ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες"

Transcript

1 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» (Διανέμεται Δωρεάν) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 1

2 ΟΤΔ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις μ 2 4,50 Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ (κατά περίπτωση) Κατ αποκ. 0,00 ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ (κατά περίπτωση) Κατ αποκ. 0,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης (κατά περίπτωση) Κατ αποκ. 0,00 Υ.05 Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης (κατά περίπτωση) Κατ αποκ. 0,00 Υ.06 Κατασκευή βόθρου (κατά περίπτωση) Κατ αποκ. 0,00 Υ.07 Κατασκευή βόθρου τουριστικών εγκαταστάσεων Κατ αποκ. 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΠΧ 01 Περίφραξη ΠΧ Περίφραξη συμπαγής με σίτα (1,00m beton) μ.μ. 75,00 ΠΧ Περίφραξη με σενάζ (20cm σκυροδέματος), σίτα και πάσσαλοι μ.μ. 45,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 2

3 ΠΧ Περίφραξη με σίτα και πασσάλους μ.μ. 2 0,00 ΠΧ 02 ΠΧ Εσωτερική οδοποία Εσωτερική οδοποία (υπόβαση 10 εκ. αμμοχάλλικο + βάση 5 εκ. 3Α) μ 2 15,00 ΠΧ Ασφαλτόστρωση (βάση υπόβαση άσφαλτος) μ 3 2 0,00 ΠΧ 03 Αίθριος - αύλειος χώρος ΠΧ Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις μ 2 1,50 ΠΧ Διαμόρφωση χώρου με 3Α μ 2 5,00 ΠΧ Πλακοστρώσεις μελίθινες πλάκες αίθριου χώρου μ 2 33,00 ΠΧ Κράσπεδα μ.μ. 15,00 ΠΧ Κυβόλιθος μ 2 15,00 ΠΧ Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη μ 2 55,00 ΠΧ Πλάκες πεζοδρομίου μ 2 25,00 ΠΧ Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων μ 2 4 0,00 ΠΧ 04 Χώρος Πρασίνου (γκαζόν) μ 2 15,00 ΠΧ.05 Υπαίθριος χώρος στάθμευσης μ 2 1 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 3

4 01.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις με μηχανικά μέσα μ3 4, Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα μ3 5, Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα μ3 1 0, Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής μ3 4,00 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ειδικές επιχώσεις μ3 7, Συμπυκνώσεις μ3 0, Εκσκαφές θεμελίων γαιώδης με μηχανικά μέσα μ3 7,00 ΟΜΑΔΑ Γ Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα μ3 7, Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα μ3 7, Καθαίρεση πλινθοδομής με συνήθη κονίαμα μ3 6,50 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση πλινθοδομής με ισχυρό κονίαμα μ3 9, Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος μ3 4 0, Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος μ3 65, Καθαιρέσεις επιχρισμάτων μ 2 3,50 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 4

5 02.06 Καθαιρέσεις τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών μ 2 15, Καθαιρέσεις ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων μ 2 15, Καθαίρεση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής μ3 4, Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντώς τύπου μ 2 6, Καθαίρεση επικεράμωσης μ 2 5, Kαθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης μ3 6 0, Καθαίρεση επικεράμωσης (χωρίς προσοχή για ακέραια κομμάτια) μ 2 8, Οπλισμένο σκυρόδεμα Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) μ3 25 0,00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Οπλισμένο σκυρόδεμα (Πεδινές και προσβάσιμες περιοχές) Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Πεδινές και προσβάσιμες περιοχές) μ3 23 0,00 μ3 14 0,00 μ3 12 0, Εξισωτικές στρώσεις μ 2 7, Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος μ 2 11,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 5

6 03.05 Σενάζ δρομικά μ.μ. 1 0, Σενάζ μπατικά μ.μ. 12, Μανδύας χυτού σκυροδέματος μ3 25 0, Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος μ 2 95, Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδερμα Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδερμα (με πλέγμα) (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδερμα (με πλέγμα) (Πεδινές και προσβάσιμες περιοχές) μ3 18 0,00 μ3 16 0, Γαρμπιλομπετόν μ3 9 0, Εμφανή σκυροδέματα (μόνο εργασία) μ 2 5,00 ΣΥΝΟΛΟ Λιθοδομές με κοινούς λίθους μιας όψης μ 2 25, Λιθοδομές με κοινούς λίθους δύο όψεων (ντόπιοι λίθοι) μ 2 55,00 ΟΜΑΔΑ Δ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ Αργολιθοδομές δι ασβεστοκοιάσματος μ3 10 0, Πλινθοδομές δρομικές μ 2 15, Πλινθοδομές μπατικές μ 2 14, Τσιμεντοπλινθοδομές μ 2 20, Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μ 2 18,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 6

7 04.08 Τοίχοι γυψοσανίδων από 2 πλευρές μ 2 26, Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά μ 2 29, Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους 1 όψεων μ , Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους 2 όψεων μ , Ασβεστοκονιάματα τριπτά μ 2 12, Ασβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) μ 2 25,00 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου μ 2 1 0, Έτοιμο επίχρισμα μ 2 11, Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών μ 2 15,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ Επένδυση με πλακίδια πορσελάνης μ 2 38, Επένδυση με λίθινες πλάκες μ 2 4 0, Με ορθογωνισμένες πλάκες μ 2 33,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 7

8 06.04 Επένδυση με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) μ 2 52, Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστου πάχους μ 2 25, Επίστρωση με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) μ 2 35, Επίστρωση με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) μ 2 6 0, Επίστρωση με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης μ 2 38, Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας μ 2 4 0,00 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Επίστρωση με λωρίδες δρυός μ 2 6 0, Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς πλήρες μ 2 85, Βιομηχανικό δάπεδο απλό (σκόνη - λείανση) μ 2 1 0, Βιομηχανικό δάπεδο με επαλειφόμενη εποξειδική ρητίνη μ 2 3 0, Βιομηχανικό δάπεδο με επιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη Επιστρωσεις δαπέδων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες μ 2 4 0,00 μ 2 25, Με τσιμεντόπλακες μ 2 2 0, Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου μ 2 38, Με τσιμεντοκονία μ 2 11,50 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 8

9 07.15 Δάπεδο laminate μ 2 25, Με λωρίδες αφρικάνικης ξυλείας μ 2 5 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0, Οι τιμές αφορούν κουφώματα σε λευκό χρώμα. Για κουφώματα σε χρώμα ξύλου στην προτεινόμενη τιμή προστίθεται 30% και για κουφώματα σε απόχρωση ral 15% Πόρτες πρεσσαριστές κοινές Πόρτες πρεσσαριστές μ , Πόρτες πρεσσαριστές με καπλαμά και κάες από συμπαγ. δρυ ή καρυδιά μ ,00 ΟΜΑΔΑ Ε Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF μ , Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ, καρυδιά κ.λπ. μ , Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά μ , Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς μ 2 235, Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία μ , Υαλοστάσια από ορενγκονταιν μ , Σκούρα από σουηδική ξυλεία μ , Σκούρα από ορεγκονταιν μ , Σιδερένιες πόρτες Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 9

10 Σιδερένιες πόρτες μ 2 8 0, Σιδερένιες πόρτες με διπλή λαμαρίνα μ 2 125, Σιδερένια παράθυρα μ 2 115, Bιτρίνες αλουμινίου μ , Ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου μ , Ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου με ρολλά ή σκούρα μ , Συρόμενα ή σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου μ 2 245, Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή μ , Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 έως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη τεμ 60 0,00 τεμ , Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη,συρόμενα μ 2 145, Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, σταθερά μ , Υαλοστάσια συνήθη ξυλεία ειδικά (τοξωτά,καμπυλά κ.τ.λ. ) ανοιγόμενα μ 2 215, Παντζούρια από ξυλεία μ 2 145, Παντζούρια πλαστικά ανοιγόμενα- συρόμενα μ , Ανοιγόμενες-περιστρεφόμενες υαλόθυρες αλουμινίου μ 2 165,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 10

11 08.23 Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα υαλοστάσια αλουμινίου μ , Ρολά μ 2 135, Παντζούρια αλουμινίου ανοιγόμενα-συρόμενα μ , Κινητές σίτες αερισμού μ 2 6 0, Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίου) μ 2 οψης 15 0, Ντουλάπια κουζίνας κοινά μ.μ. 13 0,00 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία μ.μ. 25 0, Ντουλάπια κουζίνας κοινά με φορμάικα ή καπλαμά μ.μ. 195,00 0,00 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος μ 2 1 0, Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών μ 2 8, Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου μ 2 5, Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους μ 2 5,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 11

12 10.05 Μόνωση δαπέδων ψυκτικών χώρων από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 10 εκ. μ 2 36,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών μ.μ. 4 0, Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος μ.μ. 65,00 0,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΕΣ Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός μ 2 56, Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης μ.μ 35,00 0, Ψευδοροφή από γυψοσανίδες μ 2 23,00 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό μ 2 3 0, Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης μ 2 3 0, Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα μ 2 3 0,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 12

13 15.01 Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος μ 2 6 0, Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια μ 2 7 0, Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος μ 2 3 0,00 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Ξύλινη στέγη με λίθινες πλάκες εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ. μ 2 25, Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με λίθινες πλάκες μ 2 9 0, Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα μ 2 47, Υδρορροές (λούκια) οριζόντια και κατακόρυφα (κατά περίπτωση ανάλογα με το υλικό της υδρορροής) μ.μ. 112,00 0, Από οπλισμένο σκυρόδεμα μ.μ. 2 0, Από δρομική πλινθοδομή μ.μ. 15, Στηθαίο με κιγκλίδωμα σιδερένιο συμπαγές (ύψος τουλάχιστον 80cm) μ.μ. 5 0,00 ΣΤΗΘΑΙΑ Στηθαίο από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ. 8 0, Στηθαίο από κιγκλίδωμα ξύλινο μ.μ. 6 0, Kικλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα-inox (ατσαλί) Kικλιδώματα ανοξείδωτα (με ανοδειώμενο αλουμίνιο) μ.μ. 175,00 μ.μ. 10 0, Στηθαίο από κιγκλίδωμα ξύλινο μ.μ. 75,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 13

14 0, Υδροχρωματισμοί Υδροχρωματισμοί απλοί μ 2 4, Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα μ 2 5, Πλαστικά επί τοίχου Πλαστικά επί τοίχου εσωτερικών επιφανειών μ 2 4, Πλαστικά επί τοίχου εξωτερικών επιφανειών μ 2 5,00 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Πλαστικά σπατουλαριστά μ 2 9, Τσιμεντοχρώματα μ 2 5, Ντουκοχρώματα μ 2 9, Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών μ 2 19, Ακρυλικά και ρελιέφ μ 2 8, Ριπολίνες κοινές (ελαιοχρωματισμοί) μ 2 1 0, Ριπολίνες σατινέ μ 2 11, Λούστρα μ 2 9,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 14

15 18.01 Τζάκι απλό Τεμ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό) Κατ αποκ , Τζάκι με καπνοδόχο (εστία από μαντέμι) Κατ αποκ , Τζάκι με καπνοδόχο (ενεργειακού τύπου, με πορτάκι ανοιγόμενο ή αναδιπλούμενο) Κατ αποκ , Υαλοπίνακες απλοί μ 2 18, Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί μ 2 35, Πλήρες σετ λουτρού (μπανιέρα, λεκάνη, μπιντέ, νιπτήρα,σαπουνοδόχοι, μπαταρίες, καθρέπτης) Κατ αποκ. 45 0,00 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σετ W.C. (ντουζιέρα, λεκάνη, νιπτήρας, σαπουνοδόχοι, μπαταρίες, καθρέπτης) Κατ αποκ. 30 0, Γρανιτένιος νεροχύτης κουζίνας 90cm Κατ αποκ. 295, Μεταλλικός-INOX νεροχύτης κουζίνας 90cm Κατ αποκ. 25 0, Νεροχύτης - Mπαταρία κουζίνας Κατ αποκ. 18 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 15

16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (Σωληνώσεις) Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc (Συνδέσεις) Κατ αποκ. 40 0,00 Κατ αποκ. 40 0, Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις) Kcal 0, Κεντρική θέρμανση (Καυστήρας - λέβητας - συνδέσεις, σώματα) Kcal 0,10 ΟΜΑΔΑ Ζ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Σώματα θέρμανσης σώμα 22/400/600 ΤΕΜ. 6 0, Σώματα θέρμανσης σώμα 22/900/1100 ΤΕΜ. 16 0, Σώματα θέρμανσης σώμα 33/900/900 ΤΕΜ. 175, Σώματα θέρμανσης σώμα 33/900/1100 ΤΕΜ. 22 0, Κλιματισμός Κατ αποκ. 0, Τουριστικής Εγκατάστασης (Σωληνώσεις) μ 2 /κάτοψη 6,50 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΙΣ Τουριστικής Εγκατάστασης (καλοδιώσεις,ρευματολήπτες) μ 2 /κάτοψη 15, Καταστήματος (Σωληνώσεις) μ 2 /κάτοψη 5, Καταστήματος (καλοδιώσεις ρευματολήπτες) μ 2 /κάτοψη 12,50 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 16

17 23.05 Βιοτεχνικού κτιρίου (άνω των 300 μ2) μ 2 /κάτοψη 33, Βιοτεχνικού κτιρίου ή εργαστήριο (άνω των 300 μ2) μ 2 /κάτοψη 26, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κατ. /μ2 37,00 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεις κομπλέ Κατ αποκ , Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων Στασ ,00 ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ηλιακός συλλέκτης Ηλιακός συλλέκτης 160 lt Tεμ. 0, Ηλιακός συλλέκτης 200 lt Tεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μεταλλικός σκελετός κιλά 2, Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με πάνελ 5εκ (Β50Β) κάθε επιπλέον 1cm πολυουρεθάνης για πάχος πάνελ Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με λαμαρίνα πάχους 0,5mm βαμμένη μ 2 25,50 μ 2 1,20 μ 2 15,50 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 17

18 26.05 Ψευδοροφή με πάνελ 5εκ (Β50Β) μ 2 27, Διαχωριστικό με πάνελ μ 2 25, Επικάλυψη με πάνελ 5εκ (Β50Β) μ 2 25, Επικάλυψη με πολυκαρρβονικό 16mm ή τραπεζοειδή διπλό μ 2 25, Επικάλυψη με πάνελ μορφής κεραμιδιού μ 2 32, Επικάλυψη με λαμαρίνα πάχους 0,5μμ βαμμένη μ 2 15, Επεξεργασία πάνελ (Plastizol) για κατασκευές υγειονομικού ενδιαφέροντος ανα πλευρά μ 2 4, Στέγαστρο (σκελετός και πάνελ ή πολυκαρβονικό) μ 2 81, Υαλοπέτασμα μ 2 205, Σταθερή τζαμαρία μ 2 57, Συρόμενες πόρτες με πάνελ μ 2 138, Ρολλά Η/Κ, μόνωση. μ , Βιομηχανικές ανακλινόμενες πόρτες οροφής μ , Υδροροές οριζόντιες γαλβανιζέ μ 2 32, Υδροροές κατακόρυφες πλαστικές μ 2 1 0, Κορφιάς μ 2 9, Ειδικά τεμάχια βαμμένα- γαλβανισμένα μ 2 7,00 Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 18

19 26.22 Υγειονομική γωνιά μ 2 11, Φυσούνα 3,50 χ 3,50μ μ , Ανθρωποθυρίδα 1,00χ2,20μ μ , Υδρορροή (μεταλ. Κατασκ.) μ.μ 25, Πάνελ με μόνωση έως 5cm μ 2 3 0, Πάνελ με μόνωση (ψυγείου) μ 2 5 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 19

20 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Παρατηρήσεις : Οι τιμές που προτείνονται για ψήφιση δε συμπεριλαμβάνουν το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ της επένδυσης θα συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό, εφόσον ζητηθεί, και το προτεινόμενο ποσό θα προέρχεται από εκτίμηση των ημερομισθίων και του κόστους της εργασίας από το μηχανικό του υποψήφιου επενδυτή Οι τιμές που προτείνονται μπορεί να έχουν μια απόκλιση +/- 10% της προτεινόμενης εφόσον ο μελετητής κρίνει ότι κάποια ή κάποιες μπορούν να υλοποιηθούν με χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος, χωρίς όμως κανένα συμβιβασμό όσον αφορά την ποιότητα και το έντεχνο της εκτέλεσης. Μπορούν επίσης να διαφοροποιηθούν προς τα άνω, εφόσον τεκμηριώνεται : 1)Η ανάγκη χρήσης αυξημένης τιμής, όταν προκύπτει από σχεδιαστικά δεδομένα της προ κατασκευή οικοδομής (π.χ. μεταλλικές κατασκευές) 2) Η διαφορετική ποιότητα των υλικών ή της κατασκευής 3) Η περίπτωση ειδικών κατασκευών Μπορούν να γίνουν δεκτές και εργασίες που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, οι οποίες θα προστεθούν είτε στην ομάδα που ανήκουν είτε στο τέλος σε χωριστή εγγραφή και θα συνοδεύονται από αντίστοιχη προσφορά. Οι παραπάνω πίνακες δεν ισχύουν για τα Δημόσια Έργα και δε συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. Στις εργασίες στις οποίες δεν εμφανίζονται τιμές μονάδας ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τιμές κατά περίπτωση μετά από τεκμηρίωση ή αντίστοιχη προσφορά Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» Σελίδα 20

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για το υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» 2 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ ΚΤΙΡΚ Γ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΔΡΑΣΕΙΣ L311-8, L312-4, L313-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L321, L322, L323, L313-Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα