ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ-

2 ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) Υ.01 Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις Μ² Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 250,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 250,00 Υ.05 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 250,00 Υ.06 Κατασκευη βόθρων ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 Υ.07 Κατασκευη βόθρων (Τουριστικών εγκαταστάσεων) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 Περίφραξη (συμπαγής) (περιμετρικό σεναζ 0,35μ + πασάλλους 1,50μ + ΠΧ.01.1 ΜΜ 31,00 συρματόπλεγμα) ΠΧ.01.2 Περίφραξη (συρμ/γμα) ΜΜ 10,50 ΠΧ.02 Εσωτερική οδοποιία (υπόβαση 10 εκ αμμοχάλλικο + βάση 5 εκ 3Α) Μ² 15,00 ΠΧ.02.1 Ασφαλτώστρωση (5εκ) Μ² 12,00 ΠΧ.03.1 Πλακώστρωση με λίθινες πλάκες αίθριου αυλείου χώρου Μ² 33,00 ΠΧ.04 Χώρος πράσινου Μ² ΠΧ.05 Υπαίθ. Χώροι σταθμευσης Μ² 10,00 ΠΧ.06 Κράσπεδα ΜΜ 6,00 1,01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 1,02 Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 1,03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 1,04 Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής Μ 3 1,05 Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.) Μ 3 1,06 Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 1,07 Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 1,08 Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα Μ 3 2,01 Καθαιρέσεις πλινθοδομής με συνήθη κονίαμα Μ 3 6,50 2,02 Καθαιρέσεις πλινθοδομής με ισχυρό κονίαμα Μ 3 9,50 2,03 Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος Μ 3 40,00 2,04 Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος Μ 3 65,00 2,05 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων Μ² 3,50 2,06 Καθαιρέσεις τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών Μ² 15,50 2,07 Καθαιρέσεις ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων Μ² 15,50 2,08 Καθέραιση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής Μ² 35,00 2,09 Καθαίρεση δαπέδων έκ πλακών Μ² 10,50 2,10 Καθαίρεση επικεράμωσης Μ² 10, Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) Μ 3 265, Οπλισμένο σκυρόδεμα (πεδινές & προσβάσιμες περιοχές) Μ 3 230, Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) Μ 3 145,00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (πεδινές & προσβάσιμες περιοχές) 115, Εξισωτικές στρώσεις Μ² 9, Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος Μ² 9, Σενάζ δρομικά ΜΜ Σενάζ μπατικά ΜΜ 11, Μανδύας χυτού σκυροδέματος Μ 3 265, Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος Μ² 95,00 Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) (Ορεινές και απομακρυσμένες Μ 195,00 περιοχές) 3

3 ΣΚΥΡΟΔ ΟΜΑΔΑ Δ ΣΤΡ. ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) (πεδινές & προσβάσιμες Μ 165,00 περιοχές) Λιθοδομές με κοινούς λίθους Μ² 105, Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (μια όψη) Μ² 130, Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (διπλή όψη) Μ² 160, Αργολιθοδομές δι ασβεστ/ματος Μ² 105, Πλινθοδομές δρομικές Μ² 13, Πλινθοδομές μπατικές Μ² 21, Τσιμεντολιθοδομές Μ² 20, Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί Μ² 18, Τοίχοι γυψοσανίδων από 2 πλευρές Μ² 29, Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους σε κάθε πλευρά Μ² 29, Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά Μ² 11, Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) Μ² Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου Μ² 12, Ετοιμο επίχρισμα Μ² 11, Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών Μ² 16, Με πλακίδια πορσελάνης Μ² 38, Με λίθινες πλάκες Μ² 33, Με ορθογωνισμένες πλάκες Μ² 33, Με πέτρα στενάρι Μ² Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) Μ² 52, Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα ΜΜ Με ξύλο (σουηδική ξυλεία) Μ² 26, Με χονδροπλ. Ακανον. Πάχους Μ² 25, Με λίθινες πλάκες (Καρύστου, κ.λπ.) Μ² 33, Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες Μ² 33, Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) Μ² 52, Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης Μ² 38, Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας Μ² 50, Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας Μ² 53, Με λωρίδες δρυός Μ² 56, Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς πλήρες Μ² 65, Βιομηχανικό δάπεδο (σκόνη-λείανση) Μ² 7, Βιομηχανικό δάπεδο (εποξειδική βαφή) Μ² 35,00 Προστατευτικό των πάνελ περιθώριο δαπέδου από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλ. Σκυροδέματος με υγειονομική κούρμπα και επικάλυψη με ΜΜ 35,00 αντίστοιχο υλικό δαπέδου Με τσιμεντόπλακες Μ² 20, Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου Μ² 38, Με τσιμεντοκονία Μ² 11, Πόρτες πρεσσαριστές κοινές Μ² 130, Πόρτες πρεσσαριστές με καπλαμά και κάσες από συμπαγ. δρυ ή καρυδιά Μ² 200,00 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF Μ² 200, Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από σουηδική ξυλεία Μ² 285, Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρυ, καρυδιά, κ.λπ. Μ² 350, Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιάς Μ² Υαλοστάσια & Εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς Μ² Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία Μ² 320, Υαλοστάσια από όρεγκονταιν Μ² 320, Σκούρα από σουηδική ξυλεία Μ² 320, Σκούρα από όρεγκονταιν Μ² 320, Σιδερένιες πόρτες Μ² 115, Σιδερένιες πόρτες με διπλή λαμαρίνα Μ² 125,00 ΟΜΑΔΑ Ε

4 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΣΤΕΓΑΝ/ΣΕΙΣ ΜΑΡ ΜΑΡΙ ΚΑ ΚΛΙΜ ΑΚΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕ Σ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦ.ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σιδερένια παράθυρα Μ² 115, Βιτρίνες αλουμινίου Μ² 110, Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου Μ² 270, Ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου με ρολλά ή σκούρα Μ² 320, Συρόμενα ή σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου Μ² 245, Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή Μ² 320, Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 έως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη ΤΕΜ. 650, Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 έως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη ΤΕΜ , Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίων) Μ² ΟΨΗΣ 108, Ντουλάπες ανιγκρέ (MDF) Μ² ΟΨΗΣ 160, Ντουλάπια κουζίνας κοινά ΜΜ 170, Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία ΜΜ 255, Ντουλάπια κουζίνας με φορμάικα ή καπλαμά ΜΜ 195, Θερμομόνωση - υγρομόνωση δώματος Μ² Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών Μ² 10, Υγρομόνωση τοιχείων υπογείων Μ² 7, Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους Μ² 6,00 Μόνωση δαπέδων ψυκτικών χώρων από πλάκες εξηλασμένης Μ² 36,00 πολυστερίνης πάχους 10 εκ. 11,01 Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθ. μπαλκ. ΜΜ 2 11,02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδας MM 42, Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός Μ² 56, Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης ΜΜ 35, Από γυψοσανίδες Μ² 23, Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό Μ² 35, Επενδύσεις οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης Μ² 30,00 14,04 Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα Μ² 30, Κεραμοσκεπή με φουρούσια. εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ. Μ² 41, Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια Μ² 52, Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος Μ² 25, Ξύλινη στέγη με λίθινες πλάκες. εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ. Μ² 92, Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με λίθινες πλάκες Μ² 112, Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα Μ² Από οπλισμένο σκυρόδεμα ΜΜ 20, Από δρομική πλινθοδομή ΜΜ 15, Από κιγκλίδωμα σιδερένιο συμπαγές (ύψους τουλάχιστον 80cm) ΜΜ 38, Από κιγκλίδωμα αλουμινίου ΜΜ 80, Από κιγκλίδωμα ξύλινο ΜΜ Υδροχρωματισμοί απλοί Μ² 5, Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα Μ² 5, Πλαστικά επί τοίχου Μ² Πλαστικά σπατουλαριστά Μ² 10, Τσιμεντοχρώματα Μ² 6, Ντουκοχρώματα Μ² 9, Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών Μ² 19, Ακρυλικά και ρελιέφ Μ² 8, Ριπολίνες κοινές (ελαιοχρωματισμοί) Μ² 10, Ριπολίνες σατινέ Μ² 11, Τζάκι απλό ΚΑΤ' ΑΠΟΚ Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ , Συντήρηση αποκατάσταση τοιχογραφιών Μ² Τζάκι με καπνοδόχο (εστία από μαντέμι) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 Τζάκι με καπνοδόχο (ενεργειακού τύπου, με πορτάκι ανοιγόμενο ή ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ,00 αναδιπλούμενο) Υαλοπίνακες απλοί Μ² 18,50

5 ΟΜΑΔΑ Ζ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΦ.ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥ ΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΜ.- ΨΥΞΗ ΑΝΕΛ ΚΥΣΤ ΗΡΕΣ Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί Μ² 35,00 19,01 Πλήρες σετ λουτρού ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 450,00 19,02 Σετ W.C. ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 320,00 19,03 Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 180, Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, WC (σωληνώσεις) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 400, Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, WC (συνδέσεις) ΚΑΤ' ΑΠΟΚ. 400, Κεντρική θέρμανση (σωληνώσεις) KCAL 0, Κεντρική θέρμανση (συνδέσεις,σώματα,καυστήρας,λέβητας) KCAL 0, Τουριστικής εγκατάστασης (Σωληνώσεις) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 6, Τουριστικής εγκατάστασης (καλωδιώσεις,ρευματολήπτες) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 15, Καταστήματος(σωληνώσεις) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 5, Καταστήματος (καλωδιώσεις,ρευματολήπτες) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 12, Βιοτεχνικού κτιρίου (ανω των 300μ2) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 33, Βιοτεχνικού κτιρίου η εργαστήριο (εως 300μ2) Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 26,00 24,01 Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεων ΤΕΜ ,00 24,02 Προσαύξηση ανά στάση πέρα των 4 ΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦ. Η/Μ 25,01 Ηλιακός συλλέκτης 4m 2 συλλέκτης και boiler 200lt ΤΕΜ Μεταλλικός σκελετός Μ²/ΚΑΤΟΨΗ 75, Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με πάνελ 5εκ (Β50Β) Μ² 25, κάθε επιπλέον 1cm πολυουρεθάνης για πάχος πάνελ Μ² 1, Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με λαμαρίνα πάχους 0,5mm βαμμένη Μ² 15,50 ΟΜΑΔΑ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ψευδοροφή με πάνελ 5εκ (Β50Β) Μ² 27, Διαχωριστικό με πάνελ Μ² 25, Επικάλυψη με πάνελ 5εκ (Β50Β) Μ² 25, Επικάλυψη με πολυκαρρβονικό 16mm ή τραπεζοειδή διπλό Μ² 25, Επικάλυψη με πάνελ μορφής κεραμιδιού Μ² 32, Επικάλυψη με λαμαρίνα πάχους 0,5μμ βαμμένη Μ² 15,50 Επεξεργασία πάνελ (Plastizol) για κατασκευές υγειονομικού ενδιαφέροντος Μ² 4,00 ανα πλευρά Στέγαστρο (σκελετός και πάνελ ή πολυκαρβονικό) Μ² 81, Υαλοπέτασμα Μ² 205, Σταθερή τζαμαρία Μ² 57,50 26,14 Συρόμενες πόρτες με πάνελ Μ² 138, Ρολλά Η/Κ, μόνωση. Μ² 400, Βιομηχανικές ανακλινόμενες πόρτες οροφής Μ² 470, Υδροροές οριζόντιες γαλβανιζέ ΜΜ 32, Υδροροές κατακόρυφες πλαστικές ΜΜ 10, Κορφιάς ΜΜ 9, Ειδικά τεμάχια βαμμένα- γαλβανισμένα ΜΜ Υγειονομική γωνιά ΜΜ 11, Φυσούνα 3,50 χ 3,50μ ΤΕΜ 1.750, Ανθρωποθυρίδα 1,00χ2,20μ ΤΕΜ 460,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 1 Α.Τ. 1.3.6 1.3.5 1.3.5 1.3.7 1.3.8 ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝ ΘΟΔΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ h=2,8

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2011 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή με σύντομη αναφορά στους σκοπούς της επένδυσης 4 1. Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η "ΧΑΡΑ" Έργο: Προσθήκη Κτηρίου με Υπόγειο, Ισόγειο, Α & Β Όροφο στο Οικοτροφείο Παλλήνη Αττικής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον τρόπο κατασκευής διαμερισμάτων σε οικόπεδο επί της οδού ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011

Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011 Βαμβούκη Κωνσταντίνα, Α τάξη 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Μάρτιος 2011 1.Επιλογή/Αγορά οικοπέδου 2. Οικοδομική Άδεια 3. Εκσκαφές/ Χωματουργικά 4. Θεμελίωση 5. Φέρον Οργανισμός 6. Τοιχοποιία 7. Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα