ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»"

Transcript

1 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

2 ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Σήμερα ο όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την τάση για θρόμβωση: Υποτροπιάζουσα ή επαναλαμβανόμενη Κληρονομική, επίκτητη ή μικτή με ύπαρξη ενός ή περισσότερων παραγόντων κινδύνου.

3 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Χαμηλού κινδύνου Ετεροζυγωτία για FV Leiden Ετεροζυγωτία για τη μετάλλαξη FΙΙG20210A Ομοζυγωτία για τη μετάλλαξη MTHFR της ομοκυστεΐνης Ενδιάμεσου κινδύνου Ετερόζυγη ανεπάρκεια ΑΤ, PC, PS

4 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υψηλού κινδύνου Ομοζυγωτία για FV Leiden Ομοζυγωτία για τη μετάλλαξη FΙΙ G20210A Εξαιρετικά υψηλού κινδύνου (ασύμβατοι με τη ζωή) Ομοζυγώτες ή διπλοί ετεροζυγώτες για ανεπάρκεια AT, PC, PS.

5 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ Θρόμβωση σε ηλικία < 40 ετών Υποτροπιάζουσα φλεβοθρόμβωση Ασυνήθης εντόπιση θρόμβωσης Υποτροπιάζουσα απώλεια εμβρύου Δερματικές νεκρώσεις εκ κουμαρινικών ( PC,PS ) Νεογνική καλπάζουσα πορφύρα (ομοζ. ανεπάρκεια AT, PC, PS ).

6 ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ Γλυκοπρωτεΐνη Μ.Β kdal Συντίθεται στο ήπαρ Είναι ο σημαντικότερος αναστολέας της πήξης και ανήκει στις σερπίνες Μηχανισμός δράσης: Μόνιμη σύνδεση και αναστολή της θρομβίνης(65%) και του FΧα Αδρανοποίηση: FIXα, FXIα, FXIIα, καλλικρεΐνης Η δράση της επιταχύνεται έως 1000 φορές με τη χορήγηση κλασσικής ηπαρίνης

7 ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ Φυσιολογική ελάττωση της ΑΤ Κύηση Γυναίκες προ εμμηνόπαυσης Άνδρες>50 ετών Νεογνά-βρέφη έως τον 6ο μήνα Παθολογική ελάττωση της ΑΤ Ελαττωμένη σύνθεση : ηπατ.ανεπάρκεια,νεφρωσ. σύνδρομο, ΕΜ, οιστρογόνα, χημειοθεραπεία κ.ά. Αυξημένη κατανάλωση : ΔΕΠ, σήψη, χορήγηση κλασσικής ηπαρίνης.

8 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ Μεταβιβάζεται κατά τον επικρατούντα σωματικό τύπο με ανεπαρκή διεισδυτικότητα. Διακρίνονται δύο τύποι ανεπάρκειας: Τύπος Ι (ποσοτική διαταραχή) Τύπος ΙΙ (ποιοτική διαταραχή)

9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΤ Δραστικότητα ΑΤ: Φ.Τ.:75-125% ή IU/ml. Τιμές ΑΤ<65% είναι διαγνωστικές ετεροζυγωτικής μορφής ανεπάρκειας. Τιμές μεταξύ 65-75% δεν θέτουν με βεβαιότητα τη διάγνωση.

10 ΠΡΩΤΕΙΝΗ C Βιταμινο-Κ-εξαρτώμενη γλυκοπρωτεΐνη ΜΒ 62 kdal. Συντίθεται στο ήπαρ. Πολύ σημαντικός φυσικός αναστολέας της πήξης.

11 ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ C αδρανής PC σύνδεση με EPCR σύμπλεγμα PC-άσης,Ca2+,FII,TM παρουσία PS APC σύνδεση με PS αδρανοποίηση Va αδρανοποίηση VIIIa αδυναμία σύνδεσης με FII και Xa αδυναμία σύνδεσης με FII και IXa

12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C (PC = ανενεργός πρωτεΐνη C, APC = ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, IIa = θρομβίνη, ΤΜ = θρομβομοδουλίνη, EPCR = ενδοθηλιακός υποδοχέας της πρωτεΐνης C, PS = πρωτεΐνη S, Vi και VIIIi = απενεργοποιημένοι παράγοντες V και VIII)

13 ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΕΝΔΕΙΑ ΤΗΣ PC Φυσιολογική στα νεογνά Παθολογική ελάττωση: Ηπατοπάθειες ΔΕΠ Μετεγχειρητικά Βαρειές λοιμώξεις σήψη Μεταμόσχευση μυελού οστών Λήψη φαρμάκων: κουμαρινικά, αντισυλληπτικά χημειοθεραπεία

14 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕNΔΕΙΑ PC Μεταβίβαση κατά το σωματικό επικρατούντα τύπο και μερικές φορές κατά το σωματικό υπολειπόμενο με ποικίλη διεισδυτικότητα. Δύο τύποι ανεπάρκειας: I : ποσοτική ανεπάρκεια II: ποιοτική ανεπάρκεια

15 ΠΡΩΤΕΙΝΗ C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Τιμές PC < 0.55 U/ml ή < 55 % είναι επιβεβαιωτικές ανεπάρκειας ετεροζυγωτικής μορφής. Τιμές PC = U/ml είναι αμφίβολες και συνιστάται επανάληψη της μέτρησης και μελέτη των συγγενών.

16 ΠΡΩΤΕΙΝΗ S Βιταμινο Κ εξαρτώμενη γλυκοπρωτεΐνη ΜΒ 69 kdal. Συντίθεται στο ήπαρ και τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Μεταβίβαση ανεπάρκειας κατά τον σωματικό υπολειπόμενο τύπο. Συμπαράγοντας της PC επιτείνει την αντιπηκτική της δράση

17 ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΕΝΔΕΙΑ PS Εγκυμοσύνη (δεύτερο τρίμηνο) Ηπατοπάθειες, ΔΕΠ Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις HIV Μεταμόσχευση ήπατος Λήψη κουμαρινικών - οιστρογόνων

18 ΜΟΡΦΕΣ PS ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ 40% ελεύθερη (δραστική): free PS 60 % συνδεδεμένη με το C4b κλάσμα του συμπληρώματος (αδρανής) C4b οδηγούν σε έμμεση ελάττωση της ελεύθερης πρωτεΐνης S Ολική PS ( total PS): άθροισμα ελεύθερης και συνδεδεμένης PS.

19 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΑΣ PS Η μέτρηση της ελεύθερης PS ως διαγνωστικού δείκτη υπερτερεί των επιπέδων της ολικής PS Ελεύθερη PS Μέτρηση αντιγονικότητας - λειτουργικότητας Φ.Τ.: % ή IU/ml PS <40 %: συγγενής ένδεια Ύπαρξη V Leiden: πλασματικώς χαμηλή δραστικότητα, φυσιολογική αντιγονικότητα της ελεύθερης PS

20 FV - LEIDEN Bertina,1994: η αντίσταση στην ενεργοποιημένη PC (APC-R ), οφείλεται στη μετάλλαξη FV Leiden (95% των περιπτώσεων) Οι μεταλλάξεις FV Cambridge και FV Hong Kong ευθύνονται για το 5%. Μεταβίβαση με σωματικό επικρατούντα τύπο.

21 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ PC: (APC-R) Η μετάλλαξη Leiden παρεμβαίνει στη σύνδεση του FVa με το σύστημα της ενεργοποιημένης PC, αναστέλλοντας την αντιπηκτική του δράση. Ασθενείς με παράγοντα V Leiden παθολογική δοκιμασία APC Resistance.( screening test).

22 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ APC-R Βιολογική μέθοδος ή κλασσική APCR δοκιμασία: βασίζεται συνήθως σε μέτρηση του ΑΡΤΤ Τροποποιημένη μέθοδος ( 2ης γενιάς δοκιμασία APCR ) : προσθήκη στο πλάσμα ασθενούς, πλάσματος ελλειμματικού στον FV Παθολογική δοκιμασία APCR (βιολογική μέθοδος) θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από τη μοριακή μέθοδο για την αποσαφήνιση του γενετικού προφίλ του ασθενούς.

23 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ APCR ΧΩΡΙΣ FV LEIDEN Κύηση, ωορρηξία, αντισυλληπτικά Θετικό αντιπηκτικό λύκου Αναστολείς της ενεργοποιημένης PC Αυξημένα επίπεδα FII και FVIII

24 ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ G20210A Άγνωστος παθογενετικός μηχανισμός επίπεδα FII αναστολή δράσης της PS επίκτητη APCR όμως μόνο 14% των ασθενών με FII έχουν τη μετάλλαξη. Έχει διαπιστωθεί σημαντική APCR σε ασθενείς με τη μετάλλαξη Εργαστηριακή διάγνωση: PCR

25 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Θρομβοφιλικός παράγων Γενικός πληθυσμός Πληθυσμός με θρόμβωση V Leiden 3-8%(καυκάσιοι) % FII( ) 2-3%(καυκάσιοι) 4 8 % ATIII % PC 1 / % PS % Ομοκυστεΐνη 11 % %

26 ΜΙΚΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ Υπερομοκυστεϊναιμία Αυξημένα επίπεδα παράγοντα VIII APCR χωρίς παράγοντα V Leiden Αυξημένα επίπεδα παράγοντα XI Ελαττωμένα επίπεδα παράγοντα XII Υπερλιποπρωτεϊναιμία (a)

27 ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ Παράγεται κατά το μεταβολισμό της μεθειονίνης Μεταλλάξεις του ενζύμου MTHFR C677T κληρονομική υπερομοκυστεϊναιμία (ομόζ.κατάσταση) Ανεπάρκεια φυλλικού, Β12, Β6 επίκτητη υπερομοκυστεϊναιμία

28 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑ Η ομόζυγη κατάσταση όταν συνοδεύεται από υπερομοκυστεϊναιμία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για θρομβώσεις. Θεραπεία ελάττωσης επιπέδων ομοκυστεΐνης: χορήγηση φυλλικού ή/και συμπλ. Βιτ.Β: εύκολη, ασφαλής, χωρίς κόστος

29 Μεταβολισμός της μεθειονίνης και της ομοκυστεΐνης

30 ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII >150% Ο τρίτος κατά σειρά συχνότητας επίσημα αναγνωρισμένος παράγοντας αυξημένου κινδύνου ΕΦΘ κυρίως. Ανήκει στις πρωτεΐνες οξείας φάσης όμως οικογενειακές μελέτες καταδεικνύουν πιθανή κληρονομική προδιάθεση αυξημένων επιπέδων FVIII.(μικτός θρομβοφιλικός παράγων). Μηχανισμοί πρόκλησης θρόμβωσης: επίκτητη APCR αύξηση σχηματισμού ινώδους

31 ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΑΦΣ) Καρκίνος Παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία

32 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΣ Το ΑΦΣ ορίζεται από 2 βασικά στοιχεία: 1. Παρουσία στο πλάσμα τουλάχιστον ενός τύπου αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (ΑΦΑ). 2. Κλινικές εκδηλώσεις: υποτροπιάζουσες θρομβώσεις ή/ και καθέξιν αποβολές ή/ και θρομβοπενία.

33 ΕΙΔΗ ΑΦΣ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πρωτοπαθές : χωρίς άλλες εκδηλώσεις αυτοανοσίας. Δευτεροπαθές : σε έδαφος άλλων νοσημάτων (κυρίως ΣΕΛ ). Οι κλινικές εκδηλώσεις του ΑΦΣ είναι ανάλογες του οργάνου που προσβάλλεται και περιλαμβάνει αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις, ήπια θρομβοπενία (επί ΣΕΛ), αιμολυτική αναιμία, επιπλοκές κύησης, καταστροφικό ΑΦΣ( <1%).

34 ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Δεν συνδέονται απ ευθείας με τα ανιονικά φωσφολιπίδια. Στρέφονται εναντίον επιτόπων πρωτεϊνών του πλάσματος οι οποίοι είτε είναι ακάλυπτοι είτε προκύπτουν από τη σύνδεση των πρωτεϊνών αυτών με φωσφολιπίδια.οι σημαντικότερες από τις πρωτεΐνες αυτές είναι η β2 GPI και η προθρομβίνη. Ο μηχανισμός δράσης τους είναι ασαφής λόγω της πολυπλοκότητας των αντιγονικών τους στόχων.

35 ΕΙΔΗ ΑΦΑ Τα συχνότερα ΑΦΑ είναι : 1. Αντικαρδιολιπινικά ( ACA). 2. Αντιπηκτικό του λύκου (LA ). 3. Αντισώματα έναντι της β2 GPI.

36 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΑΦΣ τυχαία έκθεση ευπαθών ατόμων σε λοιμογόνους παράγοντες συνθήκες ευπάθειας: κολλαγονώσεις-σελ άλλες μη σαφώς καθορισμένες ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ επίδραση δεύτερου "εκλυτικού" παράγοντα κάπνισμα,παρατεταμένη ακινησία κύηση,λοχεία,αντισυλληπτικά κακοήθειες,νεφρωσικό σύνδρομο υπέρταση, υπερλιπιδαιμία ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

37 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΑΦΑ ΙΣΤΟΣ Ή ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Αγγειακό ενδοθήλιο Ινωδόλυση Αιμοπετάλια Σύμπλεγμα πρωτεΐνης C Αντιθρομβίνη ΙΙΙ Β2 γλυκοπρωτεΐνη Ι Αννεξίνη Α5 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ επαγωγή έκφρασης TF Αύξηση επιπέδων PAI-1, αναστολή προκαλλικρεΐνης Ενεργοποίηση, αύξηση προσκόλλησης και συγκόλλησης Δέσμευση PC,PS,αναστολή ενεργοποίησης PC, ενίσχυση της APCR Αναστολή της δράσης της Αναστολή αντιπηκτικής της δράσης Ελλάτωση έκφρασής της στον πλακούντα (προεκλαμψία).

38 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΦΣ Αντιπηκτικό λύκου (LA) Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα (ACA) Αντισώματα έναντι β2-gpi

39 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ(LA) Το αντιπηκτικό του λύκου είναι μια εξειδικευμένη ανοσοσφαιρίνη που παρατείνει in vitro εξετάσεις πήξεως που εξαρτώνται από τα φωσφολιπίδια όπως APTT, PT, DRVVT, αλλά κλινικά συνδέεται με θρομβώσεις.

40 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ LA screening Mixing test 1:1 confirmation DRVVT1 παράταση DRVVT Φ mixing test παράταση DRVVT2 Εξουδετέρωση (+) ή PTT-LA Φ LA (-) παράταση PTT-LA Αποκλεισμός διαταραχών πήξης ή λήψη αντιπηκτικών HP-PL Εξουδετέρωση (+) LA(+)

41 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ LA Η ανίχνευση LA να γίνεται 1-2 εβδομάδες μετά τη διακοπή της λήψης κουμαρινικών ή με INR < 1.5. Εναλλακτικά, όταν το INR είναι πρέπει να γίνεται αραίωση 1:1 με PNP. Η διακοπή των κουμαρινικών να συνοδεύεται από χορήγηση LMWH, η οποία πρέπει να διακόπτεται >12h πριν την εξέταση.

42 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΣ (SSC) of the ISTH,Sydney,Aug Για τη διάγνωση του ΑΦΣ πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ένα κλινικό και ένα ή περισσότερα εργαστηριακά κριτήρια.

43 ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Αγγειακή θρόμβωση : 1 κλινικά επεισόδια αρτηριακής,φλεβικής, ή μικρού αγγείου θρόμβωσης σε οποιοδήποτε ιστό ή όργανο. 2. Επιπλοκές κυήσεως : 1 ανεξήγητοι εμβρυϊκοί θάνατοι μετά την 10η ε.κ., μορφολογικά φυσιολογικού εμβρύου. 1 πρόωρες γεννήσεις μορφολογικά φυσιολογικού νεογνού πριν την 34η ε.κ., λόγω εκλαμψίας, σοβαρής προεκλαμψίας ή ανεπάρκειας του πλακούντα. 3 ανεξήγητες αποβολές πριν τη 10η ε.κ.,χωρίς ανατομικές ή ορμονολογικές ανωμαλίες της μητέρας και χρωμοσωμικές των γονέων.

44 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Θετικό LA στο πλάσμα (σύμφωνα με τις οδηγίες της ISTH ) 2 φορές με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων. 2. Παρουσία ACA IgG ή IgM στον ορό ή στο πλάσμα σε ενδιάμεσο ή υψηλό τίτλο (> 40 GPL ή MPL ) σε 2 μετρήσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων. 3. Παρουσία αντι β2 GPI αντισωμάτων IgG ή IgM στον ορό ή το πλάσμα σε δύο ή περισσότερες μετρήσεις σε διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων.

45 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (ατομικό οικογενειακό) Ηλικία Υποτροπές Ασυνήθεις εντοπίσεις Εκλυτικοί παράγοντες Κλινικές εκδηλώσεις (αν υπάρχουν)

46 ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ: Ασθενείς < 40 ετών με θρόμβωση Ασθενείς με υποτροπιάζουσες θρομβώσεις Ασθενείς με θρομβώσεις σε ασυνήθη σημεία Άτομα με οικογενειακό ιστορικό θρομβοφιλίας (συγγενείς 1ου βαθμού με θρόμβωση σε ηλικία < 50 ετών) Γυναίκες με καθ έξιν αποβολές

47 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 6-8 εβδομάδες μετά τη διακοπή των κουμαρινικών. Στην οξεία φάση του ΘΕΕ καθώς και όσο διαρκεί η αντιπηκτική αγωγή ο έλεγχος δεν είναι αξιόπιστος καθώς: Στην οξεία φάση ΘΕΕ ελαττώνονται οι φυσικοί ανασταλτές της πήξης (PC, PS, AT) λόγω κατανάλωσης αυτών. Η ηπαρίνη προκαλεί ελάττωση των τιμών της ΑΤ in vitro. Τα κουμαρινικά προκαλούν ελάττωση των επιπέδων των PC και PS.

48 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά τα αίτια, την εργαστηριακή διερεύνηση και την αντιμετώπιση της θρομβοφίλιας. Στο 80% των ασθενών με θρόμβωση ανευρίσκεται αίτιο. Στο 50% των ασθενών με κληρονομική αιτία θρόμβωσης συνυπάρχει επίκτητος παράγοντας κινδύνου.

49

.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Η τριάδα του Vircho ow Rudolf Virchow (1821-1902) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Σωτηροπούλου Μυρτώ Μαιευτήρας Γυναικολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΒΟΛΕΣ Αποβολή είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Pharm. D., Ph.D., F.E.S.C., I.O.M., L.F.I.B.A. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκτητες Σιδηροπενική Οξεία απώλεια Φλεγμονή Μεγαλοβλαστική. Κληρονομικές. Δρεπανοκυτταρική ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ

Επίκτητες Σιδηροπενική Οξεία απώλεια Φλεγμονή Μεγαλοβλαστική. Κληρονομικές. Δρεπανοκυτταρική ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΑΝΑΙΜΙΑ Επίκτητες Σιδηροπενική Οξεία απώλεια Φλεγμονή Μεγαλοβλαστική Απλαστική Κληρονομικές Β-Μεσογειακή αναιμία Δρεπανοκυτταρική ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ Εργαστηριακή διερεύνηση αναιμίας Αιματοκρίτης Αιμοσφαιρίνη MCV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αίμα 5 (1) Θρομβοφιλία ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΧΕΣΗ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΧΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2015 ΚΥΗΣΗ και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ, Παρασκευή 8 - Σάββατο 9 Μαΐου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης

Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 9, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 1-10, 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης Κυριακίδης Δημήτριος, Θανασάς

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση και καρκίνος

Θρόμβωση και καρκίνος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Θρόμβωση και καρκίνος Οι νεοπλασίες και η υπερπηκτικότητα αποτελούν δύο από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜ.Β ΑΙΜ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Α.Α Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Βασικός σκοπός της Αιμόστασης είναι: Παρεμπόδιση της αιμορραγίας επί αγγειακής ρήξεως Διατήρηση της ομαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Ένας ορισµός των ε αναλαµβανόµενων αυτόµατων α οβολών (ΕΑΑ)

Ορισµός Ένας ορισµός των ε αναλαµβανόµενων αυτόµατων α οβολών (ΕΑΑ) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Ορισµός Ένας ορισµός των ε αναλαµβανόµενων αυτόµατων α οβολών (ΕΑΑ) µε γενικότερη α οδοχή είναι ο εξής: > 3 συνεχόµενες αυτόµατες α ώλειες κυήµατος, η σύλληψη του ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Πότε χρειάζεται έλεγχος;

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Πότε χρειάζεται έλεγχος; ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Πότε χρειάζεται έλεγχος; Σταυρούλα Κωσταρίδου-Νικολοπούλου Παιδίατρος-Αιματολόγος ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (Venous Thromboembolic Disease,VTE) Ετήσια συχνότητα: 0.07-1.4/100.000

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε αγόρι 14 ετών

Εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε αγόρι 14 ετών Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 203-207, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 3 203 Εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε αγόρι 14 ετών Μ. Αυγέρη 1, Ε. Χατζηπαντελής 1, Θ. Παπαγεωργίου 1, Ε. Δεστάνης

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή Θ. Θεοδωρίδης Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Σκοπό έχει την παρεμπόδιση του σχηματισμού και τον περιορισμό της επεκτάσεως του στον αυλό

Διαβάστε περισσότερα

12. ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

12. ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 12. ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Καθ έξιν αποβολές ορίζονται ως η απώλεια τριών ή περισσοτέρων διαδοχικών κυήσεων. Καθ έξιν αποβολές είναι μια ετερογενής κατάσταση που έχει πολλά πιθανά αίτια, ενώ πολλοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - ΑΠΟΒΟΛΕΣ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Αποβολή είναι η εκβολή του κυήματος από την μήτρα Αποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ)

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΑΝΘΗ Σ. ΤΡΑΥΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η ΗΠΑΡΙΝΗ Ειναι το φάρμακο εκλογής όταν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική αγωγή. Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αντιθρομβωτική αγωγή. Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Θ. Θεοδωρίδης Αν. Διευθυντής, Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αντιθρομβωτική αγωγή Σκοπό έχει την παρεμπόδιση του σχηματισμού και τον περιορισμό της επεκτάσεως του θρόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑ ΕΜΜΟΡΦΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΜΟΡΦΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ερυθρά αιμοσφαίρια: μεταφέρουν Ο 2 και CO 2. Λευκά αιμοσφαίρια: υπεύθυνα για την άμυνα του οργανισμού. Αιμοπετάλια: σημαντικά για τους

Διαβάστε περισσότερα

Parabensfree.gr. Πως κληρονομείται Αυτοσωμικό υπολειπόμενο

Parabensfree.gr. Πως κληρονομείται Αυτοσωμικό υπολειπόμενο Parabensfree.gr Τι είναι η κυστική ίνωση Η κυστική ίνωση είναι μια ασθένεια που οφείλεται σε μεταβολές μιας πρωτεΐνης που ρυθμίζει τη μεταφορά των αλάτων (ιόντων χλωρίου και νατρίου) στις μεμβράνες των

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος von Willebrand. Βακαλοπούλου Σοφία. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας

Νόσος von Willebrand. Βακαλοπούλου Σοφία. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Βακαλοπούλου Σοφία Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ασθενής 1 Ασθενής, 17 ετών, προσέρχεται στα ΕΙ για διερεύνηση σιδηροπενικής αναιμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Μαρία Γ. Τεκτονίδου Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Τα ρευµατικά νοσήµατα εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΣΗ Παθοφυσιολογία Φαρμακολογία Ε. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Αιματολόγος. Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΘΡΟΜΒΩΣΗ Παθοφυσιολογία Φαρμακολογία Ε. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Αιματολόγος. Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΘΡΟΜΒΩΣΗ Παθοφυσιολογία Φαρμακολογία Ε. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Αιματολόγος Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΘΡΟΜΒΩΣΗ Ως θρόμβωση ορίζεται ο σχηματισμός θρόμβου σε οποιοδήποτε αγγείο, αρτηρία ή φλέβα.

Διαβάστε περισσότερα

Το ανοσιακό σύστημα στην υπογονιμότητα. Α. Καλπατσανίδης

Το ανοσιακό σύστημα στην υπογονιμότητα. Α. Καλπατσανίδης Το ανοσιακό σύστημα στην υπογονιμότητα Α. Καλπατσανίδης Υπογονιμότητα Ένα σημαντικό ποσοστό των ζευγαριών που επιθυμούν να επιτύχουν αυθόρμητα μια εγκυμοσύνη, περίπου το 15%, θα χρειαστεί ιατρική βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα