ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER «ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

2

3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΟΜΑΔΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις Μ² 4,50 Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 250,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 250,00 Υ.05 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 250,00 Υ.06 Κατασκευη βόθρων ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 Υ.07 Κατασκευη βόθρων (Τουριστικών εγκαταστάσεων) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 ΠΧ.01.1 Περίφραξη (συμπαγής). (περιμετρικό σεναζ 0,35μ + πασάλλους 1,50μ + συρματόπλεγμα) ΜΜ 32,50 ΠΧ.01.2 Περίφραξη (συρμ/γμα) ΜΜ 11,00 ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΠΧ.02 Εσωτερική οδοποιία. (υπόβαση 10εκ αμμοχάλλικο + βάση 5 εκ 3Α) Μ² 15,00 ΠΧ.02.1 Ασφαλτώστρωση (5εκ) Μ² 12,00 ΠΧ.03.1 Πλακώστρωση με λίθινες πλάκες αιθρίου αυλείου χώρου Μ² 35,00 ΠΧ.04 Χώρος πράσινου Μ² ΠΧ.05 Υπαίθ. Χώροι σταθμευσης Μ² 10,00 ΠΧ.06 Κράσπεδα ΜΜ 6, Γενικές εκσκαφές γαιώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 5, Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 5, Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 5, Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής Μ 3 5, Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.) Μ 3 7, Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 7, Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 7, Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 7, Καθαιρέσεις πλινθοδομής με συνήθη κονίαμα Μ 3 7, Καθαιρέσεις πλινθοδομής με ισχυρό κονίαμα Μ 3 10, Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος Μ 3 42, Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος Μ 3 68, Καθαιρέσεις επιχρισμάτων Μ² 3, Καθαιρέσεις τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών Μ² 16, Καθαιρέσεις ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων Μ² 16, Καθέραιση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής Μ² 37, Καθαίρεση δαπέδων έκ πλακών Μ² 11, Καθαίρεση επικεράμωσης Μ² 11, Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) Μ 3 280, Οπλισμένο σκυρόδεμα (πεδινές & προσβάσιμες περιοχές) Μ 3 242, Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) Μ 3 152, Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (πεδινές & προσβάσιμες περιοχές) Μ 3 120, Εξισωτικές στρώσεις Μ² 9, Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος Μ² 10, Σενάζ δρομικά ΜΜ 7, Σενάζ μπατικά ΜΜ 11, Μανδύας χυτού σκυροδέματος Μ 3 280, Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος Μ² 100, Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) Μ 3 205, Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) (πεδινές & προσβάσιμες περιοχές) Μ 3 174,00

4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΤΡ. ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Δ Λιθοδομές με κοινούς λίθους Μ² 110, Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (μια όψη) Μ² 136, Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (διπλή όψη) Μ² 168, Αργολιθοδομές δι ασβεστ/ματος Μ² 110, Πλινθοδομές δρομικές Μ² 14, Πλινθοδομές μπατικές Μ² 22, Τσιμεντολιθοδομές Μ² 21, Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί Μ² 19, Τοίχοι γυψοσανίδων από 2 πλευρές Μ² 30, Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους σε κάθε πλευρά Μ² 30, Τσιμεντενέσεις λιθοδομής Μ² 12, Αμμοβολή λιθοδομής Μ² 15, Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά Μ² 12, Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) Μ² Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου Μ² 13, Ετοιμο επίχρισμα Μ² 12, Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών Μ² 17, Με πλακίδια πορσελάνης Μ² 41, Με λίθινες πλάκες Μ² 35, Με ορθογωνισμένες πλάκες Μ² 35, Με πέτρα στενάρι Μ² Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) Μ² 55, Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα ΜΜ Με ξύλο (σουηδική ξυλεία) Μ² 28, Με χονδροπλ. Ακανον. Πάχους Μ² 27, Με λίθινες πλάκες (Καρύστου, κ.λπ.) Μ² 35, Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες Μ² 35, Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) Μ² 55, Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης Μ² 41, Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας Μ² 53, Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας Μ² 53, Με λωρίδες δρυός Μ² 58, Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς πλήρες Μ² 69, Βιομηχανικό δάπεδο (σκόνη-λείανση) Μ² 8, Βιομηχανικό δάπεδο (εποξειδική βαφή) Μ² 36, Προστατευτικό των πάνελ περιθώριο δαπέδου από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλ. Σκυροδέματος με υγειονομική κούρμπα και επικάλυψη με αντίστοιχο υλικό δαπέδου ΜΜ 36, Με τσιμεντόπλακες Μ² 21, Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου Μ² 41, Με τσιμεντοκονία Μ² 12, Πόρτες πρεσσαριστές κοινές Μ² 134, Πόρτες πρεσσαριστές με καπλαμά και κάσες από συμπαγ. δρυ ή καρυδιά Μ² 207, Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF Μ² 207, Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από σουηδική ξυλεία Μ² 295, Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρυ, καρυδιά, κ.λπ. Μ² 350, Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιάς Μ² Υαλοστάσια & Εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς Μ² Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία Μ² 330, Υαλοστάσια από όρεγκονταιν Μ² 330, Σκούρα από σουηδική ξυλεία Μ² 330, Σκούρα από όρεγκονταιν Μ² 330, Σιδερένιες πόρτες Μ² 120, Σιδερένιες πόρτες με διπλή λαμαρίνα Μ² 130, Σιδερένια παράθυρα Μ² 120, Βιτρίνες αλουμινίου Μ² 114, Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου Μ² 280,00 ΟΜΑΔΑ Ε

5 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΦ. ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟ ΦΕΣ ΚΛΙΜ ΑΚΕ Σ ΜΑΡ ΜΑΡΙ ΚΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΕΓΑΝ/ΣΕΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΦΩ ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ ΣΤ Ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου με ρολλά ή σκούρα Μ² 330, Συρόμενα ή σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου Μ² 253, Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή Μ² 330, Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 έως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη ΤΕΜ. 650, Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 έως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη ΤΕΜ , Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καρυδιάς Μ² 350, Υαλοστάσια & Εξωστόθυρες από ξύλο καρυδιάς Μ² 350, Σκούρα από καρυδιά Μ² 350, Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίων) Μ² ΟΨΗΣ 112, Ντουλάπες υπνοδωματίων καρυδιά Μ² ΟΨΗΣ 330, Ντουλάπες ανιγκρέ (MDF) Μ² ΟΨΗΣ 165, Ντουλάπια κουζίνας κοινά ΜΜ 175, Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία ΜΜ 263, Ντουλάπια κουζίνας με φορμάικα ή καπλαμά ΜΜ 200, Θερμομόνωση - υγρομόνωση δώματος Μ² 7, Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών Μ² 11, Υγρομόνωση τοιχείων υπογείων Μ² 8, Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους Μ² 6, Μόνωση δαπέδων ψυκτικών χώρων από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 10 εκ. Μ² 37, Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθ. μπαλκ. ΜΜ 28, Μαρμαροεπένδυση βαθμίδας MM 44, Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός Μ² 57, Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης ΜΜ 35, Από γυψοσανίδες Μ² 24, Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό Μ² 36, Επενδύσεις οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης Μ² 31,00 14,04 Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα Μ² 31, Κεραμοσκεπή με φουρούσια. εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ. Μ² 42, Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια Μ² 54, Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος Μ² 26, Ξύλινη στέγη με λίθινες πλάκες. εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ. Μ² 95, Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με λίθινες πλάκες Μ² 116, Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα Μ² 49, Από οπλισμένο σκυρόδεμα ΜΜ 21, Από δρομική πλινθοδομή ΜΜ 15, Από κιγκλίδωμα σιδερένιο συμπαγές (ύψους τουλάχιστον 80cm) ΜΜ 40, Από κιγκλίδωμα αλουμινίου ΜΜ 82, Από κιγκλίδωμα ξύλινο ΜΜ 48, Υδροχρωματισμοί απλοί Μ² 5, Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα Μ² 5, Πλαστικά επί τοίχου Μ² 7, Πλαστικά σπατουλαριστά Μ² 10, Τσιμεντοχρώματα Μ² 6, Ντουκοχρώματα Μ² 9, Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών Μ² 20, Ακρυλικά και ρελιέφ Μ² 9, Ριπολίνες κοινές (ελαιοχρωματισμοί) Μ² 10, Ριπολίνες σατινέ Μ² 11, Τζάκι απλό ΚΑΤ' ΑΠΟΚ Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ , Συντήρηση αποκατάσταση τοιχογραφιών Μ² Τζάκι με καπνοδόχο (εστία από μαντέμι) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ , Τζάκι με καπνοδόχο (ενεργειακού τύπου, με πορτάκι ανοιγόμενο ή αναδιπλούμενο) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ , Υαλοπίνακες απλοί Μ² 19, Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί Μ² 36, Πλήρες σετ λουτρού ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 465,00

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕ ΛΚΥΣ ΤΗΡ ΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΡ Μ.- ΨΥΞ Η ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η ΥΔΡ ΑΥΛΙ ΚΑ Σετ W.C. ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 330, Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 185, Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, WC (σωληνώσεις) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 425, Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, WC (συνδέσεις) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 425, Κεντρική θέρμανση (σωληνώσεις) KCAL 0, Κεντρική θέρμανση (συνδέσεις, σώματα,καυστήρας,λέβητας) KCAL 0, Τουριστικής εγκατάστασης (Σωληνώσεις) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 6, Τουριστικής εγκατάστασης (καλωδιώσεις,ρευματολήπτες) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 15, Καταστήματος(σωληνώσεις) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 5, Καταστήματος (καλωδιώσεις,ρευματολήπτες) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 13, Βιοτεχνικού κτιρίου (ανω των 300μ2) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 34, Βιοτεχνικού κτιρίου η εργαστήριο (εως 300μ2) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 27, Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεων ΤΕΜ Προσαύξηση ανά στάση πέρα των 4 ΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦ. Η/Μ Ηλιακός συλλέκτης 4m 2 συλλέκτης και boiler 200lt ΤΕΜ Μεταλλικός σκελετός Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 78, Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με πάνελ 5εκ (Β50Β) Μ² 27, κάθε επιπλέον 1cm πολυουρεθάνης για πάχος πάνελ Μ² 1, Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με λαμαρίνα πάχους 0,5mm βαμμένη Μ² 16, Ψευδοροφή με πάνελ 5εκ (Β50Β) Μ² 28, Διαχωριστικό με πάνελ Μ² 26, Επικάλυψη με πάνελ 5εκ (Β50Β) Μ² 26, Επικάλυψη με πολυκαρρβονικό 16mm ή τραπεζοειδή διπλό Μ² 26, Επικάλυψη με πάνελ μορφής κεραμιδιού Μ² 33, Επικάλυψη με λαμαρίνα πάχους 0,5μμ βαμμένη Μ² 16, Επεξεργασία πάνελ (Plastizol) για κατασκευές υγειονομικού ενδιαφέροντος ανα πλευρά Μ² 4, Στέγαστρο (σκελετός και πάνελ ή πολυκαρβονικό) Μ² 84, Υαλοπέτασμα Μ² 215, Σταθερή τζαμαρία Μ² 60,00 26,14 Συρόμενες πόρτες με πάνελ Μ² 145, Ρολλά Η/Κ, μόνωση. Μ² 415, Βιομηχανικές ανακλινόμενες πόρτες οροφής Μ² 490, Υδροροές οριζόντιες γαλβανιζέ ΜΜ 33, Υδροροές κατακόρυφες πλαστικές ΜΜ 10, Κορφιάς ΜΜ 9, Ειδικά τεμάχια βαμμένα- γαλβανισμένα ΜΜ 7, Υγειονομική γωνιά ΜΜ 12, Φυσούνα 3,50 χ 3,50μ ΤΕΜ 1.850, Ανθρωποθυρίδα 1,00χ2,20μ ΤΕΜ 480,00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ ΚΤΙΡΚ Γ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 41 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.1 Δράση 4.1.1 Ιδιωτικές επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Κατηγορίες Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα