.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

Transcript

1 .Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2 Η τριάδα του Vircho ow Rudolf Virchow ( )

3 Ορισμός Καταστάσεις υπερπηκτικότ τητας είναι οι κληρονομικές ή επίκτητες καταστάσεις που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση Ο όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1965 για να περιγράψει την τάση για θρόμβωση σε μια οικογένεια με ένδεια ΑΤ ΙΙΙ.. Τώρα χρησιμοποιείται για κάθε κληρονομική ή επίκτητη κατάσταση υπερπηκτικότητας. Ο όρος καταστάσεις υπερπηκτικότητας είναι πρακτικά συνώνυμος με τον όρο θρομβοφιλία.

4 Διάγνωση υπερπηκ κτικότητας Οικογενειακό ιστορικό θρόμβ βωσης* Θρόμβωση σε ηλικία <45 50 ετών Θρόμβωση χωρίς προφανές αίτιο Θρόμβωση σε ασυνήθιστη θέση (μεσεντέριος, κάτω κοίλη, νεφρική, ηπατική, μασχαλιαία φλέβα) Υποτροπιάζουσα αθρόμβωση Θρόμβωση απειλητική για τη ζωή Θνησιγενές νεογνό ή πάνω απ πό τρείς αποβολές Οι ασθενείς που δεν έχουν ιστορικό θρόμβωσης αλλά έχουν εργαστηριακές ανωμαλίες ή καταστάσεις που προδιαθέτουν σε θρόμβωση είναι δυνητικά θρομβοφιλικοί *=Αρτηριακή ή φλεβική

5 Ο καταρράκτης της πήξεως he intrinsic athway is nitiated by the xposure of lood to a egatively harged urface (such s celite, aolin, or silica n the in vitro ctivated artial hromboplastin lotting time aptt] The extrinsic pathway is activated by tissue factor exposed at the site of injury or tissue factor-like material (thromboplastin, TPL in the in vitro prothrombin clotting time [PT])

6 Το σύστημα της αντιθρομβίνης ΙΙΙ Ενδοθηλιακό κύτταρο Ηπαράνη IIa IXa Xa XIa Η ηπαρίνη αυξάνει τη δραστικότητα της ΑΤ-ΙΙΙ ΑΤ-ΙΙΙ Ηπαρίνη Ηπαρίνη

7 Το σύστημα της πρω ωτεΐνης C IIa TM Protein C IIa TM APC Επιφάνεια φωσφολιπιδίων Protein S APC Va Va VIIIa Ενδοθηλιακά κύτταρα VIIIa

8 Μηχανισμοί υπερπ ηκτικότητας η Διαταραχή των συστημάτων των φυσικών αντιπηκτικών Σύστημα αντιθρομβίνης ΙΙΙ (έλλειψη ΑΤ ΙΙΙ, έλλειψη συμπαράγοντα ΙΙ ηπαρίνης) Σύστημα πρωτεΐνης C (έλλειψη πρωτεΐνης C, S, APCR) Σύστημα του αναστολέα του ενεργοποιητή του ιστικού παράγοντα Διαταραχή του ενδοθηλίου Αθηρωματοσκλήρυνση Υπερομοκυστιναιμία Διαταραχή της ινωδόλυσης Δυσινωδογοναιμία Έλλειψη πλασμινογόνου Μείωση t-pa ή αύξηση ΡΑΙ

9 Αιτιολογία θρόμβω σης Φλεβική θρόμβωση APCR Έλλειψη πρωτεΐνης C, S, AT-III Έλλειψη πλασμινογόνου Μείωση t-pa ή αύξηση ΡΑΙ Αντισυλληπτικά Καρκίνος Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο Κύηση, λοχεία Τραύμα Χειρουργικές επεμβάσεις Ακινητοποίηση Αρτηριακή θρόμβωση Υπερομοκυστεΐναιμία Αύξηση Lpa Αθηρωματική νόσος ιαβήτης Αντισυλληπτικά Πολυκυτταραιμία- υπεργλοιότητα Θρομβοκυττάρωση PNH Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο Θρομβοπενία από ηπαρίνη

10 Αιτιολογία υπερπηκτικότητας Κληρονομικά αίτια Παράγοντας V Leiden Προθρομβίνη G20210Α Έλλειψη πρωτεΐνης C, S, ΑΤ-ΙΙΙ Αντίσταση στη ενεργοποιημένη πρωτείνη C (χωρίς FV Leiden) υσινωδογοναιμία Έλλειψη πλασμινογόνου Μείωση t-pa ή αύξηση ΡΑΙ Υπερομοκυστιναιμία (oμόζυγος C677T) Πιθανώς κληρονομικά αίτια Αυξημένα επίπεδα FVIII, FIX, FXI, ινωδογόνου Επίκτητα αίτια Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο Υπερομοκυστιναιμία Καρκίνος/Χημειοθεραπεία Νεφρωσικό σύνδρομο ΡΝΗ Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα Αθηρωματοσκλήρυνση N. Behçet Καρδιακή ανεπάρκεια Κύηση-λοχεία Σύνδρομα υπεργλοιότητας Χρήση αντισυλληπτικών Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης Ακινητοποίηση Μετεγχειρητικήπερίοδος

11 Έλλειψη Αντιθρομβ βίνης ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ) Η πρώτη κληρονομική αιτία υπερπηκτικότητας που περιγράφθηκε (Egeberg 1965). Αυτοσωματική κυρίαρχη κληρονομικότητα. Τύπος Ι: μειωμένη δραστικότ τητα, μειωμένη συγκέντρωση. Τύπος ΙΙ: Μειωμένη δραστικότητα, φυσιολογική συγκέντρωση. Έχουν βρεθεί >100 διαφορετ ικές μεταλλάξεις που προκαλούν ένδεια ΑΤ ΙΙΙ. Επίπεδα ΑΤ ΙΙΙ στο πλάσμα ετεροζυγωτών: 30 70%. Συχνότητα συμπτωματικής ΑΤ ΙΙΙ στο γενικό πληθυσμό 1:2000 1:5000.

12 Έλλειψη Αντιθρομβ βίνης ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ) Υπάρχει μεγάλη φαινοτυπική ετερογένεια μεταξύ των ασθενών με ένδεια ΑΤ ΙΙΙ. Ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης που ανιχνεύονται να έχουν έν νδεια ΑΤ ΙΙΙ έχουν υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης. Περίπου 50% θα εμφανίσουν θρόμβωση μέχρι την ηλικία των 40 ετών, ενώ τα μισά από τα επεισόδια αυτά είναι χωρίς εκλυτικό παράγοντα. Σχετικός κίνδυνος για θρόμβωση (RR): ~5.6 Σε μη επιλεγμένους ασθενείς με φλεβική θρόμβωση η συχνότητα της έλλειψης ΑΤ ΙΙΙ είναι ~1,9%. Σε ασθενείς με ενδείξεις υπερπηκτικότητας η συχνότητα έλλειψης ΑΤ ΙΙΙ είναι 4,3%.

13 Έλλειψη Πρωτεΐνης C Περιγράφθηκε το Αυτοσωματική κυρίαρχη κληρονομικότητα. Υπάρχει τύπος Ι και τύπος ΙΙ. >200 διαφορετικές μεταλλάξεις. Η συχνότητα της έλλειψης στ το γενικό πληθυσμό είναι ~1:500. Επίπεδα πρωτεΐνης C σε ετεροζυγώτες 30-60% και σε ομοζυγώτες ~0%. Σχετικός κίνδυνος για θρόμβωση (RR): ~7.1 Σε μη επιλεγμένους ασθενείς με φλεβική θρόμβωση η συχνότητα έλλειψης πρωτεΐν νης C είναι ~37% 3,7%. Σε ασθενείς με ενδείξεις υπερπηκτικότητας η συχνότητα έλλειψης πρωτεΐνης C είναι 4,8%.

14 Έλλειψη Πρωτεΐνης S Περιγράφθηκε το Αυτοσωματική κυρίαρχη κληρονομικότητα. Έχουν ανιχνευθεί >100 διαφορετικές μεταλλάξεις. Μη ενζυματικός συμπαράγοντα ας στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνης C. Η συχνότητα της έλλειψης στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου η ίδια με αυτή της πρωτεΐνης C (~ ~1:500) 1:500). Σχετικός κίνδυνος για θρόμβωση (RR): ~11.2 Σε μη επιλεγμένους ασθενείς με φλεβική θρόμβωση η συχνότητα έλλειψης πρωτεΐνης S είναι ~2, 3%. Σε ασθενείς με ενδείξεις υπερπηκτικότητας η συχνότητα έλλειψης πρωτεΐνης S είναι 4,3%.

15 Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C Dahlback 1993: Περιγραφή ενός ασθενή με αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APCR). Η APCR εκφράζει ένα εργαστηριακό εύρημα: μη παράταση του aptt μετά από προσθήκη APC. Bertina 1994: Διευκρίνιση της μοριακής φύσης της APCR G1691A) με αποτέλεσμα να σημειακή μετάλλαξη στον FV (missense υπάρχει αργινίνη αντί γλουταμί ίνης στο αμινοξύ 506 (Παράγοντας ρ γ ς V Leiden), δηλαδή σε μια από τις τρείς θέσεις όπου ο παράγοντας V διασπάται από την APC. Περίπου 90 95% των ασθενών με APCR εμφανίζουν τον FV Leiden. Οι υπόλοιποι ασθενείς εμφανίζουν άλλες σπάνιες μεταλλάξεις του παράγοντα V.

16 Παράγοντας V Leiden Είναι η συχνότερη κληρονομική αιτία υπερπηκτικότητας. Σχετικός κίνδυνος για θρόμβωση (RR): ~6.0 Σε άτομα της λευκής ήςφυλής η συχνότητα των φορέων της μετάλλαξης είναι 3 5%, ενώ είναι πολύ σπάνια σε Ασιάτες και Αφρικανούς. Σε ορισμένες φυλετικές ομάδες η συχνότητα των φορέων είναι μεγαλύτερη: Κύπρος 13%, Σουηδία 11% κλπ. Σε μη επιλέγμένους ασθενείς με φλεβική θρόμβωση η συχνότητα APCR είναι περίπου 19%. Σε επιλεγμένους ασθενείς με υπερπηκτικότητα η συχνότητα APCR είναι ~40%.

17 Μηχανισμός αντίστασης στην ενεργοποιημένη πρω ωτεϊνη C IIa TM Protein C IIa TM Ενδοθηλιακά κύτταρα APC Επιφάνεια φωσφολιπιδίων Protein S APC Va L Va L Ο Va Leiden είναι ανθεκτικός στην πρωτεόλυση από την APC

18 Παράγοντας V Leiden και πνευμονική εμβολ λή Η επίπτωση του FV Leiden ήτηςapcr σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή χωρίς φλεβική λβ ήθρόμβωση είναι περίπουί η μισή από αυτή ασθενών με φλεβική θρόμβωση μόνο. Υποθέσεις Σφάλμα επιλογής (selection l bias): μά άλλον απίθανο το εύρημα επιβεβαιώνεται β σε πολλές μελέτες. Ο θρόμβος σε ασθενείς με FV Leiden είναι μικρότερος, περισσότερο σταθερός και συγκολλάται ισχυρά στο τοίχω ωμα της φλέβας - έχει επιβεβαιωθεί ββ πειραματικά και κλινικά. Η φλεβική θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή θεωρούνται δυό εκδηλώσεις μιας νόσου. Τα παραπάνω ευρήματα αμφισβητούν αυτή την αντίληψη. Εφόσον οι ασθενείς με FV Leiden έχουν μικρότερο κίνδυνο πνευμονικής εμβολής ποιά πρεπει να είναι η θεραπεία τους;

19 Προθρομβίνη G20210A - Ι Poort 1996: Μετάλλαξη G20210A στην 3 μη μεταφραζόμενη περιοχή του γονιδίου της προθρομβίνης σε ασθενείς με φλεβική θρόμβωση και αντιστοιχο οικογενειακό ιστορικό. Είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία κληρονομικής υπερπηκτικότητας. Φαίνεται ότι η μετάλλαξη αυτή συσχετίζεται με αυξημένα επίπεδα προθρομβίνης, αν κα αι ορισμένες μελέτες αμφισβητούν αυτή την σχέση. Ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησης της θρόμβωσης δεν είναι γνωστός. Πιθανώς μετάλλαξη μπορεί να παρεμβαίνει στο ρυθμό μεταγραφής του γονιδίου της προθρομβίνης και να αυξάνει τα επίπεδα προθρομβίνης.

20 Προθρομβίνη ρ G20210A - ΙΙ Η συχνότητα των ετεροζυγωτών στο γενικό πληθυσμό είναι % αλλά σε ορισμένες περιοχές και κυρίως στις Μεσογειακές χώρες η συχνότητά τους είναι μεγαλύτερη (Ελλάδα 4.0%, Ισπανία 6.5%, Τουρκία 6.2%) Η ύπαρξη ομοζυγωτών είναι σπάνια. Η μετάλλαξη είναι σπάνια σε Αφρικανούς και Ασιάτες. Σχετικός κίνδυνος ςγια θρόμβωσ ση (RR): ) ~2.8 Σε ασθενείς με φλεβική θρόμβωση η συχνότητα των ετεροζυγωτών είναι ~7% ενώ σε επιλεγμένους ασθενείς με ενδείξεις υπερπηκτικότητας η είναι ~16%. Η συνύπαρξη FII G20210A και FV Leiden είναι συχνή (1-5% των ασθενών με φλεβική θρόμβωση) καιφαίνεταινααυξάνειτον κίνδυνο υποτροπής μετά από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.

21 Συχνότητα κληρονομικών αιτίων υπερπηκτικότητας ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΣ (% %) ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ* (%) Έλλειψη πρωτεΐνης C 0,2-0,4 Έλλειψη πρωτεΐνης C ~0,2 Έλλειψη ΑΤ-ΙΙΙ 0,02 Παράγοντας V Leiden 4,8 Προθρομβίνη G20210A 2,7 * Ασθενείς <50 ετών, με οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης, με υποτροπιάζουσες θρομβώσεις και χωρίς επίκτητους παράγοντες υπερπηκτικότητας εκτός από την κύηση ή τη χρήση αντισυλληπτικών 3,7 4,8 2,3 4,3 1,9 4,3 18,8 40 7,1 16

22 Κίνδυνος θρόμβωσης στους συγγενείς ατόμων με κληρονομ μική υπερπηκτικότητα Η πιθανότητα ανάπτυξης θρόμβωσης στη διάρκεια της ζωής των συγγενών ατόμων με κληρονομική υπερπηκτικότητα, σε σχέση με άτομα χωρίς παρόμοιο ιστορικό είναι: 85Χ 8.5Χ για τους φορείς έλλειψης πρ ωτεΐνης S, 7.3Χ για τους φορείς έλλειψης πρωτεΐνης C, 8.1X για την έλλειψη ΑΤ-ΙΙΙ και 2.2Χ για τον παράγοντα V Leiden. Η ετήσια επίπτωση φλεβικής θρόμβωσης είναι: % για τους φορείς έλλειψης πρωτεΐνης S, % για τους φορείς έλλειψης πρωτεΐνης C, 08-16%για % την έλλειψη ΑΤ-ΙΙΙ και % για τον παράγοντα V Leiden.

23 Υπερομοκυστεΐναιμ μία Ι Ομοκυστεΐνη: αμινοξύ που προέρχεται από τον μεταβολισμό της μεθειονίνης των ζωικών πρωτεϊνών. Υπερομοκυστεΐναιμία: συγκέντρωση ομοκυστεΐνης στο πλάσμα ανώτερη του φυσιολογικού (Οι φυσιολογικές τιμές ορίζονται στατιστικά!) Συγγενής Ομόζυγος έλλειψη CβS: 1: γεννήσεις, άλλες ανωμαλίες, επίπεδα 40x. Ομόζυγος C677T MTHFR: 10-13% 13% του γενικού πληθυσμού, αύξηση επιπέδων κατά 50% Επίκτητη: έλλειψη φυλλικού οξέος, Β6, Β12, υποθυρεοειδισμός, κακοήθη νοσήματα (ΟΛΛ, Ca μαστ τού), ) βαριά ψωριάση, φάρμακα (μεθοτρεξάτη, καρβαμαζεπίνη, θεοφυλλίνη), μεγάλη ηλικία, εμμηνόπαυση

24 Υπερομοκυστεΐναιμ μία ΙΙ Συχνότητα: 5% του γενικού πληθυσμού, 13 47% των ασθενών με συμπτωματική αθηρωματική νόσο. Συσχετίζεται ισχυρά με αθηρωματική νόσο και αρτηριακές θρομβώσεις. Η συσχέτιση με φλεβική θρόμβωση έχει τεκμηριωθεί σε δύο τουλάχιστον μετα αναλύσεις: OR= ενώ για ασθενείς <60 ετών OR=4.37. Η συσχέτιση μεταξύ επιπέδων ομοκυστεΐνης πλάσματος και αγγειακών συμβαμάτων φαίνεται να είναι γραμμική ή λογαριθμική. Η χορήγηση Β6, Β12 και φυλλικού οξέος μειώνει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος αλλά δεν είναι βέβαιο ότι μειώνει τον κίνδυνο θρόμβωσης.

25 Μεταβολισμός ομοκυστεΐνης Φυλλικό οξύ Τετραϋδροφυλλικό MTHFR Ν5-μεθυλ- τετραϋδροφυλλικό Β12 + συνθετάση μεθειονίνης Υπεροξείδωση λιπιδίων Βλάβη αγγειακού στρώματος Πολλαπλασιασμος λείων μυικών κυττάρων Τροφική πρόσληψη Μεθειονίνη Ομοκυστεΐνη Περίσσεια Μεθυλτρανφεράση ρ ομοκυστεϊνης Αυτοοξειδωθείσα ομοκυστεΐνη + Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου CβS + B6 Kυσταθειονίνη γ- κυσταθειονάση + Β6 Kυστεΐνη Ενδοθηλιακή βλάβη Αγγειοκινητική διαταραχή Προθρομβωτική επιφάνεια ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

26 Αντιφωσφολιπιδικό φ σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (apl): αντικαρδιολιπινικά αντισώματα, αντιπηκτικό του λύκου, αντισώματα έναντι β 2 GPI, αντισώματα έναντι προθρομβίνης. Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρο ομο: αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις, υποτροπιάζουσες αποβολές + παρουσία αντισωμάτων. Η παρουσία apl πρέπει να επιβεβαιώνεται σε δεύτερο χρόνο γιατί μπορεί η ύπαρξή τους να είναι παροδική. Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές (κυρίως επισελ). Από τα συχνότερα αίτια επίκτητης υπερπηκτικότητας (~20%).

27 Καρκίνος και θρόμβ βωση Η σχέση καρκίνου και φλεβικής θρόμβωσης είναι γνωστή από τον προηγούμενο αιώνα (Trousseau 1872). Η φλεβική θρόμβωση μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση καρκίνου αλλά πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; Η συχνότητα διάγνωσης καρκίνου στην οξεία φάση της φλεβικής θρόμβωσης κυμαίνεται από %. Η συχνότητα καρκίνου κατά την περίοδο παρακολούθησης μετά από φλεβική θρόμβωση κυμαίνεται από 1,2 17,8%. Η μεγάλη πλειοψηφία των νεοπλασμάτων μπορεί να διαγνωστεί με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας.

28 Καρκίνος και θρόμβ βωση Μηχανισμοί Αυξημένη έκφραση ιστικού παράγοντα από τα καρκινικά κύτταρα. Η έκφραση είναι αντιστόφως ανάλογη του βαθμού διαφοροποιήσεως. Προπηκτικό του καρκίνου: πρ ρωτεϊνάση που βρίσκεται σε καρκινικά και εμβρυικά κύτταρα και ενεργοποιεί άμεσα τον παράγοντα Χ. Αυξημένες προπηκτικές ιδιότ τητες μονοκυττάρων, αιμοπεταλίων και ενδοθηλιακών κυττάρων μέσω διαφόρων μηχανισμών (πχ κυτταροκίνες, κλωνικές ανωμαλίες κλπ). Παράγοντες υπερπηκτικότητα ας που συνοδεύουν τα νεοπλάσματα πχ ακινητοποίηση, φλεβική στάση, χημειοθεραπευτικά.

29 Καρκίνος και θρόμβ βωση Διερεύνηση η Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα η επιθετική διερεύνηση για καρκίνο δεν φαίνεται να δικαιολογείται. Πρέπει να γίνεται η βασική διερεύνηση και αν υπάρχουν στοιχεία να προχωράμε σε περαιτέρω έλεγχο. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο μετά από φλεβική θρόμβωση έχουν χειρότερη πρόγνωση. Συχνότητα τύπων καρκίνου (SIR) ) * Αληθής πολυκυτταραιμία (12.9) Ωοθήκη (11.4) Πάγκρεας (7.8) NHL (7.6) N. Hodgkin s (7.4) Μη λεμφοκυτταρική λευχαιμία (5.6) Πρωτοπαθές πνεύμονος (5.5) Νεφρός (5.0) Παχύ έντερο (4.7) * Standardized Incidence Ratio

30 Φλεβική θρόμβωση στα άνω άκρα Υπάρχει το ερώτημα αν η φλεβική θρόμβωση στα άνω άκρα υποδεικνύει την ύπαρξη υπερπηκτικότητας. Η φλεβική θρόμβωση στα άνω άκρα είναι πολύ σπανιότερη από αυτή των κάτω άκρων κα αι για το λόγο αυτό οι σχετικές μελέτες έχουν μικρό αριθμό ασθενών. Το μέχρι τώρα συμπέρασμα είναι ότι η φλεβική θρόμβωση στα άνω άκρα που ακολουθε ί προσπάθεια (effort related) δεν συσχετιζεται με καταστάσεις υπερπηκτικότητας. Αντιθετα στην ιδιοπαθή φλεβική θρόμβωση των άνω άκρων η ανεύρεση καταστάσεων υπερπηκτικότητας είναι συχνή. Συνηθέστερα αίτια είναι ο FV Leiden και το αντιφωσφολιπιδικό φ σύνδρομ μο.

31 Ερωτήματα Η αρχική αντιμετώπιση της θρόμβωσης σε ασθενείς με υπερπηκτικότητα διαφέρει από αυτή σε άλλους ασθενείς; Ποιοι από τους ασθενείς με θρόμβωση πρέπει να ελέγχονται για καταστάσεις υπερπηκτικό ότητας; Πόσο εκτεταμένος πρέπει να είναι ο έλεγχος; Ποια πρέπει να είναι η διάρκ εια της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με υπερπηκτικότητα και θρόμβωση; Πρέπει οι ασθενείς που έχου ν κάποια κατάσταση υπερπηκτικότητας αλλά δεν έχουν εμφανίσει θρόμβωση να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή και πότε;

32 Πιθανότητα υπερπη ηκτικότητας η Χαμηλή πιθανότητα σε θρόμβωση περιφερικής φλέβας μετά από χειρουργική επέμβαση, τραύμα ή ακινητοποίηση. Μέτρια πιθανότητα σε ένα από τα παρακάτω: Πρώτο συμβάν χωρίς εκλυτικό παράγοντα. Συμβάν μετά από κύηση, τοκετό, χρήση αντισυλληπτικών ή ορμονική υποκατάσταση. Θρόμβωση εγγύς φλέβας, πνευμονική εμβολή, ή και τα δύο μετά από χειρουργείο, τραύμα ή ακινητοποίηση. Ηλικία >45 ετών. Υψηλή πιθανότητα σε απρόκλητο συμβά άν με ένα από τα εξής: Ηλικία <45 ετών Υποτροπιάζουσα θρόμβωση Οικογενειακό ιστορικό Θρόμβωση εγκεφαλικής ή σπλαγχνικής φλέβας Θνησιγενές νεογνό Τρείς ή παραπάνω ανεξήγητες αποβολές

33 Αρχική αντιμετώπισ ση της θρόμβωσης Η αρχική αντιμετώπιση της οξείας φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς με γνωστή ήήή πιθανή υπερπηκτικότητα είναι η συνήθης δηλαδή η χορήγηση αντιπηκτικών κλπ. Οι ασθενείς με έλλειψη ΑΤ ΙΙΙ μπορεί να εμφανίζουν αντίσταση στην ηπαρίνη και να χρειάζονται μεγάλες δόσεις. Ασθενείς με γνωστή έλλειψη ΑΤ ΙΙΙ και σοβαρή θρόμβωση, υποτροπιάζουσα θρόμβωση ενώ ελάμβαναν αντιπηκτικά ή δυσκολία ανταπόκρισης στα αντιπηκτικά πρέπει να λαμβάνουν σκευάσματα ΑΤ ΙΙΙ. Ασθενείς ςμε έλλειψη πρωτεΐνης C μπορεί να εμφανίσουν νέκρωση του δέρματος κατά την έναρξη της βαρφαρίνης. Σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ορισμένοι συνιστούν στόχο INR (α αντί του συνήθους )

34 Βαρφαρίνη σε ασθενείς με έλλειψη πρωτεΐνης C Η έναρξη βαρφαρίνης σε συνήθεις δόσεις οδηγεί σε πτώση των επιπέδων της πρωτεΐνης C στο 50% του φυσιολογικού σε μια μέρα ενώ οι στάθμες των παραγόντων πήξεως παραμένουν σχετικά υψηλές. Έτσι ασθενείς με έλλειψη πρωτεΐνης C μπορεί να εμφανίσουν νέκρωση του δέρματος κατά την έναρξη της βαρφαρίνης λόγω επιδείνωσης της υπερπηκτικότητας. Αυτό συμβαίνει μόνο σε λίγους ασθενείς με έλλειψη πρωτεΐνης C, επομένως η μέτρηση των επιπέδων της πρωτεΐνης C δεν συνιστάται πριν την έναρξη αγωγής με βαρφαρίνη. Η χορήγηση βαρφαρίνης στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξεκινάει με πολύ χαμηλές δόσεις (2 για τρείς ημέρες και προοδευτική αύξηση) και με πλήρη κάλυψη ηπαρίνης.

35 Εργαστηριακός έλεγχος για υπερπηκτικότητα Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά κανόνα δεν επηρεάζει την αντιμετώπιση του ασθενούς στην οξεία φάση Αντίθετα βοηθάει: στις αποφάσεις σχετικά με τη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής, γής, και στις αποφάσεις σχετικά με την χορήγηση προφυλακτικής αγωγής τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στους συγγενείς του. στην ανίχνευση ασθενών με συνδυασμό ανωμαλιών. Τα οξέα φαινόμενα της θρόμβωσης μπορεί να επηρεάσουν το εργαστηριακό έλεγχο (εκτός των γενετικών δοκιμασιών) γι αυτό ο έλεγχος πρέπει να γίνεται 6 μήν νες ςμετά το επεισόδιο και μετά από 15ήμερη διακοπή των αντιπηκτικών. Δεν υπάρχει μια εργαστηριακή δοκιμασία που να υποδεικνύει υπερπηκτικότητα πλην των κλα σμάτων της προθρομβίνης (F1+2)

36 Εργαστηριακές δοκιμασίες Υψηλής προτεραιότητας APCR και παράγοντας V Leiden * Προθρομβίνη G20210A Επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος νηστείας Αντιπηκτικό του λύκου, Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα Επίπεδα FVIII Ενδιάμεσης προτέραιότητας Επίπεδα πρωτεΐνης C *, S *, AT III (Λειτουργικές δοκιμασίες) Χαμηλής προτεραιότητας Δυσινωδογοναιμία Επίπεδα ινωδογόνου, ΙΧ, ΧΙ Μετάλλαξη C677T στο γονίδιο MTHFR Το σύστημα της πρωτεΐνης C μπορεί να ελεγχθεί συνολικά με μία εξέταση (PC global test)

37 Πληθυσμιακός έλεγχος (screening) Οι περισσότερες ρ καταστάσεις υπερπηκτικότητας η έχουν χαμηλή επίπτωση και ο πληθυσμιακός έλεγχος (screening) δεν δικαιολογείται. Οέλ έλεγχος επίσης δεν δικαιολ λογείται σε γυναίκες που πρόκειται να πάρουν αντισυλληπτικά (εκτός της Σουηδίας όπου η συχνότητα ετεροζυγω ωτών παράγοντα V Leiden είναι >10%) Έχει υπολογισθεί ότι για να προληφθεί ένας θάνατος λόγω ύπαρξης παράγοντα V Leide en πρέπει να ελεγχθούν γυναίκες. This is not a usefull exercise!

38 Διάρκεια αρχικής αντιπηκτικής αγωγής γής Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την πιθανότητα ύπαρξης υπερπηκτικότητας πριν την έναρξη της αγωγής, και από την τυχόν ανεύρεση κάποιας συγκεκριμένης καταστάσεως υπερπηκτικότητας στη συνέχεια. Ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα υπερπηκτικότητας: 3 μήνες από του στόματος αντιπηκτικά. Εργαστηριακός έλεγχος όχι απαραίτητος. Ασθενείς με μέτρια πιθανότηταα υπερπηκτικότητας : 6 μήνες από του στόματος αντιπηκτικά. Εργαστηριακές δοκιμασίες υψηλ λής προτεραιότητας. ρ Ασθενείς με υψηλή πιθανότηταα υπερπηκτικότητας : 6 μήνες από του στόματος αντιπηκτικά. Εργαστηριακές δοκιμασίες υψηλ λής και μέτριας προτεραιότητας.

39 Συνέχιση αντιπηκτι κής αγωγής γής Συνέχιση αντιπηκτικών για επιπλέον 6 18 μήνες όταν: Ενεργό νεόπλασμα Συνεχιζόμενη ακινητοποίηση Φλεβική ανεπάρκεια Έλλειψη πρωτεΐνης C ή S Αυξημένα επίπεδα παράγοντα VIII Δεν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αιμορραγίας Συνέχιση αντιπηκτικών εφ όρο ου ζωής όταν: Απειλητική για τη ζωή θρόμβωση Θρόμβωση εγκεφαλικής ή σπλαγχνικής φλέβας Υποτροπιάζουσα θρόμβωση Έλλειψη ΑΤ ΙΙΙ Ομοζυγώτης του παράγοντα V Leiden Συνδυασμός αιτίων θρομβοφιλ λίας Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

40 Διακοπή αντιπηκτικ κής αγωγής γής Οι ασθενείς που έλαβαν παρ ατεταμένη θεραπεία διακόπτουν εκτός εάν ο καρκίνος είναι ενεργός, η ακινητοποίηση συνεχίζεται ή η φλεβική ανεπάρκεια είναι βαριάς μορφής. Οι ασθενείς που έλαβαν 6μηνη αγωγή διακόπτουν αν υπάρχει ένα από τα παρακάτω: Ετεροζυγώτης παράγοντα V Leiden ή προθρομβίνης G20210A. Υψηλός κίνδυνος αιμορραγίας ( ηλικία>70, ιστορικό αιμορραγίας πεπτικού, ιστορικό ΑΕΕ, νεφρι ική ανεπάρκεια, δυσκολία ρύθμισης αντιπηκτικής αγωγής, χρήση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων).

41 Προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή γή Οι ασθενείς με χαμηλή ή μέτρια πιθανότητα υπερπηκτικότητας μετά την διακοπή των αντιπηκτικών πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη στις παρακάτω καταστάσεις: Χειρουργική επέμβαση Τραύμα Ακινητοποίηση Αεροπορικό ταξίδι διάρκειας >4 ωρών Επίσης πρέπει να: αποφεύγουν τα αντισυλληπτικά και να διατηρούν φυσιολογικά επίπεδα οξέος). να διατηρούν φυσιολογικό σωματικό βάρος. την ορμονική θεραπεία υποκατάστασης. ομοκυστεΐνης (χορήγηση Β6, Β12, φυλλικού

42 Αντιμετώπιση των «φορέων» θρομβοφιλίας Οι ασθενείς στους οποίους έχει διαπιστωθεί μια κατάσταση υπερπηκτικότητας με εργαστηριακές δοκιμασίες (χωρίς να έχουν υποστεί θρόμβωση) πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης. Χορηγείται προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή στις καταστάσεις που αναφέρθηκ καν προηγουμένως. Γυναίκες με έλλειψη ΑΤ ΙΙΙ, ομοζυγωτία FV Leiden, προθρομβίνη G20210A ή συνδυασμό αιτίων θρομβοφιλίας πρέπει να αν ντιμετωπίζονται με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη σε όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης και για 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 25-02-2016 Χρόνια αιμοστατική διαταραχή Πολυπαραγοντικό φαινόμενο Επιπλοκές και υποτροπές Νοσηρότητα και θνητότητα Φλεβική ή αρτηριακή Θρόμβωση: Διαταραχή του

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος θρομβοφιλίας: πρακτικές οδηγίες για τον παθολόγο

Έλεγχος θρομβοφιλίας: πρακτικές οδηγίες για τον παθολόγο Έλεγχος θρομβοφιλίας: πρακτικές οδηγίες για τον παθολόγο Δηλώνω ότι δεν έχω (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής ομάδας) ή μέλος της οικογένειάς μου οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλου είδους όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Σήμερα ο όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την τάση για θρόμβωση:

Διαβάστε περισσότερα

Φλεβική Θρόμβωση Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Φλεβική Θρόμβωση Πρόληψη - Αντιμετώπιση Φλεβική Θρόμβωση Πρόληψη - Αντιμετώπιση Γεώργιος Θεοδοσιάδης Παθολόγος-Αιματολόγος Διευθυντής 1 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος Η εν τω βάθει

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 Κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές αιμόστασης Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand (vwd) Θρομβασθένειες Κληρονομικές διαταραχές πηκτικού μηχανισμού Αιμορροφιλία Α, Β, C Γενετικός

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. Μανωλάκη Λάρισα Τ: Φ:

Θρομβοφιλία. Μανωλάκη Λάρισα Τ: Φ: ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Θρομβοφιλία Η θρομβοφιλία αναφέρεται στην κατάσταση υπερπηκτικότητας του αίματος, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακών ή φλεβικών θρομβώσεων. Τέτοιου είδους ανωμαλίες του μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται έλεγχος για την ανίχνευση των κύριων μεταλλάξεων των γονιδίων:

Πραγματοποιείται έλεγχος για την ανίχνευση των κύριων μεταλλάξεων των γονιδίων: ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ Πραγματοποιείται έλεγχος για την ανίχνευση των κύριων μεταλλάξεων των γονιδίων: 1) του Παράγοντα-V (Leiden) 1691A πήξης αίματος, 2) της προθρομβίνης (Παράγοντας ΙΙ-20210A),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕς ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕς ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 17-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ (LA)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ (LA) ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ (LA) Νιώτη Ελένη, Ανδρουλάκης Νικόλαος, Σπαθαράκη Παρασκευή, Παπαδάκης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Αναστασία, Νότας Γεώργιος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση

Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση Α. Μ ΟΥ Γ Ι ΟΥ Α Ι Μ ΑΤΟΛΟ Γ Ο ς Π Γ Ν Π 25-02-2016 Τραυματισμός αγγείου Πρωτογενής αιμόσταση Αγγείο Αιμοπετάλια vwf Πήξη Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Άντρας 32 ετών προσέρχεται στο ΤΑΕΠ Παραπονείται για : -Αδυναμία καταβολή -Κεφαλαλγία -Δύσπνοια -Χαμηλή πυρετική κίνηση από μηνός -Eπώδυνη αφθώδη

Άντρας 32 ετών προσέρχεται στο ΤΑΕΠ Παραπονείται για : -Αδυναμία καταβολή -Κεφαλαλγία -Δύσπνοια -Χαμηλή πυρετική κίνηση από μηνός -Eπώδυνη αφθώδη Άντρας 32 ετών προσέρχεται στο ΤΑΕΠ Παραπονείται για : -Αδυναμία καταβολή -Κεφαλαλγία -Δύσπνοια -Χαμηλή πυρετική κίνηση από μηνός -Eπώδυνη αφθώδη στοματίτιδα που υποτροπιάζει κατά τους τελευταίους 3 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Πότε χρειάζεται έλεγχος;

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Πότε χρειάζεται έλεγχος; ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Πότε χρειάζεται έλεγχος; Σταυρούλα Κωσταρίδου-Νικολοπούλου Παιδίατρος-Αιματολόγος ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (Venous Thromboembolic Disease,VTE) Ετήσια συχνότητα: 0.07-1.4/100.000

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Πνευμονική εμβολή Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Διάγνωση της πνευμονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 1 ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ Οκτώβριος 2016 ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 1 Πρόλογος Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2018 «ΔΩΜΑ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2018 «ΔΩΜΑ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2018 «ΔΩΜΑ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΙΚΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπόθεση εργασίας 1. Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Προ εγχειρητικός Καρδιολογικός Έλεγχος

Προ εγχειρητικός Καρδιολογικός Έλεγχος Προ εγχειρητικός Καρδιολογικός Έλεγχος Οδηγίες Συνταγογράφηση γνωματεύσεων Dr ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ Καρδιολόγος 1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 2) Βαρύτητα επέμβασης Βαρύτητα επέμβασης 1)χαμηλού κινδύνου 2)μέτριου

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι. gr

Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι.  gr Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια υποσιτισµού ή βαριάς µη θυρεοειδικής νόσου, παρατηρούνται µεταβολές των επιπέδων των θυρεοειδικών ορµονών στο αίµα, που

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ (ΦΘ) ΠΝΕΥΜΟΝΙ ΚΗ ΕΜΒΟΛΗ (ΠΕ) ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Θρόμβωση και αντιπηκτική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Θρόμβωση και αντιπηκτική αγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Θρόμβωση και αντιπηκτική αγωγή Περιεχόμενα Ορισμοί Παθογένεια αρτηριακής θρόμβωσης Παθογένεια φλεβικής θρόμβωσης Θρομβοφιλία Η μετάλλαξη στο γονίδιο του παράγοντα V (G1691A) Η μετάλλαξη G20210

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγική διάθεση ή αιμορραγική εκδήλωση; Δεν είναι πάντα το ίδιο...

Αιμορραγική διάθεση ή αιμορραγική εκδήλωση; Δεν είναι πάντα το ίδιο... Αιμορραγική διάθεση ή αιμορραγική εκδήλωση; Δεν είναι πάντα το ίδιο... Μαρίνα Οικονόμου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας Α Π/Δ Κλινική ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η ομιλήτρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

12. ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

12. ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 12. ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Καθ έξιν αποβολές ορίζονται ως η απώλεια τριών ή περισσοτέρων διαδοχικών κυήσεων. Καθ έξιν αποβολές είναι μια ετερογενής κατάσταση που έχει πολλά πιθανά αίτια, ενώ πολλοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΥΙΛΙΑ: ΝΕΨΣΕΡΕ ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΕ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΑΠΟΧΕΙ

ΘΡΟΜΒΟΥΙΛΙΑ: ΝΕΨΣΕΡΕ ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΕ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΑΠΟΧΕΙ ΘΡΟΜΒΟΥΙΛΙΑ: ΝΕΨΣΕΡΕ ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΕ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΑΠΟΧΕΙ Βάνα Φριστοπούλου-Κοκκίνου Συντονίστρια-Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Καλαμπάκα Οκτώβριος 2013 ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟ (ΘΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ο ετήσιος αριθμός των

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ. Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ. Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ & ΙΦΝΕ Καρακόιδας Χρήστος Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 15 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, Ιωάννινα, 3-5 Ιουνίου 2016 ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων ΙΦΝΕ & θρόμβωση τα θρομβοεμβολικά επεισόδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: ΑΡΙΘΜ ΙΑΤΡΟΣ Ειδικευόµενος Παθολογίας

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: ΑΡΙΘΜ ΙΑΤΡΟΣ Ειδικευόµενος Παθολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΡΟΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΚΑΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΟΣ Θ.

ΣΤΕΦΟΣ Θ. Επηρεάζει την αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης Επηρεάζει τη μακροχρόνια διατήρηση των προσληφθέντων κιλών κατά τη διάρκεια της κύησης (5-9μήνες) Επηρεάζει την εμφάνιση παχυσαρκίας σε γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘ - ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΕΘ - ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Πνευμονική Εμβολή ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ MD, MSc, PhD Πνευμονολόγος, Εξειδ/νος ΜΕΘ ΚΕΘ - ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Επιστημονικός συνεργάτης Υπεύθυνος Πνευμονολογίας European University of Cyprus Medical School

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί στη χρήση του Xeljanz ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξετάζει τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων αίματος στους πνεύμονες

Περιορισμοί στη χρήση του Xeljanz ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξετάζει τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων αίματος στους πνεύμονες 17 Μαίου 2019 ΕΜΑ/267216/2019 Περιορισμοί στη χρήση του Xeljanz ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξετάζει τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων αίματος στους πνεύμονες Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Νόρα Βύνιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Νόρα Βύνιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Νόρα Βύνιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα (MΥΝ) Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ), BCR-ABL1 + Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία (ΧΟΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6/4/2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΠΠ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Pharm. D., Ph.D., F.E.S.C., I.O.M., L.F.I.B.A. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομική και Επίκτητη Θρομβοφιλία. Α. Μούγιου Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ ΠΓΝΠ

Κληρονομική και Επίκτητη Θρομβοφιλία. Α. Μούγιου Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ ΠΓΝΠ Κληρονομική και Επίκτητη Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ ΠΓΝΠ 16-3-2018 Θρόμβωση Ως θρόμβωση ορίζεται η μερική ή ολική απόφραξη του αυλού μιας φλέβας ή μιας αρτηρίας από έναν σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τρανταλής. Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Γεώργιος Τρανταλής. Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γεώργιος Τρανταλής Επιμελητής Καρδιολογίας Κ. Υ. Καπανδριτίου Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Εισαγωγή. Εμβρυολογία. Ανατομία Απεικονιστικός έλεγχος. Παράδοξη εμβολή και Ανοικτό ωοειδές τρήμα. Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ Γενικά ο όρος αιμόσταση περικλείει το σύνολο των μηχανισμών που έχουν σκοπό την κατάπαυση

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) σε ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη

Mελέτη των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) σε ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη Mελέτη των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) σε ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη Τσιλιγγίρης Δ, Μακρυλάκης Κ, Βοσκαρίδου Ε, Παγκράτη Σ, Λιάτης Σ A Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ Με τη βλάβη ενός αγγείου και την αποκάλυψη του υπενδοθηλιακού κολλαγόνου ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Αν. Καθηγητής Σ. Δενδρινός 1 / 7 Το Τμήμα Επανειλημμένων Αποβολών αποτελεί ειδικό Τμήμα της Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη

Διαβάστε περισσότερα

AIΜΟΣΤΑΣΗ Τι είναι η αιμόσταση? Ποια είναι τα κύρια στάδια?

AIΜΟΣΤΑΣΗ Τι είναι η αιμόσταση? Ποια είναι τα κύρια στάδια? AIΜΟΣΤΑΣΗ Τι είναι η αιμόσταση? Ποια είναι τα κύρια στάδια? Aιμόσταση=πρόληψη απώλειας αίματος Aιμόσταση=πρόληψη απώλειας Tο αίμα: αίματος Πρέπει να είναι υγρό Δεν έρχεται σε επαφή με αρνητικά φορτισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; Το FDA προειδοποιεί: ελέγξτε άμεσα τη φαρμακογενετική σας ταυτότητα Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές cardiotest Αθηρωμάτωση-Θρομβοεμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος Ασθενής ηλικίας 48 ετών προσήλθε σε μέρα γενικής εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας»

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Εργαστήριο Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Ζαχάκη Σοφία - Ουρανία Βιολόγος, MSc, PhD β μεσογειακή αναιμία Η θαλασσαιμία ή νόσος

Διαβάστε περισσότερα

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής Κεφάλαιο 6: ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ -ΘΕΩΡΙΑ- Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπεδο (χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Η προγεννητική διάγνωση Ενδείξεις: -Προχωρημένη ηλικία μητέρας (πιο συχνό: σύνδρομο Down) -Προγενέστερο παιδί με de novo χρωμοσωμική ανωμαλία -Ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΦΥΛΟΣΥΝ ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. ανάλυση δεικτών γενετικής προδιάθεσης για καρδιαγγειακά νοσήματα και θρόμβωση Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής

Biohe enika. ανάλυση δεικτών γενετικής προδιάθεσης για καρδιαγγειακά νοσήματα και θρόμβωση Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ανάλυση δεικτών γενετικής προδιάθεσης για καρδιαγγειακά νοσήματα και θρόμβωση Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Οι καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβάνουν μια

Διαβάστε περισσότερα

Parabensfree.gr. Πως κληρονομείται Αυτοσωμικό υπολειπόμενο

Parabensfree.gr. Πως κληρονομείται Αυτοσωμικό υπολειπόμενο Parabensfree.gr Τι είναι η κυστική ίνωση Η κυστική ίνωση είναι μια ασθένεια που οφείλεται σε μεταβολές μιας πρωτεΐνης που ρυθμίζει τη μεταφορά των αλάτων (ιόντων χλωρίου και νατρίου) στις μεμβράνες των

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 64 Επιστημονικά πορίσματα Ιστορικό Η πονατινίμπη είναι αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναστολή της δράσης της φυσικής BCR-ABL

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομική μελέτη περιστατικών θρομβοφιλίας και ποσοστά παθολογικών ευρημάτων

Αναδρομική μελέτη περιστατικών θρομβοφιλίας και ποσοστά παθολογικών ευρημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Αιμοδοσία - Τμήμα Αιμόστασης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδρομική μελέτη περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΘΕ & ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΘΕ & ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΘΕ & ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ηλίας Δ. Ευμορφιάδης Αιματολόγος Ινστιτούτο Θρόμβωσης-Αιμόστασης Νοσ/μείο Mediterraneo Conflict of interest Aspen Greece Bayern

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 141 Επιστημονικά πορίσματα Η CHMP έλαβε υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ 10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ. Κέντρο Πρόληψης Γυναικείων Καρδιολογικών Νοσηµάτων Β Καρδιολογική Κλινική. Ενηµερωτικό Έντυπο

ΤΑ 10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ. Κέντρο Πρόληψης Γυναικείων Καρδιολογικών Νοσηµάτων Β Καρδιολογική Κλινική. Ενηµερωτικό Έντυπο ΤΑ 10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Β Καρδιολογική Κλινική Ενηµερωτικό Έντυπο ΤΑ 10 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Οι γυναίκες σήµερα πληρώνουν (όπως και οι άνδρες) το τίµηµα της σύγχρονης ζωής. Η παράταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπαρκεια Της Μεβαλονικης Κινασης (MKD) (Ή Υπερ-Igd Σύνδρομο)

Ανεπαρκεια Της Μεβαλονικης Κινασης (MKD) (Ή Υπερ-Igd Σύνδρομο) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Ανεπαρκεια Της Μεβαλονικης Κινασης (MKD) (Ή Υπερ-Igd Σύνδρομο) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MKD 1.1 Τι είναι; Η ανεπάρκεια της μεβαλονικής κινάσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη E Παθολογικής Κλινικής Πράγµατι έγινε βιοψία δέρµατος από βλάβη άκρου ποδός.. ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΕΜΒΟΛΕΣ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ Δρ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ Θρόμβωση είναι η σύνθεση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή στις περιφερικές αρτηρίες

Αντιθρομβωτική αγωγή στις περιφερικές αρτηρίες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 5 η Ομάδα εργασίας: Περιφερικές αρτηρίες (Περιφερική αρτηριακή νόσος Ανευρύσματα Καρωτίδες) Εμπλουτισμένη ανακεφαλαίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Παρακάτω θα αναφερθούμε χωριστά στις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση (α) του

Διαβάστε περισσότερα

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 15:00-15:30 Έναρξη Συνεδρίου - Εγγραφές 15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA 15:30-15:45 Ασθενής με ιστορικό ΠΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

Θετική γνωμοδότηση της επιτροπής CHMP για τη ριβαροξαμπάνη της Bayer σε ασθενείς με στεφανιαία ή περιφερική αρτηριακή νόσο

Θετική γνωμοδότηση της επιτροπής CHMP για τη ριβαροξαμπάνη της Bayer σε ασθενείς με στεφανιαία ή περιφερική αρτηριακή νόσο Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Θετική γνωμοδότηση της επιτροπής CHMP για τη ριβαροξαμπάνη της Bayer σε ασθενείς με στεφανιαία ή περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του 1 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι με μεγάλη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές επιλογές σε μεταλλάξεις των BRCA 1/2 γονιδίων. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού

Κλινικές επιλογές σε μεταλλάξεις των BRCA 1/2 γονιδίων. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Κλινικές επιλογές σε μεταλλάξεις των BRCA 1/2 γονιδίων Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Η ανίχνευση BRCA μετάλλαξης δεν αποτελεί διάγνωση νόσου αλλά γενετική πληροφορία και εκτίμηση κινδύνου Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραδοσιακά θεωρούνται νοσήματα των ανδρών. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας. Θρόμβος ~90% Αέρας. Λίπος (# μηριαίου οστού) Ενδοκαρδίτιδα TV-PV

ΟΡΙΣΜΟΣ. Απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας. Θρόμβος ~90% Αέρας. Λίπος (# μηριαίου οστού) Ενδοκαρδίτιδα TV-PV ΟΡΙΣΜΟΣ Απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας Θρόμβος ~90% Αέρας Λίπος (# μηριαίου οστού) Ενδοκαρδίτιδα TV-PV Μύξωμα δεξιού κόλπου Νεοπλασματικοί ιστοί Αμνιακό υγρό Ρήξη εχινοκόκκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Τα γονίδια Ι Α και i που καθορίζουν τις ομάδες αίματος:

Διαβάστε περισσότερα

1) Τι είναι η Ορμονοθεραπεία;

1) Τι είναι η Ορμονοθεραπεία; Γράφει: Χρήστος Μαρκόπουλος, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού 1) Τι είναι η Ορμονοθεραπεία;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου Η στεφανιαία νόσος είναι µία πάθηση των αρτηριών της καρδιάς που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Η κολπική µαρµαρυγή (ΚΜ) είναι µία αρρυθµία της ενηλικίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών του προϊόντος είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας διαιτησίας. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των αιμοσφαιρινών Συνηθέστερη μονογονιδιακή διαταραχή στους ανθρώπους Το 5% του πληθυσμού είναι φορείς γονιδίων για κλινικώς σημαντικές

Διαταραχές των αιμοσφαιρινών Συνηθέστερη μονογονιδιακή διαταραχή στους ανθρώπους Το 5% του πληθυσμού είναι φορείς γονιδίων για κλινικώς σημαντικές 1 Διαταραχές των αιμοσφαιρινών Συνηθέστερη μονογονιδιακή διαταραχή στους ανθρώπους Το 5% του πληθυσμού είναι φορείς γονιδίων για κλινικώς σημαντικές διαταραχές της αιμοσφαιρίνης 2 Αποτελείται από δύο α

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζομενος Με Το NLRP-12 Υποτροπιαζων Πυρετος

Σχετιζομενος Με Το NLRP-12 Υποτροπιαζων Πυρετος www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Σχετιζομενος Με Το NLRP-12 Υποτροπιαζων Πυρετος Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ NLRP12 ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο σχετιζόμενος με

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Ιωσήφ Ξενογιάννης, Ελένη Τριανταφυλλίδη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Άντρας ηλικίας 27 ετών με γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του(των) φύλλου(ων) οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του(των) φύλλου(ων) οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του(των) φύλλου(ων) οδηγιών χρήσης 40 Παράγραφος 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις [The currently approved

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ.

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ. 1 Γενικά Ο καρκίνος προκαλείται από αλλαγές στα υλικά του σώματος μας που ονομάζονται «γονίδια». Πρόκειται για τις μονάδες πληροφοριών σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Τα γονίδια υπαγορεύουν στπν οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτεροι ανασυνδυασµένοι παράγοντες µακράς δράσης. Κατσαρού Όλγα Μάιος 2015

Νεώτεροι ανασυνδυασµένοι παράγοντες µακράς δράσης. Κατσαρού Όλγα Μάιος 2015 Νεώτεροι ανασυνδυασµένοι παράγοντες µακράς δράσης Κατσαρού Όλγα Μάιος 2015 Φυσιολογική αιµόσταση ΧΙ X TF VIIa Xa Va II Κύτταρο µε έκφραση TF IXa ΧΙa TF VIIa IX X II V Xa IXa VIIIa Va Ενεργοποιηµένο ΑΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδοσκόπηση σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα

Η ενδοσκόπηση σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα Η ενδοσκόπηση σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα Σοφία Καραμπάτσου Γαστρεντερολόγος Επιστημονική συνεργάτης ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα