Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης"

Transcript

1 Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης Εκμεταλλευθείτε ευκαιρίες περιορισμού του κόστους και βελτιώστε την απόδοση των κτιρίων με μια δοκιμασμένη λύση. Ιούνιος 2011 / White Paper Make the most of your energy SM

2 Σύνοψη White Paper I. Δεν μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεν μπορείτε να μετρήσετε...3 II. Η σχέση μεταξύ οικονομικής επιτυχίας και περιβαλλοντικής ευθύνης...4 III. Τι πρέπει να μετράτε και γιατί;...5 Παρακολούθηση ενεργητικών και παθητικών βελτιώσεων...5 Υπάρχει αποτέλεσμα;...5 Διαρκής βελτίωση...5 IV. Πολύτιμες πληροφορίες και δραστικά μέτρα...6 Σύγκριση...6 Έμμεση μέτρηση...6 Άμεση μέτρηση...7 V. Ποιά μεθοδολογία θα πρέπει να εφαρμόσω;...8 VI. Πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε...9 VII. Προσαρμογή και ευελιξία...10 VIII. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας Μια δοκιμασμένη λύση... 11

3 I. Δεv μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεv μπορείτε να μετρήσετε Ο περιορισμός της χρήσης και της σπατάλης της ενέργειας θεωρείται πλέον ως ωφέλιμη δράση για την επίτευξη αποτελεσμάτων με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και για το περιβάλλον. Ωστόσο, τα διευθυντικά στελέχη δε διαθέτουν συνήθως τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες, προορατικές αποφάσεις σχετικές με τη χρήση της ενέργειας στα κτίριά τους. Οι σημερινοί επιχειρηματίες επικεντρώνονται σε ένα μόνο στοιχείο: στους στόχους και στις στρατηγικές των επιχειρήσεών τους. Παρ' όλο που τα μέτρα περιορισμού της ενέργειας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι σημαντικά για τα στελέχη, τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την ενέργεια συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε απλή, εύκολη κατανοητή μορφή. Οι πρωτοβουλίες για την ενέργεια αποτελούν πολύ συχνά μεμονωμένες βελτιώσεις που δεν παρακολουθούνται ούτε προσδιορίζονται σωστά με την πάροδο του χρόνου. Κατά συνέπεια, τα οφέλη αυτών των βελτιώσεων είναι βραχυπρόθεσμα. Η ενδεδειγμένη λύση για τον περιορισμό της χρήσης της ενέργειας και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της μείωσης της, συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στα στελέχη, ώστε αυτά να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, οι οποίες ισοσκελίζουν τη χρήση της ενέργειας με άλλους στόχους, όπως την κτιριακή άνεση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας αποτελεί δοκιμασμένη λύση, η οποία έχει εμφανή αποτελέσματα με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Με τη χρήση διαδικτυακής τεχνολογίας, η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας παρέχει πληροφορίες, αναλύσεις και καθοδήγηση που παρέχει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να κατανοούν τη χρήση ενέργειας του οργανισμού τους, να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να βελτιώνουν διαρκώς την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση των κτιρίων. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 3

4 II. Η σχέση μεταξύ οικονομικής επιτυχίας και περιβαλλοντικής ευθύνης Κάποτε, τα εταιρικά στελέχη θεωρούσαν τον περιβαλλοντικό προβληματισμό ως δευτερεύουσας σημασίας ή ακόμη και ως ανασταλτικό παράγοντα της λειτουργίας μιας επικερδούς επιχείρησης. Όχι πλέον. Οι περισσότερες εταιρίες αναγνωρίζουν ότι η οικονομική επιτυχία είναι συνυφασμένη με την περιβαλλοντική ευθύνη και το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στον τομέα της ενέργειας. Ο περιορισμός της χρήσης της ενέργειας είναι «πράσινος» τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις επιχειρήσεις. Λάβετε υπόψη τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία: Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κατασκευαστών εκτιμά ότι περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην EΕ οφείλεται στη χρήση ενέργειας σε κτίρια. Το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ (U.S. Green Buildings Council) εκτιμά ότι τα κτίρια εμπορικής χρήσης καταναλώνουν κατά μέσο όρο 20% περισσότερη ενέργεια από την αναγκαία. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον περιορισμό των ενεργειακών δαπανών σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Μπορούν να χαραχθούν στρατηγικές αποδοτικότητας για τον προγραμματισμό της ενδεδειγμένης χρήσης των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) ή για τη βέλτιστη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Καθαυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν: Τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος. Ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας, καθώς και των ενεργειακών απωλειών εξαιτίας διαρροών και σπατάλης, μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Η οικονομική επιτυχία είναι συνυφασμένη με την περιβαλλοντική ευθύνη. Η γνώση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ζήτημα. Η κατοχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση των ενεργειακών δαπανών είναι κάτι άλλο. Πολλές εταιρίες ενδέχεται να μην έχουν την ικανότητα να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις ενεργειακές πληροφορίες. Συχνά, όταν υπάρχουν διαθέσιμα ενεργειακά δεδομένα, αυτά δεν παρουσιάζονται κατά τρόπον που να παρέχει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιφέρουν βελτιώσεις, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίζουν μια αποδεκτή απόδοση επένδυσης. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων της οικονομικής σημασίας της ενέργειας και της έλλειψης δραστικών μέτρων οδηγεί πολλές εταιρίες στη συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας που τις βοηθούν να προσδιορίζουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν ενεργειακές πρωτοβουλίες καίριας σημασίας. Μια τέτοια συνεργασία όχι μόνο μπορεί να αποδώσει απτά οικονομικά οφέλη, αλλά και πολλά άυλα οφέλη, όπως την απόδειξη της επίτευξης των στόχων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτιωμένη αντίληψη της αγοράς. Στον πίνακα 1 σκιαγραφούνται πολλά από τα οφέλη τα οποία επιτυγχάνονται με την ενεργειακή βελτιώση των εγκαταστάσεων, που μπορούν να εξασφαλισθούν, όταν τα ανώτατα στελέχη έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη διαχείριση της ενέργειας, όπως ακριβώς γίνεται με άλλες επιχειρηματικές πτυχές. Απτά Άυλα Εξοικονόμηση ενέργειας Ικανοποίηση των ατόμων Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών Άνεση των ατόμων Εξοικονόμηση προσωπικού Παραγωγικότητα Εξοικονόμηση χρόνου Καλή θέληση Περιορισμός των διαμαρτυριών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ατόμων Κοινωνική ευθύνη Αξία ακινήτου Αποφυγή απωλειών επιχειρηματικής δραστηριότητας Πίνακας 1: Οφέλη που προκύπτουν από τις σχετικές με την ενέργεια βελτιώσεις εγκαταστάσεων Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 4

5 III. Τι πρέπει να μετράτε και γιατί; Παρακολούθηση ενεργητικών και παθητικών βελτιώσεων Μία πρόκληση στη διαχείριση της χρήσης της ενέργειας είναι ότι όλες οι βελτιώσεις δεν απαιτούν την ίδια εποπτεία. Γενικά, οι ενεργειακές βελτιώσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: ενεργητικές και παθητικές. H μειοψηφία των βελτιώσεων είναι οι παθητικές βελτιώσεις. Τέτοιες βελτιώσεις είναι π.χ., η μόνωση ή οι φωτεινές επιγραφές LED «Έξοδος». Αυτές οι βελτιώσεις εξασφαλίζουν τα ίδια αποτελέσματα χωρίς καμία ρύθμιση, βαθμονόμηση, λίπανση ή παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο ένα συγκεκριμένο κτίριο διαθέτει φωτεινές επιγραφές LED εξόδου. Ο έλεγχος της ύπαρξής τους απαιτεί μία ελάχιστη προσπάθεια. Ωστόσο, οι περισσότερες βελτιώσεις είναι ενεργητικές, γεγονός που συνεπάγεται ότι απαιτούνται περιοδικές ενέργειες προκειμένου να εξακολουθήσουν να παρέχουν κάποιο όφελος. Οι ενεργητικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν προγράμματα ευαισθητοποίησης, χρονοδιαγράμματα φωτισμού, οικονομητήρες, αυτόματα συστήματα πλύσης και πολλές άλλες δραστηριότητες που χρίζουν προσοχής και συνεχούς συντήρησης μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού. Δυστυχώς, οι ενεργητικές βελτιώσεις μπορούν εύκολα να υποβαθμισθούν από αμέλεια: μπορεί να διακοπούν, να απενεργοποιηθούν, να παρακαμφθούν, να διαβρωθούν ή απλώς να αμεληθούν. Στην περίπτωση αυτή χάνεται κάθε όφελος και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια απόδοση υποδεέστερη από εκείνη που θα εξασφαλιζόταν εάν δεν είχε αναληφθεί κανένα εγχείρημα. Κάθε σχέδιο διαχείρισης της ενέργειας πρέπει να προχωρά πέραν του αρχικού σταδίου σχεδιασμού και υλοποίησης και να περιλαμβάνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των βελτιώσεων. Οι ενεργητικές βελτιώσεις απαιτούν συνεχή παρακολούθηση για τη διατήρηση των οφελών. Υπάρχει αποτέλεσμα; Το βασικό ζήτημα για κάθε ενεργειακή βελτίωση είναι αν αυτή έχει το προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της ωφέλειας και τη συνεχή βελτίωση της. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος κάθε σχεδίου, αλλά πολύ συχνά μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο ή παραμελείται κατά την προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων. Τόσο οι παθητικές όσο και οι ενεργητικές βελτιώσεις πρέπει να υπερβαίνουν αυτό το εμπόδιο της εξασφάλισης του προβλεπόμενου αποτελέσματος. Για τις παθητικές βελτιώσεις, αυτό συνεπάγεται την επέκταση των απαιτούμενων μετρήσεων για την εξασφάλιση της διατήρησης της ωφέλειας. Για τις ενεργητικές βελτιώσεις, αυτό το ζήτημα πρέπει να εξακολουθήσει να τίθεται. Για παράδειγμα, η τεκμηρίωση μιας βελτίωσης, όπως το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να συνίσταται στην κατάρτιση ενημερωμένων και τεκμηριωμένων χρονοδιαγραμμάτων σε χώρους κτιρίων και για τον εξοπλισμό. Η αρχική λειτουργία μπορεί να τεκμηριώνει την υλοποίηση, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η στρατηγική εξακολουθεί να εφαρμόζεται και να αποδίδει αποτελέσματα πέραν της χρονικής περιόδου της σχεδίασης. Συνεχείς βελτιώσεις Όπως ακριβώς «δεν μπορείτε να διαχειρισθείτε κάτι που δεν μπορείτε να μετρήσετε», έτσι δεν μπορείτε ούτε να το βελτιώσετε. Οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει προγράμματα, όπως η πασίγνωστη διαδικασία Έξι Σίγμα, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών τους. Στο ίδιο πνεύμα, οι επιχειρηματίες έχουν τις δικές τους προσδοκίες από τα κτίριά τους. Κατά συνέπεια, οι προσεγγίσεις συνεχούς βελτίωσης ισχύουν εξίσου για κτιριακά περιβάλλοντα. Οι ίδιες στρατηγικές και μετρήσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της λειτουργικότητας μιας στρατηγικής μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν ώστε να προσδιορισθεί η περαιτέρω βελτίωση και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτήν. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 5

6 IV. Πολύτιμες πληροφορίες και δραστικά μέτρα Το κλειδί για τη διαχείριση της ενέργειας αποτελούν αναμφίβολα τα δραστικά μέτρα που βασίζονται σε πραγματικές πληροφορίες. Ωστόσο, οι ανώτατου επιπέδου μετρήσεις ενέργειας αποτελούν την κατάληξη των καθημερινών εργασιών και πολλών αποφάσεων που λαμβάνονται από άτομα, διαδικασίες και τεχνολογίες. Όταν αναγνωρισθεί ένα ζήτημα ανώτατου επιπέδου, αυτό μπορεί να είναι ήδη δαπανηρό. Ποιές στρατηγικές παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη μέτρων πριν προκύψει κάποιο πρόβλημα; Στην πράξη, ένας συνδυασμός μεθόδων παρέχει τις πληροφορίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο μιας ενεργητικής βελτίωσης χωρίς να ανακύψει υπερβολικό κόστος. Εφόσον οι μετρήσεις διεξάγονται σε τακτική βάση, αποτελούν τεκμήριο για ενδείξεις σε χρονικά εκείνον του προηγούμενου μήνα ή έτους. Αυτή η μέθοδος είναι ενδεικτική για την απόδοση του προγράμματος, αλλά δεν παρέχει συνήθως πληροφορίες για τα επιμέρους μέτρα που εξακολουθούν να αποδίδουν. Σηματοδοτεί τη συνολική απόδοση σχεδίων μεγάλης κλίμακας ή εκείνων με αλληλοσυνδεόμενες βελτιώσεις. Ωστόσο, δεν είναι ενδεικτική για τυχόν άλλες επιπτώσεις, π.χ., για τον τρόπο με τον οποίο η χρήση ενέργειας επηρεάζει την παραγωγικότητα. Οι μέθοδοι μέτρησης προσλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις γενικές μορφές: Σύγκριση Έμμεση μέτρηση Άμεση μέτρηση Επίπεδο Σύστημα μέτρησης Απαιτήσεις δεδομένων 1 Σύγκριση Μηνιαία σύγκριση λογαριασμών Τμήμα οικονομικών/διεύθυνσης 2 Έμμεση μέτρηση Σύστημα διαχείρισης κτιρίων Τμήμα συντήρησης/μηχανικών 3 Άμεση μέτρηση Μετρητές και επιμέρους μετρητές Χρέωση της χρήσης σε επιμέρους τμήματα, ενσωμάτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα διαστήματα, οι οποίες μπορούν να εξετάζονται περιοδικά προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο η βελτίωση παρέχει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Η επιλεγόμενη μέθοδος μέτρησης εξαρτάται από το επίπεδο των απαιτούμενων πληροφοριών. Σύγκριση Οι μέθοδοι σύγκρισης συγκρίνουν την τρέχουσα μέτρηση με μια προηγούμενη περίοδο. Για μετρήσεις σε κτιριακά περιβάλλοντα, με περισσότερες παραμέτρους, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, το μεταβαλλόμενο ωράριο λειτουργίας και οι χρήσεις των κτιρίων, μπορούν να υπάρχουν αποκλίσεις κατά τη σύγκριση των δεδομένων, αυτοί δε οι παράγοντες καθιστούν δυσχερή τη χρήση αυτής της μεθόδου. Υπάρχουν υπηρεσίες και λογισμικό που προσομοιώνουν το κτίριο και συνυπολογίζουν αυτές τις περίπλοκες συνθήκες, αλλά το μοντέλο πρέπει να είναι ακριβές για να είναι αποτελεσματικό. Η σύγκριση λογαριασμών συνίσταται απλώς στη σύγκριση του τρέχοντος λογαριασμού με Έμμεση μέτρηση Πολλές μετρήσεις μπορούν να διεξάγονται με έμμεσο τρόπο, βασιζόμενες σε υποθέσεις. Μη πρακτικές ή δαπανηρές μετρήσεις, περιορισμοί κόστους και χρόνου, καθώς και άγνωστες συνθήκες συμβάλλουν συνολικά στην αναγκαιότητα υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης. Η έμμεση μέτρηση είναι αποτελεσματική σε περίπτωση που οποιεσδήποτε υποθέσεις και συστήματα μέτρησης της απόδοσης δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα μέτρησης. Στο προαναφερόμενο παράδειγμα της φωτεινής επιγραφής LED εξόδου, η κατανάλωση αποτελεί τη συνολική ηλεκτρική ισχύ όλων των λυχνιών πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ωρών που αυτές είναι σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, η μόνη αναγκαία μέτρηση είναι η μέτρηση του συνολικού ρεύματος (έντασης ρεύματος), επειδή η τάση μπορεί να θεωρηθεί αμετάβλητη. Εάν η ένταση του ρεύματος είναι υψηλότερη από εκείνη αμέσως μετά την αφαίρεση των λυχνιών, τότε έχουν προστεθεί περισσότερα φωτιστικά σώματα ή χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλες λυχνίες. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 6

7 Τα συστήματα ελέγχου είναι σε θέση να καταγράφουν μετρήσεις σε συνάρτηση με το χρόνο. Αυτό προϋποθέτει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου ή ελέγχεται με κάποιο τρόπο από αυτό. Το σύστημα καταγράφει μια μέτρηση με χρονοσήμανση, η οποία διατίθεται σε μία ή περισσότερες αναφορές του συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να προσδιορίσουμε κατά πόσο εξακολουθεί να εφαρμόζεται μια στρατηγική προγραμματισμού. Μια εξέταση των καταγεγραμμένων τιμών έντασης ρεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο ή των συμβάντων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα μπορούσε να παράσχει στοιχεία για το αν η στρατηγική προγραμματισμού εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Η εξέταση συμβάντων που αναφέρονται σε ένα σύστημα ελέγχου είναι επίσης αποτελεσματική για συσκευές που αποκρίνονται αυτόματα σε ένα συμβάν. Εάν ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης καταγράφει την κατάληψη του χώρου, τότε ο χρόνος λειτουργίας του φωτισμού και ενδεχομένως των εξαεριστήρων είναι διαθέσιμος, εφόσον αυτά τα συστήματα έχουν ενεργοποιηθεί επειδή ο χώρος είναι κατειλημμένος. Άμεση μέτρηση Οι άμεσες μετρήσεις παρουσιάζουν την απόδοση απευθείας, χωρίς υποθέσεις. Εάν η απαίτηση απόδοσης σε έναν κρίσιμης σημασίας χώρο πρέπει να είναι 20 C +/- 1 C, αυτή μπορεί να μετρηθεί και να αναφερθεί με χαμηλό κόστος. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μη αυτόματων και αυτοματοποιημένων αισθητήρων για τις συγκεκριμένες μετρήσεις, καθώς και μια πληθώρα συστημάτων για την καταγραφή των δεδομένων που παράγονται από αυτούς. Οι μετρήσεις μπορούν επίσης να καταγράφονται χωρίς αυτοματισμό, στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης. Η εγκατάσταση ενός μετρητή ή ενός δευτερεύοντος κυκλώματος ή στοιχείου ενός συστήματος παρέχει απευθείας μέτρηση της απόδοσης του συγκεκριμένου συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια αποθήκη υπό συνθήκες περιβάλλοντος διαφορετικές από εκείνες του χώρου γραφείων όπου εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ενεργειακής ευαισθητοποίησης. Η χρήση ενός δεύτερου μετρητή της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο των γραφείων θα αποδείκνυε αν το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ενέργεια ήταν αποτελεσματικό παρέχοντας στο προσωπικό κίνητρα να θέτει εκτός λειτουργίας το φωτισμό των γραφείων και τον εξοπλισμό Π/Υ στο τέλος της ημέρας. Οι επιμέρους μετρητές μπορούν να απομονώνουν ένα συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου προκειμένου να εξακριβωθεί αν ένα πρόγραμμα συμπεριφοράς είναι αποδοτικό και θα πρέπει να συνεχισθεί. Όταν η προσδοκώμενη αλλαγή είναι κάτω του 10% σε κάθε συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου, η σύγκριση των λογαριασμών δεν θα είναι ακριβής. Οι διακυμάνσεις της μηνιαίας κατανάλωσης, οι περίοδοι χρέωσης και οι λογαριασμοί έναντι καθιστούν αδόκιμη την εφαρμογή της. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 7

8 V. Ποιά μεθοδολογία θα πρέπει να εφαρμόσω; Η επιλογή μιας μεθοδολογίας εξαρτάται από το μέγεθος του σχεδίου και το βαθμό στον οποίο μπορούν να επηρεασθούν τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο μικρής κλίμακας μπορεί να αιτιολογήσει μόνο μια έμμεση μέτρηση. Ένα παράδειγμα αδόκιμης χρήσης της έμμεσης μέτρησης θα ήταν η χρήση δεδομένων χρόνου λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης κτιρίου (ΣΔΚ) σε συνδυασμό με υποθέσεις για τη μέτρηση της αλλαγής σε kw. Από την άλλη πλευρά, εάν ένας μετρητής μετρά τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για ένα συγκρότημα μεγάλης κλίμακας και το ενεργειακό σχέδιο προορίζεται για ένα μεμονωμένο κτίριο, τότε η σύγκριση λογαριασμών δεν έχει κανένα νόημα, επειδή η βελτίωση σε ένα κτίριο δεν είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση στο συνολικό λογαριασμό ρεύματος του συγκροτήματος. Μια άμεση μέτρηση, όπως η προσθήκη ενός επιμέρους μετρητή, θα ήταν πιο ενδεδειγμένη στην προκειμένη περίπτωση. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 8

9 VI. Πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε Τα κτίρια είναι δυναμικές οντότητες με διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και πληρότητα. Οι μεμονωμένοι ενεργειακοί έλεγχοι παρουσιάζουν μόνο ένα στιγμιότυπο της χρήσης της ενέργειας, ενώ οι μηνιαίοι λογαριασμοί ρεύματος λειτουργούν απλώς ως μια αναδρομική εικόνα. Το πολυάσχολο προσωπικό μπορεί να μη διαθέτει το χρόνο, τα μέσα ή την κατάρτιση για να αναλύει τη μηνιαία/την ετήσια χρήση της ενέργειας και να διερευνά ή να αποκαθιστά συμβάντα, πόσο μάλλον δε να συλλέγει δεδομένα σε ευανάγνωστη μορφή για κοινή χρήση με τους επιχειρηματίες. Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της χρήσης της ενέργειας και των σημαντικών οικονομικών συνεπειών της, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών στρέφεται στην απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίσει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία σχετικά με τον τρόπο καθοδήγησης, μέτρησης και συνδρομής στη διαχείριση των ενεργειακών δαπανών. Χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό σύστημα, η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας συλλέγει αυτόματα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας μέσω έξυπνων μετρητών, καταγραφέων δεδομένων, του ΣΔΚ και ελεγκτών δικτύου ή απευθείας από έναν πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ενός οργανισμού. Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες συγκεντρώνονται, οργανώνονται και παρέχονται σε συνεκτική μορφή παρουσιάζοντας τις αναφορές, τις ειδοποιήσεις και την παρακολούθηση της ενέργειας του κτιρίου, καθώς και την ανάλυση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τη θέρμανση, τον ατμό, το πετρέλαιο. Η παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας μπορεί να παρέχει επίκαιρη ενημέρωση σχετική με τη χρήση της ενέργειας και τις εκπομπές άνθρακα, έτσι ώστε οι εταιρίες να είναι σε θέση να προσδιορίζουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, να προσαρμόζουν τη χρήση γρήγορα και να διοχετεύουν την εξοικονομούμενη ενέργεια όπου αυτή χρειάζεται. Οι ενεργειακοί μηχανικοί μπορούν να παρακολουθούν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και να αναζητούν ενεργά δυνατότητες για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης των ενεργειακών συναγερμών και ανάλυσης των μακροπρόθεσμων τάσεων, η οποία συμβάλλει στην εξακολούθηση των προσπαθειών για τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 9

10 VII. Προσαρμογή και ευελιξία Κατά την επιλογή ενός συστήματος παρακολούθησης ενέργειας, αναζητήστε ένα σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς και ανάλυσης των δεδομένων και βοηθά τον πελάτη να λαμβάνει μέτρα και να βελτιώνει την απόδοση. Διάφορες μέθοδοι επικοινωνίας μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε με τον πλέον αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο. Αυτές οι μέθοδοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα IP, αυτόματης κλήσης και κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημά σας θα πρέπει επίσης να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον που να μεταδίδει συναγερμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σημαντικούς χρήστες όταν, π.χ., υπάρχει υπερβολική διακύμανση της ζήτησης που επισημαίνει τη διαφορά κατανάλωσης και κόστους. Τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου μετρητή μπορούν να συγκρίνονται με βάση διαφορετικά χρονικά διαστήματα, π.χ., κατά ημέρα ή μήνα, ή μπορούν να συγκρίνονται πολλοί μετρητές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προσαρμοσμένες αναφορές είναι σημαντικές για την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών στο κατάλληλο άτομο την κατάλληλη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, ο γενικός διευθυντής μπορεί να προβληματίζεται σχετικά με το συνολικό κόστος και τις εκπομπές άνθρακα, ενώ ο οικονομικός διευθυντής μπορεί να πρέπει να ελέγξει τις δαπάνες σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό. Ο διευθυντής εγκαταστάσεων θα ενδιαφερόταν κυρίως για τα προφίλ φορτίου, τη συνολική κατανάλωση και τον περιορισμό των δαπανών. Ένας υψηλού επιπέδου πίνακας μπορεί να παράσχει στα στελέχη μια ολιστική άποψη της χρήσης της ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων και να παράσχει στο διευθυντή εγκαταστάσεων τη δυνατότητα να ελέγξει λεπτομέρειες, όπως π.χ. την επιθυμητή έναντι της πραγματικής κατάστασης, μηνιαίες συγκρίσεις και ακόμη περισσότερα στοιχεία. Τυπικός πίνακας REM Περιπτωσιολογική μελέτη: Θέρετρο Westin στο Μακάου Στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των πολυτελών θερέτρων, το θέρετρο Westin στο Μακάου της Κίνας πρέπει να δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου εμπειρία για τους επισκέπτες, παρακολουθώντας ταυτόχρονα επισταμένα το μικτό λειτουργικό κέρδος (GOP). Η κύρια παράμετρος για αυτό το υπερπολυτελές ξενοδοχείο είναι το ποσοστό πληρότητας και ο προϊστάμενος μηχανικός του ξενοδοχείου παρακολουθεί στενά τη χρήση ενέργειας των μη κατειλημμένων χώρων. Ακόμη και με τις επιπτώσεις των δραματικών μεταβολών των καιρικών συνθηκών και της εστίασης του θερέτρου σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης των επισκεπτών, μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης της ενέργειας απέδωσε μεταξύ πατάκα ( δολάρια ΗΠΑ) και πατάκα ( δολάρια ΗΠΑ) εξοικονομούμενης ενέργειας σε ετήσια βάση από την εγκατάστασή του το 1995 και μετά. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση της χρήσης και των απωλειών ενέργειας του θερέτρου Westin στο Μακάου έχει προσθέσει στο μικτό λειτουργικό κέρδος ποσά δολαρίων που ο οικονομικός διευθυντής της Westin μπορεί να ελέγξει. Τα μέτρα έχουν επίσης διευκολύνει τη λειτουργία του θερέτρου για το προσωπικό, γεγονός που με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού παραπόνων των πελατών και τη βελτίωση της άνεσής τους. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 10

11 VIII. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας: Μια δοκιμασμένη λύση Σε μια εποχή των τριών πυλώνων: άνθρωποι, πλανήτης και κέρδος, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επίτευξης των οργανωτικών στόχων και της εξασφάλισης στρατηγικών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Συνυπολογίζοντας τις πιέσεις που ασκούν οι καταναλωτές και η αγορά για κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρήσεις, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς πως τα στελέχη επωμίζονται με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες πέραν των κύριων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Με την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη μείωση των προϋπολογισμών λειτουργίας, η μείωση των ενεργειακών λογαριασμών έχει καταστεί ζωτική αναγκαιότητα για τους οργανισμούς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες διαθέτουν μεγάλη ποσότητα ενεργειακών δεδομένων, τα στελέχη τους διαπιστώνουν ότι δε διαθέτουν τις δραστικές πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να λαμβάνουν τις έγκαιρες και τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών και την αποφυγή της σπατάλης. Αντί μεμονωμένων ενεργειακών βελτιώσεων, οι εταιρίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διατήρηση και στη βελτίωση της χρήσης της ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο, μια προσέγγιση που απαιτεί τη διαρκή παρακολούθηση, ανάλυση και αναφορά της απόδοσης των κτιρίων. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας είναι μια δοκιμασμένη λύση για τη συλλογή και την αναφορά ενεργειακών δεδομένων, από την οποία προκύπτουν δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της απόδοσης Η διαχείριση της ενέργειας είναι ένας τομέας που χρίζει προσοχής, αλλά με ποιό τρόπο; Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας αποτελεί δοκιμασμένη λύση, η οποία χρησιμοποιεί διαδικτυακή τεχνολογία για τη συλλογή και την αναφορά των ενεργειακών δεδομένων μιας εταιρίας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία για την παροχή συμβουλών στις εταιρίες και την καθοδήγησή τους σχετικά με τον τρόπο λήψης μέτρων, εκμετάλλευσης ευκαιριών περιορισμού του κόστους και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. Και πάλι: Δεν μπορεί κανείς να διαχειρισθεί κάτι που δεν μπορεί να μετρήσει. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ενέργειας είναι μια λύση που μπορεί να συμβάλλει στην προβολή της χρήσης της ενέργειας με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μιας προφανούς επίδρασης στους τρεις πυλώνες. Παρακολούθηση της χρήσης της ενέργειας: Η δύναμη της ενημέρωσης 11

12 Schneider Electric One High Street, North Andover, MA ΗΠΑ Τηλέφωνο: Φαξ: All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice Schneider Electric. All rights reserved _GR WP-REM-A4.BU.N.EN CC Ιούνιος 2011 gg

Energy. παγκοσμίου κλάσης. Intelligent. διαχείρισης ενέργειας. Παρουσιάζουμε το κτίριο της

Energy. παγκοσμίου κλάσης. Intelligent. διαχείρισης ενέργειας. Παρουσιάζουμε το κτίριο της Intelligent Μάρτιος 2012 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε το κτίριο της παγκοσμίου κλάσης διαχείρισης ενέργειας Μάθετε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Energy ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Intelligent. αλλάζουν τον κόσμο. Καλέστε στο 800 11 62900 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ. Οι νέες ενεργειακές αρχιτεκτονικές

Energy ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Intelligent. αλλάζουν τον κόσμο. Καλέστε στο 800 11 62900 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ. Οι νέες ενεργειακές αρχιτεκτονικές Intelligent Ελλάδα Ιούνιος 2012 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ SETV ΒΛ. ΣΕΛΙΔΑ 3 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες για πάντα. απόδοσης. μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής. Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος

Οικονομίες για πάντα. απόδοσης. μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής. Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος Οικονομίες για πάντα μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής απόδοσης Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος Σύνοψη Περίληψη... 3 Εισαγωγή... 4 Η κατάσταση σήμερα.... 7 Ανάληψη δράσεων για την Ενέργεια... 9 Ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια

Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια Ένα White Paper της Frost & Sullivan σε Συνεργασία με τη Schneider Electric Συντάχθηκε από τον John Raspin, Συνεργάτης, Ενέργεια & Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα

Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα ΑΤΕΙ Κρήτης - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα Πτυχιακή Εργασία ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 4977 Καθηγητής : Νικόλαος Σακκάς Απρίλιος 2015 Σ ε λ ί δ α 1

Διαβάστε περισσότερα

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Στόχοι... 3 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 3. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο η-επιχειρείν....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το CRM στην επιχείρηση 2.1 Το CRM και ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής

Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Συνδέστε τα κτίριά σας με την εξοικονόμηση ενέργειας Μέτρηση Διασύνδεση Εξοικονόμηση Θέτοντας τους λογαριασμούς ρεύματος υπό έλεγχο Με ένα λογικό αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταμουλακάτος Ηρακλής Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣ, Αναπλ.Καθηγητής ΠΡΕΒΕΖΑ 2013 1 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα