Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε Αμερικανικά πανεπιστήμια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε Αμερικανικά πανεπιστήμια"

Transcript

1 Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε Αμερικανικά πανεπιστήμια Παναγιώτης Κώτσιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μονάδα Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Χρηστών, 1 Περίληψη Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι καταρχήν να εξετάσει το εάν και κατά πόσο η πληροφοριακή παιδεία έχει ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών των αμερικανικών πανεπιστημίων με τη μορφή μαθήματος, και έπειτα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για σύγκριση με τα διαθέσιμα για τον ελληνικό χώρο. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω ερωτήσεως πολλαπλής επιλογής που στάλθηκε το καλοκαίρι του 2008 στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πληροφοριακή παιδεία της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών. Απαντήσεις παρελήφθησαν από 27 διαφορετικά αμερικανικά πανεπιστήμια και κολλέγια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αμερικανικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι μεν πιο οργανωμένες από τις ελληνικές στην παροχή μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας, αλλά η διαφορά είναι μικρή. Συμπεραίνεται επίσης ότι στον ελληνικό χώρο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πρόοδος στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας. Λέξεις κλειδιά : εκπαίδευση χρηστών, Αμερικανικά πανεπιστήμια, ανώτατη εκπαίδευση, πληροφοριακή παιδεία, έρευνα i. Εισαγωγή Η απόκτηση ικανοτήτων πληροφοριακής παιδείας κατά τη διάρκεια των ανώτατων σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών και για την σωστή προετοιμασία τους για τον μετέπειτα επαγγελματικό στίβο. Ο τρόπος όμως, με τον οποίο καλλιεργούνται οι ικανότητες αυτές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφέρει από χώρα σε χώρα και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Σε κάποιες περιπτώσεις συναντάμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε άλλες ηλεκτρονικές οδηγούς μέσω ιστοσελίδων και σε άλλες ολοκληρωμένα μαθήματα πληροφοριακής παιδείας επιλογής ή κορμού. Με σκοπό τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον τρόπο παράδοσης μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας σε μια άλλη χώρα και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ. Η συλλογή στοιχείων από τη χώρα αυτή, η οποία παρουσιάζει μεγάλη παράδοση στον συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να βοηθήσει αφενός στην ενημέρωση μας για την εκεί υπάρχουσα κατάσταση και αφετέρου να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση με τον ελληνικό χώρο, βάσει των σχετικών ερευνών που διεξήχθησαν πάνω στο θέμα τα προηγούμενα χρόνια. ii. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 1 Ευχαριστώ την κ Μπίσμπα Άννα για την φιλολογική επιμέλεια του κειμένου. 1

2 Η πληροφοριακή παιδεία έχει γίνει γνωστή με πολλά διαφορετικά ονόματα όπως: προσανατολισμός στη χρήση της βιβλιοθήκης, βιβλιογραφική εκπαίδευση, εκπαίδευση χρηστών και καλλιέργεια δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας. Ωστόσο οι ορισμοί είναι μεταξύ τους αλληλένδετοι. Ο προσανατολισμός στη χρήση της βιβλιοθήκης επικεντρώνεται στο πώς κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο της βιβλιοθήκης, η βιβλιογραφική εκπαίδευση και η εκπαίδευση χρηστών στην εκμάθηση της χρήσης των πληροφοριακών πηγών που προσφέρει η βιβλιοθήκη, ενώ η καλλιέργεια πληροφοριακών δεξιοτήτων και τελικά της πληροφοριακής παιδείας στην απόκτηση ικανοτήτων προσδιορισμού, εύρεσης, ανάκτησης, αξιολόγησης, αποτελεσματικής και ηθικής χρήσης της απαιτούμενης πληροφόρησης (www.informationliteracy.org.uk). Αυτή η εξέλιξη των μεθόδων εκπαίδευσης που ουσιαστικά μετέτρεψε τις ικανότητες χρήσης της βιβλιοθήκης σε ικανότητες πληροφοριακής παιδείας, κατέστη αναπόφευκτη λόγω της τεχνολογικής προόδου, του πολλαπλασιασμού των ηλεκτρονικών βάσεων αλλά και την διαδεδομένη πλέον χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου (Thomas 2004). Σύμφωνα με αρκετούς συγγραφείς, όπως οι Rothstein (1955), Lee (1966), Thomas (1999) & Weiss (2005), η προέλευση των εκπαιδευτικών μαθημάτων που εξελίχθηκαν στα σημερινά προγράμματα πληροφοριακής παιδείας μπορεί να βρεθεί στην προσωπική βοήθεια που παρείχαν οι βιβλιοθηκονόμοι στις αμερικανικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, από νωρίς του 19 ου αιώνα ακόμη. Στοιχεία εκπαίδευσης για την χρήση της βιβλιοθήκης βρέθηκαν στο κολλέγιο του Harvard από τη δεκαετία 1820s ακόμη (Salony 1995), ενώ απόψεις για το ρόλο της βιβλιοθήκης ως μέσο καλλιέργειας της αυτοδύναμης δια βίου μάθησης των φοιτητών, είχαν επίσης διατυπωθεί από πολύ παλιά (Thomas 2004). Η αποδοχή όμως, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως σημαντικό μέρος των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, άρχισε να εξελίσσεται δυναμικά κάπως αργότερα, γύρω στα τέλη του 19 ου αιώνα (Hardesty, Schmitt, και Tucker 1986 & Thomas 1999), και οφείλεται κυρίως στις πρωτοβουλίες συγκεκριμένων βιβλιοθηκονόμων για την καλλιέργεια των βιβλιογραφικών και πληροφοριακών ικανοτήτων των φοιτητών τους (αναλυτική παράθεση αυτών γίνεται στον Weiss 2005). 2 Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της βιβλιοθήκης στην Αμερική του 20 ο αιώνα συνεχίστηκε μέσω των συντονισμένων προσπαθειών βιβλιοθηκονόμων και καθηγητών, οι οποίοι πέτυχαν να εγκαθιδρύσουν αυτού του είδους την εκπαίδευση στους στόχους ορισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να την ενσωματώσουν στο τακτικό πρόγραμμα σπουδών τους. Παραδείγματα αποτελούν ο Melvil Dewey ( ) που στην αρχή του αιώνα καθιέρωσε την οργανωμένη προσωπική βοήθεια στην βιβλιοθήκη του Columbia College (Rothstein, 1955, p. 28), και τους Donham and Tiller που σχεδίασαν και εκτέλεσαν προγράμματα με τους ίδιους στόχους στα Stephens College, Peabody College, Wayne State University, και Earlham College (Thomas 2004). Αυτά τα προγράμματα, που άκμασαν στα μισά του τελευταίου αιώνα, είχαν ως 2 Για παράδειγμα ο William Frederick Poole ( ), ευνόησε τη δημιουργία μιας πανεπιστημιακής σειράς μαθημάτων στις "επιστημονικές μεθόδους χρησιμοποίησης των βιβλίων" και επιδίωξε την ανάπτυξη θέσεων καθηγητών για τους βιβλιοθηκονόμους με αυτήν την ευθύνη. Ο Raymond C. Davis ( ) δημιούργησε μια τέτοια σειρά μαθημάτων στο πανεπιστήμιο του Michigan το 1881 (Thomas 2004), τα οποία μάλιστα αποτέλεσαν πρότυπο για την δημιουργία παρόμοιων μαθημάτων και σε άλλα πανεπιστήμια (www.libraryinstruction.com). 2

3 σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση για την χρήση της βιβλιοθήκης είχε δεθεί άμεσα με το διδακτικό πλαίσιο των μαθημάτων των κολλεγίων. Κατά τη δεκαετία του 1960, ιδιαιτέρα σημαντικά ήταν τα προγράμματα που δημιουργήθηκαν από τους Patricia Bryan Knapp ( ), στο δημόσιο πανεπιστήμιο του Wayne και αφορούσε την συνεργασία των καθηγητών και της βιβλιοθήκης για την εκπόνηση των εργασιών των φοιτητών (Thomas 2004, και Evan Ira Farber, Thomas B. Kirk and James R. Kennedy στα μέσα του 1960, στο Earlham College (Kennedy 1986, p. 233), που επίσης στηρίχθηκαν στην ενεργή συνεργασία εκπαιδευτικού προσωπικού και βιβλιοθήκης για την βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών. Αρκετά σημαντική εξέλιξη ήταν επίσης η απόφαση της Επιτροπής Ανώτατης Εκπαίδευσης των Μεσαίων Πολιτειών να απαιτήσει από τα διαπιστευμένα ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους προγράμματα εκπαίδευσης για τις βιβλιοθήκες (Lutzker 1990). Ενώ δηλαδή ως τότε η εκπαίδευση ήταν προαιρετική, αυτή η εξέλιξη άλλαζε τον χαρακτήρα της σε υποχρεωτική δραστηριότητα. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα όμως, οι τεχνολογικές καινοτομίες, ο πολλαπλασιασμός των ηλεκτρονικών βάσεων και το Διαδίκτυο αναγκάσαν τις αμερικανικές βιβλιοθήκες να αναπροσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους και να εμπλουτίσουν την εκπαίδευση για την χρήση της βιβλιοθήκης με την πληροφοριακή παιδεία. Ένα καθοριστικό γεγονός για την ανάπτυξη της έννοιας ήταν η καθιέρωση της Προεδρικής Επιτροπής Πληροφοριακής Παιδείας της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών, της οποίας η τελική έκθεση περίεγραψε και τη σημασία της έννοιας: "Για να είναι πληροφορικά εγράμματο, ένα πρόσωπο πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει πότε απαιτείται πληροφόρηση, να έχει τη δυνατότητα να την εντοπίσει, να την αξιολογήσει, και να την χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά" (1989). Κατά συνέπεια η έννοια της πληροφοριακής παιδείας θεμελιώθηκε επάνω και διεύρυνε τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για δεκαετίες οι βιβλιοθηκονόμοι προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες τους, μαθαίνοντάς τους πώς να χρησιμοποιούν τα ερευνητικά εργαλεία και το υλικό των βιβλιοθηκών τους. Επιπλέον, το 1989, η Προεδρική Επιτροπή της A.L.A. καθιέρωσε και το National Forum on Information Literacy, ένα εθελοντικό δίκτυο οργανισμών που δεσμεύτηκαν να εγείρουν τη δημόσια πληροφόρηση για την σημασία της πληροφοριακής παιδεία στα άτομα, στις κοινότητες, στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα. Από το 1989 το National Forum on Information Literacy έχει εξελιχθεί σταθερά και σήμερα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο αριθμό οργανισμών που όλοι στοχεύουν στην διάδοση της πληροφοριακής παιδείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Gibson 2004, ). Αν και η αρχική πρόθεση του φόρουμ ήταν να βελτιώσει τη δημόσια πληροφόρηση και υποδομή σε εθνικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το φόρουμ έχει κάνει σημαντικά βήματα για την προώθηση της πληροφοριακής παιδείας διεθνώς. Για παράδειγμα το φόρουμ χρηματοδότησε από κοινού με την UNESCO και την IFLA διάφορες "συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων", με αποτέλεσμα τη Διακήρυξη της Πράγας (2003) και την Προκήρυξη της Αλεξάνδρειας (2005), υπογραμμίζοντας τη σημασία της πληροφοριακής παιδείας ως βασικού ανθρώπινου δικαίωματος και ως βασική ικανότητα και συστατικό της δια βίου μάθησης (www.infolit.org). Άλλα σημαντικά γεγονότα για την ανάπτυξη της πληροφοριακής παιδείας στην Αμερική ήταν επίσης η ίδρυση του Ινστιτούτου για την Πληροφοριακή Παιδεία το 1998, καθώς και η παράλληλη ανάπτυξη δύο συνόλων προτύπων 3

4 πληροφοριακής παιδείας, ένα για το σχολικό τομέα και ένα τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος το Αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας επίσης συμπεριέλαβε τον Δεκέμβριο του 2000 την πληροφοριακή παιδεία ως έναν από τους πέντε βασικούς στόχους στο εθνικό σχέδιο τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν και αρκετά ακόμη στρατηγικά έγγραφα που συμπεριλαμβάνουν τον ρόλο της πληροφοριακής παιδείας (Virkus 2003). Στην Ευρώπη ο ορισμός της πληροφοριακής παιδείας που έχει επικρατήσει είναι αυτός που καθορίστηκε από την προεδρική επιτροπή για την πληροφοριακή παιδεία της Αμερικανικής Ένωσης βιβλιοθηκών το 1989 (Αναστασιάδου κ.α. 2007), αν και από τότε έχουν προταθεί αρκετοί ακόμα ορισμοί. Η οικειοποίηση και διάδοση του όρου ήταν φυσική εξέλιξη της βιβλιογραφικής εκπαίδευσης που είχε ξεκινήσει στις Ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες από πολλές δεκαετίες νωρίτερα (Virkus 2003). Το έντονο ενδιαφέρον αλλά και οι πολλαπλές προσπάθειες των βιβλιοθηκονόμων για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων, άρθρων αλλά και ιστοσελίδων που έχουν παρουσιαστεί στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία δέκα χρόνια. Στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση οι πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια της πληροφοριακής παιδείας έχουν πάρει πολλές μορφές.: online σεμινάρια, προσωπική βοήθεια, τακτικά σεμινάρια, ή ολοκληρωμένα μαθήματα. Αν και κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων διδασκαλίας ήταν χωριστό από το πρόγραμμα σπουδών, τώρα υπάρχουν τάσεις για την ένταξη της πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών όλων των επιστημών. Όπως αναφέρει ο Virkus (2003) αρκετές συζητήσεις έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο θέμα εάν η πληροφοριακή παιδεία πρέπει να διδαχθεί ως χωριστό μάθημα ή να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά η πλειοψηφία υποστηρίζει το μοντέλο ενσωμάτωσης στα προγράμματα σπουδών» (σελ. 42). Μερικά ιδρύματα προσφέρουν ήδη ολοκληρωμένα μαθήματα πληροφοριακής παιδείας, με μικρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο βαθμολόγησης (άλλα είναι μαθήματα pass/fail και άλλα με κανονική, προσμετρούμενη για το βαθμό πτυχίου βαθμολογία). Στον ελληνικό χώρο ο όρος πληροφοριακή παιδεία είναι σχετικά νεότερος και έλαβε ιδιαίτερη σημασία από το 2000 και έπειτα (Αναστασιάδου κα 2007), κυρίως μέσα στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, ως αποτέλεσμα των έργων που υλοποιήθηκαν σε αυτές μέσω του ΕΠΕΑΕΚ. Η καλλιέργεια των ικανοτήτων πληροφοριακής παιδείας στα ελληνικά Πανεπιστήμια σήμερα παρέχεται κυρίως μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης που οργανώνονται από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και σε λίγες μόνο περιπτώσεις μέσω μαθημάτων συγχωνευμένων στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων. Η ανάγκη όμως, ενσωμάτωσης της πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων έχει γίνει ήδη γνωστή στην Ελλάδα καθώς πολλές έρευνες που εκπονήθηκαν πάνω στο θέμα συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση (Κακούρη 1997, Κωστάκη 2001, Νικητάκης κ.α 2004, Αναστασιάδου κ.α. 2007, Korobilli et al 2008). Επίσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 84 ελληνικές βιβλιοθήκες στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2004, από τους Νικητάκη, Σίτα, Παπαδουράκη και Πατικάρη (2004), οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας στην πλειοψηφία τους περιλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους προγράμματα πληροφοριακής παιδείας σε ποσοστό 58,3%, έναντι 41,7% 4

5 αυτών που δεν έχουν προσαρμόσει στις υπηρεσίες ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Στο 58,3% των βιβλιοθηκών που προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, «τα προγράμματα εκμάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων προσφέρονται μέσα από διάλεξη σε ποσοστό 53%, ενώ ένα ποσοστό 43% παρέχετε μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης με online εκπαιδευτικούς οδηγούς. Τέλος μόλις το 4% έχει ενσωματώσει στα προγράμματα σπουδών της σχολής μάθημα πληροφοριακής παιδείας (σελ. 4). Σύμφωνα με μια άλλη, πιο πρόσφατη εργασία, των Korobili, Malliari & Christodoulou (2008), που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου που στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου το 2007, προέκυψε ότι 53 από τις 67 βιβλιοθήκες παρείχαν κάποιου είδους εκπαίδευση (79%). Επίσης πιο συγκεκριμένα έχει προσδιοριστεί ότι πολλές βιβλιοθήκες προσφέρουν περισσότερα του ενός είδη προγράμματος εκπαίδευσης χρηστών (σελ. 184). Σύμφωνα με τις απαντήσεις: 41 (77,3%) βιβλιοθήκες προσέφεραν ένα "πρόγραμμα προσανατολισμού", 45 (84,9 %) προσέφεραν "ένα σεμινάριο λίγων ωρών", 6 (11.3%) "ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο", 17 (32%) "ένα πρόγραμμα ενσωματωμένο σε μάθημα", 7 (13,2%) "ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης", 25 (47,1%) "την εκμάθηση ανάκτησης πληροφοριών από συγκεκριμένες πηγές" και τέλος 9 (16,9%) "ένα μάθημα ενσωματωμένο στο πρόγραμμα σπουδών ". iii. Μεθοδολογία H συγκέντρωση των στοιχείων για τις μεθόδους εκπαίδευσης χρηστών στα αμερικανικά Πανεπιστήμια διεξήχθει μέσω ερωτήσεως που απεστάλη στην Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την Πληροφοριακή Παιδεία της Αμερικανικής Ένωση Βιβλιοθηκών (ALA ili ing list). H ερώτηση στάλθηκε στα μέσα Ιουνίου 2008 και οι απαντήσεις ελήφθησαν εώς τις 10 Ιουλίου. Στους συμμετέχοντες στη λίστα απεστάλη μια σύντομη ερώτηση πολλαπλής επιλογής που αφορούσε τον τρόπο εκπαίδευσης των χρηστών τους. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν τέσσερις στον αριθμό. Στην ερώτηση που στάλθηκε υπήρχε η επισήμανση ότι απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους και επαγγελματίες της πληροφόρησης. Η ακριβής διατύπωση ήταν η εξής: Ποια μέθοδο εφαρμόζει το πανεπιστήμιο σας για την εκπαίδευση των φοιτητών πάνω στις διαθέσιμες πληροφοριακές πηγές και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης; Οι τέσσερις διαθέσιμες απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες: Α. Δεν παρέχει καμία εκπαίδευση για την βιβλιοθήκη Β. Παρέχει σύντομες εκπαιδευτικές συναντήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μαζί με πληροφοριακά φυλλάδια Γ. Η βιβλιοθήκη οργανώνει τακτικά επαναλαμβανόμενα σεμινάρια (π.χ. μηνιαία) Δ. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω βαθμολογούμενου μαθήματος συγχωνευμένου στο πρόγραμμα σπουδών Οι τέσσερις πιθανές απαντήσεις προσπαθούν να εξιχνιάσουν καταρχήν το εάν παρέχεται οποιαδήποτε εκπαίδευση από την βιβλιοθήκη, και δεύτερον εάν παρέχεται, ποια είναι η συχνότητα αυτής. Την απάντηση Β την συναντούμε κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας, ορίζοντας συνήθως κάποιο μέλος του προσωπικού της βιβλιοθήκης ως υπεύθυνο για την διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων κατά παραγγελία των καθηγητών. Η εκπαίδευση αυτού του είδους στηρίζεται πάντα από ηλεκτρονικά ή έντυπα φυλλάδια, που ενημερώνουν τους φοιτητές για τις πηγές και 5

6 υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Τα φυλλάδια αυτά μπορούν να βρεθούν είτε στην υποδοχή είτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Η τρίτη απάντηση φανερώνει ένα μεγαλύτερο βαθμό δέσμευσης στην παροχή εκπαίδευσης για θέματα πληροφοριακής παιδείας, καθότι η τακτική επανάληψη των σεμιναρίων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού που εργάζεται αποκλειστικά σε αυτήν την ενότητα. Στην τελευταία περίπτωση έχουμε την πληροφοριακή εκπαίδευση των φοιτητών μέσω ολοκληρωμένων εξαμηνιαίων βαθμολογούμενων μαθημάτων επιλογής ή κορμού, που σημαίνει ότι ο υπεύθυνος εκπαίδευσης αποτελεί πλέον εκπαιδευτικό προσωπικό του πανεπιστημίου με μοναδικό σκοπό την καλλιέργεια της πληροφοριακής παιδείας των φοιτητών. Η ύπαρξη αυτού του μαθήματος προϋποθέτει και την βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την ολοκλήρωσή του. Από την περιγραφή των μεθόδων εκπαίδευσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην ουσία η βασική διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους τρόπους εκπαίδευσης έγκειται στη συχνότητα των μαθημάτων. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε ένα μικρό αριθμό, κατά παραγγελία μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στην τρίτη έχουμε τακτά επαναλαμβανόμενα σεμινάρια καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, ενώ στην τελευταία περίπτωση έχουμε ένα πλήρες εξαμηνιαίο μάθημα με εβδομαδιαίες διαλέξεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μέθοδοι βιβλιογραφικής εκπαίδευσης των φοιτητών που αποτελούν ενδιάμεσα στάδια των πιθανών απαντήσεων ή συμπληρώνουν αυτά, αλλά παραλήφθηκαν για χάριν συντομίας. Κάποια από αυτά είναι η προσωπική βοήθεια στους χρήστες κατόπιν ραντεβού καθώς και η υποχρεωτική εκπαίδευση των πρωτοετών φοιτητών μέσω ολιγόωρων σεμιναρίων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. iv. Αποτελέσματα Οι απαντήσεις που παρελήφθησαν προέρχονται από 27 συνολικά διαφορετικά αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Από αυτά τα 21 ήταν πανεπιστήμια από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ (77%), ενώ 6 ήταν κολλέγια (23%) (Πίνακας 1) (Αναλυτική λίστα αυτών στο Παράρτημα 1). Αν και το μέγεθος του δείγματος είναι σχετικά μικρό, μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό για τους εξής λόγους: α) περιλαμβάνει τόσο πανεπιστήμια όσο και κολλέγια β) προέρχεται από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ γ) οι απαντήσεις προήλθαν από πρόσωπα τα οποία εργάζονται σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δ) τα πρόσωπα αυτά έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα θέματα πληροφοριακής παιδείας αφού συμμετέχουν στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πληροφοριακή παιδεία της ALA, και άρα είναι πιθανό να έχουν προβεί σε ενέργειες εκπαίδευσης των χρηστών τους. Πίνακας 1 - Απαντήσεις ανά τύπο τριτοβάθμιου ιδρύματος ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Πανεπιστήμια 21 77% Κολλέγια 4 14% Κοινοτικά Κολλέγια 2 7% Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν φαίνεται ότι οι περισσότερες βιβλιοθήκες ακολουθούν μία μόνο μέθοδο εκπαίδευσης των χρηστών τους, σε ποσοστό 59.3%. Πέντε βιβλιοθήκες (18%) ακολουθούν 2 μεθόδους από αυτές που προτάθηκαν, ενώ 6 6

7 (22%) χρησιμοποιούν 3 μεθόδους. Συνεπώς πάνω από το 40% των βιβλιοθηκών αυτών χρησιμοποιούν πάνω από μια μέθοδο εκπαίδευσης των χρηστών τους (Πίνακας 2). Πίνακας 2 - Αριθμός μεθόδων που χρησιμοποιούνται ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ιδρύματα που χρησιμοποιούν 1 μέθοδο % Ιδρύματα που χρησιμοποιούν 2 μεθόδους % Ιδρύματα που χρησιμοποιούν 3 μεθόδους % Από τις μεθόδους που προτάθηκαν μέσω των απαντήσεων, 22 (81.4%) βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν τη μέθοδο Β, τα κατά παραγγελία σεμινάρια με τη συνοδεία έντυπων και ηλεκτρονικών οδηγών χρήσης, 10 (37%) βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν τη μέθοδο Γ, ένα τακτικό κύκλο σεμιναρίων δηλαδή, ενώ 11 (40%) βιβλιοθήκες έχουν επιτύχει μαθήματα συγχωνευμένα στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων (Πίνακας 3). Πίνακας 3 Είδος μεθόδου που χρησιμοποιείται ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ιδρύματα που δεν παρέχουν καμία εκπαιδευτική μέθοδο 0 0 Κατά παραγγελία σεμινάρια και ηλεκτρονικοί οδηγοί % Τακτικός μηνιαίος κύκλος σεμιναρίων 10 37% Μαθήματα συγχωνευμένα στο πρόγραμμα σπουδών % Αυτά τα 16 ιδρύματα που προσφέρουν μόνο μια μέθοδο εκπαίδευσης των χρηστών (59%), χρησιμοποιούν κατά το πλείστον, σε ποσοστό 75% τη μέθοδο Β, ενώ οι μέθοδοι Γ και Δ ακολουθούνται σε ποσοστό 12.5% αντίστοιχα. Συνεπώς από τα ιδρύματα που ακολουθούν μια μόνο μέθοδο εκπαίδευσης, τα ενσωματωμένα στο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα αποτελούν μόλις ένα 12.5% (Πίνακας 4). Πίνακας 4 - Είδος μεθόδου στα τριτοβάθμια ιδρύματα με μια μέθοδο ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Κατά παραγγελία σεμινάρια και ηλεκτρονικοί οδηγοί 12 75% Τακτικός μηνιαίος κύκλος σεμιναρίων % Μαθήματα συγχωνευμένα στο πρόγραμμα σπουδών % Τέλος μαζί με την απάντηση στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής ελήφθησαν και κάποια άλλα σχόλια και παρατηρήσεις, τα πιο πολλά εκ των οποίων αφορούσαν και τη χρησιμοποίηση άλλων μεθόδων εκπαίδευσης των χρηστών. Τρεις βιβλιοθήκες πέραν των παραπάνω μεθόδων χρησιμοποιούν και τα υποχρεωτικά ολιγόωρα σεμινάρια στους πρωτοετείς φοιτητές κατά την αρχή του έτους, τέσσερις ήταν οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν επίσης και την προσωπική βοήθεια στους φοιτητές, ενώ τέσσερις απαντήσεις ακόμα δήλωναν ότι η βιβλιοθήκη τους προσπαθεί να αναπτύξει ολοκληρωμένο μάθημα πληροφοριακής παιδείας (Πίνακας 5). 7

8 Πίνακας 5 Άλλα σχόλια και παρατηρήσεις που ελήφθησαν ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ιδρύματα με υποχρεωτικά σεμινάρια στους πρωτοετείς 3 11% Ιδρύματα που προσφέρουν προσωπικές συναντήσεις 4 14% Ιδρύματα που προσπαθούν να αναπτύξουν ολοκληρωμένο μάθημα I.L. 4 14% v. Συμπεράσματα Καταρχήν όσον αφορά το ποσοστό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που παρέχουν εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο, το 2004 το ποσοστό αυτό ήταν 58,3% (Νικητάκης κ.α. 2004), ενώ το ποσοστό αυτό το 2007 ανέβηκε στο 79% (Korobili et al 2008). Η ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας για τις αμερικανικές βιβλιοθήκες μας δίνει ένα ποσοστό 100% των βιβλιοθηκών που παρέχουν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια όσον αφορά το πλήθος των μεθόδων εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, η έρευνα μας έδειξε ότι στις ΗΠΑ πάνω από το 40% χρησιμοποιεί περισσότερες από μία μεθόδους. Σχετικά με το φαινόμενο αυτό όμως για τον ελληνικό χώρο δεν έχουμε ακριβή στοιχεία ώστε να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά όπως αναφέρεται στους Korobili et al 2008 έχει προσδιοριστεί ότι πολλές βιβλιοθήκες προσφέρουν περισσότερα του ενός είδη προγράμματος εκπαίδευσης χρηστών (σελ. 184). Άρα αυτή η τακτική είναι γενικά συνήθης στα πανεπιστήμια και ακολουθείται και στις δύο χώρες. Όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των χρηστών, τα στοιχεία από τον ελληνικό χώρο μας έδειξαν ότι το 2004 «τα προγράμματα εκμάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων προσφέρονται μέσα από διάλεξη σε ποσοστό 53%, ενώ ένα ποσοστό 43% παρέχετε μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης με on-line εκπαιδευτικούς οδηγούς (Νικητάκης κ.α. 2004). Στην πιο πρόσφατη εργασία των Korobili et al (2008), προέκυψε ότι το 84.9% των βιβλιοθηκών παρέχουν ολιγόωρα σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών, αλλά λόγω της απαρίθμησης πολλών μεθόδων δεν μπορούμε χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για να εξαγάγουμε συμπεράσματα για την συχνότητα των μαθημάτων. Στις βιβλιοθήκες των ΗΠΑ που συμμετείχαν στην έρευνα, το 84% αυτών χρησιμοποιούσε τη διεξαγωγή σεμιναρίων με την συνοδεία οδηγών, ενώ τον τακτικό κύκλο επαναλαμβανόμενων σεμιναρίων χρησιμοποιούσε το 37%, στις περισσότερες των περιπτώσεων συνδυάζοντας αυτά μεταξύ τους ή με κάποια άλλη μέθοδο εκπαίδευσης. Τέλος, στην προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για το κατά πόσο έχει προχωρήσει η ενσωμάτωση του μαθήματος της πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, το συμπέρασμα είναι ότι τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ελαφρά στις 2 χώρες. Ενώ η έρευνα των Νικητάκη κ.α. (2004) είχε δείξει ένα πολύ μικρό ποσοστό (4%) μαθημάτων ενσωματωμένων στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, η έρευνα των Korobili et al (2008) έδειξε ότι αυτό το ποσοστό είχε ανέβει στο 16.9%. Στις απαντήσεις που ελήφθησαν από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ το ποσοστό αυτό ήταν στο 40.7%. Αν και η διαφορά του 14% σίγουρα δεν είναι αμελητέα, παρόλα αυτά δεν αρκεί για να συμπεράνουμε ότι οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υστερούν σημαντικά έναντι των αμερικανικών στο θέμα της ενσωμάτωσης μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών. Εντούτοις, κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι παρά την αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου της πληροφοριακής 8

9 παιδείας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, σήμερα γενικά παρατηρείται ένα μικρό ποσοστό ενσωμάτωσης σχετικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και στις δύο χώρες. vi. Βιβλιογραφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. & ΣΤΟΥΜΠΗ, Α Η Πληροφοριακή Παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Σύντομη επισκόπηση και προτάσεις. [4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών ΤΠΕ, Σύρος.] ΚΑΚΟΥΡΗ, Μ Νέο μοντέλο για την εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. [6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα] ΚΩΣΤΑΚΗ, Α Πληροφορητικός Γραμματισμός: Δημιουργώντας Αυτόνομους και Κριτικούς Διαχειριστές της Πληροφόρησης για τον 21ο αιώνα. [10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη.] ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ, Μ. ΣΙΤΑΣ, Α., ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ, Γ. ΠΙΤΗΚΑΡΗΣ, Θ Πληροφοριακή παιδεία και αυτοδύναμη μάθηση. [13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα.] ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ALEXANDRIA PROCLAMATION, A High Level International Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning, IFLA. Available from: [3 Dec 2008]. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, Available from [5 Dec 2008]. GIBSON, C., Information literacy develops globally: The role of the national forum on information literacy. Knowledge Quest. 42 (4): HARDESTY, L., SCHMITT, J., TUCKER, J., User instruction in academic libraries: A century of selected readings. Metuchen, NJ: Scarecrow Press. INFORMATION LITERACY, EDUSERV. (Available from: [5 Dec 2008] KENNEDY, J. R., Jr., Integrated library instruction. In: HARDESTY, L., SCHMITT, J., TUCKER, J., User instruction in academic libraries: A century of selected readings. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, pp KOROBILI, S., MALLIARI, A. & CHRISTODOULOU, G., Information literacy paradigm in academic libraries in Greece and Cyprus. Reference Services Review, 36(2): LEE, R.E., Continuing education for adults through the American public library, Chicago, American Library Association. LIBRARYINSTRUCTION.COM, Available from: [5 Dec 2008]. LUTZKER, M., Bibliographic instruction and accreditation in higher education. College and Research Library News. 51: NATIONAL FORUM ON INFORMATION LITERACY Available from: [3 Dec 2008]. UNESCO PRAGUE DECLARATION: Towards an Information Literate Society. Available from: guedeclaration.pdf [3 Dec 2008]. 9

10 ALA,1989. Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. Available from: [3 Dec 2008]. ROTHSTEIN, S., The development of reference services through academic traditions, public library practice and special librarianship. Chicago: Association of College and Research Libraries. SALONY, M.F., The history of bibliographic instruction: changing trends from books to the electronic world. Reference librarian, 51/52: THOMAS, N.P., Information literacy and information skills instruction: applying research to practice in the school library media center. Englewood, CO: Libraries Unlimited Inc. THOMAS, N.P., Information literacy initiatives in higher education: origins, options and observations. Advances in Library Administration and Organization, 21: VIRKUS S., Information Literacy in Europe: a literature review. Information Research, 8 (4):1-52. WEISS, S., The origins of library instruction in the United States, Research Strategies, 19: WIKIPAIDEIA Results from search with terms information literacy. Available from: [4 Dec 2008]. Παράρτημα 1 - Πανεπιστήμια από τα οποία παρελήφθη απάντηση 1. Tufts University 2. George Mason University 3. Washington State University 4. University of Pittsburgh 5. Texas A & M International University 6. University of Saint Mary 7. California State University - Dominguez Hills 8. California State University - San Marcos 9. University of Illinois at Urbana-Champaign 10. Idaho State University 11. McGill University 12. Southern New Hampshire University 13. Wilmington University 14. East Carolina University 15. Dakota State University 16. San Diego Mesa University 17. Virginia Polytechnic Institute and State University 18. University of South Florida Sarasota Manatee 19. Immaculata University 20. University of Houston-Clear Lake 21. Louisiana State University 22. Richard Stockton College, New Jersey 23. New College of Florida 24. Grossmont College 25. Florida Institute of Technology 26. Austin Community College 27. San Diego Community College 10

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

The National Hellenic Student Association (NHSA)

The National Hellenic Student Association (NHSA) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: The National Hellenic Student Association (NHSA) Σας ενημερώνουμε ότι στις 27-29 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο επίσημο Συνέδριο για τις Ελληνικές Οργανώσεις-Συνδέσμους (Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. Λαφτσίδου Μαρία, Σαρηγιαννίδου Βαρβάρα, Κώτσιος Παναγιώτης, Χατζηχρήστος Αντώνης, Ζιώγα Χριστίνα, Δέρβου Κλωντίνη Μονάδα Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τηλ.: (2310) 999136 Fax: (2310) 999139 E-mail: ealetra@hotmail.com ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η άποψη μεταπτυχιακών φοιτητών πολυμέσων για την πληροφοριακή παιδεία Δημήτρη Χατζηχαραλάμπους Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία και πρωτοβουλίες σχετικά με την ΠΠ στην Ελλάδα

Βιβλιογραφία και πρωτοβουλίες σχετικά με την ΠΠ στην Ελλάδα Βιβλιογραφία και πρωτοβουλίες σχετικά με την ΠΠ στην Ελλάδα Η πλειονότητα των Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διαθέτει κάποια υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών. Η εκπαίδευση που παρέχεται ποικίλλει. μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης [Δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ανοικτή Εκπαίδευση» (Open Education), τευχ.

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2013-2014 Κωδικός Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα