ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ. Αυξάνουµε την απασχόληση Ενισχύουµε την τοπική οικονοµία Χτυπάµε το παρεµπόριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ. Αυξάνουµε την απασχόληση Ενισχύουµε την τοπική οικονοµία Χτυπάµε το παρεµπόριο"

Transcript

1 ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Αυξάνουµε την απασχόληση Ενισχύουµε την τοπική οικονοµία Χτυπάµε το παρεµπόριο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 28ης Οκτωβρίου 9, Κατερίνη ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Ώρες λειτουργίας υπηρεσίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30 Τηλεφωνικό κέντρο: Fax: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαζί µε τον Επιχειρηµατία του Αύριο!

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ: Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ: Α Αντιπρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ΒΕΛΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Β Αντιπρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ΑΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Γραμματέας διοικητικού συμβουλίου ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Οικονομικός επόπτης ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος διοικητικού συμβουλίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΒΥΛΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ως ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΕΛΠΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τα Επιμελητήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και βρίσκονται υπό την διαχειριστική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Σύμφωνα με το Ν. 3419/2005, σκοπός του Επιμελητηρίου, μέσα στα όρια της περιφέρειάς του, είναι: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΧΑΙΔΩ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μέλος διοικητικού συμβουλίου 1. Η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. 2. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων. 3. Η παροχή στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα. 3

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου Πιερίας, στα πλαίσια εκπλήρωσης του θεσμικού του ρόλου: Τηρεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Πραγματοποιεί την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. ή λειτουργεί συμβουλευτικά προς αυτές στην αυτοαπογραφή τους και πραγματοποιεί τον έλεγχο αυτών. Λειτουργεί την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για την άμεση επιτόπου ίδρυση επιχείρησης χωρίς την ταλαιπωρία της με πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και μετακινήσεις στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Πραγματοποιεί πλέον τις τροποποιήσεις και λύσεις των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και χορηγεί ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά περί τροποποίησης ή μη τροποποίησης καθώς επίσης και μη λύσης τους. Πραγματοποιεί επίσης τις τροποποιήσεις και λύσεις των Α.Ε. και χορηγεί τα πιστοποιητικά περί τροποποίησης ή μη τροποποίησης καθώς επίσης και μη λύσης ή μη εκκαθάρισής τους. Καταχωρεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ανακοινώσεις των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (ισολογισμός, καταβολή κεφαλαίου, σύνθεση Δ.Σ. κ.ά.). Χορηγεί βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Ε., Τελωνείο, Τράπεζες κ.ά. Χορηγεί στα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφει συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα. Τηρεί τα Ειδικά Μητρώα των α) Ασφαλιστικών Συμβούλων, β) Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, γ) Ασφαλιστικών Πρακτόρων, δ) Εταιριών Ασφαλειών, ε) Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, στ) Αργυροχρυσοχόων και χορηγεί τις άδειες λειτουργίας τους. Υποβάλλει προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Συμμετέχει σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνά, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εμπορίου, της μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. Ενημερώνει τα μέλη του για αναπτυξιακά, επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Παρέχει πληροφορίες στα μέλη του και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς εξελίξεις και άλλα συναφή θέματα. Συμμετέχει σε εμπορικές αποστολές και εκθέσεις στο εξωτερικό για την ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με ξένες αγορές. Μελετά τις τάσεις και εξελίξεις στην εθνική οικονομία και υποβάλλει σχετικές προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος για την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων του Νομού. Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες δειγματοληψίες και επιλύει με διαιτησία, εμπορικές διαφορές. Υλοποιεί σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, οργανώνει συνέδρια και διαλέξεις. Εκδίδει περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγεί τέτοιες εκδόσεις, οικονομικού κυρίως περιεχομένου. Το Επιµελητήριο Πιερίας δίπλα στον επιχειρηµατία Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Πιερίας προσφέρει στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες που στηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, πέρα από τις αρμοδιότητες του ως θεσμοθετημένο όργανο του Κράτους. Βασική προϋπόθεση και εγγύηση για την εξυπηρέτηση των μελών αποτελεί η πιστοποίηση των υπηρεσιών μας κατά το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO-9001/2008. Επίσης, το Επιμελητήριο Πιερίας είναι από τα πρώτα της χώρας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια ώστε να διεκδικεί την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 5

4 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο Πιερίας, με δική του πρωτοβουλία και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις-μέλη αναλύονται παρακάτω. Επιμελητηριακή Εταιρεία Στήριξης Επιχειρήσεων Νομού Πιερίας (Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.) Λειτουργεί την Επιμελητηριακή Εταιρία Στήριξης Επιχειρήσεων Ν. Πιερίας, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, ένα ευέλικτο όργανο με κύριο σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του Επιμελητηριακού θεσμού. Από τις βασικές δραστηριότητες που αναπτύσσει είναι: Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού Επιμέλεια της έκδοσης εντύπων για θέματα που σχετίζονται με την επιμελητηριακή δραστηριότητα Ανάπτυξη της πληροφορικής, μέσα από την επίβλεψη της δημιουργίας της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου, ώστε να παρέχει πληροφορίες on-line στα μέλη Λειτουργία γραφείου παροχής νομικών συμβουλών προς τις παραγωγικές τάξεις Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν νομικές συμβουλές σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από τον Νομικό Σύμβουλο του Επιμελητηρίου Πιερίας, Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω. Το Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών λειτουργεί στο δεύτερο όροφο, κάθε Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 7:30π.μ. έως 3:30μ.μ.. Επίσης, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο (καθημερινά ώρες γραφείου). Γραφείο Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής Το γραφείο Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου, κατά τις ώρες που η Υπηρεσία είναι ανοικτή. Το γραφείο στελεχώνεται από οικονομικό σύμβουλο που ενημερώνει, δωρεάν, για χρηματοδοτικά προγράμματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα Επιμελητηρίου Ρεκόρ επισκεψιμότητας καταγράφει η ψηφιακή πύλη επιχειρηματικότητας (Portal) του Επιμελητηρίου Πιερίας που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό παράθυρο στην παγκόσμια αγορά προσφέροντας στα μέλη τη δυνατότητα ολοκληρωμένων Διαδικτυακών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Ενημέρωση των μελών για εκθέσεις, ζητήσεις-προσφορές προϊόντων, διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων Λειτουργία γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων, όπου με συνεχή αποστολή δελτίων στο τύπο, αναδεικνύει το ρόλο και τις δράσεις του Επιμελητηρίου παράλληλα με την ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών. 7

5 On line Σύμβουλος του Επιχειρηματία Πρωτοποριακή, πολυθεματική και εξειδικευμένη ηλεκτρονική ενημέρωση στη διάθεση του κάθε επιχειρηματία. Οι υπηρεσίες του On Line Συμβούλου του Επιχειρηματία παρέχονται, όλο το 24ωρο, από εξειδικευμένους συμβούλους με απλό, εύληπτο και καινοτόμo τρόπο μέσω του Portal του Επιμελητηρίου Πιερίας, προσδίδοντας σ' αυτό κύρος, ουσιαστικές υπηρεσίες και επισκεψιμότητα. Ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Υπηρεσίες Του On Line Συμβούλου του Επιχειρηματία: Επιχειρηματική Πληροφόρηση Φορολογική ενημέρωση Λογιστική ενημέρωση Φορολογιστικό ημερολόγιο υποχρεώσεων Εργασιακά θέματα Ξεκινώντας μια επιχείρηση Μεταβίβαση επιχειρήσεων Πηγές Προγράμματα και τρόποι Χρηματοδότησης, Εκθέσεις, εκδηλώσεις, κλπ (Διεθνείς και Ελληνικές), Διάχυση τοπικής επιχειρηματικής πληροφορίας, Ηλεκτρονική Αγορά Τουρισμού & Τοπικών Προϊόντων Στήριξη της Τοπικής Αγοράς Ηλεκτρονική πώληση των Τοπικών προϊόντων, απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή μέσω courier, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υποδομή και τεχνογνωσία, Αυτοματοποιημένες διαδικασίες για όλους (τοπικός παραγωγός, courier, τελικός καταναλωτής) Ανάδειξη του Τουριστικού προϊόντος και ηλεκτρονικές κρατήσεις (e-booking). Συμβουλευτική σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Αγορές Δημιουργία & Ανάδειξη ενός e-shop, Δίκτυα Συνεργατών, Οδηγός τοπικών e-shops. Υπηρεσίες ONE STOP SHOP για τις συναλλαγές με την Δημόσια Διοίκηση Διαδικασίες μιας στάσης για ίδρυση επιχειρήσεων και συναλλαγές των ΜμΕ με την Δημόσια Διοίκηση, Κατάλογος με χρήσιμα έντυπα για τις επιχειρήσεις. Διάχυση Επιμελητηριακής Πληροφορίας. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop) Πράσινη Επιχειρηματικότητα Πράσινη πληροφόρηση, Πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης, Εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις, Διεπιχειρηματικές συνεργασίες, Πράσινη τεχνολογία, Επενδυτικά κίνητρα και εκθέσεις. On-line Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν: Φορολογιστικά θέματα, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Χρηματοδοτήσεις & Επιδοτήσεις. Πανελλήνιος Ηλεκτρονικός Επιχειρηματικός Οδηγός Πανελλήνια προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, Διεθνής προβολή των τοπικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μέτρου 3.1, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το Επιμελητήριο Πιερίας προωθεί τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του. Η λειτουργία e-shop μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη να κάνουν χρήση αυτής της εφαρμογής προωθώντας On line τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά οφέλη. www. champier.gr 9

6 Τράπεζα Πληροφοριών για Δυσμενή Στοιχεία Το Επιμελητήριο Πιερίας συνεργάζεται με Τράπεζα Πληροφοριών για δυσμενή στοιχεία και παρέχει πληροφορίες στα μέλη του για τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία ενός δυνητικού πελάτη, πιθανού συνεργάτη. Επισημαίνεται ότι το Επιμελητήριο Πιερίας παρέχει πληροφορίες μόνον για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός του νομού Πιερίας. Τα μέλη που επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες για δυσμενή στοιχεία μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο (με την ένδειξη ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ή εναλλακτικά στο τηλέφωνο και το fax Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που χρειάζεται να αποστείλει το μέλος είναι η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση της επιχείρησης για την οποία ενδιαφέρεται να λάβει τις πληροφορίες. Οι απαντήσεις δίνονται άμεσα. Οι ΚΛΙΝΙΚΕΣ και το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΩΣΗΣ που παρέχουν στα μέλη του Επιμελητηρίου Πιερίας είναι: έκπτωση Ο Άγιος Λουκάς, που εδρεύει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και προσφέρει έκπτωση 10%, πέραν των δαπανών που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του μέλους. έκπτωση Η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Α.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2 και προσφέρει έκπτωση 20% στα μέλη του Επιμελητηρίου, πέραν των δαπανών που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του μέλους. 10% 20% Η Euromedica Κυανούς Σταυρός, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Βιζύης Βύζαντος 1 και σας προσφέρει έκπτωση 20% κ.α., πέραν των δαπανών που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας. Ειδικά Εκπτωτικά Προνόμια σε Κλινικές Θέλοντας να προσφέρουμε ειδικά προνόμια στα μέλη μας, δημιουργήσαμε την Κάρτα Μέλους. Κάθε χρόνο, τα ταμειακά ενημερωμένα μέλη μας, λαμβάνουν την κάρτα μέλους η οποία παρέχει έκπτωση επί των δαπανών που δεν καλύπτει η ασφάλειά τους στη χρήση ιατρικών υπηρεσιών συγκεκριμένων κλινικών. έκπτωση 10% έως 30% έκπτωση 15% έως 30% Ο κάθε ασθενής που θα προσέρχεται στις παρακάτω κλινικές θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένος με την κάρτα μέλους του Επιμελητηρίου Πιερίας και να την επιδεικνύει μαζί με το βιβλιάριο ασφάλισής του κατά την εισαγωγή του, όπου και θα ενημερώνεται για την σχετική έκπτωση. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στην οδό Ασκληπιού 10 και προσφέρει έκπτωση 10-30% κ.ά. στις αναγραφόμενες τιμές επί των τιμολογίων, πέραν των δαπανών που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του μέλους. Ο Ομιλος Βιοϊατρική, με: α) Βιοϊατρική Θεσσαλονίκης, περιοχή Μαρτίου στην οδό Βασ. Όλγας και στο κέντρο στην Ερμού 53. β) Ευρωδιάγνωση, Καλαμαριά στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 18-20, Εύοσμος στην οδό Δημητρίου Καραολή 150, Ξηροκρήνη στην οδό Γρ. Κολωνιάρη 55, Περιοχή Ιπποκρατείου στην οδό Κλεάνθους 8-10, Συκιές στην οδό Α. Παπανδρέου 246 και Περαία στην οδό Λεωφ. Θεσσαλονίκης 2. γ) Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 86. Ο παραπάνω όμιλος σας προσφέρει έκπτωση 15%-30% στις αναγραφόμενες τιμές επί των τιμολογίων, πέραν των δαπανών που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός σας φορέας. 11

7 Υπηρεσία Στελέχωσης Επιχειρήσεων Απονομές Βεβαιώσεων Στο Επιμελητήριο Πιερίας λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης ανέργων και επιχειρήσεων, το οποίο διατηρεί αρχείο δεδομένων ατόμων που αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις του νομού καθώς και επιχειρήσεων που προσφέρουν εργασία. Αν ζητάτε εργασία σε επιχειρήσεις του νομού ή ψάχνετε ανθρώπινο δυναμικό μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Πιερίας για να καταθέσετε τα στοιχεία σας, εντελώς δωρεάν, καθημερινά, ώρες γραφείου. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου (www.champier.gr). Τηλέφωνο επικοινωνίας: (ώρες γραφείου). Με την ολοκλήρωση των σεμιναριακών κύκλων απονέμουμε, σε ειδικές εκδηλώσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής. Επίσης, παρέχουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατόπιν ολοκλήρωσης ειδικών σεμιναρίων, υποχρεωτικών για τα μέλη, όπως του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ε.Φ.Ε.Τ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Σχολή Επιμελητηρίου Πιερίας Από τον Οκτώβριο του 2006, ιδρύσαμε τη Σχολή του Επιμελητηρίου Πιερίας που παρέχει στα μέλη και τα στελέχη τους ταχύρρυθμα σεμινάρια σε αντικείμενα που άπτονται της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και εξειδικευμένη συμβουλευτική. Στις 31 Ιανουαρίου 2010 εγκαινιάσαμε τις νέες εγκαταστάσεις της Σχολής, παρουσία των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας. Επίσης, η Επιμελητηριακή Σχολή συνεργάζεται με το Παράρτημα του Α.-Τ.Ε.Ι.Θ. στην Κατερίνη και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο για εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη. Η Σχολή λειτουργεί αυτόνομα, στο κέντρο της Κατερίνης (Γεωργάκη Ολυμπίου 1, 4ος όροφος), σ' ένα χώρο που είναι εξοπλισμένος με όλες τις σύγχρονες εποπτικές μεθόδους διδασκαλίας. Μπορείτε να συμμετέχετε σε κάποιο σεμινάριο συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση στο Επιμελητήριο Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: , (ώρες γραφείου). Σεμινάρια στην Περιφέρεια: Το Επιμελητήριο βρίσκεται δίπλα στα μέλη του σε κάθε γωνιά της Πιερίας. Πραγματοποιούμε, κατόπιν αίτησης των μελών μας, σεμινάρια και ημερίδες σε δήμους της περιφέρειας του νομού. 13

8 Επιμόρφωση Από τις σημαντικότερες δράσεις του Επιμελητηρίου Πιερίας είναι η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές έχουν μοναδικό σκοπό να παρέχουμε εντελώς δωρεάν στα μέλη μας την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα και έγκυρα για διάφορα επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους. Έρευνες Καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει η Διοίκηση του Επιμελητηρίου κατέχει η έρευνα σφυγμομέτρηση της γνώμης των μελών. Διενεργήσαμε έρευνες όπως: i) «Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου», ii) «Κύκλος εργασιών και συνέπειες από την οικονομική κρίση», iii) «Επιπτώσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα από το κλείσιμο των Τεμπών». Αναπτυξιακό Επιχειρηματικό Συνέδριο Διοργανώσαμε, το 2012, το Αναπτυξιακό Επιχειρηματικό Συνέδριο «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Ανάπτυξη της Πιερίας», με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και επιχειρηματικούς φορείς, ώστε να δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της Πιερίας, σε όλους τους νευραλγικούς τομείς. Τα συμπεράσματα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, αποτελούν πολύτιμα ευρήματα στην καθοδήγηση των πρωτοβουλιών και ενεργειών τόσο των τοπικών φορέων όσο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Κλαδικές Μελέτες Υλοποιούμε σειρά κλαδικών μελετών βιωσιμότητας προκειμένου να αναπτύξουμε ουσιαστικές δράσεις και παρεμβάσεις για την στήριξη των διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων του νομού. 15

9 Επιχειρηματική Δανειστική Βιβλιοθήκη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Έγκυρη Ενημέρωση: Το Τμήμα ενημέρωσης αποστέλλει ενημερωτικές επιστολές και sms άμεσα στα μέλη για προκηρύξεις, διαγωνισμούς, επιχορηγήσεις, προγράμματα και γενικές ανακοινώσεις που τους αφορούν. Ενημέρωση Μέσω ΜΜΕ: Σε καθημερινή βάση αποστέλλουμε δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας για διάφορες δραστηριότητες. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εμπορικές Γενικές Εκθέσεις Συμμετέχουμε μαζί με ενδιαφερόμενα μέλη σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτοντας το κόστος ενοικίασης των περιπτέρων. Σε πολλές εκθέσεις η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πιερίας απέσπασε το βραβείο καλύτερης οργάνωσης περιπτέρου. Μεταξύ άλλων, έχουμε συμμετάσχει στις εξής εκθέσεις: i) Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ii) Έμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) iii) Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, iv) Πανελλήνια έκθεση Λαμίας, v) Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ» vi) Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «ΘΡΑΚΗ» vii) Συνέδριο Γαστρονομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Σέρρες) viii)διεθνή Έκθεση Τιράνων, ix) Διεθνή Έκθεση Κύπρου, x) Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βελιγράδι. Τουριστικές Εκθέσεις Συμμετέχουμε δυναμικά μαζί με τουριστικούς φορείς σε στοχευμένες Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού αναδεικνύοντας το τουριστικό προφίλ της Πιερίας και τις επιχειρήσεις του νομού. Μερικές από αυτές τις εκθέσεις είναι: i) ROMEXPO Βουκουρέστι ii) FILOXENIA Θεσσαλονίκη iii) IFT BEOGRAD Βελιγράδι iv) UTAZAS Βουδαπέστη v) HOLIDAY & SPA Βουλγαρία 17

10 Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2015 η 7 Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας Από το 2009 διοργανώνουμε την Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας σε συνεργασία με αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς της Πιερίας. Προσφέροντας ιδιαίτερα χαμηλό κόστος συμμετοχής στα μέλη μας, η έκθεση αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιχειρείν. Η Έκθεση σημειώνει υψηλή επισκεψιμότητα αποτελώντας έναν οικονομικό κοινωνικό θεσμό για τα τοπικά δρώμενα. Σταθμός για την έκθεση ήταν το 2012, όταν και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και έχει μετονομαστεί σε ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επιχειρηματικές Αποστολές Διοργανώνουμε ή συμμετέχουμε μαζί με άλλους φορείς σε στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πολιτικών στελεχών, Πρεσβειών και επιχειρηματικού κόσμου. Στις επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώσαμε καλύψαμε το κόστος συμμετοχής για τα μέλη. Έχουμε διοργανώσει επιχειρηματικές αποστολές στο Νις Σερβίας, στη Γιαγκόντινα Σερβίας, στηνκωνσταντινούπολη, τη Βουλγαρία, και στο Κεντάκι των ΗΠΑ. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci, το Επιμελητήριό μας εξασφάλισε τα απαραίτητα κονδύλια για τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία. Τέλος, συμμετείχαμε μαζί με τον Ο.Π.Ε. και το Υπουργείο Εξωτερικών σε επιχειρηματική αποστολή στη Μολδαβία - Ουκρανία. 23

11 Στόχοι Κέντρου Διαμεσολάβησης Οι στόχοι του Κέντρου Διαμεσολάβησης είναι: 1. Επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης 2. Προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα 3. Επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης (ADR) 4. Διοργάνωση προγραμμάτων-σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Υπηρεσίες Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΠ Το Επιμελητήριο Πιερίας σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης προχώρησαν στην από κοινού Ίδρυση Κέντρου Διαμεσολάβησης. Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους. Διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικά της Διαμεσολάβησης Η εκούσια συμμετοχή Η αμεροληψία του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή Η αμεσότητα της διαδικασίας Η ταχύτητα της διαδικασίας Η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας Η εγκυρότητα της διαδικασίας μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης 19 Το Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΠ θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες: 1. Παροχή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών αυτής 2. Διαχείριση των διαφορών που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης 3. Παροχή βοήθειας στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά την επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο διαμεσολαβητών που τηρεί το Κέντρο Διαμεσολάβησης 4. Εκτέλεση χρεών συνδέσμου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τον διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 5. Παροχή συνδρομής στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης 6. Διαχείριση των οικονομικών παραμέτρων των διαδικασιών διαμεσολάβησης 7. Παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικών μέσων και μέσων διοικητικής μέριμνας, που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης 8. Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης. 21

12 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 2015 η 7 ε μ υ ο χ έ τ ε μ μ υ Σ όλ οι 25/09 έως 30/09 Εκθεσιακός χώρος Δήμου Κατερίνης (Εμποροπανήγυρη Ανδρομάχης) 23

Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ 2011-2015. Υπηρεσίες Δράσεις ACCI

Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ 2011-2015. Υπηρεσίες Δράσεις ACCI Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος Α Αντιπρόεδρος: Γιάννης Συγγελίδης Β Αντιπρόεδρος: Παύλος Θωμόγλου Γενικός Γραμματέας: Νίκος Σοφιανός Οικονομικός Επόπτης: Ευάγγελος Τσόγης Εμπορικό Τμήμα Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ.

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. «Η σημερινή εποχή είναι προκλητικά γρήγορη και η πληροφόρηση αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του κάθε επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

Û Ùfi ÙÔ ÙÂ Ô... MHNIAIA ENHMEPΩTIKH EK OΣH TOY EΠIMEΛHTHPIOY KYKΛA ΩN TEYXOΣ 20 - IANOYAPIOΣ 2006

Û Ùfi ÙÔ ÙÂ Ô... MHNIAIA ENHMEPΩTIKH EK OΣH TOY EΠIMEΛHTHPIOY KYKΛA ΩN TEYXOΣ 20 - IANOYAPIOΣ 2006 EºHMEPI E E P I O I K A MHNIAIA ENHMEPΩTIKH EK OΣH TOY EΠIMEΛHTHPIOY KYKΛA ΩN TEYXOΣ 20 - IANOYAPIOΣ 2006 διανέμεται δωρεάν Û Ùfi ÙÔ ÙÂ Ô... KENTPIKO AΦIEPΩMA ημιουργία γραφείων του Eπιμελητηρίου σε έξι

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Χανίων ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Επιμελητήριο Χανίων ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Επιμελητήριο Χανίων ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τι είναι το Επιμελητήριο? Το Επιμελητήριο To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Επιμελητήριο Χανίων) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ευ Αειφορείν» Πρόγραμμα. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271

«Ευ Αειφορείν» Πρόγραμμα. Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΕΥXΟΣ 271 Πρόγραμμα «Ευ Αειφορείν» Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα www.acsmi.gr // info@acsmi.gr BIOTEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ AΘHNAΣ ΔIEYΘYNΣH:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος - Απρίλιος 2015 Τετράμηνη έκδοση Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Έτος 18 ο Τεύχος 92

Ιανουάριος - Απρίλιος 2015 Τετράμηνη έκδοση Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Έτος 18 ο Τεύχος 92 Ιανουάριος - Απρίλιος 2015 Τετράμηνη έκδοση Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Έτος 18 ο Τεύχος 92 Ανταποδοτικές υπηρεσίες από το προστιθέμενης αξίας προς τα μέλη του. 5 Ημερίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τον

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια

Αδειοδότηση επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια Το Επιμελητήριο των Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της επιχείρησής σας... διμηνιαιο δελτιο βιοτεχνικου ΕΠιμΕλΗτΗΡιΟυ ΑθΗνΑΣ ακαδημιασ 18, 10671 αθηνα www.acsmi.gr info@acsmi.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση μια ευκαιρία για αναβάθμιση!

Εκπαίδευση μια ευκαιρία για αναβάθμιση! Εκπαίδευση μια ευκαιρία για αναβάθμιση! Από το 2010 όταν εκδόθηκε η πρώτη Κ.Υ.Α. (4892/1/76-γ /17.05.2010) που α- φορούσε στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό που εργάζεται στις ΙΕΠΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. προς την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. προς την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προς την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα