ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Τμήμα Επίβλεψης Συμβατικών Έργων Επικράτειας & Έργων Βιομηχανοποιημένης Δόμησης TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων Αμιάντου στα: 3 ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 4 ο Νηπιαγωγείο Η- ρακλείου, 9 ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 3 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και 2 ο & 11 ο Δ.Σ. Ηρακλείου» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΓΕΝΙΚΑ (σελ. 3) 0.1. Πληροφοριακά στοιχεία (σελ.3) 0.2. Αντικείμενο Τεχνικής Περιγραφής (σελ.3) Σχέδια Αυτοψίας Τοπογραφικά-Αρχιτεκτονικά Γενικά Λεπτομέρειες (σελ.3) 0.3. Περιγραφή κτιρίων (σελ.3) 0.4. Εργασίες αποζημιούμενες με τιμές μονάδας (σελ.4) 1. ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σελ.4) 1.1. Αποξηλώσεις Αμιαντούχων Υλικών (σελ.4) 1.2. Αποξηλώσεις ΜΗ Αμιαντούχων Υλικών (σελ.5) 1.3.Εργασίες αντικατάστασης αποξενωθέντων στοιχείων (σελ. 5) Καπνοδόποι από προκατασκευασμένα στοιχεία (σελ. 5) Επιχρίσματα (σελ. 5) Χρωματισμοί (σελ. 6) Χρωματισμοί τοίχων οροφών- καπνοδόχων κ.λ.π.( σελ. 6) Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών (σελ. 7) Επιστρώσεις πατωμάτων (σελ. 7) Προετοιμασία υπάρχοντος υποστρώματοςσελ. (σελ.7) Δάπεδα LINOLEUM (σελ.8) Ξύλινα σοβατεπιά (σελ.8) 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (σελ. 9) 2

3 0. ΓΕΝΙΚΑ 0.1. Πληροφοριακά στοιχεία Στοιχεία σχολείων. ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Νομαρχία : ΑΘΗΝΩΝ Δήμος : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ: 3ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 4ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 9ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Η- ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 2ο & 11ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στοιχεία μελέτης Διενέργεια αυτοψίας: Κατερίνα Παπουτσή Ανδρέας Μανιάτης Σύνταξη Μελέτης Αντικατάστασης Στοιχείων Αμιάντου: Κατερίνα Παπουτσή Ανδρέας Μανιάτης Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης: Κουτρούμπα Χρυσούλα Αντικείμενο της Τεχνικής Περιγραφής. Η Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση όλων των απαραιτήτων οικοδομικών εργασιών για την αντικατάσταση των υπαρχόντων στοιχείων από αμίαντο (πλακίδια δαπέδου), στα: 1. 3ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2. 4ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3. 9ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5. 2ο & 11ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Επεξηγεί και συμπληρώνει τα σχέδια κλπ. στοιχεία της Αρχ/κής Μελέτης εφαρμογής, για την Αντικατάσταση Στοιχείων Αμιάντου στα παραπάνω σχολεία. Περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα παρακάτω σχέδια, τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα υλικά, για την αντικατάσταση κάθε απομακρυνόμενου στοιχείου των χώρων των κτιρίων στο παραπάνω σχολείο Σχέδια Αυτοψίας, Τοπογραφικά - Αρχιτεκτονικά Γενικά - Λεπτομέρειες. Σκαριφήματα κάτοψης των αιθουσών που έχουν δάπεδα από χρυσοτίλη αμίαντο. Φωτογραφίες 0.3. Περιγραφή των σχολείων Α) 3 ο Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείου Πρόκειται για ισόγειο κτίριο επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 1. Οι αίθουσες διδασκαλίας οι αίθουσες παιχνιδιού, το Γραφείο τον Νηπιαγωγών και η κουζίνα, έχουν δάπεδα από χρυσοτίλη αμίαντο. Β) 4 ο Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείου Πρόκειται ι για ισόγειο κτίριο επί των οδών Καζαντζάκη & Παπαδάκη στο Ν. Ηράκλειο. Οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείο έχουν δάπεδα από χρυσοτίλη αμίαντο. Γ) 9 ο Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείου Πρόκειται για ισόγειο κτίριο επί των οδών Μακεδονίας & Ματρώζου στο Ν. Ηράκλειο. Οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείο έχουν δάπεδα από χρυσοτίλη αμίαντο. Δ) 3 ο Γυμνάσιο Ν. Ηρακλείου Πρόκειται για κτίριο του οποίου οι αίθουσα υπολογιστών και η αίθουσα Μουσικής έχουν δάπεδα από χρυσοτίλη αμίαντο. Ε) 2 ο & 11 ο Δημοτικό Σχολείο Πρόκειται για κτίριο ισόγειο & α όροφο, του οποίου τα δάπεδα είναι από χρυσοτίλη αμίαντο. 3

4 Επίσης και οι δύο αίθουσες που προστέθηκαν στα σχολείο φέρουν δάπεδα από χρυσοτίλη αμίαντο Εργασίες αποζημιούμενες με τιμές μονάδας. Στις εργασίες που αποζημιώνονται με τιμές μονάδος, περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκτέλεση του συνόλου των απαραίτητων εργασιών για τα κάτωθι, σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης, τον προϋπολογισμό μελέτης και την ειδική τεχνική περιγραφή του έργου, ανεξάρτητα από τη στάθμη κατασκευή τους: - αποξήλωση υπαρχόντων στοιχείων αμιάντου, - συσκευασία και απομάκρυνση αμιαντούχων προϊόντων αποξηλώσεων, - μετρήσεις για τη καθαρότητα των χώρων από διάχυση ινών αμιάντου, - αποξήλωση και απομάκρυνση μη αμιαντούχων στοιχείων, - αντικατάσταση όλων των αποξηλωθέντων (αμιαντούχων και μη) στοιχείων, - τοπικές επισκευές (μερεμέτια) σε υπάρχοντα οικοδομικά στοιχεία, που ήταν σε επαφή ή επ αυτών στηρίζονταν τα αποξηλωθέντα αμιαντούχα, - πλήρης αποπεράτωση του έργου. 1. ΕΙΔΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποξηλώσεις Αμιαντούχων Στοιχείων Πριν ξεκινήσει η οποιαδήποτε εργασία αποξηλώσεως οποιουδήποτε αμιαντούχου οικοδομικού στοιχείου του κτιρίου, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και θα προετοιμασθούν οι χώροι επέμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους της Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής του έργου. Η όλη προετοιμασία θα τύχει της εγκρίσεως της επίβλεψης του έργου Αποξηλώνονται πλήρως όλες οι κάτωθι υπάρχουσες αμιαντούχες κατασκευές, όπως αυτές περιγράφονται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής ( αυτοψίας), με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους της Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής, του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου Μελέτης του έργου: Όλα τα δάπεδα από χρυσοτίλη αμίαντο στα 3ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 4ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 9ο Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 2ο & 11ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Συσσώρευση των προϊόντων αποξηλώσεων σε θέσεις του αυλείου χώρου, όπου θα είναι δυνατή η επιμελημένη απαραίτητη συσκευασία για τη φόρτωσή τους σε αυτοκίνητο, για την μεταφορά και αποθήκευσή τους σε αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης για τη διασυνοριακή μεταφορά τους στο χώρο τελικής διάθεσης και υγειονομικής ταφής του εξωτερικού (Διακρατική Συμφωνία). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποσύνδεση των υπαρχουσών Η/Μ Εγκαταστάσεων στη περιοχή, προκειμένου για την εύκολη επανασύνδεση και πλήρη λειτουργία τους, μετά την ολοκλήρωση της αντικαταστάσεως των αποξηλωθέντων αμιαντούχων στοιχείων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών προκειμένου να αποφευχθεί η διάχυση ινών αμιάντου στο περιβάλλον Μετρήσεις διάχυσης ινών αμιάντου, σε όλους τους χώρους των επεμβάσεων και Έκδοση Πιστοποιητικού Καθαρότητας, από διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Εργαστήρια, προκειμένου για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών Αποξήλωση μη αμιαντούχων στοιχείων Πριν ξεκινήσει η οποιαδήποτε εργασία αποξηλώσεως οποιουδήποτε μη αμιαντούχου οικοδομικού στοιχείου του κτιρίου, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και θα προετοιμασθούν οι χώροι επέμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους της Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής, αφού τα Πιστοποιητικά Καθαρότητας, μετά από μετρήσεις διάχυσης ινών αμιάντου το επιτρέπουν Αποξηλώνονται πλήρως, κατά περίπτωση, οι κάτωθι υπάρχουσες κατασκευές, όπως αυτές περιγράφονται στην αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας : 4

5 Όλα τα κάθε είδους περιθώρια δαπέδων και μαρμάρινα σοβατεπιά και οι υπάρχουσες Η/Μ Εγκαταστάσεις, στις περιοχές που γίνονται αντικαταστάσεις υπαρχόντων δομικών στοιχείων εξ αμιάντου Αποξηλώσεις περιθωρίων κάθε είδους οποιουδήποτε πλάτους και μήκους μετά προσοχής, μετά των τυχόν κονιαμάτων αυτών, μετά της συγκέντρωσης όλων των αχρήστων προϊόντων σε θέσεις του αύλειου χώρου, όπου θα είναι δυνατή η φόρτωσή τους σε αυτοκίνητο, για την μεταφορά και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπουν οι Αρμόδιες Αρχές. Απαιτείται επιμελημένος καθαρισμός των αποξηλωθέντων και της περιοχής από την οποία αποξηλώθηκαν, προκειμένου να αποφευχθεί η διάχυση ινών αμιάντου στο περιβάλλον Αποξηλώσεις μαρμαρίνων σοβατεπιών, στις περιοχές αποξηλώσεων εσωτερικών και εξωτερικών αμιαντούχων τοίχων, οποιουδήποτε πλάτους και μήκους μετά προσοχής, μετά των τυχόν κονιαμάτων αυτών, μετά της συγκέντρωσης όλων των αχρήστων προϊόντων σε θέσεις του αύλειου χώρου, όπου θα είναι δυνατή η φόρτωσή τους σε αυτοκίνητο, για την μεταφορά και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπουν οι Αρμόδιες Αρχές Απαιτείται επιμελημένος καθαρισμός των αποξηλωθέντων και της περιοχής από την οποία αποξηλώθηκαν, προκειμένου να αποφευχθεί η διάχυση ινών αμιάντου στο περιβάλλον Εργασίες αντικατάστασης αποξηλωθέντων στοιχείων Επιχρίσματα. Προβλέπονται, σύμφωνα με την μελέτη σε περιπτώσεις τοπικών επισκευών των βλαβών, που προκλήθηκαν από τις εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης των αμιαντούχων στοιχείων του κτιρίου Τα εσωτερικά επιχρίσματα κατασκευάζονται μαρμαροκονιάματα τριφτά, τριβιδιστά σε τρείς διαστρώσεις : Πρώτη στρώση πεταχτό με τσιμεντοκονίαμα των 450 KG τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη (1:3) καλύπτει όλες τις προς επίχριση επιφάνειες ώστε να μη διακρίνεται το υπόστρωμα. Πάχος στρώσης 6 ΜΜ Δεύτερη στρώση λάσπωμα με ασβεστοκονίαμα 1:2 ή 1:2,5 των 150 KG τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη. Κατασκευάζεται βάσει κατακορύφων και συνεπιπέδων οδηγών, πλάτους 10 CM, 24 ώρες το λιγότερο μετά το πεταχτό. Χρόνος στεγνώματος 15 μέρες. Πάχος 15 Μ.Μ Τρίτη στρώση τριφτό με μαρμαροκονίαμα 1:2 ή 1:2,5 των 150 KG λευκού τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο λευκού μαρμάρου (μαρμαρόσκονη). Για την παρασκευή του μαρμαροκονιάματος (3η στρώση) χώρων υγιεινής γενικά, αντί νερού προσθέτουμε γαλάκτωμα μίγματος νερού πρώτης ύλης πλαστικού (π.χ. VINYL) σε αναλογία 1:5. Προηγείται ελαφρά διαβροχή του λασπώματος με το ίδιο γαλάκτωμα. Πάχος στρώσης 6 Μ.Μ. Κατασκευάζεται σε δύο φάσεις αστάρωμα - τελική στρώση. Μετά το τράβηγμα της τελικής στρώσης ακολουθεί τριβίδισμα με ξύλινο τριβίδι ντυμένο με λάστιχο (απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο τριβίδι) με σύγχρονη διαβροχή της επιφάνειας. Πάχος οροφοκονιαμάτων ΜΜ. Στα οροφοκονιάματα δεν είναι απαραίτητοι οι οδηγοί. Τομή οροφοκονιαμάτων και επιχρισμάτων σε γωνία Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επιπεδότητα και κατακορυφότητα των επιχρισμάτων τοίχων που θα επενδυθούν με πλακίδια Τα εξωτερικά επιχρίσματα κατασκευάζονται ανάλογα με το τι προβλέπει η μελέτη, είτε όπως και τα εσωτερικά σε τοίχους, είτε τύπου αρτιφισιέλ σε τρείς διαστρώσεις, συνολικού πάχους (35 ΜΜ.) Πρώτη στρώση (πεταχτό) με τσιμεντοκονίαμα των 450 KG κοινού τσιμέντου (1:3) Δεύτερη στρώση λάσπωμα με το ίδιο όπως παραπάνω τσιμεντοκονίαμα, πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης 20 Μ.Μ Τρίτη στρώση, τελική με τσιμεντομαρμαροκονίαμα των 450 ΚG λευκού τσιμέντου και άμμου λατομείου ρυζιού, λευκού ή έγχρωμου μαρμάρου, μετά ή άνευ προσθήκης μεταλλικού χρώματος, ανάλογα με το τι καθορίζεται στη μελέτη. Η μελέτη καθορίζει επίσης αν η επιφάνεια της τελικής στρώσης θα παραμείνει τριφτή, όπως συμβαίνει κατά κανόνα ή θα λοξευτεί, το είδος της λάξευσης και στην τελευταία περίπτωση, αν τα περιθώρια θα παραμείνουν τριφτά ή θα λαξευτούν αυτά. 5

6 Στην τρίτη στρώση αντί νερού χρησιμοποιείται γαλάκτωμα πρώτης ύλης πλαστικού, όπως στα μαρμαροκονιάματα της προηγουμένης, παρ για τοίχους χώρων υγιεινής Χρωματισμοί Γενικά Προβλέπεται ο χρωματισμός όλων των νέων επιφανειών που τυχόν προκύψουν, των επιχρισμάτων κάθε επιφάνειας που επισκευάσθηκε τοπικά μετά το τέλος των εργασιών αποξηλώσεων Όλες οι επιφάνειες που θα χρωματισθούν, καθαρίζονται και τρίβονται, αρχικά με πατόχαρτο οι τοίχοι, και με σμυριδόχαρτο τα σιδερένια στοιχεία Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων δειγματολογίων και υλικά αναγνωρισμένων για την ποιότητα τους εργοστασίων Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρμοσθούν ανήκει αποκλειστικά στην Υπηρεσία Ο Ο.Σ.Κ. ΑΕ. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή πολλαπλών αποχρώσεων Χρωματισμοί τοίχων - οροφών καπνοδόχων, κλπ Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοιχοπετασμάτων του περιβλήματος του κτιρίου, χρωματίζονται με ψυχροπλαστικά χρώματα, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως είναι το σκυρόδεμα και τα κονιάματα, άνευ σπατουλαρίσματος. Δύο ή και περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως Οι εσωτερικοί τοίχοι, (- υπάρχουσες τοιχοδομές), θα χρωματισθούν με πλαστικά χρώματα σ' όλο το ύψος τους, μετά προηγουμένου σπατουλαρίσματος των αρμών. Στόκος σπατουλαρίσματος με λινέλαιο (όχι κόλλα). Δύο ή και περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως Οι χρωματισμοί των επιφανειών γυψοσανίδων θα γίνει με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις, αφού προετοιμαστούν οι επιφάνειες με εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικά έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσης. υλικά Η εργασία θα γίνει χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας Όλες οι οροφές του κτιρίου, τοπικές επισκευές, θα χρωματισθούν με πλαστικά χρώματα σ' όλη την επιφάνειά τους, άνευ σπατουλαρίσματος. Δύο ή και περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως Επιστρώσεις πατωμάτων. Προβλέπονται σύμφωνα με την μελέτη, σε αντικατάσταση των αποξηλωθέντων αμιαντοβινιλικών πλακιδίων δαπέδου του κτιρίου: Προετοιμασία υπάρχοντος υποστρώματος. Μετά από την πλήρη αποξήλωση των υπαρχόντων αμιαντοβινιλικών πλακιδίων, την αφαίρεση του οποιουδήποτε ίχνους του υλικού κολλήσεως, τον επιμελή καθαρισμό του υποστρώματος, τις μετρήσεις διάχυσης ινών αμιάντου και την έκδοση Πιστοποιητικού Καθαρότητος του χώρου, ακολουθεί η διαδικασία προετοιμασίας του υποστρώματος, για την εφαρμογή του νέου δαπέδου Τα απαιτούμενα γεμίσματα (εξισωτικά σταθμών δαπέδου) γίνονται με γαρμπιλόδεμα των 250 KG. Τσιμέντου ή με γαρμπιλομωσαϊκό. Συνολικό πάχος στρώσης 5 εκ ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες από την μελέτη κλίσεις, για την απορροή των ομβρίων στους εξωτερικούς διαδρόμους των αιθουσών διδασκαλίας και των λοιπών κλειστών χώρων. Σε περίπτωση που το μέσος πάχος του γαρμπιλόδεματος είναι μεγαλύτερο από 5 CM, θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα S Κατασκευάζονται αρμοί σε κάναβο 4,00μ.Χ4,00μ περίπου, ως εξής: 6

7 1. Είτε με ευθύγραμμες διασταυρούμενες λάμες αλουμινίου 30/3 Μ.Μ. που στερεώνονται πρίν την διάστρωση του γαρμπιλοδέματος ή του γαρμπιλομωσαϊκού σε τάκους ισχυρής τσιμεντοκονίας ανά 50 εκ. 2. Είτε με τομή του γαρμπιλοδέματος ή του γαρμπιλομωσαϊκού, με τροχό (αρμοκόφτη) σ'όλο το πάχος του και σε πλάτος 6-10 Μ.Μ. που πληρούται, αφού καθαριστεί πολύ καλά με πεπιεσμένο αέρα, με ειδικό υλικό πλήρωσης αρμών, δαπέδων ή υδαρές τσιμεντοκονίαμα χυτού τσιμέντου, μέ ή όχι μεταλλικό χρώμα, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. 3.Είτε με ταινίες μαρμάρου, πλάτους 3-5 εκ Η επιφάνεια του γαρμπιλοδέματος ή του γαρμπιλομωσαϊκού σπατουλάρεται με ειδικούς στόκους δαπέδου για την εξομάλυνσή της και ακολουθεί το κόλλημα του νέου δαπέδου Στους χώρους που επιστρώνονται με τάπητα LINOLEUM, τοποθετούνται μαρμάρινες μπορντούρες (περιθώρια), συνεπίπεδες με το γαρμπιλόδεμα ή το γαρμπιλομωσαϊκό, από ρετάλια μαρμάρων, οποιουδήποτε μήκους και είδους, πλάτους όμως τουλάχιστον 10 εκ Δάπεδα με τάπητα (ρολά) LINOLEUM, πάχους 2,5mm. Mετά την ανωτέρω προετοιμασία του υποστρώματος, γίνεται η επίστρωση του δαπέδου με τάπητα LINOLEUM, πάχους 2,5mm., σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, ως ακολούθως: Ο τάπητας στο κάτω μέρος θα φέρει οπλισμό από γιούτα σε πάχος 0,3 mm, και το υπόλοιπο πάχος από LINOLEUM, με αυτούσιο χρώμα σε όλη τη μάζα του Κατά την τοποθέτηση των ταπήτων, οι κατά μήκος πλευρές του ενός θα καλύπτουν αυτές του προηγούμενου κατά ένα (1) εκατοστό. Η επικάλυψη θα αφαιρείται με ειδικό τροχό ή κοπίδι, διαμορφώνοντας τις επαφές του αρμού σε σχήμα V Στον αρμό τοποθετείται ελαστικό κορδόνι, ενδεικτικής διαμέτρου 3,5 mm, χαμηλής περιεκτικότητας PVC, σε απόχρωση της επιλογής της επίβλεψης. Η τοποθέτηση του ελαστικού κορδονιού γίνεται με ειδικό εργαλείο, που προσαρμόζεται στο κορδόνι, το οποίο με θερμό αέρα λιώνει και γεμίζει τον αρμό Η επικόλληση του τάπητα γίνεται με ειδική κόλλα, όχι ασφαλτική, σε κατανάλωση 0,4Kgr/m2, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή Μετά από την πλήρη διάστρωση του δαπέδου, η επιφάνεια καθαρίζεται και επαλείφεται με στιλβωτικό (ουδέτερο υλικό σαν κερί), το οποίο διαστρώνεται με ύφασμα σε υφή φανέλας και σε κατανάλωση 0,035Kgr/m2 περίπου Τελική στάθμη δαπέδου ίδια με την στάθμη των παρακειμένων χώρων Στις θέσεις επαφής με μωσαϊκά ή μαρμάρινα δάπεδα, αρμοί από λάμα αλουμινίου 30/3 mm Ξύλινα σοβατεπιά. Προβλέπονται σε όλους τους χώρους, στους οποίους γίνεται αντικατάσταση του αποξηλωθέντος αμιαντούχου δαπέδου Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Δρυός, πλάτους 5 cm έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μηκους τουλάχιστον 2,00μ., πλήρως κατεργασμένα Στερεώνονται με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80μ. και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών του χώρου., όπου θα καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου. 7

8 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1. Όλα τα υλικά των κάθε είδους κατασκευών προβλέπονται αρίστης ποιότητος και διαλογής, αναγνωρισμένων και καθιερωμένων ελληνικών, κατά κανόνα εργοστασίων ή άλλων παραγωγής ή και ευρωπαϊκών, στις περιπτώσεις που το καθορίζει η μελέτη ή το απαιτεί η ακριβής και έντεχνη εφαρμογή της Η Υπηρεσία με τα αρμόδια όργανα της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας και γενικότερα της μελέτης Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. 2.4 Όπου προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή περισσότερες κατασκευαστικές επιλογές της μιας, τότε ακολουθούνται αυτές που είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Κ. Ε Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. ΑΠ 36-Τ4/ απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 8

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης»

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Δ/νση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:Ανακατασκευή των σχολικών συγκροτηµάτων, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (χώρων υγιεινής, γυµναστήρια, αυλές), ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ του ήµου Θεσσαλονίκης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών επισκευής όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια του.θ. στις ηµοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών επισκευής όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια Β, Γ,, Τριανδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο). ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση των 9ου - 13ου - 33ου Δημοτικών Σχολείων Περιστερίου" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων βιβλιοστασίoυ, στο ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 08-08-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις

Διαβάστε περισσότερα

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ 1061.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1061.1.1 Πεδίο Εφαρμογής 1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.Π.Χ. ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ.

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά σε εργασίες συντήρησης & επισκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εργασίες συντήρησης των κτηρίων Γ και Α της Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. στη Μυτιλήνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.150 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ V:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-06-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 14212 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ» 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες στο Γυμνάσιο Σπάτων.

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα