Σύστημα αξιολόγησης Προμηθειών και Ανάθεσης έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα αξιολόγησης Προμηθειών και Ανάθεσης έργων"

Transcript

1 Σύστημα αξιολόγησης Προμηθειών και Ανάθεσης έργων Ολοκληρωμένη πρόταση με κώδικα δεοντολογίας για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης για Προμήθεια υλικού εξοπλισμού ή υπηρεσιών Χωροταξικές βελτιώσεις Αναθέσεις έργων Οικοδομικές εργασίες Ανακαινίσεις χώρων 19/9/2014

2 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Σύστημα αξιολόγησης Προμηθειών και Ανάθεσης έργων : Μια ολοκληρωμένη πρόταση για Προμήθεια υλικού, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων. Επειδή κατά καιρούς ακούγονται διάφορα σχόλια στους διαδρόμους για τις διαδικασίες προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων καλό είναι να προστατεύσουμε το όνομά μας και την υπογραφή μας στις αποφάσεις του Δ.Σ. Πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία και λογική, χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές, εκμεταλλευόμενοι εργαλεία που μας παρέχει η Τεχνολογία χτίζοντας ένα σύστημα ευέλικτο, γρήγορο και άμεσα προσβάσιμο. τα Για την κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών του Ταμείου μας θα πρέπει να χαραχθεί και διασφαλισθεί συγκεκριμένη Πολιτική καθώς και να δημιουργηθεί ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, μέσα από την καταγραφή των βασικών κατευθύνσεων, αρχών και κανόνων, έχοντας ως στόχο την παροχή ενός συγκροτημένου, αποτελεσματικού και ελεγχόμενου πλαισίου λειτουργίας σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών και Αναθέσεων έργων. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα ορίζει τις βασικές δεοντολογικές Αρχές που πρέπει να καθορίζουν τη συμπεριφορά της Διοίκησης και όλων των στελεχών του Ταμείου στο πλαίσιο της διοικητικής δράσης και των κανονισμών, στους οποίους ανατίθεται η διαδικασία προμηθειών ή χειρίζονται θέματα που οδηγούν στη σύναψη συμβάσεων με διάφορους φορείς. Η Διοίκηση θεωρεί ευθύνη της την ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των μονίμων συνεργατών και των προμηθευτών της, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλο το Ταμείο Υγείας. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να τεκμηριώσουμε, να θωρακίσουμε, να εκσυγχρονίσουμε, να μεθοδεύσουμε τους κανόνες καθώς και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διατιθέμενων κονδυλίων των προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων, με χαρακτηριστικά όπως Διαφάνεια Προσβασιμότητα Παραμετροποίηση Ηλεκτρονική μορφή εγγράφων Φυσική μορφή εγγράφων Πρότυπα έγγραφα Μοντελοποίηση Τυποποίηση Ροές ενεργειών 1

3 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Το σύστημα αφορά όλες τις διαδικασίες Προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών Χωροταξικών βελτιώσεων Αναθέσεων έργων Οικοδομικών εργασιών Ανακαινίσεων χώρων Στόχος και οφέλη της Ροής ενεργειών Η Μοντελοποίηση, Τυποποίηση και Παραμετροποίηση της ροής των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε αιτήματος από τις εσωτερικές δομές του ΤΥΠΕΤ έχει στόχο την όσο το δυνατό μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών του Ταμείου μας σε προμήθειες υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων. Επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών με διαφάνεια και προσβασιμότητα μέσα από ηλεκτρονική διακυβέρνηση με σύγχρονα πρότυπα και ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των διαδικασιών θα επιτελείται η ελαχιστοποίηση των διοικητικών παρεμβάσεων και, τέλος, η εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία μέσα από την υποχρεωτική δημοσίευση των ενεργειών που πραγματοποιούν οι εμπλεκόμενες Μονάδες του Ταμείου και αποτυπώνουν την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. Διάκριση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ των επικεφαλής των μονάδων και της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ. Συντελούνται Αλλαγές στις δομές και στις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι Μονάδες που εμπλέκονται στις προμήθειες υλικού ή υπηρεσιών, Αναθέσεων έργων κ.α. και οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν και να τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες. Η ορθή διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών συνιστάται στη σωστή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στο σύνολο της διοικητικής δράσης και συνεπάγεται τη λήψη σωστών αποφάσεων για τη διαμόρφωση των πολιτικών του Ταμείου Υγείας που μέχρι τώρα μερικές φορές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές. Τα ακόλουθα αποτελούν μια πρόταση που θα βελτιώσει και εκσυγχρονίσει το ισχύον σύστημα προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων. 2

4 Σύστημα αξιολόγησης προμηθειών και ανάθεσης έργων Πολιτική Κώδικας Δεοντολογίας Το σύστημα αφορά όλες τις διαδικασίες Χωροταξικών βελτιώσεων Ανακαινίσεων χώρων Προμηθειών υλικού, υπηρεσιών Οικοδομικών εργασιών Αναθέσεων έργων Διαφάνεια Προσβασιμότητα Παραμετροποίηση Ηλεκτρονική μορφή εγγράφων Φυσική μορφή εγγράφων Πρότυπα έγγραφα Μοντελοποίηση Τυποποίηση Ροές ενεργειών 19/9/2014

5 Σύστημα αξιολόγησης προμηθειών και ανάθεσης έργων Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ανάγκη ή Διερεύνηση αναγκών Προμήθειες υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων Πρόταση Γεν. Δ/ντη Τ.Υ.Π.Ε.Τ ή Γεν. Δ/ντη Υγ. Μέλαθρο με προδιαγραφές Επιτροπή Προμηθειών Υποβολή ένστασης από υποψηφίους (10 ημέρες) Οριστικοποίηση κατάταξης Επιλογή προμηθευτή Υπηρεσιακό Σημείωμα Επικεφαλή Μονάδας Υπηρεσιακό Σημείωμα Επιστημονικής Επιτροπής για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό Υπηρεσιακό Σημείωμα από Τμήμα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Απόφαση Δ.Σ. Προκήρυξη Προμηθειών ή Αναθέσεων έργων Πληροφορίες Προκήρυξης Υποβολή Προσφορών Εγγυητικές επιστολές Προσβάσεις με Δικαιώματα των εμπλεκόμενων Μονάδων και Δ.Σ. Ηλεκτρονική παρακολούθηση σε κοινό φάκελο Common Folder Παραλαβή Έλεγχος Πρωτόκολλα Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου και Τεχνικών Προδιαγραφών Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τελική έγκριση Πληρωμή Σύμβαση Προθεσμίες Ποινικές ρήτρες Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προμηθειών, Θες/νικης και Προμηθειών Υγείας Δημοσιοποίηση σειράς κατάταξης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόταση Διευθυντή Οικονομικού 19/9/2014

6 Μετεξέλιξη συστήματος αξιολόγησης προμηθειών και ανάθεσης έργων Το σύστημα μπορεί να μετεξελιχθεί μέσα από το SAP μαζί με την ταυτόχρονη καταχώρηση και διαχείριση Συμβάσεων σε ένα εργαλείο που θα προνοεί και δημιουργεί πίνακες που θα συντάσσονται με συγκεκριμένα κριτήρια και ασφαλιστικές δικλίδες. Προσβάσεις με Δικαιώματα των εμπλεκόμενων Μονάδων και Δ.Σ. This is an Ηλεκτρονική example text. παρακολούθηση σε κοινό φάκελο Common Folder Πίνακες κριτηρίων Συλλογή Προσφορών Σύστημα SAP 19/9/2014

7 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Βασικές ενότητες Εισήγηση ανάγκης ή Διερεύνηση αναγκών (καταγραφή αναγκών) Με υπηρεσιακό σημείωμα του ο Επικεφαλής της Μονάδας, θα καταγράφει την ανάγκη για κάλυψη των απαιτήσεων της μονάδας του, με τους καλύτερους δυνατούς όρους για προμήθειες υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων. Στο υπηρεσιακό σημείωμα θα περιγράφεται με ακρίβεια το προϊόν, η υπηρεσία, η χωροταξική βελτίωση, η οικοδομική εργασία κ.α., με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Οι προδιαγραφές καθορίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, που έχουν τη γνώση και την ευθύνη για τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες και τις απαιτήσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και θα τεκμηριώνονται με συνοπτική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης, που θα συνδέεται με τη σχέση οφέλους - κόστους. Οι Ανάγκες διαχωρίζονται σε Τακτικές και Έκτακτες ενώ ολομέλεια που θα οριστεί από το Προεδρείο. θα χαρακτηριστούν και παραμετροποιηθούν σε Υπηρεσιακό Σημείωμα από Επιστημονική Επιτροπή για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό απαραίτητη συναίνεση της Επιστημονικής Επιτροπής με υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα καθορίζονται και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Υπηρεσιακό Σημείωμα από Τμήμα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό απαραίτητη συναίνεση του Τμήματος Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα καταγράφονται παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. (συν. Πίνακας) Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου και Τεχνικών Προδιαγραφών Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης θα είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση αρχικά να φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί τους χώρους που πρόκειται να διενεργηθούν Χωροταξικές βελτιώσεις, Αναθέσεις έργων, Οικοδομικές εργασίες και Ανακαινίσεις. Αφού ολοκληρώσει την Τεχνική Μελέτη θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικό προϋπολογισθέν κόστος με συνημμένους πίνακες. (συν. Πίνακας) Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προμηθειών, Θες/νικης και Προμηθειών Υγείας Υπηρεσιακά όργανα που θα επιλαμβάνονται θέματα προμηθειών και αναθέσεων έργων. Ότι ισχύει στον Κανονισμό Προμηθειών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Πρόταση Διευθυντή Οικονομικού Ο Διευθυντής Οικονομικού μετά από πρόταση του Τμήματος προμηθειών, και των άλλων υπηρεσιακών παραγόντων θα είναι υποχρεωμένος να συνεκτιμά τις προτάσεις και να εγκρίνει α. πίνακα κοστολόγησης με αναλυτικά στοιχεία β. Ανάλυση Κόστους Οφέλους Για να πραγματοποιηθεί σωστά μια Ανάλυση Κόστος Οφέλους πρέπει όλα τα μεγέθη να αντανακλούν την εικόνα των πραγματικών τιμών. 1

8 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Πρόταση Γεν. Δ/ντη Τ.Υ.Π.Ε.Τ ή Γεν. Δ/ντη Υγ. Μέλαθρο Ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής θα είναι υποχρεωμένος να καταθέτει την τελική αναφορά ανάγκης για προμήθειες υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς καταθέτοντας τις προσυμφωνημένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας και τους προσυμφωνημένους χρόνους παράδοσης. Επίσης θα έχει όλη την εποπτική ευθύνη για την ομαλή, έγκαιρη και ασφαλή διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών. Επιτροπή Προμηθειών Ότι ισχύει στον Κανονισμό Προμηθειών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Απόφαση Δ.Σ. και έγκριση προμήθειας ή έργων Ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής θα είναι υποχρεωμένος να φέρει την τελική αναφορά με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές επιλογής που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς, προσκομίζοντας ταυτόχρονα σε φυσικό φάκελο τα ανάλογα υπηρεσιακά σημειώματα, προτάσεις, πίνακες ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να έχουν την πλήρη πληροφόρηση για λήψη σωστών αποφάσεων και τη διαμόρφωση των πολιτικών του Ταμείου Υγείας. Προκηρύξεις Προμηθειών η Αναθέσεων έργων Οι αρμόδιοι φορείς θα μεριμνούν για τη σύνταξη προκηρύξεων διακηρύξεων, την ανάρτηση της προκήρυξης σε δύο (2) εφημερίδες επικράτειας, στο Διαδίκτυο, σε μια (1) Τοπική εφημερίδα (για επαρχία), στο Intranet της Εθνικής και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και στα Ραδιοτηλεοπτικά μέσα με δελτίο τύπου. Επίσης θα ασχολούνται με Το που διατίθενται οι προκηρύξεις Τη παραλαβή και καταχώρηση προσφορών Τη παροχή διευκρινήσεων Πληροφορίες Προκήρυξης Πληροφορίες προς τους υποψήφιους που μετέχουν στις προκηρύξεις, θα δίνονται τηλεφωνικά από τους αρμόδιους φορείς, το Help Desk ή μέσα από το Διαδίκτυο. Υποβολή προσφορών Ότι ισχύει στον Κανονισμό Προμηθειών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Εγγυητικές επιστολές Ότι ισχύει στον Κανονισμό Προμηθειών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τελική έγκριση Ότι ισχύει στον Κανονισμό Προμηθειών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Δημοσιοποίηση σειράς κατάταξης Η επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα πρέπει να συντάσσει λίστα με σειρά κατάταξης και είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιήσει στα ίδια μέσα που καταχωρήθηκε η Προκήρυξη την εν λόγω αναφορά. 2

9 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Υποβολή ένστασης Οι υποψήφιοι της Προκήρυξης ή του Διαγωνισμού θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση προς την επιτροπή προμηθειών εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα δημοσιοποίησης της σειράς κατάταξης. Οριστικοποίηση κατάταξης επιλογή προμηθευτή Η επιτροπή προμηθειών αφού λάβει υπόψη τις τυχόν ενστάσεις υποψηφίων θα προβεί στην οριστικοποίηση της σειράς κατάταξης. Παραλαβή - Έλεγχος - Πρωτόκολλα Η παραλαβή των υλικών, υπηρεσιών ή έργων ανατίθεται σε επιτροπή, σε στελέχη του ΤΥΠΕΤ ή σε εξειδικευμένους συμβούλους. Θα πρέπει να τηρείται πρωτόκολλο προσωρινής ή οριστικής παραλαβής. Παρακολούθηση της εκτέλεσης προμηθειών ή Υπηρεσιών καθώς και ανάθεσης έργων με πρωτόκολλο ελέγχου και καλής λειτουργίας (πρότυπα έντυπα παρακολούθησης στα οποία θα καταγράφονται όλες οι ενέργειες). Η ευθύνη καλύπτει την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΤΥΠΕΤ. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης θα είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση τελικά να φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί τους χώρους που διενεργήθηκαν Χωροταξικές βελτιώσεις, Αναθέσεις έργων, Οικοδομικές εργασίες και Ανακαινίσεις. Πληρωμή και Σύμβαση με ανάδοχο Προθεσμίες Ποινικές ρήτρες Ότι ισχύει στον Κανονισμό Προμηθειών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Αποτέλεσμα Αλλαγή φιλοσοφίας και λογικής, χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές, εκμεταλλευόμενοι τα εργαλεία που μας παρέχει η Τεχνολογία, επιτυγχάνοντας και ελαχιστοποιώντας τυχόν διοικητικές παρεμβάσεις με εξοικονόμηση πόρων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την απόλυτη προσαρμογή της λύσης στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες του Ταμείου μας. Το σύστημα μπορεί να μετεξελιχθεί μέσα από το SAP μαζί με την ταυτόχρονη καταχώρηση και διαχείριση Συμβάσεων σε ένα εργαλείο που θα προνοεί και δημιουργεί πίνακες που θα συντάσσονται με συγκεκριμένα κριτήρια και ασφαλιστικές δικλίδες. Με εκτίμηση Δημήτρης Πλας Ανεξάρτητος Σύμβουλος Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 3

10 Σειρά Κατάταξης Βάση Τεχνικής Αξιολόγησης Πίνακας Αξιολόγησης Υπόδειγμα (τεμ. 3) 19/9/2014 Εταιρία ΑΑΑ ΒΒΒ ΓΓΓ ΔΔΔ ΕΕΕ ΖΖΖ ΗΗΗ Τηλέφωνο Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κατάταξη ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ πίεση (δεν διαθέτει) πίεση (δεν διαθέτει) πίεση (δεν διαθέτει) πίεση (δεν διαθέτει) Κόστος 1.000, , ,00 900, , , ,00 Χαρακτηριστικά Μοντέλο ΑΑΑΑ ΒΒΒΒ ΓΓΓΓΓ ΔΔΔΔ ΕΕΕΕ ΖΖΖΖΖΖ ΗΗΗΗΗ Τύπος ΑΤ T8 B 763 BE T8 VI120 S90 ES iζ0 IΗ90 Οθόνη 17" 15" 17" 15" 15" 15" 15" Ενσωματωμένη μπαταρία 2 ωρών 1 ωρών 2 ωρών 3 ωρών 2 ωρών 6 ωρών 4,5 ωρών Εξαρτήματα καλώδιο ρεύματος καλώδιο ρεύματος καλώδιο ρεύματος καλώδιο ρεύματος καλώδιο ρεύματος καλώδιο ρεύματος καλώδιο ρεύματος ECG CABLE 5leads ECG CABLE 5leads ECG CABLE 5leads ECG CABLE 5leads ECG CABLE 5leads ECG CABLE 5leads ECG CABLE 5leads κύκλωμα NIBP με δύο κύκλωμα NIBP με δύο κύκλωμα NIBP με δύο κύκλωμα NIBP με δύο κύκλωμα NIBP με δύο κύκλωμα NIBP με δύο κύκλωμα NIBP με δύο πίεση (δεν διαθέτει) πίεση πίεση πίεση πίεση (δεν διαθέτει) πίεση (δεν διαθέτει) πίεση (δεν διαθέτει) FULL DISCLOSURE ECG 24 ΩΡΕΣ 72 ΩΡΕΣ 24 ΩΡΕΣ 24 ΩΡΕΣ Δεν αναφέρεται 2 λεπτά 2 λεπτά ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 11 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Δεν αναφέρεται 13 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 13 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Καταγραφικό διαθέτει καταγραφικό 3 καναλιών Εγγύηση 5 έτη 5 έτη 5 έτη 5 έτη 5 έτη 5 έτη 5 έτη Σχόλια ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ πίεση αναφέρεται στην οικονομική προσφορά

11 ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δείγμα Αναλυτικού Προϋπολογισμού εργασιών 19/9/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις μ 2 1,50 Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Α Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης ΚΑ Υ.05 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης ΚΑ Υ.06 Κατασκευή βόθρου ΚΑ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΠΧ.01 Περίφραξη μ ΠΧ Περίφραξη συμπαγής με κάγκελο (1,00 m beton) μ.μ. 120,00 ΠΧ Περίφραξη συμπαγής με σίτα (1,00 m beton) μ.μ. 75,00 ΠΧ Περίφραξη με σενάζ (20cm σκυροδέματος), σίτα και πάσσαλοι μ.μ. 45,00 ΟΜΑΔΑ Β ΠΧ Περίφραξη με σίτα και πασάλλους μ.μ. 20,00 ΠΧ.02 Εσωτερική οδοποιία ΠΧ Εσωτερική οδοποιία ασφαλτόστωση(βάση υπόβαση άσφαλτος) μ 2 15,00 ΠΧ Διαμόρφωση χώρου με 3Α μ 2 5,00 ΠΧ Πλακοστρώσεις μ 2 50,00 ΠΧ Κράσπεδα μμ 15,00 ΠΧ Κυβόλιθος μ2 15,00 ΠΧ Πλάκες πεζοδρομίου μ2 25,00 ΠΧ.03 Αίθριος (αύλειος) χώρος μ 2 ΠΧ.04 Χώρος πρασίνου μ 2 ΠΧ.05 Υπαίθριος χώρος στάθμευσης μ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β Γενικές εκσκαφές γαιώδεις μ 3 4, Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης μ 3 5, Γενικές εκσκαφές βραχώδεις μ 3 22, Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής μ 3 4, Ειδικές επιχώσεις μ 3 17, Καθαιρ.πλινθοδομής μ 3 60, Καθαιρ.πλινθοδομής με ισχνό κονίαμα μ 3 80, Καθαιρ.αόπλου σκυροδέματος μ 3 100, Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματο μ 3 120, Καθαιρ.επιχρησμάτων μ 2 6,00 ΟΜΑΔΑ Γ Καθαιρ.τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών τεμ 100, Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων τεμ 80, Καθαίρεση ημίξεστης.ή ξεστής λιθοδομής μ 3 80, Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντώς τύπου μ 2 6, Καθαίρεση επικεράμωσης μ 2 6, Αποκομιδή και απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης μ3 6, Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) μ 3 250, Οπλισμένο σκυρόδεμα (Προσβάσιμες περιοχές) μ 3 220, Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων μ 2 100, Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα μ 2 150, Εξισωτικές στρώσεις μ 2 90, Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος μ 2 12, Σενάζ δρομικά μ.μ. 13, Σενάζ μπατικά μ.μ. 17, Μανδύας χυτού σκυροδέματος μ 3 750, Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος μ 2 550,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ Λιθοδομές με κοινούς λίθους μ 2 80, Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους μ 2 110, Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος μ 3 80, Πλινθοδομές δρομικές μ 2 20, Πλινθοδομές μπατικές μ 2 30, Τσιμεντολιθοδομές μ 2 20, Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μ 2 25, Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές μ 2 35, Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά μ 2 50,00

12 ΜΑΡΜΑΡΙΚ Α ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ Δείγμα Αναλυτικού Προϋπολογισμού εργασιών 19/9/2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ Τοιχοποιία από YTONG (15 cm) μ 2 25, Πλινθοδομές από πορομπετόν δρομικές μ 2 16,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Πλινθοδομές από πορομπετόν μπατικές μ 2 30,00 ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Δ Αβεστοκονιάματα τριπτά μ 2 15, Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) μ 2 25, Επιχρήσματα χωριάτικου τύπου μ 2 25, Ετοιμο επίχρησμα μ 2 16, Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών μ 2 20, Με πλακίδια πορσελάνης μ 2 35, Με λίθινες πλάκες μ 2 30, Με ορθογωνισμένες πλάκες μ 2 30, Με πέτρα στενάρι μ 2 75, Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) μ 2 100, Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα μ.μ 20, Επένδυση με διακοσμητικο τούβλο μ 2 45, Επένδυση τοίχων με γυψοσανίδα μ 2 17, Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους μ 2 25, Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) μ 2 30, Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες μ Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) μ 2 90, Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ μ 2 45, Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας μ 2 45, Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας μ 2 55, Με λωρίδες δρυός μ 2 80, Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρης μ 2 150, Βιομηχανικό δάπεδο απλό μ 2 10, Βιομηχανικό δάπεδο με επαλειφόμενη εποξειδική ρητίνη μ 2 30, Βιομηχανικό δάπεδο με επιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη μ 2 45, Δάπεδο laminate μ 2 30, Δάπεδο παρκέ κολλητό μ 2 50,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ Πόρτες πρεσσαριστές κοινές μ 2 120, Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF μ 2 220, Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά κλπ μ 2 400, Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά μ 2 230, Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς μ 2 270, Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία μ 2 230, Υαλοστάσια από ορενγκονταιν μ 2 320,00 ΟΜΑΔΑ Ε Σκούρα από σουηδική ξυλεία μ 2 220, Σκούρα από ορεγκονταιν μ 2 320, Σιδερένιες πόρτες μ 2 85, Σιδερένια παράθυρα μ 2 65, Bιτρίνες αλουμινίου μ 2 180, Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα πλαστικά μ 2 300, Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου μ 2 400, Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή μ 2 200, Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισ. τεμ 900, Δίφυλλη πυράντοχη πότρα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη τεμ 1.300, Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ) Ντουλάπες (ανιγκρέ) μ 2 οψης 200,00 μ 2 οψης 220, Ντουλάπια κουζίνας κοινά μ.μ. 200, Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία μ.μ. 280, Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος μ 2 15, Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών μ 2 10, Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου (επάλειψη) μ 2 4, Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου (Ελαστομερής μεμβράνη) μ 2 10, Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους μ 2 5,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών μ.μ. 40, Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος μ.μ. 70,00

13 ΜΕΤΑΛ ΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ ΕΥΗ ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥ ΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ ΟΣ ΥΔΡΑΥΛ ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Σ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦ ΕΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΛΙΜΑΚ ΕΣ Δείγμα Αναλυτικού Προϋπολογισμού εργασιών 19/9/2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός μ 2 120,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης μ.μ ΟΜΑΔΑ Α Από γυψοσανίδες μ 2 30, Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό μ 2 30, Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης μ 2 50, Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεμ. μ 2 50, Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια (εμφανή ξυλεία) μ 2 85, Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος μ 2 30, Υδρορροές (λούκια οριζόντια και κατακόρυφα) μ 2 10, Από οπλισμένο σκυρόδεμα μ.μ. 20,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ Από δρομική πλινθοδομή μ.μ. 13, Από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 45, Από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ. 50, Από κιγκλίδωμα ξύλινο μ.μ. 60, Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα μ 2 4, Πλαστικά επί υ μ 2 10, Πλαστικά σπατουλαριστά μ 2 15, Τσιμεντοχρώματα μ 2 9, Ντουκοχρώματα μ 2 9, Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών μ 2 12, Τζάκι απλό αποκ 1.000, Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό) αποκ 2.500, Συντήρηση -αποκατάσταση τοιχογραφιών μ Πλήρες σέτ λουτρού αποκ 500, Σέτ WC αποκ 250,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (Σωληνώσεις) αποκ Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc (Συνδέσεις) αποκ Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις) αποκ Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα,καυστήρας,λεβητας) αποκ Κλιματισμός αποκ Κατοικίας (Σωληνώσεις) μ 2 /κατ 30,00 ΟΜΑΔΑ Ζ Κατοικίας (καλοδιώσεις,ρευματολήπτες) μ 2 /κατ 30, Καταστήματος (Σωληνώσεις) μ 2 /κατ 30, Καταστήματος (καλοδιώσεις ρευματολήπτες) μ 2 /κατ 30, Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις αποκ , Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων Στασ 1.200, Ηλιακός συλλέκτης τεμ 1.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ ΟΜΑΔΑ Η Μεταλλικός σκελετός κιλ 2, Πάνελ με μόνωση μ2 40,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Z ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ H ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν υλικά και εργασία. 2.Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ. 3.Στον παραπάνω πίνακα γίνονται δεκτές και εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται αλλά θα συνοδεύονται με τεκμηρίωση και αντίστοιχες προσφορές 4. Οι παραπάνω τιμές μπορούν να διαμορφωθούν και σε ποσοστό +10%, μετά από σχετική τεκμηρίωση

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΔΡΑΣΕΙΣ L311-8, L312-4, L313-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L321, L322, L323, L313-Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L312-5 «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «AN.E.ΣΕΡ. Α.Ε.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «AN.E.ΣΕΡ. Α.Ε.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «AN.E.ΣΕΡ. Α.Ε.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΔΡΑΣΕΙΣ L312 4, L313 9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 41 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα