Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:"

Transcript

1 Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση ζωνών - προβληµάτων µνήµης συναγερµού σελίδα 4 Οπλισµός & αφοπλισµός συστήµατος Οπλισµός µε αποµάκρυνση & παραµονή στο χώρο σελίδα 5 Οπλισµός µε ανοικτές ζώνες Αφοπλισµός σελίδα 5 Λειτουργίες χρήστη Είσοδος & έξοδος από µενού χρήστη σελίδα 6 Εντολές χρήστη Οπλισµός µε αποµόνωση ζωνών σελίδα 7 Εµφάνιση µνήµης συµβάντων σελίδα 7 Αυξοµείωση βοµβητή πληκτρολογίου σελίδα 8 Αυξοµείωση φωτεινότητας οθόνης πληκτρολογίου σελίδα 8 Εµφάνιση ηµεροµηνίας & ώρας σελίδα 8 Αλλαγή ώρας σελίδα 8 Αλλαγή ηµεροµηνίας σελίδα 9 Προχωρηµένη προσθήκη αλλαγή διαγραφή κωδικών σελίδα 9 Καθορισµός πρόσβασης κωδικών σελίδα 10 Απλή προσθήκη αλλαγή - διαγραφή κωδικών χρήστη σελίδα 10 Αλλαγή ονοµασίας χρήστη σελίδα 10 Αυξοµείωση βοµβητή καρταναγνώστη σελίδα 11 Χειρισµός εξόδου από το πληκτρολόγιο σελίδα 11 Ανάληψη τηλεφώνου για προγραµµατισµό σελίδα 11 οκιµή συστήµατος σελίδα 11 Εντολές άµεσης ανάγκης σελίδα 12 Υποσυστήµατα Αναφορά στα υποσυστήµατα σελίδα 12 Ενδείξεις πληκτρολογίου για πολλαπλά υποσυστήµατα σελίδα 12 Οπλισµός υποσυστηµάτων σελίδα 13 Οπλισµός υποσυστηµάτων µε διάφορους τρόπους οπλισµού σελίδα 13 Αφοπλισµός υποσυστηµάτων σελίδα 13 Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Μνήµη συµβάντων Πίνακας επεξήγησης µηνυµάτων συµβάντων σελ Καρτέλα ζωνών - σηµειώσεις σελίδα 15 Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

2 Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το σύστηµα συναγερµού Matrix-424 για την προστασία του οικήµατός σας και των προσώπων που στεγάζονται σε αυτό. Το παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να βοηθήσει στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήµατος συναγερµού για την σωστή λειτουργία του από τους χρήστες του. Σας συνιστούµε να φυλάσσετε το εγχειρίδιο σε τέτοιο µέρος ώστε να είναι διαθέσιµο όποτε χρειαστεί να ανατρέξετε στις πληροφορίες που παρέχει, παράλληλα όµως να είναι προφυλαγµένο, γιατί οι πληροφορίες αυτές αφορούν εµπιστευτικά τον ιδιοκτήτη και τους εξουσιοδοτηµένους από αυτόν χρήστες του συστήµατος. Το σύστηµα συναγερµού Matrix-424 ελέγχεται από τον χρήστη του µέσω των πληκτρολογίων του, τα οποία και παρέχουν όλες τις ενδείξεις των λειτουργιών του και τα πλήκτρα χειρισµού του. Γενικοί κανόνες που καθορίζουν το επίπεδο προστασίας που παρέχει ένα σύστηµα συναγερµού: Η σωστή σχεδίαση της εγκατάστασης του συστήµατος συναγερµού, η οποία θα πρέπει να γίνεται από έµπειρο τεχνικό ή σύµβουλο στα συστήµατα συναγερµού, λαµβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες του χρήστη και τις ιδιαιτερότητες του οικήµατος. Η σωστή επιλογή και εγκατάσταση των υλικών που αποτελούν ένα σύστηµα συναγερµού, ώστε υπάρχει πλήρη κάλυψη των προστατευόµενων χώρων και την ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερµών. Η επιλογή αξιόπιστων προϊόντων ώστε να παρέχουν σωστή λειτουργία µιας και ένα σύστηµα συναγερµού αποτελείται από ένα σύνολο συσκευών που εργάζονται αδιάλειπτα καθ όλο το 24ωρο. Ο σωστός χειρισµός του συστήµατος από τους χρήστες του. Σε αυτό θα σας βοηθήσει το παρόν εγχειρίδιο. Η σωστή συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του από έµπειρο τεχνικό - εγκαταστάτη. Εκτός από τα παραπάνω, η προστασία που παρέχει ένα σύστηµα συναγερµού εξαρτάται από: Ένα σύστηµα συναγερµού, αποτελείται από ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες µπορεί να παρουσιάσουν βλάβες η κακή λειτουργία. Ως εκ τούτου, ένα σύστηµα συναγερµού δεν µπορεί να θωρείται σαν απόλυτη πηγή προστασίας. Ο συχνός έλεγχος της καλής λειτουργίας του µειώνει στο ελάχιστο τις περιπτώσεις βλάβης ή δυσλειτουργίας του. Ένα σύστηµα συναγερµού σαν ηλεκτρονική συσκευή χρειάζεται ρεύµα για τη λειτουργία του. Οι µπαταρίες εφεδρείας του, για την περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας, παρέχουν αυτονοµία για σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα που ποικίλει ανάλογα µε το πλήθος των συσκευών που περιλαµβάνει το σύστηµα. Η χρήση πολλαπλών και διαφόρων τερµατικών συσκευών συναγερµού όπως σειρήνες, φάροι αναλαµπών, αναφορά µέσω τηλεφώνου ή δικτύου GSM σε 24ωρο κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού ή και σε προσωπικά τηλέφωνα, αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος συναγερµού. Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο παρέχει πλήκτρα εισαγωγής αριθµών καθώς και λειτουργικά πλήκτρα για τον χειρισµό του συστήµατος συναγερµού. Παρακάτω θα βρείτε την περιληπτική επεξήγηση των λειτουργιών που παρέχουν. Πλήκτρα 0 έως 9 Αλφαριθµητικά πλήκτρα Για την εισαγωγή κωδικών χρήστη, αριθµό ζωνών κλπ Πλήκτρο προσωπικής απειλής Κρατώντας το πατηµένο ενεργοποιείται συναγερµός προσωπικής απειλής. Πλήκτρο αναγγελίας πυρκαγιάς Κρατώντας το πατηµένο ενεργοποιείται συναγερµός αναγγελίας πυρκαγιάς. Πλήκτρο κλήσης ιατρού Κρατώντας το πατηµένο ενεργοποιείται συναγερµός κλήσης ιατρικής βοήθειας. Πλήκτρο Οπλισµού Χρησιµοποιείται για την αλλαγή τρόπων οπλισµού συστήµατος κατά τον χρόνο εξόδου. Λειτουργικό πλήκτρο µενού Χρησιµοποιείται για είσοδο / έξοδο από το µενού χρήστη. Λειτουργικό πλήκτρο Χρησιµοποιείται για επιλογή στο µενού χρήστη και αποθήκευση των εντολών προγραµµατισµού. Πλήκτρα µε βέλη Χρησιµοποιούνται για µετακίνηση στις πληροφορίες τις οθόνης. (π.χ. εµφάνιση επόµενης ζώνης κλπ) Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 2 από 15

3 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο περιλαµβάνει φωτιζόµενη οθόνη µε σύµβολα και αριθµούς για την εµφάνιση των διαφόρων λειτουργιών και καταστάσεων του συστήµατος συναγερµού. Παρακάτω θα βρείτε την περιληπτική επεξήγηση των πληροφοριών που παρέχουν. Αναµµένο Αναβοσβήνει Σβηστό Αναµµένο Αναβοσβήνει Σβηστό Αναµµένο Αναβοσβήνει Σβηστό Σωστή τροφοδοσία ρεύµατος πόλεως και µπαταρίας. Πρόβληµα της µπαταρίας εφεδρείας ιακοπή τροφοδοσίας ρεύµατος πόλεως 220V. Το σύστηµα λειτουργεί µε τη µπαταρία του. Υπάρχει ενεργό πρόβληµα συστήµατος Λειτουργία σε πρόγραµµα / µενού εγκαταστάτη Σύστηµα σε ηρεµία (χωρίς συµβάν προβλήµατος) Σύστηµα έτοιµο για οπλισµό. Όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Κατάσταση επιλογής υποσυστήµατος για οπλισµό. - Λειτουργία σε µενού χρήστη ή εγκαταστάτη Μια ή περισσότερες ζώνες ανοιχτές. Όλα τα ενεργά υποσυστήµατα είναι οπλισµένα. 00:01 SUN 01 JAN Οθόνη Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε κατάσταση ή συµβάν του συστήµατος συναγερµού στην Αγγλική γλώσσα. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 3 από 15

4 Εµφάνιση ανοικτών ζωνών σε αφοπλισµό Όταν το σύστηµα συναγερµού είναι αφοπλισµένο και ανοίξει µια ζώνη (π.χ. µια πόρτα), τότε το ενδεικτικό ΟΚ θα σβήσει και η αντίστοιχη ζώνη θα εµφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου. Σηµείωση: Αν ανοίξουν περισσότερες από µια ζώνες συγχρόνως, τότε στην οθόνη θα εµφανιστεί η πρώτη στη σειρά. Για να δείτε τις επόµενες ανοιχτές ζώνες χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα µε τα κατακόρυφα βέλη. Εµφάνιση και αναγνώριση προβληµάτων συστήµατος Όταν το σύστηµα συναγερµού ανιχνεύσει κάποιο πρόβληµα, π.χ. διακοπή ρεύµατος, αφόρτιστη µπαταρία κλπ, αυτό εµφανίζεται στην δεύτερη γραµµή της οθόνης του πληκτρολογίου µε το σύµβολο προβλήµατος (!) και την περιγραφή του προβλήµατος, όπως φαίνεται στο διπλανό παράδειγµα. Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για τον προσδιορισµό του κάθε προβλήµατος που µπορεί να εµφανιστεί και για πιθανή αντιµετώπισή του: 17:31 SUN 01 JAN ZONE 01 17:31 SUN 01 JAN!BATTERY MISSING Μήνυµα Περιγραφή προβλήµατος Ενέργεια BELL FUSE FAIL Πρόβληµα στην ασφάλεια τροφοδοσίας της σειρήνας Καλέστε τον τεχνικό AUX FUSE FAIL Πρόβληµα στην ασφάλεια της εξόδου τροφοδοσίας Καλέστε τον τεχνικό BATTERY MISSING Απουσία µπαταρίας εφεδρείας συστήµατος Καλέστε τον τεχνικό BATTERY LOW Αφόρτιστη µπαταρία εφεδρείας συστήµατος Καλέστε τον τεχνικό MAINS FAIL ιακοπή τροφοδοσίας πίνακα ρεύµατος πόλης 220V Ελέγξτε πιθανή διακοπή ΕΗ TELEPHONE FAIL ιακοπή τηλεφωνικής γραµµής Ελέγξτε πιθανή διακοπή ΟΤΕ DEVICE FAIL Πρόβληµα επιπρόσθετης συσκευής συστήµατος Καλέστε τον τεχνικό FAIL TO REPORT Αποτυχία αναφοράς σήµατος µέσω τηλεφώνου Καλέστε τον τεχνικό Όταν ένα πρόβληµα εµφανιστεί στην οθόνη, ο βοµβητής του πληκτρολογίου ηχεί παράλληλα µε έναν περιοδικό ήχο για να τραβήξει την προσοχή σας. Όταν αναγνωρίσετε τη φύση του προβλήµατος, µπορείτε να σιωπήσετε τον βοµβητή πατώντας το πλήκτρο µε τα δύο πάνω βελάκια. Εµφάνιση µνήµης συναγερµού Στη περίπτωση που το σύστηµα έχει δώσει συναγερµό από κάποια ζώνη κατά την απουσία σας, στην οθόνη του πληκτρολογίου θα εµφανιστεί το µήνυµα ALARM (συναγερµός) και ο αντίστοιχος αριθµός της ζώνης που έγινε η παραβίαση. Αφού αφοπλίσετε το σύστηµα συναγερµού (δίνοντας το κωδικό χρήστη), ο αριθµός της ζώνης που έδωσε συναγερµό θα παραµείνει στην οθόνη για την ενηµέρωση σας. Για να βγείτε από την µνήµη συναγερµού, δώστε άλλη µια φορά το κωδικό σας. ALARM ARM MODE A Κωδικός Χρήστη ALARM ZONE 02 Κωδικός Χρήστη Οπλισµένο µε µνήµη συναγερµού Αφοπλισµένο µε µνήµη συναγερµού 15:31 SUN 01 JAN ZONE 02 Αφοπλισµένο µε ένδειξη ανοικτής ζώνης Σηµειώσεις: 1. Αν ο συναγερµός έχει δοθεί από την πόρτα εισόδου / εξόδου, τότε στην µνήµη συναγερµού στην οθόνη, αντί του αριθµού ζώνης θα εµφανίζεται ENTRY / EXIT. 2. Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα µε τα κατακόρυφα βέλη για να δείτε αν έχουν δώσει συναγερµό περισσότερες ζώνες µιας και εµφανίζεται ο πρώτος σειρά αριθµός ζώνης που έδωσε συναγερµό. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 4 από 15

5 Οπλισµός και Αφοπλισµός συστήµατος Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος οπλισµού και αφοπλισµού του συστήµατος συναγερµού. Στα παραδείγµατα αυτά χρησιµοποιείται ο εργοστασιακός κωδικός χρήστη (κύριος κωδικός χρήστη Νο#1, ο οποίος είναι 1234). Οπλισµός συστήµατος µε αποµάκρυνση από το χώρο Για να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού θα πρέπει όλες οι ζώνες να είναι κλειστές. (το ενδεικτικό OK ανάβει στην οθόνη του πληκτρολογίου). Αν υπάρχουν ανοικτές ζώνες (πόρτες ή παράθυρα) κλείστε τις ειδάλλως οπλίστε το σύστηµα αφού αποµονώσετε πρώτα τις ανοικτές ζώνες. (αναφερθείτε στη σελίδα 7, Οπλισµός µε επιλεκτική αποµόνωση ζωνών). Για να οπλίσετε το σύστηµα, δώστε τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη Εάν ο κωδικός είναι έγκυρος, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος αποδοχής και το σύστηµα θα αρχίσει να οπλίζει. Οι ήχοι που θα ακούγονται από τον βοµβητή του πληκτρολογίου σηµατοδοτούν τον χρόνο εξόδου (δηλαδή τον χρονικό περιθώριο που έχετε για να φύγετε από το οίκηµα). Αυτός ο χρόνος εξόδου έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας σύµφωνα µε τις δικές σας απαιτήσεις. Με τη λήξη του χρόνου εξόδου το σύστηµα θα οπλίσει και ο χώρος πλέον είναι προστατευµένος. 15:31 SUN 01 JAN Κωδικός Χρήστη ARMING ARM MODE A Αφοπλισµένο Χρόνος εξόδου Οπλισµός συστήµατος µε παραµονή στο χώρο Για να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού παραµένοντας στον χώρο (π.χ. την νύκτα) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ακόλουθο τρόπο οπλισµού. Η διαφορά αυτού του τρόπου οπλισµού µε τον προηγούµενο είναι ότι κάποιες από τις εσωτερικές ζώνες του συστήµατος (π.χ. ανιχνευτές κίνησης εσωτερικών χώρων) αποµονώνονται αυτόµατα από το σύστηµα ώστε να µπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός του προστατευµένου οικήµατος και συνήθως ακυρώνεται ο βοµβητής κατά τους χρόνους καθυστέρησης (χρόνος εξόδου και χρόνος εισόδου). Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι ζώνες να είναι κλειστές, δηλαδή το ενδεικτικό OK να ανάβει στην οθόνη του πληκτρολογίου. Για να οπλίσετε, δώστε τον κωδικό χρήστη, κατόπιν πατήστε το πλήκτρο και κατόπιν το πλήκτρο [ Β ] 15:31 SUN 01 JAN Κωδικός Χρήστη B ARMING ARM MODE B Αφοπλισµένο Χρόνος εξόδου Άλλοι τρόποι οπλισµού συστήµατος Το σύστηµα συναγερµού Matrix-424 παρέχει την δυνατότητα οπλισµού µε συνολικά 4 διαφορετικούς τρόπους. Σε συνεννόηση µε τον εγκαταστάτη σας και ανάλογα µε τις ανάγκες σας µπορείτε να καθορίσετε τους διαφορετικούς αυτούς τρόπους οπλισµού, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα A, B, C και D παρόµοια µε τον οπλισµό µε παραµονή στο χώρο, όπως προαναφέραµε. Οπλισµός συστήµατος µε ανοικτές ζώνες (Εξαναγκαστικός οπλισµός) Ο εγκαταστάτη σας µπορεί να καθορίσει το σύστηµα συναγερµού σας ώστε να µπορείτε να οπλίζετε το σύστηµα µε ανοικτές ζώνες. Στη περίπτωση αυτή, οι ζώνες που θα βρεθούν ανοικτές στο τέλος του χρόνου εξόδου θα αποµονωθούν αυτόµατα από το σύστηµα. Αν όµως αυτές κλείσουν, αφού το σύστηµα έχει οπλίσει, θα επαναφερθούν αυτόµατα. Ελέγξτε αν σας διευκολύνει µια τέτοια λειτουργία σε συνεννόηση πάντα µε τον εγκαταστάτη σας ώστε να την ενεργοποιήσει ή όχι. Αφοπλισµός συστήµατος Όταν επιστρέψετε στο οίκηµα σας, στο οποίο είχατε προηγουµένως οπλίσει το σύστηµα συναγερµού µε αποµάκρυνση από το χώρο, θα πρέπει να µπείτε από την πόρτα την οποία ο εγκαταστάτη σας έχει καθορίσει σαν ζώνη εισόδου-εξόδου. Αυτό θα σας δώσει τον προκαθορισµένο χρόνο ώστε να αφοπλίσετε το σύστηµα συναγερµού πριν ενεργοποιηθεί συναγερµός. Ο βοµβητής του πληκτρολογίου θα ηχεί σαν ειδοποίηση ότι το σύστηµα είναι οπλισµένο. Για να αφοπλίσετε το σύστηµα, δώστε τον κωδικό σας (π.χ. 1234) και το σύστηµα θα επανέλθει στην κανονική του λειτουργία. Σηµείωση: Αναφερθείτε στην σελίδα 4 για την περίπτωση που έχει κτυπήσει συναγερµός κατά την απουσία σας. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 5 από 15

6 Λειτουργίες χρήστη Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προχωρηµένες δυνατότητες λειτουργίας και χειρισµού του συστήµατος από ένα χρήστη. Μέχρι και 32 διαφορετικοί κωδικοί χρήστη µπορούν να καθοριστούν στον πίνακα Matrix-424. Με τον όρο χρήστη αναφερόµαστε στον κωδικό που χρησιµοποιεί ένα πρόσωπο για να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του πίνακα συναγερµού. Οι κωδικοί χρήστη, που µπορεί να αποτελούνται από 4 µέχρι 6 ψηφία, χωρίζονται σε δύο βασικά επίπεδα πρόσβασης, που καθορίζουν τις δυνατότητες εντολών και χειρισµών που θα έχουν στο σύστηµα: Στους Master (Κύριους) κωδικούς χρήστης και στους απλούς κωδικούς χρήστη. Στον παρακάτω πίνακα µπορείτε να δείτε τις δυνατότητες πρόσβασης των κωδικών αυτών στο σύστηµα. Κύριος Απλός Εντολή Χειρισµός χρήστη Περιγραφή ARM WITH OMITS DISPLAY LOG SET VOLUME SET BACKLIGHT VIEW TIME+DATE PROXIMITY VOL Οπλισµός µε αποµόνωση ζωνών Εµφάνιση Μνήµης Συµβάντων Αυξοµείωση ήχου βοµβητή Αυξοµείωση Φωτεινότητας Εµφάνιση Ηµεροµηνίας & Ώρας Αυξοµείωση Ήχων Καρταναγνώστη υνατότητα επιλεκτικής αποµόνωσης ζωνών πριν τον οπλισµό Πρόσβαση στη λειτουργία εµφάνισης της µνήµης συµβάντων υνατότητα αλλαγής της έντασης ήχου του πληκτρολογίου υνατότητα αυξοµείωσης της φωτεινότητας της οθόνης του πληκτρολογίου υνατότητα ανάγνωσης ηµεροµηνίας και ώρας συστήµατος από το πληκτρολόγιο υνατότητα αυξοµείωσης της έντασης ήχου του βοµβητή των καρταναγνωστών CHANGE TIME Αλλαγή Ώρας υνατότητα αλλαγής της ώρας του συστήµατος CHANGE DATE Αλλαγή Ηµεροµηνίας EDIT USER CHANGE CODES PULSE PGM1 1HR ACTIVE PROXIMITY CARDS SYSTEM TEST Αλλαγή Κωδικών Χρήστη Προσθαφαίρεση Χρηστών Χειρισµός εξόδου PGM Ανάληψη γραµµής για προγραµµατισµό Προσθαφαίρεση Καρτών οκιµή Συστήµατος Χρήστη EXIT MENU Έξοδος από µενού υνατότητα αλλαγής της ηµεροµηνίας του συστήµατος υνατότητα αλλαγής των κωδικών χρήστη υνατότητα προσθήκης / αφαίρεσης κωδικών χρηστών υνατότητα χειρισµού µίας εξόδου PGM από το πληκτρολόγιο υνατότητα ανάληψης της τηλεφωνικής γραµµής από τον πίνακα για προγραµµατισµό µέσω τ/φ για 1 ώρα υνατότητα προσθήκης / αφαίρεσης καρτών χρήστη για τον καρταναγνώστη υνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του συστήµατος Μενού (λειτουργίες) χρηστών Για να κάνετε τις διάφορες προχωρηµένες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στο χρήστη του συστήµατος όπως είναι η ανάγνωση της µνήµης συµβάντων, η αλλαγή κωδικών, αλλαγή ηµεροµηνίας συστήµατος κλπ, θα πρέπει πρώτα να µπείτε στο µενού λειτουργιών χρήστη. Είσοδος στο µενού χρήστη Για να µπείτε στο µενού χρήστη, θα πρέπει κατ αρχήν το σύστηµα να είναι αφοπλισµένο. Πατήστε το πλήκτρο και κατόπιν δώστε τον κωδικό σας. Αν ο κωδικός σας είναι αποδεκτός θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο αποδοχής. Έχετε µπει πλέον στο µενού χρήστη. Στις επόµενες σελίδες αναφέρονται αναλυτικά οι χειρισµοί για τις διαθέσιµες λειτουργίες. 15:31 SUN 01 JAN Κωδικός Χρήστη ARM WITH OMITS Αφοπλισµένο Μενού Χρήστη Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα βέλη για ανατρέξετε στις διαθέσιµες επιλογές του µενού χρήστη. Για να µπείτε στην επιθυµητή λειτουργία, αυτή που εµφανίζετε στην οθόνη πατήστε το πλήκτρο Έξοδος από το µενού χρήστη Για να βγείτε από το µενού και να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, κρατείστε πατηµένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα, ή επιλέξτε µε τα βέλη την τελευταία επιλογή και πατήστε το πλήκτρο ή απλά µην κάνετε κανένα χειρισµό στο πληκτρολόγιο και το σύστηµα επιστρέψει στη κανονική του λειτουργία µετά από 2 λεπτά. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 6 από 15

7 Οπλισµός µε αποµόνωση ζωνών (ARM WITH OMITS) Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να αποµονώσετε κάποιες από τις ζώνες και κατόπιν να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού. Εφαρµογές για την λειτουργία αυτή µπορεί να είναι η εσκεµµένη αποµόνωση συγκεκριµένης ζώνης ανιχνευτή κίνησης επειδή θέλετε για παράδειγµα να αφήσετε κάποιο χώρο αφύλακτο ώστε να κυκλοφορεί το κατοικίδιο σας ή επειδή δεν µπορείτε να κλείσετε κάποια προβληµατική ζώνη όπως πόρτα ή παράθυρο. Για να αποµονώσετε κάποιες ζώνες πριν τον οπλισµό του συστήµατος, µπείτε µε τον κωδικό σας στο µενού χρήστη όπως προαναφέραµε, πατήστε το πλήκτρο, κατόπιν επιλέξτε µε το πάνω βέλος τη ζώνη που θέλετε να αποµονώσετε, πατήστε το πλήκτρο για αποδοχή και τέλος πατήστε το πλήκτρο και ένα από τα πλήκτρα A, B, C ή D για να οπλίσετε το σύστηµα. Για παράδειγµα, έστω ότι θέλετε να αποµονώσετε τις ζώνες 2 και 4 και να οπλίσετε το σύστηµα µε τον B τρόπο: Κωδικός χρήστη για να µπείτε στο µενού χρήστη ARM WITH OMITS B για να µπείτε στη λειτουργία αποµόνωσης ζωνών για να πάτε στη ζώνη 2 και να την επιλέξετε για αποµόνωση για να πάτε στη ζώνη 4 και να την επιλέξετε για αποµόνωση για να επιλέξετε τον τρόπο οπλισµού συστήµατος Για να οπλίσετε το σύστηµα µε τον B τρόπο ARM WITH OMITS ZONE 01 ARM WITH OMITS ZONE 02 ARM WITH OMITS ZONE 04 OMIT ZONE press a,b,c,d ARMING ARM MODE!B Το σύστηµα συναγερµού θα οπλίσει µε τις ζώνες 2 και 4 εκτός λειτουργίας. Προσέξτε το σύµβολο (!) δίπλα στο γράµµα B που δηλώνει ότι το σύστηµα οπλίζει µε αποµονωµένες ζώνες. Σηµείωση: Με τον αφοπλισµό του συστήµατος, όλες οι αποµονωµένες ζώνες θα επανέλθουν αυτόµατα στο σύστηµα. Εµφάνιση µνήµης συµβάντων (DISPLAY LOG) Ο πίνακας Matrix-424 µπορεί να κρατά στη µνήµη του τα τελευταία 500 συµβάντα µε χρονική σειρά. Με την εντολή αυτή µπορείτε να ανατρέξετε στη µνήµη συµβάντων του πίνακα. Κωδικός χρήστη για να µπείτε στο µενού χρήστη ARM WITH OMITS DISPLAY LOG για να µπείτε στη λειτουργία εµφάνισης µνήµης συµβάντων. Εµφανίζεται αµέσως το τελευταίο χρονικά συµβάν. 11:45 MON 02 FEB για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το συµβάν USER 1 01 για να δείτε το παλαιότερο χρονικά συµβάν 05:20 MON 02 FEB ARMED για να βγείτε από την µνήµη συµβάντων και να επιστρέψετε στο αρχικό µενού χρήστη DISPLAY LOG για 2 δευτερόλεπτα Σηµειώσεις: 1. Το πληκτρολόγιο θα επιστρέψει αυτόµατα στην κανονική λειτουργία, αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για διάστηµα 2 λεπτών. 2. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σε κάποιο συµβάν της µνήµης, πατήστε το πλήκτρο µε το δεξί βέλος 3. Αναφερθείτε στις σελίδες για την επεξήγηση των διαφόρων µηνυµάτων των συµβάντων. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 7 από 15

8 Αυξοµείωση βοµβητή πληκτρολογίου (SET VOLUME) SET VOLUME για να µπείτε στη λειτουργία. ADJUST VOLUME USE UP-DOWN KEYS χρησιµοποιήστε τα βέλη για αύξηση µείωση της έντασης ADJUST VOLUME [ ] Σηµείωση: Σε περίπτωση συναγερµού, ο βοµβητής ηχεί πάντα µε τη µέγιστη ένταση. Αυξοµείωση φωτεινότητας οθόνης πληκτρολογίου (SET BACKLIGHT) SET BACKLIGHT για να µπείτε στη λειτουργία. ADJUST BACKLIGHT USE UP-DOWN KEYS χρησιµοποιήστε τα βέλη για αύξηση µείωση της φωτεινότητας ADJUST BACKLIGHT [ ] Εµφάνιση ηµεροµηνίας και ώρας (VIEW TIME+DATE) VIEW TIME+DATE για να εµφανιστεί η ηµεροµηνία & ώρα του συστήµατος. Αλλαγή ώρας (CHANGE TIME) CHANGE TIME 00~26 για να αλλάξετε την ώρα. ώστε την ώρα σε 24ωρη µορφή (00~23) CHANGE TIME??: HOURS 00~59 ώστε τα λεπτά της ώρας (00~59) Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές CHANGE TIME??: MINUTES CHANGE TIME Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 8 από 15

9 Αλλαγή ηµεροµηνίας (CHANGE DATE) CHANGE DATE 06,07,08... για να αλλάξετε την ηµέρα. Χρησιµοποιείστε τα βέλη όπου: MON= ευτέρα, TUE=Τρίτη, WED=Τετάρτη, THU=Πέµπτη FRI=Παρασκευή, SAT=Σαββάτο, SUN=Κυριακή Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. ώστε το τρέχον έτος όπου (06=2006) SELECT DAY MON ENTER YEAR MON / /?? (01 ~ 12) ώστε τον τρέχοντα µήνα (01~12) (01 ~ 31) ώστε την τρέχουσα ηµεροµηνία (01~31) Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ENTER MONTH MON /??/06 ENTER DATE MON??/01/06 ENTER DATE Προχωρηµένη Προσθήκη Αλλαγή - ιαγραφή κωδικών χρήστη (EDIT USER) Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να προσθέσετε νέους κωδικούς χρήστη (32 χρήστες διαθέσιµοι στον πίνακα Matrix-424), να αλλάξετε κάποιον ήδη υπάρχοντα κωδικό ή και να διαγράψετε τελείως έναν υπάρχοντα κωδικό. Προσοχή: 1. Για να έχετε δυνατότητα πρόσβασης στη λειτουργία, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα κύριο κωδικό χρήστη. 2. Από το εργοστάσιο, σαν κύριος κωδικός χρήστη είναι µόνο ο κωδικός στη θέση 01 και είναι ο Αναφερθείτε στη σελίδα 6 για τις διαφορές στα δικαιώµατα πρόσβασης µεταξύ των κυρίων και απλών κωδικών χρήστη. 3. Ένας κωδικός χρήστης µπορεί να αποτελείται από 4 µέχρι και 6 ψηφία. EDIT USER 0~9 0~9 00~99 για να µπείτε στην λειτουργία Με τα βέλη διαλέξετε τον χρήστη που θέλετε να προγραµµατίσετε Όπου Χρήστης 1= User 01,... Χρήστης 32=User 32 Για να επιλέξετε τον χρήστη για προγραµµατισµό ώστε τα ψηφία του κωδικού (από 4 µέχρι 6 ψηφία) Αν δώσετε 6 ψηφία δεν χρειάζεται το πάτηµα του πλήκτρου (Για να διαγράψετε τον κωδικό πατήστε ) ώστε ξανά τον κωδικό για επαλήθευση Επιλέξτε µε τα βέλη τα υποσυστήµατα (1~4) στα οποία θέλετε να έχει πρόσβαση ο κωδικός και µε το πλήκτρο επιλέξτε αν θα έχει πρόσβαση (ON) ή όχι (OFF) σε κάθε υποσύστηµα. Επιλέξτε µε τα βέλη τις επιλογές πρόσβασης για τον κωδικό αυτόν και µε το πλήκτρο επιλέξτε αν θα είναι ενεργή (ON) ή όχι (OFF). Αναφερθείτε στη σελίδα 10 για τις επιλογές αυτές. ώστε τον αριθµό που θέλετε ο χρήστης να µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Βλέπετε σελίδα 10 για λεπτοµέρειες, SELECT USER USE UP-DOWN KEYS USER 1 NEW CODE **** NEW CODE **** NEW CODE ASSIGN PARTITION PARTITION 1 ON OMIT ZONES ALLOW OPTION 1 ON MAX USES 00 Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 9 από 15

10 Καθορισµός επιλογών πρόσβασης κωδικού χρήστη (USER OPTIONS) Σε κάθε κωδικό χρήστη µπορούν να καθοριστούν διάφορες δυνατότητες πρόσβασης ή ιδιαίτερες δυνατότητες όσον αφορά την χρήση τους στο σύστηµα συναγερµού. Οι δυνατότητες αυτές σύµφωνα µε τον αριθµό επιλογής τους είναι: α/α Επιλογή πρόσβασης (οθόνη) Επεξήγηση λειτουργίας Αρχική Ρύθµιση 1 OMIT ZONES ALLOW υνατότητα αποµόνωσης ζωνών ON 2 DURESS ONLY CODE Μόνο Κωδικός Ενέδρας OFF 3 DURESS ENABLED Κωδικός Ενέδρας µε αντιστροφή 3 ου και 4 ου ψηφίου του κωδικού ON 4 ARM ALLOWED υνατότητα οπλισµού ON 5 DISARM ALLOWED υνατότητα αφοπλισµού ON 6-7 SPARE Κενό ( εν χρησιµοποιείται) OFF 8 MASTER USER CODE Κύριος κωδικός χρήστη Χρήστης 1 = ON Χρήστες 2~32 = OFF Καθορισµός ορίου πρόσβασης κωδικού χρήστη (MAX USES) Σε αυτή την επιλογή µπορείτε να θέσετε όριο στην πρόσβαση ενός κωδικού χρήστη στο σύστηµα ως ακολούθως: 00 = Απεριόριστη πρόσβαση. Ο κωδικός µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς όριο χρήσης. 01 = Κωδικός µιας χρήσης. Ο κωδικός θα διαγραφεί µετά από 1 χρήση οπλισµού ή αφοπλισµού στο σύστηµα = Κωδικοί µε περιορισµένο αριθµό χρήσεων 2 έως 99. Απλή Προσθήκη Αλλαγή - ιαγραφή κωδικών χρήστη (CHANGE CODES) Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να προσθέσετε, αλλάξετε ή να διαγράψετε κωδικούς χρήστη όπως και µε την προηγούµενη λειτουργία (EDIT USERS) αλλά χωρίς να περάσετε από τα µενού προχωρηµένων επιλογών. Μπείτε στο µενού και πατήστε: CHANGE CODES για να µπείτε στην λειτουργία SELECT USER USE UP-DOWN KEYS Με τα βέλη διαλέξετε τον χρήστη που θέλετε να προγραµµατίσετε Όπου Χρήστης 1= User 01,... Χρήστης 32=User 32 USER 1 Για να επιλέξετε τον χρήστη για προγραµµατισµό NEW CODE 0~9 0~9 ώστε τα ψηφία του κωδικού (από 4 µέχρι 6 ψηφία) Αν δώσετε 6 ψηφία δεν χρειάζεται το πάτηµα του πλήκτρου (Για να διαγράψετε τον κωδικό πατήστε ) ώστε ξανά τον κωδικό για επαλήθευση **** NEW CODE **** NEW CODE Αλλαγή της Ονοµασίας Χρήστη (EDIT USER NAME) EDIT USER NAME για να εµφανιστεί η ηµεροµηνία & ώρα του συστήµατος. Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε τα γράµµατα ονοµασίας του χρήστη. Με τα οριζόντια βέλη µετακινηθείτε µεταξύ των γραµµάτων. Για αποθήκευση πατήστε USER 1 EDIT TEXT 01 MR SMITH πατήστε. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 10 από 15

11 Αυξοµείωση βοµβητή καρταναγνώστη (PROXIMITY VOL) PROXIMITY VOL 1 ~ 4 Πατήστε ένα πλήκτρο 1 έως 4 για να επιλέξετε τον καρταναγνώστη του οποίου την ένταση θέλετε να ρυθµίσετε χρησιµοποιήστε τα βέλη για αύξηση µείωση της έντασης SELECT READER [1-4] ADJUST VOLUME [ ] Σηµείωση: Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο αν έχει εγκατασταθεί µονάδα καρταναγνώστη στο σύστηµα συναγερµού. Προσθήκη - Αλλαγή καρτών χρήστη σε καρταναγνώστη (PROXIMITY CARDS) Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε κάρτες κωδικού χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης καρταναγνώστη. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο αν υπάρχει µονάδα καρταναγνώστη στο σύστηµα. Χειρισµός εξόδου από το πληκτρολόγιο (PULSE PGM 1) Ο πίνακας σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε κάποιες από τις εξόδους του από το πληκτρολόγιο. Σε µια τέτοια έξοδο µπορεί να συνδεθεί σειρήνα, ηλεκτρική κλειδαριά ή κάποια οικιακή συσκευή για τηλεχειρισµό από το πληκτρολόγιο. Ο καθορισµός µιας εξόδου για χειρισµό από το πληκτρολόγιο µπορεί να γίνει µόνο από τον εγκαταστάτη σας έπειτα από συνεννόηση µαζί σας. PULSE PGM 1 Θα ακουστεί ο ήχος αποδοχής και η έξοδος θα ενεργοποιηθεί για 5 δευτερόλεπτα PULSE PGM 1 πατήστε. Ανάληψη τηλεφώνου για προγραµµατισµό (1HR ACTIVE) Η λειτουργία αυτή ανοίγει ένα χρονικό περιθώριο 1 ώρας ώστε να µπορεί ο πίνακας να προγραµµατιστεί από τον εγκαταστάτη σας εξ αποστάσεως µέσω τηλεφώνου, µε τη χρήση υπολογιστή και του ειδικού προγράµµατος της Pyronix. Ο πίνακας σας θα κάνει ανάληψη στην πρώτη εισερχόµενη τηλεφωνική κλήση και θα προσπαθήσει την επίτευξη επικοινωνίας µε υπολογιστή. 1HR ACTIVE Θα ακουστεί ο ήχος αποδοχής και ο πίνακας θα ανοίξει χρονικό περιθώριο 1 ώρας για να κάνει ανάληψη τηλεφωνικής γραµµής στην επόµενη τηλεφωνική κλήση 1HR ACTIVE πατήστε. οκιµή συστήµατος (SYSTEM TEST) Η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο των ενδεικτικών και του βοµβητή του πληκτρολογίου καθώς και τον έλεγχο των σειρήνων. SYSTEM TEST Θα ανάψουν όλα τα ενδεικτικά του πληκτρολογίου Σε κάθε πάτηµα του πλήκτρου θα ηχεί-σιγεί ο βοµβητής του πληκτρολογίου και οι σειρήνες του συστήµατος συναγερµού :;<=>? &ABCDEFGHIJKLMNO AUDIBLE TEST πατήστε. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 11 από 15

12 Εντολές άµεσης ανάγκης Στη περίπτωση που απαιτείται άµεση ενεργοποίηση του συναγερµού, ανεξάρτητα από την κατάσταση οπλισµού του, υπάρχουν διαθέσιµες στους χρήστες του συστήµατος διάφορες εντολές αντιµετώπισης άµεσης ανάγκης. Το σύστηµα θα ανταποκριθεί ανάλογα µε την κάθε κατάσταση και τον προγραµµατισµό του είτε ενεργοποιώντας τις σειρήνες του είτε ενηµερώνοντας ένα κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού ή τα προσωπικά τηλέφωνα του χρήστη. Οι εντολές αυτές είναι: Χειρισµός συστήµατος υπό απειλή (Ενέδρα) Ο κωδικός απειλής είναι ένας προσωπικός κωδικός, τον οποίο ο χρήστης αναγκάζεται να πληκτρολογήσει υπό την απειλή κάποιου για να οπλίσει ή να αφοπλίσει το σύστηµα συναγερµού. Το σύστηµα συµπεριφέρεται όπως και κατά την εισαγωγή ενός κανονικού κωδικού (οπλίζοντας / αφοπλίζοντας το σύστηµα). Στέλνει όµως επίσης ένα µήνυµα στο Κέντρο Λήψεως Σηµάτων ειδοποιώντας πως ο κωδικός πληκτρολογήθηκε υπό απειλή. Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής ενός κωδικού απειλής, όπως αυτό καθορίζεται από τον προγραµµατισµό κωδικών (βλέπε µενού λειτουργιών χρήστη, προσθήκη διαµόρφωση κωδικών: Καθορισµός πρόσβασης κωδικών, στη σελίδα 9-10). 1 η Μέθοδος Εάν το τρίτο ψηφίο του κωδικού χρήστη σας διαφέρει από το τέταρτο, τότε απλά αντιστρέφοντάς τα στέλνετε ένα µήνυµα απειλής στο Κέντρο Λήψεως Σηµάτων. Παράδειγµα: Κανονικός κωδικός χρήστη= , ο κωδικός απειλής θα είναι= Μέθοδος 2 Η δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιεί ανεξάρτητο κωδικό απειλής όπως καθορίζεται στο µενού λειτουργιών χρήστη, προσθήκη διαµόρφωση κωδικών: Καθορισµός πρόσβασης κωδικών, στη σελίδα Επείγοντα περιστατικά Ενεργοποίηση αναγγελίας πυρκαγιάς Στη περίπτωση που αντιληφθείτε φωτιά στο οίκηµα σας, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Θα ενεργοποιηθούν οι σειρήνες και θα γίνει ενηµέρωση µέσω τηλεφώνου στο 24ωρο ΚΛΣ. Ενεργοποίηση προσωπικής απειλής Στη περίπτωση που απειλήστε, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Θα ενηµερωθεί το 24ωρο ΚΛΣ και θα ηχήσουν οι σειρήνες ή όχι, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του συστήµατος. Ενεργοποίηση κλήσης ιατρικής βοήθειας Στη περίπτωση έχετε ανάγκη ιατρού, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Υποσυστήµατα Αναφορά στα υποσυστήµατα Το Matrix-424 έχει τη δυνατότητα να διαιρείται µέχρι και σε 4 ανεξάρτητα συστήµατα συναγερµού. Με την έννοια υποσύστηµα θεωρούµε ανεξάρτητους χώρους, οι οποίοι θέλουµε να λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Ενώ δηλαδή ένας χώρος µπορεί να είναι αφοπλισµένος (π.χ. η κύρια κατοικία) ένας άλλος θα µπορεί να είναι οπλισµένος (π.χ. ξενώνας). Στη περίπτωση τέτοιας λειτουργίας, θα πρέπει να καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας ώστε τα υποσυστήµατα αυτά είτε να ελέγχονται από ανεξάρτητα πληκτρολόγια για το κάθε ένα από αυτά, είτε µε ένα πληκτρολόγιο το οποίο θα ελέγχει όλα τα υποσυστήµατα. Στη πρώτη περίπτωση ο χειρισµός και οι ενδείξεις του κάθε πληκτρολογίου που ελέγχει ένα υποσύστηµα είναι όπως αναφέρεται στις προηγούµενες σελίδες του εγχειριδίου. Στη δεύτερη περίπτωση αναφερθείτε στις επόµενες παραγράφους για τις ενδείξεις και το χειρισµό πολλαπλών υποσυστηµάτων από ένα πληκτρολόγιο. Επιπλέον θα πρέπει να καθοριστούν κωδικοί χρήστη που θα έχουν πρόσβαση ή όχι σε κάθε υποσύστηµα, ζώνες που θα αντιστοιχούν σε κάθε υποσύστηµα και ίσως και διαφορετικές σειρήνες. Τα οφέλη από µια τέτοια εφαρµογή είναι σηµαντικά: Μικρότερο κόστος από τα λιγότερα υλικά που απαιτούνται και τη λιγότερη εργασία. (1 πίνακας αντί για 4, 1 σειρήνα αντί 4 και µια συνδροµή σε κέντρο λήψης σηµάτων αντί 4, λιγότερα καλώδια), περισσότερη ευχρηστία µε την δυνατότητα προαιρετικής πρόσβασης σε ένα χώρο από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο κλπ. Ενδείξεις πληκτρολογίου για πολλαπλά υποσυστήµατα Αν ένα πληκτρολόγιο έχει καθοριστεί για έλεγχο και χειρισµό πολλαπλών υποσυστηµάτων, η οθόνη του θα εµφανίζεται ως ακολούθως: 15:31 SUN 01 JAN PARTITION 1234 STATUS Όταν όλα τα υποσυστήµατα είναι αφοπλισµένα Όταν έστω και ένα υποσύστηµα είναι οπλισµένο Στο παράδειγµα, το υποσύστηµα 2 είναι οπλισµένο (σύµβολο κάτω από τον αριθµό 2) Ενδείξεις κατάστασης υποσυστηµάτων: Κάτω από κάθε αριθµό υποσυστήµατος εµφανίζονται σύµβολα που δηλώνουν την κατάσταση του υποσυστήµατος ως ακολούθως: Κανένα σύµβολο = το υποσύστηµα είναι αφοπλισµένο Σύµβολο (0) = το υποσύστηµα οπλίζει. Σύµβολο (!) = το υποσύστηµα οπλίζει µε αποµονωµένες ζώνες. Σύµβολο ( ) = το υποσύστηµα είναι οπλισµένο. Σύµβολο () = το υποσύστηµα είναι σε συναγερµό. Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 12 από 15

13 Οπλισµός υποσυστηµάτων από πληκτρολόγιο πολλαπλών υποσυστηµάτων Η δυνατότητα οπλισµού υποσυστηµάτων, όσον αφορά την κατάσταση του συστήµατος είναι όµοια µε τις λειτουργίες ενιαίου συστήµατος. Αναφερθείτε στη σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη σας. Για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον κωδικό σας, αυτός θα πρέπει να έχει καθοριστεί ώστε να έχει πρόσβαση στα υποσυστήµατα τα οποία θέλετε να οπλίσετε (αναφερθείτε στις σελίδες 9-10: αλλαγή κωδικών χρήστη). PARTITION 1234 STATUS 0 0 PARTITION 1234 STATUS Εάν ο κωδικός γίνει δεκτός τότε θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο και η ένδειξη ΟΚ θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα µπορείτε να δώσετε τους αριθµούς των υποσυστηµάτων (1, 2, 3 ή 4) που θέλετε να οπλίσετε, πατώντας τα αντίστοιχα αριθµητικά πλήκτρα. Τα υποσυστήµατα που επιλέξατε να οπλίσουν θα εµφανίζουν στην οθόνη το σύµβολο (0). Για να εκτελεστεί η εντολή σας πατήστε το πλήκτρο.. Οπλισµός υποσυστηµάτων µε διαφορετικούς τρόπους όπλισης A, B, C, D Με τον παραπάνω τρόπο τα υποσυστήµατα θα οπλίσουν µε τον βασικό τρόπο οπλισµού A. Ο πίνακας όµως έχει την δυνατότητα να οπλίζεται κάθε υποσύστηµα µε 4 διαφορετικούς τρόπους όπλισης. Για να οπλίσετε κάθε υποσύστηµα µε διαφορετικό τρόπο A, B, C ή D, ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία: Εισάγετε τον κωδικό χρήστη σας. Εάν ο κωδικός γίνει δεκτός τότε θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο και η ένδειξη ΟΚ θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα δώστε τους αριθµούς των υποσυστηµάτων (1, 2, 3 ή 4) που θέλετε να οπλίσετε, πατώντας τα αντίστοιχα αριθµητικά πλήκτρα. Τα υποσυστήµατα που επιλέξατε να οπλίσουν θα αναβοσβήνουν στην οθόνη. Για να εκτελεστεί η εντολή σας πατήστε το πλήκτρο. Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο και ακολούθως ένα πλήκτρο B, C ή D. Τα επιλεγµένα υποσυστήµατα θα οπλίσουν µε τον επιλεγµένο τρόπο. Επαναλάβετε την διαδικασία για να οπλίσετε υποσυστήµατα µε κάποιο διαφορετικό τρόπο όπλισης. Αφοπλισµός υποσυστηµάτων από πληκτρολόγιο πολλαπλών υποσυστηµάτων Εάν δεν έχει σηµειωθεί συναγερµός ώστε τον κωδικό χρήστη σας. Εάν ο κωδικός σας γίνει δεκτός, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και η ένδειξη ΟΚ θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Στο πληκτρολόγιο θα φαίνονται όλα τα οπλισµένα υποσυστήµατα. Τώρα µπορείτε να επιλέξετε τα υποσυστήµατα που θέλετε να αφοπλίσετε, πατώντας τα αντίστοιχα αριθµητικά πλήκτρα. Το σύµβολο οπλισµού κάτω από το ψηφίο στα υποσυστήµατα θα σβήσει. Αφού επιλέξετε όσα υποσυστήµατα θέλετε να αφοπλίσετε, πατήστε το πλήκτρο. Τα υποσυστήµατα αυτά θα αφοπλιστούν. Αν έχει σηµειωθεί συναγερµός κατά την απουσία σας Εισάγετε τον κωδικό χρήστη σας. Ισχύει ότι και προηγούµενα, αλλά µετά τον αφοπλισµό θα µπείτε αυτόµατα στην λειτουργία εµφάνισης µνήµης συµβάντων. Αφού ενηµερωθείτε για τις ζώνες που έδωσαν συναγερµό, δώστε ξανά τον κωδικό σας για να επιστρέψει το πληκτρολόγιο σε κανονική λειτουργία. Μνήµη συµβάντων Η µνήµη γεγονότων εµφανίζεται χρησιµοποιώντας την λειτουργία (DISPLAY LOG) που περιγράφεται στην σελίδα 7. Από τον παρακάτω πίνακα µπορείτε να ερµηνεύσετε τα διάφορα µηνύµατα που εµφανίζονται. Συναγερµοί Πρόσθετες πληροφορίες Περιγραφή Entry Exit Λήξη χρόνου εισόδου / εξόδου Personal Attack Αριθµ ζώνης Ενεργοποίηση πανικού, ο αριθµός δείχνει τη ζώνη (00 = πληκτρ/γιο) Fire Alarm Αριθµ ζώνης Ενεργοποίηση φωτιάς, ο αριθµός δείχνει τη ζώνη (00 = πληκτρ/γιο) Alarm Αριθµ ζώνης Όνοµα ζώνης ιάρρηξη ζώνης, ο αριθµός δείχνει τη ζώνη Zone Tamper Αριθµ ζώνης Όνοµα ζώνης Τάµπερ ζώνης, ο αριθµός δείχνει τη ζώνη Medical Alarm Αριθµ ζώνης Κλήση ιατρού, ο αριθµός δείχνει τη ζώνη (00 = πληκτρ/γιο) Tamper 01 Παραβίαση τάµπερ συστήµατος Tamper 02 Παραβίαση τάµπερ σειρήνας Tamper 04 Απουσία επέκτασης ζωνών Tamper 06 Τάµπερ απουσίας αποµακρυσµένης συσκευής Tamper 08 Τάµπερ πατήµατος πλήκτρων πληκτρολογίου Tamper 09 Παραβίαση τάµπερ αποµακρυσµένης συσκευής Line Fail Alarm Συναγερµός προβλήµατος τηλεφωνικής γραµµής Omit Zone Όνοµα ζώνης Αποµόνωση ζώνης, ο αριθµός δείχνει τη ζώνη Device Tamper Συσκευή Συσκευή Παραβίαση τάµπερ αποµακρυσµένης συσκευής PA Restore Αριθµ ζώνης Όνοµα χρήστη Αποκατάσταση συναγερµού πανικού Zone Restore Αριθµ ζώνης Όνοµα χρήστη Αποκατάσταση ζώνης Fire Restore Αριθµ ζώνης Όνοµα χρήστη Αποκατάσταση φωτιάς GT Restore Αριθµ ζώνης Όνοµα χρήστη Αποκατάσταση τάµπερ συστήµατος Medical Restore Αριθµ ζώνης Όνοµα χρήστη Αποκατάσταση κλήσης ιατρού Key Box Open Όνοµα ζώνης Αριθµ ζώνης Άνοιγµα ζώνης Key Box Key Box Close Όνοµα ζώνης Αριθµ ζώνης Κλείσιµο ζώνης Key Box Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 13 από 15

14 Η µνήµη συµβάντων συνέχεια... Προβλήµατα συστήµατος Bell fuse fail (restore) Πρόβληµα ασφάλειας σειρήνας (αποκατάσταση) Aux fuse fail (restore) Πρόβληµα ασφάλειας βοηθ. τροφοδοσίας (αποκατάσταση) Battery missing (restore) Απουσία µπαταρίας (αποκατάσταση) Battery Low (restore) Χαµηλή τάση µπαταρίας (αποκατάσταση) Mains fail (restore) ιακοπή ρεύµατος AC 220V (αποκατάσταση) Telephone fail (restore) Πρόβληµα τηλεφωνικής γραµµής (αποκατάσταση) Device fail (restore) Απουσία αποµακρυσµένης συσκευής (αποκατάσταση) Fail to report (restore) Αποτυχία αναφοράς σήµατος (αποκατάσταση) Συµβάντα Up/Downloading Panel ans tel. Panel hung tel. Full upload Full download Partial upload Download complete Upload complete Bad UDL code UDL code OK Time + Date LCD expected PC arm/disarm Ανάληψη τηλεφωνικής γραµµής από πίνακα Κλέισιµο τηλεφωνικής επικοινωνίας από πίνακα Αποστολή όλων των δεδοµένων στον πίνακα Λήψη όλων των δεδοµένων από πίνακα Αποστολή µερικών δεδοµένων στον πίνακα Ολοκλήρωση αποστολής δεδοµένων στον πίνακα Ολοκλήρωση λήψης δεδοµένων από πίνακα Λάθος κωδικός προγραµµατισµού UDL Αποδοχή κωδικού προγραµµατισµού UDL Αλλαγή ηµεροµηνίας από υπολογιστή Αναµονή για τοπική σύνδεση µε υπολογιστή Οπλισµός / Αφοπλισµός συστήµατος από υπολογιστή Οπλισµοί / Αφοπλισµοί Armed A Όνοµα χρήστη Οπλισµός µε τρόπο A από χρήστη, ο αριθµός καθορίζει χρήστη Armed B Όνοµα χρήστη Οπλισµός µε τρόπο B από χρήστη, ο αριθµός καθορίζει χρήστη Armed C Όνοµα χρήστη Οπλισµός µε τρόπο C από χρήστη, ο αριθµός καθορίζει χρήστη Armed D Όνοµα χρήστη Οπλισµός µε τρόπο D από χρήστη, ο αριθµός καθορίζει χρήστη Disarmed Όνοµα χρήστη Αφοπλισµός από χρήστη, ο αριθµός καθορίζει χρήστη Inactivity Arm Οπλισµός από χρόνο αδράνειας Arm Depend Οπλισµός από εξάρτηση υποσυστήµατος Disarm depend Αφοπλισµός από εξάρτηση υποσυστήµατος UC after alarm Όνοµα χρήστη Κωδικός χρήστη µετά συναγερµό, ο αριθµός καθορίζει χρήστη Bell time end Λήξη διάρκειας σειρήνας Power on Αρχική τροφοδότηση πίνακα Συµβάντα συστήµατος Engineer end Έξοδος από µενού εγκαταστάτη Engineer start Είσοδος σε µενού εγκαταστάτη Walk test enter Έναρξη λειτουργίας δοκιµής ζωνών Walk test end Λήξη λειτουργίας δοκιµής ζωνών Log cleared Εκκαθάριση µνήµης συµβάντων NVM reset Επαναφορά αρχικών δεδοµένων µε NVM Time & Date Όνοµα χρήστη Αλλαγή ηµεροµηνίας από χρήστη, ο αριθµός καθορίζει χρήστη Device Found Εύρεση αποµακρυσµένης συσκευής Device Lost Απώλεια αποµακρυσµένης συσκευής Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 14 από 15

15 Καρτέλα Ζωνών No. Περιγραφή Τρόπος όπλισης A B C D Υποσύστηµα Σηµειώσεις Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Σελίδα 15 από 15

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix µε πληκτρολόγιο MX-ICON. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix µε πληκτρολόγιο MX-ICON. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-ICON Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5)

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) RINS847-2 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS847-2 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός Δυνατότητες χειρισμού Το σύστημα είναι δεν είναι χωρισμένο σε υποσυστήματα Καθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

NX-108USER-LED GI: 1098/C500

NX-108USER-LED GI: 1098/C500 NX-108USER-LED GI: 1098/C500 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-124 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Service: Ενδεικτικό σέρβις. Ανάβει όταν ανιχνευθεί πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος συναγερμού. Ready. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισµού Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ Ένδειξη στάθμης σήματος GSM. Όταν διακοπεί η τηλεφωνική γραμμή, αναβοσβήνει,ενώ είναι σταθερά αναμμένο όταν είναι εντάξει. Ένδειξη χαμηλής στάθμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισμού Το σύστημα είναι ο δεν είναι ο χωρισμένο σε υποσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...3 1.1 Πλήκτρα Πληκτρολογίου...3 1.2 Οθόνη Πληκτρολογ...4 1.3 Ενδείξεις Πληκτρολογίου...5

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - 1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Rev F1 (Aug-2003) GR Ver 5 PRIMA Hellas SECURITY SYSTEMS LTD ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ (+30) 2103416106 (+30) 2103413187 wwwprimahellascom Email: sales@primahellascom

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - 1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Rev A (2005) GR Ver 6 PRIMA Hellas LTD ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ (+30) 2103416106 (+30) 2103413187 wwwprimahellascom Email: sales@primahellascom - 2 - Παρακαλείσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-7664 16 ενσύρματες ζώνες 24 ασύρματες ζώνες 4 partition 8 LCD πληκτρολόγια 8 τηλεχειριστήρια 1 master κωδικός 8 βοηθητικοί κωδικοί 2 τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας

ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης ΗΛΚΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το σύστηµα ασφαλείας ELITE 64 για την προστασία του οικήµατός

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

High Security and Access System EVO192. TM50 Οδηγίες τελικού χρήστη

High Security and Access System EVO192. TM50 Οδηγίες τελικού χρήστη High Security and Access System EVO192 TM50 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ www.euroalarm.gr Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού EU-007 1.Προετοιμασία της Συσκευής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αctive. electronic systems FIRE USER S MANUAL. Εγχειρίδιο Χειρισμού FIRE FP102/104/106PA

Αctive. electronic systems FIRE USER S MANUAL. Εγχειρίδιο Χειρισμού FIRE FP102/104/106PA FIRE USER S MANUAL Συστήματα ασφαλείας GR Εγχειρίδιο Χειρισμού FIRE FP102/104/106PA BOSCH FIRE PANEL FP 102 / FR 104 / FR 106 GB ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1. Με την τροφοδότηση του πίνακα ανάβουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Κουμπί ON/OFF Θύρα φορτιστή Θύρα ενσύρματης σειρήνας Κομβίο Επανανφοράς εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

GE Security. Σειρά NetworX ΤΜ. Πληκτρολόγιο NΧ-1208Ε. Οδηγίες Χρήσης

GE Security. Σειρά NetworX ΤΜ. Πληκτρολόγιο NΧ-1208Ε. Οδηγίες Χρήσης GE Security Σειρά NetworX ΤΜ Πληκτρολόγιο NΧ-1208Ε Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ... 4 ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ... 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 2000E v1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας έξοδος τρανζίστορ για ένδειξη Κατάστασης πληκτρολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 13 Ρύθμιση αντίθεσης LCD... 13 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1).

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1). AYTONOMO ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SL1000 1000B v1.2 Βοηθητική Έξοδος (AUX output επαφές AUX/- στην ηλεκτρονική πλακέτα του πληκτρολογίου) Πρόκειται για µία έξοδο τύπου τρανζίστορ ανοικτού συλλέκτη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία GE Security NX-10 Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης GE φαντασία στην εργασία Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 805 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Building Technologies Fire Safety & Security Products 1 Γενικά...5 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος...5 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας...5 1.3 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN

Interfox.gr. Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GSM- PSTN Ενδείξεις Λειτουργίας: Power: Συσκευή ανοιχτή Arm: Οπλισμένο Alarm: Ενεργοποίηση συναγερμού SET: Κατάσταση Ρυθμίσεων Home: Βραδινή Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναγνώστης καρτών RFID, o οποίος συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πίνακες συναγερμού S-Pro (version V6.4 και νεότερη) της Sigma Technologies, δίνοντας τη δυνατότητα χειρισμού του συστήματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NAPCO GEM-DK1CA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Περιοδικός έλεγχος της μπαταρίας και της σειρήνας (Σας προτείνουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται Σαββατοκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Γενικά Το πλήκτρο «on» χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασμού όπως επίσης και για «enter», που το πατάμε μετά από κάθε μας εντολή.

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναγνώστης καρτών RFID, o οποίος συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πίνακες συναγερμού S-Pro (version V6.4 και νεότερη) της Sigma Technologies, δίνοντας τη δυνατότητα χειρισμού του συστήματος και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Τερματικών Πίνακα NX-4EUR

Επεξήγηση Τερματικών Πίνακα NX-4EUR Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-4 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας της CADDX, ως του μεγαλύτερου Αμερικάνικου οίκου κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κ3-3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κ3-3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κ3-3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές 1.1 Εισαγωγή Ο Κ3-3 είναι ένας αυτόνομος, αναγνώστης ή access control. Μπορεί να ελέγξει ηλεκτρονική κλειδαριά,

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-6-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-6-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-6-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-6 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.nextsystems.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX PSTN 007M. Ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX PSTN 007M. Ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERFOX PSTN 007M Ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης Σύνδεση εσωτερικής σειρήνας SP+ SP- 12V + GROUND - EΞΟΔΟ GND-Z1 GND-Z2 GND-Z3 GND-Z4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα