Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ"

Transcript

1 Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Διάθεση αστικών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α Εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Γενικά Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δημοτικών οχημάτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Αλιευτικών Καταφυγίων του Δήμου Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Οχημάτων Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες Λοιπές δράσεις Λοιπά Προγράμματα Ανακύκλωσης Στόχοι Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης για το

3 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στον Δήμο Καλαμαριάς για το έτος Τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία του ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κ. Μακεδονίας, των αδειοδοτημένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και της συνεργαζόμενης αδειοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). Η σύνταξη της παρούσας έκθεσης εκπονήθηκε από τη Ζευγαρά Ελευθερία, Χημικό Μηχανικό M.Sc, Περιβαλλοντολόγο, υπάλληλο του Γραφείου Μελετών, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Δήμου Καλαμαριάς. 3

4 2. Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της χώρας με σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική κρίση, και με σκοπό τον, κατά το μέτρον του δυνατού, περιορισμό των αυξήσεων των δημοτικών τελών (ως συνέπεια αύξησης του κόστους διαχείρισης) ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και εφαρμογή δράσεων προς την κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης μέρους των ΑΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καλαμαριάς έχει ξεκινήσει από το 2007 την εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στις ακόλουθες οκτώ κατηγορίες υλικών: Απόβλητα συσκευασιών Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Εγκαταλελειμμένα οχήματα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) δημοτικών οχημάτων και λιμενικών εγκαταστάσεων Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Μολύβδου-Οξέος και Ni-Cd οχημάτων Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες. Παράλληλα με τις δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος Καλαμαριάς προωθεί πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι συνολικές ποσότητες των αποβλήτων που συνέλεξε ο Δήμος Καλαμαριάς τα έτη 2013 και

5 Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των ποσοτήτων των αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο Δήμος Καλαμαριάς τα έτη 2013 και 2014 α/α Είδος απορριμμάτων Διάθεση Αδειοδοτημένη Εταιρεία 1 Αστικά απόβλητα Απόρριψη (περιλαμβάνονται τα σε Χ.Υ.Τ.Α. τεμαχισμένα ογκώδη) 2 Υπόλειμμα ΚΔΑΥ Απόρριψη σε Χ.Υ.Τ.Α Αξιοποιημένα Απόβλητα Συσκευασιών Εγκαταλελειμμένα οχήματα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Εναλλακτική Διαχείριση μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Ποσότητα tn tn tn tn ΣΥΝΟΛΟ tn tn Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε tn tn ΚΕΑ Χατζόπουλος Ελ.και Σοφία Ο.Ε. Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας Α.Ε. 33,6 tn (28 οχήματα) 19,6 tn 18,1 tn 645,2 tn 1000,3 tn - 7 Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Ecoelastika Α.Ε. 8 tn 2,5 tn ΣΥΝΟΛΟ 3.418,4 tn 3.897,9 tn Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) δημοτικών οχημάτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) λιμενικών εγκαταστάσεων Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Μολύβδου-Οξέος και Ni-Cd οχημάτων Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες Εναλλακτική Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. 0,9 tn 1,80 tn ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. 1 tn 0,88 tn ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. 0,7 tn 0,66 tn Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. 0,08 tn 0,02 tn ΣΥΝΟΛΟ 2,7 tn 3,4 tn Στο Γράφημα 1 φαίνεται το ποσοστό εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο για το 2014 ανήλθε σε 12% του συνόλου των αποβλήτων. Τα αντίστοιχα ποσοστά εναλλακτικής διαχείρισης για τα έτη 2008 ως και 5

6 2013 απεικονίζονται στο Γράφημα 2. Παρατηρώντας το Γράφημα 2 προκύπτει ότι από το 2008, που ξεκίνησε ουσιαστικά η εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στον Δήμο Καλαμαριάς, ως και το 2010 υπήρξε μία σημαντική αύξηση του ποσοστού εναλλακτικής διαχείρισης της τάξης του 7-8%, ενώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζεται καμία ουσιαστική μεταβολή. Γράφημα 1: Διαχείριση αποβλήτων Δήμου Καλαμαριάς το έτος % 88% Απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. (tn) Εναλλακτική Διαχείριση (tn) Γράφημα 2: Ποσοστό εναλλακτικής διαχείρισης για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και

7 Στο Γράφημα 3 απεικονίζονται για τα έτη 2008 ως 2014 οι ποσότητες των αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή καθώς επίσης και οι ποσότητες των αστικών απορριμμάτων τα οποία διατέθηκαν στις συμβεβλημένες με τον Δήμο εταιρίες εναλλακτικής διαχείρισης για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Γράφημα 3: Ετήσιες ποσότητες α) απορριμμάτων που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή και β) απορριμμάτων που υπέστησαν εναλλακτική διαχείριση για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 σε τόνους 7

8 Στο Γράφημα 4 φαίνονται τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχουν οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση που εφαρμόζει ο Δήμος Καλαμαριάς για το έτος Παρατηρώντας το γράφημα προκύπτει ότι η ανακύκλωση συσκευασιών συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό, 73,7%, στην εναλλακτική διαχείριση, ενώ ακολουθεί η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με ποσοστό 25,6%. Γράφημα 4: Ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Καλαμαριάς 8

9 ΑΗΗΕ 0,46% Ελαστικά Οχημάτων 0,06% Συσσωρευτές 0,02% ΑΛΕ Οχημάτων 0,05% ΑΛΕ Λιμενικών 0,02% Φορητές Μπαταρίες 0,00% ΑΕΚΚ 25,64% Συσκευασίες 73,74% 2.1. Διάθεση αστικών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων πραγματοποιείται με χρήση απορριμματοφόρων και κλειστών containers και γίνεται σε βάση εικοσιτετραώρου, επτά ημέρες την εβδομάδα σε πρωινά κυρίως δρομολόγια. Στο Γράφημα 5 απεικονίζονται οι ετήσιες ποσότητες αστικών απορριμμάτων που οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή τα τελευταία εννέα χρόνια. Είναι εμφανές ότι από το 2006 ως και το 2009, έτη κατά τα οποία ξεκίνησε η εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στον Δήμο Καλαμαριάς, οι ποσότητες των απορριμμάτων που διατέθηκαν σε Χ.Υ.Τ.Α. είναι μειωμένες σε ποσοστό 43% (λόγω αύξησης του αντίστοιχου ποσοστού εναλλακτικής διαχείρισης). Στη συνέχεια, τα έτη 2009 και 2010, παρουσιάζεται μία σταθερότητα, ενώ τα έτη 2011 ως 2014 οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγήθηκαν στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες (συνολικά την τελευταία τριετία η μείωση ανέρχεται σε 24%). Η παραπάνω μείωση αποτελεί συνέπεια της γενικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας η οποία έχει οδηγήσει σε περιορισμό της κατανάλωσης και κατ επέκταση στον περιορισμό παραγωγής απορριμμάτων σε πανελλαδική κλίμακα. Γράφημα 5: Ετήσιες ποσότητες αστικών απορριμμάτων που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή για τα έτη σε τόνους 9

10 Στο ακόλουθο Γράφημα 6 παρουσιάζονται οι ημερήσιες ποσότητες αστικών απορριμμάτων που οδηγήθηκαν στο Χ.Υ.Τ.Α. ανά κάτοικο του Δήμου για τα έτη 2006 ως και Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοτήτων για τα έτη 2006 ως 2010 βασίστηκε στην απογραφή του πληθυσμού των ετών 2001, ενώ για τις ποσότητες του 2011 ως 2014 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της απογραφής Το 2006, πριν την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, η ημερήσια ποσότητα αστικών απορριμμάτων η οποία οδηγούνταν σε Χ.Υ.Τ.Α. Ήταν 1,97 Kg/κάτοικο, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα το 2014 ανήλθε σε 0,84 Kg/κάτοικο, εμφανίζει δηλαδή μείωση της τάξης του 57%. Μέχρι και το 2010 η μείωση ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της εκτροπής των αστικών απορριμμάτων λόγω της εφαρμογής συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ για τα έτη 2011 ως και 2014 η μείωση οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. 10

11 Γράφημα 6: Ημερήσιες ποσότητες αστικών απορριμμάτων ανά κάτοικο που οδηγήθηκαν προς ταφή για τα έτη σε κιλά Στο Γράφημα 7 απεικονίζονται οι μηνιαίες ποσότητες οικιακών μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για τα έτη 2006 ως 2014 σε τόνους. 11

12 Γράφημα 7: Μηνιαίες ποσότητες οικιακών μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για τα έτη σε τόνους Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις ποσότητες των απορριμμάτων των Γραφημάτων 5, 6 και 7 περιλαμβάνεται το υπόλειμμα από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης, που αναλογεί στο Δήμο Καλαμαριάς. Οι ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που συλλέχθηκαν το έτος 2014 παραδόθηκαν στην εταιρία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» (αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ) και επεξεργάστηκαν σύμφωνα με τους όρους των υπ αριθμ. πρωτ / και 41065/ συμβάσεων, που υπογράφηκαν μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της ανωτέρω εταιρείας. Τα ογκώδη παραλαμβάνονται από την συνεργαζόμενη εταιρία η οποία τα τεμαχίζει και τα απορρίπτει σε ποσοστό 70% κατ ελάχιστον στον Χ.Υ.Τ.Α. της Μαυροράχης. Στις ποσότητες των αστικών απορριμμάτων που εμφανίζονται στα ανωτέρω γραφήματα έχουν περιληφθεί και τα τεμαχισμένα ογκώδη που απορρίπτει η εταιρία. Διευκρινίζεται ότι το έτος 2014 κατέληξαν στον Χ.Υ.Τ.Α tn επεξεργασμένων ογκωδών. 12

13 3. Εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων 3.1. Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών Ο Δήμος Καλαμαριάς ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών τον Ιούνιο του 2007, υπογράφοντας σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.). Η Ε.Ε.Α.Α. παραχώρησε τον απαιτούμενο εξοπλισμό (κάδους και οχήματα συλλογής) και ο Δήμος Καλαμαριάς έχει την ευθύνη της οργάνωσης των δρομολογίων και την έγκαιρη αποκομιδή των συσκευασιών από τους κάδους. Στο Γράφημα 8 απεικονίζονται οι ποσότητες των αξιοποιημένων αποβλήτων συσκευασίας για τα έτη 2008 ως Σε αντιστοιχία με τα αστικά απόβλητα που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή, στις ποσότητες των οποίων παρατηρήθηκε μείωση την τελευταία τριετία κατά 24% περίπου, και οι συσκευασίες που οδηγούνται προς ανακύκλωση μειώθηκαν σε ποσοστό 20% περίπου. Γράφημα 8: Ποσότητες αξιοποιημένων αποβλήτων συσκευασίας για τα έτη Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας που συλλέχτηκαν παραδόθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) του 13

14 συλλογικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Στο Κ.Δ.Α.Υ. στη Θέρμη οδηγούνται προς διαλογή οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες άλλων 3 δήμων (Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού). Το 2014 αξιοποιήθηκε το 65% των συλλεχθέντων συσκευασιών ενώ το υπόλοιπο οδηγήθηκε στο Χ.Υ.Τ.Α. ως υπόλειμμα Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Κάθε πολίτης που επιθυμεί να απαλλαγεί από παλιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, τοποθετεί το αντικείμενο σε συγκεκριμένο σημείο την ημέρα που του έχει υποδείξει η υπηρεσία. Τα αντικείμενα συλλέγονται, τοποθετούνται προσωρινά σε ειδικό χώρο του Δήμου (κλειστό container) και κατόπιν προωθούνται προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε., Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος. Η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης έχει τοποθετήσει κάδους στα προαύλια των σχολείων για τη συλλογή μικρών συσκευών, ώστε να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο οι πολίτες και να ενεργοποιείται στην πράξη η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών. Στο πλαίσιο της σύμβασης του Δήμου Καλαμαριάς με το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. περιλαμβάνεται και η συλλογή φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Σε χώρους των εργοταξίων του Δήμου στο Φοίνικα και στην Πόντου συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης οι μεταχειρισμένοι λαμπτήρες του Δήμου, ενώ μπορούν να φέρουν και οι πολίτες τους λαμπτήρες που δε χρησιμοποιούν πλέον στα ίδια σημεία. Οι καταναλωτές μεγάλης κλίμακας, οι ηλεκτρολόγοι, οι έμποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης που εντάσσονται στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς και έχουν στην κατοχή τους λαμπτήρες, έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης χάρτινους κάδους τους οποίους τοποθετούν στο κατάστημά τους. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία η υπηρεσία αναλαμβάνει την αντικατάσταση του γεμάτου χαρτοκιβωτίου με αντίστοιχο άδειο. Η ποσότητα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που συλλέχθησαν και προωθήθηκαν για επεξεργασία και ανακύκλωση το 2014 ανήλθε σε 18,1 tn (5320 kg αντιστοιχούν σε λαμπτήρες που συλλέχθηκαν) Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Κατά τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς γίνεται αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών με νέα. Το 2014 ο Δήμος Καλαμαριάς προχώρησε στην αντικατάσταση 74 τμχ ελαστικών των οχημάτων του Δήμου, εκ των οποίων τα 28 ήταν τύπου Α και τα 46 ήταν τύπου Β. Το 2014 η ποσότητα των ελαστικών τα οποία οδηγήθηκαν προς εναλλακτική διαχείριση ανήλθε σε 2,5 tn. 14

15 3.4. Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013 η συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων πραγματοποιούνταν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Τα οχήματα μεταφέρονταν στις εγκαταστάσεις της ΚΕΑ Χατζόπουλος Ελ.και Σοφία Ο.Ε., εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. όπου προωθήθηκαν προς επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση. Μετά την κατάργηση της Υπηρεσία η ανωτέρω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης. Εντός του 2014 ολοκληρώθηκε πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και λοιπών μεταλλικών τμημάτων τους που θα περισυλλεγούν από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς, με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ. Στις αρχές του 2015 θα υπογραφεί σύμβαση με την πλειοδότρια εταιρία. 15

16 4. Εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 4.1. Γενικά Ως επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα τα οποία περιέχουν ουσίες που μπορούν να καταστούν βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων προβλέπεται στην υπ αριθμ. Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383 Β / ) Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι συμβεβλημένος με τα αντίστοιχα αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα ακόλουθα επικίνδυνα απορρίμματα: Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δημοτικών οχημάτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) λιμενικών εγκαταστάσεων και αλιευτικών καταφυγίων του Δήμου Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές οχημάτων Χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δημοτικών οχημάτων Ο Δήμος Καλαμαριάς συλλέγει, σε ειδική δεξαμενή που έχει τοποθετηθεί στο χώρο του εργοταξίου καθαριότητας (Φοίνικας), τα Α.Λ.Ε. των δημοτικών οχημάτων μετά τη συντήρησή τους. Τα ΑΛΕ παραδίδονται στην αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ με επωνυμία «CYTOP AE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» σύμφωνα με την από 27/01/2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της ανωτέρω εταιρίας, με παραλαβή των σχετικών εντύπων Αναγνώρισης ΑΛΕ και την έκδοση Πρωτοκόλλων Παράδοσης. Η εταιρία συλλογής και μεταφοράς συνεργάζεται με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΛΕ της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε., Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 19300, Ασπρόπυργος. Το 2014 παραδόθηκαν για επεξεργασία 1,8 tn Α.Λ.Ε Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Αλιευτικών Καταφυγίων του Δήμου Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΛΕ της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε., και σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων πλοίων των λιμενικών έχει τοποθετήσει 4 δεξαμενές και 5 βαρέλια συλλογής Α.Λ.Ε. στα λιμενικά καταφύγια του Δήμου για την εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες ή ετικέτες 16

17 σήμανσης/πληροφόρησης των χρηστών στα σημεία που βρίσκονται τα δοχεία συλλογής. Η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Συλλόγους και τους Ομίλους ώστε οι χρήστες να παραμένουν ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι για την αναγκαιότητα της ορθής συλλογής των Α.Λ.Ε. Το 2014 η ποσότητα Α.Λ.Ε. των λιμενικών εγκαταστάσεων που παραδόθηκαν για επεξεργασία ανήλθε σε 0,9 tn Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Οχημάτων Για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών των δημοτικών οχημάτων, ο Δήμος Καλαμαριάς συνεργάζεται με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανίας με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμος Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.», Λ. Συγγρού 314, Τ.Κ Καλλιθέα. Στο χώρο του εργοταξίου του Φοίνικα βρίσκεται τοποθετημένος κάδος συλλογής των συσσωρευτών. Η ποσότητα των συσσωρευτών οχημάτων που παραδόθηκαν στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήλθε το 2014 σε 0,7 tn Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες Η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έχει τοποθετήσει από το 2009 κυλινδρικούς κάδους συλλογής σε όλα τα δημοτικά κτίρια τόσο για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων όσο και των πολιτών. Σε κάθε κτίριο ορίζεται υπεύθυνος παρακολούθησης της κατάστασης πλήρωσης των κάδων, ο οποίος και ειδοποιεί την Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. για την αντικατάσταση του γεμάτου κάδου με άδειο. Η ποσότητα των φορητών ηλεκτρικών στηλών που παραδόθηκαν στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήλθε το 2014 σε 0,02 tn. 17

18 5. Λοιπές δράσεις 5.1. Λοιπά Προγράμματα Ανακύκλωσης Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου, στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα οικιακά απορρίμματα και κυρίως τα οργανικά ξεκίνησαν πιλοτικά το 2010 πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων που παράγει ημερησίως κάθε νοικοκυριό αντί να καταλήγει στο Χ.Υ.Τ.Α. αξιοποιείται ώστε να αποτελέσει λίπασμα για τον κήπο ή τις γλάστρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία ερευνών τα οργανικά απορρίμματα αποτελούν περίπου το 40% των απορριμμάτων που παράγει κάθε νοικοκυριό και σε ποσοστό 70% μπορούν να κομποστοποιηθούν. Μέχρι και το τέλος του 2011 είχαν διατεθεί εντελώς δωρεάν 105 ειδικοί κάδοι σε κατοικίες δημοτών που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Τον Οκτώβρη 2012 ο Δήμος Καλαμαριάς προμηθεύτηκε 300 κάδους οικιακής κομποστοποίησης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων ». Μέχρι και το τέλος του 2014 είχαν διατεθεί 214 από τους 300 κάδους σε ισάριθμα νοικοκυριά. Το Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των δημοτών οι οποίοι έχουν παραλάβει κάδο κομποστοποίησης. Πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών Τα χρησιμοποιημένα λάδια αποτελούν άριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ. Το βιοντίζελ είναι φυτικής βάσης ανανεώσιμο καύσιμο το οποίο παρουσιάζει διεθνώς αυξανόμενη παραγωγή και χρήση. Έχει παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το ντίζελ, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο ως υποκατάστατό του, είτε σε διάφορες αναλογίες με το ντίζελ. Η απόδοση των χρησιμοποιημένων λαδιών είναι αρκετά υψηλή. Από ένα (1) λίτρο λάδι που θα ανακυκλωθεί παράγονται 0,8 λίτρα βιοντίζελ. Ο Δήμος Καλαμαριάς υπέγραψε το 2011 σύμβαση με την ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρία REVIVE A.E. για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών. Τον Δεκέμβριο του 2012 ο Δήμος σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε τη δημιουργία δικτύου ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών (ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, βαμβακέλαιο, ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό διανεμήθηκε μέχρι και τον Μάιο 2013 έντυπο υλικό σε καθημερινή βάση σε οικίες του Δήμου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των καταστημάτων εστίασης. Μέσα στο προηγούμενο έτος συλλέχθηκαν 1,4 τόνοι τηγανελαίων οι οποίοι παραδόθηκαν σε εταιρία ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών που το μετατρέπει σε εναλλακτικό καύσιμο (biodiesel). 18

19 Οι πολίτες συγκεντρώνουν τα λάδια σε δικά τους δοχεία και ειδοποιούν τον Δήμο για την παραλαβή τους ή εναλλακτικά τα φέρνουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης. Δράσεις ενημέρωσης Το 2014 η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου μοίρασε ενημερωτικές επιστολές στους: καταστηματάρχες του Δήμου Καλαμαριάς επαγγελματίες παραγωγούς των λαϊκών αγορών δημότες με στόχο την επισήμανση των υποχρεώσεων τους, καθώς επίσης και την κινητοποίηση τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με την παράλληλη καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης συνεχίζεται από το 2011 η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής των αιτημάτων των πολιτών και επιστατών για την αποκομιδή των ογκωδών, των κλαδιών, των ΑΕΚΚ, των ΑΗΗΕ καθώς επίσης και των τηγανελαίων. Στο αρχείο καταγράφεται το είδος, η ημερομηνία που κατατέθηκε το αίτημα, ο εντολοδόχος, καθώς επίσης και η ημερομηνία εκτέλεσης του αιτήματος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της αποκομιδής καθώς επίσης και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την ανταπόκριση της Υπηρεσίας στα εκάστοτε αιτήματα. 19

20 6. Στόχοι Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης για το 2015 Για το 2015 η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των ακόλουθων δράσεων: Ο Δήμος Καλαμαριάς θα συνεχίσει την προώθηση του προγράμματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών πραγματοποιώντας σχετικές ανακοινώσεις στο διαδίκτυο και στον Πολίτη Κ, ενώ σχεδιάζει και τη διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού στους δημότες και τα καταστήματα. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η συλλογή των τηγανελαίων κατόπιν ειδοποίησης του Δήμου από τους ενδιαφερόμενους δημότες και τα καταστήματα εστίασης. Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με τη διανομή δωρεάν κάδων στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Το 2015 η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης θα προχωρήσει στην έκδοση έντυπου υλικού (αφίσα και φυλλάδιο) με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την καθαριότητα γενικά και την ανακύκλωση ειδικότερα. Τον Ιούνιο 2015 ο Δήμος αποσκοπεί στη διοργάνωση εβδομάδας περιβάλλοντος με στόχο την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις δράσεις ανακύκλωσης του Δήμου και την γενικότερη ευαισθητοποίηση τους σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Σκοπός της Διεύθυνσης είναι, μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μικρότερων κυρίως ηλικιακών ομάδων, να αυξηθεί το ποσοστό της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σ. ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ζευγαρά Ελευθερία Χημικός Μηχανικός, M.Sc. 20

21 Τηλέφωνο:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό Tα νέα από τα έργα του Συστήματος Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο το 2012 και συνεχίστηκαν και το 2013 με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα 3 ος 2013 Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος... 7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα