχείρισης κτιρίων Τμήμα συντήρησης/μηχανικών 3 Άμεση μέτρηση Μετρητές και επιμέρους μετρητές Χρέωση της χρήσης σε επιμέρους τμήματα, ενσωμάτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα διαστήματα, οι οποίες μπορούν να εξετάζονται περιοδικά προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο η βελτίωση παρέχει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Η επιλεγόμενη μέθοδος μέτρησης εξαρτάται από το επίπεδο των απαιτούμενων πληροφοριών. Σύγκριση Οι μέθοδοι σύγκρισης συγκρίνουν την τρέχουσα μέτρηση με μια προηγούμενη περίοδο. Για μετρήσεις σε κτιριακά περιβάλλοντα, με περισσότερες παραμέτρους, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, το μεταβαλλόμενο ωράριο λειτουργίας και οι χρήσεις των κτιρίων, μπορούν να υπάρχουν αποκλίσεις κατά τη σύγκριση των δεδομένων, αυτοί δε οι παράγοντες καθιστούν δυσχερή τη χρήση αυτής της μεθόδου. Υπάρχουν υπηρεσίες και λογισμικό που προσομοιώνουν το κτίριο και συνυπολογίζουν αυτές τις περίπλοκες συνθήκες, αλλά το μοντέλο πρέπει να είναι ακριβές για να είναι αποτελεσματικό. Η σύγκριση λογαριασμών συνίσταται απλώς στη σύγκριση του τρέχοντος λογαριασμού με Έμμεση μέτρηση Πολλές μετρήσεις μπορούν να διεξάγονται με έμμεσο τρόπο, βασιζόμενες σε υποθέσεις. Μη πρακτικές ή δαπανηρές μετρήσεις, περιορισμοί κόστους και χρόνου, καθώς και άγνωστες συνθήκες συμβάλλουν συνολικά στην αναγκαιότητα υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης. Η έμμεση μέτρηση είναι αποτελεσματική σε περίπτωση που οποιεσδήποτε υποθέσεις και συστήματα μέτρησης της απόδοσης δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα μέτρησης. Στο προαναφερόμενο παράδειγμα της φωτεινής επιγραφής LED εξόδου, η κατανάλωση αποτελεί τη συνολική ηλεκτρική ισχύ όλων των λυχνιών πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ωρών που αυτές είναι σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, η μόνη αναγκαία μέτρηση είναι η μέτρηση του συνολικού ρεύματος (έντασης ρεύματος), επειδή η τάση μπορεί να θεωρηθεί αμετάβλητη. Εάν η ένταση του ρεύματος είναι υψηλότερη από εκείνη αμέσως μετά την αφαίρεση των λυχνιών, τότε έχουν προστεθεί περισσότερα φωτιστικά σώματα ή χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλες λυχνίες. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 6

7 Τα συστήματα ελέγχου είναι σε θέση να καταγράφουν μετρήσεις σε συνάρτηση με το χρόνο. Αυτό προϋποθέτει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου ή ελέγχεται με κάποιο τρόπο από αυτό. Το σύστημα καταγράφει μια μέτρηση με χρονοσήμανση, η οποία διατίθεται σε μία ή περισσότερες αναφορές του συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να προσδιορίσουμε κατά πόσο εξακολουθεί να εφαρμόζεται μια στρατηγική προγραμματισμού. Μια εξέταση των καταγεγραμμένων τιμών έντασης ρεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο ή των συμβάντων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα μπορούσε να παράσχει στοιχεία για το αν η στρατηγική προγραμματισμού εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Η εξέταση συμβάντων που αναφέρονται σε ένα σύστημα ελέγχου είναι επίσης αποτελεσματική για συσκευές που αποκρίνονται αυτόματα σε ένα συμβάν. Εάν ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης καταγράφει την κατάληψη του χώρου, τότε ο χρόνος λειτουργίας του φωτισμού και ενδεχομένως των εξαεριστήρων είναι διαθέσιμος, εφόσον αυτά τα συστήματα έχουν ενεργοποιηθεί επειδή ο χώρος είναι κατειλημμένος. Άμεση μέτρηση Οι άμεσες μετρήσεις παρουσιάζουν την απόδοση απευθείας, χωρίς υποθέσεις. Εάν η απαίτηση απόδοσης σε έναν κρίσιμης σημασίας χώρο πρέπει να είναι 20 C +/- 1 C, αυτή μπορεί να μετρηθεί και να αναφερθεί με χαμηλό κόστος. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μη αυτόματων και αυτοματοποιημένων αισθητήρων για τις συγκεκριμένες μετρήσεις, καθώς και μια πληθώρα συστημάτων για την καταγραφή των δεδομένων που παράγονται από αυτούς. Οι μετρήσεις μπορούν επίσης να καταγράφονται χωρίς αυτοματισμό, στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης. Η εγκατάσταση ενός μετρητή ή ενός δευτερεύοντος κυκλώματος ή στοιχείου ενός συστήματος παρέχει απευθείας μέτρηση της απόδοσης του συγκεκριμένου συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια αποθήκη υπό συνθήκες περιβάλλοντος διαφορετικές από εκείνες του χώρου γραφείων όπου εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ενεργειακής ευαισθητοποίησης. Η χρήση ενός δεύτερου μετρητή της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο των γραφείων θα αποδείκνυε αν το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ενέργεια ήταν αποτελεσματικό παρέχοντας στο προσωπικό κίνητρα να θέτει εκτός λειτουργίας το φωτισμό των γραφείων και τον εξοπλισμό Π/Υ στο τέλος της ημέρας. Οι επιμέρους μετρητές μπορούν να απομονώνουν ένα συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα πρόγραμμα συμπεριφοράς είναι αποδοτικό και θα πρέπει να συνεχισθεί. Όταν η προσδοκώμενη αλλαγή είναι κάτω του 10% σε κάθε συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου, η σύγκριση των λογαριασμών δεν θα είναι ακριβής. Οι διακυμάνσεις της μηνιαίας κατανάλωσης, οι περίοδοι χρέωσης και οι λογαριασμοί έναντι καθιστούν αδόκιμη την εφαρμογή της. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 7

8 V. Ποιά μεθοδολογία θα πρέπει να εφαρμόσω; Η επιλογή μιας μεθοδολογίας εξαρτάται από το μέγεθος του σχεδίου και το βαθμό στον οποίο μπορούν να επηρεασθούν τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο μικρής κλίμακας μπορεί να αιτιολογήσει μόνο μια έμμεση μέτρηση. Ένα παράδειγμα αδόκιμης χρήσης της έμμεσης μέτρησης θα ήταν η χρήση δεδομένων χρόνου λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης κτιρίου (ΣΔΚ) σε συνδυασμό με υποθέσεις για τη μέτρηση της αλλαγής σε kw. Από την άλλη πλευρά, εάν ένας μετρητής μετρά τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για ένα συγκρότημα μεγάλης κλίμακας και το ενεργειακό σχέδιο προορίζεται για ένα μεμονωμένο κτίριο, τότε η σύγκριση λογαριασμών δεν έχει κανένα νόημα, επειδή η βελτίωση σε ένα κτίριο δεν είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση στο συνολικό λογαριασμό ρεύματος του συγκροτήματος. Μια άμεση μέτρηση, όπως η προσθήκη ενός επιμέρους μετρητή, θα ήταν πιο ενδεδειγμένη στην προκειμένη περίπτωση. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 8

9 VI. Πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε Τα κτίρια είναι δυναμικές οντότητες με διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και πληρότητα. Οι μεμονωμένοι ενεργειακοί έλεγχοι παρουσιάζουν μόνο ένα στιγμιότυπο της χρήσης της ενέργειας, ενώ οι μηνιαίοι λογαριασμοί ρεύματος λειτουργούν απλώς ως μια αναδρομική εικόνα. Το πολυάσχολο προσωπικό μπορεί να μη διαθέτει το χρόνο, τα μέσα ή την κατάρτιση για να αναλύει τη μηνιαία/την ετήσια χρήση της ενέργειας και να διερευνά ή να αποκαθιστά συμβάντα, πόσο μάλλον δε να συλλέγει δεδομένα σε ευανάγνωστη μορφή για κοινή χρήση με τους επιχειρηματίες. Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της χρήσης της ενέργειας και των σημαντικών οικονομικών συνεπειών της, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών στρέφεται στην απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίσει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία σχετικά με τον τρόπο καθοδήγησης, μέτρησης και συνδρομής στη διαχείριση των ενεργειακών δαπανών. Χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό σύστημα, η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας συλλέγει αυτόματα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας μέσω έξυπνων μετρητών, καταγραφέων δεδομένων, του ΣΔΚ και ελεγκτών δικτύου ή απευθείας από έναν πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ενός οργανισμού. Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες συγκεντρώνονται, οργανώνονται και παρέχονται σε συνεκτική μορφή παρουσιάζοντας τις αναφορές, τις ειδοποιήσεις και την παρακολούθηση της ενέργειας του κτιρίου, καθώς και την ανάλυση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τη θέρμανση, τον ατμό, το πετρέλαιο. Η παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας μπορεί να παρέχει επίκαιρη ενημέρωση σχετική με τη χρήση της ενέργειας και τις εκπομπές άνθρακα, έτσι ώστε οι εταιρίες να είναι σε θέση να προσδιορίζουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, να προσαρμόζουν τη χρήση γρήγορα και να διοχετεύουν την εξοικονομούμενη ενέργεια όπου αυτή χρειάζεται. Οι ενεργειακοί μηχανικοί μπορούν να παρακολουθούν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και να αναζητούν ενεργά δυνατότητες για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης των ενεργειακών συναγερμών και ανάλυσης των μακροπρόθεσμων τάσεων, η οποία συμβάλλει στην εξακολούθηση των προσπαθειών για τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 9

10 VII. Προσαρμογή και ευελιξία Κατά την επιλογή ενός συστήματος παρακολούθησης ενέργειας, αναζητήστε ένα σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς και ανάλυσης των δεδομένων και βοηθά τον πελάτη να λαμβάνει μέτρα και να βελτιώνει την απόδοση. Διάφορες μέθοδοι επικοινωνίας μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε με τον πλέον αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο. Αυτές οι μέθοδοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα IP, αυτόματης κλήσης και κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημά σας θα πρέπει επίσης να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον που να μεταδίδει συναγερμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σημαντικούς χρήστες όταν, π.χ., υπάρχει υπερβολική διακύμανση της ζήτησης που επισημαίνει τη διαφορά κατανάλωσης και κόστους. Τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου μετρητή μπορούν να συγκρίνονται με βάση διαφορετικά χρονικά διαστήματα, π.χ., κατά ημέρα ή μήνα, ή μπορούν να συγκρίνονται πολλοί μετρητές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προσαρμοσμένες αναφορές είναι σημαντικές για την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στο κατάλληλο άτομο την κατάλληλη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, ο γενικός διευθυντής μπορεί να προβληματίζεται σχετικά με το συνολικό κόστος και τις εκπομπές άνθρακα, ενώ ο οικονομικός διευθυντής μπορεί να πρέπει να ελέγξει τις δαπάνες σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό. Ο διευθυντής εγκαταστάσεων θα ενδιαφερόταν κυρίως για τα προφίλ φορτίου, τη συνολική κατανάλωση και τον περιορισμό των δαπανών. Ένας υψηλού επιπέδου πίνακας μπορεί να παράσχει στα στελέχη μια ολιστική άποψη της χρήσης της ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και να παράσχει στο διευθυντή εγκαταστάσεων τη δυνατότητα να ελέγξει λεπτομέρειες, όπως π.χ. την επιθυμητή έναντι της πραγματικής κατάστασης, μηνιαίες συγκρίσεις και ακόμη περισσότερα στοιχεία. Τυπικός πίνακας REM Περιπτωσιολογική μελέτη: Θέρετρο Westin στο Μακάου Στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των πολυτελών θερέτρων, το θέρετρο Westin στο Μακάου της Κίνας πρέπει να δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου εμπειρία για τους επισκέπτες, παρακολουθώντας ταυτόχρονα επισταμένα το μικτό λειτουργικό κέρδος (GOP). Η κύρια παράμετρος για αυτό το υπερπολυτελές ξενοδοχείο είναι το ποσοστό πληρότητας και ο προϊστάμενος μηχανικός του ξενοδοχείου παρακολουθεί στενά τη χρήση ενέργειας των μη κατειλημμένων χώρων. Ακόμη και με τις επιπτώσεις των δραματικών μεταβολών των καιρικών συνθηκών και της εστίασης του θερέτρου σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης των επισκεπτών, μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης της ενέργειας απέδωσε μεταξύ πατάκα ( δολάρια ΗΠΑ) και πατάκα ( δολάρια ΗΠΑ) εξοικονομούμενης ενέργειας σε ετήσια βάση από την εγκατάστασή του το 1995 και μετά. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση της χρήσης και των απωλειών ενέργειας του θερέτρου Westin στο Μακάου έχει προσθέσει στο μικτό λειτουργικό κέρδος ποσά δολαρίων που ο οικονομικός διευθυντής της Westin μπορεί να ελέγξει. Τα μέτρα έχουν επίσης διευκολύνει τη λειτουργία του θερέτρου για το προσωπικό, γεγονός που με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού παραπόνων των πελατών και τη βελτίωση της άνεσής τους. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 10

11 VIII. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας: Μια δοκιμασμένη λύση Σε μια εποχή των τριών πυλώνων: άνθρωποι, πλανήτης και κέρδος, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επίτευξης των οργανωτικών στόχων και της εξασφάλισης στρατηγικών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Συνυπολογίζοντας τις πιέσεις που ασκούν οι καταναλωτές και η αγορά για κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρήσεις, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς πως τα στελέχη επωμίζονται με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες πέραν των κύριων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Με την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη μείωση των προϋπολογισμών λειτουργίας, η μείωση των ενεργειακών λογαριασμών έχει καταστεί ζωτική αναγκαιότητα για τους οργανισμούς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες διαθέτουν μεγάλη ποσότητα ενεργειακών δεδομένων, τα στελέχη τους διαπιστώνουν ότι δε διαθέτουν τις δραστικές πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να λαμβάνουν τις έγκαιρες και τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών και την αποφυγή της σπατάλης. Αντί μεμονωμένων ενεργειακών βελτιώσεων, οι εταιρίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διατήρηση και στη βελτίωση της χρήσης της ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο, μια προσέγγιση που απαιτεί τη διαρκή παρακολούθηση, ανάλυση και αναφορά της απόδοσης των κτιρίων. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας είναι μια δοκιμασμένη λύση για τη συλλογή και την αναφορά ενεργειακών δεδομένων, από την οποία προκύπτουν δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της απόδοσης Η διαχείριση της ενέργειας είναι ένας τομέας που χρίζει προσοχής, αλλά με ποιό τρόπο; Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας αποτελεί δοκιμασμένη λύση, η οποία χρησιμοποιεί διαδικτυακή τεχνολογία για τη συλλογή και την αναφορά των ενεργειακών δεδομένων μιας εταιρίας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία για την παροχή συμβουλών στις εταιρίες και την καθοδήγησή τους σχετικά με τον τρόπο λήψης μέτρων, εκμετάλλευσης ευκαιριών περιορισμού του κόστους και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. Και πάλι: Δεν μπορεί κανείς να διαχειρισθεί κάτι που δεν μπορεί να μετρήσει. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας είναι μια λύση που μπορεί να συμβάλλει στην προβολή της χρήσης της ενέργειας με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μιας προφανούς επίδρασης στους τρεις πυλώνες. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 11

12 Schneider Electric One High Street, North Andover, MA ΗΠΑ Τηλέφωνο: Φαξ: All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice Schneider Electric. All rights reserved _GR WP-REM-A4.BU.N.EN CC Ιούνιος 2011 gg

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Βιομ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Συντάκτης: Γιώργος Χριστοδούλου Ηλεκτρολόγος Mηχανικός, MSc Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Ο όρος Μάνατζμεντ χρησιμοποιείται για να εκφράσει τρεις κυρίως έννοιες: Πρώτον, με τη λέξη Μάνατζμεντ εννοείται μια σειρά ενεργειών με τις οποίες επιδιώκεται η οργάνωση και η κατεύθυνση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις Energy Solutions & Industry 05.03.2015 To 2014 σε αριθμούς Πωλήσεις 98εκ 45 καταστήματα Δίκτυο Μερίδιο 32% Ανθρώπινο δυναμικό 620 To 2014 σε αριθμούς Νέοι κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΖΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Ενεργειακή αποδοτικότητα...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Edgar Mayer Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Η σύγχρονη και έξυπνη τεχνολογία ελέγχου παρέχει σηµαντικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενεργειακοί έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Εσπερίδα με Θέμα: «Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας» Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Δρ. Χάρης Δούκας Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... μέσω προϊόντων ελέγχου πιστoποιημένων από τον eu.bac Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Τα οικιστικά αστικά και επαγγελματικά κτίρια είναι υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται το πλήρες κείμενο πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ProFresh. Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων

ProFresh. Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων Οικονομικός φωτισμός LED για καταστήματα λιανικού εμπορίου με καταψύκτες και βιτρίνες τροφίμων Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των νέων ProFresh 1. Σημαντικά καλύτερη προβολή του προϊόντος. 2. Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED

Φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED 1 1. Λίγα λόγια για εμάς Η Sirecled Hellas S.A ιδρύθηκε το 2013 διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης και παραγωγής συστημάτων LED στην Ν.ΑΕυρώπη. Τομείς εξειδίκευσης Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με κοινοτική οδηγία από το 2009

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με κοινοτική οδηγία από το 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με κοινοτική οδηγία από το 2009 Η γενικότερη ανησυχία και ευαισθητοποίηση για τις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες και τα λιγοστά πλέον αποθέματα ενέργειας του πλανήτη,

Διαβάστε περισσότερα

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Merten λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Απρίλιος 2014 1 Σειρά διακοπτών Merten Λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Όταν έρθει η στιγμή να δημιουργήσετε το σπίτι των ονείρων σας, η άνεση, η ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Έλεγχος - Ελεγκτική Επίκ. Καθηγητής Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ bbsk

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ bbsk ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ bbsk Συγκριτικά Πλεονεκτήματα - Εταιρικό Προφίλ - Περιγραφή Προϊόντων Έργα & εγκαταστάσεις - Εγγυήσεις Τρόποι πληρωμής - Έντυπα Υπερτερούμε έναντι άλλων. Οριζόντια τοποθέτηση ηλιακών Τοποθετούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα