Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο"

Transcript

1 ΤΨΣ 150 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π..407/80 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τι είναι η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας; Μια Εικόνα είναι ένα διδιάστατο σήµα f(x,y) όπου x και y είναι οι συντεταγµένες επιπέδου (2 -χώρος) και f η τιµή φωτεινότητας (απόχρωση του γκρι) στο σηµείο (x,y). Μια Ψηφιακή Εικόνα είναι µια εικόνα για την οποία oι τιµές των x,y,και f είναι διακριτές και πεπερασµένες Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΨΕΕ) ονοµάζουµε την επεξεργασία Ψηφιακών Εικόνων µε τη χρήση Ψηφιακών Υπολογιστών Το ενδιαφέρον για την ΨΕΕ προκύπτει από δύο θεµελιώδεις περιοχές εφαρµογής: Βελτίωση της οπτικής πληροφορίας για κατανόηση της από τους ανθρώπους Επεξεργασία των δεδοµένων της εικόνας για αποθήκευση, µετάδοση και κατανόηση από µηχανές 1

2 Τι δεν υπάγεται στη Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ένα ερώτηµα για το οποίο δεν υπάρχει κοινή απάντηση είναι που σταµατά το πεδίο της ΨΕΕ και που αρχίζουν άλλα πεδία όπως η Υπολογιστική Όραση και η Τεχνητή Νοηµοσύνη Για την απάντηση στο ερώτηµα αυτό ορίζουµε τρία επίπεδα επεξεργασίας εικόνων Χαµηλό επίπεδο: Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος σε ένα αλγόριθµο επεξεργασίας χαµηλού επιπέδου είναι εικόνες (παραδείγµατα: αποθορυβοποίηση, απαλοιφή θολώµατος κλπ) Ενδιάµεσο επίπεδο: Η είσοδος, σε ένα αλγόριθµο επεξεργασίας ενδιάµεσου επιπέδου, είναι εικόνα αλλά η έξοδος είναι κάποια χαρακτηριστικά ανωτέρου επιπέδου (π.χ. Ακµές, περιγράµµατα περιοχών κλπ.) Υψηλό επίπεδο: Η είσοδος, σε ένα αλγόριθµο επεξεργασίας υψηλού επιπέδου, είναι εικόνα αλλά η έξοδος είναι πληροφορία για το σηµαντικό περιεχόµενο της εικόνας (π.χ. Ποια αντικείµενα αυτή περιέχει) Τι δεν υπάγεται στη Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΙΙ) Η βελτίωση ποιότητας της εικόνας σχετίζεται µε εφαρµογή αλγορίθµων χαµηλού επιπέδου Η ανάλυση εικόνας αναφέρεται σε εφαρµογή αλγορίθµων ενδιάµεσου επιπέδου Αλγόριθµοι των δύο παραπάνω περιπτώσεων θεωρούνται αλγόριθµοι επεξεργασίας εικόνας Εφαρµογή αλγορίθµων υψηλού επιπέδου απαιτεί και τεχνικές Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ) και είναι πεδίο της Υπολογιστικής Όρασης (απαιτεί δηλαδή τόσο τεχνικές ΨΕΕ όσο και τεχνικές ΤΝ) Παράδειγµα: Σκαννάρισµα κειµένου και OCR (Optical Character Recognition) υπάγονται στην επεξεργασία εικόνας. Κατανόηση κειµένου => Τεχνητή Νοηµοσύνη 2

3 Ιστορικά Στοιχεία 1921: Μετάδοση εικόνας ηλεκτρονικά από Λονδίνο σε Νέα Υόρκη µε υποθαλάσσιο καλώδιο (τηλεγράφου). Κατευθείαν εκτύπωση της εικόνας στη λήψη (όχι αποθήκευση) µε τεχνική Halftoning 1929: Μετάδοση εικόνας ηλεκτρονικά από Λονδίνο σε Νέα Υόρκη και κατευθείαν εκτύπωση της µε χρήση τεχνικών φωτογραφικής αναπαραγωγής και 15 αποχρώσεις του γκρι (Βλέπε κατωτέρω εικόνα) Ιστορικά Στοιχεία (ΙΙ) 1964: Για πρώτη φορά χρησιµοποιούνται Ψηφιακοί Υπολογιστές για την επεξεργασία εικόνων του φεγγαριού που λήφθηκαν από φωτογραφική µηχανή στο διαστηµόπλοιο Ranger 7. Ο στόχος ήταν να απαλειφθούν οι παραµορφώσεις εξαιτίας της κίνησης του διαστηµοπλοίου µαζί µε την φωτογραφική µηχανή. 3

4 Εφαρµογές Υπάρχουν αµέτρητες περιοχές εφαρµογών της ΨΨΕ, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία. Θα δώσουµε πιο κάτω µερικές από αυτές. ultrasonic imaging microscopy robotic assembly astronomy radiology serveillance "imaging" remote sensing meteorology radar, SAR seismology autonomous navigation inspection oceanography reconnassaince & mapping Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα καλύπτει πολλές χρήσιµες ακτινοβολίες που χρησιµοποιούνται στην απεικόνιση: cosm ic rays E le c tr o m a g netic Spectrum gam m a rays X - R a y s visible U V IR m ic ro w a v e (S A R ) radio frequency w avelength (A ngstrom s) 1 Å = m 4

5 Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία (ΙΙ) Μερικοί κλάδοι της επιστήµης, π.χ. αστρονοµία, περιέχουν εικόνες από όλο το φάσµα. Συνήθως θα χρησιµοποιήσουµε παραδείγµατα εικόνων από το ορατό φάσµα. Αυτό είναι ένα πολύ µικρό κοµµάτι του φάσµατος ακτινοβολίας! cosm ic rays E le c tr o m a g netic Spectrum gam m a rays X - R a y s visible U V IR m ic ro w a v e (S A R ) radio frequency w avelength (A ngstrom s) 1 Å = m ηµιουργία Ψηφιακών Εικόνων Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις τύπους εικόνας, οι οποίοι δηµιουργούν διαφορετικούς τύπους πληροφορίας εικόνας: Εικόνες που δηµιουργούνται µε απεικόνιση αντανάκλασης Εικόνες που δηµιουργούνται µε απεικόνιση εκποµπής Εικόνες που δηµιουργούνται µε απεικόνιση απορρόφησης selfluminous object radiation source opaque reflective object emitted radiation emitted radiation transparent/ translucent object emitted radiation reflected radiation altered radiation radiation source sensor(s) electrical signal 5

6 Απεικόνιση Αντανάκλασης Η πληροφορία της εικόνας είναι η πληροφορία της επιφάνειας, δηλαδή πως ένα αντικείµενο αντανακλά / απορροφά ακτινοβολία Οπτική (ορατή, φωτογραφική, µε βάση τις ακτίνες laser) Radar Sonar, ultrasound (non-em) Υπέρηχοι Electron microscopy - Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο. Απεικόνιση Εκποµπής Απεικόνιση εκποµπής: Η πληροφορία εικόνας είναι εσωτερική πληροφορία, δηλαδή πως ένα αντικείµενο δηµιουργεί ακτινοβολία Θερµική, υπέρυθρη (γεωφυσική, ιατρική, στρατιωτική) Αστρονοµία (άστρα, γαλαξίες, κλπ.) Πυρηνική (εκποµπή σωµατιδίων). 6

7 Απεικόνιση Απορρόφησης Η πληροφορία της εικόνας είναι εσωτερική πληροφορία, δηλαδή πως ένα αντικείµενο αλλάζει / απορροφά ακτινοβολία που περνά διαµέσου του. Ακτίνες Χ σε πολλές χρήσεις Οπτική µικροσκοπία σε χρήσεις εργαστηρίου Τοµογραφία στην ιατρική ηµιουργία Εικόνων µε Ακτίνες γ Χρήση για τη διάγνωση παθολογιών στα οστά - Εικόνα (α) Ένεση µε ραδιοισότοπα ακτινοβολίας γ χορηγείται στον ασθενή Positron Emission Tomography (PET) Εικόνα (b) Συλλογή ακτινοβολίας γ αστερισµού Συλλογή ακτινοβολίας γ από µια βαλβίδα πυρηνικού αντιδραστήρα 7

8 ηµιουργία Εικόνων µε Ακτίνες Χ Τυπική ακτινογραφία θώρακος Αγγειογραφία Αξονική Τοµογραφία Βιοµηχανικές εφαρµογές αναγνώριση ατελειών σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα όπως διακοπές σε αγώγιµες διαδροµές Αστρονοµία (καταγραφή αστερισµού) ηµιουργία Εικόνων µε Υπεριώδεις Ακτίνες Ακτινοβόληση φθοριζόντων υλικών µε υπεριώδη ακτινοβολία προκαλεί έκκληση ορατού φωτός Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο Χρήση στην Αστρονοµία (καταγραφή αστερισµού) καταγραφή θερµικής εκποµπής στην υπεριώδη µπάντα συχνοτήτων 8

9 Ορατό και Υπέρυθρο Φάσµα Ορατό και Υπέρυθρο Φάσµα 9

10 Ορατό και Υπέρυθρο Φάσµα Ορατό και Υπέρυθρο Φάσµα 10

11 Υπέρυθρο Φάσµα Υπέρυθρο Φάσµα (ΙΙ) 11

12 Μικροκυµατικό Φάσµα Φάσµα Ραδιοσυχνοτήτων 12

13 Υπερηχογραφήµατα Μεταβάλλονται ανάλογα µε τις κλίµακες που υπάρχουν στην φύση: Κλίµακες Απεικόνισης Hubble Space Telescope m The Great Wall (of galaxies) 1 m video camera electron microscope 10-6 m 13

14 ιαστάσεις Εικόνων dimension 2 Οι εικόνες είναι διδιαστατά σήµατα ενώ το βίντεο είναι τρισδιάστατο σήµα Ο αριθµός των διαστάσεων είναι ο αριθµός των συντεταγµένων που χρειάζονται για να προσδιορισθεί ένα σηµείο photograph two space dimensions dimension 2 dimension 3 sequence of photographs or motion picture two space dimensions and one time dimension dimension 1 dimension 1 Συσχέτιση µε άλλα Ερευνητικά Πεδία Βασικά Βήµατα για τη ΨΕΕ 14

15 Συσχέτιση µε άλλα Ερευνητικά Πεδία οµικά Στοιχεία Συστηµάτων ΨΕΕ 15

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτοματοποιημένo σύστημα κατάτμησης εικόνας και ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Οι Τύποι Εικόνων και η οµή τους στο MATLAB... 3 1.1.1 Ενδεικτικές (indexed) εικόνες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

3D OBJECT SCANNING USING ACTIVE SENSOR TECHNOLOGIES

3D OBJECT SCANNING USING ACTIVE SENSOR TECHNOLOGIES Ατομική Διπλωματική Εργασία 3D OBJECT SCANNING USING ACTIVE SENSOR TECHNOLOGIES Αλεξία Κολόσοβα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάιος 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3D OBJECT SCANNING

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2008

ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2008 1 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΜ: 3141 ΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2008 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή της Τηλεπισκόπησης στην παρατήρηση, παρακολούθηση και προστασία του Περιβάλλοντος

Η συµβολή της Τηλεπισκόπησης στην παρατήρηση, παρακολούθηση και προστασία του Περιβάλλοντος Η συµβολή της Τηλεπισκόπησης στην παρατήρηση, παρακολούθηση και προστασία του Περιβάλλοντος 1. Εισαγωγή Μιλώντας σήµερα για το Περιβάλλον πρέπει να αφήσουµε κατά µέρος τις µερικές, αποσπασµατικές και εν

Διαβάστε περισσότερα

[ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (E-HEALTH)] Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

[ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (E-HEALTH)] Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 2014 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ Α.Μ Τ02946 Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. [ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (E-HEALTH)] ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Α.Λιάκος Ηλεκτρονικός Μηχ. Τ.Ε. Msc(ε.π.) (Αποφ.ΤΕΙ Λαμίας) Ειδ. Μηχ. Ψηφ/κών Διαγνωστικών Απεικονιστικών Συστ/των Ακτίνων Χ προϊστ.

Δ.Α.Λιάκος Ηλεκτρονικός Μηχ. Τ.Ε. Msc(ε.π.) (Αποφ.ΤΕΙ Λαμίας) Ειδ. Μηχ. Ψηφ/κών Διαγνωστικών Απεικονιστικών Συστ/των Ακτίνων Χ προϊστ. Δ.Α.Λιάκος Ηλεκτρονικός Μηχ. Τ.Ε. Msc(ε.π.) (Αποφ.ΤΕΙ Λαμίας) Ειδ. Μηχ. Ψηφ/κών Διαγνωστικών Απεικονιστικών Συστ/των Ακτίνων Χ προϊστ. τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Νοσοκομείου Παμμακάριστος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAI ΕYΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 04102646 ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 04102117 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 04102082 ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Λοΐζου Κωνσταντίνας Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βιοϊατρικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 1. Οργάνωση παρουσίασης 2 Διαγνωστικά Συστήματα Ακτίνες Χ Αξονική τομογραφία Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων αξονική τομογραφία Υπέρηχοι Μαγνητική τομογραφία Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩN Πτυχιακή εργασία µε θέµα Ιατρικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της παρούσας ατοµικής διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός εικονικού

Σκοπός της παρούσας ατοµικής διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός εικονικού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ατοµικής διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ανθρώπινα µοντέλα θα κινούνται ρεαλιστικά στο χώρο χρησιµοποιώντας ρεαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργασία εξαμήνου για το μάθημα Τηλεματική και νέες υπηρεσίες Θέμα : Τηλεϊατρική Μουχαρέμ Γιακούπ Α.Μ. 4315 Διδάσκων: Καθηγητής κ. Χρήστος Μπούρας 19 Ιουνίου 2015 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΕ EXCIMER LASER» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακή Εικόνα Ενότητες Α Μέρος Όραση & Θεωρία Χρώµατος Βασικές έννοιες: Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας & είδη αρχείων Β Μέρος Τεχνολογίες ψηφιακής εικόνας Τεχνολογία CCD & CMOS Σαρωτής, Εκτυπωτής, Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατάτμηση και Αυτόματη Ταξινόμηση Χαρακτηριστικών Εικόνων Οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο ακτινολογικό τμήμα παράγονται εικόνες Οι εικόνες περιέχουν σε διαφορετικό βαθμό πληροφορίες: ανατομίας λειτουργίας Διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεωρητικό υπόβαθρο

1. Θεωρητικό υπόβαθρο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο 1 1.1. Εισαγωγή Η συνεχώς αυξανόµενη ρύπανση του περιβάλλοντος µε διάφορα βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα και η ανάγκη περιορισµού των εκπεµπόµ ενων αερίων που οδηγούν στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της τεχνικής Sparse Signal Representation σε εφαρμογές ακουστικού μικροσκοπίου

Διερεύνηση της τεχνικής Sparse Signal Representation σε εφαρμογές ακουστικού μικροσκοπίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διερεύνηση της τεχνικής Sparse Signal Representation σε εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα