ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η αξιολόγηση των δήμων προτείνεται να γίνει με ένα πλήρες ερωτηματολόγιο, που όμως θα έχει δύο διαφορετικές βαθμολογίες και αξιολογήσεις. Η πρώτη αξιολόγηση θα αφορά τις επιδόσεις τους στο σύνολο της διαχείρισης απορριμμάτων και η δεύτερη θα αφορά τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση εναλλακτική διαχείριση. Κάποιος δήμος θα μπορούσε είτε να απαντήσει πλήρως το ερωτηματολόγιο και να αξιολογηθεί διακριτά και για διαχείριση απορριμμάτων και για ανακύκλωση, είτε να απαντήσει μόνο τις ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση του δήμου για τις επιδόσεις του στην ανακύκλωση. Η βράβευση από τον ΕΟΑΝ θα αφορά τις επιδόσεις του δήμου στην ανακύκλωση. Σε σχέση με το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να διευκρινισθούν τα εξής: Συμπεριλαμβάνονται ερωτήματα και σχετικά με την ΔσΠ και αξιοποίηση οργανικών υλικών, διότι η αξιοποίηση - κομποστοποίηση των οργανικών είναι ταυτόσημη με την ανακύκλωση των υλικών σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008. Επίσης, η υλοποίηση προγραμμάτων ΔσΠ και αξιοποίησης οργανικών υλικών δημιουργούν πολύ καλές προϋποθέσεις για μεγάλη καθαρότητα των ανακτημένων ανακυκλώσιμων υλικών με Μπλε κάδους ή αλλιώς, καθώς και ευαισθητοποιούν τον κόσμο για όλα τα προγράμματα πρόληψης ανακύκλωσης επαναχρησιμοποίησης. Οι ερωτήσεις που δεν αφορούν την ανακύκλωση λαμβάνονται υπόψη μόνο για την γενικότερη αξιολόγηση της διαχείρισης απορριμμάτων του δήμου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση επικίνδυνων οικιακών, ογκωδών και ρουχισμού, που αποτελούν ειδικά διακριτά ρεύματα υλικών, που στην ΕΕ σχεδιάζεται να τεθούν στόχοι ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης στο άμεσο μέλλον. 1

2 Προτείνεται το ερωτηματολόγιο να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ και να ενημερωθούν οι δήμοι να το απαντήσουν όλοι και ιδιαίτερα αυτοί που νομίζουν ότι πρέπει να βραβευθούν για τις καλές επιδόσεις τους. Οι απαντήσεις των καλύτερων δήμων, που θα είναι υποψήφιοι για βράβευση θα ελεγχθούν για την ορθότητά τους: α) από τον ΕΟΑΝ με την βοήθεια των αντίστοιχων ΣΕΔ ανάλογα το υλικό και β) ενδεχομένως να ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία από τους δήμους. Προτείνεται ο κάθε δήμος που θα βραβεύεται να μην μπορεί να βραβευτεί για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια δημαρχιακή 5ετία. Οι καλές του ετήσιες επιδόσεις όμως μπορούν να φαίνονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ. Άρα, ο ΕΟΑΝ θα βραβεύει 25 διαφορετικούς δήμους σε κάθε δημαρχιακή 5ετία. Όποιος δήμος ισχυρίζεται ότι έχει καλύτερες επιδόσεις από κάποιον άλλο δήμο θα καλείται να συμπληρώνει το ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγηση του δήμου και θα μπορεί και μόνος του να δει την επίδοσή του στην ανακύκλωση εναλλακτική διαχείριση. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να επικαιροποιείται τροποποιείται συστηματικά, ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα διαχείρισης στην Ελλάδα και στα δεδομένα των δήμων κάθε έτους και να προσπαθεί να ενθαρρύνει τους δήμους για μεγαλύτερες προσπάθειες και ακόμη καλύτερες επιδόσεις εάν θέλουν να διακρίνονται σε κάθε δημαρχιακή πενταετία. Πίνακας 1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δήμων στις επιδόσεις τους για πρόληψη ανακύκλωση εναλλακτική διαχείριση α/α 1 Στοιχεία δήμου Δεδομένα δήμου Όνομα δήμου: Διεύθυνση δήμου: 2 Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 3 Τηλέφωνα επικοινωνίας από το δήμο (1-5 αριθμοί) Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του Το καταλληλότερο πρόσωπο είναι ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος 4 ατόμου του δήμου που έδωσε τα καθαριότητας ή άλλο κατάλληλο στέλεχος του ΟΤΑ στοιχεία Ερωτήματα για συνολικά ποσοτικά δεδομένα αποβλήτων του δήμου το προηγούμενο έτος της ημερομηνίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (εκτός εάν ζητείται αλλιώς) 5 Πληθυσμός δήμου το Στατιστική Υπηρεσία Εκτίμηση από δήμο του μέσου, Μέσος μηνιαίος Ελάχιστος μηνιαίος Μέγιστος μηνιαίος ελάχιστου και μέγιστου μηνιαίου πληθυσμός το πληθυσμός πληθυσμός 6 πληθυσμού του δήμου το το 2013 το 2013 (λαμβάνονται υπόψη οι τουρίστες και επισκέπτες) Εκτίμηση συνολικής παραγομένης ποσότητας αποβλήτων του δήμου το (σε τόνους) εκτός μπαζών, ΟΤΚΖ, κλαδεμάτων και (εάν υπάρχουν) βιομηχανικών αποβλήτων. Περιλαμβάνονται όλα τα οικιακά, εμπορικά, Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 2

3 καθαρισμοί δρόμων, ανακύκλωση και ογκώδη. Εκτίμηση παραγομένης ποσότητας μπαζών (αδρανών) του δήμου το 2013 (σε τόνους) Εκτίμηση παραγομένης ποσότητας ΟΤΚΖ του ΟΤΑ το 2013 (σε τόνους) Εκτίμηση παραγομένης ποσότητας κλαδεμάτων του ΟΤΑ το 2013 (σε τόνους) Εκτίμηση ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών του δήμου το 2013 (σε τόνους), που ανακτήθηκαν με ΔσΠ και οδηγήθηκαν σε Διαλογής (ΚΔΑΥ) και υποδομές ανακύκλωσης. Εκτίμηση ποσότητας οργανικών αποβλήτων του δήμου το 2013 (σε τόνους), που οδηγήθηκαν σε Μονάδες Κομποστοποίησης, αφού προηγηθεί Διαλογή στην Πηγή. Εκτίμηση ποσότητας αποβλήτων του δήμου το 2013 (σε τόνους), που οδηγήθηκαν, είτε σε Μονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας, είτε σε Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, είτε σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Εκτίμηση ποσότητας αποβλήτων του δήμου το 2013 (σε τόνους), που οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Εκτίμηση ποσότητας αποβλήτων του δήμου το 2013 (σε τόνους), που οδηγήθηκαν σε ΧΑΔΑ Ερωτήματα για διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση στο δήμο πρόγραμμα ΔσΠ ανακύκλωσης συσκευασιών μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό σύστημα ή ιδιώτη; Πόση καθαρή ποσότητα συσκευασιών ανακτήθηκαν το 2013 (σε τόνους); (καθαρή ποσότητα σημαίνει ότι από το σύνολο της ανακτηθείσας ποσότητας θα πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα που οδηγούνται μετά σε τελική διάθεση) Δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ΔσΠ και ανακύκλωσης συσκευασιών (0 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ΔσΠ και ανακύκλωσης συσκευασιών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (1 ή 2 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ΔσΠ και ανακύκλωσης συσκευασιών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% (2 ή 4 Ο δήμος δεν ανέκτησε καθόλου συσκευασίες (0 Εάν ο δήμος ανέκτησε μέχρι 10 κιλά συσκευασιών ανά κάτοικο (1 ή 2 Εάν ο δήμος ανέκτησε κιλά συσκευασιών ανά κάτοικο (2 ή 4 Εάν ο δήμος ανέκτησε μέχρι κιλά συσκευασιών ανά κάτοικο (4 ή 7 Μέγιστος Βαθμός Για διαχείριση απορριμμάτων Για ανακύκλωση Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 3

4 πρόγραμμα ΔσΠ ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού (εφημερίδες περιοδικά) μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό σύστημα ή ιδιώτη; Πόση καθαρή ποσότητα έντυπου χαρτιού ανακτήθηκαν το 2013 (σε τόνους); (καθαρή ποσότητα σημαίνει ότι από το σύνολο της ανακτηθείσας ποσότητας θα πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα που οδηγούνται μετά σε τελική διάθεση) πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης; (Για κάθε τοποθετημένο κάδο οικιακής κομποστοποίησης μέχρι 400 λίτρα να θεωρηθεί ότι εξυπηρετούνται 3 κάτοικοι, ενώ για κάθε τοποθετημένο κάδο οικιακής κομποστοποίησης από λίτρα να θεωρηθεί ότι εξυπηρετούνται 6 κάτοικοι) πρόγραμμα ΔσΠ και εν συνεχεία αξιοποίηση των οργανικών υλικών είτε σε μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων, είτε με κομποστοποίηση με χρήση μηχανικών κομποστοποιητών, είτε με ενεργειακή αξιοποίηση; Πόση ποσότητα οργανικών υλικών αξιοποιήθηκε το 2013 (σε τόνους) με βάση την επίδοσή του στο ερώτημα Νο 21; Εάν ο δήμος ανέκτησε μέχρι κιλά συσκευασιών ανά κάτοικο (6 ή 10 Εάν ο δήμος ανέκτησε περισσότερα από 40 κιλά συσκευασιών ανά κάτοικο (8 ή 14 Δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού (0 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (1 ή 2 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% (2 ή 3 Ο δήμος δεν ανέκτησε καθόλου έντυπο χαρτί (0 Εάν ο δήμος ανέκτησε μέχρι 5 κιλά έντυπου χαρτιού ανά κάτοικο (1 ή 2 Εάν ο δήμος ανέκτησε 5-10 κιλά έντυπου χαρτιού ανά κάτοικο (2 ή 4 Εάν ο δήμος ανέκτησε κιλά έντυπου χαρτιού ανά κάτοικο (3 ή 5 Εάν ο δήμος ανέκτησε πάνω από 20 κιλά έντυπου χαρτιού ανά κάτοικο (4 ή 7 Δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης (0 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <2% (1 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού 2%-4% (2 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού 4%-6% (3 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >6% (4 Δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ΔσΠ και αξιοποίησης των οργανικών (0 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ΔσΠ και αξιοποίησης των οργανικών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <25% (2 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ΔσΠ και αξιοποίησης των οργανικών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού 25%-50% (4 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα ΔσΠ και αξιοποίησης των οργανικών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού μεγαλύτερο από 50% (6 Ο δήμος δεν ανέκτησε με ΔσΠ και δεν αξιοποίησε καθόλου οργανικά υλικά (0 Εάν ο δήμος ανέκτησε με ΔσΠ και αξιοποίησε μέχρι 10 κιλά οργανικών υλικών ανά κάτοικο (1 βαθμός) Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 4

5 πρόγραμμα θρυμματισμού, ΔσΠ και αξιοποίησης των πράσινων δημοτικών αποβλήτων είτε σε μονάδα κομποστοποίησης, είτε σε παραγωγή pellets, είτε σε παραγωγή βιομάζας, είτε σε παραγωγή ενέργειας; Ποια ποσότητα Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) παραδίδει ο δήμος στα ΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών» και «Φωτοκυκλωση»; (ζητείστε τις αναλυτικές επιδόσεις του δήμου από τα δυο ΣΕΔ) Ποια ποσότητα οικιακών μπαταριών ανακτά ετησίως ο δήμος σε συνεργασία με το ΣΕΔ ΑΦΗΣ σε κιλά ανά 1000 κατοίκους; (ζητείστε τις αναλυτικές επιδόσεις του δήμου από το ΣΕΔ ΑΦΗΣ) Εάν ο δήμος ανέκτησε με ΔσΠ και αξιοποίησε κιλά οργανικών υλικών ανά κάτοικο (2 Εάν ο δήμος ανέκτησε με ΔσΠ και αξιοποίησε κιλά οργανικών υλικών ανά κάτοικο (3 Εάν ο δήμος ανέκτησε με ΔσΠ και αξιοποίησε κιλά οργανικών υλικών ανά κάτοικο (4 Εάν ο δήμος ανέκτησε με ΔσΠ και αξιοποίησε περισσότερα από 80 κιλά οργανικών υλικών ανά κάτοικο (6 Δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα θρυμματισμού, ΔσΠ και αξιοποίησης των πράσινων δημοτικών αποβλήτων (0 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα θρυμματισμού των πράσινων δημοτικών αποβλήτων (1 βαθμός) Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα θρυμματισμού, ΔσΠ και αξιοποίησης των πράσινων δημοτικών αποβλήτων και αξιοποιήθηκε μέχρι το 30% των υλικών (2 βαθμός) Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα θρυμματισμού, ΔσΠ και αξιοποίησης των πράσινων δημοτικών αποβλήτων και αξιοποιήθηκε το 30%-60% των υλικών (3 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα θρυμματισμού, ΔσΠ και αξιοποίησης των πράσινων δημοτικών αποβλήτων και αξιοποιήθηκε περισσότερο από το 60% των υλικών (4 Δεν παραδίδει καμιά ποσότητα ΑΗΗΕ (0 Παραδίδει λιγότερο από 2 κιλά ΑΗΗΕ ανά κάτοικο (0,5 ή 1 Παραδίδει μεταξύ 2 και 4 κιλά ΑΗΗΕ ανά κάτοικο (1 ή 2 Παραδίδει μεταξύ 4 και 6 κιλά ΑΗΗΕ ανά κάτοικο (1,5 ή 3 Παραδίδει περισσότερο από 6 κιλά ΑΗΗΕ ανά κάτοικο (2 ή 4 Δεν ανακτά ετησίως καμιά ποσότητα οικιακών μπαταριών (0 Ανακτά ετησίως λιγότερο από 60 κιλά οικιακών μπαταριών ανά 1000 κατοίκους (1 ή 2 Ανακτά ετησίως περισσότερο από 60 κιλά οικιακών μπαταριών ανά 1000 κατοίκους (2 ή Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 5

6 26 πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριπτόμενων φαρμάκων (προώθηση για επαναχρησιμοποίηση των μη ληγμένων φαρμάκων και διαχείριση των ληγμένων) μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό περιφερειακό ή ιδιωτικό φορέα ή κοινωνική επιχείρηση; των απορριπτόμενων φαρμάκων (0 των απορριπτόμενων φαρμάκων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (1 βαθμός) των απορριπτόμενων φαρμάκων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% ( πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής και διαχείρισης των επικίνδυνων οικιακών (εκτός οικιακών μπαταριών και φαρμάκων) μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό περιφερειακό ή ιδιωτικό φορέα ή κοινωνική επιχείρηση; πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ρουχισμού και υποδημάτων (καθαρισμός και επαναχρησιμοποίηση ή/και παραγωγή πρώτων υλών για ανακύκλωση ή άλλες χρήσεις) μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό περιφερειακό ή ιδιωτικό φορέα ή κοινωνική επιχείρηση; πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριπτόμενων επίπλων (επισκευή και μεταπώληση ή/και θρυμματισμό και αξιοποίηση) μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό περιφερειακό ή ιδιωτικό φορέα ή κοινωνική επιχείρηση; των επικίνδυνων οικιακών (0 των επικίνδυνων οικιακών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (2 των επικίνδυνων οικιακών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% (4 ρουχισμού και υποδημάτων (0 ρουχισμού και υποδημάτων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (2 ρουχισμού και υποδημάτων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% (4 των απορριπτόμενων επίπλων (0 των απορριπτόμενων επίπλων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (2 των απορριπτόμενων επίπλων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% (4 30 πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριπτόμενων ογκωδών υλικών (π.χ. στρώματα κ.α.) για παραγωγή πρώτων υλών για ανακύκλωση ή άλλες χρήσεις ή/και παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων, μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό περιφερειακό ή ιδιωτικό φορέα; των απορριπτόμενων ογκωδών υλικών (0 των απορριπτόμενων ογκωδών υλικών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (2 των απορριπτόμενων ογκωδών υλικών με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% (4 31 πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριπτόμενων τηγανελαίων μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιο εθνικό περιφερειακό ή ιδιωτικό φορέα; των απορριπτόμενων τηγανελαίων (0 των απορριπτόμενων τηγανελαίων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού <50% (1 βαθμός) 2 0 Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 6

7 Πόσα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) (εγκαταλελειμμένα οχήματα) παραδίδει ο δήμος ετησίως σε αδειοδοτημένες και συνεργαζόμενες με την ΕΔΟΕ μονάδες διαχείρισης ανά κατοίκους; Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα διαχείρισης των μπαζών (ΑΕΚΚ), που προκύπτουν από έργα του δήμου σε συνεργασία με κάποιο εθνικό περιφερειακό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ; Έχει ο δήμος δημιουργήσει και προβάλλει ιστοσελίδα, όπου μπορούν οι δημότες να ενημερώνονται για όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς επίσης και να πουλούν, να αγοράζουν να ανταλλάσουν ή να χαρίζουν οικιακά αντικείμενα και είδη; Έχει δημιουργήσει φορέα ή κοινωνική επιχείρηση μόνος του ή σε συνεργασία με εθνικό περιφερειακό ή ιδιωτικό φορέα για την επαναχρησιμοποίηση μεταπώληση μεταχειρισμένων ή/και επισκευασμένων ειδών και αντικειμένων, που απορρίπτονται από τους δημότες; των απορριπτόμενων τηγανελαίων με ποσοστό κάλυψης πληθυσμού >50% (2 Δεν παραδίδει ετησίως ο δήμος κανένα ΟΤΚΖ (0 Παραδίδει ετησίως ο δήμος από 1 έως 5 ΟΤΚΖ ανά κατοίκους (1 ή 1,5 Παραδίδει ετησίως ο δήμος 6 ή περισσότερα ΟΤΚΖ ανά κατοίκους (2 ή 3 των μπαζών (ΑΕΚΚ) από δημοτικά έργα (0 των μπαζών (ΑΕΚΚ) από δημοτικά έργα με ποσοστό κάλυψης έργων <50% (2 ή 3 των μπαζών (ΑΕΚΚ) από δημοτικά έργα με ποσοστό κάλυψης έργων >50% (4 ή 6 Δεν έχει δημιουργήσει ενημερωτική ιστοσελίδα (0 Έχει δημιουργήσει ενημερωτική ιστοσελίδα (2 ή 4 Δεν έχει δημιουργήσει ή συνεργάζεται με φορέα ή κοινωνική επιχείρηση για την επαναχρησιμοποίηση μεταπώληση μεταχειρισμένων ή/και επισκευασμένων ειδών και αντικειμένων (0 Έχει δημιουργήσει ή συνεργάζεται με φορέα ή κοινωνική επιχείρηση για την επαναχρησιμοποίηση μεταπώληση μεταχειρισμένων ή/και επισκευασμένων ειδών και αντικειμένων ( Έχει δημιουργήσει ο δήμος στα όριά του ή σε συνεργασία με γειτονικό δήμο Πράσινο Σημείο, όπου μπορούν οι δημότες του να φέρουν μόνοι τους όλα ή μέρος από τα είδη των οικιακών υλικών ή αντικειμένων τους; Υπάρχει ειδική ομάδα ανθρώπινου δυναμικού (στο δήμο ή συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη), με αντικείμενο την συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη των δημοτών σε όλα τα προγράμματα πρόληψης, ανακύκλωσης και εναλλακτικής Δεν έχει δημιουργήσει Πράσινο Σημείο, που να εξυπηρετεί το δήμο (0 Αυτήν την περίοδο αποδεδειγμένα είναι σε εξέλιξη η δημιουργία Πράσινου Σημείο στο δήμο (3 ή 5 Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί Πράσινο Σημείο, που να εξυπηρετεί το δήμο (8 ή 13 Δεν υπάρχει ομάδα στον δήμο για την συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη των δημοτών (0 Υπάρχει ομάδα στον δήμο για την συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη των δημοτών (4 ή Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 7

8 διαχείρισης των αποβλήτων του δήμου; Ενημέρωση στα σχολεία Ενημέρωση Πόρτα - Πόρτα Έχει εφαρμόσει κάποιο σύστημα ή συστήματα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) στην είσπραξη των δημοτικών τελών του; Σύνολο βαθμών από τις ερωτήσεις Έχει υλοποιηθεί από το δήμο ή σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη πρόγραμμα ενημέρωσης για τα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων ανακύκλωσης μέχρι το 50% των σχολείων (2 ή 4 Έχει υλοποιηθεί στο δήμο ή σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη πρόγραμμα ενημέρωσης για τα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων ανακύκλωσης σε περισσότερα από το 50% των σχολείων (4 ή 8 Έχει υλοποιηθεί από το δήμο ή σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα Πόρτα για τα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων ανακύκλωσης μέχρι το 50% των κατοίκων του δήμου (2 ή 4 Έχει υλοποιηθεί στο δήμο ή σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα Πόρτα για τα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων ανακύκλωσης σε περισσότερους από το 50% των κατοίκων του δήμου (3 ή 6 Δεν έχει ποτέ εφαρμόσει ο δήμος κάποιο σύστημα ή συστήματα ΠΟΠ (0 Έχει εφαρμόσει ο δήμος έστω και πιλοτικά κάποιο σύστημα ή συστήματα ΠΟΠ στο δήμο αλλά τώρα δεν εφαρμόζει κανένα σύστημα (2 ή 4 Εφαρμόζει ο δήμος κάποιο σύστημα ή συστήματα ΠΟΠ σε τουλάχιστον 50 μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (π.χ. ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, κατασκηνώσεις, κ.α.) (3 ή 6 Εφαρμόζει ο δήμος κάποιο σύστημα ή συστήματα ΠΟΠ στο δήμο με ποσοστό εφαρμογής στον γενικότερο πληθυσμό <50% (6 ή 12 Εφαρμόζει ο δήμος κάποιο σύστημα ή συστήματα ΠΟΠ με ποσοστό εφαρμογής στον γενικότερο πληθυσμό >50% (10 ή Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 8

9 2. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε δράσης πρόληψης, ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης ήταν σε γενικές γραμμές τα εξής: 1. Το ποσοστό κατά βάρος στα δημοτικά απόβλητα κάθε κατηγορίας αποβλήτου, άρα και η σημασία κάθε σχετικής δράσης στην μείωση των αποβλήτων 2. Η δυσκολία οργάνωσης και λειτουργίας κάθε δράσης εναλλακτικής διαχείρισης 3. Το ενδεικτικό κόστος του δήμου για την οργάνωση και δημιουργία της κάθε υποδομής εναλλακτικής διαχείρισης 4. Η στρογγυλοποίηση των βαθμών για πρακτικούς λόγους 3. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΟΤΑ Όσο πιο κοντά στο 100 βρίσκεται κάποιος δήμος, τόσο πιο πολύ έχει δημιουργήσει τις υποδομές και όλες τις προϋποθέσεις, καθώς και έχει ήδη επιτύχει σημαντικούς στόχους εκτροπής υλικών από την ταφή και πλησιάζει το στόχο της «Μηδενικής Παραγωγής Απορριμμάτων Zero Waste» ή αντίστοιχα «Πολύ υψηλούς στόχους ανακύκλωσης». Η βαθμολογία 100 κάποιου δήμου δεν σημαίνει ότι έχει αναγκαστικά ήδη επιτύχει το στόχο τη Μηδενικής Παραγωγής Απορριμμάτων ή της μέγιστης ανακύκλωσης, αλλά ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Πίνακας 2 Αξιολόγηση δήμου στις δράσεις πρόληψης, ανακύκλωσης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Βαθμολογία δήμου Χαρακτηρισμός επίδοσης < 30 Αρνητική επίδοση Οριακά θετική επίδοση Σαφώς θετική επίδοση Πολύ θετική επίδοση Απόλυτα θετική επίδοση Παρατηρήσεις και Μη συμμόρφωση με αρκετές ή κάποιες από τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του δήμου με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Απλώς συμμόρφωση με τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του δήμου με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ο δήμος με τις δράσεις του υπερβαίνει τις σημερινές υποχρεώσεις του με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ο δήμος με τις δράσεις του υπερβαίνει σημαντικά τις σημερινές υποχρεώσεις του με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και λειτουργεί ως ένα θετικό παράδειγμα προς άλλους δήμους Αποτελεί σήμερα ένα πρότυπο παράδειγμα δήμου, όσον αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων του ή τις επιδόσεις του στην Ανακύκλωση Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 9

10 Τα κριτήρια αποφασίστηκαν στην 52 η και 54 η Συνεδρίαση από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ μετά από εισήγηση του τακτικού μέλους του Δ.Σ. κ. Φίλιππου Κυρκίτσου. Ε.Ο.ΑΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 10

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Για τη διαδικασία Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ΕΟΑΝ, ο οποίος και νομοθετικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου Ιούνιος 2015 1 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, ανταποκρινόμενο στην από 8/4/2015 σχετική επιστολή της Περιφερειάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Προτάσεις για τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής Α. Ο φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο ΤΟΣΔΑ Δήμου Τριφυλίας αποδίδει τον καταστατικό ρόλο που οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια: κ. Πιλάλα Τριανταφυλλιά). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την υπ αριθ. πρωτ. 2/19-1-2015 επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους

Διαβάστε περισσότερα