Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό"

Transcript

1 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2 Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός δίσκος Από τη στιγμή δημιουργίας τους τα δεδομένα που περιέχουν διατηρούνται όσο είναι επιθυμητό Αντίθετα, ένας πίνακας διατηρείται όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα

3 Αρχεία δεδομένων Είναι συλλογές εγγραφών Μία εγγραφή είναι μία συλλογή από συσχετισμένες τιμές δεδομένων Ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης διακρίνονται σε Αρχεία κειμένου: δεδομένα ως αναγνώσιμοι και εκτυπώσιμοι χαρακτήρες Δυαδικά αρχεία: δεδομένα με δυαδική αναπαράσταση Τα ίδια δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν και με τις δύο μορφές

4 Αρχεία και ροές Για την χρήση των αρχείων είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας ροής (stream) Μια ροή είναι η σύνδεση ενός προγράμματος με ένα αρχείο Οι κύριες ροές είναι: Η βασική ροή εισόδου (stdin) Η βασική ροή εξόδου(stdout) Η βασική ροή λάθους (stderr)

5 Διαδικασία δημιουργίας αρχείου Για τη δημιουργία ενός αρχείου απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία: 1. Δήλωση μιας μεταβλητής δείκτη FILEγια τη διαχείριση του αρχείου 2. Άνοιγμα του αρχείου με χρήση της συνάρτησης fopen 3. Επεξεργασία των δεδομένων του αρχείου 4. Κλείσιμο του αρχείου με χρήση της συνάρτησης fclose.

6 Δήλωση αρχείων Δημιουργία μιας ροής που συνδέει ένα πρόγραμμα με ένα αρχείο FILE *<όνοµα1>,*<όνοµα2>,...,*<όνοµαν>; FILE είναι μια δομή αρχείου ορισμένη στο stdio.h <όνοµαχ> είναι ένας δείκτης και αντιστοιχεί στο εσωτερικό όνομα αρχείου Το εσωτερικό όνομα ενός αρχείου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του αρχείου εντός του προγράμματος Το εξωτερικό όνομα ενός αρχείου χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα π.χ. C:\MYFILES\FILE1.TXT

7 Άνοιγμα αρχείων Πριν γίνει οποιαδήποτε επεξεργασία σε ένα αρχείο πρέπει πρώτα να ανοιχθεί Στο άνοιγμα συνδέεται το εσωτερικό όνομα του αρχείου με το εξωτερικό <εσωτερικό όνοµα> = fopen(<εξωτερικό όνοµα>, <τρόπος>); Ο <τρόπος> δηλώνει τον τύπο της επεξεργασίας που θα υποστεί το αρχείο

8 Τρόποι ανοίγματος "r": άνοιγμα αρχείου για διάβασμα δεδομένων "w": δημιουργία αρχείου για γράψιμο δεδομένων (καταστρέφει τα δεδομένα αν το αρχείο ήδη υπάρχει) "a": άνοιγμα ή δημιουργία αρχείου για προσθήκη δεδομένων στο τέλος του "r+": άνοιγμα αρχείου για ενημέρωση των δεδομένων του (διάβασμα και γράψιμο δεδομένων) "w+": δημιουργία αρχείου για ενημέρωση (διάβασμα και γράψιμο δεδομένων), καταστρέφει τα δεδομένα αν το αρχείο ήδη υπάρχει "a+": άνοιγμα ή δημιουργία αρχείου για ενημέρωση έτσι ώστε το γράψιμο να γίνεται στο τέλος του αρχείου

9 Παράδειγμα #include <stdio.h> #define arxeio1 "c:\\arxeio1.txt" /* ΠΡΟΣΟΧΗ στο διπλό '\' */ void main () { FILE *myfile1, *myfile2, *myfile3; char arxeio2[16] = "c:\\arxeio2.txt"; } myfile1 = fopen(arxeio1, "r"); myfile2 = fopen(arxeio2, "w+"); myfile3 = fopen("c:\\arxeio3.txt", "w+");

10 Αποτυχία fopen Αν ένα όνομα αρχείου δεν υπάρχει, η fopen θα αποτύχει και επιστρέφει τιμή NULL myfile3 = fopen("c:\\arxeio3.txt", "w+"); if (!myfile3) printf("error opening \"myfile3\"\n"); else printf("\"myfile3\" opened successfully\n");

11 Κλείσιμο αρχείων Μετά την επεξεργασία των δεδομένων από το αρχείο συνιστάται να το κλείνουμε Το κλείσιμο του αρχείου δεν είναι απόλυτα αναγκαίο Το λειτουργικό σύστημα κλείνει τα ανοικτά αρχεία μετά τον τερματισμό του προγράμματος fclose (<εσωτερικό όνομα>); Αποσυνδέεται το αρχείο <εσωτερικό όνομα> από το πρόγραμμα Μετά το κλείσιμο ενός αρχείου, μπορούμε να το ξανανοίξουμε με άλλο τρόπο ανοίγματος

12 Παράδειγμα #define arxeio1 "c:\\arxeio1.txt void main () { } FILE *myfile1, *myfile2, *myfile3; char arxeio2[16] = "c:\\arxeio2.txt"; myfile1 = fopen(arxeio1, "r"); myfile2 = fopen(arxeio2, "w+"); myfile3 = fopen("c:\\arxeio3.txt", "w+"); /* εντολές επεξεργασίας δεδοµένων */ fclose(myfile1); fclose(myfile2); fclose(myfile3);

13 Η Συνάρτηση feof Η συνάρτηση feofχρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του τέλους ενός αρχείου (end of file) feof(<εσωτερικό όνοµα>); Είναι αληθής (επιστρέφει τιμή διάφορη του μηδενός) όταν επιχειρείται να γίνει ανάγνωση του αρχείου μετά το σημάδι τέλους του αρχείου Είναι ψευδής (επιστρέφει μηδέν) όταν η τρέχουσα θέση ανάγνωσης του αρχείου είναι πριν το σημάδι τέλους του αρχείου Περιλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη <stdio.h>

14 Παράδειγμα: feof #include <stdio.h> void main() { FILE *mystream; if (!(mystream = fopen( "c:\\test.txt", "r"))) printf("error opening the file"); /* Epanalipsi mexri to telos tou arxeiou: */ while (!feof(mystream)) feof(mystream)==null { /* diabase 10 bytes tou arxeiou test.txt */ /* Athrise poses dekades diabastikan */ } /* ektypose poses dekades bytes diabastikan */ fclose(mystream); }

15 Αρχεία κειμένου Τα περιεχόμενα των αρχείων κειμένου είναι αναγνώσιμοι και εκτυπώσιμοι χαρακτήρες Κάθε εγγραφή διαχωρίζεται από την επόμενη με τον χαρακτήρα νέας γραμμής "\n" Για το διάβασμα και το γράψιμο δεδομένων χρησιμοποιούνται οι ίδιες συναρτήσεις με τη διαλογική επεξεργασία Αντί των βασικών ροών stdin και stdout χρησιμοποιούνται τα αρχεία που δίνονται ως ορίσματα για την είσοδο και την έξοδο δεδομένων

16 Εγγραφή σε αρχείο κειμένου Η εγγραφή οποιουδήποτε βασικού τύπου δεδομένων (char, float, int, double) επιτυγχάνεται με τη χρήση της fprintf(παραλλαγή της printf) printf( συµβολοσειρά, [ορίσµατα]); fprintf(<εσ.όνοµα>, συµβολοσειρά, [ορίσµατα]); Άλλες συναρτήσεις: fputc(<χαρακτήρας>, <εσ.όνοµα>); fputs(<αλφαριθµητικό>, <εσ.όνοµα>);

17 Παράδειγμα /* Εκτύπωση σε αρχείο των αριθµών και των αντίστοιχων χαρακτήρων ASCII από 0 έως 99 */ #include <stdio.h> void main() { FILE *mystream; int j; if (!(mystream = fopen( "c:\\test.txt", "w"))) printf("error opening the file \"test.txt\""); else { for (j=0; j < 100; j++) fprintf(mystream, "%d:%c\n", j, j); fclose(mystream); } }

18 Ανάγνωση αρχείων κειμένου Αφού ανοιχθεί ένα αρχείο (για ανάγνωση ή ανάγνωση/εγγραφή) χρησιμοποιούνται οι εντολές διαβάσματος αρχείου: fscanf(<εσ.όνοµα>, συµβολοσειρά, [ορίσµατα]); fgetc(<εσ.όνοµα>); fgets(<αλφαριθµητικό>,<µέγεθος>,<εσ.όνοµα>); Προσοχήη fgets διαβάζει αλφαριθμητικά με πλήθος χαρακτήρων το πολύ <μέγεθος> 1

19 Παράδειγμα /* ιάβασµα εγγραφών ακεραίων, εκτύπωση αθροίσµατός τους και πλήθους εγγραφών */ #include <stdio.h> #define arxeio1 "c:\\test.txt" void main () { FILE *arxeio; int arithmos,athroisma,plithos; athroisma=0; plithos=0; if (!(arxeio=fopen(arxeio1,"r"))) { printf("error opening file: %s",arxeio1); return; } while (!feof(arxeio)) { fscanf(arxeio,"%d\n",&arithmos); athroisma+=arithmos; plithos++; } fclose(arxeio); printf("plithos:%d\n", plithos) ; printf("athroisma:%d\n", athroisma) ; }

20 Ανάγνωση μορφοποιημένων αρχείων Πιθανώς μια εγγραφή δεν είναι επιθυμητό να διαβαστεί αυτούσια αλλά ένα συγκεκριμένο μέρος της Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε προσδιοριστές μορφής με παράγοντες πλάτους π.χ., για την εγγραφή Επιθυμούμε να καταχωρηθούν οι τιμές , 5.65 και στις μεταβλητές x, y, z Χρησιμοποιούμετον προσδιοριστή μορφής %wf όπου w είναι το πλάτος του πεδίου που καταλαμβάνει η επιθυμητή τιμή fscanf(eisodos, "%6f%4f%5f", &x, &y, &z);

21 Ανάγνωση μορφοποιημένων αρχείων Οι τιμές μιας εγγραφής μπορεί να χωρίζονται από έναν ή περισσότερους αδιάφορους σε εμάς χαρακτήρες. Τότε μπορούμε να κάνουμε τα εξής: 1. Να μεταφέρουμε τους χαρακτήρες αυτούς σε μεταβλητές τις οποίες στη συνέχεια δε θα χρησιμοποιήσουμε 2. Να εισάγουμε τους αδιάφορους χαρακτήρες στο προσδιοριστικό μορφής 3. Να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτήρα καταπίεσης καταχώρησης "*". Παράδειγμα εισόδου: abcd,50,60,70 1.fscanf(eisodos,"%4s%c%d%c%d%c%d", onoma, &comma, &int1, &comma, &int2, &comma, &int3); 2.fscanf(eisodos,"%4s,%d,%d,%d", onoma, &int1, &int2, &int3); 3.fscanf(eisodos,"%s%*c%d%*c%d%*c%d", onoma, &int1, &int2, &int3);

22 Παράδειγμα: Αντιγραφή αρχείων #include <stdio.h> void antigrafi(char source[], char destination[]); void main() { char source[100]; char destination[100]; printf("enter source file name\n"); gets(source); printf("enter destination file name\n"); gets(destination); antigrafi(source, destination); }

23 Παράδειγμα: Αντιγραφή αρχείων void antigrafi(char source[], char destination[]) { char ch; int counter = 0; FILE *sour, *dest; if (!(sour = fopen(source, "r"))) printf("error opening the file %s", source); if (!(dest = fopen(destination, "w"))) printf("error opening the file %s", destination); while(!feof(sour)) { ch = fgetc(sour); } fputc(ch,dest); counter++; } printf("%d characters copied\n", counter); fclose(sour); fclose(dest);

24 Δυαδικά αρχεία Σε αντίθεση με τα αρχεία κειμένου, τα περιεχόμενα των δυαδικών αρχείων είναι αναγνώσιμα μόνο από τη μηχανή Τα δυαδικά αρχεία απαιτούν λιγότερη μνήμη από τα αρχεία κειμένου Τα δυαδικά αρχεία είναι δυνατό να αποθηκεύσουν δομημένες εγγραφές Η Cυποστηρίζει δυαδικά αρχεία μέσω των συναρτήσεων fwrite και fread Οι υπόλοιπες εντολές και συναρτήσεις είναι οι ίδιες με τα αρχεία κειμένου Επεξεργασία ενός δυαδικού αρχείου: 1. Δήλωση εσωτερικού ονόματος του δυαδικού αρχείου 2. Άνοιγμα του αρχείου με τη συνάρτηση fopen 3. Επεξεργασία του αρχείου, 4. Κλείσιμο του αρχείου με κλήση της συνάρτησης fclose.

25 Δημιουργία δυαδικών αρχείων Για το γράψιμο μιας εγγραφής σε ένα δυαδικό αρχείο χρησιμοποιείται η συνάρτηση fwrite fwrite(<διεύθυνση>,<µέγεθος>,<πλήθος>,<εσ.όνοµα>); <διεύθυνση> είναι η διεύθυνση μιας ενδιάμεσης προσωρινής περιοχής αποθήκευσης στην κύρια μνήμη. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αναφέρεται σε έναν πίνακα, σε μια δομή ή σε μια απλή μεταβλητή <µέγεθος> είναι ένας ακέραιος ο οποίος παριστάνει το μέγεθος σε bytes των στοιχείων που θα γραφτούν στο αρχείο <πλήθος> είναι το πλήθος των στοιχείων που θα εγγραφούν στο αρχείο <εσ.όνομα> είναι το εσωτερικό όνομα του αρχείου που θα εγγραφούν τα δεδομένα. Η συνάρτηση fwriteεπιστρέφει το πλήθος των στοιχείων του πίνακα που γράφτηκαν επιτυχώς

26 Παράδειγμα εγγραφή μεταβλητής FILE *exodos; int num=10; exodos = fopen("test.βιν", "w"); fwrite(&num, sizeof(num), 1, exodos); /* Αποθηκεύονται 2 ή 4 bytes, ανάλογα με το μηχάνημα, που διαβάζονται από τη διεύθυνση μνήμης num */

27 Παράδειγμα εγγραφή πίνακα FILE *fp; char x[10]="abcdefghi"; fp=fopen("test.bin", "wb"); fwrite(x, sizeof(x[0]), sizeof(x)/sizeof(x[0]), fp); fclose(fp); // Εναλλακτικά εγγραφή ως ένας ενιαίος πίνακας fwrite(x, (sizeof(x[0])*(sizeof(x)/sizeof(x[0]))), 1, fp); fclose(fp); 27

28 Παράδειγμα #include <stdio.h> void main() { FILE *arxeioa; FILE *arxeiob; FILE *arxeioc; char seira1[20]; int seira2[5]; int akeraios = 33; arxeioa = fopen("arxeio1.bin", "w"); arxeiob = fopen("arxeio2.bin", "w"); arxeioc = fopen("arxeio3.bin", "w"); } fwrite(seira1, (sizeof(char)*20), 1, arxeioa); fwrite(seira2, (sizeof(int)*5), 1, arxeiob); fwrite(&akeraios, sizeof(int), 1, arxeioc);

29 Ανάγνωση δυαδικών αρχείων Την ανάγνωση δεδομένων από ένα ήδη υπάρχον δυαδικό αρχείο αναλαμβάνει η συνάρτηση fread fread(<διεύθυνση>, <µέγεθος>, <πλήθος>, <εσ.όνοµα>); Η ομοιότητα της fread με την fwrite είναι πλήρης εκτός από το ότι στην fread μεταφέρονται bytes από το αρχείο προς τη διεύθυνση μιας μεταβλητής

30 Παράδειγμα διάβασμα μεταβλητής FILE *eisodos; int num; eisodos = fopen("c:\\test.bin", "r"); fread(&num, sizeof(num), 1, eisodos); /* Διαβάζονται 2 ή 4 bytes, ανάλογα με το μηχάνημα και μεταφέρονται στη διεύθυνση μνήμης num */

31 Παράδειγμα διάβασμα πίνακα FILE *fp; char y[10]; fp=fopen("test.bin", "rb"); fread(y, sizeof(y[0]), sizeof(y)/sizeof(y[0]), fp); fclose(fp); // Εναλλακτικά διάβασµα ως ένας ενιαίος πίνακας fread(y, (sizeof(y[0])*(sizeof(y)/sizeof(y[0]))), 1, fp); fclose(fp); 31

32 Παράδειγμα /* ιάβασµα ακεραίου από δυαδικό αρχείο */ #include <stdio.h> void main() { FILE *arxeioa; int temp; arxeioa = fopen("arxeio1.bin", "r"); while (!feof(arxeioα)) fread(&temp, sizeof(temp), 1, arxeioα); printf("periexomeno arxeiou:%d\n", temp); fclose(arxeioa); }

33 Διαχωρισμός/Συγχώνευση αρχείων Ο διαχωρισμός ενός δυαδικού αρχείου σε δύο ή περισσότερα αρχεία γίνεται με βάση ένα μέλος-κλειδί των εγγραφών του Επεξεργάζονται όλες οι εγγραφές του αρχείου ξεκινώντας από την πρώτη Με κριτήριο την τιμή ενός μέλους-κλειδί κάθε εγγραφή τοποθετείται στο αντίστοιχο νέο αρχείο Η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων αρχείων είναι η αντίστροφη διαδικασία

34 Παράδειγμα: διαχωρισμός Δίνεται ένα δυαδικό αρχείο που περιέχει πίνακα ακεραίων με 20 στοιχεία με πεδίο τιμών [0,40] Τα στοιχεία του πίνακα θα τα μοιράσουμε σε 3 αρχεία τα περιεχόμενα των οποίων θα εκτυπωθούν στην οθόνη Το πρώτο αρχείο θα περιέχει τιμές [0,9] Το δεύτερο θα περιέχει τιμές [10,19] Το τρίτο θα περιέχει τιμές [20, 40]

35 Παράδειγμα: διαχωρισμός arxeio1 = fopen("arxeio1.bin", "r"); arxeio2 = fopen("arxeio_proor1.bin", "w+"); arxeio3 = fopen("arxeio_proor2.bin", "w+"); arxeio4 = fopen("arxeio_proor3.bin", "w+"); printf("to periexomeno tou arxeiou einai:"); int temp; while (!feof(arxeio1)) { if (fread(&temp, sizeof(temp), 1, arxeio1)) printf("%d ", temp); if (temp <= 9) fwrite(&temp, sizeof(temp), 1, arxeio2); else if (temp <= 19) fwrite(&temp, sizeof(temp), 1, arxeio3); else fwrite(&temp, sizeof(temp), 1, arxeio4); } printf("\n"); fclose(arxeio1);fclose(arxeio2); fclose(arxeio3);fclose(arxeio4);

36 Τυχαία προσπέλαση Για κάθε αρχείο που ανοίγει η C δημιουργείται ένας δείκτης (γραφής ή ανάγνωσης) ώστε να είναι δυνατή η ακολουθιακή προσπέλαση του αρχείου Η προσπέλαση του Ν-στού στοιχείου βασίζεται στα προηγούμενα N-1 στοιχεία που προσπελάσθηκαν Σε αντίθεση με την ακολουθιακή προσπέλαση, η τυχαία επιτρέπει την προσπέλαση του Ν-στού στοιχείου χωρίς να είναι απαραίτητη η προσπέλαση των υπολοίπων N-1 στοιχείων Στη C, η τυχαία προσπέλαση υποστηρίζεται μέσω των συναρτήσεων ftell και fseek(stdio.h)

37 Τυχαία Προσπέλαση ftell(<εσ.όνοµα>); Εντοπίζει την τρέχουσα τιμή του δείκτη του αρχείου και επιστρέφει τον αριθμό των bytesαπό την αρχή fseek(<εσ.όνοµα>, <απόσταση>, <θέση>); Μετακινεί τον δείκτη κατά ένα αριθμό bytes <απόσταση> η απόσταση που θα μετακινηθεί το δείκτης σε bytes <θέση> είναι μια από τις ακόλουθες τρεις σταθερές: SEEK_SET: μετακινεί το δείκτη <απόσταση> bytes από την αρχή του ρεύματος του αρχείου SEEK_END: μετακινεί το δείκτη <απόσταση> bytes από το τέλος του ρεύματος του αρχείου SEEK_CUR: μετακινεί το δείκτη <απόσταση> bytes από την τρέχουσα θέση του

38 Παράδειγμα Θεωρούμε ότι ένας ακέραιος απαιτεί χώρο 4 bytes(γεγονός που εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα) Έχουμε ένα δυαδικό αρχείο με εγγραφές ακεραίων όπως στο ακόλουθο σχήμα Για κάποιο λόγο ο χρήστης επιθυμεί ΜΟΝΟ τις ζυγές εγγραφές διαβασμένες από το τέλος Με χρήση των ftellκαι fseekείναι πολύ εύκολο να προσπελαστούν οι εγγραφές αυτές χωρίς ακολουθιακή προσπέλαση του αρχείου 38

39 Παράδειγμα #include <stdio.h> void main() { int int_size = sizeof(int); FILE *arxeio; int seira_akeraion[10] = {10,22,25,43,54,56,67,76,77,99}; int temp_akeraios, j; arxeio = fopen("arxeio.bin", "w+"); fwrite(seira_akeraion, (int_size*10), 1, arxeio); fclose(arxeio); } arxeio = fopen("arxeio.bin", "r"); fseek(arxeio, -int_size, SEEK_END); printf("requested elements of \"arxeio.bin\" are:"); for(j=0;j<5;j++) { if(fread(&temp_akeraios, sizeof(temp_akeraios), 1, arxeio)) printf("%d ", temp_akeraios); fseek(arxeio, -3*int_size, SEEK_CUR); } printf("\n"); fclose(arxeio);

40 Ερωτήσεις; 40

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md π.χ. md class1 md

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Δυναμική Ανάθεση Μνήμης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Δυναμική Ανάθεση Μνήμης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Δυναμική Ανάθεση Μνήμης Στατική Δέσμευση Μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C Έτοιµες Ασκήσεις σε C Φλώρινα, Οκτώβριος 1997 /* Πρόγραµµα c01.c - το πρώτο πρόγραµµα στη c */ int i; printf("\nείναι το πρώτο µου πρόγραµµα στη c"); i = 156; printf("\nο αριθµός µητρώου µου είναι : %d",

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα